2015/16 *) Výrobce produktů POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015/16 *) Výrobce produktů POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE."

Transkript

1 lu p čárové kódy - logitika - komunikac automatizac proců znační produktů optimalizac pcializovaná řšní pro POHODU *) různé účly a oblati naazní připojní k MDB, SQL i E1 rgonomická a fktivní obluha podpora, rvi, aktualizac vývoj dl požadavků zákazníků 2015/16 *) Výrobc produktů POHODA j polčnot STORMWARE. POHODA j licncovaná ochranná známka STORMWARE. Výrobcm produktů rodiny plusytm j firma ITFutuR.r.o., produkt j podl požadavků zákazníků vyvíjn od roku Víc informací a kontakty na autorizované partnry

2 plusytm - komplxní řšní pro Pohodu u pl plusytm j komplxní balík vzájmně polupracujícího programového vybavní úzc propojného konomickým ytémm Pohoda*), ktrý j určn pro optimalizaci a unadnění tál větší řady oprací v Pohodě. Vškrá řšní jou vyvíjna dl požadavků zákazníků od roku 2006, aktuálně jj aktivně využívá mnoho firm, od malých -hopů, po vlké ditribuční firmy, a to v Čchách i na Slovnku. Stál víc utvrzujm v tom, ž klíčm k našmu úpěchu j úpěch zákazníků a proto tál víc zaměřujm na tvorbu nadtavb nad Pohodou, ktré mají za cíl zjména uštřit rutinní práci, motivovat zamětnanc a zárovň minimalizovat riziko chyb. Stál víc zákazníků využívá další a další aplikac z našho portfolia, protož všchny naš řšní jou vzájmně v rámci možnotí propojna a odpadají tak problémy kompatibilitou a zárovň lz opět uštřit propojním něktré ruční oprac. Pro tuto zónu přináším dvě nová "krabicová" řšní - hitm j plunotify loužící zjména k automatizovanému rozílání mailů a SMS na základě natavných pravidl (lktronické doklady, dokumntac, upomínky, tavy objdnávk, tatitiky,...). Druhým řšním j pluproc, což j variabilní a nadno konfigurovatlný oftwar určný pro firmy, ktré pokytují rviní lužby (lakovny, rviy, výroba,...) a díky tomuto řšní mohou provdné lužby a potřbovaný matriál zadávat ami pracovníci na dílně bz nutnoti koloběhu papírových dokumntů. Také vyúčtování lužb j poté přhldnější a přnější, což ocní také Vaši zákazníci. Uvítám každou připomínku i námět pro další rozšířní funkčnoti ytému - nažím vždy vškré úpravy zapracovávat do aktuální vrz, aby úpravy i nové funkc byly k dipozici všm uživatlům ytému. Naším důlžitým cílm j i jdnoduché naazování a licncování ytému, proto jdnotlivé aplikac pořídít vždy všmi možnými funkcmi, ktré odpovídají dané řadě Pohody, nní potřba zvlášť dokupovat modul invntur, modul umítění apod. "Moji njvětší motivací j, ž od každého zákazníka vždy něco nového naučím a potěší mě, když naopak moj zkušnoti a rady pomohou k úpěchu zákazníkům. Děkuji všm zákazníkům za polupráci." Ing. Záviš Jirák vývoj oftwar, obchod Navrhovat a implmntovat komplxní kladová řšní, kd nmožné nní přkážka, j naší prací i naším koníčkm. Do prác vždy těším a očkávám nové výzvy." Ing. Martin Kašpar vývoj oftwar, tchnická podpora Sblpší oftwarové řšní j k ničmu bz polhlivého hardwaru, na ktrém můž běžt. Proto naš řšní dodávám jn hardwarm, ktrým jm i toprocntně jití a jm chopni k němu pokytnout maximální podporu." Bc. Ondřj Vitvar hardwar, tchnická podpora *) Výrobc produktů POHODA j polčnot STORMWARE. POHODA j licncovaná ochranná známka STORMWARE. **) K změně obchodního názvu kupiny produktů z PHytm na plusytm došlo po vzájmné dohodě majitlm ochranné známky PH. Jdná pouz o změnu názvu produktu, vš otatní zůtává zachované.

3 plumobil - trminály do kladu i trénu on-lin/off-lin řšní pro POHODU *) aktuální data, okamžité odzvy připojní př WiFi, GSM přná idntifikac zboží u pl mobil podpora, rvi, aktualizac zrychlní a zfktivnění kladových oprací možnot zákaznických úprav na míru plumobil j komplxní řšní do mobilních trminálů i např. tanic dotykovou obrazovkou a připojnou čtčkou čárového kódu. Pokrývá clou řadu kladových proců - od příjmu, př přvody a xpdici zboží,kontroly dokladů pomocí čárových kódů až po invntury a invnturní znamy. Najd uplatnění od malých hopů pro vykrývání objdnávk při xpdici až po vlké firmy a např. vidnci kladových pozic N:N. Dokáž pracovat jak on-lin v kladu,tak off-lin v trénu (včtně tiku dokladů). Hlavní vlatnoti: - možnot zápůjčky ytému k ttování (SW + HW), - využití čárových kódů k idntifikaci zboží i dokladů (1D i 2D), - on-lin komunikac Pohodou, vždy aktuální data v ruc, - možnot prác offlin pro např. prodj v trénu, - použití cizích měn, čílných řad, třdik, zakázk,... - okamžitý přno dokladu do Pohody po dokonční, - cny, cnové hladiny, individuální lvy, hit. DPH, - podpora vidnčních číl včtně jjich invntury, - zakládání zákazníků dl ARESu, - připojní vah a dalších prifrií, - automatický tik dokladu po dokonční i zpětně, - možnot připojní mobilní (blutooth) účtnkové tikárny, - podpora vážných a ložných čárových kódů (GS1-128), - variabilní a přhldné natavní, optimalizac a rgonomi, - kontrola všch dokladů v Pohodě včtně záznamu o kontrol, - propracovaný výdj/příjm z objdnávky, tolranc (vážné zboží) - možnot přihlašování uživatlů pomocí jména a hla nbo PINu, - zvýrazňování položk dl podmínk, obrázky záob,... invnturní znamy daňové doklady kontrola zboží výroba nabídky přvodky balní lity objdnávky výdjky příjmky invntury příjm z objdnávky výdj na objdnávku přvod dl objdnávky bzdrátový knr čár. kódu kontrola vytavných dokladů mobilní prodj a běr objdnávk vidnc umítění zboží v kladu (E1) Typická naazní: - vlkoobchody (příjm, kontrola dokladů), - -hopy (vykrývání objdnávk, kontroly dokladů) - maloobchodní řtězc (přvodky, invntury) - ditribuční polčnoti (tiktování, xpdic) - mobilní prodj a rozvoz (off-lin řšní tikm) - výroba (pohyb matriálu, polotovarů a výrobků)

4 plunotify - pokročilá notifikac SMS a maily Aplikac plunotify j vlic variabilním a ilným nátrojm pro automatické i ruční rozílání zpráv a upozornění v formě SMS a mailů zákazníkům, obchodním partnrům i zamětnancům na základě informací z Pohody podl natavných pravidl. Aplikac funguj na základě nomzného počtu natavitlných pravidl a náldných akcí zíkanými daty. Njnázornější, al zdalka n jdiné použití j na automatizaci rozílání upomínk podl počtu dní po platnoti a jazyka j odlán mail přátlkým upozorněním či "výhružnou" upomínkou zákazníkovi, včtně tikových tav (faktura/upomínka), připojných dokumntů (naknovaný podpaný dodací lit) či po určité době přímo jako podklad pro vymáhání právníkovi. Čatým použitím j také poílání pravidlných tatitik, jak zákazníkovi (vidované ndodané zboží, obrat za období,...), tak Vám (průběžný obrat/zik obchodním zátupcům jako motivační nátroj, clkový přhld tavu firmy majitli, podlimitní záoby,...). lu p notify Sytém použití j navržn tak, aby šl implmntovat na távající Pohodu každého zákazníka a uměl používat vškré paramtry dokladů a agnd. Na základě vyhodnocní dl přdnatavných podmínk taví znam položk pro odlání upozornění, ktrý náldně odbaví pomocí rozlání mailů nbo SMS zpráv přdnatavnými txty, ktré mohou obahovat jakákoliv pol z Pohody formou proměnných. Jdnoduš - zálží jn na Vá, v jaké podobě a podl jakých pravidl chct tyto automatizované zprávy rozílat.vhodným potupm přd naazním j zjištění, ktré procy v firmě (zjišťování tatitik, komunikac zákazníky,...) zabírají njvíc čau a lz j takto automatizovat (upomínky, cníky), či ktré věci obtížně hlídají a způobují potíž (ndotatk zboží na kladě,...). Základní vlatnoti jou: nomzné množtví pravidl, příklady základních pravidl na našich tránkách, odílání SMS př různé brány (podl požadavků) nbo př GSM modul, odílání -mailů včtně přílohy možnotí přiložní PDF z Pohody, okamžitý tik dokladů a tikových tav podl natavných pravidl, přikládání ouborů z dokladů z záložky Dokumnty podl natavné maky, zaznamnání odlání zprávy do záložky Událoti i do jakýchkoliv jiných polí, dfinic txtu mailu/sms včtně proměnných (z výldku zdrojového dotazu). Vlatnoti vrz PRO: HTML ditor pro vytvářní mailových zpráv, možnot přikládání datových příloh (v formátu CSV/XML - cníky, podlimitní záoby,...), možnot druhé úrovně podmínk (njčatěji pro různé jazykové mutac - jdnodušší na právu). Příklady použití, ktrá jm ralizovali či ralizujm u našich zákazníků: přijatá objdnávka j označna jako vyřízná a zákazníkovi odšl SMS a/nbo mail, vydaná faktura j nuhrazná a po platnoti, odběratli každý dn automaticky odšl upomínka, podl počtu dní po platnoti j použita jiná šablona -mailu, upozornění zákazníka o konkrétním tavu objdnávky při průchodu firmním procm, odílání -mailu fakturou v formátu PDF po jjím vytavní, informac o nakladnění zboží, informac o přkroční krditu zákazníka, změně cnové hladiny, pravidlné odílání tatitik každému obchodnímu zátupci zvlášť a vdní ouhrnně, odílání individuálních cníků vybraným zákazníkům, odílání podlimitních / ndotatkových záob (v oupiu mailm či datové příloz),

5 u pl xpdic Zboží j idntifikováno pomocí čárového kódu, a to jak u balných položk, tak u vážných, a j také při xpdici štítkováno. pluexpdic kombinuj funkčnot vykrývání objdnávk povinným označováním noznačných položk, ktré j potřba zjména u potravin. Pracuj šaržmi i xpiracmi (trvanlivotí), ktré umí gnrovat. Lz pracovat +/- tolrancí vykrytí, vkládáním určitých položk mimo objdnávku (přpravky, obaly) či dokonc vytvářním dokladů bz vazby (maloobchod). Samozřjmotí j připojní běžných vah i možnot manuálního zadání hmotnoti/množtví, důlžitá j možnot odkládání čátčně vykrytých objdnávk pro pozdější vykrytí a přdávání mzi tanicmi Tik probíhá na jakoukoliv štítkovou tikárnu, oučátí aplikac j, tjně jako u otatních našich štítkových aplikací, grafický dignr. Běhm xpdic j možné tiknout jdnoduš adrní štítky pro přhldné polpní přpravk a štítky obahm dané přpravky. Dokončné doklady jou okamžitě odlány do Pohody a mohou být okamžitě vytištěny. pluexpdic - xpdic pro rozvoz i zaílání Aplikac pluexpdic j určna pro xpdici a štítkování zboží (vykrývání objdnávk), a to jak při přímém rozvozu (záobování mam, zlninou,...), tak i běžné xpdici záilkovými obchody. J optimalizována pro práci na dotykové obrazovc a pro rychlou práci objdnávkami a čárovými kódy. Hlavní vlatnoti: nadné vyhldávání v nvyřízných objdnávkách a jjich položkách, odkládání rozdělaných objdnávk pro pozdější dokonční, připojní váhy, optimalizac pro dotykové obrazovky, vykrývání objdnávk včtně tolrancí, vidnc obalů, přpravk apod., intligntní tik štítků na noznačné zboží a pro označní obalů, okamžité vytvořní a automatický tik tikových tav z Pohody, zobrazní ouhrnu objdnaného zboží nad odfiltrovanými objdnávkami.

6 pluproc - vidnc činnotí a matriálu při práci pluproc j aplikac určná k vidnci pokytovaných lužb a potřbovaného matriálu protřdnictvím pvného dotykového trminálu přímo v dílně či podobných protorách. K ytému přihlašují jdnotliví uživatlé pomocí vých hl, čárových kódů či RFID a zadávají na jaké zakázc či objdnávc pracují, jakou lužbu právě provádí a jaký matriál k tomu přbírají či vrací do kladu. V rámci zakázky j možné libovolně dfinovat různé činnoti, pokytované lužby či dotupný matriál a lz podrobně dfinovat práva jdnotlivých uživatlů k daným opracím. Výtupm do Pohody jou výdjky rozpanými položkami pro náldnou fakturaci. Aplikac j vlmi variabilní, v rámci konfigurac dfinují zjména různé ržimy, činnoti a cénář (viz dál), čímž lz aplikaci naadit do mnoha různých provozů, např. lakovny, autorviy, montáž trojů apod. a mít tak polhlivé a přné podklady pro fakturaci i intrní tatitiky. Ržim různé ržimy pokytovaných lužb a matriálu, např. Zakázka a Rži - lužby a matriál zadané v různých ržimch jou do Pohody odlány v různých výdjkách a něktré lz přímo přnét do faktury zákazníkovi, jiné louží pro odpání matriálu a vyčílní ržijních nákladů na danou zakázku. Činnot daná dílčí oprac (např. Lakování, Balní), lz dfinovat zjdnodušně, jaké lužby a v jakých ržimch mohou být pokytnuty (poté při práci vybírá ám pracovník, jakou lužbu provádí, např. Lakování základ). Lz určit také, jaký matriál můž použít (pouz objdnaný, ) a kolik pracovníků můž na dané činnoti v rámci zakázky pracovat. Činnot můž končit výtupní kontrolou, kdy pověřný pracovník rozhodn, zda j daná činnot v pořádku či n a v tom případě zda oprava bud na náklady zákazníka (např. nkompltní) či firmy (např. nčitoty, nkvalitní). Scénář libovolně dfinovaná poloupnot Činnotí možnotí větvní podl výldků jdné činnoti lz dfinovat náldnou činnot, jdnotlivé položky cénář lz dfinovat jako povinné či j lz vynchat a mnoho dalších uživatlky dfinovatlných paramtrů. Smylm aplikac j umožnit zíkávání potřbných dat v rálném provozu přímo od pracovníků a urychlit a zpřnit vyúčtování daných lužb. Aplikac vytváří výdjky vázané adrářm a plně rpktuj natavní cn (včtně individuálních). Díky možné návaznoti uživatlů na třdika či činnoti lz také využít řady v Pohodě zabudovaných tatitik. Aplikac j navrhována aby byla co njpřhldnější a mohli ní pracovat i zamětnanci bz jakýchkoliv zkušnotí výpočtní tchnikou.

7 pluetiqutt - štítkování záob pluetiqutt j ilný nátroj pro okamžitý tik štítků při příjmu zboží nbo výrobě, obvykl upravuj na míru konkrétním požadavkům provozu a j optimalizován pro dotykové diplj. u pl tiqutt pluetiqutt používá njčatěji pro štítkování zboží v kladu a při příjmu. Tiknou tak njčatěji cnovky na zboží či povinné znační - alrgny, čké názvy a ložní apod. Samozřjmotí j onlin napojní na Pohodu a okamžité vytvářní dokladů (příjmka / výrobní lit). Umožňuj i práci dalšími měrnými jdnotkami, oučtové tikty, gnrování šarží/výrobních číl, gnrování ložných čárových kódů EAN128 dl zadaných pravidl včtně vidnc obalů SSCC. Základní možnoti a funkc: on-lin napojní na Pohodu, vyhldávání v kladu a procházní kladu dl člnění, možnot zadání počtu štítků k tiku i "koficintu" štítku při množtvních balní, gnrování výrobních číl či šarží při příjmu dl natavných pravidl, možnot výběru šablony tikty i vytvářného dokladu (příjmka / výrobní lit), včtně volby čílné řady, přihlašování uživatlů pomocí jména a hla. Mimo "základní" funkčnoti - jdnoduchého tiku štítků podl výběru aplikac obahuj také pciální oborové ržimy pro použití v výrobě. Ržim kuové výroby (např. lktrovýroba): provdní "výtupní kontroly" vyráběného kuu (zaznamnání vizuální kontroly, kompltnoti, naměřných hodnot měřných vličin - např. vypínací proud apod.), zaznamnání kontroly včtně jména kontrolující ooby do Pohody, okamžitý tik zkušbního protokolu, štítků na výrobk i obal, tik ouvijících dokumntů z Pohody - návod k obluz, chéma, prohlášní o hodě,... intligntní filtr protokolu a ouvijících dokumntů (např. pro výběr jazykové mutac), zobrazní kompltního rozpadu výrobku v všch úrovních, kompltní obluha pomocí dotykové obrazovky. Ržim výroby po balních (potravinářtví): tik štítků na jdnotlivé výrobky (ušnky, jogurty) i jjich balní (karton, krabic, palta), přidělování šarží a xpirací (či mzního data prodj) a tik v formě GS1-128 na štítky, odlání výrobního litu okamžitě do Pohody, možnot připojní váhy, štítk j automaticky vytištěn vždy při utální váhy - rychlé štítkování např. domácích ýrů, při použití tikárny štítků odlpovačkou možnot počítání vyrobného množtví dl odlpných tikt, provoz na dotykové obrazovc v provdní do potravinářkého provozu. Aplikac pluetiqutt j vždy upravována podl konkrétních potřb daného oboru, proto i v cně aplikac j zahrnuto běžné přizpůobní aplikac potřbám konkrétního zákazníka.

8 plulabl - štítkování záob plulabl louží k tiku tikt na zboží podl hotových dokladů v Pohodě. Používá tdy např. pro vytištění tikt v odpovídajících množtvích podl konkrétní příjmky nbo třba dl výdjky v případě, ž zboží dodávát odběratli, ktrý vyžaduj pciální formu znační zboží. lu p labl Jdná o oftwar umožňující nadný tik štítků k dokladům v Pohodě možnotí nadného výběru šablony i konkrétních štítků k tiku a úpravy počtu štítků. Podporuj njn tik v základní měrné jdnotc, al i intligntní tik 2. a 3. měrných jdnotk. Podporuj tik na všchny typy štítkových tikárn a oučátí j pokročilý grafický dignr umožňující vkládání txtů, vzorců, obrázků, čárových kódů, QR kódů a všch potřbných prvků. Protož v něktrých případch j potřba (např. při tiku VDA/GTL štítků pro automotiv) použít i data z zdrojového dokladu, jou tato data do dignru k dipozici a zdrojový dotaz j dokonc možné uživatlky upravovat. Podporuj také tik ložných čárových kódů (vážný EAN, GS1-128). Aplikaci j možné pořídit jako bzplatné přílušntví ytému mobilních trminálů plumobil či zakoupit amotatně.

9 pluextrnalstor - automatická přfakturac pluextrnalstor j užitčná utilita pro ty, ktří potřbují hromadně vytavovat a tiknout faktury či výdjky, např. k objdnávkám kladm a také přfakturovávat zboží mzi zahraničními jdnotkami. u pl xtstor Tato aplikac pokytuj dvě základní funkc, ktré ic na první pohld polu nouvií, al v kutčnoti díky jjich intgraci lz pokrýt i ložitější vztahy mzi účtními jdnotkami z hldika kladů a fakturac. První funkcí j Hromadná fakturac/výdj a tik přijatých objdnávk, ktré jou kladm (kladová dotupnot můž ověřovat i v další účtní jdnotc), druhou funkcí j poté Automatická přfakturac mzi víc jdnotkami. První funkc, hromadná fakturac, j použitlná pro každého a jdnoduš br nvyřízné objdnávky od njtarší a ty, ktré j možné vykrýt, fakturuj či tvoří výdjky a vytavné doklady tikn. Řada provozovatlů -hopů však prodává zboží i na Slovnko, a k tomuto účlu používá lovnkou firmu, ktrá má voji účtní jdnotku v lovnké Pohodě. Přitom al vškré objdnávky xpduj z jdnoho, čkého kladu. pluextrnalstor zajití, ž dotupnot položk lovnkých objdnávk kontroluj proti čkému kladu (párování např. dl EANu), v případě kladného výldku zboží vyfakturuj z lovnké, na čkém kladu "zablokuj", aby nbylo dál k dipozici pro fakturaci (a třba pro hop) a na konci dn takto "blokované" zboží vyfakturuj z čkého kladu a přijatá faktura importuj do lovnkého kladu. Vš j tak v pořádku účtně a nní potřba ložitě pracovat fiktivním lovnkým kladm. Základní použitlnot: hromadné vytavování faktur a výdjk k objdnávkám kladm nbo podl podmínk, automatický tik vytavných dokladů, hromadné vytavování zálohových faktur, hromadná fakturac vytavných uhrazných zálohových faktur. Rozšířné použití (druhá účtní jdnotka): objdnávka v SK Pohodě ověří proti cntrálnímu CZ kladu a vyfakturuj z lovnké Pohody vyfakturované položky z SK Pohody na cntrálním kladu zablokují (přvdou na vyrovnávací klad), na konci dn položky přfakturují za cníkové / dl pravidla vypočítané cny, přfakturac funguj jak na faktury, tak na opravné daňové doklady.

10 plugroup - plucron - pciální nátroj u pl group Aplikac plugroup louží k jdnocní víc nvykrytých nbo čátčně vykrytých objdnávk jdnoho odběratl do ouhrnných přijatých objdnávk dl zadaných kritérií. Uplatnění nalzn například v provozch, kd odběratlé zaílají objdnávky průběžně a j potřba j hromadně odbavit nbo v ituacích, kdy j potřba po nějaké době provét hrnutí objdnávk, aby na nějakou nzapomnělo. Sjdnocní lz provádět automaticky například každé ráno dl již dřív dfinovaného natavní a docílit tím připravnoti pro vykrývání objdnávk kladníky každý dn. plugroup lz také nadfinovat v případě Pohody E1 jako Extrní nátroj a pouštět jj tak přímo z Pohody z agndy přijatých objdnávk a využít přitom nadfinované nbo aktuální filtry a tím jdnotit například jn zobrazné objdnávky nbo objdnávky pouz označného odběratl. Důlžitou oučátí j označování původu položk nově založných objdnávk a zárovň označování jdnocných položk přímo do volitlných paramtrů nbo poznámk položk. Aplikac druží položky z víc objdnávk do jdné a totožné položky (tjná cna, měna, kód, DPH, lva...) jdnotí na jdn řádk. plucron j bzplatný databázový trminál pro oprac nad všmi typy databází Pohody (Acc/MS SQL). Lz nadfinovat různé dotazy, ktré lz pouštět z příkazového řádku, z xtrních nátrojů Pohody E1, z naplánovaných úloh nbo můž běžt jako lužba a nadfinované dotazy provádět v natavném intrvalu. lu p cron Používá pro adminitraci DB nbo např. pro automatizaci: - zamykání dokladů určitý ča hodiny po jjich uložní, - gnrování dotupnoti zboží podl vydaných objdnávk, - ynchronizac běžně nynchronizovaných položk mzi klady, - vracní triggrů do DB po jjí údržbě, - mazání hitori dokladů po určité době, - nbo cokoliv dalšího, ralizovatlného pomocí SQL dotazu. Samotná aplikac j bzplatná, al návrh konkrétních dotazů pro požadované oprac můž být Vaším dodavatlm zpoplatněn.

11 plubilling - pro účtní firmy plubilling j jdnoduchá aplikac, ktrá j určna zjména účtním firmám, ktré pokytují vé lužby vým klintům a louží k vytvořní jdnoduchého a rychlého přhldu o rozahu lužb pokytnutých zákazníkovi za určité období. Aplikac pro nadné a rychlé vyúčtování lužb pokytnutých klintům. Výldkm j vytvořní přijaté objdnávky či výdjky podl počtu záznamů faktur, bankovních výpiů apod. u l p billing Lz amozřjmě dfinovat různé cny pro různé "typy" lužb - jiná bud cna pro řádky bankovních výpiů zadané ručně, jiná pro importované. I těm, ktří mají dohodnuté cny lužb pomocí paušálu, můž aplikac nadno vypočítat, zda paušál odpovídá kutčnému rozahu. Základní použitlnot: jdnoduchý výběr období, firmy, počtní jdnotky, do účtní jdnotky účtní firmy j hnd vytvořna výdjka nbo přijatá objdnávka na zákazníka, účtní jdnotka účtní firmy a jdnotky klintů nmuí být v tjné Pohodě, pravidla (ldované položky) lz dfinovat, přnáší i číla první a poldní "účtované" položky. Základní typy "ldovaných" položk: řádky bankovních výpiů, řádky v pokladně, počt přijatých faktur, ODD a zálohovk, počt otatních závazků, počt vydaných faktur, ODD a zálohovk, počt otatních pohldávk, počt položk intrních dokladů, počt intrních dokladů.

12 pluimport - pro účtní firmy Spciální aplikac pluimport, polouží zjména účtním firmám, ktré zpracovávají účtnictví vým zákazníkům, a potřbují do Pohody pro zaúčtování hrávat doklady vytvořné v jiných kladových, fakturačních a účtních programch. u pl import Pokud jt účtní a vdt účtnictví firmě, ktrá vytavuj doklady v jiném ytému, lz využít pluimport pro přno těchto dokladů z daného ytému do Pohody. J také možné natavit "mapování", tj. jaké čílné řady přnášt do jakých čílných řad, jaké u nich vyplňovat přdkontac a člnění DPH apod. U aplikac počítá tím, ž pokud danou formu dat numí, bud upravna podl potřb. Základní vlatnoti: import faktur, závazků, pohldávk do Pohody, natavní mapování dokladů - pravidl pro vytvářní, jdnoduchá obluha i pro běžného uživatl. Futu IIFutu Poznámky:

13 Modlové ituac, rfrnc Elktronický obchod Firma používá Pohodu, nakupuj zboží od různých dodavatlů, většina zboží má již čárový kód, ktrý lz použít. Na to zboží, ktré nmá, dotikuj (al nmuí) čárové kódy pomocí plulabl. Přijatou objdnávku tak, jak j zvyklá, přd xpdicí přklápí do vydané faktury a tu dává kladníkovi k vychytání. J to zaběhlý ytém a nní potřba jj měnit, protož vždy xpdují pouz kompltní objdnávky. Skladník pomocí plumobil načt čílo faktury (ktré j vytištěno na upravné tavě v formě čárového kódu), "odpípá" položky pomocí čárových kódů na zboží, případně ručně potvrdí ty položky, ktré čárové kódy nmají. Do Pohody náldně k konkrétní faktuř zaznamná jméno kladníka, ča kontroly, výldk (zda byla kompltní či n) a poznámka. Stjným způobm lz kontrolovat i příjmky, výdjky, objdnávky a další doklady v Pohodě. Dovozc, ditributor Firma používá Pohodu SQL nbo E1, z vlké čáti dováží zboží z zahraničí či nakupuj přímo od výrobců. Něktří výrobci přitoupili na požadavk a označují tak zboží již podl potřb firmy, al u něktrých to nní tchnicky řšitlné, proto firma při vtupu povinně dotikuj štítky pro zboží (plulabl, pluetiqutt), ktré nní označno polhlivě nbo vůbc. U něktrých položk, ktré obvykl vzhldm k povaz firmy coby ditributora prodávají po kompltních obchodních balních, dotikují čárové kódy na kartony, aby unadnil náldný výdj. Díky vlkému pohybu zboží firma využívá agndy Vydaných objdnávk a při příchodu zboží pomocí plumobil již přijímá do agndy Příjmk, tím kontroluj zda došlé zboží odpovídá objdnávc, al můž podl natavní i daná množtví upravit (pokud dojd např. větší množtví, nbo j potřba vidovat i obalové matriály, ktré v objdnávc amozřjmě nbyly). Firma má také poměrně rozáhlé klady a čato najímá brigádníky pro vykrytí zónních špičk, proto viduj také umítění zboží v kladu, a to tak, ž jdna položka zboží můž být na víc pozicích a také v jdné pozici můž být víc druhů zboží. K tomu j vyžadována Pohoda E1, protož pro uložní dat louží Uživatlká agnda. Po příjmu zboží tak kladníci nadno zboží rozvzou do távajících pozic nbo určí pro dané zboží pozic nové - vš pomocí mobilního trminálu. Pokud potřbují v průběhu rozvozu přrovnat i jiné položky, aby i udělali míto na nové, nic jim v tom nbrání, obluha j vlmi jdnoduchá. V Pohodě pak lz nadno zjitit tatitíky a při volné kapacitě např. optimalizovat (těhovávát). Protož u nich vlkoobchodní zákazníci objdnávají průběžně a také zboží průběžně vykrývá, nlz již nadno od počítač vytvářt kladové doklady (výdjky, faktury). Skladníci tak dotanou vždy jdnu konkrétní objdnávku k vykrytí, to i pomocí plumobil načtou a vydávají zboží, opět mohou dodat nad rámc objdnávky např. obalové matriály, nbo pouz přibližná množtví (dl zadané tolranc), protož prodávají i vážné položky. Vytvoří výdjka či faktura vazbou na objdnávku. Po vytvořní faktury tato automaticky pomocí pluarchiv vyxportuj do formátu PDF a odšl n hop, kd páruj objdnávku a zákazník tak má okamžitě dokumnt k tažní. Pokud ditributor vykrývá z jdnoho cntrálního kladu dodávky do zahraničí, obvykl k tomu používá mítní dcřinné firmy a pomocí pluextrnalstor můž přfakturaci a ynchronizaci mzi jdnotkami těchto firm automatizovat. Spcializovaný vlkoobchod (lktro, kanclářké potřby,...) Firma provozuj pcializovaný obchod lktrointalačním matriálm nbo např. kanclářkými potřbami. Má mnoho položk zboží a mnoho variant, zákazníci i proto zboží chodí vybírat přímo na míto. Potřbují také, aby jim byl prodjc nápomocn případným výběrm zboží. Při příchodu zákazníka jj ujm prodavač mobilní trminálm, vybr jj z adrář nbo založí dl ARESu, prochází polu rgály a vybírají vhodné položky, zákazník i j zrovna rovná do košíku. Pokud j to vš, prodavač doklad z trminálu dokončí a u východu z kladu přdá zákazníkovi automaticky vytištěný doklad, nmuí po clou dobu přijít k počítači.

14 Modlové ituac, rfrnc Potravinářká výroba Spcifikm firmy zabývající potravinářkou výrobou j nutnot označování vlatního zboží také šaržmi a xpiracmi, čato také vidnc různých obchodních balní (měrných jdnotk) a dalších logitických údajů (SSCC pro vidnci palt apod.). Firma na jdné traně tandardně pomocí plumobil viduj příjm urovin, pohyb polotovarů mzi provozními klady, vyřazování xpirovaných urovin a výrobků a xpdici finálních výrobků. Uprotřd procu však používá pluetiqutt, ktrý j umítěn v boxu dotykovým dipljm na konci výrobní linky, kd pracovníci každou vyrobnou jdnotku/balní/karton označí štítkm obahujícím potřbné údaj (šarž, xpirac, logitické údaj řtězc, pro ktrý j zboží vyráběno, kladovatlnot,...), zapané také pomocí čárového kódu (EAN128) a to buď v 1D nbo 2D provdní. Samozřjmotí j i možnot připojní váhy pro označování vážných produktů (obvykl např. farmářké produkty, bourání maa). Zjména farmáři mají malé prodjny vými produkty, kd však při prodji potřbují také vidovat šarž a to pomocí jdnoho načtní kódu. Protož toto Pohoda ani připojnou čtčkou numožňuj (čtní ložných kódů EAN128 ani žádných jiných), využívají mobilní nbo tacionární trminál plumobil a připojným zákaznickým dipljm (tablt OS Android) a tím plně nahradí pokladnu. Trminál zárovň využijí pro kladové oprac - vyřazování xpirací, invntury apod. Mobilní prodj, rozvoz V poldní době tál víc rozšiřuj mobilní prodj z vozu, jak přímý rozvoz zákazníkům, tak např. účat na farmářkých trzích, výtavách apod. Firmy tak mají flotilu vozidl, ktré na začátku tray pomocí on-lin trminálu naloží (zóna, přdobjdnávky, tatitiky,...) naloží, řidiči i naynchronizují vůj klad do trminálu pro práci off-lin a vyrazí na trau. Ctou objíždějí zákazníky, na mítě z trminálu vytavují výdjky / daňové doklady, ktré zárovň tiknou na účtnkové tikárny. Jakmil dotanou zpět na cntrálu nbo např. mají v trminálu datovou SIM kartu, pořízné doklady odšlou do Pohody a naynchronizují i aktuální data. I v ržimu off-lin j možné dočaně připojit k rvru a k ARESu a založit tak nového zákazníka. Dalším využitím off-lin ržimu v trénu jou kominí klady u zákazníků, kdy pomocí trminálu lz jak navádět a tahovat zboží do a z komi (přvodky mzi klady), tak také lz pomocí invnturního znamu provét invnturu přímo u kominího partnra a rozdíly pak nafakturovat (odpadn tak problmatické kominí hlášní, ktrým partnři čato manipulují). Výroba průmylového zboží Výrobní firmy potřbují vidovat njn výrobu finálních výrobků, al také pohyby základního matriálu a polotovarů mzi provozními klady. Proto používají mobilní trminály plumobil pro výdj komponnt z kladu matriálu a vracní npoužitého matriálu či hotových polotovarů. Protož na výrobních kladch zůtavá i určitá základní záoba njpoužívanějšího matriálu, lz kdykoliv provét invnturu na jakémkoliv z kladů. Samozřjmě používá i přvod hotových výrobků na klad xpdic, opět pomocí mobilních trminálů a finální výrobky a polotovary lz označovat pluetiqutt. Řada výrobců také vyrábí tzv. OEM zboží, tj. jou výrobci, al na trh zboží uvádí protřdnictvím vých odběratlů a jjich jménm a využitím jjich značky. Proto tjné zboží j možné zakoupit v různých zjména řtězcích pod různými značkami. Pro výrobc to znamná potřbu zboží označit až při konkrétní xpdici, štítkm v potřbném dignu a odpovídající značkou zákazníka. K tomu lz jdnoduš využít plulabl, ktrý vytikn odpovídající počty tikt podl již vytavné výdjky. Automatické notifikac Firma potřbuj například automatizovat práci doklady, chc motivovat vé obchodní zátupc a také zjdnodušit objdnávání zboží zaíláním každodnních rportů o prodaných / podlimitních záobách. Obcně potřbuj uštřit ča na rutinních opracích, proto používá aplikaci plunotify.

15 Doporučné hardwarové vybavní Protož k provozu našich řšní jou potřba také různé další zařízní, uvádím zd výběr doporučného a ovědčného HW, ktrý byl důkladně ottován aplikacmi plusytm. Samozřjmě njdná o jdiná možná zařízní, naš aplikac budou pracovat téměř jakýmkoliv zařízním plňujícím dané požadavky, proto o výběru konkrétního vybavní vždy domluvt vým dodavatlm. Výrobc plusytmu j zárovň výhradním dovozcm mobilních trminálů Chainway do ČR a SR a nabízí tato zařízní za zvýhodněných podmínk vým zákazníkům, a to i protřdnictvím ítě autorizovaných partnrů. Mobilní trminály Chainway a přílušntví C dotatčný výkon za nízkou cnu Šikovný trminál njn pro použití aplikací plumobil, lhký do ruky, vybavný "značkovými" komponntami (čtcí moduly Symbol, komunikac Murata a CSR). Standardní výbavou j 1D larový knr nbo 2D imagr, WiFi a Blutooth, volitlně GPRS. Jd tak použít jak on-lin v kladu, tak i offlin v trénu připojnou účtnkovou tikárnou XT4131A. Diplj má úhlopříčku 2,8" a clý trminál váží i batrií méně nž 300g, rozměry jou 145 x 65 x 30mm. Kapacita akumulátoru j 3.200mAh, výdrž j tak dotatčná. C větší a výkonější trminál větším množtvím přílušntví Trminál C3000 v obě kombinuj vlký dotykový diplj (3,5"), plně alfanumrickou klávnicí a všchny běžné komunikační možnoti jako WiFi, Blutooth, GSM,... Hlavní výhodou C3000 j volitlné přílušntví. Přdvším pitolový držák vtavěnou batrií a nabíjcí tojánk pro nažší nabíjní. Trminál j možné kromě možnotí C2000 vybavit také např. GPS modulm, RFID moduly v různých pámch, čtčkou otiku prtu, žádnou z těchto funkcí však plumobil v tuto chvíli nvyužívá. XT4131A - účtnková tikárna pro mobilní prodj Akumulátorová trmotikárna na účtnky šíř 80mm, připojuj k mobilnímu trminálu pomocí rozhraní Blutooth. Vhodná pro použití plumobil v ržimu offlin při ambulantním prodji, rozvozu zboží. Pomocí plumobil umí tiknout i grafické logo, např. razítko a podpi apod. J vyrobna z lhkého kovu a platu, j tdy dotatčně odolná. Na jdno nabití vydrží cca účtnk, což by v běžně mělo tačit. Další ovědčné přílušntví Tik štítků Dotykové monitory Bzdrátová íť Základm pro polhlivý on-lin provoz plumobil j kvalitní WiFi íť a pomocí zařízní řady UniFi od Ubiquity Ntwork lz vybudovat polhlivou a cnově dotupnou říznou WiFi íť podporující plnohodnotný roaming, ktrou lz nadno konfigurovat a škálovat. Vlmi ovědčily tikárny výrobc SNBC, ktrý nabízí clou řadu modlů za zajímavé cny, od jdnoduchých tikárn pro občaný tik po robutní tikárny určné pro průmylové naazní a řadou přílušntví. Pro tiktování v výrobě pluetiqutt nbo tacionární použití plumobil j potřba použít odolný a polhlivý dotykový diplj, případně clý trminál. Výrobcm takových zařízní j firma Partnrtch.

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPP HAV 2014/02 Všobcné pojtné podmínky pro pojštění vozdl 99.60.10.13 10.2014 vrz 03 Obah: A. Obcná čát Článk 1 Úvodní utanovní Článk 2 Výklad pojmů Článk 3 Uzavřní a změny pojtné mlouvy Článk 4 Vznk a trvání pojštění;

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Moderní informační systém. www.money.cz

Moderní informační systém. www.money.cz Moderní informační systém www.money.cz PROFIL SPOLEČNOSTI, se zabývá vývojem a implementací moderních informačních a ekonomických systémů již více než dvacet let a dnes patří mezi nejrespektovanější české

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Aktualizace POHODA, release 10200 ŘÍJEN 2012

Aktualizace POHODA, release 10200 ŘÍJEN 2012 Aktualizace POHODA, release 10200 ŘÍJEN 2012 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2012 14 Efektivní řízení firmy pomocí nástrojů Business Intelligence Tomáš Prchal marketingový manažer 16 Instalační CD od ledna

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Roztočte svůj byznys naplno

Roztočte svůj byznys naplno Roztočte svůj byznys naplno Obsah Úvodem... 3 Slovo ředitele... 4 Příklady uživatelů Money S5... 6 Money S5... 7 Bezpečnost a stabilita... 10 Intuitivní a snadné ovládání... 12 Komplexní řešení implementace

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2011 Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 11 Jak na účetní a datovou uzávěrku v POHODĚ 12 DOSOVNÉ aneb Pošlete

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz O Firmě Firma byla založena v roce 2011 což je jistě doba relativně nedávná, ale zároveň je třeba říct, že vznikla převzetím veškerých aktivit původního

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011

JOURNAL 17. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 JOURNAL 17 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Září 2011 Úvod... 3 Vybrané novinky 2011... 4 Mzdy informace o významných změnách... 8 E-shop a extérní CRM doporučení výrobci a reference... 10

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více