Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVI prosinec 2013 Slovo starosty Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu V čele průvodu starosta města, starosta Bolatic a mistostarostové města. Pohřebiště legionářů. Položení kytice u sochy T. G. Masaryka na stejnojmenném náměstí. Zdravice bývalého starosty partnerského města Pegnitz Manfreda Thümmlera. (foto P. V.) Položení věnce na pohřebišti I. světové války. V pondělí 29. října si město Slaný připomnělo 95. výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostní rámec oslav jako každoročně dokreslila hudba Dvořačka, která již od 9.30 vyhrávala na Masarykově náměstí. Přesně v 10 hodin se vydal průvod doprovázen dechovou hudbou na slánské hřbitovy. V čele průvodu nesli věnce vojáci ze 152. ženijního praporu Rakovník a zástupci baráčníků Slánska, za nimi starosta města RNDr. Ivo Rubík, starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, místostarostové: Jaroslav Hložek a Mgr. Martin Hrabánek, předseda svazu bojovníků za svobodu Ing. Jiří Shmied, zaměstnanci městského úřadu, zástupci škol, baráčníci a další hosté. Slavnostní chvíle umocnilo i vyzvánění kostelních zvonů po vstupu průvodu na hřbitov. S vojenskými poctami byly položeny věnce u pomníků vojáků, kteří zemřeli ve vojenském lazaretu ve Slaném na sklonku 1. světové války a u památníku legionářů. Stuhy po položení věnců upravili starosta města RNDr. Ivo Rubík, starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera a předseda svazu bojovníků za svobodu Ing. Jiří Shmied. Čestnou stráž u památníků drželi vojáci 152. ženijního praporu a Českoslovenští úderníci v dobových uniformách (francouzské, ruské foto: Pavel Vychodil i italské legie). Starosta města přednesl slavnostní projev, ve kterém vzpomenul události vzniku Československé republiky a připoměl vznik legionářských jednotek v zahraničí. Po československé hymně se průvod přesunul zpět na Masarykovo náměstí, kde před slavnostním aktem hudba zahrála oblíbenou píseň prezidenta osvoboditele Ach synku, synku. Výše uvedení starostové položili kytici k pomníku prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a hudba zahrála hymnu České republiky. Na závěr byli účastníci oslav pozváni do malé galerie Vlastivědného muzea na besedu s vedením města, při které jim byla promítnuta prezentace na téma Odkaz Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika a vše bylo zakončeno malým pohoštěním. Při neformální besedě Českoslovenští úderníci předvedli jednotlivé legionářské uniformy a popsali základní výzbroj legionářů. Večer pokračovaly oslavy v městském divadle slavnostním zasedáním Zastupitelstva města. Od roku 2004 je tradicí, že se při tomto slavnostním zasedání předávají pamětní listy občanům, jejichž život je neodmyslitelně spojen se životem města, o jehož rozkvět se zasloužili. Pokračování na straně 2

2 INFORMACE Slaný oslavilo 95. výročí vzniku samostatného československého státu V prvních řadách divadla usedli ocenění občané, vedení města, zastupitelé města a čestní hosté, kteří přijali pozvání starosty města. Slavnost v divadle navštívili také zástupci obcí Slánska, odměnění občané z předchozích let, příslušníci svazu bojovníků za svobodu, zaměstnanci městského úřadu, baráčníci 17. župy Slaný, ale i baráčníci Kvíc a Kvíček a baráčníci Středokluky, zástupci škol, ale i cela řada slánských občanů. Tato skutečnost je dokladem toho, že předávání pamětních listů zasloužilým občanům města se stalo součástí tradic Slaného. Fanfáry zahájily slavnostní zasedání, které moderoval Mgr. Stanislav Berkovec. Následoval úvodní koncert dua Martin Cervan a Miroslav Matějka. Vlastní zasedání zahájil starosta města RNDr. Ivo Rubik. Usnesení zastupitelstva o ocenění vybraných občanů a jejich životopisy přednesl 1. místostarosta Jaroslav Hložek. Po přečtení jména oceněného zazněla slavnostní tuš, jmenovaný vystoupil na jeviště, kde na pozadí probíhala vizuální prezentace hlavních okamžiků jeho života. Pamětní list, kytičku a dar oceněným předal starosta města společně s místostarosty. Poté každý oceněný krátce promluvil k zaplněnému hledišti a podepsal se do pamětní knihy města. Pamětní list za zásluhy v oblasti sportu a tělovýchovy byl předán Ing. Karlu Svobodovi. Za zásluhy v oblasti kultury byl pamětní list udělen panu Vladimíru Jelínkovi. V oblasti školství byl oceněn pamětním listem pan Karol Hevessy. Pamětním listem v oblasti zdravotnictví a sociálních věci byl oceněn MUDr. Bohumil Vašek. Paní Matylda Klapalová byla oceněna za přínos občanské společnosti. Slavnostní akt předání pamětních listů byl zakončen státní hymnou a úplně na závěr foto: Pavel Vychodil Projev starosty města k účastníkům oslav před památníkem legionářů. opět zazněl koncert dua Martin Carvan a Miroslav Matějka. Po skončení koncertu proběhlo na pozvání starosty města neformální setkání s malým pohoštěním na jevišti divadla. Dále v úterý 30. října 1. místostarosta p. Hložek, p. Ležák a zástupce městského úřadu objížděli další pamětní místa na území města, kde položili kytici. Navštívili a uctili hrdiny u památníku padlým z I. a II. světové války v Kvíci, u pomníku legionářů v Želevčicích, v Dolíně na hřbitově u pomníku padlých za I. světové války a u pomníku legionářů který se nachází v Dolíně pod kostelem. Ing. Ľudovít Šikorský Kalendář pro rok 2014 Město Slaný ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Gotharda vydalo zbrusu nový kalendář, který se již tradičně zaměřuje na památky města a okolí. Kalendář s názvem Kostel sv. Gotharda ve Slaném se pyšní krásnými záběry a neobvyklými pohledy na interiér i exteriér této stavby. Zájemci si kalendář mohou zakoupit za 99 Kč v Infocentru Pod Velvarskou branou, v Knihovně Václava Štecha na Masarykově náměstí a ve vybraných papírnictvích a knihkupectvích ve Slaném. Každý, kdo si kalendář zakoupí ve středu 4. prosince ve slánském infocentru, k němu navíc dostane i malý vánoční dárek. Ing. Jana Tůmová SLÁNSKÉ ROZHOVORY Klášter premonstrátek v Doksanech a Slánsko 2012 historie homiletika památky premonstrátky KRÁLOVSKÉ M STO SLANÝ 2013 foto: Pavel Vychodil Společné foto odměněných s vedením města (první řada zleva: Ing. Karel Svoboda, MUDr. Bohumil Vašek, Karol Hevessy, starosta města RNDr. Ivo Rubík, Matylda Klapalová, druhá řada zleva: místostarosta Mgr. Martin Hrabánek, 1. místostarosta p. Jaroslav Hložek, Vladimír Jelínek) 2 V posledním listopadovém týdnu vyšel sborník ze Slánských rozhovorů 2012, které byly věnovány premonstrátskému umění nejen na Slánsku. Sborník zakoupíte ve slámském Infocentru pod Velvarskou branou.

3 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 Zastupitelstvo města schválilo ocenění navržených občanů na svém devatenáctém řádném zasedání, které proběhlo 25. září Při slavnostním zasedání 29. října 2013 převzali pamětní list tito občané: Ing. Karel Svoboda (1966), za přínos v oblasti sportu a tělovýchovy. Ke sportu v mládí veden rodiči, především otcem. Věnoval se basketbalu, stolnímu tenisu a lyžování. Po maturitě (1984) na Střední ekonomické škole ve Slaném absolvoval Vysokou školu ekonomickou učitelství odborných ekonomických předmětů a v letech pracoval jako učitel na Obchodní akademii ve Slaném. Od roku 1993 je jednatelem a společníkem firmy TOI TOI ve Slaném. S uvedenou firmou dlouhodobě podporuje cyklistiku, zejména cyklokros, reprezentaci orientačního běhu, národní tým BMX, dětský domov v Trnové u Plzně a DD v Ledcích i Nadaci Terezy Maxové. Ve Slaném letos založili cyklistický kroužek pro předškolní děti. Životní krédo (motto): Obklop se kvalitními lidmi a úspěch se dostaví. Vladimír Jelínek (1934), za přínos v oblasti kultury. Narodil se v Žižicích u Slaného. Své výtvarné vlohy začal rozvíjet během studia na gymnáziu ve Slaném, odkud v roce 1949 odešel studovat sklářskou školu v Kamenickém Šenově, kterou absolvoval v roce Po absolutoriu pokračoval ve studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze u prof. J. Kaplického ( ). Od roku 1958 se profesně výrazně uplatňuje nejen jako náš přední představitel v oblasti užité a volné sklářské tvorby, ale i jako malíř a grafik. Jeho díla mají zastoupení v mnoha světových sbírkách. Za jeho práci se mu dostalo mnoha ocenění: 1961 Výstava v Liberci, Zlatá medaile; 1965 Cena k 20. výročí osvobození Československa; 1968 Cena za ryté sklo na Trienále řezaného skla v Brně; 1970 Internationale Handwerksmesse, München, Bayerischer Staatspreis Goldenmedaille; 1980 Mezinárodní veletrh v Brně, Zlatá medaile; 1982 Mezinárodní veletrh v Brně, Zlatá medaile; 1983 Ceny Ministerstva průmyslu za nejlepší výrobek roku. Dnes žije v Praze a v Ledcích u Slaného, kde má svůj ateliér. Životní krédo (motto): Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný (Anatol France). Karol Hevessy (1940), za přínos v oblasti školství. Narodil se v Košicích, kde vyrůstal. Po absolvování ZŠ v Levoči vystudoval Střední školu s maturitou v Košicích. V letech si odsloužil základní vojenskou službu ve Slaném. V roce 1962 se oženil ve Smečně a v roce 1966 se přestěhoval do Slaného, kde se zapojil do kulturního dění. Postupně pracoval v POLDI Kladno, Potravinách Kladno a Jednotě Slaný a až v roce 1976 odchází profesně do oblasti kultury. Pracoval mimo jiné v Okresním kulturním středisku Kladno, Závodním klubu ROH Slaný, Pragokoncertu Praha, Armádním uměleckém souboru Praha a v Pražské komorní filharmonii. Dálkově studoval na Lidové konzervatoři v Praze ( ). V roce 1997 se profesně natrvalo vrací do Slaného, nastupuje jako učitel Základní umělecké školy Slaný (nejdříve korepetitor, později jako učitel klavíru a klávesových nástrojů a též sbormistr). Už v důchodu od roku 2007 vedl (tři roky) pěvecký sbor Střední zdravotnické školy Kladno a dva roky od roku 2010 dětský pěvecký sbor ZŠ Slaný Na Hájích. I dnes jako důchodce bez závazků příležitostně vystupuje s různými soubory. Životní krédo (motto): Cokoliv děláš, dělej to dobře a s plným nasazením. MUDr. Bohumil Vašek (1948), za přínos v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Narodil se v Turnově, v rodině právníka a učitelky. Základní školu navštěvoval zpočátku v Turnově, později v Praze na Vinohradech, kde ukončil i střední školu. Po promoci nastoupil na chirurgickém oddělení nemocnice ve Slaném, v roce 1976 a 1986 složil atestaci I. a II. stupně v oboru chirurgie. Oženil se ve Slaném a v roce 1981 se do našeho města přestěhoval. V roce 1985 byl na základě konkurzu jmenován do funkce primáře chirurgického oddělení nemocnice ve Slaném, kterou vykonává doposud. Od roku 1990, kdy byl poprvé zvolen do Zastupitelstva města za koalici KDU-ČSL a nezávislých, je trvale členem ZM a je členem Rady města. Za 40 let své práce ve slánské nemocnici zdůrazňuje obrovský pokrok, k jakému zde došlo. Chirurgii považuje za obor, kde je dnes naprosto nutná týmová práce s multidisciplinární spoluprací. Životní krédo (motto): Pokud bereš skalpel do ruky, hlavně neuškoď! Matylda Klapalová (1946), za přínos občanské společnosti. Narodila se ve Slaném, kde vyrůstala v pětičlenné rodině. V roce 1932 vstoupila ve Slaném do Skautského oddílu, členkou byla až do své svatby v roce Následně se v roce 1940 s manželem Jaromírem Klapalem odstěhovala do Ostravy. V období 2. světové války byl manžel účastníkem protifašistického odboje, byl zatčen, vězněn a týrán. Později byla také zatčena a vyslýchána gestapem. Po roce 1948 byl její manžel zatčen, aby nepřekážel a propuštěn byl za 6 týdnů. Byla jim znárodněna firma Technia, a. s., v níž byl Jaromír spolumajitelem. Jejich OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU Zastupitelstvo města udělilo pět pamětních listů Petr Svoboda Vladimír Jelínek Karol Hevessy Bohumil Vašek problémy ale nekončily manžel byl znovu vězněn v letech , a protože jako bývalý člen ČSSD (po sloučení s KSČ) odmítl převzít legitimaci KSČ, byla rodina v dalších letech perzekována. Matylda Klapalová Manžel se stal aktivním členem ČSPB (Československý svaz protifašistických bojovníku), ve kterém pracoval až do r. 1970, kdy zemřel. Paní Matylda pokračovala v jeho práci a v roce 1996 se přestěhovala zpátky do Slaného, kde se aktivně zapojila do práce Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské. Životní krédo (motto): Nestěžuj si, mohlo by to být ještě horší! Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: nebo na u -video.cz. Prosinec 2013 Historická konference Den dia Vysvěcení nového oltáře Slánské jazzové dny Stěhování vánočního stromu Slavnost světla Čertovské kování Den pro dětskou knihu Historické okénko videomagazín najdete na 3

4 4 INFORMACE Tepelná zařízení města Slaný Tepelná zařízení v majetku města Slaný lze rozdělit na menší lokální zdroje (úřady, školy, školky, atd.) a větší tepelná zařízení systém centrálního zásobování teplem (CZT). V našem městě byla výstavba CZT zahájena okolo roku 1962 a pokračuje v podstatě dodnes. Hlavním cílem bylo a je zajištění dodávek tepelné energie (TE) a teplé vody do obytných domů. Vzhledem ke specifičnosti našeho města, kdy okolo historického centra začaly prstenovitě vyrůstat nově budované obytné čtvrti, neřeší dodávky TE jedna centrální výtopna, jako je tomu v jiných městech, ale více než deset převážně blokových kotelen s celkovým instalovaným výkonem cca 38 MW. Na tento systém je prostřednictvím téměř 10,5 km tepelných rozvodů v současné době napojeno více než 3000 domácností a nebytových prostor. V souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje a provozu CZT je vlastníkem většiny těchto zařízení město Slaný a provozovatelem na základě nájemní smlouvy slánská společnost RDK servis, s.r.o. Ta je držitelem licence na výrobu a rozvod TE a licence na výrobu elektrické energie. Ve společnosti nachází pracovní příležitost okolo čtyřiceti především slánských občanů. Provozovatel tepelných zařízení podléhá při své činnosti příslušným zákonům a předpisům. To platí i pro tvorbu ceny TE. Výši kalkulované ceny ovlivňují především náklady na palivo (zemní plyn, lehké topné oleje atd.) a el. energii. V posledních letech se do ní však stále výrazněji promítají daně zvyšující se DPH, ale i zaváděná spotřební daň na paliva a el. energii. Vyjma uvedených daňových zátěží se kalkulace ceny TE v posledních letech téměř nezměnila a podobný vývoj očekáváme i na příští období. Pro rok 2014 bude kalkulace ceny odběratelům oznámena v průběhu prosince, případné navýšení by však nemělo přesáhnout tříprocentní hranici. Náklady na dodávku TE nejsou tvořeny jen cenou energie, ale zejména výší její spotřeby. V našem městě se průměrná spotřeba TE v jednotlivých odběrných místech pohybuje níže než ve většině jiných měst, a proto mohou být náklady na dodávku TE nižší, případně srovnatelné jako v těchto místech. Na tom má svůj podíl nejen dodavatel TE, ale i sám odběratel. Zateplování domů se ve Slaném stalo již běžným standardem a stále více se začíná projevovat zavádění vyšších stupňů regulace přímo uvnitř odběrných míst. Další cestou k úsporám nákladů jsou rekonstrukce vnitřních rozvodů v domech s využitím moderních prvků (např. systém hydraulického vyvážení, nové typy radiátorů apod.). Budoucnost CZT ve Slaném vidíme především v pokračování trendu stabilizace kvality dodávek i relativní stabilitě nákladů na dodávky TE, a to i přes nepředvídatelný vývoj cen paliv a energií na světových trzích. Vzhledem k již provedeným a připravovaným technickým úpravám a modernizacím jednotlivých technologií je dnes systém CZT připraven akceptovat případné požadavky na nové připojení budovaných, ale i stávajících objektů. Koncepční rozvoj a rozšiřování působnosti tepelných zařízení tak bude mít nezanedbatelný přínos i pro současné odběratele energie vyráběné v těchto zařízeních. Efektivní výroba a využívání ušlechtilých paliv se dlouhodobě promítá do oblasti životního prostředí v našem městě. Krátce k obnovám několika památek V podzimních měsících proběhla první etapa obnovy dochované parkánové zdi u Černé bašty mezi náměstím a ulicí zvanou příznačně Na Hradbách. Tento úsek je vůbec nejautentičtěji dochovanou částí městského opevnění, které si v těchto místech uchovalo i dobře patrnou terénní návaznost na dnes zasypaný příkop. V rámci areálu využívaného dnes skautským oddílem se nachází také malé torzo hlavní hradební zdi. Parkánová zeď, která prošla poslední obnovou zhruba před dvaceti lety, je narušena působením povětrnosti a klimatickými změnami. Ty způsobily místy značné zvětrávání omítky s přílišným obsahem cementu užité v rámci poslední obnovy, následné vydrolování malty ze spár a postupné rozvolňování zvětralých kamenů. V rámci prací bylo nejdříve na vnější straně směrem k bývalému příkopu pod stávajícím terénem podchyceno nedostatečné založení postupným podezdíváním. V nejvíce poškozených úsecích nad terénem muselo být potom lokálně přezděno rozpadající se zdivo a to z kvalitní lomové opuky, méně narušené úseky byly vyspraveny hloubkovým spárováním. Na závěr byl líc zdí opatřen tenkou jednovrstvou vápennou omítkou a dozděna koruna zdiva, na níž byly osazeny suchomilné trvalky. Zhruba ve stejné době proběhla také úvodní etapa rekonstrukce krovu a střešní krytiny na objektu stájí v areálu tzv. Baňkova statku čp. 2 ve Třebízi, který je v majetku města Slaný a je součástí expozice Národopisného muzea Slánska. Předchozí obnovu je třeba označit za provizorní, a proto bylo třeba celou konstrukci krovu rozebrat a doplnit o chybějící nebo dožilé prvky. Vyměněny nebo nastaveny musely být také některé stropní trámy a dřevěná záklopová podlaha půdy. Na nové laťování byla položena tradiční pálená krytina bobrovka. Obě akce byly podpořeny příspěvkem Ministerstva kultury ČR. Marek Filipec, odbor kultury MěÚ Slaný Filmová projekce dokumentu Šmejdi Dne 12. listopadu se v odpoledních hodinách uskutečnilo promítání dokumentu Sylvie Dymákové s názvem Šmejdi. Dokument zachytil drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se ve skutečnosti skrývá za pozvánkou vhozenou do schránky s nabídkou výletu, zájezdu s dárkem a obědem zdarma? Skryté kamery zachytily leckdy drsné praktiky na předváděcích akcích. V odpoledních hodinách proběhlo ve Slaném promítání pro klub důchodců ČKD a následně pro veřejnost za účasti pracovnic Městského úřadu Slaný, odboru obecní živnostenský úřad. Projekce se zúčastnilo přibližně 50 seniorů, které problematika nekalých a agresivních praktik některých prodejců nabízejících předražené a někdy i nesmyslné zboží na prodejních akcích velmi zaujala. Před promítáním dokumentu Šmejdi každý senior obdržel od pracovnic živnostenského úřadu brožury vydané Občanským sdružením spotřebitelů TEST (dtest) Omyly českých spotřebitelů a Jak nespadnout do pasti, obsahující důležité informace zabývající se uvedenou problematikou. Zejména jakým způsobem se má postupovat, když chce spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy, kdy má nárok odstoupit od kupní smlouvy anebo jak se má bránit agresi prodejců. Seniorům byly zároveň předány kontakty na konkrétní instituce a orgány, které jim mohou pomoci v případě, že se již staly obětí některých nekalých praktik prodejců. Zároveň byly seniorům předány samolepky nevhazovat reklamu do schránky a lupa dtestu, která jim usnadní čtení informací psaných tzv. pod čarou, drobnými písmeny, ale s důležitým obsahem. Po skončení filmové projekce proběhla zajímavá beseda, při které měli senioři možnost zeptat se na skutečnosti, které je zaujaly v dokumentu, popřípadě podělit se o své zkušenosti, které osobně získali při předváděcích akcích. Pracovnice živnostenského úřadu veškeré dotazy zodpověděly a navíc informovaly o současných či připravovaných změnách v legislativě, které by měly zajistit větší ochranu seniorů před těmito nekalými a agresivními praktikami prodejců. Lucie Ovšonková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad a Simona Samuelová, referent úseku kontroly

5 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 Dny zdraví 2013 ve Slaném V měsíci říjnu se město Slaný připojilo k celorepublikové osvětové kampani Dny zdraví. Kampaň se zaměřila na zlepšení zdravotního stavu obyvatel a přinesla řadu zajímavých akcí. Kampaň byla zahájena 2. října na Masarykově náměstí ve Slaném. Český červený kříž Slaný připravil velice zajímavý program nejen pro žáky a studenty slánských škol. Čekaly na ně praktické ukázky první pomoci s možností vyzkoušení i ukázky hasičské a záchranářské techniky. Oproti předchozím letům, kdy první pomoc předváděli dospělí, se toho nyní se ctí zhostily děti z kroužku První pomoci při ČČK Slaný a to například i třeťáček Pavel Savin. Zároveň si děti mohly vyzvednout přihlášku a stát se samy členy kroužku ČČK. O tom, že se jedná skutečně o smysluplné trávení volného času, svědčí příběh žákyně 2. ZŠ Slaný, Komenského náměstí, Katky Bartošové. Na letním táboře si s ostatními dětmi vyřezávala lodičky z kůry. Jedné dívce se nůž smekl a rozřízla si stehenní tepnu - z té může člověk velmi rychle vykrvácet - protože v tu chvíli nebyl na blízku nikdo z dospělých. Katka tak, jak to má naučené z kroužku, okamžitě zareagovala, dala prsty přímo do rány a tak počkala na příjezd RZP. Určitě tak dívce zachránila život. Kroužek stále přibírá nové členy, koná se každý čtvrtek mezi 16. a 17. hodinou ve 2. ZŠ na Komenského náměstí. Stačí přijít a zde na místě každý obdrží přihlášku. Kroužek je bezplatný, hradí se pouze členský příspěvek ČČK 100 Kč / rok. Zájemci měli rovněž jedinečnou příležitost navštívit v rámci dne otevřených dveří penzion Na Sadech a vyptat se na vše, co je zajímalo. Prezentována byla nejen činnost Pečovatelské služby, ale i jednotlivé prostory sloužící zdejším obyvatelům. Pro všechny příchozí byl připraven koncert pěveckého dua Ztracenka - Jan Vízner a Iveta Hrtánková. Do Dnů zdraví se zapojila i Knihovna Václava Štecha a také Infocentrum Pod Velvarskou branou. V rámci jeho pochodu za zdravím s cílem v nedohledu navštívili účastníci bunkr v obci Drnov. Všichni příchozí byli odměněni malých dárkem. Dům s pečovatelskou službou Na Sadech se v rámci Dnů zdraví připojil k akce Rotopedtours a Pěškotours, kterou již posedmé organizuje Národní síť podpory zdraví. Cílem je udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví i náladu. Letošního 7. ročníku se zúčastnil rekordní počet 74 domovů pro seniory, denních stacionářů nebo seniorských klubů z celé České republiky, které doplnilo několik seniorů, kteří se přihlásili jako jednotlivci. Původní zaměření akce, jízda na rotopedu a sčítání ujetých metrů a kilometrů v průběhu měsíce října, bylo již v roce 2010 ZDRAVÍ rozšířeno o aktivní chůzi pro ty, kdo nevlastní rotoped nebo nemohou zvládat jízdu na kole. Jak se vedlo Slaňákům, můžete vyčíst z následujících výsledků: PĚŠKOTOURS Blahoušová Věra 40,0 km, 2. Dvořáková Božena 30 km, 3. Figerová Věra 32,7 km, 4. Hesová Irena 50,5 km, 5. Houška Václav 91 km, 6. Hrdličková Jaroslava 72 km, 7. Chalupniková Anna 29,6 km, 8. Jindrák Vladimír 11,4 km, 9. Jindráková Věra 7,2 km, 10. Kalčíková Otília 97 km, 11. Kalčík Václav 63 km, 12. Karlíčková Jiřina 99,3 km, 13. Ležák Karel 60 km, 14. Rokušová Helena 94 km, 15. Ramešová Václava 105,4 km, 16. Strápeková Věra 65 km, 17. Švadlenová Anna 65 km, 18. Vršková Vlasta 97,8 km, 19. Zýmová Marcela 75 km ROTOPEDTOURS Blažek Miroslav 390,9 km, 2. Houška Václav 111 km, 3. Jindrák Vladimír 6,5 km Děkujeme všem partnerům, kteří se na organizaci akcí ochotně podíleli. Ing. Jana Tůmová (Foto: J. Tůmová, J. Chmelík, O.Kratinová ) Dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením Vážení obyvatelé Slánska, rád bych vás informoval o změnách při vydávání průkazů osoby se zdravotním postižením na pracovištích úřadu práce. Tyto změny nastaly novou legislativou, kterou úřad práce ve Slaném nemůže žádným způsobem ovlivnit. Z tohoto důvodu budou klienti (žadatelé průkazu osoby se zdravotním postižením), vyzváni pracovníky úřadu, aby se dostavili na pobočku Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Slaný, k vyzvednutí průkazu osoby se zdravotním postižením, který Vám bude vydán náhradou za průkaz, jehož jste aktuálně držitelem (laminovaná světle zelená kartička). Váš stávající průkaz byl vydán s dobou platnosti pouze na rok od data jeho vystavení, jelikož původně měl být nahrazen kartou sociálních systémů (skartou). Vzhledem k tomu, že od je účinný zákon o zrušení karty sociálních systémů, je potřeba Váš stávající průkaz nahradit novým. Dosavadní laminovaný průkaz, jehož jste držitelem, zůstává sice v platnosti, ale pouze do doby, která je na něm vyznačena. Vzhledem ke změně legislativy od byste si musel/a po konci platnosti tohoto průkazu podat opět žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením a muselo by proběhnout znovu celé správní řízení o jeho přiznání. Průkaz osoby se zdravotním postižením, který vám bude vydán náhradou za váš stávající, bude mít platnost podle posudku o vašem zdravotním stavu, nejdéle však do Toto časové omezení je dáno výše uvedenými legislativními změnami, na jejichž základě bude po sjednocena podoba i způsob přiznávání všech průkazů osoby se zdravotním postižením. Jak je již uvedeno výše, od je účinný zákon o zrušení karty sociálních systémů (dále jen KSS) tzv. skarta. Z tohoto důvodu bude v období mezi klientům hybridní poštou z aplikace skarty zaslán dopis o zrušení KSS. Do půjde ručně měnit způsob výplaty. Aplikace v rozmezí 22. a automaticky přepne výplatu na poslední známý běžný účet nebo poštovní poukázku. KSS se vracet nebudou. KSS s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením vydané přede dnem pozbývají platnosti ode dne, kterým krajská pobočka ÚP ČR provedla změnu způsobu výplaty dávky podle výše uvedeného zákona, nejpozději však uplynutím posledního dne šestého kalendářního měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Krajská pobočka ÚP ČR je povinna provést změnu způsobu výplaty dávky nejpozději do 2 měsíců ode dne sdělení o změně způsobu výplaty. Ve stejné lhůtě je krajská pobočka ÚP ČR povinna mít připraven k převzetí nový průkaz osoby se zdravotním postižením podle 34a odst. 6 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Bude se jednat o dočasný průkaz II. osoby se zdravotním postižením, který je platný maximálně do Mgr. Petr Vondrák v. r. ředitel Kontaktního pracoviště Slaný 5

6 INFORMACE Změna v městské hromadné dopravě ve Slaném V letošním roce proběhla příprava výběru dopravce městské hromadné dopravy ve Slaném pro období následujících sedmi let. Od roku 2014 bude zajišťovat městskou hromadnou dopravu na území města ČSAD MHD Kladno, a. s., dvěma nízkopodlažními autobusy, které splňují standardy na tuto dopravu. OBČANSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné): jízdné předplacené na 1 měsíc 170 Kč ŽÁKOVSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro děti od 6 do 15 let: jízdné předplacené na 1 měsíc 80 Kč Nový dopravce nabídl výhodnější podmínky pro provozování této služby. S plánovanou změnou nedojde ke změně jízdních řádů ani k přemístění zastávek. Naopak dopravce navrhl u linky Slaný, U Stadionu-Slaný, žel. zastávka obnovení autobusové zastávky u Modelářského střediska. V souvislosti se změnou dopravce budou muset cestující využívající zvýhodněné jízdné navštívit od 16. prosince tohoto roku informační kancelář dopravce, která bude umístěna v Infocentru U Velvarské brány, kde požádají dopravce o vydání bezkontaktní čipové karty. K vyplněné žádosti o vydání bezkontaktní čipové karty žadatel přiloží fotografii nebo využije možnosti bezplatného fotografování v Infocentru, neboť karta bude na lícové straně opatřena fotografií držitele. Vydání bezkontaktní čipové karty je spojeno s počátečním uhrazením poplatku ve výši 120 Kč, v případě vrácení karty do 2 let bude poplatek držiteli karty vrácen. Kartu cestujícímu dopravce nabije na požadovanou výši zvýhodněného jízdného, další dobití již bude probíhat u řidiče autobusu. Při nástupu do autobusu cestující kartu vždy přiloží ke čtečce, ta vytiskne doklad o přepravě, tzv. nulové jízdné(slouží jako kontrolní doklad). Bezkontaktní čipové karty budou vydávány v těchto variantách: STUDENTSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro žáky a studenty: jízdné předplacené na 1 měsíc 80 Kč DŮCHODCOVSKÁ časové jízdné předplacené pro cestujícího bez práva na bezplatnou přepravu (jízdné zvýhodněné) pro důchodce: jízdné předplacené na 1 měsíc 80 Kč SENIORSKÁ jízdné bezplatné pro důchodce ve věku nad 70 let. Nastavené podmínky pro výběr dopravce a dodržení standardů kvality a bezpečnosti přinesou zkvalitnění služeb pro cestující. Bc. Tomáš Černický, vedoucí ODSH Historický sborník Zapomenuté osudy, zapomenuté události Slaný a Slánsko ve XX. století právě vyšel Pod výše uvedeným názvem se v listopadu 2012 uskutečnil již 5. ročník historické konference, která si klade za cíl mapování a zaplňování bílých míst regionální i národní historie. Téma bylo pojato poměrně široce, a tak příspěvky obsažené ve sborníku, mapují průběh téměř celého 20. století. Jednotlivé zveřejněné studie přinášejí nejen jiné pohledy na některé známé události, ale i zcela nové informace o řadě osob či událostí. Sedmý svazek edice Historie Slánska ve XX. století obsahuje na 200 stranách následujících 10 studií: Milan Hes Ze života slánské bohémy Lubor Kunc Proměny čs. poštovnictví David Hubený Hornické stávky na Slánsku v počátečních letech první republiky Tomáš Jak Pomníky padlých první světové války na Slánsku Michal Plavec Polní pilot Bohuslav Petržíla Pavel Bartoníček Padlí a zemřelí vojáci z let na hřbitovech a památnících Slánska a v jeho nejbližším okolí Václav Verner Rekvírování zvonů pro válečné účely na severním Slánsku 6 Zdenko Maršálek Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska Zdeněk Víšek Vojska generála Vlasova v našem kraji Milan Bárta Nejznámější slánský estébák. Václav Hrabák ve světle archivních dokumentů Pro mne osobně je sborník cenný především mapováním osudů i když mnohdy jen kusých mužů, kteří sloužili ve zbrani za c. a k. monarchie nebo v letech první republiky či na frontách první a druhé světové války. Mužů, kteří nebyli ničím tak významní, aby se o nich zmiňovaly encyklopedie či učebnice dějepisu. Přesto však pocházejí z našeho regionu a jejich stopy jsou zde většinou dosud zřetelné. Někteří jsou zde pohřbeni a jejich jména jsou uvedena na pomnících padlých, jiní mají svá jména uvedena alespoň na rodinných hrobech. Mnozí byli však pohřbeni neznámo kde a jejich jména jsou v obcích, odkud pocházeli, již zcela zapomenuta. Právě ona jména dávno mrtvých mužů, kteří jsou některými studiemi tohoto sborníku vraceni do paměti nás živých, jsou pro mne něčím, co má smysl objevovat a předkládat všem, kterým není minulost lhostejná. Všem těm je totiž publikace určena. Sborník by nevznikl bez finanční pomoci následujících sponzorů: Královské město ZAPOMENUTÉ OSUDY, ZAPOMENUTÉ UDÁLOSTI SLANÝ A SLÁNSKO VE XX. STOLETÍ SBORNÍK Z HISTORICKÉ KONFERENCE Slaný * Ing. Pavel Bartoníček, Slaný-Otruby * Stanislav Rubeš, Hořešovice * Mgr. Naděžda Rollová, Brandýsek * Ivo Horňák, Slaný * 1 anonymní dárce. Vydání zaštítila slánská knihovna, kde také můžete sborník zakoupit (cena 150 Kč). Neměl by chybět v knihovně nikoho, kdo se zajímá o regionální historii Slánska i život v českých zemích ve 20. století. Ing. Pavel Bartoníček, zastupitel a editor sborníku

7 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 KNIHOVNA Knihovna Václava Štecha ve Slaném v prosinci 2013 Dětské oddělení Knihovny Václava Štecha bude od 16. do 20. prosince 2013 zavřené. Oddělení budeme malovat a vůbec celé vylepšovat, takže se máte na co těšit. Nové voňavé oddělní otevřeme v neděli 22. prosince 2013 ve 14 hodin čtením pohádek z knihy Václavy Ryskové Skrz zelené sklíčko. Pro každého, kdo s námi stráví předvánoční nedělní odpoledne, bude připraveno malé překvapení. Pozor přečtené knihy můžete vracet v ostatních odděleních. Už jste to slyšeli? Už jste to viděli? V neděli 1. prosince 2013 spouštíme nový supermegahustý Knihovníčkův web pro všechny naše čtenáře. Zapojit se můžeš i ty. POZVÁNKA NA AKCE STUDOVNY Středa 4. prosince od 17 hodin MOD- ROŽLUTÉ ČTENÍ aneb autorské čtení s kytarou. Každý má občas chuť prožít večer nějakým zvláštním způsobem. Modrožluté čtení s podtitulkem Autorské čtení povídkových knih Renáty Šťastné s poezií a kytarou je vše vypovídající název pro hudebně poetický večer, který se uskutečnil již v mnoha knihovnách. Autorský přednes, převážně úsměvných fejetonů a povídek, Renáty Šťastné, velmi vkusně doplňuje bravurní hrou na kytaru pan Jan Paulík, hudebník a skvělý vypravěč, který hraje známé i méně známé skladby a rozesměje publikum v sále nepřeberným množstvím veselých historek. 10. prosince od hodin Slaný, Slánsko na pohlednicích II. co všechno lze vyčíst z pohlednic nám přijde povědět pan Jiří Popovič, sběratel pohlednic a jiných slanensií. Přednáška v rámci cyklu Setkávání seniorů ve Slaném. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti. AKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ prosince Soutěž Pohádkové hlášky, které určitě poznají všichni příznivci pohádek a filmů pro děti 22. prosince od 14 hodin Autorské čtení z pohádkové knihy Skrz zelené sklíčko nechte se nalákat autory a utéct z předvánočního shonu do světa pohádek. AKCE POBOČKY NA DOLÍKÁCH 10. prosince od 14 hodin Předvánoční posezení vyrobíme si spolu jednoduché ozdoby, které zavěsíme na vánoční stromeček a připomeneme si nejkrásnější vánoční zvyky a obyčeje prosince Vánoční kvíz pro děti zábavná a vědomostní soutěž pro děti od 7 do 13 let. Soutěž probíhá v otvírací hodiny oddělení. Pobočka Na Dolíkách bude po dobu vánočních svátků v době od 23. do uzavřena. Po tuto dobu Vám nabízí služby Knihovna V. Štecha na Masarykově náměstí, kde si můžete knihy půjčovat i vracet a rovněž využívat služeb studovny a veřejného internetu. Vánoční salón V Troubě S kupina výtvarníků Slánského salonu vás zve do galerie V Troubě na vernisáž, tentokrát VÁNOČNÍHO salonu. Výstavu obrazů, keramiky, skla, krajky a fotografií zahájíme divadelní parafrází známého kusu Polednice. Pohoštění zajištěno, vstup volný. Výstava otevřena denně od 14 do 17 hodin do

8 OSTROV, ZASTUPITELSTVO 8 Dům dětí a mládeže Šultysova, Slaný mobil: VÝSTAVA ŽIVÁ EXOTIKA PRAHA Výlet pro milovníky teraristiky. Sraz 8.30 na autobusovém nádraží. Cena: 190 Kč ( nad 16 let 310 Kč). Počet míst omezen. Přihlášky do Info: Petra Libovická BOWLING UČITELŮ O putovní pohár Ostrova. Přihlášky do Info: Jindra Jindřich SLÁNSKÁ CENA kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný. Tréninkové jízdy od Start závodu v Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová PŘEDÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM V DDŠ Od veřejné předání dárků pod vánočním stromkem dětem v DDŠ ve Slaném. Akce Vánoční strom splněných přání, kde děti z DDŠ své dopisy Ježíškovi prezentovaly, proběhla na náměstí v rámci Slavnosti světel. Více na webu Ostrova. Info: Lenka Geringová KURZ ARANŽOVÁNÍ VÁNOČNÍ SVÍCNY Od v klubu Korálek v ZŠ ve Zlonicích. Cena 90 Kč zahrnuje materiál pro děti i maminky. S sebou svíčky. Přihlášky do na cz. Info: Lenka Geringová VÁNOČNÍ VEČÍREK V ICM Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru, pobavit se, povyprávět o svých tradicích, podívat na film a ochutnat vzájemně své vánoční speciality Začínáme v 18.00, vstup volný. Ukázky z vlastní vánoční kuchyně vítány! Info: I. Schagererová. VÁNOČNÍ PAVLAČ 23. a , 2. a Klub Pavlač pro vás bude otevřen i během vánočních prázdnin vždy od 9 do 15 hodin. Těšíme se na vás. Info: Monika Javoříková HIP HOP A STREET DANCE Nový taneční kroužek pro děti od 8 do 12 let. Přihlášku na kroužek a další informace najdete na webu nebo v kanceláři Ostrova. Info: Monika Javoříková POZOR ZMĚNA TELEFONÍHO ČÍSLA K rušíme pevnou linku. Mobilní číslo zůstává LYŽOVÁNÍ V MALÉ ÚPĚ V KRKONOŠÍCH Pro lyžaře i snowboarďáky. O program se postará Jindra a Rudlik. Doprava, pedagogický dozor, ubytování, strava 3x denně, bohatý doprovodný program, zkušení vedoucí (lyže i snowboard). Všechny druhy sjezdovek. Nejlevnější ceny vleků v Krkonoších. Děti do 18 let Kč. Dospělí Kč. Záloha Kč. Info: Jindra Jindřich Volby za to nemohou V listopadovém čísle Slánské radnice se ve svém pravidelném úvodníku pan starosta dr. Rubík pozastavuje nad různými trestními oznámeními. Z kontextu jeho úvodníku je zřejmé, že důvody těchto trestních oznámení vidí v souvislosti s podzimní předvolební kampani. Osobně se domnívám, že v hodnocení příčin podání několika trestních oznámení na vedoucí pracovníky města se pan starosta hluboce mýlí. Za to, že v uplynulých týdnech a měsících se především okolnosti výběrového řízení a následně i vlastní výstavba parkovacího domu stala předmětem zvýšeného zájmu řady celostátních orgánů a institucí, podzimní parlamentní volby opravdu nemohou. Pokud je mi známo, vedle Kontrolního výboru městského zastupitelstva se touto kauzou aktuálně zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, oddělení hospodářské kriminality Policie České republiky a odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Zkoumají nikoliv neustále se propadající preference či volební výsledky strany pana starosty, tedy ODS, ale především možné trestné činy, kterých se mohly dopustit osoby připravující výběrová řízení na veřejnou zakázku výstavby parkovacího domu ve Slaném a dále ti vedoucí pracovníci města, kteří organizovali vlastní stavbu. Předmětem zkoumání jsou skutečnosti, proč a za jakých okolností byly uzavírané různé smlouvy na výstavbu parkovacího domu a smluvní dodatky k nim, které pro město Slaný byly z různých důvodů nevýhodné. Proč byly dodatečně a mnohdy až po dokončení stavby měněny a rozvolňovány technické parametry stavby, ke kterým se firma KOMA zavázala ve výběrovém řízení, proč nejsou uplatňovány žádné sankce či smluvní pokuty za technické nedostatky, proč stavba nebyla řádně projednána v orgánech města, kterým to ze zákona přísluší. Musím po pravdě říci, že když jsem se na jednání městského zastupitelstva v březnu 2013 poprvé dotázal na některé okolnosti spojené s výstavbou parkovacího domu, vůbec jsem netušil, na jaké množství nezákonností a podivně nevýhodných rozhodnutí některých osob na slánské radnici postupně narazím. Z mého pohledu je kauza parkovacího domu klasickou ukázkou selhání téměř všech institucí a odpovědných osob ve vedení našeho města. Počínaje starostou, který podepisoval stomilionové smlouvy bez jakéhokoliv projednání v městském zastupitelstvu, následně městskou radou, která bez jakýchkoliv rozpaků kývne firmě KOMA na zásadní změny technických parametrů objektu v neprospěch města, přes odpovědné úředníky odboru správy majetku, kteří bez jakýchkoliv skrupulí s firmou KOMA připravovali smluvní dodatky na zcela neadekvátně vykazované vícepráce, kteréžto pak starosta města, tajně, bez vědomí městské rady či zastupitelstva podepisoval, až po tajemníka městského úřadu, který k opakovanému porušování zákonů České republiky na úřadu, který má řídit, jen přihlížel. Výsledkem této slánské chobotnice je naprosto zbytečná a předražená stavba uprostřed města, kterou slánští občané nechtějí a odmítají používat, jak pro její technickou složitost, tak i pro naprostou provozní nespolehlivost. Pro město Slaný je důsledkem této stavby fatální zadlužení města, ke kterému parkovací dům přispěl stem milionem korun. A v dalších letech bude přispívat jak náklady na ztrátový provoz, odhadem jeden milion korun ročně, tak i na zajištění servisu v souvislosti s četnou poruchovostí dodané technologie. Rád bych zakončil tento příspěvek v podobném duchu jako pan starosta ve svém úvodníku. Tedy prohlášením, že ani já jsem nikdy ve svém životě nepodal žádné trestní oznámení. Ale mlčet k zjevným nezákonnostem, které se v našem městě v této kauze odehrávají, nebudu. RNDr. Ladislav Peška 21. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Starosta Královského města Slaného zve občany na 21. řádné zasedání zastupitelstva města, které se sejde dne v 15 hodin v Městském centru Grand ve Slaném.

9 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 INFORMACE Nejúspěšnější sportovec města Slaný za rok 2013 Po loňské velice úspěšné premiéře ocení město Slaný své sportovce i letos. Město Slaný ve spolupráci s Kladenským deníkem a agenturou ČOK CZ vyhlašuje anketu Nejúspěšnější sportovec roku Smyslem ankety je veřejná prezentace sportovní činnosti a ocenění nejlepších sportovců či osobností za kalendářní rok 2013, případně za dlouhodobou práci pro sport ve Slaném. Žádáme všechny sportu nakloněné spoluobčany, předsedy oddílů, klubů, sportovních organizací, trenéry atd. o nominace sportovců. Jakým způsobem nominovat nominaci je nutno podat na nominačním formuláři, který lze získat na podatelně Městského úřadu ve Slaném, na webových stránkách města, v Kladenském deníku. čitelně a úplně vyplněný nominační formulář je nutno předat do níže uvedeného termínu osobně nebo písemně na podatelnu MěÚ Slaný, Velvarská 136, elektronicky na do redakce Kladenského deníku. nominační formuláře budou přijímány do 13. prosince 2013 Specifikace jednotlivých kategorií MLÁDEŽ DO 18 let: nominováni mohou být sportovci do 18 let věku (dosažený max. v příslušném roce), kteří jsou registrovanými členy sportovní organizace se sídlem ve Slaném, nebo mají trvalý pobyt ve Slaném. DOSPĚLÍ: nominováni mohou být sportovci nad 18 let věku (v příslušném roce), kteří jsou registrovanými členy sportovní organizace se sídlem ve Slaném, nebo mají trvalý pobyt ve Slaném a neexistuje pro ně ve Slaném sportovní organizace. KOLEKTIV: navržený sportovní kolektiv musí mít sídlo na území města Slaný a reprezentovat sportovní organizaci v hodnoceném roce ve sportovních soutěžích. TRENÉR: navržení jednotlivci musí být v hodnoceném roce registrovanými členy trenéry sportovní organizace, která má sídlo na území města Slaný. Nominován může být jen v příslušném roce aktivně působící trenér SÍŇ SLÁVY: tato kategorie je určena vynikajícím současným a dřívějším sportovcům, trenérům a funkcionářům, kteří se svou dlouholetou prací výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy ve Slaném. Do Síně slávy probíhá nominace prostřednictvím sportovních organizací. SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKU: prostřednictvím Kladenského deníku budou čtenáři hlasovat v tzv. divácké anketě. Hodnocení a udílení cen Nominované sportovce v jednotlivých kategoriích vyhodnotí komise složená ze zástupců vedení města, Kladenského deníku a pořádající agentury. Hlavním kritériem pro nominaci sportovce a kolektivu budou konkrétní a doložitelné sportovní výsledky (umístění v soutěžích, účast v krajských, celostátních a mezinárodních soutěžích apod.) dosažené v roce V každé kategorii, mimo kategorii Síň slávy a Sportovní hvězda deníku, bude oceněno umístění na 1. až 3. místě. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 9. ledna 2014 od 18 hodin v Městském centru Grand. Všem předkladatelům za podané nominace předem velmi děkujeme! Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta 3. základní škola Slaný slaví 50 let Milí Slaňáci, naše škola v tomto školním roce oslaví 50 let od svého založení. Oslavy proběhnou v květnu Vážení občané Slaného, vážení podnikatelé, dovolujeme si Vás tímto oslovit s nabídkou možnosti Vašeho informování prostřednictvím ové pošty. Aktuální výluky v dodávkách elektrické energie či vody nás vedou k hledání možnosti předat dodávané informace dále k vám. Distributor některého z médií si splní svou zákonnou povinnost ohlášením výluky dodávky na obecní úřad, popř. vylepením plakátků na svých zařízeních. Město pak skutečně nemá možnost např. roznést toto oznámení do poštovních schránek všem, jichž se týká. Provede tedy zveřejnění této informace na úřední desce včetně její elektronické podoby. Nabízíme Vám možnost vytvoření databáze Vašich ových adres, na které by Ráda bych touto cestou požádala bývalé žáky školy o fotografie z 9. ročníků (případně 8. ročníků). Mladší generaci prosím, aby zapátrala ve fotoalbech svých rodičů a možná i prarodičů. Třeba v albech naleznete i kolektivy kantorů. Za každou fotografii budeme vděčni. Můžete je posílat na adresu školy (ZŠ, Rabasova 821, Slaný), nebo naskenované na mail případně je přinést osobně do školy. Prosím k fotce napsat ročník ukončení a název třídy. Fotografie nebudou v žádném případě poškozeny, vrátíme Vám je zcela v pořádku. Děkuji za pomoc při sestavování školní fotogalerie. Ivana Češková, sekretářka školy Nabídka informování ovou poštou následně byly zasílány aktuální informace z městského úřadu týkající se např. výše uvedených výluk v dodávkách médií, upozornění na splnění poplatkových povinností (např. za komunální odpad), pozvánky na akce města. Předem upozorňujeme, že nebudeme schopni např. při výluce v dodávce vody oslovit jen ty, jichž se týká, ale zprávu pošleme prostě všem. Databáze adres bude uložena na jednom místě úřadu a rozesílání zpráv bude zabezpečeno proti možnému zneužití kontaktů. Prosíme všechny, kteří mají zájem o tento typ informování ze strany městského úřadu, aby zaslali zprávu na meuslany.cz Petr Kolačkovský, tajemník MěÚ Z mimořádného zasedání zastupitelstva 13. listopadu Zastupitelstvo mělo na programu jeden bod a to řešení situace kolem parkovacího domu. Po poměrně rozsáhlé diskusi, během které padaly různé návrhy na usnesení, se nakonec zastupitelstvo jednohlasně usneslo na následujícím: a) ZM revokuje své usnesení z jednání ze dne , což byl úkol pro I. místostarostu - příprava a následné podání podnětu příslušnému soudu k určení platnosti či neplatnosti smlouvy mezi konsorciem KOMA a PSJ a městem Slaným ve věci výstavby parkovacího domu b) ZM ustavuje výbor pro PD složený ze zástupců politických stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu města a pověřuje ho jednáním s konsorciem KOMA PSJ s cílem uzavření dohody o narovnání vztahů souvisejících se stavbou a provozem parkovacího domu a volí za jeho členy za Volbu pro Slaný a TOP 09, KDU-ČSL a nezávislí p. Hložka, za ODS Mgr. Hrabánka, za KSČM RNDr. Pešku, za ČSSD Ing. Šroma a za USZ p. Matouška, za předsedu výboru volí pana místostarostu Hložka c) ZM alokuje částku 2 mil. Kč do rozpočtu roku 2014 na úhradu právních výkonů a zároveň vybrané právní zastoupení pověří přípravou podání žaloby o určení neplatnosti smlouvy T: předložení závěrů jednání na řádném zasedání ZM (26 pro). Ing. Petr Kolačkovský, tajemník 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný tel.: Od 1. listopadu 2013 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky je infocentrum zavřeno. NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY Posíláte vánoční nebo novoroční přání svým přátelům a známým? Vyměňte letos SMS za krásnou pohlednici. Po roce jsme pro vás opět připravili vánoční pohled Slaného, jen námět je jiný. Přijďte a uvidíte sami. Tip na vycházku č. 9 je určený dětem, všem mámám a tátům, tetám a strejdům, babičkám a dědečkům. Najdete v něm důležité informace nejen o tom, kde se můžete vyřádit, ale i o tom, kam zajít na dobré jídlo, zmrzlinu nebo limču a kde vám nikdo nebude kouřit pod nos. Navíc jsou tam pro vás vybudované dětské koutky, takže než vám přinesou jídlo, můžete v něm šmejdit. Tajemná vánoční noční vycházka s překvapením ve 21 hodin košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. (Vstupné dospělí 65 Kč) Klasická noční vycházka, tentokrát již podruhé netradičně v zimním, vánočně laděném hávu. Nebojte se zimy, v Infocentru Pod Velvarskou branou se zahřejete! Infocentrum Slaný nabízí brigádu. Vhodné pro studenty středních nebo vysokých škol. Podmínkou je zájem o historii, práci s lidmi a znalost jednoho světového jazyka. Bližší informace u pí Kučerové tel.: nebo Inventura 30. a bude Infocentrum zavřené. Milá návštěva z přátelské obce Bolatice Město Slaný obnovilo družbu s malebnou obcí Bolatice na severní Moravě. Tato družba vznikla v těžkých poválečných letech, kdy město Slaný poskytlo pomoc i útočiště tamním obyvatelům a především dětem. Zástupci města zorganizovali návštěvu pro občany Bolatic ve Slaném přijeli zástupci obce i tamní mateřské a základní školy, aby poznali naše město. V doprovodu místostarosty Mgr. Martina Hrabánka naštívili také naši MŠ U DIVA- DLA ve Vítězné ulici. Bylo to setkání s velice příjemnými lidmi, kteří se zajímali o naši 10 práci, náš region i historii školy. Paní ředitelka Milena Sunkovská je po krátkém přivítání a seznámení s historií školy provedla po celém areálu. Pochlubili jsme se přístavbou s krásnými novými třídami. Vyměnili jsme si nejen malé dárky, ale také zkušenosti a nápady. Věříme, že se u nás kolegům z Moravy líbilo a moc nás potěšilo pozvání od našich hostů do Bolatic. Z publikací a obrázků, které jsme dostali, je patrné, že tento vzdálený region má co nabídnout a rozhodně stojí za návštěvu. Za MŠ Slaný ve Vítězné ulici napsala Markéta Kratochvílová

11 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 Výstava v galerii Ikaros ve Slaném Ak. mal. Daniela Benešová a profesor Jaroslav Svoboda Dovedete si představit, že vám někdo bude vyprávět o melodii nebo hudebním zážitku? Může použít slovo harmonie, moderní, rytmus a desítky pochvalných přívlastků. Bude litovat, že takových úžasných interpretů, či tvůrců není více a bude přesvědčen, že se zážitek vyrovná nejlepším z nejlepších v té nejtvrdší konkurenci. Ale není možné podle toho oslavného vyprávění přezpívat, nebo přehrát skladbu, o které byla řeč. Zůstane v nás přenesený pocit spokojenosti a radosti, u někoho trochu závisti, že to nemohl zažít na vlastní čivy. A vůbec není jisté, že by to Vašemu uchu lahodilo, proto dáváme přednost vlastním prožitkům a o koncertech si nenecháváme jen vyprávět, ale chodíme na ně sami. Stejné je to s tím, co prožíváme nad výtvarnými díly. I ty v nás evokují pocity ohromení citovým vyjádřením, souladu kompozice s barevnými tóny, ale musíme se na ně dívat vlastníma očima. Protože poselství výtvarníka je těžko popsatelné. Je jen dobře, když se necháme nakazit nadšením toho, kdo už to viděl a nám říká: To si také nenech ujít! To musíš vidět! A tak je to s výstavami ve slánské galerii Ikaros Antik, která se snaží v různorodosti výtvarné tvorby nabídnout nepomíjející krásu obrazů, soch a grafik. Na předvánoční období v listopadu a prosinci je zde i kolekce jednoho z nejlepších tvořících sklářských výtvarníků Jaroslava Svobody a výstava obrazů nejlepší české malířky všech dob Daniely Benešové. Když jsem poprvé viděl výstavu Daniely Benešové v Praze, byl jsem naprosto uchvácen skvostnou malbou naplněnou krásou harmonií barev v celé škále duhy. Jaroslav Svoboda je sklářským designérem a výtvarníkem autorem foukaných, litých, ve formách přetavovaných a broušených skleněných plastik, interiérových kompozic a svítidel, tvůrcem zastoupeným ve sbírkách skla po celém světě. Když v roce 2011 slavil 55 let se sklem, byli jsme pozváni do pražského Karolina na výstavu jeho díla, které vytvořil ve své sklárně AG Svoboda Karlov. Byl to úchvatný zážitek, a tak jsme ho požádali, aby znovu vystavoval ve Slaném. Výstava není jen oslavou tvůrce, ale poctě českému sklu, sklu nejtajemnější a nejkrásnější hmotě stvořené člověkem. Jeho Daniela Benešová Preludium. KULTURA dílo je obdivuhodné rozsahem použitých technik zpracování, nápaditostí, výtvarnou kreativitou. Sklo nesoucí jeho autorský rukopis je fantastické, a když bych o něm dokázal vyprávět tak, abych ho popsal, byla by to báseň, a to neumím. Přijďte si ji raději prožít v kontaktu s díly do galerie osobně. Ing. Jiří Hruška, Galerie Ikaros Ochotnické kulatiny Ochotníci ze Slánské scény si v letošním roce připomínají hned dvě kulatá výročí. Tím prvním je 140. výročí ustavení Spolku divadelních ochotníků (8. června 1873), jehož pokračovatelem, bez přerušení ochotnické divadelní činnosti, Slánská scéna je. Druhé kulatiny, 130. výročí svého otevření, oslaví budova původně akciového, pak záloženského a dnes městského divadla, slavnostně otevřená 30. prosince U příležitosti oslav těchto výročí slánského divadelnictví uvede Slánská scéna, o. s., dvě slavnostní reprízy své nově nastudované komedie Hexenšus. Autorem této výborné konverzační frašky je anglický autor John Graham a na prknech slánského divadla se v jejím provedení představí Michaela Chrapová, Tomáš Vott, Marek Jakeš, Jan Fany Fanta, Libor Dobner a Nikola a Vlaďka Fantovy. Vše pod režijním vedením Miroslava Večerky (j. h.). První slavnostní představení sehrají slánští ochotníci v neděli 8. prosince od 17 hodin a druhé v následující pondělí 9. prosince od hodin! Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji městského kina nebo před představením v pokladně divadla. Na obě slavnostní představení je jednotné vstupné ve výši 100 Kč. Všichni jsou srdečně zváni! Libor Dobner Zleva L. Dobner, Marek Jakeš (ve vaně) a Michaela Chrapová v situační komedii Johna Grahama Hexnšus. (foto Jiří Jaroch) Večer plný šansonů Ve čtvrtek 26. září Francouzský klub ve Slaném uspořádal společně s městem Slaný kabaretní večer na počest nejznámější francouzské šansoniérky Edith Piaf při příležitosti padesátého výročí jejího úmrtí. Písně zazpívali Kateřina Zímová, Marie Koldová a David Šarboch za klavírního doprovodu Karola Hevessyho. Všichni naši hudebníci zaznamenali obrovský úspěch v podobě dlouhého potlesku a plného sálu Dividýlka. Touto cestou děkujeme všem příznivcům Francouzského klubu ve Slaném, přejeme jim poklidné prožití vánočních svátků a těšíme se na setkání v novém roce. Karol Hevessy, Marie Koldová, Kateřina Zímová a David Šarboch Vánoční badmintonový turnaj pro veřejnost V sobotu se bude od 9.15 hodin konat amatérský turnaj čtveřic (pevné dvojice, nerozlišují se skupiny muži a ženy). Místo konání: VSH Slaný (zimní stadion). Pořádá SABAT. Herní systém: pavouk nahoru a dolů. Podmínkou je amatérský status - účastníci nesmí hrát žádnou badmintonovou soutěž. Oceněna budou tři nejlepší družstva. Občerstvení zajištěno. Registrovat se lze na webu kde zájemci naleznou další informace. Antonín Černínský, sekretář SABAT 11

12 ŠKOLY, ŠKOLKY Žáci 3. ZŠ pomáhali při obnově městského lesoparku Mezi hlavní priority ve výchově a vzdělávání žáků na 3. ZŠ patří mimo jiné i environmentální výchova. Jejím cílem je vychovávat odpovědné a ekologicky gramotné jedince s pozitivním citovým vztahem k životnímu prostředí. Chceme naše žáky připravit na trvale udržitelný způsob života. Rovněž usilujeme o to, aby se naši žáci nejen podíleli na úspoře neobnovitelných zdrojů, ale aby zároveň nesli odpovědnost za stav a vzhled životního prostřední, v němž žijí. Proto se dne naši žáci zapojili do akce Ukliďme svět! Ukliďme svět! Clean Up The Word je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, aj. Každoročně se do této akce zapojuje kolem 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí. (Zdroj: Tento mezinárodní počin se pro nás stal již tradiční záležitostí. Mladší žáci provedli očistu okolí 3. ZŠ, blízkého sídliště Na Dolíkách a okolí slánského rybníka. Starší žáci vyčistili letos již po čtvrté Naučnou stezku Slánská hora a nově městský lesopark Háje. Většina žáků se dokázala pro úklid nadchnout. Až na pár výjimek se žáci zhostili úkolu velmi zodpovědně. Někteří žáci 1. stupně dokonce soupeřili o to, kdo nasbírá větší pytel. Nasbírali jsme celkem 31 pytlů odpadků. Do úklidu se zapojilo celkem 14 tříd (294 žáků školy). Dalším naším významným činem byla snaha o revitalizaci Lesoparku Háje, která proběhla ve spolupráci s DDM Ostrov a s pracovníky Technických služeb Slaný v rámci projektu 72 hodin. Tento projekt probíhá po celém Česku, kdy se mohou během 72 hodin dobrovolníci zapojit do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. (Zdroj: Naše práce probíhaly ve dvou etapách. V první fázi (dne ) jsme společně s třídami 9. A a 9. B vyčistili celý lesopark od odpadků, následně odstranili nálety a provedli ořezy napadených a poškozených větví. Dne pak žáci 9. C provedli vysázení stromů a keřů do městského lesoparku Háje v lokalitě nad slánskou nemocnicí. Aby celé naše snažení nepřišlo nazmar, bylo důležité zasadit dřevinu přiměřeně hluboko, dostatečně udusat okolní zem a řádně prolít vodou. Jelikož země byla dosti prorostlá kořeny okolních stromů a nežádoucích plevelných keřů, nezbývalo nám, než si vyzkoušet práci s krumpáčem, rýčem a lopatou. Podařilo se nám zasadit přibližně 40 kusů dřevin. Nechyběly mezi nimi borovice černá, borovice lesní, borovice kleč, jedle bělokorá, bříza bělokorá, buk lesní, kavkazský zimolez (přezdívaný kavkazská borůvka ), ostružiníky a ptačí zob. Poděkování patří nejen všem zúčastněným žákům, ale i jejich třídním učitelkám a učitelům, kteří je při celé akce vedli. Dále bychom chtěli poděkovat Odboru životního prostředí města Slaného za poskytnutí ochranných rukavic, Technickým službám Slaný, které zajistily odvoz odpadků a poskytly nám odborný dozor při obnově lesoparku Háje a v neposlední řadě také pracovníkům DDM Ostrov, kteří nás přizvali k účasti na projektu 72 hodin. Doufáme, že se nám obě dobročinné akce vydařily a splnily svůj účel. Všichni máme příjemný pocit z dobře odvedené práce. S čistým svědomím můžeme říci, že stav našeho okolí se rok od roku zlepšuje a odpadků ubývá. Pevně věříme, že i my na tom máme svůj podíl a jsme pyšni na to, že díky nám má naše město zase o kousek přírody navíc. Ing. Gabriela Cimrmanová, koordinátora EVVO Barevný podzim v MŠ U Labutí Začátkem října vedla děti cesta do muzea a na Velvarskou bránu. V muzeu jsme si prohlédli vycpaná zvířátka, nejvíce děti zaujal kaneček Vojta. Paní Pixová seznámila děti s historií města, vyprávěla o čtyřech bránách, které ho chránily. Dětem se procházka líbila. Děkujeme za velice pěkný výklad, přizpůsobený věku dětí. Jednoho pátečního dopoledne se děti vypravily do gymnázia, kde pro ně studenti a pan Martin Šturm připravili několik pokusů. Nejvíce se jim líbilo vzdušné dělo, zmrzlé balónky, které se v teple začaly samy nafukovat. Nakonec je čekalo překvapení během několika minut si pochutnávaly na zmrzlině. Výklad, přizpůsobený věku dětí, vedl pan ředitel Dundr. Dopoledne bylo velice příjemné 12 a zajímavé. Děkujeme všem, že nám dovolili nahlédnout do Alchymistické kuchyně místního gymnázia. Protože se blíží zima a všechna zvířátka se ukládají k zimnímu spánku, chystali se k spánku i broučkové (Čmelda a Brumda). Lampionový průvod se vydal z lesoparku Háje na školní zahradu, kde na děti čekali dva neposední broučkové, kterým se do postýlek vůbec nechtělo. Brumda byl poslušnější a do postýlky zalezl, ale Čmelda dlouho zlobil. Až po písničce na dobrou noc zalezl také do postýlky k bráškovi. Děkujeme skupině Dřeváci za hudební doprovod a osvětlení celé akce. Uspávání broučků předcházela soutěž O nejkrásnější svítící dýni, které se zúčastnilo na šedesát dvojic složených z rodičů a jejich dětí. Všem gratulujeme. V sobotu se konal tradiční výlet do Libochovic zámek plný kouzel. Na zámku čekala děti pohádka O princezně se zlatou hvězdou na čele. V jednotlivých místnostech zámku se odehrával děj pohádky, děti doprovázely princezku Ladu, oblečenou v myším kožíšku, až na zámek prince Radovana, kterému pomohly vyhnat zlého krále Kazisvěta. Pohádka končila, jak jinak než svatbou princezny a prince. Na nádvoří čekalo několik stánků s lákadly pro děti. Mgr. Marie Lafantová

13 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 Dny otevřených dveří v ISŠ Slaný Máte doma deváťáka? Přijďte k nám. Kam? Přece do Integrované střední školy ve Slaném. Žádného z nás to nemine, může to být otrava, ale nevyhneme se tomu. Řeč je o výběru střední školy. Pokud nepatříte k těm, kteří střední školu zbrkle vybírají dvanáct hodin před termínem podání přihlášek, a rozhlížíte se minimálně od začátku devítky, pak jste šťastlivci a už to je první správný krok. Univerzální rada, jak si vybrat takovou střední, kterou bychom zbožňovali po celou dobu studií, bohužel neexistuje. Možná jedinou noční můrou jsou pro vás přijímačky a strach z toho, že se nikam nedostanete. Využijte dnů otevřených dveří, navštivte naši školu osobně, popovídejte si s učiteli, stávajícími studenty, ptejte se, rozhlížejte se. Obhlédněte vybavenost školy, informujte se, jaká je spolupráce s firmami a živnostníky, kteří mohou studentům i absolventům nabídnout praxi v následujících otevíraných oborech: automechanik cukrář instalatér kuchař číšník prodavač truhlář zámečník Pro ty, kteří končí na speciální škole nebo v nižším ročníku ZŠ otevíráme obory: kuchařské práce strojírenské práce Dny otevřených dveří pro vás pořádáme ve dnech a od 14 do 17 hodin, další pak a Integrovaná střední škola, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673, tel: , fb: Integrovaná střední škola, Slaný. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SLÁNSKÉM GYMNÁZIU 10. prosince 2013 zúčastněte se přímo vyučování Odpoledne klasické prohlídky, cca 2 hodiny po škole. Začátky 13.30, 14.00, Dopoledne možnost vstoupit přímo do výuky. Přijďte se, zájemci, podívat, jak se učí na gymnáziu. Podrobnosti a pravidla na Podzim v mateřské škole U Pánka Milí čtenáři, zdraví vás MŠ Linetka ze Želevčic. Jsme stále v jednom kole, a proto se chceme o některé zážitky s vámi podělit. A jaké to byly zajímavosti z poslední doby? Určitě vystoupení populární dvojice Standa a Vanda, kteří nám přišli v naučném pořadu s písničkami povědět o významu mléčných potravin pro naše zdraví. Do představení se zapojily i děti, takže to bylo velmi zajímavé (my si totiž rádi hrajeme!). Další týden v Linetu probíhaly Dny zdraví, pro děti byl připraven hezký pořad o dentální hygieně, opět formou pohádek, malování, pexesa. K tradičním podzimním akcím v naší mateřské škole patří Bramborová olympiáda a Dýňování. Bramborová olympiáda proběhla ve třídě U Broučků a U Medvídků. Děti denně plnily jednotlivé disciplíny s opravdovými bramborami, sbíraly brambory do košíku, koulely je k cíli, přenášely na tácku přes překážky, trefovaly se šaškovi do pusy a podávaly si bramborovou štafetu. Mladší děti si s bramborovými tiskátky zaplnily obrázek řepy. Starší děti vyráběly z brambor zvířátka a bramborové panáčky. Po splnění úkolů byly děti odměněny medailemi a sladkou odměnou. Ve třídě U Krtečků se konalo Dýňování. Děti si povídaly o Halloweenu a strašidlech, vymýšlely strašidlům jména, prohlížely si o nich knížky, vybarvovaly dýně, lepily hrad se strašidly, zatancovaly si na písničky, ve kterých se o strašidlech zpívá a naučily se básničku Strašáčci. Na dýňovém odpoleni si společně s rodiči děti vydlabaly dýně, kterými vyzdobily prostředí školky. Kolektiv MŠ U Pánka Hlásí se mateřská škola Linetka ze Želevčic Navštívili jsme dvě divadelní představení, a to ve Slaném i v Kladně, pohádek totiž není nikdy dost. V rámci programu Malí vynálezci z Linetky navštěvujeme každý měsíc jiné oddělení v Linetu, tentokrát to byla ekonomická a obchodní část. Děti se tak seznamují s prostředím, ve kterém pracují někteří z jejich rodičů. Pilně se připravujeme na besídku ke Dni tatínků a pomalu už i na vánoční koncert v prostorách Linetu. Na příští setkání se těší děti a pedagogičtí pracovníci z Linetky. MŠ, Linetka, Želevčice ŠKOLY, ŠKOLKY Sportovní klub orientačního běhu Blíží se konec roku, začíná správný shon, ale zastavte se na chvíli a přečtěte si pár vět o našem klubu. V roce 2013 se musíme pochlubit výbornými výsledky v pěším orientačním běhu i v orientační cyklistice (MTBO). Nejlepší byl náš dorost, který zvítězil ve čtrnáctikolové soutěži družstev Středočeského kraje, a to z jedenácti družstev. Také žactvu se dařilo, vyběhlo si 2. místo ze třinácti družstev téže krajské soutěže. Nejúspěšnější byli naši dorostenci Ondřej Ježek a Tomáš Aster, kteří získali licenci A (1. výkonnostní třídu) a závodili v nejdůležitějších celostátních soutěžích. V MTBO se umístil Jan Kouřimský celkově na 12. místě v kategorii elity v 18 kolovém Českém poháru 2013 a stal se vítězem série závodů Pražské ligy MTBO. Příznivé také je, že se nám omlazuje členská základna a na tréninky a soustředění jezdí řada menších dětí, snad jednou převezmou štafetu po současném úspěšném dorostu. Příprava akcí by nebyla možná bez finančních prostředků, za které děkujeme městu Slaný. Za jeho podpory proběhla dvě soustředění. Podzimní soustředění se konalo ke konci října a moc se povedlo, děti si vyzkoušely všechny disciplíny OB, tj. sprint, krátkou, klasickou trať, štafety a malinké děti byly i na noční procházce s mapou. Děkujeme městu i za příspěvky na pořádání náborové akce Dny orientace v přírodě uskutečněné na počátku listopadu a na květnové závody národního žebříčku, což byla velká a úspěšná akce, které se zúčastnilo každý den skoro 900 lidí. Při této akci nás dále finančně podpořili společnosti Linet, Toi-Toi, Zemko, Sambar a Country club Dřevák, kterým rovněž děkujeme. V říjnu jsme spolupořádali v okolí Kladna i dvoudenní závody MTBO, z nichž jeden závod bylo Mistrovství ČR družstev, a pro nás to byla významná zkušenost. Na další zajímavosti o činnosti klubu se můžete podívat na webových stránkách Na závěr bychom vás chtěli pozvat na již 21. ročník Slánských běhů. Závody se budou konat v sobotu 7. prosince, sraz bude mezi 9. a 9.30 v budově Gymnázia VBT ve Slaném. Délky tratí jsou 0,5 km, 1,5 km, 3 km a 12 km. Bližší informace naleznete opět na Budeme se těšit na vaši účast. 13

14 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném v prosinci 2013 Městská hvězdárna je v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, a hodin. Hvězdárna bude od do uzavřena. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc lze na večerní obloze pozorovat od 6. do 18. prosince. Nejvhodnější pozorovací podmínky nastávají kolem 9. prosince, kdy je Měsíc v první čtvrti. Planety na prosincové večerní obloze spatříme dvě nejjasnější planety Venuši a Jupiter. Planeta Venuše září nad jihozápadním obzorem a dosahuje maximální jasnosti - 4,7 mag. Jupiter je před opozicí se Sluncem, je na obloze po celou noc a dosahuje jasnosti - 2,7 mag. Mars je pozorovatelný ve druhé polovině noci, na počátku astronomického soumraku kulminuje 37 nad obzorem. Merkur je viditelný počátkem měsíce ráno nízko nad jihovýchodním obzorem a v blízkosti nalezneme i Saturn. Maximum meteorického roje Geminidy má nastat v 7 hodin. Pozorování ale bude rušit Měsíc blížící se k úplňku. Maximální hodinová frekvence by měla dosáhnout 120 meteorů za hodinu. Kometa v prosinci by měly nastat nejlepší podmínky viditelnosti komety C/2012 S1 (ISON). Bude vidět na večerní obloze pouhým okem s výrazným ohonem, pokud však přečká těsný průlet kolem Slunce 28. listopadu. Zimní slunovrat nastává 21. prosince v 18 hodin 10 minut. Ohlédnutí za rokem 2013 Na rok 2013 byly avizovány dvě opravdu jasné komety. První z nich, kometa C/2011 L4 PanSTARRS, zazářila na březnové obloze, zejména v druhé dekádě měsíce nad západním obzorem za soumraku. Dokonce byla viditelná i pouhým okem. Tou druhou potom bude kometa C/2012 S1 ISON, která podle předpokladů koncem prosince zazáří na večerním nebi. Z tradičních akcí, které pořádala Městská hvězdárna, je nutno vzpomenout alespoň ty nejvydařenější cyklus přednášek o novinkách v astronomii a astrofyzice, speciální dětská představení Dětská odpoledne s astronomií a podzimní Evropskou noc vědců. V květnu jsme k 50. výročí činnosti uspořádali sérii populárních přednášek. Pozvání přijal například prof. Petr Kulhánek a dr. Jiří Grygar. Odbornou aktivitou patřila Městská hvězdárna i v roce 2013 mezi významné instituce v České republice ale i v zahraničí. I když v průběhu roku počasí příliš nepřálo praktickému pozorování, Možnost objednat si pro organizovanou skupinu individuální prohlídku hvězdárny spojenou s pozorováním dalekohledy využívá stále více návštěvníků. Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , POŘADY PRO DĚTI čtvrtek v 18 hodin JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přesto, že se jedná o pohádku, aktéry příběhu můžeme na obloze skutečně najít. (20 minut) POŘADY PRO DOSPĚLÉ čtvrtek v 18 hodin NEJVĚTŠÍ Z OBRŮ Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí pozorováním dalekohledy hvězdárny. (20 minut) čtvrtek v 18 hodin MYSTÉRIUM HVĚZDY BETLÉMSKÉ Ve vánočně laděném pořadu se vydáme za poselstvím hvězdy Betlémské a pokusíme se poodhalit její tajemství. (25 minut) Pro mateřské, základní, střední i vysoké školy, nabízí hvězdárna řadu komplexních pořadů, které přiměřeným způsobem odpovídají věku i znalostem žáků a doplňují, resp. rozšiřují moderní představy o planetě Zemi, Sluneční soustavě a vesmíru. 14 Tradiční cyklus přednášek patří mezi vyhledávané akce. Velký zájem veřejnosti vzbudila například přednáška Mgr. Jakuba Rozehnala. uskutečnila se celá řada přesných měření především zákrytových proměnných hvězd a tranzitujících exoplanet. Kromě toho bylo zaznamenáno několik pozic asteroidů v rámci monitorování jasnosti pulzujících hvězd. Celkem bylo získáno přes fotometrických měření. V roce 2013 jsme také rozšířili o 4 nové proměnné hvězdy seznam objevů. S celkovým počtem 25 publikovaných objevů proměnných hvězd se Městská hvězdárna řadí na přední příčky v tomto oboru. Na jaké akce se můžete těšit v roce 2014? Nechte se překvapit a určitě sledujte naše stránky. Přejeme vám krásné, klidné a pohodové Vánoce! Pozorování sluneční fotosféry pomocí speciálního dalekohledu patří mezi největší zážitky.

15 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 HISTORIE Trhlina ve Slaném o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (XVI. část) Ludvík Kuba (II.) V době, kdy připravujeme další pokračování o působení Ludvíka Kuby ve Slaném, instalují galeristé jeho soubornou výstavu v Národní galerii, ke zhlédnutí v Salmovském paláci bude až do 6. dubna V této souvislosti si dovolujeme uvést, že malá výstavka Kubových obrazů v rámci zářijových Dnů památek v malé galerii slánského muzea vzbudila ohlas nejen ve Slaném, ale i v zahraničí. Svědčí o tom i korespondence s Jurijem Lušćanským z Budyšína, který se soustavně dílem Ludvíka Kuby zabývá; zaujal jej zejména dosud nepublikovaný obraz hrobu lužického buditele Michala Hórnika, který se dnes nachází ve sbírkách slánského muzea. U příležitosti výstavy v Národní galerii, která by měla být i jakýmsi vyvrcholením letošního 150. výročí narození Ludvíka Kuby, byl vydán nástěnný kalendář s titulem Ludvík Kuba poslední impresionista, který si můžete mimořádně zakoupit i ve slánském Infocentru. Pobyt Ludvíka Kuby ve Slaném portréty Karla, Aleny a Vlasty Čížkových (1940) Další slánské portréty vznikly koncem jara a v létě roku 1940, kdy malíř ve Slaném delší dobu pobýval. Do města přijel 18. května a ubytoval se u Josefa Čížka. Čtyři dny nato začal portrétovat Karla Čížka v zasedací síni slánské spořitelny. Obraz je zajímavý i svým námětem, neboť za sedícím ředitelem spořitelny naznačil malíř průhled do místnosti, kde za stolem vidíme čtveřici mužů Josefa a Karla Čížkových, Josefa Kyliese a samotného Ludvíka Kubu. Na začátku června si Josef Kylies poznamenává Kuba je stále u nás, portréty Karla a Aleny má již skoro hotové. A bylo to požehnané léto, a to nejen pro tři pěkné portréty, ale Kuba tak nějak zapadl do družného života slánských přátel; chodíval s nimi i na pivo do hospody U Rybiček. Zatímco portrét Aleny Čížkové, jehož kvalitu oceňoval zejména Josef Kylies, šel Kubovi poměrně rychle od ruky, s portrétem Vlasty Čížkové, patrně z této série umělecky nejzávažnějším, měl potíže. Vlastu maloval čtrnáct dní, přičemž během práce změnil postavení její hlavy, ale stále nebyl spokojen. Krátce ze Slaného 5. a 6. června odjel domů do Prahy, aby si oddechl. A když po jeho příjezdu přišel Josef Čížek do pokoje, kde Kuba maloval, viděl, že Vlastu má posazenou zcela jinak, jak podobiznu zase předělával. Josef Kylies vzpomíná na krásné letní večery s Kubou toho roku ve Slaném. Sešli se u Josefa Čížka a kolem sedmé večerní hodiny společně vycházeli na Háje a pak po rovině cestou k Lidicím, kde si Kuba oblíbil široké rozhledy nad Lidicemi (říkával jim Lidičky) s konturami Českého středohoří na obzoru. Kuba bral s sebou i malířské štafličky, a tak zatímco Josefové okukovali jeden rozbitý řopík, Kuba si načrtl krásnou barevnou studii s pevnůstkou, jež měla tvar velrybí tlamy, s Řípem v pozadí. Pro úplnost uveďme, že při tomto letním pobytu také namaloval Kuba obraz Slánské náměstí. Kubova výstava v roce 1943 U příležitosti 80. narozenin umělce v roce 1943 se ve Slaném uskutečnila vzpomínaná výstava; proběhla v moderní budově hudební školy od 18. dubna do 2. května. Rozvěsili 47 obrazů převážně ze slánských sbírek. Osmdesátník Kuba dorazil do města ve čtvrtek 29. dubna, dal jej přivézt továrník J. J. Pála, který se na přípravě výstavy aktivně podílel. Nejprve navštívil slánskou Palabu, kde jej starosta Pála velmi přívětivě přivítal, obdaroval baterkami a pohostil gulášem s černým pivem. Poté společně zhlédli výstavu, její instalace se Kubovi líbila. Po prohlídce se šel Kuba s přáteli podívat na stavební parcelu V Ráji, kterou nedávno koupil od stavitele Neumanna, a kde si chtěl postavit dům; sedl si zde na pařez a prohlásil, že je to skvělé místo. Obědvalo se u Josefa Čížka a odpoledne vyrazili společně s Josefem Kyliesem a Jiřím Včelákem na Slánskou horu, tak jako při první zdejší návštěvě v roce Druhého dne ráno odjel Kuba do Prahy. Kubovy osmdesáté narozeniny připomíná i obraz Zátiší s hyacintem. Ludvíka Kubu chtěli Slánští podarovat i dortem, byla válka, másla se nedostávalo, a tak jemu doručený dort byl pouze z ušlehaného bílku. Kuba poděkoval krásným malým zátiším, které doprovodil dopisem, v němž děkuje za nádherný dort, jenž se v průřezu stkvěl jak ryzí zlato a omlouvá se, že zátiší podepsal on, když dort byl dílem hospodyně Olgy Čížkové. Kyliesovy vzpomínky na L. Kubu / další Kubovy obrazy ve Slaném K poznání výtvarného a soukromého světa Ludvíka Kuby mohou podstatně přispět vzpomínky Josefa Kyliese. Probraných témat bylo bezpočet. Dnešního čtenáře asi nejvíce zaujme Kyliesův komentář ke vzniku některých Kubových portrétů a charakteru portrétovaných nebo komentář malíře k činnosti uměleckých sdružení a spolků (Umělecká beseda, Mánes). Cenný je záznam Kubova svědectví o tom, jak se žilo v Sovětském svazu, umělec tuto zemi kde zítra znamená již včera navštívil v roce Dodnes inspirující je reportáž z Kubových hovorů o folklóru s brněnským fyziologem a etnografem Vladimírem Ulehlou. Ve slánských sbírkách se dochovaly i další Kubovy obrazy. Patrně největší slánská kolekce děl malíře vznikla u Josefa Čížka, který již v roce 1916 od Ferdinanda Přenosila získal nevelké plátno Orientálky. Některé obrazy Ludvík Kuba portrétuje ve Slaném (1940) zakoupili Slánští při první Kubově výstavě v roce A byl to opět Josef Čížek, který si tehdy odnesl dva obrazy Měšťanka z Mitrovice a Korčula; jeho slánský přítel František Bouda koupil Tři dívky z Petrova a Josef Kylies Dvě Vakardky. V roce 1936 si Josef Čížek odvezl od Kuby do slánské rodinné galerie znamenitý obraz České filharmonie s Oskarem Nedbalem; později obohatil sbírku o Kubův Autoportrét z roku 1932 a Autoportrét s květinami (1938); Kubových obrazů ve Slaném požehnaně přibývalo. (Vladimír Přibyl a Olga Černušáková) L. Kuba, portrét Vlasty Čížkové (1940) 15

16 16 ŠKOLY, KULTURA Vzdělávací seminář v Izraeli Ve dnech se v Památníku mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě uskutečnil za účasti českých a izraelských pedagogů a historiků již 9. ročník závěrečného vzdělávacího semináře Jak vyučovat o holocaustu, který byl určen učitelům českých základních a středních škol. Konání tohoto odborného setkání bylo zajišťováno Památníkem Terezín, Památníkem Yad Vashem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na této významné společenské akci byla rovněž zastoupena Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném, a to na základě realizace úspěšného projektu studentů třídy 3.A Komunita slánských židů a osobnost Felixe Hellera ( ), který se uskutečnil v rámci volitelného předmětu Základy společenských věd a jehož cílem bylo mimo jiné - také připomenutí osudů zapomenutého slánského rodáka F. Hellera, který ve věku pouhých 19 let padl jako příslušník Britského královského letectva při plnění bojového úkolu nad Biskajským zálivem. Mgr. Zdeněk Víšek, učitel dějepisu na OA Slaný JazzClub Slaný informuje Hudební pořad Přes tři sta žáků 2. stupně základních škol zhlédlo během dopoledne 12. listopadu hudební pořad JazzClubu Slaný, na kterém účinkovali žáci Základní umělecké školy Slaný. Tentokráte bylo možné si poslechnout základní informace o jazzovém zpěvu a významných pěveckých hvězdách, které téměř profesionální hrou doplnil Saxtet pana učitele Hyšky a Lukáš Mašek na klavír, zpěvem pak Áňa Mikulcová, Jana Mullerová a David Šarboch. Výtvarná soutěž V průběhu listopadu si návštěvníci knihovny mohli prohlédnout výstavu soutěžních děl žáků a studentů slánských škol. Do letošního ročníku přišlo téměř dvě stě obrázků na téma Jazzové pěvecké hvězdy či Návrh plakátu. Děkujeme všem žákům i jejich učitelům ze škol, které se do soutěže zapojily, tedy ZŠ Háje, ZŠ Komenského, ZŠ Rabasova, ZŠ Palackého, ZUŠ a Gymnázium V. B. Třebízského. Hodnocení nebylo vůbec jednoduché, ale výbor JazzClubu Slaný vše pečlivě zvážil a ocenil celkem čtrnáct výherců. Všem níže jmenovaným ještě jednou gratulujeme. Návrh plakátu, 8 12 let: 1. Anna Všelichová (ZUŠ), 2. Bára Fišerová (3.ZŠ),3. Julie Haladová (3. ZŠ); let: 1. David Trnka (ZŠ Památník Yad Vashem. Pomník zaniklých českých židovských obcí. Palackého), 2. Martina Šťovíčková (3.ZŠ), 3. Jitka Rounová (ZUŠ); Jazzové pěvecké hvězdy, 8 12 let: 1. Viktor Kročil (3.ZŠ), 2. Anna Všelichová (3.ZŠ), 3. Tereza Bláhová (3.ZŠ); let: 1. Kristýna Haismanová (gym.), 2. Anna Nováková (gym.), 3. Emilie Tichá (gym.); let: 1. Tereza Ničová (gym.), ta získala také ocenění návštěvníků výstavy. Podzim v ZŠ v Palackého ulici Základní škola v Palackého ulici ve Slaném ožila koncem října barvami podzimu. Žáci vyzdobili třídy i chodby výkresy a výrobky s podzimní tématikou. Velký úspěch měla soutěž O nejhezčí dýni. Vedle klasických vydlabaných dýní uvnitř osvětlených svíčkou se objevily i netradiční výtvory. Dýně vlasaté, vousaté, dýně vypadající jako ježek nebo pirátský koráb z cukety. A která dýně byla ta nejhezčí? Všechny. Výběr té nejhezčí byl pro porotu velký oříšek. Nakonec sladkou odměnu dostali všichni malí výtvarníci. Šikovnost našich dětí budeme moci ukázat veřejnosti během celého roku ve vitríně umístěné ve vstupní chodbě Knihovny V. Štecha. Dráčky, houby, ježky, větrníky a lampiony brzy nahradí sněhuláci a vánoční ozdoby. Přijďte se podívat, těšíme se na vás! Mgr. Aranka Braunová Pozvánka na koncert JazzClub Slaný Vás zve na další večerní koncert, tentokráte do Jazz Café Fany od 20 hodin dne 18. prosince. Vystoupí Urban Trio (Jakub Urban klavír, synth, Jakub Antl kontrabas, baskytara, Ondřej Sluka bicí nástroje). Trio se zaměřuje výhradně na autorskou tvorbu. Hudba je ovlivněna swingem, latinsko-americkou hudbou a především moderním jazzem. Tento koncert je pro členy klubu zdarma. Jeden koncert ročně zdarma je jedna z výhod členství v JazzClubu Slaný. Kromě toho mají členové možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty a je jim zasílán jazzový Zpravodaj. Od následujícího čísla povede Zpravodaj Jana Pospíšilová a dojde i k drobným grafickým úpravám. Máte-li zájem o zaslání prosincového čísla, či některého staršího vydání, pište na

17 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 MĚSTO SLANÝ NABIZÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY 1. Byt č. 3 o velikosti ve 2. nadzemním podlaží domu č. p v ulici Jana Želivského ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 79,28 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 45,00 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 2. Byt č. 1 o velikosti v 1. nadzemním podlaží domu č. p v Plynárenské ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 80,32 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC a sklepa. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 130,89 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 3. Byt č. 8 o velikosti ve 4. nadzemním podlaží domu č. p v Arbesově ulici ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 79,10 m 2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 306,71 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Smlouva o nájmu jednotlivých bytů bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m 2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849 Kč měsíčně. 2. Nebytové prostory v přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m 2. Bližší informace je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel INZERCE, VOLNÝ ČAS Svaz tělesně postižených D evítičlenný výbor organizace připravil v roce 2013 několik pěkných akcí. V měsíci březnu se konalo jarní posezení spojené se schůzí, přednáškou a informacemi o našem městě. Červen patřil týdennímu pobytu na Lipně, odkud naši členové vyráželi poznávat krásy Pošumaví. První týden v září byl ve znamení rehabilitace. Navštívili jsme kraj Vysočina, z našeho ubytování v penzionu Pavla ve Vlachovicích jsme vyráželi na půldenní výlety za poznáním místní krajiny. Máme za sebou i zářijové posezení a již se těšíme na prosinec, kdy se sejdeme na Střelnici na Mikulášském posezení při hudbě, občerstvení a přednášce. Přejeme hodně zdraví a pohody v roce Výbor tělesně postižených Slaný Sňatky ve Slaném Své ano si v říjnu a listopadu řekli: Martin Karkoš, Hřebeč a Monika Franková, Hřebeč David Both, Praha a Michaela Nešlehová, Slaný Jaroslav Svoboda, Kladno a Hana Vlachová, Svinařov Novomanželům přejeme hodně štěstí! Buďte součástí našeho týmu! Hledáme zájemce na pozice OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTA Vzdělání ve strojírenském nebo jiném technickém oboru Platný svářečský průkaz ZK 135 W01(Z M1) základní kurz podmínkou Praxe vítána Schopnost spolupráce Pracovní nadšení a loajalita Zdravotní způsobilost (práce ve směnném provozu) NABÍZÍME: Zázemí úspěšné, rozvíjející se společnosti Možnost profesního růstu Motivující platové ohodnocení Firemní stravování Firemní benefi ty Příjemné pracovní prostředí Firemní autobusová doprava Slaný Želevčice a zpět Více informací na: kariera.linet.cz V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č prostřednictvím u: nebo osobně v sídle společnosti. 17

18 INZERCE, POZVÁNKY ŠTĚDROVEČERNÍ SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA HUSŮV DŮM Srdečně vás zveme, abyste s námi završili oslavu Vánoc slavnostní bohoslužbou s koncertem v modlitebně Evangelické církve metodistické (Vepřkova ulice, Slaný) Štedrý večer ve 22 hodin. Hudební doprovod zajistí oblíbený Martin Band. Zahrají koledy, spirituály i jinou vánoční muziku. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY pondělí chrám sv. Gotharda ve Slaném 18 hodin Vystoupí sbor SUDOP z Prahy, dirigent Libor Dřevikovský. Vstupné pro úhradu nákladů na provedení je dobrovolné. Rychlejší internet a ostrý obraz pro Slaný Zlobí vás doma internet? Vypadne vám signál zrovna při odesílání u? Seká se video a ztrácí se obraz při skypování? Je čas přemýšlet o kvalitnějším internetovém připojení. A kvalitnější nemusí znamenat dražší. Společnost UPC možná znáte jako poskytovatele kabelové televize. V době, kdy bylo možné chytit ze vzduchu maximálně čtyři programy, nabízela prostřednictvím kabelových rozvodů daleko více televizních stanic pro všechny členy domácnosti. Díky investicím v průběhu letošního léta a podzimu jsou nyní i ve Slaném všechny služby UPC Česká republika dostupné ve své nejvyšší kvalitě. Kromě digitální televize s více než stovkou programů včetně 29 ve vysokém rozlišení také stabilní internet o rychlosti až 240 Mbit/s a velmi výhodná pevná linka. Ještě před pár lety jsme měli ve svých domovech jeden stolní počítač, který využívala celá rodina. Byla to jediná brána pro připojení k internetu pro všechny. Dnes to vypadá poněkud jinak. Chceme doma bezdrátové připojení, které pokryje signálem celou domácnost, a my se můžeme libovolně připojovat prostřednictvím notebooků, chytrých telefonů a nejnověji i herních konzolí, tabletů či dokonce televizního přijímače. Nezáleží na tom, zda jsme v kuchyni nebo obýváku, wi-fi modem či router pokryje stabilním signálem každičké místo v bytě či domě. Abychom mohli surfovat komfortně, je nevyhnutelné stabilní a rychlé internetové připojení. Právě takové nabízí prostřednictvím své optické sítě UPC už i u nás. Rychlost stahování až 240 Mbit/s je několikrát rychlejší než připojení prostřednictvím rozšířené technologie DSL a daleko rychlejší než mobilní internet. Internet od UPC si jednoduše naistalujete ve své domácnosti sami a o ochranu vašich počítačů se postará program UPC Smart Guard. Pokud si ho objednáte, ochráníte se nejen před viry, ale budete moci díky rodičovskému zámku vypnout ty webové stránky, které nejsou určeny očím vašich dětí. Nejvýhodnější internetové připojení od UPC si pořídíte v balíčku s kabelovou televizí s více než stovkou programů včetně těch ve vysokém rozlišení. Na své nové LCD či Led televizi si tak užijete ostrý obraz nejen u sportovních utkání, ale i v dokumentech z celé planety či těch nejlepších hollywoodských bijácích a seriálech. Podívejte se na stabilní internet, digitální televizi a výhodné telefonování na Dopřejte si doma tu nejlepší zábavu Internet s fantastickou rychlostí 40 až 240 Mb/s v kombinaci s televizní zábavou si užije opravdu každý. Kombinace od 499 Kč měsíčně Internet + = Televize NAVÍC na 2 měsíce 240 Mb/s Vytočte číslo nebo klikněte na upc.cz a dozvíte se, jak získat rychlý internet a dárek s programy HBO! Nabídka platí do , uvedená cena je za kombinaci Kombi Klasik 40+. Detailní ceny a podmínky najdete na stránce nebo u prodejce. 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon redakce: Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit Uzávěrka dalšího čísla 9. prosince

19 Slánská radnice č. 11, prosinec 2013 MUZEUM Vlastivědné muzeum ve Slaném v prosinci nabízí Přes rozbíhající se rekonstrukci vybraných prostor hlavní budovy a dvora Vlastivědného muzea, kdy v některých prostorách přibývá již nové vybavení, je v muzeu připraven vánoční program. Děti i dospělé jistě potěší, že znovu do chodu bude po několika letech v adventním čase uveden Betlém z rodiny hudebního skladatele J. B. Foerstera. Do sbírek muzea se betlém dostal jako dar A. Durase, potomka rodiny skladatele Foerstera. Je sestaven z více než 200 ručně malovaných postav, zvířat a objektů architektury, které se pohybují za pomocí elektromotoru. Pohyb provází zvonkohra. 20. prosince bude ukončena výstava Starobylé pohledy na Slaný. V předvánočním čase bude v galerii muzea uvedena výstava, která určitě zaujme děti i dospělé, Z vánočních dárků našich babiček a dědečků. Otevřena bude od 9. do 20. prosince od 9 do 16 hodin. Od 9. do 13. prosince budou mít děti možnost zazpívat si od 9 do 12 hodin Vánoční koledy s Karolem Hevessym. V nově upravené kapli Zasnoubení P. Marie proběhne série vánočních koncertů. Ve středu 11. prosince od 19 hodin koncert Kruhu přátel hudby, na kterém vystoupí folklorní soubor Špalíček z Prahy. Repertoárem kapely jsou lidové písně z jihozápadních Čech. Kapela vystupuje v klasickém obsazení housle, klarinet, kontrabas, viola, zpěv, včetně typických lidových nástrojů jako je vozembouch, dudy či fanfrnoch. Vše v lidových krojích Jihozápadního kraje. Betlém z rodiny hudebního skladatele J. B. Foerstera. Je sestaven z více než dvou stovek ručně malovaných postav, zvířat a objektů architektury, které se pohybují za pomocí elektromotoru. V Třebízi byla ukončena návštěvnická sezóna. Přesto je zde živo: probíhají opravy střech, natáčení pro Českou televizi a přípravy na již druhý ročník Vánoce na statku. Ve dnech prosince přivítá Cifkův statek v Národopisném muzeu Třebíz návštěvníky vánočně provoněnou atmosférou. Hospodář, čeledíni a děvečky děti seznámí s adventními zvyky, ve špýcharu si malí návštěvníci mohou vyrobit vlastní vánoční dárek a ozdobit stromeček. Akce je určena pro školní výpravy a je nutná předchozí rezervace. Pro veřejnost bude otevřeno v sobotu 14. prosince od 11 do hodin. Bližší údaje Každoročně představují své umění v předvánočním čase žáci slánských škol. V úterý 10. prosince a 17. prosince vždy od 17 hodin se uskuteční Vánoční koncerty žáků Základní umělecké školy Slaný. Ve čtvrtek 12. prosince v 18 hodin připravil Vánoční koncert pěvecký sbor Consortium camerale Slanense. Na pondělí 16. prosince od 17 hodin nastudovaly děti 3. základní školy Slaný flétničkové pásmo písniček s názvem Vánoční vystoupení foukáčků. Ve čtvrtek 19. prosince v hodin uzavřou dětská vystoupení žáci ze školy Na Hájích koncertem Veselé Vánoce. Řadu vánočních koncertů ukončí dva Vánoční koncerty Simony Klímové, na kterých vystoupí jako host folková skupina NE- ZMAŘI. Koncerty se uskuteční 20. prosince od a 19 hodin. Spousta slánských pověstí na novém CD Celou dvacítku zhudebněných slánských pověstí najdou posluchači na zbrusu novém CD Spousta slánských pověstí, které vydalo na konci měsíce listopadu Královské město Slaný. Známý slánský muzikant a patriot Sváťa Šváb spolu se svojí dvorní zpěvačkou Martinou ze slánských Deratizérů natočili během léta v nahrávacím studiu Hostivař znovu všechny pověsti o Slaném, nacházející se na nejstarších albech, která nejsou již poměrně dlouho k sehnání, přidali k nim pár písní nových a Sváťovy zhudebněné slánské pověsti tak po čtrnácti letech od svého prvního vydání znovu ožívají. Posluchači si je nyní mohou vychutnat nejen kompletní na jednom nosiči, ale také nově a lépe nahrané. Na albu se kromě Martiny a Sváti podíleli jako hosté další skvělí a známí muzikanti, kytarista Michal Röhrich, houslista Ivo Horňák či bubeník Petr Žák. CD potulné písničkářské dvojice Sváťa & Martina plné písniček o Slaném, romantických balad i rozverných pohádek je možno koupit v infocentru či v prodejně Hippo star ve Slaném. 19

20 FOTOREPORTÁŽ

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků Označení dokumentu: S/02/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.02.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 6/1 MĚSTO TŘINEC

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více