Členění základních odborností NRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členění základních odborností NRNO"

Transkript

1 Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kromě odborností přímo souvisejících se sociálními službami jako například sociální práce či sociální politika, může jít i o odbornosti navazující jako například pedagogika volného času či duchovní podpora a další. - etika - sociální práce - zákonné povinnosti poskytovatelů - standardy kvality sociálních služeb - inspekce kvality - smlouva o poskytnutí sociální služby - úhrady nákladů ze sociální služby - aktivizační a volnočasové aktivity a programy - specifika práce s různými cílovými skupinami - komunikace - duchovní podpora uživatelů - týmová spolupráce - výchova a pedagogika - thanatologie - gerontologie - příspěvek na péči - sociální poradenství - prevence syndromu vyhoření - komunitní plánování sociálních služeb - informační systémy v sociálních službách - poskytování jednotlivých druhů a forem sociálních služeb - psychologie - registrace a podmínky poskytování sociálních služeb - opatření omezují pohyb osob - vzdělávání pracovníků sociálních služeb - pomoc v hmotné nouzi - státní sociální podpora - prevence vzniku závislosti na sociálních službách

2 - ochrana práv uživatelů - andragogika - facilitace - krizová intervence - ucelená rehabilitace - asertivita - řešení konfliktů - individuální plánování průběhu sociální služby Zdravotní péče v sociálních službách: Tato oblast zahrnuje veškeré odbornosti, které poskytovatelé potřebují pro zabezpečení zdravotní péče v sociálních službách v rozsahu a za podmínek daných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1966 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. - ošetřovatelská péče - rehabilitační péče - vykazování zdravotnických výkonů pojišťovnám - terapie (fyzioterapie, ergoterapie, hippoterapie a další) - vzdělávání zdravotnických pracovníků - ošetřovatelské standardy - bazální stimulace - problematika demencí a Alzheimerovy choroby - psychobiografický model Prof. E. Böhma - problematika inkontinence - problematika proleženin Stravování v sociálních službách: Oblast stravování zahrnuje veškeré odbornosti, které využívají poskytovatelé sociálních služeb při poskytování stravy nebo zajištění stravy pro uživatele služeb. Jedná se o oblasti od hygieny stravování až po zajištění dietního systému. - HACPP - hygiena stravování - systémy objednávání jídel, problematika SW

3 - dietní systém - racionální výživa - nutriční péče - nutriční přípravky - kultura podávání stravy - technologie a zařízení pro vyvařovny - specifika stravování jednotlivých cílových skupin - pitný režim - etnické a náboženské odlišnosti ve stravování Management a ekonomika v sociálních službách: Tato oblast zahrnuje všechny odbornosti vážící se k řízení organizací, řízení sociálních služeb, zvyšování a řízení kvality sociálních služeb, komunikaci s veřejností, zřizovateli, donátory a dalšími zájmovými skupinami, budování značky poskytovatele sociálních služeb a další oblasti. - ekonomika - účetnictví - daňová problematika - vícezdrojové financování - tvorba vnitřních směrnic - management sociálních služeb - řízení kvality sociálních služeb - personalistika - fundraising - statistika a výkaznictví - marketing - public relations - informační technologie - plánování - manažerské vzdělávání - budování značky poskytovatele - zaměstnanecké benefity - budování týmu - řízení procesu změny - strategické řízení - systémové řízení - vedení porad - prezentační a lektorské dovednosti

4 - řízení lidských zdrojů - systémy řízení jakosti - tvorba řídících standardů - stresmanagement - timemanagement - vyjednávání - řešení konfliktů - kariérové poradenství Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. Facility management: V této oblasti poskytovatelé najdou veškeré potřebné odbornosti vážící se ke správě budov a majetku. Od značení majetku přes inventarizaci po opravy a udržování majetku, dodržování předpisů, bezpečnosti až po vlastní investiční činnost. - požární ochrana - bezpečnost práce a ochrana zdraví - správa budov - řízení autoparku - školení řidičů referentských vozidel - revize - řízení spotřeby energií - úklid a údržba budov - evidence majetku - odpadové hospodářství - problematika prádelen - technologie a zařízení - počítačové programy a vybavení - ostraha objektu Projekty, EU fondy, zakázky: Oblast zahrnuje množství odborností potřebných pro úspěšné žádosti a realizaci projektů, které rozvíjí sociální služby daných poskytovatelů. Může se jednat o projekty podpořené jak krajskými, tak národními i evropskými finančními prostředky. Dále oblast zahrnuje správné zadávání veřejných zakázek. - projektové žádosti - projektový management - financování projektů - administrace projektů

5 - žádosti o státní dotace - žádosti o nadační příspěvky - veřejné zakázky - tvorba směrnic pro zadávání zakázek Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. Dobrovolnictví: V této oblasti najdou poskytovatelé souhrn odborností souvisejících s řízením dobrovolnických aktivit v rámci poskytovaných sociálních služeb, zajišťování dobrovolníků, jejich koordinace, bezpečnosti, zjišťování zpětné vazby od uživatelů a dalších aktivit. - zákon o dobrovolnické službě - práva a povinnosti dobrovolníka - vzdělávání dobrovolníků - bezpečnost práce dobrovolníků - zajišťování dobrovolníků - výhody dobrovolnictví v organizaci poskytovatele - zjišťování zpětné vazby od uživatelů - řízení dobrovolnictví Právní poradenství: Oblast zahrnuje právní poradenství ze všech oborů činnosti poskytovatele sociálních služeb. Právní poradenství dává poskytovateli právní jistotu při výkonu jednotlivých činností a působí preventivně v oblasti stížností a porušení práv uživatelů. - Lidská práva - Pracovně právní poradenství - Rodinné právo - Občanský zákoník - Obchodní právo - Poradenství v obtížných situacích - Dědické právo - Trestní právo - Správní právo - Bytové právo - Sociální služby

6 Supervize: Supervize se může týkat veškerých oblastí činnosti poskytovatele. Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, s cílem osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení kvality této činnosti. Supervize umožňuje pracovníkům poskytovatele sociálních služeb získat podporu nezávislého odborníka, získat emoční podporu, získat prostor pro reflexi obsahu a procesu vlastní práce a stává se funkční prevencí syndromu vyhoření. Supervize může být organizace, týmová či individuální. - supervize organizace - týmová supervize - individuální supervize - supervize managementu - případová supervize - supervize projektů - supervize komunikačních a psychosociálních dovedností Zpracovala: MV Verze: III Datum:

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky

Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky Nabídka vzdělávání a vzdělávací moduly pro pracovníky v sociálních službách a zdravotníky ECC ACADEMIA je akreditovaná vzdělávací společnost u MPSV č. 2011/1546 I, která je zapsána v obchodním rejstříku

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ - Kroměříž Příklad vzdělávacího plánu VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ KROMĚŘÍŽ SRPEN 2007 88 - Kroměříž Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 12 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 28 str. 29 str. 32 str. 36 str. 38 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Organizační řád. 1 Základní ustanovení

Organizační řád. 1 Základní ustanovení O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Organizační řád Úvodní ujednání Organizační

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná Nové Město

příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 76, 735 06 Karviná Nové Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost od: 0. 07. 205 Účinnost od: 0. 07. 205 Počet stran: 2 Počet příloh: 2 Zpracovala: Mgr. Jarmila Zelková Podpis: Schválila:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

V Praze dne 7. listopadu 2003. PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 7. listopadu 2003. PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více