Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Prožívá církev krizi středního věku?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Prožívá církev krizi středního věku?"

Transkript

1 Joachim Wanke, Postavit světlo na svícen, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2005, str.6-25, kapitola 1. Prožívá církev krizi středního věku? 1. PREVENTIVNÍ REZIGNACE Životopisné zkušenosti jednotlivce a životopisné zkušenosti společenství jsou v určité míře v souladu. Na životní pouti mnoho lidí někdy po letech a desetiletích výstavby či konsolidace zakusí určité ochabnutí. Právě lidé zvyklí na úspěch jsou takovou krizí zasaženi obzvlášť silně. Tomuto stavu se říká krize středního věku. Nachází se v takové krizi i naše katolická církev? Příznaků se ukazuje více než dost. Situaci považuji za kritickou na základě následujících postřehů: z naší katolické církve se vytratilo přesvědčení, že by se normální nepokřtěný člověk mohl stát katolickým křesťanem. Obecně se spoléháme na křest malých dětí jako na automatický prostředek rozmnožování křesťanů. Proti to mu nelze v zásadě nic namítat. Ale to, že se z malého pokřtěného dítěte stane trvalý křesťan, rozhodně není tou nejsamozřejmější věcí na světě. Mnozí rodiče to sami bolestně pociťují, když vidí, jak se děti přes veškerou jejich snahu vzdalují církvi. Rychle se pak utěšujeme větou: Tak už to dnes chodí! A někteří I dodají: Za to může sama církev! čímž se míní, že se církev dostatečně nepřizpůsobila dnešním životním postojům a zvyklostem. Dospěl jsem k názoru, že tichý odchod tolika mladých pokřtěných z církve a chybějící povědomí mnoha křesťanů o přitažlivosti vlastní víry spolu trochu souvisí. Existuje něco jako preventivní rezignace, která říká: Já osobně jsem a zůstanu nějakým způsobem katolík, ale ostatní tím nechci obtěžovat! Problém vězí právě v pojmu nějakým způsobem. Odsunujeme své křesťanství, svou katolicitu do soukromí. Zatímco například sexuální otázky se veřejně probírají do nejmenších detailů, o dvou otázkách se zjevně mluvit nesmí: o vlastním platu a o vlastní náboženské orientaci. To je posuzováno jako neslušné, odporující zásadám společenského chování.

2 2. POSTKOMUNISTICKÉ STÁTY JSOU NÁBOŽENSKY NEMUZIKÁLNÍ Zmíněná preventivní rezignace má jistě základy i ve zkušenosti církve ve střední Evropě. Mnozí návštěvníci ze Západu se domnívali, že po tak dlouhém potlačování veškerého náboženského a částečně i církevního života musí v církvích nastat příliv. Znalci vnitřní mentality tohoto území však měli jasno už dříve: Východní Němci jsou nábožensky nemuzikální! (M. Weber). A církev je pro ně když ne něčím exotickým, tak alespoň něčím velmi cizím, nesrozumitelným. K tomuto závěru existuje mnoho chytrých pojednání. V diagnóze jsou pozorovatelé většinou zajedno, méně už ve vysvětlení příčin této skutečnosti, nemluvě pak o terapii. Realisticky musíme počítat s tím, že většina obyvatelstva postkomunistických zemí kvůli indoktrinaci, ale i přivyknutím na naprostou nábožensko-církevní abstinenci těžko najde v dohledné době přístup k náboženské či dokonce církevně laděné víře. Poznamenejme také, že tady na Východě to zrovna netáhne samou zbožností! I když existuje několik nových náboženských kroužků a skupinek, nehraje to v množství obyvatelstva východního bloku žádnou roli. Mohlo by to souviset s tím, že přijímání životních hodnot Západu i jejich nositelů tak jako tak ustává, na druhou stranu to může být jistý postoj vzdoru: Nám, lidem z Východu Západ všechno sebral, ale svůj ateismus si vzít nenecháme! Snad je to formulováno trochu přehnaně, ale považuji toto vysvětleni vzdálenosti východní Evropy od náboženství a církve alespoň do určité míry za oprávněné. Ateismus se u nás dědí již tři nebo čtyři generace často ještě z předválečné doby. Přesto bych chtěl dodat: Výslovný ateismus je, zvláště po pádu komunismu, promíchán s unaveným, z části rezignujícím skepticismem nebo agnosticismem. Skutečný ateismus je totiž intelektuálně příliš namáhavý. Lidé na Východě jsou spíše umělci života, kteří si své základní přesvědčení (pokud vůbec nějaké mají či mít chtějí) uhnětli sami - z předsudků z vlastní životní zkušenosti, z pozůstatků komunistické výchovy, ze západního pozitivismu atd. Církve nenarážejí na Východě pouze na odmítání, i když to také. Vedle toho se však objevuje i zvědavost, zájem, přátelská účast, ale jen zřídka skutečný životní obrat na základě křesťanské víry v Boha.

3 3. KATOLICKÉ GHETO Tímto pojmem označuji katolický postoj uzavírání se, který se vytvořil dlouhodobou, dvě až tři generace trvající bojovou situací věřících a církve. Pozitivně bychom tento postoj mohli nazývat společenstvím bojové soudržnosti, v němž se snese i nějaké znevýhodnění či šikana, v negativním pohledu je to ale strukturální slabost, totiž právě uzavřenost, nebezpečí, že takto vymezená skupina už nebude schopna správně vnímat společenskou skutečnost, případné adekvátně jednat. To se jasně ukázalo po převratu, když šlo o to, aby obyvatelé střední a východní Evropy přejali určité životní modely, jež vyrostly v prostředí západního katolického života: činnost spolků, výuku náboženství ve školách, přítomnost v médiích, dialog s kulturou a vědou atd. Naše nedostatečná kompetence ve zmíněných oblastech, které překračují vnitřně církevní prostor, určitě souvisí s chybějící zkušeností a částečně i s malým počtem nás věřících, ale také, a to především, s naším duševním a duchovním postojem, který je stále spíše ohraničováním se a sebeobranou než otevřením a dialogem s okolím. Tato hesla s nadsázkou označují zásadní pastorační rozhodnutí, která tak chemicky čistě a izolovaně neexistují. Vedle otevírání se existuje také nutnost hranic, v dialogu je nutná i profilace. Vždyť bez ní by se dialog vůbec nemohl uskutečnit. Například v ekumeně jsou, podle mého názoru, všichni stejní - ale právě proto jsou také nudní! Přesto bych chtěl upozornit na určitou strukturální a duchovní slabost našeho východního diasporního katolicismu: Neobjevili jsme dosud skutečnost, že ve společnosti můžeme být duševně a duchovně přítomni s velkou razancí, podněcovat a mířit k druhým lidem, že můžeme být hybateli. a nikoli udržovateli. Nestavíme světlo nasvícen. Tím nemyslím naše vlastní světlo, ale světlo víry v Boha, které i nám bylo darováno, které nás - věřící i nevěřící - chce společně osvěcovat.

4 4. CÍRKEVNÍ DIVOKÝ ZÁPAD Po převratu jsem se ještě trochu naivně domníval, že život církve zůstane ušetřen turbulencí společenského zlomu. Vždyť jsme nemuseli změnit své Krédo a zůstal nám i církevní rok. Ale od té doby jsem svůj názor zásadně přehodnotil: Život naší církve byl také vtažen do oněch změn, které vyvolává demokratická a liberální společnost. V této souvislosti odkazuji na to, co se po převzetí západních církevních struktur musíme učit: uspořádaný, i když také zavazující vztah mezi státem a církví, duchovní péče v armádě, přítomnost ve školách, spolky, charita jako samostatná obecně prospěšná společnost, která sice přijímá státní peníze, ale zároveň je musí vyúčtovávat, a vůbec blahodárná nutnost brát vážně realitu financování církevního života. Mnohé věci jsou potěšující a mnohému jsme se rychle naučili, třeba právě v oblasti charity, ale i při zakládání škol, ve vlivu na politiku (kde má náš hlas větší váhu, než by se podle našeho skromného počtu mohlo zdát), v jednání s médii atd. Například některé rozhlasové stanice jsou obdivuhodně otevřeny církevním záležitostem, v neposlední řadě také díky tolika aktivním křesťanům, kteří se zde dobře uchytili. A přesto je třeba vidět, že právě nyní, v situaci přelomu a nového začátku, v situaci, kdy je i pole naší společností přeoráváno máme více možností, než si uvědomujeme. V jistém smyslu to platí pro všechna období dějin církve. Ale situace v zemích s obnovenou demokracií ještě ani zdaleka neztvrdla a nezkornatěla tak, jak se částečně stalo na Západě. Ještě tu leccos teče, duchovně a strukturálně se pohybuje, jen buďme bdělí a připraveni napřít své síly. V tomto bodě také prosím diecéze na Západě o duševní podporu a duchovní pomoc: církev na Východě potřebuje právě teď další solidaritu, nejen finanční, ale i osobní a ideovou. Z duchovního i církevního pohledu jsme tady na Východě úsekem fronty, kde se bude rozhodovat i o vývoji na Západě. Jistě: i v ovzduší starých, bohatých a liberálních západoevropských měst a univerzit stojí církev na válečném poli. Ale tady na Východě dojde, podle mého názoru, k exemplárnímu rozhodnutí, zda zvěstování evangelia, a to zvěstování prostřednictvím církve, někoho osloví nebo ne. Na Východě bude muset církev uvést do chodu síly, které by dokázaly dát evangeliu v postmoderní společností nový lesk. Ale nemám na mysli jen pracovní síly církve na Východě (že jsme zaměstnanci církve, je víceméně náhoda), nýbrž všechny na Východě i na Západě kteří cítí, že je na čase, aby se na naší církvi a na způsobu, jak ji tvoříme, něco změnilo. Postkomunistické státy by se pro západní katolicismus měly stát něčím jako církevním Divokým západem, ve kterém se dá ještě něco utvářet a budovat. Myslím si, že tuto výzvu doby částečně pochopily řády a i se svými slabými silami začaly na Východě dobrou práci.

5 5. POTŘEBUJEME KVAS PRO KŘESŤANSKÝ LID Když to tak líčím, uvědomuji si, jak jsme i na Východě vtaženi do zřetelné všeobecné nejistoty místních církví. Na tuto situaci již upozorňovali a analyzovali ji pater Kehl SJ, F. X. Kaufmann, M. N. Ebertz a další. Zmíněná nejistota samozřejmě souvisí s hluboko sahajícím kulturním převratem, který vyvolává trvalý posun směrem k uvolnění, aniž bychom věděli, kde to skončí. Stručně řečeno: Člověk je odsouzen k životu bez směrovek. Ubývají mu nosné základy, na nichž by mohl budovat a rozvíjet individuální a sociální život. K těmto mizejícím směrovkám patří i křesťanská tradice. Vrátím se k diskusi o památníku obětem holokaustu v Berlíně: příznačná byla Habermasova námitka proti návrhu Richarda Schrödera umístit na památník hebrejsky napsané biblické přikázání Nezabiješ. Kromě rozšířeného argumentu, že by to neodpovídalo jedinečnosti událostí holokaustu, Habermas říkal, že dnes již nelze odůvodňovat zákaz vražd náboženskou tradicí. Jako církve si samozřejmě nesmíme nechat vzít právo kárat etické prohřešky. Ale musíme počítat s tím, že svůj postoj nemůžeme vysvětlovat jen nábožensky. A to je výzva této doby, na kterou v zásadě ještě neumíme odpovědět. Máme tedy přece jen o Bohu mluvit nenábožensky (Bonhoeffer)? Nebo máme o Bohu mluvit ze strmých výšin, takže jej budeme líčit jen jako negaci odsouzeníhodného světa (evangelikálové)? Nebo se máme jen pokusit navazovat na lidské touhy a požadavky, nebo dokonce jen rozšiřovat a probouzet transcendenci člověka, která nepřekračuje hranice tohoto světa, jak se o to pokoušejí nová náboženská hnutí? Otázka za otázkou. I když v současné době neexistují konečné odpovědi, příliš se tím netrápím. Vždyť je to znamení převratné doby, kdy klesají všechny staré horizonty, ale nové ještě nejsou zřetelné. Starostí mi však dělá možnost, že by náboženské otázky zcela utichly. Friedrich Nietzsche je dnes možná aktuálnější než na konci minulého století, přinejmenším proročtější než marxismus, který měl nakonec ještě vizi budoucnosti, ovšem čistě pozemskou, takže před stavoval jakési křesťanství bez Boha. Naproti to tomu Nietzsche už viděl mžourajícího člověka, který všechno prohlédne, až nakonec nevidí nic. Nietzsche viděl člověka, který si svůj životní prostor tak zaplnil výtvory svých rukou a svého ducha, že nevidí Boha. Pravou výzvou naší církve tedy není otázka po církvi, ale otázka po Bohu. Naším úkolem je zcela nově objevovat evangelium, snad přímo u samotné ho učitele - Ježíše - přes všechny církevní tradice, které potřebujeme jako kontrolu, ale které už nedokážou probudit život víry. Když to tak formuluji, je jasné že šance pro evangelium nemůžeme vytvářet my. Existuje jen onen kairos, který nám Bůh nově dává v každé době. Můžeme však ještě poctivěji vnímat duchovní situaci doby, nehnat se za iluzemi, ale soustředit se na podstatu toho, proč vlastně církev existuje. Musíme být přesvědčeni, že právě my máme (přesněji řečeno; ne my, ale Boží Duch skrze nás) i dnes zvěstovat lidem pravdu, která rozhoduje o životě či smrti. Toto pře svědčení nám chybí. A proto ani nevíme, jak bychom měli tuto zprávu sdělovat. To se změní, až my sami evangelium nově pochopíme nebo lépe; až nás evangelium zasáhne a promění. Příznaky takového nového kvasu mezi křesťany existují.

6 6. CO NÁM CHCE SDĚLIT BOŽÍ DUCH Neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že i biskupové někdy hodnotí současnou situaci víry a církve naprosto rozdílně. Snad by bylo možno sjednotit se na hodnocení objektivních skutečností - odchody z církve, úbytek křtů, nedostatek duchovních povolání, zákopové války uvnitř církve a nadávání na církev ze všech stran. Nejsou snad tato fakta, před nimiž nikdo nemůže zavírat oči, dostatečným důvodem k pesimismu a rezignaci? A přesto znám spolubratry biskupy, kteří při rozhovorech o současné situaci církve nemluví jen pesimisticky. Víra, láska a naděje Božího lidu nemohou být posuzovány jen na základě průzkumu veřejného mínění a pro zhodnocení situace církve nejsou nejlepší metodou ani sociologická šetření. Boží Duch se vždy dokáže o nějaké překvapení postarat - skutečně i dnes? Vyjděme ze základního předpokladu, že Boží Duch je v každé době a v každé historické situaci přítomen stejnou měrou. Co mu brání v jeho obnovujícím a osvobozujícím působení, je vždy spíše naše vlastní lenivost, slabost a hřích, než nedostatečná Boží náklonnost k jeho lidu. Nemusíme s námahou hledat Božího Ducha, ale naopak sám Duch Boží hledá, jak proniknout do izolovaného a často se sebou velmi spokojeného světa našeho života a naší církve. Objevit pronikání Ducha Když klesám na duchu a přepadají mě záchvaty pastoračního pesimismu přistihnu se někdy že sahám po historické církevní četbě. Víc než vznešené pravdy, které uchovala má znalost nauky a Bible, mi pomáhá pohled do uplynulých období dějin víry a církve, ať už mě utěšují v tom smyslu že to tenkrát také nebylo lepší než dnes, či mě povzbuzují protože s úžasem vidím, z jak malých počátků může Boží Duch nechat vyrůst něco velikého. Takový pohled zpět posiluje mou důvěru, že Boží Duch i dnes hledá skuliny, skrze které by mohl narušit naši falešnou sebejistotu a nasycenost. Zatímco sepisuji tyto věty, zdá se mi, že jsem zaslechl první zabušení Božího Ducha na dveře našeho života. Zmíněná sebejistota a nasycenost je v naší společnosti na ústupu. Podle obecného názoru tučná léta skončila. Šíří se nejistota staré jistoty (např. jistota údajně nezadržitelného pokroku) se rozplývají. Dnešní člověk už dávno není prométheovským typem dobyvatele a spolutvůrce světa, který se nebojí žádných těžkostí. Ptá se naopak s hrůzou, co se to stalo z duchů, které kdysi vyvolal. Jeho svět vykolejil. Mnohé otázky, které byly ještě v minulé generací pokládány za plně zodpovězené (například otázka, jakou budoucnost má zbožnost v moderní době), jsou zcela otevřené. Karty se nově míchají. Když se na věc díváme z uvedených hledisek, dává duchovní mapa naší společnosti slovu krize úplně nový zvuk. Období krizí jsou samozřejmě také obdobími zániku. Staré a osvědčené odumírá, ztrácí se, často bez povšimnuti, jako by to ani nikdy nemělo význam. Kdo takhle ve svém životě prožívá ztrátu hodnot a postojů, které pro něho byly kdysi důležité, může být znejistěn až v hloubi své existence. Doby krizí jsou ale i obdobími růstu. Někdy může nepozorovaně, nesměle a v náznacích vyrůst něco nového, co později získá všeobecnou platnost a rozvine svou proměňující sílu. Například otroci byli i v křesťansky zaměřené společnosti naprosto samozřejmým jevem. Ani otcům amerického prohlášení nezávislosti nepřipadalo otroctví jako něco nepatřičného. A najednou přišel čas, kdy se každý diví, jak mohl někdo dříve takto uvažovat a usuzovat.

7 Rostoucí požadavek svobody Jeden z průlomů Božího Ducha do světa vidím v rostoucím požadavku svobody. Někdo by z toho mohl vyvodit přesně opačné závěry třeba poukázáním na rostoucí liberálnost a subjektivní zvůli, se kterou dnes lidé bezohledně prosazují vlastní Svobodu na úkor svobody druhých. Ale stejně bychom neměli připustit, aby nám krizové jevy v tomto procesu růstu zabránily rozpoznat základní linie ležící v pozadí. Epochální nástup svobody ve střední a východní Evropě byl více než jen touha připojit se ke konzumnímu životu Západu a možnostem cestování. Takové převraty jsou samozřejmě složitými událostmi s různými, i protichůdnými tendencemi a motivy. Přesto je toto volání po svobodě od společenského systému, který opovrhuje lidmi a je vystavěn na lži, pronikáním Ducha, znamením doby, které je třeba bděle sledovat. Cit pro autenticitu Něco podobného platí i o zjištění, nad kterým se hodně zamýšlím. Lidé mají jemný cit pro opravdovou autenticitu, jak se dnes s oblibou říká. I obrazová média, která mohou být samozřejmě používána také k manipulaci a sebestylizaci musí kapitulovat, když se u lidí ukáže jiskra opravdovosti. Politiky to možná někdy obtěžuje a i my, duchovní pastýři a biskupové, se děsíme tohoto měřítka, kterým sdělovací prostředky hodnotí i nás. Současníci však neodbytně a mimo ochranné fasády (úřadu, učenosti, úspěchu atd.) požadují to, co má dnes větší váhu než všechno ostatní: Jsi opravdový? A také neúprosnost, někdy dokonce dějinná nespravedlnost, s níž se pátrá po minulé vině, poukazuje na tento pohyb hledání pravdy, ale pravdy, která znamená více než správnost. Jde o pravdivost až do kořenů vlastní existence. Co když za tím stojí dílo Ducha Božího? Nové ocenění jednotlivce Vidím, že se objevuje pozornost věnovaná jedinci a jeho důstojnosti, jeho lidské tváři. Asi tímto názorem sklidím především nesouhlas, vždyť právě dnešní doba vypadá jako doba nejhlubší nelidskosti. Uvedu jen vysoký počet potratů, debatu o eutanázii, rostoucí kriminalitu mládeže, nemluvě o teroru a masových vraždách jako prostředku politiky a zajištění moci. A přece se odvažuji tvrdit, že na vzdory tomu existuje hluboký cit pro nenahraditelnou hodnotu jednotlivce. Chceme, aby se s námi jednalo lidsky. Co tím vlastně míníme? Určitě se někdy zachází lidštěji se zvířaty než s lidmi. A přece je tu snaha hledat, jak se vymanit z nelidských sítí společnosti myslící čistě ekonomicky, vystavěné na hospodářských a finančních tlacích. Hovoří se o tom, že společnost, která odepisuje pět až deset procent svých členů, si nezaslouží označení lidská. Pozoruji, jak na základě těchto názorů vyrůstá alternativní jednání. Zjišťuji, že lidé si více váži lidské vzájemnosti než vlastnictví nějaké věci. Setkávám se s lidmi, kteří si stanovili svůj cíl na opačné straně, než je majetek a požitky, a v odevzdání se druhým rostou ve svém lidství. A uprostřed hluku senzacechtivé společnosti, pro kterou jsou i zprávy o politickém dění zábavou, vidím lidi, kteří milují tichost, kteří se brání trvalému ovlivňování médii, kteří jsou otevřeni meditaci (světské či náboženské), kteří si cení opakování coby prostoru pro cvičení trpělivosti, vyrovnanosti a soustředění. Samozřejmě je to jako obvykle provázeno chybami a omyly, módní esoterikou a duchovním sebeukájením, nesmyslnými nápady a žádostivosti vyzkoušet uprostřed všeobecné nudy zase něco, co tu ještě nikdy nebylo. Ale přesto se Duch Boži snaží člověka rozhýbat. A když nás zkouší probudit oklikou přes ekologickou posedlost kdo by proti tomu něco namítal? Vždyť nám Lidem dal i rozum, abychom rozeznali hlouposti od směrodatných a

8 prospěšných poučení. Může se klidně stát, že si člověk, který se dnes angažuje v ochraně želv, začne zítra všímat i života v mateřském lůně. Pátrání po Ty A jako příklad pronikání Ducha dnes výslovně uvádím požadavek hlubší jednoty a společenství. I zde jsou patrné opačné tendence. Roztříštěnost a přetrvávající zákopové války, stranický duch a bezuzdný individualismus jsou v naší společnosti nepřehlédnutelně přítomny. Duch doby říká: Užívej si života! Uspořádej si ho podle všech pravidel umění - i na účet druhého! Roste ale temně podezření, že kvůli takovým životním postojům přijdu nakonec zkrátka. Strach, že bych snad mohl něco propást, je jedním z nejskrytějších popudů naší konzumní a spotřební společnosti. A přece za tímto strachem vězí také podnět Ducha Božího. Protože když byl někdo dost dlouhou dobu svobodný, časem zjišťuje, že je sám a že ho i ostatní lidé nechávají samotného. Možná potom novým způsobem objeví Ty, ne jako ohrožení, ale jako obohacení. Může ucítit, že jsou vazby, které nezotročují, ale dávají svobodu, tak jako horolezecké lano svazuje horolezce, ale zároveň ho nechává bezpečně lézt. Mladým lidem nepomáhají k naplněnému manželskému svazku kázání o morálce (sama o sobě), ale Boží Duch, který jim v partnerově Ty dává zakusit své vlastní božské Ty. Ne všichni, kdo dnes už netouží po sňatku, to činí z čistého egoismu a sobectví. Vidím podněty Ducha i u těch, kteří sice ještě ztroskotávají na nečestnosti svého okolí a na své vlastní neschopnosti, ale přesto nevzdali hledání blízkého člověka - nějakého Ty. Měli bychom ve svých farnostech a společenstvích dokázat každého přijmout s otevřenou náručí. Pak k nám bude přicházet více lidí a budou se nás ptát: Kde bydlíš? (srov. dotaz učedníků Ježíši, Jan 1,38). Budou se ptát, protože se jim zošklivila nezakotvenost vlastní existence. Kéž bychom je mohli pozvat k sobě a jako Pán jim říci: Pojďte a uvidíte!

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství. 2. Charakteristika předmětu CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NÁBOŽENSTVÍ (ČTYŘLETÉ STUDIUM) 1. Název vyučovacího předmětu: Náboženství 2. Charakteristika předmětu Obor přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE,

POLITICKÉ IDEOLOGIE, POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ IDEOLOGIE, pracovní list 1. Doplňte tabulku:

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více