NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA"

Transkript

1

2 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 2 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA ČLOVĚČE! POZNEJ SÁM SEBE KIRPAL SINGH Překlad z anglických orginálů The Night Is a Jungle, Džálandhar, Indie 1990 a Man! Know Thyself, Dillí, Indie 1974

3 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 3 KIRPAL SINGH ( )

4 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 4 O B S A H O autorovi... 5 Bůh a člověk Vyšší životní hodnoty Království Boží Nejpřirozenější cesta Člověče! Poznej sám sebe

5 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 5 O autorovi AUTOR těchto rozmluv, Param Sant Kirpal Singh dží, velký prorok-mystik současného věku, opustil fyzickou úroveň 21. srpna 1974 v jednaosmdesátém roce svého života, který zasvětil službě lidstvu. Doufáme, že tato kniha poslouží v nějaké malé míře jako památka na něho, ačkoli jediná památka, která může vůbec ospravedlnit jeho život a poslání, bude plný růst a vývoj setby, kterou zasel v srdcích svých žáků. Kirpal Singh se narodil 6. února 1894 v Sajjád Kasranu, malé vesnici v Paňdžábu (nyní část Pákistánu). Celoživotní úsilí o nalezení Boha jej přivedlo ke zkoumání tvrzení mnoha súfiů, jogínů a mystiků. Zůstával však skeptickým a odmítal přijmout kohokoli jako Guru, dokud neměl přímý důkaz o jeho kompetenci. Modlil se k Bohu, aby se mu zjevil přímo, aniž by přicházel skrze člověka. Jeho modlitby byly vyslyšeny a v meditacích jej navštěvovala světelná podoba vousatého člověka. Tuto podobu nepoznal, a protože si myslel, že to je Guru Nának, zakladatel sikhského náboženství, pokračoval v meditačních cvičeních a zanechal svého pátrání uspokojen tím, že k němu mluví Bůh. O sedm let později, v roce 1924, navštívil město Bjás v Paňdžábu, aby strávil nějaký čas na březích stejnojmenné řeky. Někdo se ho zeptal, zda se přijel podívat na Mistra. "Ne, tady je nějaký Mistr?" Takže poté, co se potěšil na říčním břehu (měl velice rád vodu,

6 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 6 zvláště řeky), šel do blízkého ášramu, a tam poznal na fyzické úrovni, v osobě Báby Sawana Singha, tutéž podobu, již vidíval po sedm let ve svých meditacích. Následující den byl iniciován a zbytek života věnoval cvičení Surat Šabd jógy, duchovní disciplíny, již učil Bába Sawan Singh. Nebyl však nikdy mnichem či poustevníkem. V raném věku se oženil a měl tři děti (jedno z nich v dětství zemřelo) a živil sebe i svou rodinu prací ve státní službě. Začínal jako úředník s malou mzdou, neboť neměl univerzitního vzdělání, a vypracoval se na nejvyšší místo, jež bylo za oněch koloniálních dnů pro rodilého Inda myslitelné, se stovkami zaměstnanců pod sebou. Když v roce 1947 odcházel do výslužby, získal si lásku a úctu svých indických podřízených i britských nadřízených, a po zbytek života všechny své osobní potřeby hradil z vlastní penze. Od svých žáků si pro sebe nikdy nevzal ani haléř. U nohou svého Guru žil po 24 let a velice rychle pronikl hluboko dovnitř. Na počátku třicátých let zmiňoval Bába Sawan Singh jeho jméno těm, kdo se ptali, má-li nějaké pokročilé žáky. Na konci třicátých let mu byla přidělena práce na sepsání Gurmat Siddhant, dvojsvazkové duchovní klasiky v jazyce paňdžábí, která na žádost Kirpala Singha vyšla pod jménem Sawan Singh. V roce 1939 ho jeho Mistr požádal, aby inicioval 250 lidí na pravidelné měsíční iniciaci nevídaná to čest pro jakéhokoli Sawan Singhova žáka a jeden z tradičních způsobů, jakým Mistr nepřímo označuje svého nástupce. Během celých třicátých a čtyřicátých let vedl pravidelně Satsang v Láhauru a Amritsaru. Často rozmlouval na pódiu se svým Mistrem, a jak říkával: "Mluvil jsem s Mistrem, a lidé si užívali!"

7 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 7 Druhého dubna 1948 vedl zrovna Satsang v Déře Bába Džajmál Singh ášramu svého Guru v Bjásu když přišla zpráva, že Bába Sawan Singh zemřel. Přesně den předtím obdržel přenos duchovní moci skrze oči, který potvrzuje a umožňuje pokračování této moci z jednoho lidského pólu na druhý. Jeho Mistr mu předtím, 12. října 1947, řekl, že bude jeho nástupcem. Tehdy Mistra prosil, aby nadále zůstal ve fyzické podobě a dával jenom jakékoli příkazy. Tato modlitba však nebyla vyslyšena, a jeho Mistr nyní odešel. S těžkým srdcem odejel Kirpal Singh se třemi blízkými žáky do Rišikéše v himálajských horách a příštích pět měsíců strávil v téměř neustálém samádhi, pohlcení v Bohu. V této době přijal tradiční způsob života sádhu neboli poustevníka sejmul turban, vlasy (nestříhané od narození, jak je sikhským zvykem) nechal volně viset a nosil jednoduché bílé dhótí. V tomto čase potkal Mahariši Raghuváčárju, tehdy věkem již přes devadesát let, který se stal jeho blízkým přítelem a žákem. Tento Mahariši proniknuvší na astrální úroveň prostřednictvím usilovných aštángajógových cvičení zahrnujících pránajámu, atd. ihned poznal, že zde je skutečně velká duše, a tak vstal z kruhu žáků, kde seděl, a poklonil se Kirpalu Singhovi dokazuje tak velikost obou z nich. Kirpal Singh na oplátku jednal s Raghuváčárjou vždy s úctou a respektem, i když ten přímo říkal každému, že Kirpal Singh je jeho Guru. Raghuváčárja zemřel v roce 1971 ve věku 115 let. Byl to pandita (sanskrtský učenec), stejně jako velký jogín, a vidět ty dva obry pohromadě byl životní pohled. Posléze, když vyprázdnil pohár duchovního blaha a stal se jedno se svým Otcem, obdržel zevnitř příkazy: "Běž zpátky do světa a přiveď Mi zpět Mé děti." Když se navrátil do nově nezávislé Indie, stále se ještě vzmáhající ze šokujícího

8 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 8 odpadnutí Pákistánu a neuvěřitelného utrpení, které to způsobilo, odjel rovnou do Dillí střediska, kam proudili paňdžábští utečenci a zde začal se svou prací. V roce 1951 na okraji města založil Sawan ášram, a satsangů se účastnilo pět tisíc i více duší. Jeho práce se nadále rozrůstala jedním rozmachem za druhým: v roce 1955 uskutečnil svou první zahraniční cestu, při níž strávil několik měsíců ve Spojených státech a v Evropě. Bylo to poprvé, kdy Světec jeho velikosti navštívil Západ, a poprvé, kdy tam byla autentickým Mistrem tohoto systému vysvětlena Surat Šabd jóga. Čtyři z přednášek, které během této cesty vedl, jsou obsaženy v této knize a ukazují naprostou jednoduchost a jasnost, s níž představil toto velice hluboké pojetí publiku téměř zcela neseznámenému s východním myšlením, neboť v roce 1955 poznávání hloubek a závažnosti orientálních myšlenek a duchovních cvičení, jež je tam nyní tak všudypřítomné, sotva začínalo. Jako výsledek této cesty přijaly stovky obyvatel Západu iniciaci a začali cvičení Surat Šabd jógy. Byli pověřeni zástupci, kteří udělovali iniciační pokyny, když byl Mistr fyzicky nepřítomen (po jeho předešlém schválení), aby mohlo dílo pokračovat a růst. Ve většině větších měst v Americe a Evropě vznikla malá centra žáků. Tito žáci měli dále vliv na ostatní, a počet iniciovaných začal rovnoměrně narůstat. V Indii se dílo dále rozrůstalo prudkým tempem, jak se mocně šířila Mistrova pověst jako svatého člověka, jenž skutečně žije podle toho, co káže a co říkají písma. V roce 1957 byl zvolen prezidentem nově utvořeného Světového společenství náboženství, kterýžto úřad zastával po patnáct let, a čtyř Světových náboženských konferencí, od čehož nakonec v roce 1971 ustoupil, když bylo evidentní, že se v tomto směru nedá nic více dosáhnout. V roce 1962 obdržel

9 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 9 za svou duchovní a humanitární práci Řád Sv. Jana Jeruzalémského, Maltézských rytířů první nekřesťan v historii, který přijal tuto poctu. Při této příležitosti pro něho poslal ministerský předseda Néhrú, aby mu přednesl osobní blahopřání. Měli dlouhý rozhovor, a zde začal Mistrův neoficiální, avšak důvěrný kontakt s předsedy vlády Indie. (Při několika příležitostech radil ministerským předsedům Šástrí a Indiře Gándhíové, a ti oplatili tím, že oslovili shromáždění na několika konferencích, kterým předsedal.) V roce 1963 uskutečnil své druhé světové turné, tentokrát jako prezident Světového společenství náboženství. Setkával se s národními a náboženskými vůdci své doby a působil léčivým evangeliem lásky v samotném trnitém světě praktické politiky. Setkal se s papežem Pavlem VI., patriarchou východních ortodoxních církví a mnoha královskými a vládními osobnostmi na všech úrovních, kterým všem představoval myšlenku jednoty člověka. Vedle práce na této úrovni nadále inicioval uchazeče do Surat Šabd jógy a ukazoval jim cestu Domů. Jak se dílo na Západě rozrůstalo a ke Kirpalu Singhovi bylo přiváděno více a více uchazečů o pravdu, v mnohých z nich se vyvinula silná touha prožít s ním nějaký delší čas v Indii a poznat jej osobně. První západní žák, který se zdržoval v Sawan ášramu, byl Rusel Jaque, americký spisovatel, který s ním strávil šest měsíců roku Jeho poetické a citlivé vylíčení pobytu (Gurudev: The Lord of Compassion, vyd. v roce 1960) dodalo notně odvahy i dalším, aby přijeli a podívali se sami, jaké to je. Přijížděli nejdříve po kapkách, potom více, až na počátku sedmdesátých let bylo obyvateli ášramu téměř neustále čtyřicet až padesát lidí ze Západu, kteří přijeli na dobu od tří týdnů do šesti měsíců. Během jeho posledního

10 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 10 roku tento počet rychle stoupal, neboť při vědomí, že odchází, otevřel brány dokořán a vydal všeobecné pozvání pro všechny své neindické žáky. Během zimy a jara roku 1974 bylo u jeho nohou nepřetržitě od dvou do čtyř set žáků ze zemí mimo Indii, kromě tisíců indických stoupenců, kteří se shlukovali u jeho dveří. Konečná podoba jeho mnohostranné mise se zrodila 6. února 1970, kdy byla veřejnosti představena myšlenka "Mánav kéndry". Mánav kéndra znamená "Lidské centrum", a jak Kirpal Singh často vysvětloval, je to ášram, ale víc než ášram. Těchto středisek, zasvěcených utváření člověka, službě lidem a péči o půdu, bylo plánováno založit pět po celé Indii po jednom na severu, jihu, východě, na západě a v centru. Každé středisko mělo být posléze soběstačné a sloužit jako zemědělský příklad pro hospodáře v oblasti spojením tradičních indických metod s vědeckými poznatky. Kromě duchovních instrukcí a programu pro "utváření člověka", který měl tvořit jádro, měla být součástí každého střediska i bezplatná nemocnice, bezplatná základní škola, domov pro staré, vybavení pro studium jazyků a knihovna srovnávacího náboženství a mysticismu. Dvě z těchto středisek byla již zřízena a začala působit, když Kirpal Singh opustil fyzické tělo. Původní Mánav kéndra v Déhrá Dúnu v Himálaji, kde během let 1970 a 1971 pracoval osobně po dvanáct hodin denně, aby se práce rozběhly, byla následována v roce 1973 druhým střediskem v Baródře blízko Bombaje. Fungování dalších center je nyní na jeho žácích. 26. srpna 1972 odjel Mistr na své třetí a poslední světové turné. Tentokrát byl vítán mohutnými zástupy a všude, kam jezdil, jej následovalo asi tisíc žáků, většina z nich mladí lidé, kteří byli iniciováni v posledních několika letech. Ačkoli jeho

11 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 11 tělo vykazovalo nakonec již známky sešlosti a jeho neobyčejná životní síla a výdrž se nakonec zmenšovala, přesto během celé cesty udržoval čtrnácti až patnáctihodinový pracovní den, vedl nesčetně přednášek, navštívil tisíce lidí v soukromých setkáních a než tato cesta 31. prosince v Římě skončila, inicioval více než dva tisíce nových žáků. Vnějším vyvrcholením jeho činnosti bylo svolání velké Světové konference o jednotě člověka v únoru 1974, sedm měsíců před svou smrtí. S pozvánkami pro duchovní a vládní činitele v Indii a po celém světě se konference zúčastnilo na dva tisíce delegátů a asi padesát tisíc nedelegátů. Mezi významnými hosty, kteří přijali Mistrovu výzvu, byli Ctihodný Ničidatsu Fudži z Japonska, Pír Vilájat Inájat Chán z Mezinárodního řádu súfiů, Jógí Bhadžan, Áčárja Šrí Tulsí dží, arcibiskup Angelo Fernandes z Dillí, ministerská předsedkyně (paní Indira Gándhíová), viceprezident, ministr obrany a ministr zahraničí Indie, společně s mnoha jinými. Tato velká konference, veřejné rozšíření myšlenky Mánav kéndry, měla na všechny, kdo se na ní podíleli, elektrizující vliv. Je opět na jeho žácích a těch, v nichž zasadil základní myšlenku jednoty, aby v tomto díle pokračovali. Jeho poslední větší snaha v zájmu jednoty se uskutečnila v Kumbha Méle v Hardwáru, kde 12. dubna 1974 zorganizoval velký počet sádhuů a svatých lidí do Národní konference jednoty v příslibu společné práce k odstranění náboženských svárů a k ekonomickému pozvednutí chudých lidí v Indii. Bylo to poprvé ve známé indické historii, kdy byl někdo schopen přimět tradičně nezávislé sádhu, aby se spojili dohromady pro společné dobro. Jak později říkal: "Bylo velice těžké je přimět, aby se všichni sešli."

12 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 12 Při velké bhandáře na počest svého Mistra (Sawana Singha) na konci července 1974 udělil Sant Kirpal Singh svou poslední Iniciaci, při níž udělil Nám 1067 duším, které přijal pro vnitřní zážitky Světla a Zvuku. O několik dní později, 1. srpna, oslovil na žádost členů zasedání indického parlamentu poprvé v historii, kdy byl nějaký duchovní vůdce pozván, aby oslovil parlament. O tři týdny později, 21. srpna, se jemu vyhrazená práce naplnila, a tak odešel, aby se spojil se svým Mistrem. Následující přednášky se konaly během čtyř navazujících večerů ve Filadelfii (USA) při prvním světovém turné Mistra Kirpala Singha v roce V těchto rozmluvách Mistr Kirpal Singh pokrývá celý rozsah svého učení, a tak slouží jako kompletní uvedení na Cestu.

13 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 13 Bůh a člověk DOVOLTE mi, abych se představil. Přicházím za vámi jako člověk k člověku. Jsem prostě jako kdokoli z vás. Každý člověk má od Boha samozřejmě stejná privilegia. Já jsem se rozvinul v tom, co se týče mého vlastního Já. Co jsem se o svém vlastním Já, skutečném Já, naučil u nohou svého Mistra, předložím nyní vám, aby tak ti, kdo hledají Pravdu, mohli mít nějaké vedení. Jako dítě jsem měl v sobě nějaké povědomí: "V čem spočívá tajemství života?" Snažil jsem se najít řešení v knihách. Mohu vám říci, že jsem měl možnost projít skoro dvě knihovny a také svatá písma skoro všech náboženství, či většiny z nich, řekl bych. Tam se podávaly velice dobré opisy, já jsem však nemohl najít praktické řešení svého problému. To, co jsem se dozvěděl u nohou svého Mistra, vám představím v průběhu čtyř promluv. Téma každé přednášky bude poněkud odlišné. Dnes budeme pojednávat o Bohu a člověku. Další tři přednášky budou pojednávat o vyšších životních hodnotách, o království Božím, a nakonec o nejpřirozenější cestě ke vstupu do království Božího. Z pozorného a nestranného studia posvátných knih zjišťujeme, že je jedna Skutečnost, která je naším cílem. Tato Skutečnost je nazývána Bohem a různými jinými jmény.

14 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 14 Bůh stvořil člověka, a člověk stvořil světská náboženství. Ta byla vytvořena k pozvednutí člověka. Musíme je co nejlépe využít, abychom mohli konečně poznat sami sebe a potom poznat Boha. Náboženství má dva aspekty: Jedna je sociální stránka či vnější stránka. Druhý aspekt je vnitřní náboženství, duchovní stránka. Začít musíme s vnějšími formami náboženství. Člověk je společenský, musí zůstat v nějaké společnosti. Každá společnost má své vlastní obřady a rituály, vlastní písma, svůj způsob, jak se modlit. To je ta stránka, která netvoří podstatu. V nějakém sociálním náboženství musíme zůstat, neboť člověk je sociální bytost a zůstat v nějakém sociálním náboženství je požehnání. To je však základní krok chodíme do kostelů nebo na jiná svatá místa bohoslužeb, modlíme se, čteme písma, konáme jisté obřady a rituály. To všechno v nás pomáhá utvářet lásku k Bohu. Když ale naše provádění rituálů, čtení písem a chození do kostelů nebo na jiná svatá místa bohoslužeb v nás ani lásku k Bohu nevytváří a stává se pouhou mentální gymnastikou, pak nás nikam nedovede. To neznamená, že nemáte žít v nějakém sociálním náboženství. Máte. Jestliže se proti tomu bouříte, budete muset vytvořit jiné společenství. Dejme tomu, že je deset tisíc lidí vašich názorů. Pak budete muset vytvořit samostatnou společnost a vytvořit jistá pravidla, jak postupovat. Po nějaké době zjistíte, že se určité pravidlo jeví jako nedokonalé, a musí se pozměnit. A tak stále pozměňujete pravidla. S tím se tedy musí vaše vnější já smířit. Sobota jest učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Podobně byla sociální náboženství učiněna pro člověka, ale ne člověk pro sociální

15 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 15 náboženství. Důvodem, proč zůstávat v sociálních náboženstvích, je jenom poznat sama sebe a potom poznat Boha. To je jeden aspekt náboženství. Druhým je provádění jistých rituálů a obřadů. Ty se v různých náboženstvích liší, ale uvidíte, že jejich smysl je téměř tentýž. Například v některých náboženstvích je mít nepokrytou hlavu znakem úcty. V Indii je znakem úcty mít hlavou pokrytou. Takový je tam zvyk. Zdánlivě je mezi těmito dvěma obyčeji rozdíl, ale smysl je stejný. Oba znamenají, že kdykoli se nalézáte v Boží přítomnosti, ve vzpomínce na Něho, měli byste zaujímat uctivý postoj. To jsou však vedlejší věci. Smysl je jistě stejný. Zdánlivě nějaké rozdíly existují, ty se však vůbec nedotýkají účelu náboženství. Ti, kdo sledují doslovné znění pravidel, zapomínají jednoduše na ducha a jenom bojují za tyto zdánlivé rozdílnosti. V Arábii, kde je nouze o vodu, je zvykem, že když jdete k modlitbám, máte si umýt ruce, nohy, obličej, a pak se modlit. V jiných zemích, kde je vody nadbytek, říkají, že dokud neprovedete celkovou koupel, nebude to s vašimi modlitbami dobré. Je to jenom zdánlivý rozdíl daný podnebnými a zeměpisnými podmínkami různých míst. Musíme žít v nějakém sociálním náboženství. Takže je lépe zůstat tam, kde jste. Neměňte to, dá-li se tomu pomoci. A zatímco tam budete, co máte dělat? Jen čtěte svatá písma, která máte promluvy Mistrů a snažte se porozumět tomu, co říkají, a žijte podle nich. A co zjistíte: Všichni Mistři, kteří v minulosti přicházeli, byli dětmi Světla a přišli dát Světlo světu. Nepřicházeli pro žádné zvláštní náboženství či pro zvláštní zemi. Přicházeli pro celé lidstvo.

16 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 16 Je na čase již odložit ty triviální rozdílnosti, které existují tyto vedlejší věci. Měli bychom vzhlížet k účelu, k němuž byly vytvořeny, a otevřít oči té Skutečnosti, že všichni uctíváme stejného Boha. Tyto věci byly míněny k tomu, aby zastupovaly Skutečnost, která existuje. Z pohledu všech náboženství zjišťujeme, že absolutní Bůh je na pozadí všeho, co je známé a projevené. To je dokonce i něco za tím, co udržuje a tvoří celé stvoření. Tato Skutečnost je na pozadí každé věci. Můžeme Ho vypátrat nebo Ho najít? Ne. Jeho nedokážeme vypátrat. Je nevypátratelný. Dokážeš pátráním Boha vyzkoumati? Dokážeš obsáhnout Všemocného? Všemocný je nevyjádřitelný. Nedá se vyjádřit slovy. Mistři Mu dávají jména, prostě aby vyjádřili tu Realitu, která je ve skutečnosti nevyjádřitelná. Je Neměnná. Stojí psáno: "Věčně, Hospodine, tvé Slovo ustanoveno v Nebesích." Věčně to je ona trvající Skutečnost, a to je onen Neměnný. A dále je nepodmíněný a nerozdělený. Je Bezejmenný. Všechna jména jsou svatá. Máme úctu ke všem jménům, i když Bůh je Bezejmenný. Ať Jej zavoláte jakýmkoli jménem s oddaností a vírou, objeví se a můžete se s Ním setkat. Ta jména však poukazují na Skutečnost, která se nedá vyjádřit slovy. Všichni Mistři se snažili tuto Skutečnost vyjádřit. Každý ji definoval jiným způsobem. Téměř všechny definice Boha jsou obdobné. Všechny říkají, že Bůh je prvním i posledním, z něhož se nedá nic vyjmout, a k němuž se nedá nic přidat. Bůh je vševědoucí, všudypřítomný a prvotní příčinou, bezpříčinnou příčinou, sídlo všech věcí, bytí samo v sobě. To se nedá stvořit. To již existuje.

17 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 17 V Koránu prorok Mohamed říká: "V Bohu není žádná proměnlivost, neboť je věčný, nesmrtelný, nekonečný." Je to neměnné trvání a věčná Skutečnost. Tato slova se pouze snaží vyjádřit, i když nedokonale, tu velikou Skutečnost, která je na pozadí všeho. Jak jen Mistři poprvé přicházeli, snažili se tuto Skutečnost vyjádřit a pěli chvalozpěvy Pánu ty utvořily obsah našich svatých písem. Ale stejně říkají, že je nevyřčený jako vždy. Po tisíce let to Mistři vysvětlovali svými vlastními slovy, jak to jen bylo možné. Jak může být nevyjádřitelné vyjádřeno slovy? To je věcí praktického prožitku, který můžete mít prostřednictvím spojení s touto Skutečností. Ale pokud se nedají vyjádřit slovy dokonce ani naše vnější emoce, jak se dá pak slovy vyjádřit tato Skutečnost? Proto se vždycky říká, že Bůh je nevyjádřitelný. Je jedna Skutečnost, která působí v celém stvoření. Dokud nemáme nějaký prožitek této Skutečnosti, nebudeme vědět, jaká je. Co my nyní víme, je jenom, co se píše v knihách: neměli jsme žádný bezprostřední zážitek. Všichni Mistři říkají: Je to počátek i konec. V Izajášovi se praví: Já jsem první i poslední, a kromě Mne žádného Boha není. Opět se píše: Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec který je, a který byl, a který přijde, Všemohoucí. To jsou definice, které ukazují, že Skutečnost je neměnné trvání, které nemá žádný počátek a žádný konec. Bůh nemá počátku ani konce. Dokud však nemáme prožitek této Skutečnosti, nemůžeme být přesvědčeni. Od samého počátku světa Mistři přicházeli a podávali lidem výklad podle svých nejlepších schopností. Při tom všem však vždycky říkali, že On je nevyslovený jako vždy.

18 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 18 Guru Nának to napsal velice příhodně: On je Jeden, je První. Je všechno, co je. Jeho jméno je Pravda. Je Stvořitelem všeho, vždy beze strachu, strach obrací vniveč. Podobou Jeho na zemi i na moři je Věčnost, je Samojsoucí. Skrze milost Jeho opravdového sluhy opakuj neustále Jeho Jméno. Byl na počátku, je po všechny věky, a bude Tím, jenž žije na věčnost. Vidíte, že říká totéž. Všichni Mistři, jak říkali, měli prožitek této Skutečnosti. Samozřejmě, že když podávali své popisy, vyjadřovali Ji ve svém vlastním jazyce a svým vlastním způsobem. Ale uvidíte, že nápadné význačné rysy ve všem, co vyjadřovali, jsou stejné. Guru Nának potom dále říká: Je mimo myšlenky. Žádné myšlení Jej nedokáže obsáhnout. Otázkou je nyní: Můžeme Ho hledat v konečných mezích našeho rozumu? Ne, je mimo myšlenky, žádné myšlení Jej nedokáže obsáhnout. Ani kdyby lidské mysli měly myslet po věky a věky. Tak jak můžeme Boha poznat? Nejdříve by se měla zklidnit naše těla, emoce a rozum. Jenom potom přijde toto odhalení, budete potom vědět, kdo jste. Když víte, kdo jste, pak budete moci poznat a uvidět, co je Bůh. Proto Guru Nának řekl, že jestliže Jej chcete pochopit v mezích svého konečného rozumu, že Jej neuvidíte.

19 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 19 To je jako v jednom příběhu o říční želvě, co šla k rybníčku. A tam byla další želva. Ta říční želva říkala: "Víš, moře je moc veliké a nemá žádného konce!" Želva v té tůňce o kousek ucouvla a řekla: "Je asi takové?" "Ne," říkala ta druhá, "je ještě větší." Ta potom zase ustoupila o trochu více a zeptala se: "Je asi takové?" A ta druhá odpověděla: "Ne, je ještě větší!" Ta pak obešla celý rybník a řekla: "Je takovéhle?" Druhá řekla: "Ne, je ještě větší." Ta želva z rybníka se, vidíte, naprosto mýlila, protože její zkušenost se prostírala pouze k rybníku, nic dále. Stejně tak Mistři vždy říkali, že Božské Poznání je bez hranic, a nedá se očekávat, že tuto věc pravě posoudíme. Bůh je Pán. Ať Jej nazýváte jakkoli, chcete Jej jednoduše přivést do konečné sféry svého rozumu. Je-li tato Skutečnost nekonečná, jak Ji tedy můžeme vyjádřit konečnými termíny? To říkali všichni Mistři. Dále Guru Nának říká: Nedá se obsáhnout. Upanišady říkají: Pochopit Skutečnost v mezích tvého konečného rozumu je tak nemožné, jako se snažit uhasit žízeň pitím vína. Na jiném místě se říká: neb jako mohl bys vyždímat olej z písku. Obojí je nemožné. Stejně tak, přivést Jej do našeho rozumu a plně Ho pochopit není možné. Nějaké pochopení nám předávali Mistři. Pochopení toho, co se nedá vyjádřit slovy. Jejich milostí si o Něm můžeme utvořit jakousi představu. Přivádějí nás s touto Skutečností ve spojení, když vstoupíme do království Božího. Potom Jej můžeme nějakým způsobem pocítit. Potom můžeme říci, že něco je. Guru Nának říká: Jsem jako ryba v moři. Nevím, kde je jeden konec nebo druhý. Stejně Ho my nemůžeme pochopit uvnitř našeho konečného rozumu.

20 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 20 Jeho nedá se poznat, ani když člověk získá světy, neboť lidská touha se nikdy nenaplní, i kdyby nám všechny světy obtížené zlatem připadaly dílem. Žádné myšlení člověka daleko nedovede. Hnutí jeho mysli, tisícerá moudrost světa zanechá ho v temnotě, užitku žádného. Marné jsou lidské způsoby. Jak Ho tedy najít? Člověk se cítí bezmocný. Od samého počátku světa říkali Mistři totéž. Máme tolik písem, tolik stránek Božích knih, které byly napsány. A je jich mnohem více, jak každý Mistr přichází a popisuje svůj kontakt s Bohem či se Skutečností. Ze svého Božského opojení nám vylévají, co jenom přichází z vyššího vnuknutí, aby nám tak poskytli povědomí o Skutečnosti, kterou viděli. Člověk se to snaží pochopit, ale to se mu nedaří. Tak jak Ho potom můžeme vidět? Jak jenom svět začal, toto bylo osudem člověka. Dokud neuvidíme Boha, otázka zůstává: co je Bůh? Kabír říká, že ve všem je jedna Skutečnost, která udržuje celé stvoření, je přítomná v každé podobě. Proč se, při tomto přítomném v každé podobě, neshodujeme? Proč je všude tolik válek, tolik náboženství? Je to proto, že když Mistr přišel, měl nějaký praktický zážitek Skutečnosti. Předával prostě lidem, kteří se s ním setkávali, bezprostřední zážitek této Skutečnosti. Když odešel ze scény mýlit se je lidské, jak víte sešlo se někde pár lidí a měli svůj vlastní způsob myšlení. Tak nastaly změny. A opět, přišel jiný Mistr, zjistil, že ke Skutečnosti, k učení minulého Mistra, bylo přidáno smetí. To smetí odmetl a lidé mohli opět do nějaké míry porozumět pravdě o Skutečnosti. A začalo opět další náboženství.

21 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 21 Mistři nikdy nezačínali s žádnou vírou. Pouze sdělovali lidem: Je jeden Bůh a měli byste Jej milovat. Jak můžete někoho milovat, dokud jste jej neviděli, nedostalo se vám od něho něčeho dobrého? Pouhé pocity či emoce jsou jednoduše závěry vyvozené z intelektuálního zápolení. To vám nedá žádné konečné uspokojení. To bude kolísat. Někdy se tyto dedukce dají přijímat, ale to všechno bývá omylné. Jenom až uvidíte Skutečnost, budete s Ní mít bezprostřední spojení a dostane se vám její blaženosti, nevýslovné a přímé, zažijete uvnitř štěstí jenom potom budete mít pro Něho lásku, když jste ochutnali elixíru Skutečnosti. Co nám říkají Mistři, když přicházejí? Sv. Jan říká: Boha neuvidíte očima. Pak ale zase zjistíte, že někteří Mistři říkali, že Boha viděli. Tuto otázku se ptali Guru Nánaka: "Vidíš Boha?" On odpověděl: "Vidím Boha, je všude." Kristus také říkal: "Patřete na Pána." Ukazoval k Bohu a říkal: "Patřete tam na Něho." Žádné přemyšlování. Tutéž otázku pokládal i Svámí Vivékánanda. To byl původně ateista a vyzýval každého: "Je nějaký Bůh? Je někdo, kdo viděl Boha?" V těch dnech byl realizovaným člověkem Paramhansa Rámakrišna, a tak mu řekli, aby jel za ním. Vivékánanda za ním přišel a zeptal se: "Mistře, viděl jsi Boha?" Ten mudrc odpověděl: "Ano, mé dítě, vidím Ho tak, jako vidím tebe, však ještě jasněji." A on se stal rychle velkým teistou. Později ve svém životě se Vivékánanda vyznával: "Díky tomuto Bohočlověku byl jsem zachráněn." Uvidíte, že ti, kdo vyznávají, že jsou teisté, jimi popravdě řečeno nejsou. My jsme se jednoduše z našich písem naučili, že je Bůh. To jsme mnohokrát slyšeli, ale neviděli jsme Ho. Dokud něco neuvidíme, nemůžeme být přesvědčeni.

22 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 22 Když nastanou potíže, ukáže se proměnlivost života a my tím musíme projít, pak jsme zmateni a ptáme se: "Je nějaký Bůh?" Stávají se z nás skeptici. Ale jak jste jednou viděli, měli nějaký zážitek této Skutečnosti, nemůžete mít žádné pochybnosti. Mistři říkají: "My Ho vidíme." Ale jaké to jsou oči, kterými se dá vidět? Šams Tabrízí, muslimský světec, nám říká, že bychom měli být schopni vidět Boha svýma vlastníma očima a slyšet Jeho hlas svýma vlastníma ušima. V Bibli stojí: Máme oči, a nevidíme. Jaké jsou to oči? Guru Nánaka se ptali: "Říkáš, že vidíš Boha všude." On odpověděl: "Ty oči, kterými vidíte Boha, jsou jiné." Jaké to jsou ty oči, kterými můžete vidět Boha? To nejsou vnější oči, ale to oko, které je v každém z nás uvnitř. To oko Kristus nazývá "jednoduché oko." Oko jest světlem těla. Je-li tvé oko jednoduché, celé tvé tělo bude plné světla. Hinduistická písma a rčení jiných Mistrů nám říkají o Třetím oku či o skrytém oku. To oko je uvnitř v každém z nás. Toto jedno oko není z masa a kostí jako ty, které máme vně na tváři. Guru Nának definuje slepého člověka ne jako toho, kdo nemá oči na tváři, ale toho, jehož vnitřní zrak není otevřen, aby viděl Boží Světlo. Bůh se nedá vyjádřit. Ten absolutní stav můžete znát, jenom když do té Skutečnosti vystoupíte. Ale když je tato Nejvyšší moc příčinou všeho stvoření, přítomná ve všech podobách, které udržuje a podporuje, pak se projevuje dvěma způsoby jako Světlo a Zvuk a toto projevení Boží moci je skutečným prožitkem, který má Bohočlověk uvnitř. Říká se: Bůh je Světlo. Mohamedáni také říkají, že Bůh je "Núr", t.j. Světlo. Říkají, že ten, kdo vyjde nad a za fyzické tělo a vidí

23 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 23 uvnitř Boží Světlo, je opravdový muslim. I křesťan může být definován stejným způsobem: kdo vidí uvnitř Světlo, je opravdový křesťan. Desátý Guru sikhů říká totéž: Ti, kdo vidí zářivé Boží Světlo uvnitř, jsou opravdoví sikhové či opravdoví faqíři. Ti jsou čistí. Stejné definice najdete ve všech náboženstvích, ve všech svatých písmech: Viděli jste to Světlo v sobě uvnitř? Také říkali: Zavřete-li dveře chrámu těla, uvidíte Světlo nebeské. To je možné. Všechna písma k nám hovoří o Božím Světle uvnitř. Také se v nás v každém ozývá Boží Hlas. Existuje způsob, jak můžeme mít praktický prožitek této Skutečnosti a jejího projevení. To je cesta zpět k Bohu. Bylo naše zavřené vnitřní oko otevřeno, nebo ne? To je otázka. Dokud nebude otevřeno, nemůžeme v sobě uvnitř vidět Boží Světlo. To je otázka obrácení se, obrácení se do sebe. Konečným cílem všech náboženství je Bůh, a my bychom tedy měli být schopni vidět Boha. Když pomineme nepodstatné věci, co nám náboženství říkají? Říkají: Miluj Boha svého. To říkají všechna náboženství. Až budete Boha vidět a budete s Ním mít spojení, jenom potom, popravdě řečeno, můžete Boha milovat. V současnosti je vaše láska k Bohu prakticky nemožná. Jednoduše na emocionální úrovni někdy říkáte nějaké věci, ale nemáte s touto Skutečností žádné spojení, a skutečná láska tak nevzniká a netrvá. Když za Kristem přicházeli farizeové a saduceové, navraceli se v tichosti, neboť když intelektuální člověk mluví s člověkem realizovaným, nemůže před ním obstát. Zatímco jeden vidí věci, a potom mluví, intelektuální člověk prostě cituje verše ze svatých písem, která četl, a následně se nedovede s věcmi srovnat.

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Část 2. Učíme se milovat

Část 2. Učíme se milovat Anatolij Někrasov Část 2 Učíme se milovat Mnohým se spojení slov učíme se milovat může připadat neobvyklé. Většina je zvyklá na to, že láska buď je, nebo není. Výchova lásky je možná! Stařec z pohádky

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Uvědomte si Boha prostřednictvím čisté lásky

Uvědomte si Boha prostřednictvím čisté lásky Uvědomte si Boha prostřednictvím čisté lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1995 Všechny věci v tomto viditelném vesmíru jsou výjimečně krásné, přitažlivé a příjemné. Bůh je skrytý v celém vesmíru.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

Udělejte si čas pro duši

Udělejte si čas pro duši Udělejte si čas pro duši Základní součástí duchovní cesty je žít duchovním životem, rozvíjet jej uvnitř (pomocí meditací, vroucích modliteb a oddanosti) i ve vašem vztahu k okolnímu světu (což často zahrnuje

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více