Návod k ovládání systému SMS-operátor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k ovládání systému SMS-operátor"

Transkript

1 Návod k ovládání systému SMS-operátor I. Začínáme 1. Aplikace je přístupná na webové adrese: 2. Ještě než se přihlásíte do aplikace Prosíme, podívejte se (a upozorněte na to i Vaše kolegy) na to, jakou verzi internetového prohlížeče Microsoft Explorer máte. Pokud máte verzi starší než Explorer 5.5, pak poproste Vašeho správce sítě nebo některého z Vašich kolegů, aby Vám ji nainstaloval (nebo ještě lépe verzi 6.0). Při nižších verzích prohlížeče Explorer, by některé funkce, které budeme dále popisovat, nemusely korektně fungovat. Instalace vyšších verzí Exploreru je zdarma. 3. Úvodní obrazovka a přihlášení do systému SMS-operátor na úvodní obrazovce jsou tyto 2 základní informace potřebné pro další práci: 3.1. Základní menu v něm naleznete základní informace o všech poskytovaných službách systému SMS operátor, dále základní dokumenty. Pokud jste již ale náš zákazník s uzavřenou smlouvou (objednávkou), není třeba procházet tyto jednotlivá menu na tomto místě. Podrobněji budou popsána v další kapitole Přihlašovací okno v objednávce, kterou jste podepsali s naší společností najdete na straně 4 přihlašovací jméno a prvotní heslo pro přístup do systému. Přihlašovací jméno a heslo napíšete do tohoto okna a kliknete na tlačítko PŘIHLÁSIT. POZOR v přihlašovacím jménu i heslu se rozlišují velká a malá písmena. Obrázek č. 1 Základní nabídka Přihlašovací okno 1 / 21

2 4. Co je třeba udělat po prvním přihlášení se do aplikace? 4.1. Prosíme, abyste si, jakmile se poprvé přihlásíte do systému, změnili prvotní heslo Změnu hesla provedete tak, že v menu v levé části obrazovky kliknete na řádek Nastavení, on se Vám rozbalí na 2 další řádky a druhý z nich je právě Změna hesla. Kliknutím na tento řádek se Vám zobrazí dialog pro změnu hesla. Jen drobná poznámka systém rozlišuje malá i velká písmena, takže je třeba na to dávat pozor Heslo, které změníte, si musíte zapamatovat. Náš systém šifrování hesla nám neumožňuje jeho zpětné zjištění! 4.4. Pokud by se přesto stalo, že někdo z Vás heslo zapomene, stačí zavolat Vašemu správci sítě (administrátorovi), který Vám přidělil Vaše přihlašovací jméno a heslo a on Vám vygeneruje heslo nové. V případě, že používáte službu jako jednotlivec (máte naši službu objednanou individuálně) nebo jste sám administrátorem, pak zavolejte na naši hot-line nebo nám pošlete mail na adresu my Vám pak vygenerujeme heslo nové, které si pak opět budete moci změnit. Obrázek č. 2 Řádek pro nastavení = změnu hesla 5. Co uvidíte na obrazovce po přihlášení se k Vašemu uživatelskému jménu základní popis (obrázek č. 2) 5.1. Základní nabídka (menu) v levé části obrazovky kliknutím na jednotlivé řádky nabídky se Vám zobrazí další funkce a informace pro práci s aplikací. K jednotlivým částem nabídky se dostaneme v dalším výkladu (zatím umíte použít pouze část nabídky Nastavení a změnit si heslo). 2 / 21

3 5.2. čtyři bílá okna určená pro odesílání SMS zpráv Levé horní okno je označené názvem Adresát(i) SMS. Do tohoto okna se zadávají telefonní čísla lidí, kterým chcete SMS zprávu poslat Levé spodní okno s označením Text zprávy. Do tohoto okna se píše vlastní text SMS zprávy Pravé horní okno je označené názvem Distribuční seznamy. Jeho prostřednictvím budete moci posílat jednoduše hromadné SMS zprávy všem adresátům, které si do jednotlivých distribučních skupiny zařadíte Pravé spodní okno je označené názvem Jména. V něm se Vám budou zobrazovat jména lidí, které si zahrnete do Vašeho soukromého adresáře Ostatními částmi obrazovky nebo tlačítky, se budeme zabývat později. 6. Jak rychle poslat SMS zprávu? 6.1. Ukažte kurzorem na levé horní okno s názvem Adresát(i) SMS" a klikněte. V tomto okně se Vám zobrazí blikající kurzor. Napište do tohoto okna telefonní číslo (nejlépe ve tvaru ). Pokud chcete takto napsat více čísel mobilních telefonů tzn. chcete-li poslat hromadnou SMS zprávu, za každým číslem musíte dát středník Klikněte opět kurzorem do levého spodního okna s názvem Text zprávy:. Opět se Vám zobrazí blikající kurzor a nyní můžete napsat text SMS zprávy. Je možné psát SMS zprávy s libovolně dlouhým textem, podle celkového počtu znaků bude odeslaná zpráva rozdělena do několika SMS zpráv a postupně zobrazována na mobilním telefonu adresáta Při psaní textu se Vám pod tímto oknem zobrazuje délka SMS zprávy ve znacích a informace na kolik SMS zpráv bude delší text rozdělen Pro odeslání SMS zprávy (zpráv) klikněte na tlačítko Poslat. Po chvíli se Vám zobrazí potvrzení o odeslání SMS zprávy (zpráv). V potvrzení bude uvedeno, kolik SMS zpráv jste odeslali Podrobnější informace o posílání SMS zpráv jsou v části 12 Jak poslat SMS zprávu. 7. Jak si uložit čísla mobilních telefonů do soukromého adresáře? 7.1. ještě než se pustíte do zadávání čísel do adresáře, přečtěte si prosím bod 12, který se jmenuje Práce se společným adresářem. To proto, abyste nezačali zadávat Vaše telefonní čísla do nesprávného adresáře a pak je nemuseli zbytečně zadávat dvakrát, nebo je vymazávat na první obrazovce, když se přihlásíte, je dole pod pravým dolním bílým oknem tlačítko Práce s adresářem. Kliknutím na toto tlačítko se Vám zobrazí stránka s adresářem všech Vašich soukromých telefonních čísel a všemi distribučními skupinami, které si vytvoříte. Viz obrázek č. 3. Při prvním zobrazení budou obě tabulky prázdné (resp. jsou tam zobrazeny jen jejich záhlaví) Pod tabulkou Seznam jmen (je tam zobrazeno jen její záhlaví) je tlačítko Přidat jméno. Kliknutím na ně zobrazíte dialog pro zadání nového záznamu v tomto Vašem soukromém adresáři Vzhledem k tomu, že se jména lidí budou v adresáři zobrazovat podle abecedy, doporučujeme jména zadávat ve tvaru Příjmení, jméno, event. tituly Doporučujeme zadávat u jednotlivých jmen (má-li to samozřejmě smysl) i název firmy, resp. instituce. Ve verzi, kterou Vám brzy zpřístupníme, bude možné setřídit si adresář jak podle jmen, tak podle názvů společností, proto je dobré jména firem zadávat Jiný, rychlejší způsob, jak uložit další záznam, resp. číslo do adresáře je možný tak, že na první obrazovce (po přihlášení) kliknete na nadpis pravého spodního okna tj. na slovo Jména:. Po kliknutí se Vám zobrazí stejný dialog pro zadání nového záznamu, jako když jste postupovali v bodě 2.2. Máte tedy dva možné způsoby, jak zadávat nové kontakty do Vašeho adresáře. 3 / 21

4 Obrázek č Jak si vytvořit distribuční seznamy (skupiny)? 8.1. K čemu distribuční seznamy (=skupiny) slouží? Slouží k tomu, abyste mohli v případě potřeby posílat hromadné SMS zprávy rychlým a jednoduchým způsobem Ve Vašem adresáři je druhá tabulka s názvem Seznam distribučních skupin. (Po prvním zobrazení této stránky je opět zobrazeno jen záhlaví této tabulky). Pod tabulkou je tlačítko Přidat distribuční seznam. Po kliknutí na toto tlačítko se Vám zobrazí dialog pro zadání nové distribuční skupiny Distribučních seznamů můžete mít libovolné množství 8.4. Všechny vytvořené seznamy se Vám budou zobrazovat v tabulce adresáře V ní také v pravém sloupci uvidíte, kdo všechno je do příslušného distribučního seznamu zařazen. 9. Jak ke jménům v adresáři přiřadit distribuční seznamy? 9.1. Pokud ještě nemáte vytvořen žádný distribuční seznam, při zadání nového jména se Vám v dialogu pro jeho zadání nezobrazí žádný distribuční seznam Jakmile však vytvoříte první distribuční seznam, při zadání nového jména se Vám již zobrazí všechny vytvořené distribuční seznamy a zaškrtnutím kterékoliv z nich pak dané telefonní číslo (kontakt) současně uložíte do příslušného distribučního seznamu Každý člověk resp. jeho číslo mobilního telefonu může být členem kteréhokoliv seznamu resp. může být zařazen do více těchto distribučních seznamů. Ve kterých distribučních seznamech je daný člověk zařazen, uvidíte v pravém sloupci tabulky Seznam jmen. 10. Jak opravit údaje u jmen a distribučních seznamů? Každé jméno v adresáři je podtrženo. Kliknutím na ně se Vám zobrazí opět již známý dialog (když jste toto jméno zadávali poprvé). V něm můžete opravit libovolný údaj Stejným způsobem budete postupovat v případě, že budete chtít změnit jakýkoliv údaj o distribuční skupině. 11. Jak vymazat jakékoliv jméno nebo distribuční seznam z adresáře? V řádku u každého jména je zcela vlevo červený křížek. Kliknutím na něj záznam smažete Stejným způsobem budete postupovat v případě, že chcete smazat distribuční seznam. 4 / 21

5 12. Jak poslat SMS zprávu? SMS zprávy se posílají z první obrazovky, která se Vám zobrazí po přihlášení Máte-li jméno člověka, kterému chcete poslat SMS zprávu v adresáři (pravé spodní bílé okno), dvojklikem na toto jméno ho přenesete do levého horního okna Adresát(i) SMS Chcete-li poslat SMS zprávu více lidem, kteří jsou v adresáři, kliknete jednou na příslušné jméno, po kliknutí se řádek zobrazí modře. Držením klávesy CTRL a kliknutím na další jméno v adresáři se Vám zobrazí další jméno modře. Takto můžete pokračovat pro výběr všech jmen adresátů. Nakonec kliknete na zelenou šipku vpravo nahoře u okna Jména. Tím se všechna vybraná jména přesunou do levého horního okna Adresát(i) SMS Stejným způsobem budete postupovat, pokud budete chtít poslat SMS zprávu všem lidem, kteří jsou zahrnuti do některého z distribučních seznamů. Stačí dvojkliknout na příslušný řádek distribučního seznamu a tím se tento seznam přenese do okna Adresát(i) SMS Pokud chcete poslat SMS zprávu člověku, kterého nemáte uvedeného v adresáři, pak stačí do levého horního okna napsat jeho číslo mobilního telefonu. Plně stačí, napíšete-li ho v normálním tvaru, tzn Pokud chcete takto napsat více čísel mobilních telefonů, za každým číslem musíte dát středník Pokud chcete číslo(a) z okna Adresát(i) SMS zrušit, zmáčkněte na tlačítko Vymazat, které je pod tímto oknem Text SMS zprávy napíšete do levého spodního okna označeného Text zprávy:. Je možné psát SMS zprávy s libovolně dlouhým textem, podle celkového počtu znaků bude odeslaná zpráva rozdělena do několika SMS zpráv a postupně zobrazována na mobilním telefonu adresáta Text SMS zprávy je adresátovi doručován vždy BEZ DIAKRITIKY. Při psaní textu zprávy máte možnost ji psát jak s diakritikou, tak bez ní (podle toho, co Vám lépe vyhovuje). Háčky a čárky program při odeslání SMS zprávy odstraní Mějte prosím na paměti, že displej mobilního telefonu zobrazí při jedné SMS zprávě celkem 160 znaků a čtení extrémně dlouhých textů je pro každého z nás ne vždy příjemné. Proto se snažte psát Vaše SMS zprávy účelně Pro odeslání SMS zprávy(zpráv) klikněte na tlačítko Poslat. Po chvíli se Vám zobrazí potvrzení o odeslání SMS zprávy (zpráv). V potvrzení bude uvedeno, kolik SMS zpráv jste odeslali. 13. Jak pracovat se společným adresářem? Když se přihlásíte do aplikace, zobrazí se Vám na monitoru stránka Vašeho vlastního soukromého adresáře. Je to tak implicitně nastaveno. Poznáte to tak, že nahoře budete mít uvedeno Posílání SMS zpráv uživatele a bude tam uvedeno Vaše jméno a příjmení Pro práci se společným (nebo, chcete-li, také služebním či firemním ) adresářem, který budete s největší pravděpodobností se svými kolegy nejvíce používat je třeba se do tohoto adresáře přepnout. Jak to uděláte? V nabídce (Menu) v levé straně obrazovky je první řádek s názvem Moje služby a pod ním jsou na jednotlivých řádcích zobrazeny všechny služby, které máte jako náš klient objednány. První odrážka se jmenuje : Posílání SMS zpráv společný adresář Kliknutím na něj se přesunete do Vašeho společného adresáře. Poznáte jej podle toho, že nahoře budete mít uvedeno Posílání SMS zpráv zákazníka a tady bude uvedeno jméno Vaší společnosti V tomto adresáři tedy budete moci kdokoliv z Vás uživatelů: posílat SMS zprávy všem adresátům uvedeným v tomto společném adresáři, ti, kterým tuto funkci povolí administrátor, budou moci také vkládat nová jména, aktualizovat je či mazat, totéž platí i pro tuto možnost ti, kdo budou mít tuto funkci povolenu administrátorem, budou moci vytvářet distribuční skupiny, aktualizovat je či mazat Práce s tímto adresářem je stejná jako u Vašeho soukromého adresáře Osobně doporučujeme, abyste pracovní kontakty ukládali do společného adresáře a do soukromého opravdu jen soukromá čísla. Vyhnete se tak tomu, že všichni uživatelé budou do svých adresářů psát několikrát zbytečně tatáž telefonní čísla. Vlastní vytváření distribučních skupin si konec konců může udělat každý uživatel podle libosti a jeho potřeb Zpět do Vašeho soukromého adresáře se přepnete tak, že kliknete na druhý řádek v levém menu Moje služby s názvem: Posílání SMS zpráv soukromý adresář. 5 / 21

6 14. Jak se podívat, zda SMS zpráva byla doručena? Jak pracovat se statistikami? Na první obrazovce po přihlášení je pod tlačítkem Poslat tlačítko Statistiky. Kliknutím na ně se Vám zobrazí nová stránka se všemi údaji o odeslaných SMS zprávách Implicitně je stránka nastavena tak, že uvidíte statistiku odeslaných SMS zpráv za daný aktuální den, proto DNES Současně je stránka implicitně nastavena také tak, že se Vám zobrazí statistika veškerých odeslaných SMS zpráv Nahoře na obrazovce jsou 2 řádky s jejichž pomocí si nastavíte jiné časové rozmezí, za jaké si chcete prohlédnout statistiky posílání SMS zpráv Pro rychlou volbu máte k dispozici první řádek, kdy kliknutím na Dnes, 2 dny, 3 dny zvolíte daný časový rozsah. Po kliknutí na tento časový údaj chvíli vyčkejte, v řádku pod těmito časovými údaji se zobrazí fyzicky datum, od kdy do kdy bude statistika zpracována Poté klikněte na tlačítko Generuj statistiky. Během chvíle se Vám zobrazí stránka s požadovanými výsledky Každá SMS zpráva je uvedena na jednom řádku statistiky. Podstatná je informace napravo, kde je uvedeno, kdy byla SMS zpráva doručena. Zjednodušeně je informace o doručení vidět prostřednictvím zelené fajfky, před časem doručení. Pokud je ve sloupci Doručeno zobrazen modrý otazník, znamená to, že běží 4 denní lhůta pro doručení SMS zprávy, pokud je zpráva nedoručena, ve sloupci Doručeno je uveden červený křížek Statistiky odesílaných SMS zpráv máte možnost třídit a zobrazovat podle různých hledisek. K tomu slouží tabulka s názvem Filtr : Především je možné si zobrazit odeslané SMS podle toho, zda byly doručeny či nikoliv. K tomu slouží první řádek této tabulky. Kliknete-li na šipku vpravo, zobrazí se Vám 3 možnosti statistiky tj. zobrazit všechny odeslané SMS, nebo jen ty, které byly doručeny, nebo jen ty, které nebyly doručeny. Kliknutím na kteroukoliv z těchto 3 možností se Vám zobrazí tato Vaše volba v řádku Zobrazit. Pro vlastní vygenerování statistiky pak klikněte na tlačítko Generuj statistiky. Po chvilce se Vám zobrazí stránka s požadovanými výsledky Všechny SMS zprávy můžete kromě předchozího třídění ještě setřídit podle dalších kriterií. K tomu Vám slouží druhý řádek s názvem Třídit. Postup je stejný jako u předchozího bodu Ke konkrétnímu vyhledávání určitých slov v textu SMS zpráv, konkrétních SMS zpráv podle konkrétních telefonních čísel nebo jmen adresátů slouží třetí řádek s názvem Filtrovat. Nejdříve kliknete opět na šipku vpravo, vyberete příslušný typ filtru (jméno, číslo, text SMS) a do okénka vpravo napíšete příslušný údaj (jméno, slovo z textu SMS, číslo). Opět kliknete na tlačítko Generuj statistiky. 15. Jak se rychle vrátit ze kteréhokoliv místa aplikace zpět na základní stránku pro posílání SMS zpráv? V levém menu je řádek Moje služby. Chcete-li se vrátit do Vašeho soukromého adresáře pro posílání SMS zpráv, klikněte na řádek Posílání SMS zpráv soukromý adresář Chcete-li se vrátit do společného adresáře, klikněte na řádek Posílání SMS zpráv společný adresář. 16. Jak nastavit možnost automatizovaného vkládání záhlaví, podpisů a předem definovaných textů do textu SMS zprávy? Ti z Vás, kteří máte objednán a používáte některý z vyšších tarifních programů, máte možnost využívat dalších, velmi efektivních a čas šetřících funkcí systému SMS-operátor Systém umožňuje vložit do textu SMS zprávy automaticky různé formy záhlaví zprávy, dále vložit automaticky různé druhy podpisů a také umožňuje předem si připravit texty často posílaných SMS zpráv, aby nebylo nutné je neustále ručně opisovat Pokud má tuto funkci Vaše společnost zpřístupněnou, je nutné, aby si ji nastavil každý uživatel individuálně, tedy i Vy. Nastavení provedete tak, že v levém MENU kliknete na řádek NASTAVENÍ Po jeho rozbalení na další řádky klikněte na řádek VLASTNOSTI Zobrazí se Vám následující stránka, na které zaklikněte v bloku Posílání SMS zpráv soukromý adresář okénko v řádku Rozšířené grafické rozhraní. V okénku se objeví fajfka Schématicky je to vidět na následujícím obrázku, kde je okénko označeno červenou šipkou. 6 / 21

7 Obrázek č Vaše hlavní stránka pro posílání SMS zpráv (obrázek č. 2) se pak změní, resp. v ní přibudou další funkce, kterými budete moci záhlaví, podpis i předem definované texty zpráv ovládat. Obrazovka bude vypadat takto: Obrázek č. 5 7 / 21

8 16.8. Pod bílým polem pro psaní textu SMS zpráv se objevil blok pro práci s těmito novými funkcemi. Ovládání všech 4 funkcí je totožné. Všechna bílá pole budou při prvním zobrazení prázdná, protože nemáte vytvořeno žádné záhlaví, žádný podpis ani žádný předdefinovaný text Jak vytvořit automatizovaně vkládaný podpis: klikněte v řádku PODPIS na jeho konci na tlačítko označené 3 tečkami. Na předchozím obrázku je označeno červenou šipkou Otevře se Vám stránka nadepsaná PODPISY ZPRÁV. Bílé pole na stránce je prázdné, protože nemáte ještě definovaný žádný podpis. Klikněte na tlačítko NOVÝ PODPIS ZPRÁVY Zobrazí se Vám nová stránka, kam do bílého pole napište text podpisu. Může v něm být libovolný text, jméno, příjmení, pozdrav, telefonní číslo apod. Na závěr klikněte na tlačítko ULOŽIT A ZAVŘÍT takovýmto způsobem si můžete vytvořit celou řadu podpisů, jak pro oficiální tak neoficiální ukončení Vašich SMS zpráv Jednotlivé podpisy pak budou zobrazeny na stránce PODPISY ZPRÁV např. takto: Obrázek č Tyto texty můžete pochopitelně upravovat, smazat, či měnit jejich pořadí na obrazovce. K tomu slouží tlačítka vpravo pod bílým polem se zobrazenými podpisy Na závěr klikněte na tlačítko ZPĚT DO POSÍLÁNÍ SMS ZPRÁV. Vrátíte se zpět na úvodní stránku pro posílání SMS zpráv V řádku PODPIS uvidíte v bílém poli jeden z Vámi nastavených podpisů Stejným způsobem, jakým se vytvářejí automatizovaně vkládané podpisy, se postupuje i u vytváření záhlaví nebo předdefinovaných textů. 8 / 21

9 Jak vybrat některý z připravených podpisů : Na řádku PODPIS klikněte na konci bílého pole na tlačítko se šipkou. Na obrázku č. 5 je označen zelenou šipkou Řádek s textem podpisu se Vám rozbalí a uvidíte v něm všechny Vámi definované podpisy Ten, který jste měli vybrán je označen modře. Ukažte kurzorem na ten text, který chcete vybrat a klikněte. Tento text se nyní zobrazí v bílém poli v řádku PODPIS. Obrázek č Stejným způsobem budete postupovat i při výběru záhlaví zprávy nebo předem definovaného textu Jak vložit automatický podpis a záhlaví do textu zprávy: Podpis, resp. záhlaví zprávy se automaticky vloží do textu odesílané zprávy vždy, jestliže budete mít při odesílání SMS zprávy, tedy při kliknutí na tlačítko POSLAT v řádku PODPIS, resp. v řádku ZÁHLAVÍ v bílém čtverečku na začátku těchto řádků fajfku. Na obrázku č. 5 je to označeno u řádku PODPIS žlutou šipkou. Je-li toto políčko zaškrtnuto, do SMS zprávy se automaticky vloží ten text /podpis,nebo záhlaví/, který je v danou chvíli vidět v bílém poli v řádku Podpis, resp. záhlaví Nechcete-li, aby měla posílaná SMS zpráva na jejím začátku záhlaví resp. na konci podpis, klikněte opět na některý z těchto bílých čtverečků a fajfky zmizí. Výsledná odeslaná SMS zpráva bude pak bez záhlaví nebo bez podpisu Všimněte si také, že pod polem, kde se píše text SMS zprávy se Vám vždy při zaškrtnutí těchto políček objeví také počet znaků, které záhlaví a podpis mají Ani záhlaví, ani podpis se nezobrazují v bílém poli TEXT ZPRÁVY. Jsou do SMS zprávy přidávány automatizovaně. O tom, kolik znaků vám v celém textu zprávy toto záhlaví resp. podpis zaberou, máte informaci pod polem s textem zprávy výsledný text SMS zprávy včetně záhlaví i podpisu uvidíte ve statistikách odeslaných SMS zpráv, viz kapitola Jak vložit předdefinovaný text do textu SMS zprávy: Na rozdíl od záhlaví resp. podpisu, se předdefinovaný text vkládá do textu SMS zprávy odlišně. Musíte kliknout na tlačítko VLOŽIT PŘEDDEFINOVANÝ TEXT. Vámi zvolený text se přenese do okna pro text zprávy. Vy pak můžete (nebo nemusíte) v psaní textu pokračovat jakýmkoliv dalším doplněním Po dokončení psaní textu pak odešlete SMS zprávu opět kliknutím na tlačítko POSLAT Funkce zasílání doručenky na ovou adresu: Informaci o doručení SMS zprávy si můžete nechat poslat i na libovolnou mailovou adresu. K tomu slouží další funkce, která se vám zobrazuje na stránce pro posílání SMS zpráv Při vytváření mailových adres, resp. vkládání vybraných adres do pole kam má být doručenka poslána, postupujete zcela analogicky jako při vkládání záhlaví nebo zápatí Budete-li mít před řádkem DORUČENKU POSLAT NA v bílém čtverečku fajfku, pak Vám informace o doručení přijde na tu mailovou adresu, kterou máte právě vybránu. Nechcete-li doručenku na mail poslat, musíte fajfku opět odkliknout. 9 / 21

10 Posílání SMS zpráv v předem definovaném čase: Náš systém Vám umožní nejen poslat SMS zprávu okamžitě, ale také v čase, který si sami zvolíte. K tomu slouží poslední funkce v tomto bloku na stránce pro posílání SMS zpráv Implicitně je tato funkce nastavena tak, že se SMS zpráva posílá okamžitě po kliknutí na tlačítko POSLAT. Pokud chcete poslat SMS zprávu v jiném čase, resp. i v jiném dni, pak vyplňte tento řádek a zaklikněte opět bílé pole před tímto řádkem. V něm se objeví již známá fajfka. SMS zpráva bude poslána v čase a ve dni, který budete mít vyplněn. V každém případě je ale nutné kliknout na tlačítko poslat!!!! POZOR pokud nebudete mít na začátku tohoto řádku zakliknutý bílý čtvereček, SMS zpráva se odesílá okamžitě POZOR pokud budete mít zakliknutý čtvereček na začátku tohoto řádku a nastavený čas bude menší než je aktuální čas na hodinách na počítači, pak se při kliknutí na tlačítko POSLAT, SMS zpráva neodešle. 17. Důležité upozornění Pokud nebudete s aplikací déle jak 20 minut pracovat, systém Vás z bezpečnostních důvodů odhlásí. Tzn. budete mít zobrazenu opět úvodní stránku (viz obrázek č. 1). Pro další práci se musíte opět přihlásit pomocí Vašeho přihlašovacího jména a hesla Na stránce pro posílání SMS zpráv je současně vidět, jaká doba zbývá do Vašeho odhlášení. (viz obrázek č. 2 levá strana obrazovky, tlačítko Autoodhlášení za YY minut. Kliknete-li kdykoliv na toto tlačítko vždy se Vám nastaví doba automatického odhlášení zpět na 20 minut I když Vás systém SMS-operátor automaticky odhlásí při delší než dvacetiminutové nečinnosti, doporučujeme, abyste se při ukončení práce s aplikací vždy odhlásili kliknutím na tlačítko Odhlásit (viz obrázek č. 2 levá strana obrazovky nahoře.) 18. Práce s více společnými adresáři ve skupině uživatelů V dalším textu popisované funkce jsou přístupné pouze těm z vás, kteří mají tuto funkci zpřístupněnu, resp. objednánu, protože je součástí vyšších tarifních programů V části 13 jste se dozvěděli o tom, jak může více uživatelů používat společný adresář pro společné posílání SMS zpráv. Funkce systému, které budou popsány v této kapitole umožňují ještě podstatně efektivnějším způsobem využít možnosti těchto společných adresářů tím, že jich můžete mít libovolné množství K čemu je tato funkce práce s více společnými adresáři dobrá? Uživatelů systému SMS operátor je většinou ve firmě několik desítek až stovek. Systém více společných adresářů umožňuje každému jednotlivému uživateli vytvořit si společný adresář a rozhodnout, komu z dalších uživatelů dá právo tento adresář vidět (a tím pádem z něj posílat i SMS zprávy) a nebo v něm moci přímo i zapisovat, tj. přidávat nové kontakty, upravovat je či mazat. Prakticky to znamená, že např. vedoucí útvaru a jeho asistentka či sekretářka mají adresář, který mají společný pouze tito lidé a osobní kontakty vedoucího vidí pouze tato malá skupina lidí. Obdobně to může fungovat např. pro jakékoliv oddělení, kde některý z uživatelů vytvoří adresář, který budou vidět pouze pracovníci tohoto oddělení Jak si vytvoříte společný adresář či více společných adresářů? Zobrazte si stránku pro společné posílání SMS zpráv tj. klikněte v nabídce (Menu) v levé straně obrazovky v části Moje služby na řádek : Posílání SMS zpráv společný adresář Zobrazí se Vám již známá obrazovka to, že je určena pro společné posílání SMS zpráv poznáte z toho, že v záhlaví obrazovky nahoře již není uvedeno Vaše jméno, ale jen název organizace. V řádku pod tímto záhlavím je uvedeno: Sdílený (společný) adresář Vpravo nahoře je vedle bílého okénka s názvem Adresáře tlačítko se třemi tečkami. Klikněte na něj. Na následujícím obrázku č. 8 je toto tlačítko označeno zelenou šipkou. Otevře se Vám dialog pro vytvoření nového společného adresáře. Je uveden na dalším obrázku č Na obrázku jsou zobrazovány všechny společné adresáře, které jsou v organizaci vytvořeny a současně, kdo je jejich vlastníkem, tj. který uživatel je vytvořil a kdo k nim tedy může přidělovat práva je vidět, event. v nich editovat Pokud není ve Vaší organizaci ještě vytvořen žádný společný adresář, uvidíte tuto stránku přesně tak, jak je uvedena na obrázku č / 21

11 Obrázek č. 8 Obrázek č Pro vytvoření nového společného adresáře klikněte na tlačítko Nový adresář. Otevře se Vám dialog pro zadání nového adresáře. (viz obrázek č. 10) Název tohoto adresáře zapište do bílého políčka. V našem příkladě je název adresáře Odběratelé Vy jako vlastník tohoto adresáře s názvem Odběratelé máte možnost zpřístupnit ho ostatním uživatelům Pod názvem adresáře je uvedena tabuka se všemi uživateli, kteří mají právo pracovat se společnými adresáři. V tabulce uvidíte 2 sloupce se zaklikávacími čtverečky V prvním sloupci označeném JEN ČÍST zakliknutím povolíte danému uživateli tento Váš adresář vidět a tedy používat k posílání SMS zpráv daná čísla mobilních telefonů zakliknete-li i druhý sloupec s názvem EDITOVAT, povolíte tomuto uživateli současně do adresáře i zapisovat, tzn. přidávat další čísla mobilních telefonů, resp. aktualizovat nebo mazat stávající čísla Doporučujeme povolovat práva k editaci jen omezenému počtu dalších uživatelů, abyste si v datech neudělali zbytečný nepořádek. 11 / 21

12 Pokud chcete, aby tento adresář viděli a tedy mohli používat všichni uživatelé, pak klikněte pod touto tabulkou na tlačítko ČÍST pod textem NASTAVIT VŠEM. Nebudete tak muset u všech uživatelů jednotlivě zaklikávat čtvereček ve sloupci JEN ČÍST Pokud byste chtěli, aby Vámi vytvořený adresář mohli editovat všichni uživatelé, pak klikněte pod tabulkou na tlačítko EDITOVAT pod textem NASTAVIT VŠEM Na závěr klikněte na tlačítko ULOŽIT A ZPĚT. Tím se celá operace vytvoření nového společného adresáře včetně povolení přístupu k němu pro ostatní uživatele dokončí. (Pokud byste chtěli vytvořit další společný adresář, pak klikněte na tlačítko ULOŽIT A NOVÝ Společných adresářů může mít každý uživatel neomezený počet. Jsou určeny pro práci ve skupinách, tzn. mohou např. existovat adresáře se seznamy pracovníků oddělení, nebo adresáři pracovníků z různých komisí a ty mohou být zpřístupněny zase vybraným pracovníkům společnosti. Společný adresář budou mít zcela jistě vedoucí pracovníci se svými vedoucími sekretariátů či zástupci atd. Obrázek č Co je to výchozí společný adresář : Pokud má Vaše organizace zprovozněnu službu posílání SMS zpráv ze společného adresáře (viz kapitola 13), má implicitně vytvořen jediný tzv. výchozí společný adresář. Jeho vlastností je to, že tento adresář uvidí všichni uživatelé, kteří mají ve Vaší organizaci zřízeny účty a kteří mají povolené posílání ze společného adresáře. Tento adresář tedy vidí naprosto všichni uživatelé. Proto doporučujeme do tohoto adresáře zadávat jen ta telefonní čísla mobilních telefonů, které jsou opravdu důležité pro všechny pracovníky, kteří budou službu SMS-operátora používat. Práva k povolování editace do tohoto adresáře má pouze administrátor Jak si zobrazit jednotlivé adresáře? Zobrazení všech adresářů, které jsou Vám dostupné, pak provedete tak, že na stránce pro společné posílání SMS zpráv (obrázek 8) v řádku ADRESÁŘE kliknete na šedé tlačítko na konci bílého pole. (Na obrázku č. 8 je označeno fialovou šipkou.)to se rozbalí na seznam všech Vám dostupných společných adresářů. Myší pak najedete na vybraný adresář a vyberete jej. Název tohoto vybraného adresáře se pak objeví jako text v bílém poli, místo předchozího adresáře, který jste měli zvolen. Tím se Vám současně překreslí předchozí stránka a zobrazí se Vám vybraný adresář. 12 / 21

13 Jak docílit toho, aby se Vám po přihlášení do aplikace vždy zobrazil adresář, který jste naposledy použili? Klikněte na řádek NASTAVENÍ v menu v levé části obrazovky. Po zobrazení dalších řádků klikněte na řádek VLASTNOSTI. Po zobrazení nové obrazovky zaklikněte políčko u textu Pamatovat si poslední zvolený adresář. (Na obrázku č. 4 je toto políčko označeno fialovou šipkou. ) Nakonec najeďte kurzorem na spodní konec stránky a klikněte na tlačítko ULOŽIT. Po chvíli se Vám zobrazí červený text: Nastavení parametrů bylo úspěšně provedeno. Pro návrat na stránku pro posílání SMS zpráv klikněte na příslušný řádek v levé straně obrazovky v menu MOJE SLUŽBY. Při dalším přihlášení do aplikace se Vám již zobrazí ten adresář, který jste použili při poslední práci. 13 / 21

14 II. Pro pokročilejší a administrátory 1. Nastavení parametrů služeb 1.1. U každé služby, poskytované systémem SMS operátor lze nastavit některé parametry 1.2. Nastavení parametrů si provádí každý uživatel sám, tzn. že musí být přihlášen pod svým přihlašovacím jménem (tedy osobním účtem) Ne všechny parametry, které jsou dále v textu popsané, má každý uživatel zobrazené, resp. k dispozici. To je způsobeno tím, že např. danou službu nemá povolenou od administrátora, či tato služba nebyla objednána Nastavení parametrů služeb provedete tak, že v levém MENU kliknete na řádek NASTAVENÍ Po jeho rozbalení na další řádky klikněte na řádek VLASTNOSTI Pro všechny uživatele jsou k dispozici tyto základní parametry: Obrázek č Moje telefonní číslo je parametr, který některé služby využívají pro zasílání informací na můj mobilní telefon (jedná se například o služby posílání informací z programu MS Outlook, dopravní informace a podobně). Formát telefonního čísla lze zadat v jakémkoliv akceptovatelném tvaru (tzn. že musí být platný formát 9 národních číslic) Parametr Formát zobrazovaného čísla dokáže zobrazovat Vámi zadaná čísla v různých tvarech ve tvaru, který Vám nejlépe vyhovuje Počet záznamů v seznamu na stránku definuje počet řádků v každé tabulce, která se může v systému objevit. Jeho hodnota je závislá dle Vašeho rozlišení. Pokud máte velký monitor, pak je možné použít i hodnotu 25 či 30. Pro menší monitory doporučujeme použít hodnotu 10 či Položka Výchozí servis slouží k tomu, aby po Vašem přihlášení se Vám zobrazila ihned Vaše nejoblíbenější služba. To je výhodné k tomu, abyste měli Vámi nejpoužívanější službu co nejrychleji k dispozici Zobrazit dotaz pro mazání položek je slouží k nastavení povolení či zakázání zobrazování dotazu, pokud chcete mazat nějakou položku (např. jméno ze seznamu podobně). Pokud již aplikaci bezpečně ovládáte, pak je možné nastavit nezobrazování tohoto dotazu Parametr Okamžité provedení výběrů (není nutné stisknout tlačítko Generuj ) slouží k rychlému zobrazení Vámi nastavených parametrů, pokud v daném výběru nějaký měníte. Pokud však nastavujete více parametrů, pak je vhodné nezaškrtnout tou volbu. 14 / 21

15 1.7. Další parametry se zobrazí, pokud máte povolený servis Posílání SMS zpráv z WEB rozhraní : Parametr Počet položek v adresáři na stránku představuje hodnotu počtu řádků položek seznamu na jedné stránce v adresáři. Tento parametr přebíjí společný parametr o počtu řádků na stránce. Používá se typicky pro hodnoty 50 řádků, protože při práci s adresářem můžeme takto lépe provádět hromadné operace nad adresářem Provádět kontrolu duplicity telefonních čísel při práci s adresářem lze využít k zapnutí či vypnutí kontroly existence již zadaného čísla v adresáři. Jsou uživatelé, kteří chtějí takovou kontrolu (aby předešli vícenásobnému zadání osoby pod různými jmény); jsou však i tací, kteří chtějí v seznamu blízkou osobu pod jejím jménem a třeba i přezdívkou Parametr Rozšířené grafické rozhraní se zobrazuje pouze tehdy, pokud má uživatel povolené profesionální WEB rozhraní. Pomocí tohoto zaškrkávátka máte možnost zapnout další možnosti posílání SMS, jako jsou hlavičky, podpisy, předdefinované texty, posílání informací o doručení na . Podrobně to bylo rozebráno v kapitole I. v části Kompletní funkce rozšiřuje profesionální rozhraní o možnost posílat SMS jen na display telefonu a o možnost nastavit dobu platnosti SMS zprávy Další parametry se zobrazí, pokud máte povolený servis Společné posílání SMS zpráv z WEB rozhraní : Parametr Umožnit při práci se společnými adresáři přidělovat práva ke čtení a editaci na jiné uživatele slouží k tomu, aby majitel společného seznamu mohl již zmíněná práva předat také na jiného uživatele. To umožní pro případy zástupu při správě společného adresáře dále kontinuálně pracovat. Jinak řečeno, zakliknete-li tento parametr, při vytváření dalšího společného adresáře se Vám zobrazí ještě další sloupec, ve kterém budete moci vybranému uživateli přidělit právo, aby i on u tohoto adresáře mimo Vás také mohl určovat, kdo jej bude číst, resp. editovat Další parametry se zobrazí, pokud máte povolený servis Posílání SMS zpráv z libovolného ového klienta : 15 / 21

16 První nastavení se týká toho, z jakých částí se SMS zpráva skládá. Varianty jsou celkem tři: jen z předmětu (subjektu) zprávy; jen z těla (body) zprávy; z předmětu a těla zprávy parametr Maximální počet SMS zpráv definuje celkový počet SMS zpráv, které lze poslat na jeden Parametr Před zprávu vložit text má dvě části zaškrkávátko a textové políčko. Zaškrtnutím označíme, že si přejeme vždy na začátek textu vložit text, který je uvedený v textovém políčku (jako např.: Dobrý den) Parametr Za zprávu vložit text má taktéž dvě části zaškrkávátko a textové políčko. Zaškrtnutím označíme, že si přejeme vždy na konec textu vložit text, který je uvedený v textovém políčku (jako např.: Pěkný den, Karel Novotný, t: ) Pro tuto službu je velmi důležitý parametr Akceptovat zprávu z u, kde musí být vložen Váš . Jen z tohoto u je pak zpráva zpracována a poslána Druhou částí je část upozorňování na . Tyto parametry se využívají tehdy, pokud si necháváte např. z volného (free) ového systému zasílat potvrzení o přijetí u (notifikace u). Všechny parametry mají dvě části první je zaškrkávátko, které označuje, že se daná část má použít, druhý parametr je text, kterým se má daná část uvést Parametr vložit informaci, od koho zpráva přišla, uvozenou textem slouží ke vložení u odesílatele. Tím se Vám v SMS zprávě identifikuje odesílatel Parametr vložit informaci, komu zpráva přišla, uvozenou textem slouží ke vložení u příjemce. Tím se Vám v SMS zprávě identifikuje to, do které schránky Vám zpráva přišla (někteří mají několik schránek) Parametr Předmět zprávy označit slouží k uvození předmětu zprávy Parametr Tělo zprávy označit slouží k uvození těla zprávy. 2. Jak zpřístupnit službu posílání SMS zpráv pro další uživatele 2.1. Všechny služby, které systém SMS operátor poskytuje u tarifních programů, může používat libovolný počet uživatelů. V objednávce, kterou jste s námi podepsal(a,i), máte uvedeno na 3. straně Přihlašovací jméno a Úvodní heslo. Uživatel, který se do systému přihlásí pod tímto jménem a heslem je současně administrátorem a může přidělovat přístupová práva k objednaným službám pro další uživatele. Jak to tedy udělat? 2.2. V menu na levé straně je řádek Nastavení. Klikněte na něj, rozbalí se na několik řádků. Klikněte na řádek Administrace uživatelů Zobrazí se Vám tabulka (zatím pouze s Vaším administrátorským účtem), v níž budou postupně uváděni všichni Vámi definovaní uživatelé jejich příjmení a jméno, přihlašovací jméno, tlačítko pro povolení nebo nepovolení služeb a seznam všech povolených servisů pro daného uživatele Na konci tabulky je tlačítko Nové jméno. Po kliknutí na něj se Vám zobrazí dialog pro zadání nového uživatele. (obrázek č. 12) Obrázek č / 21

17 2.5. Doporučení k řádku Příjmení, jméno vzhledem i tomu, že se jednotliví uživatelé v tabulce zobrazují podle abecedy, doporučujeme zápis ve tvaru příjmení, jméno. (na obrázku je to uvedeno úmyslně chybně) 2.6. Poznámka k řádku Přihlašovací jméno: Je dobré si říci, jak správně zadávat přihlašovací jména u nových uživatelů! Vzhledem k tomu, že se mohou vyskytovat (a budou zcela jistě) uživatelé se stejným jménem, doporučujeme zadávat přihlašovací jména ve tvaru příjmení.jméno tedy např. novak.jan. Může se však vyskytnout i situace, že uživatelovo přihlašovací jméno přesto již existuje, v tomto případě budete aplikací na tento stav upozorněni a přihlašovací jméno musíte vhodně upravit Zadání hesla je prováděno 2x aby nedošlo k nechtěné chybě. Pozor opět na zadávání velkých a malých písmen Pokud budete povolovat uživateli službu i posílání SMS zpráv prostřednictvím u, nebo pokud mu budete povolovat službu přijímání SMS zpráv, pak je nutné, aby byla vyplněna i mailová adresa daného uživatele. Bez ní nebude možné SMS zprávu odeslanou z u doručit a nebude moci dostávat na mail informaci o přijatých SMS zprávách, tedy o odpovědích lidí, kterým SMS zprávy poslal Řádky Heslo pro mail, Opakování hesla a Klíčové slovo patří až do kapitoly pro velmi pokročilé a v tuto chvíli se jimi zabývat nebudeme. Mohou zůstat nevyplněné Dále je třeba zkontrolovat, zda v okénku před textem Účet je povolený, je fajfka. Pokud není, je třeba na okénko kliknout Na zobrazené stránce je dále tabulka s názvem Povolené servisy. Podle toho, co máte uvedeno v objednávce, jsou tam zobrazeny jednotlivé servisy. V převážné většině tam budete mít uvedeny tyto servisy: Posílání SMS zpráv z libovolného mailového klienta Posílání SMS zpráv soukromý adresář Posílání SMS zpráv společný adresář ABA dopravní informace Před názvem každého servisu jsou 2 klikací okénka. U servisu, který chcete tomuto uživateli zpřístupnit, zaklikněte toto okénko ve sloupci Uživatel Zaškrtnutí ve sloupci Správce použijte pouze v případě, že chcete, aby dotyčný uživatel měl administrátorské právo u tohoto konkrétního servisu. Doporučujeme používat jen velmi omezeně!!! Tlačítko NASTAVENÍ VLASTNOSTÍ se používá především k nastavení 2 významných funkcí pro posílání SMS zpráv ze společných adresářů. Klikněte na tlačítko. Zobrazí se Vám dialog pro nastavení těchto funkcí obrázek č V prvním řádku zaškrtnutím bílého políčka umožníte uživateli, aby mohl sám vytvářet společné adresáře. V případě, že ho nezakliknete, bude uživatel moci používat k posílání SMS zpráv adresáře vytvořené jinými uživateli, ale sám vlastní společný adresář vytvořit nebude moci Ve druhém řádku zakliknutím bílého políčka povolíte uživateli, aby při posílání SMS zpráv z jakéhokoliv společného adresáře mohl nebo nemohl do pole pro zápis telefonních čísel přímo zapisovat. Doporučujeme toto políčko nezaškrtnout Důležité upozornění: Jestliže nezaškrtnete toto políčko a současně pokud nepovolíte editaci společných adresářů ale jen jejich čtení (kapitola I a 18.13), docílíte stavu, kdy uživatel nebude moci vůbec posílat soukromé SMS zprávy. Budete tak moci zcela eliminovat náklady na soukromé posílání SMS zpráv. Samozřejmě tohle platí za předpokladu, že mu nepovolíte servis soukromé posílání SMS zpráv Další e- maily tato část tabulky Nastavení vlastností je určena pouze pro ty uživatele, kteří budou mít povolen servis Posílání SMS zpráv z libovolného e- mailového klienta. Pokud uživatel posílá SMS zprávy z více mailových adres, je nutné je v této tabulce uvést, protože slouží pro identifikaci oprávněnosti dané mailové adresy, která SMS zprávu posílá Po nastavení všech parametrů klikněte na řádek Zpět na uživatele. Vrátíte se zpět do dialogu pro zadání základních parametrů. (obrázek č. 12). 17 / 21

18 Obrázek č Na závěr celého dialogu zadání nového uživatele klikněte na tlačítko Přidat a vrátit se do seznamu. Tím jste vytvořili účet pro nového uživatele. V tabulce, která se Vám zobrazí, již tohoto nového uživatele uvidíte Pokud byste kdykoliv chtěli kterémukoliv uživateli okamžitě zastavit používání všech služeb, stačí v této tabulce kliknout na slovo Ano ve sloupci Účet povolen. Slovo ano se změní na Ne a od této chvíle nebude uživatel moci využívat žádné servisy Doporučení doporučujeme Vám, abyste pro případ, že bude Vámi objednané služby používat více osob, vždy definovali pro tyto osoby pro každého zvlášť uživatelská práva tedy každému zřídili jeho vlastní přihlašovací jméno (vlastní účet ). To z toho důvodu, že pak budete moci naprosto přesně vědět kolik kdo poslal SMS zpráv, budete se moci podstatně lépe orientovat ve všech statistikách odeslaných SMS. Opravdu nedoporučujeme, aby pod jedním přihlašovacím jménem používalo služby (především posílání SMS) více osob. 3. Jak dát uživateli nové heslo k jeho přihlašovacímu jménu v případě, že svoje heslo zapomene? 3.1. Budete postupovat stejným způsobem jako v předchozím bodě. Tzn. v levém menu kliknete na řádek Nastavení, po rozbalení kliknete na řádek Administrace uživatelů V tabulce s přehledem všech uživatelů kliknete na přihlašovací jméno daného uživatele a zobrazí se Vám již známý dialog V něm zadáte na 3. řádku nové heslo, ve 4. řádku ho zopakujete a pak už jen kliknete na tlačítko Upravit a vrátit se do seznamu Tím má tento uživatel vygenerováno nové heslo. 4. Použití automatizovaných distribučních seznamů 4.1. K čemu slouží automatizované distribuční seznamy? V části I. v bodě 8 bylo popsáno, jak vytvořit distribuční seznam, který slouží pro hromadné posílání SMS zpráv Automatizované distribuční seznamy (dále jen ADS) slouží také pro hromadné posílání SMS zpráv a umožní Vám, aby se Vám takový distribuční seznam vytvořil automatizovaně, tedy aby se Vám vytvořil adresář s telefonními čísly lidí, kteří si přejí dostávat určité informace formou SMS zpráv. Telefonní čísla těchto lidí tedy nebudete muset ručně vkládat do počítače, celý adresář těchto telefonních čísel se Vám vytvoří sám, automaticky Tento postup lze použít v takových případech, kdy např. chce obecní úřad posílat občanům formou SMS zpráv různé informace a nechce se zatěžovat vedením evidence, komu se mají či naopak už nemají tyto informace posílat. Stejně tak lze použít tento postup při vytváření adresářů zákazníků, kteří chtějí, aby jim byly posílány informace např. o nových produktech či službách Princip vytváření automatizovaných distribučních seznamů ADS se vytváří tak, že majitel mobilního telefonu, který chce dostávat informace, odešle ze svého mobilního telefonu SMS zprávu v určitém specifickém tvaru a prostřednictvím této SMS zprávy se do tohoto distribučního seznamu přihlásí. 18 / 21

19 Stejným způsobem se postupuje i v opačném případě tzn. kdy již uživatel nechce dostávat SMS zprávy. Odešle opět SMS zprávu v určitém specifickém tvaru a prostřednictvím této SMS zprávy se ze systému odhlásí Zmiňovaný specifický tvar SMS zprávy, kterou se uživatel mobilního telefonu buď přihlásí, nebo odhlásí z tohoto ADS se vytváří pomocí tzv. klíčových slov. Základní klíčové slovo označující firmu přiděluje vždy pracovník SMS-operátora. Název distribuční skupiny si volíte již sami Konkrétní příklad vytvoření ADS Především je potřeba, abyste tuto službu měli zpřístupněnu. Tzn. služba není zákazníkům spuštěna automatizovaně, ale je nutné ji na objednávce samostatně zaškrtnout To, zda máte službu zprovozněnou, zjistíte velmi jednoduše při práci se společným adresářem (Kapitola I. Bod 8, 13) se Vám při zadání nové distribuční skupiny objeví na stránce hyperlink s názvem: Automatický distribuční seznam. (viz další obrázek). Obrázek č. 12 Odkaz pro nastavení parametrů Automatického distribučního seznamu Po kliknutí na tento hyperlink se Vám zobrazí dialog pro vytvoření tohoto automatizovaného distribučního seznamu. Viz obrázek č V něm uvidíte na úvodním řádku již předvyplněno a) Hlavní klíčové slovo, které Vám bylo přiděleno najdete ho mj. na objednávce b) Název distribuční skupiny (dále pak ADS), který jste si vyplnili na předchozí stránce Pokud budete chtít, aby po přihlášení se do této distribuční skupiny obdržel každý zpětnou SMS zprávu, kliknete v následujícím řádku na okénko s textem Poslat zpět zprávu o přihlášení a do následujícího řádku napíšete text této zpětné SMS zprávy. Analogicky budete postupovat i dále u zpětné SMS zprávy při odhlášení se ze seznamu resp. při zpětné SMS zprávě v případě, že odesílatel nenapíše přihlašovací SMS zprávu správně Systém ADS umožňuje i to, že ho lze ovládat na dálku prostřednictvím přímo stanovených mobilních telefonů. Příkladem mohou být například krizové situace 19 / 21

20 v obcích a městech, kdy je možné, aby celé skupině lidí, jež tvoří distribuční seznam, byla SMS zpráva odeslána nikoliv z internetu, ale přímo z mobilního telefonu. K tomu slouží další dialog na této straně, nazvaný Dálkový přístup k poslání SMS. Zde se zadají čísla mobilních telefonů, ze kterých lze jednak poslat SMS zprávy, jednak se z nich lze dotázat na počet přihlášených lidí do tohoto automatizovaného distribučního seznamu Kliknutím na tlačítko Uložit a zpět dokončíte celé nastavení ADS Po tomto nastavení Vám doporučujeme otestovat funkčnost Vámi vytvořeného automatizovaného distribučního seznamu tím, že se do něj sami přihlásíte Na jaká čísla se posílají přihlašovací, odhlašovací SMS zprávy: Eurotel T-Mobile Oskar (Český Mobil) V případě využití systému Prémium SMS se SMS zprávy posílají od všech GSM operátorů na číslo Cena této SMS zprávy je pro odesilatele 3,- Kč vč. DPH V případě využití systému Prémium SMS se SMS zprávy posílají od všech GSM operátorů na číslo Cena této SMS zprávy je pro odesilatele 6,- Kč vč. DPH. Obrázek č Struktura jednotlivých SMS zpráv: SMS pro přihlášení do ADS je: základní klíčové slovo mezera název distribuční skupiny=ads mezera ANO. Při psaní je možné psát jak malá, tak velká písmena. Příklad: NTAD INFORMACE ANO SMS pro odhlášení z ADS je: základní klíčové slovo mezera název distribuční skupiny=ads mezera NE. Při psaní je možné psát jak malá, tak velká písmena. Příklad: NTAD INFORMACE NE. 20 / 21

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

MANUÁL OBCHODU VLTAVA2000

MANUÁL OBCHODU VLTAVA2000 MANUÁL OBCHODU VLTAVA2000 revize 11. dubna 2011 1 1 Jak začít... 3 2 Vytvoření nového obchodu... 3 3 Registrační data obchodníka... 3 4 Základní vlastnosti obchodu... 3 5 Administrace obchodníka... 4 5.1

Více

Gmail e-mail v podání Google

Gmail e-mail v podání Google Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Gmail e-mail v podání Google Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2

Více

Uživatelský manuál. STOVKA verze 9.4

Uživatelský manuál. STOVKA verze 9.4 Uživatelský manuál STOVKA verze 9.4 Datum poslední revize: 20.4.2010 2003-2010 nexum Trilog s.r.o. Všechna práva vyhrazena Sestavili: Ing. Petr Slovák, Edita Berauerová nexum Trilog Kolbenova 942/38a,

Více

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém

Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Elektronický obchod BINARGON 3.9 Konfigurátor sestav Redakční systém Obsah 1 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE...2 2 NÁSTROJE - IE POUZE...2 3 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE...2 3.1 ÚVODNÍ STRÁNKA...3 4 NASTAVENÍ SYSTÉMU...3

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému

Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému (R. Borkovec, verze 10.01.01) 1. Úvod 2. Instalace a technické požadavky systému 3. Přihlášení, role, uživatelé, licence, typy aplikací 4. Práce se

Více

Informační systém Win RDG

Informační systém Win RDG Informační systém Win RDG G RD 44 Popis programu a návod k jeho používání Verze 4.9 Copyright 1992-2008 Program: RNDr. Václav Krmela, Ing. Karel Vojta Dokumentace: Dagmar Krmelová -2- 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Manuál k používání aplikace. Verze Systému 1.2

Manuál k používání aplikace. Verze Systému 1.2 Manuál k používání aplikace Verze Systému 1.2 Co je Carplex a k čemu Vám je dobrý? Carplex je komplexní nástroj pro řízení automobilového dealerství. Je vyvinut tak, aby propojoval zákazníka, pracovníky

Více

Servis a reporting v IS

Servis a reporting v IS - 1 - Servis a reporting v IS Vzdělávací modul Servis a reporting v IS - 2 - Servis a reporting v IS Obsah Obsah... 2 O manuálu... 7 Stručně o aplikaci... 9 Co je CRM?... 9 Co aplikace CRM obsahuje?...

Více