List1. modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List1. modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce"

Transkript

1 autor Seznam knih název Růženec Slepičí polévka pro křesťanskou duši Blahopřání k Radostné události K narozeninám - přání všeho dobrého Blahopřání k sňatku Kanonizace blah.j.sarkandra a blah. Zdislavy Buď světlo První návštěva papeže -Jana Pavla II v ČSFR Almanach 2001 k 10 výr.ot.arc gym v Kroměříži České gotické Madony Elijáš č.2 - O duchovním životě pravoslaví Z růže kvítek vykvet nám Via crucis Věřím - věříme Základy víry Dar víry Na okraj čteného a roz.deník prel.františka Cinka Ochránci Evropy Sv. Kateřina Labouré Sv. Josef Kalasanský a zbožné školy Nový zákon Nový zákon - Bible Stručný úvod do Písma svatého - NZ Stručný úvod do Písma svatého - SZ Starý zákon - apokryfy Starý zákon - Izaijáš I Starý zákon - Ezechiel Daniel Starý zákon - co nám říká Evangelia Obnova Božím slovem Naše víra Příběhy dosud živé Biblické ženy Poselství Ježíšovo Katechizmus katolické církve Evangelia 4 nový překlad Ježíš příběh Lukášova evangelia Starý zákon Posolstvo Nový zákon s žalmy Nový zákon - překlad s poznámkami Moudrost ve Starém zákoně Starý zákon Evangeliinuntiandi Dekret apostolicam actuositatem Dějiny spásy Bible - Nový zákon Antonín Cyril Stojan Příběhy ztracených existencí Jeho meno bolo Ján Tak pravil Kristus popis modlitba a úvahy příběhy pro potěchu duše a srdce obrázky křížové cesty r poznáváme katechizmus kat. církve základní modlitby a pravdy víry výklad katolického učení pro dospělé o životě sv.cyrila a Metoděje informátor piaristů překlad s výkladem pomůcka k rozjímání a modlitbě sborník úvah o katolické víře příběhy z písma sv. výběr textů ze 4 evangelií Job,Přísloví,Kazatel, Píseň písní 4 evangelia zahrnuté do jed.osnovy skutky apoštolské, epištoly, kn.zjevení apošt.exhortace Pavla VI o apoštolátu laiků katolický katechizmus svědectví pěti mladých lidí o hledání životopis a dílo Jana XXIII Stránka 1

2 Aardweg Gerard Adamska Immaculata Akvinský Tomáš Alberti Alberti Maria postava víry Souvislosti 2 díl Souvislosti 1 díl Blahoslavený Jan Sarkander Svatý František Serafínský Svatý Gerard Majjela Vzpomínky na Editu Steinovou Otvorme svoje srdcia Božej Láske Růženec Ignác z Loyoly Apoštolé Slovanů Se znamením kříže II. Vatikánský sněm - příprava a průběh Květnice Mariánská Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí Ve škole Mariině Sv. Terezie od Ježíše Kardinál Josef Beran Matka cirkvi Sestra Lucie hovoří o Fatimě Cesta utrpení Panny Marie Mariánské poutní místo Štípa Kostel nanebevzetí P.Marie ve Strážnici 3 část Ve šlépějích neposkvrněné Nemocným Adorace před Nejsvětější Svátostí Nejkrásnější Eucharistické zázraky 1 Vzpomínky velké rodiny Benedikt z Nursie Svatý Benedikt Modlitby k pobož. při putování ostat.sv Václava Musí totiž kralovat Papež J.Pavel II v Mexiku a v Polsku Blahoslavená Anežka Česká Nevolá nadarmo Snoubencům Příprava ke sv. zpovědi a sv. přijímání Křesťanství - kultůra a svět II Křesťanství - kultůra a svět I Křesťanství a filosofie - velké epochy Sv. Ludvík Grignion z Montfortu Budeme spolu šťastni Úcta k životu - život nenarozený I Příprava snoubenců na manželství Ježíši důvěřuji ti Modlitby Nové rodiny Květy nejsvětější svátosti ABC - manželská čítanka Terapie homosexuality Milosrdenství chudoba radost Výklad modliteb Papežové IV Sváteční Úvahy májové pobožnosti revue pro křesťanskou kultůru revue pro křesťanskou kultůru ze života karmelitánky 20. století odkazy od P.Ježíše a P. Marie modlitební kniha encyklika J.Pavla II téma Cyril a Metoděj sbírka Mariánských písní Medžugorje životopis o úctě k Marii na Slovensku pobožnost ke cti Panny Marie bolestné modlitební knížka úvahy a modlitby o farnosti Kunovice o nejsvětějším srdci Ježíšovu úvahy o modlitbě příprava na manželství přednášky přednášky přednášky o manželství o Božím milosrdenství zvláště pro trpící příběhy ze života Eucharistické povídky pro mládež rádce pro postižené a poradce příběh svaté Alžběty Uherské kniha o papežích Stránka 2

3 Alberti Alfonsa Ambrož Svatoš Andres Stefan Anzenbacher Arno Augustinus Aurelius Baar J. Š. Baar J. Š. Baar J. Š. Bagin Anton Barbarič - Vlašič Barbarič Slavko Barták Vladimír Beales Beauchamp Paul Bernanos Georges Bič Miloš Blanchard John Bloy Leon Bogdanovovi Bohumil Josef Bordeaux Henry Boros Ladislav Borovička Emanuel Bosmans Phil Bosmans Phil Bosmans Phil Brabec Ladislav Bradáč Hugo Bradáč Josef Brantschen J. B. Brentano Klement Bugel Walerian Bugel Walerian Bugel Walerian Bulst Werner Buob Hanz Busch Wilhelm Caffarel Henri Calepin Mon Carretto Carlo Carretto Carlo Catherová Willa Ciczek Walter Cigánek Vít Cimbura Jan Cineás Císař Ivo Craigová Mary Craigová Mary Cronin A.J. Csabová Markéta Čala Antonín Čelakovský F.L. Papežové V Světla Paní Zdislava Velký příběh Bible Úvod do filozofie O Boží obci Poslední soud Hanče pro kravičku Holoubek Apoštolé Slovan.Cyril a Metoděj a Velká Morava Otevřte svá srdce Marii Královně míru Modli se srdcem Besedy se snoubenci Katolická církev a mezinárodní řád Hovory o Písmu svatém Deník venkovského faráře Starý zákon kniha stále živá Vyrovnaný z Bohem Chudá žena Bůh a věda k materializmu Kapka Krve Priehrada Bůh mezi námi Přátelství! Co je přátelství? Nezapomeň na radost Mám tě rád S láskou po celý rok Křesťanská thanalogie Neboť oni dostanou za úděl zemi Posvěcení času Proč nás dobrý Bůh nechává trpět Život přesvaté Panny Marie Škola liturgie Matka naší víry Škola modlitby Podvod s karbonovým testem turínského rubáše Růst v modlitbě cesta obrácení Ježíš náš úděl Šťastné manželství Den co den Skutečnosti z druhé strany Poušť uprostřed města Smrt si jde pro arcibiskupa On mne vede Křesťan a regulace porodnosti Sebrané spisy beletristické J.Š.Baara XI Řím za Nerona Jednota křesťanů Požehnání Požehnání Očistec Co má věděti dospělá dívka Základy víry Laudate I kniha o papežích převyprávění Bible nejdůležitější probl. evropské filozofie dokumentující období starověku líčí osudy dvou bratrů Porazilů 2 chodské povídky z farského prostředí o modlitbě a otevření srdce spousta ot. a odp. na postoje církve osudy mladého venkovského faráře pro hledající osobní víru v Boha příběh obrácení prosté ženy věda v pohledu víry a naopak o zakladateli bratří kongr.nejsvěť.svát. příběhy lidí z hor a přírody Ježíš lidskýma očima odpovědi na otázky dnešního člověka odpovědi na otázky dnešního člověka skriptum o významu utrpení podle vidění Kateřiny Emmerichové rozbor liturgie myšlenky o Panně Marii přednášky myšlenky a úvahy křesť. manž ve světle Josefa a Marie rozjímání jak se modlit v babylonu města osudy vikáře v Novém Mexiku svědectví víry 3 hlavní úkoly II. vatikánského koncilu i nenormální dítě může být požehnání příběh matky o životě na vrcholu i sámém dně výchova správný směr v zákl.životních otázkách Stránka 3

4 Čelakovský F.L. Čelakovský F.L. Dachovský Karel Dachovský Karel Dakov S. K. Deml Jakub Deml Jakub Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobraczynski Jan Dobson James Doig Desmond Doig Desmond Dostojevskij F. J. Dowell Josh Duka Dominik Durych Jaroslav Durych jaroslav Dvořák Miloš Dyczewski Leon Emmerichová A. K. Escrivá Josemaría Eschelbach Hans Faber William Faber William Fietzová Klára Flossmann Karel Fonseca Gonzada Fontana Umberto Fontenelle R. Formánková Věra Frossard André Gebhardtová Gusti Gertrud Von Le Fort Gertrud Von Le Fort Geyslreiter Martin Gobbi Don Goričeva Taťana Gosman Svatoslav Gradi John Graf Richard Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Granat Wincenty Graubner Jan Green Julien Grignion Ludvík Grocholl Wolfgang Grun Anselm Grun Anselm Grun Anselm Výbor z ohlasu písní českých Buď tobě sláva Cestou k Bohu Budu ti, Bože, zpívat Odpusť Natašo Zapomenuté světlo Pouť na Svatou Horu Listy Nikodémovy Přelévat moře Modré přilby na přehradě Znamení rukou Manželství a sexualita Matka Tereza - Život a dílo Matka Tereza Zločin a trest Více než tesař Škola vnitřní modlitby Světlo ve tmách Tři dukáty Několik znamení času Svatý Maxmilián Mária Kolbe Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista Cesta Za Ním Velebná svátost Velebná svátost Jen tebe První čtení rok A 1 díl Fatima Člověk a zasvěcení Jeho svatost Pius XI Rubeola Ptali jste se na Boha Od 5 do 25 Pilátova žena Rouška Veroniky Slunce neumírají Panna Maria Kněžím svým přemylím synům 4 Matka Boží na východe a na západě Následování Krista Interrupce ano nebo ne Útěcha v utrpení K člověku a Bohu v Kristu 4 K člověku a Bohu v Kristu 5 K člověku a Bohu v Kristu 3 K člověku a Bohu v Kristu 1 K člověku a Bohu v Kristu 2 Kněžské osobnosti Varuna Tajemství Mariino Joseph Martin Nathan Smrt v životě člověka Modlitba jako setkání 50 x Ježíš seznámení pro nevěřící s pravd.a církví o utrpení věřících v býv. SSSR soub.vzáj. propojených esejů pouť v zimě 1909 události v Palestině v dob.ježíše smyšlená vize po atomovém výbuchu o politické situaci v Africe osudy dětí odvleč za války z Polska román o vraždě, lásce a obrácení o Pánu Ježíši o blahoslavené p. Zdislavě román o sociálním utrpení 5 literárních studií o české poezii unikátní vize křížové cesty myšlenky neb díla a cesty Boží neboli díla a cesty Boží o řeholním životě teologické studie v duchu D.Boska po 100let.od jeho smrti o potratech o smyslu živ.,co je po smrti a jiné otázky pohlavní výchova příběh ženy rozh.mezi křesťanst.a bezvěrství. o Bavorském kapucínovi MKH - poselství Panny Marie text přednášky na Mar. konferenci 12 příběhů ze života svatých důvody proti potratům nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky nástin katolické dogmatiky významné osobnosti z řad kněží od katol,ateismu Indic. myst. zpět myšlenky o P. Marii život a dílo mimořádného muže 50 tváří Ježíš v pod. znám něm. autora Stránka 4

5 Guardini Romano Guitton Jean Hajduk Anton Hájek Hajný Z. Halík Tomáš Halík Tomáš Harrison - Watson Havlíček Jiří Hedegard David Heinzmann Josef Hermann Otto Hession Roy Hlouch Josef Hlouch Josef Hofmann Bedřich Hochmann František Holková Marie Holota Vladimír Hrbata Josef Hrbata Josef Hrbata Josef Hrdlička Josef Hunnerman Wilhelm Huvar Antonín Hynek R. V. Chautard J. B. Chesterton G. K. Chlumský Jan Ivančič Tomislav Jacob Marcel Jan Pavel II Jan Pavel II Jánský Josef Jaouen Jean Joyeux Henri Juránek F. X. Kadlec Jaroslav Kadlec Jaroslav Kašpárková Marcela Kašparů Max Kašparů Max Kašparů Max Kempenský Tomáš Kippleyovi J. S. Klisz Miloslav Klostermann Karel Klostermann Karel Knap Josef O modlitbě Portrét Marty Robinové Turínské plátno Biblická dějeprava Obrázky Sedm úvah o službě nemocným a trpícím Večerní modlitby Duchovní růst dětí Kontemplace Životní otázky víry Svatý Klement Maria Hofbauer Základní otázky katolické víry Cesta kříže Konverze a konvertité - hledání a návraty Minutěnka A kdo vás zabije Když mluvili proroci Tvář plná světla Hovory na nemocničním lůžku Setba a žeň Perly a chléb 2 Perly a chléb 1 Silná jako smrt je láska Píseň v plamenech Přirozená výchova k vůdcovství Živý obraz ukřižovaného Duše veškerého apoštolátu Modrý kříž Vzory křesťanského života Zůstaňte ve mě a já ve vás Páter Petr Manželská morálka a spiritualita Překročit práh naděje Plná Slunce La Saletta Mami, jak přijde dítě na svět? Svět z kříže Kristova 2 přehled českých církevních dějin 1 přehled českých církevních dějin Deset vyznání Hovory o sobě Malý kompas víry Věroměr Následování Krista Umění přirozeného plánování rodičovství Sestra Faustýna Ecce Homo! Když přišla na svět láska Vzdálená země Křížové cesty Promluvy k věřícím i nevěřícím 24 Hovory s Luďkem Pachmanem Promluvy k věřícím i nevěřícím Promluvy k věřícím i nevěřícím 22 o ženě která 53 let nejedla a nepila! kniha se opírá o vědecké výsl. bádání soubor a výklad myšlenky o utrpení svědectví a myšlenky biskupa J.Hloucha utrp.kněží v koncentračních táborech je přetlumoč. starozák kn. král. I a II o životě Františka Saleského 3díl pastorač.koment.liturgií neděl a sv. evangelijní rozjímání evangelijní rozjímání biblické příb.dvojic pohl.muž a žena přběh Ugandských mučedníků s použ nadpř faktorů stigmatizov. řeholnice z konnersreuthu rady k duchovnímu živ roku 1927 soubor detektivek o našich vzorech prožijete duchovní obnovu zakladatel světového sociálního díla zamyšl.nad enc. Humanae vitae momentky ze života Jana Pavla II k památce fatimského zjevení sexuální výchova od 4 do 10 let rozjímání o P. Ježíši a jeho utrpení rozhov.o víře se znám. osobnostmi výlety pod vlastní kůži pro hledající,bloudící a nevěř. mladé lidi o postoji k víře o pravém životě v Bohu zjevení Božího milosrdenství o ztroskotaném manželství příběh vzdorovitého lékaře šachista - křesťan Stránka 5

6 Koláček Josef Kolísek Karel Kolísek Karel Kolísek Leopold Kondor Luis Kopal Petr Korec Ján Kosidowski Zenon Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Kossaková Zofia Koster Peter Koutecká Helena Kranz Gisbert Krlín Josef Křivohlavý Jaro Kubalík Josef Kunetka František Kupka Antonín Kurz Josef Kutal - Bartol Lacourt Jacques Lacourt Jacques Lagerkvist Par Lapčík Rudolf Lapčík Rudolf Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Larisch Jan Lasserre Henri Lazecký František Lazničková Ludmila Leboyer Frederick Lewis C. S. Lilley Stella Ljubičič Petar Loew Jakub Lubichová Chiara Lubichová Chiara Luciani Albino Lukeš František Madinger Herbert Madinger Herbert Máj P. K. Máj P. K. Máj P. K. Malá J.Š. Promluvy k věřícím i nevěřícím 21 Promluvy k věřícím i nevěřícím 2 Promluvy k věřícím i nevěřícím 23 Otce jsem nepoznala Zdrávas neposkvrněná Terezie Neumannová Lurdy Zůstaň matkou První křesťané v Římě Na ceste do večnosti Příběhy Mrtvého moře Křižáci 4 Křižáci 2 Úmluva Křižáci 3 Křižáci 1 Hledejte moji tvář Stručný místopis Mar. úcty v Čech a na Mor. Ignác z Loyoly zakladatel jezuitů Papežská politika Křesťanská péče o nemocné Ježíš z Nazareta Slavnost našeho vykoupení Desetiletí duchovní obnovy Příklady a podobenství velikého služebníka slova Palestina Odvaha k víře 1 proč dnes věřit v Boha Odvaha k víře 2 Ježíš z Nazareta Barabáš Písmo svaté v obrazech - Nový zákon Písmo svaté v obrazech - Starý zákon Prelát. František Galvas 3 farář ve Svinově P. Jan Němec 4 farář ve Svinově Římskokatolická farnost Krista Krále Svinov Ov. P.ThDr. Ladislav Kubíček-prvofarář ve Svinově P. František Hadamčík 2 farář ve Svinově Bernadetta Století za stoletím Seznamte se: STM Porod bez násilí Rady zkušeného ďábla Páter Pio - život s utrpením Volání Královny míru Ježíš nazývaný Kristus Eucharistie Meditace Vzpomínka na papeže Jana Pavla I Celý život jsem se učil a přece jsem propadl Setkání s Bohem v modlitbě Pane co chceš, abych činil Bůh je láska Bůh světlo světa Štěstí nejvyšší Obrázky křesťanský život národní pouť do Lurd 1931 životní příběh pouť do Lurd 1896 konaná o životě Františka a Hyacinty s Fatimy úvahy Biblické knihy obratně převyprávěné román dějin s Abrahámem v hl.roli o rozmanitých metodách roz. a modlitby historie papežů tři liturgické studie historicko náboženský obraz min a přít lupič a vrah odsouzen k smrti zjevení v Lurdech struč.průvotce PPR otázky a odpovědi dopisy a komentáře Medžugorje duchovní cvičení promluvy zakl. hnutí Fokoláre zakladatelka hnutí Fokoláre kněz píše o sobě a životě úvahy o modlitbě otázky a odpovědi podle Nového zákona úvahy o lásce a Bohu úvahy o stvoření Bohu a životě Stránka 6

7 Maliński Mieczyslaw Malý Tomáš Marell Jan Markuš Ondrej Marshall Bruce Marsch Michael Mašínová Leontina Matocha Josef Matocha Karel Mauriac Francios Medek Václav Mechtenberg Theo Meisner Joachim Melgosa Julián Mertl Věroslav Mertl Věroslav Míček Libor Miklík Josef Miklík Josef Miklík Konstantin Mikulášek František Miulášek František Mlada Marie Modersohn Ernst Montana Victoria Mráček František Mráček František Mráček František Mrštík Vilém Muhlen Heribert Mucha Jiří Nagai T. Němec Jaroslav Němec Jaroslav Němec Jaroslav Neubaur Ferdinand Neubaur Ferdinand Neumannová Terezie Neuner Josef Newman J. Kard. Nigg Walter Nigg Walter Novák Stanislav Novák Stanislav Novákovi Z. a J. Nowak Mieczyslaw Nowak Mieczyslaw Olšava Jaroslav Ondruš Rajmund Opletal František Opletal František P. František Žák P.Jan Hrabě Kroupa P.Jan Hrabě Kroupa Celý Tvůj Ze školy do života Setkání s Ježíšem Prorok Jonáš Plná slávy Uzdravování skrze svátosti Z dávných dob Nekrvavý mučedník Biskup vyznavač Galigai Cesta české a moravské církve staletími Křížová cesta v následování Krista Úvahy o Panně Marii Kniha o dospívání - žít na plno Mlčení věžních hodin Rezavý déšť Sebevýchova a duševní zdraví Život blahoslavené Panny Marie Umučení Pána našeho Ježíše Krista Jak chce Bůh, tak buď! Nový zákon Kristologie Starý zákon co nám říká Posvěcování živ. podle vzoru a za pom. P.Marie Z mojej domácej lekárničky Nebojte se života Medžugorje I Medžugorje II Medžugorje III Santa Lucia Nově s Bohem Pravděpodobná tvář Zvony Nagasaki Noví mučedníci Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa Vybrané kapitoly z dějin evangelizace světa Světlo přišlo na svět Cesta ke světlu Spasitel jest dobrý Na cestě s ním Bůh a já Svatá Hedvika Slezká Muž z Assisi Disharmonický člověk a jeho výchova Zásady života Zdislava plamen Boží Žít mší svatou Žít mší svatou Kvetoucí růže a plevel Blízki Bohu i luďom Věřím v Boha II Věřím v Boha I Sv.Cyril a Metoděj 9 promluv/sv.vojť 8 promluv Křeslo pro apoštoly Milý čas vánoční o Janu Pavlu II pro dospívající dívky na hoře,v podobenst. u jezera a s učed. Boží milost je mocnější jako naše Hříchy o církvi staré pověsti upravené příběha arcibiskupa olomouckého životopis Karla Matochy o maloměstské intrikánce z prostředí současného venkova řeší pozadí posl.dnů nacist okupace o výchově a odpovědnosti člověka úvahy umučení Krista o Božských ctnostech úvahy F. Mikuláška o NZ úvahy myšlenky a modlitby katechetická příručka pro roďiče a vych. obžaloba velkoměsta příručka nové evangelizace nástin atmosféry poč. padesátých let deník oběti atomové bomby o mučednictví a mučednících II. III. díl I. díl člověk hledá Boha a Bůh člověka člověk hledá Boha a Bůh člověka obrác. a uzdrav. prostř T. Neumannové Biblický průvodce 30deními exerciciemi rozjímání a modlitby o svatém Františkovi z Assisi o křesť. výchově až po manželství katecheze viz popis výklad mše svaté o protikomunistickém odboji životopisy svatých výklad pravd víry výklad pravd víry promluvy Stránka 7

8 P.Petr Lhande Padre Pio Padre Pio Páleníčková Božena Palouš - Šerých Palouš Radim Palouš Radim Pávková Eva Pávková Eva Pecka Dominik Pekař Josef Pelikán Adolf Pelikán Adolf Peltová Nancy Pereira Alfonso Perin Henri Pešina Jaroslav Pfau Ruth Philippe Jacques Piťha Petr Piťha Petr Pius XI Poche a Krofta Pokorný Ladislav Pokorný Ladislav Polc Jaroslav Porubčan Jozef Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Antonín Pospíšil Jaroslav Press František Press František Press František Procházka Emil Rafaelová Marie Ratzinger Josef Reinhard Abelln Reitor Georg Remešová - Pokorný Remešová Věra Remešová Věra Renč Václav Renč Václav Renč Václav Ring Kenneth Robinson John Rossová Elisabeth Řehák Tomáš Říský Bernard Říský Bernard Sanetrníková Iva Seifert Jaroslav Mé dítě knězem Rozjímání o neposkvrněném početí Myšlenka na každý den Náhrdelník z Hostýna Adventní a postní zamyšlení Dopisy kmotřenci Čas výchovy Rozhovory s Bohem Matce Cesta k pravdě Z duchovních dějin českých K hvězdě Víno ze sodomských vinic Harmonické manželství Myšlenky a modlitby Staveniště Evropy Česká gotická desková malba Potkala jsem velkou lásku Ve škole Ducha svatého Svatý Norbert Blahoslavená Zdislava O křesťanské výchově mládeže Na slovanech Prostřený stůl Světlo svátostí a času Světice Anežka Přemyslovna Svědectví pravdě Co čas přivál Každý se jednou ohlédne za svým životem Kázal jsem v čase adventním a vánočním Také čas přivál Svatý Hostýn v historii a povídkách Maria - dodatek I Maria - dodatek II Maria Pod kopulí bílé svatyně Vinný keř Úvod do křesťanství Jak se máme modlit Svědek víry v koncentračním táboře Milostné Pražské Jezulátko Svatý Prokop ve výtvarném umění Ikonografie a atributy svatých Zpěvy u Bozkovských jesliček Popelka Nazaretská Vánoční koledy Čelem k věčnosti Čestně o Bohu Hovory s umírajícími Sex - šlehačka na dortu Tajemství člověka Maria Bílá Ještěrka Maminka adventní a postní promluvy výchova v dnešní době rozhovory s Jezulátkem základní otázky náboženské prog a cíl nov.družinské práce 1933 v boji o mravní čistotu lékařka malomocných v Pakistánu staveb a umělec vývoj Pražsk.kláštera citáty z konstituce o posvátné liturgii úvahy o svátostech meditace na písmem sv. myšlenky P. Antonína živ.příběhy P. Antonína kázání úvahy dop. odpovědi na dění kolem nás na prahu Kristova království poselství lásky z Litmanové Mariánská zjev. a pos. k lidem 20. století sbírky kázání úvahy pro trpící obsah a smysl křesťanské víry mučedník P. Richard Henkes smrt ta největší záhada hodnocení víry z pohledu doby o sexu a vztazích duchovní cvičení duchovní cvičení zpověď bývalé feťačky Stránka 8

9 Scheidová - Majerník Schenke Ludger Scheuch Richard Schlinková Basilea Schmid M. Schmid M. Schneider Reinhold Schrivers Josef Schurmann Heinz Schurmann Heinz Schwengelerovi B. a I Sienkiewicz Henryk Sienkiewicz Henryk Simajchl Ladislav Simajchl Ladislav Simov Boris Sopouchovi Soukupová Karla Sousedík Stanislav Stoddard Ch. W. Stoff Georg Stott John Straaten Werenfried Van Strusková - Novotná Stříž Antonín Studený Jaroslav Sv. Alfons z Liguori Sv. Jan od kříže Sv. Terezie od Ježíše Svatý František Saleský Svatý František Saleský Svatý Řehoř Veliký Světlá Karolína Svoboda Zdeněk Szentmihalyi Péter S. Šauer František Šimíček František Šipr Květoslav Šipr Květoslav Škarvada Jaroslav Šolc Josef Špidlík Tomáš Špidlík Tomáš Špidlík Tomáš Špurek Sandigliano Spoznávajme Svatů zem Sláva a kříž Průvodce apokalypsou Moje zkušenosti s modlitbou Srdce Páně Vrchol úcty k srdci Ježíšovu 5 Las casas a Karel V Božský přítel Duch dává život Duchovní život v praxi Slasti a strasti výchovy Quo Vadis Potopa Manželství v záběhu Maria a dnešní životní styl Hadráři z Emauz Za památkami Říma a Vatikánu Úsměv Valerián Magni Svatý Antonín z Padovy Dobré slovo u lůžka nemocných Jediná cesta Slzy Boží Metoda Ludmily Mojžíšové La Saletta Hledám Boha a svou duši Rozjímání Učitel víry Cesta k dokonalosti Duchovní nauka Úvod do zbožného života Čtyřicet homílií na evangelia Kříž u potoka Tak Bůh miloval svět II - III část Boj o moc a slávu Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje Kovárna duší Hovory o lásce Přirozené plánování rodičovství Růženec pro kněze Boží cesta k věčnému životu Ve službě slova K vyšším věcem jsem se narodil Umíme se modlit? Jděte k Josefovi Růžencová rozjímání Ze života P. Antonína Šuránka Kukátka Nekrvavý mučedník Osudy bohoslovců v Reichu Křížové cesty a rozjímání Novozákonní rozjímání 2 Svatí v pohledu P. Šuránka Novozákonní rozjímání 3 pohledem archeologů a biblistů jak vzniklo Markovo evangelium výklad biblického textu pomoc při modlitbě všedního dne o úctě k nejsv. srdci Ježíšovu myšlenky pro duchovní cvičení meditace a texty z Janova evangelia je těžké vychovávat dnes správně děti o velké víře i v beznadějné situaci z obd. polsko švédské války o radostech a trampotách prv.let manž. májové promluvy o založení útulku pro chudé životní příběh Aničky Zelíkové kapitola z kult.dějin čech 17. století hovory o víře u lůžka nemocných výklad Pavlova listu Galatským o utrpení bídě a pomoci lidem cesta k přirozenému otěhotnění o hledání sborník úvah o odkazu sv.jana od Kříže o důvěrném spojení s Bohem v lásce myšlenky svatého Františka Saleského úvahy svatého Františka vesnický román o tragické lásce části NZ důkazy o věčném životě a ponaučení o věznění a koncentračních táborech 15 sedmiminutových rozjímání příručka pro svědky evangelia řeči nedělní a sváteční myšlenky o životě a víře 150 otázek a odpovědí dějiny úcty k sv. Josefovi život P.Šuránka májová čtení ( příloha fermenta ) Stránka 9

10 Tarisciani Gustavo Tatsuya Shimura Terezie z Lisieux Terstenjak Anton Terstenjak Anton Thalhaanner Dominik Tichý Ladislav Tillmann Fritz Tilmann Klemens Tilmann Klemens Tomášek František Torkington David Trobisch Walter Trochta Štěpán Třebízský Václav Beneš Vaclík V. Vaclík V. Vassula Ryden Vaško Václav Vaško Václav Vianey J. Wallace Lewis Waltari Mika Wangerin Walter Werfel Franz Werfel Franz Whiteová Ellen Wilkerson David Willke Barbara a John Wolf Josef Maria Woods Thomas Wurmbrand Richard Wurmbrand Richard Zahradníček Jan Zahradníček Jan Zahradníček Jan Zdislavinská Jana Zemek Jakub Zeyer Julius Ziescheová Maria Zuber Rudolf Žák Emanuel Vzpomínky na P. Šuránka Rok v semináři Z celého srdce o P.Šuránkovi Novozákonní rozjímání 1 Kořeny kalvarské oběti studie asceticko pastorální Dějiny mého povolání Svatí z pohledu P. Šuránka 2 Modlíme se za posvědcení kněží s P. Ant. Šuránkem Kukátka 2 život P.Šuránka Svatý Josef Kopertinský Blahoslavená Panna Maria pláče v Japonsku zjevení v Akitě Autobiografické spisy O lidských vztazích I rodiče a děti dospívání O lidských vztazích II rodiče a děti dospívání Nad růžencem rozjímání o růžencových tajemstvích Úvod do Nového zákona Rejstřík hesel k Novému zákonu Denně se modlit - ale jak? Duchovní rozhovor rádce mladého křesťana Mladá dívka se dívá do života pro dospělé mladé dívky Poustevník cesta k tajemnému poustevníkovi... Dva středy - však jeden kruh hovory o manželství Kardinál Trochta - Mučedník Královna Dagmar román o životě dánské královny Lidové betlémy v Čechách a na Moravě Francesco di Assisi Opravdový život v Bohu 1 vyprávění vizionářky Neumlčená kronika katolické církve v československu po 2 světové válce II. Neumlčená kronika katolické církve v československu po 2 světové válce I. Svatý farář Arsský Ben Hur z bouřlivé doby vzniku křesťanství Jeho Království o ukřižování Ježíše Krista Život apoštola Pavla Čtyřicet dnů z prostř. Arménské armády Píseň o Bernadetě o Lurdech Na úsvitu dějin zamyšlení o Adamovi Evě a poz. ráji Dýka a kříž zázračný příběh z Brooklynu Člověkem od početí o potratech Být katolíkem je zločin Jak katolická církev budovala západní civilizaci V Božím podzemí dram. příb.evang. pastora v komun. věz Vítězná víra jediným tématem této knihy je Kristus Stará země Rouška Veroničina Ježíškova košilka Buďte prostí jako holubice o věznění v 50tých letech Vatikánský špión vzpomínky kněze Tři legendy o krucifixu téma národnostní,nábož a sociální Dokonalá svoboda Heřman z Altshausenu Osudy moravské církve v 18. století I. Fragmenty díl 4 sbírka úvah na jednotlivé doby a dny Stránka 10

Knihy. Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor Žánr. Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. Životopis

Knihy. Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor Žánr. Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. Životopis Stránka 1 z 157 Knihy Seznam všech knih (3421) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor Žánr B428...A léta běží ( Výbor z fejetonů ) Lukešová, Taťana Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. D325...když

Více

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík

Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Kat. číslo Autor Název Kategorie 110001 Italská TV Saint Antonio di Padova Audio - Video 110002 Italská TV Francesco Audio - Video 110003 Slavík Cesta do Emaus Audio - Video 110004 Barátová Něco jakoby

Více

Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111 " " Úvahy o

Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111   Úvahy o Adámek Jarolím : David a Saul 1111 Albert Schweitzer : Kritické myšlení 1063 sv.alfons Maria z Liguory : Vznešenosti Panny Marie 2111 " " Úvahy o řeholním životě 2186 Albiseri Valerio : Jak se modlit srdcem

Více

Název Autor Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Téma Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se

Název Autor Vydavatelství Místo vydání Rok vydání Téma Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se Terapie homosexuality Aardweg van den Gerard J.M. Hnutí Pro život Praha 2003 terapie Jak se máme modlit? Abeln Reinhard, Kner Anton Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vyd í 1994 spiritualita Jak se

Více

název autor vydavatel Popelka nazaretská Renč Václav Vyšehrad Plná slávy Marshall Bruce Vyšehrad Plná slávy Marshall Bruce Zvon Praha

název autor vydavatel Popelka nazaretská Renč Václav Vyšehrad Plná slávy Marshall Bruce Vyšehrad Plná slávy Marshall Bruce Zvon Praha název autor vydavatel Popelka nazaretská Renč Václav Vyšehrad Plná slávy Marshall Bruce Vyšehrad Plná slávy Marshall Bruce Zvon Praha Plná slávy Marshall Bruce Zvon Praha Růženec Panny Marie Pavel Jan

Více

Knihy. Novinka!!! Číslo Rezerva Název Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. Ž298 D 2X A oddělil světlo od tmy Žáček, Jan

Knihy. Novinka!!! Číslo Rezerva Název Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. Ž298 D 2X A oddělil světlo od tmy Žáček, Jan Stránka 1 z 20 Knihy Seznam knih žánru Životopis (567) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor Ž245...A přesto říci životu ano Frankl, Viktor E. Ž298 D 2X A oddělil světlo od tmy Žáček, Jan Ž559 A přesto

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v Autor_ Nazev_ Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v českém umění slovesném a výtvarném Rámájanam

Více

Knihy. Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264)

Knihy. Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264) Stránka 1 z 9 Knihy Seznam knih žánru Literatura pro mládež (264) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor M219 2 krát 2 je někdy pět Žáček, Jan M189 Amarú, syn hadí Křelina, František M169 Biřmování Simajchl,

Více

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47

Obsah. Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3. Současné otázky 12. Studie ruského myšlení 26. Prameny spirituality 40. Societas 47 Obsah Souborné dílo Tomáše Špidlíka 3 Současné otázky 12 Studie ruského myšlení 26 Prameny spirituality 40 Societas 47 Studijní texty Centra Aletti 62 Hlas Velehradu 80 Slovo a obraz 88 Čeští jezuité 96

Více

2 v JUBILEUM POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

2 v JUBILEUM POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU O B S A H Jubileum pozvánka na přednášku............................. 2 Putování k svaté paní Zdislavě................................. 3 Zprávy z provincie........................................... 4

Více

č. 6 červen 2012 20. ročník

č. 6 červen 2012 20. ročník ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2012 20. ročník ÚVODNÍK Proste Pána, aby poslal dělníky... Červen, kromě velkých slavností Nejsvětější Trojice Boží, Těla a krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

Více

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra systematické teologie Bakalářská práce ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Vedoucí práce: Mgr. František Štěch, Th. D. Autor práce:

Více

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard 02 /07 Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard OBSAH: Rozpis bohoslužeb ve Svatém týdnu.2 Velikonoční radost (ne)oslovující patera Petra Smolka 4 Jak jsem

Více

O B S A H. OPUSCULUM Měsíčník České dominikánské rodiny Vydává Kazatelské středisko České dominikánské provincie

O B S A H. OPUSCULUM Měsíčník České dominikánské rodiny Vydává Kazatelské středisko České dominikánské provincie O B S A H Zprávy z provincie.................................... 1 Prosby o modlitby.................................... 5 Laická sdružení sv. Dominika........................... 5 Setkání dominikánské

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duchovní přerovského děkanátu Zleva: jáhen Mariusz Karkoszka, jáhen Miroslav Jáně, P. Pavel Hofírek, P. Bedřich Horák, P. Zdeněk Gerhard Klimeš, P. Pavel Šíra, P. Sławomir

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají ŽIVOT FARNOSTÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VI. DUBEN 2012 č. 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Knihy. Chaloupky Salesiánské prázdninové tábory v době totality. V141 D 2X Chceš být křesťanem? Costa, Michi

Knihy. Chaloupky Salesiánské prázdninové tábory v době totality. V141 D 2X Chceš být křesťanem? Costa, Michi Stránka 1 z 8 Knihy Seznam knih žánru Výchovná literatura (210) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor V119 100 her Pausewangová, Elfriede V096 200 výtvarných činností Kohlová, Maryann V099 260 cvičení pro

Více

Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane,

Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, 6/2014 ČERVEN Modlitba. Čas nemluvňat Vším už jsi ke mně promlouval, vším, Pane. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, přátelskou dlaní v bojích s tímto světem, dokonce chválou žel, že ne Tvým květem...

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 108 Seslání Ducha svatého 2015 Duchu svatý, otče ubohých, nauč nás žít ve stálé přítomnosti

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více