PRÁCE S TEXTEM - Jak rabi Löw stvořil Golema

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁCE S TEXTEM - Jak rabi Löw stvořil Golema"

Transkript

1 AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM - Jak rabi Löw stvořil Golema OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení vět jednotlivých odstavců a poté i seřazení těchto odstavců FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka POMŮCKY papír, kopírka INSTRUKCE Žáci jsou rozděleni na dvojice nebo na skupiny podle počtu odstavců. Každá dvojice nebo skupina dostane odstavec rozstříhaný na věty. Úkolem je ve dvojici nebo ve skupině seřadit věty a potom celá třída seřadí odstavce. Práce může probíhat i ve skupině třída rozdělena na skupiny, počet žáků ve skupině odpovídá počtu odstavců. Každý žák dostane odstavec rozstříhaný na věty, musí ho seřadit, potom celá skupina seřadí odstavce a potom si skupiny v rámci třídy porovnají výsledek. OBSAH 1. Pracovní list pro žáka - text příběhu připravený na rozstříhání (rozděleno po odstavcích) 2. Řešení očíslované odstavce a věty ZPŮSOB PRÁCE ve dvojicích, skupinový ZDROJ Čítanka pro 7. ročník, Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2004

2 Pracovní list pro žáka Leo Pavlát Jak rabi Löw stvořil golema V posvátných knihách Židů je psáno, že dříve, že dříve než Bůh poslal děti Izraele do vyhnanství, sepsal s nimi i s ostatními národy smlouvu. Židé se v ní zavázali ke dvěma věcem: Slíbili, že se nepokusí vrátit do Svaté země dříve, než je tam přivede sám Bůh, a přísahali, že se nebudou bouřit proti národům, mezi kterými budou žít. Ostatní národy zase daly své slovo, že nebudou Židy utiskovat. Smlouva byla podepsána, Bůh na ni dal svou pečeť. Všude, kam Židé přišli, svou přísahu dodržovali, zachovávali mezi sebou zákony svých předků, a trpělivě čekali na návrat do vlasti. Zlí lidé ale Židy obviňovali ze všeho špatného. Uličky židovských čtvrtí i synagógy se pak nejednou zalily krví nevinných obětí. Když se jednou i v Čechách zvedla proti Židům lidská nenávist, rabi Löw v Praze se ve snu otázal Boha, jak by mohl odvrátit hrozící pohromu, a Bůh odpověděl: Stvoř golema, tělo z hlíny, a oživ ho. Golem ochrání Židy před každým nepřítelem. Nazítří ráno si rabi Löw zavolal svého zetě Izáka ben Šimona a svého nejlepšího žáka Jákoba Chaima ben Sasona z kněžského rodu Levitů. Pozval jsem vás, řekl, protože potřebuji vaši pomoc. Je již dost bezpráví, které jsme museli vytrpět. Proto chci stvořit mocného golema, bytost ani dobrou, ani špatnou, poslušnou všech mých příkazů. Podle starých nauk a tajných knih při tom musí být přítomny čtyři živly. A tak ty, Izáku, budeš zastupovat moc ohně. Jákob bude znázorňovat vodu a já vzduch. Zbývá země a tu, až se na náš úkol dokonale připravíme, nalezneme tam, kde nám ukáže Bůh. Několik následujících dnů strávili všichni tři muži v rozjímání a modlitbách. Rabi Löw navíc dlouho do noci studoval zázračné dílo sepsané samotným Abrahámem, knihu tajemných symbolů, v nichž se písmena sčítají jako čísla a čísla se dají číst jako písmena. Když uplynulo sedm dní, spatřil rabi Löw ve snu vltavský břeh. Místo, které se mu zjevilo, bylo plné jemné, čerstvě naplavené hlíny a na jejím povrchu se rýsoval obrys těla. Rabi Löw hned svolal svoje pomocníky. Byla právě půlnoc, druhý den židovského měsíce adar. Muži se nejprve vydali do očistné lázně mikve a odtud, oblečeni do bílých svátečních rouch, zamířili k Vltavě. V rukou jim zářily svíce, jediná světla v temnotě, v níž se skryly i měsíc a hvězdy. Když rabi Löw nalezl místo, které uviděl ve snu, nařídil svým přátelům, aby četli žalmy. Sám pak v hlíně načrtl lidské tělo veliké tři lokte, uhnětl mu nos, uši, ústa i oči a naznačil prsty na rukou a nohou. Golem ležel na zádech, nehybný jako člověk v hlubokém spánku. Rabi Löw se obrátil na Izáka ben Šimona. Jsi eš, oheň.

3 Obejdi golema sedmkrát zprava doleva. Rabín se naklonil ke svému zeti, pošeptal mu do ucha zázračnou formuli, které rozuměli jen zasvěcenci, a Izák vykročil. Obcházel hliněné tělo a chvějícím se hlasem přeříkával slova složená z magických slabik. Když minul golemovu hlavu poprvé, začalo tělo vysychat. Když kolem hlavy prošel potřetí, golem vydával teplo. Na popáté žhnul, a když ho Izák obešel posedmé, byl rozpálen jako pec. Nato rybi Löw oslovil Jákoba Chajíma ben Sasona. Jsi majim, voda, řekl mu. Obejdi golema sedmkrát zleva doprava. Jákob se vydal kolem golema opačným směrem než Izák a i on odříkával průpověď, kterou mu rabi Löw pošeptal. Když minul golemovu hlavu poprvé, hliněné tělo ztratilo svůj rudý svit. Když kolem golema prošel potřetí, z golema stoupala pára a jeho trup zvlhl. Na popáté na hliněné hlavě narostly vlasy a na prstech se objevily nehty, při sedmé obchůzce se tělo pokrylo kůží. Poté golema obcházel sám rabi Löw znázorňující vzduch. Střídavě přecházel oběma směry a nakonec do golemových úst vložil pergamenový svitek, na kterém bylo napsáno nevyslovitelné Boží jméno. Muži se pak poklonili k východu, západu, jihu a severu a společně pronesli slova Božího učení: I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Jen co slovo život splynulo z jejich rtů, golem se posadil. Oheň, voda a vzduch probudily jeho hliněné tělo a golem se poprvé rozhlédl. Vstaň! přikázal mu rabi Löw. Golem poslechl a jeho tvůrce mu řekl: Jmenuješ se Josef. Stvořil jsem tě, abys chránil Židy před každým nebezpečím, a budeš poslouchat každý můj rozkaz. Když tě pošlu do ohně, půjdeš tam. Když ti přikážu, aby ses vrhnul ze skály nebo skočil do hlubin oceánu, uděláš to! Golem přikývl, že rozumí, ale odpovědět nemohl. Stvořil ho člověk, ne Bůh, a proto v něm Boží světlo bylo zastřeno. Jinak se však golem od lidí ničím nelišil. Golema však nebylo možné ani zabít, ani zničit; jako zvířata, démoni a duchové viděl i to, co zůstalo očím lidí skryto. Když bylo třeba, vyhledal rabiho Löwa, upozornil ho na úklady protivníků a moudrý rabín už věděl, jak nebezpečí zažehnat. Tak se Židé dočkali svého dlouho očekávaného zachránce. Jen tři muži věděli, jak se do Prahy dostal, ale tisíce lidí mu vděčily za svůj klid.

4 Řešení Část 1 1 V posvátných knihách Židů je psáno, že dříve, že dříve než Bůh poslal děti Izraele do vyhnanství, sepsal s nimi i s ostatními národy smlouvu. 2 Židé se v ní zavázali ke dvěma věcem: Slíbili, že se nepokusí vrátit do Svaté země dříve, než je tam přivede sám Bůh, a přísahali, že se nebudou bouřit proti národům, mezi kterými budou žít. 3 Ostatní národy zase daly své slovo, že nebudou Židy utiskovat. 4 Smlouva byla podepsána, Bůh na ni dal svou pečeť. 5 Všude, kam Židé přišli, svou přísahu dodržovali, zachovávali mezi sebou zákony svých předků, a trpělivě čekali na návrat do vlasti. 6 Zlí lidé ale Židy obviňovali ze všeho špatného. 7 Uličky židovských čtvrtí i synagógy se pak nejednou zalily krví nevinných obětí. Část 2 1 Když se jednou i v Čechách zvedla proti Židům lidská nenávist, rabi Löw v Praze se ve snu otázal Boha, jak by mohl odvrátit hrozící pohromu, a Bůh odpověděl: Stvoř golema, tělo z hlíny, a oživ ho. 2 Golem ochrání Židy před každým nepřítelem. 3 Nazítří ráno si rabi Löw zavolal svého zetě Izáka ben Šimona a svého nejlepšího žáka Jákoba Chaima ben Sasona z kněžského rodu Levitů. 4 Pozval jsem vás, řekl, protože potřebuji vaši pomoc. 5 Je již dost bezpráví, které jsme museli vytrpět. 6 Proto chci stvořit mocného golema, bytost ani dobrou, ani špatnou, poslušnou všech mých příkazů. 7 Podle starých nauk a tajných knih při tom musí být přítomny čtyři živly. 8 A tak ty, Izáku, budeš zastupovat moc ohně. 9 Jákob bude znázorňovat vodu a já vzduch. 10 Zbývá země a tu, až se na náš úkol dokonale připravíme, nalezneme tam, kde nám ukáže Bůh. Část 3 1 Několik následujících dnů strávili všichni tři muži v rozjímání a modlitbách. 2 Rabi Löw navíc dlouho do noci studoval zázračné dílo sepsané samotným Abrahámem, knihu tajemných symbolů, v nichž se písmena sčítají jako čísla a čísla se dají číst jako písmena. 3 Když uplynulo sedm dní, spatřil rabi Löw ve snu vltavský břeh. 4 Místo, které se mu zjevilo, bylo plné jemné, čerstvě naplavené hlíny a na jejím povrchu se rýsoval obrys těla. 5 Rabi Löw hned svolal svoje pomocníky. 6 Byla právě půlnoc, druhý den židovského měsíce adar. 7 Muži se nejprve vydali do očistné lázně mikve a odtud, oblečeni do bílých svátečních rouch, zamířili k Vltavě. 8 V rukou jim zářily svíce, jediná světla v temnotě, v níž se skryly i měsíc a hvězdy.

5 Část 4 1 Když rabi Löw nalezl místo, které uviděl ve snu, nařídil svým přátelům, aby četli žalmy. 2 Sám pak v hlíně načrtl lidské tělo veliké tři lokte, uhnětl mu nos, uši, ústa i oči a naznačil prsty na rukou a nohou. 3 Golem ležel na zádech, nehybný jako člověk v hlubokém spánku. 4 Rabi Löw se obrátil na Izáka ben Šimona. 5 Jsi eš, oheň. 6 Obejdi golema sedmkrát zprava doleva. 7 Rabín se naklonil ke svému zeti, pošeptal mu do ucha zázračnou formuli, které rozuměli jen zasvěcenci, a Izák vykročil. 8 Obcházel hliněné tělo a chvějícím se hlasem přeříkával slova složená z magických slabik. 9 Když minul golemovu hlavu poprvé, začalo tělo vysychat. 10 Když kolem hlavy prošel potřetí, golem vydával teplo. 11 Na popáté žhnul, a když ho Izák obešel posedmé, byl rozpálen jako pec. Část 5 1 Nato rybi Löw oslovil Jákoba Chajíma ben Sasona. 2 Jsi majim, voda, řekl mu. 3 Obejdi golema sedmkrát zleva doprava. 4 Jákob se vydal kolem golema opačným směrem než Izák a i on odříkával průpověď, kterou mu rabi Löw pošeptal. 5 Když minul golemovu hlavu poprvé, hliněné tělo ztratilo svůj rudý svit. 6 Když kolem golema prošel potřetí, z golema stoupala pára a jeho trup zvlhl. 7 Na popáté na hliněné hlavě narostly vlasy a na prstech se objevily nehty, při sedmé obchůzce se tělo pokrylo kůží. Část 6 1 Poté golema obcházel sám rabi Löw znázorňující vzduch. 2 Střídavě přecházel oběma směry a nakonec do golemových úst vložil pergamenový svitek, na kterém bylo napsáno nevyslovitelné Boží jméno. 3 Muži se pak poklonili k východu, západu, jihu a severu a společně pronesli slova Božího učení: I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. 4 Jen co slovo život splynulo z jejich rtů, golem se posadil. 5 Oheň, voda a vzduch probudily jeho hliněné tělo a golem se poprvé rozhlédl. 6 Vstaň! přikázal mu rabi Löw. 7 Golem poslechl a jeho tvůrce mu řekl: Jmenuješ se Josef. 8 Stvořil jsem tě, abys chránil Židy před každým nebezpečím, a budeš poslouchat každý můj rozkaz. 9 Když tě pošlu do ohně, půjdeš tam. 10 Když ti přikážu, aby ses vrhnul ze skály nebo skočil do hlubin oceánu, uděláš to! Část 7 1 Golem přikývl, že rozumí, ale odpovědět nemohl. 2 Stvořil ho člověk, ne Bůh, a proto v něm Boží světlo bylo zastřeno.

6 3 Jinak se však golem od lidí ničím nelišil. 4 Golema však nebylo možné ani zabít, ani zničit; jako zvířata, démoni a duchové viděl i to, co zůstalo očím lidí skryto. 5 Když bylo třeba, vyhledal rabiho Löwa, upozornil ho na úklady protivníků a moudrý rabín už věděl, jak nebezpečí zažehnat. 6 Tak se Židé dočkali svého dlouho očekávaného zachránce. 7 Jen tři muži věděli, jak se do Prahy dostal, ale tisíce lidí mu vděčily za svůj klid.

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi. 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je

Více

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal Dětská ilustrovaná bible Starý a Nový zákon Jana Eislerová a Martina Drijverová Ilustroval Antonín Šplíchal biblické příběhy Starý zákon Jak Bůh stvořil svět Na počátku všeho bylo jen temno a prázdnota,

Více

Výslovnost kouzelných formulí

Výslovnost kouzelných formulí Necronomicon Pravděpodobně nikdy neexistovala doba, ve které by některé skupiny nebo kultovní společnosti nestřežily tajnou vědu. V Necronomiconu se nacházejí poznámky o existenci podobného kultu mezi

Více

Příběhy Praotců v Tóře a v Koránu

Příběhy Praotců v Tóře a v Koránu Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Lucie Šárovcová Příběhy Praotců v Tóře a v Koránu bakalářská práce 2008/2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Boží slovo v našich srdcích

Boží slovo v našich srdcích Čtení pro děti při modlitebním týdnu 2012 Anne-May Wollanová Boží slovo v našich srdcích Příloha časopisu Advent 9/2012 přednášky modlitebního týdne pro děti první sobota Věrnost Valdenských Světlem pro

Více

IZRAEL Boží Země, Boži Lid

IZRAEL Boží Země, Boži Lid IZRAEL Boží Země, Boži Lid Izrael Boží Země, Boži Lid Vysoko na úbočí kopce stál stařec - Mojžíš. Izraelité pod kopcem stáli tiše a s napětím čekali, až znovu promluví. Byl to jeho lid, jeho ovce, které

Více

BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI

BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI HARVEST INTERNATIONAL BIBLE UNIVERSITY BOŽÍ JEDNÁNÍ S PŘÍRODOU A SKRZ NI (B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E) ing. Martin Kop Liberec 2003 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracoval sám pouze s použitím

Více

POKUSIT SE UČINIT BOHU SLUŽBU, ANIŽ BY TO BYLO VE VŮLI BOŽÍ kázáno 27.11.1965 ve Shreveportu Louisiana USA Vám bratrům kazatelům a přátelům, kteří

POKUSIT SE UČINIT BOHU SLUŽBU, ANIŽ BY TO BYLO VE VŮLI BOŽÍ kázáno 27.11.1965 ve Shreveportu Louisiana USA Vám bratrům kazatelům a přátelům, kteří POKUSIT SE UČINIT BOHU SLUŽBU, ANIŽ BY TO BYLO VE VŮLI BOŽÍ kázáno 27.11.1965 ve Shreveportu Louisiana USA Vám bratrům kazatelům a přátelům, kteří jste přítomni, bych rád řekl, že je to výsada, být dnes

Více

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA

Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA Kapitola dvanáctá: DO CELÉHO SVĚTA 300 Křesťané se ze strachu o své životy scházeli v tajnosti, aby četli Bibli a uctívali Boha. Milí přátelé, náš Pán trpěl, aby zaplatil za naše hříchy. Je zřejmé, že

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Cestou tasky. I Blits! 0 dualech v Rozhovorech C. 8,

Cestou tasky. I Blits! 0 dualech v Rozhovorech C. 8, Cestou tasky Nezkreslenou pravdu 0 zivote a pusobeni JeilSe Krista nelze hied at v konfesionalnich naukach. Puvodni biblicke texty, korigovane cirkevnimi institucemi, ztratily na mnoha rnistech logickou

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -1- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 MODLITBA ZA FARNÍ MISIE Pane Ježíši, posílej nám Svého Ducha, aby tato farní misie byla časem Milosti a Naděje.

Více

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA

ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Mluvené slovo skrze Williama Branhama ZJEVENÍ JEŽÍŠE KRISTA Kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Mluvené Slovo je to originální semeno 1 Zjevení Ježíše Krista kázáno 4.12.1960 v Jeffersonville,

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

GENEZE I. PŮVOD SVĚTA A LIDSTVA 1. STVOŘENÍ A PÁD. oblohu nebe. Byl večer a bylo jitro: druhý den. 9 Bůh řekl: Ať se vody, jež jsou pod

GENEZE I. PŮVOD SVĚTA A LIDSTVA 1. STVOŘENÍ A PÁD. oblohu nebe. Byl večer a bylo jitro: druhý den. 9 Bůh řekl: Ať se vody, jež jsou pod GENEZE I. PŮVOD SVĚTA A LIDSTVA 1. STVOŘENÍ A PÁD 2 4-25 Job 38-39 Žl 8;104 Př 8 22-31 Jan 1 1-3 Kol 1 15-17 Žid 1 2-3 2Kor 4 6 Jan 8 12+ 7 11+ Př 8 28 První vyprávění o stvoření a. 1 1 Na počátku stvořil

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

Johann Andreas Eisenmenger. Odhalené Židovstvo

Johann Andreas Eisenmenger. Odhalené Židovstvo Johann Andreas Eisenmenger Odhalené Židovstvo Z německého originálu Johann Andreas Eisenmenger, Entdecktes Judentum, Verlag von Otto Brandner, vydal Dr. Franz Xaver Schieferl, Dresden 1893 přeložil Jaroslav

Více

Z hebrejštiny přeložil Alexandr Flek 2002 ISBN 80-902458-7-0

Z hebrejštiny přeložil Alexandr Flek 2002 ISBN 80-902458-7-0 Z hebrejštiny přeložil Alexandr Flek 2002 ISBN 80-902458-7-0 Obsah Předmluva překladatele 7 GENESIS Příběh nebe a země 13 Příběh Adama a Evy 14 Noemův příběh 20 Abrahamův příběh 28 Izákův příběh 50 Jákobův

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

Díl první... 2. Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14. Díl druhý... 17

Díl první... 2. Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14. Díl druhý... 17 Díl první... 2 Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14 Díl druhý... 17 Kamala... 17 U dětských lidí... 23 Sansára... 27 U řeky... 31 Převozník... 36 Syn... 42 Óm... 46 Góvinda...

Více

Kladno 2.11.2014 strana 1

Kladno 2.11.2014 strana 1 Kladno 2.11.2014 strana 1 Povolání Šimona - Ježíš vidí Petra - Skálu Jan 1:35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. 36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." 37-39

Více

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více