Daktela PBX. průvodce konfigurací ústředny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daktela PBX. průvodce konfigurací ústředny"

Transkript

1 Daktela PBX průvodce konfigurací ústředny

2 Obsah Úvodní upozornění...3 Konfigurace VoIP ústředny...3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ...4 Interní linky...4 Externí linky...4 Příchozí směrování...4 Identifikace...4 Zakázaná čísla...4 Oznámení...5 Přesměruj (Follow me)...5 IVR...5 Časové podmínky...6 Časové skupiny...6 Volací (vyzváněcí) skupiny...6 PROVISIONING...7 Instalovaná zařízení...7 Správce šablon...7 Správce firmware...7 Pokročilé nastavení...7 POKROČILÉ NASTAVENÍ...8 Kanály...8 Odchozí směrování...8 Zpětné volání...9 Konference...9 Volitelný kontext...10 DISA...10 Jazyky...10 Hudba na pozadí...10 Systém nahrávek...10 Práva na volání...10 OSTATNÍ VOLBY...11 Základní nastavení...11 Stav asterisku...11 Kódy služeb...11 Stav systému...11 PRAKTICKÉ INFORMACE ) Nastavení linky (je stejné pro HW i SW telefon) ) Provisionig HW telefonů ) Omezení volání do určitých destinací ) Vyzváněcí (volací) skupiny ) Nastavení faxových linek ) Daktela fax server...23

3 Úvodní upozornění Ústřednu by měla spravovat vyškolená osoba, která se orientuje v problematice Voice-over-IP, má zkušenosti s administrací linuxových serverů a se softwarovou ústřednou Asterisk, její správou, konfigurací a údržbou. V opačném případě může nešťastnou shodou okolností ústředna být nakonfigurována chybně, nestabilně či dokonce její funkčnost může být poškozena natolik, že bude nepoužitelná. Za takto nevalidní konfiguraci systému a neodborný zásah nemůže dodavatel zařízení převzít zodpovědnost. Konfigurace VoIP ústředny Zadáte-li do webového prohlížeče IP adresu ústředny, zobrazí se úvodní stránka konfiguračního portálu. Zvolte jako jazyk portálu češtinu a následně vyberte odkaz Ústředna -> Nastavení ústředny, zde se konfigurují všechna obvyklá nastavení. Webové uživatelské prostředí umožňuje nastavit naprostou většinu vlastností a funkcí VoIP ústředny.

4 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Interní linky Zde vytváříte a editujete interní linky, více viz sekce PRAKTICKÉ INFORMACE Externí linky Umožňuje nastavovat externí telefonní čísla, které mohou uživatelé používat. Příchozí směrování Příchozí směrování definuje cílové destinace, jaké ústředna bude používat v případě příchozích hovorů. Když přijde hovor z venkovní sítě od operátora, je porovnáno číslo volaného i volajícího a hovor je nasměrován na určitou vnitřní linku nebo aplikaci. Parametry: Příchozí číslo pro SIP nebo IAX peery je příchozím číslem obvykle číslo účtu u VoIP poskytovatele. Ponechání tohoto pole prázdného znamená, že při porovnání budou souhlasit libovolné údaje. Identifikace volajícího definuje, jakou identifikaci volajícího (CID) musí příchozí hovor mít, aby splnil párovací podmínku. CID, které je posláno na Vaši ústřednu nemusí být skutečné, lze jej celkem snadno zfalšovat. Ponechání tohoto pole prázdného znamená, že při porovnání budou souhlasit libovolné údaje. Můžete ponechat prázdná obě pole, pak bude pravidlo souhlasit ke každému příchozímu hovoru. CID prefix - Můžete nastavit prefix pro CallerID jméno. Tzn. pokud prefix nastavíte na "Support" a bude volat Josef Novák, pak se CallerID jméno změní na "Support:Josef Novák". Manažer soukromí zapněte tuto volbu, pokud chcete v případě, že číslo volajícího je skryto, vyzvat volající stranu k jeho zadání. Nastavit cíl vyberte, kam v ústředně má příchozí hovor dorazit. Máte na výběr z oznámení, ukončení hovoru, linky, hlasové schránky, časové podmínky atd. Identifikace Nastavení identifikace odchozích hovorů z ústředny. Zakázaná čísla Zde definujete blacklist pro příchozí hovory. Příchozí hovor ze zde vyjmenovaného čísla bude ze strany ústředny odmítnut.

5 Oznámení Modul Oznámení dovoluje přehrát volajícímu oznámení nahrané v modulu Systém nahrávek. Nahrávka soubor s nahraným oznámením. Opakování volba definuje klávesu, po jejímž stisku se oznámení znovu přehraje. Povolit přeskočení uživatel může stiskem libovolné klávesy přehrávání přeskočit. Návrat do IVR pokud bylo oznámení vyvoláno z IVR, bude po zaškrtnutí této volby ignorován cíl a volající bude vrácen zpět na místo, odkud byla nahrávka vyvolána. Nezodpovídat kanál pokud kanál, který je použit pro hovor podporuje funkcionalitu early media, hovor nebude zodpovězen (nebude účtován). V opačném případě je hovor zodpovězen a s prodlevou 1 sekunda následuje přehrání oznámení. Cíl po přehrání definuje, jak bude pokračovat hovor po přehrání oznámení Přesměruj (Follow me) Follow me v podstatě funguje jako malá vyzváněcí skupina, ale je těsně svázána s linkou. Konfigurace je obdobná jako konfigurace Vyzváněcí skupiny. IVR Systému interaktivní hlasové odezvy - tento modul, někdy se také označuje jako Digitální recepční, umožňuje připravit automatického průvodce, který pomáhá volajícím ve výběru správného oddělení a provádí ho systémem. Při vytváření menu můžete, kromě standardních voleb, použít také 'i' a 't'. 'i' se používá, když volající stiskne neplatné tlačítko, a 't' se používá, když není žádná odpověď. Změnit název - Změní zkrácený název, viditelný napravo tohoto IVR. Toto pole je pouze popisné. Shortcut ID - Toto je zkrácené jméno použité ve statistikách. Toto pole musí být jedinečné. Ve statistikách poté vidíte, co volající stiskl v IVR stromu. Oznámení - Zpráva, která bude přehrána volajícímu. Pro přidání dalších nahrávek prosím použijte "System Recordings" MENU nalevo Hláška při timeoutu - Tato zpráva se přehraje v případě, že není explicitně nadefinována IVR volba 't'. Pokud tato volba je nadefinována, pak se hláška nepřehraje. Timeout - Čas (v sekundách) předtím, než je použita volba 't', je-li specifikována Maximum číslic - Maximální počet číslic v jednom zadání. Vhodné, pokud chcete vytvořit strom o více než 10 ti položkách. Timeout na číslice - Maximální doba v sekundách po kterou se čeká na vložení další číslice.

6 Časové podmínky Zde můžete vytvořit podmíněné směrování na základě časového intervalu definovaného v Časových skupinách. Pokud časovou skupiny nezvolíte hovor vždy skončí do bloku Časová podmínka nesplněna. Pro případ splnění i nesplnění podmínky je k dispozici standardní množina voleb, obdobně jako u modulu Příchozí směrování. Časové skupiny Zde definujete časové intervaly, pro použití v Časových podmínkách Volací (vyzváněcí) skupiny Tento modul definuje virtuální linky, které umožňují zvonit na více skutečných linek najednou. Zvonění přestane, pokud jedna z linek na hovor odpoví a nebo vyprší časový limit pro skupinu. Číslo skupiny číslo virtuální linky, která zastřešuje vyzváněcí skupinu. strategie vyzvánění jakým způsobem budou telefony ve skupině zvonit. Seznam linek přehled linek patřících do skupiny, zadává se jedna linka na řádek. Systém dovoluje definovat jako člena skupiny také vzdálenou linku nebo externí číslo. Taková linka musí být ukončena znakem '#'. Prefix identifikace volajícího volitelně lze nadefinovat prefix pro CID. To znamená, že se linkám objeví identifikace volajícího uvozená nadefinovaným řetězcem. Například hovor iniciovaný Janem Novákem bude v případě, že prefix je Obchod, bude identifikován jako Obchod:Jan Novák. Povšimněte si, že nelze v prefixu použít mezery. Doba zvonění jak dlouho bude skupina zvonit před vypršením limitu a propadnutím na další definovanou akci. Přesměrování, pokud nikdo neodpovídá standardní množina voleb, co dělat, když hovor nikdo ze skupiny nezvedne. Obdobné jako u modulu Příchozí směrování.

7 PROVISIONING V této sekci upravujete nastavení automatického provisioningu hardwarových telefonů. Pozor - je pravděpodobné, že pro zprovoznění automatického provisioningu bude zapotřebí konfigurační zásah správce Vaší lokální sítě. Instalovaná zařízení Zde můžete přidávat,mazat nebo upravovat nastavení hardwarových telefonů připojených k ústředně. Přes tento modul je také možné telefony vzdáleně restartovat pro provedení vzdáleného restartu je nutné, aby byl telefon zaregistrovaný k ústředně. Podrobnější informace viz sekce PRAKTICKÉ INFORMACE. Správce šablon Zde můžete definovat šablony typů telefonů pro použití v modulu Instalovaná zařízení. Výhodou šablon je, možnost provádět hromadné konfigurační změny na celé skupině telefonů přiřazených do dané šablony. Podrobnější informace viz sekce PRAKTICKÉ INFORMACE. Správce firmware Umožňuje zvolit jaké typy hardwarových telefonů budou na ústředně použity a naimportovat pro ně do ústředny firmware a konfigurační soubory. Pokročilé nastavení Editace pokročilých voleb, nedoporučujeme do této sekce zasahovat.

8 POKROČILÉ NASTAVENÍ Kanály Kanál je reprezentuje spojení, kterým jsou vedeny hovory k poskytovateli VoIP služby nebo je to zařízení, které je schopné rozlišit, jaká data mu posíláte (může to být například jiný Asterisk nebo Daktela PBX). Nabídka typů kanálů se může v závislosti na verzi ústředny mírně lišit. Všechny typy kanálů se definují obdobným způsobem. Obecná nastavení Identifikace odchozího volajícího - identifikace volajícího pro hovory odcházející z tohoto kanálu. Formát: "identifikace volajícího" <#######>. Nastavením této identifikace zastíníte identifikaci linky, ze které je voláno. Ponecháte-li parametr prázdný, bude se propagovat identifikace volající linky. Maximální počet současných hovorů - omezení maximálního počtu souběžných hovorů pro tento kanál. Počítají se dohromady příchozí i odchozí hovory. Prázdný parametr znamená žádné omezení. Pravidla pro odchozí vytáčení Pravidla jsou ve své jednoduchosti velice silnou pomůckou. Říkají systému, jakým způsobem se mají volat hovory přes tento trunk. Čísla, která nevyhoví žádnému pravidlu budou volána tak, jak jsou. Pravidla: X vyhoví číslici od 0-9 Z - vyhoví číslici od 1-9 N - vyhoví číslici od 2-9 [1237-9] - vyhoví znakům v závorkách, v našem případě tedy 1, 2, 3, 7, 8, 9. - zástupný znak, který vyhovuje jednomu nebo více znakům (není povolen před znaky nebo +) - odstraní z čísla prefix (například pravidlo 613 NXXXXXX aplikované na " " odstřihne prefix a vytočí pouze " ") + - přidá prefix k číslu (například pravidlo 1613+NXXXXXX aplikované na číslo " " vytočí " " ) Odchozí směrování Tato sekce slouží k definici pravidel popisujících, přes jaký z definovaných kanálů a za jakých okolností budou odcházet hovory z ústředny. Hovory se identifikují podle volacího vzoru, kdy každé číslo je porovnáno se vzorem a podle toho je hovor nasměrován na odpovídající odchozí kanál. Pokud odpovídá volací vzor, hovor je směrován přes jednotlivé kanály v pořadí určeném položkou Pořadí kanálů. Pokud tedy je první kanál nedostupný (obsazený, VSP má poruchu, atd.), použije se druhý definovaný. Pozor! - jestliže má jít hovor přes kanál vyžadující zadání hesla a volající je

9 nezadá správně, systém nedovolí použít další kanály definované v sekvenci. Zpětné volání Zpětné volání Vám umožní využít Vaši ústřednu odkudkoliv ze světa. Zavoláte na ústřednu, ta zkontroluje zda je Vaše číslo povoleno a pokud ano, umožní Vám zadat telefonní číslo na něž chcete volat a spojí Vás. Je to vhodné například pro výrazné omezení nákladů na volání z mobilů do zahraničí. Odchozí hovory budou respektovat nastavení volacích vzorů v modulu 'Odchozí směrování'. Konference Konference umožňují definovat standardní vícestranné konferenční systémy dostupné pod unikátním číslem linky. Detaily číslo konference číslo, které lokální uživatelé musí vytočit, aby se připojili ke konferenci. jméno konference identifikace konference, výstižný název. uživatelský a administrativní PIN pokud je některý z těchto parametrů nastaven, systém vyzve volajícího k zadání přístupového kódu. Jestliže je uživatelský PIN prázdný, stačí stisknout '#' ke vstupu do konference. Administrativní PIN je používán pro signalizaci, že moderátor/vedoucí konference se již připojil. Až po té je možné připojit ostatní uživatele. Do té doby je konference uzavřena. Je-li nakonfigurována Hudba při čekání, uživatelé budou přepnuti na čekání a bude jim přehrána nahrávka z 'default' třídy Hudby při čekání. Parametry: Přihlašovací zpráva hlášení či zvuk, který bude přehrán každému uživateli při přihlášení do konference. Čekání na administrátora je-li nastaven Administrativní PIN, konference nezačne dříve, než se přihlásí uživatel se znalostí tohoto hesla. Tichý mód obvykle je při každém vstupu či opuštění konference přehrán zvuk upozorňující ostatní uživatele na tuto událost. Přepnutím na Ano můžete tento zvuk vypnout. Hlásit počet přihlášených povoluje/zakazuje hlášení o počtu uživatelů v konferenci při vstupu nového účastníka. Přihlášení/odhlášení uživatele oznamovat příchod nebo odchod uživatel do/z konference? hudba při čekání zapne nebo vypne MOH v této konferenci. Povolit Menu - Přehrávat možnosti nastavení, pokud je stisknuta '*' Nahrávat konferenci - umožňuje vypnout/zapnout nahrávání konference Jazyk -nastaví jazyk konference

10 Volitelný kontext Umožňuje definovat vlastní Asterisk dialplán DISA Direct Inward Switch Access služba DISA umožňuje volajícímu přímé spojen na konkrétní interní linku v ústředně. Jazyky Tato sekce umožní změnu jazyka v průběhu dialplánu a pokračovat v nově zvoleném jazyku v dalším směrování hovorů. Příklad: Máme IVR systém, kde Volba 1 znamená skok pro anglicky mluvící zákazníky. Vytvoříme tedy anglicky namluvené IVR a zadáme ho do sekce Cíl. Hudba na pozadí Tento modul spravuje seznamy mp3 nebo wav souborů používaných jako hudba při čekání nebo reklamní či informační sdělení. S ohledem na systémové prostředky důrazně doporučujeme používat hudbu ve formátu WAV s vlastnostmi 'PCM Uncompressed' 8000hz 16bit mono. Systém nahrávek Zde přidáváte a upravujete zvukové soubory, které následně můžete použít v oznámeních, IVR atd. Jestliže nahráváte na ústřednu WAV soubor přímo ze souboru, ujistěte se, že je to soubor s vlastnostmi 'PCM Uncompressed' 8000hz 16bit mono. Nahrávku můžete nahrát i pomocí telefonu připojeného k ústředně a to následujícím způsobem: 1) V menu "Ústředna" -> "Nastavení ústředny" - "Systém nahrávek" zadáte do políčka s popiskem "Pokud chcete vytvořit a ověřit nahrávky z Vašeho telefonu, prosím stiskněte Vaše číslo linky:" číslo linky ze které chcete nahrávat a kliknete na "Jdi" 2) ze zadané linky vytočíte *77, ozve se pípnutí a můžete nahrávat hlášku. Nahrávání prosím vždy ukončete stisknutím # na telefonu, pokud jen zavěsíte nahrávka se neuloží. 3) po ukončení nahrávání si můžete nahrávku hned poslechnout nebo nahrát znovu 4) až budete s nahrávkou spokojeni, stačí jí přiřadit jméno (do pole "Pojmenovat tuto nahrávku:" pro jistotu nedoporučujeme používat diakritiku a speciální znaky) a kliknout na "Uložit". Práva na volání Zde můžete definovat pravidla pro omezení volání do určitých destinací více viz sekce PRAKTICKÉ INFORMACE

11 OSTATNÍ VOLBY Základní nastavení Modul dovoluje nastavit základní chování ústředny, jako například délku vyzvánění před propadnutím hovoru do hlasové schránky nebo přístupu do firemního adresáře. Délka vyzvánění v sekundách před přesměrováním do hlasové schránky - nastavení je samovysvětlující, snad s vyjímkou skutečnosti, že toto nastavení se použije ve Vyzváněcích skupinách k určení délky zvonění při strategiích hunt a memoryhunt. Předvolba pro přímé volání do hlasové schránky - vytočení tohoto prefixu před vlastním číslem linky nebude volat linku, ale rovnou hovor přesměruje do příslušné hlasové schránky. Volby pro příkaz Dial- nejobvyklejšími volbami je kombinace tr, která znamená volaná osoba může hovor přesměrovat stiskem znaku # a při vytočení linky bude generován tón. Dalšími užitečnými a používanými volbami jsou: A(x) přehraje oznámení volané straně, použije soubor pojmenovaný x. D([called][:calling]) Pošle definovaný DTMF řetězec po tom, co volaná strana hovor zdvihne, ale před tím než bude hovor propojen. 'called' DTMF řetězec bude poslán volané straně, řetězec 'calling' je zasílán straně volající. Každý z parametrů může být použit i samostatně. h dovoluje volané straně zavěsit stiskem '*' nebo posláním tohoto DTMF kódu. H - dovoluje volající straně zavěsit stiskem '*' nebo posláním tohoto DTMF kódu. r volající strana slyší vyzvánění. Přes kanál neprochází žádná data až do okamžiku, kdy druhá strana hovor zvedne. t dovoluje volané straně přesměrovat volajícího posláním DTMF sekvence definované ve volbě kódy služeb. T - dovoluje volající straně přesměrovat volaného posláním DTMF sekvence definované ve volbě kódy služeb. w dovoluje volané straně zapnout nahrávaní hovoru posláním DTMF sekvence definované pro one-touch recording ve volbě kódy služeb. W - dovoluje volané straně zapnout nahrávaní hovoru posláním DTMF sekvence Stav asterisku Zde můžete online sledovat stav asterisku (registrace, peery, přesměrování, nastavení hlasových schránek atd) Kódy služeb Administrace DTMF kódů přiřazených systémovým akcím ústředny Stav systému Grafické zobrazení základních systémových informací o serveru na kterém běží ústředna

12 PRAKTICKÉ INFORMACE 1) Nastavení linky (je stejné pro HW i SW telefon) - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Interní linky zvolíte Přidat linku (výchozí volba při rozkliknutí modulu) - jako zařízení bude vždy Generic SIP Device (výchozí volba)

13 - na nové obrazovce již konfigurujete linku (pole označená hvězdičkou jsou povinná), v tomto návodu zmiňujeme nejčastěji používaná políčka, význam ostatních si můžete prohlédnout v kontextové nápovědě, která se zobrazí po najetí myší na titulek příslušného pole. 1 interní číslo linky 2 jméno zobrazované na telefonu 3 číslo kterým se linka bude prezentovat při volání do veřejné sítě 4 číslo na kterém bude linka dosažitelná při volání z veřejné sítě 5 heslo pro SIP autentizaci (je generováno náhodně, doporučujeme ponechat) 6 kdy se budou nahrávat příchozí hovory? (nahrávání na vyžádání se aktivuje stiskem *1 v průběhu hovoru) 7 - kdy se budou nahrávat odchozí hovory?

14 8 Zde nastavíte pro linku případné restrikce pro odchozí směry (více v modulu Práva na volání) 9 zapnutí hlasové schránky na lince 10 nastavení hesla pro hlasovou schránku 11 ová adresa na kterou se budou posílat notifikace o nové zprávě v hlas. Schránce 12 má se do notifikace připojit nahrávka hlasové zprávy? 13 má se po odeslání mailu hlasová schránka smazat? Po nastavení linky kliknete na tlačítko uložit nastavení je možné kdykoliv editovat kliknutím na linku v tabulce vpravo 2) Provisionig HW telefonů a) příprava šablony - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Správce šablon vyplníte název šablony, zvolíte výrobce zařízení, typ koncového telefonu pro který chcete šablonu vytvořit a kliknete na Uložit

15 - na nové obrazovce již můžete konfigurovat konkrétní parametry dané šablony. Struktura šablony může být pro každý typ telefonu odlišná, nastavení VLAN by však mělo být dostupné vždy (s možnými drobnými rozdíly vyplývajícími z odlišné syntaxe nastavení u různých výrobců). b) svázání linky s fyzickým zařízením a vygenerování konfiguračních souborů - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Instalovaná zařízení vyplníte MAC adresu telefonu, vyberete výrobce, model, linku s kterou má být telefon svázán a šablonu do které chcete telefon přiřadit a kliknete na Přidat - kliknete na Vygenerování konfiguračních souborů všech telefonů - již vytvořené záznamy můžete editovat (mazat) kliknutím na ikonu tužky (křížku) v příslušném řádku

16 3) Omezení volání do určitých destinací - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Práva na volání přidáte nové právo (výchozí volba při rozkliknutí modulu) - v poli Volací vzory si nadefinujete požadovanou podmínku. POZOR definujete zde do jakých směrů bude volání POVOLENÉ - všechny ostatní směry budou zakázané. Volací vzory je třeba zadávat podle Asterisk pravidel (viz dále), každý vzor na jeden řádek. - Pokud chcete do nového pravidla vnořit i nějaké už existující (např do pravidla pro povolení vlání národních čísel budete bude pravděpodobně chtít zahrnou i povolení volání interních klapek), můžete ho zaškrtnout ve sloupečku Vložení vytvořených pravidel - jakmile máte pravidlo definované, můžete ho lince nastavit viz tento návod sekce 1) Nastavení linky, políčko 18 Asterisk syntaxe volacích vzorů - řádek musí vždy začínat znakem _ (podtržítko) X Z vyhovuje jakékoliv číslici 0-9 odpovídá libovolné číslici 1-9

17 N [1237-9]. vyhovuje jakékoliv číslici 2-9 vyhovuje jakékoliv číslici v závorce, v tomto případě (1,2,3,7,8,9) zástupný znak, vyhovuje jednomu nebo více znaků příklad: vzoru _[2-8]XXXXXXXX vyhoví všechna čísla o délce 9 znaků, začínající 2-8 4) Vyzváněcí (volací) skupiny - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Volací skupiny přidáte novou skupinu (výchozí volba při rozkliknutí modulu) - dále již konfigurujete skupinu, v tomto návodu zmiňujeme pouze povinná políčka, význam ostatních si můžete prohlédnout v kontextové nápovědě, která se zobrazí po najetí myší na titulek příslušného pole. 1 číslo skupiny bude na tomto čísle bude skupina dovolatelná (musí být v rámci ústředny unikátní) 2 název skupiny

18 3 Strategie vyzvánění na linkách ve skupině (více viz kontextová nápověda) 4 - jak dlouho bude hovor vyzvánět (v případě strategie s postupným vyzváněním je to délka vyzvánění u každého člena) 5 členové skupiny - zde vyjmenujete telefony, které mají být ve skupině. Interní linky zadáte pouze číslem, jakékoliv jiné členy (externí čísla, jiné volací skupiny apod zadáte # na konci) - v položce Cíl pokud není odpověď nastavíte nastavíte kam má hovor případně přepadnout aplikuje se pouze volba u aktivovaného radiobuttonu u které následně v rolovacím menu zvolíte konkrétní cíl a klinene na Uložit změny 5) Skupiny pro vyzvedávání hovorů - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Interní linky zvolíte editaci linky kliknutím na příslušnou linku v tabulce vpravo (viz tento návod sekce 1) Nastavení linky) - v sekci Nastavení zařízení vyplníte pole callgroup a pickupgoup (skupiny mohou nabývat hodnot 0-63, je možno zadat více hodnot oddělených čárkou) - v poli callgroup určíte do jaké skupiny linka patří - v poli pickupgoup určíte které skupiny má linka právo vyzvedávat

19 Pozn.: Ve většině případů budou u linky hodnoty callgroup a pickupgroup shodné, vyjímku může tvořit např případ kdy je žádoucí aby v rámci oddělení mohl vedoucí vyzvednou hovor kohokoliv z podřízených, ale už ne naopak. 5) Nastavení faxových linek - v menu Ústředna -> Nastavení ústředny -> Příchozí směrování zvolíte Přidat příchozí směr (výchozí volba při rozkliknutí modulu) - do pole Telefonní číslo vyplníte cílové telefonní číslo faxu pozor, pro faxy je vždy nutné uvést konkrétní číslo (nejsou přípustné zástupné znaky jako X,. apod.) - v poli Faxová linka vyberete Daktela Fax Server - do pole vyplníte adresu (nebo více adres oddělených čárkou) na kterou se mají faxy přeposílat - v sekci Nastavit Cíl zvolíte Terminate Call Hangup - kliknete na Uložit následně na červené tlačítko Aplikovat změny v konfiguraci

20 6) Daktela fax server Modul faxový server (pokud jej máte zakoupený) naleznete na webu ústředny v sekci Aplikace -> Fax server

21 Příchozí/Odchozí faxy Seznam příchozích/odchozích faxů můžeme vyvolat kliknutím na záložku Příchozí/Odchozí faxy. Faxy můžeme filtrovat pomocí vyhledávacího políčka. Např. podle data přijetí, čísla z kterého fax odešel a podle u, na který se fax přeposlal. Po kliknutí na jeden určitý fax se zobrazí podrobnější informace, zároveň máme možnost si fax stáhnout k sobě do počítače ve formátu PDF.

22 Odeslání faxu Fax můžeme odeslat kliknutím na záložku Odeslat fax. Vyplníme faxové číslo na které chceme fax odeslat, na který přijde potvrzené o úspěšnosti odeslání a jako přílohu zadáme dokument, který chceme odfaxovat. Podporované formáty jsou PDF, TIFF, PS, JPG, RTF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLXS.

23 Fax můžeme také odeslat posláním u na dohodnutou adresu. Do předmětu zprávy zadáme faxové číslo na které chceme poslat fax. Jednou za dvě minuty se kontroluje ová schránka, z které se vyberou y a fax server je odešle.

24

Telekonferenční služba MyConference...2. Přehrávání nahrávek...4. Volání do Daktela koferencí...5. Volání do konferencí ze Skype klienta...

Telekonferenční služba MyConference...2. Přehrávání nahrávek...4. Volání do Daktela koferencí...5. Volání do konferencí ze Skype klienta... Obsah Telekonferenční služba MyConference...2 Přehrávání nahrávek...4 Volání do Daktela koferencí...5 Volání do konferencí ze Skype klienta...6 Ztišení (mute) účastníků konference...14 Daktela, s.r.o,

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4

NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3. 2.1 přidání produktu... 4. 2.2 Zadání ceny výrobku... 4 4Works Solutions Prestashop návod Posuneme Vás výš! TOMÁŠ KOZAR, Project Manager OBSAH NÁVOD INTERNETOVÝ OBCHOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ... 3 2. PRODUKTY... 3 2.1 přidání produktu... 4 2.2 Zadání ceny výrobku...

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next & Asterisk. Propojení pomocí SIP trunku. Quick guide. www.2n.cz. Version 2.00

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next & Asterisk. Propojení pomocí SIP trunku. Quick guide. www.2n.cz. Version 2.00 2N VoiceBlue Next 2N VoiceBlue Next & Asterisk Propojení pomocí SIP trunku Quick guide Version 2.00 www.2n.cz 1 2N VoiceBlue Next má tyto parametry: IP adresa 10.0.0.20 Příchozí port: 5060 Asterisk parametry:

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Manuál 2N Mobility Extension Symbian

Manuál 2N Mobility Extension Symbian Manuál 2N Mobility Extension Symbian Aplikace 2N Mobility Extension umožňuje uživatelům mobilních telefonů pohodlné telefonování přes pobočkové ústředny či GSM brány fy 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Tato aplikace

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Průvodce nastavením VoIP u telefonní ústředny OMEGA

Průvodce nastavením VoIP u telefonní ústředny OMEGA Průvodce nastavením VoIP u telefonní ústředny OMEGA Postup nastavení: 1) Vytvoření uživatele 2) Registrace VoIP telefonu 3) Nastavení ARS 4) Nastavení LCR 5) Nastavení SIP Proxy a vytvoření vnitřní SIP

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next brána - instalační průvodce. www.2n.cz. Version 1.00

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next brána - instalační průvodce. www.2n.cz. Version 1.00 2N VoiceBlue Next 2N VoiceBlue Next brána - instalační průvodce Version 1.00 www.2n.cz 1 2N VoiceBlue Next brána instalační průvodce 2N VoiceBlue Next je navržena pro ušetření ceny odchozích hovorů do

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Uživatelské rozhraní Touchtone (TUI) Hlavní nabídka. Služby zasílání zpráv

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Uživatelské rozhraní Touchtone (TUI) Hlavní nabídka. Služby zasílání zpráv OmniTouch 00 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R.x Hlavní nabídka Vytočte přístupové číslo. Po připojení z libovolného telefonu, interního i externího, vás rozhraní Touchtone provede

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více