ŠPERKY S ODLESKY SLUNCE A LÁSKY. Trofeo Niké Bohemia. Schmuck, in dem sich SONNE und LIEBE widerspiegeln

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠPERKY S ODLESKY SLUNCE A LÁSKY. Trofeo Niké Bohemia. Schmuck, in dem sich SONNE und LIEBE widerspiegeln"

Transkript

1 I M P E R I A L Číslo/Folge: 4/2010 Ročník/Jahrgang: VI CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Na cestách s Pentalog Tour: po nejvýznamnějších českých hradech a zámcích Ohlédnutí za: Rückblick auf das: Trofeo Niké Bohemia 2010 Mit Pentalog Tour auf Reisen: Zu den berühmtesten tschechischen Burgen und Schlössern Schmuck, in dem sich SONNE und LIEBE widerspiegeln ŠPERKY S ODLESKY SLUNCE A LÁSKY Racionální strava i o Vánocích? Rationelle Kost auch zum Weihnachtsfest? FEJETON: O vlastním názoru aodůvěře FEUILLETON: Über eigene Meinung und Vertrauen I N T E R V I E W 10+ pro zdraví aneb proč si dopřát lázeňskou péči v Karlových Varech 10+ für die Gesundheit oder Warum sich eine Kurbehandlung in Karlovy Vary gönnen

2 MÁTE SE RÁDI? Odměňte se pobytem v hotelu Imperial! MÖGEN SIE SICH? Verwöhnen Sie sich mit einem Aufenthalt im Hotel Imperial Relaxační víkend Romantika v lázních Pohoda a uvolnění Rezervujte on-line! Relax-Wochenende Romantik im Heilbad Gemütlichkeit und Entspannung Reservieren Sie on-line! Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary Tel.: Fax: Member of Imperial Karlovy Vary Group

3 E D I T O R I A L Vážení čtenáři, možná právě teď přemýšlíte, jakým originálním vánočním dárkem překvapíte své blízké. Mám pro Vás tip darujte jim lázeňský pobyt v Karlových Varech. Takový dárek určitě ocení každý, protože přináší radost jak duši, tak tělu. Více podrobností o jeho kladech se můžete dozvědět v našem magazínu pod titulkem 10 + pro zdraví. Ostatně do lázní můžete jet kdykoliv i s celou rodinou na dovolenou, tedy i o Vánocích. Ať už budete trávit vánoční svátky kdekoliv v lázních, na horách, u moře nebo doma u rodinného krbu, přeji Vám hodně radosti a pohody a těším se na setkání s Vámi opět v novém roce. Hodně zdraví a štěstí, přátelé! Sehr geehrte Gäste, vielleicht überlegen Sie gerade, mit welchem originellen Weihnachtsgeschenk Sie Ihre Lieben überraschen könnten. Wir haben einen Tipp für Sie schenken Sie einen Kuraufenthalt in Karlovy Vary. Ein solches Geschenk wissen sicher alle zu schätzen, denn es bringt Freude für Körper und Seele. Nähere Details über dessen Vorteile erfahren Sie in unserem Magazin unter der Überschrift 10 + für die Gesundheit. Übrigens können Sie in den Kurort jederzeit auch mit der ganzen Familie zum Urlaubmachen kommen, also auch zu Weihnachten. Ganz gleich, ob Sie das Weihnachtsfest irgendwo im Kurort, in den Bergen, am Meer oder zu Hause am heimischen Kamin verbringen ich wünsche Ihnen viel Freude und Wohlbefinden und freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen erneut im neuen Jahr. Beste Gesundheit und Glück, liebe Freunde! Petr Milský Sales & Marketing Director Imperial Karlovy Vary Obsah tohoto čísla: pro zdraví aneb proč si dopřát lázeňskou péči v Karlových Varech 7... FEJETON: O vlastním názoru a důvěře Na návštěvě v karlovarském muzeu: Lázeňský koflík - praktický pomocník i módní doplněk Racionální strava i o Vánocích? Ohlédnutí za Trofeo Niké Bohemia Kouzlo ručně vyráběných českých vánočních ozdob Na cestách s Pentalog Tour: po nejvýznamnějších českých hradech a zámcích 38.. Šperky s odlesky slunce a lásky Vánoční a silvestrovský program Inhaltsverzeichnis: für die Gesundheit oder Warum sich eine Kurbehandlung in Karlovy Vary gönnen 9... FEUILLETON: Über eigene Meinung und Vertrauen Zu Besuch im Karlsbader Museum: Der Kurtrinkbecher ein praktischer Helfer und modernes Accessoire Rationelle Kost auch zum Weihnachtsfest? Rückblick auf das Trofeo Niké Bohemia Der Zauber handgemalten tschechischen Weihnachtsschmucks Mit Pentalog Tour auf Reisen Zu den berühmtesten tschechischen Burgen und Schlössern Schmuck, in dem sich Sonne und Liebe widerspiegeln Weihnachts- und Silvesterprogramm IMPERIAl LIFE Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ Adresa redakce / Adresse der Redaktion: Imperial Karlovy Vary a.s. U Imperialu 31, Karlovy Vary Tel.: Fax: Šéfredaktorka / Chefredaktorin: Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary číslo registrace / Registriernummer: MK ČR E Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Erscheint viermal jährlich, unverkäuflich Foto: KUKLIK.CZ, Czech Tourism, Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s. Layout: KUKLIK.CZ Vydavatel / Verleger: Pavel Kuklík sídlo / Sitz: Sokolská 28, Praha 2 IČ / ID-Nr.: DIČ / Steuer-ID-Nr.: CZ provozovna / Betriebsstätte Charkovská 24, Praha Tisk / Druck: Tiskárna Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9

4 2/ T H E M E 10+ pro zdraví aneb proč si dopřát lázeňskou péči v Karlových Varech 10+ für die Gesundheit oder Warum sich eine Kurbehandlung in Karlovy Vary gönnen Všichni toužíme být stále zdraví a při tom víme, že jen toužit nestačí, že to záleží především na nás samých. Jenže my jako jedinečné lidské bytosti přicházíme na svět s velmi individuální výbavou, která navíc nemusí být stoprocentní. Tím pádem je i péče o zdraví individuální záležitostí. Zkrátka jeden univerzální recept neexistuje, ale existují staletími prověřené formy péče o zdraví, mezi které patří lázeňství. Tak proč si lázeňskou péči nedopřát rovnou ve světoznámých Karlových Varech? + 1. léčivé klima Do Karlových Varů, slavného města v moři zeleně, přijíždějí lidé z různých koutů světa už od konce 16. století nejen za vyhlášenými léčivými prameny, ale také kvůli čistotě a kráse zdejší krajiny. Město je totiž od roku 1325 obklopeno romantickými lázeňskými lesy dnes doslova protkanými řadou promenádních cest, stezek a cyklotras. Z nich vybralo Kolegium karlovarských lázeňských lékařů 22 nejvhodnějších podle náročnosti k terénním vycházkám, které doporučují lázeňským hostům v rámci pohybové léčby. Wir alle sehnen uns danach, immer gesund zu sein, und wissen aber, dass Sehnsucht allein nicht reicht und dass es vor allem auf uns selbst ankommt. Leider kommen wir als einzigartige menschliche Wesen mit einer sehr individuellen Ausstattung auf die Welt, die außerdem nicht einhundertprozentig sein muss. Damit ist auch die Fürsorge um die eigene Gesundheit eine individuelle Sache. Kurzum ein universelles Rezept gibt es nicht, aber es existieren über Jahrhunderte bestätigte Formen der Gesundheitsfürsorge, zu denen auch das Kurwesen gehört. Warum sich also nicht gleich einen Kuraufenthalt im weltbekannten Karlovy Vary gönnen? + 1. heilendes Klima Nach Karlovy Vary, der berühmten Stadt im grünen Meer, kommen Menschen aus verschiedenen Winkeln der Welt bereits seit Ende 16. Jahrhunderts und das nicht nur wegen der berühmten Heilquellen, sondern auch wegen der Sauberkeit und Schönheit der hiesigen Landschaft. Die Stadt ist nämlich seit 1325 von romantischen Kurwäldern umgeben, die heute wortwörtlich von zahl-

5 10+ KARLOVARSKÉ KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE + 1. léčivé klima + 2. místní přírodní léčivé zdroje + 3. pitná kúra + 4. vodoléčebné procedury a masáže + 5. rehabilitace a pohybová léčba + 6. přídatná fyzikální léčba z umělých zdrojů + 7. dietoterapie + 8. psychoterapie a léková terapie + 9. zdravotní výchova atraktivní nabídka k využití volného času 10+ DER KARLSBADER KOMPLEXKUR + 1. heilendes Klima + 2. örtliche natürliche Heilmittelquellen + 3. Trinkkur + 4. hydrotherapeutische Behandlungen und Massagen + 5. Rehabilitation und Bewegungstherapie + 6. ergänzende physikalische Therapie aus künstlichen Quellen + 7. Diättherapie + 8. Psychotherapie und medikamentöse Therapie + 9. gesundheitsorientierte Aufklärung attraktives Angebot für Freizeitgestaltung

6 4/ T H E M E + 2. místní přírodní léčivé zdroje Karlovarská léčebná metoda je založená na komplexním působení místního přírodního bohatství termominerální vody, přírodních plynů a peloidů (bahna, rašeliny a slatiny) na lidský organismus. Proto se tato metoda zaměřuje především na nemoci trávicího a pohybového ústrojí a poruchy metabolismu. Významným specifikem karlovarského léčení je využívání termominerální vody nejen k pitné kúře, ale také k vodoléčebným procedurám. Zřídelní plyn se aplikuje formou plynových injekcí nebo lázní. Účinky peloidů jsou založeny na jejich schopnosti akumulovat a pomalu předávat větší teplo, než které by lidské tělo sneslo například ve vodní lázni. Kromě zvýšení látkové přeměny, zlepšení prokrvení a protizánětlivého působení mají peloidy schopnost svou kyselostí ničit mikroorganismy včetně plísní pitná kúra Pitná kúra je nejdůležitější součástí karlovarské lázeňské léčby. Zdejší termominerální voda je přírodní teplý iontový roztok obsahující rozpuštěný oxid uhličitý, sodík, vápník, draslík, hořčík, dále hydrogenuhličitan, síran, chlorid a mnoho dalších minerálních látek v malých až stopových množstvích. K pití se využívá 13 pramenů, které se chemicky liší jen nepatrně, zato velmi výrazně teplotou od 30 do 72 C, přičemž jeden litr termy obsa- reichen Promenadenwegen, Wanderpfaden und Radwegen durchwebt sind. Das Kollegium der Karlsbader Kurärzte hat 22 der bestgeeigneten je nach Schwierigkeitsgrad für Terrainwanderungen ausgewählt, die sie den Kurgästen im Rahmen der Bewegungstherapie empfehlen örtliche natürliche Heilmittelquellen Die Karlsbader Heilmethode beruht auf der komplexen Wirkung des hiesigen natürlichen Reichtums des Thermomineralwassers, der Naturgase sowie Peloide (Schlamm, Torf und Moor) auf den menschlichen Organismus. Deshalb richtet sich diese Methode vor allem auf Erkrankungen des Verdauungstraktes und Bewegungsapparates sowie Stoffwechselstörungen. Ein bedeutendes Spezifikum der Karlsbader Kur ist die Nutzung des Thermomineralwassers nicht nur für die Trinkkur, sondern auch für hydrotherapeutische Behandlungen. Das Sprudelgas wird in Form von Gasinjektionen verabreicht oder als Gasbad. Die Wirkungen des Peloids basieren auf deren Fähigkeit, mehr Wärme zu akkumulieren und langsam abzugeben, als der menschliche Körper im Wasserbad vertragen würde. Außer einer Erhöhung des Stoffwechsels, Verbesserung der Durchblutung sowie entzündungshemmender Wirkung haben Peloide die Fähigkeit, mit ihrer Säure Mikroorganismen und Pilze zu beseitigen.

7 huje přes 6 gramů minerálních solí. Nejteplejším, nejvydatnějším a nejznámějším pramenem je Vřídlo s teplotou 72 C. Karlovarská pitná kúra má prokazatelné příznivé účinky na zažívací trakt, látkovou výměnu a na zvýšení imunity vůči vlivům genetické a civilizační zátěže vodoléčebné procedury a masáže Vodoléčebné procedury se vyznačují mimořádnou variabilitou, protože využívají jak studené, tak teplé nebo horké vody či páry. Intenzita jejich působení se vždy přizpůsobuje individuálním potřebám každého hosta. Například střídání proudů teplé a studené vody slouží k posílení adaptačních mechanismů organismu, vířivé koupele působí převážně relaxačně podobně jako aromatické koupele s výtažky léčivých rostlin, které mají navíc silný regenerační účinek. Přírodních léčivých zdrojů využívají minerální uhličité a perličkové koupele, suché uhličité koupele, koupele s přísadou peloidů, nebo floating, koupel s takovou koncentrací soli jakou má voda v Mrtvém moři. Karlovarská léčebná metoda používá k léčení také všechny druhy masáží. Jejich cílem je pomoci urychlit metabolismus a posilovat imunitu, ovlivnit svalové napětí a zmírnit křeče, umožnit hlubší a lehčí dýchání, čistit tělo od škodlivin, ulevit při oběhových obtížích a zbavit nás napětí a stresu Trinkkur Die Trinkkur ist der wichtigste Bestandteil der Karlsbader Heilkur. Das hiesige Thermomineralwasser ist eine natürliche warme Ionenlösung, die gelöstes Kohlendioxid, Natrium, Kalzium, Kalium, Magnesium sowie Hydrogenkarbonat, Sulfat, Chlorid u.v.a. Mineralstoffe in Kleinst- bis Spurenmengen enthält. Zum Trinken werden 13 Quellen genutzt, die sich chemisch nur gering unterscheiden, dafür aber in der Temperatur von 30 bis 72 C. Ein Liter Therme enthält mehr als 6 Gramm Mineralsalze. Die wärmste, ergiebigste und bekannteste Quelle ist der Sprudel mit einer Temperatur von 72 C. Die Karlsbader Trinkkur hat nachweisbare positive Wirkungen auf den Verdauungstrakt, den Stoffwechsel und die Erhöhung der Immunität gegenüber Einflüssen genetischer und zivilisationsbedingter Belastung hydrotherapeutische Behandlungen und Massagen Hydrotherapeutische Behandlungen zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Variabilität aus, da sowohl kaltes, als auch warmes oder heißes Wasser bzw. Dampf genutzt werden. Die Intensität deren Wirkung passt sich stets den individuellen Bedürfnissen jedes Gastes an.

8 6/ T H E M E + 5. léčebná rehabilitace a pohybová léčba Nejdůležitější metodou léčebné rehabilitace je léčebná tělesná výchova. Zahrnuje jak všeobecná kondiční cvičení, tak speciální cvičení zaměřená na konkrétní problémy. Provádí se buď individuální formou nebo ve skupinách. Pohybová léčba využívá mimo jiné výhody intenzivního cvičení v teplém vodním prostředí, které nezatěžuje ani klouby, ani kardiovaskulární systém. Cvičební programy pomáhají zlepšit krevní oběh, zpevnit svalstvo, zbavit tělo svalového napětí a získat lepší ohebnost a koordinaci. Tradiční součástí karlovarského léčení jsou lázeňské vycházky, které ideálně propojují pohybovou aktivitu s estetickým prožitkem. Množství vyhlídek a rozhleden v lázeňských lesích totiž nabízí okouzlující výhledy na přírodní scenérie i jedinečnou lázeňskou architekturu. Karlovarská nej- mezi českými lázněmi jsou to největší a nejslavnější české lázně; léčí se v nich nejvíce hostů z celého světa; mají nejteplejší léčivé prameny s nejsilnějšími léčebnými účinky; mají nejvíce kolonád, rozhleden a vyhlídek; mají lázeňské lesy s nejstarší historií od roku 1325; mají mezinárodní letiště; hostí nejvýznamnější mezinárodní filmový festival v ČR; mají v okolí nejvíce golfových hřišť přídatná fyzikální léčba z umělých zdrojů Jde o léčení elektrickými proudy, ultrazvukem, elektromagnetickým zářením a magnetickým polem. Elektroléčba využívá účinku jednosměrného elektrického proudu, který dráždí svalové a nervové tkáně, uvolňuje napětí, zbavuje bolesti a pomocí tepelného účinku vysokofrekvenčního proudu působí protizánětlivě. Během sonoterapie se působením ultrazvukových vln rozechvívají a jemně masírují tkáně, při čemž dochází k mechanickému rozpouštění srůstů a vápenatých usazenin. Ultrazvuk také snižuje svalové napětí a pocity bolesti. Fototerapie využívá účinků záření z umělých zdrojů infračerveného záření k prohřátí, viditelného záření k působení na nervový systém a ultrafialového záření prostřednictvím například biolampy, laseru nebo soluxu k hojení ran a při kožních problémech. Magnetoterapie léčí statickým, střídavým a pulzním magnetickým polem nejen onemocnění pohybového aparátu a trávicího ústrojí, ale také onemocnění tepen, žil a lymfatických cév dietoterapie Dietoterapie je nedílnou součástí karlovarské komplexní lázeňské péče zaměřené na choroby trávicího ústrojí a poruch látkové výměny, jako je diabetes mellitus, zvýšená hladina tuků v krvi, dna a obezita. V lázních působí odborní lékařidietologové a nutriční terapeuté, kteří sestavují individuální jídelníček a vysvětlí vše ohledně přípravy jídla, abyste mohli ve svém stravovacím programu pokračovat i po návratu domů psychoterapie a léková terapie V průběhu 21 až 28denní komplexní lázeňské péče prochází host třemi fázemi léčení, které se promítají nejen do jeho klinických a laboratorních ukazatelů, ale také do subjektivních pocitů, jako je neklid, nespavost, rozladění, obnovení bolesti a podobně. Během kontrol a konzultací se lázeňský lékař zajímá také o vaše pocity a podle potřeby je řeší malou psychoterapií, popřípadě i léky.

9 F E J E T O N /7 Zum Beispiel dient ein Wechsel von warmem und kaltem Wasser der Kräftigung der Adaptationsmechanismen des Organismus, Wirbelbäder wirken vorwiegend entspannend, ähnlich wie Aromabäder mit Heilpflanzenextrakten, die außerdem eine starke regenerierende Wirkung haben. Natürliche Heilmittelquellen werden für Mineralbäder in Form von Kohlensäure- oder Perlbädern, für trockene Kohlensäurebäder, Bäder mit Moorzusatz oder Floating genutzt ein Bad mit einer Salzkonzentration, wie es das Wasser im toten Meer hat. Die Karlsbader Heilmethode nutzt für die Therapie ebenso alle Massagearten. Deren Ziel ist es, den Stoffwechsel anzuregen und die Immunität zu stärken, Muskelverspannungen zu lockern und Krämpfe zu lösen, eine tiefere und leichtere Atmung zu ermöglichen, den Körper von Schadstoffen zu reinigen, bei Kreislaufbeschwerden zu helfen und uns von Spannung und Stress zu befreien Heilrehabilitation und Bewegungstherapie Die wichtigste Methode der Heilrehabilitation ist die Heilgymnastik. Sie beinhaltet sowohl allgemeine Konditionsgymnastik, als auch spezielle Übungen für konkrete Probleme. Sie erfolgt entweder in individueller Form oder als Gruppengymnastik. Bewegungstherapie nutzt unter anderem die Vorteile einer intensiven Gymnastik im warmen Wasser, das weder Gelenke, noch das Herz- Kreislaufsystem belastet. Die Übungsprogramme helfen, den Kreislauf zu verbessern, die Muskulatur zu festigen, den Körper von Verspannungen zu befreien und eine bessere Beweglichkeit und Koordination zu erreichen. Traditioneller Bestandteil der Karlsbader Kurtherapie sind die Kurspaziergänge, bei denen auf ideale Art und Weise Bewegungsaktivität und ästhetische Erlebnisse verknüpft werden. Die zahlreichen Ausblicke und Aussichtstürme bieten bezaubernde Blicke auf die Naturszenerie sowie einzigartige Kurarchitektur ergänzende physikalische Therapie aus künstlichen Quellen Hierbei handelt es sich um elektrische Ströme, Ultraschall, elektromagnetische Strahlung sowie Magnetfeld. Die Elektrotherapie nutzt die Wirkung des Gleichstroms, der Muskel- und Nervengewebe reizt, Spannungen lockert, Schmerzen lindert und mittels Wärmewirkung des Hochfrequenzstromes entzündungshemmend wirkt. Während der Sonotherapie wird mittels Ultraschallwellen das Gewebe leicht ins Schwingen gebracht und zart massiert, wobei es zu einer mechanischen Auflösung von Verwachsungen und Kalkablagerungen kommt. Ultraschall lindert ebenso Muskelverspannungen und Schmerzen. Die Fototherapie nutzt die Wirkung der Strahlen aus künstlichen Quellen Infrarotstrahlung zum Erwärmen, sichtbares Licht, um auf das Nervensystem zu wirken, und ultravio- O vlastním názoru a důvěře Čas plyne, dějiny utíkají a svět se mění. I ten medicínský. Lidé vždycky byli, jsou a nezdá se, že by ani přes všechny optimistické vize genetických inženýrů měli přestat být v dohledné době nemocní. Nemoc patří k životu. K některému častěji, k některému méně často, k některému nemoc vážná a život ohrožující, k jinému jen občasná rýma. Ale těžko bychom našli člověka, jehož tělo a mysl fungují od začátku do konce bez poruchy. A protože existují nemoci znepříjemňující či znemožňující člověku spokojený život, odnepaměti byla a nejspíše vždycky bude potřeba lékařů. Za starých časů šamani a medicinmani vyháněli nemoci z těl a duší zaříkadly a složitými obřady a jejich magie vzbuzovala v nemocných posvátný respekt a strach. Kořenářky a lidoví léčitelé žili spíše v ústraní se svými recepty na lektvary, tinktury a čaje a jejich hluboké znalosti přírody a jejích účinků na lidské tělo jim přinesly jak úctu a autoritu, tak obavy a nepřátelství. Nedůvěřovat jejich radám by však ve starých dobách napadlo málokoho - nic jiného než důvěřovat nakonec nemocným také nezbývalo. Hippokrates a Galénos ve starém Řecku nebo Ibn Síná neboli Avicenna ve staré Persii byli osvícenými učenci, filozofy, vyznali se v matematice, fyzice, astronomii a svými léčebnými metodami vzbuzovali také přirozeně velkou úctu. Však jim stáli za zády bohové jako řecký Aeskulap! Lékař byl po staletí nezpochybnitelnou autoritou a není divu - ničeho se člověk neobává více než nemoci a smrti. Když se podíváme pozorněji, najdeme i v dnešní medicíně zbytky magie, slepé důvěry, stopy podřízenosti pacientů a božské nadřazenosti lékařů. Lékaři mají namísto rituálních oděvů bílé pláště a každý lékařský úkon je trochu rituálem - od desinfekce rukou chirurgů přes vypisování receptu až po vyšetřování složitými přístroji, o jejichž přesném účelu a fungování ví pacient pramálo. Obecně dnes nezdravotník ví o diagnostických a léčebných postupech ještě méně než kdysi - natolik jsou sofistikované a složité, natolik je dnes medicína propojena s technikou, natolik pružně do sebe vstřebává nejnovější poznatky vědy. Na druhou stranu pacient již dávno není v podřízené roli. Lékař potřebuje informovaný souhlas, aby mohl provést léčebný zákrok, pacient má právo požadovat podrobné vysvětlení, žádat názor jiného odborníka, změnit lékaře, pokud mu nedůvěřuje, smí odmítnout vyšetření nebo léčbu. A to je dobře. Svoje zdraví máme každý ve svých rukou. Jsme to v první řadě my, kdo jsme za sebe zodpovědní, jsme to my, kdo rozhoduje o našem životě. Přeje tomu doba, její demokratické myšlenky a informovanost lidí, a přejí tomu peníze. Ano, peníze - když vím, že jsem to já, kdo nakonec zaplatí lék, pobyt v nemocnici nebo lázeňskou proceduru, proč by o mé léčbě a mém pobytu v nemocnici měl rozhodovat někdo druhý? Jenže... Vždycky je nějaké jenže. Je to také dobře, protože ta jenže brání extrémům a vedou ke zlaté střední cestě. A harmonický střed vede ke klidu a ke zdraví. Určitě se většina z nás shodne na tom, že přijít k lékaři a nadiktovat si léčbu, protože je to za moje peníze a protože to například mé sousedce také pomohlo nebo protože na to byla reklama v časopise, by byl extrém, který by nám příliš nepomohl. A tak si ti z nás, kterým záleží na vlastním zdraví a životní pohodě, nejspíš ivbudoucnu vyslechneme rady zdravotníků a spolehneme se na jejich znalosti a zkušenosti. S kritickým nadhledem a možností nesouhlasit, ale také s důvěrou, že vědí o medicíně přece jenom více než my nelékaři. Že nám chtějí pomoct a že ví jak. Protože jedna věc bude platit stále - nemůžeme všichni rozumět všemu. A protože důvěra sama je lék. Andrea Platznerová

10 8/ T H E M E + 9. zdravotní výchova Pobytem v lázních se organismus regeneruje, pročistí, odpočine si od chemických léků snížením jejich spotřeby a především se zbaví na určitý čas stresujících momentů, které přináší životní, pracovní i rodinné prostředí. Ale je potřeba se dívat dopředu a po návratu z lázní se už nevracet zpátky do zajetých kolejí, najít v sobě sílu žít zdravějším životním stylem. Také v tomto ohledu má lázeňský pobyt ohromné plus, že nás konkrétně, krok za krokem, učí, jak na to. Lázeňští odborníci na nás mají oproti obvodním lékařům více času, můžeme s nimi v klidu probrat své problémy a hlavně odhalit jejich příčinu. Pokud si vezmeme jejich doporučení k srdci, bude nám příznivý efekt léčení fungovat skoro celý další rok atraktivní nabídka k využití volného času Lázeňské léčení hraje významnou roli v prevenci vzniku civilizačních nemocí a chorob stáří. Dnes můžete jet do lázní klidně s celou rodinou jako na dovolenou, určitě se vám to vyplatí: při srovnatelných cenách s pobytem u moře vám odpadnou stresy spojené s dlouhým cestováním a aklimatizací, nezvyklou stravou a podobně, a hlavně dostanete nesrovnatelně lepší péči pod dozorem odborníků. Také nabídka k využití volného času je v Karlových Varech skutečně atraktivní. Město je významným lettes Licht z.b. mittels Biolampe, Laser oder Solux zur Heilung von Wunden und bei Hautproblemen. Magnetfeldtherapie heilt durch statisches, wechselhaftes und pulsierendes Magnetfeld nicht nur Erkrankungen des Bewegungsapparates und Verdauungstraktes, sondern auch Erkrankungen der Arterien, Venen und Lymphgefäße Diättherapie Diättherapie ist ein untrennbarer Bestandteil der Karlsbader Komplexkur, die auf Erkrankungen des Verdauungstraktes sowie Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus, erhöhter Fettspiegel im Blut, Gicht und Fettleibigkeit gerichtet ist. In den Kureinrichtungen sind Fachärzte Diätologen sowie Ernährungstherapeuten tätig, die einen individuellen Ernährungsplan zusammenstellen und alles Notwendige betreffs Speisezubereitung erläutern, damit Sie auch nach Rückkehr an den Heimatort mit Ihrem Ernährungsprogramm zu Hause fortfahren können Psychotherapie und medikamentöse Therapie Während der 21- bis 28-tägigen Komplexkur durchläuft der Gast drei Kurphasen, die sich nicht nur in dessen klinischen und laboranalytischen Parametern widerspiegeln, sondern auch in subjektivem Befinden bzw. Empfindun-

11 F E U I L L E T O N /9 gen wie z.b. Unruhe, Schlafstörung, Launeschwankungen, Erneuerung von Schmerzen u.ä. Während der Kontrollen und Konsultationen fragt Sie der Kurarzt auch nach Ihrem subjektiven Empfinden und löst dieses je nach Bedarf mittels kleiner Psychotherapie, ggf. Medikamenten + 9. gesundheitsorientierte Aufklärung Durch den Aufenthalt im Kurort regeneriert der Organismus, reinigt sich, erholt sich von chemischen Medikamenten, indem diese reduziert werden können, und entledigt sich zumindest für eine bestimmte Zeit vor allem Stress verursachender Momente, die Lebens-, Arbeits- und Familienumfeld mit sich bringen. Es ist jedoch notwendig, nach vorn zu blicken und nach der Rückkehr nach Hause nicht in die gleichen eingefahrenen Gleise zurückzukehren, sondern in sich die Kraft zu finden, einen gesunderen Lebensstil zu leben. Auch in dieser Hinsicht hat der Kuraufenthalt ein enormes Plus er lehrt uns Schritt für Schritt, wie wir dies meistern können. Die Kurfachleute haben für uns im Gegensatz zum Haus- oder Facharzt mehr Zeit; wir können unsere Probleme direkt mit ihnen diskutieren und vor allem deren Ursache aufdecken. Falls wir uns deren Empfehlung zu Herzen nehmen, wird der positive Effekt der Kur fast ein ganzes weiteres Jahr anhalten. Über eigene Meinung und Vertrauen Die Zeit vergeht, die Geschichte schwindet und die Welt ändert sich auch die medizinische. Die Menschen waren stets, sind und werden, wie es scheint, selbst trotz aller optimistischen Visionen der Genetikingenieure in nahester Zukunft nicht aufhören krank zu sein. Krankheit gehört zum Leben. Bei dem Einen häufiger, bei einem Anderen weniger, bei dem Einen ist es eine ernste und lebensbedrohliche Krankheit, bei dem Anderen nur ein gelegentlicher Schnupfen. Aber nur schwer würden wir einen Menschen finden, bei dem von Anfang bis Ende Körper und Geist störungsfrei funktionieren. Und da Krankheiten existieren, die dem Menschen das angenehme Leben verderben oder unmöglich machen, wurden und höchstwahrscheinlich werden Ärzte stets gebraucht. In uralten Zeiten trieben Schamanen und Medizinmänner mit Zaubersprüchen und komplizierten Ritualen Krankheiten aus Körper und Seele und deren Magie erweckte bei den Kranken heiligen Respekt und Angst. Kräuterweiber und Volksheilpraktiker mit ihren Rezepturen für Gebräue, Tinkturen und Tees lebten eher im Schatten; deren tief greifende Kenntnisse über Natur und deren Wirkungen auf den menschlichen Organismus brachten ihnen sowohl Achtung und Autorität, als auch Furcht und Feindschaft. Deren Ratschlägen nicht zu trauen, wäre in alten Zeiten nur kaum einem in den Sinn gekommen den Kranken ist letztendlich auch nichts anderes übrig geblieben als zu glauben. Hippokrates und Galenus im alten Griechenland oder Ibn Sina bzw. Avicenna im alten Persien waren aufgeklärte Gelehrte Philosophen, die sich auskannten in Mathematik, Physik und Astronomie, und durch ihre Heilmethoden natürlich auch Hochachtung erweckten. Hinter deren Rücken standen jedoch die Götter wie z.b. der griechische Äskulap! Der Arzt war über Jahrhunderte eine unanzweifelbare Autorität und das ist kein Wunder fürchtet sich doch der Mensch vor nichts mehr als vor Krankheit und Tod. Wenn wir einmal genauer hinsehen, finden wir auch in der heutigen Medizin Reste von Magie, blindem Vertrauen, Spuren der Unterordnung von Patienten und göttliche Überordnung der Ärzte. Die Ärzte tragen anstelle ritueller Kleider weiße Kittel und jeder ärztliche Handgriff ist eine Art Ritual von der Desinfektion der Hände des Chirurgen über die Ausschreibung eines Rezepts bis hin zur Untersuchung mittels komplizierter Geräte, über dessen Zweck und Funktion der Patient kaum etwas weiß. Allgemein weiß ein Nichtmediziner heute über diagnostische und therapeutische Verfahren noch weniger als früher sie sind heute so sophistisch und kompliziert; die Medizin ist heute so sehr mit Technik verbunden und absorbiert in sich so flexibel neueste Erkenntnisse der Wissenschaft. Andererseits befindet sich der Patient seit langem nicht mehr in der untergeordneten Rolle. Der Arzt benötigt dessen Einverständnis, um einen therapeutischen Eingriff vornehmen zu können; der Patient hat das Recht, genaue Erklärungen zu verlangen oder die Meinung eines anderen Facharztes zu erfragen; er darf den Arzt wechseln, falls er ihm nicht vertraut, und er darf Untersuchungen oder Behandlungen ablehnen. Und das ist gut so, denn unsere Gesundheit halten wir selbst in unseren Händen. In erster Reihe sind wir es, die verantwortlich sind für uns selbst, wir sind es, die über unser Leben entscheiden. Die heutige Zeit kommt uns hier entgegen deren demokratische Gedanken und die Informiertheit der Menschen und auch das Geld kommt uns hier recht. Ja, Geld weiß ich doch, dass ich es bin, der letztendlich das Medikament oder den Aufenthalt im Krankenhaus oder eine Kurbehandlung bezahlen muss. Warum also sollte über meine Behandlung und meinen Aufenthalt im Krankenhaus ein Anderer entscheiden? Aber... es gibt immer ein aber. Auch das ist gut, denn dieses aber schützt vor Extremen und führt zum goldenen Mittelweg. Und die harmonische Mitte führt zu Ruhe und Gesundheit. Sicher ist die Mehrheit von Ihnen der gleichen Meinung, dass ein Kommen zum Arzt und Selbstdiktieren der Behandlung, weil es mein Geld ist und weil dies zum Beispiel meiner Nachbarin auch geholfen hat oder weil es eine Werbung in einer Zeitschrift gab, ein Extrem wäre, das uns nicht allzu sehr helfen würde. Und so werden sich diejenigen von uns, denen die eigene Gesundheit und Lebensfreude am Herzen liegt, wohl auch in Zukunft die Ratschläge der Mediziner annehmen und sich auf deren Kenntnisse und Erfahrungen verlassen. Zwar mit kritischem Überblick und der Möglichkeit abzulehnen, aber auch mit dem Vertrauen, dass sie über Medizin doch ein wenig mehr wissen als wir Nichtärzte, dass sie uns helfen wollen und wissen wie. Denn eine Sache wird stets gelten: wir können nicht alle alles verstehen. Und weil Vertrauen selbst ein Medikament ist. Andrea Platznerová

12 21 DNŮ PRO ZDRAVÍ TAGE FŰR DIE GESUNDHEIT Naší doménou je poskytování komplexní lázeňské péče, takže se snažíme, aby karlovarské přírodní zdroje posloužily co největšímu počtu našich hostů. V průměru spotřebujeme přes 11 tisíc litrů termominerální vody denně, což je téměř 20 % celkové denní spotřeby v Karlových Varech. Progresivně působíme v oblasti prevence závažných civilizačních onemocnění a aktivně se podílíme na tvorbě kvalitativních standardů lázeňské léčebné péče. Jedním z našich cílů je být tvůrcem moderního pojetí lázeňství v českém i evropském kontextu. Vzhledem ke špičkové kvalitě všech služeb jsme se stali historicky prvním držitelem Lázeňské ceny ČR /2006/. Díky rozsáhlé rozvojové činnosti v rámci programu zvyšování kvality služeb se mohou naši hosté léčit, bydlet, relaxovat, sportovat a bavit prakticky pod jednou střechou. Naší vlajkovou lodí je Hotel Imperial, oceněný prestižní mezinárodní cenou World Travel Awards jako Nejlepší lázeňský hotel v ČR /2008, 2006, 2005/. Unsere Domäne ist die Gewährung komplexer Kurorttherapie wir sind bemüht, die natürlichen Karlsbader Heilmittelquellen einer größtmöglichen Anzahl unserer Gäste dienen zu lassen. Im Durchschnitt verbrauchen wir zwölftausend Liter Thermomineralwasser pro Tag, das sind ca. 20% des täglichen Gesamtverbrauchs in Karlovy Vary. Progressiv tätig sind wir auf dem Gebiet der Prävention ernsthafter Zivilisationskrankheiten, und wir beteiligen uns aktiv an der Schaffung von Qualitätsstandards für Kurorttherapie. Eines unserer Ziele ist es, ein Gestalter modernen Kurwesens im tschechischen und europäischen Kontext zu sein. Angesichts der Spitzenqualität aller Dienstleistungen erhielten wir als historisch erste Gesellschaft den Kurpreis Tschechiens /2006/. Unser Flaggenschiff ist das Hotel Imperial, das mit dem internationalen World-Travel-Awards-Preis als Bestes Kurhotel Tschechiens /2008, 2006, 2005/ ausgezeichnet wurde. Odběratelé termominerální vody v Karlových Varech pro balneologické užití v roce 2009 Abnehmer von Thermomineralwasser in Karlovy Vary zwecks balneotherapeutischer Nutzung im Jahre Imperial Karlovy Vary, a. s....18,0 % 2. Alžbětiny Lázně, a. s...9,2 % 3. VLRZ, p. o., Magnitogorsk...6,5 % 4. Lázně III Veso, s. r. o....6,2 % 5. Eden Group, a. s. Zámecké lázně...4,8 % 6. Bohemia-lázně, a. s....4,7 % 7. Richmond, a. s....4,2 % 8. Eden Group, a. s. Carlsbad Plaza...4,0 % 9. Sanatorium Astoria, a. s....3,6 % 10. Bristol, a. s....3,7 % 11. Savoy Westend Hotel, s. r. o...3,7 % 12. Otava-Patria, a. s. Hotel Kolonáda...3,6 % 13. Temparano, a. s. (Tosca)...3,4 % 14. Otava-Patria, a. s. Pavlov...3,4 % 15. Mignon-II, s. R. O....3,2 % 16. Kurort, s. r. o. - Penzion Moskevský dvůr...3,0 % Zdroj: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Quelle: Verwaltung natürlicher Heilmittelquellen und Kolonnaden Imperial Karlovy Vary Group

13 /11 kulturním a společenským centrem s množstvím architektonických památek, koncertních sálů a výstavních galerií, městským divadlem a krajským muzeem. Koncerty se pořádají také přímo na kolonádách. V době konání mezinárodního filmového festivalu dokonce můžete potkat některou z filmových hvězd. Karlovy Vary a okolí jsou vyhlášené jak množstvím, tak kvalitou golfových i tenisových hřišť, také se můžete projet na koni, na kole, zalyžovat si v nedalekém horském středisku nebo holdovat pěší turistice v lázeňských lesích, jezdit na výlety, vyzkoušet si wellness procedury v lázních nebo jen tak v klidu posedět v parku či kavárně. Karlsbader Superlative - Unter den tschechischen Kurorten größter und berühmtester böhmischer Kurort; hier kuren die meisten Gäste aus aller Welt; hat die heißesten Heilquellen mit der stärksten Heilwirkung; besitzt die meisten Kolonnaden, Ausblicke und Aussichtstürme; hat Kurwälder mit der ältesten Geschichte seit 1325; besitzt internationalen Flughafen; ist Gastgeber des bedeutendsten internationalen Filmfestivals in Tschechien; besitzt die meisten Golfplätze in der Umgebung attraktives Angebot für Freizeitgestaltung Die Kurorttherapie spielt eine wichtige Rolle in der Prävention der Entstehung von Zivilisationskrankheiten und Erkrankungen des Alters. Heute können wir ruhig mit der ganzen Familie wie in den Urlaub fahren bestimmt zahlt sich dies aus: bei vergleichbaren Preisen für einen Aufenthalt am Meer entfällt der mit langem Reisen und Akklimatisation, ungewohnter Verpflegung u.ä. verbundene Stress, aber vor allem erhalten Sie eine unvergleichbar bessere Betreuung unter Aufsicht von Fachleuten. Auch das Angebot an Freizeitgestaltung ist in Karlovy Vary sehr attraktiv. Die Stadt ist ein bedeutendes kulturelles und gesellschaftliches Zentrum mit unzähligen architektonischen Sehenswürdigkeiten, Konzertsälen und Ausstellungsgalerien, Stadttheater und Regionalmuseum. Konzerte finden auch direkt auf den Kolonnaden statt. Während des Internationalen Filmfestivals können Sie sogar auf Filmstars treffen. Karlovy Vary und seine Umgebung sind sowohl durch die Anzahl, als auch die Qualität der Golf- und Tennisplätze begehrt. Sie können ebenso reiten, radfahren, skilaufen in einem der unweit gelegenen Wintersportzentren oder in den Kurwäldern wandern. Sie können Ausflüge unternehmen, Wellnessbehandlungen im Kurhotel genießen oder einfach nur in Ruhe im Park oder Café verweilen und die Seele baumeln lassen.

14 12/ V I E W Na návštěvě v karlovarském muzeu Zu Besuch im Karlsbader Museum Mgr. Lenka Merglová Pánková / Ing. Lenka Zubačová Muzeum Karlovy Vary má na sbírek - přírodověda, archeologie, numismatika, cín, militaria, památky střeleckého spolku, umělecká řemesla, porcelán, sklo, obrazy, grafika, plastika, kovy, národopis a knihovna. Je v něm soustředěna bohatá dokumentace k dějinám regionálního i celostátního českého lázeňství. Na webových stránkách muzea najdete nejen zajímavé informace o sbírkových předmětech, jejich restaurování či exponát měsíce, ale také zajímavosti z historie města, tipy na výlet a programy kulturních akcí, které probíhají na všech pobočkách muzea, tedy jak v Karlových Varech, tak v Jáchymově, Nejdku, Horní Blatné a Žluticích. Z bohatého sbírkového fondu Vám představujeme lázeňský koflík, ale nejlepší je samozřejmě vydat se do muzea osobně, stojí to opravdu za to. Das Museum Karlovy Vary hat an die Sammlungen Naturwissenschaft, Archäologie, Numismatik, Zinn, Militaria, Andenken des Schützenvereins, Kunsthandwerk, Porzellan, Glas, Gemälde, Grafik, Plastik, Metalle, Volkskunde und Bibliothek. Hier sind reichhaltige Dokumentationen zur Geschichte des regionalen sowie landesweiten tschechischen Kurwesens zusammengefasst. Auf den Webseiten des Museums finden Sie nicht nur interessante Informationen über die Sammlungsgegenstände, deren Restaurierung oder das Exponat des Monats, sondern auch Interessantes aus der Geschichte der Stadt, Tipps für Ausflüge und das Programm kultureller Veranstaltungen, die in allen Zweigstellen des Museums stattfinden, also sowohl in Karlovy Vary, als auch Jáchymov, Nejdek, Horní Blatná und Žlu-

15 /13 Nejstarší dochované koflíky ve sbírce karlovarského muzea pocházejí z produkce vídeňské manufaktury kolem roku 1790 Die ältesten erhalten gebliebenen Kurtrinkbecher in der Sammlung des Karlsbader Museums stammen aus der Produktion der Wiener Manufaktur um das Jahr 1790 Lázeňský koflík - praktický pomocník i módní doplněk Na počátku 18. století nejprve šlo o hrnčířské výrobky bez složitého dekoru, opatřené většinou jen glazurou. Jednoduchost a nenáročnost nádob souvisí se způsobem pití pramenů, které se odehrávalo v intimitě a soukromí lázeňských pokojů. Spolu s proměnou lázeňství se mění i lázeňský koflík. V průběhu 18. století je stále více užíván ve společnosti, a tak nabývá na důležitosti i jeho reprezentativní podoba. Nenáročná keramika je nahrazena porcelánem a náročně zdobeným sklem. Výrobou, výzdobou a prodejem se zabývá dlouhý řetězec řemeslníků a obchodníků. Koflík, zdobený výtečnými drobnomalbami nebo rytinou, se stává v 19. století nejen praktickou pomůckou při léčbě, ale také módním doplňkem a suvenýrem, trvalou vzpomínkou na pobyt v lázních. tice. Aus dem umfangreichen Sammlungsfonds stellen wir Ihnen hier den Kurbecher vor, aber das Beste ist natürlich, sich selbst auf den Weg ins Museum zu machen es lohnt sich wirklich. Der Kurtrinkbecher ein praktischer Helfer und modernes Accessoire Zu Beginn des 18. Jahrhunderts handelte es sich zunächst um Töpferwaren ohne schwieriges Dekor, meist nur glasiert. Die Einfachheit und Unkompliziertheit der Gefäße hängt mit der Art und Weise des Trinkens der Quellen zusammen, das sich in der Intimität und der Privatsphäre der Kurzimmer abspielte. Gemeinsam mit der Veränderung des Kurwesens ändert sich auch der Kurtrinkbecher. Im 18. Jahrhundert wird dieser immer mehr in Gesellschaft benutzt, und so gewinnt er auch an Wichtigkeit und repräsentativem Aussehen. Einfache Keramik wird ersetzt durch Porzellan und anspruchsvoll dekoriertes Glas. Mit Herstellung, Dekorierung und Verkauf befasst sich eine lange Kette von Handwerkern und Geschäftsleuten. Der mit einzigartigen Kleinmalereien oder Gravierungen verzierte Kurbecher wird im 19. Jahrhundert nicht nur zu einem praktischen Hilfsmittel bei der Kurtherapie, sondern auch zu einem Modeaccessoire und Souvenir, einer dauerhaften Erinnerung an den Aufenthalt im Kurort. Koflíky z produkce porcelánky v Lokti kolem roku Právě v tomto období získala porcelánka 2 stříbrné medaile (roku 1828 a 1831) a 1 zlatou (roku 1836) za vysokou úroveň produkce bělost hmoty, čistotu glazury, eleganci forem a krásu dekorů. Kurbecher aus der Produktion der Porzellanfabrik in Loket um Genau in dieser Zeit erhielt die Porzellanfabrik 2 Silbermedaillen (im Jahr 1828 und 1831) und 1 Goldmedaille (1836) für das hohe Niveau der Produktion - Weißgrad der Masse, Reinheit der Glasur, Eleganz der Formen und Schönheit der Dekore.

16 14/ V I E W Muzejní exponáty z produkce manufaktury Chodov kolem roku Museumsexponate aus der Manufaktur Chodov um Porcelánové koflíky v podobě, kterou si udržely téměř po celé 19. století, jsou vynálezem vídeňské manufaktury. Přesný počátek jejich výroby nelze určit. Je však známo, že od roku 1752 měla porcelánka v Karlových Varech svoje obchodní zastoupení. Nejstarší dochované koflíky ve sbírce karlovarského muzea pocházejí z 90. let 18. stol., předpokládáme, že jejich výroba má svůj začátek zhruba o desítku let dříve. Mají menší objem, protáhlejší tvar, široce rozevřený okraj a často mívají vyznačený objem. Die Porzellanbecher in der Form, die sich fast das gesamte 19. Jahrhundert gehalten hat, sind die Erfindung einer Wiener Manufaktur. Der genaue Beginn deren Produktion ist nicht feststellbar. Es ist jedoch bekannt, dass eine Porzellanfabrik in Karlsbad ab 1752 ihre Geschäftsvertretung besaß. Die ältesten, erhalten gebliebenen Kurtrinkbecher in der Sammlung des Karlsbader Museums stammen aus den neunziger Jahren des 18. Jahrhundert wir gehen davon aus, dass deren Produktion etwa zehn Jahre vorher eingeleitet wurde. Sie haben ein geringeres Volumen, eine länglichere Form, einen breit geöffneten Rand und tragen häufig die Kennzeichnung des Inhalts. Nach 1810 begannen auch die jungen Karlsbader Porzellanfabriken allmählich mit deren Produktion. Zunächst konkurrierten sie der Wiener Manufaktur, aber schon kurze Zeit später beherrschten die Fabriken in Horní Lázeňské koflíky z období kolem , vyrobené v Novém Slavkově historicky první manufaktuře na výrobu porcelánu v českých zemích. Kurtrinkbecher aus der Zeit um , hergestellt in Nový Slavkov, der historisch ersten Manufaktur zur Herstellung von Porzellan in Böhmen.

17 /15 Slavkov (gegründet 1792), Klášterec (gegründet 1794), Březová (gegründet 1803), Loket (gegründet 1815) sowie weiteren Orten unweit der Stadt völlig den Markt mit Kurtrinkbechern. Die Karlsbader Produktion von Kurtrinkbechern gefährdete seit jener Zeit keine fremde Porzellanfabrik mehr. Die Werke lieferten Ware dieser Art auf den Karlsbader Markt das gesamte 19. und 20. Jahrhundert lang und manche sogar bis in die Gegenwart. Vyrobeno v manufaktuře Pirken-Hammer v Březové koflíky z období Hergestellt in der Manufaktur Pirken-Hammer in Březová Becher aus der Zeit Po roce 1810 začaly postupně s výrobou i mladé karlovarské porcelánky. Nejprve konkurovaly vídeňské manufaktuře a po krátké době zcela ovládly trh s koflíky továrny v Horním Slavkově (založené roku 1792), Klášterci (založené roku 1794), Březové (založené 1803), Lokti (založené roku 1815) i dalších místech v okolí města. Karlovarskou produkci lázeňských pohárků již od té doby neohrozila žádná cizí porcelánka. Továrny dodávaly zboží tohoto druhu na karlovarský trh po celé 19. a 20. století, některé dokonce i do současnosti. Tvarově koflíky navázaly na své vídeňské předchůdce, teprve ve 2. polovině 19. století byly jejich tvary pozměněny a obohaceny o nové formy. Vedle nejrůznějších námětů výzdoby patřily k nejoblíbenějším zejména drobnomalby s karlovarskou vedutou. Von der Form her knüpften die Kurbecher an ihre Wiener Vorfahren an; erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden deren Formen geändert und um neue bereichert. Neben verschiedensten Ideen deren Dekorierung gehörten vor allem Kleinmalereien mit einer Karlsbader Vedute zu den beliebtesten. Im Laufe der Zeit wird der Kurtrinkbecher nicht nur zu einem Hilfsmittel bei der Kurtherapie, sondern auch zu einem modernen Modeaccessoire, Souvenir oder sehr persönlichen Geschenk, das den Empfänger mittels Symbolen, Allegorien oder der Blumensprache anspricht. Lázeňské koflíky zvonovitého tvaru z produkce porcelánky v Březové v období Tato porcelánka, založená v roce 1803 jako čtvrtá na českém území, obdržela v roce 1829 jako první povolení zdobit výrobky mědí. Glockenförmige Kurtrinkbecher aus der Produktion der Porzellanfabrik in Březová in der Zeit Diese Porzellanfabrik, gegründet 1803 als vierte auf böhmischem Territorium, erhielt 1829 als erste die Genehmigung, die Produkte mit Kupfer zu verzieren. Postupem času se lázeňský pohárek stává nejen pomůckou při léčbě, ale i módním doplňkem, suvenýrem či velmi osobním dárkem, který příjemce oslovuje prostřednictvím symbolů, alegorií či květomluvy.

18 16/ I N T E R V I E W Racionální strava i o Vánocích? Rationelle Kost auch zum Weihnachtsfest? Ve sváteční dny si rádi užíváme pohody a také tradičních pochoutek, jejichž konzumací ale někteří z nás dokážou nabrat i několik kilogramů, takže od nového roku začnou těla trápit dietami. Máme si tedy raději sváteční jídla a pochoutky odříkat nebo snad tradiční recepty nějak šidit? S těmito otázkami jsme se obrátili na zkušené odborníky z lázeňské společnosti Imperial Karlovy Vary dietologa MUDr. Antonína Hebrona, nutriční terapeutku Annu Brédovou a šéfkuchaře Františka Michálka a Martina Lukáše. Jistě Vás bude zajímat jejich názor. Názor šéfkuchaře Františka Michálka: Ještě dnes se řadě lidí pod pojmem racionální strava vybavuje něco nechutného nebo bezmasého nebo různé náhražky, jako sojová či nízkotučná majonéza, umělé tuky a podobně. Někteří odborníci také prezentují racionální stravu jen jako stravu, která neškodí tělu. To je ale podle mne málo. Strava nejen že nesmí tělu škodit, ale musí být také kvalitním palivem pro jeho správnou funkci. Význam slova racionální je podle slovníku rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný, An den Feiertagen genießen wir gerne die Behaglichkeit und traditionelle Leckereien, durch deren Konsumation so mancher von uns in der Lage ist, mehrere Kilos zuzunehmen, so dass ab Neujahr die Körper wieder beginnen, mit Diäten zu leiden. Sollten wir deshalb lieber Festessen vermeiden und bei traditionellen Rezepten lieber mogeln? Mit diesen Fragen haben wir uns an erfahrene Fachleute der Kurgesellschaft Imperial Karlovy Vary gewandt den Diätologen MUDr. Antonín Hebron, die Ernährungstherapeutin Anna Brédová sowie die Chefköche František Michálek und Martin Lukáš. Deren Meinung wird Sie sicher interessieren. Chefkoch František Michálek: Auch heute noch stellen sich zahlreiche Menschen unter dem Begriff Rationelle Kost etwas Unappetitliches oder Fleischloses oder verschiedene Ersatzstoffe wie Soja- oder kalorienarme Mayonnaise, künstliche Fette u.ä. vor. Auch einige Fachleute präsentieren rationelle Kost lediglich als eine Kost, die dem Körper nicht schadet. Das ist jedoch meiner Meinung nach zu wenig. Die

19

20 18/ I N T E R V I E W účelný, hospodárný. Podle tohoto vysvětlení bychom se tedy měli i o Vánocích: 1) řídit rozumem, který nám velí jíst chutnou stravu připravenou z nejkvalitnějších surovin, abychom měli dostatek látek potřebných pro správný chod organismu; 2) vycházet z úvahy, že příroda je chytřejší než člověk, a proto nám nabízí svoje produkty a nikoliv umělé náhražky; 3) jídlo konzumovat v množství, které nepřetěžuje organismus, to znamená účelně, finančně únosně, a tedy hospodárně. Pokud nebudeme o svátcích jen jíst a sedět nebo ležet, ale půjdeme třeba na delší procházku, pak podle mne není důvod si cokoli z chutného kvalitního jídla odpírat. Názor dietologa MUDr. Antonína Hebrona: Z mého pohledu je třeba se o svátcích vyvarovat především přejídání, které těsně souvisí s psychikou. Mnoho lidí si totiž subjektivní nedostatek lásky a porozumění nahrazuje právě v citově vypjatém vánočním období množstvím jídla. Za vše mluví předvánoční přeplněné nákupní vozíky, jejichž obsah by stačil zásobit Kost darf dem Körper nicht nur nicht schaden, sie muss auch ein hochwertiger Brennstoff für dessen optimale Funktion sein. Die Bedeutung des Wortes rationell ist laut Wörterbuch verständnisvoll, auf Überlegung beruhend, mit Verstand begründbar, zweckvoll, wirtschaftlich. Nach dieser Erklärung sollten wir uns also auch über Weihnachten 1) vom Verstand leiten lassen, der uns auferlegt, schmackhafte Speisen aus besten Rohstoffen zu essen, um genügend Stoffe zu haben, die wir für den richtigen Gang des Organismus benötigen; 2) von der Überlegung ausgehen, dass die Natur schlauer ist als der Mensch und uns deshalb ihre Produkte und keine künstlichen Ersatzstoffe bietet; 3) das Essen in einer Menge zu konsumieren, die den Organismus nicht überlastet, das heißt, zweckvoll, finanziell tragbar und damit wirtschaftlich. Wenn wir über die Feiertage nicht nur essen und sitzen oder liegen, aber zum Beispiel auch einen längeren Spaziergang unternehmen, dann gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, irgend etwas von einem schmackhaften, qualitativ guten Essen zu verweigern.

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Exkluzivní. posezení u pohárku. Povzbuzení v každém doušku Ermunterung in jedem Schluck. Jak se rodí tradice Wie eine Tradition geboren wird

Exkluzivní. posezení u pohárku. Povzbuzení v každém doušku Ermunterung in jedem Schluck. Jak se rodí tradice Wie eine Tradition geboren wird Váš osobní výtisk / Ihr persönliches Exemplar Číslo/Folge: 05/2007 Ročník/Jahrgang: III. Povzbuzení v každém doušku Ermunterung in jedem Schluck Módnímu podzimu kraluje elegantní šedá... Der Hit des Modeherbstes

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Marketing zdraví? ... Marketing der Gesundheit? Terapie v zeleni ... Therapie im Grünen. Vítejte v Schengenu! ... Willkommen in Schengen!

Marketing zdraví? ... Marketing der Gesundheit? Terapie v zeleni ... Therapie im Grünen. Vítejte v Schengenu! ... Willkommen in Schengen! CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Co takhle Růžového kavalíra?... Wie wäre es mit Rosenkavalier? Marketing zdraví?... Marketing der Gesundheit? Terapie v zeleni... Therapie im Grünen

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_08

Více

Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens

Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Imperial Karlovy Vary a. s. U Imperialu 31 360 01 Karlovy Vary Czech Republic phone: +420 353 206 300 fax: +420 353 206 327 reception@imperialgroup.kv.cz

Více

Mariin prame. Architektura. Atmosphäre. rchitektur. Rašel. Ins. Inspiration. Mariin pramen. Atmosféra. ines, natürlich. tmosphäre.

Mariin prame. Architektura. Atmosphäre. rchitektur. Rašel. Ins. Inspiration. Mariin pramen. Atmosféra. ines, natürlich. tmosphäre. tmosphäre arienquelle Inspirace tmosféra rchitekt Rašel Mariin pramen rchitektur Marienquelle OPENING IN MY 2011 Rašelina Mariin prame ines, natürlich p on Reines, natürliches Moor tmosphäre rchitektur

Více

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Inhalt Obsah 9 10 12 14 16 Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, jak se máš? B Leichte Wörter Lehká slova Lektion 2 A Mein Stundenplan Můj rozvrh B Im Café V kavárně Deutsch ist leicht! Němčina

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra Vraky tatrovek se mu pod rukama mění v nablýskané skvosty Poválečný

Více

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník

Dovednosti 2009 1 a 2 ročník METODIKA 06 OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Dovednosti 2009 1 a 2 ročník Datum 1. ročník 16. 9. 2009 2. ročník 9. 6. 2009 Praktické i teoretické dovednosti Obsah Doba Předměty Učitele Skupiny Zahájení Pomůcky

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky Všechno nejlepší : Manželství Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Die allerbesten

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_06

Více

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24 Váš osobní výtisk / Ihr persönliches Exemplar Číslo/Folge: 06/2007 Ročník/Jahrgang: III. PUTOVÁNÍ S CHUTÍ RETSINY REISEBERICHT MIT RETINA- GESCHMACK...14 MĚJTE SE SEIEN SIE well...10 Když je víno ještě

Více

VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS?

VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS? I M P E R I A L Číslo/Folge: 3/2010 Ročník/Jahrgang: VI Na cestách s Pentalog Tour: Kutná Hora a Řezno Mit Pentalog Tour auf Reisen: Kutná Hora und Regensburg Imperial Design Symposium 2010 Karlovarská

Více

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ

OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 OBJEVTE NOVOU ŘADU MAGGI TEKUTÝCH FONDŮ Podporujeme Váš úspěch od roku 1883 Novinka! MAGGI Tekuté koncentráty Fondy Při vytváření nových MAGGI Fondů jsme chtěli udělat

Více

ESCADA& Fenomén Vitra. Phänomen Vitra. Karlovarská setkání: Beethoven a Schiller Karlsbader Stelldichein: Beethoven und Schiller

ESCADA& Fenomén Vitra. Phänomen Vitra. Karlovarská setkání: Beethoven a Schiller Karlsbader Stelldichein: Beethoven und Schiller I M P E R I A L Číslo/Folge: 1/2010 Ročník/Jahrgang: VI Karlovarská setkání: Beethoven a Schiller Karlsbader Stelldichein: Beethoven und Schiller Fenomén Vitra Phänomen Vitra Na cestách s Pentalog Tour:

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

V ZAHRADÁCH ZDRAVÍ WILLKOMMEN IN DEN GÄRTEN DER GESUNDHEIT. Číslo/Folge: 04-2009 Ročník/Jahrgang: V.

V ZAHRADÁCH ZDRAVÍ WILLKOMMEN IN DEN GÄRTEN DER GESUNDHEIT. Číslo/Folge: 04-2009 Ročník/Jahrgang: V. CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Procházka v tanečním rytmu... Spaziergang im Tanzrhythmus Zpívající legenda na Sanssouci... Eine singende Legende im Sanssouci Na lázně nejste nikdy

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912

tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912 tylový hostitel od roku 1912 tilvoller Gastgeber seit 1912 Hotel Imperial Libušina 18 360 01 Karlovy Vary Czech Republic phone: +420 353 203 113 fax: +420 353 203 151 e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA BANKOVNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ÚČET 1. Úloha Slovní zásoba a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1/2 bodu). 1) das erste

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ PROMINENTENGESPRÄCH MUDr. DR. MED. EDUARD BLÁHA. ŽIVOTNÍ JUBILEUM JAHRESTAG VON MUDr. DR. MED. HANA HORNÁTOVÁ

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ PROMINENTENGESPRÄCH MUDr. DR. MED. EDUARD BLÁHA. ŽIVOTNÍ JUBILEUM JAHRESTAG VON MUDr. DR. MED. HANA HORNÁTOVÁ PODZIM / HERBST 2013 ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ PROMINENTENGESPRÄCH MUDr. DR. MED. EDUARD BLÁHA ŽIVOTNÍ JUBILEUM JAHRESTAG VON MUDr. DR. MED. HANA HORNÁTOVÁ JÁCHYMOV - ZAJÍMAVÁ TURISTICKÁ DESTINACE JOACHIMSTHAL

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD

Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD HANDELSKORRESPONDENZ - OBCHODNÍ KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPIS VZOR Schokoladenfabrik Lorien GmbH Prinzenstraße 25 10963 Berlin 2011-02-21 BRD Firma SLADKÁ SASANKA, s.r.o. Jarní 200/2 140 00 Praha 4 TSCHECHISCHE

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit SPA RESORT SANSSOUCI**** U Imperialu 11 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 203 250 E mail: reservation@sanssouci.kv.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Více

Číslo/Folge: 04-2008 Ročník/Jahrgang: IV.

Číslo/Folge: 04-2008 Ročník/Jahrgang: IV. CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Jak se tančí v Orientu... Wie tanzt man im Orient Čím minerální voda vlastně léčí?... Wodurch heilt das Mineralwasser eigentlich? Coccinelle: vesmír

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Celý svět to o nás ví, Jáchymov Tě uzdraví!... pokračování čtenářské soutěže

Celý svět to o nás ví, Jáchymov Tě uzdraví!... pokračování čtenářské soutěže AQUAVIVA z i m a w i n t e r 2 0 0 8 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Léčebné lázně Jáchymov lázeňskou společností roku 2008 Heilbad Joachimsthal Kurgesellschaft des Jahres 2008

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

LIFE. Berlínské paradoxy. Walking. Berliner Paradoxe Perla jižních Čech Perle Südböhmens ČESKÝ KRUMLOV

LIFE. Berlínské paradoxy. Walking. Berliner Paradoxe Perla jižních Čech Perle Südböhmens ČESKÝ KRUMLOV Váš osobní výtisk / Ihr persönliches Exemplar I M P E R I A L LIFE Číslo/Folge: 02/2007 Ročník/Jahrgang: III. Přijde jaro, co na sebe? Der Frühling kommt, was ziehe ich an...? Walking Léčivé dary moře

Více