NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA"

Transkript

1

2 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 2 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA ČLOVĚČE! POZNEJ SÁM SEBE KIRPAL SINGH Překlad z anglických orginálů The Night Is a Jungle, Džálandhar, Indie 1990 a Man! Know Thyself, Dillí, Indie 1974

3 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 3 KIRPAL SINGH ( )

4 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 4 O B S A H O autorovi... 5 Bůh a člověk Vyšší životní hodnoty Království Boží Nejpřirozenější cesta Člověče! Poznej sám sebe

5 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 5 O autorovi AUTOR těchto rozmluv, Param Sant Kirpal Singh dží, velký prorok-mystik současného věku, opustil fyzickou úroveň 21. srpna 1974 v jednaosmdesátém roce svého života, který zasvětil službě lidstvu. Doufáme, že tato kniha poslouží v nějaké malé míře jako památka na něho, ačkoli jediná památka, která může vůbec ospravedlnit jeho život a poslání, bude plný růst a vývoj setby, kterou zasel v srdcích svých žáků. Kirpal Singh se narodil 6. února 1894 v Sajjád Kasranu, malé vesnici v Paňdžábu (nyní část Pákistánu). Celoživotní úsilí o nalezení Boha jej přivedlo ke zkoumání tvrzení mnoha súfiů, jogínů a mystiků. Zůstával však skeptickým a odmítal přijmout kohokoli jako Guru, dokud neměl přímý důkaz o jeho kompetenci. Modlil se k Bohu, aby se mu zjevil přímo, aniž by přicházel skrze člověka. Jeho modlitby byly vyslyšeny a v meditacích jej navštěvovala světelná podoba vousatého člověka. Tuto podobu nepoznal, a protože si myslel, že to je Guru Nának, zakladatel sikhského náboženství, pokračoval v meditačních cvičeních a zanechal svého pátrání uspokojen tím, že k němu mluví Bůh. O sedm let později, v roce 1924, navštívil město Bjás v Paňdžábu, aby strávil nějaký čas na březích stejnojmenné řeky. Někdo se ho zeptal, zda se přijel podívat na Mistra. "Ne, tady je nějaký Mistr?" Takže poté, co se potěšil na říčním břehu (měl velice rád vodu,

6 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 6 zvláště řeky), šel do blízkého ášramu, a tam poznal na fyzické úrovni, v osobě Báby Sawana Singha, tutéž podobu, již vidíval po sedm let ve svých meditacích. Následující den byl iniciován a zbytek života věnoval cvičení Surat Šabd jógy, duchovní disciplíny, již učil Bába Sawan Singh. Nebyl však nikdy mnichem či poustevníkem. V raném věku se oženil a měl tři děti (jedno z nich v dětství zemřelo) a živil sebe i svou rodinu prací ve státní službě. Začínal jako úředník s malou mzdou, neboť neměl univerzitního vzdělání, a vypracoval se na nejvyšší místo, jež bylo za oněch koloniálních dnů pro rodilého Inda myslitelné, se stovkami zaměstnanců pod sebou. Když v roce 1947 odcházel do výslužby, získal si lásku a úctu svých indických podřízených i britských nadřízených, a po zbytek života všechny své osobní potřeby hradil z vlastní penze. Od svých žáků si pro sebe nikdy nevzal ani haléř. U nohou svého Guru žil po 24 let a velice rychle pronikl hluboko dovnitř. Na počátku třicátých let zmiňoval Bába Sawan Singh jeho jméno těm, kdo se ptali, má-li nějaké pokročilé žáky. Na konci třicátých let mu byla přidělena práce na sepsání Gurmat Siddhant, dvojsvazkové duchovní klasiky v jazyce paňdžábí, která na žádost Kirpala Singha vyšla pod jménem Sawan Singh. V roce 1939 ho jeho Mistr požádal, aby inicioval 250 lidí na pravidelné měsíční iniciaci nevídaná to čest pro jakéhokoli Sawan Singhova žáka a jeden z tradičních způsobů, jakým Mistr nepřímo označuje svého nástupce. Během celých třicátých a čtyřicátých let vedl pravidelně Satsang v Láhauru a Amritsaru. Často rozmlouval na pódiu se svým Mistrem, a jak říkával: "Mluvil jsem s Mistrem, a lidé si užívali!"

7 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 7 Druhého dubna 1948 vedl zrovna Satsang v Déře Bába Džajmál Singh ášramu svého Guru v Bjásu když přišla zpráva, že Bába Sawan Singh zemřel. Přesně den předtím obdržel přenos duchovní moci skrze oči, který potvrzuje a umožňuje pokračování této moci z jednoho lidského pólu na druhý. Jeho Mistr mu předtím, 12. října 1947, řekl, že bude jeho nástupcem. Tehdy Mistra prosil, aby nadále zůstal ve fyzické podobě a dával jenom jakékoli příkazy. Tato modlitba však nebyla vyslyšena, a jeho Mistr nyní odešel. S těžkým srdcem odejel Kirpal Singh se třemi blízkými žáky do Rišikéše v himálajských horách a příštích pět měsíců strávil v téměř neustálém samádhi, pohlcení v Bohu. V této době přijal tradiční způsob života sádhu neboli poustevníka sejmul turban, vlasy (nestříhané od narození, jak je sikhským zvykem) nechal volně viset a nosil jednoduché bílé dhótí. V tomto čase potkal Mahariši Raghuváčárju, tehdy věkem již přes devadesát let, který se stal jeho blízkým přítelem a žákem. Tento Mahariši proniknuvší na astrální úroveň prostřednictvím usilovných aštángajógových cvičení zahrnujících pránajámu, atd. ihned poznal, že zde je skutečně velká duše, a tak vstal z kruhu žáků, kde seděl, a poklonil se Kirpalu Singhovi dokazuje tak velikost obou z nich. Kirpal Singh na oplátku jednal s Raghuváčárjou vždy s úctou a respektem, i když ten přímo říkal každému, že Kirpal Singh je jeho Guru. Raghuváčárja zemřel v roce 1971 ve věku 115 let. Byl to pandita (sanskrtský učenec), stejně jako velký jogín, a vidět ty dva obry pohromadě byl životní pohled. Posléze, když vyprázdnil pohár duchovního blaha a stal se jedno se svým Otcem, obdržel zevnitř příkazy: "Běž zpátky do světa a přiveď Mi zpět Mé děti." Když se navrátil do nově nezávislé Indie, stále se ještě vzmáhající ze šokujícího

8 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 8 odpadnutí Pákistánu a neuvěřitelného utrpení, které to způsobilo, odjel rovnou do Dillí střediska, kam proudili paňdžábští utečenci a zde začal se svou prací. V roce 1951 na okraji města založil Sawan ášram, a satsangů se účastnilo pět tisíc i více duší. Jeho práce se nadále rozrůstala jedním rozmachem za druhým: v roce 1955 uskutečnil svou první zahraniční cestu, při níž strávil několik měsíců ve Spojených státech a v Evropě. Bylo to poprvé, kdy Světec jeho velikosti navštívil Západ, a poprvé, kdy tam byla autentickým Mistrem tohoto systému vysvětlena Surat Šabd jóga. Čtyři z přednášek, které během této cesty vedl, jsou obsaženy v této knize a ukazují naprostou jednoduchost a jasnost, s níž představil toto velice hluboké pojetí publiku téměř zcela neseznámenému s východním myšlením, neboť v roce 1955 poznávání hloubek a závažnosti orientálních myšlenek a duchovních cvičení, jež je tam nyní tak všudypřítomné, sotva začínalo. Jako výsledek této cesty přijaly stovky obyvatel Západu iniciaci a začali cvičení Surat Šabd jógy. Byli pověřeni zástupci, kteří udělovali iniciační pokyny, když byl Mistr fyzicky nepřítomen (po jeho předešlém schválení), aby mohlo dílo pokračovat a růst. Ve většině větších měst v Americe a Evropě vznikla malá centra žáků. Tito žáci měli dále vliv na ostatní, a počet iniciovaných začal rovnoměrně narůstat. V Indii se dílo dále rozrůstalo prudkým tempem, jak se mocně šířila Mistrova pověst jako svatého člověka, jenž skutečně žije podle toho, co káže a co říkají písma. V roce 1957 byl zvolen prezidentem nově utvořeného Světového společenství náboženství, kterýžto úřad zastával po patnáct let, a čtyř Světových náboženských konferencí, od čehož nakonec v roce 1971 ustoupil, když bylo evidentní, že se v tomto směru nedá nic více dosáhnout. V roce 1962 obdržel

9 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 9 za svou duchovní a humanitární práci Řád Sv. Jana Jeruzalémského, Maltézských rytířů první nekřesťan v historii, který přijal tuto poctu. Při této příležitosti pro něho poslal ministerský předseda Néhrú, aby mu přednesl osobní blahopřání. Měli dlouhý rozhovor, a zde začal Mistrův neoficiální, avšak důvěrný kontakt s předsedy vlády Indie. (Při několika příležitostech radil ministerským předsedům Šástrí a Indiře Gándhíové, a ti oplatili tím, že oslovili shromáždění na několika konferencích, kterým předsedal.) V roce 1963 uskutečnil své druhé světové turné, tentokrát jako prezident Světového společenství náboženství. Setkával se s národními a náboženskými vůdci své doby a působil léčivým evangeliem lásky v samotném trnitém světě praktické politiky. Setkal se s papežem Pavlem VI., patriarchou východních ortodoxních církví a mnoha královskými a vládními osobnostmi na všech úrovních, kterým všem představoval myšlenku jednoty člověka. Vedle práce na této úrovni nadále inicioval uchazeče do Surat Šabd jógy a ukazoval jim cestu Domů. Jak se dílo na Západě rozrůstalo a ke Kirpalu Singhovi bylo přiváděno více a více uchazečů o pravdu, v mnohých z nich se vyvinula silná touha prožít s ním nějaký delší čas v Indii a poznat jej osobně. První západní žák, který se zdržoval v Sawan ášramu, byl Rusel Jaque, americký spisovatel, který s ním strávil šest měsíců roku Jeho poetické a citlivé vylíčení pobytu (Gurudev: The Lord of Compassion, vyd. v roce 1960) dodalo notně odvahy i dalším, aby přijeli a podívali se sami, jaké to je. Přijížděli nejdříve po kapkách, potom více, až na počátku sedmdesátých let bylo obyvateli ášramu téměř neustále čtyřicet až padesát lidí ze Západu, kteří přijeli na dobu od tří týdnů do šesti měsíců. Během jeho posledního

10 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 10 roku tento počet rychle stoupal, neboť při vědomí, že odchází, otevřel brány dokořán a vydal všeobecné pozvání pro všechny své neindické žáky. Během zimy a jara roku 1974 bylo u jeho nohou nepřetržitě od dvou do čtyř set žáků ze zemí mimo Indii, kromě tisíců indických stoupenců, kteří se shlukovali u jeho dveří. Konečná podoba jeho mnohostranné mise se zrodila 6. února 1970, kdy byla veřejnosti představena myšlenka "Mánav kéndry". Mánav kéndra znamená "Lidské centrum", a jak Kirpal Singh často vysvětloval, je to ášram, ale víc než ášram. Těchto středisek, zasvěcených utváření člověka, službě lidem a péči o půdu, bylo plánováno založit pět po celé Indii po jednom na severu, jihu, východě, na západě a v centru. Každé středisko mělo být posléze soběstačné a sloužit jako zemědělský příklad pro hospodáře v oblasti spojením tradičních indických metod s vědeckými poznatky. Kromě duchovních instrukcí a programu pro "utváření člověka", který měl tvořit jádro, měla být součástí každého střediska i bezplatná nemocnice, bezplatná základní škola, domov pro staré, vybavení pro studium jazyků a knihovna srovnávacího náboženství a mysticismu. Dvě z těchto středisek byla již zřízena a začala působit, když Kirpal Singh opustil fyzické tělo. Původní Mánav kéndra v Déhrá Dúnu v Himálaji, kde během let 1970 a 1971 pracoval osobně po dvanáct hodin denně, aby se práce rozběhly, byla následována v roce 1973 druhým střediskem v Baródře blízko Bombaje. Fungování dalších center je nyní na jeho žácích. 26. srpna 1972 odjel Mistr na své třetí a poslední světové turné. Tentokrát byl vítán mohutnými zástupy a všude, kam jezdil, jej následovalo asi tisíc žáků, většina z nich mladí lidé, kteří byli iniciováni v posledních několika letech. Ačkoli jeho

11 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 11 tělo vykazovalo nakonec již známky sešlosti a jeho neobyčejná životní síla a výdrž se nakonec zmenšovala, přesto během celé cesty udržoval čtrnácti až patnáctihodinový pracovní den, vedl nesčetně přednášek, navštívil tisíce lidí v soukromých setkáních a než tato cesta 31. prosince v Římě skončila, inicioval více než dva tisíce nových žáků. Vnějším vyvrcholením jeho činnosti bylo svolání velké Světové konference o jednotě člověka v únoru 1974, sedm měsíců před svou smrtí. S pozvánkami pro duchovní a vládní činitele v Indii a po celém světě se konference zúčastnilo na dva tisíce delegátů a asi padesát tisíc nedelegátů. Mezi významnými hosty, kteří přijali Mistrovu výzvu, byli Ctihodný Ničidatsu Fudži z Japonska, Pír Vilájat Inájat Chán z Mezinárodního řádu súfiů, Jógí Bhadžan, Áčárja Šrí Tulsí dží, arcibiskup Angelo Fernandes z Dillí, ministerská předsedkyně (paní Indira Gándhíová), viceprezident, ministr obrany a ministr zahraničí Indie, společně s mnoha jinými. Tato velká konference, veřejné rozšíření myšlenky Mánav kéndry, měla na všechny, kdo se na ní podíleli, elektrizující vliv. Je opět na jeho žácích a těch, v nichž zasadil základní myšlenku jednoty, aby v tomto díle pokračovali. Jeho poslední větší snaha v zájmu jednoty se uskutečnila v Kumbha Méle v Hardwáru, kde 12. dubna 1974 zorganizoval velký počet sádhuů a svatých lidí do Národní konference jednoty v příslibu společné práce k odstranění náboženských svárů a k ekonomickému pozvednutí chudých lidí v Indii. Bylo to poprvé ve známé indické historii, kdy byl někdo schopen přimět tradičně nezávislé sádhu, aby se spojili dohromady pro společné dobro. Jak později říkal: "Bylo velice těžké je přimět, aby se všichni sešli."

12 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 12 Při velké bhandáře na počest svého Mistra (Sawana Singha) na konci července 1974 udělil Sant Kirpal Singh svou poslední Iniciaci, při níž udělil Nám 1067 duším, které přijal pro vnitřní zážitky Světla a Zvuku. O několik dní později, 1. srpna, oslovil na žádost členů zasedání indického parlamentu poprvé v historii, kdy byl nějaký duchovní vůdce pozván, aby oslovil parlament. O tři týdny později, 21. srpna, se jemu vyhrazená práce naplnila, a tak odešel, aby se spojil se svým Mistrem. Následující přednášky se konaly během čtyř navazujících večerů ve Filadelfii (USA) při prvním světovém turné Mistra Kirpala Singha v roce V těchto rozmluvách Mistr Kirpal Singh pokrývá celý rozsah svého učení, a tak slouží jako kompletní uvedení na Cestu.

13 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 13 Bůh a člověk DOVOLTE mi, abych se představil. Přicházím za vámi jako člověk k člověku. Jsem prostě jako kdokoli z vás. Každý člověk má od Boha samozřejmě stejná privilegia. Já jsem se rozvinul v tom, co se týče mého vlastního Já. Co jsem se o svém vlastním Já, skutečném Já, naučil u nohou svého Mistra, předložím nyní vám, aby tak ti, kdo hledají Pravdu, mohli mít nějaké vedení. Jako dítě jsem měl v sobě nějaké povědomí: "V čem spočívá tajemství života?" Snažil jsem se najít řešení v knihách. Mohu vám říci, že jsem měl možnost projít skoro dvě knihovny a také svatá písma skoro všech náboženství, či většiny z nich, řekl bych. Tam se podávaly velice dobré opisy, já jsem však nemohl najít praktické řešení svého problému. To, co jsem se dozvěděl u nohou svého Mistra, vám představím v průběhu čtyř promluv. Téma každé přednášky bude poněkud odlišné. Dnes budeme pojednávat o Bohu a člověku. Další tři přednášky budou pojednávat o vyšších životních hodnotách, o království Božím, a nakonec o nejpřirozenější cestě ke vstupu do království Božího. Z pozorného a nestranného studia posvátných knih zjišťujeme, že je jedna Skutečnost, která je naším cílem. Tato Skutečnost je nazývána Bohem a různými jinými jmény.

14 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 14 Bůh stvořil člověka, a člověk stvořil světská náboženství. Ta byla vytvořena k pozvednutí člověka. Musíme je co nejlépe využít, abychom mohli konečně poznat sami sebe a potom poznat Boha. Náboženství má dva aspekty: Jedna je sociální stránka či vnější stránka. Druhý aspekt je vnitřní náboženství, duchovní stránka. Začít musíme s vnějšími formami náboženství. Člověk je společenský, musí zůstat v nějaké společnosti. Každá společnost má své vlastní obřady a rituály, vlastní písma, svůj způsob, jak se modlit. To je ta stránka, která netvoří podstatu. V nějakém sociálním náboženství musíme zůstat, neboť člověk je sociální bytost a zůstat v nějakém sociálním náboženství je požehnání. To je však základní krok chodíme do kostelů nebo na jiná svatá místa bohoslužeb, modlíme se, čteme písma, konáme jisté obřady a rituály. To všechno v nás pomáhá utvářet lásku k Bohu. Když ale naše provádění rituálů, čtení písem a chození do kostelů nebo na jiná svatá místa bohoslužeb v nás ani lásku k Bohu nevytváří a stává se pouhou mentální gymnastikou, pak nás nikam nedovede. To neznamená, že nemáte žít v nějakém sociálním náboženství. Máte. Jestliže se proti tomu bouříte, budete muset vytvořit jiné společenství. Dejme tomu, že je deset tisíc lidí vašich názorů. Pak budete muset vytvořit samostatnou společnost a vytvořit jistá pravidla, jak postupovat. Po nějaké době zjistíte, že se určité pravidlo jeví jako nedokonalé, a musí se pozměnit. A tak stále pozměňujete pravidla. S tím se tedy musí vaše vnější já smířit. Sobota jest učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Podobně byla sociální náboženství učiněna pro člověka, ale ne člověk pro sociální

15 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 15 náboženství. Důvodem, proč zůstávat v sociálních náboženstvích, je jenom poznat sama sebe a potom poznat Boha. To je jeden aspekt náboženství. Druhým je provádění jistých rituálů a obřadů. Ty se v různých náboženstvích liší, ale uvidíte, že jejich smysl je téměř tentýž. Například v některých náboženstvích je mít nepokrytou hlavu znakem úcty. V Indii je znakem úcty mít hlavou pokrytou. Takový je tam zvyk. Zdánlivě je mezi těmito dvěma obyčeji rozdíl, ale smysl je stejný. Oba znamenají, že kdykoli se nalézáte v Boží přítomnosti, ve vzpomínce na Něho, měli byste zaujímat uctivý postoj. To jsou však vedlejší věci. Smysl je jistě stejný. Zdánlivě nějaké rozdíly existují, ty se však vůbec nedotýkají účelu náboženství. Ti, kdo sledují doslovné znění pravidel, zapomínají jednoduše na ducha a jenom bojují za tyto zdánlivé rozdílnosti. V Arábii, kde je nouze o vodu, je zvykem, že když jdete k modlitbám, máte si umýt ruce, nohy, obličej, a pak se modlit. V jiných zemích, kde je vody nadbytek, říkají, že dokud neprovedete celkovou koupel, nebude to s vašimi modlitbami dobré. Je to jenom zdánlivý rozdíl daný podnebnými a zeměpisnými podmínkami různých míst. Musíme žít v nějakém sociálním náboženství. Takže je lépe zůstat tam, kde jste. Neměňte to, dá-li se tomu pomoci. A zatímco tam budete, co máte dělat? Jen čtěte svatá písma, která máte promluvy Mistrů a snažte se porozumět tomu, co říkají, a žijte podle nich. A co zjistíte: Všichni Mistři, kteří v minulosti přicházeli, byli dětmi Světla a přišli dát Světlo světu. Nepřicházeli pro žádné zvláštní náboženství či pro zvláštní zemi. Přicházeli pro celé lidstvo.

16 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 16 Je na čase již odložit ty triviální rozdílnosti, které existují tyto vedlejší věci. Měli bychom vzhlížet k účelu, k němuž byly vytvořeny, a otevřít oči té Skutečnosti, že všichni uctíváme stejného Boha. Tyto věci byly míněny k tomu, aby zastupovaly Skutečnost, která existuje. Z pohledu všech náboženství zjišťujeme, že absolutní Bůh je na pozadí všeho, co je známé a projevené. To je dokonce i něco za tím, co udržuje a tvoří celé stvoření. Tato Skutečnost je na pozadí každé věci. Můžeme Ho vypátrat nebo Ho najít? Ne. Jeho nedokážeme vypátrat. Je nevypátratelný. Dokážeš pátráním Boha vyzkoumati? Dokážeš obsáhnout Všemocného? Všemocný je nevyjádřitelný. Nedá se vyjádřit slovy. Mistři Mu dávají jména, prostě aby vyjádřili tu Realitu, která je ve skutečnosti nevyjádřitelná. Je Neměnná. Stojí psáno: "Věčně, Hospodine, tvé Slovo ustanoveno v Nebesích." Věčně to je ona trvající Skutečnost, a to je onen Neměnný. A dále je nepodmíněný a nerozdělený. Je Bezejmenný. Všechna jména jsou svatá. Máme úctu ke všem jménům, i když Bůh je Bezejmenný. Ať Jej zavoláte jakýmkoli jménem s oddaností a vírou, objeví se a můžete se s Ním setkat. Ta jména však poukazují na Skutečnost, která se nedá vyjádřit slovy. Všichni Mistři se snažili tuto Skutečnost vyjádřit. Každý ji definoval jiným způsobem. Téměř všechny definice Boha jsou obdobné. Všechny říkají, že Bůh je prvním i posledním, z něhož se nedá nic vyjmout, a k němuž se nedá nic přidat. Bůh je vševědoucí, všudypřítomný a prvotní příčinou, bezpříčinnou příčinou, sídlo všech věcí, bytí samo v sobě. To se nedá stvořit. To již existuje.

17 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 17 V Koránu prorok Mohamed říká: "V Bohu není žádná proměnlivost, neboť je věčný, nesmrtelný, nekonečný." Je to neměnné trvání a věčná Skutečnost. Tato slova se pouze snaží vyjádřit, i když nedokonale, tu velikou Skutečnost, která je na pozadí všeho. Jak jen Mistři poprvé přicházeli, snažili se tuto Skutečnost vyjádřit a pěli chvalozpěvy Pánu ty utvořily obsah našich svatých písem. Ale stejně říkají, že je nevyřčený jako vždy. Po tisíce let to Mistři vysvětlovali svými vlastními slovy, jak to jen bylo možné. Jak může být nevyjádřitelné vyjádřeno slovy? To je věcí praktického prožitku, který můžete mít prostřednictvím spojení s touto Skutečností. Ale pokud se nedají vyjádřit slovy dokonce ani naše vnější emoce, jak se dá pak slovy vyjádřit tato Skutečnost? Proto se vždycky říká, že Bůh je nevyjádřitelný. Je jedna Skutečnost, která působí v celém stvoření. Dokud nemáme nějaký prožitek této Skutečnosti, nebudeme vědět, jaká je. Co my nyní víme, je jenom, co se píše v knihách: neměli jsme žádný bezprostřední zážitek. Všichni Mistři říkají: Je to počátek i konec. V Izajášovi se praví: Já jsem první i poslední, a kromě Mne žádného Boha není. Opět se píše: Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec který je, a který byl, a který přijde, Všemohoucí. To jsou definice, které ukazují, že Skutečnost je neměnné trvání, které nemá žádný počátek a žádný konec. Bůh nemá počátku ani konce. Dokud však nemáme prožitek této Skutečnosti, nemůžeme být přesvědčeni. Od samého počátku světa Mistři přicházeli a podávali lidem výklad podle svých nejlepších schopností. Při tom všem však vždycky říkali, že On je nevyslovený jako vždy.

18 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 18 Guru Nának to napsal velice příhodně: On je Jeden, je První. Je všechno, co je. Jeho jméno je Pravda. Je Stvořitelem všeho, vždy beze strachu, strach obrací vniveč. Podobou Jeho na zemi i na moři je Věčnost, je Samojsoucí. Skrze milost Jeho opravdového sluhy opakuj neustále Jeho Jméno. Byl na počátku, je po všechny věky, a bude Tím, jenž žije na věčnost. Vidíte, že říká totéž. Všichni Mistři, jak říkali, měli prožitek této Skutečnosti. Samozřejmě, že když podávali své popisy, vyjadřovali Ji ve svém vlastním jazyce a svým vlastním způsobem. Ale uvidíte, že nápadné význačné rysy ve všem, co vyjadřovali, jsou stejné. Guru Nának potom dále říká: Je mimo myšlenky. Žádné myšlení Jej nedokáže obsáhnout. Otázkou je nyní: Můžeme Ho hledat v konečných mezích našeho rozumu? Ne, je mimo myšlenky, žádné myšlení Jej nedokáže obsáhnout. Ani kdyby lidské mysli měly myslet po věky a věky. Tak jak můžeme Boha poznat? Nejdříve by se měla zklidnit naše těla, emoce a rozum. Jenom potom přijde toto odhalení, budete potom vědět, kdo jste. Když víte, kdo jste, pak budete moci poznat a uvidět, co je Bůh. Proto Guru Nának řekl, že jestliže Jej chcete pochopit v mezích svého konečného rozumu, že Jej neuvidíte.

19 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 19 To je jako v jednom příběhu o říční želvě, co šla k rybníčku. A tam byla další želva. Ta říční želva říkala: "Víš, moře je moc veliké a nemá žádného konce!" Želva v té tůňce o kousek ucouvla a řekla: "Je asi takové?" "Ne," říkala ta druhá, "je ještě větší." Ta potom zase ustoupila o trochu více a zeptala se: "Je asi takové?" A ta druhá odpověděla: "Ne, je ještě větší!" Ta pak obešla celý rybník a řekla: "Je takovéhle?" Druhá řekla: "Ne, je ještě větší." Ta želva z rybníka se, vidíte, naprosto mýlila, protože její zkušenost se prostírala pouze k rybníku, nic dále. Stejně tak Mistři vždy říkali, že Božské Poznání je bez hranic, a nedá se očekávat, že tuto věc pravě posoudíme. Bůh je Pán. Ať Jej nazýváte jakkoli, chcete Jej jednoduše přivést do konečné sféry svého rozumu. Je-li tato Skutečnost nekonečná, jak Ji tedy můžeme vyjádřit konečnými termíny? To říkali všichni Mistři. Dále Guru Nának říká: Nedá se obsáhnout. Upanišady říkají: Pochopit Skutečnost v mezích tvého konečného rozumu je tak nemožné, jako se snažit uhasit žízeň pitím vína. Na jiném místě se říká: neb jako mohl bys vyždímat olej z písku. Obojí je nemožné. Stejně tak, přivést Jej do našeho rozumu a plně Ho pochopit není možné. Nějaké pochopení nám předávali Mistři. Pochopení toho, co se nedá vyjádřit slovy. Jejich milostí si o Něm můžeme utvořit jakousi představu. Přivádějí nás s touto Skutečností ve spojení, když vstoupíme do království Božího. Potom Jej můžeme nějakým způsobem pocítit. Potom můžeme říci, že něco je. Guru Nának říká: Jsem jako ryba v moři. Nevím, kde je jeden konec nebo druhý. Stejně Ho my nemůžeme pochopit uvnitř našeho konečného rozumu.

20 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 20 Jeho nedá se poznat, ani když člověk získá světy, neboť lidská touha se nikdy nenaplní, i kdyby nám všechny světy obtížené zlatem připadaly dílem. Žádné myšlení člověka daleko nedovede. Hnutí jeho mysli, tisícerá moudrost světa zanechá ho v temnotě, užitku žádného. Marné jsou lidské způsoby. Jak Ho tedy najít? Člověk se cítí bezmocný. Od samého počátku světa říkali Mistři totéž. Máme tolik písem, tolik stránek Božích knih, které byly napsány. A je jich mnohem více, jak každý Mistr přichází a popisuje svůj kontakt s Bohem či se Skutečností. Ze svého Božského opojení nám vylévají, co jenom přichází z vyššího vnuknutí, aby nám tak poskytli povědomí o Skutečnosti, kterou viděli. Člověk se to snaží pochopit, ale to se mu nedaří. Tak jak Ho potom můžeme vidět? Jak jenom svět začal, toto bylo osudem člověka. Dokud neuvidíme Boha, otázka zůstává: co je Bůh? Kabír říká, že ve všem je jedna Skutečnost, která udržuje celé stvoření, je přítomná v každé podobě. Proč se, při tomto přítomném v každé podobě, neshodujeme? Proč je všude tolik válek, tolik náboženství? Je to proto, že když Mistr přišel, měl nějaký praktický zážitek Skutečnosti. Předával prostě lidem, kteří se s ním setkávali, bezprostřední zážitek této Skutečnosti. Když odešel ze scény mýlit se je lidské, jak víte sešlo se někde pár lidí a měli svůj vlastní způsob myšlení. Tak nastaly změny. A opět, přišel jiný Mistr, zjistil, že ke Skutečnosti, k učení minulého Mistra, bylo přidáno smetí. To smetí odmetl a lidé mohli opět do nějaké míry porozumět pravdě o Skutečnosti. A začalo opět další náboženství.

21 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 21 Mistři nikdy nezačínali s žádnou vírou. Pouze sdělovali lidem: Je jeden Bůh a měli byste Jej milovat. Jak můžete někoho milovat, dokud jste jej neviděli, nedostalo se vám od něho něčeho dobrého? Pouhé pocity či emoce jsou jednoduše závěry vyvozené z intelektuálního zápolení. To vám nedá žádné konečné uspokojení. To bude kolísat. Někdy se tyto dedukce dají přijímat, ale to všechno bývá omylné. Jenom až uvidíte Skutečnost, budete s Ní mít bezprostřední spojení a dostane se vám její blaženosti, nevýslovné a přímé, zažijete uvnitř štěstí jenom potom budete mít pro Něho lásku, když jste ochutnali elixíru Skutečnosti. Co nám říkají Mistři, když přicházejí? Sv. Jan říká: Boha neuvidíte očima. Pak ale zase zjistíte, že někteří Mistři říkali, že Boha viděli. Tuto otázku se ptali Guru Nánaka: "Vidíš Boha?" On odpověděl: "Vidím Boha, je všude." Kristus také říkal: "Patřete na Pána." Ukazoval k Bohu a říkal: "Patřete tam na Něho." Žádné přemyšlování. Tutéž otázku pokládal i Svámí Vivékánanda. To byl původně ateista a vyzýval každého: "Je nějaký Bůh? Je někdo, kdo viděl Boha?" V těch dnech byl realizovaným člověkem Paramhansa Rámakrišna, a tak mu řekli, aby jel za ním. Vivékánanda za ním přišel a zeptal se: "Mistře, viděl jsi Boha?" Ten mudrc odpověděl: "Ano, mé dítě, vidím Ho tak, jako vidím tebe, však ještě jasněji." A on se stal rychle velkým teistou. Později ve svém životě se Vivékánanda vyznával: "Díky tomuto Bohočlověku byl jsem zachráněn." Uvidíte, že ti, kdo vyznávají, že jsou teisté, jimi popravdě řečeno nejsou. My jsme se jednoduše z našich písem naučili, že je Bůh. To jsme mnohokrát slyšeli, ale neviděli jsme Ho. Dokud něco neuvidíme, nemůžeme být přesvědčeni.

22 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 22 Když nastanou potíže, ukáže se proměnlivost života a my tím musíme projít, pak jsme zmateni a ptáme se: "Je nějaký Bůh?" Stávají se z nás skeptici. Ale jak jste jednou viděli, měli nějaký zážitek této Skutečnosti, nemůžete mít žádné pochybnosti. Mistři říkají: "My Ho vidíme." Ale jaké to jsou oči, kterými se dá vidět? Šams Tabrízí, muslimský světec, nám říká, že bychom měli být schopni vidět Boha svýma vlastníma očima a slyšet Jeho hlas svýma vlastníma ušima. V Bibli stojí: Máme oči, a nevidíme. Jaké jsou to oči? Guru Nánaka se ptali: "Říkáš, že vidíš Boha všude." On odpověděl: "Ty oči, kterými vidíte Boha, jsou jiné." Jaké to jsou ty oči, kterými můžete vidět Boha? To nejsou vnější oči, ale to oko, které je v každém z nás uvnitř. To oko Kristus nazývá "jednoduché oko." Oko jest světlem těla. Je-li tvé oko jednoduché, celé tvé tělo bude plné světla. Hinduistická písma a rčení jiných Mistrů nám říkají o Třetím oku či o skrytém oku. To oko je uvnitř v každém z nás. Toto jedno oko není z masa a kostí jako ty, které máme vně na tváři. Guru Nának definuje slepého člověka ne jako toho, kdo nemá oči na tváři, ale toho, jehož vnitřní zrak není otevřen, aby viděl Boží Světlo. Bůh se nedá vyjádřit. Ten absolutní stav můžete znát, jenom když do té Skutečnosti vystoupíte. Ale když je tato Nejvyšší moc příčinou všeho stvoření, přítomná ve všech podobách, které udržuje a podporuje, pak se projevuje dvěma způsoby jako Světlo a Zvuk a toto projevení Boží moci je skutečným prožitkem, který má Bohočlověk uvnitř. Říká se: Bůh je Světlo. Mohamedáni také říkají, že Bůh je "Núr", t.j. Světlo. Říkají, že ten, kdo vyjde nad a za fyzické tělo a vidí

23 NEJPŘIROZENĚJŠÍ CESTA 23 uvnitř Boží Světlo, je opravdový muslim. I křesťan může být definován stejným způsobem: kdo vidí uvnitř Světlo, je opravdový křesťan. Desátý Guru sikhů říká totéž: Ti, kdo vidí zářivé Boží Světlo uvnitř, jsou opravdoví sikhové či opravdoví faqíři. Ti jsou čistí. Stejné definice najdete ve všech náboženstvích, ve všech svatých písmech: Viděli jste to Světlo v sobě uvnitř? Také říkali: Zavřete-li dveře chrámu těla, uvidíte Světlo nebeské. To je možné. Všechna písma k nám hovoří o Božím Světle uvnitř. Také se v nás v každém ozývá Boží Hlas. Existuje způsob, jak můžeme mít praktický prožitek této Skutečnosti a jejího projevení. To je cesta zpět k Bohu. Bylo naše zavřené vnitřní oko otevřeno, nebo ne? To je otázka. Dokud nebude otevřeno, nemůžeme v sobě uvnitř vidět Boží Světlo. To je otázka obrácení se, obrácení se do sebe. Konečným cílem všech náboženství je Bůh, a my bychom tedy měli být schopni vidět Boha. Když pomineme nepodstatné věci, co nám náboženství říkají? Říkají: Miluj Boha svého. To říkají všechna náboženství. Až budete Boha vidět a budete s Ním mít spojení, jenom potom, popravdě řečeno, můžete Boha milovat. V současnosti je vaše láska k Bohu prakticky nemožná. Jednoduše na emocionální úrovni někdy říkáte nějaké věci, ale nemáte s touto Skutečností žádné spojení, a skutečná láska tak nevzniká a netrvá. Když za Kristem přicházeli farizeové a saduceové, navraceli se v tichosti, neboť když intelektuální člověk mluví s člověkem realizovaným, nemůže před ním obstát. Zatímco jeden vidí věci, a potom mluví, intelektuální člověk prostě cituje verše ze svatých písem, která četl, a následně se nedovede s věcmi srovnat.

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých Táto relácia v mnoha různých Pokud mi to vrátili, pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa prosím

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

To jsem taky nevěděla.

To jsem taky nevěděla. Mistryně, když jste říkala, Protože Mistr Dříve jsem si myslela, že Mistr trpí fyzicky, je nějaký způsob, jak by mohli žáci pomoci? (Ano.) Můžeme něco udělat? Ne. Meditujte. Meditujte a pozvedněte sebe,

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více