Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského"

Transkript

1 Imunologie a roztroušená skleróza (přednáška na semináři Roztroušená skleróza nemusí být handicapem, který se konal na hejtmanství Jihomoravského kraje dne 11. června 2007) MUDr. Eva Krasulová, 1. LF UK VFN v Praze Roztroušená skleróza (RS) patří do velké skupiny onemocnění, která označujeme jako autoimunitní. Je to slovo řeckého původu, které je složeno ze slov autos (vlastní) a imunitas (odolnost). Při autoimunitních chorobách dochází k tomu, že imunitní systém, který má normálně chránit organismus před škodlivými zárodky, se patologicky obrátí proti něčemu vlastnímu. Může to být kterákoliv tkáň nebo orgán v těle skupina autoimunitních onemocnění je velmi široká a zasahuje prakticky do všech oborů medicíny. Konkrétně u RS je cílem útoku imunitního systému obal nervu v centrálním nervovém systému (CNS), tedy v mozku a míše. Obal je tvořený buňkou (oligodendrocytem), která vysílá své výběžky, a ty obalují jednotlivá nervová vlákna. Vzniká ochranný obal (myelin), což je struktura velmi bohatá na bílkoviny. Když je poškozena, označujeme to jako demyelinizační onemocnění, a mezi ně patří i RS. Proč vlastně imunitní systém začne patologicky škodit něčemu vlastnímu v organismu? Může za to skupina bílých krvinek, které se označují jako lymfocyty. Bílé krvinky jako takové (leukocyty), se vytvářejí v kostní dřeni u dospělého člověka především v dlouhých kostech. Z kostní dřeně vycházejí jako nezralé buňky, přesouvají se do brzlíku, který v lidském organismu funguje jako jakási školka, kde se bílé krvinky učí, co vlastně mají v těle dělat. A právě lymfocyty by se tam měly naučit, co je tělu vlastní a co je cizí, aby byly schopné organismus chránit a nepoškozovat ho. Ale stejně jako jsou propadlíci ve školství, tak i některé lymfocyty vystoupí z brzlíku, aniž by to uměly. Takové lymfocyty má každý člověk, tedy i ten zdravý, a nepůsobí mu to žádné problémy. Ale u někoho se i to malé množství neposlušných lymfocytů z nějakých důvodů zvrhne, zaútočí proti vlastnímu tělu a vyvolá autoimunitní onemocnění. Proč se RS u někoho rozvine a u jiného ne? Určitou roli v tom hrají genetické faktory. Ale nedědí se vlastní onemocnění v tom smyslu, že by bylo možné vypočítat procento pravděpodobnosti, jak se choroba přenese do další generace. Dědí se jen určitá genetická náchylnost, vnímavost k RS. A teprve součinnost s dalšími faktory a zdaleka ne všechny dnes známe vede k tomu, že autoagresivní lymfocyty se aktivují a množí. Faktorů, které k tomu přispívají, je mnoho může to být infekce, která je aktivátorem imunitního systému, dalším významným vlivem může být kouření (RS se prokazatelně 2x častěji vyskytuje u kuřáků než u nekuřáků) a jako další faktor bývá často zmiňován nedostatek vitaminu D. K této domněnce přispívá skutečnost, že výskyt RS se směrem od severu k jihu snižuje v rovníkové Africe je velmi nízký. Existuje tedy předpoklad, že výskyt RS může souviset se slunečním zářením, které tvorbu vitaminu D v kůži vyvolává. To je jedna teorie, ale jen vitamin D sám o sobě výskyt RS nevysvětlí. Dalším faktorem může být i strava, protože pacienti s autoimunitními chorobami obecně mají prokazatelně větší propustnost střevní stěny (do krve se jim dostává větší množství škodlivin z potravy), a právě to může stimulovat imunitní systém. Racionální strava s dostatkem vitaminu D je tedy pro pacienty s RS velmi důležitá. Tyto faktory a možná ještě i něco navíc, co prozatím neznáme, mohou vést k tomu, že se vytvoří velké množství autoagresivních lymfocytů, které se dostanou z cévy (tedy z krevního systému), do mozku a míchy, tedy do CNS. Ale k tomu, aby se autoagresivní buňky dostaly přes bariéru, která je mezi krví a mozkem (hematoencefalická bariéra), potřebují určité struktury na povrchu lymfocytu a na povrchu bariéry. S pomocí těchto struktur přilnou lymfocyty pevně k cévní stěně bariéry a proniknou do CNS, kde škodí. Jak? Jednak jsou schopné poškozovat myelin (případně nervové vlákno) přímo, a jednak aktivují řadu dalších buněk, např. makrofágy, které jim v tom pomáhají tím, že zničený myelin pohlcují.

2 Na obr. 1 je řez zánětlivou tkání v CNS s obrazem roztroušené sklerózy. To červené je céva, jednotlivé fialové tečky kolem jsou jádra lymfocytů. Je dobře vidět, jak zánětlivé buňky kolem cévy prostupují do mozku. Pacienti s RS zpravidla přicházejí k neurologům s tím, že mají nějaké příznaky choroby. Ty jsou dané tím, že došlo k akutnímu poškození myelinu a k následnému bloku vedení nervové informace vzruch není veden a pacient přichází buď s poruchou zraku, nebo hybnosti, případně citlivosti apod. Na obr. 2 je vedení vzruchu, které dosud probíhalo skokově tedy z jednoho myelinového buřtíku na druhý náhle se přerušilo.

3 Nervovou dráhu mohly v takovém případě potkat v podstatě tři osudy: 1) Vedení vzruchu se může obnovit na demyelinizovaném vlákně, byť už není tak kvalitní. 2) V nejlepším případě se může obnovit i myelin, ale také už není tak kvalitní jako dříve. Nicméně vedení vzruchu přesto nadále existuje. Za klidových podmínek může taková dráha fungovat v podstatě úplně bez problémů to znamená, že pacient nemusí mí žádnou poruchu. Bude čilý, ale když se vrátí domů z delší procházky, nebo v horkém počasí, bude třeba hůř vidět na oko, na kterém již měl v minulosti poruchu zraku při zánětu zrakového nervu. Je třeba zdůraznit, že to není známka zánětu nebo aktivity choroby, je to tím, že nervová dráha už není tak kvalitní jako dříve a její nedokonalost se může projevit při větší fyzické zátěži. Říká se tomu Uhthoffův fenomén. Mnozí pacienti v takovém případě hned volají do RS centra, že mají ataku, ale naštěstí to ataka není, protože obtíže doma v klidu vymizí a nepřetrvávají 24 hodin. 3) Nejhorší scénář možného vývoje vypadá tak, že není poškozen jen myelin, ale nevydrží ani nervové vlákno a přeruší se. Některé lymfocyty jsou schopné nervové vlákno v laboratorních podmínkách úplně překousat, a dokáží to během pouhých 55 minut. Konec nervového vlákna se pak smrskne do malé kuličky (ovoidu). Jde o nevratné poškození CNS a tomu je třeba včasnou léčbou zabránit. Z obr. 3 je zřejmé, jak mohou být vlákna v CNS poškozena. Malé kuličky to jsou konce přerušených nervových vláken. Při masivním zánětu se může na jednom milimetru krychlovém zpřetrhat až 11 tisíc nervových vláken. A když pacient přijde do RS centra až po 14 dnech trvání příznaků, velice se diví, proč se na něj neurolog kvůli tomu zlobí. Je to dáno tím, že lékař dobře ví, kolik nervových vláken může pacient za tu dobu nevratně ztratit. Jestliže tedy příznaky trvají soustavně 24 hodin, je to ataka a pacient by měl co nejdříve přijít do RS centra, aby se podařilo zachránit co nejvíce nervových vláken.

4 V počátcích RS se akutní zhoršení neurologických příznaků velice dobře upravuje. To je první fáze choroby, kterou označujeme jako atakovitou, neboli relaps-remitentní (RR-RS) ataka (relaps, tedy zhoršení obtíží), se střídá s úpravou (remisí). V této fázi hraje klíčovou roli zánět, lékaři proto účinně zasahují podáním protizánětlivých léků. Křivka na obr. 4 znázorňuje, jak počet ztracených nervových vláken postupně narůstá. Ztráta nervových vláken začíná v samotných počátcích choroby, tedy už v době, kdy se pacientovi zdá, že ataky se upravují. Ale rezervy CNS, kterých má každý člověk %, se nadále vyčerpávají. A jakmile se vyčerpají bod X nemůže už být úprava obtíží dokonalá, pacient pak většinou popisuje plíživé narůstání neurologických příznaků a jde o sekundárně progresivní formu RS. I v této fázi choroby se ataka sice ještě může občas objevit, ale předpokládá se, že nad vlastním zánětem už převažuje ztráta nervových vláken. U pacientů, kteří pozorují od začátku choroby spíše pozvolné zhoršování a neměli typickou ataku, hovoříme o tzv. primárně progresivní formě RS. U pacientů, kterých by se primárně progresivní fáze RS týkala, je vždy třeba velmi pečlivě rozebrat anamnézu. Často je totiž možné vystopovat první příznaky zaznamenané třeba už před 10 lety, které mohly být atakou. U žádného pacienta nejsme schopni odhadnout skutečný podíl zánětu a vlastního poškození nervových vláken, proto by měly být u každého pacienta vyzkoušeny léky, které jsou u progresivní formy RS k dispozici. Jakýmsi limitem je přitom doba 6 měsíců když lék nefunguje ani po této době, nemá smysl v jeho podávání pokračovat a je třeba vyzkoušet lék jiný. S ohledem na to, co se děje v CNS, je současná léčba RR-RS namířena proti zánětu. Základní skupina protizánětlivých léků, kterými léčíme i akutní ataku RS, jsou kortikoidy. Potlačují imunitní reakci jako takovou snižují počet agresivních imunitních buněk, snižují produkci zánětlivých působků, omezují prostup imunitních buněk do místa zánětu atd.. Pak jsou k dispozici léky v tabletové podobě Azaprin, Imuran, dále Methotrexát, které rovněž snižují aktivitu zánětu a počet agresivních lymfocytů, a dále se používají cytostatika podávaná do žíly, jako jsou cyklofosfamid (CPA) a mitoxantron. Trochu jinak působí léky označované jako léky první volby. Až dosud to byly léky s největší účinností, které v organismu nezasahují jen prostým snížením počtu autoagresivních buněk, ale navíc modulují imunitní systém tak, aby nebyl agresivní. Patří sem interferony beta (Betaferon, Avonex, Rebif) a

5 glatiramer acetát (Copaxone), ale také imunoglobuliny podávané do žíly, což je směs protilátek získavaných z krve dárců. Lék, který se nyní zdá být v určité fázi choroby nejnadějnější, je natalizumab. Funguje tak, že brání vstupu autoagresivních buněk do CNS. Naváže se totiž na povrchovou strukturu lymfocytů (je to vlastně protilátka proti povrchové struktuře), a tím znemožní agresivním lymfocytům, aby přilnuly a prostoupily krevně mozkovou bariérou do CNS a škodily tam. Nový lék je od dubna 2007 registrován v České republice, má komerční označení Tysabri a je určený především pacientům s aktivním zánětem, případně těm, kteří nereagují na léčbu zatím dostupnými léky první volby (interferon beta, glatiramer acetát). Není namístě podat tento velmi drahý lék pacientovi, který už má zničenou celou řadu nervových vláken. Ten by naopak mohl být ohrožen nežádoucími účinky. Nicméně kvalitní léčba, která by dokázala nahradit zničená nervová vlákna, prozatím není nikde na světě k dispozici. Pokud se podaří zahájit léčbu pacienta po druhé atace, tedy po druhém akutním příznaku (tak to dovolují současná kritéria pro léčbu v ČR), lze vývoj choroby, tedy postupnou invalidizaci pacienta, zpomalit. Bylo by však žádoucí, kdyby se podařilo léčit pacienty u nás už po první atace, tak jak je to běžné na západ od České republiky. Tam lékaři zpravidla nasazují léky první volby už po prvních příznacích choroby. Ale i pacienti s RS mohou sami aktivně přispívat k tomu, aby se aktivita imunitního systému snižovala. Jak? Například tím, že nebudou ležet doma týden v horečkách a čekat, až infekce sama odezní, ale budou požadovat včasnou a dostatečnou léčbu antibiotiky. Pacient s RS by měl být při infekci s vysokou teplotou léčen antibiotiky i v případě, že jde o virové onemocnění (např. chřipku), které se u ostatních členů rodiny antibiotiky neléčí. Je třeba ohlídat si i případnou infekci močových cest, protože poškození citlivostních drah močového měchýře při RS vede často k tomu, že pacienti infekci nevnímají. Je tedy namístě, aby moč byla pravidelně kultivačně kontrolována a taková infekce i když bezpříznaková byla okamžitě zaléčena (obzvlášť u pacientů, kteří mají problémy s močením). V neposlední řadě je třeba držet pod kontrolou výsev oparů, protože i za tím jsou viry, a sice velmi úporné herpes viry. Pacienti s RS by se měli vyhýbat volně prodejným přípravkům s označením imunitu podporující. Řada pacientů si totiž (v dobré víře, že se tím vyhnou infekcím) takové přípravky koupí obvykle jihoamerické provenience (yucca, vilcacora) a neurologové u nás už léčili ataky vyvolané právě užíváním podobných přípravků. Jestliže pacient trpí velmi častými infekcemi, měl by ho vidět imunolog, který může odhalit určitou chybu v imunitním systému, a jejím léčením lze předejít opakování infekcí. Dotaz: Je vhodné užívat při RS například Wobenzym? Odpověď: Wobenzym nemá za sebou žádnou vědecky podloženou studii, která by jednoznačně prokázala jeho efekt na vlastní průběh RS. Já se na něj dívám jako na velmi drahý preparát, který možná má svůj význam v jiných odvětvích medicíny, ale nikoliv pro samotný průběh RS. A pokud se mě pacient s RS zeptá, jestli si má Wobenzym koupit, odpovím mu, aby si za stejnou cenu raději pořídil rotoped. Dotaz: Lze podle určitých genů stanovit pravděpodobný vývoj choroby? Odpověď: To je prozatím ve fázi intenzivního výzkumu, bohužel se zatím vždycky ukázalo, že jeden gen, který se potvrdil na jednom pracovišti, se na jiném pracovišti nepotvrdil. Kdybychom znali skupinu genů přesně definovaných, jakým způsobem se mají vyvíjet, mohlo by nám to velice pomoci. Ale v tuto chvíli to k dispozici nemáme.

MUDr. Eva Krasulová, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Centrum pro demyelinizační onemocnění Malá skála 7. března 2009

MUDr. Eva Krasulová, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Centrum pro demyelinizační onemocnění Malá skála 7. března 2009 (c) SMS text této přednášky (ani žádná jeho část) nesmí být reprodukován jinde Životospráva při roztroušené skleróze (z pohledu neurologa) (aneb Jak co nejvíc omezit vedlejší účinky při léčbě RS a Co víme

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Co je dobré vědět o maligním lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Co je dobré vědět o maligním lymfomu. Informační příručka pro pacienty Co je dobré vědět o maligním lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2012 Co je dobré vědět o maligním lymfomu OBSAH 1. Úvodem (L. Šimáčková) 3 2. Diagnóza

Více

Onemocnění virem hepatitidy C

Onemocnění virem hepatitidy C Onemocnění virem hepatitidy C informace pro pacienty MUDr. Václav Hejda Tato kniha byla vydána ve spolupráci s firmou 800 333 365 Na Příkopě 25, 110 00 Praha 1 2006 www.cecko.cz OBSAH Úvod...2 1. Lidská

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS Co je to? Sytémový lupus erythematosus (SLE) je chronické autoimunní onemocnění, které může postihnout tůzné systémy v těle, zejména

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Homeopatie a zákon podobnosti

Homeopatie a zákon podobnosti V posledních letech je v křesťanských kruzích často poukazováno na životní příběh lékařky, bývalé homeopatky, která homeopatii veřejnosti prezentuje jako druh okultismu, protože došlo k tomu, že při touto

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce. Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C

Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce. Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C 05/2012 MAGAZÍN O ZDRAVÍ PRO LAICKOU VEŘEJNOST Z klinické praxe: Plicní hypertenze ohrožuje srdce Ani ve stáří nepodceňujte pneumokokovou infekci Zapomenutý poklad Vitamin C Léky a lidé: Bezpečnost léků

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Průvodce Vaší léčbou Mája Švojgrová, Vladimír Koza, Alice Hamplová Transplantace kostní dřeně Průvodce Vaší léčbou TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ průvodce Vaší léčbou Autor: Spoluautoři:

Více

Vážená pacientko, vážený paciente,

Vážená pacientko, vážený paciente, Vážená pacientko, vážený paciente, do rukou se vám dostává souhrn informací, které se týkají léčby kolorektálního karcinomu a jejích nežádoucích účinků. Připravila je pro vás přední česká onkoložka paní

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a s podporou časopisu TÝDEN a partnerů. Četnost gastroenterologických

Více

7/2009. Věděli jste, že. Internetová lékárna samoléčení.cz vám přeje krásné vánoční svátky a vše dobré v novém roce. Barny s a jak šel čas

7/2009. Věděli jste, že. Internetová lékárna samoléčení.cz vám přeje krásné vánoční svátky a vše dobré v novém roce. Barny s a jak šel čas 7/2009 Na stránkách této přílohy, i když je realizována jako inzertní, v příkladech hovoříme o konkrétních přípravcích, usilujeme o vzdělávání, a to zejména tam, kde existuje reálná možnost vyvolat odpovídající

Více

Mnohoãetn myelom. Informace pro pacienty a jejich blízké. Zdeněk Adam a kolektiv

Mnohoãetn myelom. Informace pro pacienty a jejich blízké. Zdeněk Adam a kolektiv Mnohoãetn myelom Informace pro pacienty a jejich blízké Zdeněk Adam a kolektiv Masarykova univerzita v Brně pro Českou myelomovou skupinu, nadační fond Brno 2002 Autoři v abecedním pořadí: Adam, Zdeněk

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Páté přepracované a doplněné vydání

Více

MNOHOČETNÝ MYELOM. Jak včas rozpoznat tuto nemoc a jak s ní žít. Zdeněk Adam, Vladimír Maisnar a kol. Informace pro nemocné a jejich blízké

MNOHOČETNÝ MYELOM. Jak včas rozpoznat tuto nemoc a jak s ní žít. Zdeněk Adam, Vladimír Maisnar a kol. Informace pro nemocné a jejich blízké MNOHOČETNÝ MYELOM Jak včas rozpoznat tuto nemoc a jak s ní žít Informace pro nemocné a jejich blízké Masarykova univerzita pro Českou myelomovou skupinu, nadační fond Brno, 2008 Zdeněk Adam, Vladimír Maisnar

Více

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP

AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS PRŮVODCE NEJEN PRO GAYE 6. SVAZEK EDICE PREVENCE ČSAP AIDS průvodce nejen pro gaye Autor: z anglického originálu,aids a gay man s guide přeložil Vladimír Ondris Vedoucí projektu: Miroslav Hlavatý

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké Markéta Protivánková Jiří Vorlíček Brno 2001 1 Markéta Protivánková, Jiří Vorlíček, 2001 ISBN 80 210 2707 X 2 OBSAH 1. Úvod... 4 2. Stručná

Více