O bozích a lidech CTH 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O bozích a lidech CTH 2005"

Transkript

1 O bozích a lidech CTH 2005

2 Na dno Tartaru dopadne kovadlina za devět dní, my máme na přesvědčení bohů o našich schopnostech dní deset, což je vlastně fůra času. Sv. Tato táborová hra je věnována všem, kteří se nevzdávají lehce. 1

3 Úvod: Na počátku všech věcí se matka Země vynořila z Chaosu a ve spánku porodila syna Úrana. Prvními jejich dětmi byli tři Storucí a pak tři jednoocí Kyklópové. Po té, co Úranos svrhl své syny Kyklópy do Tartaru (podsvětí), zplodil s matkou Zemí Titány. Matka Země je přesvědčila, aby Úrana napadli. Bylo jich sedm a vedl je Kronos. Titáni pak vysvobodili Kyklópy z Tartaru a všichni odměnili Kronose vládou nad zemí. Jakmile však Kronos získal nejvyšší moc, znovu Kyklópy a Storuké uvrhl do Tartaru a vzal si svoji sestru Rheiu. Matka Země a jeho umírající otec Úranos však předpověděli, že ho svrhne jeden z jeho potomků. Proto Kronos každý rok své dítě spolkl. Hestii, Démétru. Héru, Háda a nakonec Poseidóna. Rheia zuřila, a když se narodil Zeus, dala Kronovi místo něho zabalený kámen. A Dia ukryla jinde. Kronos po Diovi pátral, ale marně. Na radu Titánky Métidy navštívil Zeus matku Rheiu, která ho učinila Kronovým číšníkem a opatřila mu dávidlo, které Zeus nalil Kronovi do pití. Kronos se napil a vydávil všechny Diovy sourozence. Ti radostně vyskákali a žádali Dia, aby je vedl do války proti Titánům. Titáni si zvolili za vojevůdce obrovitého Atlanta, protože Kronos už nebyl žádný mladík. Po desetileté válce předpověděla Diovi matka Země, že zvítězí, pokud vysvobodí a vezme na svoji stranu Kyklópy a Storuké z Tartaru. Zeus tak učinil. Od Kyklópů dostal Zeus blesk, jeho bratr Hádes helmici neviditelnosti a Poseidón trojzubec. Zatímco naši tři Storucí vrhali po Titánech díky svým mnoha rukám neuvěřitelné množství kamenů, vkradl se neviditelný Hádes ke Kronovi a sebral mu zbroj. Poseidón ho pak zaměstnával svým trojzubcem natolik, že ho mohl v nestřeženém okamžiku Zeus srazit bleskem. Tak byli Titáni poraženi a zavřeni do Tartaru, kde je střežili Storucí. Kyklópové vyráběli pak pro Dia a ostatní bohy spoustu fajnových věciček. S ohledem na Rheiu a Métidu (které byli Titánky) byly ostatní Titánky ušetřeny. Vojevůdce Atlas musel od té doby za trest nést na svých bedrech nebeskou klenbu. Na straně bohů se však objevilo i několik Titánů. Oceán, který byl nestranný a tak se nepřipojil k nikomu. A chytrý Prométheus se svým bratrem Epimétheem. Prométheus totiž tušil, jak to dopadne a proto významně pomáhal na straně bohů. Bratři si pak losem rozdělili vládu. Hádes si vylosoval podsvětí, Poseidón moře a Zeus nebe a zemi. Zeus samozřejmě podváděl a losování upravil. Když už to s Diem vážně nebylo k vydržení, smluvili se ostatní bohové na Olympu, a když zrovna spal, sebrali mu blesk a svázali ho stem uzlů. Zeus se strašně rozzuřil, ale nebylo mu to nic platné. Jenže jedna blíže nejmenovaná královská dcerka abych to zase moc nerozváděl, našla Storukého, který hned všech sto uzlů najednou rozvázal a Zeus byl volný. A hnedka všechny srovnal do latě. Héru, protože vzpouru vedla, pověsil za zlaté náramky na zápěstí a na nohy jí přivázal kovadliny. Apollóna a Poseidóna poslal za trest sloužit jistému nejmenovanému králi, kterému prý tihle dva mimo jiné postavili jakousi Tróju.Všichni bohové musili po té slíbit, že se již nikdy proti Diovi nepostaví. Vůči Héře to bylo vcelku kruté, ale jediný, kdo se ozval byl Héfaistos (však byl synem Dia a Héry). Zeus se dožral a mrštil Héfaistem o zem, až si ten chudák zpřelámal nohy a všechno ostatní. Naštěstí ho však našli lidé a vyléčili. Héra, když už byla zase v pořádku a zjistila, že Héfaistos je výjimečně zručný kovář a vlastně rodem bůh, sebrala ho lidem a umístila do úžasně vybavené kovárny na Olympu. Za ženu dostal Afroditu, která zrovna toho pochroumaného ošklivku moc věrně nemilovala. Ale to zase odbočuji. Jako ukázka klasických rodinných vztahů na Olympu to snad stačí Ostatně Afrodita (samozřejmě podle jedné verze dcera Dia a..) se vyspala s Áreem a Héfaistos je chytil do sítě a přizval ostatní bohy no nechme toho. O ničem jiném totiž tyhle pověsti o bozích z Olympu a okolí vlastně nejsou. Vraťme se k naší táborové hře. Úvodní scéna: Když byli Titáni v suchu tedy v Tartaru, zjistil Zeus, že zem je pustá, což je nuda. Přikázal proto Titánům Prométheovi a jeho bratru Epimétheovi, aby stvořili různé tvory. Epimétheus se toho hned s vervou chopil. Tuhle dal tvorovi sílu, jinému obratnost, jinému vytrvalost, a protože nebyl zrovna nejrozumnější, nakonec mu zbyl člověk a jemu už holt nic nezbylo. Tak tu byl člověk nahý a hloupoučký. Zeus se proto rozhodl člověka vyhladit, ale Prométheus se ho ujal a učil ho všemu možnému, co znal sám, nebo se naučil např. od Pallas Athény. A to je úvodní scéna naší táborové hry. A teď k průběhu tábora: Podle Dia byli lidé tak ubozí, že je chtěl zničit. Ale Prométheus se jich zastal a rozhodl se je vzdělat. Zároveň je přiměl, aby si získali přízeň ostatních bohů, kteří by se za ně u Dia přimluvili. A tak se lidé učí a snaží se získat přízeň ostatních bohů. A teď skoro k závěru: Bohové se přimluvili ( i Áres, protože přišel na to, že lidé rádi válčí, což jeho taky baví ale to jen tak mimo) a poslední úkol zadal sám Zeus. Lidé mají vybrat, co budou dávat jako oběti do svatyní samotného Dia. Prométheus použije lsti podle pověstí (maso zakryté ve vaku žaludkem a kosti zakryté ve vaku tukem) a protože oklamaný Zeus si vybere tuk a v něm kosti, a tudíž maso zůstane lidem, naštve ho to tak, že lidem sebere oheň. A nyní již skvělé finále: Prométheus s pomocí již vzdělanějších a šikovnějších lidí se dostane na Olymp, kde s pomocí Pallas Athény si připálí pochodeň od Héliova vozu a skrytý uhlík donese lidem, kteří si ho musí donést do tábora. Pak se už jen slaví, jak to vše dobře dopadlo a jede se domů. A to, že naštvaný Zeus nechá Prométhea přikovat Héfaistem v Kavkazu a Epimétheovi pošle Pandoru, která posléze vypustí na lidi všechny strasti a zla, to je již jiný příběh 2

4 Bohové Olympu: Zeus nejvyšší vládce nad bohy i lidmi. Bůh hromů, počasí a vegetace. Původně bůh nebe. Neustále se hašteřil s Hérou, už jen proto, že uháněl kdejakou Titánku, bohyni, nymfu i ženy smrtelníků s nimiž většinou měl potomky. Což Héra nenesla zrovna moc chladně. Nafoukaný, panovačný. Ovládá blesk. Syn Rhey a Krona. Afrodita bohyně smyslné lásky, krásy a plodnosti, nejkrásnější z antických bohyň, dcera Dia a Titánky Dióny. Podle jiné verze se zrodila u břehů ostrova Kypr po té, co do mořské pěny dopadly genitálie vykleštěného Úrana (když ho sesadil Kronos). Manželka Héfaista, kterému zrovna echt věrná nebyla. Vlastnila tzv. Afroditin pás která žena ho nosila, probouzela v mužích vášeň a oslabovala jejich vůli. (Občas si ho půjčovala i Héra na Dia.) Apollón bůh slunečního světla, básnictví, věštby, výtvarných umění, hudby, pořádku, moru i uzdravení, lukostřelby ), patron vědy a vůdce Múz. Syn Dia a Létó. Otec Orfea. Hrál na Lyru a nosil posléze věnec z vavřínů, když se ve vavřín proměnila jistá slečna, kterou marně uháněl. Arés krutý bůh války a boje, surový, obhroublý, zuřivý, hádavý, často přiopilý. Syn Dia a Héry. Milenec Afriodity. Ačkoliv spolu svedly dvě války, nikdy nevyhrál nad Athénou díky jejím lepším strategickým a taktickým schopnostem. Artemis bohyně lovu, přírody, svateb a měsíčního světla, patronka Amazonek. Dcera Dia a Létó. Sestra Apollóna. Může léčit a roznášet smrt a mor stejně jako její bratr. Panna. Žádný chlap u ní nikdy nepochodil. Athéna bohyně moudrosti, ochránkyně statečných mužů, patronka Athén (válečnická síla, inteligence, moudrost, vznešenost a krása). Vynalezla spoustu věcí, které se mimo jiné od ní naučil Prométheus, který to zase učil lidi. Velmi milosrdná. Vynikající taktik a stratég. Nikdy bitvu neprohraje. Ani proti Áreovi. Démétér bohyně plodnosti země, rolnictví, polí. Něžná duše. Od částečné ztráty dcery se již nikdy nesmála. No, unesl ji Hádes, protože se mu líbila a učinil z ní svoji ženu Persefonu. Héfaistos bůh ohně a řemesel (hlavně kovářství), velký umělec. Ohyzda a mrzout s velkou silou v pažích. Měl od pádu z nebe pochroumané nohy, takže mohl chodit jen se zlatými podpěrkami. Stejně mu v kovárně pomáhaly jím vytvořené ženy ze zlata a zlaté stoličky na kolečkách jezdily samy na porady bohů a zpět. Velice miloval svoji ženu Afroditu. Héra bohyně ochraňující manželství. Mohla udělovat věštecký dar a zase ho odebírat. Dcera Rhey a Krona. Manželka a sestra Dia. Stále spřádala nějaké intriky, aby se vypořádala se záletným Diem a hlavně s jeho milenkami a potomky. Otevřeně totiž Diovi vyhubovat nemohla. Hermés posel bohů a bůh obchodu, ochránce pastýřů a stád, poutníků, řečníků a zlodějů. Nejobratnější a nejlstivější ze všech bohů. Syn Dia a Maiy. Nosil berlu s bílou stuhou posla, kulatý klobouk, okřídlené zlaté sandály. Hestia bohyně domácího krbu a ohně, ochránkyně rodiny a obce. Nejlaskavější z bohů. Nejshovívavější, nejmírnější, nejbezúhonnější. Dcera Rhey a Krona. Poseidón nejvyšší bůh moří a bůh zemětřesení. Důstojný, nevrlý a hádavý. Jeho vůz táhli bílí koně s mosaznými podkovami a zlatou hřívou. Když jeho vůz jel po hladině moří, bouře utichaly a obludy mořské skotačily kolem něho. Vlastnil trojzubec. Neustále se přel o něco s Athénou a zavedl koňské dostihy. 3

5 Další použitelní bohové : uvádím pouze několik z nich a to ty, které budeme nebo můžeme v CTH využít k motivaci. Asklépios syn Apollóna. Bůh uzdravování a lékařství. Nakonec ho zabil Zeus bleskem, protože Asklépios oživoval zemřelé a Hádes si stěžoval, že mu mizí duše z podsvětí. Asklépios byl praotcem lékařů. Dionýsos Syn Dia a Semely. Bůh plodnosti, veselosti, zpěvu a vína. Mezi námi své místo na Olympu si vynutil násilím na všech na zemi, kteří ho museli uznat bohem, jinak s nimi pěkně zametl. Erós buď syn Afrodity a Area nebo se zrodil z počátečního Chaosu. Bůh lásky a smyslné touhy. Měl křidélka a luk se zlatými šípy. Neměl žádnou úctu k věku či postavení. Rozpustile střílel šípy po ostatních a tak v nich zažehával smyslnou touhu v jejich srdcích. Někdy používal pochodně. Hádés bůh podsvětí (Tartaru), vládl nad dušemi mrtvých a podsvětními bohy. Syn Rhey a Krona. Asi by měl být uváděn u ostatních hlavních bohů, ale nesídlil na Olympu nýbrž v Tartaru. Unesl Démétér její dceru a vzal si ji za ženu. Podobně je na tom Poseidón, ale ten je z nějakého důvodu v dvanáctce Olympanů uváděn. I když sídlil v moři. No nic. Hélios bůh slunce. Syn Titánů Hyperiona a Theie. Chronos bůh času Moiry sudičky bohyně osudu. Klóthó (Předoucí rozpřádala lidský osud), Lachesis(Udělující rozvíjela ho) a Atropos(Neodvratná ukončovala ho střihala nit života). Dcery Dia a Themis Seléné bohyně měsíce Nuže, dáme se do díla. Lidem jde o to, aby si na svou stranu naklonili ostatní bohy Olympu, kteří se pak jistě přimluví u Dia a ten, když uvidí, jak lidé nabyli nových dovedností a jak jsou s nimi ostatní bohové spokojeni, jistě upustí od úmyslu, vyhladit celé lidské plemeno. Všichni táboroví vedoucí a instruktoři jsou tu prvořadě v rolích menších bůžků, kteří pomáhají Prométheovi s lidmi. Pokud některý z bohů zadá lidem úkol, jsou následně tito bůžci informováni o přesných podmínkách splnění božích úkolů, které pak interpretují lidem. Takže si budeme moci náročnost úkolů přizpůsobovat podle sestavy svého oddílu. Musíme sehrát šest bohyň a sedm bohů. Dia si může během tábora zahrát každý z nás, protože nejvyšší bůh je všeobecně znám tím, že má mnoho podob. Každá bohyně i bohové budou mít proto na krku medailón s počátečním písmenem svého jména. Takže bude všem jasné, kdy se o koho jedná. (Tedy, kdy se hlavně jedná o Dia.) Stavby a předměty pro CTH: 1) Proxima svatyně Dia. Sestává z mnoha vysokých bílých sloupů s patkami, velkého bílého trůnu pro Dia a na podstavci mísou, kde hoří posvátný oheň bohů. 2) Svatyně jednotlivých bohů každý další Olympský bůh či bohyně mají v okolí osady svoji svatyni v různém stavu. Některá je svědomitě udržována, jiná se již rozpadá. Takže sloupy, kusy sloupů a jiných částí staveb. Obětní místa apod. Každá svatyně obsahuje symbol boha 4

6 či bohyně, jemuž/jíž svatyně patří. Symbol sestává z velkého počátečního písmene jména boha či bohyně a jeho symbolu (např. Artemis velké A a symbol luku a šípu). 3) Turnajový cirk na louce různé prolézačky, hřiště a kůly podle potřeby CTH. (budeme je budovat dopředu, ale umísťovat až podle potřeby) Hlavně velký kůl na souboje u kůlu. 4) Theátr stínové divadlo, místo, kde se budou všichni scházet za tmy, aby shlédli stínová představení. Divadlo se skládá z velikého plátna, za nímž hrají herci, kteří jsou různě nasvětleni reflektory. Diváci se tedy z druhé strany dívají na jejich stíny. 5) Válečné vozy. Dvě nebo tři dvoukolky. Válečné vozy tažené koňmi táborníky. Bude v nich jezdit Apollón, Artemis, možná Poseidón, ale hlavně táborníci na turnajích. Systém bohů: Během každého večera se díky Prométheovi či jiným přičiněním sejdou lidé s některým z bohů či bohyň a přednesou mu svoji žádost o podporu. Bůh či bohyně po nich bude chtít nějakou službu či naučení dovednosti. Její splnění musí být zakončeno přinesením obětí do svatyně konkrétního boha či bohyně. Každá skupina lidí bude mít symboly své skupiny, které bude vždy po splnění některé z povinností muset pověsit v konkrétní svatyni. Zda je splněno, hodnotí celý oddíl. Samozřejmě vševidoucími bohy jsme zde my vedoucí. Protože pokud bude symbol umístěn do svatyně dříve, než bude úkol splněn, je to ostuda a urážka bohů a následuje úkol za trest. Tyto trestné úkoly budeme vymýšlet podle potřeby za chodu tábora. Aby si lidé pojistili splněný úkol, musí ho navíc kdykoliv během dne mimo nástupy prezentovat některým ostatním lidem a tato prezentace musí být veřejná. Příklady: Oddíl při nástupu na oběd vyhlásí, že v poledním klidu pojedou jeho zástupci na válečném voze táborem, aby dokázali, že zvládli umění řízení vozů. Nebo: několik lidí se předvede jinému oddílu v batikovaných věcech, přinese jinému oddílu ukázat a pojmenovat několik rostlin.. Prostě vždy musí někomu z jiných oddílů prezentovat výsledek svého snažení. Program jednotlivých dnů: Sobota hned při vystoupení z autobusu dostanou všichni táborníci na krk ceduli na provázku. Chlapci s nápisem PRACH a dívky s nápisem VODA. Po příchodu do osady, jsou svědky divadelní scény v Proximě, kde Zeus ukládá Prométheovi, aby stvořil lidi, na které při tvoření ostatních tvorů Prométheův bratr Epimétheus zapomněl. Na to se všichni jako obvykle ubytují s tím, že se po obědě sejdou ve svatyni Proximě. Kostýmy si nechají nachystané ve stanech. Po obědě se Prométheus sejde v Proximě s prachem, vodou a povolá na pomoc nymfy, bůžky a podobnou havěť (v podání několika ostatních vedoucích) a z prachu a vody vytvoří první lidi. Provedení: Vždy se střídající (dokud to vyjde) PRACH a VODA si každý nejprve namočí ruce do nádoby s vodou a pak do nádoby s řídkým jílem. Jsou dovedení k velkému světlému plátnu, na které obtisknou své ruce. Pak si běží ruce umýt, převléknout se do kostýmů a jdou na louku, kde pod dohledem dalších bůžků z hromady pneumatik staví první stavbu, čímž symbolizují to, že se člověk naučil stavět přístřeší, kde by přebýval. Pokud čirou náhodou neseženeme hromadu pneumatik, bude stavba vynechána. Když budou vytvořeni všichni lidé, shromáždí se před Prométheem (buď u stavby nebo v Proximě), který jim poví, že večer předstoupí před nejvyššího 5

7 z bohů Dia a udělí jim několik rad, jak se před nejvyšším chovat, aby pro sebe získali co nejvíce výhod. Večer u Dia: Zeus není vzhledem a dovednostmi prvních lidí, kteří nemají ani bystrý zrak, ani sluch a už vůbec nejsou rychlí a neumějí létat atd..atd, z Prométheova výtvoru příliš nadšený a rozhodne se, všechny lidi vyhladit, protože mu připadají hloupí, neohrabaní, nudní a zbyteční. Poté odejde. Prométheus navrhne, že by bylo vhodné dostat ostatní bohy Olympu na svoji stranu, aby se tak oni přimluvili za zachování lidí. Do toho se objeví Héra, představí se a lidé zjistí, že je naštvaná, protože Zeus minulou noc zase někde juchal s jinou. Chce se mu nějak pomstít, ale samozřejmě nenápadně. Protože slyšela všechno, nabídne lidem, že pozdrží Dia v jeho vyhlazování tak dlouho, aby lidé získali čas na přímluvu bohů. A dokonce jim napoví, jak na sebe bohy vůbec upozornit. A to Božskou komedií. Všichni bohové se totiž velice rádi baví a stínové komediální divadlo je tedy ideální možností, jak získat jejich pozornost. Úkol od Héry: Každý oddíl musí během následujících deseti dnů sehrát vždy v podvečer či večer pro ostatní lidi a bohy Božskou komedii stínové divadlo. Pokud lidé k tomuto svolí, nadhodí Héra ostatním bohům, že by se měli o lidi zajímat. Neděle: Kromě již zmíněných příprav oddílů na Božskou komedii si můžete dělat co chcete. Bylo by samozřejmě vhodné a účelné prohloubit znalosti dětí ohledně systému bohů na Olympu, protože by pak lépe chápali souvislosti a narážky při setkání s bohy. Jinak je tento den věnován vaší orientaci ve vlastních lidech. Seznamky s lidmi i s místy v táboře a okolí. Alespoň si oklepnete, jaké máte v oddíle možnosti. Jest velice vhodné podívat se do okolí po chrámech ostatních bohů, protože pouze důkazy a oběti odnesené do těchto chrámů zajistí přízeň bohů. Ranní návštěva: Ráno při nástupu se objeví Erós bůh, který střílí své šípy do srdcí nejen lidí a probouzí v nich lásku a vášeň. Skoro každý den (celkem šestkrát nebo podle oblíbenosti a potřeby) se objeví během dne v táboře (tedy ne vždy na nástupu) a střelí jednoho kluka a jednu holku. Doporučuji střílet dvojice v jednom oddíle. Ti dva střelení se pak celý den musejí k sobě chovat velice mile, předcházet si, dávat si drobné dárky, pomáhat si, nosit si třeba obědy, batohy, uklízet ve stanech, recitovat básně své vyvolené :o))) Pokud se nebudou takto celý den chovat, sešle to hněv na celý jejich oddíl a bude následovat Trestný úkol pro celý oddíl. Jejich omámení končí po večeři. Večer: Buď u vody nebo ve svatyni Dia se lidé setkají s Poseidónem. Poslala ho Héra a protože Athéna vůbec nechce nic mít s lidmi, kteří jsou tak neschopní a slabí, je rád, že může lidi něco naučit na vztek Athény. Je zhnusený tím, jak nedokonalí lidé jsou. Že neumí ovládat lodě ani válečné vozy. Aby získali jeho hlas, musí se lidé naučit ovládat lodě a válečné vozy. Po té se objeví Zeus. Héra totiž zřejmě zapracovala a on zjistil, že někteří ostatní bohové se již o lidi zajímají. Dá proto lidem deset dní, během nichž mají dokázat, že si život zaslouží. Dále jim nařídí, aby pozvali na sedmý den všechny bohy, Titány, múzy a ostatní nadzemské bytosti a předvedli svoji a Prométheovu práci. (Jedná se samozřejmě o psaní pohledů rodičům o návštěvní neděli.) Pondělí: Takže už tu máme Božskou komedii a ovládání vozů a lodí. Není třeba plnit úkoly vždy hned následující den po zadání, ale sami víte, že, co se vynechá, někdy se na konci těžko dohání. Dnes je již třeba, aby se uskutečnila první Božská komedie, aby bohové viděli, že lidé za svým slovem stojí. Proto je třeba nejdéle během dopoledne vytvořit plakát a vyvěsit ho s veřejným pozváním pro všechny lidi i bohy na večer. Přesný obsah plakátu je umístěn na konci této CTH. 6

8 Večer: Afroditě se nelíbí, že jsou lidé tak obyčejní a nezajímaví. Těžko ztratí u náladového Dia nějaké to slovo. Lidé by měli mít smysl pro krásu a smyslnost. Měli by se ozdobit, obarvit svůj šat mnoha krásnými barvami, vyšperkovat se, aby se nějak odlišili od ostatních tvorů. Vzorem krásy jsou krásné šaty a doplňky oblečení. Barevné látky a krásné vzory, které na první pohled zaujmou a uchvátí. Úterý: Odedneška se tedy může batikovat a jinak tvořit. Všechna tato lidská díla by se měla otáčet kolem šatů a oblečení. Večer: Bohyně Athéna se doslechla, že Poseidón už s lidmi mluvil a viděla, jak se lidé učí jezdit na lodích i na vozech. Protože samozřejmě nemůže zůstat za Poseidónem pozadu a je ochránkyní statečných a chrabrých lidí, vyžaduje po lidech důkaz jejich obratnosti, síly a šikovnosti. Provedení: Na popud Athény se všichni odeberou na louku, kde již čeká veliký Hrdina (bude to zřejmě patřičně vycpaný Dalt). Athéna postupně vysvětlí lidem disciplíny, v nichž se mají předvést. Každou disciplínu Hrdina předvede a jeho výkon bude zaznamenán. Lidé se mají k jeho výsledkům co nejvíce přiblížit. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby ho alespoň někdo v něčem překonal. Disciplíny jsou následující: 1) hod oštěpem do dálky 2) skoky v pytli na čas 3) slalom s pneumatikou zakončený jejím navlečením na kůl 4) závody vozatajů na válečných vozech (slalom) 5) Prolézání celého oddílu obručí Je úplně jedno kolik lidí každá skupina na kterou disciplínu nasadí, musí ale všechny disciplíny (1-4) obsadit všemi svými lidmi, kdy žádný člověk se nesmí účastnit více jak jedné disciplíny. Pátou disciplínu pak plní celá skupina lidí. Přesný popis disciplín je opět uveden na konci CTH. Athéna vyhlásí konání turnaje lidských schopností za čtyři dny. Středa: Ode dneška se již může trénovat na turnaj lidských schopností. Večer: Dnes přijde do osady Hermés bůh poutníků, obchodníků a zlodějů, který ve své vychytralosti pochopil, že lidé mají velkou budoucnost, pokud se jim dostatečně pomůže. Protože svět je veliký, chce Hermés po lidech, aby se naučili po světě putovat, přenášet zprávy, šifrovat je a luštit a hlavně se v krajině dobře orientovat. Pokud se toto lidé naučí, uzná Hermés, že nejsou až zase tak k ničemu. Čtvrtek: Ode dneška se již může zahájit učení šifer, turistických a zálesáckých značek, orientace v terénu a hlavně azimutu. Stěžejní pro splnění Hermova úkolu je zvládnutí azimutového závodu všemi členy každé skupiny lidí. Večer: Dnes večer přijede do osady bohyně lovu Artemis, která si všimla, že lidé jezdí na vozech a zaujala ji i jejich Božská komedie. Lidé, kteří se nevyznají v ostatních živých tvorech kolem sebe, nenaučí se je stopovat a neumí zacházet s lukem a šípy pro ni nemají žádnou cenu. Úkol je tedy jasný. Naučit se poznávat živočichy kolem sebe a hlavně vystopovat a ulovit lukem a 7

9 šípy laň. Lov proběhne v každém oddíle formou nějaké stopovací hry na jejímž konci je maketa laně a oni ji musí lukem a šípy trefit. Pátek: Dovednost lukostřelby je pro neznalé docela náročná věc, proto neotálejte s jejím trénováním, protože ačkoliv se do ovládání střelby dají počítat i kuše a vzduchovky, laň musíte nakonec ulovit lukem a šípy. Jinak nezapomeňte na to, že zítra odpoledne je na programu turnaj lidských schopností. Večer: Áres přilákán odpolední podívanou na závody válečných vozů, usoudil, že když jsou lidé tak lační po vítězství, mohl by se z nich stát dobrý nástroj pro jeho zalíbení ve válčení. Proto Áres vyhlásí válečný turnaj na pondělní odpoledne. Turnajové disciplíny budou dvě: boj u sloupu jeden proti jednomu. Kdy oba bojovníci jsou přivázáni na dlouhých lanech, mají zavázané oči a obušek natřený barvou. Druhá je souboj na válečných vozech. Osádka vozu je jeden vozka a válečník s malým štítem a obuškem natřeným barvou. Přesné provedení tohoto turnaje najdete opět na konci CTH. Tento turnaj musí být uspořádán na počet Área boha války. Sobota: Dnes odpoledne proběhne turnaj lidských schopností, kde bude každý oddíl postupně zápolit ve výše zadaných disciplínách. Večer: Když bohyně Démétér zjistila, že Zeus se k ní ohledně její dcery unesené Hádem nezachoval zrovna nejspravedlněji, rozhodla se i ona podpořit Prométhea a jeho lidi. Lidé musejí být z něčeho živi a nic je neodliší od ostatních divokých tvorů tolik, jako pěstování vlastních plodin. Lidé by se proto měli naučit rozeznávat rostliny okolo sebe. Určovat jedlé a jedovaté a co je nejdůležitější, měli by sami vypěstovat rostlinu. Zároveň všem lidem sdělí, že Zeus stále trvá na tom, aby se bohové, Titání i jiní sami zašli podívat, jak si lidé vedou. A že onen den bude zítra. Neděle: Dnes odpoledne přijedou do osady na návštěvu Ostatní obyvatelé světa: nymfy, hesperydky a jiní nadpozemští tvorové, aby se podívali, jak si Prométheovi lidé vedou. Proto je pro ně uspořádáno zábavné odpolední soutěžení, kde si budou moci sami vyzkoušet dovednosti lidí. Opět se bude jednat o stanoviště s různými atrakcemi. Za účast v každé disciplíně (soutěží vždy člověk a s ním někdo z hostů ) získají od pořádajících bůžků důkaz o účasti (kolečko, čtvereček..). Čím více kousků získají a odnesou je do Athénina chrámu. Tím více si Athénu nakloní na svoji stranu. Večer: Héfaistos je trochu pochroumaný, ale jinak veliký umělec. A nadto je velice zamilovaný do své ženy Afrodity. Jen si nějak není jistý, zda mu nezahýbá s Áreem. No, to je jedno. Héra jeho matka, mu nařídila, aby i on promluvil s lidmi. Héra si tím opět kompenzuje nějaké Diovi zálety. Héfaistos je bůh ohně a řemesel, proto chce po lidech, aby se naučili rozeznávat různé druhy ohňů podle jejich využití. Naučili se rozdělávat a udržovat oheň a vrcholem jejich umění by bylo vytvořit nějaké dílo pomocí ohně. Samozřejmě nemám na mysli požár. Pondělí: Dnes odpoledne se uskuteční na louce válečné hry na počest Área boha války. Večer: V Diově chrámě se dnes objeví Hestia. Hodná a milá bohyně. Protože vidí, jak se Prométheovi lidé snaží a bohové na Olympu se tím dobře baví, nebo je používají jako nástroje při vyřizování různých vlastních neshod a hašteření, rozhodla se lidem napomoci. Vlastně proti všem 8

10 ostatním bohům. Nejprve jim sdělí, že si mají dát dobrý pozor, protože jak zná bohy, budou lidé všechny své znalosti a nově naučené dovednosti ještě moc potřebovat. Potom jim sdělí, že bohové nejvíce milují božskou ambrózii, která je velice lahodná. Nikdo si u bohů tak nepolepší jako ten, který jim tuto vynikající pochoutku obětuje. Je tedy na lidech, aby připravili svoji nejchutnější ambrózii z přírodních produktů a obětovali ji bohům v jejich svatyních. Nesmí však zapomenout ani na Dia a jeho chrám. (Z něj budeme večer testovat, jak se oddíly činily.) Úterý: Lhůta, kterou dal Zeus lidem, se pomalu blíží ke konci a ještě nejsou všichni bohové spokojeni. Dnešek a zítřek jsou poslední dny, kdy lze ještě splnit úkoly bohů a naklonit si je tak na svoji stranu. Pamatujte na to. Večer: Nejprve se objeví Apollón se svojí lyrou. Pronese něco v tom smyslu, že lidé jsou velice povrchní a obyčejní. Krásně se oblékají, jezdí na vozech, loví a pěstují plodiny. Nemohou se však nikterak měřit s žádným z bohů, protože ač je jejich tělo stále dokonalejší, jejich duše je pustá a chudá. Vyzve někoho z lidí, aby zarecitoval báseň či zapěl píseň. (Myslím, že se nikdo z dětí ani nehne no, kdyby ano, stejně to Apollón zhodnotí jako nedostatečné a velmi slabé.) Vyzve tedy lidi, aby mu dokázali, že nejsou jen obyčejná zvěř vylézající z děr. Každá skupina lidí musí do následujícího večera složit báseň nebo píseň oslavující všechny bohy na Olympu. A tuto pak její řečníci či pěvci přednést zde v Diově chrámu. Pak Apollón usoudí, že lidé mají nějakou budoucnost. Pak se podivně zasekne, zakroutí (nějaká ta grimasa) a pověsí si na krk symbol hlavního boha Dia. (Protože se v něj Zeus právě převtělil je to přeci všemocný vládce bohů.) Zeus se představí a sdělí lidem, že je velmi dobře sleduje, že sice neví, co tím vším humbukem kolem nich Héra zamýšlí, ale když se postupně i ostatní bohové za ně přimlouvají, rozhodl se vyzkoušet si je i on. Do zítřejšího večera se mají lidé rozhodnout, jakou oběť budou pravidelně předkládat v jeho svatyni jemu Diovi nejvyššímu ze všech bohů. Podle toho usoudí, zda mají lidé právo na život. Lidé musí svůj díl obživy rozdělit na dvě části. Tu, kterou budou dopřávat sobě a tu, kterou obětují vždy Diovi. Když Zeus odejde, objeví se Prométheus, který vysvětlí lidem, jak nelehký je to úkol. (Přesně podle starých mýtů.) Vysvětlí jim to na příkladu býčka: Pokud lidé porazí býčka, aby měli na obživu, musí přesnou polovinu obětovat Diovi a druhou mají pro sebe. A stejným dílem se tam stane se vším. Pokud tedy Diovi obětují maso (nemohou jen polovinu masa, to by bylo neuctivé, vždycky vše jako jeden celek), zbudou jim jen kosti, šlachy a střeva. Stejně tak se stane například s jejich obilím. Zrno dostane Zeus a plevy zůstanou lidem. Když však dají Diovi plevy a sami si budou pochutnávat na mase, vezme to nejvyšší bůh jako urážku. Těžko rozchodí, že se sami krmí šťavnatým masem a jemu pohodily kosti a zbytky. Do příští večeře proto musí lidé vymyslet, jak uctít Dia tak, aby byl spokojen, ale aby ani oni nemuseli jen ohlodávat samotné kosti. A to je velmi těžký úkol. Středa: Dnes je velice náročný den. Lidé musí vymyslet oslavou píseň či báseň na bohy Olympu a ještě vyřešit otázku obětí Diovi tak, aby sami nehladověli a boha si přitom nepohněvali. 9

11 Večer: Po večeři je třeba nachystat zvolené oběti pro Dia. Pokud lidé nepřijdou na to, že by měli Dia nějak ošidit a nechat vybírat jeho (ani přes nenápadná drobná vnuknutí od nás), zajistí to za ně Prométheus, který chytře vyvrátí všechny jejich hloupé nápady a přesvědčí je o svém. Celé to bylo o tom, že Prométheus postavil před Dia dva kožené vaky. Jeden obsahoval chutné maso na vrchu zakryté střevy a žaludkem což nevyhlíželo nijak vábně. Druhý obsahoval kosti a šlachy a na vrchu byl krásný voňavý tuk předzvěstí vynikajícího tučného masíčka :o)) Zeus se dal oklamat a vybral si vak s tukem na povrchu. Tak zůstalo lidem maso. Naše dva balíčky budou v podobném duchu, jen to maso kosti atd. zaměníme něčím jiným. Když Zeus zjistil, jak byl ve své naivitě podveden, již své rozhodnutí nemohl vzít zpět a proto se rozhodl, že lstivým lidem sebere oheň. Jak učinil, tak se i stalo. V celém táboře vyhasne oheň. I v kuchyni a ve sprše, pod Bobšem, takže s tím počítejte. Dnes nebude žádná večerní sprcha. Musíme maximálně dodržet ducha a dopad tohoto činu. Je to velice nutné. Maximálně můžeme udělat to, že Prométheus udrží do půlnoci alespoň oheň v kuchyni či Bobšovi, ale bude to pro něho velice namáhavé (je to přeci jen také bůh a Titán). To aby se všichni ještě stihli umýt. Jest třeba to vše velice zdramatizovat. Prométheus se rozejde s lidmi s tím, že se pokusí najít nějaké řešení. Před večerkou si Prométheus všechny lidi svolá do Diova chrámu a sdělí jim, že se za pomoci bohyně Athény pokusí získat pro lidi oheň z Olympu. Protože je to však velice nebezpečné a Zeus by se to mohl dozvědět, budou se lidé muset následující den sami vypravit na náročnou cestu k Olympu, kde na ně bude skrytě čekat Prométheus, aby se pokusil získat oheň. Budou však musit čelit mnoha nástrahám samotné cesty a Zeus se jistě pokusí jejich cestu zhatit nebo alespoň vyzvědět, kam vlastně jdou. Nikdo z lidí nesmí Diovi vyzradit, kam mají namířeno. Je třeba si uvědomit, že Zeus nosí symbol své moci (onen talisman s písmenem Z ) a podle něho lze jasně poznat, že jde o lest. Pokud někdo něco prozradí, celý jeho oddíl dostane trestný úkol, což ho podstatně zdrží v jeho cestě. Každý oddíl totiž ponese jednu pochodeň a pokud se ji podaří doručit Prométheovi, může se on pokusit získat z Olympu oheň. Když se Prométheus vrátí z Olympu, musí oddíl hořící pochodeň dopravit do osady. Jen po příchodu všech pochodní se rozhoří oheň v Diově svatyni. //Každá pochodeň zažehne jeden oheň v osadě. První v kuchyni (aby se nějak vysvětlilo, že již od odchodu dětí se pilně vařilo). Druhý v Bobšovi, třetí ve sprše, čtvrtá pochodeň dovolí zapalovat ohně kdekoliv po světě (svíčky apod.), pátá zapálí oheň ve svatyni Dia, šestá dokáže bohům, že lidé se jen tak nevzdávají. Čtvrtek: Snídaně je studená, oběd také. Nejlepší by bylo vyrazit na cestu k Olympu po svačině během dopoledne, protože opravdový oběd bude následovat hned po tom, co se vrátí s pochodněmi. Všichni v osadě budou totiž tvrdit, že oheň v kuchyni se najednou rozhořel. (Bude to v samé chvíli, kdy Prométheus předá první zapálenou pochodeň jednomu z oddílů.). V chrámu Dia naleznou zprávu od Prométhea, že se mají večer vydat k chrámu bohyně Athény. A v pátek večer, že mají zapálit velký oheň, aby všichni bohové viděli, že lidé zas oheň mají. Přesný průběh cesty k Olympu je uveden na konci CTH. Večer: Athéna všechny uvítá ve svém chrámu a pogratuluje jim k získání ohně a tím i k zasloužení si místa na zemi. Díky tomuto odvážnému činu všem dokázali, že se umí postavit i bohům. Protože Prométheus získal oheň na Olympu tajně, zřejmě se nyní někde na nějaký čas skrývá. Na závěr vyzve všechny lidi k pořádání her a oslav na počest všech bohů a hlavně Dia, aby si ho tím udobřili. Tyto hry musí být zakončeny nocí planoucích ohňů ve všech svatyních bohů. Pátek: Dnes dopoledne a odpoledne po slavnostních hrách bude čas věnován stavbě večerního ohně a přípravám programů k táboráku. Po obědě proběhnou slavnostní hry, tedy přesněji soutěže v nichž získají lidé žetony, za které si mohou pořídit nějaké drobnosti v obchoďáčku. Večer zaplane 10

12 slavnostní táborák, který bude vycházet ze čtyř menších ohňů. V hodinu Há se ti, kteří ještě nešli spát, vydají s hořící svíčkou ke svatyním a zanechají ji tu hořet jako poctu bohům a bohyním, kteří jim byli nakloněni. Po návratu všech lidí do tábora obejdeme svatyně a svíčky sfoukneme, aby někde nevznikl požár. Na večerním táboráku se objeví Prométheus, pronese pár slov o vítězství lidí a o tom, že se mají všichni po svítání rozjet do světa, aby se šikovní lidé rozšířili po celé Zemi. Ještě jednou připomene všem zapálit svíce ve svatyních a pak zmizí. Sobota: Dopoledne proběhne ve znamení balení a odjezdu dětí. Pak se uklidí tábor, sbalí se a odjedou vedoucí a bohové zůstanou na své hoře sami. Pandořině skřínce stejně nikdo neunikne. Tak proč na to čekat zrovna pod Olympem. Nyní následuje přesný popis některých výše jmenovaných činností: Obsah plakátu zvoucího na Božskou komedii : Tento plakát velikosti alespoň A3 musí oslovovat lidi i bohy. Musí obsahovat jméno Božské komedie, která bude ten den sehrána, jména všech účinkujících, čas a místo konání a nějaké to komické vstupné pro lidi (bohové jsou samozřejmě zváni zdarma však se to koná na jejich počest). Plakát musí být dostatečně včas a veřejně vyvěšen. Turnaj lidských schopností: sobota 9.7. osmý den Jak již bylo řečeno, soutěží se v pěti disciplínách, které předvedl Athénin Hrdina. Jsou následující: 1) hod oštěpem do dálky Každá skupina lidí může postavit dva své borce, kteří mají po jednom hodu do dálky. 2) skoky v pytli na čas Každá skupina lidí může postavit dva své borce, kteří musí zdolat rovnou sprintérskou trasu skákáním v pytlích formou štafety. Vždy jeden tam a druhý zpět. 3) slalom s pneumatikou zakončený jejím navlečením na kůl Na tuto disciplínu může každá skupina lidí nasadit libovolný počet svých borců. Jejich cílem bude dopravit slalomovou tratí přes různé překážky velikou pneumatiku k velkému kůlu a tuto pneumatiku na něj navléci. 4) závody vozatajů na válečných vozech (slalom) Posádku vozu tvoří vozka a Hrdina. Tedy dva borci. Této disciplíny se musí aktivně účastnit všichni zbývající členové každé skupiny. Takže jsou nakonec čtyřmi disciplínami využiti všichni lidé. 5) prolézání celého oddílu obručí Předchozí disciplíny se plní postupně, vždy každou všechny skupiny lidí. Pátá disciplína jest zastoupena celou skupinou lidí. Kdo má v oddíle více lidí, bude mu prolézání obručí asi o chvilinku déle trvat, ale zase to vyváží fakt, že mohl na silácké disciplíny (navlékání pneumatiky, tahání válečného vozu) použít více lidské síly. V tomto turnaji mezi sebou nesoutěží jednotlivé skupiny lidí, ale všichni se snaží co nejvíce přiblížit výkonům Athénina Hrdiny, což jim zajistí větší přízeň bohů. Ti nejlepší dokonce mohou být prohlášeni za hrdiny. Na závěr všichni účastníci vzdají holt bohyni Pallas Athéně. 11

13 Válečný turnaj na počest boha Área: - pondělí desátý den Áres miluje boj a válčení. Proto by mu lidé znalí válečného umění mohli imponovat. Toto je turnaj kde mezi sebou zápolí jednotlivé skupiny lidí. Zápolí, která z nich je lepší. Musí to tak být, protože Áres miluje ty, kteří chtějí dosáhnout nejvýše a být nejlepší. Turnajové disciplíny jsou dvě: a) Boj u kůlu Bojují proti sobě vždy dva protivníci vybraní losem ze všech šesti nominovaných borců. (Šest oddílů šest borců) Každý z nich má zavázané oči, a je přivázán v pase na provaz, jehož druhý konec na po několika metrech přivázán ke kůlu. Oba borci jsou ozbrojeni látkovými palcáty namočenými v barvě, aby byly zásahy jasně patrné. Každý protivník má jinou barvu. (Všude uvádím pojem borec, ale klidně to samozřejmě může být i borkyně.) Oba borci mají jen určitý krátký časový limit, aby toho druhého zdolali. Pokud se jim to nepovede, nasadí za ně jejich skupina jiného borce. Tito dva borci mají kratší časový limit a pokud ani v něm někdo někoho neskolí, oba končí. Vítězové soubojů samozřejmě postupují stále výš a výš, až nakonec zbude ten nejlepší, který je označen vavřínovým věncem. b) Souboj válečných vozů Osádku vozu tvoří vozka, který je po dobu boje nezranitelný a Hrdina, který je vyzbrojen malým štítem a obuškem namočeným v barvě z minulé disciplíny. Koní může mít tento povoz podle libosti. Cílem je opět v časovém limitu zasáhnout protivníkova Hrdinu. Nesmí se bojovat přes vozku a pokud je zásah udělen z vozu, který zrovna stojí, není zásah platný. Zásahy se tedy mohou udělovat pouze za jízdy, což vyžaduje dobrou práci vozky a koní. Zásah do ruky či nohy je poloviční. Dva takové teprve Hrdinu vyřadí. Do těla a hlavy je zásah smrtící. Pokud v časovém limitu nikdo nevyhraje, oba Hrdinové odpadají. Zde jest třeba nastíniti, kdo jakou božskou roli sehraje: Zeus standardně Xxxxxx, jinak všichni ostatní a Xxxx Prométheus Xxxxxxxxx? Poseidón Xxxxxx? Apollón Xxxx? Hermés Xxxxxx? Héfaistos Xxxxxxxxx Áres Xxxx? Héra Xxxx? Hestia Xxxx? Athéna Xxxxx? Démétér Xxxxx? Afrodita Xxxxx? Artemis Xxx Xxx? Jsou zde uvedeny mé návrhy. Pokud by někdo chtěl hrát jinou roli, nechť mě informuje. Samozřejmě předpokládám, že si podle výše uvedeného popisu bohů nachystáte potřebné kostýmy a jiné doplňky. Veliké věci jako monumentální stavby či hromady vavřínových věnců snad nějak dáme dohromady společně, pokud o ně bude někdo z vás žádat. 12

14 A již vrcholná část tohoto příběhu míří k nám cesta k Olympu a zase zpátky. Jak již bylo kdesi v této táborovce zmíněno, vydají se ohně chtiví lidé cestou necestou k hoře Olymp, kde na ně bude čekat Prométheus. Cestou budou muset překonat nástrahy přírody a jejích obyvatel i dotěrnost a zvědavost Diovu. Nesejdou se všichni společně u hory, protože jakmile jedna skupina lidí dorazí a předá Prométheovi pochodeň, ten se okamžitě za pomoci Pallas Athény vkrade na horu a zapálí pochodeň o Héliův vůz. Pochodeň přinese lidem a ti se vydají opět stejnou cestou zpět. Překážky přírody tedy musí zdolat opět a tentokrát s hořící pochodní, která nesmí vyhasnout. Jinak by se museli vrátit a zapálit si ji od jiné skupiny či opět za pomoci Prométhea. Ti z nás, kteří zůstanou v táboře pak zajistí, aby navrátivší lidé divoce nepobíhali s pochodněmi po lese, alebrž je umístili na slavnostní a důležité místo. S příchodem poslední skupiny s ohněm se všichni sejdeme ve svatyni Dia, abychom si přečetli Prométheův vzkaz. Na trase se překážky dělí na přírodní překážky a několik málo setkání. Takže část z nás bude hrát nějakou tu roli na stanovišti. Dionýsos nám pomůže: Protože se jistě najde nějaký nápad, který bude třeba patřičně uvést, nabízí se nám postava boha Dionýsa s jeho družinou rozjásaných satyrů. Pokud takovýto průvod bláznů projde táborem, zcela jistě na sebe strhne pozornost a náš bůh vína a veselosti může zadávat úkoly jaké nás jen napadnou. Protože se loni přílohy instalované mnou i vámi na internetu tolik osvědčily, rozhodl jsem se letos všechny přílohy a nápady na činnosti přiložit výhradně během jara na internetové stránky této táborové hry. Díky tomu můžeme použít některé věci z předchozích ročníků (jako třeba morseovka, azimut, ohně apod. protože to se, co pamatuji, nemění) a já si tak budu dokumentovat svoji přípravu. Doufám, že i letos se najde někdo, kdo přispěje svými nápady do našeho společného díla. Nuže adresa: 13

15 Tabulka rozvržení jednotlivých dní: Č.d. den dopolední 1.odpolední 2.odpolední večerní noc poznámka 2.7. příjezd dětí a nástup u Dia a 1. stvoření lidí So ocedulkování Héry Ne 4.7. Po 5.7. Üt 6.7. St 7.7. Čt 8.7. Pá 9.7. So Ne Po Út St Čt Pá So ranní návštěva Érose příprava a cesta k Olympu příprava táboráku a programů balení a odjezd dětí turnaj lidských schopností rodičové drazí Válečné hry cesta k Olympu odpolední slavnostní hry balení a odjezd vedoucích příprava k táboráku Přikování Prométhea (dublér) nástup: Poseidón a Zeus nástup: Afrodita nástup: Athéna scéna s Hrdinou nástup: Hermés nástup: Artemis nástup: Áres nástup: Démétér nástup: Héfaistos nástup: Hestia nástup: Apollón, Zeus a Prométheus nástup: Zeus Prométheus nástup: Athéna táborák otevření skříňky Pandorou ztráta ohně noc ohňů noc před bouří U: Héra Božská komedie U: Poseidón lodě a vozy U: Zeus pozvat hosty U: Afrodita barevné šaty a šperky U: Athéna turnaj schopností U: Hermés šifry, azimut, orientace U: Artemis živočichové, lov laně U: Áres válečný turnaj U: Démétér rostliny, pěstování U: Héfaistos ohně, výrobky U: Hestia božská ambrózie U: Apollón oslavná báseň či píseň U: Zeus oběť pro Dia U: Prométheus cesta k Olympu U: Athéna hry a noc ohňů THE END Nezapomeňte, že každý oddíl musí za některého soumraku sehrát Božskou komedii. Šest oddílů na to má jen cca 10 dní. Nezapomeňte, že se bude objevovat Éros a jeho zákeřné šípy. Nezapomeňte se všichni vybavit patřičným kostýmem podle toho, jaké bohy či bohyně hrajete a pokud zrovna nebudete hrát boha či bohyni, měli byste mít nějaký neutrální kostým Prométheova služebníka a pomocníka. 14

16 Jak se lidé oblékali ve starověkém Řecku: Ženy i muži nosili dlouhý, z velké plachty nařasený chitón, což byly obvykle dva obdélníky sešité po stranách, sepnuté na ramenou sponami a přepásané v pase. Při cestování, v chladných dnech a podobně, se oblékal přes chitón malý plášť nazývaný chlamys. Staří muži, aristokraté a vážení občané nosili zvláštně nařasený, plášti podobný himation. Z tohoto popisu vyplívá, že je pro naše oblečení jako základ třeba dva obdélníky látky, které jsou podélně sešity. Obvykle si jednoduchý kostým šijeme tak, že obdélník přehneme na polovinu, sešijeme strany (v nich vynecháme jen otvory na ruce) a nahoře uprostřed ohybu vystřihneme otvor pro hlavu. Takzvaný pytel. Chitón však není tvořen ohnutou látkou. Vezměte dva dlouhé obdélníky látky, přeložte je na sebe a po stranách sešijte jen pod paže. Nad rameny se obě látky (jejich rohy) spojí sponou, čímž vznikne otvor pro hlavu. Mužům sahal chitón většinou těsně pod kolena, ženám po kotníky, někdy i níže. Chitón byl nařasený, takže ho nesmíte ušít moc úzký. V pase pak dámy volí obvykle širokou stuhu či jemný opasek, pánové stuhu a opasek podle vkusu a povahy. Okraje látky chitónu lze obšít lemovkou obyčejnou nebo zdobnou, aby výsledné dílo bylo dokonalé, hodno lidí co by díla bohů. Pokud se hodláte inspirovat výše uvedeným obrázkem a vyrobit si i plášť (chlamys) pro chladnější počasí, neváhejte. Každý takový doplněk vás jen více přiblíží tomu správnému vzhledu, jaký Zeus a ostatní bohové Olympu vyžadují. Chitón je opravdu jen obdélník látky. Detail ohybu a upevnění látky na ramenou. 15

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Staré řecké báje a pověsti

Staré řecké báje a pověsti Staré řecké báje a pověsti také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Martina Drijverová Ježíš a jeho příběh Gulliverovy cesty převyprávěla Jana Eislerová Staré

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Olympané. Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér. Zeus. Héra

Olympané. Poseidón, Hádés, Héra, Hestia, Démétér. Zeus. Héra Olympané je souhrnný název dvanácti nejvýznamnějších řeckých bohů, odvozený od jejich sídla na vrcholu pohoří Olympu mezi Thessalií a Makedonií. Nejvyšším bohem z nich byl "vládce bohů a lidí" Zeus; dalšími

Více

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např.

Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Přehled olympských a dalších bohů Řecké jméno Latinské jméno Oblast působnosti Symbol Manžel/ka: Zeus Často má různé epitety jako např. Jupiter Po svržení Krona se stal vládcem bohů, ačkoliv si rozdělil

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Základní pojmy. antika polis slohy: dórský, jónský, korintský tympanon karyatida amfora freska amfiteátr kalokagathia pantheon

Základní pojmy. antika polis slohy: dórský, jónský, korintský tympanon karyatida amfora freska amfiteátr kalokagathia pantheon STAROVĚKÉ ŘECKO Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověkém Řecku s přírodními podmínkami a s řeckou kulturou. Základní pojmy antika polis

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Anotace:Báje o Prométheovi-doplňování klíčových slov, rozhodnout zda jsou pravdivá, nepravdivá tvrzení.

Anotace:Báje o Prométheovi-doplňování klíčových slov, rozhodnout zda jsou pravdivá, nepravdivá tvrzení. Název šablony klíčové aktivity: Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Báje

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 1. díl FRANTIŠEK RYTÍŘEM František žil už hodně dávno. Ve 12. století. Pocházel z italského města Assisi. Když se narodil, dostal jméno Jan, italsky Giovanni. Jeho tatínek,

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Mýty a bohové slovem i obrazem

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Mýty a bohové slovem i obrazem Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Mýty a bohové slovem i obrazem Přečtěte si následující charakteristiky antických bohů a řekněte, kdo se za nimi skrývá sama ze sebe

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým bohům a hvězdám

Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým bohům a hvězdám Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým bohům a hvězdám Žilo kdysi sedm bratrů - loupežníků. Doslechli se, že na samém konci země,

Více

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech Šaty dělají člověka Paní učitelka o sebe musí dbát, protože se na ni dívají žáci či již vyspělí puberťáci a ti nenechají na super ulítlém ohozu ani nit suchou. Pan majitel malé firmy chodí, jak se mu chce,

Více

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ROČNÍK Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_9_Starověký _Řím _III_Apollo_Diana_Merkur_Minerva_Venuše

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

Celotáborová hra. Osidlování Skotska

Celotáborová hra. Osidlování Skotska Celotáborová hra Osidlování Skotska Práce je určena jako inspirace k celotáborovým hrám nabízím k ní různé obměny a samozřejmě z ní lze využít i jednotlivé dílčí hry. Sára Sichingerová T.O. Spartakovci

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus.

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Základy filozofie Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Neboť kdysi i dnes pobízí lidi k filozofování údiv. Kdo se však táže a je udiven, pociťuje nevědomost. Aby tedy unikli nevědomosti,

Více

2. ČÁST CELOTÁBOROVÉ HRY: BODOVÉ HODNOCENÍ V PRVNÍ ČÁSTI CELOTÁBOROVÉ HRY ZASEDÁNÍ FÉNIXOVA ŘÁDU

2. ČÁST CELOTÁBOROVÉ HRY: BODOVÉ HODNOCENÍ V PRVNÍ ČÁSTI CELOTÁBOROVÉ HRY ZASEDÁNÍ FÉNIXOVA ŘÁDU CELOTÁBOROVÁ Pro letošní 1. ročník našeho tábora Parťáci jsme zvolili celotáborovou hru na motiv knihy J. K. Rowlingové Harry Potter. Děti budou rozděleny do oddílů a následně budou rozřazeny do čtyř kolejí

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Šachy v přírodě 2 Šachy v přírodě 2

Šachy v přírodě 2 Šachy v přírodě 2 Šachy v přírodě 2 Ve sváteční den, 8. 5. 2015, se uskutečnil druhý ročník čelákovické akce Šachy v přírodě. Na začátku akce byl trošku ztřeštěný nápad nenechat děti jen sedět za šachovnicí, ale přimět

Více

Hledej, najdi a udrž si přítele Search, find and keep a friend

Hledej, najdi a udrž si přítele Search, find and keep a friend Milí skautští vedoucí, srdečně vás vítáme na letošním Intercampu v Německu. Jako vždy proběhne o Svatodušních svátcích 9.-12. května, tentokrát v Bernkastel-Kues na řece Mosele. Chceme umožnit, aby se

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur

EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur EU_12_sada2_15_ČJ_Sen noci svatojánské_dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

Otázka: Kultura starověkého Řecka. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MichaelaS. Mytologie a náboženství. - mytologie

Otázka: Kultura starověkého Řecka. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MichaelaS. Mytologie a náboženství. - mytologie Otázka: Kultura starověkého Řecka Předmět: Dějepis Přidal(a): MichaelaS Mytologie a náboženství - mytologie soubor mýtů a legend národa dochovaly se v tradici je základem řecké kultury poskytuje jistotu

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU Na následujících stránkách najdete jednotlivé karty vyobrazující zbraně či bojovníky, které si družstvo DOBYVATELÉ volí během hry. Na každé kartě je napsáno PŘEDNÍ STRANA

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Blíží se finále. Hrajte o zájezd do Legolandu pro celou rodinu a o kreditů!

Blíží se finále. Hrajte o zájezd do Legolandu pro celou rodinu a o kreditů! Blíží se finále. Hrajte o zájezd do Legolandu pro celou rodinu a o 10 000 kreditů! Luštili jste, stříhali, malovali, zkrátka jste se s námi drželi hesla, že nuda je trestný čin? Právě teď přichází ta správná

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Název: Pravděpodobnost a běžný život

Název: Pravděpodobnost a běžný život Název: Pravděpodobnost a běžný život Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 3. (1. ročník

Více

6. Apollónské a dionýské prvky v eurytmii I/ apollónský princip

6. Apollónské a dionýské prvky v eurytmii I/ apollónský princip 6. Apollónské a dionýské prvky v eurytmii I/ apollónský princip "Apollónský" a "dionýský" jsou termíny použité filozofem Friedrichem Nietzschem (1844 1900) v díle Zrod tragédie (1872) pro označení dvou

Více

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik 2015 ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory KALENDÁŘ AKCÍ 2015 LEDEN - DUBEN TVOŘiVÉ DOPOLEDNE - MASOPUST - VýROBA MASEK 16. 1. 2015 (pátek 9.30-11.30) WORKSHOP - MALOVÁNÍ NA SKLO

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR:

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR: NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6B_10_Mytologie Antické

Více

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Téma: vánoční a předvánoční zvyky Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Autor: Lucia Baranová a Monika Beranová Cíle programu: seznámit se a připomenout si zvyky spojené s Vánocemi Aktivita 1 : poznávání

Více

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka Prostředí: louka, hřiště Počet hráčů v družstvu: 6 20 (turnaj: 10 + 4 náhradníci) Gorka Morka Tato hra vychází z pravidel hry Russkaja lapta (Zapletal; Velká encyklopedie her 3). Na našich táborech jsme

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Dovednosti. Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou

Dovednosti. Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou Základní povolání Bojovník Dovednosti Pěší boj zblízka proti lidem a zvířatům (Tělo) Boj zblízka: útok, obrana, finty Používání a využívání zbraní a zbrojí: krytí se štítem před šípy, proražení dveří zbraní,

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

šperky z olivového dřeva

šperky z olivového dřeva Země původu: Španělsko OBSAH Náhrdelníky... 2 Náramky... 12 Náušnice... 31 Růžence... 36 Prsteny... 37 Spony... 39 Náprstky... 40 Zátky... 42 Vidlička... 43 ELEGANCE, ENERGIE, ESTETIKA Šperk z olivového

Více

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor?

Proč jste si vybral za místo svého zahraničního studia zrovna Turecko? Co pro vás byl rozhodující faktor? Dnešní rozhovor nás zavede to země Tisíce a jedné noci do Turecka. Student FMMI Bc. Jiří Strejc absolvoval na zahraniční univerzitě jeden semestr. Čtěte s námi, jak ho prožil. Proč jste si vybral za místo

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU

SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU SKUPINOVÝ PROGRAM NA OBJEDNÁVKU /Pro skupiny více jak 10osob, nebo dle individuální domluvy/ LANOVÉ AKTIVITY /ADRENALIN A ZÁBAVA/ Připravíme pro vás slaňování z mostu, lezení po skále, superadrenalinové

Více

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13 Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: PoznejBibli biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. lekce: Mojžíš Hod beránka Přečti si: Exodus 12,1-14 a 29-36 a 50-51 Klíčový

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská

Zakroužkuj správné odpovědi: 1. Jak se nazývala kultura, která následovala po minojské? a) římská b) mykénská c) tuniská č. 8 název Řecko společenský vývoj, řecká jména anotace Pracovní list je zaměřen na upevnění poznatků o starověkých civilizacích v Řecku mykénská kultura. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Nejnižší počet bodů pro cenu 260 200 140 429

Nejnižší počet bodů pro cenu 260 200 140 429 MEMORIÁL RUDOLFA KRISTLA -ZKUŠEBNÍ ŘÁD Pro ZŘ MRK platí "Všeobecná část Zkušebních řádů pro zkoušky z výkonu loveckých psů" platných od 1.1.2008. Tabulka MRK Předmět Nejnižší zn. pro Koef. Maximum I.c.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST

Ahmet Ümit Byzantion Bájné město krále Byzase Konstantinopolis Konstantinovo hlavní město HOST HOST Ahmet Ümit Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz AHMET ÜMIT ISTANBULSKÉ MEMENTO U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15. Název materiálu: Starověké Řecko - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/15 Název materiálu: Starověké Řecko - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Mgr. Petra Březinová VY 32 INOVACE 16/15 Dějepis/6.ročník

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M).

N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M). A. TURISTICKO - TÁBORNICKÁ OBLAST O ORIENTACE N M S I N První člen hlídky určí pomocí buzoly 4 základní světové strany. Druhý člen hlídky ukáže na mapě 4 základní světové strany. Třetí člen hlídky určí

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více