Domácí řád Chráněného bydlení na Xaverově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí řád Chráněného bydlení na Xaverově"

Transkript

1 D I A K O N I E C Í R K V E B R A T R S K É K Ř E S Ť A N S K Á S O C I Á L N Í P O M O C Koněv ov a 24, Praha 3, IČO: Domácí řád Chráněného bydlení na Xaverově Úvod 1. Ubytování 2. Pořádek a soužití na pokoji 3. Používání společných prostor včetně zahrady a jejich vybavení 4. Užívání společenské místnosti 5. Stravování 6. Odhlašování základních činností služby (strava, služby podpory) 7. Podpora v základních činnostech služby 8. Individuální plánování průběhu sociální služby 9. Hygiena 10. Praní a žehlení prádla 11. Den v chráněném bydlení 12. Pracovníci ve službě 13. Uložení finanční hotovosti (cenností), podpora při nakládání s volnými penězi 14. Příjem listovních a peněžních zásilek 15. Protipožární a bezpečnostní opatření 16. Připomínky, náměty, stížnosti a dotazy 17. Návštěvy 18. Klíče od domu, pokoje 19. Chov domácích zvířat 20. Dodržování lékařem doporučeného léčebného režimu 21. Ukončení užívání sociální služby 22. Sankce za nedodržování Domácího řádu a Vnitřních pravidel CHB 23. Závaznost Úvod Všichni uživatelé a pracovníci Chráněného bydlení na Xaverově (dále jen CHB) se chovají k sobě navzájem ohleduplně, zachovávají lidskou důstojnost, a tím vytváří příjemnou atmosféru a bezpečné prostředí pro bydlení i pro práci. Všichni pracovníci se ve vzájemném kontaktu s v kontaktu s uživateli služby řídí pravidly Etického kodexu pracovníka. Všichni uživatelé se ve vzájemném kontaktu a v kontaktu s pracovníky řídí Vnitřními pravidly bydlení. 1. Ubytování Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji. Pokoj lze upravit v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování sociální služby drobnými předměty a vlastním nábytkem po domluvě s vedoucí služby. Každý uživatel má možnost mít klíč od pokoje a doporučuje se pokoj po dobu nepřítomnosti zamykat. Uživatel má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj. Žádosti může být vyhověno dle provozních možností poskytovatele. Zároveň si vedení služby vyhrazuje právo - po předchozím projednání s uživatelem - přestěhovat uživatele na jiný pokoj, pokud to provozní podmínky vyžadují. Uživatel musí ohlásit svůj odchod z domu a předpokládaný návrat pracovníkovi. Na noc zamyká dům pracovník ve službě ve Uživatelé jsou po této hodině povinni dům zamykat. 2. Pořádek a soužití na pokoji Úklid pokoje (ustlání postele, větrání, zalévání květin, třídění špinavého prádla, úklid zametení, setření podlahy) si uživatel provádí sám anebo za podpory pracovníka dle svého individuálního plánu. Je nepřípustné skladovat zbytky jídla a odpadky ve skříních nebo za oknem pokoje (k dispozici je chladnička ve spíži nebo uživatel může mít svoji chladničku na pokoji). Je zakázáno vyhazovat odpadky (vajgly) z oken. Uživatel je povinen nakládat se zařízením organizace šetrně a na závady upozornit pracovníka ve službě. Na jednolůžkovém pokoji lze umístit TV a chladničku. Na dvoulůžkovém pokoji lze umístit TV a chladničku pouze

2 se souhlasem spolubydlícího s ohledem na prostorové možnosti. Po 22. hodině je nutno dbát na to, aby odpočívající uživatelé nebyli rušeni. Noční klid je stanoven v čase od do Rádio i televize smějí být vždy puštěny pouze na pokojovou hlasitost, popř. je nutné použít sluchátka. Používání jiných elektrických spotřebičů na pokoji je možné z důvodu bezpečnosti pouze po domluvě s vedoucí služby. Kouření na pokoji není dovoleno! Je povoleno pouze na místech označených popelníky (balkóny, stůl v zahradě). 3. Používání společných prostor včetně zahrady a jejich vybavení Společné prostory (společenská místnost, chodby, kuchyně, koupelny, WC) včetně venkovní zahrady a jejich vybavení slouží všem uživatelům chráněného bydlení. Musí se udržovat v pořádku a v čistotě. Po použití kuchyně je potřeba umýt a uklidit nádobí, setřít pracovní plochy, sporák, zamést a večer vytřít. Dále dle potřeby vyčistit mikrovlnku, troubu, sporák, myčku, lednici a mrazák. Uživatelé i pracovníci jsou povinni svěřené věci řádně opatrovat, chránit před poškozením. Poškození nebo zničení majetku organizace nebo majetku uživatele je nutno neprodleně hlásit vedoucí služby. Škody způsobené úmyslně nebo nedbalostí je uživatel či pracovník povinen nahradit. 4. Užívání společenské místnosti Místnost je využívána jako místo pro setkávání, pro společenské hry, pro sledování TV atd. Dále může být místnost užívána jako kancelář k individuálním rozhovorům uživatelů s pracovníky služby, k modlitbě a k administrativním úkonům. 5. Stravování Potraviny koupené za vybrané peníze na stravu jsou skladovány ve spíži, která se zamyká. Vstup do spíže je povolen pouze v doprovodu pracovníka. Jídlo si připravují uživatelé za podpory pracovníka dle rozpisu služeb uživatelů. Jídla se podávají v tomto časovém rozmezí: Snídaně , v 8.30 uklidí pracovník jídlo do lednice Oběd , vydání svačiny večeře Pokud si uživatel v daném čase jídlo nevyzvedne, je mu uschováno v lednici do času dalšího jídla. Jeho vyzvednutí si musí uživatel domluvit s pracovníkem (spíž se po každém jídle zamyká, pracovníci mohou být mimo CHB). Uživatel si může s pracovníkem domluvit jiný čas vydání jídla, pokud k tomu má závažné důvody (pracovní vytížení, výlet, lékař, jednání na úřadech apod.). Trvalé výjimky v režimu stravování si může uživatel dojednat ve svém individuálním plánu. Pokud to provozní podmínky dovolují, může si uživatel připravovat stravu individuálně po domluvě s pracovníkem. Jídelníček je připravován vedoucí služby po konzultaci s uživateli na jejich poradách v souladu v požadavky zákona 108 /2006 na rozmanitou, nutričně vyváženou a racionální stravu. Nakupuje se na několik dní dopředu, přesto je někdy nutno dokoupit drobnosti jako: pečivo, ovoce apod. Uživatel je ve svých individuálních stravovacích potřebách, které si zadal v individuálním plánu, podporován. Uživatelé jsou v případě doporučení lékaře podporováni v dodržování dietních opatření. V případě, že některé jídlo uživatel nejí, může si s pracovníkem domluvit náhradní variantu (jinou přílohu např.) anebo si jídlo odhlásit. Po každém jídle je nutné uklidit kuchyň (nádobí do myčky, setřít pracovní plochy a případně podlahu) a jídelnu. Na úklidu se podílí všichni přítomní uživatelé dle svých možností a schopností. Jídlo lze konzumovat i na svém pokoji, ihned po jídle je však nutno špinavé nádobí bez zbytků jídel uložit do myčky. Uživatel má právo požádat poskytovatele o zajištění stravy v době své nepřítomnosti (zaměstnání) či v době své nemoci. Nápoje: v ceně každého jídla je započítán jeden teplý nápoj dle vlastního výběru: káva, čaj, bílá káva, kakao, apod., podávaný s jídlem nebo po jídle. Po celý den je k dispozici čaj v konvici. Ostatní nápoje mezi jídly si hradí uživatel ze svých peněz. Ke skladování vlastních potravin může využít uživatel uzamykatelnou skříňku v kuchyni nebo lednici zde je nutno si své potraviny podepsat. 6. Odhlašování základních činností služby (strava, služby podpory) Uživatel má v případě potřeby možnost si stravu odhlásit nejpozději v 8.00 na týž den. V případě nahlášené nepřítomnosti uživatele v CHB se odhlašuje i podpora ve všech úkonech základních činností sociální služby CHB kromě plateb za ubytování.

3 7. Podpora v základních činnostech služby Podpora se poskytuje uživatelům v souladu s posláním, cíli a principy služby. Podpora v základních činnostech služby probíhá na základě Smlouvy o poskytování sociální služby a na základě Individuálního plánu uživatele. V plánu sjednává uživatel s poskytovatelem své osobní cíle a rozsah úkonů základních činností sociální služby za pomoci klíčového pracovníka. Pracovník není povinen vykonávat činnosti, které si je uživatel schopen udělat sám. 8. Individuální plánování průběhu sociální služby Pro období adaptace (2 měsíce) je uživateli přidělen klíčový pracovník a spolu vytváří prvotní individuální plán podpory k jeho osobnímu cíli, kterého chce pomocí služby CHB dosáhnout. Tento plán je pak každé 3 měsíce hodnocen a aktualizován na plánovacím setkání. Uživatel si na plánovací setkání může přizvat další osoby (přítel, rodina, lékař, zákonný zástupce, apod.). Individuální plánování probíhá dle metodického pokynu MP SQ5 CHBX. Uživatel má právo kdykoli požádat o změnu KP, pokud to provozní podmínky umožňují, je mu vyhověno. Individuální plán je pro uživatele a pracovníky závazný pracovní postup. 9. Hygiena Všichni si myjí ruce vždy po příchodu z venku a pokaždé, než vstoupí do společné kuchyně. Osobní hygienu provádí uživatel dle svého individuálního plánu. Protože zdroje teplé vody a velikost jímky jsou omezené, prosíme uživatele o úsporný způsob koupání a sprchování. Holičské služby, pedikúru a manikúru může poskytovat v základním stupni pracovník CHB dle individuálního plánu uživatele nebo je uživateli poskytnuta podpora ve využití veřejně dostupných služeb. Informovat se uživatelé mohou u svých klíčových pracovníků a ostatních pracovníků CHB. Uživatelé se oblékají čistě, dle svého vkusu a představ Praní a žehlení prádla Povlečení si uživatel mění dle své potřeby avšak minimálně 1x za 14 dní. Osobní prádlo si uživatel může kdykoli vyprat sám či za podpory pracovníka CHB tak, jak si stanovil ve svém Individuálním plánu. K dispozici je uživatelům žehlička i žehlící prkno. Žehlení se provádí na pokoji uživatele anebo ve společenské místnosti. Se žehličkou je nutno zacházet tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru. Prádlo lze sušit na balkónech anebo na chodbě na sušáku. VŠEDNÍ DEN: Předání služby pracovníků 11. Den v chráněném bydlení vstávání a příprava snídaně, pokud lékař nestanovil zvláštní režim nebo nemá uživatel v individuálním plánu stanoveno jinak, např. má odpolední směny apod.) 8.30 Konec snídaní, pracovník uklidí potraviny do lednice a plánuje s uživateli potřebné činnosti. Pokud uživatel nechce snídat v tomto čase, odnese si snídani na pokoj. Dopolední činnosti: péče o společnou domácnost a zahradu dle rozpisu služeb uživatelů, aktivity dle aktuální nabídky na nástěnce v jídelně nebo dle domluvy s pracovníkem, úklid pokoje, osobní pochůzky uživatelů, příprava oběda Oběd, úklid kuchyně a jídelny, vydání svačiny, plánovaní potřebných činností Odpolední činnosti: péče o společnou domácnost a zahradu dle rozpisu služeb uživatelů, aktivity dle aktuální nabídky na nástěnce v jídelně nebo dle domluvy s pracovníkem, úklid pokoje, osobní pochůzky uživatelů, příprava oběda Večeře, úklid kuchyně a jídelny Výjimky v režimu dne si může uživatel dojednat s pracovníkem ve službě. Trvalé výjimky v režimu dne si uživatel může dojednat ve svém individuálním plánu.

4 VÍKEND A O DOVOLENÝCH PRACUJÍCÍCH UŽIVATELŮ: Vstávání možné později s ohledem na nutnost vzít si léky a s ohledem na služby uživatelů (vaření a nákup). Režim dne je individuálně přizpůsoben potřebám uživatele, pokud chodí do zaměstnání, školy, kurzu apod. Péči o společnou domácnost vykonávají uživatelé samostatně nebo za podpory pracovníků (viz. jejich IP) dle rozpisu služeb. Pokud uživatel nemůže vykonat službu, domluví si výměnu či zástup jiným uživatelem za podpory pracovníka. Uživatelé, kteří chodí do zaměstnání, mají méně služeb v domě. Péči o osobní věci a svůj pokoj vykonávají uživatelé denně (dle potřeby vytřít, vyvětrat, vynést odpadky) a jednou týdně je vykonán velký úklid pokoje za podpory klíčového pracovníka: utřen prach, vytřena podlaha, vyneseny odpadky, vytříděno a vypráno prádlo,...) Uživatel a pracovníci se řídí individuálním plánem uživatele a pracovním postupem pro úklid pokoje uživatele. Nabídka kulturních a společenských akcí je zpracována na každý měsíc. Přehled je k dispozici na nástěnce ve společenské místnosti. Uživatelé mohou k vyhledávání kulturních a sportovních aktivit a pořadů využít za podpory pracovníka PC v kanceláři CHB. Pro uživatele jsou k dispozici knihy, časopisy, televizní přijímače, internet. Uživatelé se mohou dle svých zájmů účastnit nabízených aktivit anebo si sestavovat vlastní program dne. Jednou za měsíc probíhá porada uživatelů, kde je možné se dozvědět především aktuální informace o dění v CHB a v jeho okolí, uživatelé zde mohou vznést své připomínky k jídelníčku, k provozu CHB, náměty, kritiku, přání, pochvaly, dotazy, a vyjádřit se k problémovým situacím v CHB (např. k problémovému soužití uživatelů), případně doporučit řešení. 12. Pracovníci ve službě Pracovník je uživatelům k dispozici po celý den a noc s výjimkou zákonné pauzy na odpočinek. Pracovník pracuje s uživateli tak, jak si uživatel domluvil ve svém individuálním plánu pro průběh služby. Pracovník vede o průběhu poskytované služby záznamy pro jednotlivé uživatele a denně účtuje poskytnuté úkony péče. Do těchto záznamů může uživatel kdykoli nahlédnout. Střídání ve službě a předání služby probíhá a , pracovník pročte záznamy v kalendáři a v KS pročítá pracovník IZ, pokud není potřeba nikam jít apod. Zároveň poskytuje podporu ve vstávání a v přípravě snídaní pracovník uklidí potraviny do lednice a s uživateli plánuje potřebné činnosti: nákup, vaření, doprovody, úklid,... Ve má pracovník pauzu na oběd. V a v vyřizuje pracovník nutnou administrativu Po každém jídle uklidí pracovník potraviny do lednice a zamkne spíž. Pracovník se dále řídí Provozním řádem a Základními povinnostmi pracovníka. 13. Uložení finanční hotovosti (cenností), podpora při nakládání s volnými penězi Uživatelé CHB mají možnost si ve svém individuálním plánu dojednat uložení cenných věcí a finanční hotovosti do pokladny CHB, odkud jim budou na požádání oproti podpisu uživatele a pracovníka kdykoli opět předány. V případě, že by neuváženým hospodařením s penězi uživatel zůstal bez peněz na potřebné věci (léky, hygienické potřeby), je s uživatelem dojednána potřebná podpora v nakládání s osobními financemi. Uživatel i pracovníci jsou povinni tuto dohodu dodržovat. Uživatel má možnost každý měsíc tuto dohodu změnit dle svých potřeb a možností. Za finanční hotovost, vkladní knížky, dokumenty, šperky a další ceniny a cennosti, které si uživatel ponechá u sebe, CHB neručí. Při náhlém odchodu uživatele do zdravotnického zařízení, zajišťuje převzetí jeho finančních prostředků, popř. cenností, pracovník CHB ve službě a uloží je dle příslušného vnitřního předpisu v pokladně CHB. 14. Příjem listovních a peněžních zásilek Listovní zásilky jsou poštovní doručovatelkou předávány přímo obyvatelům CHB nebo vhazovány do schránky CHB. Schránku denně vybírá pracovník CHB nebo pověřený uživatel. V případě nepřítomnosti uživatele jsou doporučené zásilky uloženy na poště Horní Počernice. 15. Protipožární a bezpečnostní opatření Uživatelé a pracovníci CHB jsou povinni zachovávat protipožární a bezpečnostní předpisy (požární poplachové směrnice a zásady chování při požáru jsou vyvěšeny v kuchyni). Při každé mimořádné situaci nebo případné evakuaci CHB se uživatelé řídí pokyny pracovníků.

5 V případě, že dojde v chráněném bydlení k havarijní situaci: porucha elektrického, plynového či vodovodního řádu, je nutné na to upozornit pracovníka CHB. Pokud dojde k násilné trestné činnosti jako je vloupání, ohrožování na zdraví nebo na životě volá se tísňová linka 112 (záchranná služba 155, hasiči 150, Policie ČR 158). 16. Připomínky, náměty, stížnosti a dotazy Uživatelé mohou stížnost, doporučení či námět podat písemnou i ústní formou, prostřednictvím blízké osoby a to i anonymně. Stížnosti, upozornění na nedostatky, náměty a doporučení může uživatel či jeho blízká osoba bezprostředně sdělovat svému klíčovému pracovníkovi, vedení CHB, popř. jakémukoli pracovníkovi CHB. Uživatelé mohou své podněty a stížnosti také přednést na poradě uživatelů CHB anebo vhazovat do schránky na stížnosti, která je nainstalována na chodbě. V řešení stížností je postupováno v souladu s metodickým pokynem MP SQ7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, která je vyvěšena na chodbě CHB a uložena v kanceláři CHB. 17. Návštěvy Návštěvu je uživatel povinen ohlásit pracovníkovi CHB. Návštěvy může uživatel přijímat na svém pokoji a to se souhlasem spolubydlícího, pokud se jedná o dvoulůžkový pokoj, anebo může využít všech společných prostor CHB s ohledem na aktuální provoz. CHB je otevřeno pro návštěvníky po dobu obvyklou pro denní návštěvy při zachování nočního klidu tak, aby nebyli rušeni ostatní uživatelé CHB. Pokud potřebuje návštěva přespat v domě CHB, musí mít k tomu souhlas vedoucí služby. Pokud návštěvy budou rušit noční klid, obtěžovat uživatele CHB nebo pracovníky CHB, budou z prostor CHB vykázány. 18. Klíče od domu, pokoje Uživatel má právo na uzamykatelný pokoj s vlastním klíčem, Za věci uložené v tomto prostoru si ručí sám. Pokud uživatel opouští pokoj, je povinen zajistit jeho bezpečnost (elektrické spotřebiče, světla, okna). Doporučujeme si pokoj zamykat. Pokud uživatel opouští dům, je povinen zabouchnout za sebou dveře případně je zamknout, pokud není nikdo v domě přítomen. Uživatel zodpovídá za klíče od domu, které mu byly vydány oproti podpisu při nástupu do služby CHB. Klíče nesmí půjčovat jiným osobám. Pokud klíče ztratí nebo poškodí, ohlásí to neprodleně pracovníkovi CHB. Všechny náklady spojené se ztrátou či poškozením klíčů hradí uživatel. 19. Chov domácích zvířat Chov domácích zvířat nebo jiných živočichů v prostorách chráněného bydlení může povolit pouze vedoucí CHB na základě souhlasu všech uživatelů domu a konzultace s týmem pracovníků. 20. Dodržování lékařem doporučeného léčebného režimu Pracovníci jsou povinni podporovat uživatele v dodržování léčebného režimu, který stanovil lékař. Uživatel je povinen tento léčebný režim dodržovat. Pokud uživatel souhlasí, poskytovatel ve spolupráci s ošetřujícím lékařem poučí uživatele o možných zdravotních komplikacích, které mohou nastat v důsledku nedodržení léčby. Pokud zhoršení zdravotního stavu v důsledku nedodržování lékařem stanoveného léčebného režimu vážně narušuje průběh poskytování služby, může poskytovatel vypovědět uživateli smlouvu o poskytování sociální služby CHB. 21. Ukončení užívání sociální služby Při ukončení poskytování služby CHB předá uživatel oproti podpisu klíče od pokoje a domu vedoucí CHB. Předá uklizený pokoj a všechno jeho vybavení dle aktuálního soupisu majetku (uloženo v IP uživatele). V případě poškození či nepředání majetku CHB je uživatel povinen poškozené nebo chybějící věci poměrnou částí uhradit. 22. Sankce za nedodržování Domácího řádu a Vnitřních pravidel CHB Každé vážné porušení Domácího řádu nebo Vnitřních pravidel CHB zaznamená pracovník s uživatelovým vědomím do individuálního záznamu o průběhu služby. Po každém zápisu upozorní vedoucí služby uživatele na důsledky porušování vnitřních pravidel. Po třech záznamech a za každý následující záznam udělí vedoucí služby uživateli písemné napomenutí. Po třetím písemném napomenutí může být jeho pobyt v chráněném bydlení ukončen v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování sociální služby. Po lhůtě 6ti měsíců jsou všechna dosavadní písemná napomenutí promlčena.

6 23. Závaznost Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny pracovníky a uživatele CHB. Nedodržení postupů uvedených v tomto pokynu bude považováno za porušení pracovních povinností. Odpovědným pracovníkem za kontrolu dodržování tohoto pokynu je vedoucí CHB a jí/m pověření pracovníci. V Praze dne: Vypracoval/a: Gabriela Čumplová Účinnost od: Datum poslední aktualizace: Aktualizaci provedl/a: tým pracovníků CHB. Schválila:. Galina Hřídelová ředitelka Diakonie Církve bratrské Já..., uživatel sociální služby Chráněné bydlení na Xaverově jsem byl seznámen s Domácím řádem Chráněného bydlení na Xaverově, porozuměl jsem mu a zavazuji se ho respektovat. V Praze dne... Podpis uživatele/zákonného zástupce

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

I. Úvod. Domovní řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a další osoby vstupující do zařízení.

I. Úvod. Domovní řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a další osoby vstupující do zařízení. Směrnice číslo: 01/2015 DS Název vnitřního dokumentu: DOMOVNÍ ŘÁD počet stran: 11 počet příloh: 8 Schváleno dne: 19. 2.2015 Účinnost od: 1. 3.2015 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková - ředitelka Zrušeno dne:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení

Domácí řád DOZP. Čl. 1 Základní ustanovení Domácí řád DOZP Čl. 1 Základní ustanovení Tento Domácí řád DOZP je zpracován na základě zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Domácí řád

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem NAŠE PRAVIDLA Domova se zvláštním režimem Závaznost: Sociální pracovnice, PSS, SZP, vedoucí služby Zodpovědná osoba: Vedoucí služby Spoluúčast na tvorbě metodického postupu: zaměstnanci ÚOSS, PSS, vedoucí

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2008

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2008 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2008 Počet podání: Celkem bylo podáno 16 různých podání. Počet podavatelů: Podavatelé byli 3 klienti. Jeden klient podal 8, druhý klient 4 a třetí 1 podání.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov se zvláštním režimem Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád zjednodušená verze Název: Platnost od: 1. 9. 2014

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Počet podání: Celkem bylo podáno 5 různých podání. Počet podavatelů: Nebyl přijat ani jeden anonym. Všechny stížnosti podali klienti. Počet stížností:

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD

Budeme Vám oporou DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD Závazné pro: všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb všechny uživatele služby Zpracovala: Michálková Markéta, vedoucí úseku administrativně správních

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 1. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 1. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 1. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Bydlí v ní 10 obyvatel v pěti dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou částečně samostatní. Tento řád má našim obyvatelům, ale

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace. Domácí řád stručně

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace. Domácí řád stručně Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace Domácí řád stručně 1. Naše poslání: ubytování a celodenní poskytování podpory a pomoci při zajištění denních potřeb, včetně základních služeb

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese,. Sociální služby jsou poskytované

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji.

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů související se životem v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni (dále jen Poskytovatel nebo Zařízení ). STRAVOVÁNÍ Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ

VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLNICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VNITŘNÍ PŘEDPIS O STRAVOVÁNÍ Ředitelka MŠ Sokolnice Jarmila Fialová podle 123 zák.č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Domovní řád a pravidla soužití Chráněného bydlení. Registrována soc. služba dle zak. Č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Domovní řád a pravidla soužití Chráněného bydlení. Registrována soc. služba dle zak. Č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Domovní řád a pravidla soužití Chráněného bydlení Registrována soc. služba dle zak. Č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Dodržujte všechna níže uvedená pravidla. Jejich opakované porušování může vést

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz

Centrum Kašpar, o. s. Kašparova 73, Liberec Vesec, 463 12 telefon: +420 739 037 527 IČ: 26994445 http://www.centrum-kaspar.cz Dohoda o poskytnutí služby číslo: 25/CH/010/2011 Uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

D O M Á C Í Ř Á D aktualizace č. 2

D O M Á C Í Ř Á D aktualizace č. 2 Zámek Břežany, příspěvková organizace Chráněné bydlení Šanov Viniční 440-441 671 68 Šanov D O M Á C Í Ř Á D aktualizace č. 2 Datum vydání: 1. 4. 2010 Datum aktualizace: 11. 4. 2014 Datum účinnosti: 11.

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Nepřítomnost uživatele v zařízení Číslo: B16 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh:

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Pravidla bydlení v Domě na půl cesty Čeho se držet aneb Vaše povinnosti Dodržujte všechna níže uvedená pravidla. Jejich opakované porušování může vést ke konci vašeho pobytu v zařízení Domu na půl cesty

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše /dále jen Domov/. Jelikož v našem Domově dochází k setkávání mnoha lidí a je našim přáním, aby se zde všem žilo dobře, byl

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více