2015/16 *) Výrobce produktů POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015/16 *) Výrobce produktů POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE."

Transkript

1 lu p čárové kódy - logitika - komunikac automatizac proců znační produktů optimalizac pcializovaná řšní pro POHODU *) různé účly a oblati naazní připojní k MDB, SQL i E1 rgonomická a fktivní obluha podpora, rvi, aktualizac vývoj dl požadavků zákazníků 2015/16 *) Výrobc produktů POHODA j polčnot STORMWARE. POHODA j licncovaná ochranná známka STORMWARE. Výrobcm produktů rodiny plusytm j firma ITFutuR.r.o., produkt j podl požadavků zákazníků vyvíjn od roku Víc informací a kontakty na autorizované partnry

2 plusytm - komplxní řšní pro Pohodu u pl plusytm j komplxní balík vzájmně polupracujícího programového vybavní úzc propojného konomickým ytémm Pohoda*), ktrý j určn pro optimalizaci a unadnění tál větší řady oprací v Pohodě. Vškrá řšní jou vyvíjna dl požadavků zákazníků od roku 2006, aktuálně jj aktivně využívá mnoho firm, od malých -hopů, po vlké ditribuční firmy, a to v Čchách i na Slovnku. Stál víc utvrzujm v tom, ž klíčm k našmu úpěchu j úpěch zákazníků a proto tál víc zaměřujm na tvorbu nadtavb nad Pohodou, ktré mají za cíl zjména uštřit rutinní práci, motivovat zamětnanc a zárovň minimalizovat riziko chyb. Stál víc zákazníků využívá další a další aplikac z našho portfolia, protož všchny naš řšní jou vzájmně v rámci možnotí propojna a odpadají tak problémy kompatibilitou a zárovň lz opět uštřit propojním něktré ruční oprac. Pro tuto zónu přináším dvě nová "krabicová" řšní - hitm j plunotify loužící zjména k automatizovanému rozílání mailů a SMS na základě natavných pravidl (lktronické doklady, dokumntac, upomínky, tavy objdnávk, tatitiky,...). Druhým řšním j pluproc, což j variabilní a nadno konfigurovatlný oftwar určný pro firmy, ktré pokytují rviní lužby (lakovny, rviy, výroba,...) a díky tomuto řšní mohou provdné lužby a potřbovaný matriál zadávat ami pracovníci na dílně bz nutnoti koloběhu papírových dokumntů. Také vyúčtování lužb j poté přhldnější a přnější, což ocní také Vaši zákazníci. Uvítám každou připomínku i námět pro další rozšířní funkčnoti ytému - nažím vždy vškré úpravy zapracovávat do aktuální vrz, aby úpravy i nové funkc byly k dipozici všm uživatlům ytému. Naším důlžitým cílm j i jdnoduché naazování a licncování ytému, proto jdnotlivé aplikac pořídít vždy všmi možnými funkcmi, ktré odpovídají dané řadě Pohody, nní potřba zvlášť dokupovat modul invntur, modul umítění apod. "Moji njvětší motivací j, ž od každého zákazníka vždy něco nového naučím a potěší mě, když naopak moj zkušnoti a rady pomohou k úpěchu zákazníkům. Děkuji všm zákazníkům za polupráci." Ing. Záviš Jirák vývoj oftwar, obchod Navrhovat a implmntovat komplxní kladová řšní, kd nmožné nní přkážka, j naší prací i naším koníčkm. Do prác vždy těším a očkávám nové výzvy." Ing. Martin Kašpar vývoj oftwar, tchnická podpora Sblpší oftwarové řšní j k ničmu bz polhlivého hardwaru, na ktrém můž běžt. Proto naš řšní dodávám jn hardwarm, ktrým jm i toprocntně jití a jm chopni k němu pokytnout maximální podporu." Bc. Ondřj Vitvar hardwar, tchnická podpora *) Výrobc produktů POHODA j polčnot STORMWARE. POHODA j licncovaná ochranná známka STORMWARE. **) K změně obchodního názvu kupiny produktů z PHytm na plusytm došlo po vzájmné dohodě majitlm ochranné známky PH. Jdná pouz o změnu názvu produktu, vš otatní zůtává zachované.

3 plumobil - trminály do kladu i trénu on-lin/off-lin řšní pro POHODU *) aktuální data, okamžité odzvy připojní př WiFi, GSM přná idntifikac zboží u pl mobil podpora, rvi, aktualizac zrychlní a zfktivnění kladových oprací možnot zákaznických úprav na míru plumobil j komplxní řšní do mobilních trminálů i např. tanic dotykovou obrazovkou a připojnou čtčkou čárového kódu. Pokrývá clou řadu kladových proců - od příjmu, př přvody a xpdici zboží,kontroly dokladů pomocí čárových kódů až po invntury a invnturní znamy. Najd uplatnění od malých hopů pro vykrývání objdnávk při xpdici až po vlké firmy a např. vidnci kladových pozic N:N. Dokáž pracovat jak on-lin v kladu,tak off-lin v trénu (včtně tiku dokladů). Hlavní vlatnoti: - možnot zápůjčky ytému k ttování (SW + HW), - využití čárových kódů k idntifikaci zboží i dokladů (1D i 2D), - on-lin komunikac Pohodou, vždy aktuální data v ruc, - možnot prác offlin pro např. prodj v trénu, - použití cizích měn, čílných řad, třdik, zakázk,... - okamžitý přno dokladu do Pohody po dokonční, - cny, cnové hladiny, individuální lvy, hit. DPH, - podpora vidnčních číl včtně jjich invntury, - zakládání zákazníků dl ARESu, - připojní vah a dalších prifrií, - automatický tik dokladu po dokonční i zpětně, - možnot připojní mobilní (blutooth) účtnkové tikárny, - podpora vážných a ložných čárových kódů (GS1-128), - variabilní a přhldné natavní, optimalizac a rgonomi, - kontrola všch dokladů v Pohodě včtně záznamu o kontrol, - propracovaný výdj/příjm z objdnávky, tolranc (vážné zboží) - možnot přihlašování uživatlů pomocí jména a hla nbo PINu, - zvýrazňování položk dl podmínk, obrázky záob,... invnturní znamy daňové doklady kontrola zboží výroba nabídky přvodky balní lity objdnávky výdjky příjmky invntury příjm z objdnávky výdj na objdnávku přvod dl objdnávky bzdrátový knr čár. kódu kontrola vytavných dokladů mobilní prodj a běr objdnávk vidnc umítění zboží v kladu (E1) Typická naazní: - vlkoobchody (příjm, kontrola dokladů), - -hopy (vykrývání objdnávk, kontroly dokladů) - maloobchodní řtězc (přvodky, invntury) - ditribuční polčnoti (tiktování, xpdic) - mobilní prodj a rozvoz (off-lin řšní tikm) - výroba (pohyb matriálu, polotovarů a výrobků)

4 plunotify - pokročilá notifikac SMS a maily Aplikac plunotify j vlic variabilním a ilným nátrojm pro automatické i ruční rozílání zpráv a upozornění v formě SMS a mailů zákazníkům, obchodním partnrům i zamětnancům na základě informací z Pohody podl natavných pravidl. Aplikac funguj na základě nomzného počtu natavitlných pravidl a náldných akcí zíkanými daty. Njnázornější, al zdalka n jdiné použití j na automatizaci rozílání upomínk podl počtu dní po platnoti a jazyka j odlán mail přátlkým upozorněním či "výhružnou" upomínkou zákazníkovi, včtně tikových tav (faktura/upomínka), připojných dokumntů (naknovaný podpaný dodací lit) či po určité době přímo jako podklad pro vymáhání právníkovi. Čatým použitím j také poílání pravidlných tatitik, jak zákazníkovi (vidované ndodané zboží, obrat za období,...), tak Vám (průběžný obrat/zik obchodním zátupcům jako motivační nátroj, clkový přhld tavu firmy majitli, podlimitní záoby,...). lu p notify Sytém použití j navržn tak, aby šl implmntovat na távající Pohodu každého zákazníka a uměl používat vškré paramtry dokladů a agnd. Na základě vyhodnocní dl přdnatavných podmínk taví znam položk pro odlání upozornění, ktrý náldně odbaví pomocí rozlání mailů nbo SMS zpráv přdnatavnými txty, ktré mohou obahovat jakákoliv pol z Pohody formou proměnných. Jdnoduš - zálží jn na Vá, v jaké podobě a podl jakých pravidl chct tyto automatizované zprávy rozílat.vhodným potupm přd naazním j zjištění, ktré procy v firmě (zjišťování tatitik, komunikac zákazníky,...) zabírají njvíc čau a lz j takto automatizovat (upomínky, cníky), či ktré věci obtížně hlídají a způobují potíž (ndotatk zboží na kladě,...). Základní vlatnoti jou: nomzné množtví pravidl, příklady základních pravidl na našich tránkách, odílání SMS př různé brány (podl požadavků) nbo př GSM modul, odílání -mailů včtně přílohy možnotí přiložní PDF z Pohody, okamžitý tik dokladů a tikových tav podl natavných pravidl, přikládání ouborů z dokladů z záložky Dokumnty podl natavné maky, zaznamnání odlání zprávy do záložky Událoti i do jakýchkoliv jiných polí, dfinic txtu mailu/sms včtně proměnných (z výldku zdrojového dotazu). Vlatnoti vrz PRO: HTML ditor pro vytvářní mailových zpráv, možnot přikládání datových příloh (v formátu CSV/XML - cníky, podlimitní záoby,...), možnot druhé úrovně podmínk (njčatěji pro různé jazykové mutac - jdnodušší na právu). Příklady použití, ktrá jm ralizovali či ralizujm u našich zákazníků: přijatá objdnávka j označna jako vyřízná a zákazníkovi odšl SMS a/nbo mail, vydaná faktura j nuhrazná a po platnoti, odběratli každý dn automaticky odšl upomínka, podl počtu dní po platnoti j použita jiná šablona -mailu, upozornění zákazníka o konkrétním tavu objdnávky při průchodu firmním procm, odílání -mailu fakturou v formátu PDF po jjím vytavní, informac o nakladnění zboží, informac o přkroční krditu zákazníka, změně cnové hladiny, pravidlné odílání tatitik každému obchodnímu zátupci zvlášť a vdní ouhrnně, odílání individuálních cníků vybraným zákazníkům, odílání podlimitních / ndotatkových záob (v oupiu mailm či datové příloz),

5 u pl xpdic Zboží j idntifikováno pomocí čárového kódu, a to jak u balných položk, tak u vážných, a j také při xpdici štítkováno. pluexpdic kombinuj funkčnot vykrývání objdnávk povinným označováním noznačných položk, ktré j potřba zjména u potravin. Pracuj šaržmi i xpiracmi (trvanlivotí), ktré umí gnrovat. Lz pracovat +/- tolrancí vykrytí, vkládáním určitých položk mimo objdnávku (přpravky, obaly) či dokonc vytvářním dokladů bz vazby (maloobchod). Samozřjmotí j připojní běžných vah i možnot manuálního zadání hmotnoti/množtví, důlžitá j možnot odkládání čátčně vykrytých objdnávk pro pozdější vykrytí a přdávání mzi tanicmi Tik probíhá na jakoukoliv štítkovou tikárnu, oučátí aplikac j, tjně jako u otatních našich štítkových aplikací, grafický dignr. Běhm xpdic j možné tiknout jdnoduš adrní štítky pro přhldné polpní přpravk a štítky obahm dané přpravky. Dokončné doklady jou okamžitě odlány do Pohody a mohou být okamžitě vytištěny. pluexpdic - xpdic pro rozvoz i zaílání Aplikac pluexpdic j určna pro xpdici a štítkování zboží (vykrývání objdnávk), a to jak při přímém rozvozu (záobování mam, zlninou,...), tak i běžné xpdici záilkovými obchody. J optimalizována pro práci na dotykové obrazovc a pro rychlou práci objdnávkami a čárovými kódy. Hlavní vlatnoti: nadné vyhldávání v nvyřízných objdnávkách a jjich položkách, odkládání rozdělaných objdnávk pro pozdější dokonční, připojní váhy, optimalizac pro dotykové obrazovky, vykrývání objdnávk včtně tolrancí, vidnc obalů, přpravk apod., intligntní tik štítků na noznačné zboží a pro označní obalů, okamžité vytvořní a automatický tik tikových tav z Pohody, zobrazní ouhrnu objdnaného zboží nad odfiltrovanými objdnávkami.

6 pluproc - vidnc činnotí a matriálu při práci pluproc j aplikac určná k vidnci pokytovaných lužb a potřbovaného matriálu protřdnictvím pvného dotykového trminálu přímo v dílně či podobných protorách. K ytému přihlašují jdnotliví uživatlé pomocí vých hl, čárových kódů či RFID a zadávají na jaké zakázc či objdnávc pracují, jakou lužbu právě provádí a jaký matriál k tomu přbírají či vrací do kladu. V rámci zakázky j možné libovolně dfinovat různé činnoti, pokytované lužby či dotupný matriál a lz podrobně dfinovat práva jdnotlivých uživatlů k daným opracím. Výtupm do Pohody jou výdjky rozpanými položkami pro náldnou fakturaci. Aplikac j vlmi variabilní, v rámci konfigurac dfinují zjména různé ržimy, činnoti a cénář (viz dál), čímž lz aplikaci naadit do mnoha různých provozů, např. lakovny, autorviy, montáž trojů apod. a mít tak polhlivé a přné podklady pro fakturaci i intrní tatitiky. Ržim různé ržimy pokytovaných lužb a matriálu, např. Zakázka a Rži - lužby a matriál zadané v různých ržimch jou do Pohody odlány v různých výdjkách a něktré lz přímo přnét do faktury zákazníkovi, jiné louží pro odpání matriálu a vyčílní ržijních nákladů na danou zakázku. Činnot daná dílčí oprac (např. Lakování, Balní), lz dfinovat zjdnodušně, jaké lužby a v jakých ržimch mohou být pokytnuty (poté při práci vybírá ám pracovník, jakou lužbu provádí, např. Lakování základ). Lz určit také, jaký matriál můž použít (pouz objdnaný, ) a kolik pracovníků můž na dané činnoti v rámci zakázky pracovat. Činnot můž končit výtupní kontrolou, kdy pověřný pracovník rozhodn, zda j daná činnot v pořádku či n a v tom případě zda oprava bud na náklady zákazníka (např. nkompltní) či firmy (např. nčitoty, nkvalitní). Scénář libovolně dfinovaná poloupnot Činnotí možnotí větvní podl výldků jdné činnoti lz dfinovat náldnou činnot, jdnotlivé položky cénář lz dfinovat jako povinné či j lz vynchat a mnoho dalších uživatlky dfinovatlných paramtrů. Smylm aplikac j umožnit zíkávání potřbných dat v rálném provozu přímo od pracovníků a urychlit a zpřnit vyúčtování daných lužb. Aplikac vytváří výdjky vázané adrářm a plně rpktuj natavní cn (včtně individuálních). Díky možné návaznoti uživatlů na třdika či činnoti lz také využít řady v Pohodě zabudovaných tatitik. Aplikac j navrhována aby byla co njpřhldnější a mohli ní pracovat i zamětnanci bz jakýchkoliv zkušnotí výpočtní tchnikou.

7 pluetiqutt - štítkování záob pluetiqutt j ilný nátroj pro okamžitý tik štítků při příjmu zboží nbo výrobě, obvykl upravuj na míru konkrétním požadavkům provozu a j optimalizován pro dotykové diplj. u pl tiqutt pluetiqutt používá njčatěji pro štítkování zboží v kladu a při příjmu. Tiknou tak njčatěji cnovky na zboží či povinné znační - alrgny, čké názvy a ložní apod. Samozřjmotí j onlin napojní na Pohodu a okamžité vytvářní dokladů (příjmka / výrobní lit). Umožňuj i práci dalšími měrnými jdnotkami, oučtové tikty, gnrování šarží/výrobních číl, gnrování ložných čárových kódů EAN128 dl zadaných pravidl včtně vidnc obalů SSCC. Základní možnoti a funkc: on-lin napojní na Pohodu, vyhldávání v kladu a procházní kladu dl člnění, možnot zadání počtu štítků k tiku i "koficintu" štítku při množtvních balní, gnrování výrobních číl či šarží při příjmu dl natavných pravidl, možnot výběru šablony tikty i vytvářného dokladu (příjmka / výrobní lit), včtně volby čílné řady, přihlašování uživatlů pomocí jména a hla. Mimo "základní" funkčnoti - jdnoduchého tiku štítků podl výběru aplikac obahuj také pciální oborové ržimy pro použití v výrobě. Ržim kuové výroby (např. lktrovýroba): provdní "výtupní kontroly" vyráběného kuu (zaznamnání vizuální kontroly, kompltnoti, naměřných hodnot měřných vličin - např. vypínací proud apod.), zaznamnání kontroly včtně jména kontrolující ooby do Pohody, okamžitý tik zkušbního protokolu, štítků na výrobk i obal, tik ouvijících dokumntů z Pohody - návod k obluz, chéma, prohlášní o hodě,... intligntní filtr protokolu a ouvijících dokumntů (např. pro výběr jazykové mutac), zobrazní kompltního rozpadu výrobku v všch úrovních, kompltní obluha pomocí dotykové obrazovky. Ržim výroby po balních (potravinářtví): tik štítků na jdnotlivé výrobky (ušnky, jogurty) i jjich balní (karton, krabic, palta), přidělování šarží a xpirací (či mzního data prodj) a tik v formě GS1-128 na štítky, odlání výrobního litu okamžitě do Pohody, možnot připojní váhy, štítk j automaticky vytištěn vždy při utální váhy - rychlé štítkování např. domácích ýrů, při použití tikárny štítků odlpovačkou možnot počítání vyrobného množtví dl odlpných tikt, provoz na dotykové obrazovc v provdní do potravinářkého provozu. Aplikac pluetiqutt j vždy upravována podl konkrétních potřb daného oboru, proto i v cně aplikac j zahrnuto běžné přizpůobní aplikac potřbám konkrétního zákazníka.

8 plulabl - štítkování záob plulabl louží k tiku tikt na zboží podl hotových dokladů v Pohodě. Používá tdy např. pro vytištění tikt v odpovídajících množtvích podl konkrétní příjmky nbo třba dl výdjky v případě, ž zboží dodávát odběratli, ktrý vyžaduj pciální formu znační zboží. lu p labl Jdná o oftwar umožňující nadný tik štítků k dokladům v Pohodě možnotí nadného výběru šablony i konkrétních štítků k tiku a úpravy počtu štítků. Podporuj njn tik v základní měrné jdnotc, al i intligntní tik 2. a 3. měrných jdnotk. Podporuj tik na všchny typy štítkových tikárn a oučátí j pokročilý grafický dignr umožňující vkládání txtů, vzorců, obrázků, čárových kódů, QR kódů a všch potřbných prvků. Protož v něktrých případch j potřba (např. při tiku VDA/GTL štítků pro automotiv) použít i data z zdrojového dokladu, jou tato data do dignru k dipozici a zdrojový dotaz j dokonc možné uživatlky upravovat. Podporuj také tik ložných čárových kódů (vážný EAN, GS1-128). Aplikaci j možné pořídit jako bzplatné přílušntví ytému mobilních trminálů plumobil či zakoupit amotatně.

9 pluextrnalstor - automatická přfakturac pluextrnalstor j užitčná utilita pro ty, ktří potřbují hromadně vytavovat a tiknout faktury či výdjky, např. k objdnávkám kladm a také přfakturovávat zboží mzi zahraničními jdnotkami. u pl xtstor Tato aplikac pokytuj dvě základní funkc, ktré ic na první pohld polu nouvií, al v kutčnoti díky jjich intgraci lz pokrýt i ložitější vztahy mzi účtními jdnotkami z hldika kladů a fakturac. První funkcí j Hromadná fakturac/výdj a tik přijatých objdnávk, ktré jou kladm (kladová dotupnot můž ověřovat i v další účtní jdnotc), druhou funkcí j poté Automatická přfakturac mzi víc jdnotkami. První funkc, hromadná fakturac, j použitlná pro každého a jdnoduš br nvyřízné objdnávky od njtarší a ty, ktré j možné vykrýt, fakturuj či tvoří výdjky a vytavné doklady tikn. Řada provozovatlů -hopů však prodává zboží i na Slovnko, a k tomuto účlu používá lovnkou firmu, ktrá má voji účtní jdnotku v lovnké Pohodě. Přitom al vškré objdnávky xpduj z jdnoho, čkého kladu. pluextrnalstor zajití, ž dotupnot položk lovnkých objdnávk kontroluj proti čkému kladu (párování např. dl EANu), v případě kladného výldku zboží vyfakturuj z lovnké, na čkém kladu "zablokuj", aby nbylo dál k dipozici pro fakturaci (a třba pro hop) a na konci dn takto "blokované" zboží vyfakturuj z čkého kladu a přijatá faktura importuj do lovnkého kladu. Vš j tak v pořádku účtně a nní potřba ložitě pracovat fiktivním lovnkým kladm. Základní použitlnot: hromadné vytavování faktur a výdjk k objdnávkám kladm nbo podl podmínk, automatický tik vytavných dokladů, hromadné vytavování zálohových faktur, hromadná fakturac vytavných uhrazných zálohových faktur. Rozšířné použití (druhá účtní jdnotka): objdnávka v SK Pohodě ověří proti cntrálnímu CZ kladu a vyfakturuj z lovnké Pohody vyfakturované položky z SK Pohody na cntrálním kladu zablokují (přvdou na vyrovnávací klad), na konci dn položky přfakturují za cníkové / dl pravidla vypočítané cny, přfakturac funguj jak na faktury, tak na opravné daňové doklady.

10 plugroup - plucron - pciální nátroj u pl group Aplikac plugroup louží k jdnocní víc nvykrytých nbo čátčně vykrytých objdnávk jdnoho odběratl do ouhrnných přijatých objdnávk dl zadaných kritérií. Uplatnění nalzn například v provozch, kd odběratlé zaílají objdnávky průběžně a j potřba j hromadně odbavit nbo v ituacích, kdy j potřba po nějaké době provét hrnutí objdnávk, aby na nějakou nzapomnělo. Sjdnocní lz provádět automaticky například každé ráno dl již dřív dfinovaného natavní a docílit tím připravnoti pro vykrývání objdnávk kladníky každý dn. plugroup lz také nadfinovat v případě Pohody E1 jako Extrní nátroj a pouštět jj tak přímo z Pohody z agndy přijatých objdnávk a využít přitom nadfinované nbo aktuální filtry a tím jdnotit například jn zobrazné objdnávky nbo objdnávky pouz označného odběratl. Důlžitou oučátí j označování původu položk nově založných objdnávk a zárovň označování jdnocných položk přímo do volitlných paramtrů nbo poznámk položk. Aplikac druží položky z víc objdnávk do jdné a totožné položky (tjná cna, měna, kód, DPH, lva...) jdnotí na jdn řádk. plucron j bzplatný databázový trminál pro oprac nad všmi typy databází Pohody (Acc/MS SQL). Lz nadfinovat různé dotazy, ktré lz pouštět z příkazového řádku, z xtrních nátrojů Pohody E1, z naplánovaných úloh nbo můž běžt jako lužba a nadfinované dotazy provádět v natavném intrvalu. lu p cron Používá pro adminitraci DB nbo např. pro automatizaci: - zamykání dokladů určitý ča hodiny po jjich uložní, - gnrování dotupnoti zboží podl vydaných objdnávk, - ynchronizac běžně nynchronizovaných položk mzi klady, - vracní triggrů do DB po jjí údržbě, - mazání hitori dokladů po určité době, - nbo cokoliv dalšího, ralizovatlného pomocí SQL dotazu. Samotná aplikac j bzplatná, al návrh konkrétních dotazů pro požadované oprac můž být Vaším dodavatlm zpoplatněn.

11 plubilling - pro účtní firmy plubilling j jdnoduchá aplikac, ktrá j určna zjména účtním firmám, ktré pokytují vé lužby vým klintům a louží k vytvořní jdnoduchého a rychlého přhldu o rozahu lužb pokytnutých zákazníkovi za určité období. Aplikac pro nadné a rychlé vyúčtování lužb pokytnutých klintům. Výldkm j vytvořní přijaté objdnávky či výdjky podl počtu záznamů faktur, bankovních výpiů apod. u l p billing Lz amozřjmě dfinovat různé cny pro různé "typy" lužb - jiná bud cna pro řádky bankovních výpiů zadané ručně, jiná pro importované. I těm, ktří mají dohodnuté cny lužb pomocí paušálu, můž aplikac nadno vypočítat, zda paušál odpovídá kutčnému rozahu. Základní použitlnot: jdnoduchý výběr období, firmy, počtní jdnotky, do účtní jdnotky účtní firmy j hnd vytvořna výdjka nbo přijatá objdnávka na zákazníka, účtní jdnotka účtní firmy a jdnotky klintů nmuí být v tjné Pohodě, pravidla (ldované položky) lz dfinovat, přnáší i číla první a poldní "účtované" položky. Základní typy "ldovaných" položk: řádky bankovních výpiů, řádky v pokladně, počt přijatých faktur, ODD a zálohovk, počt otatních závazků, počt vydaných faktur, ODD a zálohovk, počt otatních pohldávk, počt položk intrních dokladů, počt intrních dokladů.

12 pluimport - pro účtní firmy Spciální aplikac pluimport, polouží zjména účtním firmám, ktré zpracovávají účtnictví vým zákazníkům, a potřbují do Pohody pro zaúčtování hrávat doklady vytvořné v jiných kladových, fakturačních a účtních programch. u pl import Pokud jt účtní a vdt účtnictví firmě, ktrá vytavuj doklady v jiném ytému, lz využít pluimport pro přno těchto dokladů z daného ytému do Pohody. J také možné natavit "mapování", tj. jaké čílné řady přnášt do jakých čílných řad, jaké u nich vyplňovat přdkontac a člnění DPH apod. U aplikac počítá tím, ž pokud danou formu dat numí, bud upravna podl potřb. Základní vlatnoti: import faktur, závazků, pohldávk do Pohody, natavní mapování dokladů - pravidl pro vytvářní, jdnoduchá obluha i pro běžného uživatl. Futu IIFutu Poznámky:

13 Modlové ituac, rfrnc Elktronický obchod Firma používá Pohodu, nakupuj zboží od různých dodavatlů, většina zboží má již čárový kód, ktrý lz použít. Na to zboží, ktré nmá, dotikuj (al nmuí) čárové kódy pomocí plulabl. Přijatou objdnávku tak, jak j zvyklá, přd xpdicí přklápí do vydané faktury a tu dává kladníkovi k vychytání. J to zaběhlý ytém a nní potřba jj měnit, protož vždy xpdují pouz kompltní objdnávky. Skladník pomocí plumobil načt čílo faktury (ktré j vytištěno na upravné tavě v formě čárového kódu), "odpípá" položky pomocí čárových kódů na zboží, případně ručně potvrdí ty položky, ktré čárové kódy nmají. Do Pohody náldně k konkrétní faktuř zaznamná jméno kladníka, ča kontroly, výldk (zda byla kompltní či n) a poznámka. Stjným způobm lz kontrolovat i příjmky, výdjky, objdnávky a další doklady v Pohodě. Dovozc, ditributor Firma používá Pohodu SQL nbo E1, z vlké čáti dováží zboží z zahraničí či nakupuj přímo od výrobců. Něktří výrobci přitoupili na požadavk a označují tak zboží již podl potřb firmy, al u něktrých to nní tchnicky řšitlné, proto firma při vtupu povinně dotikuj štítky pro zboží (plulabl, pluetiqutt), ktré nní označno polhlivě nbo vůbc. U něktrých položk, ktré obvykl vzhldm k povaz firmy coby ditributora prodávají po kompltních obchodních balních, dotikují čárové kódy na kartony, aby unadnil náldný výdj. Díky vlkému pohybu zboží firma využívá agndy Vydaných objdnávk a při příchodu zboží pomocí plumobil již přijímá do agndy Příjmk, tím kontroluj zda došlé zboží odpovídá objdnávc, al můž podl natavní i daná množtví upravit (pokud dojd např. větší množtví, nbo j potřba vidovat i obalové matriály, ktré v objdnávc amozřjmě nbyly). Firma má také poměrně rozáhlé klady a čato najímá brigádníky pro vykrytí zónních špičk, proto viduj také umítění zboží v kladu, a to tak, ž jdna položka zboží můž být na víc pozicích a také v jdné pozici můž být víc druhů zboží. K tomu j vyžadována Pohoda E1, protož pro uložní dat louží Uživatlká agnda. Po příjmu zboží tak kladníci nadno zboží rozvzou do távajících pozic nbo určí pro dané zboží pozic nové - vš pomocí mobilního trminálu. Pokud potřbují v průběhu rozvozu přrovnat i jiné položky, aby i udělali míto na nové, nic jim v tom nbrání, obluha j vlmi jdnoduchá. V Pohodě pak lz nadno zjitit tatitíky a při volné kapacitě např. optimalizovat (těhovávát). Protož u nich vlkoobchodní zákazníci objdnávají průběžně a také zboží průběžně vykrývá, nlz již nadno od počítač vytvářt kladové doklady (výdjky, faktury). Skladníci tak dotanou vždy jdnu konkrétní objdnávku k vykrytí, to i pomocí plumobil načtou a vydávají zboží, opět mohou dodat nad rámc objdnávky např. obalové matriály, nbo pouz přibližná množtví (dl zadané tolranc), protož prodávají i vážné položky. Vytvoří výdjka či faktura vazbou na objdnávku. Po vytvořní faktury tato automaticky pomocí pluarchiv vyxportuj do formátu PDF a odšl n hop, kd páruj objdnávku a zákazník tak má okamžitě dokumnt k tažní. Pokud ditributor vykrývá z jdnoho cntrálního kladu dodávky do zahraničí, obvykl k tomu používá mítní dcřinné firmy a pomocí pluextrnalstor můž přfakturaci a ynchronizaci mzi jdnotkami těchto firm automatizovat. Spcializovaný vlkoobchod (lktro, kanclářké potřby,...) Firma provozuj pcializovaný obchod lktrointalačním matriálm nbo např. kanclářkými potřbami. Má mnoho položk zboží a mnoho variant, zákazníci i proto zboží chodí vybírat přímo na míto. Potřbují také, aby jim byl prodjc nápomocn případným výběrm zboží. Při příchodu zákazníka jj ujm prodavač mobilní trminálm, vybr jj z adrář nbo založí dl ARESu, prochází polu rgály a vybírají vhodné položky, zákazník i j zrovna rovná do košíku. Pokud j to vš, prodavač doklad z trminálu dokončí a u východu z kladu přdá zákazníkovi automaticky vytištěný doklad, nmuí po clou dobu přijít k počítači.

14 Modlové ituac, rfrnc Potravinářká výroba Spcifikm firmy zabývající potravinářkou výrobou j nutnot označování vlatního zboží také šaržmi a xpiracmi, čato také vidnc různých obchodních balní (měrných jdnotk) a dalších logitických údajů (SSCC pro vidnci palt apod.). Firma na jdné traně tandardně pomocí plumobil viduj příjm urovin, pohyb polotovarů mzi provozními klady, vyřazování xpirovaných urovin a výrobků a xpdici finálních výrobků. Uprotřd procu však používá pluetiqutt, ktrý j umítěn v boxu dotykovým dipljm na konci výrobní linky, kd pracovníci každou vyrobnou jdnotku/balní/karton označí štítkm obahujícím potřbné údaj (šarž, xpirac, logitické údaj řtězc, pro ktrý j zboží vyráběno, kladovatlnot,...), zapané také pomocí čárového kódu (EAN128) a to buď v 1D nbo 2D provdní. Samozřjmotí j i možnot připojní váhy pro označování vážných produktů (obvykl např. farmářké produkty, bourání maa). Zjména farmáři mají malé prodjny vými produkty, kd však při prodji potřbují také vidovat šarž a to pomocí jdnoho načtní kódu. Protož toto Pohoda ani připojnou čtčkou numožňuj (čtní ložných kódů EAN128 ani žádných jiných), využívají mobilní nbo tacionární trminál plumobil a připojným zákaznickým dipljm (tablt OS Android) a tím plně nahradí pokladnu. Trminál zárovň využijí pro kladové oprac - vyřazování xpirací, invntury apod. Mobilní prodj, rozvoz V poldní době tál víc rozšiřuj mobilní prodj z vozu, jak přímý rozvoz zákazníkům, tak např. účat na farmářkých trzích, výtavách apod. Firmy tak mají flotilu vozidl, ktré na začátku tray pomocí on-lin trminálu naloží (zóna, přdobjdnávky, tatitiky,...) naloží, řidiči i naynchronizují vůj klad do trminálu pro práci off-lin a vyrazí na trau. Ctou objíždějí zákazníky, na mítě z trminálu vytavují výdjky / daňové doklady, ktré zárovň tiknou na účtnkové tikárny. Jakmil dotanou zpět na cntrálu nbo např. mají v trminálu datovou SIM kartu, pořízné doklady odšlou do Pohody a naynchronizují i aktuální data. I v ržimu off-lin j možné dočaně připojit k rvru a k ARESu a založit tak nového zákazníka. Dalším využitím off-lin ržimu v trénu jou kominí klady u zákazníků, kdy pomocí trminálu lz jak navádět a tahovat zboží do a z komi (přvodky mzi klady), tak také lz pomocí invnturního znamu provét invnturu přímo u kominího partnra a rozdíly pak nafakturovat (odpadn tak problmatické kominí hlášní, ktrým partnři čato manipulují). Výroba průmylového zboží Výrobní firmy potřbují vidovat njn výrobu finálních výrobků, al také pohyby základního matriálu a polotovarů mzi provozními klady. Proto používají mobilní trminály plumobil pro výdj komponnt z kladu matriálu a vracní npoužitého matriálu či hotových polotovarů. Protož na výrobních kladch zůtavá i určitá základní záoba njpoužívanějšího matriálu, lz kdykoliv provét invnturu na jakémkoliv z kladů. Samozřjmě používá i přvod hotových výrobků na klad xpdic, opět pomocí mobilních trminálů a finální výrobky a polotovary lz označovat pluetiqutt. Řada výrobců také vyrábí tzv. OEM zboží, tj. jou výrobci, al na trh zboží uvádí protřdnictvím vých odběratlů a jjich jménm a využitím jjich značky. Proto tjné zboží j možné zakoupit v různých zjména řtězcích pod různými značkami. Pro výrobc to znamná potřbu zboží označit až při konkrétní xpdici, štítkm v potřbném dignu a odpovídající značkou zákazníka. K tomu lz jdnoduš využít plulabl, ktrý vytikn odpovídající počty tikt podl již vytavné výdjky. Automatické notifikac Firma potřbuj například automatizovat práci doklady, chc motivovat vé obchodní zátupc a také zjdnodušit objdnávání zboží zaíláním každodnních rportů o prodaných / podlimitních záobách. Obcně potřbuj uštřit ča na rutinních opracích, proto používá aplikaci plunotify.

15 Doporučné hardwarové vybavní Protož k provozu našich řšní jou potřba také různé další zařízní, uvádím zd výběr doporučného a ovědčného HW, ktrý byl důkladně ottován aplikacmi plusytm. Samozřjmě njdná o jdiná možná zařízní, naš aplikac budou pracovat téměř jakýmkoliv zařízním plňujícím dané požadavky, proto o výběru konkrétního vybavní vždy domluvt vým dodavatlm. Výrobc plusytmu j zárovň výhradním dovozcm mobilních trminálů Chainway do ČR a SR a nabízí tato zařízní za zvýhodněných podmínk vým zákazníkům, a to i protřdnictvím ítě autorizovaných partnrů. Mobilní trminály Chainway a přílušntví C dotatčný výkon za nízkou cnu Šikovný trminál njn pro použití aplikací plumobil, lhký do ruky, vybavný "značkovými" komponntami (čtcí moduly Symbol, komunikac Murata a CSR). Standardní výbavou j 1D larový knr nbo 2D imagr, WiFi a Blutooth, volitlně GPRS. Jd tak použít jak on-lin v kladu, tak i offlin v trénu připojnou účtnkovou tikárnou XT4131A. Diplj má úhlopříčku 2,8" a clý trminál váží i batrií méně nž 300g, rozměry jou 145 x 65 x 30mm. Kapacita akumulátoru j 3.200mAh, výdrž j tak dotatčná. C větší a výkonější trminál větším množtvím přílušntví Trminál C3000 v obě kombinuj vlký dotykový diplj (3,5"), plně alfanumrickou klávnicí a všchny běžné komunikační možnoti jako WiFi, Blutooth, GSM,... Hlavní výhodou C3000 j volitlné přílušntví. Přdvším pitolový držák vtavěnou batrií a nabíjcí tojánk pro nažší nabíjní. Trminál j možné kromě možnotí C2000 vybavit také např. GPS modulm, RFID moduly v různých pámch, čtčkou otiku prtu, žádnou z těchto funkcí však plumobil v tuto chvíli nvyužívá. XT4131A - účtnková tikárna pro mobilní prodj Akumulátorová trmotikárna na účtnky šíř 80mm, připojuj k mobilnímu trminálu pomocí rozhraní Blutooth. Vhodná pro použití plumobil v ržimu offlin při ambulantním prodji, rozvozu zboží. Pomocí plumobil umí tiknout i grafické logo, např. razítko a podpi apod. J vyrobna z lhkého kovu a platu, j tdy dotatčně odolná. Na jdno nabití vydrží cca účtnk, což by v běžně mělo tačit. Další ovědčné přílušntví Tik štítků Dotykové monitory Bzdrátová íť Základm pro polhlivý on-lin provoz plumobil j kvalitní WiFi íť a pomocí zařízní řady UniFi od Ubiquity Ntwork lz vybudovat polhlivou a cnově dotupnou říznou WiFi íť podporující plnohodnotný roaming, ktrou lz nadno konfigurovat a škálovat. Vlmi ovědčily tikárny výrobc SNBC, ktrý nabízí clou řadu modlů za zajímavé cny, od jdnoduchých tikárn pro občaný tik po robutní tikárny určné pro průmylové naazní a řadou přílušntví. Pro tiktování v výrobě pluetiqutt nbo tacionární použití plumobil j potřba použít odolný a polhlivý dotykový diplj, případně clý trminál. Výrobcm takových zařízní j firma Partnrtch.

16 Snažím pracovat tak, aby Vám i nám zbyl ča i na rodinu a zábavu a už 9 lt to takto zdá vychází, tak pojďm polčně dál. Váš tým foto.drtilk.cz Váš dodavatl:

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Spojovatelké pracoviště (AC) Sytémový telefon optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

Vážení a počítání kusů

Vážení a počítání kusů Vážní a počítání kusů Kompaktní váhy VIBRA řay LN s ílkm o 0,001 g Plošinové váhy VIBRA řay HJ-K s ílkm o 0,1 g Plošinové váhy SOEHNLE Profssional řay 714x a 914x s ílkm o 0,1 g Kompaktní váhy EXCELL řay

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA

PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA Stručný přehled název : PH Mobile autor aplikace : ITFutuRe s.r.o., Pardubická 85/17, 500 04 Hradec Králové použitá platforma POHODA MDB, SQL : MDB,SQL Komunikace

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

EDI komunikace Postup a nastavení +1361

EDI komunikace Postup a nastavení +1361 EDI komunikace Postup a nastavení +1361 11.3.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.3.2014 2 EDI komunikace EDI komunikace Obsah Úvod... 3 Skladové karty položky... 3 Nastavení EAN kódů pro položky...

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 5. kapitola 1 5. kapitola: Vysokofrkvnční zsilovač (rozšířná osnova) Čas k studiu: 6 hodin íl: Po prostudování této kapitoly budt umět dfinovat pracovní bod BJT a FET určit funkci VF

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnot od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující).

Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Import objednávek Slouží k propojení aplikací, s čímž Vám pomůže odborná firma (tyto aplikace spravující). Zároveň můžete pomocí této funkce nahrát Váš připravený seznam zboží do nákupního košíku jako

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Verze NET 1.3 Platné ke dni 1.9.2011 Obchodní jméno Financial Systems Development, s.r.o. Sídlo Sečská 1847 / 7, Praha 10, 100 00 IČO 26181801 DIČ CZ26181801

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA

Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Dokumentace k propojení e-shopu FastCentrik a ekonomického systému POHODA Z tohoto dokumentu se dozvíte, co vše lze ze systému POHODA naplnit do administrace e-shopu FastCentrik a jak se tato data následně

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

Skalský Dvůr 23.-24.11.2009. Modul účetnictví. Ondřej Suk

Skalský Dvůr 23.-24.11.2009. Modul účetnictví. Ondřej Suk Skalský Dvůr 23.-24.11.2009 Modul účetnictví Ondřej Suk Zálohy Zálohy Pozor změna ve způsobu účtování! Provedena na základě připomínek auditorů Beze změn: Zápis záloh a jejich úhrada Zápis vyúčtovací faktury

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Zvýšení bezpečnosti provozu na vrátnici

Zvýšení bezpečnosti provozu na vrátnici P OD N I KOVÁ VRÁTN I C E Spolhlié a fktiní řšní. N ÁKLAD OVÁ VRÁTN I C E Zásadní zrychlní odbaní ozidl Průkazná idnc průjzdu ozidl a pěších náště Díky snímání SPZ možnost dalších automatických funkcí

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR 2013 Propojení Pohoda a Virtuemart 2 popis funkcí, instalace a nastavení (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah Propojení

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Čárové a QR kódy

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Čárové a QR kódy Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Čárové kódy v Money Čárové kódy v Money mohou výrazně zjednodušit a urychlit práci při vyplňování, tisku, vyhledávání a třídění položek v programu.

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Jak importovat šablony tiskových sestav do aplikace MarkTime PORTAL. Administrační manuál Bellman Group, s.r.o. 2007/09/23 verze 1.

Jak importovat šablony tiskových sestav do aplikace MarkTime PORTAL. Administrační manuál Bellman Group, s.r.o. 2007/09/23 verze 1. Jak importovat šablony tiskových sestav do aplikace MarkTime PORTAL Administrační manuál Bellman Group, s.r.o. 2007/09/23 verze 1.3 CleverApp s.r.o. 1/7 Obsah 1 Šablony aplikace MarkTime PORTAL... 3 1.1

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

adresa pro obchodní komunikaci, tel., mail : tel. 774 407 844, e mail: vaclav.petrik@jazzware.cz

adresa pro obchodní komunikaci, tel., mail : tel. 774 407 844, e mail: vaclav.petrik@jazzware.cz Jazz EDI Stručný přehled název : Jazz EDI autor aplikace : Václav Petřík, Smetanova 733, 533 04 Sezemice použitá platforma POHODA MDB, SQL : MDB,SQL Komunikace XML : ne technologie programování : Delphi

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz

VARIFLEX. 0,25 až 4 kw. www.enika.cz www.nika.cz ENIK, spol. s r.o., Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, zch Rpublic, Tl.: +420 493 773 311, Fax: +420 493 773 322, E-mail: nika@nika.cz, www.nika.cz VRIFLEX FREKVENČNÍ MĚNIČE 0,25 až 4 kw Frkvnční

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více