O bozích a lidech CTH 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O bozích a lidech CTH 2005"

Transkript

1 O bozích a lidech CTH 2005

2 Na dno Tartaru dopadne kovadlina za devět dní, my máme na přesvědčení bohů o našich schopnostech dní deset, což je vlastně fůra času. Sv. Tato táborová hra je věnována všem, kteří se nevzdávají lehce. 1

3 Úvod: Na počátku všech věcí se matka Země vynořila z Chaosu a ve spánku porodila syna Úrana. Prvními jejich dětmi byli tři Storucí a pak tři jednoocí Kyklópové. Po té, co Úranos svrhl své syny Kyklópy do Tartaru (podsvětí), zplodil s matkou Zemí Titány. Matka Země je přesvědčila, aby Úrana napadli. Bylo jich sedm a vedl je Kronos. Titáni pak vysvobodili Kyklópy z Tartaru a všichni odměnili Kronose vládou nad zemí. Jakmile však Kronos získal nejvyšší moc, znovu Kyklópy a Storuké uvrhl do Tartaru a vzal si svoji sestru Rheiu. Matka Země a jeho umírající otec Úranos však předpověděli, že ho svrhne jeden z jeho potomků. Proto Kronos každý rok své dítě spolkl. Hestii, Démétru. Héru, Háda a nakonec Poseidóna. Rheia zuřila, a když se narodil Zeus, dala Kronovi místo něho zabalený kámen. A Dia ukryla jinde. Kronos po Diovi pátral, ale marně. Na radu Titánky Métidy navštívil Zeus matku Rheiu, která ho učinila Kronovým číšníkem a opatřila mu dávidlo, které Zeus nalil Kronovi do pití. Kronos se napil a vydávil všechny Diovy sourozence. Ti radostně vyskákali a žádali Dia, aby je vedl do války proti Titánům. Titáni si zvolili za vojevůdce obrovitého Atlanta, protože Kronos už nebyl žádný mladík. Po desetileté válce předpověděla Diovi matka Země, že zvítězí, pokud vysvobodí a vezme na svoji stranu Kyklópy a Storuké z Tartaru. Zeus tak učinil. Od Kyklópů dostal Zeus blesk, jeho bratr Hádes helmici neviditelnosti a Poseidón trojzubec. Zatímco naši tři Storucí vrhali po Titánech díky svým mnoha rukám neuvěřitelné množství kamenů, vkradl se neviditelný Hádes ke Kronovi a sebral mu zbroj. Poseidón ho pak zaměstnával svým trojzubcem natolik, že ho mohl v nestřeženém okamžiku Zeus srazit bleskem. Tak byli Titáni poraženi a zavřeni do Tartaru, kde je střežili Storucí. Kyklópové vyráběli pak pro Dia a ostatní bohy spoustu fajnových věciček. S ohledem na Rheiu a Métidu (které byli Titánky) byly ostatní Titánky ušetřeny. Vojevůdce Atlas musel od té doby za trest nést na svých bedrech nebeskou klenbu. Na straně bohů se však objevilo i několik Titánů. Oceán, který byl nestranný a tak se nepřipojil k nikomu. A chytrý Prométheus se svým bratrem Epimétheem. Prométheus totiž tušil, jak to dopadne a proto významně pomáhal na straně bohů. Bratři si pak losem rozdělili vládu. Hádes si vylosoval podsvětí, Poseidón moře a Zeus nebe a zemi. Zeus samozřejmě podváděl a losování upravil. Když už to s Diem vážně nebylo k vydržení, smluvili se ostatní bohové na Olympu, a když zrovna spal, sebrali mu blesk a svázali ho stem uzlů. Zeus se strašně rozzuřil, ale nebylo mu to nic platné. Jenže jedna blíže nejmenovaná královská dcerka abych to zase moc nerozváděl, našla Storukého, který hned všech sto uzlů najednou rozvázal a Zeus byl volný. A hnedka všechny srovnal do latě. Héru, protože vzpouru vedla, pověsil za zlaté náramky na zápěstí a na nohy jí přivázal kovadliny. Apollóna a Poseidóna poslal za trest sloužit jistému nejmenovanému králi, kterému prý tihle dva mimo jiné postavili jakousi Tróju.Všichni bohové musili po té slíbit, že se již nikdy proti Diovi nepostaví. Vůči Héře to bylo vcelku kruté, ale jediný, kdo se ozval byl Héfaistos (však byl synem Dia a Héry). Zeus se dožral a mrštil Héfaistem o zem, až si ten chudák zpřelámal nohy a všechno ostatní. Naštěstí ho však našli lidé a vyléčili. Héra, když už byla zase v pořádku a zjistila, že Héfaistos je výjimečně zručný kovář a vlastně rodem bůh, sebrala ho lidem a umístila do úžasně vybavené kovárny na Olympu. Za ženu dostal Afroditu, která zrovna toho pochroumaného ošklivku moc věrně nemilovala. Ale to zase odbočuji. Jako ukázka klasických rodinných vztahů na Olympu to snad stačí Ostatně Afrodita (samozřejmě podle jedné verze dcera Dia a..) se vyspala s Áreem a Héfaistos je chytil do sítě a přizval ostatní bohy no nechme toho. O ničem jiném totiž tyhle pověsti o bozích z Olympu a okolí vlastně nejsou. Vraťme se k naší táborové hře. Úvodní scéna: Když byli Titáni v suchu tedy v Tartaru, zjistil Zeus, že zem je pustá, což je nuda. Přikázal proto Titánům Prométheovi a jeho bratru Epimétheovi, aby stvořili různé tvory. Epimétheus se toho hned s vervou chopil. Tuhle dal tvorovi sílu, jinému obratnost, jinému vytrvalost, a protože nebyl zrovna nejrozumnější, nakonec mu zbyl člověk a jemu už holt nic nezbylo. Tak tu byl člověk nahý a hloupoučký. Zeus se proto rozhodl člověka vyhladit, ale Prométheus se ho ujal a učil ho všemu možnému, co znal sám, nebo se naučil např. od Pallas Athény. A to je úvodní scéna naší táborové hry. A teď k průběhu tábora: Podle Dia byli lidé tak ubozí, že je chtěl zničit. Ale Prométheus se jich zastal a rozhodl se je vzdělat. Zároveň je přiměl, aby si získali přízeň ostatních bohů, kteří by se za ně u Dia přimluvili. A tak se lidé učí a snaží se získat přízeň ostatních bohů. A teď skoro k závěru: Bohové se přimluvili ( i Áres, protože přišel na to, že lidé rádi válčí, což jeho taky baví ale to jen tak mimo) a poslední úkol zadal sám Zeus. Lidé mají vybrat, co budou dávat jako oběti do svatyní samotného Dia. Prométheus použije lsti podle pověstí (maso zakryté ve vaku žaludkem a kosti zakryté ve vaku tukem) a protože oklamaný Zeus si vybere tuk a v něm kosti, a tudíž maso zůstane lidem, naštve ho to tak, že lidem sebere oheň. A nyní již skvělé finále: Prométheus s pomocí již vzdělanějších a šikovnějších lidí se dostane na Olymp, kde s pomocí Pallas Athény si připálí pochodeň od Héliova vozu a skrytý uhlík donese lidem, kteří si ho musí donést do tábora. Pak se už jen slaví, jak to vše dobře dopadlo a jede se domů. A to, že naštvaný Zeus nechá Prométhea přikovat Héfaistem v Kavkazu a Epimétheovi pošle Pandoru, která posléze vypustí na lidi všechny strasti a zla, to je již jiný příběh 2

4 Bohové Olympu: Zeus nejvyšší vládce nad bohy i lidmi. Bůh hromů, počasí a vegetace. Původně bůh nebe. Neustále se hašteřil s Hérou, už jen proto, že uháněl kdejakou Titánku, bohyni, nymfu i ženy smrtelníků s nimiž většinou měl potomky. Což Héra nenesla zrovna moc chladně. Nafoukaný, panovačný. Ovládá blesk. Syn Rhey a Krona. Afrodita bohyně smyslné lásky, krásy a plodnosti, nejkrásnější z antických bohyň, dcera Dia a Titánky Dióny. Podle jiné verze se zrodila u břehů ostrova Kypr po té, co do mořské pěny dopadly genitálie vykleštěného Úrana (když ho sesadil Kronos). Manželka Héfaista, kterému zrovna echt věrná nebyla. Vlastnila tzv. Afroditin pás která žena ho nosila, probouzela v mužích vášeň a oslabovala jejich vůli. (Občas si ho půjčovala i Héra na Dia.) Apollón bůh slunečního světla, básnictví, věštby, výtvarných umění, hudby, pořádku, moru i uzdravení, lukostřelby ), patron vědy a vůdce Múz. Syn Dia a Létó. Otec Orfea. Hrál na Lyru a nosil posléze věnec z vavřínů, když se ve vavřín proměnila jistá slečna, kterou marně uháněl. Arés krutý bůh války a boje, surový, obhroublý, zuřivý, hádavý, často přiopilý. Syn Dia a Héry. Milenec Afriodity. Ačkoliv spolu svedly dvě války, nikdy nevyhrál nad Athénou díky jejím lepším strategickým a taktickým schopnostem. Artemis bohyně lovu, přírody, svateb a měsíčního světla, patronka Amazonek. Dcera Dia a Létó. Sestra Apollóna. Může léčit a roznášet smrt a mor stejně jako její bratr. Panna. Žádný chlap u ní nikdy nepochodil. Athéna bohyně moudrosti, ochránkyně statečných mužů, patronka Athén (válečnická síla, inteligence, moudrost, vznešenost a krása). Vynalezla spoustu věcí, které se mimo jiné od ní naučil Prométheus, který to zase učil lidi. Velmi milosrdná. Vynikající taktik a stratég. Nikdy bitvu neprohraje. Ani proti Áreovi. Démétér bohyně plodnosti země, rolnictví, polí. Něžná duše. Od částečné ztráty dcery se již nikdy nesmála. No, unesl ji Hádes, protože se mu líbila a učinil z ní svoji ženu Persefonu. Héfaistos bůh ohně a řemesel (hlavně kovářství), velký umělec. Ohyzda a mrzout s velkou silou v pažích. Měl od pádu z nebe pochroumané nohy, takže mohl chodit jen se zlatými podpěrkami. Stejně mu v kovárně pomáhaly jím vytvořené ženy ze zlata a zlaté stoličky na kolečkách jezdily samy na porady bohů a zpět. Velice miloval svoji ženu Afroditu. Héra bohyně ochraňující manželství. Mohla udělovat věštecký dar a zase ho odebírat. Dcera Rhey a Krona. Manželka a sestra Dia. Stále spřádala nějaké intriky, aby se vypořádala se záletným Diem a hlavně s jeho milenkami a potomky. Otevřeně totiž Diovi vyhubovat nemohla. Hermés posel bohů a bůh obchodu, ochránce pastýřů a stád, poutníků, řečníků a zlodějů. Nejobratnější a nejlstivější ze všech bohů. Syn Dia a Maiy. Nosil berlu s bílou stuhou posla, kulatý klobouk, okřídlené zlaté sandály. Hestia bohyně domácího krbu a ohně, ochránkyně rodiny a obce. Nejlaskavější z bohů. Nejshovívavější, nejmírnější, nejbezúhonnější. Dcera Rhey a Krona. Poseidón nejvyšší bůh moří a bůh zemětřesení. Důstojný, nevrlý a hádavý. Jeho vůz táhli bílí koně s mosaznými podkovami a zlatou hřívou. Když jeho vůz jel po hladině moří, bouře utichaly a obludy mořské skotačily kolem něho. Vlastnil trojzubec. Neustále se přel o něco s Athénou a zavedl koňské dostihy. 3

5 Další použitelní bohové : uvádím pouze několik z nich a to ty, které budeme nebo můžeme v CTH využít k motivaci. Asklépios syn Apollóna. Bůh uzdravování a lékařství. Nakonec ho zabil Zeus bleskem, protože Asklépios oživoval zemřelé a Hádes si stěžoval, že mu mizí duše z podsvětí. Asklépios byl praotcem lékařů. Dionýsos Syn Dia a Semely. Bůh plodnosti, veselosti, zpěvu a vína. Mezi námi své místo na Olympu si vynutil násilím na všech na zemi, kteří ho museli uznat bohem, jinak s nimi pěkně zametl. Erós buď syn Afrodity a Area nebo se zrodil z počátečního Chaosu. Bůh lásky a smyslné touhy. Měl křidélka a luk se zlatými šípy. Neměl žádnou úctu k věku či postavení. Rozpustile střílel šípy po ostatních a tak v nich zažehával smyslnou touhu v jejich srdcích. Někdy používal pochodně. Hádés bůh podsvětí (Tartaru), vládl nad dušemi mrtvých a podsvětními bohy. Syn Rhey a Krona. Asi by měl být uváděn u ostatních hlavních bohů, ale nesídlil na Olympu nýbrž v Tartaru. Unesl Démétér její dceru a vzal si ji za ženu. Podobně je na tom Poseidón, ale ten je z nějakého důvodu v dvanáctce Olympanů uváděn. I když sídlil v moři. No nic. Hélios bůh slunce. Syn Titánů Hyperiona a Theie. Chronos bůh času Moiry sudičky bohyně osudu. Klóthó (Předoucí rozpřádala lidský osud), Lachesis(Udělující rozvíjela ho) a Atropos(Neodvratná ukončovala ho střihala nit života). Dcery Dia a Themis Seléné bohyně měsíce Nuže, dáme se do díla. Lidem jde o to, aby si na svou stranu naklonili ostatní bohy Olympu, kteří se pak jistě přimluví u Dia a ten, když uvidí, jak lidé nabyli nových dovedností a jak jsou s nimi ostatní bohové spokojeni, jistě upustí od úmyslu, vyhladit celé lidské plemeno. Všichni táboroví vedoucí a instruktoři jsou tu prvořadě v rolích menších bůžků, kteří pomáhají Prométheovi s lidmi. Pokud některý z bohů zadá lidem úkol, jsou následně tito bůžci informováni o přesných podmínkách splnění božích úkolů, které pak interpretují lidem. Takže si budeme moci náročnost úkolů přizpůsobovat podle sestavy svého oddílu. Musíme sehrát šest bohyň a sedm bohů. Dia si může během tábora zahrát každý z nás, protože nejvyšší bůh je všeobecně znám tím, že má mnoho podob. Každá bohyně i bohové budou mít proto na krku medailón s počátečním písmenem svého jména. Takže bude všem jasné, kdy se o koho jedná. (Tedy, kdy se hlavně jedná o Dia.) Stavby a předměty pro CTH: 1) Proxima svatyně Dia. Sestává z mnoha vysokých bílých sloupů s patkami, velkého bílého trůnu pro Dia a na podstavci mísou, kde hoří posvátný oheň bohů. 2) Svatyně jednotlivých bohů každý další Olympský bůh či bohyně mají v okolí osady svoji svatyni v různém stavu. Některá je svědomitě udržována, jiná se již rozpadá. Takže sloupy, kusy sloupů a jiných částí staveb. Obětní místa apod. Každá svatyně obsahuje symbol boha 4

6 či bohyně, jemuž/jíž svatyně patří. Symbol sestává z velkého počátečního písmene jména boha či bohyně a jeho symbolu (např. Artemis velké A a symbol luku a šípu). 3) Turnajový cirk na louce různé prolézačky, hřiště a kůly podle potřeby CTH. (budeme je budovat dopředu, ale umísťovat až podle potřeby) Hlavně velký kůl na souboje u kůlu. 4) Theátr stínové divadlo, místo, kde se budou všichni scházet za tmy, aby shlédli stínová představení. Divadlo se skládá z velikého plátna, za nímž hrají herci, kteří jsou různě nasvětleni reflektory. Diváci se tedy z druhé strany dívají na jejich stíny. 5) Válečné vozy. Dvě nebo tři dvoukolky. Válečné vozy tažené koňmi táborníky. Bude v nich jezdit Apollón, Artemis, možná Poseidón, ale hlavně táborníci na turnajích. Systém bohů: Během každého večera se díky Prométheovi či jiným přičiněním sejdou lidé s některým z bohů či bohyň a přednesou mu svoji žádost o podporu. Bůh či bohyně po nich bude chtít nějakou službu či naučení dovednosti. Její splnění musí být zakončeno přinesením obětí do svatyně konkrétního boha či bohyně. Každá skupina lidí bude mít symboly své skupiny, které bude vždy po splnění některé z povinností muset pověsit v konkrétní svatyni. Zda je splněno, hodnotí celý oddíl. Samozřejmě vševidoucími bohy jsme zde my vedoucí. Protože pokud bude symbol umístěn do svatyně dříve, než bude úkol splněn, je to ostuda a urážka bohů a následuje úkol za trest. Tyto trestné úkoly budeme vymýšlet podle potřeby za chodu tábora. Aby si lidé pojistili splněný úkol, musí ho navíc kdykoliv během dne mimo nástupy prezentovat některým ostatním lidem a tato prezentace musí být veřejná. Příklady: Oddíl při nástupu na oběd vyhlásí, že v poledním klidu pojedou jeho zástupci na válečném voze táborem, aby dokázali, že zvládli umění řízení vozů. Nebo: několik lidí se předvede jinému oddílu v batikovaných věcech, přinese jinému oddílu ukázat a pojmenovat několik rostlin.. Prostě vždy musí někomu z jiných oddílů prezentovat výsledek svého snažení. Program jednotlivých dnů: Sobota hned při vystoupení z autobusu dostanou všichni táborníci na krk ceduli na provázku. Chlapci s nápisem PRACH a dívky s nápisem VODA. Po příchodu do osady, jsou svědky divadelní scény v Proximě, kde Zeus ukládá Prométheovi, aby stvořil lidi, na které při tvoření ostatních tvorů Prométheův bratr Epimétheus zapomněl. Na to se všichni jako obvykle ubytují s tím, že se po obědě sejdou ve svatyni Proximě. Kostýmy si nechají nachystané ve stanech. Po obědě se Prométheus sejde v Proximě s prachem, vodou a povolá na pomoc nymfy, bůžky a podobnou havěť (v podání několika ostatních vedoucích) a z prachu a vody vytvoří první lidi. Provedení: Vždy se střídající (dokud to vyjde) PRACH a VODA si každý nejprve namočí ruce do nádoby s vodou a pak do nádoby s řídkým jílem. Jsou dovedení k velkému světlému plátnu, na které obtisknou své ruce. Pak si běží ruce umýt, převléknout se do kostýmů a jdou na louku, kde pod dohledem dalších bůžků z hromady pneumatik staví první stavbu, čímž symbolizují to, že se člověk naučil stavět přístřeší, kde by přebýval. Pokud čirou náhodou neseženeme hromadu pneumatik, bude stavba vynechána. Když budou vytvořeni všichni lidé, shromáždí se před Prométheem (buď u stavby nebo v Proximě), který jim poví, že večer předstoupí před nejvyššího 5

7 z bohů Dia a udělí jim několik rad, jak se před nejvyšším chovat, aby pro sebe získali co nejvíce výhod. Večer u Dia: Zeus není vzhledem a dovednostmi prvních lidí, kteří nemají ani bystrý zrak, ani sluch a už vůbec nejsou rychlí a neumějí létat atd..atd, z Prométheova výtvoru příliš nadšený a rozhodne se, všechny lidi vyhladit, protože mu připadají hloupí, neohrabaní, nudní a zbyteční. Poté odejde. Prométheus navrhne, že by bylo vhodné dostat ostatní bohy Olympu na svoji stranu, aby se tak oni přimluvili za zachování lidí. Do toho se objeví Héra, představí se a lidé zjistí, že je naštvaná, protože Zeus minulou noc zase někde juchal s jinou. Chce se mu nějak pomstít, ale samozřejmě nenápadně. Protože slyšela všechno, nabídne lidem, že pozdrží Dia v jeho vyhlazování tak dlouho, aby lidé získali čas na přímluvu bohů. A dokonce jim napoví, jak na sebe bohy vůbec upozornit. A to Božskou komedií. Všichni bohové se totiž velice rádi baví a stínové komediální divadlo je tedy ideální možností, jak získat jejich pozornost. Úkol od Héry: Každý oddíl musí během následujících deseti dnů sehrát vždy v podvečer či večer pro ostatní lidi a bohy Božskou komedii stínové divadlo. Pokud lidé k tomuto svolí, nadhodí Héra ostatním bohům, že by se měli o lidi zajímat. Neděle: Kromě již zmíněných příprav oddílů na Božskou komedii si můžete dělat co chcete. Bylo by samozřejmě vhodné a účelné prohloubit znalosti dětí ohledně systému bohů na Olympu, protože by pak lépe chápali souvislosti a narážky při setkání s bohy. Jinak je tento den věnován vaší orientaci ve vlastních lidech. Seznamky s lidmi i s místy v táboře a okolí. Alespoň si oklepnete, jaké máte v oddíle možnosti. Jest velice vhodné podívat se do okolí po chrámech ostatních bohů, protože pouze důkazy a oběti odnesené do těchto chrámů zajistí přízeň bohů. Ranní návštěva: Ráno při nástupu se objeví Erós bůh, který střílí své šípy do srdcí nejen lidí a probouzí v nich lásku a vášeň. Skoro každý den (celkem šestkrát nebo podle oblíbenosti a potřeby) se objeví během dne v táboře (tedy ne vždy na nástupu) a střelí jednoho kluka a jednu holku. Doporučuji střílet dvojice v jednom oddíle. Ti dva střelení se pak celý den musejí k sobě chovat velice mile, předcházet si, dávat si drobné dárky, pomáhat si, nosit si třeba obědy, batohy, uklízet ve stanech, recitovat básně své vyvolené :o))) Pokud se nebudou takto celý den chovat, sešle to hněv na celý jejich oddíl a bude následovat Trestný úkol pro celý oddíl. Jejich omámení končí po večeři. Večer: Buď u vody nebo ve svatyni Dia se lidé setkají s Poseidónem. Poslala ho Héra a protože Athéna vůbec nechce nic mít s lidmi, kteří jsou tak neschopní a slabí, je rád, že může lidi něco naučit na vztek Athény. Je zhnusený tím, jak nedokonalí lidé jsou. Že neumí ovládat lodě ani válečné vozy. Aby získali jeho hlas, musí se lidé naučit ovládat lodě a válečné vozy. Po té se objeví Zeus. Héra totiž zřejmě zapracovala a on zjistil, že někteří ostatní bohové se již o lidi zajímají. Dá proto lidem deset dní, během nichž mají dokázat, že si život zaslouží. Dále jim nařídí, aby pozvali na sedmý den všechny bohy, Titány, múzy a ostatní nadzemské bytosti a předvedli svoji a Prométheovu práci. (Jedná se samozřejmě o psaní pohledů rodičům o návštěvní neděli.) Pondělí: Takže už tu máme Božskou komedii a ovládání vozů a lodí. Není třeba plnit úkoly vždy hned následující den po zadání, ale sami víte, že, co se vynechá, někdy se na konci těžko dohání. Dnes je již třeba, aby se uskutečnila první Božská komedie, aby bohové viděli, že lidé za svým slovem stojí. Proto je třeba nejdéle během dopoledne vytvořit plakát a vyvěsit ho s veřejným pozváním pro všechny lidi i bohy na večer. Přesný obsah plakátu je umístěn na konci této CTH. 6

8 Večer: Afroditě se nelíbí, že jsou lidé tak obyčejní a nezajímaví. Těžko ztratí u náladového Dia nějaké to slovo. Lidé by měli mít smysl pro krásu a smyslnost. Měli by se ozdobit, obarvit svůj šat mnoha krásnými barvami, vyšperkovat se, aby se nějak odlišili od ostatních tvorů. Vzorem krásy jsou krásné šaty a doplňky oblečení. Barevné látky a krásné vzory, které na první pohled zaujmou a uchvátí. Úterý: Odedneška se tedy může batikovat a jinak tvořit. Všechna tato lidská díla by se měla otáčet kolem šatů a oblečení. Večer: Bohyně Athéna se doslechla, že Poseidón už s lidmi mluvil a viděla, jak se lidé učí jezdit na lodích i na vozech. Protože samozřejmě nemůže zůstat za Poseidónem pozadu a je ochránkyní statečných a chrabrých lidí, vyžaduje po lidech důkaz jejich obratnosti, síly a šikovnosti. Provedení: Na popud Athény se všichni odeberou na louku, kde již čeká veliký Hrdina (bude to zřejmě patřičně vycpaný Dalt). Athéna postupně vysvětlí lidem disciplíny, v nichž se mají předvést. Každou disciplínu Hrdina předvede a jeho výkon bude zaznamenán. Lidé se mají k jeho výsledkům co nejvíce přiblížit. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby ho alespoň někdo v něčem překonal. Disciplíny jsou následující: 1) hod oštěpem do dálky 2) skoky v pytli na čas 3) slalom s pneumatikou zakončený jejím navlečením na kůl 4) závody vozatajů na válečných vozech (slalom) 5) Prolézání celého oddílu obručí Je úplně jedno kolik lidí každá skupina na kterou disciplínu nasadí, musí ale všechny disciplíny (1-4) obsadit všemi svými lidmi, kdy žádný člověk se nesmí účastnit více jak jedné disciplíny. Pátou disciplínu pak plní celá skupina lidí. Přesný popis disciplín je opět uveden na konci CTH. Athéna vyhlásí konání turnaje lidských schopností za čtyři dny. Středa: Ode dneška se již může trénovat na turnaj lidských schopností. Večer: Dnes přijde do osady Hermés bůh poutníků, obchodníků a zlodějů, který ve své vychytralosti pochopil, že lidé mají velkou budoucnost, pokud se jim dostatečně pomůže. Protože svět je veliký, chce Hermés po lidech, aby se naučili po světě putovat, přenášet zprávy, šifrovat je a luštit a hlavně se v krajině dobře orientovat. Pokud se toto lidé naučí, uzná Hermés, že nejsou až zase tak k ničemu. Čtvrtek: Ode dneška se již může zahájit učení šifer, turistických a zálesáckých značek, orientace v terénu a hlavně azimutu. Stěžejní pro splnění Hermova úkolu je zvládnutí azimutového závodu všemi členy každé skupiny lidí. Večer: Dnes večer přijede do osady bohyně lovu Artemis, která si všimla, že lidé jezdí na vozech a zaujala ji i jejich Božská komedie. Lidé, kteří se nevyznají v ostatních živých tvorech kolem sebe, nenaučí se je stopovat a neumí zacházet s lukem a šípy pro ni nemají žádnou cenu. Úkol je tedy jasný. Naučit se poznávat živočichy kolem sebe a hlavně vystopovat a ulovit lukem a 7

9 šípy laň. Lov proběhne v každém oddíle formou nějaké stopovací hry na jejímž konci je maketa laně a oni ji musí lukem a šípy trefit. Pátek: Dovednost lukostřelby je pro neznalé docela náročná věc, proto neotálejte s jejím trénováním, protože ačkoliv se do ovládání střelby dají počítat i kuše a vzduchovky, laň musíte nakonec ulovit lukem a šípy. Jinak nezapomeňte na to, že zítra odpoledne je na programu turnaj lidských schopností. Večer: Áres přilákán odpolední podívanou na závody válečných vozů, usoudil, že když jsou lidé tak lační po vítězství, mohl by se z nich stát dobrý nástroj pro jeho zalíbení ve válčení. Proto Áres vyhlásí válečný turnaj na pondělní odpoledne. Turnajové disciplíny budou dvě: boj u sloupu jeden proti jednomu. Kdy oba bojovníci jsou přivázáni na dlouhých lanech, mají zavázané oči a obušek natřený barvou. Druhá je souboj na válečných vozech. Osádka vozu je jeden vozka a válečník s malým štítem a obuškem natřeným barvou. Přesné provedení tohoto turnaje najdete opět na konci CTH. Tento turnaj musí být uspořádán na počet Área boha války. Sobota: Dnes odpoledne proběhne turnaj lidských schopností, kde bude každý oddíl postupně zápolit ve výše zadaných disciplínách. Večer: Když bohyně Démétér zjistila, že Zeus se k ní ohledně její dcery unesené Hádem nezachoval zrovna nejspravedlněji, rozhodla se i ona podpořit Prométhea a jeho lidi. Lidé musejí být z něčeho živi a nic je neodliší od ostatních divokých tvorů tolik, jako pěstování vlastních plodin. Lidé by se proto měli naučit rozeznávat rostliny okolo sebe. Určovat jedlé a jedovaté a co je nejdůležitější, měli by sami vypěstovat rostlinu. Zároveň všem lidem sdělí, že Zeus stále trvá na tom, aby se bohové, Titání i jiní sami zašli podívat, jak si lidé vedou. A že onen den bude zítra. Neděle: Dnes odpoledne přijedou do osady na návštěvu Ostatní obyvatelé světa: nymfy, hesperydky a jiní nadpozemští tvorové, aby se podívali, jak si Prométheovi lidé vedou. Proto je pro ně uspořádáno zábavné odpolední soutěžení, kde si budou moci sami vyzkoušet dovednosti lidí. Opět se bude jednat o stanoviště s různými atrakcemi. Za účast v každé disciplíně (soutěží vždy člověk a s ním někdo z hostů ) získají od pořádajících bůžků důkaz o účasti (kolečko, čtvereček..). Čím více kousků získají a odnesou je do Athénina chrámu. Tím více si Athénu nakloní na svoji stranu. Večer: Héfaistos je trochu pochroumaný, ale jinak veliký umělec. A nadto je velice zamilovaný do své ženy Afrodity. Jen si nějak není jistý, zda mu nezahýbá s Áreem. No, to je jedno. Héra jeho matka, mu nařídila, aby i on promluvil s lidmi. Héra si tím opět kompenzuje nějaké Diovi zálety. Héfaistos je bůh ohně a řemesel, proto chce po lidech, aby se naučili rozeznávat různé druhy ohňů podle jejich využití. Naučili se rozdělávat a udržovat oheň a vrcholem jejich umění by bylo vytvořit nějaké dílo pomocí ohně. Samozřejmě nemám na mysli požár. Pondělí: Dnes odpoledne se uskuteční na louce válečné hry na počest Área boha války. Večer: V Diově chrámě se dnes objeví Hestia. Hodná a milá bohyně. Protože vidí, jak se Prométheovi lidé snaží a bohové na Olympu se tím dobře baví, nebo je používají jako nástroje při vyřizování různých vlastních neshod a hašteření, rozhodla se lidem napomoci. Vlastně proti všem 8

10 ostatním bohům. Nejprve jim sdělí, že si mají dát dobrý pozor, protože jak zná bohy, budou lidé všechny své znalosti a nově naučené dovednosti ještě moc potřebovat. Potom jim sdělí, že bohové nejvíce milují božskou ambrózii, která je velice lahodná. Nikdo si u bohů tak nepolepší jako ten, který jim tuto vynikající pochoutku obětuje. Je tedy na lidech, aby připravili svoji nejchutnější ambrózii z přírodních produktů a obětovali ji bohům v jejich svatyních. Nesmí však zapomenout ani na Dia a jeho chrám. (Z něj budeme večer testovat, jak se oddíly činily.) Úterý: Lhůta, kterou dal Zeus lidem, se pomalu blíží ke konci a ještě nejsou všichni bohové spokojeni. Dnešek a zítřek jsou poslední dny, kdy lze ještě splnit úkoly bohů a naklonit si je tak na svoji stranu. Pamatujte na to. Večer: Nejprve se objeví Apollón se svojí lyrou. Pronese něco v tom smyslu, že lidé jsou velice povrchní a obyčejní. Krásně se oblékají, jezdí na vozech, loví a pěstují plodiny. Nemohou se však nikterak měřit s žádným z bohů, protože ač je jejich tělo stále dokonalejší, jejich duše je pustá a chudá. Vyzve někoho z lidí, aby zarecitoval báseň či zapěl píseň. (Myslím, že se nikdo z dětí ani nehne no, kdyby ano, stejně to Apollón zhodnotí jako nedostatečné a velmi slabé.) Vyzve tedy lidi, aby mu dokázali, že nejsou jen obyčejná zvěř vylézající z děr. Každá skupina lidí musí do následujícího večera složit báseň nebo píseň oslavující všechny bohy na Olympu. A tuto pak její řečníci či pěvci přednést zde v Diově chrámu. Pak Apollón usoudí, že lidé mají nějakou budoucnost. Pak se podivně zasekne, zakroutí (nějaká ta grimasa) a pověsí si na krk symbol hlavního boha Dia. (Protože se v něj Zeus právě převtělil je to přeci všemocný vládce bohů.) Zeus se představí a sdělí lidem, že je velmi dobře sleduje, že sice neví, co tím vším humbukem kolem nich Héra zamýšlí, ale když se postupně i ostatní bohové za ně přimlouvají, rozhodl se vyzkoušet si je i on. Do zítřejšího večera se mají lidé rozhodnout, jakou oběť budou pravidelně předkládat v jeho svatyni jemu Diovi nejvyššímu ze všech bohů. Podle toho usoudí, zda mají lidé právo na život. Lidé musí svůj díl obživy rozdělit na dvě části. Tu, kterou budou dopřávat sobě a tu, kterou obětují vždy Diovi. Když Zeus odejde, objeví se Prométheus, který vysvětlí lidem, jak nelehký je to úkol. (Přesně podle starých mýtů.) Vysvětlí jim to na příkladu býčka: Pokud lidé porazí býčka, aby měli na obživu, musí přesnou polovinu obětovat Diovi a druhou mají pro sebe. A stejným dílem se tam stane se vším. Pokud tedy Diovi obětují maso (nemohou jen polovinu masa, to by bylo neuctivé, vždycky vše jako jeden celek), zbudou jim jen kosti, šlachy a střeva. Stejně tak se stane například s jejich obilím. Zrno dostane Zeus a plevy zůstanou lidem. Když však dají Diovi plevy a sami si budou pochutnávat na mase, vezme to nejvyšší bůh jako urážku. Těžko rozchodí, že se sami krmí šťavnatým masem a jemu pohodily kosti a zbytky. Do příští večeře proto musí lidé vymyslet, jak uctít Dia tak, aby byl spokojen, ale aby ani oni nemuseli jen ohlodávat samotné kosti. A to je velmi těžký úkol. Středa: Dnes je velice náročný den. Lidé musí vymyslet oslavou píseň či báseň na bohy Olympu a ještě vyřešit otázku obětí Diovi tak, aby sami nehladověli a boha si přitom nepohněvali. 9

11 Večer: Po večeři je třeba nachystat zvolené oběti pro Dia. Pokud lidé nepřijdou na to, že by měli Dia nějak ošidit a nechat vybírat jeho (ani přes nenápadná drobná vnuknutí od nás), zajistí to za ně Prométheus, který chytře vyvrátí všechny jejich hloupé nápady a přesvědčí je o svém. Celé to bylo o tom, že Prométheus postavil před Dia dva kožené vaky. Jeden obsahoval chutné maso na vrchu zakryté střevy a žaludkem což nevyhlíželo nijak vábně. Druhý obsahoval kosti a šlachy a na vrchu byl krásný voňavý tuk předzvěstí vynikajícího tučného masíčka :o)) Zeus se dal oklamat a vybral si vak s tukem na povrchu. Tak zůstalo lidem maso. Naše dva balíčky budou v podobném duchu, jen to maso kosti atd. zaměníme něčím jiným. Když Zeus zjistil, jak byl ve své naivitě podveden, již své rozhodnutí nemohl vzít zpět a proto se rozhodl, že lstivým lidem sebere oheň. Jak učinil, tak se i stalo. V celém táboře vyhasne oheň. I v kuchyni a ve sprše, pod Bobšem, takže s tím počítejte. Dnes nebude žádná večerní sprcha. Musíme maximálně dodržet ducha a dopad tohoto činu. Je to velice nutné. Maximálně můžeme udělat to, že Prométheus udrží do půlnoci alespoň oheň v kuchyni či Bobšovi, ale bude to pro něho velice namáhavé (je to přeci jen také bůh a Titán). To aby se všichni ještě stihli umýt. Jest třeba to vše velice zdramatizovat. Prométheus se rozejde s lidmi s tím, že se pokusí najít nějaké řešení. Před večerkou si Prométheus všechny lidi svolá do Diova chrámu a sdělí jim, že se za pomoci bohyně Athény pokusí získat pro lidi oheň z Olympu. Protože je to však velice nebezpečné a Zeus by se to mohl dozvědět, budou se lidé muset následující den sami vypravit na náročnou cestu k Olympu, kde na ně bude skrytě čekat Prométheus, aby se pokusil získat oheň. Budou však musit čelit mnoha nástrahám samotné cesty a Zeus se jistě pokusí jejich cestu zhatit nebo alespoň vyzvědět, kam vlastně jdou. Nikdo z lidí nesmí Diovi vyzradit, kam mají namířeno. Je třeba si uvědomit, že Zeus nosí symbol své moci (onen talisman s písmenem Z ) a podle něho lze jasně poznat, že jde o lest. Pokud někdo něco prozradí, celý jeho oddíl dostane trestný úkol, což ho podstatně zdrží v jeho cestě. Každý oddíl totiž ponese jednu pochodeň a pokud se ji podaří doručit Prométheovi, může se on pokusit získat z Olympu oheň. Když se Prométheus vrátí z Olympu, musí oddíl hořící pochodeň dopravit do osady. Jen po příchodu všech pochodní se rozhoří oheň v Diově svatyni. //Každá pochodeň zažehne jeden oheň v osadě. První v kuchyni (aby se nějak vysvětlilo, že již od odchodu dětí se pilně vařilo). Druhý v Bobšovi, třetí ve sprše, čtvrtá pochodeň dovolí zapalovat ohně kdekoliv po světě (svíčky apod.), pátá zapálí oheň ve svatyni Dia, šestá dokáže bohům, že lidé se jen tak nevzdávají. Čtvrtek: Snídaně je studená, oběd také. Nejlepší by bylo vyrazit na cestu k Olympu po svačině během dopoledne, protože opravdový oběd bude následovat hned po tom, co se vrátí s pochodněmi. Všichni v osadě budou totiž tvrdit, že oheň v kuchyni se najednou rozhořel. (Bude to v samé chvíli, kdy Prométheus předá první zapálenou pochodeň jednomu z oddílů.). V chrámu Dia naleznou zprávu od Prométhea, že se mají večer vydat k chrámu bohyně Athény. A v pátek večer, že mají zapálit velký oheň, aby všichni bohové viděli, že lidé zas oheň mají. Přesný průběh cesty k Olympu je uveden na konci CTH. Večer: Athéna všechny uvítá ve svém chrámu a pogratuluje jim k získání ohně a tím i k zasloužení si místa na zemi. Díky tomuto odvážnému činu všem dokázali, že se umí postavit i bohům. Protože Prométheus získal oheň na Olympu tajně, zřejmě se nyní někde na nějaký čas skrývá. Na závěr vyzve všechny lidi k pořádání her a oslav na počest všech bohů a hlavně Dia, aby si ho tím udobřili. Tyto hry musí být zakončeny nocí planoucích ohňů ve všech svatyních bohů. Pátek: Dnes dopoledne a odpoledne po slavnostních hrách bude čas věnován stavbě večerního ohně a přípravám programů k táboráku. Po obědě proběhnou slavnostní hry, tedy přesněji soutěže v nichž získají lidé žetony, za které si mohou pořídit nějaké drobnosti v obchoďáčku. Večer zaplane 10

20. SBORNÍČEK Z BURZY K LETNÍ ČINNOSTI

20. SBORNÍČEK Z BURZY K LETNÍ ČINNOSTI 20. SBORNÍČEK Z BURZY K LETNÍ ČINNOSTI vydáno u příležitosti XX. Burzy nápadů a materiálů k letní činnosti konané v Brně 4.3.2006 BURZA NÁPADŮ K TÁBORŮM LETOS JIŽ PO DEVATENÁCTÉ I vloni proběhla jako součást

Více

EGYPŤANÉ. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého

EGYPŤANÉ. Tento odkaz sepsal jsem prvního července léta páně tisícího osmistého devadesátého devátého CELOTÁBOROVÁ HRA EGYPŤANÉ 1.Obecný popis táborové hry Velká táborová hra (zkráceně VTH) je zaměřená na život starého Egypta. Nemá za úkol jakýmkoliv způsobem kopírovat historická fakta, spíše dětem naznačit,

Více

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv

Elixír pro zemi Zlozemi. Jiří Zaplatílek a kolektiv ETAPOVÉ HRY Elixír pro zemi Zlozemi Jiří Zaplatílek a kolektiv Elixír pro zemi Zlozemi Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR

SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Richard Kledus Gymnázium, Brno-Řečkovice SROVNÁNÍ MYTOLOGIÍ STARÝCH KULTUR Číslo

Více

ARCHA. Představujeme: Instruktoři Brno. Naši hasiči ve Francii: plno úspěchů. Rozhovor s Lucií Juříkovou

ARCHA. Představujeme: Instruktoři Brno. Naši hasiči ve Francii: plno úspěchů. Rozhovor s Lucií Juříkovou Naše téma: Táboráku, plápolej... číslo 5/2013 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže Představujeme: Instruktoři Brno foto archiv TOM Světlušky Naši hasiči ve Francii: plno úspěchů

Více

Cesta kolem světa za 80 dní Etapová hra metodický materiál

Cesta kolem světa za 80 dní Etapová hra metodický materiál Cesta kolem světa za 80 dní Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu hledání, touhy po poznání; zkráceně vystihuje zásadu být moderní,

Více

LÚKIÁNOS O TANCI. otázkách. 2 Faidra druhá manželka Théseova, která se zamilovala do jeho syna z prvnío manželství Hippolyta.

LÚKIÁNOS O TANCI. otázkách. 2 Faidra druhá manželka Théseova, která se zamilovala do jeho syna z prvnío manželství Hippolyta. LÚKIÁNOS O TANCI 1. LYKÍNOS Poslyš teď, Kratóne, jak velice jsi pochybil a zmýlil ses, když jsi tímto hrozným obviněním připraveným asi už dávno odsoudil tanec a taneční umění, a navíc i mne, protože jsem

Více

Táborová NEJ. Sborník 23. burzy nápadů k letní činnosti

Táborová NEJ. Sborník 23. burzy nápadů k letní činnosti Táborová NEJ Sborník 23. burzy nápadů k letní činnosti Sborník 23. burzy nápadů k letní činnosti vydala Jihomoravská krajská organizace Pionýra www.jihomoravsky.pionyr.cz neprošlo jazykovou úpravou Brno

Více

ETAPOVÉ HRY ROK NA VSI ŠTĚPÁNKA ŠEVČÍKOVÁ, DAVID SVOBODA

ETAPOVÉ HRY ROK NA VSI ŠTĚPÁNKA ŠEVČÍKOVÁ, DAVID SVOBODA ETAPOVÉ HRY ROK NA VSI ŠTĚPÁNKA ŠEVČÍKOVÁ, DAVID SVOBODA Rok na vsi Etapová hra metodický materiál Pionýr Je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu hledání, touhy po

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA

NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA ETAPOVÉ HRY NÁMOŘNÍCI JEJÍHO VELIČENSTVA DANIEL JANKOVSKÝ Námořníci jejího veličenstva Etapová hra metodický materiál Pionýr je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek; značí ideu

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů

T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů ZÁŘÍ 2008 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Totemu, prázdniny, doba dovolených, táborů, čundrů a nejrůznějších expedic do blízkých či dalekých krajin je nenávratně

Více

prosinec 2014 I ročník 57 junák Hra o trùny VÁNOCE v Japonsku Domácí prskavky Fotocomics

prosinec 2014 I ročník 57 junák Hra o trùny VÁNOCE v Japonsku Domácí prskavky Fotocomics prosinec 2014 I ročník 57 junák Hra o trùny VÁNOCE v Japonsku Domácí prskavky Fotocomics AKCE Thajsko je země, kde se lidé dokážou radovat z maličkostí, jsou tak pohostinní, že nabídnou i to málo, co mají.

Více

dobrušských skautů roč. 6 květen/červen

dobrušských skautů roč. 6 květen/červen dobrušských skautů roč. 6 květen/červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí čtenáři, zdá se to až neskutečné, ale dva měsíce jsou za námi. V přírodě se toho událo hrozně moc - navždy zmizely poslední zbytky

Více

Pravidla pro postavy. Autor Tomáš Jotov. Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar

Pravidla pro postavy. Autor Tomáš Jotov. Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar Pravidla pro postavy Autor Tomáš Jotov Hlavní testeři Martin Jotov, Jiří Pešík, Martin Korec, Tomáš Trnka, Pepa Hajn, Karel Jetmar Další testeři Pavel Utíkal, Jaroslav Škára (Barbar), Miroslav Pokorný

Více

fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou

fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou fantasy hra na hrdiny Dračí doupě Zjednodušená pravidla Průvodce hrou ALTAR 2008 Obsah Obsah Vítej, dobrodruhu!................................ 3 Dračí doupě a hry na hrdiny 3 Verze hry 3 Hra ve skupině....................................

Více

CPH. ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém. Jan Jerson Průcha

CPH. ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém. Jan Jerson Průcha CPH ČAS PRO HRDINY Příběhově akční RPG systém Jan Jerson Průcha Grafická úprava a sazba Alek Alnag Lačev Návrh přebalu Alek Alnag Lačev Ilustrace N/A Korektury N/A 2007 Basilisk s eye publishing & www.d20.cz

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk Tip na hru: Headball. Roverský silvestr Oldskautské jamboree

Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk Tip na hru: Headball. Roverský silvestr Oldskautské jamboree Nová rubrika: Koutek poezie Rozhovor: Láďa Pražák Kurzy: SELŠ Erasmus ve Španělsku Kulturní koutek: Kutná hora Století českého junáka: Zlatá éra skautingu Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk

Více

Experimentální. Stezka vlčat

Experimentální. Stezka vlčat Experimentální Stezka vlčat Táta Vlk je skvělý lovec a ten nejlepší vlčí táta široko daleko. Společně s moudrým Akélou, vůdcem celé smečky, tě provedou Nováčkem. Černý pardál Baghíra vykoupil Mauglího

Více

ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010

ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010 ETAPOVÉ HRY HARRY POTTER MARIE PROTIVOVÁ A KOLEKTIV VEDOUCÍCH A INSTRUKTORŮ LT MRTNÍK 2010 Harry Potter Etapová hra metodický materiál Pionýr Je objevitel nových cest, směrů a hlasatel pokrokových myšlenek;

Více

www.drd2.cz ISBN 978-80-85979-58-9 drd2 team, 2011

www.drd2.cz ISBN 978-80-85979-58-9 drd2 team, 2011 drd2 team, 2011 produkce: Martin Kučera autoři: Karel Černín, Jonáš Ferenc, Kryštof Ferenc, Petr Jonák, Peter Kopáč, Jakub Maruš, Martin Mýtny ilustrace: Kryštof Ferenc, Jan Pospíšil obálka: Michal Ivan

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více

OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014. Drazí Banáni a přátelé,

OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014. Drazí Banáni a přátelé, OBČANSKÉ NOVINY RBR BANANA TIMES PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET RBR BŘEZEN 2014 Drazí Banáni a přátelé, v rukou držíte ojedinělé číslo Banana Times (BT), které vychází při příležitosti 20 let trvání Roverské

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

Bleskáč (naše interview)

Bleskáč (naše interview) Školní krounský ob asník 2 duben/2007 Zprávy z ředitelny Výsledky našich žáků ve vzdělávání dělají v celkovém pohledu celé škole, mně osobně, a věřím, že i všem občanům obce, radost. Výborně reprezentovali

Více

HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE. Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech?

HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE. Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech? HÁDANKA SFINGY ETAPY LIDSKÉHO ŽIVOTA V ANTICE Co má hlas a chodí z rána po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech? Hádanka, kterou thébská Sfinga klade kolemjdoucím a nemilosrdně roztrhá každého,

Více