Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok"

Transkript

1 II. ročník číslo: 4 prosinec 2008 Občasník přinášející informace o dění v obci. Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost. To je jistě výborná věc. Ale vánoce mohou být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam najdeme? Jen starosti? Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na to, co bylo a už není? To všechno tam také může být. Ale snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme. Ze jsme schopni překonat zlé věci, které nás v životě potkaly. Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam měli najít stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily. Mnohý najde i stopy lásky nepojmenovatelné, ve které křesťan rozpoznává lásku Boží. Skutečné tajemství, o kterém je těžko mluvit, ale ze kterého můžeme žít. A tak se nám může stát bližším jednoduchý a přitom v mnohém nepochopitelný příběh Ježíšova narození. Ne jen v podobě figurek Betléma a ve zpěvu vánočních písní. Ale v našem vlastním životě. Když se nám spojí pravdivé vědomí o množství zla ve světě, ke kterému bohužel sami ledacos přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, může se stát něco podivuhodného, co se podobá vyprávění o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo Boží světlo a slyšeli slovo andělů: Nebojte se!, jak píše evangelium. Objevíme my sami něco podobného? Snad ano. Přejme si to navzájem. Potom si můžeme začít zpívat. Z hloubky nitra a svobodně. Nejen, že nám to nikdo nezakáže a že nás snad nikdo nepotrestá. Ale my sami zjistíme, že můžeme být ve svém nitru svobodni od zla, pomsty a strachu. A budeme slavit skutečné vánoce. Vstoupili jsme do doby příprav svátků vánočních.období adventu,příchodu Ježíše Krista.Ježíš přichází, aby nám dal radost, pokoj, lásku a mír.za hojné účasti občanů Rynholce byla první adventní neděli za zvuků písní koled osvětlena naše kaplička.starosta obce nám všem popřál šťastné vánoce.. Nechť jsou svátky vánoční v našich domovech pokojné a radostné. Nechť láska a mír vyzařuje z našich srdcí.

2 Vítání nových občánků Srdečně vítáme mezi námi a přejeme šťastný život na této planetě i v naší obci Kačenka Stránská Štěpánek Macháček Vilémek Kačaba Jiříček Oplt Nar.22. září 2008 Nar.24. řijna 2008 Nar. 31.řijna Nar. 2.prosince 2008 K L U B M L A D Ý C H M A M I N E K Zdravíme všechny maminky, budoucí maminky i tatínky. Při procházkách naší obcí lze potkat stále více mladých rodičů, maminek a tatínků, vezoucí svoji ratolest v kočárku či vedouc je za ručku. Víme, že řada z nás dojíždí do již existujících klubu v blízkém okolí, ale proč nezaložit klub maminek (rodičů) bez zbytečného dojíždění přímo v Rynholci. Již delší dobu máme v úmyslu společně s Vámi založit tento klub s kulturně sportovním programem pro předškolní děti. Můžeme se scházet zatím jednou týdně na 1 hodinu (popř.hodinu a půl) v předem dohodnutém čase v naší sokolovně. Zde můžeme pro naše děti vytvořit pestré hraní a umožnit jim pobyt v kolektivu vrstevníků stejného věku a zájmů.chtěly bychom Vás tímto poprosit o sdělení zájmu, případně námětů či nápadů. Pevně věříme, že společně vytvoříme co nejpestřejší program pro naše děti. Již v lednu plánujeme první setkání a hraní. Kontakt: nebo popř. osobně pí.jitka Frolíková, Bára Zímová či Blanka Týblová neb sběrná schránka. Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Občanské sdružení Sdružení pro nabízí záštitu a podporu tomuto klubu. - J.F.- Bílá schránka Sdružení pro Rynholec vedeni snahou dát co největší vyjadřovací prostor rynholeckým občanům, hájit zájmy občanů a vycházet z jejich přání a názorů, jsme zajistili bílou schránku. Oznámili jsme náš úmysl na obecním úřadě a schránku chceme připevnit vedle naší vývěsky, naproti OÚ. Slibujeme si od toho, že dáme možnost všem, i těm kteří nemají internet, vyjadřovat se naším prostřednictvím k dění v obci. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. Informace, názory, diskuzi najdete na Páteční večer dne pátého prosince nebylo radno vycházet.peklo se otevřelo a po obci nastalo hemžení čertů.do mnohých rodin přišli naštěstí i Mikuláš s andílkem nesoucí pamlsky a potěšení ale i respekt malých dětí.básničky a říkanky našich dětí potěšili nakonec i čerty a tak nikdo neskončil v pytli.

3 Bytový dům již získává svoji tvář.. Naše největší investice v tomto volebním období, přesahující částku 40 mil.kč, již získává svoji podobu a tvář. Dodavatel, Fi Fisa se pokusí zkrátit termín zhotovení a předání díla k Tedy již v cca březnu až květnu 2010 může být Bytový dům obsazován. Tento pohled se nám naskytne ze západní strany tj. pohled z ulice.budova je navržena jako dvou a v zadní části třípodlažní objekt se sedlovou střechou.výška je přizpůsobena okolní zástavbě.na dvoře bude parková úprava a komunikace pro průjezd na parkoviště a dále do parku.větší parkoviště je možné umístit nad na pozemku dnešní truhlárny.barvy budovy budou v kombinaci světlých okrových omítek a hnědého dřeva u balkónů, střechy a oken.v současné době jsou již položeny krovy a dokonce roku bude tato část pod střechou. Tento jižní pohled tj. od bílé cesty dá vyniknout rozsahu budovy.objekt je nepodsklepen.v přízemí se nachází zádveří a vstupní hala,6 bytů á 50m2, prostory pro pečovatelky,prádelna,schodiště a výtah,ordinace a společenská místnost.v patře schodiště,chodby a 9 bytů á m2.v podkroví jsou další 3 byty á m2.celková užitná plocha bytů je 906 m2, z toho přízemí 300m2,patro 457 m2 a podkroví 149 m2.zdrojem tepla bude centrální plynová kotelna. Pohled východní tj. od Prahy odhaluje třípodlažní zadní část s hlavním vstupem do budovy. Přejme budoucím uživatelům Bytového domu spokojený život v krásnem prostředí a vzornou péčí.

4 Očista v obci a okolí: Píšeme, mluvíme, ale i děláme. Tak, jak bylo oznámeno, v sobotu dne 15. listopadu proběhla očista obce a jejího okolí od odloženého odpadu, organizovaná Sdružením pro Rynholec. Sešli jsme se ne v hojném, ale přece jen v úctyhodném počtu. Jak je možné vidět na fotografiích, udělala se spousta práce jejímž výsledkem, bylo naplnění téměř dvou třetin obsahu přistaveného kontejneru. Spočítáno a sečteno celkem 36 pytlů drobného odpadu a několik přívěsných vozů zaplněných objemným odpadem ( např. 18 pneumatik, přes 100 m silného kabelu, hromada střešní krytiny, části automobilů apod.).okolní cesty a stráně si ulevily od bordýlku odloženém nesvědomitými lidmi. Dobrá věc se podařila. Díky všem, kteří se akce zúčastnili a to jak členům sdružení, tak i nečlenům. Potěšilo nás, že byly účastny i dvě zastupitelky paní Barochová a paní Dvořáková. Děkujeme za podporu a věříme, že při společné práci se budou lépe hledat i společné názory. V těchto aktivitách budeme pokračovat i nadále a počítáme s podporou všech, kterým stav prostředí ve kterém žijeme není lhostejný. Volby do krajských zastupitelstvech a senátu- 2008: Jak volby dopadly celostátně, krajově čí ve volebních obvodech se dozvídáme z tisku, televize apod. Jak ale volby dopadly v naší obci nám není přesně sděleno.proč nevíme kolik oprávněných voličů se zůčastnilo,(počty a procenta,), proč nevíme kolik platných či neplatných hlasů propadlo.metodika zpracování výsledků voleb je dána.na tuto moji námitku na zastupitelstvu obce jsem byl druhý den osloven sl. Beinhauerovou.(obecní účetní) ve smyslu, že vyhlášení výsledků v obcích není ze zákona povinnost.lze polemizovat viz např.zákon č. 491/2001 Sb. či 150/2002 Sb. a další, kde je současně i popsány údaje, které mají být zveřejněny. Ale přece z hlediska zvyků a především slušnosti k občanům je zveřejnění těchto údajů velmi žádoucí. Proč v okolních obcích toto funguje? Snad o tom co nám sdělí nebude rozhodovat sl. Beinhaueurová sama? I proto jsme předali požadavek na stanovení odpovědné osoby za zveřejňování dokumentů. Bylo odsouhlaseno, že tímto úkolem bude pověřena paní místostarosta. Jsou obecní úřady, kde dokáží občanům i poděkovat za účast ve volbách. -ZŠ- Městská policie-tel: Zásahy v Rynholci- září,řijen,listopad V poledne byli strážníci MěP upozorněni na pohyb tří osob, podezřelých z protiprávní činnosti (krádeže) v obci. Díky dokonalému popisu byly tyto osoby kontrolovány o den později v Lánech, zjištěné údaje byly předány Policii ČR. Odpoledne prověřovali strážníci pravdivost oznámení požáru odpadkového koše na vlakové zastávce. Požár zlikvidovali hasiči HZS Stochov. Krátce před půlnocí kontrolovala hlídka MěP u skládky nad tunelem mužem, který byl podezřelý, že zde vykládá odpad. Přitom bylo zjištěno, že muž řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Věc byla na místě předána policistům.

5 STROHÁ DATA Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA Usnesení č.4 ze zasedání zastupitelstva obce zastupitelé obce schvalují: 1) Finanční dar pro Mateřskou školu při základní škole v Novém Strašecí ve výší 50 tis. Kč 2) Finanční dar pro český svaz včelařů v Novém Strašecí na nákup Kompresoru ve výši 12 tis. Kč 3) výběrové řízeni na: a) vedení vww stránek obce M. Beinhauerovou dle přílohy č.3 b) kronikáře obce paní Márii Kútovou c) opravu hřbitova firmou STAVITELSTVÍ KLÁDNO za cenu ,. Kč vč. DPH d) opravu požární nádrže firmou SILNICE SLANÝ za cenu '- Kč vč. DPH e) dodávku technologie čištění vody v nádrži firmou GHC INVEST za cenu '- Kč včetně DPH f) dostavbu plynovodu Fi.TRUBMONT za cenu '. Kč vč.dph 4) Návrh na cenovou mapu prodeje obecních pozemků a spoluúčast stavebníků na vybudování inženýrských sítí dle přílohy č.1 s platností od ) Návrh nájemného nebytových prostor dle přílohy č.2 s platností od ) Smlouvu o dočasném užívání pozemku s Petrem Podhorským na pronájem pozemku p.č. 716 o rozloze 1m2 za cenu 10 Kč/rok 7) Smlouvu o dočasném užívání pozemku s Evou Beinhauerovou na pronájem pozemku p.č. 576 o rozloze 496 m2 za cenu 0,2o Kč /m2' tj. 100 Kč/rok 8) Nájemní smlouvu s Oldřichem Jirsou za pronájem nebytových prostor pod MŠ o výměře 72,5 m2 za cenu 30 Kč/m2' tj Kč/měs. 9) Záměr výstavby sportovního víceúčelového areálu s investicí do 25 mil. Kč 10) Záměr výstavby Mateřské školy a podáni žádosti o dotaci firmou In solidum s.r.o s investicí do 20 mi. Kč 11) Dodatek č.2 ke smlouvě s fi. Zednictví Marek Zechel o navýšení ceny díla o 53. tis. Kč a změnu termínu dokončeni dila do ) Dodatek č.1 ke smlouvě s fi. FISA s.r.o. o navýšení ceny díla o Kč bez DPH z důvodu navýšení ceny prací dle přílohy. 13) Záměr prodeje pozemku p.č. 288/2 o výměře 168 m2 a p.č. 288/3 o výměře 183 m2 v k.u. Rynholec 14) Rozpočtová opatření za období: červen - říjen ) Proplaceni finančního daru pro a) pani Beránková 5 000,-Kč b) pan Novotný ,-Kč c) pan Dvořák ,-Kč d) SDH Rynholec ,-Kč 16) Výsadbu dřevin na pozemcích obce v lokalitě stráně za cenu do 300 tis. Kč 17) Vznik investiční komise ve složení: Dyntar, ing.halada. ing.švůger Zastupitelé obce ukládají starostovi zajistit právní výklad k vyvěšování zápisů z jednání a porad zastupitelstva Zastupitelé obce berou na vědomí informace o průběhu projednávání změny č2 Územního plánu obce Příloha č. 1-1) cenová Příloha mapa Ppp prodeje obecních pozemků a) pozemky nezařazené dle Uzemního plánu pro výstavbu. 100,-Kč/m2 b) pozemky zařazené dle Územního plánu pro výstavbu 400,-Kč/m2 c)stavební pozemek nezasíťovaný 600,-Kč/m2 d)stavební pozemek zasíťovaný 1 000,-Kč/m2 2) Spoluúčast stavebníků na vybudování sítí: 30 % nákladů Příloha č. 2. 1) Nájemné nebytových prostor: a) volné otevřené prostory 20,-Kč/m2/měsíc b) prostory uzavřené, zastřešené, bez topení, vody 25,-Kč/m2/měsíc c) prostory uzavřené, zastřešené, vybavené topením,vodou 30,-Kč/m2/měsíc 2) Sleva na nájmu Za každého jednoho zaměstnance z řad občanů obce zaměstnaného po dobu minimálně 1 roku sleva ve výši 10 % Příloha č.3.týkající se obsahu obecních web stránek a příloha navýšení ceny prací u Bytového domu nebyla zvěřejněna. Kupodivu byl zveřejněn poprvé i Zápis z tohoto veřejného zasedání zastupitelstva obce.bohužel Zápis nese název :Zápis z veřej.zasedání ze dne 10.řijna 2008.Tento den opravdu nebylo veřej.zasedání. Navíc i seznam a počet přítomných zastupitelů neodpovídá skutečnosti. Drobná chyba,ale takovýchto chybiček je již celá řada.raději nedomyslet jakých chybiček se OÚ dopouští v složitějších záležitostech.

6 Důvěryhodnost...??!!. V tak zvané reakci na R.L., která se objevila v našich schránkách, snad někdy v říjnu byla zpochybněna moje důvěryhodnost s odvoláním na příčiny mého odstoupení z obecního zastupitelstva. Nechtěl bych se vyjadřovat k tomuto pamfletu jako celku a již vůbec ne k jeho autorkám. Každý, kdo tuto slátaninu byť jen začal číst si svůj názor udělá sám. Ale pokud má někdo potřebu vyjadřovat se k mé důvěryhodnosti, jsem nucen na toto reagovat. Paní místostarostka zmiňovala důvod mého odstoupení a součastně článek, který jsem zveřejnil v Rynholeckých listech. Nechám na posouzení každého z vás, zda zdravotní důvody a to co jsem posléze napsal je diametrálně odlišné jak tvrdí paní místostarostka. Jsou dvě možnosti, buť si obsah mého článku již nepamatuje a potom nechápu, proč se o něm zmiňuje a nebo jí zcela unikl smysl. V každém případě ať tak nebo tak vypovídá to o určité úrovni. Zhodnocení nechám opět na vás. ( článek Marný boj je možné shlédnout na A jak vidím věci dnes s odstupem času? Mám za to, že držím stále svou linii a jsem účasten na věcech, které jsou ku prospěchu obce. Vydávání R.L.,provoz internetových stránek sdružení, činnost Sdružení pro Rynholec,kontrolní výbor, komise,atd. Byť to někteří vnímají třeba jinak. Jako volební kandidát Sdružení pro obec v roce 2006 jsem byl přesvědčen, že z pozice zastupitele mohu něco na neutěšené situaci v naší obci změnit. Posléze jsem zjistil, že z pozice 2 proti 5 se toho moc měnit nedá. Pokládám se za týmového hráče, který v každé chvíli musí hodnotit své možnosti a tím přínos tomu, k čemu se zavázal. V roce 2007 nastala situace, kdy mé pracovní povinnosti a zejména zdravotní stav nedovolovali věnovat se práci v zastupitelstvu tak, jak ode mne bylo očekáváno a proto jsem uvolnil místo tomu, o kom jsem přesvědčen že dokáže pro společnou věc udělat více než já. Jistě, že v tomto rozhodnutí sehrál podstatnou roli i fakt, že trávit čas s lidmi, kteří dokážou diskutovat hodiny nad tím, zda básnička byla či nebyla ukradena, byl pro mne časový luxus. A ten jsem si nemohl dovolit. Nebude trvat dlouho a lidé se začnou ptát. Co jste ve své funkci paní místostarostko za odměnu, kterou pobíráte pro obec udělala? Ukažte nám výsledky své práce. Alespoň tak by to mělo být před volbami v roce Někteří si možná vzpomenou na pamflety nesouvislých vět, které se čas od času objevovaly v našich schránkách. Možná jim to bude stačit, jako důvod,aby vás opět volili. Někteří si ale také vzpomenou na fakt zatajení záměru výstavby bioplynové stanice u čehož jste jako místostarostka asistovala. Třeba vám to prominou a opět Vás budou volit. Já pro vás ruku již nezvednu, byť by to bylo v zájmu jakéhokoliv kompromisu P. H. Změna č. 2 Územního plánu obce Jak již mnozí víte existuje v naší obci sdružení, které si klade za cíl chránit životní prostředí v obci a zasazovat se o rozvoj občanské společnosti. Toto sdružení vzniklo bezprostředně po tom, co jsme se dozvěděli, že na našem katastru má být vybudována bioplynová stanice a to bez vědomí občanů. I když někteří zpochybňují naši zásluhu na tom, že výstavba BPS byla dočasně oddálena, jsme přesvědčeni, o tom, že činnost Sdružení pro Rynholec nejen že neztrácí smysl, ale naopak význam jeho existence neustále narůstá. Jak jsem zmínil podařilo se nám již některé věci pozitivně ovlivnit. Kdybychom nezorganizovali petici proti BSP a nezačali na poslední chvíli o tomto problému otevřeně hovořit možná by již stála hrubá stavba. Takto byla celá věc vrácena k posouzení odpovědným orgánům, které budou znovu rozhodovat, zda toto zařízení bude mít nebo nebude mít zásadní vliv na životní prostředí v obci a jejím okolí. Tentokrát však ne bez nás. Být účastni těchto jednání je dle mého názoru jedním z hlavních úkolů sdružení. Jsou zde však i další neméně závažné úkoly, kterými se musíme zabývat. Jedním z nich je posuzování rozšiřování těžby lupku na katastru obce. Jak jistě všichni víte, změna územního plánu obce, rozšiřující obytnou zástavbu převážně v jižní oblasti, nemohla být schválena z důvodu námitek a nesouhlasu společnosti ČLUZ a.s. Jinými slovy společnost ČLUZ a.s. chce evidentně vytěžit co nejvíce ze zásob lupku v katastru naší obce. To je z podnikatelského hlediska zcela pochopitelné, ale pro občany obce těžko přijatelné. Mnohým pamětníkům jistě začíná naskakovat husí kůže a v mysli se objevují vzpomínky na doby minulé spojené především s těžbou v totalitním režimu. Dnes však již nejsme v totalitním režimu a slovo občana má svou váhu. Dovolte, abych nyní zopakoval citát, který je v záhlaví www stránek provozovaných naším sdružením. Hlas občanského sdružení má mnohem větší váhu, než hlas jednotlivce. Sdružení dává občanům právo podílet se na rozhodování o činnostech, které se bezprostředně dotýkají jejich osudů a prostředí, v němž žijí a budou žít i jejich potomci. Klade na občana morální závazek podílet se na rozhodování o věcech veřejných, o věcech dotýkající se obce.zbavuje občana výmluvy před sebou samým typu já stejně nic nezmůžu.staví jej do role zodpovědného, dospělého člověka, který nese odpovědnost i za promeškané příležitosti podílet se na rozhodování. Jsme si vědomi, že hlavním činitelem,který by měl v tomto směru hájit práva občanů obce je pan starosta a zastupitelstvo. Součastně jsme si také vědomi toho, že vyjednávací pozice pana starosty v tomto směru není jednoduchá a z jistých důvodů ani příliš silná. Proto jej jako sdružení s ekologickým zaměřením hodláme všemožně podpořit tak, aby jednání se společností ČLUZ a.s. dopadla pro Rynholec co nejlépe. V současné době se vede mezi obcí, zástupci Čluzu a.s.a našimi zástupci ze Sdružení jednání, které by mělo vyústit vzájemnou dohodou. Připomínáme, že postup lomu pod bílou cestu byl již jednou referendem v naší obci odmítnut a toto odmítavé referendum z roku 1994 zavazuje zastupitelé i nyní. výbor sdružení.

7 Co navrhujeme v roce V rámci přípravy rozpočtu na rok 2009 předložíme zastupitelstvu obce tyto požadavky vycházející z volebního programu Sdružení pro obec. Především se jedná o stálý náš požadavek na zpracování investičního a rozpočtového výhledu na delší období.tento výhled stanoví reálnost uvažovaných záměrů v časovém sledu a poskytuje občanům informace jak se bude obec rozvíjet v nejbližších letech.současně, především ve výdajové části rozpočtu, budeme požadovat komentář k investičním akcím co, kde, kdy,- se uskuteční.tak, aby občané věděli kdy se plánuje oprava silnice,přivedení sítí apod.současně navrhneme, aby nově vzniklá investiční komise se vyjadřovala k jednotlivým projektům a jejich změnám, přebíráním díla a propláceným fakturám za investiční akce. V roce 2009 lze uvažovat v příjmové části rozpočtu s částkou dosahující 70 mil.kč.v daňových příjmech se zvýší poplatky za uložení odpadu na skládce-dle zákona obec obdrží již 500,-Kč za uloženou tunu ( loni 400,-Kč) tedy tyto poplatky by měly činit cca 44 mil.kč oproti roku 2008 kdy byly plánovány ve výší 35 mil.kč.zůstatek z minulého roku by měl činit částku přes 15 mil-kč, neboť z plánovaných výdajů se nevyčerpaly částky na chodníky a vjezdy-především chodník z náměstí k sokolovně-tj.3,6 mil- Kč,rekonstrukci nádržky(místo plánovaných 3 mil.kč uhrazeno cca O,5 mil.kč, investice do MŠ-z plánovaných 4 mil.kč vyčerpáno cca 2 mil.kč,kanalizace z plánovaných 3 mil.kč čerpáno méně,bytový dům-z plánovaných výdajů 18 mil.kč nutno odečíst zálohu poskytnutou dodavateli v roce minulém-5 mil.kč a získanou dotaci ve výši 4,8 mil.kč a přičíst 2 mil. Kč za dosavadní vícenáklady. Lze odpovědně říci, že při stávajících běžných výdajích obce cca 8,5 mil.kč (OÚ,zastupitelstvo,údržba zeleně,mš,kultůra,sport,sdh,veřej.osvětlení,odpadové hospodářství,..) zbývá na investiční akce v roce 2009 cca 60 mil.kč.jak tuto částku rozdělit a čerpat? Budeme navrhovat tyto investiční akce: 1) prioritou bude výstavba nové MŠ.. cca 15 mil.kč zde je požádáno o reálnou dotaci! 2) dokončení Bytového domu.. 20 mil.kč zbývá 5 mil.kč na rok 2010 po předání díla. 3) opravy silnic spojky Vodárenská a na Drahách 2 mil.kč 4) technologie nádržky a úprava okolí.. 1,5 mil.kč 5) chodník z náměstí k sokolovně(strašecká,pražská. 3 mil.kč 6) I etapa sportovního areálu. 10 mil.kč 7) Kanalizace(V Brance),sítě. 2 mil.kč 8) Komunikace k nové zástavbě(ke dvoru,)... 2 mil.kč 9) Oprava, zkulturnění vlakové zastávky. 0,5 mil.kč 10) Zkulturnění stanovišť pro tříděný odpad 0,1 mil.kč 11) Vjezdy k domům ul.hornická pod viaduktem 3 mil.kč 12) Asfalt-povrch na chodník ke Strašecí 0,5 mil.kč 13) Fasada OÚ 0,5 mil.kč 14) prostor v Sokolovně pod jevištěm( peklo). 0,3 mil.kč ,4 mil.kč V případě uskutečněné dotace na MŠ,částku dotace navrhujeme rozdělit na rezervu a doplnění těchto investic: 1) výstavba 2 tenisového kurtu 1 mil.kč 2) výkup pozemků 2 mil.kč 3) výměna oken v sokolovně 2 mil.kč Jak vidno toto vše se může uskutečnit. Sportovní komise starosty obce uděluje uznání a finanční odměnu občanům, kteří svůj volný čas věnují rozvoji sportu v naší obci a především zájmu mládeže.jedná se o tyto občany: za vedení družstva dospělých Baníku Rynholec pp.václav Fišer a Jiří Petrus částka á 2000,-Kč, za vedení družstva starších žáků, kteří jsou první ve své skupině : pp.milan Beran a Pavel Nedvěd-částka á 4000,-Kč., za vedení družstva žáků v Tenis.klubu Rynholec : p.ing.zdeněk Švůger-částka 4000,-Kč, za vedení mladých hasičů : p.zdeněk Ledvinka-částka 4000,-Kč, za vedení skupinky dětí minitenisu v Tenis klubu Rynholec: p.michal Špáňa-částka 1000,-Kč. Děkujeme a přejeme další elán a energii ve jejich činnosti pro obec.

8 Kabelová televize: Programová nabídka v kabelové televizi čítá téměř 20 programů.pro značnou část postačující.ale mnohý si raději pořídí satelit s příjmem daleko více programů a žánrů.ve shodě - se starostou obce se přičiníme o rozšíření nabídky i v naší kabelovce. Navrhujeme současný základní blok programů ponechat a umožnit občanům případné zvolení i doplňkového bloku programů za příplatek.jedná se nyní o tyto programy: a) Nova sport (bývalá galaxie) b) Sport 1 c) Sport 5(nová stanice zaměřena na motorismus) d) MTV Europe-hudební kanál e) VH-1 hudební kanál f) CS film-tématický filmový kanál g) Film box h) Film +, rodinný filmový kanál i) AXN, dobrodružný program j) Spektrum, dokumentární,cestopisy k) Paprika, z oboru gastronomie l) Nacionál Geografic, dokumenty m) Nat Geo Wild, život v džungli n) Jetix, vysílání pro děti o) Jetix play pro nejmladší diváky Jde tedy o 15 programů rozšiřující vysílání o žánry sportovní,hudební,filmové, dokumentární a dětské. Příplatek vychází ve výši cca 100,-Kč abonent/měsíc. Záleží na každém z nás jaký blok programů si objedná.tedy jako dosud základní, stávající za 150,-Kč nebo i doplňkový a tudíž poplatek se zvýší na 250,-Kč měsíčně. V současné době se jedná s fy. Kabelová televize CZ s.r.o. Přejme si brzké spuštění. Kontrolní výbor obdržel k připomínkování novou Smlouvu o ukládání odpadu na řízené skládce, uzavíranou mezi Ekologií.s.r.o. a obcí s platností od Smlouva mimo jiné uvádí sjednanou cenu za odstranění odpadu a platební podmínky. Cena je tvořena ze tří položek: Např. u komunálního odpadu činí 1) základní cena stanovena Ekologií: 570 Kč/tuna 2) poplatek dle zákona : 500 Kč/tuna ( loni byl 400 Kč/tuna od zvýšeno) 3) finanční rezerva na rekultivaci : 100 Kč/tuna Tedy celkem za tunu odpadu Kč/tuna + DPH Co nás zarazilo? Zákon č. 185/ odst.4 ale hovoří takto: Pokud je původcem obec a ukládá na skládku, která je na jejím katastrálním území, nevybírá se od této obce poplatek dle zákona Cena pro Rynholec by měla být: 670 Kč/tuna+DPH! Platební podmínky stanovuje Smlouva takto: Provozovatel skládky bude účtovat sjednanou cenu průběžně za každý měsíc se splatností do konce následujícího měsíce. Co nás zarazilo? V podstatě stejné platební podmínky ze zákona platí i pro Ekologii s.r.o.tj. splatnost poplatků dle zákona ( 500 Kč za tunu vybraných od dalších původců odpadu), které jsou příjmem naší obce, určuje tentýž zákon také do konce následujícího měsíce. Ale platby jsou pozdrženy, mnohdy o 3-4 měsíce. Přitom se jedná o řádově větší částky-cca 3,5 mil.kč za měsíc.to by byly úroky pro obec. Doporučíme zastupitelstvu tuto smlouvu neschválit a požadovat snížení sjednané ceny za odpad pro naší obec na výši max. 670 Kč za tunu komunálního odpadu. Lhát se nemá! Snažím se o plnou informovanost občanů o dění v obci, o jednání a rozhodování zastupitelů.přestože na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne bylo schváleno zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva.(poměrem 4:3, proti p.barochová, Dvořáková, Ledvinka).K tomuto nedošlo a tím nebyla naplněna vůle většiny zastupitelů.místo toho jsme se dočkali stanoviska pí. Dvořákové v Reakci.., že dle vyhlášky č. 128/2000 a stanoviska Krajského úřadu č. 1/2008(ani toto není pravda, jedná se o stanovisko Ministerstva vnitra) je zveřejňování zakázáno.před měsícem na veř. zasedání dne jsem připomněl ono rozhodnutí zastupitelů záměr zápisy zveřejňovat.přeci není možné, aby menší část zastupitelů a úřednice OÚ bránila vůli většiny. Jelikož na tomto zasedání před občany zazněly vyložené lži z úst sl. Beinhauerové a pí.dvořákové (je nahráno) cituji : Ze zákona se nesmí popř. Zákon to přímo zakazuje jsou na důkazní materiály: Stanovisko č. 1/2008 a Stanovisko Ministerstva vnitra čj.mv /odk (tyto stanoviska nejen že nezakazují ale spíše doporučují zveřejňování) Současně vyzívám tyto osoby, aby nešířily lži a respektovaly rozhodnutí zastupitelstva. Ing.Zdeněk Švůger

9 Rynholecké putování za historií část IV. Srdečně vítám a zdravím čtenáře naší pravidelné rubriky v Rynholeckých listech. V tomto čtvrtém díle se společně vypravíme za zajímavou pověstí o tvrzích Sobínu a Holubínu. Pro srovnání ale uvedu i základní fakta, která se samozřejmě značně liší. Pověst Na vrcholu Starého zámku stál hrad Sobín. Na vršku ke Stochovu se nacházel hrad Holubín. Oba hradní pánové byli ženatí s dcerami tuchlovického vladyky Martou a Marií. Jejich manželky byly velice krásné a milé.marie se provdala za pána ze Sobína, ale díky jeho panovačnosti a špatné povaze, byla po boku svého manžela nešťastná. Na Holubíně však panovala situace zcela opačná. Martin muž byl velice laskavý a vlídný nejen ke své ženě, ale i ke svému lidu. Jednoho dne se stalo, že poddaní ze Sobína pochytali poddané z Holubína, aby obohatili své pracovní síly. Pán z Holubína si to samozřejmě nenechal líbit, a tak se stalo, že vyzval svého švagra na souboj. Vyrazili proti sobě a utkali se na cestě, která vede od rynholeckého dvora k lánskému hřbitovu. Oba mířili dobře a přesně zastřelili jeden druhého. Jejich ženy na tomto místě nechaly zasadit dvě lipky. Ty jsou zde dodnes. Sklánějí se k sobě, jakoby chtěli říci, aby se lidé měli rádi a pomáhali si. Fakta O tvrzi Holubín existují písemné zprávy, ale zatím se neví, kde se přesně tato osada (vesnice nebo dvůr) nalézala. Tato osada zanikla pravděpodobně v době husitských válek. Dnes nese tento název vršek směrem ke Stochovu.O tvrzi Sobínu se ví přesně, kde se nacházela a dokonce existuje i náčrtek od F. Velce, jež nám dokládá její podobu. Sobín se nachází ve strmém vršku po cestě z Rynholce na Lány, kterému se říká Starý zámek. Tato tvrz byla založena okolo roku Podle historika Augusta Sedláčka se praví, že byl Sobín sídlem loupeživých rytířů, kteří zde měli velkou knihovnu. Koncem 19. Století zde byly vykopány kamenné veřeje, bronzový škorpion a mosazný křížek. Tyto exponáty jsou umístěny v prostorách Městského muzea v Novém Strašecí. Jen mě tak zajímá, proč zde dosud nebyl proveden odborný archeologický průzkum? Na obrázku je znázorněn půdorys hradiště Sobín. Hana Moravcová Žádost o omluvu: Vážený pane inženýre,při přečtení posledního vydání Rynholeckých listů jsem byla překvapena jak mou osobu napadáte.máte-li v ruce průkazné materiály o tom, že jsem se podílela na panfletu tak Vás vyzívám k jejich předložení.pokud nic takového nemáte,žádám Vás o omluvu dle tiskového zákona. Beinhauerová Michaela Odpověď: Vážená slečno Beinhauerová, nejsem si vědom jakéhokoliv napadání Vaší osoby.byla pouze konstatována nespokojenost s obsahem obecních Web stránek a věřte, že tato nespokojenost trvá..uvidíme, zda dokážete Web stránky spustit od dle schválené předlohy podané kontrolním výborem.při zmínce Vašeho podílu při tisku pamfletu, jsem vycházel z Vašeho sdělení, že onen tisk jste zajiš tovala doma na své náklady a tím jste mě ujiš tovala, že na tisk nevnikly žádné náklady obci.jestliže nyní se k tomuto sdělení neznáte, nezbývá než znovu prověřit náklady obce v položce kopírování.(je s podivem,že při změně rozpočtu dne byla tato položka zvýšena o 62 tis. Kč o barvu do tiskárny,papír, ) Chápu, že od lživého pamfletu se chcete distancovat. Ing. Švůger-

10 Nový sportovní areál Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportovního areálu fotbalového hřiště na víceúčelový sportovní areál na ploše zhruba 2 ha. Rekonstruovaný areál sestává s provozní budovy s parkovištěm o kapacitě 26 stání, jednotlivých sportovišť, z nichž dominantní jsou hlavní fotbalový stadion s provozní budovou, dále je navrženo multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením,(40x20 m) hřiště na nohejbal a volejbal a dráha pro požární sport a asfaltová dráha pro jízdu na kolečkových bruslích (in-line dráha). Areál je koncipován jako víceúčelový pro nejširší sportovní využití. Provozní dvoupodlažní budova slouží jako sociální zázemí areálu (šatny, umývárny, WC), dále pro regeneraci a relaxaci (posilovna, masáže, sauna), klubovnu a byt správce. Celková investice dosahuje cca 25 mil.kč.již v roce příštím bude zahájena I.etapa zahrnující především nové fotbalové hřiště posunuté o cca 20 m směrem východním,zbudování multifunkčního hřiště pro veřejnost a oplocení celého areálu.víceúčelový sportovní areál bude sloužit pro potřeby sportovních oddílů a občanů obce Rynholec a okolí. Dispoziční řešení budovy půdorysy Zastavovací plán

11 B A N Í K R Y N H O L E C 1. Baník Rynholec : ČL Kolešovice : TJ Čistá : B. Lubná : So. Mšec : SK Lány : Ch. Mutějovice : ESTA Oráčov : 35 0 Polovina soutěžního ročníku 2008/2009 je již za námi a celky Baníku si v ní vedly následovně. Družstvo starších žáků dosáhlo svého historického úspěchu, když po podzimní části soutěže vede tabulku Okresního přeboru starších žáků bez porážky a s náskokem 3 bodů na druhý celek z Kolešovic. Stejného úspěchu dosáhl tým i v Okresním poháru starších žáků, kde ve skupině B, vede tabulku po podzimní části před celkem ze sousedních Lán. Chtěl bych tímto, jménem celého organizačního výboru Baníku Rynholec, poděkovat za skvělé výsledky a dosavadní reprezentaci obce na okresních trávnících. A mužstvo vstupovalo do tohoto ročníku okresních soutěží sice oslabeno o odcházející starší hráče, ale o to více nabuzeno na lepší výsledky než v minulé sezoně, kde až v posledním zápase zachránilo III. třídu okresního přeboru. Po všech odehraných zápasech podzimní části je mužstvo Baníku na 9. místě tabulky s počtem 17 získaných bodů. Co nás ovšem velmi potěšilo je návštěvnost domácích zápasů A mužstva, kteří nás v hojném počtu chodí podpořit na domácí zápasy a mají tak velkou zásluhu na tom, že jsme doma získávali tak potřebné body. Baník do toho Michal Drábek Okresní přebor Rakovník: III. třída Tenis klub Rynholec Tenis klub se rozloučil s letošní sezónou Svatováclavským hraním smíšených dvojic. O prvenství zápolilo 14 dvojic tj. celkem 28 borců nejen členů klubu ale i další příchozí z řad občanů.velmi rádi jsme uvítaly i další návštěvníky, kteří se přišli seznámit se stavbou klubovny. Odměnou všem byla zdarma připravená krůta a šunka na grilu i vychlazený soudek piva. Rk. Tým Záp Skóre Body 1. SK Lány B : FK Kněževes B : SK Pavlíkov B : So. Pustověty : Sp. Lužná B : So. N. Strašecí B : So. Janov : So. Kroučová : B. Rynholec : So. Branov B : TJ Šanov : So. Srbeč : Sj. Chrášťany : SK Lišany : 34 11

12 Sportovní komise obce pořádá II.ročník turnaje Přeje přátelům, příznivcům sportu a všem občanům šťastné vánoce a spokojený nový rok Současně se sportovní komisí zve občany na Vánoční posezení s hudbou Dne od 20 hod. Hostinec u Šlégrů N O H E J B A L Dne 3.ledna 2009 od 9 hod Sraz v sokolovně, losování v 9 hod. Putovní pohár,hodnotné ceny,občerstvení Restaurace U Šlégrů si Vás dovoluje pozvat na tradiční rozloučení s rokem 2008 dne od 19.hod. Nutná rezervace Hudba Bohaté menu Společný přípitek S i l v e s t r U Š l é g r ů Inzercev Rynholeckých listech spolehlivý způsob jak oslovit svojí nabídkou zájemce Voda-odpady-plyn topení Jiří Oplt tel: RELAXAČNÍ CENTRUM HANA PETŘÍKOVÁ Kosmetika, pedikůra, manikůra : Tel.: Typologie,líčení : Tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu apritech s.r.o. vrata brány ploty dálková ovládání Náměstí 1 máje 56 Rynholec Mob: Štípané palivové dřevo Měkké i tvrdé ( délka 50 cm) Objednávky tel: nebo Provozní doba : 6,30-14,00 (nebo dohoda) Josef Hošek-dřevovýroba Bývalý důl ČSA Rynholec Rynholecké listy občasník Redakce:Ing.P. Halada, J.Frolíková, K.Králová, Ing.Z.Švůger, J.Lucký, B. Týblová nákl.300ks příjem příspěvků a inzerce: nebo osobně u redakce odpovědnost za jednotlivý příspěvky nese autor Vydavatel : ing.zdeněk Švůger - Vodárenská 138, Rynholec povoleno Ministerstvem kultury - registrace MK ČR :E 17385

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 16. řádné jednání zastupitelstva města, která se konala ve středu 09.11.2016 od 18:00 hod v: Obřadní síň 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZO č. 1 provedli Rusňák A.,Kounovský M. Konstatovali, že zápis i usnesení odpovídají jednání zastupitelstva.

Kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání ZO č. 1 provedli Rusňák A.,Kounovský M. Konstatovali, že zápis i usnesení odpovídají jednání zastupitelstva. Zápis č.2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Šípy, které se konalo dne 10.dubna 2015 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2016 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Stoiber Omluveni: Formánková

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání OZ obce Olešná ze dne od v místní sokolovně

Z á p i s z veřejného zasedání OZ obce Olešná ze dne od v místní sokolovně Z á p i s z veřejného zasedání OZ obce Olešná ze dne 4.12.2013 od 18.00 v místní sokolovně Přítomni: p.ing. J.Lengyel, p.pavlíček Vladimír, p.itner, p.kočovský, p.čadek, p. Červenka, PaedDr Fastová, Omluven:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 23.06.2014 Místo konání: sál Nad Narpou Jednání probíhalo od - do: 18:00 19.10 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.1.2013 od 17 hodin na MU v Plané

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 23. zasedání Rady města, konaného dne 23. 09. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.8. 2014 Přítomni: Jaroslav Jarý, Josef Šimonovský, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Petr Kozohorský Omluveni: Mgr. Martina Volfová Schválený

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více