Sekce státní informační politiky ve vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sekce státní informační politiky ve vzdělávání"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Sekce státní informační politiky ve vzdělávání MANUÁL KE ŠKOLENÍ ÚROVNĚ Z Sekce SIPVZ MŠMT Praha, prosinec 2001

2 Copyright EIITE s.r.o, nám. Svatopluka Čecha 1, Ostrava. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez souhlasu vlastníka reprodukována, tištěna, kopírována, uchovávána na médiích nebo rozesílána bez souhlasu vlastníka. Výjimkou je použití pro školení učitelů v Projektu I dle usnesení vlády ČR č.351, v Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání a to pouze v jedné kopii pro každého lektora nebo účastníka kurzu. Sekce SIPVZ 2 MŠMT Praha, prosinec 2001

3 Obsah Kapitola 1 - První kroky s počítačem...5 Úvod něco o počítačích a programech... 6 Technická zařízení... 6 Kapitola 2 - Microsoft Windows Spuštění Windows 2000 a přihlášení Ukončení práce ve Windows Objekty na ploše obrazovky Termíny používané při práci s myší Základní pojmy při práci s okny Změna polohy okna Úprava velikosti okna Otevírání programů Přesun a kopírování souborů a složek Odstranění souborů, zástupců a složek Obnovení objektů z koše Hledání souborů a složek Několik rad na závěr Kapitola 3 - Microsoft Word Spuštění a ukončení Wordu Uzavření aplikace Microsoft Word Vytvoření nového dokumentu Otevření existujícího dokumentu Uložení dokumentu Uložení dokumentu pod jiným jménem Uzavření dokumentu Pohyb kurzoru v dokumentu Výběr textu pomocí myši Označování textu myší Výběr textu pomocí klávesnice Přesouvání textu Kopírování textu Zobrazení dokumentu Velikost zobrazení dokumentu Nastavení okrajů stránky Nastavení velikosti papíru Formátování písma Formátování odstavců Tabulátory Obrysy a stíny Velké počáteční písmeno - Iniciála Vkládání data a času Vložení konce stránky Číslování stránek Práce s poznámkami Zobrazení poznámek Tisk dokumentu Vlastní tisk Kontrola pravopisu Vlastnosti dokumentu Hledání a nahrazování textu, procházení dokumentem Automatické ukládání dokumentu Záhlaví a zápatí Sekce SIPVZ 3 MŠMT Praha, prosinec 2001

4 Kapitola 4 - Internet...42 Základní pojmy Jak WWW pracuje? MS Internet Explorer Spuštění aplikace MS Internet Explorer Uzavření aplikace MS Internet Explorer Ovládací prvky Pohyb v Internetu Navigace v Internetu Zjednodušení a urychlení práce Tisk Úprava stránek Uložení na disk Pošta Přizpůsobení zobrazení Elektronická pošta Spuštění aplikace MS Outlook Express Uzavření aplikace MS Outlook Express Rozložení panelů Složky Práce se složkami Ovládací prvky Vytvoření nové zprávy Odeslání zprávy Adresář Přenos zpráv Zpracování doručených zpráv Práce se zprávami Sekce SIPVZ 4 MŠMT Praha, prosinec 2001

5 Kapitola 1 První kroky s počítačem Sekce SIPVZ 5 MŠMT Praha, prosinec 2001

6 Úvod něco o počítačích a programech Osobní počítač (anglicky zkráceně PC Personal Computer) je fenoménem 90. let 20. století a není snad dnes v civilizovaném světě nikdo, kdo by o osobním počítači neslyšel. Zkušenější uživatelé osobních počítačů nechť mi prominou následující rychlý exkurz. U nezkušených uživatelů či uživatelů, kteří dosud u klávesnice osobního počítače neseděli či dokonce jej ještě ani neviděli, vzniká většinou při úvodním seznamování s počítačem jistá obava či dokonce strach, co po nich bude počítač chtít, jestli něco nepokazí nebo jej dokonce nezničí. Tyto obavy jsou pak na překážku při vlastním seznamování s počítačem. Aby se tito uživatelé zbavili těchto obav stačí, když si uvědomí, že se jedná jen o jakýsi docela rychlý stroj, který jim má urychlit a usnadnit jejich práci. Stačí si uvědomit, že počítač nemá rozum, ale umí jen velmi rychle provést to, co mu uživatel přikáže. Zjednodušeně řečeno se jedná jen o jakousi dokonalejší rychlou kalkulačku s větším množstvím funkcí. Podobnost s kalkulačkou není čistě náhodná, ale zákonitá. Ve vědeckých dokonalých kalkulačkách jsou také uloženy dosti složité funkce či dokonce programy, které podle pokynů uživatele vypočítají nebo vykonají různé činnosti, jejichž výsledkem je nejčastěji jedno nebo více čísel. Pokyny jim uživatel zadává pomocí tlačítek (kláves). Obdobně programy v počítačích také počítají nebo vykonávají různé činnosti nejčastěji s čísly nebo s různými texty apod. Pojem program většina uživatelů intuitivně chápe, ale měli bychom trochu upřesnit, oč se jedná. Jedna ze souvislostí již byla uvedena použití programu v kalkulačce. Další podobnost bude také většině uživatelů dobře známa. Jde o program v automatické pračce. Tento program podle volby uživatele vykonává určité operace, jako je napouštění vody, praní, vypouštění vody atd. Obdobně také v počítači uživatel zvolí program, který pak pracuje tak, že nenapouští vodu, ale například vypočítá částku, kterou budete mít v bance při určitém úroku po určitou dobu nebo umožní napsat a vytisknout libovolný text. Technická zařízení O způsobech práce s programy a jejich druzích si budeme povídat za chvíli. Nejdříve se musíte seznámit se zařízením, na kterém tyto programy pracují, tedy s osobním počítačem. Proč? Chcete-li použít program v pračce, také se musíte nejdříve s touto pračkou seznámit. Musíte vědět, kde a kdy se mohou otevírat dvířka pro vložení prádla, kde se napojí voda a celkově se způsobem ovládání pračky. Obecně se pro tato technická zařízení používá anglický termín hardware (čti hardvér ). Osobní počítač se v dnešní podobě (jsme na přelomu tisíciletí) skládá z těchto nejčastějších a nejobvyklejších částí: 1. Viditelné části, se kterými se můžete seznámit nejsnáze pohledem nebo hmatem: Obrazovka (různých rozměrů nejčastěji o úhlopříčce 14 až 21 ) se používá ke zobrazení informací počítačem pro potřeby uživatele. Podobnost s obrazovkou televizní není čistě náhodná. Klávesnice slouží k zadávání pokynů uživatelem počítači. Základní část klávesnice je podobná klávesnici psacího stroje. Sekce SIPVZ 6 MŠMT Praha, prosinec 2001

7 TAB tabelátor, přesune textový kurzor na tabelační zarážku o jednu doprava; umožňuje přesun textového kurzoru na následující textové pole a v kombinaci s klávesou ALT slouží k přepínání mezi spuštěnými aplikacemi Windows. CAPS LOCK - klávesa která přepne na psaní velkých písmen. SHIFT Klávesa, která v kombinaci se znakovými klávesami vloží buď velké písmeno nebo znak uvedený v horní polovině klávesy, např. diakritiku. - jinak také vlastnosti jako CTRL CTRL Control, ve spojení s jinou klávesnicí vytváří tzv. Klávesovou zkratku pro vyvolání události. Např. CTRL+S uložení souboru ALT podobné funkce jako CTRL, Např. kombinace ALT+ F4, která uzavírá aplikaci. ESC - Escape, zrušení akce, zavření dialogového okna bez uložení změn, nastaví původní vzhled objektu. Funkční klávesy F1- F12, jejich význam se u jednotlivých programů může lišit, obvyklé je že klávesou F1 se spustí Nápověda a F10 aktivuje Hlavní nabídka. MEZERNÍK. ENTER, klávesa, která se používá obvykle pro potvrzení zadaných hodnot nebo k vytvoření nového odstavce při psaní textu. BACKSPACE maže znaky vlevo od kurzoru. INSERT klávesa která slouží k ovládání režimu přepisování či vkládání HOME - klávesa, vrací textový kurzor na počátek řádku. PGDN, PGUP, posouvají text o obrazovku vpřed a vzad. DELETE - klávesa, která maže znaky vpravo od kurzoru a nebo odstraňuje objekty. END- vrací textovýkurzor na konec řádku, maximálně před značku konce odstavce. Pravý ALT ve spojení s jinými klávesami je možno na české klávesnici psát anglické znaky. Např. ALT+V vytvoří Key Pad, numerická klávesnice z níž lze zadávat číslice, musí však být aktivována funkce Num. Lock. KURZOROVÉ ŠIPKY slouží k ovládání pohybu textového kurzoru ve čtyřech směrech. Indikátory režimů: Num Lock : zapnuta numerická klávesnice (KeyPad) Caps Lock zapnuto psaní velkých písmen. Sekce SIPVZ 7 MŠMT Praha, prosinec 2001

8 Myš je malé šedé zařízení opravdu trochu podobné myši, nejčastěji se dvěma nebo třemi tlačítky. Také slouží k zadávání pokynů uživatelem počítači, ale poněkud odlišným způsobem, jak uvidíte dále. Vlastní počítač je tělo počítače, které má nejčastěji tvar šedé krabice. Ta je uložena buď naplocho (podle anglické terminologie desktop) nebo svisle (tower - česky věž, resp. bigtower česky vysoká věž). Obsahuje většinu důležitých částí počítače. Je jakýmsi srdcem počítače. Na čelním panelu těla počítače jsou zřejmé některé další části, které mají konkrétní účel a často se používají: Disketová mechanika slouží ke čtení údajů, ale také k jejich ukládání na datová média, které nazýváme diskety. Diskety se do mechaniky vkládají tak, že se zasunou do štěrbiny v přední část až zapadne pojistka. Diskety ukládají údaje na kotouček magnetického média, které je podobné materiálu zvukových kazet, které všichni dobře znáte. Dnes používané diskety mají téměř výhradně průměr 3,5 (palce). Jejich kapacita (tzn. množství údajů, které lze na ně uložit) je 1,44 MB (čti megabajtů), což je přibližně bytů (čti bajtů). Velmi známou je mechanika kompaktního disku CD-ROM. Její účel je obdobný jako u přehrávačů zvukových kompaktních disků (a také v ní lze přehrávat i zvukové kompaktní disky), ale slouží ke čtení údajů z kompaktních disků pro potřeby uživatele a počítače. Vzhledově je tato mechanika v zásadě shodná s mechanikou pro zvukové CD disky. Jejich maximální kapacita (tzn. množství údajů, které lze na ně uložit) je 650 MB (čti megabajtů), což je přibližně bytů (čti bajtů). Pro přiblížení jeden byte (čti bajt) odpovídá přibližně jednomu znaku textu, tedy jednomu písmenu či číslici. Hlavní vypínač má různý tvar a barvu, ale převážně jen jeden účel. Tímto hlavním účelem není, jak byste očekávali, vypínání počítače, ale jeho zapínání. U řady současných osobních počítačů se totiž vypínání provádí uživatelem přímo z prostředí operačního systému Windows 98, který spolupracuje s počítačem. Přesný postup zapínání a vypínání počítače bude uveden dále. Pozor! Zde jedno varování. Dokud se podrobně neseznámíte s postupem vypínání počítače s operačním systémem Windows, laskavě počítač nevypínejte. Mohli byste si způsobit potíže, které se někdy mohou obtížně odstraňovat. Naopak při dodržení níže uvedeného postupu bude vše probíhat bez komplikací. Hlavní vypínač používejte k vypínání počítače jen ve výjimečných případech. Z vnějších zařízení (tzv. periférií), která nejsou k počítači nezbytná, ale často se používají jmenujme: Tiskárny zajišťují vytištění informací na papír. o Dnes jsou nejpoužívanější tiskárny, které obecně nazýváme inkoustové (i když onen inkoust je opravdu speciální). Z výrobců jmenujme dnes nejfrekventovanější firmy Hewlett-Packard a Canon. o Dále se stále častěji (hlavně díky snižujícím se cenám) používají tiskárny laserové, které používají k tisku obdobnou technologii jako kopírky. Z výrobců jmenujme dnes nejfrekventovanější firmu Hewlett-Packard, i když o několik dalších je také významných. V určitém okruhu uživatelů se udržují tiskárny jehličkové, kde jmenujme např. výrobce Epson a Star. Skenery (anglicky scanner) slouží k přenesení obrazové informace nejčastěji z papíru do počítače. Modem (neboli též faxmodem) slouží ke komunikaci pomocí telefonní linky. V případě, o němž hovoříme, jde o modem externí, neboli vnější zařízení, které se připojí kabelem k počítači. Nejčastěji se tato zařízení používají k odesílání a přijímání faxů přímo na počítači a k připojení a komunikaci s Internetem. Sekce SIPVZ 8 MŠMT Praha, prosinec 2001

9 2. Části, které jsou převážně vašim zrakům skryty, ale jsou součástí počítače a je potřeba se s nimi seznámit: Pevný disk (též HDD, hard disk) je výkonnější obdobou diskety, avšak je trvale uložen v počítači. Jeho účelem je trvale uchovávat údaje a programy po dobu, kdy je počítač vypnut nebo kdy se tyto údaje nepoužívají. Princip uložení údajů je v zásadě shodný s principem uložení údajů na disketě. Výhodou pevného disku je jeho velká kapacita a rychlý přístup k údajům (obojí ve srovnání s disketou). Kapacity dnešních pevných disků začínají u 4 GB (čti gigabajtů), což je asi bytů (4 miliardy bajtů) a pokračují 8 GB výše. Někdy se pro pevné disky používá poněkud zavádějící pojmenování disková paměť. Přestože je výhodou pevných disků jejich rychlost např. ve srovnání s disketou, nebyli byste spokojeni s rychlostí počítače, kdyby se všechny údaje neustále četly a ukládaly na pevný disk. Proto (a ještě z dalších důvodů) se v počítači používá operační paměť (též RAM). Aby se však údaje a programy uložily do operační paměti musí je počítač po spuštění nejprve načíst z pevného disku. Po vypnutí počítače v operační paměti údaje nejsou uchovány. Operační paměť tak slouží pouze k dočasnému uložení údajů jen při práci počítače. Zato však je přístup k údajům v operační paměti mnohonásobně rychlejší než k údajům na pevném disku. Běžné kapacity dnešních operačních pamětí jsou zhruba od 32 MB výše. Procesor je jednou z klíčových částí vašeho počítače. V něm se realizují všechny základní operace, zjednodušeně řekněme výpočty. V osobních počítačích (tzv. IBM kompatibilních podle původně dominujícího výrobce osobních počítačů firmy IBM) jsou dnes používány procesory, které vyrábí firma Intel (nyní dominantní na trhu) nebo procesory jim konstrukčně blízké (výrobky firmy AMD apod.). Rozhodujícími charakteristikami procesoru je jeho konstrukce a řídící frekvence. Dnešní procesory jsou označovány podle konstrukce Intel Pentium II a Intel Pentium III s řídícími frekvencemi od 300 MHz výše. Čím vyšší je řídící frekvence procesoru, tím více operací za časovou jednotku může procesor realizovat. Pro srovnání uveďme konkurenční počítače obdobných výkonů jako jsou osobní počítače. Jedná se o počítače firmy Apple Macintosh, které jsou postaveny na odlišných konstrukcích procesoru. Dnes jsou obě kategorie v zásadě srovnatelné. Nicméně dominantní postavení na trhu mají osobní počítače IBM kompatibilní. Z dalších zařízení, která se používají v osobních počítačích, jsou významná a jejich výstupní konektory naleznete většinou na zadní straně počítače, jmenujme: o Zvuková karta slouží ke zpracování a zvuku. o Na zvukovou kartu bývají napojeny malé reproduktory, které zajišťují zvukový výstup. o Videokarta slouží ke zpracování obrazu pro obrazovku. o Výstupy pro tiskárnu, tzv. tiskový port (též paralelní port či LPT), slouží k realizaci tisku. o Výstupy pro myš apod., tzv. sériové porty (též COM), slouží k připojení myši nebo externího (vnějšího) modemu (též faxmodem). o Interní modem (neboli vnitřní či zabudovaný) slouží obdobně jako externí modem ke komunikaci pomocí telefonní linky. Rozdíl oproti externímu modemu je jen ten, že je uložen uvnitř počítače. o Síťová karta slouží k připojení do lokální počítačové sítě (anglicky LAN Local Area Network), tzn. k propojení s jinými počítači v krátkých vzdálenostech (nejčastěji do několika desítek či stovek metrů). Z počítačů IBM kompatibilních, na nichž se také používá operační systém Microsoft Windows, jmenujme alespoň přenosné počítače, které jsou známy spíše jako notebook. Technická zařízení používaná na těchto počítačích jsou funkčně obdobná, ale mnohdy jinak technicky či technologicky vyřešena hlavně z důvodů nedostatku prostoru (např. plochá obrazovka, zabudovaná klávesnice nebo místo myši např. malá plochá destička tzv. touchpad apod.). Sekce SIPVZ 9 MŠMT Praha, prosinec 2001

10 Kapitola 2 Microsoft Windows 2000 Sekce SIPVZ 10 MŠMT Praha, prosinec 2001

11 Spuštění Windows 2000 a přihlášení Start počítače. Aby jste začali pracovat s počítačem, musíte se nejdříve přihlásit svým uživatelským jménem a heslem. To provedete takto: Po startu systému se objeví okno s textem Press Ctrl + Alt + Delete to log on. Současně stisknete klávesy Ctrl + Alt + Delete, a jakmile se objeví nové okno, pustíte je. V tomto novém okně pak zadáte své uživatelské jméno do políčka označeného User Name a své heslo do pole označeného Password. Ukončení práce ve Windows Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Shut Down (Vypnout). 3. V následném okně zvolte volbu Shut Down. 4. Potvrďte tlačítkem OK nebo klávesou Enter. Sekce SIPVZ 11 MŠMT Praha, prosinec 2001

12 Objekty na ploše obrazovky 1. Stiskněte klávesovou zkratku Alt + F4. 2. Další kroky dle předcházejícího postupu. Volba Restart (restartovat) restartuje počítač a znovu spustí Windows. Volba Logoff se jménem uživatele způsobí odhlášení uživatele, ale ponechá počítač zapnutý, takže se může přihlásit jiný uživatel. V praxi se budete setkávat s jistými prvky, které se nachází na různých úrovních ve formách obrázků. Všeobecně se jmenují ikony a slouží k otevření určitého okna. Ikona My Computer (Tento počítač) Objeví se okno s ikonami, které slouží k otevření disketových mechanik, diskových jednotek, CD ROM, ovládacích panelů a tiskáren. Ikona My Network Places (místa v síti) Umožňuje připojení k okolním počítačům na síti, případně prohledávání dostupné sítě. Na plochu je umístěna pouze tehdy, je-li v počítači instalována síťová karta. Ikona Recycle Bin (Koš) Otevře okno, ze kterého lze obnovit smazané soubory. Soubory se při mazání fakticky neodstraní, pouze se přesunou na toto místo. Opravdové smazání je provedeno příkazem Empty Recycle Bin (Vysypat koš). Ikona My Documents (Dokumenty) Otevře okno s obsahem souborů ve složce dokumenty, která je určená pro výchozí umístění souborů. Ikona Internet Explorer Spustí program, Internet Explorer. který slouží pro přístup například na www stránky, pro používání pošty, nebo pro propojení se světem. Ikona Outlook Je ikona programu Outlook tj. program pro posílání zpráv, práci v kalendáři či ukládání adres uživatelů do adresáře. Ikona Složka (Folder) Otevře okno s obsahem souborů, dalších nižších složek, popřípadě zástupců. Ikona Zástupce (Shortcut) Spustí program, který je ikoně přiřazen. Může to být i dokument, který tato aplikace vytvořila, nebo který dokáže otevřít. Může se stát, že z nějakého důvodu přestane reagovat myš. Takovou závadu převážně odstraníte pouhým restartem počítače (doporučujeme zkontrolovat připojení myši k počítači). Aby byl restart proveden korektním způsobem, použijte uvedenou kombinaci kláves. Zároveň tak dostanete možnost uložit rozpracované soubory, o které byste jiným způsobem restartu přišli. Použití klávesových zkratek zjednodušuje a zrychluje práci v programech. Pokud používáme klávesu Alt, jedná se o klávesu umístěnou na levé straně klávesnice (není-li uvedeno jinak). Klávesu Alt držíme a stiskneme příslušnou klávesu (F4). Poté již můžeme klávesu Alt uvolnit (obdobným způsobem se používají klávesy Ctrl a Shift). Sekce SIPVZ 12 MŠMT Praha, prosinec 2001

13 Termíny používané při práci s myší Kurzor - pohyblivý prvek na obrazovce ukazující na objekty a texty. Mění svoji podobu v závislosti na objektu, nad kterým se nachází, případně po zadání jistého povelu. ukazovátko, výchozí kurzor ve tvaru šipky, který je použit pro ovládání tlačítek, označování a přesun grafických objektů dvojšipka, změna velikosti grafického prvku, okna šipkový kříž, změna polohy grafického objektu, zpravidla uvnitř otevřeného programu textový kurzor, objeví se všude, kde lze zapisovat text nebo číslo přesýpací hodiny, program je zaneprázdněn, nutno vyčkat až dokončí úlohu Kliknutí - jedenkrát stisknout levé tlačítko myši na nějakém objektu. Používá se při aktivaci oken a označení prvku, se kterým se má momentálně pracovat nebo pro vyvolání menu a následný výběr příkazu. Dvojité kliknutí myší nebo převzatý termín Doubleclick - dvakrát v krátkém intervalu kliknout myší na objekt. Používá se pro otevírání složek, spouštění programů pomocí ikon nebo zástupců. Myš se nesmí během této akce pohnout. Kliknutí pravým tlačítkem myši - příkaz pro otevření tzv. pohotovostních (též příručních menu). Při této akci se otevírá menu obsahující nejužívanější příkazy vztahující se k prvku, na který bylo kliknuto. V otevřeném menu lze volit oběma tlačítky. Takto vyvolané menu lze zrušit buď kliknutím levým tlačítkem nebo klávesou Escape. Tažení myší - příkaz pro přesun oken, složek, souborů, grafických útvarů, označených úseků textu, případně pro vytvoření jejich kopie (kromě oken), pro hromadné označování většího počtu výše uvedených prvků (kromě oken). Sekce SIPVZ 13 MŠMT Praha, prosinec 2001

14 Základní pojmy při práci s okny Dvojitě klikněte na ikonu My Computer. Otevře se níže zobrazené okno. Systémová ikona Panel nástrojů okna Zavření okna Záhlaví okna Menu okna Maximalizace Minimalizace Stavový řádek Pracovní plocha okna Popis okna: systémová ikona... při jednom kliknutí se rozbalí systémové menu okna, dvojitým kliknutím se okno zavře záhlaví okna (též titulkový pruh)... pruh s názvem otevřené ikony minimalizace... okno se sbalí do ikony a umístí se do hlavní lišty maximalizace... okno zvětší svoji velikost na maximum, použité tlačítko se změní na tlačítko návrat do původní velikosti zavření okna... aktivní okno je zavřeno menu okna... soustava roletových menu pro úpravy obsahu okna panel nástrojů... soustava tlačítek a stahovacích seznamů pro úpravy obsahu okna pracovní plocha okna... prostor, kde jsou umísťovány ikony nebo v aplikacích tvořících soubory je zapisován text, případně kresby stavový řádek... informuje o obsahu otevřeného okna Nejčastější příkazy, které se nachází v roletových menu jsou pro rychlejší práci přiřazené tlačítkům panelu nástrojů. Sekce SIPVZ 14 MŠMT Praha, prosinec 2001

15 Změna polohy okna 1. Přesuňte kurzor myši do záhlaví okna tak, aby jeho vzhled byl ukazovátko. Úprava velikosti okna 2. Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte okno na vybrané místo. 3. Poté tlačítko uvolněte - okno se přemístí. 1. Umístěte kurzor myši na libovolný okraj okna tak, aby se jeho vzhled změnil na dvojšipku. 2. Stiskněte levé tlačítko a zatáhněte myší ve směru dvojšipky. 3. Uvolněte tlačítko. 4. Velikost okna je nyní považována za původní. Klikněte na tlačítko Minimize (minimalizace) - okno se sbalí do hlavní lišty ve formě tlačítka nesoucí název okna. Klikněte na tlačítko v hlavní liště (Taskbar)- okno se rozbalí do původní velikosti. Klikněte na tlačítko Maximize (maximalizace) - okno se zvětší přes celou obrazovku, použité tlačítko se změní na tlačítko pro Restore (návrat do původní velikosti). Klikněte na tlačítko Close (zavřít) - okno se zavře. Klikněte na tlačítko Show Desktop okna. (Zobrazit plochu) - minimalizuje všechna otevřená Sekce SIPVZ 15 MŠMT Praha, prosinec 2001

16 Otevírání programů Příklad: chceme otevřít programy Paint a WordPad. 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Přesuňte myš na položku Programs. 3. Přesuňte myš na položku Accessories (Příslušenství). 4. Klikněte na položku Paint. 5. Otevřené okno maximalizovat. Celý postup opakujte, pouze v menu Accessories klikněte na položku WordPad. Přepínání mezi otevřenými programy 1. Klikněte v hlavní liště na tlačítko programu Paint. 2. Klikněte na tlačítko WordPad. 1. Stiskněte klávesu Alt (levý) a stále držte 2. Klikněte do klávesy Tabulátor (dále jen Tab) Následuje okno dialogové okno pro listování mezi otevřenými aplikacemi, ve kterém můžete v otevřených aplikacích listovat klávesou Tab. 3. Vyberte si požadovanou aplikaci a uvolněte klávesu Alt. 4. Orámovaná aplikace se zobrazí Sekce SIPVZ 16 MŠMT Praha, prosinec 2001

17 Přesun a kopírování souborů a složek Přesun a kopírování pomocí přetažením myší 1. Označte kliknutím myší požadovaný(é) objekt(y) (vybrané objekty mají modrou barvu). 2. Tažením pravým tlačítkem myši přesuňte objekt na cílovou složku, která dostane modrou barvu. 3. Pusťte tlačítko myši a označené objekty se přemístí do požadované cílové složky (v tomto případě do složky New Folder). 4. Otevřete dvojitým kliknutím cílovou složku, přesunovaný(é) objekt(y) se v ní nachází. Pro (nesouvislý) výběr více objektů najednou vyberte první objekt, stiskněte Ctrl, a vybírejte další objekty. Nakonec uvolněte klávesu Ctrl. Pro souvislý výběr více po sobě jdoucích objektů vyberte myší první objekt, stiskněte klávesu Shift, vyberte myší poslední objekt a uvolněte Shift. Sekce SIPVZ 17 MŠMT Praha, prosinec 2001

18 Přesun a kopírování pomocí schránky 1. Vyberte myší požadované objekty a klepněte na ně pravým tlačítkem myši. 2. Z nabídky vyberte volbu Cut (Přesunout) nebo Copy (Kopírovat). 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na cílovou složku a z nabídky vyberte Paste (Vložit). 4. Otevřete dvojitým kliknutím cílovou složku, přesunovaný(é) objekt(y) se v ní nachází. Přesun a kopírování pomocí klávesových zkratek Použití klávesové zkratky Ctrl+C pro kopírování, Ctrl+X pro vyjmutí, poté následně klávesovou zkratku Ctrl+V pro vložení. Uvedené klávesové zkratky jsou dostupné téměř vždy, tedy i v případech, kdy jiné možnosti nepřichází v úvahu (kopírování v dialogovém okně). Sekce SIPVZ 18 MŠMT Praha, prosinec 2001

19 Odstranění souborů, zástupců a složek Nepotřebné soubory, zástupce či celé složky zbytečně zabírají místo na discích, proto je lze jednoduchým způsobem odstranit. Akci lze provést několika způsoby: označené objekty přenést tažením myší na Koš z kteréhokoliv otevřeného okna nebo přímo z plochy. Při této akci se objekty odstraní bez dalšího potvrzení. viz předcházející postup se stisknutou klávesou Shift. použití klávesy Delete nebo kombinace kláves Shift+Delete, jejichž účinek je stejný jako v předcházejících případech, pouze vyžadují potvrzení v následném dialogovém okně. vyvoláním pohotovostního menu, zde zvolit příkaz Delete. Následuje po klávese Delete či shodné volbě z pohotovostního menu Objekty se přesunou do koše k pozdějšímu odstranění Následuje po klávese Shift + Delete nebo tažení myši se stisknutou klávesou Shift. Objekty se trvale odstraní. Obnovení objektů z koše Recycle Bin (Koš) je okno, v němž se nachází odstraněné soubory. Jeho kapacita je stanovena výchozím nastavením na 10% velikosti užívané diskové jednotky. Je-li tedy velikost diskové jednotky 850 MB, pak je možno do koše odhodit 85 MB souborů. Při překročení této kapacity jsou automaticky odstraňovány nejstarší soubory. Při odstranění složky obsahující podřízenou strukturu souborů, budou vlastní složky jako objekt trvale odstraněny, v koši zůstanou pouze obsažené soubory. Soubory lze poté obnovit přetažením z koše do nové pozice nebo zvolením volby Restore (Obnovit) z pohotovostního menu. Sekce SIPVZ 19 MŠMT Praha, prosinec 2001

20 Hledání souborů a složek 1. Výhodný způsob, jak najít soubory, které se někam ztratily, je použití vyhledávacího příkazu ze startovacího menu Search for Files of Folders (Hledat - soubory či složky). 2. Poté se otevře okno s volbami hledání. Sekce SIPVZ 20 MŠMT Praha, prosinec 2001

21 3. Pokud známe alespoň část názvu, zapíšeme ji do pole Search for Files and Folders (Název). Do pole Containing Text (Obsahuje text) uveďte text, který je obsažen uvnitř hledaného souboru, dále specifikujeme prostor, kde předpokládáte pravděpodobnost výskytu hledaného objektu. Kliknutím na položku Search Options se zobrazí další možnosti hledání. 4. Políčko Date (Datum) upřesňuje výběr na položky vytvořené v určitém časovém období. příponu není nutné zadávat Sekce SIPVZ 21 MŠMT Praha, prosinec 2001

22 5. Po kliknutí na políčko Type (Typ) lze specifikovat typ souboru (stahovací seznam), aby byly prohledávány pouze soubory zadaných typů. Po kliknutí na políčko Size (Velikost) lze určit, že hledaný soubor musí mít nejméně (at least) nebo nejvíce (at most) kb, Sekce SIPVZ 22 MŠMT Praha, prosinec 2001

23 6. Kliknutím na políčko Advanced Options (Rozšířené možnosti) lze zvolit Case Sensitive (Rozlišovat malá a velká). Což znamená, že při hledání textu, zapsaného v poli Containing Text (Obsahuje text) se budou rozlišovat velká a malá písmena. V takovém případě je nutno zapsat text ve správné velikosti písmen. Spolu s touto volbou lze zadat ještě prohledávání nižších úrovní Include subfolders (Včetně podsložek), to znamená všech podřízených složek. Pokud nebude zatržena, bude prohledána pouze úroveň, která je zobrazena v okně Look in (Kde hledat). Sekce SIPVZ 23 MŠMT Praha, prosinec 2001

24 7. Po nastavení všech voleb pro vyhledání souboru či složky můžete spustit akci tlačítkem Search Now (Najít teď). V případě nalezení objektu(ů) dle zadaných parametrů se tyto zobrazí v dolní části okna. Je zde uvedeno jméno, umístění, velikost objektu,.typ a datum poslední změny objektu. V případě, že je některá z položek delší než šířka sloupce, lze sloupec rozšířit umístěním myši do mezery v záhlaví na pravé straně příslušného sloupce a dvojitým kliknutím přizpůsobit šířku sloupce položkám. 8. Takto nalezené objekty můžete otevřít např. dvojitým kliknutím. Objekt lze vymazat dle předchozích postupů, přejmenovat, kopírovat či přesunout, vytvořit zástupce, popřípadě otevřít nadřazenou složku. Příkazy pro jednotlivé úkony jsou dostupné kliknutím pravým tlačítkem myši na upravovaný objekt nebo po označení objektu vyvoláním některé z položek hlavního menu. Sekce SIPVZ 24 MŠMT Praha, prosinec 2001

25 Několik rad na závěr... Windows 2000 jsou velice variabilní prostředí, ve kterém si uživatel může provést řadu nastavení dle svých představ, ovšem ne všechna jsou natolik důležitá, aby jim bylo nutné věnovat více pozornosti. Pamatujte, že Windows 2000 nejsou programem, který by měl tvořit dokumenty, tedy nejsou tvůrčím programem (vyjma některých aplikací ve skupině Příslušenství). Programy, které tuto úlohu mají, jsou tzv. nástavbovými aplikacemi (např. Word 2000, Excel 2000, případně komplet Office 2000) a bez Windows 2000 nemohou být instalované. Takové aplikace přebírají veškeré vlastnosti tohoto prostředí a jejich ovládání je v základech naprosto identické (např. ovládání oken, použití pravého tlačítka myši, klávesová zkratka pro ukončení programu Alt+F4,...). Je tedy nutné zvládnout základní techniky praktikované ve Windows a tím si usnadnit přechod na další aplikace. 1. Dobře si všímejte každého okna, jeho obsahu, učte se vnímat a používat povely, které se v nich nachází, nebojte se jakýkoliv povel použít, vždyť je zde pro vás 2. Dobře si osvojte ovládání oken (termíny jako je minimalizace, maximalizace, zavření, přesun, úprava velikosti) 3. Ujasněte si použití levého a pravého tlačítka myši, co je jedno kliknutí a co je dvojité kliknutí myší. Pozor, pokud máte nastavenou volbu názvy souborů hypertextovým odkazem, stačí jednoduché kliknutí pro otevření. 4. Vytvořte si vlastní složkovou strukturu pro ukládání a otevírání souborů. 5. Je třeba zvládnout otevírání programů a přepínání mezi otevřenými programy, není nutné si bezpodmínečně pamatovat všechna menu, respektive jejich obsah, spíše je důležité vědět, že menu je určeno pro ovládání jistého okna. 6. Pokuste se vytvořit si vlastní soubor (např. Paint či WordPad), uložit jej do své složky, přesunout do jiné složky, zkopírovat na disketu, odstranit do koše, z koše obnovit, přejmenovat, znovu otevřít v aplikaci, upravit jej, následné změny znovu uložit 7. Mějte na paměti kroky zpět v případech, kdy zjistíte chybu, které jste se dopustili. 8. Pokud soubory ukládáte, nepoužívejte k tomu složky určené pro umístění programových souborů nebo složky, které neznáte. 9. Nemanipulujte se soubory či složkami které neznáte, můžete tím poškodit řadu důležitých souborů (manipulace = přesun, přejmenování, vymazání). 10. Při práci s disketami dejte pozor na nebezpečí nákazy počítače virem. Každá disketa, kterou neznáte by měla být podrobena antivirové zkoušce antivirovým programem. Vir může způsobit ztrátu dat. Pro důležitá data používejte značkové diskety. 11. Pokud končíte práci ve Windows 2000, používejte k tomuto úkonu výhradně menu Start / Vypnout nebo kombinaci kláves Alt+F4, vyhnete se tím zbytečným ztrátám při tvorbách dokumentů (souborů), protože program vás upozorní na všechny neuložené objekty a případně vás vyzve k potvrzení o uložení či neuložení změn v otevřených souborech Sekce SIPVZ 25 MŠMT Praha, prosinec 2001

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST

ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD POPIS PROST O B C H O D N Í A K A D E M I E O R L O V Á A p l i k a c e n a P C I t e x t o v ý e d i t o r, t v o r b a p r e z e n t a c e u č e b n í t e x t p r o d i s t a n č n í f o r m u v z d ě l á v á n

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí Ing. Jana Červová RADIMOVICE 01-02 2015 I. 6.1. Základní ovládání počítače a. Počítač, Monitor,

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Začínáme: Začínáme s opensuse

Začínáme: Začínáme s opensuse www.novell.com Začínáme: Začínáme s opensuse $Date: 2007-02-25 01:54:25 +0100 (Út, 13 úno 2007) $ Vydáno 19. března 2007 Pracovní verze Toto je pracovní verze příručky. Může obsahovat chyby, nekonzistentní

Více

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům

Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Video-office s.r.o. Učebnice MS Word 2007 Průvodce k tutoriálům Čeněk Kras Video-office s.r.o. www.video-office.cz strana: 1/154 Úvod Vážení čtenáři, vítám vás v učebnici aplikace Microsoft Word 2007.

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

TEXTOVÝ EDITOR MS WORD

TEXTOVÝ EDITOR MS WORD TEXTOVÝ EDITOR MS WORD 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Textový editor MS Word PROGRAM MS WORD...3 ZAKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA...3 POHYB PO DOKUMENTU...4 OZNAÈOVÁNÍ - VÝBÌR TEXTU...4 START PROGRAMU

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více