Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ"

Transkript

1 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

2

3

4 OBRAZCE SLOV

5 PRAHA 2011

6 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

7 OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011 ISBN

8 m o d ř ž l u ť h n ě ď č e r ň č h r d l ř ď m ť e n u ě ň ž o 7

9 Základem plošné binární básně je kódový seznam, tj. zakódování každého písmene, které se v básni objevuje, řetězcem složeným z bílých a černých čtverečků. Kód písmene může být v básni užit vodorovně (v tom případě se čte zleva doprava) a/nebo svisle (v tom případě se čte shora dolů). V této sbírce se kódový seznam nachází vždy na dolní části stránky (s ch se zachází jako se dvěma písmeny). V každém z obou čtvercových obrazců, které se nacházejí v první básni této sbírky, jsou zakódována dvě slova. Kód každého slova je složen z kódů jeho písmen. Modř přechází v žluť, žluť přechází v modř. Hněď přechází v čerň, čerň přechází v hněď. Takovou představu může první báseň této sbírky vyvolat. 8

10 p ř í š t í r a d o s t m i n u l ý s m u t e k a l ř d m s e n š i o t í p u k r ý 9

11 ú k r y t p a s t a r t k s ú p y 10

12 v p z a h d ů á r m u e a h u á m ů d p v e r z 11

13 o d e j d i z ů s t a ň a j s d ň t e o ů i z 12

14 Až dosud byla každá báseň v této knížce jednostránková. Nyní se začnou objevovat i básně o větším počtu stránek. Pokud bude báseň alespoň dvoustránková, bude každá její stránka opatřena návěštím tvaru (m / n), kde n je počet stránek básně a m je pořadové číslo stránky uvnitř básně. (U jednostránkových básní taková návěští nebudou). Pokud bude báseň alespoň dvoustránková, bude kódový seznam na každé její stránce stejný bez ohledu na to, která z písmen kódového seznamu budou na stránce využita (vyskytnou se i případy, že na stránce nebude využito žádné písmeno). 13

15 ž e j i l e z n á s t o t a a n á o b p c s e t h y i z j ž l 14 1/2

16 p o c h y j i b y s t o t a a n á o b p c s e t h y i z j ž l 2/2 15

17 t o u h a b ý t n a o p a č n é s t r a n ě t o u h a b ý t n a o p a č n é s t r a n ě a h r b n s č o t é p u ě ý 16

18 z n e v i d i t e e l l ň ň o o z n e v i d i t v v á á n n í í á n d ň e o i t í v l z 17

19 a d n á e ň b j s 18 1/2

20 j e d n a b á s e ň a d n á e ň b j s 2/2 19

21 j s m e j s m e č č t t y y ř ř i i j s m e j s m e č č t t y y ř ř i i č j s e m t i ř y 20

22 s t á l e n c á o s z z a a j t í o m u á z d í j e a í o á j s c l t d m u e n z 21

23 t o s i d á m e z a r á m e č e k a m á o č r d s e t i z k 22

24 á s e š ě t i u j v m z n ž o 1/3 23

25 m o ž n á s e z m e n š u j i m o ž n á s e z v ě t š u j i á s e š ě t i u j v m z n ž o 24 2/3

26 á s e š ě t i u j v m z n ž o 3/3 25

27 s b l í ž e n í b í s e l ž n 26

28 s l i b y s l i b y s l i b y s l i b y s l i b y c h y b y c h y b y c h y b y c h y b y c h y b y b h s c i y l 27

29 í é ě s š ú p n e s o p j n ú s p ě š n é s p o j e n í e o é p ě s í š j ú n 28

30 v š e p ř e b y t e č n é j e p r y č b r č ř e š é t j v n y p 29

31 z t r á t a p ů v o d n í p o d o b y a p á r b t d ů í v n y o z 30

32 a u u z a p p z a r r z a o o z a s s z a t t z a ř ř z a e e z a d d z a m m z a e e z a z z z a i i z a k k z a r r z a a a z a j j z a n n z a o o z a s s z a t t z a m m z a i i z a k ř d m s e n t i o u j p z r 31

33 a n i t o l i k č e r n ě s l o v a n e p ř e k r y j e a č e ě i j k l n o p r ř s t v y 32

34 b á s e ň r o z p u s t n á á u á p b r e s n t ň u o z 33

35 p ř e t o p o š l u e p š l ř t o u 34 1/4

36 e p š l ř t o u 2/4 35

37 p ř e t o p o š l u e p š l ř t o u 36 3/4

38 e p š l ř t o u 4/4 37

39 s á m j s e m s e o p r a v i l a m á o e p i r j s l v 38

40 p r o t e s t u j i p r o t e s t u j i p r o t e s t u j i e o s i p t j r u 39

41 a t l o e n n e i ř k í o k m e u j a j o e k ř i l t í m u n 40

42 d í t e k u i n ú o 1/3 41

43 d í t e k u i n ú o 42 2/3

44 o d t u d n n e e n n í í ú n i k u d í t e k u i n ú o 3/3 43

45 n a l é d o k o n u t í s p l y d o k o n a l é s p l y n u t í a o d p é s í t k u l y n 44

46 r o z r u š e n e o u n r z š 45

47 ú z k o s ú z k o n ú z k ú z n n a a d ú n n a a d d ě ě j a j s d k t e n ú ě o z 46 1/2

48 z k o s t k o s t e o s t s t ě j j e e t a d d ě ě j j e e a j s d k t e n ú ě o z 2/2 47

49 u v n i t ř i t n u ř v 48

50 t e ď s i a l e n a s a d í m m a s k u a l d m ď n e s i t í u k 49

51 v v i i d d í í m m j j e e n n p p o o l l o o v v i i n n u u d j o e l p i m u í n v 50

52 Šipky, které se nacházejí v každé z pěti stránek příští básně, vymezují čtverec. Kódový seznam básně je výzvou k tomu, čtverec přečíst. 51

53 b k č n e o ě p í z 52 1/5

54 b k č n e o ě p í z 2/5 53

55 č b k č n e o ě p í z 54 3/5

56 n b k č n e o ě p í z 4/5 55

57 k o n e č n ě b e z p e č í b k č n e o ě p í z 56 5/5

58 j e š t ě r o j z e h d l n é o d u n u s e d j s e l š é n t ě o u h r z 57

59 n e p o v e d e n á b á s e ň á ň b o d p e s n v 58

60 k a m a ž l z e z a j í t a j t e k z í l ž m 1/3 59

61 k a m a ž l z e z a j í t a j t e k z í l ž m 60 2/3

62 a ž a j t e k z í l ž m 3/3 61

63 p o v ý m ě n ě d i a g o n á l y a m á n d o ě p g v i y l ý 62

64 z á t i š í s v e l k ý m l á s e š i t í v k ý l z m 63

65 z á t i š í s v j s n e j a s n ý m i s l o v y a á e i í j l m n o s š t v y ý z 64

66 z á t i š í s o b d é l n í k y á n b o d s é š i t í y k z l 65

67 z á t i š í s á s í i t á z k o n t r a s t y a r á s i š í t k y n z o 66

68 z á t i š í s p r á z d n ý m r á m e m á d e i í m n p r s š t ý z 67

69 z á t i š í s e z l o m k š í e m z á t i š í z á t i á e i í k l m o s š t z 68

70 Podoba následujících čtyř básní se od podoby všech předchozích básní částečně odchyluje. Obrazec, jímž jsou slova básně kódována (ve třech případech jde o čtverec), není v básni viditelný celý; vlastně je rozdělen na část viditelnou a část neviditelnou. Toto rozdělení obrazce se podílí na tom, co báseň vypovídá. 69

71 t o n e n í v š e c h n o c o e š h t í v n 70

72 z k r á c e n ě á ě n c k r e z 71

73 z t r a č t v r c e n á t i n a a n á r c t č v e z i 72

74 o s l a b e n ý k o n t r a s t a o b r e s k t l ý n 73

75 I kdyby byla z plošné binární básně odstraněna všechna písmena, která obrazce slov provázejí, kódový seznam by umožnil písmena na původní místo vrátit. Většinou by to však byla pracná procedura vnímání básně by se tím změnilo v luštění rébusu. Ale tam, kde je kódový seznam krátký, změna básně v rébus nehrozí. Odstraněním písmen z blízkosti obrazce se báseň stává tišší. Ticho básně však také může skrývat vzpouru proti kódovému seznamu. 74

76 č p y r 75

77 a n o k p 76

78 Aby mohl čtenář přijmout i následující, poslední báseň, musel by připustit, že i obrazce slov lze někdy skrýt. Žádná báseň této sbírky nemá název. Kdyby se však autor u této básně rozhodl pro výjimku, název básně by zněl chvíle před střetnutím. 77

79 č í l e m 78

80 POZNÁMKA AUTORA Koncem roku 1965, ani ne rok a tři čtvrtě po svých prvních pokusech na půdě experimentální poezie, jsem objevil to, co jsem tehdy nazval binární básní. Binární báseň byla konfrontací dvou nebo více slov, každé z těchto slov však bylo v básni zastoupeno svým kódem. Kód slova vznikl spojením kódů jeho jednotlivých písmen. Kódem každého použitého písmene byl řetězec složený z prvků dvou druhů; tyto prvky jsem obvykle zapisoval jako 0 a I (tehdejší psací stroje mnoho možností na výběr nenabízely). Součástí básně byla prezentace kódů všech použitých písmen. Binární básně, které dnes nazývám liniovými binárními básněmi, se staly osou mé experimentální tvorby v druhé polovině šedesátých let. I mnohem později jsem se k nim občas vracel. O silvestrovském večeru 2009, tedy zhruba 44 let po mém objevu liniové binární básně, mě zcela nečekaně napadla myšlenka plošné binární básně. I když mě ten nápad ihned zaujal, byl jsem k němu zpočátku zdrženlivý. Uvědomoval jsem si, že zisk zřetelné vizualizace, která přechod od liniové binární básně k plošné binární básni přináší, doprovází ztráta některých možností binární básně, a to právě takových možností, kterých jsem u liniových binárních básní často využíval. Přesto jsem hned následující den na Nový rok 2010 začal zkoušet plošné binární básně konstruovat; a přitom jsem symboly 0 a I nahradil bílým a černým čtverečkem. Jakmile jsem si uvědomil, že jeden čtvereček může být v plošné binární básni součástí kódu dvou slov, slova čteného horizontálně i slova čteného vertikálně, začal jsem nápad silvestrovského večera považovat za nosný. A postupně jsem nalézal další významné možnosti plošných binárních básní, které jsou s možnostmi liniových binárních básní nesrovnatelné. Jeden z rozdílů plošných binárních básní od básní liniových je velmi zřetelný: zatímco v liniových binárních básních vystupovala jen izolovaná slova, v plošných binárních básních se setkáváme se slovy spojenými nejen významovými, ale také gramatickými vztahy. Ne všechny geometrické obrazce složené z bílých a černých čtverečků, které jsou v této knížce přítomny, jsou obrazce slov. Domnívám se však, že plošným binárním básním lze naslouchat i tam, kde zdánlivě mlčí. Ladislav Nebeský

81 poezie sv. 33 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV Korektura Šárka Šavrdová Grafická úprava Jan d Nan Tisk Akcent, tiskárna Vimperk s. r. o. Vydalo nakladatelství dybbuk, Jan Šavrda, Sekaninova 12, Praha 2, roku 2011 jako svou 156. publikaci. První vydání ISBN

82

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce

Jiří Hlavenka. Dělejte. Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte Dělejte byznys na na Internetu Internetu Jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce Jiří Hlavenka Dělejte byznys na Internetu Computer Press Praha 1999 Jiří Hlavenka Dělejte

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

Ne příliš stručný úvod

Ne příliš stručný úvod Ne příliš stručný úvod do systému LATEX 2ε Neboli L A TEX2e v 73 minutách Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna a Elisabeth Schlegl Michal Kočer, Pavel Sýkora Verze 2.2-Beta, 25 leden 1996 Verze překladu

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

a-didaktické situace identifikovat různé typy institucionalizace při objevování

a-didaktické situace identifikovat různé typy institucionalizace při objevování South Bohemia Mathematical Letters Volume 22, (2014), No. 1, 43 56. DIDAKTICKÉ SITUACE PŘI VYTVÁŘENÍ MATEMATICKÝCH POJMŮ V PŘEDŠKOLNÍ EDUKACI Abstrakt. Vytváření matematických představ v předškolní výchově

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT

Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje 1. STARÝ EGYPT 1 VÝVOJ ČÍSELNÝCH SOUSTAV Tento text si klade za cíl popsat, jaké číselné soustavy a číselné symboly se během historického vývoje užívaly k vyjádření přirozených čísel a zlomků, v některých případech se

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

POI. Richard Bruna - Richee

POI. Richard Bruna - Richee POI. Richard Bruna - Richee 2 Tato kniha je věnována mé rodině, kamarádům a krásným lidem dobré vůle. Všem, kteří hledají rytmus svého života. autor 3 OBSAH Vysvětlivky Úvod..........................................................

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více