Domácí řád Chráněného bydlení na Xaverově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád Chráněného bydlení na Xaverově"

Transkript

1 D I A K O N I E C Í R K V E B R A T R S K É K Ř E S Ť A N S K Á S O C I Á L N Í P O M O C Koněv ov a 24, Praha 3, IČO: Domácí řád Chráněného bydlení na Xaverově Úvod 1. Ubytování 2. Pořádek a soužití na pokoji 3. Používání společných prostor včetně zahrady a jejich vybavení 4. Užívání společenské místnosti 5. Stravování 6. Odhlašování základních činností služby (strava, služby podpory) 7. Podpora v základních činnostech služby 8. Individuální plánování průběhu sociální služby 9. Hygiena 10. Praní a žehlení prádla 11. Den v chráněném bydlení 12. Pracovníci ve službě 13. Uložení finanční hotovosti (cenností), podpora při nakládání s volnými penězi 14. Příjem listovních a peněžních zásilek 15. Protipožární a bezpečnostní opatření 16. Připomínky, náměty, stížnosti a dotazy 17. Návštěvy 18. Klíče od domu, pokoje 19. Chov domácích zvířat 20. Dodržování lékařem doporučeného léčebného režimu 21. Ukončení užívání sociální služby 22. Sankce za nedodržování Domácího řádu a Vnitřních pravidel CHB 23. Závaznost Úvod Všichni uživatelé a pracovníci Chráněného bydlení na Xaverově (dále jen CHB) se chovají k sobě navzájem ohleduplně, zachovávají lidskou důstojnost, a tím vytváří příjemnou atmosféru a bezpečné prostředí pro bydlení i pro práci. Všichni pracovníci se ve vzájemném kontaktu s v kontaktu s uživateli služby řídí pravidly Etického kodexu pracovníka. Všichni uživatelé se ve vzájemném kontaktu a v kontaktu s pracovníky řídí Vnitřními pravidly bydlení. 1. Ubytování Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji. Pokoj lze upravit v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování sociální služby drobnými předměty a vlastním nábytkem po domluvě s vedoucí služby. Každý uživatel má možnost mít klíč od pokoje a doporučuje se pokoj po dobu nepřítomnosti zamykat. Uživatel má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj. Žádosti může být vyhověno dle provozních možností poskytovatele. Zároveň si vedení služby vyhrazuje právo - po předchozím projednání s uživatelem - přestěhovat uživatele na jiný pokoj, pokud to provozní podmínky vyžadují. Uživatel musí ohlásit svůj odchod z domu a předpokládaný návrat pracovníkovi. Na noc zamyká dům pracovník ve službě ve Uživatelé jsou po této hodině povinni dům zamykat. 2. Pořádek a soužití na pokoji Úklid pokoje (ustlání postele, větrání, zalévání květin, třídění špinavého prádla, úklid zametení, setření podlahy) si uživatel provádí sám anebo za podpory pracovníka dle svého individuálního plánu. Je nepřípustné skladovat zbytky jídla a odpadky ve skříních nebo za oknem pokoje (k dispozici je chladnička ve spíži nebo uživatel může mít svoji chladničku na pokoji). Je zakázáno vyhazovat odpadky (vajgly) z oken. Uživatel je povinen nakládat se zařízením organizace šetrně a na závady upozornit pracovníka ve službě. Na jednolůžkovém pokoji lze umístit TV a chladničku. Na dvoulůžkovém pokoji lze umístit TV a chladničku pouze

2 se souhlasem spolubydlícího s ohledem na prostorové možnosti. Po 22. hodině je nutno dbát na to, aby odpočívající uživatelé nebyli rušeni. Noční klid je stanoven v čase od do Rádio i televize smějí být vždy puštěny pouze na pokojovou hlasitost, popř. je nutné použít sluchátka. Používání jiných elektrických spotřebičů na pokoji je možné z důvodu bezpečnosti pouze po domluvě s vedoucí služby. Kouření na pokoji není dovoleno! Je povoleno pouze na místech označených popelníky (balkóny, stůl v zahradě). 3. Používání společných prostor včetně zahrady a jejich vybavení Společné prostory (společenská místnost, chodby, kuchyně, koupelny, WC) včetně venkovní zahrady a jejich vybavení slouží všem uživatelům chráněného bydlení. Musí se udržovat v pořádku a v čistotě. Po použití kuchyně je potřeba umýt a uklidit nádobí, setřít pracovní plochy, sporák, zamést a večer vytřít. Dále dle potřeby vyčistit mikrovlnku, troubu, sporák, myčku, lednici a mrazák. Uživatelé i pracovníci jsou povinni svěřené věci řádně opatrovat, chránit před poškozením. Poškození nebo zničení majetku organizace nebo majetku uživatele je nutno neprodleně hlásit vedoucí služby. Škody způsobené úmyslně nebo nedbalostí je uživatel či pracovník povinen nahradit. 4. Užívání společenské místnosti Místnost je využívána jako místo pro setkávání, pro společenské hry, pro sledování TV atd. Dále může být místnost užívána jako kancelář k individuálním rozhovorům uživatelů s pracovníky služby, k modlitbě a k administrativním úkonům. 5. Stravování Potraviny koupené za vybrané peníze na stravu jsou skladovány ve spíži, která se zamyká. Vstup do spíže je povolen pouze v doprovodu pracovníka. Jídlo si připravují uživatelé za podpory pracovníka dle rozpisu služeb uživatelů. Jídla se podávají v tomto časovém rozmezí: Snídaně , v 8.30 uklidí pracovník jídlo do lednice Oběd , vydání svačiny večeře Pokud si uživatel v daném čase jídlo nevyzvedne, je mu uschováno v lednici do času dalšího jídla. Jeho vyzvednutí si musí uživatel domluvit s pracovníkem (spíž se po každém jídle zamyká, pracovníci mohou být mimo CHB). Uživatel si může s pracovníkem domluvit jiný čas vydání jídla, pokud k tomu má závažné důvody (pracovní vytížení, výlet, lékař, jednání na úřadech apod.). Trvalé výjimky v režimu stravování si může uživatel dojednat ve svém individuálním plánu. Pokud to provozní podmínky dovolují, může si uživatel připravovat stravu individuálně po domluvě s pracovníkem. Jídelníček je připravován vedoucí služby po konzultaci s uživateli na jejich poradách v souladu v požadavky zákona 108 /2006 na rozmanitou, nutričně vyváženou a racionální stravu. Nakupuje se na několik dní dopředu, přesto je někdy nutno dokoupit drobnosti jako: pečivo, ovoce apod. Uživatel je ve svých individuálních stravovacích potřebách, které si zadal v individuálním plánu, podporován. Uživatelé jsou v případě doporučení lékaře podporováni v dodržování dietních opatření. V případě, že některé jídlo uživatel nejí, může si s pracovníkem domluvit náhradní variantu (jinou přílohu např.) anebo si jídlo odhlásit. Po každém jídle je nutné uklidit kuchyň (nádobí do myčky, setřít pracovní plochy a případně podlahu) a jídelnu. Na úklidu se podílí všichni přítomní uživatelé dle svých možností a schopností. Jídlo lze konzumovat i na svém pokoji, ihned po jídle je však nutno špinavé nádobí bez zbytků jídel uložit do myčky. Uživatel má právo požádat poskytovatele o zajištění stravy v době své nepřítomnosti (zaměstnání) či v době své nemoci. Nápoje: v ceně každého jídla je započítán jeden teplý nápoj dle vlastního výběru: káva, čaj, bílá káva, kakao, apod., podávaný s jídlem nebo po jídle. Po celý den je k dispozici čaj v konvici. Ostatní nápoje mezi jídly si hradí uživatel ze svých peněz. Ke skladování vlastních potravin může využít uživatel uzamykatelnou skříňku v kuchyni nebo lednici zde je nutno si své potraviny podepsat. 6. Odhlašování základních činností služby (strava, služby podpory) Uživatel má v případě potřeby možnost si stravu odhlásit nejpozději v 8.00 na týž den. V případě nahlášené nepřítomnosti uživatele v CHB se odhlašuje i podpora ve všech úkonech základních činností sociální služby CHB kromě plateb za ubytování.

3 7. Podpora v základních činnostech služby Podpora se poskytuje uživatelům v souladu s posláním, cíli a principy služby. Podpora v základních činnostech služby probíhá na základě Smlouvy o poskytování sociální služby a na základě Individuálního plánu uživatele. V plánu sjednává uživatel s poskytovatelem své osobní cíle a rozsah úkonů základních činností sociální služby za pomoci klíčového pracovníka. Pracovník není povinen vykonávat činnosti, které si je uživatel schopen udělat sám. 8. Individuální plánování průběhu sociální služby Pro období adaptace (2 měsíce) je uživateli přidělen klíčový pracovník a spolu vytváří prvotní individuální plán podpory k jeho osobnímu cíli, kterého chce pomocí služby CHB dosáhnout. Tento plán je pak každé 3 měsíce hodnocen a aktualizován na plánovacím setkání. Uživatel si na plánovací setkání může přizvat další osoby (přítel, rodina, lékař, zákonný zástupce, apod.). Individuální plánování probíhá dle metodického pokynu MP SQ5 CHBX. Uživatel má právo kdykoli požádat o změnu KP, pokud to provozní podmínky umožňují, je mu vyhověno. Individuální plán je pro uživatele a pracovníky závazný pracovní postup. 9. Hygiena Všichni si myjí ruce vždy po příchodu z venku a pokaždé, než vstoupí do společné kuchyně. Osobní hygienu provádí uživatel dle svého individuálního plánu. Protože zdroje teplé vody a velikost jímky jsou omezené, prosíme uživatele o úsporný způsob koupání a sprchování. Holičské služby, pedikúru a manikúru může poskytovat v základním stupni pracovník CHB dle individuálního plánu uživatele nebo je uživateli poskytnuta podpora ve využití veřejně dostupných služeb. Informovat se uživatelé mohou u svých klíčových pracovníků a ostatních pracovníků CHB. Uživatelé se oblékají čistě, dle svého vkusu a představ Praní a žehlení prádla Povlečení si uživatel mění dle své potřeby avšak minimálně 1x za 14 dní. Osobní prádlo si uživatel může kdykoli vyprat sám či za podpory pracovníka CHB tak, jak si stanovil ve svém Individuálním plánu. K dispozici je uživatelům žehlička i žehlící prkno. Žehlení se provádí na pokoji uživatele anebo ve společenské místnosti. Se žehličkou je nutno zacházet tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru. Prádlo lze sušit na balkónech anebo na chodbě na sušáku. VŠEDNÍ DEN: Předání služby pracovníků 11. Den v chráněném bydlení vstávání a příprava snídaně, pokud lékař nestanovil zvláštní režim nebo nemá uživatel v individuálním plánu stanoveno jinak, např. má odpolední směny apod.) 8.30 Konec snídaní, pracovník uklidí potraviny do lednice a plánuje s uživateli potřebné činnosti. Pokud uživatel nechce snídat v tomto čase, odnese si snídani na pokoj. Dopolední činnosti: péče o společnou domácnost a zahradu dle rozpisu služeb uživatelů, aktivity dle aktuální nabídky na nástěnce v jídelně nebo dle domluvy s pracovníkem, úklid pokoje, osobní pochůzky uživatelů, příprava oběda Oběd, úklid kuchyně a jídelny, vydání svačiny, plánovaní potřebných činností Odpolední činnosti: péče o společnou domácnost a zahradu dle rozpisu služeb uživatelů, aktivity dle aktuální nabídky na nástěnce v jídelně nebo dle domluvy s pracovníkem, úklid pokoje, osobní pochůzky uživatelů, příprava oběda Večeře, úklid kuchyně a jídelny Výjimky v režimu dne si může uživatel dojednat s pracovníkem ve službě. Trvalé výjimky v režimu dne si uživatel může dojednat ve svém individuálním plánu.

4 VÍKEND A O DOVOLENÝCH PRACUJÍCÍCH UŽIVATELŮ: Vstávání možné později s ohledem na nutnost vzít si léky a s ohledem na služby uživatelů (vaření a nákup). Režim dne je individuálně přizpůsoben potřebám uživatele, pokud chodí do zaměstnání, školy, kurzu apod. Péči o společnou domácnost vykonávají uživatelé samostatně nebo za podpory pracovníků (viz. jejich IP) dle rozpisu služeb. Pokud uživatel nemůže vykonat službu, domluví si výměnu či zástup jiným uživatelem za podpory pracovníka. Uživatelé, kteří chodí do zaměstnání, mají méně služeb v domě. Péči o osobní věci a svůj pokoj vykonávají uživatelé denně (dle potřeby vytřít, vyvětrat, vynést odpadky) a jednou týdně je vykonán velký úklid pokoje za podpory klíčového pracovníka: utřen prach, vytřena podlaha, vyneseny odpadky, vytříděno a vypráno prádlo,...) Uživatel a pracovníci se řídí individuálním plánem uživatele a pracovním postupem pro úklid pokoje uživatele. Nabídka kulturních a společenských akcí je zpracována na každý měsíc. Přehled je k dispozici na nástěnce ve společenské místnosti. Uživatelé mohou k vyhledávání kulturních a sportovních aktivit a pořadů využít za podpory pracovníka PC v kanceláři CHB. Pro uživatele jsou k dispozici knihy, časopisy, televizní přijímače, internet. Uživatelé se mohou dle svých zájmů účastnit nabízených aktivit anebo si sestavovat vlastní program dne. Jednou za měsíc probíhá porada uživatelů, kde je možné se dozvědět především aktuální informace o dění v CHB a v jeho okolí, uživatelé zde mohou vznést své připomínky k jídelníčku, k provozu CHB, náměty, kritiku, přání, pochvaly, dotazy, a vyjádřit se k problémovým situacím v CHB (např. k problémovému soužití uživatelů), případně doporučit řešení. 12. Pracovníci ve službě Pracovník je uživatelům k dispozici po celý den a noc s výjimkou zákonné pauzy na odpočinek. Pracovník pracuje s uživateli tak, jak si uživatel domluvil ve svém individuálním plánu pro průběh služby. Pracovník vede o průběhu poskytované služby záznamy pro jednotlivé uživatele a denně účtuje poskytnuté úkony péče. Do těchto záznamů může uživatel kdykoli nahlédnout. Střídání ve službě a předání služby probíhá a , pracovník pročte záznamy v kalendáři a v KS pročítá pracovník IZ, pokud není potřeba nikam jít apod. Zároveň poskytuje podporu ve vstávání a v přípravě snídaní pracovník uklidí potraviny do lednice a s uživateli plánuje potřebné činnosti: nákup, vaření, doprovody, úklid,... Ve má pracovník pauzu na oběd. V a v vyřizuje pracovník nutnou administrativu Po každém jídle uklidí pracovník potraviny do lednice a zamkne spíž. Pracovník se dále řídí Provozním řádem a Základními povinnostmi pracovníka. 13. Uložení finanční hotovosti (cenností), podpora při nakládání s volnými penězi Uživatelé CHB mají možnost si ve svém individuálním plánu dojednat uložení cenných věcí a finanční hotovosti do pokladny CHB, odkud jim budou na požádání oproti podpisu uživatele a pracovníka kdykoli opět předány. V případě, že by neuváženým hospodařením s penězi uživatel zůstal bez peněz na potřebné věci (léky, hygienické potřeby), je s uživatelem dojednána potřebná podpora v nakládání s osobními financemi. Uživatel i pracovníci jsou povinni tuto dohodu dodržovat. Uživatel má možnost každý měsíc tuto dohodu změnit dle svých potřeb a možností. Za finanční hotovost, vkladní knížky, dokumenty, šperky a další ceniny a cennosti, které si uživatel ponechá u sebe, CHB neručí. Při náhlém odchodu uživatele do zdravotnického zařízení, zajišťuje převzetí jeho finančních prostředků, popř. cenností, pracovník CHB ve službě a uloží je dle příslušného vnitřního předpisu v pokladně CHB. 14. Příjem listovních a peněžních zásilek Listovní zásilky jsou poštovní doručovatelkou předávány přímo obyvatelům CHB nebo vhazovány do schránky CHB. Schránku denně vybírá pracovník CHB nebo pověřený uživatel. V případě nepřítomnosti uživatele jsou doporučené zásilky uloženy na poště Horní Počernice. 15. Protipožární a bezpečnostní opatření Uživatelé a pracovníci CHB jsou povinni zachovávat protipožární a bezpečnostní předpisy (požární poplachové směrnice a zásady chování při požáru jsou vyvěšeny v kuchyni). Při každé mimořádné situaci nebo případné evakuaci CHB se uživatelé řídí pokyny pracovníků.

5 V případě, že dojde v chráněném bydlení k havarijní situaci: porucha elektrického, plynového či vodovodního řádu, je nutné na to upozornit pracovníka CHB. Pokud dojde k násilné trestné činnosti jako je vloupání, ohrožování na zdraví nebo na životě volá se tísňová linka 112 (záchranná služba 155, hasiči 150, Policie ČR 158). 16. Připomínky, náměty, stížnosti a dotazy Uživatelé mohou stížnost, doporučení či námět podat písemnou i ústní formou, prostřednictvím blízké osoby a to i anonymně. Stížnosti, upozornění na nedostatky, náměty a doporučení může uživatel či jeho blízká osoba bezprostředně sdělovat svému klíčovému pracovníkovi, vedení CHB, popř. jakémukoli pracovníkovi CHB. Uživatelé mohou své podněty a stížnosti také přednést na poradě uživatelů CHB anebo vhazovat do schránky na stížnosti, která je nainstalována na chodbě. V řešení stížností je postupováno v souladu s metodickým pokynem MP SQ7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, která je vyvěšena na chodbě CHB a uložena v kanceláři CHB. 17. Návštěvy Návštěvu je uživatel povinen ohlásit pracovníkovi CHB. Návštěvy může uživatel přijímat na svém pokoji a to se souhlasem spolubydlícího, pokud se jedná o dvoulůžkový pokoj, anebo může využít všech společných prostor CHB s ohledem na aktuální provoz. CHB je otevřeno pro návštěvníky po dobu obvyklou pro denní návštěvy při zachování nočního klidu tak, aby nebyli rušeni ostatní uživatelé CHB. Pokud potřebuje návštěva přespat v domě CHB, musí mít k tomu souhlas vedoucí služby. Pokud návštěvy budou rušit noční klid, obtěžovat uživatele CHB nebo pracovníky CHB, budou z prostor CHB vykázány. 18. Klíče od domu, pokoje Uživatel má právo na uzamykatelný pokoj s vlastním klíčem, Za věci uložené v tomto prostoru si ručí sám. Pokud uživatel opouští pokoj, je povinen zajistit jeho bezpečnost (elektrické spotřebiče, světla, okna). Doporučujeme si pokoj zamykat. Pokud uživatel opouští dům, je povinen zabouchnout za sebou dveře případně je zamknout, pokud není nikdo v domě přítomen. Uživatel zodpovídá za klíče od domu, které mu byly vydány oproti podpisu při nástupu do služby CHB. Klíče nesmí půjčovat jiným osobám. Pokud klíče ztratí nebo poškodí, ohlásí to neprodleně pracovníkovi CHB. Všechny náklady spojené se ztrátou či poškozením klíčů hradí uživatel. 19. Chov domácích zvířat Chov domácích zvířat nebo jiných živočichů v prostorách chráněného bydlení může povolit pouze vedoucí CHB na základě souhlasu všech uživatelů domu a konzultace s týmem pracovníků. 20. Dodržování lékařem doporučeného léčebného režimu Pracovníci jsou povinni podporovat uživatele v dodržování léčebného režimu, který stanovil lékař. Uživatel je povinen tento léčebný režim dodržovat. Pokud uživatel souhlasí, poskytovatel ve spolupráci s ošetřujícím lékařem poučí uživatele o možných zdravotních komplikacích, které mohou nastat v důsledku nedodržení léčby. Pokud zhoršení zdravotního stavu v důsledku nedodržování lékařem stanoveného léčebného režimu vážně narušuje průběh poskytování služby, může poskytovatel vypovědět uživateli smlouvu o poskytování sociální služby CHB. 21. Ukončení užívání sociální služby Při ukončení poskytování služby CHB předá uživatel oproti podpisu klíče od pokoje a domu vedoucí CHB. Předá uklizený pokoj a všechno jeho vybavení dle aktuálního soupisu majetku (uloženo v IP uživatele). V případě poškození či nepředání majetku CHB je uživatel povinen poškozené nebo chybějící věci poměrnou částí uhradit. 22. Sankce za nedodržování Domácího řádu a Vnitřních pravidel CHB Každé vážné porušení Domácího řádu nebo Vnitřních pravidel CHB zaznamená pracovník s uživatelovým vědomím do individuálního záznamu o průběhu služby. Po každém zápisu upozorní vedoucí služby uživatele na důsledky porušování vnitřních pravidel. Po třech záznamech a za každý následující záznam udělí vedoucí služby uživateli písemné napomenutí. Po třetím písemném napomenutí může být jeho pobyt v chráněném bydlení ukončen v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování sociální služby. Po lhůtě 6ti měsíců jsou všechna dosavadní písemná napomenutí promlčena.

6 23. Závaznost Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny pracovníky a uživatele CHB. Nedodržení postupů uvedených v tomto pokynu bude považováno za porušení pracovních povinností. Odpovědným pracovníkem za kontrolu dodržování tohoto pokynu je vedoucí CHB a jí/m pověření pracovníci. V Praze dne: Vypracoval/a: Gabriela Čumplová Účinnost od: Datum poslední aktualizace: Aktualizaci provedl/a: tým pracovníků CHB. Schválila:. Galina Hřídelová ředitelka Diakonie Církve bratrské Já..., uživatel sociální služby Chráněné bydlení na Xaverově jsem byl seznámen s Domácím řádem Chráněného bydlení na Xaverově, porozuměl jsem mu a zavazuji se ho respektovat. V Praze dne... Podpis uživatele/zákonného zástupce

Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov

Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov Domácí řád pro uživatele chráněného bydlení Chotěšov Preambule Domácí řád pro chráněné bydlení v Chotěšově stanovuje základní pravidla pobytu osob, kterým Centrum pobytových a terénních sociálních služeb

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava,

Více

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č. Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou Procedurální směrnice č.1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU Čl.

Více

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Domovní řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách Pracoviště:

Více