Informace o produktu: Archivace Symantec Enterprise Vault Ukládání, správa a zjišťování důležitých podnikových informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o produktu: Archivace Symantec Enterprise Vault Ukládání, správa a zjišťování důležitých podnikových informací"

Transkript

1 Ukládání, správa a zjišťování důležitých podnikových informací Enterprise Vault umožňuje spravovat milióny poštovních schránek zákazníků na celém světě. Tento špičkový software pro archivaci ů a obsahu umožňuje ukládat, spravovat a zjišťovat nestrukturované informace v celé organizaci. Architektura produktu Enterprise Vault je ověřena trhem. Tento produkt nabízí otevřený, inteligentní a zvládnutelný přístup, který zlepšuje správu, snižuje náklady a řídí riziko ztráty důležitých informací. Informace v nestrukturované podobě spotřebovávají velkou část úložného prostoru společnosti. Enterprise Vault slouží k archivaci informací, které pocházejí ze zasílání zpráv, souborových serverů a systémů pro spolupráci, a využívá výkonné technologie optimalizace úložiště dat, klasifikace a uchování. Enterprise Vault automaticky zachytí nestrukturované informace, zařadí je do kategorie, indexuje, vynutí zásady uchování, zabezpečí je (bez ohledu na jejich místo) a současně sníží náklady na úložiště dat a zjednoduší jejich správu. Kromě každodenních povinností se na oddělení IT obrací také právní oddělení s žádostí o spolupráci při vývoji systémů pro uchovávání informací, které jednak umí zabránit náhodné ztrátě nebo odstranění informací, jednak zajistí jejich rychlé obnovení. Organizace, které čelí sporům týkajícím se elektronického vyhledávání, musejí být schopny pozastavit na neomezenou dobu relevantní obsah, ale musejí tak učinit s minimálními nároky na úložiště dat a prostředky IT. Enterprise Vault pomáhá společnostem překročit rozdíl mezi technologiemi a zásadami, a eliminovat tak riziko vyplývající z nesouladu. S produktem Enterprise Vault mohou organizace konsolidovat y a jiné elektronické informace z libovolného zdroje v organizaci do jediného úložiště. Takový postup zjednodušuje správu, prosazuje zásady, umožňuje právní pozastavení, snižuje nadbytečnost informací a umožňuje rychle vyhledat a načíst relevantní informace v případě právních sporů. Archivování pomocí softwaru Enterprise Vault zaručuje účinný, opakovatelný a obhájitelný proces zjišťování. Funkce a výhody Technologie OSIS (Optimized Single Instance Storage): Tato technologie efektivního archivování informací uchovává pouze jednu kopii souboru nebo zprávy (bez ohledu na počet výskytů nebo místo uložení), čímž výrazně snižuje dlouhodobé celkové náklady na vlastnictví, protože snižuje velikost archivu. Pohodlná práce koncových uživatelů: Enterprise Vault je navržen tak, aby hladce rozšiřoval stávající nástroje uživatele (Outlook, Notes, SharePoint atd.) a umožňoval přístup k zobrazení archivovaných informací, a to kdykoli a kdekoli, včetně mobilních zařízení. Intuitivní elektronické zjišťování s řízenou kontrolou: Umožňuje pokročilé vyhledávání, právní pozastavení a analýzu, včetně řízené kontroly, dělení konverzací na vlákna, vícenásobné označení a přidání značek. Související položky jsou snadno uschovány a poskytnuty žadateli prostřednictvím pružného a kontrolovatelného procesu exportu, který zjednodušuje produkci. Aktivní shromažďování obsahu: Tato funkce Page 1 of 7

2 rozšiřuje vyhledávání, indexování a klasifikaci dat i mimo archiv produktu Enterprise Vault. Tím umožňuje organizacím získat úplný přehled a kontrolu při zjišťování, hodnocení a správě částečně strukturovaných nebo zcela nestrukturovaných informací. Zjednodušená instalace a správa: Správci mají k dispozici průvodce a řídicí panely s doporučenými postupy, které jim umožní nasadit a zprovoznit software Enterprise Vault během několika minut a usnadní jim každodenní správu. Pružný přenos souborů PST a NSF: Automaticky vyhledává a přenáší existující soubory PST a NSF do archivu, čímž pomáhá znovu získat kontrolu nad informacemi v těchto souborech. Centralizovaná správa souborů PST a NSF pomáhá urychlit elektronické zjišťování a současně snižuje náklady na úložiště dat, časové prodlevy při zálohování a riziko ztráty důležitých informací. Rozhraní Open Storage Layer: Virtualizuje základní úložiště pro přehledný přenos dat mezi systémy úložišť a umožňuje archivu průběžně spotřebovávat nové úložiště a nové systémy úložišť dat. Správa nestrukturovaných informací Úložiště dat vyhrazená pro stará nebo zřídka využívaná data představují plýtvání vzácným místem. Navíc jejich správa, údržba a zálohování stojí čas a peníze. Enterprise Vault pomáhá řešit problémy týkající se nákladů a zdrojů úložišť dat, protože poskytuje centralizované a integrované řešení archivace obsahu, které přebírá podniková data z několika zdrojů (viz obrázek 1). Jedná se o následující zdroje: Microsoft Exchange a Lotus Domino, soubory PST a archivy NSF, portály serveru Microsoft SharePoint Server, souborové servery, databáze a systémy ERP, systémy rychlého zasílání zpráv, textové zprávy a kódy PIN zařízení Blackberry, zpravodajství Bloomberg a Reuters, přenosné a stolní počítače. Obrázek 1: Integrované řešení archivace obsahu s využitím produktu Symantec Enterprise Vault Automatická správa poštovních schránek Nyní můžete eliminovat kvóty a omezení velkosti zpráv a dát uživatelům poštovní schránku téměř neomezené velikosti a přitom současně kontrolovat růst úložiště zpráv (viz obrázek 2). Také podstatně zkrátíte čas potřebný k úklidu poštovních schránek. Zásady definované správci umožňují automaticky archivovat y a přílohy z jednotlivých poštovních schránek systémů Exchange a Domino do úložišť produktu Page 2 of 7

3 Informace o produktu: Archivace Enterprise Vault online. Volitelně jsou k dispozici Zavedení efektivních úložišť dat zástupci, s jejichž pomocí mohou uživatelé snadno a transparentně zobrazit nebo obnovit původní položky prostřednictvím aplikací Microsoft Outlook, Lotus Notes nebo prostřednictvím rozšířených webových ových klientů. To pomáhá aplikacím pro zasílání zpráv soustředit se na dynamické zpracovávání novějších informací, zatímco Enterprise Vault plní funkci vysoce škálovatelného, dlouhodobého úložiště starších informací. Tím se výrazně zvyšuje výkon serveru a uživatelé mají okamžitý přístup ke všem svým ům bez obvyklých souvisejících nákladů a správy. Obrázek 3: Archivace serverů Microsoft SharePoint Enterprise Vault využívá technologii OSIS (Optimized Single Instance Storage) a technologie komprese, čímž se dále snižují nároky na ukládání dat (viz obrázek 4). Protože je velikost archivu pod kontrolou, aplikace a hostitelské servery se mohou zaměřit na transakce v reálném čase. Archiv online také umožňuje organizacím racionalizovat prostředky úložišť dat a vyhradit primární úložiště dat pro dynamická a transakční data. Starší, méně často využívaný obsah může být přesunut na sekundární nebo terciární úložné zařízení, Obrázek 2: Transparentní přístup koncových uživatelů čímž se ušetří finanční prostředky pro strategičtější účely. Enterprise Vault rovněž umožňuje blokovat a eliminovat nežádoucí nebo nevhodné informace, uvolnit místo na serverech, snížit celkové požadavky na úložiště dat a zachovat veškerý obsah v takovém stavu, aby bylo možné úplné vyhledávání, okamžitý přístup a koncový uživatel měl dokonalý přehled. Díky rozhraní Open Storage Layer může Enterprise Vault virtualizovat základní úložiště, takže uživatelé archivu nemají Page 3 of 7

4 informace o tom, jaký systém úložiště dat právě používají. Navíc, a to je ještě důležitější, lze kdykoli zavést do archivu nový systém úložiště dat. a souborových serverů, dále jej zastaví a potom pravděpodobně vývoj obrátí, protože odebere starší obsah a umístí jej do efektivnějšího archivu. Přidanou výhodou je, že uživatelé aplikací Outlook Web Access (OWA) (viz obrázek 5) a Domino Web Access (DWA) nyní získají přístup a možnost správy těchto nově načtených dat prostřednictvím příslušného webového klienta. Zálohování, archivace a obnovení Obrázek 4: Technologie OSIS (Optimized Single Instance Storage) produktu Enterprise Vault Eliminace potíží se soubory PST a NSF Enterprise Vault umožňuje organizacím přenést a archivovat obsah elektronické pošty (vytvořené soubory PST a NSF) od koncového uživatele do úložiště archivů a současně zachovat koncovému uživateli všechny možnosti práce. Centralizace uživatelského vyhledávání a přístupu k těmto informacím pomáhá společnostem výrazně snížit objem dat uložený v místních i síťových souborech PST a NSF. Enterprise Vault načte obsah osobního úložiště, čímž nejprve zpomalí růst poštovních Pracovníci IT a správci zálohování by měli uvažovat nejen o metodách pokročilé ochrany dat, které umožňují rychlejší zálohování a obnovení, ale také o archivování. Doplněním technologií zálohování a obnovení o archivaci se zlepšuje tradiční zálohování a obnovení, protože se zmenšují úložiště dat aplikací, jako jsou systémy Exchange, Domino, SharePoint nebo souborové servery. Díky menším úložištím dat se zkracují doby zálohování a obnovení, což zase umožňuje šetřit peníze za úložiště dat a správu. Ještě důležitější je, že archivovaná data lze dále využít prostřednictvím nástrojů pro vyhledávání a načtení, a zjednodušit tak elektronické zjišťování. Přínosem pro koncové uživatele je, že mohou sami rychle spouštět obnovení, a skupiny IT budou potřebovat méně času k řešení požadavků na obnovení. Produkty Symantec NetBackup a Enterprise Vault jsou vzájemně propojeny, což umožňuje zákazníkům definovat automatické a na zásadách založené strategie přenosu, které přenášejí archivovaná data z disku spravovaného produktem Enterprise Vault na pásku nebo jiná média spravovaná produktem NetBackup. To pomáhá zákazníkům využít zálohovací infrastrukturu ke správě archivovaných dat a dlouhodobě snižovat celkové Page 4 of 7

5 náklady na vlastnictví. Nasazení produktu Enterprise Vault v kombinaci s produktem NetBackup může odstranit potíže spojené se zálohováním a obnovením, protože z procesu každodenního zálohování odebere statická a duplicitní data. Navíc, což je ještě důležitější, využití archivování umožňuje skupinám IT proaktivně spravovat růst dat a využít výhod centralizovaného úložiště firemních dat. Software Enterprise Vault může také napomoci rychlejšímu obnovení v případě zhroucení, protože nižší nároky na úložiště se mohou zpravidla promítnout do kratší doby zálohování. To pomáhá organizacím dosáhnout hlavního cíle, kterým je zprovoznění dat aplikací pro zasílání zpráv nebo jiných výrobních dat, v nejkratší možné době, a tím zajistit u a jiným aplikacím vrácení do provozu. dosaženo několika volitelnými možnostmi klasifikace, které zahrnují jak automatickou klasifikaci, tak klasifikaci řízenou uživatelem, případně technologie klasifikace vyvinuté jinými výrobci. Jakmile jsou data klasifikována, použijí se výkonné technologie vynucení zásad, které kontrolují pravidla pro uchování a vypršení platnosti různých tříd informací, čímž zajišťují uložení informací jen po nezbytně dlouhou dobu. Takový postup výrazně snižuje provozní náklady, protože velikost úložiště je pod kontrolou. Díky kontextu je archiv více strukturovaný a je možno použít inteligentní prostředky vyhledávání, dohledávání a využití archivovaných informací na otevřené platformě, což umožňuje přizpůsobení a inovaci. Zavedení inteligentní archivace Organizace IT na celém světě jsou z různých důvodů pověřovány vedením společnosti, skupinami právníků a pracovníků odpovědných za soulad, aby zavedli zásady uchování informací na úrovni celé společnosti. To samozřejmě platí i pro nestrukturované informace (bez ohledu na místo existence), jako jsou y či dokumenty na serverech SharePoint nebo na souborových serverech. Protože všechna data nevznikají stejně (např. firemní, osobní, reklamní, nevyžádaná atd.), společnosti se stále více zajímají o kontrolu nákladů na archivaci a provozní náklady. Inteligentní archivování je kontextová metodologie klasifikace v produktu Enterprise Vault, která pomáhá společnostem vytvářet opakovatelný způsob klasifikace a ukládání nestrukturovaných informací. Inteligentní archivování pomáhá společnostem splnit požadavky společnosti na uchování informací a dodržet zásady správy záznamů. Tohoto cíle je Obrázek 5: Načtená data ve formátu PST zobrazená v aplikaci Outlook Web Access Archivace pro vyhledávání, elektronické zjišťování a vyšetřování Každý správce IT, který již musel předkládat materiály k soudnímu sporu své organizace nebo k internímu Page 5 of 7

6 vyšetřování, ví, jak obtížné je shromáždit a dodat soubory, zprávy nebo jiný obsah pro účely právního posouzení. Enterprise Vault Discovery Accelerator rozšiřuje základní vyhledávací funkce archivu produktu Enterprise Vault, a pomáhá tak snižovat náklady na shromažďování dat a usnadňuje kontrolu a analýzu archivovaných položek při elektronickém zjišťování. Tento produkt nabízí výkonné a efektivní uživatelské rozhraní s pokročilými funkcemi vyhledávání a analýzy, jako je řízená kontrola, dělení konverzací na vlákna, vícenásobné označení a přidání značek. Související položky jsou snadno zachovány v rámci procesu právního pozastavení a poskytnuty žadateli prostřednictvím pružného procesu exportu, který zjednodušuje produkci. Enterprise Vault Discovery Collector rozšiřuje indexování a klasifikaci dat za hranice archivu, což umožňuje zahrnout úplné spektrum podnikových zdrojů: síťové servery, systémy úložišť dat, úložiště aplikací a osobní počítače v celé organizaci, jakož i na vzdálených místech. Tato funkce výrazně snižuje náklady související s rizikem žaloby a náklady na elektronické zjišťování. Instalace mezi produkt Discovery Collector a systémy dat nezatěžuje správce a je transparentní pro koncové uživatele. Enterprise Vault Compliance Accelerator je vysoce konfigurovatelné doplňkové řešení k produktu Enterprise Vault, které umožňuje společnostem úsporným způsobem vykonávat dozor nad elektronickou poštou, což pomáhá zajistit soulad se zásadami a řídicími orgány společnosti. Compliance Accelerator poskytuje rámec pro výběr a vytvoření vzorového cílového u, pro správu kontroly ů příslušnými pracovníky a záznam procesu pro účely auditu. Pomáhá snižovat náklady a Hlavní rysy produktu Archivační platforma organizace: Umožňuje zpracovat nestrukturované informace ze serverů Microsoft Exchange, SharePoint, Lotus Domino, dále ze souborových serverů a platforem rychlého zasílání zpráv a poskytuje rozhraní API pro další obsah, jako jsou databáze, soudní nálezy nebo systém SAP. Archivace založená na zásadách: Automatizuje přenášení, ukládání a uchovávání nestrukturovaných informací v souladu se zásadami IT a současně zvyšuje výkon, snižuje náklady a zjednodušuje správu. Přenos souborů PST a NSF: Snižuje náklady na úložiště dat, zálohování a technickou podporu, kontroluje možnost ztráty dat a zajišťuje neustálou ochranu veškeré elektronické pošty a dodržování zásad společnosti. Elektronické zjišťování a vyhledávání: Vytvořením centralizovaného a indexovaného archivu, ve kterém lze okamžitě vyhledávat, snižuje proaktivní archivace náklady spojené s vyhledáváním a shromažďováním elektronických dat. Centralizovaná správa a hlášení: Jediný bod správy umožňuje rozšířené podávání hlášení, monitorování a diagnostiku archivu, čímž zajišťuje konzistentní výkon a dostupnost. Inteligentní archivování: Poskytuje kontext a umožňuje porozumět archivovaným datům, protože z archivu odfiltruje méně důležité informace. Page 6 of 7

7 Navštivte naši webovou stránku na adrese Kontaktujte nás ještě dnes! Zavolejte na bezplatnou linku 1 (800) Chcete-li mluvit se specialistou na produkt mimo USA: Informace o pobočkách v jednotlivých zemích a kontaktní čísla naleznete na našem webovém serveru. O společnosti Symantec Společnost Symantec je světová jednička v poskytování řešení zabezpečení, úložišť a správy systémů, která pomáhají organizacím a spotřebitelům zabezpečit a spravovat informace. Společnost Symantec má ředitelství v Mountain View v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese Symantec Limited Ballycoolin Business Park Blanchardstown Dublin 15 Ireland Tel. : Fax : Copyright 2010 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec a logo Symantec jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Ostatní názvy mohou být ochranné známky příslušných vlastníků. Page 7 of 7 07/

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Přehled Software Symantec Backup Exec 12 poskytuje efektivní a snadno spravovatelnou optimalizovanou ochranu dat zálohováním a obnovením v prostředích

Více

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí Přehled Softwarový balík chrání koncové body, zprávy a webové prostředí tím, že je zabezpečuje proti současnému složitému škodlivému kódu,

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2

Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Symantec Mobile Management for Configuration Manager 7.2 Škálovatelná, bezpečná a integrovaná správa zařízení Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Mobilní zařízení pronikají nebývalou

Více

Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť

Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť Veritas Storage Foundation for Windows by Symantec Vyspělá online správa úložišť Informace o produktu: Správa datových úložišť Přehled Veritas Storage Foundation 6.0 for Windows přináší do prostředí Microsoft

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17.

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17. 2012 17. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE OBSAH POD KONTROLOU Reagujte na potřeby svého podniku OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM Získejte konkurenční výhodu SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A optimalizujte své

Více

TÉMATA TOHOTO ČÍSLA JSOU ORACLE ZPRÁVY PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Zaostřeno na produkt. Zabezpečení informací. Úhel pohledu ČÍSLO 06

TÉMATA TOHOTO ČÍSLA JSOU ORACLE ZPRÁVY PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Zaostřeno na produkt. Zabezpečení informací. Úhel pohledu ČÍSLO 06 ČÍSLO 06 ORACLE ZPRÁVY PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI TÉMATA TOHOTO ČÍSLA JSOU Zabezpečení informací Objevte, jak automaticky a účinně zabezpečit důležitá data. Úhel pohledu Zjistěte, jak můžete zvýšit

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku

Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu. Cesta k softwarově definovanému podniku Inovujte a prosperujte v éře mobilních zařízení a cloudu Cesta k softwarově definovanému podniku Neztraťte vítr z plachet Poskytujte nové produkty a služby rychleji. Přibližte se zákazníkům. Zajistěte

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Správa dokumentů Archivace Workflow Týmová spolupráce Správa životního cyklu dokumentu Management znalostí Správa a archivace e-mailů Web Content Management Software pro:

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems.

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems. pisma zlom 80990.qxd:Caché Tech Guide 05 4.6.2008 14:53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631 InterSystems.com

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ pro vaši firmu ŘEŠENÍM JE nejsou pouze známé aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint ). Je to kompletní

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE RELAČNÍ DATABÁZI Pro každou organizaci střední velikosti může být další vlastní rozvoj současně příležitostí

Více

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Formuláře generované bránou firewall pro ověřování prostřednictvím formulářů Vzdálený přístup k terminálové službě pomocí protokolu

Více

IBM Lotus Notes a Lotus Domino software

IBM Lotus Notes a Lotus Domino software IBM Software Messaging and Collaboration IBM Lotus Notes a Lotus Domino software Snadná cesta k vytváření obsahu, sdílení informací a spolupráci 2 IBM Lotus Notes a Lotus Domino software Poznejte softwarovou

Více

Symantec Messaging Gateway powered by Brightmail Nejzvučnější jméno v oblasti zabezpečení systémů posílání zpráv... s technologií Brightmail

Symantec Messaging Gateway powered by Brightmail Nejzvučnější jméno v oblasti zabezpečení systémů posílání zpráv... s technologií Brightmail Nejzvučnější jméno v oblasti zabezpečení systémů posílání zpráv... s technologií Brightmail Přehled Řešení poskytuje zabezpečení příchozích a odchozích zpráv s efektivní a přesnou ochranou před nevyžádanou

Více

Microsoft Office systém verze 2007

Microsoft Office systém verze 2007 iii Microsoft Office systém verze 2007 Příručka recenzenta Květen 2006 Informace pouze pro tisk: Office Reviews Team Waggener Edstrom Worldwide (503) 443-7000 Office2007@waggeneredstrom.com Rapid Response

Více