Daktela PBX. průvodce konfigurací ústředny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daktela PBX. průvodce konfigurací ústředny"

Transkript

1 Daktela PBX průvodce konfigurací ústředny

2 Obsah Úvodní upozornění...3 Konfigurace VoIP ústředny...3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ...4 Interní linky...4 Externí linky...4 Příchozí směrování...4 Identifikace...4 Zakázaná čísla...4 Oznámení...5 Přesměruj (Follow me)...5 IVR...5 Časové podmínky...6 Časové skupiny...6 Volací (vyzváněcí) skupiny...6 PROVISIONING...7 Instalovaná zařízení...7 Správce šablon...7 Správce firmware...7 Pokročilé nastavení...7 POKROČILÉ NASTAVENÍ...8 Kanály...8 Odchozí směrování...8 Zpětné volání...9 Konference...9 Volitelný kontext...10 DISA...10 Jazyky...10 Hudba na pozadí...10 Systém nahrávek...10 Práva na volání...10 OSTATNÍ VOLBY...11 Základní nastavení...11 Stav asterisku...11 Kódy služeb...11 Stav systému...11 PRAKTICKÉ INFORMACE ) Nastavení linky (je stejné pro HW i SW telefon) ) Provisionig HW telefonů ) Omezení volání do určitých destinací ) Vyzváněcí (volací) skupiny ) Nastavení faxových linek ) Daktela fax server...23

3 Úvodní upozornění Ústřednu by měla spravovat vyškolená osoba, která se orientuje v problematice Voice-over-IP, má zkušenosti s administrací linuxových serverů a se softwarovou ústřednou Asterisk, její správou, konfigurací a údržbou. V opačném případě může nešťastnou shodou okolností ústředna být nakonfigurována chybně, nestabilně či dokonce její funkčnost může být poškozena natolik, že bude nepoužitelná. Za takto nevalidní konfiguraci systému a neodborný zásah nemůže dodavatel zařízení převzít zodpovědnost. Konfigurace VoIP ústředny Zadáte-li do webového prohlížeče IP adresu ústředny, zobrazí se úvodní stránka konfiguračního portálu. Zvolte jako jazyk portálu češtinu a následně vyberte odkaz Ústředna -> Nastavení ústředny, zde se konfigurují všechna obvyklá nastavení. Webové uživatelské prostředí umožňuje nastavit naprostou většinu vlastností a funkcí VoIP ústředny.

4 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Interní linky Zde vytváříte a editujete interní linky, více viz sekce PRAKTICKÉ INFORMACE Externí linky Umožňuje nastavovat externí telefonní čísla, které mohou uživatelé používat. Příchozí směrování Příchozí směrování definuje cílové destinace, jaké ústředna bude používat v případě příchozích hovorů. Když přijde hovor z venkovní sítě od operátora, je porovnáno číslo volaného i volajícího a hovor je nasměrován na určitou vnitřní linku nebo aplikaci. Parametry: Příchozí číslo pro SIP nebo IAX peery je příchozím číslem obvykle číslo účtu u VoIP poskytovatele. Ponechání tohoto pole prázdného znamená, že při porovnání budou souhlasit libovolné údaje. Identifikace volajícího definuje, jakou identifikaci volajícího (CID) musí příchozí hovor mít, aby splnil párovací podmínku. CID, které je posláno na Vaši ústřednu nemusí být skutečné, lze jej celkem snadno zfalšovat. Ponechání tohoto pole prázdného znamená, že při porovnání budou souhlasit libovolné údaje. Můžete ponechat prázdná obě pole, pak bude pravidlo souhlasit ke každému příchozímu hovoru. CID prefix - Můžete nastavit prefix pro CallerID jméno. Tzn. pokud prefix nastavíte na "Support" a bude volat Josef Novák, pak se CallerID jméno změní na "Support:Josef Novák". Manažer soukromí zapněte tuto volbu, pokud chcete v případě, že číslo volajícího je skryto, vyzvat volající stranu k jeho zadání. Nastavit cíl vyberte, kam v ústředně má příchozí hovor dorazit. Máte na výběr z oznámení, ukončení hovoru, linky, hlasové schránky, časové podmínky atd. Identifikace Nastavení identifikace odchozích hovorů z ústředny. Zakázaná čísla Zde definujete blacklist pro příchozí hovory. Příchozí hovor ze zde vyjmenovaného čísla bude ze strany ústředny odmítnut.

5 Oznámení Modul Oznámení dovoluje přehrát volajícímu oznámení nahrané v modulu Systém nahrávek. Nahrávka soubor s nahraným oznámením. Opakování volba definuje klávesu, po jejímž stisku se oznámení znovu přehraje. Povolit přeskočení uživatel může stiskem libovolné klávesy přehrávání přeskočit. Návrat do IVR pokud bylo oznámení vyvoláno z IVR, bude po zaškrtnutí této volby ignorován cíl a volající bude vrácen zpět na místo, odkud byla nahrávka vyvolána. Nezodpovídat kanál pokud kanál, který je použit pro hovor podporuje funkcionalitu early media, hovor nebude zodpovězen (nebude účtován). V opačném případě je hovor zodpovězen a s prodlevou 1 sekunda následuje přehrání oznámení. Cíl po přehrání definuje, jak bude pokračovat hovor po přehrání oznámení Přesměruj (Follow me) Follow me v podstatě funguje jako malá vyzváněcí skupina, ale je těsně svázána s linkou. Konfigurace je obdobná jako konfigurace Vyzváněcí skupiny. IVR Systému interaktivní hlasové odezvy - tento modul, někdy se také označuje jako Digitální recepční, umožňuje připravit automatického průvodce, který pomáhá volajícím ve výběru správného oddělení a provádí ho systémem. Při vytváření menu můžete, kromě standardních voleb, použít také 'i' a 't'. 'i' se používá, když volající stiskne neplatné tlačítko, a 't' se používá, když není žádná odpověď. Změnit název - Změní zkrácený název, viditelný napravo tohoto IVR. Toto pole je pouze popisné. Shortcut ID - Toto je zkrácené jméno použité ve statistikách. Toto pole musí být jedinečné. Ve statistikách poté vidíte, co volající stiskl v IVR stromu. Oznámení - Zpráva, která bude přehrána volajícímu. Pro přidání dalších nahrávek prosím použijte "System Recordings" MENU nalevo Hláška při timeoutu - Tato zpráva se přehraje v případě, že není explicitně nadefinována IVR volba 't'. Pokud tato volba je nadefinována, pak se hláška nepřehraje. Timeout - Čas (v sekundách) předtím, než je použita volba 't', je-li specifikována Maximum číslic - Maximální počet číslic v jednom zadání. Vhodné, pokud chcete vytvořit strom o více než 10 ti položkách. Timeout na číslice - Maximální doba v sekundách po kterou se čeká na vložení další číslice.

6 Časové podmínky Zde můžete vytvořit podmíněné směrování na základě časového intervalu definovaného v Časových skupinách. Pokud časovou skupiny nezvolíte hovor vždy skončí do bloku Časová podmínka nesplněna. Pro případ splnění i nesplnění podmínky je k dispozici standardní množina voleb, obdobně jako u modulu Příchozí směrování. Časové skupiny Zde definujete časové intervaly, pro použití v Časových podmínkách Volací (vyzváněcí) skupiny Tento modul definuje virtuální linky, které umožňují zvonit na více skutečných linek najednou. Zvonění přestane, pokud jedna z linek na hovor odpoví a nebo vyprší časový limit pro skupinu. Číslo skupiny číslo virtuální linky, která zastřešuje vyzváněcí skupinu. strategie vyzvánění jakým způsobem budou telefony ve skupině zvonit. Seznam linek přehled linek patřících do skupiny, zadává se jedna linka na řádek. Systém dovoluje definovat jako člena skupiny také vzdálenou linku nebo externí číslo. Taková linka musí být ukončena znakem '#'. Prefix identifikace volajícího volitelně lze nadefinovat prefix pro CID. To znamená, že se linkám objeví identifikace volajícího uvozená nadefinovaným řetězcem. Například hovor iniciovaný Janem Novákem bude v případě, že prefix je Obchod, bude identifikován jako Obchod:Jan Novák. Povšimněte si, že nelze v prefixu použít mezery. Doba zvonění jak dlouho bude skupina zvonit před vypršením limitu a propadnutím na další definovanou akci. Přesměrování, pokud nikdo neodpovídá standardní množina voleb, co dělat, když hovor nikdo ze skupiny nezvedne. Obdobné jako u modulu Příchozí směrování.

7 PROVISIONING V této sekci upravujete nastavení automatického provisioningu hardwarových telefonů. Pozor - je pravděpodobné, že pro zprovoznění automatického provisioningu bude zapotřebí konfigurační zásah správce Vaší lokální sítě. Instalovaná zařízení Zde můžete přidávat,mazat nebo upravovat nastavení hardwarových telefonů připojených k ústředně. Přes tento modul je také možné telefony vzdáleně restartovat pro provedení vzdáleného restartu je nutné, aby byl telefon zaregistrovaný k ústředně. Podrobnější informace viz sekce PRAKTICKÉ INFORMACE. Správce šablon Zde můžete definovat šablony typů telefonů pro použití v modulu Instalovaná zařízení. Výhodou šablon je, možnost provádět hromadné konfigurační změny na celé skupině telefonů přiřazených do dané šablony. Podrobnější informace viz sekce PRAKTICKÉ INFORMACE. Správce firmware Umožňuje zvolit jaké typy hardwarových telefonů budou na ústředně použity a naimportovat pro ně do ústředny firmware a konfigurační soubory. Pokročilé nastavení Editace pokročilých voleb, nedoporučujeme do této sekce zasahovat.

8 POKROČILÉ NASTAVENÍ Kanály Kanál je reprezentuje spojení, kterým jsou vedeny hovory k poskytovateli VoIP služby nebo je to zařízení, které je schopné rozlišit, jaká data mu posíláte (může to být například jiný Asterisk nebo Daktela PBX). Nabídka typů kanálů se může v závislosti na verzi ústředny mírně lišit. Všechny typy kanálů se definují obdobným způsobem. Obecná nastavení Identifikace odchozího volajícího - identifikace volajícího pro hovory odcházející z tohoto kanálu. Formát: "identifikace volajícího" <#######>. Nastavením této identifikace zastíníte identifikaci linky, ze které je voláno. Ponecháte-li parametr prázdný, bude se propagovat identifikace volající linky. Maximální počet současných hovorů - omezení maximálního počtu souběžných hovorů pro tento kanál. Počítají se dohromady příchozí i odchozí hovory. Prázdný parametr znamená žádné omezení. Pravidla pro odchozí vytáčení Pravidla jsou ve své jednoduchosti velice silnou pomůckou. Říkají systému, jakým způsobem se mají volat hovory přes tento trunk. Čísla, která nevyhoví žádnému pravidlu budou volána tak, jak jsou. Pravidla: X vyhoví číslici od 0-9 Z - vyhoví číslici od 1-9 N - vyhoví číslici od 2-9 [1237-9] - vyhoví znakům v závorkách, v našem případě tedy 1, 2, 3, 7, 8, 9. - zástupný znak, který vyhovuje jednomu nebo více znakům (není povolen před znaky nebo +) - odstraní z čísla prefix (například pravidlo 613 NXXXXXX aplikované na " " odstřihne prefix a vytočí pouze " ") + - přidá prefix k číslu (například pravidlo 1613+NXXXXXX aplikované na číslo " " vytočí " " ) Odchozí směrování Tato sekce slouží k definici pravidel popisujících, přes jaký z definovaných kanálů a za jakých okolností budou odcházet hovory z ústředny. Hovory se identifikují podle volacího vzoru, kdy každé číslo je porovnáno se vzorem a podle toho je hovor nasměrován na odpovídající odchozí kanál. Pokud odpovídá volací vzor, hovor je směrován přes jednotlivé kanály v pořadí určeném položkou Pořadí kanálů. Pokud tedy je první kanál nedostupný (obsazený, VSP má poruchu, atd.), použije se druhý definovaný. Pozor! - jestliže má jít hovor přes kanál vyžadující zadání hesla a volající je

9 nezadá správně, systém nedovolí použít další kanály definované v sekvenci. Zpětné volání Zpětné volání Vám umožní využít Vaši ústřednu odkudkoliv ze světa. Zavoláte na ústřednu, ta zkontroluje zda je Vaše číslo povoleno a pokud ano, umožní Vám zadat telefonní číslo na něž chcete volat a spojí Vás. Je to vhodné například pro výrazné omezení nákladů na volání z mobilů do zahraničí. Odchozí hovory budou respektovat nastavení volacích vzorů v modulu 'Odchozí směrování'. Konference Konference umožňují definovat standardní vícestranné konferenční systémy dostupné pod unikátním číslem linky. Detaily číslo konference číslo, které lokální uživatelé musí vytočit, aby se připojili ke konferenci. jméno konference identifikace konference, výstižný název. uživatelský a administrativní PIN pokud je některý z těchto parametrů nastaven, systém vyzve volajícího k zadání přístupového kódu. Jestliže je uživatelský PIN prázdný, stačí stisknout '#' ke vstupu do konference. Administrativní PIN je používán pro signalizaci, že moderátor/vedoucí konference se již připojil. Až po té je možné připojit ostatní uživatele. Do té doby je konference uzavřena. Je-li nakonfigurována Hudba při čekání, uživatelé budou přepnuti na čekání a bude jim přehrána nahrávka z 'default' třídy Hudby při čekání. Parametry: Přihlašovací zpráva hlášení či zvuk, který bude přehrán každému uživateli při přihlášení do konference. Čekání na administrátora je-li nastaven Administrativní PIN, konference nezačne dříve, než se přihlásí uživatel se znalostí tohoto hesla. Tichý mód obvykle je při každém vstupu či opuštění konference přehrán zvuk upozorňující ostatní uživatele na tuto událost. Přepnutím na Ano můžete tento zvuk vypnout. Hlásit počet přihlášených povoluje/zakazuje hlášení o počtu uživatelů v konferenci při vstupu nového účastníka. Přihlášení/odhlášení uživatele oznamovat příchod nebo odchod uživatel do/z konference? hudba při čekání zapne nebo vypne MOH v této konferenci. Povolit Menu - Přehrávat možnosti nastavení, pokud je stisknuta '*' Nahrávat konferenci - umožňuje vypnout/zapnout nahrávání konference Jazyk -nastaví jazyk konference

10 Volitelný kontext Umožňuje definovat vlastní Asterisk dialplán DISA Direct Inward Switch Access služba DISA umožňuje volajícímu přímé spojen na konkrétní interní linku v ústředně. Jazyky Tato sekce umožní změnu jazyka v průběhu dialplánu a pokračovat v nově zvoleném jazyku v dalším směrování hovorů. Příklad: Máme IVR systém, kde Volba 1 znamená skok pro anglicky mluvící zákazníky. Vytvoříme tedy anglicky namluvené IVR a zadáme ho do sekce Cíl. Hudba na pozadí Tento modul spravuje seznamy mp3 nebo wav souborů používaných jako hudba při čekání nebo reklamní či informační sdělení. S ohledem na systémové prostředky důrazně doporučujeme používat hudbu ve formátu WAV s vlastnostmi 'PCM Uncompressed' 8000hz 16bit mono. Systém nahrávek Zde přidáváte a upravujete zvukové soubory, které následně můžete použít v oznámeních, IVR atd. Jestliže nahráváte na ústřednu WAV soubor přímo ze souboru, ujistěte se, že je to soubor s vlastnostmi 'PCM Uncompressed' 8000hz 16bit mono. Nahrávku můžete nahrát i pomocí telefonu připojeného k ústředně a to následujícím způsobem: 1) V menu "Ústředna" -> "Nastavení ústředny" - "Systém nahrávek" zadáte do políčka s popiskem "Pokud chcete vytvořit a ověřit nahrávky z Vašeho telefonu, prosím stiskněte Vaše číslo linky:" číslo linky ze které chcete nahrávat a kliknete na "Jdi" 2) ze zadané linky vytočíte *77, ozve se pípnutí a můžete nahrávat hlášku. Nahrávání prosím vždy ukončete stisknutím # na telefonu, pokud jen zavěsíte nahrávka se neuloží. 3) po ukončení nahrávání si můžete nahrávku hned poslechnout nebo nahrát znovu 4) až budete s nahrávkou spokojeni, stačí jí přiřadit jméno (do pole "Pojmenovat tuto nahrávku:" pro jistotu nedoporučujeme používat diakritiku a speciální znaky) a kliknout na "Uložit". Práva na volání Zde můžete definovat pravidla pro omezení volání do určitých destinací více viz sekce PRAKTICKÉ INFORMACE

11 OSTATNÍ VOLBY Základní nastavení Modul dovoluje nastavit základní chování ústředny, jako například délku vyzvánění před propadnutím hovoru do hlasové schránky nebo přístupu do firemního adresáře. Délka vyzvánění v sekundách před přesměrováním do hlasové schránky - nastavení je samovysvětlující, snad s vyjímkou skutečnosti, že toto nastavení se použije ve Vyzváněcích skupinách k určení délky zvonění při strategiích hunt a memoryhunt. Předvolba pro přímé volání do hlasové schránky - vytočení tohoto prefixu před vlastním číslem linky nebude volat linku, ale rovnou hovor přesměruje do příslušné hlasové schránky. Volby pro příkaz Dial- nejobvyklejšími volbami je kombinace tr, která znamená volaná osoba může hovor přesměrovat stiskem znaku # a při vytočení linky bude generován tón. Dalšími užitečnými a používanými volbami jsou: A(x) přehraje oznámení volané straně, použije soubor pojmenovaný x. D([called][:calling]) Pošle definovaný DTMF řetězec po tom, co volaná strana hovor zdvihne, ale před tím než bude hovor propojen. 'called' DTMF řetězec bude poslán volané straně, řetězec 'calling' je zasílán straně volající. Každý z parametrů může být použit i samostatně. h dovoluje volané straně zavěsit stiskem '*' nebo posláním tohoto DTMF kódu. H - dovoluje volající straně zavěsit stiskem '*' nebo posláním tohoto DTMF kódu. r volající strana slyší vyzvánění. Přes kanál neprochází žádná data až do okamžiku, kdy druhá strana hovor zvedne. t dovoluje volané straně přesměrovat volajícího posláním DTMF sekvence definované ve volbě kódy služeb. T - dovoluje volající straně přesměrovat volaného posláním DTMF sekvence definované ve volbě kódy služeb. w dovoluje volané straně zapnout nahrávaní hovoru posláním DTMF sekvence definované pro one-touch recording ve volbě kódy služeb. W - dovoluje volané straně zapnout nahrávaní hovoru posláním DTMF sekvence Stav asterisku Zde můžete online sledovat stav asterisku (registrace, peery, přesměrování, nastavení hlasových schránek atd) Kódy služeb Administrace DTMF kódů přiřazených systémovým akcím ústředny Stav systému Grafické zobrazení základních systémových informací o serveru na kterém běží ústředna

12 PRAKTICKÉ INFORMACE 1) Nastavení linky (je stejné pro HW i SW telefon) - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Interní linky zvolíte Přidat linku (výchozí volba při rozkliknutí modulu) - jako zařízení bude vždy Generic SIP Device (výchozí volba)

13 - na nové obrazovce již konfigurujete linku (pole označená hvězdičkou jsou povinná), v tomto návodu zmiňujeme nejčastěji používaná políčka, význam ostatních si můžete prohlédnout v kontextové nápovědě, která se zobrazí po najetí myší na titulek příslušného pole. 1 interní číslo linky 2 jméno zobrazované na telefonu 3 číslo kterým se linka bude prezentovat při volání do veřejné sítě 4 číslo na kterém bude linka dosažitelná při volání z veřejné sítě 5 heslo pro SIP autentizaci (je generováno náhodně, doporučujeme ponechat) 6 kdy se budou nahrávat příchozí hovory? (nahrávání na vyžádání se aktivuje stiskem *1 v průběhu hovoru) 7 - kdy se budou nahrávat odchozí hovory?

14 8 Zde nastavíte pro linku případné restrikce pro odchozí směry (více v modulu Práva na volání) 9 zapnutí hlasové schránky na lince 10 nastavení hesla pro hlasovou schránku 11 ová adresa na kterou se budou posílat notifikace o nové zprávě v hlas. Schránce 12 má se do notifikace připojit nahrávka hlasové zprávy? 13 má se po odeslání mailu hlasová schránka smazat? Po nastavení linky kliknete na tlačítko uložit nastavení je možné kdykoliv editovat kliknutím na linku v tabulce vpravo 2) Provisionig HW telefonů a) příprava šablony - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Správce šablon vyplníte název šablony, zvolíte výrobce zařízení, typ koncového telefonu pro který chcete šablonu vytvořit a kliknete na Uložit

15 - na nové obrazovce již můžete konfigurovat konkrétní parametry dané šablony. Struktura šablony může být pro každý typ telefonu odlišná, nastavení VLAN by však mělo být dostupné vždy (s možnými drobnými rozdíly vyplývajícími z odlišné syntaxe nastavení u různých výrobců). b) svázání linky s fyzickým zařízením a vygenerování konfiguračních souborů - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Instalovaná zařízení vyplníte MAC adresu telefonu, vyberete výrobce, model, linku s kterou má být telefon svázán a šablonu do které chcete telefon přiřadit a kliknete na Přidat - kliknete na Vygenerování konfiguračních souborů všech telefonů - již vytvořené záznamy můžete editovat (mazat) kliknutím na ikonu tužky (křížku) v příslušném řádku

16 3) Omezení volání do určitých destinací - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Práva na volání přidáte nové právo (výchozí volba při rozkliknutí modulu) - v poli Volací vzory si nadefinujete požadovanou podmínku. POZOR definujete zde do jakých směrů bude volání POVOLENÉ - všechny ostatní směry budou zakázané. Volací vzory je třeba zadávat podle Asterisk pravidel (viz dále), každý vzor na jeden řádek. - Pokud chcete do nového pravidla vnořit i nějaké už existující (např do pravidla pro povolení vlání národních čísel budete bude pravděpodobně chtít zahrnou i povolení volání interních klapek), můžete ho zaškrtnout ve sloupečku Vložení vytvořených pravidel - jakmile máte pravidlo definované, můžete ho lince nastavit viz tento návod sekce 1) Nastavení linky, políčko 18 Asterisk syntaxe volacích vzorů - řádek musí vždy začínat znakem _ (podtržítko) X Z vyhovuje jakékoliv číslici 0-9 odpovídá libovolné číslici 1-9

17 N [1237-9]. vyhovuje jakékoliv číslici 2-9 vyhovuje jakékoliv číslici v závorce, v tomto případě (1,2,3,7,8,9) zástupný znak, vyhovuje jednomu nebo více znaků příklad: vzoru _[2-8]XXXXXXXX vyhoví všechna čísla o délce 9 znaků, začínající 2-8 4) Vyzváněcí (volací) skupiny - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Volací skupiny přidáte novou skupinu (výchozí volba při rozkliknutí modulu) - dále již konfigurujete skupinu, v tomto návodu zmiňujeme pouze povinná políčka, význam ostatních si můžete prohlédnout v kontextové nápovědě, která se zobrazí po najetí myší na titulek příslušného pole. 1 číslo skupiny bude na tomto čísle bude skupina dovolatelná (musí být v rámci ústředny unikátní) 2 název skupiny

18 3 Strategie vyzvánění na linkách ve skupině (více viz kontextová nápověda) 4 - jak dlouho bude hovor vyzvánět (v případě strategie s postupným vyzváněním je to délka vyzvánění u každého člena) 5 členové skupiny - zde vyjmenujete telefony, které mají být ve skupině. Interní linky zadáte pouze číslem, jakékoliv jiné členy (externí čísla, jiné volací skupiny apod zadáte # na konci) - v položce Cíl pokud není odpověď nastavíte nastavíte kam má hovor případně přepadnout aplikuje se pouze volba u aktivovaného radiobuttonu u které následně v rolovacím menu zvolíte konkrétní cíl a klinene na Uložit změny 5) Skupiny pro vyzvedávání hovorů - v Ústředna -> Nastavení ústředny -> Interní linky zvolíte editaci linky kliknutím na příslušnou linku v tabulce vpravo (viz tento návod sekce 1) Nastavení linky) - v sekci Nastavení zařízení vyplníte pole callgroup a pickupgoup (skupiny mohou nabývat hodnot 0-63, je možno zadat více hodnot oddělených čárkou) - v poli callgroup určíte do jaké skupiny linka patří - v poli pickupgoup určíte které skupiny má linka právo vyzvedávat

19 Pozn.: Ve většině případů budou u linky hodnoty callgroup a pickupgroup shodné, vyjímku může tvořit např případ kdy je žádoucí aby v rámci oddělení mohl vedoucí vyzvednou hovor kohokoliv z podřízených, ale už ne naopak. 5) Nastavení faxových linek - v menu Ústředna -> Nastavení ústředny -> Příchozí směrování zvolíte Přidat příchozí směr (výchozí volba při rozkliknutí modulu) - do pole Telefonní číslo vyplníte cílové telefonní číslo faxu pozor, pro faxy je vždy nutné uvést konkrétní číslo (nejsou přípustné zástupné znaky jako X,. apod.) - v poli Faxová linka vyberete Daktela Fax Server - do pole vyplníte adresu (nebo více adres oddělených čárkou) na kterou se mají faxy přeposílat - v sekci Nastavit Cíl zvolíte Terminate Call Hangup - kliknete na Uložit následně na červené tlačítko Aplikovat změny v konfiguraci

20 6) Daktela fax server Modul faxový server (pokud jej máte zakoupený) naleznete na webu ústředny v sekci Aplikace -> Fax server

21 Příchozí/Odchozí faxy Seznam příchozích/odchozích faxů můžeme vyvolat kliknutím na záložku Příchozí/Odchozí faxy. Faxy můžeme filtrovat pomocí vyhledávacího políčka. Např. podle data přijetí, čísla z kterého fax odešel a podle u, na který se fax přeposlal. Po kliknutí na jeden určitý fax se zobrazí podrobnější informace, zároveň máme možnost si fax stáhnout k sobě do počítače ve formátu PDF.

22 Odeslání faxu Fax můžeme odeslat kliknutím na záložku Odeslat fax. Vyplníme faxové číslo na které chceme fax odeslat, na který přijde potvrzené o úspěšnosti odeslání a jako přílohu zadáme dokument, který chceme odfaxovat. Podporované formáty jsou PDF, TIFF, PS, JPG, RTF, DOC, DOCX, ODT, XLS, XLXS.

23 Fax můžeme také odeslat posláním u na dohodnutou adresu. Do předmětu zprávy zadáme faxové číslo na které chceme poslat fax. Jednou za dvě minuty se kontroluje ová schránka, z které se vyberou y a fax server je odešle.

24

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více

1. Úvod. 2. Přehled služeb. 3. Web portál - CWI. Barevné číslo + 2.1. GTS Barevná čísla+ 3.1. Všeobecné informace

1. Úvod. 2. Přehled služeb. 3. Web portál - CWI. Barevné číslo + 2.1. GTS Barevná čísla+ 3.1. Všeobecné informace 1. Úvod Tento dokument obsahuje návod k obsluze aplikace pro správu služeb GTS Barevná čísla+ (GTS Zelené číslo+, GTS Modré číslo+, GTS Bílé číslo+, GTS Duhové číslo+) a dalších případných služeb, zřizovaných

Více

Modul Konfigurace. Obsah

Modul Konfigurace. Obsah Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení...

Více

detailn PhoNet telefonie 5. generace Tenký klient PhoNet - konfigurace ústředny

detailn PhoNet telefonie 5. generace Tenký klient PhoNet - konfigurace ústředny detailn PhoNet telefonie 5. generace Tenký klient PhoNet - konfigurace ústředny 3. redakce dokumentu k systému verze 2007 Tenký klient PhoNet konfigurace ústředny Zákonná práva... Obchodní jména TM...

Více

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 IPCorder Uživatelský Manuál 1.4 Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 OBSAH Obsah 1 O IPCorderu 3 1.1 Popis systému.............................................. 3 1.2 Systémové požadavky..........................................

Více

WELL SIP-T26P uživatelský manuál

WELL SIP-T26P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T26P uživatelský manuál V43.1

Více

2N OfficeRoute. UMTS Gateway. Příručka pro uživatele. Verze 1.9 2.3.20

2N OfficeRoute. UMTS Gateway. Příručka pro uživatele. Verze 1.9 2.3.20 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka pro uživatele Verze Firmware 1.9 2.3.20 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

2N NetStar. 2N Contact Centre Solution. Konfigurační a uživatelský manuál 4.3.0

2N NetStar. 2N Contact Centre Solution. Konfigurační a uživatelský manuál 4.3.0 2N NetStar 2N Contact Centre Solution Konfigurační a uživatelský manuál Verze 4.3.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

2N Omega Lite Konfigurační nástroj

2N Omega Lite Konfigurační nástroj 2N Omega Lite Konfigurační nástroj Příručka uživatele Version 1.13.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. 4.3.x 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 4.3.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz

2N OpenStage 40T. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz 2N OpenStage 40T Uživatelský manuál Verze 1.0 Firmware 3.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

WELL SIP-T28P uživatelský manuál

WELL SIP-T28P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T28P uživatelský manuál V41.1

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod

VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod aktuální verzi tohoto návodu naleznete na http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod Seznámení s přístrojem Úvod VoIP gateway INTERBELL IBG-130 je speciaalizovaný

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., únor 2010 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více