Seznam tabulek Proměnné IPCorderu pro stavové monitory Proměnné kamer pro stavové monitory... 27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27"

Transkript

1

2 Obsah Úvod... vi Důležité upozornění... vii 1. O IPCorderu Popis systému Systémové požadavky První spuštění... 2 Stručný průvodce instalací... 2 Discover... 2 Příprava disků... 3 Průvodce nastavením Nastavení IPCorderu Síť... 5 Vyhledání IPCorderu Datum a čas FTP Úložný prostor Vzdálený přístup Přizpůsobení prostředí Správa kamer a dalších zařízení Vyhledání a přidání zařízení Automatické nalezení Ruční přidání Správa zabezpečení připojených zařízení Odstranění zařízení Stromy zařízení Nastavení nahrávání Nahrávací režimy Možnost nahrávat více streamů z jedné kamery Rozvrhy Typy nahrávání Akce Vytvoření akce Editor akcí Zdrojový kód Prohlížení videa Živý obraz Přehrávání záznamů Stavové monitory Pohledy Uživatelské účty Vytvoření uživatele Nastavení specifická pro konkrétního uživatele Změna hesla Předvolby Uživatelské pohledy Údržba systému Aktualizace firmware Registrace IPCorderu Automatická aktualizace ii

3 Ruční aktualizace Stažení systémové části (pouze KNR-100) Tovární nastavení Vypnutí a restart systému Protokol systémových událostí Záloha a obnovení nastavení Kde hledat pomoc Závěr... xxxix iii

4 Seznam obrázků 1.1. Vyhledání IPCorderu v síti pomocí aplikace Discover Nastavení sítě Fyzické vyhledání IPCorderu Nastavení u Nastavení data a času Nastavení FTP přístupu Informace o úložném prostoru Správa úložiště Nastavení přesměrování portů Příklad výpisu statických tunelů Nastavený vzdálený přístup Přizpůsobení prostředí Přidání nového zařízení Spuštění vyhledávání zařízení Nalezená zařízení Ruční přidání zařízení Strom zařízení Editor stromů zařízení Vytvoření a editace rozvrhů Živý obraz Výběr streamu a další volby Zobrazení záznamů Vysvětlivky barevného značení na časové ose záznamů Vytvoření nového pohledu Vytvoření uživatele a nastavení oprávnění Nastavení účtu pro automatické aktualizace Seznam verzí firmware Ruční aktualizace Ruční aktualizace 2. krok Obnovení továrního nastavení Vypnutí a restart systému Protokol systémových událostí Záloha a obnovení nastavení Záloha nastavení Obnovení nastavení iv

5 Seznam tabulek 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory Proměnné kamer pro stavové monitory v

6 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento Návod k použití spolu s Rychlým průvodcem instalací, který je součástí balení. Předejdete tak chybné instalaci či nesprávnému používání zařízení. Přečtěte si pozorně následující upozornění. Zařízení, které jste zakoupili, pracuje pod napětím. Vlivem chybné manipulace může dojít k jeho poškození nebo zranění osoby, která se zařízením manipuluje. vi

7 Důležité upozornění 1. Výrobce neodpovídá za možné poškození způsobené nesprávným používáním nebo umístěním do nevhodného prostředí. 2. Zařízení není určeno pro venkovní použití. 3. Nepoužívejte zařízení při silných vibracích. 4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. 5. zabraňte styku s kapalinami, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. 6. chraňte zařízení před pádem. 7. pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce. vii

8 1. O IPCorderu IPCorder je jedinečné samostatné nahrávací zařízení (Network Video Recorder NVR) pro systémy IP kamer, a to včetně nejnovějších modelů s několika-megapixelovým rozlišením. IPCorder představuje řešení nové generace, charakteristické snadným ovládáním, vysokou spolehlivostí, širokým spektrem podporovaných zařízení, kompaktními rozměry, nízkou spotřebou energie a bezkonkurenční cenou. IPCorder umožnuje sledování a ukládání záznamů z IP kamer, jejich snadné vyhledávání, přehrávání a export. Nabízí se také možnost ukládat informace o teplotě, vlhkosti a dalších veličinách či stavech z příslušných senzorů. Kromě rozsáhlých možností nastavení nahrávacích režimů, umí IPCorder také reagovat na různé události v systému například nahrávat video, jen pokud jsou zavřené dveře, otáčet pohyblivými kamerami nebo ovládat externí zařízení. Jako úložiště dat používá IPCorder standardní SATA pevné disky Popis systému Základem systému IPCorder je hardwarové zařízení, se kterým uživatel komunikuje pomocí webového rozhraní ze svého počítače. Uživatel tedy na svém počítači nemusí instalovat žádný speciální software, stačí mu běžný internetový prohlížeč. Systém je koncipován jako digitální pult centralizované ochrany. Jeho funkcí je centralizovat správu digitálních bezpečnostních zařízení (kamer, senzorů) a jejich dat. Většinu zařízení umí systém automaticky, pokud to zařízení podporuje, vyhledat a následně nakonfigurovat. Aktuální seznam zařízení, se kterými umí IPCorder pracovat, je dán nainstalovanou verzí firmware. Jejich kompletní seznam je možné vždy nalézt na adrese Počet zařízení, které je možné k IPCorderu připojit, se liší podle konkrétního modelu IPCorderu. Tento návod popisuje pouze vlastnosti firmware IPCorderu, počet podporovaných kanálů (kamer či videoserverů), případně další informace o hardwaru IPCorderu, prosím viz. katalogové listy či internetové stránky Konfiguraci ovládaných zařízení popisuje kapitola 3 Správa kamer a dalších zařízení. Systém také zastává roli komunikačního uzlu, který obstarává interakci a provázání akcí zařízení, jež o sobě jinak navzájem nevědí. K tomu je nutné mít zařízení zapojené do systému. Poté je systém například schopen spustit nahrávání videa při zapnutí alarmu nebo rozsvítit světlo při určité události. Kromě základních reakcí (např. nahrávání videa při detekci pohybu), které se nastavují přímo v nastavení zařízení, se o navázání akcí na události starají uživatelem definovaná pravidla. Jejich zadávání do systému popisuje kapitola 4.3 Akce. Také shromažďování dat ze zařízení je obstaráváno centralizovaně. Lze určit, za jakých podmínek se má video nahrávat a po jak dlouhou dobu. Záznamy se ukládají do centrálního úložiště s databází, ve které je lze následně vyhledat a prohlížet. Data ze senzorů je možné exportovat v podobě tabulek v html formátu, videa a obrázky z kamer lze uložit do souboru jedním kliknutím. Přístup k uloženým datům popisuje kapitola 5.2 Přehrávání záznamů. Aktuální data ze senzorů systém zobrazuje jednotným způsobem, nezávislým na daném zařízení. Oproti tradiční metodě, kdy je potřeba pro každé zařízení otevřít samostatné okno prohlížeče nebo samostatný program, je možné v IPCorderu zobrazit výstupy z více různých zařízení najednou. Uživatel si nejdřív navolí sadu zařízení, ze kterých chce vidět výstupy najednou (tzv. pohled), a poté tuto sadu může zobrazit. Pohledy lze ukládat a upravovat, takže není potřeba pokaždé definovat vše znovu. Zobrazování aktuálních výstupů zařízení popisuje kapitola 5.1 Živý obraz. 1

9 O IPCorderu 1.2. Systémové požadavky IPCorder je kompatibilní s opračními systémy: Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7 (32 i 64-bitové verze) Mac OS 10.4, 10.5 a 10.6 Linux 2.6 a novější Ovládání IPCorderu přes webové rozhraní je možné pomocí webových prohlížečů: Mozilla Firefox 3.6, 4 a novější Internet Explorer 8 a 9 (pouze 32-bitová verze) Google Chrome 12 a novější Safari 4 a 5 Pro zobrazení obrazu z kamer v prohlížeči je třeba nainstalovat Java SE, doporučujeme Oracle JRE 6 nebo novější zdarma k dispozici ke stažení na K přehrávání záznamů nebo sledování živého obrazu v kodeku MPEG4 nebo H.264 vyžaduje zobrazovací webový Java applet instalaci nativních dekódovacích knihoven na klientský počítač. Tyto knihovny jsou instalovány automaticky při prvním zobrazení obrazu kamer a zabírají přibližně 2MB prostoru na pevném disku. Minimální výkon počítače závisí na použitých zařízeních. Doporučená minimální konfigurace je 2GHz procesor a 1GB RAM. Také je třeba počítat s velkým zatížením sítě při přenosu obrazu z kamery (či systému) k počítači. Při nahrávání z množství kamer je velmi vhodné, aby byl IPCorder připojen ke gigabitovému portu switche První spuštění Po prvním připojení do sítě je třeba IPCorder nalézt. Pokud máte v podsíti zapnuté DHCP a datový kabel byl připojen již při spouštění zařízení, box získá adresu IP z DHCP serveru, jinak bude sídlit na adrese Jeho nalezení, ať už na DHCP nebo pevné adrese IP je možné pomocí nástroje Discover, který je dostupný na přiloženém CD, nebo online na Stručný průvodce instalací V balení je obsažen stručný návod k instalaci zařízení. V tomto návodu naleznete informace, jak zařízení nainstalovat do sítě a dovíte se, co je třeba učinit k oživení. Discover Discover je aplikace, pomocí které lze vyhledat a případně lokalizovat IPCorder na síti. Pokud neznáte adresu IP na které se zařízení nachází, je možné ji pomocí této aplikace zjistit. Jak je výše uvedeno, aplikace se nachází na přiloženém CD, nebo online na 2

10 O IPCorderu Obrázek 1.1. Vyhledání IPCorderu v síti pomocí aplikace Discover Příprava disků Při přípravě diskového úložiště musíte učinit rozhodnutí, jaký typ RAID1 pole použijete. Každý typ má své výhody a nevýhody varianty se liší kapacitou, rychlostí, bezpečností dat a výkonnostními nároky. Podrobnější informace o jednotlivých typech najdete na adrese (anglicky). Pozor: RAID chrání data pouze proti poruše disku, nikoli proti výpadku napájení. Při výpadku napájení se může stát, že některé záznamy nepůjdou přehrát, nebo že IPCorder přestane nahrávat. Doporučujeme použít nepřerušitelný (zálohovaný) zdroj napájení. Průvodce nastavením Před prvním spuštěním je třeba se do IPCorderu přihlásit. Výchozí údaje jsou: Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Po ověření uživatele systémem se dostanete do Průvodce nastavením. Jedná se o počáteční přípravu zařízení ke správnému fungování. Průvodce je rozdělen do několika kroků: 1. Výběr jazyka zvolíte si jazyk pro uživatele admin, ve kterém s vámi bude nadále IPCorder komunikovat a pokračujete tlačítkem Použít a pokračovat. 2. Následně je vřele doporučeno změnit heslo uživatele admin, který má veškerá práva na obsluhování zařízení, zvolte proto silné heslo2. 3. V dalším kroku nastavíte formát data, času a případné další volby týkající se spouštění přehrávače videa. 1 Redundant Array of Independent Disks Silné heslo je takové, které obsahuje alespoň 8 znaků, velká i malá písmena, číslice a speciální znaky. 2 3

11 O IPCorderu 4. V tomto kroku nastavíte zda-li se má čas synchronizovat s NTP serverem3 nebo ručně s časem v PC. Dále je třeba nastavit časovou zónu ve které se nacházíte. 5. V pátém kroku nastavte síť. V tuto chvíli můžete použít opět funkci Vyhledání IPCorderu, čímž zařízení na které jste připojeni rozblikáte a můžete ho najít mezi více zařízeními. Dále v tuto chvíli můžete zvolit zda chcete i nadále ponechat zapnuté DHCP, které by vašemu zařízení přidělovalo adresu, nebo zvolit adresu IP ručně. 6. Předposlední krok slouží k vyplnění údajů o poštovním serveru. Díky tomuto nastavení můžete být upozorněni při systémových událostech, které nastanou na zařízení. Jelikož IPCorder informuje o kritických stavech (například výpadky disků aj.) prostřednictvím u, důrazně doporučujeme nastavení poštovního serveru a adresy administrátora provést. 7. Tímto průvodce končí a zařízení je připraveno k použití. 3 Network Time Protocol nástroj pro synchronizaci času ze vzdáleného serveru. 4

12 2. Nastavení IPCorderu Tato kapitola vás postupně provede podrobněji nastavením IPCorderu. Pokud jste použili Průvodce nastavením, většina voleb již bude přednastavena a zde je můžete doladit Síť Tuto sekci najdete v menu Nastavení Síť. V sekci Informace o síti vidíme aktuální hodnoty MAC adresy, IP adresy a síťové masky. V dalších sekcích můžete toto nastavení změnit. Podíváme se na sekci Nastavení sítě. Obrázek 2.1. Nastavení sítě Automatická konfigurace (DHCP) V tomto nastavení se IPCorder pokusí získat síťová nastavení od DHCP serveru. Hodnoty vyplněné v polích IP adresa, maska sítě, brána a DNS server se v tomto případě ignorují. Pokud je nastavena Automatická konfigurace (DHCP) a v síti neni aktivní DHCP server, IPCorder si nastaví IP adresu Pokud se spolehneme na DHCP, není vždy jisté, že bude mít IPCorder stále stejnou IP adresu. Proto doporučujeme po úspěšném nalezení IPCorderu v síti přepnout na statické nastavení a adresu nastavit ručně. 5

13 Nastavení IPCorderu Statická IP adresa Při této volbě je třeba nastavit parametry ručně. Pokud si nejste hodnotami jisti, správce sítě Vám je sdělí. IP adresa adresa, pod kterou je IPCorder viditelný v místní síti. Síťová maska ve většině případů můžete opsat aktuální masku zobrazenou v sekci Informace o síti. Brána adresa, pod kterou je v místní síti viditelný router, přes který probíhá síťová komunikace do vnějších sítí a Internetu. DNS server adresa serveru, který provádí překlad DNS jmen na IP adresy. Často bývá adresa stejná s adresou routeru. Pokud adresu DNS serveru neuvedete, případně uvedete adresu neplatnou, nebude možné překládat doménové názvy (např. ipcorder.com) na IP adresy (např ) a nemusí tedy fungovat ani odesílání ů, synchronizace času s NTP serverem a podobně. Prezentovat jako UPnP zařízení pokud je zaškrtnuto, IPCorder bude viditelný ve složce Místa v síti v systému Windows. V sekci Nastavení domény lze nastavit další síťové parametry. Pokud budete chtít z IPCorderu odesílat y (viz. sekce 2.2 ), je nutné, aby byl SMTP server schopen odesílat zprávy od takto nazvaného zařízení. Změny v nastavení potvrďte tlačítkem Použít. Vyhledání IPCorderu Pokud máte v síti více IPCorderů, může se hodit funkce, která rozbliká diodu na konkrétním IPCorderu, snáze tím určíte, kterému zařízení patří konkrétní adresa. Volbu naleznete také v menu Nastavení Síť. Klikněte na tlačítko Vyhledat IPCorder a zvolte dobu, po kterou má dioda na zařízení blikat. Obrázek 2.2. Fyzické vyhledání IPCorderu IPCorder umožňuje informovat em uživatele o základních událostech a chybách. Tyto možnosti najdete v menu Nastavení . Pro správnou funkčnost odesílání ů je potřeba nejprve správně nastavit údaje o SMTP serveru. Pokud si nejste jisti, obraťte se na poskytovatele připojení nebo správce sítě. 6

14 Nastavení IPCorderu Obrázek 2.3. Nastavení u V sekci Nastavení SMTP zadejte správnou adresu SMTP serveru, který se stará o odesílání pošty. Pokud server podporuje šifrované spojení, je vhodné zaškrtnout volbu SMTP TLS. Jméno a Heslo je obvykle třeba k přihlášení k SMTP serveru. Na adresu správce budou posílány zprávy o přechodu do nouzového režimu, případně další zprávy o systému, pakliže je zasílání těchto zpráv zapnuto. Pokud chcete, aby y měly v hlavičce jinou adresu odesílatele1, zvolte si ji v sekci Pokročilé možnosti u. Správnost nastavení nyní můžete vyzkoušet tlačítkem Odeslat zkušební . V sekci ové zprávy si vyberte události, při kterých má IPCorder odeslat Posílat denní zprávy o funkčnosti zařízení každý den Vám přijde zpráva o tom, že IPCorder funguje, případně budou ve zprávě obsaženy důležité záznamy z protokolu systémových událostí (viz. kapitola 7.4 Protokol systémových událostí ). Pokud zjistíte, že zprávy najednou nechodí, budete vědět, že je něco v nepořádku může to být závada IPCorderu, nebo třeba nefunkčnost sítě. Poslat , když IPCorder nastartuje Když IPCorder nastartuje, ať už do normálního nebo nouzového režimu, budete o skutečnosti informováni. Odhalíte tak například noční výpadek napájení. Poslat při události úložiště IPCorder Vás informuje o závadě pevného disku nebo RAID pole. 1 Ve výchozím nastavení bude adresa odesílatele případně jinak řídí se nastavením názvu a domény v kapitole 2.1 Síť. 7

15 Nastavení IPCorderu 2.3. Datum a čas Formulář pro nastavení času se nachází v menu Nastavení Datum a čas. Čas aktuálně platný na IPCorderu se zobrazuje v pravé horní části okna. Nejprve volbou oblasti a města specifikujte časové pásmo, ve kterém je IPCorder provozován (to se může lišit od času počítače, ze kterého se k IPCorderu připojujete). Obrázek 2.4. Nastavení data a času Pokud je zvolena varianta Povolit NTP synchronizaci, IPCorder si automaticky nastaví čas podle zvoleného NTP serveru a časového pásma. Můžete zvolit vlastní NTP server, jestli si nejste volbou jistí, ponechte předvolený pool.ntp.org. V případě, že není dostupný žádný NTP server, použijte možnost čas nastavit ručně, a to zadáním aktuálního času do políčka Datum a čas ručně. Je také možno použít volbu Synchronizovat s tímto počítačem, která datum a čas synchronizuje s nastavením počítače ze kterého se k aplikaci připojujeme FTP FTP2 umožňuje přímý přístup k souborům s nahrávkami a jejich hromadné kopírování. 2 File Transfer Protocol 8

16 Nastavení IPCorderu Obrázek 2.5. Nastavení FTP přístupu FTP je ve výchozím nastavení neaktivní. Povolíte ho zaškrtnutím políčka Povolit FTP přístup z menu Nastavení FTP. Nastavte heslo a potvrďte kliknutím na tlačítko Použít. Stejným způsobem můžete heslo později změnit Úložný prostor Na stránce Nastavení Úložný prostor se zobrazují informace o stavu a zaplnění disků, které aplikace používá. Celková kapacita Celkový prostor využitelný pro ukládání záznamů. Volné místo Aktuálně využitelný prostor pro ukládání záznamů. Typ pole Pro jednodiskové modely IPCorderu se zobrazuje Single, pro vícediskové verze se pak zobrazuje druh pole RAID. Stav diskového pole Ok: vše v pořádku, degraded: některé disky z pole jsou mimo provoz, ale pole stále funguje, failed: mimo provoz je více disků, než je možné k fungování pole, data jsou ztracena. Systém neustále sám monitoruje volné místo na disku. Pokud místo dochází, začne automaticky mazat nejstarší záznamy, dokud není místa opět dostatek. V části Nastavení úložného prostoru je možné nakonfigurovat mazání starších dat. Nastavení potvrďte tlačítkem Použít. 9

17 Nastavení IPCorderu Obrázek 2.6. Informace o úložném prostoru Pro zálohování dat lze použít buď možnost exportování videí (viz. kapitola 5.2 Přehrávání záznamů ) nebo lze videa stáhnout hromadně přes FTP přístup (viz. kapitola 2.4 FTP ). Chcete-li z nějakého důvodu vyměnit disk, nejprve vypněte IPCorder, vyjměte původní disk a vložte disk nový. Po zapnutí bude přístroj přepnut do nouzového režimu Installation and Rescue Mode. Pokud není disk připraven k použití (tj. úložný prostor nebyl dříve nastavený), objeví se tlačítko Setup disk. Stiskněte tlačítko a systém po chvíli automaticky nastaví úložný prostor na disku. Po skončení procesu restartujte systém do normálního režimu. Obrázek 2.7. Správa úložiště V případě poruchy více jak jednoho disku v RAID poli 3 musíte disky měnit postupně. Nejdříve nahraďte pouze jeden, ten přidejte, počkejte na dokončení synchronizace a následně přidejte druhý. Během synchronizace pole je zobrazován stav RAID State: Rebuilding a odhadovaná doba do konce. Synchronizace může trvat i několik hodin v závislosti na typu pole a velikosti disků. 3 Toto má význam pouze u typů RAID, které jsou odolné proti výpadkům dvou disků. To je v podstatě jen RAID6 se 4 disky a RAID1 s alespoň 3 disky. 10

18 Nastavení IPCorderu 2.6. Vzdálený přístup IPCorder umožňuje připojení z vnějších sítí i v případě, že je umístěn v místní síti oddělené od okolního světa routerem. Aby fungoval přístup na webové rozhraní IPCorderu a aby se správně zobrazoval i obraz kamer, je třeba routeru tuto skutečnost sdělit. Jděte do menu Nastavení Vzdálený přístup, jsou zde dvě možnosti: Obrázek 2.8. Nastavení přesměrování portů Automatické nastavení routeru Pokud Váš router podporuje ovládaní promocí protokolů UPnP4, může IPCorder řídit vzdálený přístup automaticky, bez nutnosti dalšího nastavení. V tomto nastavení zpřístupňuje IPCorder kamery dynamicky pouze na dobu, kdy je to třeba pro sledování živého obrazu pomocí IPCorderu. Manuální nastavení routeru Pokud Váš router nemá plně funkční podporu protokolu UPnP, je nutné zpřístupnit zařízení z internetu pomocí statického nastavení. Do políčka Preferovaný webový port zadejte číslo portu, na kterém má být IPCorder z vnější sítě viditelný. Pokud má váš roter vnější adresu např , Preferovaný webový Port bude nastavený na 1024, pak pro přístup z vnější sítě zadejte do prohlížeče adresu Webový port musí být z rozsahu zadaného v políčcích Rozsah portů. Pokud použijete Manuální nastavení routeru, IPCorder po uložení vygeneruje tabulku s hodnotami pro ruční zadání do webového rozhraní routeru. Tabulku je možné vypsat pomocí tlačítka Stáhnout informace o statických tunelech. 4 Universal Plug and Play 11

19 Nastavení IPCorderu Obrázek 2.9. Příklad výpisu statických tunelů Obsah políček je následující: Zařízení jméno zařízení (kamery), pro které je potřeba vytvořit překladový záznam. IP adresa adresa cílového zařízení, kam mají být data přeposílána. V kombinaci s IP adresou udávající, kam mají data směřovat. Na routerech je často označován jako Target port nebo To port. Protokol protokol z rodiny IP, který má být použit. Na routerech je často označován jako Protocol. Port na bráně port na vnější straně routeru, kam mají být data znějšku posílána. Je to port v zadaném rozsahu, na routeru často označován jako Source port nabo From port. Časové razítko čas poslední změny v nastavení. Je třeba kontrolovat vždy, když je změněno nastavení sítě IPCorderu, přidána kamera či změněno síťové nastavení kamery. Je třeba, aby byl router nastaven vždy v souladu s tabulkou nejnovějšího data. Z vnější sítě jsou zařízení přístupná na adrese ve formátu veřejná-adresa:port. Údaje z této tabulky je třeba zadat v nastavení tzv. Port Forwardingu či NAT na routeru. 12

20 Nastavení IPCorderu Obrázek Nastavený vzdálený přístup Pokud je k IPCorderu povolen vzdálený přístup, snaží se IPCorder rozlišit, zda se uživatel připojuje z místní sítě nebo vzdáleně. Je-li detekován vzdálený přístup, zobrazí se na přihlašovací stránce zaškrtávající políčko Force local access. Výjimečně se může stát, že je chybně rozpoznán vzdálený přístup, i když je uživatel ve skutečnosti připojen lokálně. V takovém případě je třeba zmíněné políčko při přihlášení zaškrtnout. Pokud se tímto nastavením nejse jisti, poraďte se svým správcem sítě nebo poskytovatelem internetového připojení Přizpůsobení prostředí IPCorder umožňuje přizpůsobit své rozhraní. Možnosti přizpůsobení najdete v menu Nastavení Přizpůsobení. Můžete zaměnit výchozí logo IPCorderu za vlastní, typicky logo vaší firmy a nastavit, co se má stát, pokud uživatel na logo klikne. 13

21 Nastavení IPCorderu Obrázek Přizpůsobení prostředí Pokud vlastníte model IPCorderu, který má tzv. světelný pás5, máte možnost nastavit chování tohoto světelného pásu. Ve výchozím stavu svítí modře, vybírat lze z několika barev a můžete zvolit buď stálé svícení nebo směr rotace. 5 modely řad KNR-200 a KNR

22 3. Správa kamer a dalších zařízení Pod volbou Nastavení Zařízení lze spravovat seznam zařízení, které jsou v IPCorderu. Na tomto místě lze přidávat další kamery, měnit nastavení, zapínat nahrávání a provádět další operace s přiřazenými zařízeními Vyhledání a přidání zařízení Po zapojení zařízení do sítě je třeba ho přidat do IPCorderu. To lze provést dvěma způsoby. Zařízení ve stejné podsíti je možné přidat pomocí automatického nalezení. Tento způsob je snazší, rychlejší a méně pracný. Není ovšem možné nalézt kamery z jiné podsítě, proto je zde i varianta ručního přidání, která vám umožní přidat i všechna ostatní podporovaná zařízení. Obrázek 3.1. Přidání nového zařízení Přidání kamery se provádí pod nabídkou Nastavení Zařízení. Tam klikněte na tlačítko se zeleným plus Přidat nové a zvolte zda chcete použít ruční nebo automatické přidání zařízení. 15

23 Správa kamer a dalších zařízení Automatické nalezení Zvolte volbu Vyhledat a zobrazí se panel s výběrem výrobců zařízení. Pokud nechcete vyhledávat všechny výrobce, vyberte požadovanou značku a klikněte na tlačítko Spustit vyhledávání. Vyhledávání může trvat v závislosti na rozlehlosti sítě od několika sekund do několika minut. Obrázek 3.2. Spuštění vyhledávání zařízení Po nalezení zařízení na něj klikněte a vyplňte požadované údaje. Je třeba zadat přihlašovací údaje Administrátorský účet, aby bylo možné na kameře vytvářet uživatele, měnit IP adresu atd. Obrázek 3.3. Nalezená zařízení Dále je třeba zvolit Zobrazovací účet aby bylo možné z kamery přehrávat živý obraz a nahrávat video. Následně stačí použít tlačítko se zeleným plusem Přidat vybraná zařízení, čímž se kamery přidají do IPCorderu. 16

24 Správa kamer a dalších zařízení Ruční přidání Pro ruční přidání kamery musíte znát její IP adresu, výrobce a typ zařízení, případně na kterých portech kamera naslouchá, využívá-li směrovač k přesměrování portů1. Pokud znáte tyto údaje můžete zvolit volbu Přidat ručně. V zobrazeném panelu můžete začít přidávat první zařízení. Obdobně jako při Automatickém nalezení vyplňte údaje o uživatelských účtech, případně port a další údaje. Pokud chcete přidat více kamer naráz, použijte tlačítko Nová šablona zařízení. Obrázek 3.4. Ruční přidání zařízení Pokud chcete některé šablony odebrat, můžete jich více označit pomocí klávesy Shift nebo Ctrl. Následně stačí kliknout na Smazat vybraná zařízení. 1 Přesměrování portů (anglicky port forwarding) je metoda směrování portů z jednoho síťového uzlu na druhý. Typickým použitím je umožnění vnějšímu uživateli připojit se na port na soukromé adrese v místní síti prostřednictvím směrovače, který podporuje technologii překladu síťových adres. Zdroj: Wikipedia. 17

25 Správa kamer a dalších zařízení 3.2. Správa zabezpečení připojených zařízení Úprava zabezpečovacích údajů pro zařízení je možná v menu Nastavení Zařízení a po kliknutí na kameru v nabídce Zabezpečení. Zde se zobrazují přihlašovací údaje, které používá IPCorder pro přístup k zařízení. V závislosti na typu kamery lze nastavit: Zda použít zabezpečení (Enable password protection). Administrátorský účet zde lze změnit jméno a heslo, které se používá pro nastavení zařízení. Je nutné, aby v IPCorderu byl nastaven funkční administrátorský účet. Vygenerovat nové přihlašovací údaje systém automaticky nahradí příslušný účet na zařízení novým účtem, vybaveným bezpečným náhodně vygenerovaným heslem. Zobrazovací účet používá se pro zobrazení videa v Živém náhledu a pro zaznamenání videa. Pokud je třeba změnit nějaké hodnoty pouze v IPCorderu a ne i na kameře, lze nezaškrtnout políčko Set on the device. Ve výchozím stavu se vždy počítá s tím, že se nastavení provádí jak v IPCorderu, tak i na kameře. Nastavení pouze v IPCorderu se hodí po změně administrátorského hesla ručně na kameře, nebo podobné operaci. Pokud se nedaří některé údaje nastavit, může to být způsobeno tím, že je nesprávně vyplněné administrátorské heslo kamery IPCorder pak nemá oprávnění vytvářet na kameře uživatelské účty nebo měnit nastavení. Až budete hotovi, potvrďte změny tlačítkem Použít. Veškeré změny lze provést i ve společné tabulce přihlašovacích údajů, které se nachází v nabídce Nastavení Zařízení - Tabulka autentizace. Nastavení probíhá totožným způsobem, jako na panelu u jednotlivých kamer Odstranění zařízení Pokud potřebujete zařízení ze systému odebrat, zvolte nabídku Nastavení Zařízení a v pravé části vyberte kamery, které chcete odstranit. Můžete vybrat více kamer Najednou. Nyní stačí kliknout na tlačítko Smazat vybrané, čímž dojde k odstranění vybraných zařízení. Upozornění: Pokud odstraníte kameru ze systému, budou nenávratně odstraněny i veškeré záznamy z této kamery. Nesnažte se tedy nastavení kamery opravovat odebráním a opětovným přidáním kamery, pokud jsou pro vás tyto záznamy důležité Stromy zařízení IPCorder umožňuje třídit zařízení do tzv. uživatelských stromů. To znamená, že si můžete kamery roztřídit například podle jejich fyzického umístění. 18

26 Správa kamer a dalších zařízení Obrázek 3.5. Strom zařízení Do editoru stromů se dostanete kliknutím na ikonu tužky nad seznamem kamer. Obrázek 3.6. Editor stromů zařízení V zobrazeném okně jsou dva panely. Základní strom, ve kterém jsou veškerá připojená zařízení, se jmenuje *Fyzický strom. V levém panelu si vytvořte a pojmenujte nový prázdný strom a myší do něho přetahejte požadovaná zařízení. Poté použijte tlačítko Uložit. 19

27 4. Nastavení nahrávání Jednou z hlavních funkcí IPCorderu je záznam videa do datového úložiště. Nahrávání může pracovat v několika režimech a může tak být přizpůsobeno potřebám uživatele. Nahrávání může probíhat buďto neustále, nebo jako reakce na nejrůznější události. Nahrávat je možné i v různých časových plánech, které jsou vhodné při vědomí, že ve snímaném prostředí se v pravidelnou dobu bude vyskytovat někdo s povolaných osob a tedy není třeba prostor monitorovat Nahrávací režimy Ve výchozím nastavení je zvolen pro nahrávání předdefinovavý režim. Ten nahrává buď permanentně, nebo na podmiňující událost. Nelze zvolit kdy se začne a kdy přestane záznam nahrávat. Pokud vytvoříte rozvrh a některé dny nebo časy nebudou obsazeny rozvrhem, použije se tento režim jako výchozí. Další režimy je možné přidat pomocí tlačítka Přidat nahrávací režim u každé kamery v panelu Video. Ve výchozím stavu má IPCorder přednastaveny tři základní časové rozvrhy: Vždy, Víkend a Pracovní dny. Další můžete vytvářet a upravovat dle potřeby v nabídce Nastavení Rozvrhy. Možnost nahrávat více streamů z jedné kamery IPCorder v této verzi neumožňuje nahrávat více streamů z jedné kamery, dovoluje ale přidat jednu kameru vícekrát. Pokud je již kamera jednou v IPCorderu přidána, je nutné ji přidat ručně (viz. kapitola 3.1 Vyhledání a přidání zařízení - sekce Ruční přidání ). Tímto postupem je umožněno nahrávat dva záznamy z jedné kamery. Lze tedy docílit toho, že budete mít k dispozici jedno video ve dvou různých rozlišeních nebo kodecích. Je ovšem třeba počítat s tím, že dvakrát přidaná kamera znamená pro IPCorder to samé, jako by byly přidány dvě různé kamery - tím pádem se zmenší počet připojitelných kamer právě o tuto kameru. Rozvrhy V nabídce Nastavení Rozvrhy je možné vytvářet rozvrhy, které se následně dají používat pro plánování kdy zaznamenávat video. Pokud ván nestačí základní předvolené plány, je možné si přidat vlastní kliknutím na tlačítko Vytvořit rozvrh. 20

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

IPCorder KNR-1004/1008

IPCorder KNR-1004/1008 IPCorder KNR-1004/1008 Stručný průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací QIG_NETIO4_cz_Layout..04 7: Stránka Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Předejdete

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

IPCorder KRR-416/424

IPCorder KRR-416/424 IPCorder KRR-416/424 Rychlý průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tohoto průvodce instalací. Pro další informace použijte

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

1820 série NVR Instalační průvodce

1820 série NVR Instalační průvodce 1820 série NVR Instalační průvodce 1. Představení produktu Kedacom NVR série 1820 je komplexní řešení pro video dohled a nahrávání videa. NVR řady 1820 podporují Open Network Video Interface Forum (ONVIF)

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Obsah balení CD se softwarem Obsah balení Stručná

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

RECORD IT. Uživatelská příručka

RECORD IT. Uživatelská příručka RECORD IT Uživatelská příručka RECORD IT RECORD IT Copyright 2015 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu RECORD IT... 7 Použití modulu RECORD IT v programech QuickPHOTO... 9 1. Digitální kamery

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

IPCorder KNR-2008/12/16

IPCorder KNR-2008/12/16 IPCorder KNR-2008/12/16 Stručný průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

IPCorder KRR-4016/24/32/40

IPCorder KRR-4016/24/32/40 IPCorder KRR-4016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti KOUKAAM a.s. Pro jeho správnou instalaci si prosím přečtěte tento krátký návod. Pro další informace použijte

Více

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery

Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery Uživatelský manuál P2P bezdrátové IP kamery PC klientská verze 2.1 Stručné instrukce: Skutečné Plug and Play (P2P) je zcela nová technologie na trhu s IP kamerami. IP kamery se tak snadněji instalují a

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 IPCorder Uživatelský Manuál 1.4 Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 OBSAH Obsah 1 O IPCorderu 3 1.1 Popis systému.............................................. 3 1.2 Systémové požadavky..........................................

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další)

Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) Kompletní návod na nákup a čtení eknih ve formátech PDF a epub na PC i čtečkách s E-Ink technologií (Sony, Nook, a další) - 1 - ereading Jaromír Frič Obsah O tomto dokumentu... 3 1. Instalace čtečky...

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

MONITOROVACÍ JEDNOTKA. XWEB 300D, XWEB500D a XWEB500 RYCHLÉ NASTAVENÍ

MONITOROVACÍ JEDNOTKA. XWEB 300D, XWEB500D a XWEB500 RYCHLÉ NASTAVENÍ MONITOROVACÍ JEDNOTKA XWEB 300D, XWEB500D a XWEB500 RYCHLÉ NASTAVENÍ Str. 1 OBSAH 1 KONFIGURACE SERVERU...2 1.1 NASTAVENÍ NÁZVU SYSTÉMU, DATA A ČASU... 3 1.2 NASTAVENÍ SÍTĚ... 3 1.3 NASTAVENÍ KATEGORIE

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více