Eurípidés T R Ó J A N K Y Překlad Eva Stehlíková. Osoby: Poseidón Athéna Hekabé Kassandra Andromaché Helené Talthybios Meneláos Chór zajatých trójanek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Eurípidés T R Ó J A N K Y Překlad Eva Stehlíková. Osoby: Poseidón Athéna Hekabé Kassandra Andromaché Helené Talthybios Meneláos Chór zajatých trójanek"

Transkript

1 Eurípidés T R Ó J A N K Y Překlad Eva Stehlíková Osoby: Poseidón Athéna Kassandra Helené Meneláos Chór zajatých trójanek 1. výstup Poseidón Jsem Poseidón, bůh mořských hlubin. Opustil jsem sláň Egejského moře, kde v tanci víří krásné nohy vil. Mám tuhle zemi rád už od těch dob, co jsme tu spolu s Apollónem zbudovali město a obehnali je vysokou zdí z kamene. Teď z Tróje stoupá dým. To zbraně Řeků srovnávají zase město se zemí. Posvátné háje zejí prázdnotou a po schodech svatostánků stéká krev. Je mrtev Priamos. Tam ho podřezali - u oltáře nejvyššího z bohů, který má jméno Zeus Ochránce. Všichni trójští muži jsou mrtvi. Do jednoho. Athéna

2 Teď Řekové svážejí ke svým lodím kořist, ten proslulý trójský zlatý poklad, a čekají už jen na příznivý vítr, aby vyrazili vstříc svým ženám a dětem, které neviděli deset dlouhých let. Poseidón I já jsem poražen. Nepřítelkyně Tróje, Héra a Pallas Athéna, mne přemohly. Opouštím svoje město i svůj chrám. Když promění se město v strašnou poušť, utrpí taky bohové - lid už je nechce ctít. Od vln Skamandu zní nářek Trójanek. Čekají, až los je novým pánům přidělí. Mezi nimi je i spartská Helené - poprávu stojí mezi zajatkyněmi. A chcete-li vidět nešťastnici, tady je:, choť krále Priama. Leží tu před stanem a prolévá přehořké slzy nad svým hořkým osudem. A to ještě neví, že Polyxena, její dcera, byla zabita u hrobu Achilleova a panenské Kassandry, kterou Apollón zbavil služby, se Agamemnón hanebně zmocnil násilím, a nedbal na bohy a nedbal na zbožnost. Buď sbohem město, pyšný hrade z kamene. Býval jsi kdysi šťastný a stál bys dál pevně ve svých základech nebýt Diovy dcery. Athéno! Ty jsi mou Tróju zahubila. Athéna Smím odložit svůj starý hněv a oslovit tě, mocný bože ctěný bohy, Poseidóne, který jsi rodem nejbližší mému otci Diovi?

3 Poseidón Jistěže smíš, má paní. Styk s příbuznými je pro mne vždycky potěšením, Athéno. Athéna Těší mne, že jsi tak smířlivý, můj pane. Mám námět, který by nás oba mohl zajímat. Poseidón Neseš snad zprávy od svého otce, od Dia, nebo od někoho jiného z Olympanů? Athéna Přišla jsem kvůli městu, jehož prach šlapeme. Přišla jsem za tebou, chci být s tebou zajedno. Poseidón Teď Tróju lituješ? Když změnila se v suť? Athéna Tak pojďme, vraťme se tam spolu zpět. Chtěl bys mi pomoci uskutečnit můj záměr? Poseidón Pomoci? Proč ne. Tvůj úmysl ale nechápu. Přišla jsi kvůli Řekům nebo kvůli Trójanům? Athéna Chci potěšit Trójany, které jsem mívala v zášti, a řeckému vojsku chci ztrpčit návrat domů.

4 Poseidón Hned miluješ, hned nenávidíš. Proč přeháníš cit tak nerozumně, Athéno, bohyně rozumu? Athéna Byla jsem potupena - já i můj chrám. To nevíš? Poseidón V tvém chrámu znásilnili Apollónovu kněžku. Athéna A nikdo z Řeků nebyl za to potrestán. Poseidón Dobyvatelé dobyli Tróji s tvojí pomocí. Athéna Teď je chci za to potrestat já - když mi pomůžeš. Poseidón V tom ti pomohu rád. Co jim chceš udělat? Athéna Chci jejich návrat domů změnit v nenávratno. Zeus mi slíbil, že je deštěm zaleje, až poplují od Tróje zpátky k domovu, že z temných mračen spustí hrozný příval krup a svoje burácivé větry rozpoutá. Mně půjčí svazek svých ohnivých blesků, abych je mohla bít a zapálit jim lodě.

5 Pak se dej do díla ty a zpěň Egejské moře příbojem vln. Ať běsní mořská pláň. Eubojský záliv naplň mrtvolami, aby se Řekové pro příště naučili ctít mé chrámy a sklánět se před ostatními bohy. Poseidón Tak se stane. Není třeba dlouhých řečí, jsem ke všemu ochoten. Vzbouřím Egejské moře. Ať břehy dalekých ostrovů se pokryjí hromadami mrtvých lidských těl. Vyprav se na Olymp a z ruky otcovy vezmi si svazek jeho mocných blesků a počkej, až řecké vojsko napne plachty svých lodí. Jaký jsi blázen, lidský tvore! Jsi schopen pustošit chrámy svých bohů, svá města i hroby svých zemřelých. Pak stejně nakonec zahyneš 2. výstup Zvedni ze země hlavu, ubohá, napřim svou šíji. S Trójou je konec a my už nejsme trójskými králi. Musíš tu změnu snášet. Lodičku svého života nežeň proti proudu. Pluj po vlnách úžinou, kterou ti určil osud. Ach, běda běd. Proč bych neměla naříkat? Zhynula vlast, mé děti, můj muž. Mé bohatství zděděné po předcích, tys tedy nebylo k ničemu! Pročpak bych měla mlčet, pročpak bych měla mluvit?

6 K čemu je pláč? Drsný osud mi ustlal na tvrdém loži, ležím tu, ubohá, na kamení. Bolí mne hlava, mé skráně, bolí mne žebra. Toužím se narovnat, otočit na záda, trochu si pohovět, vyzpívat do taktu slz svůj veliký žal. Nesmíme nad krutým osudem tancem si v zoufalství ulevit, jen v písních zbývá nám lkát. Přehbité koráby s přístavy za zády pluly jste po mořích na plachtách napjatých. Bubny a píšťaly vítězně zazněly, když jste k nám dopluly a kotvy spustily. Měly jste nalodit, do vlasti zpátky vzít nestoudnou Helenu, mých strastí příčinu. Pro ni mne zhyzdili, vlasy mi ustřihli, a teď mne ubohou do Řecka odvezou. Můj život zničila, muže mi zabila. Priamos, mocný král, synů měl padesát... Chór Anténór, velký rek a jeho synů pět...

7 Pandaros statečný a jeho tři syni.. Sarpedón plný sil, Amfios bez viny, který měl tři syny. Řekové s vesly v rukou hrnou se ke svým lodím. Chór Běda mi, co chtějí udělat? Chtějí nás taky pobít nebo nás chtějí nalodit, odvést nás z naší vlasti? Řekové napjali ráhnoví, k návratu domů se chystají. Jenom sem nevoďte Kassandru šílenou, od Řeků znectěnou, nechtějte ke všem mým strastem přidávat ještě další žal. Je s tebou konec, Trójo, nešťastná Trójo a nešťastní vy, kteří ji musíte opustit, živí nebo mrtví. é,é ió,ió Chór Přišel už řecký hlasatel? Kam půjdu do otroctví? Já ubohá stařena, fuí,fuí

8 nejsem už k ničemu, jsem už jen mátoha, živoucí mrtvola. Komu kde budu otročit u kterých dveří postávat, čí děti chovat v náručí? Já bývala trójskou královnou! ai,ai Chór Už nikdy nebudu točit se u stavu a člunkem osnovu prohazovat. Už nikdy nespatřím tvářičky dětí svých a jejich šťastný smích neuslyším. Teď budu napořád černou noc proklínat, kdy budu prvně spát s řeckým mužem. S amforou pak budu chodívat pro vodu z posvátných pramenů jako služka. Kéž by mi osud přál, do Athén mě zavál, dobrému pánu dal do otroctví. Když se to nezdaří, ať žiju do stáří v úrodném údolí pod Olympem.

9 Anebo pod Etnou, pod horou nádhernou, květy obsypanou v Itálii. Nebo snad na jihu u řeky Krathidu, kde se i otrokům dobře žije. Jenom bych nechtěla tam, kde je Helena, v Spartě bych potkala Meneláa... Od Řeků spěchá sem hlasatel s novou zprávou. Co nám nese? Co nám řekne? Už jsme se stali otroky? 3. výstup Znáš mne už dlouho,. Často jsem chodíval do Tróje jako posel řeckého vojska. Jsem a přináším ti novou zprávu. Z toho mám právě, Trójanky, strach. Už bylo konečně rozhodnuto. Toho ses bála?

10 Pověz, komu jsme připadly, kdo z nás má příznivý los? Pověz, kdo z vůdců si odvede Kassandru, mou dceru ubohou? Kassandru si vybral sám vůdce Agamemnón. Bude z ní služka v Mykénách. ió,ió,moi,moi Ne, Agamemnón si ji chce tajně vzít za ženu. Chce si vzít za ženu Kassandru, pannu, kterou si vyvolil Apollón zlatavých kadeří za kněžku svého chrámu? Kněžka a panenská! To je teprve důvod k vášni. Dcero moje nešťastná Tak tedy pojď Svůj vínek shoď Stužky nech vlát Svlékni svůj šat oi moi egó

11 Copak to není štěstí sdílet lože s králem? Co bude s mojí nejmladší kterou jste ode mne odervali? pú moi Myslíš Polyxenu? Na kterou se ptáš? Na ni se ptám. Komu ji přiřkl los? Rozhodlo se, že poslouží hrobu Achilleovu. Dcero má nešťastná Služkou máš být Už nechci žít Co dělat má Ta nebohá? oi moi egó Popřej své dceři štěstí, má se dobře. Co tvá řeč znamená? Zří boží svit?

12 Má šťastný úděl - je zbavena všeho trápení. Co, manželka Hektora, který býval strašný v boji? Tu si vybral - mezi všemi - sám Achilleův syn. Mám hlavu šedivou a napadám na hůl jak na svou třetí nohu. Ve kterém domě budu služkou já? Tebe za služku dostane Odysseus, Král Ithaky. Bij o zem ostříhanou hlavou o zem bij é,é Tvář nehty si rozedři zohyzdi nehty si tvář Mám tomu úskočnému muži otročit? ió moi,moi Ten neví, co je zákon a neví, co je cit. Má jazyk zmijí, zná každou lest, přátelství obrací ve svár, bezprávím nazve čest. To je můj konec. Smíte mne oplakat. Nic strašnějšího nemohlo se mi stát.

13 Chór Svůj osud už, paní, znáš. Co bude se mnou? Ke komu z Řeků půjdu do otroctví? Jděte, co nejrychleji přiveďte Kassandru, abych ji mohl odevzdat vojevůdci. 4. výstup Co je to za oheň? Co to děláte, Trójanky? Chcete si podpálit stany nebo snad ze strachu, že vás odvedou, chcete se samy upálit? Kdo poznal, co je svoboda, těžko snáší porobu. Přestaňte, Trójanky, okamžitě přestaňte! Ještě by mne obvinili, že jsem vám chtěl pomoci a tím poškodil řecké vojsko. To není oheň, to je Kassandra, má dcera. Kassandra Vysoko plá pochodeň má a její svit bohy chce ctít. Ó Hyméne pane můj ó Hyméne iú iú Šťasten je král šťastná jsem já budu s ním spát vždyť se mám vdát Ó Hyméne pane můj ó Hyméne iú iú Matko má milená urážíš Hyména

14 Déšť tvých slz skrápí hrob Priamův A tvůj křik bije v zeď paláců Samotná musím se přichystat ke svatbě Zář plane Hyméne k poctě tvé jak káže zvyk Vavřínů stín pad na můj klín a kněžka tvá už poslouchá Ó Hyméne pane můj ó Hyméne iú iú Vysoko skoč v kole se toč jako tenkrát když otec byl mlád. Ó Hyméne pane můj ó Hyméne iú iú Matko má milená oslavuj Hyména Jeden krok ještě skok ruku v bok Pozvedej otáčej dej se v rej Vesele výskejme Hyména vzývejme Vy taky Trójanky pojďte sem jak káže zvyk iú iú iú Zadrž svou dceru, královno, je šílená. Mohla by takhle tančit až k řeckým vojákům. Dej sem to světlo! Nesmíš mávat pochodní, mé dítě. Jsi stále stejná, osud tě k rozumu nepřivedl. Oplaťte, Trójanky, pláčem tu její svatební píseň. Kassandra Matko, ozdob mi hlavu věncem jak vítězi a raduj se z mého sňatku s argejským kálem.

15 Vyprav mne k němu a vyžeň mne třeba násilím, kdybych snad nechtěla. Vždyť je-li Apollón nad námi, pak král Agamemnón, ten slavný vůdce Řeků, pro svůj sňatek se mnou bude truchlit víc, než truchlil pro nešťastný sňatek Helenin. To já ho zabiju, to já vyvrátím jeho dům a způsobím, že vymře celý jeho rod. Pomstím své bratry a pomstím svého otce. Ani slova o sekyře, která protne šíji, jeho šíji, moji šíji, moji - dost, už dost... Trójanky, poslouchejte! Chci vám ukázat, oč jsme šťastnější než naši nepřátelé. Řekové utrpěli tisíc ztrát pro jedno milostné vzplanutí, pro pouhou ženu, pro Helenu, která se dala ochotně a ráda unést. Sám moudrý Agamemnón, to nejmilejší, co měl, svůj nejvzácnější skvost, svou radost jedinou zahubil. Obětoval svou dceru jako dobytče na oltář kvůli ní. Kdyby tvou mysl nezatemnil Apollón, beztrestně by ti tahle řeč neprošla, takhle by ses nikdy neodvážila vyprovázet řecké vojevůdce ze země. Kassandra Řekové přitáhli sem k břehům Skamandru a tady umírali - a ne snad proto, že by museli bránit svá města s hradbami, svou zemi, kterou jim bral nepřítel. Ti, kdo se vydali honit jednu cizoložnici, ti, kdo padli v tomto boji pro nic za nic, už nikdy nespatřili své děti, těm neoblékly rubáš ruce jejich žen.

16 Spí v cizí zemi. Těm v Řecku nebylo o nic líp: zem plná osiřelých žen, vdov bez dětí, které zbytečně, marně vychovaly. Nebylo nikoho, kdo by jim vystrojil pohřeb a smáčel slzami čerstvě nasypaný rov, a tak mizeli jedni jak druzí v zapomenutí, Trójané zatím umírali za svou vlast - už tím si vydobyli nehynoucí slávu. Kdo z našich v boji padl, toho přátelé donesli domů a ruce jeho drahých mu vystrojili pohřeb se všemi obřady. V objetí rodné země, ve své vlasti spí naši mrtví. Ti, kdo nepodlehli v bitvách, pokaždé vraceli se z boje ke svým ženám, po celé dny se radovali se svými dětmi. Takovou radost Řekům osud nepopřál. A co se týče Hektora - je, pravda, mrtev, zahynul jako hrdina a že je znám teď všude jako slavný rek, to způsobili Řekové. Vždyť nebýt války, kdo by o něm věděl? A Paris? Kdyby se neoženil s dcerou samotného Dia, měl by jistě ženu, o které by se dalo leda pomlčet. Ten, kdo má rozum, vždycky se válce vyhýbá. Když už k ní dojde, zaslouží čestný věnec kdo statečně položí život za svou vlast. Zbabělá smrt je hanbou za každých okolností. A proto matko má milená neplač nad otčinou, nežaluj nade mnou, pomstím se za všechny vrahům své rodiny, vždyť já tím sňatkem svým všechny je zahubím.

17 Chór Jak sladce se směješ strastem své vlasti. Zpíváš píseň, která se ztěží vyplní. Ať vítr odnese všechno, cos tu povídala, nemáš rozum v pořádku. Tak pojď se mnou k lodím, krásná nevěsto mého vůdce! A ty jdi, až Odysseus zavolá. Budeš sloužit u moudré ženy - tak aspoň o jeho manželce mluví všichni, co přišli do Tróje. Kassandra Jsi sluha, jak se patří. Všichni hlasatelé jsou jenom sluhové obcí a tyranů a vždycky jsou všem lidem odporní. Tak ty si myslíš, že má matka někdy vstoupí pod střechu Odysseova paláce na Ithace? Zač by stál Apollón, kdyby neplatila jeho slova. Řekl, že moje matka zemře zde. Nebudu ti to vyčítat. A Odysseus? Chudák. Ten netuší, jaký osud ho čeká. Všechny mé strasti, všechen žal Trójanů bude se mu jednou zdát jak peříčko. Deset let života zmrhal a deset dalších zmaří, než se vrátí domů - jako žebrák a sám. V úžině mezi skalami číhá Charybda, na horách Kyklops - lidožrout, pak Kirké, ligurská čarodějka, co dělá z lidí vepře, na moři ztroskotá loď...lotosu plod... Héliův skot... mrtvého masa bučení bude mu bušit v sluch... živý podsvětí navštíví, z moře se vynoří, na rodném prahu

18 číhá už smečka vrahů... Nač tu vyprávím o trampotách Odysseových? Tak pojď. Já se chci vdát co nejdřív - do podsvětí. Byl jsi hrdý na své činy náčelníku řeckých vojsk. Byly mizerné a osud mizerný tě čeká teď. Jas dne tvé oči neuvidí. Zahrabou tě za noci a mé nahé tělo bílé do rokliny pohodí, do bystřiny, která proudí kolem hrobu ženicha, kněžku boha Apollóna dají zvěři napospas. Zůstala jsem čistou pannou, teď se musím rozloučit. Opouštím svůj zlatý stánek, který byl mou radostí. Buďte sbohem, zlaté vínky, s větrem leťte o závod, s čela snímám vás a vracím svému Apollónovi, nejdražšímu ze všech bohů, pánu věšteb tajemných. Kdepak kotví koráb vůdce, na který mám nastoupit? Čekáš na příznivý vítr toužebně a netušíš, že si odtud domů vezeš na svých plachtách příští smrt. Ať vítr odnese všechno,

19 co tu povídala. Nemá rozum v pořádku. Kassandra Sbohem buď, má matko milá, zadrž slzy, neplač už, rodná otčino buď sbohem - nashledanou otče můj, nashledanou bratři drazí, v podsvětí se sejdeme. Brzy mne tam uvítáte, přijdu k mrtvým vítězně: vaše vrahy sňatkem svým zahubím, zahubím... Chór Jednoho rána Řek zmizel v dál, před trójskou branou divný kůň stál. Měl zlatou uzdu, ohromný byl, v dřevěných útrobách třesk zbraní skryl. Na trójské hradby vyběhl lid, utichly boje, všude byl klid: Dopravte sochu v Athénin chrám. je konec trampotám, mír přišel k nám. Kdopak by nevyšel v takový den, mladí i staří běželi ven. Přijali s písní danajský dar, do Tróje slepě vtáhli svůj zmar. Celičký národ k bráně se hnal, aby svou zkázu na oltář dal Athéně panně, bohyni lsti, kterou tu v Tróji všechen lid ctí. Přivlekli koně na lanech pak

20 do chrámu zhouby jak chmurný vrak. Při práci soumrakem zvuk fléten zněl, všichni jsme tančili, chór panen pěl. Té noci v Tróji nikdo nespal, černý svit ohňů v příbytcích plál. Já taky tančila kolem chrámu, tancem jsem slavila svatou pannu. Náhle se k nebi strašný křik vznes, byl to křik vražedných, Trójou šel děs. Vystoupil z koně vojáků šik a městem zazněl válečný ryk. I malá robátka začla se bát, ručky se chytaly za matčin šat. Oltáře bohů zbarvila krev, nad těly Trójanů zněl vítězný zpěv. Bylo to tvé dílo, bohyně lsti, tvou temnou svatyni Trójanky ctí - své manželské štěstí nesou si teď s krví svých mužů za oběť. Strážkyně staré Hekaby, copak nevidíte, že vaše paní bez hlesu klesla na zem? Zvedněte stařenu. Chcete ji snad nechat ležet? Jste nedbalé služky. Pomozte jí vstát. 5. výstup Nechte mne ležet, dívky. Tím se nic nezmění. Vždyť to, čím trpím, co jsem už vytrpěla,

21 čím budu trpět, mne znovu srazí k zemi. Můj manžel Priamos byl trójským králem. Porodila jsem mu skvělé potomstvo, bylo jich mnoho a z Trójanů byli nejlepší. Žádná Trójanka, žádná Řekyně, žádná barbarka se nemůže pochlubit takovými dětmi. A přece jsem na své vlastní oči musela vidět, jak padli pod kopím řeckých vojsk, jak klesl u oltáře v domě Priamos, a moje dcery vyrvali mi z náručí. Vychovávala jsem je pro vzácné ženichy a vychovala jsem je pro jiné... Nemám naději, že se ještě uvidíme. Vrchol mých útrap přijde na konec: já, stará žena, mám jít Řekům otročit, budu mít službu u bran paláce, mým ložem bude teď holá zem, tam budu léhat - cáry kůže přikryté cáry hadrů - já, Hektorova matka, já, trójská královna! Bohové. Špatných spojenců se dovolávám. Jsme všichni prostě zvyklí volat bohy, když někoho z nás potká velké neštěstí. Tolik synů jsem zrodila, tolik dcer, a nikdo mi teď nemůže přijít na pomoc. Jakou mi dáte naději? Proč mne zdviháte? Veďte mé nohy - kdysi vznešeně chodily Trójou, teď budou sloužit služce - veďte mé nohy ke skále, z které bych skočila. Chci zemřít. Nikoho nemějte za šťastného, dokud je živ. 7. výstup ó moi! ai ai! Proč lkáš, proč naříkáš nad svojí bolestí

22 ó Zeú! Děti mé nad svým neštěstím? Byli jsme, už nejsme. Je konec blaženosti, je konec Tróje. ubohé! šlechetné! nešťastné! v plamenech Pryč jsou mé děti čekají na nás dny Město mé nad tebou lkám a naříkám Navrať se ke mně, muži můj - Hektora marně voláš, ubohá. Můj syn je v podsvětí stín. - po boku svojí choti stůj. Nejstarší z trójského rodu, pane mých statečných dětí, Priame Řeky potupený, odveď mne do podsvětí. Chór, pohleď na Andromachu. Jak se k ní tulí Astyanax, Hektorův syn.

23 Bozi nám nepřejí. U nohou bohyně Athény vrší se krvavé mrtvoly - na pospas supům a nešťastná Trója teď stoupá pod jařmo otroků. Tak nám bohové ukazují svoji moc: nuly pozvedají k výšinám a nelítostně hubí vše, co se jim zdá příliš velké. Mé strasti nelze změřit, ani spočítat, Má Kassandro, tvé kněžství spojilo tě s bohy a jaký osud stihl tvé posvátné pannenství. A ty, kde teď jsi ty, má nešťastná Polyxeno? Tvá Polyxena... Co musím vytrpět kvůli sňatku jedné ženy! Tvá Polyxena... Co jsem zažila a ještě musím zažít!

24 Tvá Polyxena zahynula. Dali ji darem bezduché mrtvole, podřízli ji u Achilleova hrobu. Když jsem ji uviděla, zaplakala jsem a přikryla jsem její tělo šatem. Ó běda, posloužilas jak oběť bezbožná, ó třikrát běda, jak jsi bídně zahynula. Zahynula tak, jak zahynula a její smrt je pro ni lepší úděl nežli pro mne žít. Žít a nežít, mé dítě, to jsou dvě věci. Smrt je pouhé nic. Dokud jsme živí, zbývá naděje. Umřít je stejné jako nenarodit se a já chci radši umřít, nežli živořit. Vždyť mrtví neznají zlo a necítí bolest. Pod střechou Hektorova paláce chovala jsem se jak sluší moudré ženě: měla jsem pro něj vždycky pohled vlídný a jazyk mlčenlivý - a dobře věděla, kdy zvítězit a kdy mu dopřát vítězství. Ta pověst došla k Řekům a to mne zničilo. Když mne zajali, sám Achilleův syn si usmyslil, že si mne vezme za ženu - syn vraha mého muže bude teď mým pánem! Když Hektorovu drahou hlavu odstrčím a otevřu své srdce novému manželovi, proti mrtvému se proviním. Když lásku

25 mrtvému uchovám, pak jenom nenávist si vysloužím u svých nových pánů. Jedna noc prý stačí odpor ženy zlomit. Já nenávidím ženy, které umí zapomenout a vzplanou láskou v novém manželství. Vždyť i ten kůň, když odtrhnou ho od kobylky, se kterou táhl, jen těžko snáší jiné jho - a to je zvíře, které myslit neumí, nezná řeč a je snad nižší tvor než člověk. Hektore milý, tys byl mojí záštitou: byls mocný rodem, bohatstvím i moudrostí a mužností - byls můj první muž, panenskou jsi mne přivedl z domu mého otce. Jsi mrtev a já pouhá zajatkyně odvážená do Řecka do otroctví. Tak ty si myslíš, že můj osud není horší než záhuba Polyxeny, nad kterou naříkáš? Doufat je sladké a každý se drží naděje. Pro mne už žádná není. Nechci si lhát, že by se na mne mohlo ještě usmát štěstí. Chór Máš stejně těžký osud jako já. Když pláčeš, připomínáš mi moje vlastní utrpení. Zatím jsem nikdy nevstoupila na loď, ale znám to z obrazů a vyprávění. Když rozpoutá se malá bouřka, plavci jsou připraveni zachránit se z nebezpečí. Jeden je u kormidla, druhý hlídá plachty a třetí brání vodě vniknout do loďi. Když ale rozzuří se prudká bouře, vzdají se plavci osudu a mořským vlnám. Tak je to se mnou: strastí bylo víc než dost,

26 já oněměla a nechala všech nářků - srazil mne příval běd rozpoutaný bohy. Hektora ponech jeho osudu, mé dítě, nic už ho nezachrání, ani tvé slzy. Měj v úctě svého nynějšího pána, dopřej mu všechen půvab své milé povahy. Tím nejvíc potěšíš své přátele: k blahu Tróje se ti zdaří svého syna vychovat a pak děti jeho dětí třeba jednou, možná, snad osídlí zas tohle místo - z prachu vstane trójský hrad. 8. výstup Nezlob se na mne ženo Hektora, který byl kdysi první mezi všemi Trójany. Nerad ti oznamuju, na čem se Řekové dohodli. Proč má tvá řeč tak špatný úvod? Co se stalo? Usnesli, že tvůj syn - jak to mám jenom říci- Přijde snad k jinému pánu nežli já?

27 To ne, nikdo z Řeků nebude jeho pánem. Má tu snad zůstat se zbylými Trójany? Jak lehce promluvit o tak těžké věci? Chválila bych tě, kdyby šlo o něco jiného. Chtějí ti zabít syna, o to tady jde. oimoi To v radě zvítězil Odysseův návrh. Běda, mé utrpení nemá konce. Řekl, že dědic trůnu nesmí dále žít - Kéž by vítěz mluvil o svém synovi.

28 - a že má být svržen z trójských hradeb. Tak se to stane. Synáčku, ty pláčeš? Chápeš svůj strašlivý osud? Objímat dítě, to je pro matku největší slast. Jak je sladká vůně dětského tělíčka. Nadarmo jsem tě v plenkách chovala, nadarmo kojily tě moje prsy, všechna má péče a námaha byla marná., musíš být rozumná. Nebraň syna a snášej bolest důstojně. Jsi slabá, nemysli, že můžeš odporovat. Najdeš tu nějakého ochránce? Tak uvažuj: tvůj muž je mrtev, tvé město padlo, jsi zajata, jsi žena. Běda ti, kdybys s námi chtěla zápasit. Z tohoto důvodu se s tebou nechci prát a chovat se k tobě hanebně. Nejednám ze zášti - ty zase zadrž a nestíhej Řeky svou kletbou. Kdybys snad řekla něco, čím vojsko pobouříš, tvůj syn nebude pohřben, ani oplakán. Tak přece mlč a klidně snášej osud, budeš smět aspoň pohřbít mrtvolu svého syna, a Řeky si možná tím víc nakloníš. Pojď, naposled svou matku obejmi, přitul se k mému srdci, kolem krku oviň mi ručičky, svá ústa na má přitiskni.

29 Tak pojď, chlapče, pojď. Přestaň zmučenou matku objímat a pojďme tam, kde věž tvého otce věnčí vznosné cimbuří. Tam musíš duši vypustit, jak bylo rozhodnuto. Chopte se toho dítěte. Oznamovat takovou věc by měl ten, kdo je bez citu, kdo má nestoudnost v povaze víc nežli já. oi moi Chór Řekové, chováte se jako barbaři, když chcete zavraždit nevinné dítě. Heleno! Není možno, abys byla nejvyššího boha dcera. Mělas jistě mnoho otců: prvním byl sám démon pomsty, druhým démon nenávisti, démon vraždy, démon smrti, démoni všech lidských strastí. Pro kouzlo tvých krásných očí zahynula celá Trója. Zhyň! Tak dělejte, odneste ho, shoďte z hradeb, jak jste se rozhodli. Snězte si to dětské maso.

30 Chór Bozi nás chtějí zahubit - - když nedovolí, abych své dítě zachránila před smrtí. Synáčku mého syna, jaké je to bezpráví, když berou tvé matce a mně tvůj nevinný život. Co mi ještě chybí poznat, abych tu všechnu hrůzu měla už konečně za sebou... Chór Ubohá Trójo! Tisíce lidí zahynuly pro sňatek jedné hanebné poběhlice. 9. výstup Meneláos Jak krásný den! Slunce tak jasně září a já dnes dostanu Helenu zase do své moci. Říká se, že jsem vyplul k Tróji kvůli ní. To není pravda. Vyplul jsem kvůli Paridovi, který mi z domu podloudně unesl manželku. Paris byl s pomocí bohů řádně potrestán a s ním i země - na kopí jsme ji roznesli. Ti, kdo Helenu svými zbraněmi dobyli,

31 nechali na mně, jestli ji chci zabít a nebo jestli ji chci odvést do vlasti. Rozhodl jsem, že její život tady neskončí, že odvezu ji na lodi zpátky do Řecka a tam ji dám těm, jejichž drazí padli u Tróje, aby ji sami za odplatu zabili. Hned jak se zvedne vítr, pošlu ji do Řecka. Ty, který zemi neseš, sídlíš na zemi, ať jsi kdokoli, ty, o němž nevíme nic jistého, nutnosti vládnoucí přírodě, rozume lidstva, bereš se neslyšně cestami, ó Die, tebe vzývám: všechno lidské spravedlivě rozsuď! Meneláos Co se to stalo, že se najednou obracíš k bohům? Chválím tě, že chceš zabít svoji ženu, varuj se ale na ni pohlédnout nebo tě zajme svou krásou. Jímá zrak mužů, zajala přece města, na popel spálila domy. Takovou kouzelnou moc má Helené. Znáš ji. I já ji znám a všichni, co k ní vzplanuli. Meneláos Přicházím, abych odvedl tu nešťastnici /nerad bych užíval slovo manželka, i když je pravda, že bývala mou ženou/. Je tady někde v Trójském táboře, dejte ji mezi ostatní zajatkyně. Helené

32 Meneláe, ta předehra je děsivá. Ruce tvých pochopů mne vlekou násilím. Vím sice dobře, že mne nenávidíš, přesto bych se chtěla zeptat: Jak Řekové rozhodli o mně, co ty hodláš udělat? Meneláos Co se týče Heleny, ve vojsku nebylo sporu. Řekli "Smrt" a věnovali Helenu mně, kterému ze všech nejvíc ublížila. Helené Když už mám zemřít, mohu k tomu říci, aspoň krátce, že má smrt je bezpráví? Meneláos Nepřišel jsem si popovídat, ale zabít tě. Vyslyš ji, Meneláe - to je přece právo odsouzenců k smrti. Pak dej slovo mě. Ty nevíš, co se v Tróji za ta léta událo. Meneláos Dám jí tu příležitost. Jestli chce mluvit, prosím, ať mluví, ale ať si pamatuje, že se jí toho nedostalo na její žádost, ale na Hekabinu přímluvu. Helené Především: původcem všeho je -

33 ona to byla, kdo porodil Parida. Za druhé: Tróju i mne samu zahubil Priamos, protože ušetřil syna, pochodeň, jež měla zapálit trójskou zem. Poslouchej, jak se ten příběh dál rozvíjel: Paris pak rozsoudil trojlístek bohyní. Bohyně Athéna darem mu slíbila, že v čele trójských vojsk zvítězí nad Řeckem. Héra mu dala slib, že povládne Asií, i celou Evropou, jestli to bude chtít. Bohyně lásky mu chválila můj půvab se slibem, že si mne může vzít za ženu, jestli se rozhodne dát svůj hlas právě jí. Vyhrála bohyně lásky a můj sňatek přinesl Řecku jen dobro, vždyť Helladu do prachu nesrazil barbarský útok a nikdy nebude tyranům otročit. Tak prospěch mé vlasti stal se mou záhubou. Měla jsem obdržet z vavřínu věnec, a zatím mou krásu věnčí jen urážky. Chór Královno - chraň svou vlast - Chtěla bys svou řečí přikrášlit zločin. Nedělej hlupáky z olympských bohů. Kdo má kus rozumu, věřit ti nebude. Můj syn byl největší krasavec na světě. Jak jsi ho spatřila v barbarském oděvu zářícím zlatem, hned láskou jsi šílela /darmo se neříká: láska a šílenství pospolu chodí jak dvě rodné sestry/. Žila jsi ve Spartě v chudičkých poměrech, takže jsi doufala, že tě zem, kterou protéká proud zlata, zahrne přepychem.

34 Jsi chtivá nádhery a plná zpupnosti, dům tvého manžela nemoh'ti postačit. Helené Myslíš si patrně: Pročpak se nezmíní, že z mého paláce pokradmu odešla? V průvodu samotné bohyně lásky přišel k nám zlý démon v podobě Parida, a tys mne, hlupáku, zanechal bezbrannou v domě a odjel jsi ze Sparty na Krétu. Nu budiž: sama si položím otázku. Na co jsem myslela, když jsem s tím cizincem odešla z paláce, zradila svoji vlast? Potrestej bohyni! Pak budeš mocnější nežli ten nejvyšší z olympských bohů. Veliký Zeus je vladařem nad všemi, Bohyni lásky však slouží jak otrok. Potom mi, manželi, možná i odpustíš. Chór Královno - chraň svou vlast - zmař její vábení. Předstíráš, že tě syn unesl násilím. Kdo o tom věděl z tvých Sparťanů? Křičelas? Kdopak tě slyšel? A copak tví bratři? Připlulas do Tróje a vojsko za tebou. Nastala válka. Když se k nám doneslo, že tvůj muž vítězí, to jsi ho chválila, jen abys Parida pořádně trápila, že jeho rival je udatný bojovník. Když naši vyhráli, hned jsi ho zapřela. Oči jsi točila jedině za štěstím, ty nemáš ponětí, co je to počestnost.

35 Helené Teď bys snad mohl mne s příkrostí pokárat: Záhubou Parida manželství skončilo, měla jsem opustit Tróju a vrátit se. Mám svědky, že jsem to toužila udělat. Mnohokrát hlídky bran a stráže na hradbách chytly mne, když jsem se spouštěla po laně z cimbuří trójského hradu. Však Deifobos, můj druhý manžel, co vzal si mne násilím, mne vždycky odvlékl nazpátek do Tróje. Chór Královno - chraň svou vlast - zmař její - vábení - její řeč - je krásná - a plná - špatnosti - a to je - strašná zbraň! Žes byla proti své vůli a nerada v Tróji a že jsi se spouštěla po laně? Kdopak tě přistihl? Kde máš ty svědky? Naopak - já jsem tě mnohokrát prosila: Odejdi, dceruško. Paris si vyhledá zas jinou manželku a já tě potají dopravím z Tróje až k řeckým korábům. Usmiř je, skonči tu ohavnou válku. Takový odchod byl pro tebe potupou. V paláci měla jsi první a poslední, chtěla jsi, aby tě barbaři v Tróji ctili jak bohyni - po tom jsi toužila. I sem jsi přišla, ty ohavo, v parádě. Na cáry šaty a zhyzděné vlasy pokorně měla ses tetelit v úzkostech. Nestoudná. Chybí ti trochu víc skromnosti.

36 Má řeč je u konce a to je poslání: Zab, králi, Helenu, jak si to zaslouží, tím bude teprve vítězství úplné. Helené Jakým právem mne chceš zabít, můj choti? Paris si mne přece vzal násilím a mně se na místo slávy dostalo trpkého otroctví. Chtěl bys být mocnější, než sami bohové, když jejich rozsudek chceš opravovat. To není příliš rozumné přání, Meneláe. Chór Pojď na smrt. Budeš ukamenována a to je krátký trest za naše dlouhé útrapy. Meneláos Ať pochopíš, žes mi neměla dělat hanbu. Helené Byla to přece vina bohů, odpusť mi! Nezrazuj Řeky, kteří pro ni zemřeli, prosím tě jejich jménem, jménem jejich dětí. Meneláos Přestaň už, stařeno! Nedám na ni ani za mák. A vy odveďte ihned tuhle ženu na záď lodi, která ji odveze do Řecka.

37 Nevstupuj na stejnou loď jako ona. Meneláos Proč? Váží snad teď víc, než vážila dřív? Helené Kdo opravdu miluje, ten miluje navždycky. Meneláos Staň se, jak chceš - já vím, že mi špatně neradíš. Nevkročí na koráb, na který se nalodím. Je to mizerná žena. Až přijde do Argu, mizerně zahyne, jak zaslouží. A její smrt zas nažene všem strach. Chór Ó Die, pane náš, tys vydal Řekům vplen trójský chrám s oltářem, plameny obětin, voňavých kadidel dým, posvátný Pergamon a svatou trójskou zem, strmá údolí na Ídě porostlá břečťanem, svlažená proudem z ledových štítů, k nebi čnějící hory tonoucí v slunečním svitu. Zmizely oběti na tvém oltáři, líbezné písně chórů už umlky, už nezáří jásavé slavnosti

38 v nočních tmách a zlaté sochy bohů zasypal černý prach. Ó Die, pane náš, trápí mne, trápí otázka, zda ty, který dlíš vysoko nad městem z kamene zničeným v běsnících plamenech, zda o tom, Die, víš? 11. výstup, loď čeká jenom na úder vesel. Řekové, vaše kopí váží víc než cit, kterého jste schopni. Proč jste to dítě zabili, proč jste spáchali zas novou vraždu? Ze strachu? Aby snad někdy znovu nepostavil Tróju? Jste nicotní! Kdysi nás chránil sám Hektor svým kopím a s ním stovky jeho druhů. Často vás porazili - a přece jsme prohráli. A teď, když Trója padla, my jsme zničeni, nahnal vám hrůzu můj malý synáček? Nechápu ten váš bezdůvodný strach výstup Hlavičko drahá, takhle tě zohavily hradby,

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl)

Tobě. 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) Tobě 1. Solitér (N. Sedaka / P. Vrba) 2. Jen Pán Bůh ví (L. Štaidl / L. Štaidl) 3. Tobě (L. Štaidl / L. Štaidl) 4. Pak snad ti dojde (L. Štaidl / P. Vrba) 5. Smím dál I (L. Štaidl / L. Štaidl) 6. Ty, slunce

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám.

Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán, na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám. A před chalupou s koně hop a na chalupu: klop, klop, klop! Hola hej! otevřte mi dvéře,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ODPOVĚDI Z TICHA. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ. Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání.

ODPOVĚDI Z TICHA. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ. Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání. Kapitola 1 PRÁCE A POVOLÁNÍ Tvým velkým povoláním je být lidskou bytostí. To je tvé prvořadé a jediné pravé povolání. 23 Jeffrey Chappel PENÍZE Kdy se dočkám finančního zajištění? Peníze nejsou žádná jistota.

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Anotace: Nové učivo- řecké báje a pověsti Slouží k seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi- práce s textem.

Anotace: Nové učivo- řecké báje a pověsti Slouží k seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi- práce s textem. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Odysseovy cesty Třída: 6..A Vypracoval/a:

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání:

pískovaný celopísek jen text (negativ) (pozitiv) Pískování na láhev vína: + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: Pískování na láhev vína: 149,- Kč + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve VÍNO HRUŠKA) Pískování na přání: 199,- Kč (vlastní obrázek, vlastní delší texty) + cena vína dle Vašeho výběru (pouze láhve

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit.

je kámoška do nepohody. Je neuvěřitelně inteligentní a oddaná svým blízkým přátelům. Taková kamarádka je hotový poklad Violetta na ni nedá dopustit. nevídaně chytrá dívka se spoustou energie a krásným hlasem, který zdědila po své mámě. Je upřímná, spontánní a romantická a hlavně neobvykle inteligentní. A podobně jako snad každý teenager stále hledá

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto Jan Dismas Zelenka (1679-1745) Il Diamante, serenata libreto Překlad z italštiny Jana Pelánová 1. Sinfonia 2. Recitativ Terra: Tento překrásný drahokam, jenž zplodilo Slunce v mých útrobách a v němž zanechalo

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_490_Život a dílo Karla Jaromíra Erbena AUTOR: Mgr. Martina Ringová ROČNÍK, DATUM: 5., 19. 2. 2012 VZDĚL. OBOR,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz

50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU. Monika Mihaličková www.beyourself.cz 50 ZPŮSOBŮ JAK BÝT SÁM SEBOU Monika Mihaličková www.beyourself.cz Jedinou povinností člověka je zjistit, co je jeho smyslem života. Tento e-book Vám pomůže, jak na to. 1 Zjisti, kdo jsi. Je to snadné.

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura

Metodický list. Sada: 1 Číslo DUM:EU-OPVK-ČIG-1ST-11 Předmět: Český jazyk a literatura Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vedlejší věty Anotace:

Vedlejší věty Anotace: Vedlejší věty Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více