Sekce státní informační politiky ve vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sekce státní informační politiky ve vzdělávání"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Sekce státní informační politiky ve vzdělávání MANUÁL KE ŠKOLENÍ ÚROVNĚ Z Sekce SIPVZ MŠMT Praha, prosinec 2001

2 Copyright EIITE s.r.o, nám. Svatopluka Čecha 1, Ostrava. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez souhlasu vlastníka reprodukována, tištěna, kopírována, uchovávána na médiích nebo rozesílána bez souhlasu vlastníka. Výjimkou je použití pro školení učitelů v Projektu I dle usnesení vlády ČR č.351, v Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání a to pouze v jedné kopii pro každého lektora nebo účastníka kurzu. Sekce SIPVZ 2 MŠMT Praha, prosinec 2001

3 Obsah Kapitola 1 - První kroky s počítačem...5 Úvod něco o počítačích a programech... 6 Technická zařízení... 6 Kapitola 2 - Microsoft Windows Spuštění Windows 2000 a přihlášení Ukončení práce ve Windows Objekty na ploše obrazovky Termíny používané při práci s myší Základní pojmy při práci s okny Změna polohy okna Úprava velikosti okna Otevírání programů Přesun a kopírování souborů a složek Odstranění souborů, zástupců a složek Obnovení objektů z koše Hledání souborů a složek Několik rad na závěr Kapitola 3 - Microsoft Word Spuštění a ukončení Wordu Uzavření aplikace Microsoft Word Vytvoření nového dokumentu Otevření existujícího dokumentu Uložení dokumentu Uložení dokumentu pod jiným jménem Uzavření dokumentu Pohyb kurzoru v dokumentu Výběr textu pomocí myši Označování textu myší Výběr textu pomocí klávesnice Přesouvání textu Kopírování textu Zobrazení dokumentu Velikost zobrazení dokumentu Nastavení okrajů stránky Nastavení velikosti papíru Formátování písma Formátování odstavců Tabulátory Obrysy a stíny Velké počáteční písmeno - Iniciála Vkládání data a času Vložení konce stránky Číslování stránek Práce s poznámkami Zobrazení poznámek Tisk dokumentu Vlastní tisk Kontrola pravopisu Vlastnosti dokumentu Hledání a nahrazování textu, procházení dokumentem Automatické ukládání dokumentu Záhlaví a zápatí Sekce SIPVZ 3 MŠMT Praha, prosinec 2001

4 Kapitola 4 - Internet...42 Základní pojmy Jak WWW pracuje? MS Internet Explorer Spuštění aplikace MS Internet Explorer Uzavření aplikace MS Internet Explorer Ovládací prvky Pohyb v Internetu Navigace v Internetu Zjednodušení a urychlení práce Tisk Úprava stránek Uložení na disk Pošta Přizpůsobení zobrazení Elektronická pošta Spuštění aplikace MS Outlook Express Uzavření aplikace MS Outlook Express Rozložení panelů Složky Práce se složkami Ovládací prvky Vytvoření nové zprávy Odeslání zprávy Adresář Přenos zpráv Zpracování doručených zpráv Práce se zprávami Sekce SIPVZ 4 MŠMT Praha, prosinec 2001

5 Kapitola 1 První kroky s počítačem Sekce SIPVZ 5 MŠMT Praha, prosinec 2001

6 Úvod něco o počítačích a programech Osobní počítač (anglicky zkráceně PC Personal Computer) je fenoménem 90. let 20. století a není snad dnes v civilizovaném světě nikdo, kdo by o osobním počítači neslyšel. Zkušenější uživatelé osobních počítačů nechť mi prominou následující rychlý exkurz. U nezkušených uživatelů či uživatelů, kteří dosud u klávesnice osobního počítače neseděli či dokonce jej ještě ani neviděli, vzniká většinou při úvodním seznamování s počítačem jistá obava či dokonce strach, co po nich bude počítač chtít, jestli něco nepokazí nebo jej dokonce nezničí. Tyto obavy jsou pak na překážku při vlastním seznamování s počítačem. Aby se tito uživatelé zbavili těchto obav stačí, když si uvědomí, že se jedná jen o jakýsi docela rychlý stroj, který jim má urychlit a usnadnit jejich práci. Stačí si uvědomit, že počítač nemá rozum, ale umí jen velmi rychle provést to, co mu uživatel přikáže. Zjednodušeně řečeno se jedná jen o jakousi dokonalejší rychlou kalkulačku s větším množstvím funkcí. Podobnost s kalkulačkou není čistě náhodná, ale zákonitá. Ve vědeckých dokonalých kalkulačkách jsou také uloženy dosti složité funkce či dokonce programy, které podle pokynů uživatele vypočítají nebo vykonají různé činnosti, jejichž výsledkem je nejčastěji jedno nebo více čísel. Pokyny jim uživatel zadává pomocí tlačítek (kláves). Obdobně programy v počítačích také počítají nebo vykonávají různé činnosti nejčastěji s čísly nebo s různými texty apod. Pojem program většina uživatelů intuitivně chápe, ale měli bychom trochu upřesnit, oč se jedná. Jedna ze souvislostí již byla uvedena použití programu v kalkulačce. Další podobnost bude také většině uživatelů dobře známa. Jde o program v automatické pračce. Tento program podle volby uživatele vykonává určité operace, jako je napouštění vody, praní, vypouštění vody atd. Obdobně také v počítači uživatel zvolí program, který pak pracuje tak, že nenapouští vodu, ale například vypočítá částku, kterou budete mít v bance při určitém úroku po určitou dobu nebo umožní napsat a vytisknout libovolný text. Technická zařízení O způsobech práce s programy a jejich druzích si budeme povídat za chvíli. Nejdříve se musíte seznámit se zařízením, na kterém tyto programy pracují, tedy s osobním počítačem. Proč? Chcete-li použít program v pračce, také se musíte nejdříve s touto pračkou seznámit. Musíte vědět, kde a kdy se mohou otevírat dvířka pro vložení prádla, kde se napojí voda a celkově se způsobem ovládání pračky. Obecně se pro tato technická zařízení používá anglický termín hardware (čti hardvér ). Osobní počítač se v dnešní podobě (jsme na přelomu tisíciletí) skládá z těchto nejčastějších a nejobvyklejších částí: 1. Viditelné části, se kterými se můžete seznámit nejsnáze pohledem nebo hmatem: Obrazovka (různých rozměrů nejčastěji o úhlopříčce 14 až 21 ) se používá ke zobrazení informací počítačem pro potřeby uživatele. Podobnost s obrazovkou televizní není čistě náhodná. Klávesnice slouží k zadávání pokynů uživatelem počítači. Základní část klávesnice je podobná klávesnici psacího stroje. Sekce SIPVZ 6 MŠMT Praha, prosinec 2001

7 TAB tabelátor, přesune textový kurzor na tabelační zarážku o jednu doprava; umožňuje přesun textového kurzoru na následující textové pole a v kombinaci s klávesou ALT slouží k přepínání mezi spuštěnými aplikacemi Windows. CAPS LOCK - klávesa která přepne na psaní velkých písmen. SHIFT Klávesa, která v kombinaci se znakovými klávesami vloží buď velké písmeno nebo znak uvedený v horní polovině klávesy, např. diakritiku. - jinak také vlastnosti jako CTRL CTRL Control, ve spojení s jinou klávesnicí vytváří tzv. Klávesovou zkratku pro vyvolání události. Např. CTRL+S uložení souboru ALT podobné funkce jako CTRL, Např. kombinace ALT+ F4, která uzavírá aplikaci. ESC - Escape, zrušení akce, zavření dialogového okna bez uložení změn, nastaví původní vzhled objektu. Funkční klávesy F1- F12, jejich význam se u jednotlivých programů může lišit, obvyklé je že klávesou F1 se spustí Nápověda a F10 aktivuje Hlavní nabídka. MEZERNÍK. ENTER, klávesa, která se používá obvykle pro potvrzení zadaných hodnot nebo k vytvoření nového odstavce při psaní textu. BACKSPACE maže znaky vlevo od kurzoru. INSERT klávesa která slouží k ovládání režimu přepisování či vkládání HOME - klávesa, vrací textový kurzor na počátek řádku. PGDN, PGUP, posouvají text o obrazovku vpřed a vzad. DELETE - klávesa, která maže znaky vpravo od kurzoru a nebo odstraňuje objekty. END- vrací textovýkurzor na konec řádku, maximálně před značku konce odstavce. Pravý ALT ve spojení s jinými klávesami je možno na české klávesnici psát anglické znaky. Např. ALT+V vytvoří Key Pad, numerická klávesnice z níž lze zadávat číslice, musí však být aktivována funkce Num. Lock. KURZOROVÉ ŠIPKY slouží k ovládání pohybu textového kurzoru ve čtyřech směrech. Indikátory režimů: Num Lock : zapnuta numerická klávesnice (KeyPad) Caps Lock zapnuto psaní velkých písmen. Sekce SIPVZ 7 MŠMT Praha, prosinec 2001

8 Myš je malé šedé zařízení opravdu trochu podobné myši, nejčastěji se dvěma nebo třemi tlačítky. Také slouží k zadávání pokynů uživatelem počítači, ale poněkud odlišným způsobem, jak uvidíte dále. Vlastní počítač je tělo počítače, které má nejčastěji tvar šedé krabice. Ta je uložena buď naplocho (podle anglické terminologie desktop) nebo svisle (tower - česky věž, resp. bigtower česky vysoká věž). Obsahuje většinu důležitých částí počítače. Je jakýmsi srdcem počítače. Na čelním panelu těla počítače jsou zřejmé některé další části, které mají konkrétní účel a často se používají: Disketová mechanika slouží ke čtení údajů, ale také k jejich ukládání na datová média, které nazýváme diskety. Diskety se do mechaniky vkládají tak, že se zasunou do štěrbiny v přední část až zapadne pojistka. Diskety ukládají údaje na kotouček magnetického média, které je podobné materiálu zvukových kazet, které všichni dobře znáte. Dnes používané diskety mají téměř výhradně průměr 3,5 (palce). Jejich kapacita (tzn. množství údajů, které lze na ně uložit) je 1,44 MB (čti megabajtů), což je přibližně bytů (čti bajtů). Velmi známou je mechanika kompaktního disku CD-ROM. Její účel je obdobný jako u přehrávačů zvukových kompaktních disků (a také v ní lze přehrávat i zvukové kompaktní disky), ale slouží ke čtení údajů z kompaktních disků pro potřeby uživatele a počítače. Vzhledově je tato mechanika v zásadě shodná s mechanikou pro zvukové CD disky. Jejich maximální kapacita (tzn. množství údajů, které lze na ně uložit) je 650 MB (čti megabajtů), což je přibližně bytů (čti bajtů). Pro přiblížení jeden byte (čti bajt) odpovídá přibližně jednomu znaku textu, tedy jednomu písmenu či číslici. Hlavní vypínač má různý tvar a barvu, ale převážně jen jeden účel. Tímto hlavním účelem není, jak byste očekávali, vypínání počítače, ale jeho zapínání. U řady současných osobních počítačů se totiž vypínání provádí uživatelem přímo z prostředí operačního systému Windows 98, který spolupracuje s počítačem. Přesný postup zapínání a vypínání počítače bude uveden dále. Pozor! Zde jedno varování. Dokud se podrobně neseznámíte s postupem vypínání počítače s operačním systémem Windows, laskavě počítač nevypínejte. Mohli byste si způsobit potíže, které se někdy mohou obtížně odstraňovat. Naopak při dodržení níže uvedeného postupu bude vše probíhat bez komplikací. Hlavní vypínač používejte k vypínání počítače jen ve výjimečných případech. Z vnějších zařízení (tzv. periférií), která nejsou k počítači nezbytná, ale často se používají jmenujme: Tiskárny zajišťují vytištění informací na papír. o Dnes jsou nejpoužívanější tiskárny, které obecně nazýváme inkoustové (i když onen inkoust je opravdu speciální). Z výrobců jmenujme dnes nejfrekventovanější firmy Hewlett-Packard a Canon. o Dále se stále častěji (hlavně díky snižujícím se cenám) používají tiskárny laserové, které používají k tisku obdobnou technologii jako kopírky. Z výrobců jmenujme dnes nejfrekventovanější firmu Hewlett-Packard, i když o několik dalších je také významných. V určitém okruhu uživatelů se udržují tiskárny jehličkové, kde jmenujme např. výrobce Epson a Star. Skenery (anglicky scanner) slouží k přenesení obrazové informace nejčastěji z papíru do počítače. Modem (neboli též faxmodem) slouží ke komunikaci pomocí telefonní linky. V případě, o němž hovoříme, jde o modem externí, neboli vnější zařízení, které se připojí kabelem k počítači. Nejčastěji se tato zařízení používají k odesílání a přijímání faxů přímo na počítači a k připojení a komunikaci s Internetem. Sekce SIPVZ 8 MŠMT Praha, prosinec 2001

9 2. Části, které jsou převážně vašim zrakům skryty, ale jsou součástí počítače a je potřeba se s nimi seznámit: Pevný disk (též HDD, hard disk) je výkonnější obdobou diskety, avšak je trvale uložen v počítači. Jeho účelem je trvale uchovávat údaje a programy po dobu, kdy je počítač vypnut nebo kdy se tyto údaje nepoužívají. Princip uložení údajů je v zásadě shodný s principem uložení údajů na disketě. Výhodou pevného disku je jeho velká kapacita a rychlý přístup k údajům (obojí ve srovnání s disketou). Kapacity dnešních pevných disků začínají u 4 GB (čti gigabajtů), což je asi bytů (4 miliardy bajtů) a pokračují 8 GB výše. Někdy se pro pevné disky používá poněkud zavádějící pojmenování disková paměť. Přestože je výhodou pevných disků jejich rychlost např. ve srovnání s disketou, nebyli byste spokojeni s rychlostí počítače, kdyby se všechny údaje neustále četly a ukládaly na pevný disk. Proto (a ještě z dalších důvodů) se v počítači používá operační paměť (též RAM). Aby se však údaje a programy uložily do operační paměti musí je počítač po spuštění nejprve načíst z pevného disku. Po vypnutí počítače v operační paměti údaje nejsou uchovány. Operační paměť tak slouží pouze k dočasnému uložení údajů jen při práci počítače. Zato však je přístup k údajům v operační paměti mnohonásobně rychlejší než k údajům na pevném disku. Běžné kapacity dnešních operačních pamětí jsou zhruba od 32 MB výše. Procesor je jednou z klíčových částí vašeho počítače. V něm se realizují všechny základní operace, zjednodušeně řekněme výpočty. V osobních počítačích (tzv. IBM kompatibilních podle původně dominujícího výrobce osobních počítačů firmy IBM) jsou dnes používány procesory, které vyrábí firma Intel (nyní dominantní na trhu) nebo procesory jim konstrukčně blízké (výrobky firmy AMD apod.). Rozhodujícími charakteristikami procesoru je jeho konstrukce a řídící frekvence. Dnešní procesory jsou označovány podle konstrukce Intel Pentium II a Intel Pentium III s řídícími frekvencemi od 300 MHz výše. Čím vyšší je řídící frekvence procesoru, tím více operací za časovou jednotku může procesor realizovat. Pro srovnání uveďme konkurenční počítače obdobných výkonů jako jsou osobní počítače. Jedná se o počítače firmy Apple Macintosh, které jsou postaveny na odlišných konstrukcích procesoru. Dnes jsou obě kategorie v zásadě srovnatelné. Nicméně dominantní postavení na trhu mají osobní počítače IBM kompatibilní. Z dalších zařízení, která se používají v osobních počítačích, jsou významná a jejich výstupní konektory naleznete většinou na zadní straně počítače, jmenujme: o Zvuková karta slouží ke zpracování a zvuku. o Na zvukovou kartu bývají napojeny malé reproduktory, které zajišťují zvukový výstup. o Videokarta slouží ke zpracování obrazu pro obrazovku. o Výstupy pro tiskárnu, tzv. tiskový port (též paralelní port či LPT), slouží k realizaci tisku. o Výstupy pro myš apod., tzv. sériové porty (též COM), slouží k připojení myši nebo externího (vnějšího) modemu (též faxmodem). o Interní modem (neboli vnitřní či zabudovaný) slouží obdobně jako externí modem ke komunikaci pomocí telefonní linky. Rozdíl oproti externímu modemu je jen ten, že je uložen uvnitř počítače. o Síťová karta slouží k připojení do lokální počítačové sítě (anglicky LAN Local Area Network), tzn. k propojení s jinými počítači v krátkých vzdálenostech (nejčastěji do několika desítek či stovek metrů). Z počítačů IBM kompatibilních, na nichž se také používá operační systém Microsoft Windows, jmenujme alespoň přenosné počítače, které jsou známy spíše jako notebook. Technická zařízení používaná na těchto počítačích jsou funkčně obdobná, ale mnohdy jinak technicky či technologicky vyřešena hlavně z důvodů nedostatku prostoru (např. plochá obrazovka, zabudovaná klávesnice nebo místo myši např. malá plochá destička tzv. touchpad apod.). Sekce SIPVZ 9 MŠMT Praha, prosinec 2001

10 Kapitola 2 Microsoft Windows 2000 Sekce SIPVZ 10 MŠMT Praha, prosinec 2001

11 Spuštění Windows 2000 a přihlášení Start počítače. Aby jste začali pracovat s počítačem, musíte se nejdříve přihlásit svým uživatelským jménem a heslem. To provedete takto: Po startu systému se objeví okno s textem Press Ctrl + Alt + Delete to log on. Současně stisknete klávesy Ctrl + Alt + Delete, a jakmile se objeví nové okno, pustíte je. V tomto novém okně pak zadáte své uživatelské jméno do políčka označeného User Name a své heslo do pole označeného Password. Ukončení práce ve Windows Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Shut Down (Vypnout). 3. V následném okně zvolte volbu Shut Down. 4. Potvrďte tlačítkem OK nebo klávesou Enter. Sekce SIPVZ 11 MŠMT Praha, prosinec 2001

12 Objekty na ploše obrazovky 1. Stiskněte klávesovou zkratku Alt + F4. 2. Další kroky dle předcházejícího postupu. Volba Restart (restartovat) restartuje počítač a znovu spustí Windows. Volba Logoff se jménem uživatele způsobí odhlášení uživatele, ale ponechá počítač zapnutý, takže se může přihlásit jiný uživatel. V praxi se budete setkávat s jistými prvky, které se nachází na různých úrovních ve formách obrázků. Všeobecně se jmenují ikony a slouží k otevření určitého okna. Ikona My Computer (Tento počítač) Objeví se okno s ikonami, které slouží k otevření disketových mechanik, diskových jednotek, CD ROM, ovládacích panelů a tiskáren. Ikona My Network Places (místa v síti) Umožňuje připojení k okolním počítačům na síti, případně prohledávání dostupné sítě. Na plochu je umístěna pouze tehdy, je-li v počítači instalována síťová karta. Ikona Recycle Bin (Koš) Otevře okno, ze kterého lze obnovit smazané soubory. Soubory se při mazání fakticky neodstraní, pouze se přesunou na toto místo. Opravdové smazání je provedeno příkazem Empty Recycle Bin (Vysypat koš). Ikona My Documents (Dokumenty) Otevře okno s obsahem souborů ve složce dokumenty, která je určená pro výchozí umístění souborů. Ikona Internet Explorer Spustí program, Internet Explorer. který slouží pro přístup například na www stránky, pro používání pošty, nebo pro propojení se světem. Ikona Outlook Je ikona programu Outlook tj. program pro posílání zpráv, práci v kalendáři či ukládání adres uživatelů do adresáře. Ikona Složka (Folder) Otevře okno s obsahem souborů, dalších nižších složek, popřípadě zástupců. Ikona Zástupce (Shortcut) Spustí program, který je ikoně přiřazen. Může to být i dokument, který tato aplikace vytvořila, nebo který dokáže otevřít. Může se stát, že z nějakého důvodu přestane reagovat myš. Takovou závadu převážně odstraníte pouhým restartem počítače (doporučujeme zkontrolovat připojení myši k počítači). Aby byl restart proveden korektním způsobem, použijte uvedenou kombinaci kláves. Zároveň tak dostanete možnost uložit rozpracované soubory, o které byste jiným způsobem restartu přišli. Použití klávesových zkratek zjednodušuje a zrychluje práci v programech. Pokud používáme klávesu Alt, jedná se o klávesu umístěnou na levé straně klávesnice (není-li uvedeno jinak). Klávesu Alt držíme a stiskneme příslušnou klávesu (F4). Poté již můžeme klávesu Alt uvolnit (obdobným způsobem se používají klávesy Ctrl a Shift). Sekce SIPVZ 12 MŠMT Praha, prosinec 2001

13 Termíny používané při práci s myší Kurzor - pohyblivý prvek na obrazovce ukazující na objekty a texty. Mění svoji podobu v závislosti na objektu, nad kterým se nachází, případně po zadání jistého povelu. ukazovátko, výchozí kurzor ve tvaru šipky, který je použit pro ovládání tlačítek, označování a přesun grafických objektů dvojšipka, změna velikosti grafického prvku, okna šipkový kříž, změna polohy grafického objektu, zpravidla uvnitř otevřeného programu textový kurzor, objeví se všude, kde lze zapisovat text nebo číslo přesýpací hodiny, program je zaneprázdněn, nutno vyčkat až dokončí úlohu Kliknutí - jedenkrát stisknout levé tlačítko myši na nějakém objektu. Používá se při aktivaci oken a označení prvku, se kterým se má momentálně pracovat nebo pro vyvolání menu a následný výběr příkazu. Dvojité kliknutí myší nebo převzatý termín Doubleclick - dvakrát v krátkém intervalu kliknout myší na objekt. Používá se pro otevírání složek, spouštění programů pomocí ikon nebo zástupců. Myš se nesmí během této akce pohnout. Kliknutí pravým tlačítkem myši - příkaz pro otevření tzv. pohotovostních (též příručních menu). Při této akci se otevírá menu obsahující nejužívanější příkazy vztahující se k prvku, na který bylo kliknuto. V otevřeném menu lze volit oběma tlačítky. Takto vyvolané menu lze zrušit buď kliknutím levým tlačítkem nebo klávesou Escape. Tažení myší - příkaz pro přesun oken, složek, souborů, grafických útvarů, označených úseků textu, případně pro vytvoření jejich kopie (kromě oken), pro hromadné označování většího počtu výše uvedených prvků (kromě oken). Sekce SIPVZ 13 MŠMT Praha, prosinec 2001

14 Základní pojmy při práci s okny Dvojitě klikněte na ikonu My Computer. Otevře se níže zobrazené okno. Systémová ikona Panel nástrojů okna Zavření okna Záhlaví okna Menu okna Maximalizace Minimalizace Stavový řádek Pracovní plocha okna Popis okna: systémová ikona... při jednom kliknutí se rozbalí systémové menu okna, dvojitým kliknutím se okno zavře záhlaví okna (též titulkový pruh)... pruh s názvem otevřené ikony minimalizace... okno se sbalí do ikony a umístí se do hlavní lišty maximalizace... okno zvětší svoji velikost na maximum, použité tlačítko se změní na tlačítko návrat do původní velikosti zavření okna... aktivní okno je zavřeno menu okna... soustava roletových menu pro úpravy obsahu okna panel nástrojů... soustava tlačítek a stahovacích seznamů pro úpravy obsahu okna pracovní plocha okna... prostor, kde jsou umísťovány ikony nebo v aplikacích tvořících soubory je zapisován text, případně kresby stavový řádek... informuje o obsahu otevřeného okna Nejčastější příkazy, které se nachází v roletových menu jsou pro rychlejší práci přiřazené tlačítkům panelu nástrojů. Sekce SIPVZ 14 MŠMT Praha, prosinec 2001

15 Změna polohy okna 1. Přesuňte kurzor myši do záhlaví okna tak, aby jeho vzhled byl ukazovátko. Úprava velikosti okna 2. Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte okno na vybrané místo. 3. Poté tlačítko uvolněte - okno se přemístí. 1. Umístěte kurzor myši na libovolný okraj okna tak, aby se jeho vzhled změnil na dvojšipku. 2. Stiskněte levé tlačítko a zatáhněte myší ve směru dvojšipky. 3. Uvolněte tlačítko. 4. Velikost okna je nyní považována za původní. Klikněte na tlačítko Minimize (minimalizace) - okno se sbalí do hlavní lišty ve formě tlačítka nesoucí název okna. Klikněte na tlačítko v hlavní liště (Taskbar)- okno se rozbalí do původní velikosti. Klikněte na tlačítko Maximize (maximalizace) - okno se zvětší přes celou obrazovku, použité tlačítko se změní na tlačítko pro Restore (návrat do původní velikosti). Klikněte na tlačítko Close (zavřít) - okno se zavře. Klikněte na tlačítko Show Desktop okna. (Zobrazit plochu) - minimalizuje všechna otevřená Sekce SIPVZ 15 MŠMT Praha, prosinec 2001

16 Otevírání programů Příklad: chceme otevřít programy Paint a WordPad. 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Přesuňte myš na položku Programs. 3. Přesuňte myš na položku Accessories (Příslušenství). 4. Klikněte na položku Paint. 5. Otevřené okno maximalizovat. Celý postup opakujte, pouze v menu Accessories klikněte na položku WordPad. Přepínání mezi otevřenými programy 1. Klikněte v hlavní liště na tlačítko programu Paint. 2. Klikněte na tlačítko WordPad. 1. Stiskněte klávesu Alt (levý) a stále držte 2. Klikněte do klávesy Tabulátor (dále jen Tab) Následuje okno dialogové okno pro listování mezi otevřenými aplikacemi, ve kterém můžete v otevřených aplikacích listovat klávesou Tab. 3. Vyberte si požadovanou aplikaci a uvolněte klávesu Alt. 4. Orámovaná aplikace se zobrazí Sekce SIPVZ 16 MŠMT Praha, prosinec 2001

17 Přesun a kopírování souborů a složek Přesun a kopírování pomocí přetažením myší 1. Označte kliknutím myší požadovaný(é) objekt(y) (vybrané objekty mají modrou barvu). 2. Tažením pravým tlačítkem myši přesuňte objekt na cílovou složku, která dostane modrou barvu. 3. Pusťte tlačítko myši a označené objekty se přemístí do požadované cílové složky (v tomto případě do složky New Folder). 4. Otevřete dvojitým kliknutím cílovou složku, přesunovaný(é) objekt(y) se v ní nachází. Pro (nesouvislý) výběr více objektů najednou vyberte první objekt, stiskněte Ctrl, a vybírejte další objekty. Nakonec uvolněte klávesu Ctrl. Pro souvislý výběr více po sobě jdoucích objektů vyberte myší první objekt, stiskněte klávesu Shift, vyberte myší poslední objekt a uvolněte Shift. Sekce SIPVZ 17 MŠMT Praha, prosinec 2001

18 Přesun a kopírování pomocí schránky 1. Vyberte myší požadované objekty a klepněte na ně pravým tlačítkem myši. 2. Z nabídky vyberte volbu Cut (Přesunout) nebo Copy (Kopírovat). 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na cílovou složku a z nabídky vyberte Paste (Vložit). 4. Otevřete dvojitým kliknutím cílovou složku, přesunovaný(é) objekt(y) se v ní nachází. Přesun a kopírování pomocí klávesových zkratek Použití klávesové zkratky Ctrl+C pro kopírování, Ctrl+X pro vyjmutí, poté následně klávesovou zkratku Ctrl+V pro vložení. Uvedené klávesové zkratky jsou dostupné téměř vždy, tedy i v případech, kdy jiné možnosti nepřichází v úvahu (kopírování v dialogovém okně). Sekce SIPVZ 18 MŠMT Praha, prosinec 2001

19 Odstranění souborů, zástupců a složek Nepotřebné soubory, zástupce či celé složky zbytečně zabírají místo na discích, proto je lze jednoduchým způsobem odstranit. Akci lze provést několika způsoby: označené objekty přenést tažením myší na Koš z kteréhokoliv otevřeného okna nebo přímo z plochy. Při této akci se objekty odstraní bez dalšího potvrzení. viz předcházející postup se stisknutou klávesou Shift. použití klávesy Delete nebo kombinace kláves Shift+Delete, jejichž účinek je stejný jako v předcházejících případech, pouze vyžadují potvrzení v následném dialogovém okně. vyvoláním pohotovostního menu, zde zvolit příkaz Delete. Následuje po klávese Delete či shodné volbě z pohotovostního menu Objekty se přesunou do koše k pozdějšímu odstranění Následuje po klávese Shift + Delete nebo tažení myši se stisknutou klávesou Shift. Objekty se trvale odstraní. Obnovení objektů z koše Recycle Bin (Koš) je okno, v němž se nachází odstraněné soubory. Jeho kapacita je stanovena výchozím nastavením na 10% velikosti užívané diskové jednotky. Je-li tedy velikost diskové jednotky 850 MB, pak je možno do koše odhodit 85 MB souborů. Při překročení této kapacity jsou automaticky odstraňovány nejstarší soubory. Při odstranění složky obsahující podřízenou strukturu souborů, budou vlastní složky jako objekt trvale odstraněny, v koši zůstanou pouze obsažené soubory. Soubory lze poté obnovit přetažením z koše do nové pozice nebo zvolením volby Restore (Obnovit) z pohotovostního menu. Sekce SIPVZ 19 MŠMT Praha, prosinec 2001

20 Hledání souborů a složek 1. Výhodný způsob, jak najít soubory, které se někam ztratily, je použití vyhledávacího příkazu ze startovacího menu Search for Files of Folders (Hledat - soubory či složky). 2. Poté se otevře okno s volbami hledání. Sekce SIPVZ 20 MŠMT Praha, prosinec 2001

21 3. Pokud známe alespoň část názvu, zapíšeme ji do pole Search for Files and Folders (Název). Do pole Containing Text (Obsahuje text) uveďte text, který je obsažen uvnitř hledaného souboru, dále specifikujeme prostor, kde předpokládáte pravděpodobnost výskytu hledaného objektu. Kliknutím na položku Search Options se zobrazí další možnosti hledání. 4. Políčko Date (Datum) upřesňuje výběr na položky vytvořené v určitém časovém období. příponu není nutné zadávat Sekce SIPVZ 21 MŠMT Praha, prosinec 2001

22 5. Po kliknutí na políčko Type (Typ) lze specifikovat typ souboru (stahovací seznam), aby byly prohledávány pouze soubory zadaných typů. Po kliknutí na políčko Size (Velikost) lze určit, že hledaný soubor musí mít nejméně (at least) nebo nejvíce (at most) kb, Sekce SIPVZ 22 MŠMT Praha, prosinec 2001

23 6. Kliknutím na políčko Advanced Options (Rozšířené možnosti) lze zvolit Case Sensitive (Rozlišovat malá a velká). Což znamená, že při hledání textu, zapsaného v poli Containing Text (Obsahuje text) se budou rozlišovat velká a malá písmena. V takovém případě je nutno zapsat text ve správné velikosti písmen. Spolu s touto volbou lze zadat ještě prohledávání nižších úrovní Include subfolders (Včetně podsložek), to znamená všech podřízených složek. Pokud nebude zatržena, bude prohledána pouze úroveň, která je zobrazena v okně Look in (Kde hledat). Sekce SIPVZ 23 MŠMT Praha, prosinec 2001

24 7. Po nastavení všech voleb pro vyhledání souboru či složky můžete spustit akci tlačítkem Search Now (Najít teď). V případě nalezení objektu(ů) dle zadaných parametrů se tyto zobrazí v dolní části okna. Je zde uvedeno jméno, umístění, velikost objektu,.typ a datum poslední změny objektu. V případě, že je některá z položek delší než šířka sloupce, lze sloupec rozšířit umístěním myši do mezery v záhlaví na pravé straně příslušného sloupce a dvojitým kliknutím přizpůsobit šířku sloupce položkám. 8. Takto nalezené objekty můžete otevřít např. dvojitým kliknutím. Objekt lze vymazat dle předchozích postupů, přejmenovat, kopírovat či přesunout, vytvořit zástupce, popřípadě otevřít nadřazenou složku. Příkazy pro jednotlivé úkony jsou dostupné kliknutím pravým tlačítkem myši na upravovaný objekt nebo po označení objektu vyvoláním některé z položek hlavního menu. Sekce SIPVZ 24 MŠMT Praha, prosinec 2001

25 Několik rad na závěr... Windows 2000 jsou velice variabilní prostředí, ve kterém si uživatel může provést řadu nastavení dle svých představ, ovšem ne všechna jsou natolik důležitá, aby jim bylo nutné věnovat více pozornosti. Pamatujte, že Windows 2000 nejsou programem, který by měl tvořit dokumenty, tedy nejsou tvůrčím programem (vyjma některých aplikací ve skupině Příslušenství). Programy, které tuto úlohu mají, jsou tzv. nástavbovými aplikacemi (např. Word 2000, Excel 2000, případně komplet Office 2000) a bez Windows 2000 nemohou být instalované. Takové aplikace přebírají veškeré vlastnosti tohoto prostředí a jejich ovládání je v základech naprosto identické (např. ovládání oken, použití pravého tlačítka myši, klávesová zkratka pro ukončení programu Alt+F4,...). Je tedy nutné zvládnout základní techniky praktikované ve Windows a tím si usnadnit přechod na další aplikace. 1. Dobře si všímejte každého okna, jeho obsahu, učte se vnímat a používat povely, které se v nich nachází, nebojte se jakýkoliv povel použít, vždyť je zde pro vás 2. Dobře si osvojte ovládání oken (termíny jako je minimalizace, maximalizace, zavření, přesun, úprava velikosti) 3. Ujasněte si použití levého a pravého tlačítka myši, co je jedno kliknutí a co je dvojité kliknutí myší. Pozor, pokud máte nastavenou volbu názvy souborů hypertextovým odkazem, stačí jednoduché kliknutí pro otevření. 4. Vytvořte si vlastní složkovou strukturu pro ukládání a otevírání souborů. 5. Je třeba zvládnout otevírání programů a přepínání mezi otevřenými programy, není nutné si bezpodmínečně pamatovat všechna menu, respektive jejich obsah, spíše je důležité vědět, že menu je určeno pro ovládání jistého okna. 6. Pokuste se vytvořit si vlastní soubor (např. Paint či WordPad), uložit jej do své složky, přesunout do jiné složky, zkopírovat na disketu, odstranit do koše, z koše obnovit, přejmenovat, znovu otevřít v aplikaci, upravit jej, následné změny znovu uložit 7. Mějte na paměti kroky zpět v případech, kdy zjistíte chybu, které jste se dopustili. 8. Pokud soubory ukládáte, nepoužívejte k tomu složky určené pro umístění programových souborů nebo složky, které neznáte. 9. Nemanipulujte se soubory či složkami které neznáte, můžete tím poškodit řadu důležitých souborů (manipulace = přesun, přejmenování, vymazání). 10. Při práci s disketami dejte pozor na nebezpečí nákazy počítače virem. Každá disketa, kterou neznáte by měla být podrobena antivirové zkoušce antivirovým programem. Vir může způsobit ztrátu dat. Pro důležitá data používejte značkové diskety. 11. Pokud končíte práci ve Windows 2000, používejte k tomuto úkonu výhradně menu Start / Vypnout nebo kombinaci kláves Alt+F4, vyhnete se tím zbytečným ztrátám při tvorbách dokumentů (souborů), protože program vás upozorní na všechny neuložené objekty a případně vás vyzve k potvrzení o uložení či neuložení změn v otevřených souborech Sekce SIPVZ 25 MŠMT Praha, prosinec 2001

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky Operační systém Windows všechny programy a operace spuštěné ve Windows se provádějí v nějakém okně Okno zde můžeme pomocí myši přesunout okno na jinou pozici Minimalizace okna Zavře okno i program maximalizace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více