Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVI prosinec 2013 Slovo starosty Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu V čele průvodu starosta města, starosta Bolatic a mistostarostové města. Pohřebiště legionářů. Položení kytice u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí. Zdravice bývalého starosty partnerského města Pegnitz Manfreda Thümmlera. (foto P. V.) Položení věnce na pohřebišti I. světové války. V pondělí 29. října si město Slaný připomnělo 95. výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostní rámec oslav jako každoročně dokreslila hudba Dvořačka, která již od 9.30 vyhrávala na Masarykově náměstí. Přesně v 10 hodin se vydal průvod doprovázen dechovou hudbou na slánské hřbitovy. V čele průvodu nesli věnce vojáci ze 152. ženijního praporu Rakovník a zástupci baráčníků Slánska, za nimi starosta města RNDr. Ivo Rubík, starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, místostarostové: Jaroslav Hložek a Mgr. Martin Hrabánek, předseda svazu bojovníků za svobodu Ing. Jiří Shmied, zaměstnanci městského úřadu, zástupci škol, baráčníci a další hosté. Slavnostní chvíle umocnilo i vyzvánění kostelních zvonů po vstupu průvodu na hřbitov. S vojenskými poctami byly položeny věnce u pomníků vojáků, kteří zemřeli ve vojenském lazaretu ve Slaném na sklonku 1. světové války a u památníku legionářů. Stuhy po položení věnců upravili starosta města RNDr. Ivo Rubík, starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera a předseda svazu bojovníků za svobodu Ing. Jiří Shmied. Čestnou stráž u památníků drželi vojáci 152. ženijního praporu a Českoslovenští úderníci v dobových uniformách (francouzské, ruské foto: Pavel Vychodil i italské legie). Starosta města přednesl slavnostní projev, ve kterém vzpomenul události vzniku Československé republiky a připoměl vznik legionářských jednotek v zahraničí. Po československé hymně se průvod přesunul zpět na Masarykovo náměstí, kde před slavnostním aktem hudba zahrála oblíbenou píseň prezidenta osvoboditele Ach synku, synku. Výše uvedení starostové položili kytici k pomníku prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a hudba zahrála hymnu České republiky. Na závěr byli účastníci oslav pozváni do malé galerie Vlastivědného muzea na besedu s vedením města, při které jim byla promítnuta prezentace na téma Odkaz Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika a vše bylo zakončeno malým pohoštěním. Při neformální besedě Českoslovenští úderníci předvedli jednotlivé legionářské uniformy a popsali základní výzbroj legionářů. Večer pokračovaly oslavy v městském divadle slavnostním zasedáním Zastupitelstva města. Od roku 2004 je tradicí, že se při tomto slavnostním zasedání předávají pamětní listy občanům, jejichž život je neodmyslitelně spojen se životem města, o jehož rozkvět se zasloužili. Pokračování na straně 2

2 INFORMACE Slaný oslavilo 95. výročí vzniku samostatného československého státu V prvních řadách divadla usedli ocenění občané, vedení města, zastupitelé města a čestní hosté, kteří přijali pozvání starosty města. Slavnost v divadle navštívili také zástupci obcí Slánska, odměnění občané z předchozích let, příslušníci svazu bojovníků za svobodu, zaměstnanci městského úřadu, baráčníci 17. župy Slaný, ale i baráčníci Kvíc a Kvíček a baráčníci Středokluky, zástupci škol, ale i cela řada slánských občanů. Tato skutečnost je dokladem toho, že předávání pamětních listů zasloužilým občanům města se stalo součástí tradic Slaného. Fanfáry zahájily slavnostní zasedání, které moderoval Mgr. Stanislav Berkovec. Následoval úvodní koncert dua Martin Cervan a Miroslav Matějka. Vlastní zasedání zahájil starosta města RNDr. Ivo Rubik. Usnesení zastupitelstva o ocenění vybraných občanů a jejich životopisy přednesl 1. místostarosta Jaroslav Hložek. Po přečtení jména oceněného zazněla slavnostní tuš, jmenovaný vystoupil na jeviště, kde na pozadí probíhala vizuální prezentace hlavních okamžiků jeho života. Pamětní list, kytičku a dar oceněným předal starosta města společně s místostarosty. Poté každý oceněný krátce promluvil k zaplněnému hledišti a podepsal se do pamětní knihy města. Pamětní list za zásluhy v oblasti sportu a tělovýchovy byl předán Ing. Karlu Svobodovi. Za zásluhy v oblasti kultury byl pamětní list udělen panu Vladimíru Jelínkovi. V oblasti školství byl oceněn pamětním listem pan Karol Hevessy. Pamětním listem v oblasti zdravotnictví a sociálních věci byl oceněn MUDr. Bohumil Vašek. Paní Matylda Klapalová byla oceněna za přínos občanské společnosti. Slavnostní akt předání pamětních listů byl zakončen státní hymnou a úplně na závěr foto: Pavel Vychodil Projev starosty města k účastníkům oslav před památníkem legionářů. opět zazněl koncert dua Martin Carvan a Miroslav Matějka. Po skončení koncertu proběhlo na pozvání starosty města neformální setkání s malým pohoštěním na jevišti divadla. Dále v úterý 30. října 1. místostarosta p. Hložek, p. Ležák a zástupce městského úřadu objížděli další pamětní místa na území města, kde položili kytici. Navštívili a uctili hrdiny u památníku padlým z I. a II. světové války v Kvíci, u pomníku legionářů v Želevčicích, v Dolíně na hřbitově u pomníku padlých za I. světové války a u pomníku legionářů který se nachází v Dolíně pod kostelem. Ing. Ľudovít Šikorský Kalendář pro rok 2014 Město Slaný ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Gotharda vydalo zbrusu nový kalendář, který se již tradičně zaměřuje na památky města a okolí. Kalendář s názvem Kostel sv. Gotharda ve Slaném se pyšní krásnými záběry a neobvyklými pohledy na interiér i exteriér této stavby. Zájemci si kalendář mohou zakoupit za 99 Kč v Infocentru Pod Velvarskou branou, v Knihovně Václava Štecha na Masarykově náměstí a ve vybraných papírnictvích a knihkupectvích ve Slaném. Každý, kdo si kalendář zakoupí ve středu 4. prosince ve slánském infocentru, k němu navíc dostane i malý vánoční dárek. Ing. Jana Tůmová SLÁNSKÉ ROZHOVORY Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko 2012 historie homiletika památky premonstrátky KRÁLOVSKÉ M STO SLANÝ 2013 foto: Pavel Vychodil Společné foto odměněných s vedením města (první řada zleva: Ing. Karel Svoboda, MUDr. Bohumil Vašek, Karol Hevessy, starosta města RNDr. Ivo Rubík, Matylda Klapalová, druhá řada zleva: místostarosta Mgr. Martin Hrabánek, 1. místostarosta p. Jaroslav Hložek, Vladimír Jelínek) 2 V posledním listopadovém týdnu vyšel sborník ze Slánských rozhovorů 2012, které byly věnovány premonstrátskému umění nejen na Slánsku. Sborník zakoupíte ve slámském Infocentru pod Velvarskou branou.

3 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 Zastupitelstvo města schválilo ocenění navržených občanů na svém devatenáctém řádném zasedání, které proběhlo 25. září Při slavnostním zasedání 29. října 2013 převzali pamětní list tito občané: Ing. Karel Svoboda (1966), za přínos v oblasti sportu a tělovýchovy. Ke sportu v mládí veden rodiči, především otcem. Věnoval se basketbalu, stolnímu tenisu a lyžování. Po maturitě (1984) na Střední ekonomické škole ve Slaném absolvoval Vysokou školu ekonomickou učitelství odborných ekonomických předmětů a v letech pracoval jako učitel na Obchodní akademii ve Slaném. Od roku 1993 je jednatelem a společníkem firmy TOI TOI ve Slaném. S uvedenou firmou dlouhodobě podporuje cyklistiku, zejména cyklokros, reprezentaci orientačního běhu, národní tým BMX, dětský domov v Trnové u Plzně a DD v Ledcích i Nadaci Terezy Maxové. Ve Slaném letos založili cyklistický kroužek pro předškolní děti. Životní krédo (motto): Obklop se kvalitními lidmi a úspěch se dostaví. Vladimír Jelínek (1934), za přínos v oblasti kultury. Narodil se v Žižicích u Slaného. Své výtvarné vlohy začal rozvíjet během studia na gymnáziu ve Slaném, odkud v roce 1949 odešel studovat sklářskou školu v Kamenickém Šenově, kterou absolvoval v roce Po absolutoriu pokračoval ve studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u prof. J. Kaplického ( ). Od roku 1958 se profesně výrazně uplatňuje nejen jako náš přední představitel v oblasti užité a volné sklářské tvorby, ale i jako malíř a grafik. Jeho díla mají zastoupení v mnoha světových sbírkách. Za jeho práci se mu dostalo mnoha ocenění: 1961 Výstava v Liberci, Zlatá medaile; 1965 Cena k 20. výročí osvobození Československa; 1968 Cena za ryté sklo na Trienále řezaného skla v Brně; 1970 Internationale Handwerksmesse, München, Bayerischer Staatspreis Goldenmedaille; 1980 Mezinárodní veletrh v Brně, Zlatá medaile; 1982 Mezinárodní veletrh v Brně, Zlatá medaile; 1983 Ceny Ministerstva průmyslu za nejlepší výrobek roku. Dnes žije v Praze a v Ledcích u Slaného, kde má svůj ateliér. Životní krédo (motto): Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný (Anatol France). Karol Hevessy (1940), za přínos v oblasti školství. Narodil se v Košicích, kde vyrůstal. Po absolvování ZŠ v Levoči vystudoval Střední školu s maturitou v Košicích. V letech si odsloužil základní vojenskou službu ve Slaném. V roce 1962 se oženil ve Smečně a v roce 1966 se přestěhoval do Slaného, kde se zapojil do kulturního dění. Postupně pracoval v POLDI Kladno, Potravinách Kladno a Jednotě Slaný a až v roce 1976 odchází profesně do oblasti kultury. Pracoval mimo jiné v Okresním kulturním středisku Kladno, Závodním klubu ROH Slaný, Pragokoncertu Praha, Armádním uměleckém souboru Praha a v Pražské komorní filharmonii. Dálkově studoval na Lidové konzervatoři v Praze ( ). V roce 1997 se profesně natrvalo vrací do Slaného, nastupuje jako učitel Základní umělecké školy Slaný (nejdříve korepetitor, později jako učitel klavíru a klávesových nástrojů a též sbormistr). Už v důchodu od roku 2007 vedl (tři roky) pěvecký sbor Střední zdravotnické školy Kladno a dva roky od roku 2010 dětský pěvecký sbor ZŠ Slaný Na Hájích. I dnes jako důchodce bez závazků příležitostně vystupuje s různými soubory. Životní krédo (motto): Cokoliv děláš, dělej to dobře a s plným nasazením. MUDr. Bohumil Vašek (1948), za přínos v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Narodil se v Turnově, v rodině právníka a učitelky. Základní školu navštěvoval zpočátku v Turnově, později v Praze na Vinohradech, kde ukončil i střední školu. Po promoci nastoupil na chirurgickém oddělení nemocnice ve Slaném, v roce 1976 a 1986 složil atestaci I. a II. stupně v oboru chirurgie. Oženil se ve Slaném a v roce 1981 se do našeho města přestěhoval. V roce 1985 byl na základě konkurzu jmenován do funkce primáře chirurgického oddělení nemocnice ve Slaném, kterou vykonává doposud. Od roku 1990, kdy byl poprvé zvolen do Zastupitelstva města za koalici KDU-ČSL a nezávislých, je trvale členem ZM a je členem Rady města. Za 40 let své práce ve slánské nemocnici zdůrazňuje obrovský pokrok, k jakému zde došlo. Chirurgii považuje za obor, kde je dnes naprosto nutná týmová práce s multidisciplinární spoluprací. Životní krédo (motto): Pokud bereš skalpel do ruky, hlavně neuškoď! Matylda Klapalová (1946), za přínos občanské společnosti. Narodila se ve Slaném, kde vyrůstala v pětičlenné rodině. V roce 1932 vstoupila ve Slaném do Skautského oddílu, členkou byla až do své svatby v roce Následně se v roce 1940 s manželem Jaromírem Klapalem odstěhovala do Ostravy. V období 2. světové války byl manžel účastníkem protifašistického odboje, byl zatčen, vězněn a týrán. Později byla také zatčena a vyslýchána gestapem. Po roce 1948 byl její manžel zatčen, aby nepřekážel a propuštěn byl za 6 týdnů. Byla jim znárodněna firma Technia, a. s., v níž byl Jaromír spolumajitelem. Jejich OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU Zastupitelstvo města udělilo pět pamětních listů Petr Svoboda Vladimír Jelínek Karol Hevessy Bohumil Vašek problémy ale nekončily manžel byl znovu vězněn v letech , a protože jako bývalý člen ČSSD (po sloučení s KSČ) odmítl převzít legitimaci KSČ, byla rodina v dalších letech perzekována. Matylda Klapalová Manžel se stal aktivním členem ČSPB (Československý svaz protifašistických bojovníku), ve kterém pracoval až do r. 1970, kdy zemřel. Paní Matylda pokračovala v jeho práci a v roce 1996 se přestěhovala zpátky do Slaného, kde se aktivně zapojila do práce Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. Životní krédo (motto): Nestěžuj si, mohlo by to být ještě horší! Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: nebo na u -video.cz. Prosinec 2013 Historická konference Den dia Vysvěcení nového oltáře Slánské jazzové dny Stěhování vánočního stromu Slavnost světla Čertovské kování Den pro dětskou knihu Historické okénko videomagazín najdete na 3

4 4 INFORMACE Tepelná zařízení města Slaný Tepelná zařízení v majetku města Slaný lze rozdělit na menší lokální zdroje (úřady, školy, školky, atd.) a větší tepelná zařízení systém centrálního zásobování teplem (CZT). V našem městě byla výstavba CZT zahájena okolo roku 1962 a pokračuje v podstatě dodnes. Hlavním cílem bylo a je zajištění dodávek tepelné energie (TE) a teplé vody do obytných domů. Vzhledem ke specifičnosti našeho města, kdy okolo historického centra začaly prstenovitě vyrůstat nově budované obytné čtvrti, neřeší dodávky TE jedna centrální výtopna, jako je tomu v jiných městech, ale více než deset převážně blokových kotelen s celkovým instalovaným výkonem cca 38 MW. Na tento systém je prostřednictvím téměř 10,5 km tepelných rozvodů v současné době napojeno více než 3000 domácností a nebytových prostor. V souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje a provozu CZT je vlastníkem většiny těchto zařízení město Slaný a provozovatelem na základě nájemní smlouvy slánská společnost RDK servis, s.r.o. Ta je držitelem licence na výrobu a rozvod TE a licence na výrobu elektrické energie. Ve společnosti nachází pracovní příležitost okolo čtyřiceti především slánských občanů. Provozovatel tepelných zařízení podléhá při své činnosti příslušným zákonům a předpisům. To platí i pro tvorbu ceny TE. Výši kalkulované ceny ovlivňují především náklady na palivo (zemní plyn, lehké topné oleje atd.) a el. energii. V posledních letech se do ní však stále výrazněji promítají daně zvyšující se DPH, ale i zaváděná spotřební daň na paliva a el. energii. Vyjma uvedených daňových zátěží se kalkulace ceny TE v posledních letech téměř nezměnila a podobný vývoj očekáváme i na příští období. Pro rok 2014 bude kalkulace ceny odběratelům oznámena v průběhu prosince, případné navýšení by však nemělo přesáhnout tříprocentní hranici. Náklady na dodávku TE nejsou tvořeny jen cenou energie, ale zejména výší její spotřeby. V našem městě se průměrná spotřeba TE v jednotlivých odběrných místech pohybuje níže než ve většině jiných měst, a proto mohou být náklady na dodávku TE nižší, případně srovnatelné jako v těchto místech. Na tom má svůj podíl nejen dodavatel TE, ale i sám odběratel. Zateplování domů se ve Slaném stalo již běžným standardem a stále více se začíná projevovat zavádění vyšších stupňů regulace přímo uvnitř odběrných míst. Další cestou k úsporám nákladů jsou rekonstrukce vnitřních rozvodů v domech s využitím moderních prvků (např. systém hydraulického vyvážení, nové typy radiátorů apod.). Budoucnost CZT ve Slaném vidíme především v pokračování trendu stabilizace kvality dodávek i relativní stabilitě nákladů na dodávky TE, a to i přes nepředvídatelný vývoj cen paliv a energií na světových trzích. Vzhledem k již provedeným a připravovaným technickým úpravám a modernizacím jednotlivých technologií je dnes systém CZT připraven akceptovat případné požadavky na nové připojení budovaných, ale i stávajících objektů. Koncepční rozvoj a rozšiřování působnosti tepelných zařízení tak bude mít nezanedbatelný přínos i pro současné odběratele energie vyráběné v těchto zařízeních. Efektivní výroba a využívání ušlechtilých paliv se dlouhodobě promítá do oblasti životního prostředí v našem městě. Krátce k obnovám několika památek V podzimních měsících proběhla první etapa obnovy dochované parkánové zdi u Černé bašty mezi náměstím a ulicí zvanou příznačně Na Hradbách. Tento úsek je vůbec nejautentičtěji dochovanou částí městského opevnění, které si v těchto místech uchovalo i dobře patrnou terénní návaznost na dnes zasypaný příkop. V rámci areálu využívaného dnes skautským oddílem se nachází také malé torzo hlavní hradební zdi. Parkánová zeď, která prošla poslední obnovou zhruba před dvaceti lety, je narušena působením povětrnosti a klimatickými změnami. Ty způsobily místy značné zvětrávání omítky s přílišným obsahem cementu užité v rámci poslední obnovy, následné vydrolování malty ze spár a postupné rozvolňování zvětralých kamenů. V rámci prací bylo nejdříve na vnější straně směrem k bývalému příkopu pod stávajícím terénem podchyceno nedostatečné založení postupným podezdíváním. V nejvíce poškozených úsecích nad terénem muselo být potom lokálně přezděno rozpadající se zdivo a to z kvalitní lomové opuky, méně narušené úseky byly vyspraveny hloubkovým spárováním. Na závěr byl líc zdí opatřen tenkou jednovrstvou vápennou omítkou a dozděna koruna zdiva, na níž byly osazeny suchomilné trvalky. Zhruba ve stejné době proběhla také úvodní etapa rekonstrukce krovu a střešní krytiny na objektu stájí v areálu tzv. Baňkova statku čp. 2 ve Třebízi, který je v majetku města Slaný a je součástí expozice Národopisného muzea Slánska. Předchozí obnovu je třeba označit za provizorní, a proto bylo třeba celou konstrukci krovu rozebrat a doplnit o chybějící nebo dožilé prvky. Vyměněny nebo nastaveny musely být také některé stropní trámy a dřevěná záklopová podlaha půdy. Na nové laťování byla položena tradiční pálená krytina bobrovka. Obě akce byly podpořeny příspěvkem Ministerstva kultury ČR. Marek Filipec, odbor kultury MěÚ Slaný Filmová projekce dokumentu Šmejdi Dne 12. listopadu se v odpoledních hodinách uskutečnilo promítání dokumentu Sylvie Dymákové s názvem Šmejdi. Dokument zachytil drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se ve skutečnosti skrývá za pozvánkou vhozenou do schránky s nabídkou výletu, zájezdu s dárkem a obědem zdarma? Skryté kamery zachytily leckdy drsné praktiky na předváděcích akcích. V odpoledních hodinách proběhlo ve Slaném promítání pro klub důchodců ČKD a následně pro veřejnost za účasti pracovnic Městského úřadu Slaný, odboru obecní živnostenský úřad. Projekce se zúčastnilo přibližně 50 seniorů, které problematika nekalých a agresivních praktik některých prodejců nabízejících předražené a někdy i nesmyslné zboží na prodejních akcích velmi zaujala. Před promítáním dokumentu Šmejdi každý senior obdržel od pracovnic živnostenského úřadu brožury vydané Občanským sdružením spotřebitelů TEST (dtest) Omyly českých spotřebitelů a Jak nespadnout do pasti, obsahující důležité informace zabývající se uvedenou problematikou. Zejména jakým způsobem se má postupovat, když chce spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy, kdy má nárok odstoupit od kupní smlouvy anebo jak se má bránit agresi prodejců. Seniorům byly zároveň předány kontakty na konkrétní instituce a orgány, které jim mohou pomoci v případě, že se již staly obětí některých nekalých praktik prodejců. Zároveň byly seniorům předány samolepky nevhazovat reklamu do schránky a lupa dtestu, která jim usnadní čtení informací psaných tzv. pod čarou, drobnými písmeny, ale s důležitým obsahem. Po skončení filmové projekce proběhla zajímavá beseda, při které měli senioři možnost zeptat se na skutečnosti, které je zaujaly v dokumentu, popřípadě podělit se o své zkušenosti, které osobně získali při předváděcích akcích. Pracovnice živnostenského úřadu veškeré dotazy zodpověděly a navíc informovaly o současných či připravovaných změnách v legislativě, které by měly zajistit větší ochranu seniorů před těmito nekalými a agresivními praktikami prodejců. Lucie Ovšonková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad a Simona Samuelová, referent úseku kontroly

5 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 Dny zdraví 2013 ve Slaném V měsíci říjnu se město Slaný připojilo k celorepublikové osvětové kampani Dny zdraví. Kampaň se zaměřila na zlepšení zdravotního stavu obyvatel a přinesla řadu zajímavých akcí. Kampaň byla zahájena 2. října na Masarykově náměstí ve Slaném. Český červený kříž Slaný připravil velice zajímavý program nejen pro žáky a studenty slánských škol. Čekaly na ně praktické ukázky první pomoci s možností vyzkoušení i ukázky hasičské a záchranářské techniky. Oproti předchozím letům, kdy první pomoc předváděli dospělí, se toho nyní se ctí zhostily děti z kroužku První pomoci při ČČK Slaný a to například i třeťáček Pavel Savin. Zároveň si děti mohly vyzvednout přihlášku a stát se samy členy kroužku ČČK. O tom, že se jedná skutečně o smysluplné trávení volného času, svědčí příběh žákyně 2. ZŠ Slaný, Komenského náměstí, Katky Bartošové. Na letním táboře si s ostatními dětmi vyřezávala lodičky z kůry. Jedné dívce se nůž smekl a rozřízla si stehenní tepnu - z té může člověk velmi rychle vykrvácet - protože v tu chvíli nebyl na blízku nikdo z dospělých. Katka tak, jak to má naučené z kroužku, okamžitě zareagovala, dala prsty přímo do rány a tak počkala na příjezd RZP. Určitě tak dívce zachránila život. Kroužek stále přibírá nové členy, koná se každý čtvrtek mezi 16. a 17. hodinou ve 2. ZŠ na Komenského náměstí. Stačí přijít a zde na místě každý obdrží přihlášku. Kroužek je bezplatný, hradí se pouze členský příspěvek ČČK 100 Kč / rok. Zájemci měli rovněž jedinečnou příležitost navštívit v rámci dne otevřených dveří penzion Na Sadech a vyptat se na vše, co je zajímalo. Prezentována byla nejen činnost Pečovatelské služby, ale i jednotlivé prostory sloužící zdejším obyvatelům. Pro všechny příchozí byl připraven koncert pěveckého dua Ztracenka - Jan Vízner a Iveta Hrtánková. Do Dnů zdraví se zapojila i Knihovna Václava Štecha a také Infocentrum Pod Velvarskou branou. V rámci jeho pochodu za zdravím s cílem v nedohledu navštívili účastníci bunkr v obci Drnov. Všichni příchozí byli odměněni malých dárkem. Dům s pečovatelskou službou Na Sadech se v rámci Dnů zdraví připojil k akce Rotopedtours a Pěškotours, kterou již posedmé organizuje Národní síť podpory zdraví. Cílem je udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu. Letošního 7. ročníku se zúčastnil rekordní počet 74 domovů pro seniory, denních stacionářů nebo seniorských klubů z celé České republiky, které doplnilo několik seniorů, kteří se přihlásili jako jednotlivci. Původní zaměření akce, jízda na rotopedu a sčítání ujetých metrů a kilometrů v průběhu měsíce října, bylo již v roce 2010 ZDRAVÍ rozšířeno o aktivní chůzi pro ty, kdo nevlastní rotoped nebo nemohou zvládat jízdu na kole. Jak se vedlo Slaňákům, můžete vyčíst z následujících výsledků: PĚŠKOTOURS Blahoušová Věra 40,0 km, 2. Dvořáková Božena 30 km, 3. Figerová Věra 32,7 km, 4. Hesová Irena 50,5 km, 5. Houška Václav 91 km, 6. Hrdličková Jaroslava 72 km, 7. Chalupniková Anna 29,6 km, 8. Jindrák Vladimír 11,4 km, 9. Jindráková Věra 7,2 km, 10. Kalčíková Otília 97 km, 11. Kalčík Václav 63 km, 12. Karlíčková Jiřina 99,3 km, 13. Ležák Karel 60 km, 14. Rokušová Helena 94 km, 15. Ramešová Václava 105,4 km, 16. Strápeková Věra 65 km, 17. Švadlenová Anna 65 km, 18. Vršková Vlasta 97,8 km, 19. Zýmová Marcela 75 km ROTOPEDTOURS Blažek Miroslav 390,9 km, 2. Houška Václav 111 km, 3. Jindrák Vladimír 6,5 km Děkujeme všem partnerům, kteří se na organizaci akcí ochotně podíleli. Ing. Jana Tůmová (Foto: J. Tůmová, J. Chmelík, O.Kratinová ) Dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením Vážení obyvatelé Slánska, rád bych vás informoval o změnách při vydávání průkazů osoby se zdravotním postižením na pracovištích úřadu práce. Tyto změny nastaly novou legislativou, kterou úřad práce ve Slaném nemůže žádným způsobem ovlivnit. Z tohoto důvodu budou klienti (žadatelé průkazu osoby se zdravotním postižením), vyzváni pracovníky úřadu, aby se dostavili na pobočku Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Slaný, k vyzvednutí průkazu osoby se zdravotním postižením, který Vám bude vydán náhradou za průkaz, jehož jste aktuálně držitelem (laminovaná světle zelená kartička). Váš stávající průkaz byl vydán s dobou platnosti pouze na rok od data jeho vystavení, jelikož původně měl být nahrazen kartou sociálních systémů (skartou). Vzhledem k tomu, že od je účinný zákon o zrušení karty sociálních systémů, je potřeba Váš stávající průkaz nahradit novým. Dosavadní laminovaný průkaz, jehož jste držitelem, zůstává sice v platnosti, ale pouze do doby, která je na něm vyznačena. Vzhledem ke změně legislativy od byste si musel/a po konci platnosti tohoto průkazu podat opět žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením a muselo by proběhnout znovu celé správní řízení o jeho přiznání. Průkaz osoby se zdravotním postižením, který vám bude vydán náhradou za váš stávající, bude mít platnost podle posudku o vašem zdravotním stavu, nejdéle však do Toto časové omezení je dáno výše uvedenými legislativními změnami, na jejichž základě bude po sjednocena podoba i způsob přiznávání všech průkazů osoby se zdravotním postižením. Jak je již uvedeno výše, od je účinný zákon o zrušení karty sociálních systémů (dále jen KSS) tzv. skarta. Z tohoto důvodu bude v období mezi klientům hybridní poštou z aplikace skarty zaslán dopis o zrušení KSS. Do půjde ručně měnit způsob výplaty. Aplikace v rozmezí 22. a automaticky přepne výplatu na poslední známý běžný účet nebo poštovní poukázku. KSS se vracet nebudou. KSS s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením vydané přede dnem pozbývají platnosti ode dne, kterým krajská pobočka ÚP ČR provedla změnu způsobu výplaty dávky podle výše uvedeného zákona, nejpozději však uplynutím posledního dne šestého kalendářního měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Krajská pobočka ÚP ČR je povinna provést změnu způsobu výplaty dávky nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení o změně způsobu výplaty. Ve stejné lhůtě je krajská pobočka ÚP ČR povinna mít připraven k převzetí nový průkaz osoby se zdravotním postižením podle 34a odst. 6 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Bude se jednat o dočasný průkaz II. osoby se zdravotním postižením, který je platný maximálně do Mgr. Petr Vondrák v. r. ředitel Kontaktního pracoviště Slaný 5

6 INFORMACE Změna v městské hromadné dopravě ve Slaném V letošním roce proběhla příprava výběru dopravce městské hromadné dopravy ve Slaném pro období následujících sedmi let. Od roku 2014 bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu na území města ČSAD MHD Kladno, a. s., dvěma nízkopodlažními autobusy, které splňují standardy na tuto dopravu. OBČANSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné): jízdné předplacené na 1 měsíc 170 Kč ŽÁKOVSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro děti od 6 do 15 let: jízdné předplacené na 1 měsíc 80 Kč Nový dopravce nabídl výhodnější podmínky pro provozování této služby. S plánovanou změnou nedojde ke změně jízdních řádů ani k přemístění zastávek. Naopak dopravce navrhl u linky Slaný, U Stadionu-Slaný, žel. zastávka obnovení autobusové zastávky u Modelářského střediska. V souvislosti se změnou dopravce budou muset cestující využívající zvýhodněné jízdné navštívit od 16. prosince tohoto roku informační kancelář dopravce, která bude umístěna v Infocentru U Velvarské brány, kde požádají dopravce o vydání bezkontaktní čipové karty. K vyplněné žádosti o vydání bezkontaktní čipové karty žadatel přiloží fotografii nebo využije možnosti bezplatného fotografování v Infocentru, neboť karta bude na lícové straně opatřena fotografií držitele. Vydání bezkontaktní čipové karty je spojeno s počátečním uhrazením poplatku ve výši 120 Kč, v případě vrácení karty do 2 let bude poplatek držiteli karty vrácen. Kartu cestujícímu dopravce nabije na požadovanou výši zvýhodněného jízdného, další dobití již bude probíhat u řidiče autobusu. Při nástupu do autobusu cestující kartu vždy přiloží ke čtečce, ta vytiskne doklad o přepravě, tzv. nulové jízdné(slouží jako kontrolní doklad). Bezkontaktní čipové karty budou vydávány v těchto variantách: STUDENTSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro žáky a studenty: jízdné předplacené na 1 měsíc 80 Kč DŮCHODCOVSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro důchodce: jízdné předplacené na 1 měsíc 80 Kč SENIORSKÁ jízdné bezplatné pro důchodce ve věku nad 70 let. Nastavené podmínky pro výběr dopravce a dodržení standardů kvality a bezpečnosti přinesou zkvalitnění služeb pro cestující. Bc. Tomáš Černický, vedoucí ODSH Historický sborník Zapomenuté osudy, zapomenuté události Slaný a Slánsko ve XX. století právě vyšel Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2012 uskutečnil již 5. ročník historické konference, která si klade za cíl mapování a zaplňování bílých míst regionální i národní historie. Téma bylo pojato poměrně široce, a tak příspěvky obsažené ve sborníku, mapují průběh téměř celého 20. století. Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace o řadě osob či událostí. Sedmý svazek edice Historie Slánska ve XX. století obsahuje na 200 stranách následujících 10 studií: Milan Hes Ze života slánské bohémy Lubor Kunc Proměny čs. poštovnictví David Hubený Hornické stávky na Slánsku v počátečních letech první republiky Tomáš Jak Pomníky padlých první světové války na Slánsku Michal Plavec Polní pilot Bohuslav Petržíla Pavel Bartoníček Padlí a zemřelí vojáci z let na hřbitovech a památnících Slánska a v jeho nejbližším okolí Václav Verner Rekvírování zvonů pro válečné účely na severním Slánsku 6 Zdenko Maršálek Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska Zdeněk Víšek Vojska generála Vlasova v našem kraji Milan Bárta Nejznámější slánský estébák. Václav Hrabák ve světle archivních dokumentů Pro mne osobně je sborník cenný především mapováním osudů i když mnohdy jen kusých mužů, kteří sloužili ve zbrani za c. a k. monarchie nebo v letech první republiky či na frontách první a druhé světové války. Mužů, kteří nebyli ničím tak významní, aby se o nich zmiňovaly encyklopedie či učebnice dějepisu. Přesto však pocházejí z našeho regionu a jejich stopy jsou zde většinou dosud zřetelné. Někteří jsou zde pohřbeni a jejich jména jsou uvedena na pomnících padlých, jiní mají svá jména uvedena alespoň na rodinných hrobech. Mnozí byli však pohřbeni neznámo kde a jejich jména jsou v obcích, odkud pocházeli, již zcela zapomenuta. Právě ona jména dávno mrtvých mužů, kteří jsou některými studiemi tohoto sborníku vraceni do paměti nás živých, jsou pro mne něčím, co má smysl objevovat a předkládat všem, kterým není minulost lhostejná. Všem těm je totiž publikace určena. Sborník by nevznikl bez finanční pomoci následujících sponzorů: Královské město ZAPOMENUTÉ OSUDY, ZAPOMENUTÉ UDÁLOSTI SLANÝ A SLÁNSKO VE XX. STOLETÍ SBORNÍK Z HISTORICKÉ KONFERENCE Slaný * Ing. Pavel Bartoníček, Slaný-Otruby * Stanislav Rubeš, Hořešovice * Mgr. Naděžda Rollová, Brandýsek * Ivo Horňák, Slaný * 1 anonymní dárce. Vydání zaštítila slánská knihovna, kde také můžete sborník zakoupit (cena 150 Kč). Neměl by chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století. Ing. Pavel Bartoníček, zastupitel a editor sborníku

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVII prosinec 2014 Slovo starosty Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Pietní průvod

Více

zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011

zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v dnešním úvodníku bych rád čtenářům

Více

Volby do zastupitelstva kraje a senátní volby ve Slaném

Volby do zastupitelstva kraje a senátní volby ve Slaném Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 10 ročník XV listopad 2012 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v předchozím měsíci říjnu se toho událo

Více

Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového hávu

Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového hávu Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVII červenec / srpen 2014 Obnovená krása / nádvoří bývalé koleje piaristů ve Slaném se obléká do nového

Více

zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014

zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Městské slavnosti pošestnácté Městským slavnostem budou předcházet Hry 3. olympiády dětí

Více

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, koncem května jsme slavnostním zahájením

Více

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVI květen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, minulý měsíc jsem psal o tradici městských

Více

První výročí galerie V Troubě

První výročí galerie V Troubě Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVII duben 2014 První výročí galerie V Troubě foto: Petr Kříž a Eva Štanclová Protože slánští amatérští

Více

Milovníci královny sportů se konečně dočkali!

Milovníci královny sportů se konečně dočkali! Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 8 ročník XVI září 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, mám pro Vás několik dobrých zpráv. Nejprve

Více

Slaňáci si svůj novoroční ohňostroj obhájili

Slaňáci si svůj novoroční ohňostroj obhájili Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 2 ročník XVIII únor 2015 POPLATEK ZE PSŮ Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

2015/2. Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19.

2015/2. Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19. Infomagazín 2015/2 Investiční akce města Slaného str. 2 3 Vyšlápněte si k vodě zaplavat, zarybařit, zaběhat nebo jen tak na procházku I na Slánsku je kam více na str. 18 a 19 Více na str. 10 14 Správní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2013 cena: 10 Kč zahájení adventu 29. listopadu od 16:30 hod. na nám. Míru str. 38 fotogalerie str. 24-25 plán zimní údržby města 2013/14 str. 3 starostův

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Fotostrana ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY V JOSEFOVĚ 1 Leden 2009 NEPŘEHLÉDNĚTE: Navrácení pylonu na Tyršův most str.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství

Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVIII červen 2015 Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství Foto: Pavel Vychodil Město Slaný

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 DNES V LISTECH: Elektronická komunikace Předvánoční akce Pozvánka na Divadelní ples TECHNOhrátky v Žamberku Informace

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Pokud si přečtete tyto řádky, tak vás zcela

Pokud si přečtete tyto řádky, tak vás zcela informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 9 ročník XIV září 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, jsem povahou spíše trpělivý člověk. Tuto

Více

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013

1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 LISTY 1/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2013 Novoroční přání Tříkrálová sbírka... 1 Zápisy do I. ročníku ZŠ... 1 Krátce z radnice...

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

S LÁ N S KÁ R A D N I C E

S LÁ N S KÁ R A D N I C E Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 10 ročník x říjen 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA VYTVOŘILO FOND OBNOVY DOMŮ VE SLANÉM Poradní sbor starosty již před

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více