ŠPERKY S ODLESKY SLUNCE A LÁSKY. Trofeo Niké Bohemia. Schmuck, in dem sich SONNE und LIEBE widerspiegeln

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠPERKY S ODLESKY SLUNCE A LÁSKY. Trofeo Niké Bohemia. Schmuck, in dem sich SONNE und LIEBE widerspiegeln"

Transkript

1 I M P E R I A L Číslo/Folge: 4/2010 Ročník/Jahrgang: VI CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Na cestách s Pentalog Tour: po nejvýznamnějších českých hradech a zámcích Ohlédnutí za: Rückblick auf das: Trofeo Niké Bohemia 2010 Mit Pentalog Tour auf Reisen: Zu den berühmtesten tschechischen Burgen und Schlössern Schmuck, in dem sich SONNE und LIEBE widerspiegeln ŠPERKY S ODLESKY SLUNCE A LÁSKY Racionální strava i o Vánocích? Rationelle Kost auch zum Weihnachtsfest? FEJETON: O vlastním názoru aodůvěře FEUILLETON: Über eigene Meinung und Vertrauen I N T E R V I E W 10+ pro zdraví aneb proč si dopřát lázeňskou péči v Karlových Varech 10+ für die Gesundheit oder Warum sich eine Kurbehandlung in Karlovy Vary gönnen

2 MÁTE SE RÁDI? Odměňte se pobytem v hotelu Imperial! MÖGEN SIE SICH? Verwöhnen Sie sich mit einem Aufenthalt im Hotel Imperial Relaxační víkend Romantika v lázních Pohoda a uvolnění Rezervujte on-line! Relax-Wochenende Romantik im Heilbad Gemütlichkeit und Entspannung Reservieren Sie on-line! Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary Tel.: Fax: Member of Imperial Karlovy Vary Group

3 E D I T O R I A L Vážení čtenáři, možná právě teď přemýšlíte, jakým originálním vánočním dárkem překvapíte své blízké. Mám pro Vás tip darujte jim lázeňský pobyt v Karlových Varech. Takový dárek určitě ocení každý, protože přináší radost jak duši, tak tělu. Více podrobností o jeho kladech se můžete dozvědět v našem magazínu pod titulkem 10 + pro zdraví. Ostatně do lázní můžete jet kdykoliv i s celou rodinou na dovolenou, tedy i o Vánocích. Ať už budete trávit vánoční svátky kdekoliv v lázních, na horách, u moře nebo doma u rodinného krbu, přeji Vám hodně radosti a pohody a těším se na setkání s Vámi opět v novém roce. Hodně zdraví a štěstí, přátelé! Sehr geehrte Gäste, vielleicht überlegen Sie gerade, mit welchem originellen Weihnachtsgeschenk Sie Ihre Lieben überraschen könnten. Wir haben einen Tipp für Sie schenken Sie einen Kuraufenthalt in Karlovy Vary. Ein solches Geschenk wissen sicher alle zu schätzen, denn es bringt Freude für Körper und Seele. Nähere Details über dessen Vorteile erfahren Sie in unserem Magazin unter der Überschrift 10 + für die Gesundheit. Übrigens können Sie in den Kurort jederzeit auch mit der ganzen Familie zum Urlaubmachen kommen, also auch zu Weihnachten. Ganz gleich, ob Sie das Weihnachtsfest irgendwo im Kurort, in den Bergen, am Meer oder zu Hause am heimischen Kamin verbringen ich wünsche Ihnen viel Freude und Wohlbefinden und freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen erneut im neuen Jahr. Beste Gesundheit und Glück, liebe Freunde! Petr Milský Sales & Marketing Director Imperial Karlovy Vary Obsah tohoto čísla: pro zdraví aneb proč si dopřát lázeňskou péči v Karlových Varech 7... FEJETON: O vlastním názoru a důvěře Na návštěvě v karlovarském muzeu: Lázeňský koflík - praktický pomocník i módní doplněk Racionální strava i o Vánocích? Ohlédnutí za Trofeo Niké Bohemia Kouzlo ručně vyráběných českých vánočních ozdob Na cestách s Pentalog Tour: po nejvýznamnějších českých hradech a zámcích 38.. Šperky s odlesky slunce a lásky Vánoční a silvestrovský program Inhaltsverzeichnis: für die Gesundheit oder Warum sich eine Kurbehandlung in Karlovy Vary gönnen 9... FEUILLETON: Über eigene Meinung und Vertrauen Zu Besuch im Karlsbader Museum: Der Kurtrinkbecher ein praktischer Helfer und modernes Accessoire Rationelle Kost auch zum Weihnachtsfest? Rückblick auf das Trofeo Niké Bohemia Der Zauber handgemalten tschechischen Weihnachtsschmucks Mit Pentalog Tour auf Reisen Zu den berühmtesten tschechischen Burgen und Schlössern Schmuck, in dem sich Sonne und Liebe widerspiegeln Weihnachts- und Silvesterprogramm IMPERIAl LIFE Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ Adresa redakce / Adresse der Redaktion: Imperial Karlovy Vary a.s. U Imperialu 31, Karlovy Vary Tel.: Fax: Šéfredaktorka / Chefredaktorin: Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary číslo registrace / Registriernummer: MK ČR E Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Erscheint viermal jährlich, unverkäuflich Foto: KUKLIK.CZ, Czech Tourism, Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s. Layout: KUKLIK.CZ Vydavatel / Verleger: Pavel Kuklík sídlo / Sitz: Sokolská 28, Praha 2 IČ / ID-Nr.: DIČ / Steuer-ID-Nr.: CZ provozovna / Betriebsstätte Charkovská 24, Praha Tisk / Druck: Tiskárna Triangl, a. s. Beranových 65, Praha 9

4 2/ T H E M E 10+ pro zdraví aneb proč si dopřát lázeňskou péči v Karlových Varech 10+ für die Gesundheit oder Warum sich eine Kurbehandlung in Karlovy Vary gönnen Všichni toužíme být stále zdraví a při tom víme, že jen toužit nestačí, že to záleží především na nás samých. Jenže my jako jedinečné lidské bytosti přicházíme na svět s velmi individuální výbavou, která navíc nemusí být stoprocentní. Tím pádem je i péče o zdraví individuální záležitostí. Zkrátka jeden univerzální recept neexistuje, ale existují staletími prověřené formy péče o zdraví, mezi které patří lázeňství. Tak proč si lázeňskou péči nedopřát rovnou ve světoznámých Karlových Varech? + 1. léčivé klima Do Karlových Varů, slavného města v moři zeleně, přijíždějí lidé z různých koutů světa už od konce 16. století nejen za vyhlášenými léčivými prameny, ale také kvůli čistotě a kráse zdejší krajiny. Město je totiž od roku 1325 obklopeno romantickými lázeňskými lesy dnes doslova protkanými řadou promenádních cest, stezek a cyklotras. Z nich vybralo Kolegium karlovarských lázeňských lékařů 22 nejvhodnějších podle náročnosti k terénním vycházkám, které doporučují lázeňským hostům v rámci pohybové léčby. Wir alle sehnen uns danach, immer gesund zu sein, und wissen aber, dass Sehnsucht allein nicht reicht und dass es vor allem auf uns selbst ankommt. Leider kommen wir als einzigartige menschliche Wesen mit einer sehr individuellen Ausstattung auf die Welt, die außerdem nicht einhundertprozentig sein muss. Damit ist auch die Fürsorge um die eigene Gesundheit eine individuelle Sache. Kurzum ein universelles Rezept gibt es nicht, aber es existieren über Jahrhunderte bestätigte Formen der Gesundheitsfürsorge, zu denen auch das Kurwesen gehört. Warum sich also nicht gleich einen Kuraufenthalt im weltbekannten Karlovy Vary gönnen? + 1. heilendes Klima Nach Karlovy Vary, der berühmten Stadt im grünen Meer, kommen Menschen aus verschiedenen Winkeln der Welt bereits seit Ende 16. Jahrhunderts und das nicht nur wegen der berühmten Heilquellen, sondern auch wegen der Sauberkeit und Schönheit der hiesigen Landschaft. Die Stadt ist nämlich seit 1325 von romantischen Kurwäldern umgeben, die heute wortwörtlich von zahl-

5 10+ KARLOVARSKÉ KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE + 1. léčivé klima + 2. místní přírodní léčivé zdroje + 3. pitná kúra + 4. vodoléčebné procedury a masáže + 5. rehabilitace a pohybová léčba + 6. přídatná fyzikální léčba z umělých zdrojů + 7. dietoterapie + 8. psychoterapie a léková terapie + 9. zdravotní výchova atraktivní nabídka k využití volného času 10+ DER KARLSBADER KOMPLEXKUR + 1. heilendes Klima + 2. örtliche natürliche Heilmittelquellen + 3. Trinkkur + 4. hydrotherapeutische Behandlungen und Massagen + 5. Rehabilitation und Bewegungstherapie + 6. ergänzende physikalische Therapie aus künstlichen Quellen + 7. Diättherapie + 8. Psychotherapie und medikamentöse Therapie + 9. gesundheitsorientierte Aufklärung attraktives Angebot für Freizeitgestaltung

6 4/ T H E M E + 2. místní přírodní léčivé zdroje Karlovarská léčebná metoda je založená na komplexním působení místního přírodního bohatství termominerální vody, přírodních plynů a peloidů (bahna, rašeliny a slatiny) na lidský organismus. Proto se tato metoda zaměřuje především na nemoci trávicího a pohybového ústrojí a poruchy metabolismu. Významným specifikem karlovarského léčení je využívání termominerální vody nejen k pitné kúře, ale také k vodoléčebným procedurám. Zřídelní plyn se aplikuje formou plynových injekcí nebo lázní. Účinky peloidů jsou založeny na jejich schopnosti akumulovat a pomalu předávat větší teplo, než které by lidské tělo sneslo například ve vodní lázni. Kromě zvýšení látkové přeměny, zlepšení prokrvení a protizánětlivého působení mají peloidy schopnost svou kyselostí ničit mikroorganismy včetně plísní pitná kúra Pitná kúra je nejdůležitější součástí karlovarské lázeňské léčby. Zdejší termominerální voda je přírodní teplý iontový roztok obsahující rozpuštěný oxid uhličitý, sodík, vápník, draslík, hořčík, dále hydrogenuhličitan, síran, chlorid a mnoho dalších minerálních látek v malých až stopových množstvích. K pití se využívá 13 pramenů, které se chemicky liší jen nepatrně, zato velmi výrazně teplotou od 30 do 72 C, přičemž jeden litr termy obsa- reichen Promenadenwegen, Wanderpfaden und Radwegen durchwebt sind. Das Kollegium der Karlsbader Kurärzte hat 22 der bestgeeigneten je nach Schwierigkeitsgrad für Terrainwanderungen ausgewählt, die sie den Kurgästen im Rahmen der Bewegungstherapie empfehlen örtliche natürliche Heilmittelquellen Die Karlsbader Heilmethode beruht auf der komplexen Wirkung des hiesigen natürlichen Reichtums des Thermomineralwassers, der Naturgase sowie Peloide (Schlamm, Torf und Moor) auf den menschlichen Organismus. Deshalb richtet sich diese Methode vor allem auf Erkrankungen des Verdauungstraktes und Bewegungsapparates sowie Stoffwechselstörungen. Ein bedeutendes Spezifikum der Karlsbader Kur ist die Nutzung des Thermomineralwassers nicht nur für die Trinkkur, sondern auch für hydrotherapeutische Behandlungen. Das Sprudelgas wird in Form von Gasinjektionen verabreicht oder als Gasbad. Die Wirkungen des Peloids basieren auf deren Fähigkeit, mehr Wärme zu akkumulieren und langsam abzugeben, als der menschliche Körper im Wasserbad vertragen würde. Außer einer Erhöhung des Stoffwechsels, Verbesserung der Durchblutung sowie entzündungshemmender Wirkung haben Peloide die Fähigkeit, mit ihrer Säure Mikroorganismen und Pilze zu beseitigen.

7 huje přes 6 gramů minerálních solí. Nejteplejším, nejvydatnějším a nejznámějším pramenem je Vřídlo s teplotou 72 C. Karlovarská pitná kúra má prokazatelné příznivé účinky na zažívací trakt, látkovou výměnu a na zvýšení imunity vůči vlivům genetické a civilizační zátěže vodoléčebné procedury a masáže Vodoléčebné procedury se vyznačují mimořádnou variabilitou, protože využívají jak studené, tak teplé nebo horké vody či páry. Intenzita jejich působení se vždy přizpůsobuje individuálním potřebám každého hosta. Například střídání proudů teplé a studené vody slouží k posílení adaptačních mechanismů organismu, vířivé koupele působí převážně relaxačně podobně jako aromatické koupele s výtažky léčivých rostlin, které mají navíc silný regenerační účinek. Přírodních léčivých zdrojů využívají minerální uhličité a perličkové koupele, suché uhličité koupele, koupele s přísadou peloidů, nebo floating, koupel s takovou koncentrací soli jakou má voda v Mrtvém moři. Karlovarská léčebná metoda používá k léčení také všechny druhy masáží. Jejich cílem je pomoci urychlit metabolismus a posilovat imunitu, ovlivnit svalové napětí a zmírnit křeče, umožnit hlubší a lehčí dýchání, čistit tělo od škodlivin, ulevit při oběhových obtížích a zbavit nás napětí a stresu Trinkkur Die Trinkkur ist der wichtigste Bestandteil der Karlsbader Heilkur. Das hiesige Thermomineralwasser ist eine natürliche warme Ionenlösung, die gelöstes Kohlendioxid, Natrium, Kalzium, Kalium, Magnesium sowie Hydrogenkarbonat, Sulfat, Chlorid u.v.a. Mineralstoffe in Kleinst- bis Spurenmengen enthält. Zum Trinken werden 13 Quellen genutzt, die sich chemisch nur gering unterscheiden, dafür aber in der Temperatur von 30 bis 72 C. Ein Liter Therme enthält mehr als 6 Gramm Mineralsalze. Die wärmste, ergiebigste und bekannteste Quelle ist der Sprudel mit einer Temperatur von 72 C. Die Karlsbader Trinkkur hat nachweisbare positive Wirkungen auf den Verdauungstrakt, den Stoffwechsel und die Erhöhung der Immunität gegenüber Einflüssen genetischer und zivilisationsbedingter Belastung hydrotherapeutische Behandlungen und Massagen Hydrotherapeutische Behandlungen zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Variabilität aus, da sowohl kaltes, als auch warmes oder heißes Wasser bzw. Dampf genutzt werden. Die Intensität deren Wirkung passt sich stets den individuellen Bedürfnissen jedes Gastes an.

8 6/ T H E M E + 5. léčebná rehabilitace a pohybová léčba Nejdůležitější metodou léčebné rehabilitace je léčebná tělesná výchova. Zahrnuje jak všeobecná kondiční cvičení, tak speciální cvičení zaměřená na konkrétní problémy. Provádí se buď individuální formou nebo ve skupinách. Pohybová léčba využívá mimo jiné výhody intenzivního cvičení v teplém vodním prostředí, které nezatěžuje ani klouby, ani kardiovaskulární systém. Cvičební programy pomáhají zlepšit krevní oběh, zpevnit svalstvo, zbavit tělo svalového napětí a získat lepší ohebnost a koordinaci. Tradiční součástí karlovarského léčení jsou lázeňské vycházky, které ideálně propojují pohybovou aktivitu s estetickým prožitkem. Množství vyhlídek a rozhleden v lázeňských lesích totiž nabízí okouzlující výhledy na přírodní scenérie i jedinečnou lázeňskou architekturu. Karlovarská nej- mezi českými lázněmi jsou to největší a nejslavnější české lázně; léčí se v nich nejvíce hostů z celého světa; mají nejteplejší léčivé prameny s nejsilnějšími léčebnými účinky; mají nejvíce kolonád, rozhleden a vyhlídek; mají lázeňské lesy s nejstarší historií od roku 1325; mají mezinárodní letiště; hostí nejvýznamnější mezinárodní filmový festival v ČR; mají v okolí nejvíce golfových hřišť přídatná fyzikální léčba z umělých zdrojů Jde o léčení elektrickými proudy, ultrazvukem, elektromagnetickým zářením a magnetickým polem. Elektroléčba využívá účinku jednosměrného elektrického proudu, který dráždí svalové a nervové tkáně, uvolňuje napětí, zbavuje bolesti a pomocí tepelného účinku vysokofrekvenčního proudu působí protizánětlivě. Během sonoterapie se působením ultrazvukových vln rozechvívají a jemně masírují tkáně, při čemž dochází k mechanickému rozpouštění srůstů a vápenatých usazenin. Ultrazvuk také snižuje svalové napětí a pocity bolesti. Fototerapie využívá účinků záření z umělých zdrojů infračerveného záření k prohřátí, viditelného záření k působení na nervový systém a ultrafialového záření prostřednictvím například biolampy, laseru nebo soluxu k hojení ran a při kožních problémech. Magnetoterapie léčí statickým, střídavým a pulzním magnetickým polem nejen onemocnění pohybového aparátu a trávicího ústrojí, ale také onemocnění tepen, žil a lymfatických cév dietoterapie Dietoterapie je nedílnou součástí karlovarské komplexní lázeňské péče zaměřené na choroby trávicího ústrojí a poruch látkové výměny, jako je diabetes mellitus, zvýšená hladina tuků v krvi, dna a obezita. V lázních působí odborní lékařidietologové a nutriční terapeuté, kteří sestavují individuální jídelníček a vysvětlí vše ohledně přípravy jídla, abyste mohli ve svém stravovacím programu pokračovat i po návratu domů psychoterapie a léková terapie V průběhu 21 až 28denní komplexní lázeňské péče prochází host třemi fázemi léčení, které se promítají nejen do jeho klinických a laboratorních ukazatelů, ale také do subjektivních pocitů, jako je neklid, nespavost, rozladění, obnovení bolesti a podobně. Během kontrol a konzultací se lázeňský lékař zajímá také o vaše pocity a podle potřeby je řeší malou psychoterapií, popřípadě i léky.

9 F E J E T O N /7 Zum Beispiel dient ein Wechsel von warmem und kaltem Wasser der Kräftigung der Adaptationsmechanismen des Organismus, Wirbelbäder wirken vorwiegend entspannend, ähnlich wie Aromabäder mit Heilpflanzenextrakten, die außerdem eine starke regenerierende Wirkung haben. Natürliche Heilmittelquellen werden für Mineralbäder in Form von Kohlensäure- oder Perlbädern, für trockene Kohlensäurebäder, Bäder mit Moorzusatz oder Floating genutzt ein Bad mit einer Salzkonzentration, wie es das Wasser im toten Meer hat. Die Karlsbader Heilmethode nutzt für die Therapie ebenso alle Massagearten. Deren Ziel ist es, den Stoffwechsel anzuregen und die Immunität zu stärken, Muskelverspannungen zu lockern und Krämpfe zu lösen, eine tiefere und leichtere Atmung zu ermöglichen, den Körper von Schadstoffen zu reinigen, bei Kreislaufbeschwerden zu helfen und uns von Spannung und Stress zu befreien Heilrehabilitation und Bewegungstherapie Die wichtigste Methode der Heilrehabilitation ist die Heilgymnastik. Sie beinhaltet sowohl allgemeine Konditionsgymnastik, als auch spezielle Übungen für konkrete Probleme. Sie erfolgt entweder in individueller Form oder als Gruppengymnastik. Bewegungstherapie nutzt unter anderem die Vorteile einer intensiven Gymnastik im warmen Wasser, das weder Gelenke, noch das Herz- Kreislaufsystem belastet. Die Übungsprogramme helfen, den Kreislauf zu verbessern, die Muskulatur zu festigen, den Körper von Verspannungen zu befreien und eine bessere Beweglichkeit und Koordination zu erreichen. Traditioneller Bestandteil der Karlsbader Kurtherapie sind die Kurspaziergänge, bei denen auf ideale Art und Weise Bewegungsaktivität und ästhetische Erlebnisse verknüpft werden. Die zahlreichen Ausblicke und Aussichtstürme bieten bezaubernde Blicke auf die Naturszenerie sowie einzigartige Kurarchitektur ergänzende physikalische Therapie aus künstlichen Quellen Hierbei handelt es sich um elektrische Ströme, Ultraschall, elektromagnetische Strahlung sowie Magnetfeld. Die Elektrotherapie nutzt die Wirkung des Gleichstroms, der Muskel- und Nervengewebe reizt, Spannungen lockert, Schmerzen lindert und mittels Wärmewirkung des Hochfrequenzstromes entzündungshemmend wirkt. Während der Sonotherapie wird mittels Ultraschallwellen das Gewebe leicht ins Schwingen gebracht und zart massiert, wobei es zu einer mechanischen Auflösung von Verwachsungen und Kalkablagerungen kommt. Ultraschall lindert ebenso Muskelverspannungen und Schmerzen. Die Fototherapie nutzt die Wirkung der Strahlen aus künstlichen Quellen Infrarotstrahlung zum Erwärmen, sichtbares Licht, um auf das Nervensystem zu wirken, und ultravio- O vlastním názoru a důvěře Čas plyne, dějiny utíkají a svět se mění. I ten medicínský. Lidé vždycky byli, jsou a nezdá se, že by ani přes všechny optimistické vize genetických inženýrů měli přestat být v dohledné době nemocní. Nemoc patří k životu. K některému častěji, k některému méně často, k některému nemoc vážná a život ohrožující, k jinému jen občasná rýma. Ale těžko bychom našli člověka, jehož tělo a mysl fungují od začátku do konce bez poruchy. A protože existují nemoci znepříjemňující či znemožňující člověku spokojený život, odnepaměti byla a nejspíše vždycky bude potřeba lékařů. Za starých časů šamani a medicinmani vyháněli nemoci z těl a duší zaříkadly a složitými obřady a jejich magie vzbuzovala v nemocných posvátný respekt a strach. Kořenářky a lidoví léčitelé žili spíše v ústraní se svými recepty na lektvary, tinktury a čaje a jejich hluboké znalosti přírody a jejích účinků na lidské tělo jim přinesly jak úctu a autoritu, tak obavy a nepřátelství. Nedůvěřovat jejich radám by však ve starých dobách napadlo málokoho - nic jiného než důvěřovat nakonec nemocným také nezbývalo. Hippokrates a Galénos ve starém Řecku nebo Ibn Síná neboli Avicenna ve staré Persii byli osvícenými učenci, filozofy, vyznali se v matematice, fyzice, astronomii a svými léčebnými metodami vzbuzovali také přirozeně velkou úctu. Však jim stáli za zády bohové jako řecký Aeskulap! Lékař byl po staletí nezpochybnitelnou autoritou a není divu - ničeho se člověk neobává více než nemoci a smrti. Když se podíváme pozorněji, najdeme i v dnešní medicíně zbytky magie, slepé důvěry, stopy podřízenosti pacientů a božské nadřazenosti lékařů. Lékaři mají namísto rituálních oděvů bílé pláště a každý lékařský úkon je trochu rituálem - od desinfekce rukou chirurgů přes vypisování receptu až po vyšetřování složitými přístroji, o jejichž přesném účelu a fungování ví pacient pramálo. Obecně dnes nezdravotník ví o diagnostických a léčebných postupech ještě méně než kdysi - natolik jsou sofistikované a složité, natolik je dnes medicína propojena s technikou, natolik pružně do sebe vstřebává nejnovější poznatky vědy. Na druhou stranu pacient již dávno není v podřízené roli. Lékař potřebuje informovaný souhlas, aby mohl provést léčebný zákrok, pacient má právo požadovat podrobné vysvětlení, žádat názor jiného odborníka, změnit lékaře, pokud mu nedůvěřuje, smí odmítnout vyšetření nebo léčbu. A to je dobře. Svoje zdraví máme každý ve svých rukou. Jsme to v první řadě my, kdo jsme za sebe zodpovědní, jsme to my, kdo rozhoduje o našem životě. Přeje tomu doba, její demokratické myšlenky a informovanost lidí, a přejí tomu peníze. Ano, peníze - když vím, že jsem to já, kdo nakonec zaplatí lék, pobyt v nemocnici nebo lázeňskou proceduru, proč by o mé léčbě a mém pobytu v nemocnici měl rozhodovat někdo druhý? Jenže... Vždycky je nějaké jenže. Je to také dobře, protože ta jenže brání extrémům a vedou ke zlaté střední cestě. A harmonický střed vede ke klidu a ke zdraví. Určitě se většina z nás shodne na tom, že přijít k lékaři a nadiktovat si léčbu, protože je to za moje peníze a protože to například mé sousedce také pomohlo nebo protože na to byla reklama v časopise, by byl extrém, který by nám příliš nepomohl. A tak si ti z nás, kterým záleží na vlastním zdraví a životní pohodě, nejspíš ivbudoucnu vyslechneme rady zdravotníků a spolehneme se na jejich znalosti a zkušenosti. S kritickým nadhledem a možností nesouhlasit, ale také s důvěrou, že vědí o medicíně přece jenom více než my nelékaři. Že nám chtějí pomoct a že ví jak. Protože jedna věc bude platit stále - nemůžeme všichni rozumět všemu. A protože důvěra sama je lék. Andrea Platznerová

10 8/ T H E M E + 9. zdravotní výchova Pobytem v lázních se organismus regeneruje, pročistí, odpočine si od chemických léků snížením jejich spotřeby a především se zbaví na určitý čas stresujících momentů, které přináší životní, pracovní i rodinné prostředí. Ale je potřeba se dívat dopředu a po návratu z lázní se už nevracet zpátky do zajetých kolejí, najít v sobě sílu žít zdravějším životním stylem. Také v tomto ohledu má lázeňský pobyt ohromné plus, že nás konkrétně, krok za krokem, učí, jak na to. Lázeňští odborníci na nás mají oproti obvodním lékařům více času, můžeme s nimi v klidu probrat své problémy a hlavně odhalit jejich příčinu. Pokud si vezmeme jejich doporučení k srdci, bude nám příznivý efekt léčení fungovat skoro celý další rok atraktivní nabídka k využití volného času Lázeňské léčení hraje významnou roli v prevenci vzniku civilizačních nemocí a chorob stáří. Dnes můžete jet do lázní klidně s celou rodinou jako na dovolenou, určitě se vám to vyplatí: při srovnatelných cenách s pobytem u moře vám odpadnou stresy spojené s dlouhým cestováním a aklimatizací, nezvyklou stravou a podobně, a hlavně dostanete nesrovnatelně lepší péči pod dozorem odborníků. Také nabídka k využití volného času je v Karlových Varech skutečně atraktivní. Město je významným lettes Licht z.b. mittels Biolampe, Laser oder Solux zur Heilung von Wunden und bei Hautproblemen. Magnetfeldtherapie heilt durch statisches, wechselhaftes und pulsierendes Magnetfeld nicht nur Erkrankungen des Bewegungsapparates und Verdauungstraktes, sondern auch Erkrankungen der Arterien, Venen und Lymphgefäße Diättherapie Diättherapie ist ein untrennbarer Bestandteil der Karlsbader Komplexkur, die auf Erkrankungen des Verdauungstraktes sowie Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus, erhöhter Fettspiegel im Blut, Gicht und Fettleibigkeit gerichtet ist. In den Kureinrichtungen sind Fachärzte Diätologen sowie Ernährungstherapeuten tätig, die einen individuellen Ernährungsplan zusammenstellen und alles Notwendige betreffs Speisezubereitung erläutern, damit Sie auch nach Rückkehr an den Heimatort mit Ihrem Ernährungsprogramm zu Hause fortfahren können Psychotherapie und medikamentöse Therapie Während der 21- bis 28-tägigen Komplexkur durchläuft der Gast drei Kurphasen, die sich nicht nur in dessen klinischen und laboranalytischen Parametern widerspiegeln, sondern auch in subjektivem Befinden bzw. Empfindun-

11 F E U I L L E T O N /9 gen wie z.b. Unruhe, Schlafstörung, Launeschwankungen, Erneuerung von Schmerzen u.ä. Während der Kontrollen und Konsultationen fragt Sie der Kurarzt auch nach Ihrem subjektiven Empfinden und löst dieses je nach Bedarf mittels kleiner Psychotherapie, ggf. Medikamenten + 9. gesundheitsorientierte Aufklärung Durch den Aufenthalt im Kurort regeneriert der Organismus, reinigt sich, erholt sich von chemischen Medikamenten, indem diese reduziert werden können, und entledigt sich zumindest für eine bestimmte Zeit vor allem Stress verursachender Momente, die Lebens-, Arbeits- und Familienumfeld mit sich bringen. Es ist jedoch notwendig, nach vorn zu blicken und nach der Rückkehr nach Hause nicht in die gleichen eingefahrenen Gleise zurückzukehren, sondern in sich die Kraft zu finden, einen gesunderen Lebensstil zu leben. Auch in dieser Hinsicht hat der Kuraufenthalt ein enormes Plus er lehrt uns Schritt für Schritt, wie wir dies meistern können. Die Kurfachleute haben für uns im Gegensatz zum Haus- oder Facharzt mehr Zeit; wir können unsere Probleme direkt mit ihnen diskutieren und vor allem deren Ursache aufdecken. Falls wir uns deren Empfehlung zu Herzen nehmen, wird der positive Effekt der Kur fast ein ganzes weiteres Jahr anhalten. Über eigene Meinung und Vertrauen Die Zeit vergeht, die Geschichte schwindet und die Welt ändert sich auch die medizinische. Die Menschen waren stets, sind und werden, wie es scheint, selbst trotz aller optimistischen Visionen der Genetikingenieure in nahester Zukunft nicht aufhören krank zu sein. Krankheit gehört zum Leben. Bei dem Einen häufiger, bei einem Anderen weniger, bei dem Einen ist es eine ernste und lebensbedrohliche Krankheit, bei dem Anderen nur ein gelegentlicher Schnupfen. Aber nur schwer würden wir einen Menschen finden, bei dem von Anfang bis Ende Körper und Geist störungsfrei funktionieren. Und da Krankheiten existieren, die dem Menschen das angenehme Leben verderben oder unmöglich machen, wurden und höchstwahrscheinlich werden Ärzte stets gebraucht. In uralten Zeiten trieben Schamanen und Medizinmänner mit Zaubersprüchen und komplizierten Ritualen Krankheiten aus Körper und Seele und deren Magie erweckte bei den Kranken heiligen Respekt und Angst. Kräuterweiber und Volksheilpraktiker mit ihren Rezepturen für Gebräue, Tinkturen und Tees lebten eher im Schatten; deren tief greifende Kenntnisse über Natur und deren Wirkungen auf den menschlichen Organismus brachten ihnen sowohl Achtung und Autorität, als auch Furcht und Feindschaft. Deren Ratschlägen nicht zu trauen, wäre in alten Zeiten nur kaum einem in den Sinn gekommen den Kranken ist letztendlich auch nichts anderes übrig geblieben als zu glauben. Hippokrates und Galenus im alten Griechenland oder Ibn Sina bzw. Avicenna im alten Persien waren aufgeklärte Gelehrte Philosophen, die sich auskannten in Mathematik, Physik und Astronomie, und durch ihre Heilmethoden natürlich auch Hochachtung erweckten. Hinter deren Rücken standen jedoch die Götter wie z.b. der griechische Äskulap! Der Arzt war über Jahrhunderte eine unanzweifelbare Autorität und das ist kein Wunder fürchtet sich doch der Mensch vor nichts mehr als vor Krankheit und Tod. Wenn wir einmal genauer hinsehen, finden wir auch in der heutigen Medizin Reste von Magie, blindem Vertrauen, Spuren der Unterordnung von Patienten und göttliche Überordnung der Ärzte. Die Ärzte tragen anstelle ritueller Kleider weiße Kittel und jeder ärztliche Handgriff ist eine Art Ritual von der Desinfektion der Hände des Chirurgen über die Ausschreibung eines Rezepts bis hin zur Untersuchung mittels komplizierter Geräte, über dessen Zweck und Funktion der Patient kaum etwas weiß. Allgemein weiß ein Nichtmediziner heute über diagnostische und therapeutische Verfahren noch weniger als früher sie sind heute so sophistisch und kompliziert; die Medizin ist heute so sehr mit Technik verbunden und absorbiert in sich so flexibel neueste Erkenntnisse der Wissenschaft. Andererseits befindet sich der Patient seit langem nicht mehr in der untergeordneten Rolle. Der Arzt benötigt dessen Einverständnis, um einen therapeutischen Eingriff vornehmen zu können; der Patient hat das Recht, genaue Erklärungen zu verlangen oder die Meinung eines anderen Facharztes zu erfragen; er darf den Arzt wechseln, falls er ihm nicht vertraut, und er darf Untersuchungen oder Behandlungen ablehnen. Und das ist gut so, denn unsere Gesundheit halten wir selbst in unseren Händen. In erster Reihe sind wir es, die verantwortlich sind für uns selbst, wir sind es, die über unser Leben entscheiden. Die heutige Zeit kommt uns hier entgegen deren demokratische Gedanken und die Informiertheit der Menschen und auch das Geld kommt uns hier recht. Ja, Geld weiß ich doch, dass ich es bin, der letztendlich das Medikament oder den Aufenthalt im Krankenhaus oder eine Kurbehandlung bezahlen muss. Warum also sollte über meine Behandlung und meinen Aufenthalt im Krankenhaus ein Anderer entscheiden? Aber... es gibt immer ein aber. Auch das ist gut, denn dieses aber schützt vor Extremen und führt zum goldenen Mittelweg. Und die harmonische Mitte führt zu Ruhe und Gesundheit. Sicher ist die Mehrheit von Ihnen der gleichen Meinung, dass ein Kommen zum Arzt und Selbstdiktieren der Behandlung, weil es mein Geld ist und weil dies zum Beispiel meiner Nachbarin auch geholfen hat oder weil es eine Werbung in einer Zeitschrift gab, ein Extrem wäre, das uns nicht allzu sehr helfen würde. Und so werden sich diejenigen von uns, denen die eigene Gesundheit und Lebensfreude am Herzen liegt, wohl auch in Zukunft die Ratschläge der Mediziner annehmen und sich auf deren Kenntnisse und Erfahrungen verlassen. Zwar mit kritischem Überblick und der Möglichkeit abzulehnen, aber auch mit dem Vertrauen, dass sie über Medizin doch ein wenig mehr wissen als wir Nichtärzte, dass sie uns helfen wollen und wissen wie. Denn eine Sache wird stets gelten: wir können nicht alle alles verstehen. Und weil Vertrauen selbst ein Medikament ist. Andrea Platznerová

V ZAHRADÁCH ZDRAVÍ WILLKOMMEN IN DEN GÄRTEN DER GESUNDHEIT. Číslo/Folge: 04-2009 Ročník/Jahrgang: V.

V ZAHRADÁCH ZDRAVÍ WILLKOMMEN IN DEN GÄRTEN DER GESUNDHEIT. Číslo/Folge: 04-2009 Ročník/Jahrgang: V. CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Procházka v tanečním rytmu... Spaziergang im Tanzrhythmus Zpívající legenda na Sanssouci... Eine singende Legende im Sanssouci Na lázně nejste nikdy

Více

VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS?

VÍTE, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPA A WELLNESS? I M P E R I A L Číslo/Folge: 3/2010 Ročník/Jahrgang: VI Na cestách s Pentalog Tour: Kutná Hora a Řezno Mit Pentalog Tour auf Reisen: Kutná Hora und Regensburg Imperial Design Symposium 2010 Karlovarská

Více

Číslo/Folge: 04-2008 Ročník/Jahrgang: IV.

Číslo/Folge: 04-2008 Ročník/Jahrgang: IV. CZ / D Váš osobní výtisk - Ihr persönliches Exemplar Jak se tančí v Orientu... Wie tanzt man im Orient Čím minerální voda vlastně léčí?... Wodurch heilt das Mineralwasser eigentlich? Coccinelle: vesmír

Více

Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens

Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Tvůrce moderního lázeňství Gestalter modernen Kurwesens Imperial Karlovy Vary a. s. U Imperialu 31 360 01 Karlovy Vary Czech Republic phone: +420 353 206 300 fax: +420 353 206 327 reception@imperialgroup.kv.cz

Více

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit

Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit SPA RESORT SANSSOUCI**** U Imperialu 11 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Zahrady zdraví Gärten der Gesundheit Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 203 250 E mail: reservation@sanssouci.kv.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Více

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24

well MĚJTE SE SEIEN SIE Když je víno ještě mladé ...14 ...10 CESTA NA KONEC SVŰTA...36 ...24 Váš osobní výtisk / Ihr persönliches Exemplar Číslo/Folge: 06/2007 Ročník/Jahrgang: III. PUTOVÁNÍ S CHUTÍ RETSINY REISEBERICHT MIT RETINA- GESCHMACK...14 MĚJTE SE SEIEN SIE well...10 Když je víno ještě

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE Léto/ Sommer 2014 LETNÍ KULTURNÍ LAHŮDKY KULTURELLE HIGHLIGHTS DES DIESJÄHRIGEN SOMMERS VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU MACHEN SIE SICH ALLE VORTEILE UNSERES TREUEPROGRAMMES ZU NUTZE ADVENT,

Více

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI Jaro / Frühjahr 2015 ZA ODPOČINKEM DO KRUŠNÝCH HOR / AKTIVE ERHOLUNG IM ERZGEBIRGE ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 16.-17. KVĚTNA ERÖFFNUNG DER KURSAISON AM 16.-17. MAI OBSAH INHALT 4-5 ZAJÍMAVOSTI INTERESSANTES

Více

VITAL t dny plné relaxace. VITAL Relaxing-Wochen punkteten beim Großen Preis

VITAL t dny plné relaxace. VITAL Relaxing-Wochen punkteten beim Großen Preis AQUAVIVA j a r o f r ü h l i n g 2 0 1 1 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL VITAL t dny plné relaxace bodovaly ve Velké cenû VITAL Relaxing-Wochen punkteten beim Großen Preis Hotel

Více

Zima / Winter 2013. Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen

Zima / Winter 2013. Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen Zima / Winter 2013 Rozhovor se Zdeňkem Zelenkou Zdeněk Zelenka und sein neues Wintermärchen 66. PLES V RADIUM PALÁCI 66 GALA-BALL 2014 Zimní motiv Hana Gerzanicová OBSAH INHALT Přilétla královna z ledové

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA zima Winter 2010-2011 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Hotel Bûhounek získal prestiïní ocenûní Das Kurhotel Bûhounek erhielt einen begehrten Preis Samuel Palán Pfiál bych

Více

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS

PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS PŘÁTELÉ V SRDCI EVROPY FREUNDE IM HERZEN EUROPAS Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Kofinanziert durch die Europäische Union aus dem

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg

Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg Die Venerie - La Veneria zu Feldsberg von Lada Rakovská Museumsverein Feldsberg ins Deutſche übertragen von Dieter Friedl, Otto Berger Heimatmuſeum Bernhardsthal 2012 zum Geleit Die Venerie zu Feldsberg

Více

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM ROMA-GENERATION 2.0 ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN September 2013 Februar 2015 ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM Září 2013 únor 2015 RomaTrial

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com J A R O I F R Ü H L I N G I S P R I N G 1 I 2 0 1 3 PuppJournal G R A N D H O T E L P U P P www.pupp.cz www.summithotels.com No Better Place To Go American Roulette Blackjack Russian Poker Slots all games

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com

PuppJournal. www.pupp.cz www.summithotels.com P O D Z I M I H E R B S T I A U T U M N 3 I 2 0 1 3 PuppJournal www.pupp.cz www.summithotels.com Content Události I Ereignisse I Events 5-8 Rozhovor I Gespräch I Interview 10-11 Sága rodu Puppů I Die

Více

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více