Eurípidés T R Ó J A N K Y Překlad Eva Stehlíková. Osoby: Poseidón Athéna Hekabé Kassandra Andromaché Helené Talthybios Meneláos Chór zajatých trójanek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eurípidés T R Ó J A N K Y Překlad Eva Stehlíková. Osoby: Poseidón Athéna Hekabé Kassandra Andromaché Helené Talthybios Meneláos Chór zajatých trójanek"

Transkript

1 Eurípidés T R Ó J A N K Y Překlad Eva Stehlíková Osoby: Poseidón Athéna Kassandra Helené Meneláos Chór zajatých trójanek 1. výstup Poseidón Jsem Poseidón, bůh mořských hlubin. Opustil jsem sláň Egejského moře, kde v tanci víří krásné nohy vil. Mám tuhle zemi rád už od těch dob, co jsme tu spolu s Apollónem zbudovali město a obehnali je vysokou zdí z kamene. Teď z Tróje stoupá dým. To zbraně Řeků srovnávají zase město se zemí. Posvátné háje zejí prázdnotou a po schodech svatostánků stéká krev. Je mrtev Priamos. Tam ho podřezali - u oltáře nejvyššího z bohů, který má jméno Zeus Ochránce. Všichni trójští muži jsou mrtvi. Do jednoho. Athéna

2 Teď Řekové svážejí ke svým lodím kořist, ten proslulý trójský zlatý poklad, a čekají už jen na příznivý vítr, aby vyrazili vstříc svým ženám a dětem, které neviděli deset dlouhých let. Poseidón I já jsem poražen. Nepřítelkyně Tróje, Héra a Pallas Athéna, mne přemohly. Opouštím svoje město i svůj chrám. Když promění se město v strašnou poušť, utrpí taky bohové - lid už je nechce ctít. Od vln Skamandu zní nářek Trójanek. Čekají, až los je novým pánům přidělí. Mezi nimi je i spartská Helené - poprávu stojí mezi zajatkyněmi. A chcete-li vidět nešťastnici, tady je:, choť krále Priama. Leží tu před stanem a prolévá přehořké slzy nad svým hořkým osudem. A to ještě neví, že Polyxena, její dcera, byla zabita u hrobu Achilleova a panenské Kassandry, kterou Apollón zbavil služby, se Agamemnón hanebně zmocnil násilím, a nedbal na bohy a nedbal na zbožnost. Buď sbohem město, pyšný hrade z kamene. Býval jsi kdysi šťastný a stál bys dál pevně ve svých základech nebýt Diovy dcery. Athéno! Ty jsi mou Tróju zahubila. Athéna Smím odložit svůj starý hněv a oslovit tě, mocný bože ctěný bohy, Poseidóne, který jsi rodem nejbližší mému otci Diovi?

3 Poseidón Jistěže smíš, má paní. Styk s příbuznými je pro mne vždycky potěšením, Athéno. Athéna Těší mne, že jsi tak smířlivý, můj pane. Mám námět, který by nás oba mohl zajímat. Poseidón Neseš snad zprávy od svého otce, od Dia, nebo od někoho jiného z Olympanů? Athéna Přišla jsem kvůli městu, jehož prach šlapeme. Přišla jsem za tebou, chci být s tebou zajedno. Poseidón Teď Tróju lituješ? Když změnila se v suť? Athéna Tak pojďme, vraťme se tam spolu zpět. Chtěl bys mi pomoci uskutečnit můj záměr? Poseidón Pomoci? Proč ne. Tvůj úmysl ale nechápu. Přišla jsi kvůli Řekům nebo kvůli Trójanům? Athéna Chci potěšit Trójany, které jsem mívala v zášti, a řeckému vojsku chci ztrpčit návrat domů.

4 Poseidón Hned miluješ, hned nenávidíš. Proč přeháníš cit tak nerozumně, Athéno, bohyně rozumu? Athéna Byla jsem potupena - já i můj chrám. To nevíš? Poseidón V tvém chrámu znásilnili Apollónovu kněžku. Athéna A nikdo z Řeků nebyl za to potrestán. Poseidón Dobyvatelé dobyli Tróji s tvojí pomocí. Athéna Teď je chci za to potrestat já - když mi pomůžeš. Poseidón V tom ti pomohu rád. Co jim chceš udělat? Athéna Chci jejich návrat domů změnit v nenávratno. Zeus mi slíbil, že je deštěm zaleje, až poplují od Tróje zpátky k domovu, že z temných mračen spustí hrozný příval krup a svoje burácivé větry rozpoutá. Mně půjčí svazek svých ohnivých blesků, abych je mohla bít a zapálit jim lodě.

5 Pak se dej do díla ty a zpěň Egejské moře příbojem vln. Ať běsní mořská pláň. Eubojský záliv naplň mrtvolami, aby se Řekové pro příště naučili ctít mé chrámy a sklánět se před ostatními bohy. Poseidón Tak se stane. Není třeba dlouhých řečí, jsem ke všemu ochoten. Vzbouřím Egejské moře. Ať břehy dalekých ostrovů se pokryjí hromadami mrtvých lidských těl. Vyprav se na Olymp a z ruky otcovy vezmi si svazek jeho mocných blesků a počkej, až řecké vojsko napne plachty svých lodí. Jaký jsi blázen, lidský tvore! Jsi schopen pustošit chrámy svých bohů, svá města i hroby svých zemřelých. Pak stejně nakonec zahyneš 2. výstup Zvedni ze země hlavu, ubohá, napřim svou šíji. S Trójou je konec a my už nejsme trójskými králi. Musíš tu změnu snášet. Lodičku svého života nežeň proti proudu. Pluj po vlnách úžinou, kterou ti určil osud. Ach, běda běd. Proč bych neměla naříkat? Zhynula vlast, mé děti, můj muž. Mé bohatství zděděné po předcích, tys tedy nebylo k ničemu! Pročpak bych měla mlčet, pročpak bych měla mluvit?

6 K čemu je pláč? Drsný osud mi ustlal na tvrdém loži, ležím tu, ubohá, na kamení. Bolí mne hlava, mé skráně, bolí mne žebra. Toužím se narovnat, otočit na záda, trochu si pohovět, vyzpívat do taktu slz svůj veliký žal. Nesmíme nad krutým osudem tancem si v zoufalství ulevit, jen v písních zbývá nám lkát. Přehbité koráby s přístavy za zády pluly jste po mořích na plachtách napjatých. Bubny a píšťaly vítězně zazněly, když jste k nám dopluly a kotvy spustily. Měly jste nalodit, do vlasti zpátky vzít nestoudnou Helenu, mých strastí příčinu. Pro ni mne zhyzdili, vlasy mi ustřihli, a teď mne ubohou do Řecka odvezou. Můj život zničila, muže mi zabila. Priamos, mocný král, synů měl padesát... Chór Anténór, velký rek a jeho synů pět...

7 Pandaros statečný a jeho tři syni.. Sarpedón plný sil, Amfios bez viny, který měl tři syny. Řekové s vesly v rukou hrnou se ke svým lodím. Chór Běda mi, co chtějí udělat? Chtějí nás taky pobít nebo nás chtějí nalodit, odvést nás z naší vlasti? Řekové napjali ráhnoví, k návratu domů se chystají. Jenom sem nevoďte Kassandru šílenou, od Řeků znectěnou, nechtějte ke všem mým strastem přidávat ještě další žal. Je s tebou konec, Trójo, nešťastná Trójo a nešťastní vy, kteří ji musíte opustit, živí nebo mrtví. é,é ió,ió Chór Přišel už řecký hlasatel? Kam půjdu do otroctví? Já ubohá stařena, fuí,fuí

8 nejsem už k ničemu, jsem už jen mátoha, živoucí mrtvola. Komu kde budu otročit u kterých dveří postávat, čí děti chovat v náručí? Já bývala trójskou královnou! ai,ai Chór Už nikdy nebudu točit se u stavu a člunkem osnovu prohazovat. Už nikdy nespatřím tvářičky dětí svých a jejich šťastný smích neuslyším. Teď budu napořád černou noc proklínat, kdy budu prvně spát s řeckým mužem. S amforou pak budu chodívat pro vodu z posvátných pramenů jako služka. Kéž by mi osud přál, do Athén mě zavál, dobrému pánu dal do otroctví. Když se to nezdaří, ať žiju do stáří v úrodném údolí pod Olympem.

9 Anebo pod Etnou, pod horou nádhernou, květy obsypanou v Itálii. Nebo snad na jihu u řeky Krathidu, kde se i otrokům dobře žije. Jenom bych nechtěla tam, kde je Helena, v Spartě bych potkala Meneláa... Od Řeků spěchá sem hlasatel s novou zprávou. Co nám nese? Co nám řekne? Už jsme se stali otroky? 3. výstup Znáš mne už dlouho,. Často jsem chodíval do Tróje jako posel řeckého vojska. Jsem a přináším ti novou zprávu. Z toho mám právě, Trójanky, strach. Už bylo konečně rozhodnuto. Toho ses bála?

10 Pověz, komu jsme připadly, kdo z nás má příznivý los? Pověz, kdo z vůdců si odvede Kassandru, mou dceru ubohou? Kassandru si vybral sám vůdce Agamemnón. Bude z ní služka v Mykénách. ió,ió,moi,moi Ne, Agamemnón si ji chce tajně vzít za ženu. Chce si vzít za ženu Kassandru, pannu, kterou si vyvolil Apollón zlatavých kadeří za kněžku svého chrámu? Kněžka a panenská! To je teprve důvod k vášni. Dcero moje nešťastná Tak tedy pojď Svůj vínek shoď Stužky nech vlát Svlékni svůj šat oi moi egó

11 Copak to není štěstí sdílet lože s králem? Co bude s mojí nejmladší kterou jste ode mne odervali? pú moi Myslíš Polyxenu? Na kterou se ptáš? Na ni se ptám. Komu ji přiřkl los? Rozhodlo se, že poslouží hrobu Achilleovu. Dcero má nešťastná Služkou máš být Už nechci žít Co dělat má Ta nebohá? oi moi egó Popřej své dceři štěstí, má se dobře. Co tvá řeč znamená? Zří boží svit?

12 Má šťastný úděl - je zbavena všeho trápení. Co, manželka Hektora, který býval strašný v boji? Tu si vybral - mezi všemi - sám Achilleův syn. Mám hlavu šedivou a napadám na hůl jak na svou třetí nohu. Ve kterém domě budu služkou já? Tebe za služku dostane Odysseus, Král Ithaky. Bij o zem ostříhanou hlavou o zem bij é,é Tvář nehty si rozedři zohyzdi nehty si tvář Mám tomu úskočnému muži otročit? ió moi,moi Ten neví, co je zákon a neví, co je cit. Má jazyk zmijí, zná každou lest, přátelství obrací ve svár, bezprávím nazve čest. To je můj konec. Smíte mne oplakat. Nic strašnějšího nemohlo se mi stát.

13 Chór Svůj osud už, paní, znáš. Co bude se mnou? Ke komu z Řeků půjdu do otroctví? Jděte, co nejrychleji přiveďte Kassandru, abych ji mohl odevzdat vojevůdci. 4. výstup Co je to za oheň? Co to děláte, Trójanky? Chcete si podpálit stany nebo snad ze strachu, že vás odvedou, chcete se samy upálit? Kdo poznal, co je svoboda, těžko snáší porobu. Přestaňte, Trójanky, okamžitě přestaňte! Ještě by mne obvinili, že jsem vám chtěl pomoci a tím poškodil řecké vojsko. To není oheň, to je Kassandra, má dcera. Kassandra Vysoko plá pochodeň má a její svit bohy chce ctít. Ó Hyméne pane můj ó Hyméne iú iú Šťasten je král šťastná jsem já budu s ním spát vždyť se mám vdát Ó Hyméne pane můj ó Hyméne iú iú Matko má milená urážíš Hyména

14 Déšť tvých slz skrápí hrob Priamův A tvůj křik bije v zeď paláců Samotná musím se přichystat ke svatbě Zář plane Hyméne k poctě tvé jak káže zvyk Vavřínů stín pad na můj klín a kněžka tvá už poslouchá Ó Hyméne pane můj ó Hyméne iú iú Vysoko skoč v kole se toč jako tenkrát když otec byl mlád. Ó Hyméne pane můj ó Hyméne iú iú Matko má milená oslavuj Hyména Jeden krok ještě skok ruku v bok Pozvedej otáčej dej se v rej Vesele výskejme Hyména vzývejme Vy taky Trójanky pojďte sem jak káže zvyk iú iú iú Zadrž svou dceru, královno, je šílená. Mohla by takhle tančit až k řeckým vojákům. Dej sem to světlo! Nesmíš mávat pochodní, mé dítě. Jsi stále stejná, osud tě k rozumu nepřivedl. Oplaťte, Trójanky, pláčem tu její svatební píseň. Kassandra Matko, ozdob mi hlavu věncem jak vítězi a raduj se z mého sňatku s argejským kálem.

15 Vyprav mne k němu a vyžeň mne třeba násilím, kdybych snad nechtěla. Vždyť je-li Apollón nad námi, pak král Agamemnón, ten slavný vůdce Řeků, pro svůj sňatek se mnou bude truchlit víc, než truchlil pro nešťastný sňatek Helenin. To já ho zabiju, to já vyvrátím jeho dům a způsobím, že vymře celý jeho rod. Pomstím své bratry a pomstím svého otce. Ani slova o sekyře, která protne šíji, jeho šíji, moji šíji, moji - dost, už dost... Trójanky, poslouchejte! Chci vám ukázat, oč jsme šťastnější než naši nepřátelé. Řekové utrpěli tisíc ztrát pro jedno milostné vzplanutí, pro pouhou ženu, pro Helenu, která se dala ochotně a ráda unést. Sám moudrý Agamemnón, to nejmilejší, co měl, svůj nejvzácnější skvost, svou radost jedinou zahubil. Obětoval svou dceru jako dobytče na oltář kvůli ní. Kdyby tvou mysl nezatemnil Apollón, beztrestně by ti tahle řeč neprošla, takhle by ses nikdy neodvážila vyprovázet řecké vojevůdce ze země. Kassandra Řekové přitáhli sem k břehům Skamandru a tady umírali - a ne snad proto, že by museli bránit svá města s hradbami, svou zemi, kterou jim bral nepřítel. Ti, kdo se vydali honit jednu cizoložnici, ti, kdo padli v tomto boji pro nic za nic, už nikdy nespatřili své děti, těm neoblékly rubáš ruce jejich žen.

16 Spí v cizí zemi. Těm v Řecku nebylo o nic líp: zem plná osiřelých žen, vdov bez dětí, které zbytečně, marně vychovaly. Nebylo nikoho, kdo by jim vystrojil pohřeb a smáčel slzami čerstvě nasypaný rov, a tak mizeli jedni jak druzí v zapomenutí, Trójané zatím umírali za svou vlast - už tím si vydobyli nehynoucí slávu. Kdo z našich v boji padl, toho přátelé donesli domů a ruce jeho drahých mu vystrojili pohřeb se všemi obřady. V objetí rodné země, ve své vlasti spí naši mrtví. Ti, kdo nepodlehli v bitvách, pokaždé vraceli se z boje ke svým ženám, po celé dny se radovali se svými dětmi. Takovou radost Řekům osud nepopřál. A co se týče Hektora - je, pravda, mrtev, zahynul jako hrdina a že je znám teď všude jako slavný rek, to způsobili Řekové. Vždyť nebýt války, kdo by o něm věděl? A Paris? Kdyby se neoženil s dcerou samotného Dia, měl by jistě ženu, o které by se dalo leda pomlčet. Ten, kdo má rozum, vždycky se válce vyhýbá. Když už k ní dojde, zaslouží čestný věnec kdo statečně položí život za svou vlast. Zbabělá smrt je hanbou za každých okolností. A proto matko má milená neplač nad otčinou, nežaluj nade mnou, pomstím se za všechny vrahům své rodiny, vždyť já tím sňatkem svým všechny je zahubím.

17 Chór Jak sladce se směješ strastem své vlasti. Zpíváš píseň, která se ztěží vyplní. Ať vítr odnese všechno, cos tu povídala, nemáš rozum v pořádku. Tak pojď se mnou k lodím, krásná nevěsto mého vůdce! A ty jdi, až Odysseus zavolá. Budeš sloužit u moudré ženy - tak aspoň o jeho manželce mluví všichni, co přišli do Tróje. Kassandra Jsi sluha, jak se patří. Všichni hlasatelé jsou jenom sluhové obcí a tyranů a vždycky jsou všem lidem odporní. Tak ty si myslíš, že má matka někdy vstoupí pod střechu Odysseova paláce na Ithace? Zač by stál Apollón, kdyby neplatila jeho slova. Řekl, že moje matka zemře zde. Nebudu ti to vyčítat. A Odysseus? Chudák. Ten netuší, jaký osud ho čeká. Všechny mé strasti, všechen žal Trójanů bude se mu jednou zdát jak peříčko. Deset let života zmrhal a deset dalších zmaří, než se vrátí domů - jako žebrák a sám. V úžině mezi skalami číhá Charybda, na horách Kyklops - lidožrout, pak Kirké, ligurská čarodějka, co dělá z lidí vepře, na moři ztroskotá loď...lotosu plod... Héliův skot... mrtvého masa bučení bude mu bušit v sluch... živý podsvětí navštíví, z moře se vynoří, na rodném prahu

18 číhá už smečka vrahů... Nač tu vyprávím o trampotách Odysseových? Tak pojď. Já se chci vdát co nejdřív - do podsvětí. Byl jsi hrdý na své činy náčelníku řeckých vojsk. Byly mizerné a osud mizerný tě čeká teď. Jas dne tvé oči neuvidí. Zahrabou tě za noci a mé nahé tělo bílé do rokliny pohodí, do bystřiny, která proudí kolem hrobu ženicha, kněžku boha Apollóna dají zvěři napospas. Zůstala jsem čistou pannou, teď se musím rozloučit. Opouštím svůj zlatý stánek, který byl mou radostí. Buďte sbohem, zlaté vínky, s větrem leťte o závod, s čela snímám vás a vracím svému Apollónovi, nejdražšímu ze všech bohů, pánu věšteb tajemných. Kdepak kotví koráb vůdce, na který mám nastoupit? Čekáš na příznivý vítr toužebně a netušíš, že si odtud domů vezeš na svých plachtách příští smrt. Ať vítr odnese všechno,

19 co tu povídala. Nemá rozum v pořádku. Kassandra Sbohem buď, má matko milá, zadrž slzy, neplač už, rodná otčino buď sbohem - nashledanou otče můj, nashledanou bratři drazí, v podsvětí se sejdeme. Brzy mne tam uvítáte, přijdu k mrtvým vítězně: vaše vrahy sňatkem svým zahubím, zahubím... Chór Jednoho rána Řek zmizel v dál, před trójskou branou divný kůň stál. Měl zlatou uzdu, ohromný byl, v dřevěných útrobách třesk zbraní skryl. Na trójské hradby vyběhl lid, utichly boje, všude byl klid: Dopravte sochu v Athénin chrám. je konec trampotám, mír přišel k nám. Kdopak by nevyšel v takový den, mladí i staří běželi ven. Přijali s písní danajský dar, do Tróje slepě vtáhli svůj zmar. Celičký národ k bráně se hnal, aby svou zkázu na oltář dal Athéně panně, bohyni lsti, kterou tu v Tróji všechen lid ctí. Přivlekli koně na lanech pak

20 do chrámu zhouby jak chmurný vrak. Při práci soumrakem zvuk fléten zněl, všichni jsme tančili, chór panen pěl. Té noci v Tróji nikdo nespal, černý svit ohňů v příbytcích plál. Já taky tančila kolem chrámu, tancem jsem slavila svatou pannu. Náhle se k nebi strašný křik vznes, byl to křik vražedných, Trójou šel děs. Vystoupil z koně vojáků šik a městem zazněl válečný ryk. I malá robátka začla se bát, ručky se chytaly za matčin šat. Oltáře bohů zbarvila krev, nad těly Trójanů zněl vítězný zpěv. Bylo to tvé dílo, bohyně lsti, tvou temnou svatyni Trójanky ctí - své manželské štěstí nesou si teď s krví svých mužů za oběť. Strážkyně staré Hekaby, copak nevidíte, že vaše paní bez hlesu klesla na zem? Zvedněte stařenu. Chcete ji snad nechat ležet? Jste nedbalé služky. Pomozte jí vstát. 5. výstup Nechte mne ležet, dívky. Tím se nic nezmění. Vždyť to, čím trpím, co jsem už vytrpěla,

21 čím budu trpět, mne znovu srazí k zemi. Můj manžel Priamos byl trójským králem. Porodila jsem mu skvělé potomstvo, bylo jich mnoho a z Trójanů byli nejlepší. Žádná Trójanka, žádná Řekyně, žádná barbarka se nemůže pochlubit takovými dětmi. A přece jsem na své vlastní oči musela vidět, jak padli pod kopím řeckých vojsk, jak klesl u oltáře v domě Priamos, a moje dcery vyrvali mi z náručí. Vychovávala jsem je pro vzácné ženichy a vychovala jsem je pro jiné... Nemám naději, že se ještě uvidíme. Vrchol mých útrap přijde na konec: já, stará žena, mám jít Řekům otročit, budu mít službu u bran paláce, mým ložem bude teď holá zem, tam budu léhat - cáry kůže přikryté cáry hadrů - já, Hektorova matka, já, trójská královna! Bohové. Špatných spojenců se dovolávám. Jsme všichni prostě zvyklí volat bohy, když někoho z nás potká velké neštěstí. Tolik synů jsem zrodila, tolik dcer, a nikdo mi teď nemůže přijít na pomoc. Jakou mi dáte naději? Proč mne zdviháte? Veďte mé nohy - kdysi vznešeně chodily Trójou, teď budou sloužit služce - veďte mé nohy ke skále, z které bych skočila. Chci zemřít. Nikoho nemějte za šťastného, dokud je živ. 7. výstup ó moi! ai ai! Proč lkáš, proč naříkáš nad svojí bolestí

22 ó Zeú! Děti mé nad svým neštěstím? Byli jsme, už nejsme. Je konec blaženosti, je konec Tróje. ubohé! šlechetné! nešťastné! v plamenech Pryč jsou mé děti čekají na nás dny Město mé nad tebou lkám a naříkám Navrať se ke mně, muži můj - Hektora marně voláš, ubohá. Můj syn je v podsvětí stín. - po boku svojí choti stůj. Nejstarší z trójského rodu, pane mých statečných dětí, Priame Řeky potupený, odveď mne do podsvětí. Chór, pohleď na Andromachu. Jak se k ní tulí Astyanax, Hektorův syn.

23 Bozi nám nepřejí. U nohou bohyně Athény vrší se krvavé mrtvoly - na pospas supům a nešťastná Trója teď stoupá pod jařmo otroků. Tak nám bohové ukazují svoji moc: nuly pozvedají k výšinám a nelítostně hubí vše, co se jim zdá příliš velké. Mé strasti nelze změřit, ani spočítat, Má Kassandro, tvé kněžství spojilo tě s bohy a jaký osud stihl tvé posvátné pannenství. A ty, kde teď jsi ty, má nešťastná Polyxeno? Tvá Polyxena... Co musím vytrpět kvůli sňatku jedné ženy! Tvá Polyxena... Co jsem zažila a ještě musím zažít!

24 Tvá Polyxena zahynula. Dali ji darem bezduché mrtvole, podřízli ji u Achilleova hrobu. Když jsem ji uviděla, zaplakala jsem a přikryla jsem její tělo šatem. Ó běda, posloužilas jak oběť bezbožná, ó třikrát běda, jak jsi bídně zahynula. Zahynula tak, jak zahynula a její smrt je pro ni lepší úděl nežli pro mne žít. Žít a nežít, mé dítě, to jsou dvě věci. Smrt je pouhé nic. Dokud jsme živí, zbývá naděje. Umřít je stejné jako nenarodit se a já chci radši umřít, nežli živořit. Vždyť mrtví neznají zlo a necítí bolest. Pod střechou Hektorova paláce chovala jsem se jak sluší moudré ženě: měla jsem pro něj vždycky pohled vlídný a jazyk mlčenlivý - a dobře věděla, kdy zvítězit a kdy mu dopřát vítězství. Ta pověst došla k Řekům a to mne zničilo. Když mne zajali, sám Achilleův syn si usmyslil, že si mne vezme za ženu - syn vraha mého muže bude teď mým pánem! Když Hektorovu drahou hlavu odstrčím a otevřu své srdce novému manželovi, proti mrtvému se proviním. Když lásku

25 mrtvému uchovám, pak jenom nenávist si vysloužím u svých nových pánů. Jedna noc prý stačí odpor ženy zlomit. Já nenávidím ženy, které umí zapomenout a vzplanou láskou v novém manželství. Vždyť i ten kůň, když odtrhnou ho od kobylky, se kterou táhl, jen těžko snáší jiné jho - a to je zvíře, které myslit neumí, nezná řeč a je snad nižší tvor než člověk. Hektore milý, tys byl mojí záštitou: byls mocný rodem, bohatstvím i moudrostí a mužností - byls můj první muž, panenskou jsi mne přivedl z domu mého otce. Jsi mrtev a já pouhá zajatkyně odvážená do Řecka do otroctví. Tak ty si myslíš, že můj osud není horší než záhuba Polyxeny, nad kterou naříkáš? Doufat je sladké a každý se drží naděje. Pro mne už žádná není. Nechci si lhát, že by se na mne mohlo ještě usmát štěstí. Chór Máš stejně těžký osud jako já. Když pláčeš, připomínáš mi moje vlastní utrpení. Zatím jsem nikdy nevstoupila na loď, ale znám to z obrazů a vyprávění. Když rozpoutá se malá bouřka, plavci jsou připraveni zachránit se z nebezpečí. Jeden je u kormidla, druhý hlídá plachty a třetí brání vodě vniknout do loďi. Když ale rozzuří se prudká bouře, vzdají se plavci osudu a mořským vlnám. Tak je to se mnou: strastí bylo víc než dost,

26 já oněměla a nechala všech nářků - srazil mne příval běd rozpoutaný bohy. Hektora ponech jeho osudu, mé dítě, nic už ho nezachrání, ani tvé slzy. Měj v úctě svého nynějšího pána, dopřej mu všechen půvab své milé povahy. Tím nejvíc potěšíš své přátele: k blahu Tróje se ti zdaří svého syna vychovat a pak děti jeho dětí třeba jednou, možná, snad osídlí zas tohle místo - z prachu vstane trójský hrad. 8. výstup Nezlob se na mne ženo Hektora, který byl kdysi první mezi všemi Trójany. Nerad ti oznamuju, na čem se Řekové dohodli. Proč má tvá řeč tak špatný úvod? Co se stalo? Usnesli, že tvůj syn - jak to mám jenom říci- Přijde snad k jinému pánu nežli já?

27 To ne, nikdo z Řeků nebude jeho pánem. Má tu snad zůstat se zbylými Trójany? Jak lehce promluvit o tak těžké věci? Chválila bych tě, kdyby šlo o něco jiného. Chtějí ti zabít syna, o to tady jde. oimoi To v radě zvítězil Odysseův návrh. Běda, mé utrpení nemá konce. Řekl, že dědic trůnu nesmí dále žít - Kéž by vítěz mluvil o svém synovi.

28 - a že má být svržen z trójských hradeb. Tak se to stane. Synáčku, ty pláčeš? Chápeš svůj strašlivý osud? Objímat dítě, to je pro matku největší slast. Jak je sladká vůně dětského tělíčka. Nadarmo jsem tě v plenkách chovala, nadarmo kojily tě moje prsy, všechna má péče a námaha byla marná., musíš být rozumná. Nebraň syna a snášej bolest důstojně. Jsi slabá, nemysli, že můžeš odporovat. Najdeš tu nějakého ochránce? Tak uvažuj: tvůj muž je mrtev, tvé město padlo, jsi zajata, jsi žena. Běda ti, kdybys s námi chtěla zápasit. Z tohoto důvodu se s tebou nechci prát a chovat se k tobě hanebně. Nejednám ze zášti - ty zase zadrž a nestíhej Řeky svou kletbou. Kdybys snad řekla něco, čím vojsko pobouříš, tvůj syn nebude pohřben, ani oplakán. Tak přece mlč a klidně snášej osud, budeš smět aspoň pohřbít mrtvolu svého syna, a Řeky si možná tím víc nakloníš. Pojď, naposled svou matku obejmi, přitul se k mému srdci, kolem krku oviň mi ručičky, svá ústa na má přitiskni.

29 Tak pojď, chlapče, pojď. Přestaň zmučenou matku objímat a pojďme tam, kde věž tvého otce věnčí vznosné cimbuří. Tam musíš duši vypustit, jak bylo rozhodnuto. Chopte se toho dítěte. Oznamovat takovou věc by měl ten, kdo je bez citu, kdo má nestoudnost v povaze víc nežli já. oi moi Chór Řekové, chováte se jako barbaři, když chcete zavraždit nevinné dítě. Heleno! Není možno, abys byla nejvyššího boha dcera. Mělas jistě mnoho otců: prvním byl sám démon pomsty, druhým démon nenávisti, démon vraždy, démon smrti, démoni všech lidských strastí. Pro kouzlo tvých krásných očí zahynula celá Trója. Zhyň! Tak dělejte, odneste ho, shoďte z hradeb, jak jste se rozhodli. Snězte si to dětské maso.

30 Chór Bozi nás chtějí zahubit - - když nedovolí, abych své dítě zachránila před smrtí. Synáčku mého syna, jaké je to bezpráví, když berou tvé matce a mně tvůj nevinný život. Co mi ještě chybí poznat, abych tu všechnu hrůzu měla už konečně za sebou... Chór Ubohá Trójo! Tisíce lidí zahynuly pro sňatek jedné hanebné poběhlice. 9. výstup Meneláos Jak krásný den! Slunce tak jasně září a já dnes dostanu Helenu zase do své moci. Říká se, že jsem vyplul k Tróji kvůli ní. To není pravda. Vyplul jsem kvůli Paridovi, který mi z domu podloudně unesl manželku. Paris byl s pomocí bohů řádně potrestán a s ním i země - na kopí jsme ji roznesli. Ti, kdo Helenu svými zbraněmi dobyli,

31 nechali na mně, jestli ji chci zabít a nebo jestli ji chci odvést do vlasti. Rozhodl jsem, že její život tady neskončí, že odvezu ji na lodi zpátky do Řecka a tam ji dám těm, jejichž drazí padli u Tróje, aby ji sami za odplatu zabili. Hned jak se zvedne vítr, pošlu ji do Řecka. Ty, který zemi neseš, sídlíš na zemi, ať jsi kdokoli, ty, o němž nevíme nic jistého, nutnosti vládnoucí přírodě, rozume lidstva, bereš se neslyšně cestami, ó Die, tebe vzývám: všechno lidské spravedlivě rozsuď! Meneláos Co se to stalo, že se najednou obracíš k bohům? Chválím tě, že chceš zabít svoji ženu, varuj se ale na ni pohlédnout nebo tě zajme svou krásou. Jímá zrak mužů, zajala přece města, na popel spálila domy. Takovou kouzelnou moc má Helené. Znáš ji. I já ji znám a všichni, co k ní vzplanuli. Meneláos Přicházím, abych odvedl tu nešťastnici /nerad bych užíval slovo manželka, i když je pravda, že bývala mou ženou/. Je tady někde v Trójském táboře, dejte ji mezi ostatní zajatkyně. Helené

32 Meneláe, ta předehra je děsivá. Ruce tvých pochopů mne vlekou násilím. Vím sice dobře, že mne nenávidíš, přesto bych se chtěla zeptat: Jak Řekové rozhodli o mně, co ty hodláš udělat? Meneláos Co se týče Heleny, ve vojsku nebylo sporu. Řekli "Smrt" a věnovali Helenu mně, kterému ze všech nejvíc ublížila. Helené Když už mám zemřít, mohu k tomu říci, aspoň krátce, že má smrt je bezpráví? Meneláos Nepřišel jsem si popovídat, ale zabít tě. Vyslyš ji, Meneláe - to je přece právo odsouzenců k smrti. Pak dej slovo mě. Ty nevíš, co se v Tróji za ta léta událo. Meneláos Dám jí tu příležitost. Jestli chce mluvit, prosím, ať mluví, ale ať si pamatuje, že se jí toho nedostalo na její žádost, ale na Hekabinu přímluvu. Helené Především: původcem všeho je -

33 ona to byla, kdo porodil Parida. Za druhé: Tróju i mne samu zahubil Priamos, protože ušetřil syna, pochodeň, jež měla zapálit trójskou zem. Poslouchej, jak se ten příběh dál rozvíjel: Paris pak rozsoudil trojlístek bohyní. Bohyně Athéna darem mu slíbila, že v čele trójských vojsk zvítězí nad Řeckem. Héra mu dala slib, že povládne Asií, i celou Evropou, jestli to bude chtít. Bohyně lásky mu chválila můj půvab se slibem, že si mne může vzít za ženu, jestli se rozhodne dát svůj hlas právě jí. Vyhrála bohyně lásky a můj sňatek přinesl Řecku jen dobro, vždyť Helladu do prachu nesrazil barbarský útok a nikdy nebude tyranům otročit. Tak prospěch mé vlasti stal se mou záhubou. Měla jsem obdržet z vavřínu věnec, a zatím mou krásu věnčí jen urážky. Chór Královno - chraň svou vlast - Chtěla bys svou řečí přikrášlit zločin. Nedělej hlupáky z olympských bohů. Kdo má kus rozumu, věřit ti nebude. Můj syn byl největší krasavec na světě. Jak jsi ho spatřila v barbarském oděvu zářícím zlatem, hned láskou jsi šílela /darmo se neříká: láska a šílenství pospolu chodí jak dvě rodné sestry/. Žila jsi ve Spartě v chudičkých poměrech, takže jsi doufala, že tě zem, kterou protéká proud zlata, zahrne přepychem.

34 Jsi chtivá nádhery a plná zpupnosti, dům tvého manžela nemoh'ti postačit. Helené Myslíš si patrně: Pročpak se nezmíní, že z mého paláce pokradmu odešla? V průvodu samotné bohyně lásky přišel k nám zlý démon v podobě Parida, a tys mne, hlupáku, zanechal bezbrannou v domě a odjel jsi ze Sparty na Krétu. Nu budiž: sama si položím otázku. Na co jsem myslela, když jsem s tím cizincem odešla z paláce, zradila svoji vlast? Potrestej bohyni! Pak budeš mocnější nežli ten nejvyšší z olympských bohů. Veliký Zeus je vladařem nad všemi, Bohyni lásky však slouží jak otrok. Potom mi, manželi, možná i odpustíš. Chór Královno - chraň svou vlast - zmař její vábení. Předstíráš, že tě syn unesl násilím. Kdo o tom věděl z tvých Sparťanů? Křičelas? Kdopak tě slyšel? A copak tví bratři? Připlulas do Tróje a vojsko za tebou. Nastala válka. Když se k nám doneslo, že tvůj muž vítězí, to jsi ho chválila, jen abys Parida pořádně trápila, že jeho rival je udatný bojovník. Když naši vyhráli, hned jsi ho zapřela. Oči jsi točila jedině za štěstím, ty nemáš ponětí, co je to počestnost.

35 Helené Teď bys snad mohl mne s příkrostí pokárat: Záhubou Parida manželství skončilo, měla jsem opustit Tróju a vrátit se. Mám svědky, že jsem to toužila udělat. Mnohokrát hlídky bran a stráže na hradbách chytly mne, když jsem se spouštěla po laně z cimbuří trójského hradu. Však Deifobos, můj druhý manžel, co vzal si mne násilím, mne vždycky odvlékl nazpátek do Tróje. Chór Královno - chraň svou vlast - zmař její - vábení - její řeč - je krásná - a plná - špatnosti - a to je - strašná zbraň! Žes byla proti své vůli a nerada v Tróji a že jsi se spouštěla po laně? Kdopak tě přistihl? Kde máš ty svědky? Naopak - já jsem tě mnohokrát prosila: Odejdi, dceruško. Paris si vyhledá zas jinou manželku a já tě potají dopravím z Tróje až k řeckým korábům. Usmiř je, skonči tu ohavnou válku. Takový odchod byl pro tebe potupou. V paláci měla jsi první a poslední, chtěla jsi, aby tě barbaři v Tróji ctili jak bohyni - po tom jsi toužila. I sem jsi přišla, ty ohavo, v parádě. Na cáry šaty a zhyzděné vlasy pokorně měla ses tetelit v úzkostech. Nestoudná. Chybí ti trochu víc skromnosti.

36 Má řeč je u konce a to je poslání: Zab, králi, Helenu, jak si to zaslouží, tím bude teprve vítězství úplné. Helené Jakým právem mne chceš zabít, můj choti? Paris si mne přece vzal násilím a mně se na místo slávy dostalo trpkého otroctví. Chtěl bys být mocnější, než sami bohové, když jejich rozsudek chceš opravovat. To není příliš rozumné přání, Meneláe. Chór Pojď na smrt. Budeš ukamenována a to je krátký trest za naše dlouhé útrapy. Meneláos Ať pochopíš, žes mi neměla dělat hanbu. Helené Byla to přece vina bohů, odpusť mi! Nezrazuj Řeky, kteří pro ni zemřeli, prosím tě jejich jménem, jménem jejich dětí. Meneláos Přestaň už, stařeno! Nedám na ni ani za mák. A vy odveďte ihned tuhle ženu na záď lodi, která ji odveze do Řecka.

37 Nevstupuj na stejnou loď jako ona. Meneláos Proč? Váží snad teď víc, než vážila dřív? Helené Kdo opravdu miluje, ten miluje navždycky. Meneláos Staň se, jak chceš - já vím, že mi špatně neradíš. Nevkročí na koráb, na který se nalodím. Je to mizerná žena. Až přijde do Argu, mizerně zahyne, jak zaslouží. A její smrt zas nažene všem strach. Chór Ó Die, pane náš, tys vydal Řekům vplen trójský chrám s oltářem, plameny obětin, voňavých kadidel dým, posvátný Pergamon a svatou trójskou zem, strmá údolí na Ídě porostlá břečťanem, svlažená proudem z ledových štítů, k nebi čnějící hory tonoucí v slunečním svitu. Zmizely oběti na tvém oltáři, líbezné písně chórů už umlky, už nezáří jásavé slavnosti

38 v nočních tmách a zlaté sochy bohů zasypal černý prach. Ó Die, pane náš, trápí mne, trápí otázka, zda ty, který dlíš vysoko nad městem z kamene zničeným v běsnících plamenech, zda o tom, Die, víš? 11. výstup, loď čeká jenom na úder vesel. Řekové, vaše kopí váží víc než cit, kterého jste schopni. Proč jste to dítě zabili, proč jste spáchali zas novou vraždu? Ze strachu? Aby snad někdy znovu nepostavil Tróju? Jste nicotní! Kdysi nás chránil sám Hektor svým kopím a s ním stovky jeho druhů. Často vás porazili - a přece jsme prohráli. A teď, když Trója padla, my jsme zničeni, nahnal vám hrůzu můj malý synáček? Nechápu ten váš bezdůvodný strach výstup Hlavičko drahá, takhle tě zohavily hradby,

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Název učebního materiálu: Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu

Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu Petr Boháč Hra o Médei : Hra o Médeu Dva členové u Euripides: Kéž neprolétla, plujíc v dálnou Kolchidu, loď Argo nikdy jícnem temných Symplegád... Hej, Argonauté, synové bohů, loď Argo čeká... napřete

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

STAROŘECKÉ DRAMA - AISCHYLOS

STAROŘECKÉ DRAMA - AISCHYLOS www.zlinskedumy.cz - AISCHYLOS ATTICKÉ OBDOBÍ AISCHYLOS (asi 525-455) pocházel ze šlechtického rodu; v mládí zažil - rozklad rodové společnosti a zřízení demokratického státu (510 př.n.l.) v Athénách osobně

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo

2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo 2. Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje jakoby na tom nezáleželo.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Bože můj! Proč jsi mne opustil?

Bože můj! Proč jsi mne opustil? Nádherná Vůně Bože můj! Proč jsi mne opustil? zvolal Ježíš, když visel přibitý hřeby na dřevěném kříži a po těle mu stékala krev. Potom vydechl naposledy. To ne, ty jsi byl moje jediná naděje! Chtělo se

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

Anotace:Báje o Prométheovi-doplňování klíčových slov, rozhodnout zda jsou pravdivá, nepravdivá tvrzení.

Anotace:Báje o Prométheovi-doplňování klíčových slov, rozhodnout zda jsou pravdivá, nepravdivá tvrzení. Název šablony klíčové aktivity: Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Báje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

a poučení pro projektové manažery

a poučení pro projektové manažery Obléhání hradu SION L.P. 1437 a poučení pro projektové manažery B. LACKO Doprovodný program QV 2015 Zikmund Lucemburský uznán českou šlechtou za českého krále (Výsledek dohod v Basilei v roce 1436) Postoje

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více