List1. modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List1. modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce"

Transkript

1 autor Seznam knih název Růženec Slepičí polévka pro křesťanskou duši Blahopřání k Radostné události K narozeninám - přání všeho dobrého Blahopřání k sňatku Kanonizace blah.j.sarkandra a blah. Zdislavy Buď světlo První návštěva papeže -Jana Pavla II v ČSFR Almanach 2001 k 10 výr.ot.arc gym v Kroměříži České gotické Madony Elijáš č.2 - O duchovním životě pravoslaví Z růže kvítek vykvet nám Via crucis Věřím - věříme Základy víry Dar víry Na okraj čteného a roz.deník prel.františka Cinka Ochránci Evropy Sv. Kateřina Labouré Sv. Josef Kalasanský a zbožné školy Nový zákon Nový zákon - Bible Stručný úvod do Písma svatého - NZ Stručný úvod do Písma svatého - SZ Starý zákon - apokryfy Starý zákon - Izaijáš I Starý zákon - Ezechiel Daniel Starý zákon - co nám říká Evangelia Obnova Božím slovem Naše víra Příběhy dosud živé Biblické ženy Poselství Ježíšovo Katechizmus katolické církve Evangelia 4 nový překlad Ježíš příběh Lukášova evangelia Starý zákon Posolstvo Nový zákon s žalmy Nový zákon - překlad s poznámkami Moudrost ve Starém zákoně Starý zákon Evangeliinuntiandi Dekret apostolicam actuositatem Dějiny spásy Bible - Nový zákon Antonín Cyril Stojan Příběhy ztracených existencí Jeho meno bolo Ján Tak pravil Kristus popis modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce obrázky křížové cesty r poznáváme katechizmus kat. církve základní modlitby a pravdy víry výklad katolického učení pro dospělé o životě sv.cyrila a Metoděje informátor piaristů překlad s výkladem pomůcka k rozjímání a modlitbě sborník úvah o katolické víře příběhy z písma sv. výběr textů ze 4 evangelií Job,Přísloví,Kazatel, Píseň písní 4 evangelia zahrnuté do jed.osnovy skutky apoštolské, epištoly, kn.zjevení apošt.exhortace Pavla VI o apoštolátu laiků katolický katechizmus svědectví pěti mladých lidí o hledání životopis a dílo Jana XXIII Stránka 1

2 Aardweg Gerard Adamska Immaculata Akvinský Tomáš Alberti Alberti Maria postava víry Souvislosti 2 díl Souvislosti 1 díl Blahoslavený Jan Sarkander Svatý František Serafínský Svatý Gerard Majjela Vzpomínky na Editu Steinovou Otvorme svoje srdcia Božej Láske Růženec Ignác z Loyoly Apoštolé Slovanů Se znamením kříže II. Vatikánský sněm - příprava a průběh Květnice Mariánská Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí Ve škole Mariině Sv. Terezie od Ježíše Kardinál Josef Beran Matka cirkvi Sestra Lucie hovoří o Fatimě Cesta utrpení Panny Marie Mariánské poutní místo Štípa Kostel nanebevzetí P.Marie ve Strážnici 3 část Ve šlépějích neposkvrněné Nemocným Adorace před Nejsvětější Svátostí Nejkrásnější Eucharistické zázraky 1 Vzpomínky velké rodiny Benedikt z Nursie Svatý Benedikt Modlitby k pobož. při putování ostat.sv Václava Musí totiž kralovat Papež J.Pavel II v Mexiku a v Polsku Blahoslavená Anežka Česká Nevolá nadarmo Snoubencům Příprava ke sv. zpovědi a sv. přijímání Křesťanství - kultůra a svět II Křesťanství - kultůra a svět I Křesťanství a filosofie - velké epochy Sv. Ludvík Grignion z Montfortu Budeme spolu šťastni Úcta k životu - život nenarozený I Příprava snoubenců na manželství Ježíši důvěřuji ti Modlitby Nové rodiny Květy nejsvětější svátosti ABC - manželská čítanka Terapie homosexuality Milosrdenství chudoba radost Výklad modliteb Papežové IV Sváteční Úvahy májové pobožnosti revue pro křesťanskou kultůru revue pro křesťanskou kultůru ze života karmelitánky 20. století odkazy od P.Ježíše a P. Marie modlitební kniha encyklika J.Pavla II téma Cyril a Metoděj sbírka Mariánských písní Medžugorje životopis o úctě k Marii na Slovensku pobožnost ke cti Panny Marie bolestné modlitební knížka úvahy a modlitby o farnosti Kunovice o nejsvětějším srdci Ježíšovu úvahy o modlitbě příprava na manželství přednášky přednášky přednášky o manželství o Božím milosrdenství zvláště pro trpící příběhy ze života Eucharistické povídky pro mládež rádce pro postižené a poradce příběh svaté Alžběty Uherské kniha o papežích Stránka 2

3 Alberti Alfonsa Ambrož Svatoš Andres Stefan Anzenbacher Arno Augustinus Aurelius Baar J. Š. Baar J. Š. Baar J. Š. Bagin Anton Barbarič - Vlašič Barbarič Slavko Barták Vladimír Beales Beauchamp Paul Bernanos Georges Bič Miloš Blanchard John Bloy Leon Bogdanovovi Bohumil Josef Bordeaux Henry Boros Ladislav Borovička Emanuel Bosmans Phil Bosmans Phil Bosmans Phil Brabec Ladislav Bradáč Hugo Bradáč Josef Brantschen J. B. Brentano Klement Bugel Walerian Bugel Walerian Bugel Walerian Bulst Werner Buob Hanz Busch Wilhelm Caffarel Henri Calepin Mon Carretto Carlo Carretto Carlo Catherová Willa Ciczek Walter Cigánek Vít Cimbura Jan Cineás Císař Ivo Craigová Mary Craigová Mary Cronin A.J. Csabová Markéta Čala Antonín Čelakovský F.L. Papežové V Světla Paní Zdislava Velký příběh Bible Úvod do filozofie O Boží obci Poslední soud Hanče pro kravičku Holoubek Apoštolé Slovan.Cyril a Metoděj a Velká Morava Otevřte svá srdce Marii Královně míru Modli se srdcem Besedy se snoubenci Katolická církev a mezinárodní řád Hovory o Písmu svatém Deník venkovského faráře Starý zákon kniha stále živá Vyrovnaný z Bohem Chudá žena Bůh a věda k materializmu Kapka Krve Priehrada Bůh mezi námi Přátelství! Co je přátelství? Nezapomeň na radost Mám tě rád S láskou po celý rok Křesťanská thanalogie Neboť oni dostanou za úděl zemi Posvěcení času Proč nás dobrý Bůh nechává trpět Život přesvaté Panny Marie Škola liturgie Matka naší víry Škola modlitby Podvod s karbonovým testem turínského rubáše Růst v modlitbě cesta obrácení Ježíš náš úděl Šťastné manželství Den co den Skutečnosti z druhé strany Poušť uprostřed města Smrt si jde pro arcibiskupa On mne vede Křesťan a regulace porodnosti Sebrané spisy beletristické J.Š.Baara XI Řím za Nerona Jednota křesťanů Požehnání Požehnání Očistec Co má věděti dospělá dívka Základy víry Laudate I kniha o papežích převyprávění Bible nejdůležitější probl. evropské filozofie dokumentující období starověku líčí osudy dvou bratrů Porazilů 2 chodské povídky z farského prostředí o modlitbě a otevření srdce spousta ot. a odp. na postoje církve osudy mladého venkovského faráře pro hledající osobní víru v Boha příběh obrácení prosté ženy věda v pohledu víry a naopak o zakladateli bratří kongr.nejsvěť.svát. příběhy lidí z hor a přírody Ježíš lidskýma očima odpovědi na otázky dnešního člověka odpovědi na otázky dnešního člověka skriptum o významu utrpení podle vidění Kateřiny Emmerichové rozbor liturgie myšlenky o Panně Marii přednášky myšlenky a úvahy křesť. manž ve světle Josefa a Marie rozjímání jak se modlit v babylonu města osudy vikáře v Novém Mexiku svědectví víry 3 hlavní úkoly II. vatikánského koncilu i nenormální dítě může být požehnání příběh matky o životě na vrcholu i sámém dně výchova správný směr v zákl.životních otázkách Stránka 3

4 Čelakovský F.L. Čelakovský F.L. Dachovský Karel Dachovský Karel Dakov S. K. Deml Jakub Deml Jakub Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobson James Doig Desmond Doig Desmond Dostojevskij F. J. Dowell Josh Duka Dominik Durych Jaroslav Durych jaroslav Dvořák Miloš Dyczewski Leon Emmerichová A. K. Escrivá Josemaría Eschelbach Hans Faber William Faber William Fietzová Klára Flossmann Karel Fonseca Gonzada Fontana Umberto Fontenelle R. Formánková Věra Frossard André Gebhardtová Gusti Gertrud Von Le Fort Gertrud Von Le Fort Geyslreiter Martin Gobbi Don Goričeva Taťana Gosman Svatoslav Gradi John Graf Richard Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Graubner Jan Green Julien Grignion Ludvík Grocholl Wolfgang Grun Anselm Grun Anselm Grun Anselm Výbor z ohlasu písní českých Buď tobě sláva Cestou k Bohu Budu ti, Bože, zpívat Odpusť Natašo Zapomenuté světlo Pouť na Svatou Horu Listy Nikodémovy Přelévat moře Modré přilby na přehradě Znamení rukou Manželství a sexualita Matka Tereza - Život a dílo Matka Tereza Zločin a trest Více než tesař Škola vnitřní modlitby Světlo ve tmách Tři dukáty Několik znamení času Svatý Maxmilián Mária Kolbe Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista Cesta Za Ním Velebná svátost Velebná svátost Jen tebe První čtení rok A 1 díl Fatima Člověk a zasvěcení Jeho svatost Pius XI Rubeola Ptali jste se na Boha Od 5 do 25 Pilátova žena Rouška Veroniky Slunce neumírají Panna Maria Kněžím svým přemylím synům 4 Matka Boží na východe a na západě Následování Krista Interrupce ano nebo ne Útěcha v utrpení K člověku a Bohu v Kristu 4 K člověku a Bohu v Kristu 5 K člověku a Bohu v Kristu 3 K člověku a Bohu v Kristu 1 K člověku a Bohu v Kristu 2 Kněžské osobnosti Varuna Tajemství Mariino Joseph Martin Nathan Smrt v životě člověka Modlitba jako setkání 50 x Ježíš seznámení pro nevěřící s pravd.a církví o utrpení věřících v býv. SSSR soub.vzáj. propojených esejů pouť v zimě 1909 události v Palestině v dob.ježíše smyšlená vize po atomovém výbuchu o politické situaci v Africe osudy dětí odvleč za války z Polska román o vraždě, lásce a obrácení o Pánu Ježíši o blahoslavené p. Zdislavě román o sociálním utrpení 5 literárních studií o české poezii unikátní vize křížové cesty myšlenky neb díla a cesty Boží neboli díla a cesty Boží o řeholním životě teologické studie v duchu D.Boska po 100let.od jeho smrti o potratech o smyslu živ.,co je po smrti a jiné otázky pohlavní výchova příběh ženy rozh.mezi křesťanst.a bezvěrství. o Bavorském kapucínovi MKH - poselství Panny Marie text přednášky na Mar. konferenci 12 příběhů ze života svatých důvody proti potratům nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky významné osobnosti z řad kněží od katol,ateismu Indic. myst. zpět myšlenky o P. Marii život a dílo mimořádného muže 50 tváří Ježíš v pod. znám něm. autora Stránka 4

5 Guardini Romano Guitton Jean Hajduk Anton Hájek Hajný Z. Halík Tomáš Halík Tomáš Harrison - Watson Havlíček Jiří Hedegard David Heinzmann Josef Hermann Otto Hession Roy Hlouch Josef Hlouch Josef Hofmann Bedřich Hochmann František Holková Marie Holota Vladimír Hrbata Josef Hrbata Josef Hrbata Josef Hrdlička Josef Hunnerman Wilhelm Huvar Antonín Hynek R. V. Chautard J. B. Chesterton G. K. Chlumský Jan Ivančič Tomislav Jacob Marcel Jan Pavel II Jan Pavel II Jánský Josef Jaouen Jean Joyeux Henri Juránek F. X. Kadlec Jaroslav Kadlec Jaroslav Kašpárková Marcela Kašparů Max Kašparů Max Kašparů Max Kempenský Tomáš Kippleyovi J. S. Klisz Miloslav Klostermann Karel Klostermann Karel Knap Josef O modlitbě Portrét Marty Robinové Turínské plátno Biblická dějeprava Obrázky Sedm úvah o službě nemocným a trpícím Večerní modlitby Duchovní růst dětí Kontemplace Životní otázky víry Svatý Klement Maria Hofbauer Základní otázky katolické víry Cesta kříže Konverze a konvertité - hledání a návraty Minutěnka A kdo vás zabije Když mluvili proroci Tvář plná světla Hovory na nemocničním lůžku Setba a žeň Perly a chléb 2 Perly a chléb 1 Silná jako smrt je láska Píseň v plamenech Přirozená výchova k vůdcovství Živý obraz ukřižovaného Duše veškerého apoštolátu Modrý kříž Vzory křesťanského života Zůstaňte ve mě a já ve vás Páter Petr Manželská morálka a spiritualita Překročit práh naděje Plná Slunce La Saletta Mami, jak přijde dítě na svět? Svět z kříže Kristova 2 přehled českých církevních dějin 1 přehled českých církevních dějin Deset vyznání Hovory o sobě Malý kompas víry Věroměr Následování Krista Umění přirozeného plánování rodičovství Sestra Faustýna Ecce Homo! Když přišla na svět láska Vzdálená země Křížové cesty Promluvy k věřícím i nevěřícím 24 Hovory s Luďkem Pachmanem Promluvy k věřícím i nevěřícím Promluvy k věřícím i nevěřícím 22 o ženě která 53 let nejedla a nepila! kniha se opírá o vědecké výsl. bádání soubor a výklad myšlenky o utrpení svědectví a myšlenky biskupa J.Hloucha utrp.kněží v koncentračních táborech je přetlumoč. starozák kn. král. I a II o životě Františka Saleského 3díl pastorač.koment.liturgií neděl a sv. evangelijní rozjímání evangelijní rozjímání biblické příb.dvojic pohl.muž a žena přběh Ugandských mučedníků s použ nadpř faktorů stigmatizov. řeholnice z konnersreuthu rady k duchovnímu živ roku 1927 soubor detektivek o našich vzorech prožijete duchovní obnovu zakladatel světového sociálního díla zamyšl.nad enc. Humanae vitae momentky ze života Jana Pavla II k památce fatimského zjevení sexuální výchova od 4 do 10 let rozjímání o P. Ježíši a jeho utrpení rozhov.o víře se znám. osobnostmi výlety pod vlastní kůži pro hledající,bloudící a nevěř. mladé lidi o postoji k víře o pravém životě v Bohu zjevení Božího milosrdenství o ztroskotaném manželství příběh vzdorovitého lékaře šachista - křesťan Stránka 5

6 Koláček Josef Kolísek Karel Kolísek Karel Kolísek Leopold Kondor Luis Kopal Petr Korec Ján Kosidowski Zenon Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Koster Peter Koutecká Helena Kranz Gisbert Krlín Josef Křivohlavý Jaro Kubalík Josef Kunetka František Kupka Antonín Kurz Josef Kutal - Bartol Lacourt Jacques Lacourt Jacques Lagerkvist Par Lapčík Rudolf Lapčík Rudolf Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Lasserre Henri Lazecký František Lazničková Ludmila Leboyer Frederick Lewis C. S. Lilley Stella Ljubičič Petar Loew Jakub Lubichová Chiara Lubichová Chiara Luciani Albino Lukeš František Madinger Herbert Madinger Herbert Máj P. K. Máj P. K. Máj P. K. Malá J.Š. Promluvy k věřícím i nevěřícím 21 Promluvy k věřícím i nevěřícím 2 Promluvy k věřícím i nevěřícím 23 Otce jsem nepoznala Zdrávas neposkvrněná Terezie Neumannová Lurdy Zůstaň matkou První křesťané v Římě Na ceste do večnosti Příběhy Mrtvého moře Křižáci 4 Křižáci 2 Úmluva Křižáci 3 Křižáci 1 Hledejte moji tvář Stručný místopis Mar. úcty v Čech a na Mor. Ignác z Loyoly zakladatel jezuitů Papežská politika Křesťanská péče o nemocné Ježíš z Nazareta Slavnost našeho vykoupení Desetiletí duchovní obnovy Příklady a podobenství velikého služebníka slova Palestina Odvaha k víře 1 proč dnes věřit v Boha Odvaha k víře 2 Ježíš z Nazareta Barabáš Písmo svaté v obrazech - Nový zákon Písmo svaté v obrazech - Starý zákon Prelát. František Galvas 3 farář ve Svinově P. Jan Němec 4 farář ve Svinově Římskokatolická farnost Krista Krále Svinov Ov. P.ThDr. Ladislav Kubíček-prvofarář ve Svinově P. František Hadamčík 2 farář ve Svinově Bernadetta Století za stoletím Seznamte se: STM Porod bez násilí Rady zkušeného ďábla Páter Pio - život s utrpením Volání Královny míru Ježíš nazývaný Kristus Eucharistie Meditace Vzpomínka na papeže Jana Pavla I Celý život jsem se učil a přece jsem propadl Setkání s Bohem v modlitbě Pane co chceš, abych činil Bůh je láska Bůh světlo světa Štěstí nejvyšší Obrázky křesťanský život národní pouť do Lurd 1931 životní příběh pouť do Lurd 1896 konaná o životě Františka a Hyacinty s Fatimy úvahy Biblické knihy obratně převyprávěné román dějin s Abrahámem v hl.roli o rozmanitých metodách roz. a modlitby historie papežů tři liturgické studie historicko náboženský obraz min a přít lupič a vrah odsouzen k smrti zjevení v Lurdech struč.průvotce PPR otázky a odpovědi dopisy a komentáře Medžugorje duchovní cvičení promluvy zakl. hnutí Fokoláre zakladatelka hnutí Fokoláre kněz píše o sobě a životě úvahy o modlitbě otázky a odpovědi podle Nového zákona úvahy o lásce a Bohu úvahy o stvoření Bohu a životě Stránka 6

7 Maliński Mieczyslaw Malý Tomáš Marell Jan Markuš Ondrej Marshall Bruce Marsch Michael Mašínová Leontina Matocha Josef Matocha Karel Mauriac Francios Medek Václav Mechtenberg Theo Meisner Joachim Melgosa Julián Mertl Věroslav Mertl Věroslav Míček Libor Miklík Josef Miklík Josef Miklík Konstantin Mikulášek František Miulášek František Mlada Marie Modersohn Ernst Montana Victoria Mráček František Mráček František Mráček František Mrštík Vilém Muhlen Heribert Mucha Jiří Nagai T. Němec Jaroslav Němec Jaroslav Němec Jaroslav Neubaur Ferdinand Neubaur Ferdinand Neumannová Terezie Neuner Josef Newman J. Kard. Nigg Walter Nigg Walter Novák Stanislav Novák Stanislav Novákovi Z. a J. Nowak Mieczyslaw Nowak Mieczyslaw Olšava Jaroslav Ondruš Rajmund Opletal František Opletal František P. František Žák P.Jan Hrabě Kroupa P.Jan Hrabě Kroupa Celý Tvůj Ze školy do života Setkání s Ježíšem Prorok Jonáš Plná slávy Uzdravování skrze svátosti Z dávných dob Nekrvavý mučedník Biskup vyznavač Galigai Cesta české a moravské církve staletími Křížová cesta v následování Krista Úvahy o Panně Marii Kniha o dospívání - žít na plno Mlčení věžních hodin Rezavý déšť Sebevýchova a duševní zdraví Život blahoslavené Panny Marie Umučení Pána našeho Ježíše Krista Jak chce Bůh, tak buď! Nový zákon Kristologie Starý zákon co nám říká Posvěcování živ. podle vzoru a za pom. P.Marie Z mojej domácej lekárničky Nebojte se života Medžugorje I Medžugorje II Medžugorje III Santa Lucia Nově s Bohem Pravděpodobná tvář Zvony Nagasaki Noví mučedníci Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa Světlo přišlo na svět Cesta ke světlu Spasitel jest dobrý Na cestě s ním Bůh a já Svatá Hedvika Slezká Muž z Assisi Disharmonický člověk a jeho výchova Zásady života Zdislava plamen Boží Žít mší svatou Žít mší svatou Kvetoucí růže a plevel Blízki Bohu i luďom Věřím v Boha II Věřím v Boha I Sv.Cyril a Metoděj 9 promluv/sv.vojť 8 promluv Křeslo pro apoštoly Milý čas vánoční o Janu Pavlu II pro dospívající dívky na hoře,v podobenst. u jezera a s učed. Boží milost je mocnější jako naše Hříchy o církvi staré pověsti upravené příběha arcibiskupa olomouckého životopis Karla Matochy o maloměstské intrikánce z prostředí současného venkova řeší pozadí posl.dnů nacist okupace o výchově a odpovědnosti člověka úvahy umučení Krista o Božských ctnostech úvahy F. Mikuláška o NZ úvahy myšlenky a modlitby katechetická příručka pro roďiče a vych. obžaloba velkoměsta příručka nové evangelizace nástin atmosféry poč. padesátých let deník oběti atomové bomby o mučednictví a mučednících II. III. díl I. díl člověk hledá Boha a Bůh člověka člověk hledá Boha a Bůh člověka obrác. a uzdrav. prostř T. Neumannové Biblický průvodce 30deními exerciciemi rozjímání a modlitby o svatém Františkovi z Assisi o křesť. výchově až po manželství katecheze viz popis výklad mše svaté o protikomunistickém odboji životopisy svatých výklad pravd víry výklad pravd víry promluvy Stránka 7

8 P.Petr Lhande Padre Pio Padre Pio Páleníčková Božena Palouš - Šerých Palouš Radim Palouš Radim Pávková Eva Pávková Eva Pecka Dominik Pekař Josef Pelikán Adolf Pelikán Adolf Peltová Nancy Pereira Alfonso Perin Henri Pešina Jaroslav Pfau Ruth Philippe Jacques Piťha Petr Piťha Petr Pius XI Poche a Krofta Pokorný Ladislav Pokorný Ladislav Polc Jaroslav Porubčan Jozef Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Jaroslav Press František Press František Press František Procházka Emil Rafaelová Marie Ratzinger Josef Reinhard Abelln Reitor Georg Remešová - Pokorný Remešová Věra Remešová Věra Renč Václav Renč Václav Renč Václav Ring Kenneth Robinson John Rossová Elisabeth Řehák Tomáš Říský Bernard Říský Bernard Sanetrníková Iva Seifert Jaroslav Mé dítě knězem Rozjímání o neposkvrněném početí Myšlenka na každý den Náhrdelník z Hostýna Adventní a postní zamyšlení Dopisy kmotřenci Čas výchovy Rozhovory s Bohem Matce Cesta k pravdě Z duchovních dějin českých K hvězdě Víno ze sodomských vinic Harmonické manželství Myšlenky a modlitby Staveniště Evropy Česká gotická desková malba Potkala jsem velkou lásku Ve škole Ducha svatého Svatý Norbert Blahoslavená Zdislava O křesťanské výchově mládeže Na slovanech Prostřený stůl Světlo svátostí a času Světice Anežka Přemyslovna Svědectví pravdě Co čas přivál Každý se jednou ohlédne za svým životem Kázal jsem v čase adventním a vánočním Také čas přivál Svatý Hostýn v historii a povídkách Maria - dodatek I Maria - dodatek II Maria Pod kopulí bílé svatyně Vinný keř Úvod do křesťanství Jak se máme modlit Svědek víry v koncentračním táboře Milostné Pražské Jezulátko Svatý Prokop ve výtvarném umění Ikonografie a atributy svatých Zpěvy u Bozkovských jesliček Popelka Nazaretská Vánoční koledy Čelem k věčnosti Čestně o Bohu Hovory s umírajícími Sex - šlehačka na dortu Tajemství člověka Maria Bílá Ještěrka Maminka adventní a postní promluvy výchova v dnešní době rozhovory s Jezulátkem základní otázky náboženské prog a cíl nov.družinské práce 1933 v boji o mravní čistotu lékařka malomocných v Pakistánu staveb a umělec vývoj Pražsk.kláštera citáty z konstituce o posvátné liturgii úvahy o svátostech meditace na písmem sv. myšlenky P. Antonína živ.příběhy P. Antonína kázání úvahy dop. odpovědi na dění kolem nás na prahu Kristova království poselství lásky z Litmanové Mariánská zjev. a pos. k lidem 20. století sbírky kázání úvahy pro trpící obsah a smysl křesťanské víry mučedník P. Richard Henkes smrt ta největší záhada hodnocení víry z pohledu doby o sexu a vztazích duchovní cvičení duchovní cvičení zpověď bývalé feťačky Stránka 8

9 Scheidová - Majerník Schenke Ludger Scheuch Richard Schlinková Basilea Schmid M. Schmid M. Schneider Reinhold Schrivers Josef Schurmann Heinz Schurmann Heinz Schwengelerovi B. a I Sienkiewicz Henryk Sienkiewicz Henryk Simajchl Ladislav Simajchl Ladislav Simov Boris Sopouchovi Soukupová Karla Sousedík Stanislav Stoddard Ch. W. Stoff Georg Stott John Straaten Werenfried Van Strusková - Novotná Stříž Antonín Studený Jaroslav Sv. Alfons z Liguori Sv. Jan od kříže Sv. Terezie od Ježíše Svatý František Saleský Svatý František Saleský Svatý Řehoř Veliký Světlá Karolína Svoboda Zdeněk Szentmihalyi Péter S. Šauer František Šimíček František Šipr Květoslav Šipr Květoslav Škarvada Jaroslav Šolc Josef Špidlík Tomáš Špidlík Tomáš Špidlík Tomáš Špurek Sandigliano Spoznávajme Svatů zem Sláva a kříž Průvodce apokalypsou Moje zkušenosti s modlitbou Srdce Páně Vrchol úcty k srdci Ježíšovu 5 Las casas a Karel V Božský přítel Duch dává život Duchovní život v praxi Slasti a strasti výchovy Quo Vadis Potopa Manželství v záběhu Maria a dnešní životní styl Hadráři z Emauz Za památkami Říma a Vatikánu Úsměv Valerián Magni Svatý Antonín z Padovy Dobré slovo u lůžka nemocných Jediná cesta Slzy Boží Metoda Ludmily Mojžíšové La Saletta Hledám Boha a svou duši Rozjímání Učitel víry Cesta k dokonalosti Duchovní nauka Úvod do zbožného života Čtyřicet homílií na evangelia Kříž u potoka Tak Bůh miloval svět II - III část Boj o moc a slávu Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje Kovárna duší Hovory o lásce Přirozené plánování rodičovství Růženec pro kněze Boží cesta k věčnému životu Ve službě slova K vyšším věcem jsem se narodil Umíme se modlit? Jděte k Josefovi Růžencová rozjímání Ze života P. Antonína Šuránka Kukátka Nekrvavý mučedník Osudy bohoslovců v Reichu Křížové cesty a rozjímání Novozákonní rozjímání 2 Svatí v pohledu P. Šuránka Novozákonní rozjímání 3 pohledem archeologů a biblistů jak vzniklo Markovo evangelium výklad biblického textu pomoc při modlitbě všedního dne o úctě k nejsv. srdci Ježíšovu myšlenky pro duchovní cvičení meditace a texty z Janova evangelia je těžké vychovávat dnes správně děti o velké víře i v beznadějné situaci z obd. polsko švédské války o radostech a trampotách prv.let manž. májové promluvy o založení útulku pro chudé životní příběh Aničky Zelíkové kapitola z kult.dějin čech 17. století hovory o víře u lůžka nemocných výklad Pavlova listu Galatským o utrpení bídě a pomoci lidem cesta k přirozenému otěhotnění o hledání sborník úvah o odkazu sv.jana od Kříže o důvěrném spojení s Bohem v lásce myšlenky svatého Františka Saleského úvahy svatého Františka vesnický román o tragické lásce části NZ důkazy o věčném životě a ponaučení o věznění a koncentračních táborech 15 sedmiminutových rozjímání příručka pro svědky evangelia řeči nedělní a sváteční myšlenky o životě a víře 150 otázek a odpovědí dějiny úcty k sv. Josefovi život P.Šuránka májová čtení ( příloha fermenta ) Stránka 9

10 Tarisciani Gustavo Tatsuya Shimura Terezie z Lisieux Terstenjak Anton Terstenjak Anton Thalhaanner Dominik Tichý Ladislav Tillmann Fritz Tilmann Klemens Tilmann Klemens Tomášek František Torkington David Trobisch Walter Trochta Štěpán Třebízský Václav Beneš Vaclík V. Vaclík V. Vassula Ryden Vaško Václav Vaško Václav Vianey J. Wallace Lewis Waltari Mika Wangerin Walter Werfel Franz Werfel Franz Whiteová Ellen Wilkerson David Willke Barbara a John Wolf Josef Maria Woods Thomas Wurmbrand Richard Wurmbrand Richard Zahradníček Jan Zahradníček Jan Zahradníček Jan Zdislavinská Jana Zemek Jakub Zeyer Julius Ziescheová Maria Zuber Rudolf Žák Emanuel Vzpomínky na P. Šuránka Rok v semináři Z celého srdce o P.Šuránkovi Novozákonní rozjímání 1 Kořeny kalvarské oběti studie asceticko pastorální Dějiny mého povolání Svatí z pohledu P. Šuránka 2 Modlíme se za posvědcení kněží s P. Ant. Šuránkem Kukátka 2 život P.Šuránka Svatý Josef Kopertinský Blahoslavená Panna Maria pláče v Japonsku zjevení v Akitě Autobiografické spisy O lidských vztazích I rodiče a děti dospívání O lidských vztazích II rodiče a děti dospívání Nad růžencem rozjímání o růžencových tajemstvích Úvod do Nového zákona Rejstřík hesel k Novému zákonu Denně se modlit - ale jak? Duchovní rozhovor rádce mladého křesťana Mladá dívka se dívá do života pro dospělé mladé dívky Poustevník cesta k tajemnému poustevníkovi... Dva středy - však jeden kruh hovory o manželství Kardinál Trochta - Mučedník Královna Dagmar román o životě dánské královny Lidové betlémy v Čechách a na Moravě Francesco di Assisi Opravdový život v Bohu 1 vyprávění vizionářky Neumlčená kronika katolické církve v československu po 2 světové válce II. Neumlčená kronika katolické církve v československu po 2 světové válce I. Svatý farář Arsský Ben Hur z bouřlivé doby vzniku křesťanství Jeho Království o ukřižování Ježíše Krista Život apoštola Pavla Čtyřicet dnů z prostř. Arménské armády Píseň o Bernadetě o Lurdech Na úsvitu dějin zamyšlení o Adamovi Evě a poz. ráji Dýka a kříž zázračný příběh z Brooklynu Člověkem od početí o potratech Být katolíkem je zločin Jak katolická církev budovala západní civilizaci V Božím podzemí dram. příb.evang. pastora v komun. věz Vítězná víra jediným tématem této knihy je Kristus Stará země Rouška Veroničina Ježíškova košilka Buďte prostí jako holubice o věznění v 50tých letech Vatikánský špión vzpomínky kněze Tři legendy o krucifixu téma národnostní,nábož a sociální Dokonalá svoboda Heřman z Altshausenu Osudy moravské církve v 18. století I. Fragmenty díl 4 sbírka úvah na jednotlivé doby a dny Stránka 10

List1. z farského prostředí 2 chodské povídky líčí osudy dvou bratrů Porazilů osudy mladého venkovského faráře. Deník venkovského faráře

List1. z farského prostředí 2 chodské povídky líčí osudy dvou bratrů Porazilů osudy mladého venkovského faráře. Deník venkovského faráře autor Alfonsa Bernanos Georges Bloy Leon Bordeaux Henry Catherová Willa Cimbura Jan Cineás Cronin A.J. Dakov S. K. Deml Jakub Deml Jakub Dostojevskij F. J. Durych jaroslav Eschelbach Hans Gertrud Von Le

Více

Seznam knih podle kategorií

Seznam knih podle kategorií autor Alfonsa Baar J. Š. Baar J. Š. Baar J. Š. Bernanos Georges Bloy Leon Bordeaux Henry Catherová Willa Cimbura Jan Cineás Cronin A.J. Dakov S. K. Deml Jakub Deml Jakub Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan

Více

Seznam knih podle názvu

Seznam knih podle názvu autor Kadlec Jaroslav Kadlec Jaroslav Grun Anselm Hofmann Bedřich Palouš - Šerých Bagin Anton Terezie z Lisieux Lagerkvist Par Wallace Lewis Lasserre Henri Barták Vladimír Hájek Sanetrníková Iva Matocha

Více

Seznam knih podle autorů

Seznam knih podle autorů autor Seznam knih podle autorů název Slepičí polévka pro křesťanskou duši Růženec Růženec Blahopřání k Radostné události K narozeninám - přání všeho dobrého Blahopřání k sňatku Kanonizace blah.j.sarkandra

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Knihy. Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora. ST047 RE-ST Čiňme pokání Bureš, Karel ST038 RE-ST Déšť růží - - -

Knihy. Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora. ST047 RE-ST Čiňme pokání Bureš, Karel ST038 RE-ST Déšť růží - - - Stránka 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Stará literatura (132) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor ST097 RE-ST Amise a Amila Zeyer, Julius ST013 RE-ST Anděl strážný I. - - - ST144 RE-ST Anežka - - - ST007

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Signatura: Název knihy: Autor: Oddíl: Poznámka: DŢ:01 Nově s Bohem Mühlen, Heribert Duchovní ţivot DŢ:02 Bůh je láska Chlumský, Jan Duchovní ţivot

Signatura: Název knihy: Autor: Oddíl: Poznámka: DŢ:01 Nově s Bohem Mühlen, Heribert Duchovní ţivot DŢ:02 Bůh je láska Chlumský, Jan Duchovní ţivot Signatura: Název knihy: Autor: Oddíl: Poznámka: DŢ:01 Nově s Bohem Mühlen, Heribert Duchovní ţivot DŢ:02 Bůh je láska Chlumský, Jan Duchovní ţivot DŢ:03 Pojednání o lásce k Bohu Saleský, František Duchovní

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139)

Knihy. Seznam knih žánru Poezie (139) Stránka č. 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Poezie (139) Novinka!!! -Kniha vložena před méně než 365 dny (po 06.04.2015). Poslední aktualizace: 09.03.2016 Číslo Název Autor Rok PO064 Básně Slowacký, Jul.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona

Franýois Vouga. Teologie Nového zákona Franýois Vouga Teologie Nového zákona KŇAZ5KÝ SBMINÁR sv. Františka Xilverského BANSKÁ BYSTRICA KNIŽNIC A zapísané dňa J prfrastkové číslo: il (ilfj značka:,ti;. I! /tj!i OBSAH PŘEDMLUVA....... I 1. ÚVOD

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

úterý středa čtvrtek pátek sobota

úterý středa čtvrtek pátek sobota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sv. Theodorik Jaroslava sv. Ota Patricie sv. Tomáš Radomír sv. Prokop / sv. Alžběta Portugalská Prokop sv. Cyril a Metoděj Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více