List1. modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List1. modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce"

Transkript

1 autor Seznam knih název Růženec Slepičí polévka pro křesťanskou duši Blahopřání k Radostné události K narozeninám - přání všeho dobrého Blahopřání k sňatku Kanonizace blah.j.sarkandra a blah. Zdislavy Buď světlo První návštěva papeže -Jana Pavla II v ČSFR Almanach 2001 k 10 výr.ot.arc gym v Kroměříži České gotické Madony Elijáš č.2 - O duchovním životě pravoslaví Z růže kvítek vykvet nám Via crucis Věřím - věříme Základy víry Dar víry Na okraj čteného a roz.deník prel.františka Cinka Ochránci Evropy Sv. Kateřina Labouré Sv. Josef Kalasanský a zbožné školy Nový zákon Nový zákon - Bible Stručný úvod do Písma svatého - NZ Stručný úvod do Písma svatého - SZ Starý zákon - apokryfy Starý zákon - Izaijáš I Starý zákon - Ezechiel Daniel Starý zákon - co nám říká Evangelia Obnova Božím slovem Naše víra Příběhy dosud živé Biblické ženy Poselství Ježíšovo Katechizmus katolické církve Evangelia 4 nový překlad Ježíš příběh Lukášova evangelia Starý zákon Posolstvo Nový zákon s žalmy Nový zákon - překlad s poznámkami Moudrost ve Starém zákoně Starý zákon Evangeliinuntiandi Dekret apostolicam actuositatem Dějiny spásy Bible - Nový zákon Antonín Cyril Stojan Příběhy ztracených existencí Jeho meno bolo Ján Tak pravil Kristus popis modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce obrázky křížové cesty r poznáváme katechizmus kat. církve základní modlitby a pravdy víry výklad katolického učení pro dospělé o životě sv.cyrila a Metoděje informátor piaristů překlad s výkladem pomůcka k rozjímání a modlitbě sborník úvah o katolické víře příběhy z písma sv. výběr textů ze 4 evangelií Job,Přísloví,Kazatel, Píseň písní 4 evangelia zahrnuté do jed.osnovy skutky apoštolské, epištoly, kn.zjevení apošt.exhortace Pavla VI o apoštolátu laiků katolický katechizmus svědectví pěti mladých lidí o hledání životopis a dílo Jana XXIII Stránka 1

2 Aardweg Gerard Adamska Immaculata Akvinský Tomáš Alberti Alberti Maria postava víry Souvislosti 2 díl Souvislosti 1 díl Blahoslavený Jan Sarkander Svatý František Serafínský Svatý Gerard Majjela Vzpomínky na Editu Steinovou Otvorme svoje srdcia Božej Láske Růženec Ignác z Loyoly Apoštolé Slovanů Se znamením kříže II. Vatikánský sněm - příprava a průběh Květnice Mariánská Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí Ve škole Mariině Sv. Terezie od Ježíše Kardinál Josef Beran Matka cirkvi Sestra Lucie hovoří o Fatimě Cesta utrpení Panny Marie Mariánské poutní místo Štípa Kostel nanebevzetí P.Marie ve Strážnici 3 část Ve šlépějích neposkvrněné Nemocným Adorace před Nejsvětější Svátostí Nejkrásnější Eucharistické zázraky 1 Vzpomínky velké rodiny Benedikt z Nursie Svatý Benedikt Modlitby k pobož. při putování ostat.sv Václava Musí totiž kralovat Papež J.Pavel II v Mexiku a v Polsku Blahoslavená Anežka Česká Nevolá nadarmo Snoubencům Příprava ke sv. zpovědi a sv. přijímání Křesťanství - kultůra a svět II Křesťanství - kultůra a svět I Křesťanství a filosofie - velké epochy Sv. Ludvík Grignion z Montfortu Budeme spolu šťastni Úcta k životu - život nenarozený I Příprava snoubenců na manželství Ježíši důvěřuji ti Modlitby Nové rodiny Květy nejsvětější svátosti ABC - manželská čítanka Terapie homosexuality Milosrdenství chudoba radost Výklad modliteb Papežové IV Sváteční Úvahy májové pobožnosti revue pro křesťanskou kultůru revue pro křesťanskou kultůru ze života karmelitánky 20. století odkazy od P.Ježíše a P. Marie modlitební kniha encyklika J.Pavla II téma Cyril a Metoděj sbírka Mariánských písní Medžugorje životopis o úctě k Marii na Slovensku pobožnost ke cti Panny Marie bolestné modlitební knížka úvahy a modlitby o farnosti Kunovice o nejsvětějším srdci Ježíšovu úvahy o modlitbě příprava na manželství přednášky přednášky přednášky o manželství o Božím milosrdenství zvláště pro trpící příběhy ze života Eucharistické povídky pro mládež rádce pro postižené a poradce příběh svaté Alžběty Uherské kniha o papežích Stránka 2

3 Alberti Alfonsa Ambrož Svatoš Andres Stefan Anzenbacher Arno Augustinus Aurelius Baar J. Š. Baar J. Š. Baar J. Š. Bagin Anton Barbarič - Vlašič Barbarič Slavko Barták Vladimír Beales Beauchamp Paul Bernanos Georges Bič Miloš Blanchard John Bloy Leon Bogdanovovi Bohumil Josef Bordeaux Henry Boros Ladislav Borovička Emanuel Bosmans Phil Bosmans Phil Bosmans Phil Brabec Ladislav Bradáč Hugo Bradáč Josef Brantschen J. B. Brentano Klement Bugel Walerian Bugel Walerian Bugel Walerian Bulst Werner Buob Hanz Busch Wilhelm Caffarel Henri Calepin Mon Carretto Carlo Carretto Carlo Catherová Willa Ciczek Walter Cigánek Vít Cimbura Jan Cineás Císař Ivo Craigová Mary Craigová Mary Cronin A.J. Csabová Markéta Čala Antonín Čelakovský F.L. Papežové V Světla Paní Zdislava Velký příběh Bible Úvod do filozofie O Boží obci Poslední soud Hanče pro kravičku Holoubek Apoštolé Slovan.Cyril a Metoděj a Velká Morava Otevřte svá srdce Marii Královně míru Modli se srdcem Besedy se snoubenci Katolická církev a mezinárodní řád Hovory o Písmu svatém Deník venkovského faráře Starý zákon kniha stále živá Vyrovnaný z Bohem Chudá žena Bůh a věda k materializmu Kapka Krve Priehrada Bůh mezi námi Přátelství! Co je přátelství? Nezapomeň na radost Mám tě rád S láskou po celý rok Křesťanská thanalogie Neboť oni dostanou za úděl zemi Posvěcení času Proč nás dobrý Bůh nechává trpět Život přesvaté Panny Marie Škola liturgie Matka naší víry Škola modlitby Podvod s karbonovým testem turínského rubáše Růst v modlitbě cesta obrácení Ježíš náš úděl Šťastné manželství Den co den Skutečnosti z druhé strany Poušť uprostřed města Smrt si jde pro arcibiskupa On mne vede Křesťan a regulace porodnosti Sebrané spisy beletristické J.Š.Baara XI Řím za Nerona Jednota křesťanů Požehnání Požehnání Očistec Co má věděti dospělá dívka Základy víry Laudate I kniha o papežích převyprávění Bible nejdůležitější probl. evropské filozofie dokumentující období starověku líčí osudy dvou bratrů Porazilů 2 chodské povídky z farského prostředí o modlitbě a otevření srdce spousta ot. a odp. na postoje církve osudy mladého venkovského faráře pro hledající osobní víru v Boha příběh obrácení prosté ženy věda v pohledu víry a naopak o zakladateli bratří kongr.nejsvěť.svát. příběhy lidí z hor a přírody Ježíš lidskýma očima odpovědi na otázky dnešního člověka odpovědi na otázky dnešního člověka skriptum o významu utrpení podle vidění Kateřiny Emmerichové rozbor liturgie myšlenky o Panně Marii přednášky myšlenky a úvahy křesť. manž ve světle Josefa a Marie rozjímání jak se modlit v babylonu města osudy vikáře v Novém Mexiku svědectví víry 3 hlavní úkoly II. vatikánského koncilu i nenormální dítě může být požehnání příběh matky o životě na vrcholu i sámém dně výchova správný směr v zákl.životních otázkách Stránka 3

4 Čelakovský F.L. Čelakovský F.L. Dachovský Karel Dachovský Karel Dakov S. K. Deml Jakub Deml Jakub Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobson James Doig Desmond Doig Desmond Dostojevskij F. J. Dowell Josh Duka Dominik Durych Jaroslav Durych jaroslav Dvořák Miloš Dyczewski Leon Emmerichová A. K. Escrivá Josemaría Eschelbach Hans Faber William Faber William Fietzová Klára Flossmann Karel Fonseca Gonzada Fontana Umberto Fontenelle R. Formánková Věra Frossard André Gebhardtová Gusti Gertrud Von Le Fort Gertrud Von Le Fort Geyslreiter Martin Gobbi Don Goričeva Taťana Gosman Svatoslav Gradi John Graf Richard Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Graubner Jan Green Julien Grignion Ludvík Grocholl Wolfgang Grun Anselm Grun Anselm Grun Anselm Výbor z ohlasu písní českých Buď tobě sláva Cestou k Bohu Budu ti, Bože, zpívat Odpusť Natašo Zapomenuté světlo Pouť na Svatou Horu Listy Nikodémovy Přelévat moře Modré přilby na přehradě Znamení rukou Manželství a sexualita Matka Tereza - Život a dílo Matka Tereza Zločin a trest Více než tesař Škola vnitřní modlitby Světlo ve tmách Tři dukáty Několik znamení času Svatý Maxmilián Mária Kolbe Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista Cesta Za Ním Velebná svátost Velebná svátost Jen tebe První čtení rok A 1 díl Fatima Člověk a zasvěcení Jeho svatost Pius XI Rubeola Ptali jste se na Boha Od 5 do 25 Pilátova žena Rouška Veroniky Slunce neumírají Panna Maria Kněžím svým přemylím synům 4 Matka Boží na východe a na západě Následování Krista Interrupce ano nebo ne Útěcha v utrpení K člověku a Bohu v Kristu 4 K člověku a Bohu v Kristu 5 K člověku a Bohu v Kristu 3 K člověku a Bohu v Kristu 1 K člověku a Bohu v Kristu 2 Kněžské osobnosti Varuna Tajemství Mariino Joseph Martin Nathan Smrt v životě člověka Modlitba jako setkání 50 x Ježíš seznámení pro nevěřící s pravd.a církví o utrpení věřících v býv. SSSR soub.vzáj. propojených esejů pouť v zimě 1909 události v Palestině v dob.ježíše smyšlená vize po atomovém výbuchu o politické situaci v Africe osudy dětí odvleč za války z Polska román o vraždě, lásce a obrácení o Pánu Ježíši o blahoslavené p. Zdislavě román o sociálním utrpení 5 literárních studií o české poezii unikátní vize křížové cesty myšlenky neb díla a cesty Boží neboli díla a cesty Boží o řeholním životě teologické studie v duchu D.Boska po 100let.od jeho smrti o potratech o smyslu živ.,co je po smrti a jiné otázky pohlavní výchova příběh ženy rozh.mezi křesťanst.a bezvěrství. o Bavorském kapucínovi MKH - poselství Panny Marie text přednášky na Mar. konferenci 12 příběhů ze života svatých důvody proti potratům nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky významné osobnosti z řad kněží od katol,ateismu Indic. myst. zpět myšlenky o P. Marii život a dílo mimořádného muže 50 tváří Ježíš v pod. znám něm. autora Stránka 4

5 Guardini Romano Guitton Jean Hajduk Anton Hájek Hajný Z. Halík Tomáš Halík Tomáš Harrison - Watson Havlíček Jiří Hedegard David Heinzmann Josef Hermann Otto Hession Roy Hlouch Josef Hlouch Josef Hofmann Bedřich Hochmann František Holková Marie Holota Vladimír Hrbata Josef Hrbata Josef Hrbata Josef Hrdlička Josef Hunnerman Wilhelm Huvar Antonín Hynek R. V. Chautard J. B. Chesterton G. K. Chlumský Jan Ivančič Tomislav Jacob Marcel Jan Pavel II Jan Pavel II Jánský Josef Jaouen Jean Joyeux Henri Juránek F. X. Kadlec Jaroslav Kadlec Jaroslav Kašpárková Marcela Kašparů Max Kašparů Max Kašparů Max Kempenský Tomáš Kippleyovi J. S. Klisz Miloslav Klostermann Karel Klostermann Karel Knap Josef O modlitbě Portrét Marty Robinové Turínské plátno Biblická dějeprava Obrázky Sedm úvah o službě nemocným a trpícím Večerní modlitby Duchovní růst dětí Kontemplace Životní otázky víry Svatý Klement Maria Hofbauer Základní otázky katolické víry Cesta kříže Konverze a konvertité - hledání a návraty Minutěnka A kdo vás zabije Když mluvili proroci Tvář plná světla Hovory na nemocničním lůžku Setba a žeň Perly a chléb 2 Perly a chléb 1 Silná jako smrt je láska Píseň v plamenech Přirozená výchova k vůdcovství Živý obraz ukřižovaného Duše veškerého apoštolátu Modrý kříž Vzory křesťanského života Zůstaňte ve mě a já ve vás Páter Petr Manželská morálka a spiritualita Překročit práh naděje Plná Slunce La Saletta Mami, jak přijde dítě na svět? Svět z kříže Kristova 2 přehled českých církevních dějin 1 přehled českých církevních dějin Deset vyznání Hovory o sobě Malý kompas víry Věroměr Následování Krista Umění přirozeného plánování rodičovství Sestra Faustýna Ecce Homo! Když přišla na svět láska Vzdálená země Křížové cesty Promluvy k věřícím i nevěřícím 24 Hovory s Luďkem Pachmanem Promluvy k věřícím i nevěřícím Promluvy k věřícím i nevěřícím 22 o ženě která 53 let nejedla a nepila! kniha se opírá o vědecké výsl. bádání soubor a výklad myšlenky o utrpení svědectví a myšlenky biskupa J.Hloucha utrp.kněží v koncentračních táborech je přetlumoč. starozák kn. král. I a II o životě Františka Saleského 3díl pastorač.koment.liturgií neděl a sv. evangelijní rozjímání evangelijní rozjímání biblické příb.dvojic pohl.muž a žena přběh Ugandských mučedníků s použ nadpř faktorů stigmatizov. řeholnice z konnersreuthu rady k duchovnímu živ roku 1927 soubor detektivek o našich vzorech prožijete duchovní obnovu zakladatel světového sociálního díla zamyšl.nad enc. Humanae vitae momentky ze života Jana Pavla II k památce fatimského zjevení sexuální výchova od 4 do 10 let rozjímání o P. Ježíši a jeho utrpení rozhov.o víře se znám. osobnostmi výlety pod vlastní kůži pro hledající,bloudící a nevěř. mladé lidi o postoji k víře o pravém životě v Bohu zjevení Božího milosrdenství o ztroskotaném manželství příběh vzdorovitého lékaře šachista - křesťan Stránka 5

6 Koláček Josef Kolísek Karel Kolísek Karel Kolísek Leopold Kondor Luis Kopal Petr Korec Ján Kosidowski Zenon Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Koster Peter Koutecká Helena Kranz Gisbert Krlín Josef Křivohlavý Jaro Kubalík Josef Kunetka František Kupka Antonín Kurz Josef Kutal - Bartol Lacourt Jacques Lacourt Jacques Lagerkvist Par Lapčík Rudolf Lapčík Rudolf Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Lasserre Henri Lazecký František Lazničková Ludmila Leboyer Frederick Lewis C. S. Lilley Stella Ljubičič Petar Loew Jakub Lubichová Chiara Lubichová Chiara Luciani Albino Lukeš František Madinger Herbert Madinger Herbert Máj P. K. Máj P. K. Máj P. K. Malá J.Š. Promluvy k věřícím i nevěřícím 21 Promluvy k věřícím i nevěřícím 2 Promluvy k věřícím i nevěřícím 23 Otce jsem nepoznala Zdrávas neposkvrněná Terezie Neumannová Lurdy Zůstaň matkou První křesťané v Římě Na ceste do večnosti Příběhy Mrtvého moře Křižáci 4 Křižáci 2 Úmluva Křižáci 3 Křižáci 1 Hledejte moji tvář Stručný místopis Mar. úcty v Čech a na Mor. Ignác z Loyoly zakladatel jezuitů Papežská politika Křesťanská péče o nemocné Ježíš z Nazareta Slavnost našeho vykoupení Desetiletí duchovní obnovy Příklady a podobenství velikého služebníka slova Palestina Odvaha k víře 1 proč dnes věřit v Boha Odvaha k víře 2 Ježíš z Nazareta Barabáš Písmo svaté v obrazech - Nový zákon Písmo svaté v obrazech - Starý zákon Prelát. František Galvas 3 farář ve Svinově P. Jan Němec 4 farář ve Svinově Římskokatolická farnost Krista Krále Svinov Ov. P.ThDr. Ladislav Kubíček-prvofarář ve Svinově P. František Hadamčík 2 farář ve Svinově Bernadetta Století za stoletím Seznamte se: STM Porod bez násilí Rady zkušeného ďábla Páter Pio - život s utrpením Volání Královny míru Ježíš nazývaný Kristus Eucharistie Meditace Vzpomínka na papeže Jana Pavla I Celý život jsem se učil a přece jsem propadl Setkání s Bohem v modlitbě Pane co chceš, abych činil Bůh je láska Bůh světlo světa Štěstí nejvyšší Obrázky křesťanský život národní pouť do Lurd 1931 životní příběh pouť do Lurd 1896 konaná o životě Františka a Hyacinty s Fatimy úvahy Biblické knihy obratně převyprávěné román dějin s Abrahámem v hl.roli o rozmanitých metodách roz. a modlitby historie papežů tři liturgické studie historicko náboženský obraz min a přít lupič a vrah odsouzen k smrti zjevení v Lurdech struč.průvotce PPR otázky a odpovědi dopisy a komentáře Medžugorje duchovní cvičení promluvy zakl. hnutí Fokoláre zakladatelka hnutí Fokoláre kněz píše o sobě a životě úvahy o modlitbě otázky a odpovědi podle Nového zákona úvahy o lásce a Bohu úvahy o stvoření Bohu a životě Stránka 6

7 Maliński Mieczyslaw Malý Tomáš Marell Jan Markuš Ondrej Marshall Bruce Marsch Michael Mašínová Leontina Matocha Josef Matocha Karel Mauriac Francios Medek Václav Mechtenberg Theo Meisner Joachim Melgosa Julián Mertl Věroslav Mertl Věroslav Míček Libor Miklík Josef Miklík Josef Miklík Konstantin Mikulášek František Miulášek František Mlada Marie Modersohn Ernst Montana Victoria Mráček František Mráček František Mráček František Mrštík Vilém Muhlen Heribert Mucha Jiří Nagai T. Němec Jaroslav Němec Jaroslav Němec Jaroslav Neubaur Ferdinand Neubaur Ferdinand Neumannová Terezie Neuner Josef Newman J. Kard. Nigg Walter Nigg Walter Novák Stanislav Novák Stanislav Novákovi Z. a J. Nowak Mieczyslaw Nowak Mieczyslaw Olšava Jaroslav Ondruš Rajmund Opletal František Opletal František P. František Žák P.Jan Hrabě Kroupa P.Jan Hrabě Kroupa Celý Tvůj Ze školy do života Setkání s Ježíšem Prorok Jonáš Plná slávy Uzdravování skrze svátosti Z dávných dob Nekrvavý mučedník Biskup vyznavač Galigai Cesta české a moravské církve staletími Křížová cesta v následování Krista Úvahy o Panně Marii Kniha o dospívání - žít na plno Mlčení věžních hodin Rezavý déšť Sebevýchova a duševní zdraví Život blahoslavené Panny Marie Umučení Pána našeho Ježíše Krista Jak chce Bůh, tak buď! Nový zákon Kristologie Starý zákon co nám říká Posvěcování živ. podle vzoru a za pom. P.Marie Z mojej domácej lekárničky Nebojte se života Medžugorje I Medžugorje II Medžugorje III Santa Lucia Nově s Bohem Pravděpodobná tvář Zvony Nagasaki Noví mučedníci Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa Světlo přišlo na svět Cesta ke světlu Spasitel jest dobrý Na cestě s ním Bůh a já Svatá Hedvika Slezká Muž z Assisi Disharmonický člověk a jeho výchova Zásady života Zdislava plamen Boží Žít mší svatou Žít mší svatou Kvetoucí růže a plevel Blízki Bohu i luďom Věřím v Boha II Věřím v Boha I Sv.Cyril a Metoděj 9 promluv/sv.vojť 8 promluv Křeslo pro apoštoly Milý čas vánoční o Janu Pavlu II pro dospívající dívky na hoře,v podobenst. u jezera a s učed. Boží milost je mocnější jako naše Hříchy o církvi staré pověsti upravené příběha arcibiskupa olomouckého životopis Karla Matochy o maloměstské intrikánce z prostředí současného venkova řeší pozadí posl.dnů nacist okupace o výchově a odpovědnosti člověka úvahy umučení Krista o Božských ctnostech úvahy F. Mikuláška o NZ úvahy myšlenky a modlitby katechetická příručka pro roďiče a vych. obžaloba velkoměsta příručka nové evangelizace nástin atmosféry poč. padesátých let deník oběti atomové bomby o mučednictví a mučednících II. III. díl I. díl člověk hledá Boha a Bůh člověka člověk hledá Boha a Bůh člověka obrác. a uzdrav. prostř T. Neumannové Biblický průvodce 30deními exerciciemi rozjímání a modlitby o svatém Františkovi z Assisi o křesť. výchově až po manželství katecheze viz popis výklad mše svaté o protikomunistickém odboji životopisy svatých výklad pravd víry výklad pravd víry promluvy Stránka 7

8 P.Petr Lhande Padre Pio Padre Pio Páleníčková Božena Palouš - Šerých Palouš Radim Palouš Radim Pávková Eva Pávková Eva Pecka Dominik Pekař Josef Pelikán Adolf Pelikán Adolf Peltová Nancy Pereira Alfonso Perin Henri Pešina Jaroslav Pfau Ruth Philippe Jacques Piťha Petr Piťha Petr Pius XI Poche a Krofta Pokorný Ladislav Pokorný Ladislav Polc Jaroslav Porubčan Jozef Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Jaroslav Press František Press František Press František Procházka Emil Rafaelová Marie Ratzinger Josef Reinhard Abelln Reitor Georg Remešová - Pokorný Remešová Věra Remešová Věra Renč Václav Renč Václav Renč Václav Ring Kenneth Robinson John Rossová Elisabeth Řehák Tomáš Říský Bernard Říský Bernard Sanetrníková Iva Seifert Jaroslav Mé dítě knězem Rozjímání o neposkvrněném početí Myšlenka na každý den Náhrdelník z Hostýna Adventní a postní zamyšlení Dopisy kmotřenci Čas výchovy Rozhovory s Bohem Matce Cesta k pravdě Z duchovních dějin českých K hvězdě Víno ze sodomských vinic Harmonické manželství Myšlenky a modlitby Staveniště Evropy Česká gotická desková malba Potkala jsem velkou lásku Ve škole Ducha svatého Svatý Norbert Blahoslavená Zdislava O křesťanské výchově mládeže Na slovanech Prostřený stůl Světlo svátostí a času Světice Anežka Přemyslovna Svědectví pravdě Co čas přivál Každý se jednou ohlédne za svým životem Kázal jsem v čase adventním a vánočním Také čas přivál Svatý Hostýn v historii a povídkách Maria - dodatek I Maria - dodatek II Maria Pod kopulí bílé svatyně Vinný keř Úvod do křesťanství Jak se máme modlit Svědek víry v koncentračním táboře Milostné Pražské Jezulátko Svatý Prokop ve výtvarném umění Ikonografie a atributy svatých Zpěvy u Bozkovských jesliček Popelka Nazaretská Vánoční koledy Čelem k věčnosti Čestně o Bohu Hovory s umírajícími Sex - šlehačka na dortu Tajemství člověka Maria Bílá Ještěrka Maminka adventní a postní promluvy výchova v dnešní době rozhovory s Jezulátkem základní otázky náboženské prog a cíl nov.družinské práce 1933 v boji o mravní čistotu lékařka malomocných v Pakistánu staveb a umělec vývoj Pražsk.kláštera citáty z konstituce o posvátné liturgii úvahy o svátostech meditace na písmem sv. myšlenky P. Antonína živ.příběhy P. Antonína kázání úvahy dop. odpovědi na dění kolem nás na prahu Kristova království poselství lásky z Litmanové Mariánská zjev. a pos. k lidem 20. století sbírky kázání úvahy pro trpící obsah a smysl křesťanské víry mučedník P. Richard Henkes smrt ta největší záhada hodnocení víry z pohledu doby o sexu a vztazích duchovní cvičení duchovní cvičení zpověď bývalé feťačky Stránka 8

9 Scheidová - Majerník Schenke Ludger Scheuch Richard Schlinková Basilea Schmid M. Schmid M. Schneider Reinhold Schrivers Josef Schurmann Heinz Schurmann Heinz Schwengelerovi B. a I Sienkiewicz Henryk Sienkiewicz Henryk Simajchl Ladislav Simajchl Ladislav Simov Boris Sopouchovi Soukupová Karla Sousedík Stanislav Stoddard Ch. W. Stoff Georg Stott John Straaten Werenfried Van Strusková - Novotná Stříž Antonín Studený Jaroslav Sv. Alfons z Liguori Sv. Jan od kříže Sv. Terezie od Ježíše Svatý František Saleský Svatý František Saleský Svatý Řehoř Veliký Světlá Karolína Svoboda Zdeněk Szentmihalyi Péter S. Šauer František Šimíček František Šipr Květoslav Šipr Květoslav Škarvada Jaroslav Šolc Josef Špidlík Tomáš Špidlík Tomáš Špidlík Tomáš Špurek Sandigliano Spoznávajme Svatů zem Sláva a kříž Průvodce apokalypsou Moje zkušenosti s modlitbou Srdce Páně Vrchol úcty k srdci Ježíšovu 5 Las casas a Karel V Božský přítel Duch dává život Duchovní život v praxi Slasti a strasti výchovy Quo Vadis Potopa Manželství v záběhu Maria a dnešní životní styl Hadráři z Emauz Za památkami Říma a Vatikánu Úsměv Valerián Magni Svatý Antonín z Padovy Dobré slovo u lůžka nemocných Jediná cesta Slzy Boží Metoda Ludmily Mojžíšové La Saletta Hledám Boha a svou duši Rozjímání Učitel víry Cesta k dokonalosti Duchovní nauka Úvod do zbožného života Čtyřicet homílií na evangelia Kříž u potoka Tak Bůh miloval svět II - III část Boj o moc a slávu Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje Kovárna duší Hovory o lásce Přirozené plánování rodičovství Růženec pro kněze Boží cesta k věčnému životu Ve službě slova K vyšším věcem jsem se narodil Umíme se modlit? Jděte k Josefovi Růžencová rozjímání Ze života P. Antonína Šuránka Kukátka Nekrvavý mučedník Osudy bohoslovců v Reichu Křížové cesty a rozjímání Novozákonní rozjímání 2 Svatí v pohledu P. Šuránka Novozákonní rozjímání 3 pohledem archeologů a biblistů jak vzniklo Markovo evangelium výklad biblického textu pomoc při modlitbě všedního dne o úctě k nejsv. srdci Ježíšovu myšlenky pro duchovní cvičení meditace a texty z Janova evangelia je těžké vychovávat dnes správně děti o velké víře i v beznadějné situaci z obd. polsko švédské války o radostech a trampotách prv.let manž. májové promluvy o založení útulku pro chudé životní příběh Aničky Zelíkové kapitola z kult.dějin čech 17. století hovory o víře u lůžka nemocných výklad Pavlova listu Galatským o utrpení bídě a pomoci lidem cesta k přirozenému otěhotnění o hledání sborník úvah o odkazu sv.jana od Kříže o důvěrném spojení s Bohem v lásce myšlenky svatého Františka Saleského úvahy svatého Františka vesnický román o tragické lásce části NZ důkazy o věčném životě a ponaučení o věznění a koncentračních táborech 15 sedmiminutových rozjímání příručka pro svědky evangelia řeči nedělní a sváteční myšlenky o životě a víře 150 otázek a odpovědí dějiny úcty k sv. Josefovi život P.Šuránka májová čtení ( příloha fermenta ) Stránka 9

10 Tarisciani Gustavo Tatsuya Shimura Terezie z Lisieux Terstenjak Anton Terstenjak Anton Thalhaanner Dominik Tichý Ladislav Tillmann Fritz Tilmann Klemens Tilmann Klemens Tomášek František Torkington David Trobisch Walter Trochta Štěpán Třebízský Václav Beneš Vaclík V. Vaclík V. Vassula Ryden Vaško Václav Vaško Václav Vianey J. Wallace Lewis Waltari Mika Wangerin Walter Werfel Franz Werfel Franz Whiteová Ellen Wilkerson David Willke Barbara a John Wolf Josef Maria Woods Thomas Wurmbrand Richard Wurmbrand Richard Zahradníček Jan Zahradníček Jan Zahradníček Jan Zdislavinská Jana Zemek Jakub Zeyer Julius Ziescheová Maria Zuber Rudolf Žák Emanuel Vzpomínky na P. Šuránka Rok v semináři Z celého srdce o P.Šuránkovi Novozákonní rozjímání 1 Kořeny kalvarské oběti studie asceticko pastorální Dějiny mého povolání Svatí z pohledu P. Šuránka 2 Modlíme se za posvědcení kněží s P. Ant. Šuránkem Kukátka 2 život P.Šuránka Svatý Josef Kopertinský Blahoslavená Panna Maria pláče v Japonsku zjevení v Akitě Autobiografické spisy O lidských vztazích I rodiče a děti dospívání O lidských vztazích II rodiče a děti dospívání Nad růžencem rozjímání o růžencových tajemstvích Úvod do Nového zákona Rejstřík hesel k Novému zákonu Denně se modlit - ale jak? Duchovní rozhovor rádce mladého křesťana Mladá dívka se dívá do života pro dospělé mladé dívky Poustevník cesta k tajemnému poustevníkovi... Dva středy - však jeden kruh hovory o manželství Kardinál Trochta - Mučedník Královna Dagmar román o životě dánské královny Lidové betlémy v Čechách a na Moravě Francesco di Assisi Opravdový život v Bohu 1 vyprávění vizionářky Neumlčená kronika katolické církve v československu po 2 světové válce II. Neumlčená kronika katolické církve v československu po 2 světové válce I. Svatý farář Arsský Ben Hur z bouřlivé doby vzniku křesťanství Jeho Království o ukřižování Ježíše Krista Život apoštola Pavla Čtyřicet dnů z prostř. Arménské armády Píseň o Bernadetě o Lurdech Na úsvitu dějin zamyšlení o Adamovi Evě a poz. ráji Dýka a kříž zázračný příběh z Brooklynu Člověkem od početí o potratech Být katolíkem je zločin Jak katolická církev budovala západní civilizaci V Božím podzemí dram. příb.evang. pastora v komun. věz Vítězná víra jediným tématem této knihy je Kristus Stará země Rouška Veroničina Ježíškova košilka Buďte prostí jako holubice o věznění v 50tých letech Vatikánský špión vzpomínky kněze Tři legendy o krucifixu téma národnostní,nábož a sociální Dokonalá svoboda Heřman z Altshausenu Osudy moravské církve v 18. století I. Fragmenty díl 4 sbírka úvah na jednotlivé doby a dny Stránka 10

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Modlitby - Novény Tato novéna k Roku křtu byla připravena prof. Piťhou. Je k dispozici ve formátu PDF

Modlitby - Novény Tato novéna k Roku křtu byla připravena prof. Piťhou. Je k dispozici ve formátu PDF Červen 2013 Novéna o křtu Modlitby - Novény Tato novéna k Roku křtu byla připravena prof. Piťhou. Je k dispozici ve formátu PDF Novéna za kněze Modlitby - Novény Tato Novéna za kněze, je duchovní přípravou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Knihy. Ale zbav nás od zlého Praktický přístup k vysvobození. PN464 Apokalyptický deník Neuwirth, Vladimír

Knihy. Ale zbav nás od zlého Praktický přístup k vysvobození. PN464 Apokalyptický deník Neuwirth, Vladimír Stránka 1 z 28 Knihy Seznam knih žánru Populárně naučná literatura (809) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PN787 15 dní s Hedvikou Slezskou Kohut, Vojtěch OCD PN588 15 dní s Janem od Kříže Tonnelier,

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Cesta do Emaus Audio - Video 110004 Barátová Něco jakoby

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK OD ROKU 1998

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK OD ROKU 1998 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK OD ROKU 1998 rok 1998 20.1.P. ThLic. Jiří Sýkora Neděle den Páně 10.2. P. Karel Slíva Kdy bude konec světa 6.3. P. ing. Stanislav Weigel Znamení času 17.3. Miloslav Pastrňák Křesťanské

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Gospels3a (Vznik evangelií) Význam tématu: liturgický teologický historický literární K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Raně křesťanské

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT?

27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? 27. MIMOŘÁDNÉ SKUTEČNOSTI (ZJEVENÍ, ZÁZRAKY, ODHALENÍ, VIDĚNÍ...): JAK JE HODNOTIT? Co se chápe pod mimořádnými skutečnostmi? V tomto pojednání, když mluvíme o mimořádných skutečnostech, máme záměr zahrnout

Více

NOVÉNA NEK 2015. Čtvrtek 8. října pátek 16. října 2015

NOVÉNA NEK 2015. Čtvrtek 8. října pátek 16. října 2015 NOVÉNA NEK 2015 Čtvrtek 8. října pátek 16. října 2015 Milí přátelé, máme možnost se duchovně připravit na blížící se Národní eucharistický kongres v Brně také touto novénou. Možná víte, že příští rok se

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více