TÉMA Internet: právo a kriminalita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMA Internet: právo a kriminalita"

Transkript

1 / ročník 1 TÉMA Internet: právo a kriminalita Editorial Milí čtenáři! Máte před sebou přílohu časopisu Inflow, která se zaměřuje na téma právo, internet a kriminalita. Posvítíme si na některé paragrafy (obzvláště na ty v autorském zákoně), zblízka si prohlédneme ta nejpodstatnější nebezpečí, číhající v temných zákoutích internetu. Vysvětlíme si některé pojmy. Říká vám například něco termín pharming? Dáváte si pozor, kam zadáváte své citlivé údaje? Na webu by měl být člověk obezřetnější než kdekoli jinde, to je totiž ta pravá divočina. Je to sice divočina, ale vy nesmíte zdivočet! Podívejte se na článek o netiketě a osvěžte si paměť - stejně jako každé jiné společenské prostory, i internet má svá pravidla. Mezi ně mimo jiné patří i pravidlo nešíření hoaxů. Nevíte co je hoax? Pak zajisté uvítáte článek právě na toto téma. Ale je toho mnohem více - jen se mrkněte na obsah. Příjemné čtení! OBSAH Spam aneb čert ho vem... 1 Phishing... už i v českém rhybníčku 2 Autorský zákon: co je zač? 3 Netiketa známá neznámá 4 Hoax: trpíme jím všichni 5 Hacking: průniky do sítí 6 Pláč knihovníka aneb něco málo k šíření softwaru 7 Pharming: Farmaření? Ale kdepak! 8 Typologie stahovačů z Internetu 8 BSA: Prosím, neplést s BSE... 9 Minislovníček 10 Ministerstvo kultury: opora české pirátské scény? 11 Peter Kahoun 0

2 1 Spam aneb čert ho vem... Každému z nás do ové klasickou poštou a přetrval i do internetového věku. schránky již někdy přišla elektronická zpráva typu: Podpořte své mužství K definování pojmu spam jsem těmito tabletkami a už nikdy nebudete sám nebo Rozešlete toto přání si dovolil citovat Wikipedii: Spam je nevyžádané masově šířené sdělení 30 lidem do 5 minut nebo budete (nejčastěji reklamní) šířené internetem. zítra propuštěni z práce. Takovýmto Pro účely tohoto článku budu používat ům se říká spam. spíše termín obchodní sdělení, protože Ve svém článku se budu zabývat pouze základním seznámením takto jej uvádí zákon. Spam je nejčastěji ve formě obchodního sdělení a na to taky pa- s pojmem spam, nikoli způsoby boje proti němu, protože je to rozsáhlé matuje příslušný zákon č. 480/2004 téma, které si jistě zaslouží pozornost Sb. o některých službách informační v nějakém případném dalším článku. společnosti a o změně některých zákonů Kde se název spam vlastně vzal? Od (dále jen zákon ), který nabyl účinnosti 30. let 20. století se v Americe vyráběly dnem jeho vyhlášení, tedy konzervy s lančmítem nazvané velkými Tento zákon nezakazuje rozesílání písmeny SPAM a za 2. světové války se spamu obecně, zakazuje jej jen pokud tyto masové konzervy masově rozšířily je ve formě nevyžádaného obchodního do Velké Británie, kde jejich obliba sdělení. postupně klesala, za což si vysloužila K 1. srpnu vstoupila v platnost novela účinkování v závěrečném dílu satirického seriálu Monty Pythonův létající tohoto zákona, která oproti původní právní úpravě nově zavedla možnost zasílat obchodní sdělení osobám, které již cirkus. Posléze se název spam začal využívat pro hromadně rozesílanou byly v obchodním vztahu k odesílateli, zprávu na Usenetu, až se nakonec a to i bez předchozího souhlasu. Musí význam ustálil pro šíření reklamy však být splněna podmínka, že zákazník využití podrobností elektronického kontaktu pro zasílání těchto obchodních sdělení původně neodmítl (neznamená to jen nezaškrtnout políčko souhlasím se zasíláním informačních ů). Další podmínkou je povinnost ukončit zasílání obchodních sdělení v okamžiku, kdy zákazník vysloví nesouhlas. Tento nesouhlas musí mít zákazník možnost učinit jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet odesílatele. Výkonem dozoru nad šířením obchodních sdělení prováděným v rámci podnikatelské činnosti byl pověřen Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého se mohou podávat podněty na prošetření zasílání nevyžádaných obchodních sdělení (zde připomínám, že uvedení pouhé internetové stránky do elektronické pošty není považováno za obchodní sdělení). Ten může právnické osobě, která zasílá obchodní sdělení nedovolenými prostředky vyjmenovanými v 11 zákona, uložit pokutu do výše Kč, což zejména s blížícími se svátky vánočními by byl nepříjemný dárek pod stromeček. Za rok 2006 rozdal zmíněný úřad na základě 1503 podnětů (nárůst oproti roku 2005 o zhruba 590%) pokuty v celkové výši Kč. Rekordní jednorázovou pokutu udělenou v České republice je Kč. Oproti tomu v USA činí výše rekordní pokuty udělené jednotlivci neuvěřitelných dolarů. V Nizozemí je to euro, kterou dostal muž za čtrnáctiměsíční rozeslání nevyžádané pošty (za uvedenou dobu si tímto způsobem vydělal euro). V Nizozemí platí, podobně jako u nás, zákaz rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení od roku OPTA, což je úřad pro dozor nad jejich šířením, doufá, že tato pokuta poslouží jako odstrašující případ pro ostatní. No, uvidíme. ZDROJE / odkazy Lukáš Bozděch Adam.cz: zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže - ITBiz.cz - Technology News - Úřad pro ochranu osobních údajů - Wikipedie - otevřená encyklopedie - Xinhua

3 2 PHIshing... už i v českém rhybníčku Ačkoliv zahraniční bezpečnostní nebo přechod na nový bezpečnostní složky se s phishingem setkávají již delší systém). Odkaz vás potom přesměruje čas, k nám tato vymoženost moderní na stránky, které vypadají úplně doby dorazila relativně nedávno. Co si stejně jako stránky vaší banky, a chce na nás podvodníci nachystali tentokrát? po vás zadat bezpečnostní údaje. Po případném nahlášení těchto stránek Zabezpečení internetového bankovnictví je jedna věc, lidská blbost jsou sice po pár dnech zablokovány či odstraněny, ale to stačí, aby se alespoň bohužel věc druhá. Vydělávalo se na ní malé procento klientů nachytalo a své odjakživa a vydělávat bude. Anglické přihlašovací údaje podvodníkům odeslalo. Následek vykradený účet. slovíčko fishing (rybaření, rybolov), z něhož nám termín phishing vznikl, naznačuje, že lidé jsou loveni na V zahraničí existují organizace, nějakou návnadu. Alternativní český termín rhybaření se zatím moc neujímá. proti phishingu a jeho novější verzi, které se zabývají výhradně bojem pharmingu ( farmaření ). Je to např. Antiphishing Working Group (APWG) nebo A na co se lidé lépe chytají, než na peníze? Takový podvodník si nejdříve Phishing Incident Reporting and Termination Squad (PIRT). Zatímco prvně sežene čísla kreditních karet a ové kontakty na jejich majitele. Češi zatím jmenovaná společnost se věnuje spíše kartami na internetu moc neplatí a shromažďování informací a osvětě na dobře dělají. V Americe se stačí nabourat do databáze zákazníků e-shopu a uživatelské úrovni, PIRT přijímá hlášení o phishingových stránkách a snaží se čísla karet s y si odtud vytáhnout. okamžitě jejich provoz ukončit. Návnadou se může stát podvodný e- mail, kde po vás vaše banka požaduje Běžný uživatel se může phishingu bránit několika způsoby. Tím zadání uživatelského čísla a hesla, což činí pod různými záminkami (např. nejzákladnějším je běžný selský rozum potvrzení příchozí platby, ověření údajů kontrola adresy stránek, šifrovaného přenosu, bezpečnostního certifikátu. Klikat na odkazy v ech doručených z neznámé adresy je vůbec velmi riziková činnost, která vám může nevědomky natahat do počítače různé svinstvo červy, trojské koně, keyloggery a podobně. Nezaškodí ani trocha zamyšlení: potvrzení příchozí platby je přece nesmysl. Na softwarové úrovni se můžeme chránit pomocí antiphishingových filtrů zabudovaných do prohlížeče (ten dosud nejlepší by měl obsahovat MS Internet Explorer 7, ale obsahují je i Mozilla či Firefox), případně instalací doplňků, jako je Antiphishing Toolbar nebo EarthLink. Problém je v tom, že tyto filtry jedou na základě black listu, a poznají jen ty podvodné stránky, které byly již nahlášeny a za podvodné označeny. (Což je samo o sobě docela zajímavé jak je možné, že tyto stránky stále fungují?) Nezbývá než doufat, že do budoucna přijde větší osvěta zaměřená na běžného uživatele, který nesleduje články na odborných serverech. Jde pořád o podvod, i když čistě a úhledně zabalený v neprůhledných sítích Internetu. Markéta Ilková zdroje BITTO, Ondřej. Jak se nechytit na phishingovou návnadu. Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/jak-senechytit-na-phishingovou-navnadu/>. MIKLÍK, Aleš. Cracker: na podvodné y naletí až dvacet procent příjemců. Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < cz/clanky/cracker-na-podvodne- ynaleti-az-dvacet-procent-prijemcu/>. NYKODÝMOVÁ, Helena. Jak je to s bezpečností internetového bankovnictví? Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < clanky/jak-je-to-s-bezpecnosti-internetoveho-bankovnictvi/>. PINKAVA, Jaroslav. Phishing aneb rhybaření 1. Interval.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http:// interval.cz/clanky/phishing-aneb-rhybareni-1/>. ISSN

4 zumí v prvé řadě rozmnožování (tzn. díla při jeho provozování ze záznamu AUtorský zákon CO JE ZAČ? kopírování), dále rozšiřování, pronájem, půjčování či vystavování originálů nebo nebo jeho přenosu ( 30 odst. 3). Rozporuplným z hlediska výkladu se však rozmnoženin a nakonec sdělování díla může zdát ustanovení, které říká, že Autorské právo je v České republice řešeno tzv. Autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským). Ten se skládá ze sedmi hlav s tím, sobě (...), myšlenka, postup, princip, metoda, apod. ( 2 odst. 6) jako autorské dílo nefiguruje. Z ochrany autorského práva jsou dále vyjmuta tzv. úřední díla ( ) a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem veřejnosti ( 13 až 23). Je dále dobré vědět k majetkovým právům, že trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti ( 27 odst. 1). Jakmile tato doba uplyne, stává se výše zmíněné výjimky lze uplatnit ( ) pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora ( 29 odst. 1). že (pro nás) nejpodstatnější je hlava na vyloučení z ochrany ( 3 písm. a), čímž dílo volným a tudíž ho může každý bez Aby díky volnému užívání díla první, která se věnuje pouze právu jsou míněny především právní předpisy, dalšího volně užít ( 27 odst. 1). nedocházelo k přespříliš velkým ztrá- autorskému. Níže pak předkládám vymezení nejzákladnějších pojmů jako dílo, autor, užití díla, volné dílo a volné užití díla. Dílo a autor Autorské dílo je vymezeno jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem rozhodnutí apod. Stejným paragrafem jsou vyjmuty také výtvory tradiční lidové kultury ( 3 písm. b). Autorem je míněna fyzická osoba, která dílo vytvořila ( 5 odst. 1), případně tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala ( 5 odst. 2). Užití díla a volné dílo Volné užití díla Volné užití díla patří mezi výjimky, ke kterým odkazoval dříve zmíněný 12 definující užití díla. Za takové užití se totiž v českém autorském právu nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského tám na zisku autora, existuje 25, který uděluje výrobci, dovozci nebo příjemci povinnost platit autorovi určité procento z prodeje přístrojů k zhotovování rozmnoženin a z nenahraných nosičů záznamů. Na závěr Pro rozsáhlejší a podrobnější infor- 3 tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné ( 2 odst. 1). Stejně tak je jako dílo brán počítačový program, který je chráněn jako dílo literární ( 65 odst. 1), databáze, sborník či dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu ( 2 odst. 4). Je však nutno podotknout, že za dílo je považováno pouze dílo dokončené, či jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav ( 2 odst. 3), zatímco námět díla sám o Práva autora lze rozdělit na práva osobnostní a práva majetková, přičemž jedno z nejdůležitějších majetkových práv autora je zajisté právo své dílo užít (...) a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva ( 12 odst. 1). Při užití díla je velmi podstatné mít na paměti, že jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem (tamtéž). Užitím díla se ro- nebo obchodního prospěchu ( 30 odst. 1). Zákon tedy neporušuje člověk, který si pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla ( 30 odst. 2). Volně ovšem člověk nemůže užívat počítačový program, zde je možné zhotovit si pouze záložní rozmnoženinu ( ), je-li nezbytná pro jeho užívání ( 66 odst. 1 písm. c). Dále nesmí volně užívat elektronickou databázi, architektonické dílo a pořizovat záznam audiovizuálního mace doporučuji pročíst kompletní znění autorského zákona například na wikipedii, případně jeho interpretaci. Určitě je to zajímavé čtení. Zdroje Libor Juhaňák cs.wikisource.org/wiki/autorský_zákon cs.wikipedia.org/wiki/autorský_zákon

5 4 Netiketa známá neznámá Jen pro zopakování: ze dvou anglických slovíček net (síť) a etiquette (etiketa) nám vzniklo pojmenování pravidel slušného chování v síti Internet. Pravidla jsou to psaná i nepsaná, protěžovaná i opomíjená, vyžadovaná zjevně nebo jen skrytě. Poprvé byla formulována organizací IETF v roce 1995, termín netiketa se používá již od roku Existuje mnoho verzí a ani jedna z nich není ta jediná pravá. Téměř všechny však obsahují následující body: 1. Dávejte si pozor na to, co píšete chovejte se stejně, jako byste mluvili s člověkem tváří v tvář. Nezneužívejte toho, že přes internet nemůžete, lidově řečeno, dostat přes hubu. 2. Buďte maximálně taktní zejména ve věcech národností, náboženství, politiky, sexuální orientace apod., když nevíte, s kým si píšete. Vtipkování v psané komunikaci často zní sarkasticky, až urážlivě. 3. Buďte tolerantní k ostatním a přísnější k sobě. Odpouštějte chyby, i vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně.! 4.Než se začnete ptát, přečtěte si FAQ nebo projděte předchozí příspěvky, zda tam nenajdete odpovědi na své otázky. Pište stručně a k věci a citujte pouze relevantní části příspěvků, na něž odpovídáte. Vyhýbejte se sporům a neodpovídejte na urážky je to zbytečné. 5. Nerozesílejte spam, reklamu, hoaxy a obzvlášť řetězové dopisy. (Toto pravidlo by podle mého názoru mělo být hned na prvním místě!) Upozorněte odesílatele na nevhodnost jeho chování, pokud je to možné. 6. Nestahujte warez a neporušujte autorská práva. (Aneb kdo jsi bez viny, hoď kamenem ) 7. Neposílejte zbytečně velké soubory em, a pokud je to nutné, upozorněte adresáta předem. Snažte se o co nejmenší možný objem zasílaných dat. 8. Snažte se psát spisovně a nepoužívejte smajlíky, akronymy ani jiné zkratky, když si nejste jisti, že jim adresát porozumí. Na různých diskusních serverech se pravidla netikety vyskytují ve formě provozního řádu, za jehož porušování vám bude další přístup zamezen. Někde jsou uvedena jen jako doporučení, málo uživatelů je čte, ale většina z nich je alespoň podvědomě dodržuje. Smyslem netikety je chránit uživatele Internetu před různými obtěžujícími a urážlivými projevy, respektive jim ukázat, jak se před nimi chránit vzájemně. Téměř každý z nás podvědomě tuší, co je správné a co špatné (např. tapetování na chatu je špatné ). To, jak se chováme k jednomu člověku, může druhému připadat nevhodné a naopak. Je ale porušování (alespoň některých) pravidel netikety trestné? Podle Arlene H. Rinaldi opakované zneužívání počítačové sítě může skončit i trestním řízením před soudem. Jak je tomu u nás? Známý autorský zákon (398/2006 Sb.) porušuje spousta lidí dnes a denně, viz výše bod 6. Mluvíme o neoprávněném užití díla, které bývá neoprávněné proto, že jsme za ně nezaplatili. Toto užití je hodnoceno jako přestupek a trestáno pokutou do výše Kč. Přestupkem je také např. ublížení na cti nebo vyhrožování. Do vězení vás (alespoň napoprvé) nikdo nezavře. Horší je to např. s pomluvou (1-2 roky), vydíráním (2-15 let až po výjimečný trest) nebo ohrožování výchovy mládeže (6 měsíců 5 let). Tohle všechno sice jde i bez internetu, ale s ním je to mnohem snazší. Představte si, že svěříte své nejtajnější erotické fantazie neznámé slečně, která vás ráda vyslechne a zafantazíruje si s vámi. Nepříjemné může být, když se za měsíc dozvíte, že slečně je dvanáct let a její maminka vás hodlá za tak mrzký a hanebný čin zažalovat. Anonymita Internetu je jen zdánlivá a skoro vždy je možné dotyčného brouzdala identifikovat. Otázka tedy zní, proč nesedí 99% uživatelů Internetu za mřížemi? Asi málokdo se po vyslechnutí nějaké té urážky bude dovolávat právníka a žalovat neznámého pachatele. Na druhou stranu každoročně přibývá přes tisícovku absolventů práv, a různých šťouralů je ještě mnohem více. Nikdy nemůžete vědět, jak snadno se dotyčný neznámý urazí nebo rozzlobí. Stačí se jen držet v mezích přirozené slušnosti. Markéta Ilková

6 HOAX Jedním z druhů nevyžádané pošty je hoax. Rozhodl jsem se mu věnovat tento článek, protože si myslím, že význam tohoto druhu hromadně, někdy také řetězově, rozesílané pošty bývá poněkud podceňován. Termín hoax v angličtině znamená mj. žertík, novinářská kachna nebo poplašná zpráva a právě to byl původní smysl těchto zpráv. V současné době nám mohou dorazit do schránky nejčastěji tyto druhy zpráv: varování před smyšlenými viry (bývají nejčastější) nebezpečné rady (nejčastěji o vy- mazání nějakých systémových souborů) fámy o mobilních telefonech (obsa- hují vymyšlevné nebo zkreslené informace) popis smyšleného nebezpečí z reál- ného života (viz červavé ryby z nejmenovaného hypermarketu) prosby o pomoc, které se kdysi třeba i zakládaly na pravdě, ale masově se začaly šířit, až když nebyly aktuální (darujte krev...) petice (většinou za smyšlené problémy) podvodné y (viz dopisy z Nigérie) dopisy štěstí (nepřepošleš-li, budeš mít smůlu) žertovné zprávy Mnozí lidé si neuvědomují potenciální nebezpečí, které skýtá přeposílání těchto zpráv. Opět bych některá vyjmenoval: přetěžování linek a serverů (spoustě lidem to mnoho neřekne, ale když je nějaký hoax na vrcholu popularity, má na svůj obsah zatěžující velikost a potom si stěžují, že to dneska nějak moc trvá zvláště u připojení obyčejným modemem) rozesílání obrovského množství adres náhodným uživatelům (drtivá většina lidí při přeposílání zprávy nevymaže seznam předchozích odesílatelů a příjemců, který v důsledku může způsobit zvýšený příliv spamu do schránky) nebezpečné rady (člověk vymaže systémový soubor s dobrým úmyslem zbavit své PC virů) obtěžování příjemců (co kdyby 9 z 10 přijatých zpráv byly hoaxy?) ztráta důvěryhodnosti (rozesíláte hoaxy z firemní adresy?) Proto bych byl velmi opatrný při posí- lání takovýchto zpráv. Pokud si nejste jisti, jestli je nějaká zpráva hoaxem, ověřte si to na internetu na stránkách zabývajících se touto problematikou (např. hoax.cz), ušetříte si čas a nervy. Zdroje cs.wikipedia.org Lukáš Bozděch 5

7 6 Hacking Rozdělení Slovo hacker se zpočátku používalo především jako označení pro počítačového specialistu s dokonalými znalostmi fungování počítačových systémů a schopnostmi upravovat si je dle svých představ. Dnes se s tímto označením (i když ne zcela správným) setkáváme zpravidla v souvislosti s narušiteli počítačových sítí a zneužíváním takto získaných dat. Původně byli tito útočníci nazýváni slovem cracker, i když v současnosti však platí spíše pro tvůrce malých programů (tzv. cracků), rušící (nebo také omezující) ochranu placeného softwaru. Dále se v oblasti hackingu setkáváme také s výrazy lamer a scripter. Lamer (dříve hanlivý výraz pro člověka předstírajícího znalosti, či hrajícího si na hackera) představuje v této oblasti začátečníky nebo zelenáče, i když ve srovnání s většinou běžných uživatelů s alespoň základními znalostmi průniků do sítí. V obecném počítačovém slangu se slovo lamer (počeštěné jako lama) vžilo jako označení pro lidi neschopné a touto neschopností zároveň obtěžující i ostatní. Scripter narozdíl od lamera nemá znalosti k průnikům do sítí téměř žádné. Většinou používání několik (někdy až několik desítek) programů stažených z internetu v naději, že alespoň některý z nich bude fungovat a scripter tak bude moci hacknout například počítač svého kamaráda. Samotní hackeři se dělí na whitehats a blackhats (neboli černokloboučníky a bílokloboučníky), tedy tzv. ty dobré a ty zlé. Toto dělení probíhá především podle způsobu, jakým získaná data nakonec využijí. Zda-li pro svou potřebu (s případným dalším prospěchem z jejich vlastnictví), nebo zda se průnikem do sítí jen snaží poukázat na nízkou úroveň jejich zabezpečení (například u bankovních sítí a dalších podobných, jež shromažďují cenné osobní informace). Průniky do sítí Hacker, který se pokouší o průnik do počítačové sítě, ke svému jednání potřebuje znát především nejskrytější zákoutí síťových protokolů, stejně tak jako chyby operačních systémů i jednotlivých aplikací. Každý ale, kdo provede nebo se pokusí takový útok na počítačovou síť a data v této síti provést, se automaticky dopouští majetkového trestného činu (případně pokusu o provedení majetkové trestného činu) podle zákona č. 140/1961 Sb. Jak však vyplývá z policejních statistik, je podáno kvůli útokům na data v průměru jedno trestní oznámení ročně, takových útoků ale podle odhadu policie bývají stovky. Cílem se ve většině případů stávají počítačové sítě větších organizací, které by podáním trestního oznámení musely připustit svou neschopnost ochránit svá data, případně data svých klientů. Úspěšné průniky do sítí jsou právě možné především kvůli nedostatečným schopnostem správců tyto sítě správně zabezpečit a tyto organizace by raději veřejnou kritiku neriskovali. Útoky jsou tedy zpravidla policii nahlášeny až tehdy, když poškozenému tímto jednáním vznikne určitá finanční újma. Odhadnout tedy reálný počet těchto průniků na celém území České republiky je opravdu velmi složité. Zdroje Internet. Č. 60. Praha: Trade & leisure productions, ISSN Internet. Č. 51. Praha: Trade & leisure productions, ISSN Petr Večeřa Wikipedie: Hacker [online]. Dostupné z: < >

8 7 Pláč knihovníka aneb něco málo k šíření softwaru Nevím jestli to vnímáte stejně jako já, ale řekl bych, že knihovník nemá život zrovna lehký (u informačních pracovníků to platí taky, jen o něco méně :). Jistě to znáte. Jako malá dítka jste považována, za jakási divná a rodiče vás chtějí brát k doktorovi, když si všimnou, že na svá autíčka či panenky aplikujete fasetové třídění. No, a když konečně vyrostete, tak si každý najde tisíce výmluv, aby s vámi nemusel do restaurace či kavárny jen proto, že jste se jednou neovládli, když jste listovali nápojovým lístkem. Marně se svému okolí snažíte vysvětlit, že prostě máte rádi pořádek. Hold život knihovníka je každodenní střetávání a boj s neuspořádaností, nejasností a nepořádkem. Já osobně jsem naposledy vedl svůj boj s nejasnostmi týkajícími se pojmů okolo šíření softwaru. Plná verze vs. Demoverze Prvním hlediskem je, zda se jedná o verzi plnou či částečnou. Nabíledni plnou verzí je kompletní, plně funkční pro- gram bez omezení. U částečných verzí existuje zažitá konvence, že demoverze je označení pro funkčně omezené verze (např. nemožnost ukládat) a tzv. trial znamená verzi omezenou časově (např. 30 dní na vyzkoušení). Společným prvkem všech částečných verzí však je, že jsou nějakým způsobem omezeny. Cílem je, aby si zákazník program vyzkoušel, než se rozhodne pro koupi. Na podobném principu funguje i tzv. shareware, kdy bývá volně šířena omezená verze programu a pokud je s ním uživatel spokojen, může se registrovat, zaplatit určitou částku a využívat kompletní program. Komerční software vs. Freeware Tím jsem se dostal k druhému hledisku, a to k rozdělení na komerční software (za který musíme platit) a freeware (který je zdarma). Co se týče komerčního softwaru, je dlužno dodat, že v českém právním systému si člověk kupuje obvykle právo na používání, které je dále omezeno (např. počet instalací; u některých antivirů doba užívání). Mezi freeware je pak možno počítat také např. adware, který je poskytován zdarma díky reklamě v něm obsažené, nebo donationware, kdy autor poskytuje software bezplatně, ale nebrání se libovolným příspěvkům, které je mu možno poslat. Open source vs. Closed source Za třetí hledisko se může brát zpřístupnění zdrojového kódu, kde se vžilo označení open source software pro programy distribuované se zdrojovým kódem a naopak closed source software pro ty bez zdrojového kódu. Podmínky, za nichž člověk může zveřejněný kód využívat, se liší dle jednotlivých licencí. Nakonec ještě upozorním na rozdíl mezi free software a freeware. Zatímco fee software je překládán jako svobodný software a je podmnožinou open source softwaru, freeware je, jak jsem uvedl již výše, software, který je zdarma. ZdrojE cs.wikipedia.org Libor Juhaňák

9 Pharming. Farmaření? Ale kdepak! Typologie stahovačů z Internetu 8 Pharming je mladší, ale o to nebezpečnější bratr phishingu. Někdy se mu hezky česky říká pharmaření. Jedná se o přesměrování uživatele na podvodné IP adresy pomocí útoku na DNS, neboli Domain Name System. Abych to přeložil do češtiny: Telefonní seznam převádí telefonní číslo na jméno a DNS plní podobnou funkci převádí IP adresu na jméno serveru. Vezměme si třeba jako příklad banku. Pharmáři si vytvoří identickou kopii stránek této banky, ale tyto podvodné stránky již budou mít úplně jinou IP adresu. Tím, že zaútočí na DNS, změní IP adresu banky za svou podvrženou IP adresu. Vy si nic netušíce zadáte do vyhledávače adresu své banky, přihlásíte se uživatelským jménem a heslem, které tím pádem prozradíte útočníkovi, a je to. Největším problémem v současné době je, že antiviry a antispyware programy zatím nemají takové schopnosti, aby mohli pharming naplno odhalit. Tím ovšem nechci vyvolat davovou hysterii, jen jsem chtěl všechny seznámit s tím, že takové nebezpečí na internetu je, tak buďte opatrní. Zdroje en.wikipedia.org Lukáš Bozděch Kdo vlastně stahuje zábavný obsah z Internetu? Kromě odpovědi většina mých kamarádů se najde pár postaviček, v nichž se možná poznáte i vy sami. Jde o lidi, kteří stahují data pro vlastní potřebu, nikoliv za účelem zisku. Stahovač nekritický stahuje cokoliv a kdykoliv. Má plný přístup k Internetu a neomezený nebo obrovský limit přenosu dat, čímž přispívá k prudce rostoucí světové spotřebě přenosu. Denně pročítá filmové či herní novinky, pokud tedy stahuje pro sebe. Jakmile se jeho torrent list vyprázdní, začíná být nervózní a těkavý a horečně přemýšlí o titulu, který NEMÁ. (Spousta se jich najde např. na kolejích VUT, kde je dobré mít kamarády.) Filmmaniaci tohoto typu filmy nejdříve stahují a až pak se rozhodují, který si ponechat a který smazat. Případně se řídí heslem podívat a smazat. Časem je možná mutace na následující typ: Stahovač mírně cílený už ví, co chce. Má oblíbené žánry a zná servery, kde je hledat. Ale pořád ještě málokdy jde po konkrétních titulech. Stáhne si např. cokoliv s nálepkou akční sci-fi film nebo real-time strategie a hodnotí až pak. Mívá slušnou sbírku vypalovaných DVD bez obalů, která velmi nerad půjčuje. Stejně jako stahovač nekritický rád kamarádům sežene cokoliv, o co si řeknou. Často je nenáročným zvědavým konzumentem a na všem si najde něco, co se mu líbí, ale po čase se může (a nemusí) zvrhnout k odklonu od žánru ve chvíli, kdy ve všech filmech/ hrách/čemkoliv začne nacházet stejné opakující se motivy, schémata, vzorce, postavy Stahovač cílený je větší fajnšmejkr. Vyskytují se u něj pojmy jako oblíbená herečka, režisér nebo herní systém. Při sledování novinek čte recenze. Sem patří mnoho sběratelů, kteří si občas žádaný titul i koupí, ale jen když jde o prémiovou edici s bonusovými materiály a podobně. Z tohoto důvodu je lze často potkat v Levných knihách. Výskyt v oficiálních obchodech je možný taktéž, ale většinou jen jako slintajících dekorací před výlohou, kde se chytají za hlavu. Anebo se vyptávají obsluhy na přebytečné plakáty. Stahovač výběrový se možná na první

10 9 pohled jeví být totožný se stahovačem že je dobré. Jak často to dělá, závisí na cíleným. Není tomu tak, i když se tito počtu kamarádů a možnosti/rychlosti dva občas prolínají. Stahovač výběrový si čte recenze z více zdrojů a pak jde po konkrétních titulech. Stahuje jen občas nikoliv z potřeby stahovat, ale protože chce ten film. Pečlivě zvažuje, co stojí za vypálení a co nikoliv a dost často si tiskne i obaly na krabičky. Možná už na něm byl předtím v kině a chtěl by ho domů, nebo se teprve chystá do kina jít, kdoví? Nebo si dokonce někdy pořídí za těžký peníz opravdické DVD? Stahovač sběratel si tituly stahuje a téměř vždy vypaluje. Na filmy se už pomalu ani nedívá, dělá to pouze z principu. Občas pak zaloví v rozsáhlých sbírkách a podle nálady si něco pustí. Na takovou zásobu filmů se dobře balí slečny. Stahovač davový jde tam, kam jdou ostatní. Dá na rady kámošů a stáhne si cokoliv, o čem mu někdo nakukal, připojení k Internetu. Samozřejmě nelze každého zařadit do příslušné škatulky ani tyhle typy nějak přísně oddělovat vyskytují se i ve formách smíšených a nemusí pro ně platit všechny uvedené znaky. Tak co, už jste se rozhlédli po svém pokoji? Zdroje Markéta Ilková PETERKA, Jiří. Stalo se: hrozí internetu exa-záplavy? [on- line]. [cit ]. Dostupné z: stalo-se-hrozi-internetu-exa-zaplavy/ WIFT. Čtvrtina uživatelů internetu jsou piráti. [on- line]. [cit ]. Dostupné z: BSa Prosím, neplést s BSE Společnost Business software alliance, vystupující pod zkratkou BSA a působící ve více než osmdesáti zemích světa, sdružuje přední světové výrobce softwaru, jako jsou například Microsoft, Apple, Adobe, Symantec a mnoho dalších. Tato společnost byla založena v roce 1998, s úkolem dohlížet na ochranu autorských práv v jednotlivých zemích. Lidé se o ní mohli dozvědět například z článku informačního serveru Technet.cz ze dne , s názvem Protipirátská BSA hodlá v Česku varovat organizací. Cílem této akce (a taky mnoha dalších) však není nic jiného, než pouhé zastrašování (společností BSA prezentované jako osvěta), bez ohledu na to, ať už jsou oslovené subjekty z čehokoliv vinné či ne. Na internetových stránkách společnosti BSA je možné (mimo jiné) dozvědět se spoustu zajímavých informací. Nachází se zde například mapa pirátství, znázorňující míru počítačové kriminality (tj. počet oficiálních, soudně trestaných případů pirátství) v jednotlivých krajích České republiky. V poznámce je však uvedeno, že se jedná o případy, které se týkaly porušování autorských práv pouze členských společností BSA. Tudíž je tato statistika dost nepřesná, zavádějící a není možné z ní tedy vyčíst vůbec nic. Na stránkách lze také shlédnout mnoho dalších oficiálních statistik a zpráv, popisující míru a vývoj porušování autorských práv v České republice. Zpráva pro rok 2007 udává, že Češi využívají 39% softwaru nelegálně, což je o 1% méně, než v roce Jelikož neexistuje jediné možné řešení, jak k jakémukoliv přesnému (nebo alespoň přesnějšímu) výsledku dojít, musí být toto číslo spíše jakýsi velmi divoký odhad bujné fantazie jednoho člověka. I kdyby se toto číslo ve skutečnosti blížilo reálnému procentu pirátství v České republice, byla by to pouze jedna velká náhoda a takový výsledek by neměl absolutně žádnou váhu, už kvůli nemožnosti dokázat pravdivost takového tvrzení. I když slogan společnosti BSA, Propagujeme bezpečný a legální digi-

Pokročilý uživatel 12

Pokročilý uživatel 12 Obsah Úvodní slovo 4 Začínající uživatel 05 12 17 Jak správně pracovat s webem 5 Online komunikace 6 E-mailová komunikace bezpečně 7 Sociální sítě 8 Zabezpečení počítače 9 Hesla 11 Ochrana dat 12 Stahování

Více

a počítačové technologie

a počítačové technologie 4. a počítačové technologie 4.1 Bezpečný počítač Bezpečný počítač pro práci je takový počítač, který neobsahuje žádný nežádoucí software a který není napadnutelný z Internetu. Část bezpečnosti zajišťují

Více

Regulace spamu v rámci EU

Regulace spamu v rámci EU Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Vaněk Regulace spamu v rámci EU Bakalářská práce 2010 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Pešek Srovnávací analýza bezpečnostního softwaru pro ochranu počítačových dat Bakalářská

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Vít Řanda

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Vít Řanda UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Vít Řanda Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zneužití informačních technologií při páchání trestné činnosti Informační

Více

Informační bezpečnost

Informační bezpečnost Informační bezpečnost Ochrana osobních údajů na internetu 1 Obsah INFORMAČNÍ BEZPEČNOST NA INTERNETU... 3 ROLE UŽIVATELE NA INTERNETU... 3 ÚŽIVATEL A JEHO DIGITÁLNÍ STOPY... 3 RIZIKA DIGITÁLNÍCH STOP...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Navrátil Software pro zabezpečení pracovních stanic s operačním systémem Windows v

Více

Bezpečně na internetu

Bezpečně na internetu Bezpečně na internetu Eva Burdová Jan Traxler 1 Vážení přátelé, internet a virtuální komunikace se staly neodmyslitelnou součástí našich životů a pro mnohé z nás i součástí každodenní práce. Ne všichni

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra trestního práva D I P L O M O V Á P R Á C E Počítačová kriminalita Michal Jangl 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Počítačová kriminalita

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

Kybernetická kriminalita: Od hackerů ke kybernetickým válkám

Kybernetická kriminalita: Od hackerů ke kybernetickým válkám Kybernetická kriminalita: Od hackerů ke kybernetickým válkám Stanislav Kužel pro BusinessIT.cz Edice: BusinessIT ebooks Autor: Stanislav Kužel Copyright Bispiral, s.r.o., 2012 Vydáno v roce 2012 v Bispiral,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Podceňovaná bezpečnost u počítačů v domácnostech

Podceňovaná bezpečnost u počítačů v domácnostech Středoškolská odborná činnost 2006/2007 10 - elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Podceňovaná bezpečnost u počítačů v domácnostech Martin Malec Oktáva, Gymnázium, Neumannova

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

1.1 Vymezení trestné činnosti na úseku informačních technologií

1.1 Vymezení trestné činnosti na úseku informačních technologií ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A TRENDŮ VÝVOJE TRESTNÉ ČINNOSTI NA ÚSEKU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A INTERNETU VČETNĚ NÁVRHU ŘEŠENÍ 1 Úvod Předkládanou analýzu vypracoval odbor bezpečnostní politiky ministerstva

Více

Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu

Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Jan Menšík Hranice bezúplatné citace a nezákonného vytěžování databáze na internetu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jiří Čermák Katedra: Ústav

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Osnova Osnova...1 1. Poštovní klienti...3 1.1. Seznam funkcí poštovních klientů...3 1.2. Doručování a zpracování elektronické pošty...6 1.2.1. Na (emailové) adrese záleží!...8 1.2.2. Čeština v emailu?...9

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

8/12 OSOBNÍ POČÍTAČ BEZ ČERVŮ, VIRŮ, SPYWARE A PROBLÉMŮ

8/12 OSOBNÍ POČÍTAČ BEZ ČERVŮ, VIRŮ, SPYWARE A PROBLÉMŮ BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 8, díl 12, str. 1 8/12 OSOBNÍ POČÍTAČ BEZ ČERVŮ, VIRŮ, SPYWARE A PROBLÉMŮ 8/12.1 Úvod 8/12.2 Vy a váš počítač máte hodnotu 8/12.3 Majoritní a alternativní software 8/12.4 Začínáme

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování)

Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Katedra managementu a informatiky Porušování autorských práv (fotografie a fotografování) Diplomová práce Violation of copyright

Více

Zabezpečení systému Windows 7

Zabezpečení systému Windows 7 Zabezpečení systému Windows 7 Security of system Windows 7 Martin Prusenovský Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá zabezpečením

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

Příručka o ochraně a zabezpečení dat

Příručka o ochraně a zabezpečení dat Příručka o ochraně a zabezpečení dat Hlavní partneři: Partner: Ladislav Šolc, MCSE www.itinfo.cz www.3wd.cz/protect Příručka o ochraně dat pro veřejnou správu Úvod.................................................................................3

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

jiří Hlavenka, Petr Matějů VZOR Jak na počítač Internet a elektronická pošta

jiří Hlavenka, Petr Matějů VZOR Jak na počítač Internet a elektronická pošta jiří Hlavenka, Petr Matějů Jak na počítač Internet a elektronická pošta Computer Press Brno 2004 Jak Na Počítač Internet a elektronická pošta Jiří Hlavenka, Petr Matějů Copyright Computer Press 2004. Vydání

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více