Římskokatolické farnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Římskokatolické farnosti"

Transkript

1 POD Zpravodaj VĚŽEMI Římskokatolické farnosti 1 / 2014, ročník I. duben - květen V konání dobra neumdlévejme, Foto: Marek Olšar neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (Gal 6, 9-10)

2 2 Úvodník Milí farníci, sousedé, přátelé, představujeme vám nový farní zpravodaj. Chceme v něm shrnout dění v naší farnosti, provést vás právě probíhajícím liturgickým obdobím, obohatit o nové či zapomenuté poznatky a v neposlední řadě také trochu pobavit. Vše je ale teprve na počátku. Než se z naší představy vyklube to pravé, bude to chtít hodně trpělivosti, hledání a také pokory. Jak příhodné pro postní dobu, kterou právě prožíváme. Protože si přejeme mít zpravodaj skutečně farním, nebude to jen naše záležitost. A tak hned na začátku výběr názvu jsme nechali na vás. S radostí jsme sledovali, jak jste se s nadšením do tohoto úkolu zapojili. Pro další spolupráci přivítáme vaše příspěvky, postřehy, příběhy a náměty, ale i dobře míněnou radu či kritiku. Můžete také touto cestou oslovit ostatní farníky svou myšlenkou. I když vše se do zpravodaje nevejde, budeme se snažit vám vyjít vstříc. Příjemné chvíle při čtení přeje redakce Zpravodaj Římskokatolické farnosti Orlová Dvouměsíčník, 1/2014, ročník I., Vydání: Redakce: J. Dvořáková, M. Kuhajdová, R. Olšarová Grafická úprava: J. Dvořáková Foto: M. Kuhajdová, M. Olšar Jazyková korekce: J. Hlosta Odborný dohled: P. Dr. M. Puvák Vydává: Římskokatolická farnost Orlová, Lidická 770, Orlová-Město, Tel Tisk: Charita Hrabyně, Hrabyně Hrabyně 3 Počet výtisků: 250 ks Redakce si vyhrazuje právo úpravy článků. Náklady na tisk hrazeny z dobrovolných darů. Pán Bůh zaplať za finanční podporu! Příští vydání: Uzávěrka: Z obsahu: Rozhovor Otec Rafael - Modlitba Duchovní obnova..8 Neposkvrněná a její medailka...10 Boží milosrdenství..12 Mariánské poutě...13 Noc kostelů Společenství...15 Události ve farnosti...16 Kratochvíle, farní web Informace...19

3 Dočkali jsme se SLOVO FARNÍKŮM Částečně už teď, ale zvláště za několik týdnů, bude Jan Pavel II. nejvíce skloňovaným jménem na planetě. Jistěže se radujeme, vždyť byl jedním z nás, a to není málo hledět vzhůru s vědomím, že mezi svatými je někdo, koho jsem znal osobně. A radujeme se o to víc, že se tak děje velmi blízko velikonočních svátků, kdy rozjímáme nejenom nad Ježíšovým vítězstvím, ale i nad smyslem utrpení, které Kristus posvětil a které Jan Pavel II. prožil až do krajnosti. Vždyť to, jak před našima očima před devíti lety odcházel, svědčilo o tom, jaký byl. Nestyděl se za své stáří ani za slabost. Žehnal třesoucí se rukou, mluvil nesrozumitelným hlasem, díval se unaveným zrakem, klesal pod tíhou svého těla, neovládal už ani svůj úsměv, ale právě proto, že nic z toho neskrýval, byl silnější než blížící se smrt. Ano, byl to první mediální papež, ale právě svým umíráním ukázal, že nikdy nebyl celebritou. Světu, který ctí krásu, slávu a moc, ukázal na svém konci sílu své slabosti. Věděl, že k životu patří smrt. Dlouho, velmi dlouho jí vzdoroval, ale když přišla, nepolekal se. Když zjistil, že nadešla jeho chvíle, odmítl jít do nemocnice. Toto byl jeden z nejsilnějších momentů jeho posledních dnů. Člověk, který nejhlasitěji odmítal euthanasii, způsobem své vlastní smrti nakonec nejlépe ukázal, jak chápal přirozenost. Odmítal, aby člověk smrt sám přivolával, ale když přišla ta jeho, neutíkal před ní. Ovšem nejenom umíráním odhalil před námi cosi podstatného. Když se narodil, byla v módě víra v člověka. Byla to doba vědy, pokroku a moderny, jejímž ovocem měl být lepší svět. Ale nebyl. Byly jím pohromy komunismu a fašismu. Jeho země, hrdé Polsko, neuvěřitelně trpělo, a on se tak od svého dětství učil, jaký je svět, který přetne své vlastní kořeny. Když vyrostl, oběma pohromám se postavil na odpor. Komunismu vzdoroval tak, že dnes ho považujeme za jednu z příčin pádu celé té strašné říše zla. Toto je jeden z klíčových odkazů jeho života on, obyčejný Polák, jeden z nás, se stal klíčovou osobností dvacátého století tím, že navzdory módním trendům stál za svým nemoderním přesvědčením. Jeho skutečná síla nespočívala v technologii, strategii či moci, ba ani ve strukturách Vatikánu. Jeho silou byla křehká citlivá víra, kterou se snažil následovat svého Boha. Karol Wojtyla byl konzervativním papežem. Podle mnohých až příliš. Jeho dychtivá, nezlomná obrana života, manželství a církevních tradicí však nepramenila z omezenosti, ale z přesvědčení, že svět i církev potřebuje pevné body, protože bez nich je lidstvo unášeno ničivým proudem relativismu. Tento papež poznal, čeho je schopna vykořeněná lidská duše. Přežil světovou válku, dvě ďábelské ideologie i atentát na sebe. Zblízka, i ve vlastní církvi, viděl nesčetné množství selhání. Od malička poznával, že pokud se člověk zbaví Boha, zůstane v něm nebezpečná díra. A proto tak úzkostně bránil ověřené věci. I to zůstalo jeho důležitým odkazem světu reformy a změny jsou jistě pro život důležité, ale je třeba bránit i neměnné pravdy, protože jinak se svět vymkne z kloubů. Kdosi řekl, že smrtí Jana Pavla II. neskončil pouze jeden lidský život. Jeho odchodem teprve skončilo 20. století. My, jeho děti, musíme teď s odvahou kráčet po cestě, kterou nám vytýčil. A nebojme se. Vždyť z Otcova domu nám posílá svůj úsměv a požehnání. P. Dr. M. Puvák 3

4 4 ROZHOVOR Na konci prázdnin jsme se v naší farnosti rozloučili s otcem Martinem Pastrňákem, předtím ještě s otcem Jozefem Kankarou. Vzápětí na to jsme přivítali jejich nástupce. Dnes vám nabízíme rozhovor s prvním z nich. Je ním nový správce orlovské farnosti, otec Rafał Józef Wala. Otče, mohl byste nám na úvod prozradit něco o sobě, o své rodině a své cestě ke kněžství? Narodil jsem se v roce Své dětství jsem prožil v Bielsku-Biale. Pocházím ze silně věřící rodiny. Mám jednoho bratra, se kterým jsme od dětství ministrovali. V Polsku mám velmi početnou rodinu, kterou podle možností navštěvuji a která je pro mě radostí a oporou. Prostě rád se tam vracím. O povolání a cestě ke kněžství nerad mluvím, protože ať řeknu cokoliv, skutečnost je jiná. Bůh je totiž tak úžasný, že jeho působení v srdci člověka nedovedeme slovy vystihnout. Můžu jen říct, že k rozhodnutí stát se knězem přispělo i to, že od dětství jsem ministroval s bratrem, a že s naší skupinou ministrantů byl vždy spojen jeden kněz. A my jsme měli to štěstí, že to byl výborný kněz. Jako ministrant jsem potkal mnoho dobrých a kvalitních kněží. A když dozrávalo moje povolání ke kněžství, mohl jsem s nimi řešit některé těžké otázky a problémy. Právě tito kněží byli pro mě oporou. Imponovala mi na nich jedna věc. Že vždy zůstali lidmi se vším, co to slovo znamená. Samozřejmě, že to byli vzorní kněží po každé stránce, ale na prvním místě lidé! Byli to lidé, o kterých já říkám: srdcem u Boha, nohama na zemi. Chtěl jsem být jako oni. Kde všude jste působil po svěcení? Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 1995 v Bielsku-Biale. V Polsku jsem byl kaplanem ve dvou farnostech. A v roce 1998 jsem se rozhodl jít do Čech. První 3 měsíce jsem byl kaplanem v Litvínově. A protože mi poměrně dobře šla výuka češtiny, otec biskup Josef Koukl mě jmenoval farářem v Klášterci nad Ohří. Tam jsem působil 11 let. Musím říct, že to byla moje nejlepší léta a velmi oblíbené místo. S Kláštercem jsou spojeny mé nejkrásnější vzpomínky

5 Rozhovor dodnes! V roce 2009 jsem kvůli zdravotnímu stavu rodičů požádal otce biskupa Františka v Ostravě, zdali bych mohl působit v ostravsko-opavské diecézi. Totiž z Klášterce jsem měl domů do Bielska 600 km; z Ostravy je to jen 60 km. Otec biskup souhlasil a poslal mne do farnosti Libhošť u Nového Jičína. Na tuto farnost také velice rád vzpomínám. Mám tam spoustu dobrých přátel a známých a rád se tam vracím. Co je pro Vás nejlepším relaxem? Jsem typ člověka samotáře. Cítím se velmi dobře, když mám kolem sebe mé oblíbené knihy a časopisy a svou oblíbenou hudbu. V mém životě hraje důležitou roli také film. S jakými pocity jste přišel do Orlové? 5 jen pro sebe. Na pocity se mě zeptejte, až když budu odcházet z farnosti. Můžu jen říct, že to byla nejistota, jaké to všechno bude. Bylo to i velké překvapení. Proto denně prosím Pána, ať mi dá potřebnou sílu všechno zvládnout. Pocity? Ne, na tuto otázku neodpovím. Aspoň ne teď. Všechno si nechám Co byste chtěl na závěr vzkázat místním farníkům? Snažme se dělat všechno tak, aby naše životy přinášely plody. Abychom se stali těmi, kdo pro Ježíše opravdu táhnou. Neměli bychom být stojícími lokomotivami, co jen pasivně vypouštějí páru. Přál bych si, abychom se všichni snažili být pravdiví a upřímní. Abychom otevírali svá srdce jeden druhému s vědomím, že jsme na jedné lodi a potřebujeme se navzájem. Děkuji za rozhovor -elp- Foto: M. Olšar; farní web

6 6 ZAMYŠLENÍ M o d l i t b a - s l o v o z n a m é Prostřednictvím modlitby poznáváme Boha a budujeme s Ním vztah. Modlitba bývá nejčastěji prosebná, děkovná, chválící, ale správně by to mělo být v opačném pořadí. V duchovním životě platí jednoduché.pravidlo - pokud mluvím s Bohem, tak Bůh mluví se mnou, pokud nemluvím s Bohem, tak ani On nemluví ke mně! Je to stejné jako v o- sobním životě. Skrze rozhovor poznáváme své protějšky, známé, přátele. Jakmile s lidmi přestaneme komunikovat, vztahy dříve, či později zaniknou. Na duchovním životě by rozhodně nemělo být nic magického a tajuplného. Bůh hraje s otevřenými kartami, nic neskrývá, nedělá se nedosažitelným a slyší kdykoliv k němu voláme. Ježíš nás povzbuzuje k neustálé modlitbě. Vidíme to na příkladech evangelijních postav, které prosily Ježíše - modlily se k němu a vzývaly ho. Povzbuzuje nás k neustálé modlitbě vždy a všude, na každém místě, v každém životním postavení, za každých životních podmínek. Ujišťuje nás, že je možné modlit se vždy. Chce, abychom se modlili při každé příležitosti. Mnozí si však i m a l o p o c h o p é n é Co přesně si vybavíme, když se řekne modlitba? Bezmyšlenkovité odříkávání předepsaného textu, vyslovení kouzelných formulí s okamžitým výsledkem, nebo srdceryvné volání k Bohu v případě krajní nouze, když už není jiné východisko? Všechny tyto představy jsou naprosto mylné. Skutečná modlitba je rozhovor s Bohem - přirozený a upřímný. Je to oboustranná komunikace, která může mít mnoho podob. můžeme položit otázku, zda neustálá modlitba nedělá z člověka podivína, jestli ho neochuzuje, zda takový člověk nelétá v oblacích. Jak je možné, aby křesťan mohl spojit své každodenní povinnosti s příkazem Pána o neustálé modlitbě? Není lepší říkat častá modlitba místo neustálá modlitba? Je v tom velký rozdíl. Člověk neustálé modlitby musí projít určitou cestou pomocí časté modlitby. V dějinách byli lidé, ale i dnes jsou takoví, kteří pomocí časté modlitby dosáhli vysokého stupně neustálé modlitby. Je možné, aby se člověk mohl ztišit a soustředit se k modlitbě, aniž by žil v tichu kláštera, kde je vytvořeno prostředí pro modlitební život, se mohl ztišit a soustředit, aby se mohl často modlit? Je to možné. Aby se člověk modlil, musí nejprve chtít se modlit. Člověk je stvořen tak, že bez modlitby neobstojí. Modlitba je pro člověka existenční otázkou. Ten, kdo se nemodlí, je nezakotvený. Modlitba je lidská prapotřeba. V modlitbě se člověk svěřuje Bohu, odevzdává se mu. A to je u Něho to úžasné: On nejenže slyší, ale i naslouchá, napíná uši, má o můj problém

7 Modlitba vřelý zájem, bere si k srdci to, co od srdce přichází. Když Bohu něco řekneme, On to nevezme jenom na vědomí, ale stane se to jeho záležitostí. Člověk se velmi mýlí, když si myslí, že při modlitbě musí jen mluvit. Pokud si lidé dobře rozumějí, nemusí si jen stále něco říkat. To podstatné při modlitbě je mlčení a naslouchání, co mi teď řekne Bůh. Kolik lidí v dnešní době říká: nemám čas se modlit. Opravdu? Někteří lidé se domnívají, že naše aktivní činnost je neslučitelná s modlitbou. Toto je blud, neboť modlitba má proniknout celý náš život i naši práci. Vhodnou chvílí k modlitbě jsou také všechny situace našeho života, které prožíváme. Například máš starosti, těžkosti, tak je svěř v modlitbě Bohu. Máš z něčeho radost, i toto mu řekni. Dobře to pochopila jedna naše sestra, která mi řekla: otče, moje nejkrásnější modlitba je v autobuse, když jedu do práce. Tam si s Pánem povídám, využívám každou volnou chvíli, děkuji za lidi, s nimiž se setkávám, a v duchu jim žehnám. Mluvím s Pánem o těchto lidech a svěřuji Mu své i jejich starosti! Ano, je to pravda! Nemusíme být vždy v kostele, abychom byli s Bohem. Ze svého srdce si můžeme udělat kapli, do níž se z času na čas stáhneme, abychom si mohli s Bohem povídat. Takové modlitby, i když jsou krátké, jsou Bohu velmi milé. V modlitbě nehledejme něco složitého. Naopak. S Bohem můžeme mluvit jako s přítelem, od srdce k srdci. Při modlitbě můžeme dělat v podstatě cokoliv. Například: můžeme Bohu děkovat za vše, co nám dává. Můžeme také číst Písmo nebo jinou knihu, jejíž úryvky nám v modlitbě pomohou. Na závěr můžeme Boha prosit o věci, které bychom rádi. Zde se můžeme modlit také za blízké lidi. Nikdy nezapomeňme dodat: ať se to stane tak, jak Ty Pane chceš. Bůh ví totiž lépe než my, co je pro jednotlivé lidi dobré. Nemějme strach, že naše modlitba zůstane bez odpovědi. Ona je vždy vyslyšena! Bůh vždy vyslyší modlitby - někdy však jinak, než bychom očekávali. Bůh není básník, který potřebuje naše básně, aby nám porozuměl. On je především náš Otec. A proto důležitost naší modlitby nespočívá ve stylu, který při modlitbě používáme, netkví v pěkných slovech, která vybíráme, ale v tom, co prožíváme v srdci. P. Mgr. Rafał Józef Wala farář farnosti Použitá literatura: J. Philippe: Čas pro Boha, Jak se modlit srdcem Josef Havelka: Rozmlouvej s Bohem 7

8 8 DUCHOVNÍ OBNOVA P ů s t j a k o c é s t a k r a d o s t i é v a n g é l i a Ve dnech března vedl v naší farnosti duchovní obnovu P. Petr Smolek z Rychvaldu. Slavil s námi eucharistii, modlil se křížovou cestu a v sobotu dopoledne přednášel o radosti, hlavním tématu obnovy. Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit... S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost, těmito slovy papeže Františka z apoštolské exhortace Evangelii gaudium zahájil P. Petr Smolek svou sobotní promluvu. V době půstu, pokání, zříkání se životních potěšení, jídla, sladkostí, televize, piva či cigaret - a o. Petr mluvil o radosti? Rychle to ale napravil, když pokračoval: Opakem radosti je smutek. A když trvá příliš dlouho, přeroste v depresi, která může vést až k smrti. Deprese je čtvrtá nejčastější příčina smrti v současnosti a odhaduje se, že do deseti let bude těžký smutek větším zabijákem než rakovina. Málo se radujeme. Říkáme, že dnes je přece tak těžké se radovat... Kde radost hledat? V Písmu svatém najdeme mnoho textů o zdrojích radosti: z Božího díla (Ž 96), z víry, z plodnosti, z vydařených dětí, z práce, odpočinku, jídla, sklizně, vína, ze svatby, vítězství, z návratu zajatců, z dobrého slova, úsměvu, překonání překážek, ze společenství. Celé stvoření se raduje ze svého Stvořitele. Nade vše je však radost z Hospodina, zvláště ta prožívaná při bohoslužbě. Bůh je vždy věrný, vždy odpouští. Radostí proto je i překonání zápasu o věrnost Bohu. Celým Novým zákonem protéká řeka radosti, říká papež František. Např. anděl Marii zvěstuje: Raduj se! Jan Křtitel se radostí pohne v lůně Alžběty, duch Mariin plesá v Bohu, Spasiteli, Ježíš u poslední večeře hovoří o dovršení své radosti a o budoucí radosti učedníků, kteří po jeho smrti jedí pokrm radosti a kteří se radují dokonce i v mučení. Kam učedníci přišli, tam zavládla velká radost. Radost přináší život s Kristem. Ale je to tak opravdu? Jak jsme na tom s radostí my, křesťané? ptal se o. Petr. Proč nám radost schází? Příčinou smutku je soustředění se na sebe. Říká se: Usměj se na dítě, a usměje se na tebe. Usměj se na dospělého, a hned se ptá: Co je na mně k smíchu? Podle papeže smutek člověka vždy vychází z lakoty, z touhy po věcech marnosti. Když vysněné věci

9 Důchovní obnova 9 dosáhnu, zjistím, že je prázdná. Začnu toužit po jiné. Jsem tak neustále nespokojen. Podobně i církev je smutná, protože je uzavřená do sebe. Oslavujeme sami sebe místo, abychom sloužili Bohu a vycházeli k lidem. Nedělíme se o radostnou zvěst. Nemusíme přece čekat, až budeme plní radosti, abychom radost hlásali! Také kněží jsou smutní, protože se soustředí na svou svobodu a relaxaci. Kněžská práce je náročná. Abych se vám mohl dobře věnovat, potřebuji si od vás odpočinout, potřebuji čtyři týdny kvalitní dovolené, zamířil o. Petr odvážně do vlastních řad. Sloužíme špatně, protože máme špatné důvody, oslavujeme sebe, hledáme uspokojení z práce a ne z Boha... Není divu, že nás pak ovládá pesimismus. Ale ono to v církvi lepší nebude i v Orlové bude čím dál méně lidí a jednou vám bude stačit kaple, prorokoval o. Petr a my s mrazením v zádech v duchu přiznávali, že se jeho slova blíží pravdě... Co radost přináší? Radost pramení ze setkání s Kristem, shrnul krátce o. Petr. Radost mějme z církve, z místa přijetí a milosrdenství, radost čerpejme ze vzkříšení, radujme se z toho, že Ježíš vstal z mrtvých a že jeho síla skutečně působí v tomto světě. Radost přináší hlásání evangelia, dělení se o Boží věci, o evangelium. A n k é t a : C o v a s p r i o b n o v é o s l o v i l o? V. K. Radost. Mám tolik radostív životě! Mám radost z otce, z kněze, ze mše, kterou v poslední době prožívám s opravdovou radostí! M. O. Zaujal mě příklad rozdílu, jak vnímá radost dítě a jak dospělý. F. F. Že jako společenství jsme tu dnes spolu jako křesťané, že se učíme o radosti a že se jí možná i naučíme... K. K. Těší mě, že po čtvrt roce konečně prší! E. P. Že Bůh je s každým člověkem - i s nevěřícím. E. L. Že jsme sebestřední a chceme dělat věci často jen po svém. L. P. Potěšily mě koláče! M. H. Že celým Novým zákonem protéká řeka radosti. Připravila: R. Olšarová Foto: M. Olšar

10 10 ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ N E P O S K V R N Ě N Á A J E J Í M E D A I L E Úvod Zázračná medailka a jiné medailky Již několik let, zvláště po koncilu, jsou velmi kritizovány všechny posvátné znaky i medailky. Tyto kritiky jsou většinou negativní. Mají snahu vše zesměšňovat, ničit, bez ohledu na pozitivní hodnoty těchto projevů lidové zbožnosti, které jsou uznávány i Církví. Je samozřejmé, že Církev žádá, aby v křesťanském životě všechno to vedlejší nenahradilo podstatné a potřebné, aby pobožnosti neškodily zbožnosti, která je zvýrazněná liturgií a svátostmi. Jejím středem je Kristus. K němu mají vést všechny pobožnosti i mariánská úcta. Církev ani po koncilu nezavrhuje posvátné znaky. V Konstituci o posvátné liturgii (Sacrosanctum Concilium) jsou doporučovány svátostiny (č ). Mezi ně patří i předměty posvěcené dle církevního schválení či obřadu, které mají oživovat víru a zbožnost jejích dětí. Církev není v žádném případě proti nošení posvěcených medailek, když jsou nošeny a chápány v duchu pravé zbožnosti. Naopak. Mezi medailkami má zvláštní a dá se říci, že první místo Zázračná medailka. Církev uznala její nadpřirozený původ. Potvrdily ho nespočitatelné milosti obrácení a obnovy křesťanského života. Toto vše bylo konstatováno mnoha knězi a biskupy po roce Bylo prokázáno i mnoho tělesných uzdravení, která se nedala popřít. Ten, kdo se snaží poznat medailku zblízka ví, že je souhrnem celé mariologie, takové, jak ji formuluje věroučná Konstituce o Církvi (Lumen gentium) v osmé kapitole. Medailka a zjevení z roku 1830, při kterých nám byla medailka dána, jsou souhrnem kristocentrické a v duchu Církve hlásané mariologie. O tom se přesvědčíme. Zjevení vyžadují pozorné zkoumání. V tomto dílku uvádíme: Krátký životopis nositelky poselství, sv. Kateřiny Labouré (laburé) Popis zjevení na Rue du Bac (rü dü bak) Jaké úmysly měla Neposkvrněná Pastorační poselství Odkaz Panny Marie: Noste medailku!

11 Néposkvrné na a jéjí médailé kapitola - 1. část Nositelka poselství, svatá Kateřina Labouré Kateřina se narodila , v malé vesničce Fainles- Moutiera (fen le mutijé), v kraji Côte -ď Or (kot dór). Byla devátá z jedenácti dětí. Její rodiče, Peter Labouré a Lujza Magdaléna Gontard, samostatní rolníci, byli hluboce věřící křesťané. Svoji početnou rodinu vedli a vychovávali v bázni Boží a v lásce k Bohu. Prokvétala v ní úcta k Panně Marii. Bohužel, paní Labouré v roce 1815 zemřela. Kateřina měla jen 9 let. Dítě, sirotek bez pozemské matky, hledalo matku v Panně Marii. Několik dní po matčině smrti byla pomocnice v domácnosti velmi překvapena, když uviděla, jak se Kateřina vyškrábala na stůl, vzala z krbu sošku Panny Marie a silně ji sevřela ve své náruči. Když měla Kateřina 12 let, její starší sestra odešla do Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincenta. Vedení domácnosti svěřil otec Kateřině. Pomáhala jí jejich stará pomocnice a mladší sestra Antónie. Říkali ji Tonka. Svědkové při procesu blahořečení dosvědčili, že svoje povinnosti si Kateřina plnila vzorně. Tonka prozradila, že se Kateřina již jako 14-ti letá, začala i při vyčerpávajících pracích pravidelně postit každý pátek a sobotu a chodívala i během týdne na mši svatou do chudobince v Moutiers Saint Jean (mutijé sen žan). Ten byl vzdálen od domu asi tři kilometry. Do školy nechodila. Číst a psát se naučila později, ale velmi špatně. Při prvním svatém přijímání uslyšela Boží volání. Chtěla se stát řeholnicí. Vícekrát odmítla nabídku k sňatku. Neměla však jasno v tom, ve kterém řeholním společenství by chtěla působit. Pomohl jí sen. Ve snu viděla ctihodného kněze. Ten jí řekl: Jednou budeš šťastná, že jsi mou duchovní dcerou. Pán Bůh má s tebou zvláštní úmysly. Po nějakém čase navštívila Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincenta v Chätillonsur-Seine (šatijon sür sén). Při vstoupení do hovorny spočinula zrakem na obraze, který visel na stěně. Aha, to je ten kněz, kterého jsem viděla ve snu. Jak se jmenuje? Bylo jí řečeno, že je to svatý Vincent de Paul. Od té chvíle se již nerozmýšlela. 21. dubna 1830 byla přijata do noviciátu na Rue du Bac. Pokračování příště Zdroj:

12 12 BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ S čím se nám spojuje a co pro nás znamená? S obrazem Ježíše Krista a nápisem Ježíši, důvěřuji Ti!? Se sestrou Faustýnou a jejím Deníčkem? S Korunkou Božího milosrdenství a modlitbou za umírající? S Janem Pavlem II, který vyhlásil den Božího milosrdenství na neděli následující po Velikonocích, nebo se smrtí tohoto papeže, který odešel právě v předvečer tohoto svátku? Asi si každý najde to své, ale myslím, že jedno je společné a to je LÁSKA. Možná si řeknete, nic převratného, každý ji známe, máme rádi jiné a oni nás, tak o čem je řeč? O lásce Boží Starosti přenechej Bohu Bohu velice záleží na tom, abychom se zbavili zbytečných starostí a naučili se mu důvěřovat. Nepřeje si, abychom utráceli čas v trápení, ale chce, abychom jej více chválili a těšili se v radostném společenství s ním. Jako malý chlapec jsem jednou dostal od svého tatínka čtvrtdolar. Radostí jsem mu padl kolem krku a děkoval mu. Když viděl moji vděčnost, vyměnil mi čtvrtdolar za půl dolaru. A to už byly nějaké peníze! Moje vděčnost byla pohnutkou, že tatínek svůj dar zdvojnásobil. Nemyslíš, že i náš nebeský otec jedná právě tak? B. Scott Lásce, která je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, nepovyšuje, není hrubá ani vznětlivá, nehledá svůj prospěch, není škodolibá, nepočítá křivdy. Všechno snáší, všemu věří, vždy doufá a všechno vydrží. Nikdy nezanikne! Všechno odpouští. Taková je Boží láska k nám. K nám všem bez rozdílu. Nemáme se tedy čeho bát, Bůh na nás trpělivě čeká i s našimi chybami. Čeká každý den i každý okamžik, aby nás objal a zaplavil svou láskou. Nabídněme svá srdce, aby byla naplněna i očištěna Boží láskou. Nebojme se tedy vykročit vstříc našemu milosrdnému Otci a vstupme do jeho školy. S radostí i trpělivostí nás bude učit a vnímavý žák si jistě jednou odnese červený diplom. e.p. Oslava života Jaro. Příroda se probouzí ze zimního ticha a chladu. S vděčností přijímáme první hřejivé paprsky slunce a těšíme se z jeho rostoucí síly. Se stejnou nadějí v postní době nastavujeme tvář slunci našemu Bohu. Postní doba, tato každoroční, věky ověřená a moudrá příležitost k pokání a ztišení, probouzí stejně jako půdu s rostlinami i naše duše do jara víry radosti ze vzkříšení Božího Syna. Jako květy brzy pokryjí zelenající se zem, může i nás ozdobit nádhera Božího milosrdenství a lásky. Mezi těmi květy jsou nejkrásnější růže, ale jen jediná růže - Panna Maria, Prostřednice všech milostí - nám ukazuje cestu ke Světlu. jadv

13 MARIÁNSKÉ POUTĚ 13 CZESTOCHOWA - 8. května 2014 Již se můžeme těšit na společný poutní zájezd do Čenstochové. Víkendy na poutním místě jsou naplněné návštěvníky. Ovšem my máme státní svátek a Poláci běžný pracovní den. To nám přináší mimořádnou příležitost k nerušené návštěvě a klidnému rozjímání před tváří Matky Boží. V Čenstochové sídlí duch a víra Polska. Každoročně se sem vypraví miliony poutníků a turistů z celé Evropy. Zdejší klášter Jasná Gora založený v roce 1382 je nejslavnější mariánskou svatyní v zemi. Program zájezdu organizuje otec Rafael. Podrobnosti naleznete na vývěsce před kostelem. Nástup do autobusu na běžných zastávkách, dle domluvy. V ceně 500,- Kč bude zahrnut průvodce a oběd. Přihlášky u p. Hlosty po mši v kostele, nebo tel Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor ve spolupráci s Centrem pro rodinu ostravsko-opavské diecéze pořádá DIECÉZNÍ POUŤ RODIN května 2014 Farnost Orlová s otcem Rafaelem povede pobožnost křížové cesty. Bude proto zorganizována pouť naší farnosti. P. Hlosta zajistí autobus. ZLATÉ HORY (Maria Hilf) - s výjezdem na Rejvíz Cena 250,- Kč, pro rodiny s dětmi sleva. Přihlášky u p. Hlosty po mši, nebo tel

14 14 PŘIPRAVUJEME Nejkrásnější věci přicházejí náhodou Jeden vídeňský kostelník v roce 2004 zatoužil ještě po chvíli klidu nočního kostela. Hudba a světlo však přilákalo i několik náhodně kolemjdoucích. Pro zvídavé příchozí kostelník udělal komentovanou prohlídku a pro úspěch akci brzy zopakoval. Přidalo se pět kostelů, pak dvě stě, nakonec celé Rakousko. V roce 2009 se přidala i Česká republika a nyní už akce probíhá na Slovensku, v Německu, Estonsku a Nizozemí a každým rokem dále roste. Loni u nás více než návštěvníků navštívilo přibližně modliteben. Spolu s evangelickým kostelem Slezské církve evangelické augsburského vyznání a s Husovým domem farního sboru Českobratrské církve evangelické se v pátek 23. května od 18:00 do 24:00 hodin otevře každému i náš kostel Narození Panny Marie. Už potřetí nabídneme kulturní program, prohlídku kostela a věže, ale také možnost nezávazného setkání s křesťanstvím, prostor k diskuzi a povídání o věcech, které nás přesahují. Přijďte, dveře jsou otevřeny všem! Bližší informace o programu najdete na Divadlo sv. Anežky České opět zve První divadelní představení, které nás před třemi léty spojilo, jsme nabídli v našem kostele právě u příležitosti Noci kostelů: Dcera královská. Na chvíli jsme se přenesli do 13. století, kdy v Praze vládl rod Přemyslovců. Ponořili jsme se do drsné doby plné intrik, bojů, závisti i nenávisti, ale také se nám představila Anežka, dcera Přemysla Otakara I., která vnesla Boží světlo i Božího ducha do svého okolí. V letošním roce nacvičujeme nové představení o sv. Václavu a jeho bábě sv. Ludmile. Znovu budeme mít možnost vstoupit na knížecí dvůr. Tentokrát půjdeme až do 10. století. Doby kruté, válečné, plné bídy a utrpení. Doby pohanské i doby poznávání Ježíše Krista, jeho učení, nekonečné lásky i odpuštění. Už brzy potkáte moudrého Václava či jeho bratra Boleslava ve válečné zbroji. Zaslechnete rozhovor dvou vládkyní - Ludmily a Drahomíry, možná se připojíte k modlitbě otce Pavla, nebo zahlédnete zvídavou otrokyni. V tanci se představí i věrný přítel Václavův Podiven, ale hlavně nás vždy a všude budou doprovázet svým šepotem a návnadou dva stíny - Dobro a Zlo. Komu dáte přednost vy? Budeme se na vás těšit, přijďte nás určitě podpořit Za všechny vás zdraví rejža e. p.

15 Foto: M. Olšar Křesťanský klub seniorů Už jste oslavili šedesátiny? Nebo vám občas říkají babičko či dědečku? A od ledna máte zvýšený důchod? Pak jste věkově ve stejné kategorii jako já. Říká se jí senioři. Nemusí chodit do práce, mají dostatek volného času, a protože nejsou rádi sami, vytvořili seniorský klub. Jednou měsíčně se scházejí v sálce fary. Program pro ně připravuje naše šéfová Alžběta Džurinová. Zhruba dvouhodinové setkání obsahuje společnou modlitbu, katechezi a volné povídání o dění ve farnosti, SPOLEČENSTVÍ nebo sdílení zkušeností z osobního života. Na stole nechybí i něco dobrého k občerstvení. Scházíme se již čtvrtým rokem. Nyní je nás 17 - ženy i muži. Jezdíme také na různé akce pro seniory pořádané ostravsko-opavským biskupstvím v naší diecézi. Navštívili jsme spolu například Sv. Kopeček u Olomouce, Frýdlant nad Ostravicí apod. Je to fajn společenství. Přijďte se podívat. Jsme otevřeni pro nové přátele - nejen křesťany, ale každého, kdo upřímně hledá Boha nebo smysl života a touží po přátelství. Jste v našem klubu srdečně vítáni. Jan Hlosta 15 Amatérská divadelní společnost sv. Anežky České vznikla v naší farnosti v únoru Svůj název si vybrali podle první uvedené hry. Bylo nás 12 členů, kteří si s velkým nadšením vyráběli rekvizity, šili kostýmy a do umění vložili ze sebe vše, co v nich ještě do toho dne nikdo neobjevil. Stali se apoštoly dnešních dnů, s odvahou oživující téměř zapomenuté postavy z historie naší země. Vybíráme postavy, které se nebály jít proti všem a svým životem oslavovaly Boha. Často byli za blázny tehdejší doby. A pokud se podaří i nám, aby nás označili za blázny naší doby, jsme na správné cestě a dílo se nám daří. Tedy držte nám palce, můžete přidat i modlitbu za zdar našeho díla. e. p. Foto: archiv

16 16 UDÁLOSTI VE FARNOSTI Volit se bude i v kostele Ano, je to tak. A pokud se nic nezmění, tak to stihneme ještě před letními prázdninami. Vřele se totiž doporučuje, aby v každé farnosti byla ustanovena farní rada. Už v dobách apoštolských měla obec věřících jedno srdce a jednu duši" (Sk. 4,32). Vzájemná důvěra, ochota ke spolupráci, spoluzodpovědnost za to, co se děje; asi tak by se ve zkratce daly shrnout důvody, pro které se naši otcové rozhodli, že farníci sami určí ze svého středu ty, k nimž chovají důvěru, a kteří by spolu s kněžími posuzovali otázky, týkající se života a chodu farnosti. A protože to budou zástupci celého společenství, je dobré, aby všichni dostali prostor se k tomu vyjádřit. Dle stanov pastorační rady, které před léty připravil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, právo volit má každý katolík starší 15-ti let příslušející do farnosti; a právo být zvolen má každý katolík starší 18 -ti let, který má právo volit, a je ochoten plnit úkoly pastorační rady. Jelikož farní rada má právo a povinnost zabývat se otázkami týkajícími se liturgie, stavebních oprav, akcí a vůbec celkového chodu farnosti, je dobré, aby ji tvořili lidé, kteří zastupují různá společenství a svou odborností budou farnosti k opravdovému užitku. Kdy a jak se bude volit, bude v kostele včas oznámeno. Potřebuje farnost další prostory? I takto se dá nadepsat článek o tom, co v měsíci únoru zaměstnávalo mysl našich kněží a posléze i některých farníků. Město Orlová přišlo totiž s nabídkou, že by objekt bývalého kontaktního pracoviště úřadu práce na ul. Energetiků dalo za výhodných podmínek do pronájmu naší farnosti. Jednalo se v podstatě už o druhou nabídku v pořadí, protože pár měsíců předtím byla ve hře šedá budova bývalé spořitelny u schodů vedoucích do kostela. Je pravda, že mít k dispozici prostory v městské části Lutyně či Poruba by nebylo špatné, protože velká vzdálenost kostela a neuspokojivá autobusová dostupnost ztěžuje jakoukoli pastoraci. Na druhou stranu bylo jasné, že možností případného využití by bylo mnoho, avšak jakákoli z nich by kromě ceny za nájem a energii obnášela nemalou investici na nezbytnou rekonstrukci a fungování samotných aktivit. Po poradě s farníky na setkání v neděli 2. února a po následné obhlídce a pak návštěvě městského úřadu se nejlepším řešením zdálo za nabídky slušně poděkovat a odmítnout je. Vedení města mezitím vytipovalo další dva možné objekty, ale ani ty nebyly natolik zajímavé, že by stály za naši pozornost. Místem pro naše společné setkávání zůstává tedy i nadále sál v přízemí fary. Každopádně si vedení města zaslouží poděkování za pozornost a ochotu. Snad příště. Stranu připravil: o. Marcel

17 V V V období od od od do do do Vždy uvažuji, když vejdu do chrámu, ponořím prsty do svěcené vody a žehnám se: co si mám vlastně přitom říct? Jen Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého? o. Marcel: U vstupu do kostela vždy nalezneme nádobu s požehnanou vodou. Ponoříme do ní prsty a máme se přežehnat. Teprve potom poklekneme, ne souběžně se žehnáním. Voda v liturgii, zejména svěcená, se užívá při žehnáních obecně. V tomto kontextu nám připomíná náš křest a zároveň vstupem do sakrálního prostoru člověka upozorňuje na to, že přichází na místo Boží a že tomu má přizpůsobit i své chování. Naopak, když z kostela odcházíme, sice opět poklekáme, ale už je lepší se nežehnat, protože jsme požehnání a úkol svědčit o Bohu přijali v závěru mše svaté; bylo by to zkrátka nesmyslné zdvojení žehnání. Vy se ptáte kněží odpovídají Často si říkám když si nemáme Boha zobrazovat, jak to, že v našem kostele je zcela nahoře socha Boha a je i na velké fresce? V jiných chrámech a kostelích je zobrazeno třeba jen oko v trojúhelníku. o. Marcel: Samozřejmě, Bůh je duch a nelze jej zobrazit; to lidé věděli už ve Starém zákoně, kdy to bylo dokonce přímo zakázané. Teprve s rozvojem umění v renesanci a hlavně v baroku začali lidé Boha vyobrazovat prostřednictvím symbolů, připomínajících spíše Boží vlastnosti, než Boha samotného. Například vševědoucnost a všudypřítomnost znázorňovalo ono oko coby symbol Boha, který všechno a všude vidí. Personifikace Boha zejména v osobě muže s dlouhými bílými vousy vychází zase z biblické představy starce na trůnu, soudce světa (viz knihu proroka Daniela nebo Janovo Zjevení). Jistě to není k pohoršení, ale v minulých staletích, kdy lidé nežili v kultuře obrazu jako my (televize, snadný přístup k umění, internet apod.), byly sochy a obrazy v kostelích téměř nutností, protože sloužily k hlubšímu emočnímu prožívání víry a Božích tajemství. 17 Milí farníci, své případné dotazy, týkající se čehokoli z oblasti víry, náboženství, morálky nebo života farnosti posílejte do termínu redakční uzávěrky na ovou adresu Svátostí křtu jsme do společenství církve přijali: Tereza Rašínová Matyáš Jan Ivan Veronika Laštůvková S křesťanskou nadějí jsme se rozloučili se zemřelými: Marie Solichová (87 let) Zdeňka Koláčková (90 let) Dalibor Skiba (46 let)

18 18 KRATOCHVÍLE 1. Jak se nazývá týden před Velikonocemi? a) Slavnostní týden b) Svatý týden 2. Proč je Velký pátek velký? Připomínáme si: a) Ježíšovu velkou oběť na kříži b) Ježíšovu velkou večeři 3. Kolik mší svatých může kněz sloužit na Velký pátek? a) výjimečně až tři b) žádnou 4. Co znamená slovo vigilie? a) noční bdění b) ranní kuropění Člověk, který nedokáže mluvit tak, aby mu ostatní rozuměli, je idiot. Chápeš?" "Ne, tati." Co řekl bl. Jan Pavel II. o Velikonocích? FARNÍ WEB (Správné odpovědi najdete na str. 20) Naše farnost už druhý rok provozuje své vlastní webové stránky: Na začátku stál hlavně úmysl informovat o bohoslužbách, na které se lidé mimo farnost často ptali. Stránky ale chceme dále rozšiřovat, aby si o nás mohli přečíst i ti, kteří se do kostela nedostanou anebo se přijít ostýchají. V hlavním menu proto najdete nejprve něco o nás: O NÁS, O KOSTELE. Následují záložky, jejichž názvy volně parafrázují čtyři hlavní úkoly církve ve světe: Martyria - svědectví víry, Leiturgia - bohoslužba, slavení, Diakonia - služba druhým a Koinonia - společenství. Podle příkazu Ježíše (Mt 28,19-20) chceme svědčit o důvodech naší víry a naděje: katechezí, výkladem Písma a výukou náboženství UČÍME, slavením liturgie a udělováním svátostí SLAVÍME, službou a pomocí potřebným POMÁHÁME, vlastním životem našeho společenství ŽIJEME. Můžete nám v tom hodně pomoci i vy, např. příběhem o svém setkání s Bohem (viz. rubrika SVĚDECTVÍ v záložce O NÁS), vtipnými zážitky, náměty na zlepšení, informací o vašich společenstvích, texty, fotografiemi z vašich akcí, obrázky a určitě také modlitbou. Příspěvky posílejte nejlépe na adresu Děkujeme!

19 REDAKCE Městská knihovna Orlová, Římskokatolická farnost Orlová a Moravskoslezská křesťanská akademie vás zvou na zajímavé přednášky: v 17.00: Půst a Velikonoce v dějinách křesťanství (přednáší P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, farnost Orlová) v 17.00: Můj Jan Pavel II. Vzpomínky na nového světce Jana Pavla II. (přednáší Ing. Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu) v 17.00: Vliv rodičů na děti (přednáší psycholog P. PhLic. Lukáš Engelmann, farář Ostrava - Třebovice) Besedy se konají vždy v úterý v přednáškovém sále Městské knihovny v Orlové - Lutyni, Masarykova třída Vstup volný. Představujeme se: Srdečně zveme! Marta Kuhajdová a Jana Dvořáková. Znáte nás ze sboru, kde obě zpíváme. Jsme vyučené krejčové a matky čtyř dětí. Nyní pracujeme jako pečovatelky v domově pro seniory. Naší životní náplní je činorodost. Marta s velkou oblibou fotí a cestuje. Svými fotkami doplňuje farní web. IMMACULATA V ORLOVÉ V naší farnosti je mnoho věřících, kteří jsou členy Rytířstva Neposkvrněné. Škoda, že o sobě navzájem nevíme. Bylo by možná dobré, kdybychom se občas sešli a povzbudili k dalšímu duchovnímu růstu. Jste-li stejného názoru, dovoluji si vyzvat orlovské členy Rytířstva Neposkvrněné, prosím, přihlaste se na nebo sms na Touží poznávat země za dalekým obzorem. Už se těšíme na její reportáže z cest. Jana ráda kreslí a píše. Baví ji šití textilní dekorace a divadelních kostýmů. Hraje i v našem farním divadle. S činností redaktorek nemáme žádné zkušenosti. Rády však přijímáme výzvy a učíme se nové věci. Jak vidíte, jsme amatérky, takže jestli cítíte touhu se zapojit, přivítáme Vás v našem týmu. Kontaktovat nás můžete em, nebo do nás drcněte při cestě z kostela.

20 VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI Příležitost ke svátosti smíření čtvrtek 17:00-19:00 kostel pátek 17:00-19:00 kostel pondělí 17:00-19:00 kostel Zelený čtvrtek 17:00-18:00 kostel Bohoslužby KVĚTNÁ NEDĚLE 10:00 kostel - čes Pondělí Svatého týdne 18:00 kostel - čes. Mše sv. v kapli v 18:00 hod není Úterý Svatého týdne 7:00 kaple - pol Středa Svatého týdne 7:00 kaple - čes ZELENÝ ČTVRTEK - mše svatá 18:00 kostel - čes. Adorace v Getsemany s knězem 19:00-20:00 kostel Tichá adorace farníků 20:00-24:00 kostel Noční bdění s Pánem 24:00-7:00 doma VELKÝ PÁTEK - památka utrpení Páně 18:00 kostel - čes. Pobožnost křížové cesty 17:15 kostel Začíná Novéna k Božímu Milosrdenství BÍLÁ SOBOTA - adorace u Božího hrobu 9:00-19:00 kostel Mše sv. v kapli v 18:00 hod není Vigilie slavnosti s křtem dospělých 20:00 kostel - čes NEDĚLE - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9:00 kostel - pol. 10:00 kostel - čes NEDĚLE - SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 9:00 kostel - pol. 2. neděle velikonoční 10:00 kostel - čes. Pobožnost k Božímu milosrdenství 15:00 kostel Správné odpovědi ze str. 18: Test: 1b, 2a, 3b, 4a. Vajíčko: Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více