VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYOKÁ ŠKOLA HOELOVÁ V PRAZE 8, POL..R.O. Jana Riznerová Makrobiotika versus racionální strava akalářská práce 2014

2 VYOKÁ ŠKOLA HOELOVÁ V PRAZE 8, POL..R.O. Jana Riznerová Makrobiotika versus racionální strava akalářská práce 2014

3 Makrobiotika versus racionální strava akalářská práce Jana Riznerová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví tudijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Karel Dohnal Cc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce:

4 achelor s Dissertation Macrobiotics diet versus rational diet Jana Riznerová he institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel management hesis Advisor: doc. MUDr. Karel Dohnal Cc. Date of submission: Date of hesis Defense: Prague 2014th

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Makrobiotika versus racionální výživa zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 b., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V Praze dne. Jana Riznerová

6 ARAK RIZNEROVÁ, Jana. Makrobiotika versus racionální strava.. [akalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : V bakalářské práci se zabývám problematikou alternativního výživového směru makrobiotiky ve srovnání s běžnou racionální výživou. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. eoretická část popisuje vývoj a filozofii makrobiotiky, principy makrobiotického režimu a běžné praktiky makrobiotiků. Dále stručně popisuje racionální stravování, zahrnující potřebu energie a nezbytných složek stravy. V praktické části jsem sestavila jídelníčky pro makrobiotickou i racionální výživu, které budu porovnávat právě podle těchto složek, sepsala nejčastější kritiku nutričních odborníků na makrobiotickou výživu a pokusila se analyzovat, zda může být adekvátní či nadsazená. Jako poslední jsem vypracovala dotazník s otevřenými otázkami, který mi zodpověděli čtyři respondenti z řady makrobiotiků. outo prací bych chtěla poukázat na to, že makrobiotika není jen velmi omezený styl výživy, jak je na ni často poukazováno na internetových diskuzních fórech apod. a také uvést, zda a popřípadě v jaké míře může být náhradou pestré stravy. Klíčová slova: Makrobiotika, otevřené rozhovory, racionální výživa, složky potravy, zdravý životní styl

7 ARAC RIZNEROVÁ, Jana. Macrobiotics versus rational diet. [achelor thesis] he Institute of Hospitality Management in Prague: his thesis deals with the issue of alternative nutrition direction - macrobiotics, as compared with the common rational nutrition. he thesis has two parts - theoretical and practical. he theoretical part describes the development of the macrobiotics philosophy, macrobiotic mode principles and common practices of people following the diet. It also briefly describes the rational nutrition, including the energy needs and necessary components of the diet. In the practical part, I assembled menus for the macrobiotic and rational nutrition, which I then compared according to these components, I wrote down the most common criticism of nutritional experts regarding macrobiotic diets and tried to analyze whether it is appropriate or exaggerated. As the last part, I prepared a questionnaire with open questions answered by four respondents among the macrobiotics-oriented persons. In this work, I'd like to point out that macrobiotics is not just a very limited nutrition style diet, as it is often denoted in the Internet forums etc., and also indicate whether and to what degree can it be a substitute for a varied diet. Keywords: Macrobiotic, open debates, rational nutrition, food ingredients, healthy lifestyle.

8 Obsah ÚVOD EOREICKÁ ČÁ Makrobiotika Principy makrobiotiky Energie jin a jang Nový pohled na zdraví a nemoc Rakovina, výživa a makrobiotika Orientální diagnostika Nový pohled na jednotlivé potraviny z hlediska makrobiotiky Racionální výživa Zásady racionální výživy a zdravého životního stylu Potřeba energie Živiny PRAKICKÁ ČÁ Příjem Příjem bílkovin Příjem tuků Příjem sacharidů Pohled na makrobiotiku očima nutričních odborníků Nedostatek tekutin Zavrhování užívání léků a lékařských zákroků Nedostatek živočišných bílkovin, vitaminu 12, vápníku a železa Nedostatek vitaminu C Nadměrné množství vlákniny a zhoršení využitelnosti minerálních látek Dotazování makrobiotické veřejnosti NÁVRHY: ZÁVĚR EZNAM POUŽIÝCH ZDROJŮ LIERAURA: ELEKRONICKÉ ZDROJE: PŘÍLOHA Racionální jídelníček... 56

9 Makrobiotický jídelníček... 67

10 ÚVOD Je velmi důležité, aby se člověk cítil dobře po fyzické i duševní stránce. Díky technickému pokroku, který přinesl během posledních několika let výrazné změny ve způsobu stravování, působí na naše zdraví mnoho škodlivých faktorů. travovací návyky, které u lidí vznikají nejčastěji vlivem výchovy a stravovacím zvyklostem v rodině nejsou u mnoha lidí v souladu s potřebami lidského těla. V poslední době rapidně stoupá počet obézních lidí. V roce 1995 se počet obézních lidi na celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 ovšem toto číslo stouplo na 300 milionů obézních lidí. Česká republika se propracovala na první místo v celé Evropě. 21% mužů a 31% žen je obézních. Jestliže sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám opravdu alarmující číslo 68% u žen a u mužů dokonce 72%. 1 Největší problém nastává u dětí. Jen mlčky můžeme kroutit hlavou nad tím, čím rodiče své děti krmí, aniž by si uvědomovali, jaký to má na jejich zdraví dopad. Děti jsou obézní jednak z nezdravé stravy, ale také z nedostatku pohybu. Názory odborníků na zdravý životní styl se v mnoha publikacích liší. Existuje také mnoho alternativních způsobů stravování, které se liší od běžného způsobu nebo oficiálními odborníky doporučovaného způsobu stravování. Například vegetariánství, které se pak dělí na několik tipů (demivegetariáni, lakto-ovo vegetariáni, laktovegetariáni, vegáni, frutariáni a vitariáni), makrobiotika jejímž smyslem je dělení potravin rostlinného původu na energie jin a jang a utvářet tak harmonii v těle, organická strava, která povoluje konzumaci pouze potravin organického původu a biopotravin (potraviny, které byly vypěstováni bez použití umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a nejsou průmyslově zpracovány), Atkinsova dieta, která minimalizuje množství sacharidů ve stravě a naopak zvyšuje poměr bílkovin, dále také dělená strava, která spočívá v oddělování konzumace jednotlivých skupin potravin, dieta podle krevních skupin, koktejly na hubnutí a další jednostranné diety (vajíčková, grapefruitová, tukožroutská atd.). 1 Obezita v ČR a ve světě: Vývoj ve světě. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: 8

11 Cílem této bakalářská práce je právě porovnání jednoho alternativního, v poslední době stále více populárního výživového směru makrobiotiky a racionální výživy, doporučované lékaři a nutričními terapeuty. Porovnávat budeme z hlediska nutričních hodnot a denního příjmu všech potřebných složek stravy. Zjistíme, jaké hodnoty v jakém množství makrobiotika postrádá, k čemuž nám pomůže propočítání hodnot sestaveného jídelního programu na celý týden, názory nutričních odborníků a také konkrétní zkušenosti makrobiotické veřejnosti. V teoretické části bakalářské stručně popíšeme historii makrobiotiky, blíže se seznámíme se s makrobiotickou filozofií a zásady stravování. Dále vymezíme zásady racionálního stravování a probereme jednotlivé složky potravy (bílkoviny, tuky, sacharidy). V praktické části sestavíme týdenní jídelníček pro oba výživové směry. Při důkladném propočítání nutričních hodnot obou jídelníčků probereme podrobněji výsledky výzkumu z hlediska racionální stravy. Zjistíme, jaké složky potravy v makrobiotické stravě chybí a v jaké míře může mít jejich úbytek vliv na zdraví člověka. Dále probereme kritiku nutričních odborníku na makrobiotiku a pokusíme se ji zdůvodnit, popřípadě vyvrátit. Jako poslední v praktické části, budeme dotazovat vybrané osoby z makrobiotické veřejnosti, zjistíme proč se rozhodli přejít na tento alternativní výživový směr a zjistíme jaký to mělo na jejich zdraví účinek. 9

12 1. EOREICKÁ ČÁ 1.1. Makrobiotika Makrobiotika je způsob stravování a života, známý několik tisíc let. lovo makrobiotika se poprvé objevilo v díle Hippokrata, otce medicíny, kde v jeho eseji Vzduch, voda a země (Airs, Waters, and Places) použil tento termín jako popis pro zdravého člověka, který se dožil dlouhého věku. kládá se ze dvou řeckých slov,,macro (velký) a,,bios (život). Ke konci 18. toletí začal tento termín používat německý fyzik a filozof Christophe W. Hufeland. Až téměř o sto let později se slovo makrobiotika objevilo v Japonsku. Dva učitelé, dr. agen Ishitsuka a Yukikazu akurazawa, se vyléčili ze závažných nemocí tím, že přijali jednoduchou stravu složenou z neloupané rýže, polévky miso, mořských rostlin a dalších tradičních potravin. Mnoho let zkoumali souvislost tradiční orientální medicíny a východní filozofie s židovskokřesťanskou naukou a novými holistickými směry ve vědě a lékařství. V roce 1920 přišel akurazawa do Paříže, kde přijal jméno George Oshawa a začal ve svém učení používat termín makrobiotika. Mezi jeho studenty patřil také autor mnoha knih Michio Kushi, který se vyučování teorie makrobiotiky začal věnovat a přizpůsobil ji požadavkům moderní doby. Makrobiotická teorie učí, že nemoci a smutek jsou přirozené obranné mechanismy, které nás nutí změnit stravu nebo dosavadní nezdravý způsob života. toupenci makrobiotiky zastávají názor, že obiloviny, luštěniny a zelenina z domácí produkce jsou primárními zdroji energie a výživy. Navíc je do této stravy zahrnuta sója, která se v Orientě používala stovky let, mořské řasy a ryby bohaté na minerály. Ryby a korýši podle nich nahrazují maso a drůbež. Mořská sůl nahrazuje kuchyňskou sůl a přírodní sladidla, jako rýžový sirup a ječmenný slad, řepný a třtinový cukr. V Americe spolupracovaly stovky lékařů a specialistů na výživu na výzkumném programu americké vlády, kteří se shodli, že změna stravy může vést ke snížení výskytu srdečních onemocnění, vysokého tlaku, obezity, jaterních a žlučových problémů a dokonce i rakoviny. Několik známých lékařů, dr. Keith lock, lékařský poradce ve věcech výživy pro C rádio v Chicagu a dr. Robert Mendelsohn, bývalý ředitel Americké mezinárodní nemocnice v Zionu ve státě Illinois, se kladně vyjádřilo o makrobiotické stravě jako o paprsku naděje při prevenci zdravotních potíží. Po 10

13 dlouhodobém zkoumání začala spousta lékařů doporučovat makrobiotiku svým pacientům Principy makrobiotiky Jednotný (universální) princip se zakládá na dvou základních protikladných energiích. yto dvě energie jsou centrem pro ovládání veškerého dění. V různých civilizacích byly nazývány odlišně. Na Dálném východě je to tzv. JIN (energie odstředivá, expanzivní) a JANG (energie dostředivá). Vzájemně se doplňují. tandardní makrobiotický způsob výživy představuje řadu obecných pokynů, vhodných pro každodenní dietní praxi v mírném klimatu se čtyřmi ročními obdobími. ento způsob je velmi vyvážený ve smyslu rovnováhy jin a jang. Lidé, kteří se dle tohoto režimu nestravují, přijímají dle makrobiotiků nadbytek potravin extrémně jin, extrémně jang nebo obojí a téměř všechny tzv. civilizační choroby včetně rakoviny, onemocnění kardiovaskulárního aparátu a sklerózy multiplex jsou důsledkem extrémní stravy: buď příliš jin nebo příliš jang nebo obojí. Zásady standardního makrobiotického režimu jsou: Nejméně 50% z celkového množství potravy by měly tvořit celozrnné obiloviny, připravené různými kuchyňskými způsoby, např. celozrnná rýže, kompletní pšeničné zrno (občas i ve formě chleba, placek a těstovin), ječmen (kroupy) proso, jáhly, oves, kukuřice (klasy, krupice, mouka), pohanka (celá zrna nebo nudle), žito atd. Zhruba 5% z denní stravy by měla tvořit polévka. Vhodná například polévka ochucená sójovou pastou miso nebo omáčkou tamari. Jedna až dvě misky za den. Chuť by neměla být příliš slaná. Do polévek se přidávají různé druhy zeleniny, mořské řasy a luštěniny. Každý pokrm by měl obsahovat asi 20%-30% zeleniny. Vhodná je zelenina, která vyrostla v našem nejbližším okolí. Dvě třetiny z celkového množství zeleniny by měly být tepelně zpracovány (varem ve vodě, varem v páře, dušením, zapečením). Luštěniny a řasy by měly tvořit asi 10-15% denní stravy. Pro denní spotřebu jsou nejvhodnější fazole azuki, cizrna, čočka a černá sója. Mořské řasy jako hiziki, 11

14 kombu, wakame, nori, dulse, agar-agar a irský mech se mohou připravovat různými způsoby. Dochucujeme sójovou omáčkou nebo mořskou solí. Z nápojů jsou vhodné: čaj ancha (grilovaný čaj z tříletých větviček), čaj Mu (z kořenů bylin), pampelišková káva, obilné čaje, čaje z tradičních bylin nikoliv však průmyslově zpracované. ohle byl soubor potravin, které jsou základem pro makrobiotický režim. Pro příležitostní zpestření můžeme jídelníček doplnit následujícími potravinami: ílé rybí maso nebo několik mlžů jednou až dvakrát týdně. Dvakrát až třikrát týdně tepelně upravené ovoce jako moučník (ovoce musí právě dozrávat a musí být z klimatické zóny, ve které žijeme) Pro rychlé občerstvení v omezeném množství pražená semínka, ořechy, pražené luštěniny či sušené ovoce. Další poznámky a podněty k makrobiotické praxi: Při přípravě pokrmů by se měly používat jen rostlinné tuky. K dochucování pokrmů se používá mořská, nerafinovaná sůl, sójová omáčka tamari a sójová pasta miso. Jako koření se doporučuje: gomasio (rozetřená sezamová či lněná semínka s mořskou solí), opražené mořské řasy, slané švestičky umeboši. Může se jíst jednou, dvakrát až třikrát denně, chcete-li i vícekrát. Podmínkou jsou správné poměry a dokonalé žvýkání (každé sousto nejméně 50 x), jíst by se nemělo 3 hodiny před spánkem Energie jin a jang Jin a jang ovládají všechny jevy a vytvářejí i ovlivňují ven nebo dovnitř směřující pohyb nebo tendenci. Jin, ven obrácená odstředivá energie, vede k expanzi. 2 KUHI, Michio. Makrobiotika a přírodní léčení. Pragma, s. IN

15 Jang, dovnitř směřující dostředivá energie, vede ke stažení, kontrakci. yto ovládající tendence najdeme v lidském těle, např. ve střídavém uvolňování a stahování srdečního svalu, plic a především v ovlivňování pohybů v žaludku a střev během přirozených zažívacích pochodů. V astronomii a geofyzice se obě energie projevují takto: JANG energie dostředivá, vychází ze lunce, hvězd a vzdálených galaxií a směřuje do středu Země. JIN odstředivá, směrem ven se rozpínající energie, vzniká otáčením kolem své vlastní osy. Lidé ve starověku je nazývali jako síla nebeská a síla zemská. Rovnováha jin a jang ve stravě Pro přizpůsobení stravy každého člověka je nutné, aby pochopil princip vyváženosti potravin v makrobiotické stravě. V obecné moderní stravě jsou potraviny příliš jin nebo příliš jang. ato nevyváženost způsobuje ochablé držení těla (jin) a vnitřní strnulost a tvrdost (jang). Nejočividnější známkou nevyváženosti ve stravě je obezita. Přísun potravin extrémně jang se projeví strnulým svalstvem a klouby, vodnatostí a tvrdnutím tepenných stěn. Makrobiotickou stravou tělo dosáhne vzhledu jang - celkové štíhlosti, pružnosti a uvolnění. Jestliže však tělo příjme nadmíru potravin jang, dostaví se chuť na sladké jin. Proto musí být tyto energie ve stravě vyvážené. ělo se pak cítí plné elánu. Hlavní složkou makrobiotické stravy jsou obiloviny, které jsou z hlediska těchto energií vyvážené. Luštěniny jsou naopak více jin, protože obsahují více bílkovin a tuku. Ovoce a zelenina se v makrobiotice vyvažují např. trochou sójové omáčky či mořskou solí. K odpolednímu či večernímu jídlu se jí polévka miso, která je svou charakteristikou jang, jelikož je slaná a bohatá na minerály, proto ji makrobiotici doplňují čerstvou, lehce napařenou zeleninou, salátem či kvašenou zeleninou. Jangové potraviny, ryby a mořské produkty se vyrovnávají přidáním potravin s převažujícím prvkem jin - listové zeleniny, bílé ředkve daikon, zázvoru či přírodní hořčice. aké dezerty z čerstvého ovoce nebo celých zrn, které se konzumují občasně a uspokojují přirozenou chuť na sladké, jsou jinové povahy. Pro plnění dokonalé výživové role by tedy tělo mělo odrážet rovnováhu energií jin a jang. Rozdělení potravin podle jin a jang 13

16 Prostřednictvím každého sousta do sebe tělo přijímá souhrn celého okolního prostředí: sluneční svit, půdu, vzduch a vodu. Klasifikace potravin do kategorií jin a jang je základem pro sestavení vyvážené diety. Různé faktory růstu a struktury označují u jednotlivých potravin, kterou energií jsou ovládány více. Jin energii vytváří a ovlivňuje: růst v horkém klimatu potraviny obsahující více vody ovoce a listy růst od základny přímo a vysoko vzhůru potraviny kyselé, hořké, ostře sladké a aromatické Jang energii vytváří a ovlivňuje: růst v chladném klimatu sušší strukturu stonky, kořeny a semena růst směrem dolů slanou, jemně sladkou a pikantní chuť Všechny potraviny mají zároveň vlastnosti typu jin a jang. Jedna z nejpřesnějších metod klasifikace je pozorování růstového cyklu rostlin. V zimě je klima chladnější (jang) = energie rostlin sestupuje do kořenového systému. Listí vadne, míza proudí do kořenů, rostlina se zhutňuje. Poživatelné rostliny, které rostou v pozdním podzimu, jsou sušší a hutnější. Je možné je déle skladovat. Když pak na jaře míza opět stoupá a pod vlivem teplého počasí způsobuje rašení zeleně, mají rostliny strukturu více jin. Letní zelenina je vodnatější, kazí se rychleji, ale v horkých měsících poskytuje nutné ochlazení. Největší životodárnou sílu má rostlina v pozdním podzimu. Plody dozrávají a 14

17 jsou sladké. Roční cyklus ukazuje střídání energií jin a jang. Obdobně může být tento cyklus aplikován i na oblasti z nichž potraviny pochází. Potraviny, které rostou hojně v tropech, jsou více jin, naopak potraviny pocházející ze severu či chladnějších oblastí více jang. Pro přesné určení v praxi je nutné přesně vybrat druh, kvalitu a množství rostlinné a živočišné potravy. Rostlinné druhy se jsou ve své podstatě více jin než živočichové, nicméně i mezi zeleninami lze rozlišovat zeleniny více jin a více jang. Obecně: jestliže se konzumuje rostlinná strava v létě nebo v teplé oblasti, vyvažují se jangové složky zeleninou z kategorie jin. Naopak v chladném ročním období je zastoupeno větší množství potravin z kategorie jang. Živočišná strava je extrémně jangové povahy (klasifikace od nejvíce jang k méně: sůl, vejce, maso, drůbež, slané sýry, ryby). Naopak ovoce, mléčné výrobky, cukr a kouření jsou povahy extrémně jin (klasifikace od nejvíce jin k méně: mléko a mléčné výrobky, tropické zeleniny a ovoce, káva a čaj, alkohol, koření, med, cukr). Uprostřed kategorie jin a jang se nacházejí obilná zrna, luštěniny a zelenina. Potraviny jednoho extrému jsou přitahovány potravinami druhého extrému. 15

18 abulka potravin z hlediska kvality energie Maximum energie odstředivé - JIN Drogy, většina léků Koření, alkohol, slazená zrnková káva Med, všechny druhy cukru Potraviny a nápoje s cukrem Ovocné džusy a šťávy ubtropické ovoce a tropická zelenina Kečupy, majonézy, ostře kořeněné omáčky Oleje, tuky Mléko a mléčné výrobky (kromě slaných sýrů) Aromatické bylinné čaje Papriky, houby, brambory, rajčata Pásmo zdraví: nearomatické čaje bez cukru kukuřice) radiční Ovoce naší klimatické zóny Ořechy, mandle, obilná káva emena Listová zelenina Kulatá tvrdá zelenina Kořenová zelenina Luštěniny Obilí (oves, žito, ječmen, Rýže natural Pásmo zdraví 16

19 Obilí (pohanka, jáhly, pšenice) Ryby a mořští živočichové lané sýry Vepřové maso Drůbež Hovězí maso Vejce ůl, sójová omáčka, sójová pasta Maximum energie dostředivé JANG Zdroj: PRŮCHOVÁ, Jarmila a Jaroslav PRŮCHA. O zdraví úplně jinak: Otevřeně, bez iluzí, z různých hledisek i pramenů. 1. vydání. Hradec Králové: VÍÁNÍ, IN Nový pohled na zdraví a nemoc Základní kritéria zdraví podle Oshawy: Dobrý spánek nerušená proměna energie únavy v energii odpočinku a svěžesti. Dobrá chuť k jídlu se dostaví při respektování polarity a neustálé výměny mezi námi a královstvím rostlin, mezi námi a vodou, mezi námi a vzduchem. Dobrá vitalita je svěží výměna obou polaritních energií. Je to schopnost soustředit se, přijímat železo z rostlinných zdrojů (ze živočišných je méně hodnotné), přijímat hořčík a kyslík. Dobrá paměť schopnost přijímat energii přicházející z kosmu. Radost a dobrá nálada, to je polarita daná v pásmu zdraví tabulky potravin vzájemným doplňováním hodnost nad středem, kde je rýže natural, a hodnot pod tímto středem. mysl pro pořádek, disciplínu a efektivnost na všech úrovních a ve všech oblastech života to je i schopnost mít intuici, která pomáhá dělat věci ve správnou chvíli, ve správný čas. mysl pro spravedlnost. Je-li nám vlastní, vše přichází automaticky. 17

20 ohle vše jsou v podstatě myšlenky G. Oshawy. Jeho největší přínos světu je myšlenka, že uskutečňujeme polaritu (výměnu energií) mezi největším jangem a největším jinem (nekonečnem). Dosáhnout všech sedmi kritérií je cílem makrobiotiky. Při makrobiotice není důležitá pouze strava, ale také voda, vzduch, vibrace energií z vesmíru a ze země. 3 Co je nemoc? Na tuhle otázku se ptal Oshawa ve svém spisku Zázrak dietetiky. Nemoc obecně vzniká především z přejídání a přepíjení se extrémními potravinami, jelikož vzniká nerovnováha v těle, která se pák následně projeví v jednotlivých stádiích chorob. Již od mládí bojoval Oshawa s plicní tuberkulózou, žaludečními vředy a dalšími chorobami. Přesto, že moderní západní medicína mu nedávala naději na uzdravení, studoval od osmnácti let nepřetržitě všechny prameny přírodní energetické medicíny, kde se zaměřil především na teorii a praxi výživy. ěhem pěti let se dopracoval až k úplnému zdraví. Po dalších dvaceti letech bádání našel klíč k problémům života, zdraví a nemoci. Potvrdil, že Člověk je jako ostatní bytosti přeměněná potrava a že pouze ten kdo správně jí, správně a dobře žije, správně myslí, mluví, jedná. Uvědomil si, že všechny potraviny vzešly z chlorofylu, tudíž nemůžeme jíst a žít bez rostlin a že živočišné produkty nejsou pro člověka původní hmotou, což znamená: máme si živit pouze rostlinami a jejich produkty. Nauka o výživě, která doporučuje maso, mléko a mléčné výrobky, je placená propaganda. Obyvatelé Dálného východu byli po tisíciletí vegetariány. yl to však vegetarianismus vybudovaný podle řádu vesmíru podle jednotného principu. Jeho konzumenti jsou naprosto zklamáni západním pojetí vegetariánství. Japonská vegetariánská jídla léčí, omlazují a posilují život. Nejzázračnější klinikou může být proto kuchyně. Dílna života Rakovina, výživa a makrobiotika Příčinou úmrtí jsou z 80% nemoci. Rakovina je v moderní době obrovskou hrozbou. Písemné záznamy sahají 2500 let nazpět. Zmínky jsou o ní také v bibli a základním díle lékařství staré Číny Nei-ching. V původně domorodých společnostech byla ovšem rakovina neznámou chorobou, což potvrdili četní badatelé, lékaři a 3 PRŮCHOVÁ, Jarmila a Jaroslav PRŮCHA. O zdraví úplně jinak: Otevřeně, bez iluzí, z různých hledisek i pramenů. 1. vydání. Hradec Králové: VÍÁNÍ, IN

21 misionáři, kteří cestovali po celém světě. Pokoušeli se poté lidem objasnit, proč jsou přírodní národy v tropech, polárních krajinách a na ostrovech tak jako další národy nedotčené civilizací imunní proti rakovině, srdečním chorobám a dokonce i vůči zubnímu kazu. Na základně důkladných výzkumů podložených laboratorními testy došli k závěru, že svůj původ má rakovina ve stravě bohaté na cukr, bílou mouku a dalších rafinovaných potravinách Orientální diagnostika Orientální diagnostika je významnou součástí orientální medicíny, kterou rozšířil Georges Oshawa. Umění diagnostikovat se mu podařilo prohloubit díky zkušenostem, které získal při styku s mnoha nemocnými. Metoda diagnostikování nevyžaduje žádnou obtížnou techniku, důležité je rychlé a přesné vnímání. Orientální medicína je svou filosofií protikladná a zároveň doplňuje běžnou západní medicínu, která léčí především příznaky pomocí léků a operací. V této západní medicíně slouží diagnostika k rozpoznání nemoci tím, že pozoruje její příznaky. Orientální diagnostik může předvídat vývoj nemoci, a to dříve, než člověk nemocný cítí příznaky jako například bolest. Hlavní nástroj diagnostiky je fyziognomie umět posoudit zdraví člověka podle rysů jeho tváře nebo podle tvarů a charakteristiky těla. Jejím základem je předpoklad, že na každém jedinci je viditelný dynamický průběh jeho vývoje. ilné a slabé stránky rodičů, okolí, prostředí, v němž byl vychováván, strava, kterou konzumoval to vše se projevuje na současné kondici jedince. Postava, držení těla, barva kůže, hlasové zabarvení a další rysy jsou vnější projevy toho, v jakém stavu je krev, orgány, nervový systém a kostra člověka. Orientální diagnostika umožní rozpoznat znaky nemoci, než se dostane do pokročilejšího stadia. Je možné dříve vědět, že se tvoří ledvinové kameny, rozšiřuje srdce nebo rozvíjí rakovina Nový pohled na jednotlivé potraviny z hlediska makrobiotiky 19

22 Mléko Některé kulturní oblasti (např. Dálný východ) měly k mléku velmi negativní postoj. Před několika lety napsal švýcarský autor Frank Oski knihu Nepijte mléko (Don t drink your milk), kde upozorňoval na škodlivost konzumace mléka a mléčných výrobků. Měl experimentálně vyzkoušeno, že vynecháním všeho z krávy přispívá k lepšímu zdraví. Od té doby přinesla věda spoustu argumentů proti nemateřskému mléku. O těch vážnějších naše oficiální věda do dneška nepřipouští diskuzi. Publikace argumentují, že kvality kravského mléka jsou určené pro vývoj telete, nikoli lidského těla. Po kravském mléce jiný živočišný druh nadměrně, neúměrně roste. Některé z výzkumů zjistily, že některé složky obsažené v mléce zabraňují využití vápníku pro stavbu kostí a kostry jsou mléčným vápníkem naopak odvápňovány. Při časté konzumaci mléko také zahleňuje, což způsobuje blokování nejen trávící a vstřebávací kapacitu střev, ale i přínos kyslíku do plic. Názory vědců se v tomhle smyslu stále rozdělují. Maso Podle Jednotného principu nelze dosáhnout harmonie v těle při konzumaci masa. Citát, který pochází od Michia Kushiho říká: nejezte maso savců, pojídali byste své bratrance. Konzumace rostlinné a živočišné potravy byla v minulosti závislá na klimatu čím tropičtější, tím větší podíl rostlinné potravy, čím blíže k pólu, tím větší podíl masa (např. potrava Eskymáků). My však žijeme mezi polární oblastí a tropy, kde archeologové na zbytcích sídlišť nalézají jak nádoby na obilná zrna, tak rybí kosti a kosti zvěře. Poživači masa tento tímto faktem argumentují. Konzumenti pouze rostlinné stravy naopak tím, že v dávných dobách se prostý lid živil převážně kašemi z obilných zrn a masožravé panovnické rody na rozdíl od nich degenerovaly. Cukr Profesor Renzebrink na svých přednáškách prezentoval, že látková výměna v mozku je odkázaná na určité množství cukru, cukr je v podstatě nositel lidského JÁ. Ovšem jedná se pouze o cukr složitý polysacharid, který získáme z obilných zrn, nikoli o disacharidy, ani cukr hroznový, řepný třtinový a ovocný ani jiné jednoduché cukry. yto jednoduché cukry jsou z hlediska makrobiotiky zdrojem agresivity, rozrušení, zloby, nesnášenlivosti a nesoustředěnost. Lidské JÁ by se mělo spojovat 20

23 s polysacharidem obilovin, který je pro něj přirozený. Představitelé fylosofie Dálného východu konstatují, že jednoduché cukry tělo rychle přijme, vstřebá a využije. Jsou to obrazně reakce výbuchu prudce a rychle se cukr přijme, zpracuje a pak vybuchne jako zločinná gesta a aktivity Racionální výživa Racionální výživa je výživa, při správném, optimálním poměru základních živin, minerálních látek a vitamínů. ato výživa je v souladu se současnými vědeckými výzkumy a pokrývá fyziologické potřeby člověka. Pro člověka je přirozená smíšená strava, která by měla být pestrá a měla by zahrnovat základní skupiny potravin: 1. Obilniny, celozrnné výrobky, pečivo, těstoviny 2. Rýže, luštěniny, ořechy 3. Zelenina 4. Ovoce 5. Mléko a mléčné výrobky 6. Maso, drůbež, ryby, masné výrobky, vejce Zásady racionální výživy a zdravého životního stylu 21

24 Energetická hodnota potravy energetický příjem stravy by měl odpovídat energetickému výdeji. U dětí se energetický příjem zvyšuje, jelikož se tělo vyvíjí. Postupem věku se energetický příjem snižuje. ložení stravy - je velmi důležité jej dodržovat, jelikož jeho nesprávné zvolení může vést ke vzniku civilizačních nemocí. Optimální množství a poměr živin ovlivňuje několik faktorů jako například hmotnost, pohlaví, věk, fyzické zatížení, zdravotní stav. Denně by tělo mělo přijmout zhruba 15% bílkovin, 30% tuků a 55% sacharidů. Z nejnovějších doporučení vyplývá snížená potřeba bílkovin živočišného původu, zvýšení podílu vlákniny a vitaminů ve stravě. Příprava potravy je nutné dbát na šetrnou úpravu pokrmů pro zachování jejich výživových vlastností. Časové rozložení jídel pro tělo je optimální pestrá strava rozložená do pěti jídel (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) v časovém intervalu asi tří hodin. Důležité je nevynechávat snídani. Prostředí, ve kterém je jídlo konzumováno vzhled prostředí a pokrmu. Příměřená stálá tělesná hmotnost - je definována výpočtem MI (ody mass index) = hodnota vypočtená dle vzorce: váha v kg dělená výškou v metrech na druhou. Kategorie MI: Méně než 18,5 podváha (vysoké zdravotní riziko) 18,5 24,9 norma (minimální zdravotní riziko) 25,0 29,9 nadváha (nízká a lehce vyšší zdravotní rizika) 30,0 34,9 obezita 1. stupně (zvýšená zdravotní rizika) 35,0 39,9 obezita 2. stupně závažná (vysoká zdravotní rizika) 40,0 a více obezita 3. stupně těžká (velmi vysoká zdravotní rizika) Z důvodu určení rozložení tělesného tuku je vhodné výpočet MI kombinovat také s měřením obvodu pasu. Člověk s výpočtem MI nad 30 by se měl snažit svoji váhu 22

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha

Diabetická dieta. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM, Praha Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit celkový zdravotní stav, zejména glykémii, hmotnost a krevní tuky. Bc. Vladimíra Havlová, prof. MUDr. Alexandra

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Diabetická dieta. Diabetická dieta. je základem léčby. diabetu. Stravou lze významně. ovlivnit hladinu glykémie. a hmotnost.

Diabetická dieta. Diabetická dieta. je základem léčby. diabetu. Stravou lze významně. ovlivnit hladinu glykémie. a hmotnost. Diabetická dieta Diabetická dieta je základem léčby diabetu. Stravou lze významně ovlivnit hladinu glykémie a hmotnost. Vladimíra Havlová, Doc. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Centrum diabetologie IKEM,

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat?

Celiakie a. alergie na lepek. Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Co dělat? Celiakie a alergie na lepek Celiakie je onemocnění, při kterém tělo není schopné strávit lepek, bílkovinu nacházející se v různých druzích obilovin. Mírnější forma

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více