2015/16 *) Výrobce produktů POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015/16 *) Výrobce produktů POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE."

Transkript

1 lu p čárové kódy - logitika - komunikac automatizac proců znační produktů optimalizac pcializovaná řšní pro POHODU *) různé účly a oblati naazní připojní k MDB, SQL i E1 rgonomická a fktivní obluha podpora, rvi, aktualizac vývoj dl požadavků zákazníků 2015/16 *) Výrobc produktů POHODA j polčnot STORMWARE. POHODA j licncovaná ochranná známka STORMWARE. Výrobcm produktů rodiny plusytm j firma ITFutuR.r.o., produkt j podl požadavků zákazníků vyvíjn od roku Víc informací a kontakty na autorizované partnry

2 plusytm - komplxní řšní pro Pohodu u pl plusytm j komplxní balík vzájmně polupracujícího programového vybavní úzc propojného konomickým ytémm Pohoda*), ktrý j určn pro optimalizaci a unadnění tál větší řady oprací v Pohodě. Vškrá řšní jou vyvíjna dl požadavků zákazníků od roku 2006, aktuálně jj aktivně využívá mnoho firm, od malých -hopů, po vlké ditribuční firmy, a to v Čchách i na Slovnku. Stál víc utvrzujm v tom, ž klíčm k našmu úpěchu j úpěch zákazníků a proto tál víc zaměřujm na tvorbu nadtavb nad Pohodou, ktré mají za cíl zjména uštřit rutinní práci, motivovat zamětnanc a zárovň minimalizovat riziko chyb. Stál víc zákazníků využívá další a další aplikac z našho portfolia, protož všchny naš řšní jou vzájmně v rámci možnotí propojna a odpadají tak problémy kompatibilitou a zárovň lz opět uštřit propojním něktré ruční oprac. Pro tuto zónu přináším dvě nová "krabicová" řšní - hitm j plunotify loužící zjména k automatizovanému rozílání mailů a SMS na základě natavných pravidl (lktronické doklady, dokumntac, upomínky, tavy objdnávk, tatitiky,...). Druhým řšním j pluproc, což j variabilní a nadno konfigurovatlný oftwar určný pro firmy, ktré pokytují rviní lužby (lakovny, rviy, výroba,...) a díky tomuto řšní mohou provdné lužby a potřbovaný matriál zadávat ami pracovníci na dílně bz nutnoti koloběhu papírových dokumntů. Také vyúčtování lužb j poté přhldnější a přnější, což ocní také Vaši zákazníci. Uvítám každou připomínku i námět pro další rozšířní funkčnoti ytému - nažím vždy vškré úpravy zapracovávat do aktuální vrz, aby úpravy i nové funkc byly k dipozici všm uživatlům ytému. Naším důlžitým cílm j i jdnoduché naazování a licncování ytému, proto jdnotlivé aplikac pořídít vždy všmi možnými funkcmi, ktré odpovídají dané řadě Pohody, nní potřba zvlášť dokupovat modul invntur, modul umítění apod. "Moji njvětší motivací j, ž od každého zákazníka vždy něco nového naučím a potěší mě, když naopak moj zkušnoti a rady pomohou k úpěchu zákazníkům. Děkuji všm zákazníkům za polupráci." Ing. Záviš Jirák vývoj oftwar, obchod Navrhovat a implmntovat komplxní kladová řšní, kd nmožné nní přkážka, j naší prací i naším koníčkm. Do prác vždy těším a očkávám nové výzvy." Ing. Martin Kašpar vývoj oftwar, tchnická podpora Sblpší oftwarové řšní j k ničmu bz polhlivého hardwaru, na ktrém můž běžt. Proto naš řšní dodávám jn hardwarm, ktrým jm i toprocntně jití a jm chopni k němu pokytnout maximální podporu." Bc. Ondřj Vitvar hardwar, tchnická podpora *) Výrobc produktů POHODA j polčnot STORMWARE. POHODA j licncovaná ochranná známka STORMWARE. **) K změně obchodního názvu kupiny produktů z PHytm na plusytm došlo po vzájmné dohodě majitlm ochranné známky PH. Jdná pouz o změnu názvu produktu, vš otatní zůtává zachované.

3 plumobil - trminály do kladu i trénu on-lin/off-lin řšní pro POHODU *) aktuální data, okamžité odzvy připojní př WiFi, GSM přná idntifikac zboží u pl mobil podpora, rvi, aktualizac zrychlní a zfktivnění kladových oprací možnot zákaznických úprav na míru plumobil j komplxní řšní do mobilních trminálů i např. tanic dotykovou obrazovkou a připojnou čtčkou čárového kódu. Pokrývá clou řadu kladových proců - od příjmu, př přvody a xpdici zboží,kontroly dokladů pomocí čárových kódů až po invntury a invnturní znamy. Najd uplatnění od malých hopů pro vykrývání objdnávk při xpdici až po vlké firmy a např. vidnci kladových pozic N:N. Dokáž pracovat jak on-lin v kladu,tak off-lin v trénu (včtně tiku dokladů). Hlavní vlatnoti: - možnot zápůjčky ytému k ttování (SW + HW), - využití čárových kódů k idntifikaci zboží i dokladů (1D i 2D), - on-lin komunikac Pohodou, vždy aktuální data v ruc, - možnot prác offlin pro např. prodj v trénu, - použití cizích měn, čílných řad, třdik, zakázk,... - okamžitý přno dokladu do Pohody po dokonční, - cny, cnové hladiny, individuální lvy, hit. DPH, - podpora vidnčních číl včtně jjich invntury, - zakládání zákazníků dl ARESu, - připojní vah a dalších prifrií, - automatický tik dokladu po dokonční i zpětně, - možnot připojní mobilní (blutooth) účtnkové tikárny, - podpora vážných a ložných čárových kódů (GS1-128), - variabilní a přhldné natavní, optimalizac a rgonomi, - kontrola všch dokladů v Pohodě včtně záznamu o kontrol, - propracovaný výdj/příjm z objdnávky, tolranc (vážné zboží) - možnot přihlašování uživatlů pomocí jména a hla nbo PINu, - zvýrazňování položk dl podmínk, obrázky záob,... invnturní znamy daňové doklady kontrola zboží výroba nabídky přvodky balní lity objdnávky výdjky příjmky invntury příjm z objdnávky výdj na objdnávku přvod dl objdnávky bzdrátový knr čár. kódu kontrola vytavných dokladů mobilní prodj a běr objdnávk vidnc umítění zboží v kladu (E1) Typická naazní: - vlkoobchody (příjm, kontrola dokladů), - -hopy (vykrývání objdnávk, kontroly dokladů) - maloobchodní řtězc (přvodky, invntury) - ditribuční polčnoti (tiktování, xpdic) - mobilní prodj a rozvoz (off-lin řšní tikm) - výroba (pohyb matriálu, polotovarů a výrobků)

4 plunotify - pokročilá notifikac SMS a maily Aplikac plunotify j vlic variabilním a ilným nátrojm pro automatické i ruční rozílání zpráv a upozornění v formě SMS a mailů zákazníkům, obchodním partnrům i zamětnancům na základě informací z Pohody podl natavných pravidl. Aplikac funguj na základě nomzného počtu natavitlných pravidl a náldných akcí zíkanými daty. Njnázornější, al zdalka n jdiné použití j na automatizaci rozílání upomínk podl počtu dní po platnoti a jazyka j odlán mail přátlkým upozorněním či "výhružnou" upomínkou zákazníkovi, včtně tikových tav (faktura/upomínka), připojných dokumntů (naknovaný podpaný dodací lit) či po určité době přímo jako podklad pro vymáhání právníkovi. Čatým použitím j také poílání pravidlných tatitik, jak zákazníkovi (vidované ndodané zboží, obrat za období,...), tak Vám (průběžný obrat/zik obchodním zátupcům jako motivační nátroj, clkový přhld tavu firmy majitli, podlimitní záoby,...). lu p notify Sytém použití j navržn tak, aby šl implmntovat na távající Pohodu každého zákazníka a uměl používat vškré paramtry dokladů a agnd. Na základě vyhodnocní dl přdnatavných podmínk taví znam položk pro odlání upozornění, ktrý náldně odbaví pomocí rozlání mailů nbo SMS zpráv přdnatavnými txty, ktré mohou obahovat jakákoliv pol z Pohody formou proměnných. Jdnoduš - zálží jn na Vá, v jaké podobě a podl jakých pravidl chct tyto automatizované zprávy rozílat.vhodným potupm přd naazním j zjištění, ktré procy v firmě (zjišťování tatitik, komunikac zákazníky,...) zabírají njvíc čau a lz j takto automatizovat (upomínky, cníky), či ktré věci obtížně hlídají a způobují potíž (ndotatk zboží na kladě,...). Základní vlatnoti jou: nomzné množtví pravidl, příklady základních pravidl na našich tránkách, odílání SMS př různé brány (podl požadavků) nbo př GSM modul, odílání -mailů včtně přílohy možnotí přiložní PDF z Pohody, okamžitý tik dokladů a tikových tav podl natavných pravidl, přikládání ouborů z dokladů z záložky Dokumnty podl natavné maky, zaznamnání odlání zprávy do záložky Událoti i do jakýchkoliv jiných polí, dfinic txtu mailu/sms včtně proměnných (z výldku zdrojového dotazu). Vlatnoti vrz PRO: HTML ditor pro vytvářní mailových zpráv, možnot přikládání datových příloh (v formátu CSV/XML - cníky, podlimitní záoby,...), možnot druhé úrovně podmínk (njčatěji pro různé jazykové mutac - jdnodušší na právu). Příklady použití, ktrá jm ralizovali či ralizujm u našich zákazníků: přijatá objdnávka j označna jako vyřízná a zákazníkovi odšl SMS a/nbo mail, vydaná faktura j nuhrazná a po platnoti, odběratli každý dn automaticky odšl upomínka, podl počtu dní po platnoti j použita jiná šablona -mailu, upozornění zákazníka o konkrétním tavu objdnávky při průchodu firmním procm, odílání -mailu fakturou v formátu PDF po jjím vytavní, informac o nakladnění zboží, informac o přkroční krditu zákazníka, změně cnové hladiny, pravidlné odílání tatitik každému obchodnímu zátupci zvlášť a vdní ouhrnně, odílání individuálních cníků vybraným zákazníkům, odílání podlimitních / ndotatkových záob (v oupiu mailm či datové příloz),

5 u pl xpdic Zboží j idntifikováno pomocí čárového kódu, a to jak u balných položk, tak u vážných, a j také při xpdici štítkováno. pluexpdic kombinuj funkčnot vykrývání objdnávk povinným označováním noznačných položk, ktré j potřba zjména u potravin. Pracuj šaržmi i xpiracmi (trvanlivotí), ktré umí gnrovat. Lz pracovat +/- tolrancí vykrytí, vkládáním určitých položk mimo objdnávku (přpravky, obaly) či dokonc vytvářním dokladů bz vazby (maloobchod). Samozřjmotí j připojní běžných vah i možnot manuálního zadání hmotnoti/množtví, důlžitá j možnot odkládání čátčně vykrytých objdnávk pro pozdější vykrytí a přdávání mzi tanicmi Tik probíhá na jakoukoliv štítkovou tikárnu, oučátí aplikac j, tjně jako u otatních našich štítkových aplikací, grafický dignr. Běhm xpdic j možné tiknout jdnoduš adrní štítky pro přhldné polpní přpravk a štítky obahm dané přpravky. Dokončné doklady jou okamžitě odlány do Pohody a mohou být okamžitě vytištěny. pluexpdic - xpdic pro rozvoz i zaílání Aplikac pluexpdic j určna pro xpdici a štítkování zboží (vykrývání objdnávk), a to jak při přímém rozvozu (záobování mam, zlninou,...), tak i běžné xpdici záilkovými obchody. J optimalizována pro práci na dotykové obrazovc a pro rychlou práci objdnávkami a čárovými kódy. Hlavní vlatnoti: nadné vyhldávání v nvyřízných objdnávkách a jjich položkách, odkládání rozdělaných objdnávk pro pozdější dokonční, připojní váhy, optimalizac pro dotykové obrazovky, vykrývání objdnávk včtně tolrancí, vidnc obalů, přpravk apod., intligntní tik štítků na noznačné zboží a pro označní obalů, okamžité vytvořní a automatický tik tikových tav z Pohody, zobrazní ouhrnu objdnaného zboží nad odfiltrovanými objdnávkami.

6 pluproc - vidnc činnotí a matriálu při práci pluproc j aplikac určná k vidnci pokytovaných lužb a potřbovaného matriálu protřdnictvím pvného dotykového trminálu přímo v dílně či podobných protorách. K ytému přihlašují jdnotliví uživatlé pomocí vých hl, čárových kódů či RFID a zadávají na jaké zakázc či objdnávc pracují, jakou lužbu právě provádí a jaký matriál k tomu přbírají či vrací do kladu. V rámci zakázky j možné libovolně dfinovat různé činnoti, pokytované lužby či dotupný matriál a lz podrobně dfinovat práva jdnotlivých uživatlů k daným opracím. Výtupm do Pohody jou výdjky rozpanými položkami pro náldnou fakturaci. Aplikac j vlmi variabilní, v rámci konfigurac dfinují zjména různé ržimy, činnoti a cénář (viz dál), čímž lz aplikaci naadit do mnoha různých provozů, např. lakovny, autorviy, montáž trojů apod. a mít tak polhlivé a přné podklady pro fakturaci i intrní tatitiky. Ržim různé ržimy pokytovaných lužb a matriálu, např. Zakázka a Rži - lužby a matriál zadané v různých ržimch jou do Pohody odlány v různých výdjkách a něktré lz přímo přnét do faktury zákazníkovi, jiné louží pro odpání matriálu a vyčílní ržijních nákladů na danou zakázku. Činnot daná dílčí oprac (např. Lakování, Balní), lz dfinovat zjdnodušně, jaké lužby a v jakých ržimch mohou být pokytnuty (poté při práci vybírá ám pracovník, jakou lužbu provádí, např. Lakování základ). Lz určit také, jaký matriál můž použít (pouz objdnaný, ) a kolik pracovníků můž na dané činnoti v rámci zakázky pracovat. Činnot můž končit výtupní kontrolou, kdy pověřný pracovník rozhodn, zda j daná činnot v pořádku či n a v tom případě zda oprava bud na náklady zákazníka (např. nkompltní) či firmy (např. nčitoty, nkvalitní). Scénář libovolně dfinovaná poloupnot Činnotí možnotí větvní podl výldků jdné činnoti lz dfinovat náldnou činnot, jdnotlivé položky cénář lz dfinovat jako povinné či j lz vynchat a mnoho dalších uživatlky dfinovatlných paramtrů. Smylm aplikac j umožnit zíkávání potřbných dat v rálném provozu přímo od pracovníků a urychlit a zpřnit vyúčtování daných lužb. Aplikac vytváří výdjky vázané adrářm a plně rpktuj natavní cn (včtně individuálních). Díky možné návaznoti uživatlů na třdika či činnoti lz také využít řady v Pohodě zabudovaných tatitik. Aplikac j navrhována aby byla co njpřhldnější a mohli ní pracovat i zamětnanci bz jakýchkoliv zkušnotí výpočtní tchnikou.

7 pluetiqutt - štítkování záob pluetiqutt j ilný nátroj pro okamžitý tik štítků při příjmu zboží nbo výrobě, obvykl upravuj na míru konkrétním požadavkům provozu a j optimalizován pro dotykové diplj. u pl tiqutt pluetiqutt používá njčatěji pro štítkování zboží v kladu a při příjmu. Tiknou tak njčatěji cnovky na zboží či povinné znační - alrgny, čké názvy a ložní apod. Samozřjmotí j onlin napojní na Pohodu a okamžité vytvářní dokladů (příjmka / výrobní lit). Umožňuj i práci dalšími měrnými jdnotkami, oučtové tikty, gnrování šarží/výrobních číl, gnrování ložných čárových kódů EAN128 dl zadaných pravidl včtně vidnc obalů SSCC. Základní možnoti a funkc: on-lin napojní na Pohodu, vyhldávání v kladu a procházní kladu dl člnění, možnot zadání počtu štítků k tiku i "koficintu" štítku při množtvních balní, gnrování výrobních číl či šarží při příjmu dl natavných pravidl, možnot výběru šablony tikty i vytvářného dokladu (příjmka / výrobní lit), včtně volby čílné řady, přihlašování uživatlů pomocí jména a hla. Mimo "základní" funkčnoti - jdnoduchého tiku štítků podl výběru aplikac obahuj také pciální oborové ržimy pro použití v výrobě. Ržim kuové výroby (např. lktrovýroba): provdní "výtupní kontroly" vyráběného kuu (zaznamnání vizuální kontroly, kompltnoti, naměřných hodnot měřných vličin - např. vypínací proud apod.), zaznamnání kontroly včtně jména kontrolující ooby do Pohody, okamžitý tik zkušbního protokolu, štítků na výrobk i obal, tik ouvijících dokumntů z Pohody - návod k obluz, chéma, prohlášní o hodě,... intligntní filtr protokolu a ouvijících dokumntů (např. pro výběr jazykové mutac), zobrazní kompltního rozpadu výrobku v všch úrovních, kompltní obluha pomocí dotykové obrazovky. Ržim výroby po balních (potravinářtví): tik štítků na jdnotlivé výrobky (ušnky, jogurty) i jjich balní (karton, krabic, palta), přidělování šarží a xpirací (či mzního data prodj) a tik v formě GS1-128 na štítky, odlání výrobního litu okamžitě do Pohody, možnot připojní váhy, štítk j automaticky vytištěn vždy při utální váhy - rychlé štítkování např. domácích ýrů, při použití tikárny štítků odlpovačkou možnot počítání vyrobného množtví dl odlpných tikt, provoz na dotykové obrazovc v provdní do potravinářkého provozu. Aplikac pluetiqutt j vždy upravována podl konkrétních potřb daného oboru, proto i v cně aplikac j zahrnuto běžné přizpůobní aplikac potřbám konkrétního zákazníka.

8 plulabl - štítkování záob plulabl louží k tiku tikt na zboží podl hotových dokladů v Pohodě. Používá tdy např. pro vytištění tikt v odpovídajících množtvích podl konkrétní příjmky nbo třba dl výdjky v případě, ž zboží dodávát odběratli, ktrý vyžaduj pciální formu znační zboží. lu p labl Jdná o oftwar umožňující nadný tik štítků k dokladům v Pohodě možnotí nadného výběru šablony i konkrétních štítků k tiku a úpravy počtu štítků. Podporuj njn tik v základní měrné jdnotc, al i intligntní tik 2. a 3. měrných jdnotk. Podporuj tik na všchny typy štítkových tikárn a oučátí j pokročilý grafický dignr umožňující vkládání txtů, vzorců, obrázků, čárových kódů, QR kódů a všch potřbných prvků. Protož v něktrých případch j potřba (např. při tiku VDA/GTL štítků pro automotiv) použít i data z zdrojového dokladu, jou tato data do dignru k dipozici a zdrojový dotaz j dokonc možné uživatlky upravovat. Podporuj také tik ložných čárových kódů (vážný EAN, GS1-128). Aplikaci j možné pořídit jako bzplatné přílušntví ytému mobilních trminálů plumobil či zakoupit amotatně.

9 pluextrnalstor - automatická přfakturac pluextrnalstor j užitčná utilita pro ty, ktří potřbují hromadně vytavovat a tiknout faktury či výdjky, např. k objdnávkám kladm a také přfakturovávat zboží mzi zahraničními jdnotkami. u pl xtstor Tato aplikac pokytuj dvě základní funkc, ktré ic na první pohld polu nouvií, al v kutčnoti díky jjich intgraci lz pokrýt i ložitější vztahy mzi účtními jdnotkami z hldika kladů a fakturac. První funkcí j Hromadná fakturac/výdj a tik přijatých objdnávk, ktré jou kladm (kladová dotupnot můž ověřovat i v další účtní jdnotc), druhou funkcí j poté Automatická přfakturac mzi víc jdnotkami. První funkc, hromadná fakturac, j použitlná pro každého a jdnoduš br nvyřízné objdnávky od njtarší a ty, ktré j možné vykrýt, fakturuj či tvoří výdjky a vytavné doklady tikn. Řada provozovatlů -hopů však prodává zboží i na Slovnko, a k tomuto účlu používá lovnkou firmu, ktrá má voji účtní jdnotku v lovnké Pohodě. Přitom al vškré objdnávky xpduj z jdnoho, čkého kladu. pluextrnalstor zajití, ž dotupnot položk lovnkých objdnávk kontroluj proti čkému kladu (párování např. dl EANu), v případě kladného výldku zboží vyfakturuj z lovnké, na čkém kladu "zablokuj", aby nbylo dál k dipozici pro fakturaci (a třba pro hop) a na konci dn takto "blokované" zboží vyfakturuj z čkého kladu a přijatá faktura importuj do lovnkého kladu. Vš j tak v pořádku účtně a nní potřba ložitě pracovat fiktivním lovnkým kladm. Základní použitlnot: hromadné vytavování faktur a výdjk k objdnávkám kladm nbo podl podmínk, automatický tik vytavných dokladů, hromadné vytavování zálohových faktur, hromadná fakturac vytavných uhrazných zálohových faktur. Rozšířné použití (druhá účtní jdnotka): objdnávka v SK Pohodě ověří proti cntrálnímu CZ kladu a vyfakturuj z lovnké Pohody vyfakturované položky z SK Pohody na cntrálním kladu zablokují (přvdou na vyrovnávací klad), na konci dn položky přfakturují za cníkové / dl pravidla vypočítané cny, přfakturac funguj jak na faktury, tak na opravné daňové doklady.

10 plugroup - plucron - pciální nátroj u pl group Aplikac plugroup louží k jdnocní víc nvykrytých nbo čátčně vykrytých objdnávk jdnoho odběratl do ouhrnných přijatých objdnávk dl zadaných kritérií. Uplatnění nalzn například v provozch, kd odběratlé zaílají objdnávky průběžně a j potřba j hromadně odbavit nbo v ituacích, kdy j potřba po nějaké době provét hrnutí objdnávk, aby na nějakou nzapomnělo. Sjdnocní lz provádět automaticky například každé ráno dl již dřív dfinovaného natavní a docílit tím připravnoti pro vykrývání objdnávk kladníky každý dn. plugroup lz také nadfinovat v případě Pohody E1 jako Extrní nátroj a pouštět jj tak přímo z Pohody z agndy přijatých objdnávk a využít přitom nadfinované nbo aktuální filtry a tím jdnotit například jn zobrazné objdnávky nbo objdnávky pouz označného odběratl. Důlžitou oučátí j označování původu položk nově založných objdnávk a zárovň označování jdnocných položk přímo do volitlných paramtrů nbo poznámk položk. Aplikac druží položky z víc objdnávk do jdné a totožné položky (tjná cna, měna, kód, DPH, lva...) jdnotí na jdn řádk. plucron j bzplatný databázový trminál pro oprac nad všmi typy databází Pohody (Acc/MS SQL). Lz nadfinovat různé dotazy, ktré lz pouštět z příkazového řádku, z xtrních nátrojů Pohody E1, z naplánovaných úloh nbo můž běžt jako lužba a nadfinované dotazy provádět v natavném intrvalu. lu p cron Používá pro adminitraci DB nbo např. pro automatizaci: - zamykání dokladů určitý ča hodiny po jjich uložní, - gnrování dotupnoti zboží podl vydaných objdnávk, - ynchronizac běžně nynchronizovaných položk mzi klady, - vracní triggrů do DB po jjí údržbě, - mazání hitori dokladů po určité době, - nbo cokoliv dalšího, ralizovatlného pomocí SQL dotazu. Samotná aplikac j bzplatná, al návrh konkrétních dotazů pro požadované oprac můž být Vaším dodavatlm zpoplatněn.

11 plubilling - pro účtní firmy plubilling j jdnoduchá aplikac, ktrá j určna zjména účtním firmám, ktré pokytují vé lužby vým klintům a louží k vytvořní jdnoduchého a rychlého přhldu o rozahu lužb pokytnutých zákazníkovi za určité období. Aplikac pro nadné a rychlé vyúčtování lužb pokytnutých klintům. Výldkm j vytvořní přijaté objdnávky či výdjky podl počtu záznamů faktur, bankovních výpiů apod. u l p billing Lz amozřjmě dfinovat různé cny pro různé "typy" lužb - jiná bud cna pro řádky bankovních výpiů zadané ručně, jiná pro importované. I těm, ktří mají dohodnuté cny lužb pomocí paušálu, můž aplikac nadno vypočítat, zda paušál odpovídá kutčnému rozahu. Základní použitlnot: jdnoduchý výběr období, firmy, počtní jdnotky, do účtní jdnotky účtní firmy j hnd vytvořna výdjka nbo přijatá objdnávka na zákazníka, účtní jdnotka účtní firmy a jdnotky klintů nmuí být v tjné Pohodě, pravidla (ldované položky) lz dfinovat, přnáší i číla první a poldní "účtované" položky. Základní typy "ldovaných" položk: řádky bankovních výpiů, řádky v pokladně, počt přijatých faktur, ODD a zálohovk, počt otatních závazků, počt vydaných faktur, ODD a zálohovk, počt otatních pohldávk, počt položk intrních dokladů, počt intrních dokladů.

12 pluimport - pro účtní firmy Spciální aplikac pluimport, polouží zjména účtním firmám, ktré zpracovávají účtnictví vým zákazníkům, a potřbují do Pohody pro zaúčtování hrávat doklady vytvořné v jiných kladových, fakturačních a účtních programch. u pl import Pokud jt účtní a vdt účtnictví firmě, ktrá vytavuj doklady v jiném ytému, lz využít pluimport pro přno těchto dokladů z daného ytému do Pohody. J také možné natavit "mapování", tj. jaké čílné řady přnášt do jakých čílných řad, jaké u nich vyplňovat přdkontac a člnění DPH apod. U aplikac počítá tím, ž pokud danou formu dat numí, bud upravna podl potřb. Základní vlatnoti: import faktur, závazků, pohldávk do Pohody, natavní mapování dokladů - pravidl pro vytvářní, jdnoduchá obluha i pro běžného uživatl. Futu IIFutu Poznámky:

13 Modlové ituac, rfrnc Elktronický obchod Firma používá Pohodu, nakupuj zboží od různých dodavatlů, většina zboží má již čárový kód, ktrý lz použít. Na to zboží, ktré nmá, dotikuj (al nmuí) čárové kódy pomocí plulabl. Přijatou objdnávku tak, jak j zvyklá, přd xpdicí přklápí do vydané faktury a tu dává kladníkovi k vychytání. J to zaběhlý ytém a nní potřba jj měnit, protož vždy xpdují pouz kompltní objdnávky. Skladník pomocí plumobil načt čílo faktury (ktré j vytištěno na upravné tavě v formě čárového kódu), "odpípá" položky pomocí čárových kódů na zboží, případně ručně potvrdí ty položky, ktré čárové kódy nmají. Do Pohody náldně k konkrétní faktuř zaznamná jméno kladníka, ča kontroly, výldk (zda byla kompltní či n) a poznámka. Stjným způobm lz kontrolovat i příjmky, výdjky, objdnávky a další doklady v Pohodě. Dovozc, ditributor Firma používá Pohodu SQL nbo E1, z vlké čáti dováží zboží z zahraničí či nakupuj přímo od výrobců. Něktří výrobci přitoupili na požadavk a označují tak zboží již podl potřb firmy, al u něktrých to nní tchnicky řšitlné, proto firma při vtupu povinně dotikuj štítky pro zboží (plulabl, pluetiqutt), ktré nní označno polhlivě nbo vůbc. U něktrých položk, ktré obvykl vzhldm k povaz firmy coby ditributora prodávají po kompltních obchodních balních, dotikují čárové kódy na kartony, aby unadnil náldný výdj. Díky vlkému pohybu zboží firma využívá agndy Vydaných objdnávk a při příchodu zboží pomocí plumobil již přijímá do agndy Příjmk, tím kontroluj zda došlé zboží odpovídá objdnávc, al můž podl natavní i daná množtví upravit (pokud dojd např. větší množtví, nbo j potřba vidovat i obalové matriály, ktré v objdnávc amozřjmě nbyly). Firma má také poměrně rozáhlé klady a čato najímá brigádníky pro vykrytí zónních špičk, proto viduj také umítění zboží v kladu, a to tak, ž jdna položka zboží můž být na víc pozicích a také v jdné pozici můž být víc druhů zboží. K tomu j vyžadována Pohoda E1, protož pro uložní dat louží Uživatlká agnda. Po příjmu zboží tak kladníci nadno zboží rozvzou do távajících pozic nbo určí pro dané zboží pozic nové - vš pomocí mobilního trminálu. Pokud potřbují v průběhu rozvozu přrovnat i jiné položky, aby i udělali míto na nové, nic jim v tom nbrání, obluha j vlmi jdnoduchá. V Pohodě pak lz nadno zjitit tatitíky a při volné kapacitě např. optimalizovat (těhovávát). Protož u nich vlkoobchodní zákazníci objdnávají průběžně a také zboží průběžně vykrývá, nlz již nadno od počítač vytvářt kladové doklady (výdjky, faktury). Skladníci tak dotanou vždy jdnu konkrétní objdnávku k vykrytí, to i pomocí plumobil načtou a vydávají zboží, opět mohou dodat nad rámc objdnávky např. obalové matriály, nbo pouz přibližná množtví (dl zadané tolranc), protož prodávají i vážné položky. Vytvoří výdjka či faktura vazbou na objdnávku. Po vytvořní faktury tato automaticky pomocí pluarchiv vyxportuj do formátu PDF a odšl n hop, kd páruj objdnávku a zákazník tak má okamžitě dokumnt k tažní. Pokud ditributor vykrývá z jdnoho cntrálního kladu dodávky do zahraničí, obvykl k tomu používá mítní dcřinné firmy a pomocí pluextrnalstor můž přfakturaci a ynchronizaci mzi jdnotkami těchto firm automatizovat. Spcializovaný vlkoobchod (lktro, kanclářké potřby,...) Firma provozuj pcializovaný obchod lktrointalačním matriálm nbo např. kanclářkými potřbami. Má mnoho položk zboží a mnoho variant, zákazníci i proto zboží chodí vybírat přímo na míto. Potřbují také, aby jim byl prodjc nápomocn případným výběrm zboží. Při příchodu zákazníka jj ujm prodavač mobilní trminálm, vybr jj z adrář nbo založí dl ARESu, prochází polu rgály a vybírají vhodné položky, zákazník i j zrovna rovná do košíku. Pokud j to vš, prodavač doklad z trminálu dokončí a u východu z kladu přdá zákazníkovi automaticky vytištěný doklad, nmuí po clou dobu přijít k počítači.

14 Modlové ituac, rfrnc Potravinářká výroba Spcifikm firmy zabývající potravinářkou výrobou j nutnot označování vlatního zboží také šaržmi a xpiracmi, čato také vidnc různých obchodních balní (měrných jdnotk) a dalších logitických údajů (SSCC pro vidnci palt apod.). Firma na jdné traně tandardně pomocí plumobil viduj příjm urovin, pohyb polotovarů mzi provozními klady, vyřazování xpirovaných urovin a výrobků a xpdici finálních výrobků. Uprotřd procu však používá pluetiqutt, ktrý j umítěn v boxu dotykovým dipljm na konci výrobní linky, kd pracovníci každou vyrobnou jdnotku/balní/karton označí štítkm obahujícím potřbné údaj (šarž, xpirac, logitické údaj řtězc, pro ktrý j zboží vyráběno, kladovatlnot,...), zapané také pomocí čárového kódu (EAN128) a to buď v 1D nbo 2D provdní. Samozřjmotí j i možnot připojní váhy pro označování vážných produktů (obvykl např. farmářké produkty, bourání maa). Zjména farmáři mají malé prodjny vými produkty, kd však při prodji potřbují také vidovat šarž a to pomocí jdnoho načtní kódu. Protož toto Pohoda ani připojnou čtčkou numožňuj (čtní ložných kódů EAN128 ani žádných jiných), využívají mobilní nbo tacionární trminál plumobil a připojným zákaznickým dipljm (tablt OS Android) a tím plně nahradí pokladnu. Trminál zárovň využijí pro kladové oprac - vyřazování xpirací, invntury apod. Mobilní prodj, rozvoz V poldní době tál víc rozšiřuj mobilní prodj z vozu, jak přímý rozvoz zákazníkům, tak např. účat na farmářkých trzích, výtavách apod. Firmy tak mají flotilu vozidl, ktré na začátku tray pomocí on-lin trminálu naloží (zóna, přdobjdnávky, tatitiky,...) naloží, řidiči i naynchronizují vůj klad do trminálu pro práci off-lin a vyrazí na trau. Ctou objíždějí zákazníky, na mítě z trminálu vytavují výdjky / daňové doklady, ktré zárovň tiknou na účtnkové tikárny. Jakmil dotanou zpět na cntrálu nbo např. mají v trminálu datovou SIM kartu, pořízné doklady odšlou do Pohody a naynchronizují i aktuální data. I v ržimu off-lin j možné dočaně připojit k rvru a k ARESu a založit tak nového zákazníka. Dalším využitím off-lin ržimu v trénu jou kominí klady u zákazníků, kdy pomocí trminálu lz jak navádět a tahovat zboží do a z komi (přvodky mzi klady), tak také lz pomocí invnturního znamu provét invnturu přímo u kominího partnra a rozdíly pak nafakturovat (odpadn tak problmatické kominí hlášní, ktrým partnři čato manipulují). Výroba průmylového zboží Výrobní firmy potřbují vidovat njn výrobu finálních výrobků, al také pohyby základního matriálu a polotovarů mzi provozními klady. Proto používají mobilní trminály plumobil pro výdj komponnt z kladu matriálu a vracní npoužitého matriálu či hotových polotovarů. Protož na výrobních kladch zůtavá i určitá základní záoba njpoužívanějšího matriálu, lz kdykoliv provét invnturu na jakémkoliv z kladů. Samozřjmě používá i přvod hotových výrobků na klad xpdic, opět pomocí mobilních trminálů a finální výrobky a polotovary lz označovat pluetiqutt. Řada výrobců také vyrábí tzv. OEM zboží, tj. jou výrobci, al na trh zboží uvádí protřdnictvím vých odběratlů a jjich jménm a využitím jjich značky. Proto tjné zboží j možné zakoupit v různých zjména řtězcích pod různými značkami. Pro výrobc to znamná potřbu zboží označit až při konkrétní xpdici, štítkm v potřbném dignu a odpovídající značkou zákazníka. K tomu lz jdnoduš využít plulabl, ktrý vytikn odpovídající počty tikt podl již vytavné výdjky. Automatické notifikac Firma potřbuj například automatizovat práci doklady, chc motivovat vé obchodní zátupc a také zjdnodušit objdnávání zboží zaíláním každodnních rportů o prodaných / podlimitních záobách. Obcně potřbuj uštřit ča na rutinních opracích, proto používá aplikaci plunotify.

15 Doporučné hardwarové vybavní Protož k provozu našich řšní jou potřba také různé další zařízní, uvádím zd výběr doporučného a ovědčného HW, ktrý byl důkladně ottován aplikacmi plusytm. Samozřjmě njdná o jdiná možná zařízní, naš aplikac budou pracovat téměř jakýmkoliv zařízním plňujícím dané požadavky, proto o výběru konkrétního vybavní vždy domluvt vým dodavatlm. Výrobc plusytmu j zárovň výhradním dovozcm mobilních trminálů Chainway do ČR a SR a nabízí tato zařízní za zvýhodněných podmínk vým zákazníkům, a to i protřdnictvím ítě autorizovaných partnrů. Mobilní trminály Chainway a přílušntví C dotatčný výkon za nízkou cnu Šikovný trminál njn pro použití aplikací plumobil, lhký do ruky, vybavný "značkovými" komponntami (čtcí moduly Symbol, komunikac Murata a CSR). Standardní výbavou j 1D larový knr nbo 2D imagr, WiFi a Blutooth, volitlně GPRS. Jd tak použít jak on-lin v kladu, tak i offlin v trénu připojnou účtnkovou tikárnou XT4131A. Diplj má úhlopříčku 2,8" a clý trminál váží i batrií méně nž 300g, rozměry jou 145 x 65 x 30mm. Kapacita akumulátoru j 3.200mAh, výdrž j tak dotatčná. C větší a výkonější trminál větším množtvím přílušntví Trminál C3000 v obě kombinuj vlký dotykový diplj (3,5"), plně alfanumrickou klávnicí a všchny běžné komunikační možnoti jako WiFi, Blutooth, GSM,... Hlavní výhodou C3000 j volitlné přílušntví. Přdvším pitolový držák vtavěnou batrií a nabíjcí tojánk pro nažší nabíjní. Trminál j možné kromě možnotí C2000 vybavit také např. GPS modulm, RFID moduly v různých pámch, čtčkou otiku prtu, žádnou z těchto funkcí však plumobil v tuto chvíli nvyužívá. XT4131A - účtnková tikárna pro mobilní prodj Akumulátorová trmotikárna na účtnky šíř 80mm, připojuj k mobilnímu trminálu pomocí rozhraní Blutooth. Vhodná pro použití plumobil v ržimu offlin při ambulantním prodji, rozvozu zboží. Pomocí plumobil umí tiknout i grafické logo, např. razítko a podpi apod. J vyrobna z lhkého kovu a platu, j tdy dotatčně odolná. Na jdno nabití vydrží cca účtnk, což by v běžně mělo tačit. Další ovědčné přílušntví Tik štítků Dotykové monitory Bzdrátová íť Základm pro polhlivý on-lin provoz plumobil j kvalitní WiFi íť a pomocí zařízní řady UniFi od Ubiquity Ntwork lz vybudovat polhlivou a cnově dotupnou říznou WiFi íť podporující plnohodnotný roaming, ktrou lz nadno konfigurovat a škálovat. Vlmi ovědčily tikárny výrobc SNBC, ktrý nabízí clou řadu modlů za zajímavé cny, od jdnoduchých tikárn pro občaný tik po robutní tikárny určné pro průmylové naazní a řadou přílušntví. Pro tiktování v výrobě pluetiqutt nbo tacionární použití plumobil j potřba použít odolný a polhlivý dotykový diplj, případně clý trminál. Výrobcm takových zařízní j firma Partnrtch.

16 Snažím pracovat tak, aby Vám i nám zbyl ča i na rodinu a zábavu a už 9 lt to takto zdá vychází, tak pojďm polčně dál. Váš tým foto.drtilk.cz Váš dodavatl:

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA

PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA Stručný přehled název : PH Mobile autor aplikace : ITFutuRe s.r.o., Pardubická 85/17, 500 04 Hradec Králové použitá platforma POHODA MDB, SQL : MDB,SQL Komunikace

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s.

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s. Huitká 42/22 VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a.. DVI je vzdělávací firmou, půobící především v oblati dopravy, zejména železniční. Zajišťuje však i celou řadu vzdělávacích aktivit i mimo tento ektor, vždy podle

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.) PSK3-4 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblat: Předmět: Tematická oblat: Výledky vzdělávání: Klíčová lova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola, Božetěchova 3 Ing.

Více

EDI komunikace Postup a nastavení +1361

EDI komunikace Postup a nastavení +1361 EDI komunikace Postup a nastavení +1361 11.3.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.3.2014 2 EDI komunikace EDI komunikace Obsah Úvod... 3 Skladové karty položky... 3 Nastavení EAN kódů pro položky...

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Verze NET 1.3 Platné ke dni 1.9.2011 Obchodní jméno Financial Systems Development, s.r.o. Sídlo Sečská 1847 / 7, Praha 10, 100 00 IČO 26181801 DIČ CZ26181801

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 *.obecniknihovna.cz InfoDays, 6.listopad 2014 Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 Agenda Agenda Anterix s.r.o. a *.obecniknihovna.cz Technické požadavky a nároky na instalaci Požadavky

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02 Všobcné pojtné podmínky pro pojštění vozdl 99.60.10.13 10.2014 vrz 03 Obah: A. Obcná čát Článk 1 Úvodní utanovní Článk 2 Výklad pojmů Článk 3 Uzavřní a změny pojtné mlouvy Článk 4 Vznk a trvání pojštění;

Více

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích.

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích. Mětký dům dětí a mládeže Čelákovice vyhlašuje omý ročník výtvarné outěže ŘEMESLA POLABÍ III DOPROODNÉ TÉMA ROKU 2015 JE Soutěží e ve 4. věkových kategoriích od 3 let po dopělé v edmi řemelných okruzích.

Více

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010

NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 NEWSLETTER systému PRACANT - říjen 2010 Na rok 2010 jsme si pro Vás opět připravili novou verzi. Nová verze systému 3.9 obsahuje tyto důležité novinky: - zdokonalený monitoring strojů - podpora čtečky

Více

SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY

SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY 1. CO JE OPTIK? OPTIK je řešení, které vzniklo spojením informačního systému ABRA a software OPTIK. Dohromady tak vytváří jeden celek, který umožňuje zpracovávat procesy prodejen

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Object-oriented Analysis & Design. Requirements Analysis

Object-oriented Analysis & Design. Requirements Analysis Object-oriented Analyi & Deign Requirement Analyi Waterfall Model Sytem Requirement Software Requirement Deign Verification Module Tet Validation Implementation Iteration Agile Unified Proce Inception

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Základy práce Uživatelká k fotoaparátu ČESKY fotoaparátu i přečtěte tuto příručku včetně čáti Bezpečnotní upozornění (= 6). Přečtení této příručky vám pomůže naučit e právně používat fotoaparát. Příručku

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Softwarový projekt - Smrad

Softwarový projekt - Smrad Softwarový projekt - Smrad (Smartform Administration) Základní informace: Vedoucí projektu: Michal Kopecký, Ph.D. Zadavatel: Trixi Kontakty: jakub.skalicky@trixi.cz Počet řešitelů: 4 5 Úvod Projekt si

Více

Nový eshop od společnosti. eshopsystem s.r.o.

Nový eshop od společnosti. eshopsystem s.r.o. Nový eshop od společnosti eshopsystem s.r.o. Eshopy internetové obchody Specializujeme se na na míru vytvářené náročnější eshopy, ale v nabídce máme také několik šablonových a tedy levnějších řešení. Jsme

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT

Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Seznam změn v programu KROS plus verze 17.50 (2014/II) ABSTRAKT Materiály online ceníky prodejců stavebnin, propojení Sledování stavby s ekonomickým SW POHODA, zvětšování údajů v oknech programu, zádržné

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor

Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Hotel Čertousy, Praha, 11. 5. 2011 Ruční snímače čárových kódů Datové terminály Aplikační generátor Jindřich Miler Snímače čárových kódů Argox Ruční CCD snímač AS-8000, Ruční bezdrátový CCD snímač AS-8020

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

adresa pro obchodní komunikaci, tel., mail : tel. 774 407 844, e mail: vaclav.petrik@jazzware.cz

adresa pro obchodní komunikaci, tel., mail : tel. 774 407 844, e mail: vaclav.petrik@jazzware.cz Jazz EDI Stručný přehled název : Jazz EDI autor aplikace : Václav Petřík, Smetanova 733, 533 04 Sezemice použitá platforma POHODA MDB, SQL : MDB,SQL Komunikace XML : ne technologie programování : Delphi

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku Objednavatel: Sportovní zařízení Prachatice, přípěvková

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem

CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem Informativní říručka k modulu CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem Nejnovější verze Komunikačního managera byla obohacena o více než 14 nových funkcí, z nichž nejvýznamnější jsou především plně automatizovatelné

Více