Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok"

Transkript

1 II. ročník číslo: 4 prosinec 2008 Občasník přinášející informace o dění v obci. Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost. To je jistě výborná věc. Ale vánoce mohou být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam najdeme? Jen starosti? Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na to, co bylo a už není? To všechno tam také může být. Ale snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme. Ze jsme schopni překonat zlé věci, které nás v životě potkaly. Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam měli najít stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily. Mnohý najde i stopy lásky nepojmenovatelné, ve které křesťan rozpoznává lásku Boží. Skutečné tajemství, o kterém je těžko mluvit, ale ze kterého můžeme žít. A tak se nám může stát bližším jednoduchý a přitom v mnohém nepochopitelný příběh Ježíšova narození. Ne jen v podobě figurek Betléma a ve zpěvu vánočních písní. Ale v našem vlastním životě. Když se nám spojí pravdivé vědomí o množství zla ve světě, ke kterému bohužel sami ledacos přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, může se stát něco podivuhodného, co se podobá vyprávění o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo Boží světlo a slyšeli slovo andělů: Nebojte se!, jak píše evangelium. Objevíme my sami něco podobného? Snad ano. Přejme si to navzájem. Potom si můžeme začít zpívat. Z hloubky nitra a svobodně. Nejen, že nám to nikdo nezakáže a že nás snad nikdo nepotrestá. Ale my sami zjistíme, že můžeme být ve svém nitru svobodni od zla, pomsty a strachu. A budeme slavit skutečné vánoce. Vstoupili jsme do doby příprav svátků vánočních.období adventu,příchodu Ježíše Krista.Ježíš přichází, aby nám dal radost, pokoj, lásku a mír.za hojné účasti občanů Rynholce byla první adventní neděli za zvuků písní koled osvětlena naše kaplička.starosta obce nám všem popřál šťastné vánoce.. Nechť jsou svátky vánoční v našich domovech pokojné a radostné. Nechť láska a mír vyzařuje z našich srdcí.

2 Vítání nových občánků Srdečně vítáme mezi námi a přejeme šťastný život na této planetě i v naší obci Kačenka Stránská Štěpánek Macháček Vilémek Kačaba Jiříček Oplt Nar.22. září 2008 Nar.24. řijna 2008 Nar. 31.řijna Nar. 2.prosince 2008 K L U B M L A D Ý C H M A M I N E K Zdravíme všechny maminky, budoucí maminky i tatínky. Při procházkách naší obcí lze potkat stále více mladých rodičů, maminek a tatínků, vezoucí svoji ratolest v kočárku či vedouc je za ručku. Víme, že řada z nás dojíždí do již existujících klubu v blízkém okolí, ale proč nezaložit klub maminek (rodičů) bez zbytečného dojíždění přímo v Rynholci. Již delší dobu máme v úmyslu společně s Vámi založit tento klub s kulturně sportovním programem pro předškolní děti. Můžeme se scházet zatím jednou týdně na 1 hodinu (popř.hodinu a půl) v předem dohodnutém čase v naší sokolovně. Zde můžeme pro naše děti vytvořit pestré hraní a umožnit jim pobyt v kolektivu vrstevníků stejného věku a zájmů.chtěly bychom Vás tímto poprosit o sdělení zájmu, případně námětů či nápadů. Pevně věříme, že společně vytvoříme co nejpestřejší program pro naše děti. Již v lednu plánujeme první setkání a hraní. Kontakt: nebo popř. osobně pí.jitka Frolíková, Bára Zímová či Blanka Týblová neb sběrná schránka. Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Občanské sdružení Sdružení pro nabízí záštitu a podporu tomuto klubu. - J.F.- Bílá schránka Sdružení pro Rynholec vedeni snahou dát co největší vyjadřovací prostor rynholeckým občanům, hájit zájmy občanů a vycházet z jejich přání a názorů, jsme zajistili bílou schránku. Oznámili jsme náš úmysl na obecním úřadě a schránku chceme připevnit vedle naší vývěsky, naproti OÚ. Slibujeme si od toho, že dáme možnost všem, i těm kteří nemají internet, vyjadřovat se naším prostřednictvím k dění v obci. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. Informace, názory, diskuzi najdete na Páteční večer dne pátého prosince nebylo radno vycházet.peklo se otevřelo a po obci nastalo hemžení čertů.do mnohých rodin přišli naštěstí i Mikuláš s andílkem nesoucí pamlsky a potěšení ale i respekt malých dětí.básničky a říkanky našich dětí potěšili nakonec i čerty a tak nikdo neskončil v pytli.

3 Bytový dům již získává svoji tvář.. Naše největší investice v tomto volebním období, přesahující částku 40 mil.kč, již získává svoji podobu a tvář. Dodavatel, Fi Fisa se pokusí zkrátit termín zhotovení a předání díla k Tedy již v cca březnu až květnu 2010 může být Bytový dům obsazován. Tento pohled se nám naskytne ze západní strany tj. pohled z ulice.budova je navržena jako dvou a v zadní části třípodlažní objekt se sedlovou střechou.výška je přizpůsobena okolní zástavbě.na dvoře bude parková úprava a komunikace pro průjezd na parkoviště a dále do parku.větší parkoviště je možné umístit nad na pozemku dnešní truhlárny.barvy budovy budou v kombinaci světlých okrových omítek a hnědého dřeva u balkónů, střechy a oken.v současné době jsou již položeny krovy a dokonce roku bude tato část pod střechou. Tento jižní pohled tj. od bílé cesty dá vyniknout rozsahu budovy.objekt je nepodsklepen.v přízemí se nachází zádveří a vstupní hala,6 bytů á 50m2, prostory pro pečovatelky,prádelna,schodiště a výtah,ordinace a společenská místnost.v patře schodiště,chodby a 9 bytů á m2.v podkroví jsou další 3 byty á m2.celková užitná plocha bytů je 906 m2, z toho přízemí 300m2,patro 457 m2 a podkroví 149 m2.zdrojem tepla bude centrální plynová kotelna. Pohled východní tj. od Prahy odhaluje třípodlažní zadní část s hlavním vstupem do budovy. Přejme budoucím uživatelům Bytového domu spokojený život v krásnem prostředí a vzornou péčí.

4 Očista v obci a okolí: Píšeme, mluvíme, ale i děláme. Tak, jak bylo oznámeno, v sobotu dne 15. listopadu proběhla očista obce a jejího okolí od odloženého odpadu, organizovaná Sdružením pro Rynholec. Sešli jsme se ne v hojném, ale přece jen v úctyhodném počtu. Jak je možné vidět na fotografiích, udělala se spousta práce jejímž výsledkem, bylo naplnění téměř dvou třetin obsahu přistaveného kontejneru. Spočítáno a sečteno celkem 36 pytlů drobného odpadu a několik přívěsných vozů zaplněných objemným odpadem ( např. 18 pneumatik, přes 100 m silného kabelu, hromada střešní krytiny, části automobilů apod.).okolní cesty a stráně si ulevily od bordýlku odloženém nesvědomitými lidmi. Dobrá věc se podařila. Díky všem, kteří se akce zúčastnili a to jak členům sdružení, tak i nečlenům. Potěšilo nás, že byly účastny i dvě zastupitelky paní Barochová a paní Dvořáková. Děkujeme za podporu a věříme, že při společné práci se budou lépe hledat i společné názory. V těchto aktivitách budeme pokračovat i nadále a počítáme s podporou všech, kterým stav prostředí ve kterém žijeme není lhostejný. Volby do krajských zastupitelstvech a senátu- 2008: Jak volby dopadly celostátně, krajově čí ve volebních obvodech se dozvídáme z tisku, televize apod. Jak ale volby dopadly v naší obci nám není přesně sděleno.proč nevíme kolik oprávněných voličů se zůčastnilo,(počty a procenta,), proč nevíme kolik platných či neplatných hlasů propadlo.metodika zpracování výsledků voleb je dána.na tuto moji námitku na zastupitelstvu obce jsem byl druhý den osloven sl. Beinhauerovou.(obecní účetní) ve smyslu, že vyhlášení výsledků v obcích není ze zákona povinnost.lze polemizovat viz např.zákon č. 491/2001 Sb. či 150/2002 Sb. a další, kde je současně i popsány údaje, které mají být zveřejněny. Ale přece z hlediska zvyků a především slušnosti k občanům je zveřejnění těchto údajů velmi žádoucí. Proč v okolních obcích toto funguje? Snad o tom co nám sdělí nebude rozhodovat sl. Beinhaueurová sama? I proto jsme předali požadavek na stanovení odpovědné osoby za zveřejňování dokumentů. Bylo odsouhlaseno, že tímto úkolem bude pověřena paní místostarosta. Jsou obecní úřady, kde dokáží občanům i poděkovat za účast ve volbách. -ZŠ- Městská policie-tel: Zásahy v Rynholci- září,řijen,listopad V poledne byli strážníci MěP upozorněni na pohyb tří osob, podezřelých z protiprávní činnosti (krádeže) v obci. Díky dokonalému popisu byly tyto osoby kontrolovány o den později v Lánech, zjištěné údaje byly předány Policii ČR. Odpoledne prověřovali strážníci pravdivost oznámení požáru odpadkového koše na vlakové zastávce. Požár zlikvidovali hasiči HZS Stochov. Krátce před půlnocí kontrolovala hlídka MěP u skládky nad tunelem mužem, který byl podezřelý, že zde vykládá odpad. Přitom bylo zjištěno, že muž řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Věc byla na místě předána policistům.

5 STROHÁ DATA Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA Usnesení č.4 ze zasedání zastupitelstva obce zastupitelé obce schvalují: 1) Finanční dar pro Mateřskou školu při základní škole v Novém Strašecí ve výší 50 tis. Kč 2) Finanční dar pro český svaz včelařů v Novém Strašecí na nákup Kompresoru ve výši 12 tis. Kč 3) výběrové řízeni na: a) vedení vww stránek obce M. Beinhauerovou dle přílohy č.3 b) kronikáře obce paní Márii Kútovou c) opravu hřbitova firmou STAVITELSTVÍ KLÁDNO za cenu ,. Kč vč. DPH d) opravu požární nádrže firmou SILNICE SLANÝ za cenu '- Kč vč. DPH e) dodávku technologie čištění vody v nádrži firmou GHC INVEST za cenu '- Kč včetně DPH f) dostavbu plynovodu Fi.TRUBMONT za cenu '. Kč vč.dph 4) Návrh na cenovou mapu prodeje obecních pozemků a spoluúčast stavebníků na vybudování inženýrských sítí dle přílohy č.1 s platností od ) Návrh nájemného nebytových prostor dle přílohy č.2 s platností od ) Smlouvu o dočasném užívání pozemku s Petrem Podhorským na pronájem pozemku p.č. 716 o rozloze 1m2 za cenu 10 Kč/rok 7) Smlouvu o dočasném užívání pozemku s Evou Beinhauerovou na pronájem pozemku p.č. 576 o rozloze 496 m2 za cenu 0,2o Kč /m2' tj. 100 Kč/rok 8) Nájemní smlouvu s Oldřichem Jirsou za pronájem nebytových prostor pod MŠ o výměře 72,5 m2 za cenu 30 Kč/m2' tj Kč/měs. 9) Záměr výstavby sportovního víceúčelového areálu s investicí do 25 mil. Kč 10) Záměr výstavby Mateřské školy a podáni žádosti o dotaci firmou In solidum s.r.o s investicí do 20 mi. Kč 11) Dodatek č.2 ke smlouvě s fi. Zednictví Marek Zechel o navýšení ceny díla o 53. tis. Kč a změnu termínu dokončeni dila do ) Dodatek č.1 ke smlouvě s fi. FISA s.r.o. o navýšení ceny díla o Kč bez DPH z důvodu navýšení ceny prací dle přílohy. 13) Záměr prodeje pozemku p.č. 288/2 o výměře 168 m2 a p.č. 288/3 o výměře 183 m2 v k.u. Rynholec 14) Rozpočtová opatření za období: červen - říjen ) Proplaceni finančního daru pro a) pani Beránková 5 000,-Kč b) pan Novotný ,-Kč c) pan Dvořák ,-Kč d) SDH Rynholec ,-Kč 16) Výsadbu dřevin na pozemcích obce v lokalitě stráně za cenu do 300 tis. Kč 17) Vznik investiční komise ve složení: Dyntar, ing.halada. ing.švůger Zastupitelé obce ukládají starostovi zajistit právní výklad k vyvěšování zápisů z jednání a porad zastupitelstva Zastupitelé obce berou na vědomí informace o průběhu projednávání změny č2 Územního plánu obce Příloha č. 1-1) cenová Příloha mapa Ppp prodeje obecních pozemků a) pozemky nezařazené dle Uzemního plánu pro výstavbu. 100,-Kč/m2 b) pozemky zařazené dle Územního plánu pro výstavbu 400,-Kč/m2 c)stavební pozemek nezasíťovaný 600,-Kč/m2 d)stavební pozemek zasíťovaný 1 000,-Kč/m2 2) Spoluúčast stavebníků na vybudování sítí: 30 % nákladů Příloha č. 2. 1) Nájemné nebytových prostor: a) volné otevřené prostory 20,-Kč/m2/měsíc b) prostory uzavřené, zastřešené, bez topení, vody 25,-Kč/m2/měsíc c) prostory uzavřené, zastřešené, vybavené topením,vodou 30,-Kč/m2/měsíc 2) Sleva na nájmu Za každého jednoho zaměstnance z řad občanů obce zaměstnaného po dobu minimálně 1 roku sleva ve výši 10 % Příloha č.3.týkající se obsahu obecních web stránek a příloha navýšení ceny prací u Bytového domu nebyla zvěřejněna. Kupodivu byl zveřejněn poprvé i Zápis z tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce.bohužel Zápis nese název :Zápis z veřej.zasedání ze dne 10.řijna 2008.Tento den opravdu nebylo veřej.zasedání. Navíc i seznam a počet přítomných zastupitelů neodpovídá skutečnosti. Drobná chyba,ale takovýchto chybiček je již celá řada.raději nedomyslet jakých chybiček se OÚ dopouští v složitějších záležitostech.

6 Důvěryhodnost...??!!. V tak zvané reakci na R.L., která se objevila v našich schránkách, snad někdy v říjnu byla zpochybněna moje důvěryhodnost s odvoláním na příčiny mého odstoupení z obecního zastupitelstva. Nechtěl bych se vyjadřovat k tomuto pamfletu jako celku a již vůbec ne k jeho autorkám. Každý, kdo tuto slátaninu byť jen začal číst si svůj názor udělá sám. Ale pokud má někdo potřebu vyjadřovat se k mé důvěryhodnosti, jsem nucen na toto reagovat. Paní místostarostka zmiňovala důvod mého odstoupení a součastně článek, který jsem zveřejnil v Rynholeckých listech. Nechám na posouzení každého z vás, zda zdravotní důvody a to co jsem posléze napsal je diametrálně odlišné jak tvrdí paní místostarostka. Jsou dvě možnosti, buť si obsah mého článku již nepamatuje a potom nechápu, proč se o něm zmiňuje a nebo jí zcela unikl smysl. V každém případě ať tak nebo tak vypovídá to o určité úrovni. Zhodnocení nechám opět na vás. ( článek Marný boj je možné shlédnout na A jak vidím věci dnes s odstupem času? Mám za to, že držím stále svou linii a jsem účasten na věcech, které jsou ku prospěchu obce. Vydávání R.L.,provoz internetových stránek sdružení, činnost Sdružení pro Rynholec,kontrolní výbor, komise,atd. Byť to někteří vnímají třeba jinak. Jako volební kandidát Sdružení pro obec v roce 2006 jsem byl přesvědčen, že z pozice zastupitele mohu něco na neutěšené situaci v naší obci změnit. Posléze jsem zjistil, že z pozice 2 proti 5 se toho moc měnit nedá. Pokládám se za týmového hráče, který v každé chvíli musí hodnotit své možnosti a tím přínos tomu, k čemu se zavázal. V roce 2007 nastala situace, kdy mé pracovní povinnosti a zejména zdravotní stav nedovolovali věnovat se práci v zastupitelstvu tak, jak ode mne bylo očekáváno a proto jsem uvolnil místo tomu, o kom jsem přesvědčen že dokáže pro společnou věc udělat více než já. Jistě, že v tomto rozhodnutí sehrál podstatnou roli i fakt, že trávit čas s lidmi, kteří dokážou diskutovat hodiny nad tím, zda básnička byla či nebyla ukradena, byl pro mne časový luxus. A ten jsem si nemohl dovolit. Nebude trvat dlouho a lidé se začnou ptát. Co jste ve své funkci paní místostarostko za odměnu, kterou pobíráte pro obec udělala? Ukažte nám výsledky své práce. Alespoň tak by to mělo být před volbami v roce Někteří si možná vzpomenou na pamflety nesouvislých vět, které se čas od času objevovaly v našich schránkách. Možná jim to bude stačit, jako důvod,aby vás opět volili. Někteří si ale také vzpomenou na fakt zatajení záměru výstavby bioplynové stanice u čehož jste jako místostarostka asistovala. Třeba vám to prominou a opět Vás budou volit. Já pro vás ruku již nezvednu, byť by to bylo v zájmu jakéhokoliv kompromisu P. H. Změna č. 2 Územního plánu obce Jak již mnozí víte existuje v naší obci sdružení, které si klade za cíl chránit životní prostředí v obci a zasazovat se o rozvoj občanské společnosti. Toto sdružení vzniklo bezprostředně po tom, co jsme se dozvěděli, že na našem katastru má být vybudována bioplynová stanice a to bez vědomí občanů. I když někteří zpochybňují naši zásluhu na tom, že výstavba BPS byla dočasně oddálena, jsme přesvědčeni, o tom, že činnost Sdružení pro Rynholec nejen že neztrácí smysl, ale naopak význam jeho existence neustále narůstá. Jak jsem zmínil podařilo se nám již některé věci pozitivně ovlivnit. Kdybychom nezorganizovali petici proti BSP a nezačali na poslední chvíli o tomto problému otevřeně hovořit možná by již stála hrubá stavba. Takto byla celá věc vrácena k posouzení odpovědným orgánům, které budou znovu rozhodovat, zda toto zařízení bude mít nebo nebude mít zásadní vliv na životní prostředí v obci a jejím okolí. Tentokrát však ne bez nás. Být účastni těchto jednání je dle mého názoru jedním z hlavních úkolů sdružení. Jsou zde však i další neméně závažné úkoly, kterými se musíme zabývat. Jedním z nich je posuzování rozšiřování těžby lupku na katastru obce. Jak jistě všichni víte, změna územního plánu obce, rozšiřující obytnou zástavbu převážně v jižní oblasti, nemohla být schválena z důvodu námitek a nesouhlasu společnosti ČLUZ a.s. Jinými slovy společnost ČLUZ a.s. chce evidentně vytěžit co nejvíce ze zásob lupku v katastru naší obce. To je z podnikatelského hlediska zcela pochopitelné, ale pro občany obce těžko přijatelné. Mnohým pamětníkům jistě začíná naskakovat husí kůže a v mysli se objevují vzpomínky na doby minulé spojené především s těžbou v totalitním režimu. Dnes však již nejsme v totalitním režimu a slovo občana má svou váhu. Dovolte, abych nyní zopakoval citát, který je v záhlaví www stránek provozovaných naším sdružením. Hlas občanského sdružení má mnohem větší váhu, než hlas jednotlivce. Sdružení dává občanům právo podílet se na rozhodování o činnostech, které se bezprostředně dotýkají jejich osudů a prostředí, v němž žijí a budou žít i jejich potomci. Klade na občana morální závazek podílet se na rozhodování o věcech veřejných, o věcech dotýkající se obce.zbavuje občana výmluvy před sebou samým typu já stejně nic nezmůžu.staví jej do role zodpovědného, dospělého člověka, který nese odpovědnost i za promeškané příležitosti podílet se na rozhodování. Jsme si vědomi, že hlavním činitelem,který by měl v tomto směru hájit práva občanů obce je pan starosta a zastupitelstvo. Součastně jsme si také vědomi toho, že vyjednávací pozice pana starosty v tomto směru není jednoduchá a z jistých důvodů ani příliš silná. Proto jej jako sdružení s ekologickým zaměřením hodláme všemožně podpořit tak, aby jednání se společností ČLUZ a.s. dopadla pro Rynholec co nejlépe. V současné době se vede mezi obcí, zástupci Čluzu a.s.a našimi zástupci ze Sdružení jednání, které by mělo vyústit vzájemnou dohodou. Připomínáme, že postup lomu pod bílou cestu byl již jednou referendem v naší obci odmítnut a toto odmítavé referendum z roku 1994 zavazuje zastupitelé i nyní. výbor sdružení.

7 Co navrhujeme v roce V rámci přípravy rozpočtu na rok 2009 předložíme zastupitelstvu obce tyto požadavky vycházející z volebního programu Sdružení pro obec. Především se jedná o stálý náš požadavek na zpracování investičního a rozpočtového výhledu na delší období.tento výhled stanoví reálnost uvažovaných záměrů v časovém sledu a poskytuje občanům informace jak se bude obec rozvíjet v nejbližších letech.současně, především ve výdajové části rozpočtu, budeme požadovat komentář k investičním akcím co, kde, kdy,- se uskuteční.tak, aby občané věděli kdy se plánuje oprava silnice,přivedení sítí apod.současně navrhneme, aby nově vzniklá investiční komise se vyjadřovala k jednotlivým projektům a jejich změnám, přebíráním díla a propláceným fakturám za investiční akce. V roce 2009 lze uvažovat v příjmové části rozpočtu s částkou dosahující 70 mil.kč.v daňových příjmech se zvýší poplatky za uložení odpadu na skládce-dle zákona obec obdrží již 500,-Kč za uloženou tunu ( loni 400,-Kč) tedy tyto poplatky by měly činit cca 44 mil.kč oproti roku 2008 kdy byly plánovány ve výší 35 mil.kč.zůstatek z minulého roku by měl činit částku přes 15 mil-kč, neboť z plánovaných výdajů se nevyčerpaly částky na chodníky a vjezdy-především chodník z náměstí k sokolovně-tj.3,6 mil- Kč,rekonstrukci nádržky(místo plánovaných 3 mil.kč uhrazeno cca O,5 mil.kč, investice do MŠ-z plánovaných 4 mil.kč vyčerpáno cca 2 mil.kč,kanalizace z plánovaných 3 mil.kč čerpáno méně,bytový dům-z plánovaných výdajů 18 mil.kč nutno odečíst zálohu poskytnutou dodavateli v roce minulém-5 mil.kč a získanou dotaci ve výši 4,8 mil.kč a přičíst 2 mil. Kč za dosavadní vícenáklady. Lze odpovědně říci, že při stávajících běžných výdajích obce cca 8,5 mil.kč (OÚ,zastupitelstvo,údržba zeleně,mš,kultůra,sport,sdh,veřej.osvětlení,odpadové hospodářství,..) zbývá na investiční akce v roce 2009 cca 60 mil.kč.jak tuto částku rozdělit a čerpat? Budeme navrhovat tyto investiční akce: 1) prioritou bude výstavba nové MŠ.. cca 15 mil.kč zde je požádáno o reálnou dotaci! 2) dokončení Bytového domu.. 20 mil.kč zbývá 5 mil.kč na rok 2010 po předání díla. 3) opravy silnic spojky Vodárenská a na Drahách 2 mil.kč 4) technologie nádržky a úprava okolí.. 1,5 mil.kč 5) chodník z náměstí k sokolovně(strašecká,pražská. 3 mil.kč 6) I etapa sportovního areálu. 10 mil.kč 7) Kanalizace(V Brance),sítě. 2 mil.kč 8) Komunikace k nové zástavbě(ke dvoru,)... 2 mil.kč 9) Oprava, zkulturnění vlakové zastávky. 0,5 mil.kč 10) Zkulturnění stanovišť pro tříděný odpad 0,1 mil.kč 11) Vjezdy k domům ul.hornická pod viaduktem 3 mil.kč 12) Asfalt-povrch na chodník ke Strašecí 0,5 mil.kč 13) Fasada OÚ 0,5 mil.kč 14) prostor v Sokolovně pod jevištěm( peklo). 0,3 mil.kč ,4 mil.kč V případě uskutečněné dotace na MŠ,částku dotace navrhujeme rozdělit na rezervu a doplnění těchto investic: 1) výstavba 2 tenisového kurtu 1 mil.kč 2) výkup pozemků 2 mil.kč 3) výměna oken v sokolovně 2 mil.kč Jak vidno toto vše se může uskutečnit. Sportovní komise starosty obce uděluje uznání a finanční odměnu občanům, kteří svůj volný čas věnují rozvoji sportu v naší obci a především zájmu mládeže.jedná se o tyto občany: za vedení družstva dospělých Baníku Rynholec pp.václav Fišer a Jiří Petrus částka á 2000,-Kč, za vedení družstva starších žáků, kteří jsou první ve své skupině : pp.milan Beran a Pavel Nedvěd-částka á 4000,-Kč., za vedení družstva žáků v Tenis.klubu Rynholec : p.ing.zdeněk Švůger-částka 4000,-Kč, za vedení mladých hasičů : p.zdeněk Ledvinka-částka 4000,-Kč, za vedení skupinky dětí minitenisu v Tenis klubu Rynholec: p.michal Špáňa-částka 1000,-Kč. Děkujeme a přejeme další elán a energii ve jejich činnosti pro obec.

8 Kabelová televize: Programová nabídka v kabelové televizi čítá téměř 20 programů.pro značnou část postačující.ale mnohý si raději pořídí satelit s příjmem daleko více programů a žánrů.ve shodě - se starostou obce se přičiníme o rozšíření nabídky i v naší kabelovce. Navrhujeme současný základní blok programů ponechat a umožnit občanům případné zvolení i doplňkového bloku programů za příplatek.jedná se nyní o tyto programy: a) Nova sport (bývalá galaxie) b) Sport 1 c) Sport 5(nová stanice zaměřena na motorismus) d) MTV Europe-hudební kanál e) VH-1 hudební kanál f) CS film-tématický filmový kanál g) Film box h) Film +, rodinný filmový kanál i) AXN, dobrodružný program j) Spektrum, dokumentární,cestopisy k) Paprika, z oboru gastronomie l) Nacionál Geografic, dokumenty m) Nat Geo Wild, život v džungli n) Jetix, vysílání pro děti o) Jetix play pro nejmladší diváky Jde tedy o 15 programů rozšiřující vysílání o žánry sportovní,hudební,filmové, dokumentární a dětské. Příplatek vychází ve výši cca 100,-Kč abonent/měsíc. Záleží na každém z nás jaký blok programů si objedná.tedy jako dosud základní, stávající za 150,-Kč nebo i doplňkový a tudíž poplatek se zvýší na 250,-Kč měsíčně. V současné době se jedná s fy. Kabelová televize CZ s.r.o. Přejme si brzké spuštění. Kontrolní výbor obdržel k připomínkování novou Smlouvu o ukládání odpadu na řízené skládce, uzavíranou mezi Ekologií.s.r.o. a obcí s platností od Smlouva mimo jiné uvádí sjednanou cenu za odstranění odpadu a platební podmínky. Cena je tvořena ze tří položek: Např. u komunálního odpadu činí 1) základní cena stanovena Ekologií: 570 Kč/tuna 2) poplatek dle zákona : 500 Kč/tuna ( loni byl 400 Kč/tuna od zvýšeno) 3) finanční rezerva na rekultivaci : 100 Kč/tuna Tedy celkem za tunu odpadu Kč/tuna + DPH Co nás zarazilo? Zákon č. 185/ odst.4 ale hovoří takto: Pokud je původcem obec a ukládá na skládku, která je na jejím katastrálním území, nevybírá se od této obce poplatek dle zákona Cena pro Rynholec by měla být: 670 Kč/tuna+DPH! Platební podmínky stanovuje Smlouva takto: Provozovatel skládky bude účtovat sjednanou cenu průběžně za každý měsíc se splatností do konce následujícího měsíce. Co nás zarazilo? V podstatě stejné platební podmínky ze zákona platí i pro Ekologii s.r.o.tj. splatnost poplatků dle zákona ( 500 Kč za tunu vybraných od dalších původců odpadu), které jsou příjmem naší obce, určuje tentýž zákon také do konce následujícího měsíce. Ale platby jsou pozdrženy, mnohdy o 3-4 měsíce. Přitom se jedná o řádově větší částky-cca 3,5 mil.kč za měsíc.to by byly úroky pro obec. Doporučíme zastupitelstvu tuto smlouvu neschválit a požadovat snížení sjednané ceny za odpad pro naší obec na výši max. 670 Kč za tunu komunálního odpadu. Lhát se nemá! Snažím se o plnou informovanost občanů o dění v obci, o jednání a rozhodování zastupitelů.přestože na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne bylo schváleno zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva.(poměrem 4:3, proti p.barochová, Dvořáková, Ledvinka).K tomuto nedošlo a tím nebyla naplněna vůle většiny zastupitelů.místo toho jsme se dočkali stanoviska pí. Dvořákové v Reakci.., že dle vyhlášky č. 128/2000 a stanoviska Krajského úřadu č. 1/2008(ani toto není pravda, jedná se o stanovisko Ministerstva vnitra) je zveřejňování zakázáno.před měsícem na veř. zasedání dne jsem připomněl ono rozhodnutí zastupitelů záměr zápisy zveřejňovat.přeci není možné, aby menší část zastupitelů a úřednice OÚ bránila vůli většiny. Jelikož na tomto zasedání před občany zazněly vyložené lži z úst sl. Beinhauerové a pí.dvořákové (je nahráno) cituji : Ze zákona se nesmí popř. Zákon to přímo zakazuje jsou na důkazní materiály: Stanovisko č. 1/2008 a Stanovisko Ministerstva vnitra čj.mv /odk (tyto stanoviska nejen že nezakazují ale spíše doporučují zveřejňování) Současně vyzívám tyto osoby, aby nešířily lži a respektovaly rozhodnutí zastupitelstva. Ing.Zdeněk Švůger

9 Rynholecké putování za historií část IV. Srdečně vítám a zdravím čtenáře naší pravidelné rubriky v Rynholeckých listech. V tomto čtvrtém díle se společně vypravíme za zajímavou pověstí o tvrzích Sobínu a Holubínu. Pro srovnání ale uvedu i základní fakta, která se samozřejmě značně liší. Pověst Na vrcholu Starého zámku stál hrad Sobín. Na vršku ke Stochovu se nacházel hrad Holubín. Oba hradní pánové byli ženatí s dcerami tuchlovického vladyky Martou a Marií. Jejich manželky byly velice krásné a milé.marie se provdala za pána ze Sobína, ale díky jeho panovačnosti a špatné povaze, byla po boku svého manžela nešťastná. Na Holubíně však panovala situace zcela opačná. Martin muž byl velice laskavý a vlídný nejen ke své ženě, ale i ke svému lidu. Jednoho dne se stalo, že poddaní ze Sobína pochytali poddané z Holubína, aby obohatili své pracovní síly. Pán z Holubína si to samozřejmě nenechal líbit, a tak se stalo, že vyzval svého švagra na souboj. Vyrazili proti sobě a utkali se na cestě, která vede od rynholeckého dvora k lánskému hřbitovu. Oba mířili dobře a přesně zastřelili jeden druhého. Jejich ženy na tomto místě nechaly zasadit dvě lipky. Ty jsou zde dodnes. Sklánějí se k sobě, jakoby chtěli říci, aby se lidé měli rádi a pomáhali si. Fakta O tvrzi Holubín existují písemné zprávy, ale zatím se neví, kde se přesně tato osada (vesnice nebo dvůr) nalézala. Tato osada zanikla pravděpodobně v době husitských válek. Dnes nese tento název vršek směrem ke Stochovu.O tvrzi Sobínu se ví přesně, kde se nacházela a dokonce existuje i náčrtek od F. Velce, jež nám dokládá její podobu. Sobín se nachází ve strmém vršku po cestě z Rynholce na Lány, kterému se říká Starý zámek. Tato tvrz byla založena okolo roku Podle historika Augusta Sedláčka se praví, že byl Sobín sídlem loupeživých rytířů, kteří zde měli velkou knihovnu. Koncem 19. Století zde byly vykopány kamenné veřeje, bronzový škorpion a mosazný křížek. Tyto exponáty jsou umístěny v prostorách Městského muzea v Novém Strašecí. Jen mě tak zajímá, proč zde dosud nebyl proveden odborný archeologický průzkum? Na obrázku je znázorněn půdorys hradiště Sobín. Hana Moravcová Žádost o omluvu: Vážený pane inženýre,při přečtení posledního vydání Rynholeckých listů jsem byla překvapena jak mou osobu napadáte.máte-li v ruce průkazné materiály o tom, že jsem se podílela na panfletu tak Vás vyzívám k jejich předložení.pokud nic takového nemáte,žádám Vás o omluvu dle tiskového zákona. Beinhauerová Michaela Odpověď: Vážená slečno Beinhauerová, nejsem si vědom jakéhokoliv napadání Vaší osoby.byla pouze konstatována nespokojenost s obsahem obecních Web stránek a věřte, že tato nespokojenost trvá..uvidíme, zda dokážete Web stránky spustit od dle schválené předlohy podané kontrolním výborem.při zmínce Vašeho podílu při tisku pamfletu, jsem vycházel z Vašeho sdělení, že onen tisk jste zajiš tovala doma na své náklady a tím jste mě ujiš tovala, že na tisk nevnikly žádné náklady obci.jestliže nyní se k tomuto sdělení neznáte, nezbývá než znovu prověřit náklady obce v položce kopírování.(je s podivem,že při změně rozpočtu dne byla tato položka zvýšena o 62 tis. Kč o barvu do tiskárny,papír, ) Chápu, že od lživého pamfletu se chcete distancovat. Ing. Švůger-

10 Nový sportovní areál Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního areálu fotbalového hřiště na víceúčelový sportovní areál na ploše zhruba 2 ha. Rekonstruovaný areál sestává s provozní budovy s parkovištěm o kapacitě 26 stání, jednotlivých sportovišť, z nichž dominantní jsou hlavní fotbalový stadion s provozní budovou, dále je navrženo multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením,(40x20 m) hřiště na nohejbal a volejbal a dráha pro požární sport a asfaltová dráha pro jízdu na kolečkových bruslích (in-line dráha). Areál je koncipován jako víceúčelový pro nejširší sportovní využití. Provozní dvoupodlažní budova slouží jako sociální zázemí areálu (šatny, umývárny, WC), dále pro regeneraci a relaxaci (posilovna, masáže, sauna), klubovnu a byt správce. Celková investice dosahuje cca 25 mil.kč.již v roce příštím bude zahájena I.etapa zahrnující především nové fotbalové hřiště posunuté o cca 20 m směrem východním,zbudování multifunkčního hřiště pro veřejnost a oplocení celého areálu.víceúčelový sportovní areál bude sloužit pro potřeby sportovních oddílů a občanů obce Rynholec a okolí. Dispoziční řešení budovy půdorysy Zastavovací plán

Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne 15.12. v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů

Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne 15.12. v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů . Tenis klub Rynholec zve občany a příznivce dne 15.12. v 20 h na Taneční zábavu s tombolou Hostinec u Šlégrů Špatný podzim!!! Podzimní část fotbalové sezony bohužel nenaplnila představy jednak hráčů mužstva

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ... 17 ŽIVOTNÍ JUBILEA... 26 BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011. Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 6 Krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky vám přeje vedení obce společně s pracovníky 0Ú Více na straně 24 Územní

Více

Léto budiž pochváleno

Léto budiž pochváleno IV. ročník číslo: 2 červenec 2010 Občasník přinášející informace o dění v obci Rynholáci to jsou ptáci,všem jsou zase pro legraci. Povím vám teď při pátku, mysliveckou pohádku. Byla jednou jedna obec,

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014 11/2014 Ustavující zasedání nového zastupitelstva (str. 3) Jak jsme volili v Roztokách (str. 10) Linka č. 359: problém nebo výhra? (str. 17) Společné zpívání u vánočního stromu (str. 20) V Roztokách se

Více

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH 3,-kc ú j e z d s k ý zpravodaj 12 p r o s i n e c 2005 OBSAH Úvod - str. 1 Zprávy z rady - str. 2 Z úřadu - str. 4 OŽPD - str. 6 Rady občanům - str. 10 Rozhovory s lidmi - str. 11 Otázky čtenářů - str.

Více

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je

Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je Autokemp Radeč v novém S výstavbou koupaliště a objektem umístěným vlevo od vstupu se začalo v 50. letech minulého století. Kemp je mnohem mladší, je z počátku 80. let. Celý areál dlouhá léta přežíval,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER...

HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER... 4 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER... Duben je ve znamení Dnů Země. Foto z loňského

Více

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice

Ďáblický. září 2011. měsíčník Městské části Praha Ďáblice Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice září 2011 Obsah... Zprávy z Rady...2 Léto a úředníci...3 Od září v mateřském centru...4 Začal nový školní rok...5 Rozšiřování skládky Ďáblice příběh bez konce?...6

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 04/2014 ZDARMA Trio Clavio zahrálo v knihovně Hasiči zasahovali při požáru maringotky Velkopopovické zvony odletí do Říma Zabijačka po velkopopovicku Oznámení o svozu odpadů Měsíčník

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

12/2009. www.mesto-modrice.cz

12/2009. www.mesto-modrice.cz 2/2009 o Obsah Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice spolu s městským úřadem přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 200 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů Zprávy

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více