Wolfgang Gu llich SVAZANI SE ZEMI. V tomto c ısle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wolfgang Gu llich SVAZANI SE ZEMI. V tomto c ısle"

Transkript

1 C a s o p i s h o r o l e z e c k e h o o d d ıl u C A O D č c ın Roc nık 2, c ıslo 6 C eren 2000 SVAZANI SE ZEMI Wolfgang Gu llich é Jsou lide, kterı lezou elice obtızne cesty, ale zadna legrace s nimi nenı, a ty opradu nemam rad. A potom existujı lide, kterı jsou eselı a kterı lezou 5.7. To je prece tak nepodstatne, jestli n kdo zleze 5.14 nebo ne. Jde pouze o osobnı uspokojenı V tomto c ısle Co noe ho CAO Dˇcın HOCYBOJ 2000 ý ysledky VII. rocnıku a pohled na za od ocima nˇkolika ucastnık 35. Zabilk sraz ý ohle dnutı za dlouhou historiı, tabulky, prehledy, zajımaosti Rozhoor s Jaroslaem Uhrem Oke nko HK Varnsdorf Strıpky Vyrocı C eka na s a dalsıě CAO News 1 Seernı Frankenjura ü Wolfgang Gullich leze cestu Killer

2 Co noe ho CAO De cın? Informace z oddıloáho de nı. JirıCha ra Predseda CAO Dˇcın Sedme ho cerna probˇhla praidelna sch zka CAO Dˇcın restauraci Za ˇtrem. Seslo se na s 13, ostatnı se omluili (kromˇ Ladi Pitbulla Jirkala, Lubose Jera bka a Milana Dra sty). Hned u od sch ze byl dramaticky poznamena n Kudrna coo nezbednou ylomeninou ý sobotu se oz enil... Program cernoe sch ze byl na sledujıcı: Informace o uskutecnˇnych akcıch Prı praa a organizace 24 hodinoky a Skandina ske ho Silestra Za jezd do Frankenjury Hlanı letosnı akce (Dolomity, Eiger) Oslaa Kudrna coy satby Jako poslednı bod cernoe sch ze byla tedy oslaa Kudrna coa esele ho kousku. Na poradu byly nejr znˇjsı kapaliny mnozstı ˇtsım nez male m a preda nı daru. Toho se zhostil LaŠa Frajbi Freiberg. Bujare eselı (hlanˇ nas ostatnıch) se prota hlo az do rannıch hodin. Jak konstatoal Josef - po dlouhe dobů schu ze, jak ma ypadat Ě Jinak leto pomalu hla sı prı chod, a tak se hodnˇ cestoalo. Petr S tˇpa n s Jirkou odjel do Choratska objeoat noe i pozapomenute oblasti, dalsı tyden Choratsku lezl s Karlem Hofmanem, zatımco Toma s Melen s kamara dy bra zdil na jachtˇ Mare Adriatico. Paouk s Hora ckem ydatnˇ stoupali e sech moznych oblastech od Frankenjury na JZ az po Adr na SV. Kudrna codjel na satebnı cestu tez do Choratska. Jako zkusenˇjsı radce (e ˇcech manzelskych) s nimi odcestoali Milan Uhde Cestr s rodinou. Cha ra s Palicem a Uhrem si jeli doplnit mezeru lezecke m zdˇla nı do Frankenjury a ostatnı take tropili podobne kousky e skala ch, na kole ci na odˇ. (Jen Petr Hora k o sobe nedal delsıdobu e de t. Z e by ope t chystal ne jaká prekapenı?!) HOCYBOJ 2000 VII. roc nık cyklistickáho za odu pro horolezce JirıCha ra CAO Dˇcın V sobotu 27. kˇtna probˇhl za dosud nejˇtsı ucasti VII. a mozna poslednı rocnık oblıbene ho cyklisticke ho za odu pro horolezce HOCYBOJ Perfektnı organizaci opˇt zajistili Simona a Michal Burdoi. Na start se postailo 31 muz (132 km) a 10 zen (85 km). Za od nedokoncili pouze 4 za odnıci ý esmˇs pro poruchu na stroji, jeden zdal jestˇ pred startem. TraŽ byla temˇr sucha a pocası tentokra t take pra lo. V cıli byli nejlepsı odmˇnˇni ˇcnymi cenami a na kazde ho, kdo se za odu Vıt z letosnıho rocnıku HOCYBOJe Jan Bicenc zu castnil, cekalo i prı jemne prekapenı ý tricko s emble mem za odu. V kategorii MUZI (traž dlouha 132 km) s prehledem zıtˇzil Honza Bicenc e elmi solidnım (historicky druhe m nejlepsım) case 6 hodin a 26 minut. Mezi zenami (85 km) kraloala Palına Sedliska a dojela si pro prenstı case 6 hodin a 17 minut. Sponzory za odu byly: HUDY SPORT, HK Dˇcın, A- ZET Reality, HK Dopraa, AK Uniprojekt, CAO De cın, EFEKT a Skupenoi. Zla stnı podˇkoa nı patrı Bufetu U ctyr bab Jetrichoicıch za spickoy ybˇr obcerstenı a mora lnı podporu za odnık m. NEKOLIK POSTR EHU Z LETOSNIHO VII. ROC NIKU: Terezka Vıchoa absoloala HOCYBOJ ackoli mˇla pred startem najeto ronych 0,00 km!!! To je opradu elka da ka sebed ˇry a slusny ykon! Praym opakem byl Jirka Kudrna c, ktery ymˇkl tak, ze bec k za odu nenastoupil. Ea Sinecka mˇla na trase defekt. Nez se jı podarilo za adu tere nu odstranit, uteklo ıce jak p l hodiny casu (Eˇ i Jindrisce a Terezce, ktere jeli spolecnˇ s nı). Petr Stů pa n ml. se ydal na trdou trasu zaodu na neuˇritelne plecce. Nejpre mu upadl brzdoy spalık. To stihl Petr jestˇ ubrzdit e skarpˇ o rbicnany. Podruhe uz brzdil kolenem, ktere to odneslo nehezkou ranou. Petr doka zal dojet na silnici, kde si stopl auto s lekem (tomu se rı k a na hoda!) a ktere ho odezlo do nemocnice na sitı. CAO News 2

3 Zdenů k Vaishar prisel pred startem se zajımaou teoriı, podle ktere si je treba ybrat na kazde m za odˇ alespon jednu tlamu. Sota to dorekl, tak spadl prı mo na startonı care. A mˇl pradu ý bˇhem za odu jiz nespadl. Prostˇ si nˇkdo doede sikonˇ ybrat. Zajımay postreh ohlednˇ stray bˇhem za odu se aze te z ke Zdenkoi Vaisharoi. Kazdy mıa ˇtsinou kapsy plne rozinek, sladkych tycinek a cokola d, nemluˇ o r znych karbosnecıch a powerbarech. Zdenˇk ulozil do dresu chle b a ctrt sisky sala muý Mezi nejˇtsı nicice a destruktory kol se propracoa a Honza Hora k. Vloni tota lnˇ zrusil prednı kolo pri krkolomne m sjezdu, letos pri skoku zlomil zadnı osicku. Presto za od dokoncil na yp jcene m kole. Letosnı rocnık byl krecoy. Snad kazde ho chytaly krece do nohou, až uz stehen nebo lytek anebo do obojıho. Nejıce si uzil Milan Uhde Cestr. Prnı krece ho chytly pred Luzı a od te doby se jich nezbail az do cıle. Pouze si mrsky mˇnily mıstecka. Jindriska R eha koa p sobila na trati jako zajımay doping ý jen zp sob aplikace se mˇnil. Jednomu stacilo Jindrisku zahle dnout, druhy si ji pro stˇstı pohladil a nejhorsı prı pady ycerpa nı (Jirı Kasa k) resila Jindriska energetickym polibkem tz. POWERKISSÝ HOCYBOJ ocima Michala Burdy Michal Burdych Burda HUDY SPORT 1. pohled organiza tora Cela tahle sranda s p odnım na zem Vylet pro odolne znikla pred sedmi lety na hodou, a to jen dıky tomu, ze ietnamstı byznysmeni nemˇli jednou po ra nu e Hrensku jestˇ postaene sta nky a tım pa dem nezakryli ceduli na ktere je zobrazena ca st turisticke stezky Eisenach- BudapesŽ, ktera cha zı na nase u zemı e Hrensku a opoustı jej Harrachoˇ. A jak jsme te dobˇ jezdili, tak prisel na pad, procsi to neprojet, a kdyz uz tam cloˇk bude dopraoat kola, tak procjich tam nedoe zt ıc, a uz to bylo jasne. Vıce kol, ıce lidı, popis trasy, zabezpecenı a cela ta masine rie kolem. Pro elky ohlas se uspora dal dalsı rocnık organizacnˇ o kousek doma klejsı a e tretım rocnıku i s noym na zem HOCYBOJ - pro neˇdome HOrolezecky CYklysticky BOJ a ne jak nˇkterı rı kajı hokyboj popr. hakyboy. Od tretıho rocnıku doslo i k na padu procnepustit na traž ac hezcı", tak bohuzel me nˇ orientacnˇ ybaenou" ca st lidsta, a tak znikla zkra cena traž pro da my a starce nad hrobem. Tak se postupem casu ychyta aly mouchy, a zaodnıci se zlepsoali a tak to slo dal az k tomuto sedme mu rocnıku. A co bych po tˇch letech se Sımou spolecnˇ rekl? Bylo to pˇkne, ale dobre, ze uz je to za nami." Jsme ra di, ze se teto otˇze po nas nˇkdo chopı a my si na nˇjaky cas odpocineme. Vˇrte neˇrte, ale byla to drina a ja jsem tak lınej. 2. pohled za odnıka Je to celkem narocna a ya zena traž s uzasnou de lkou od nˇkud nˇkam a asi nejdelsı teto kategorii. Mne osobnˇ sta la rok co rok hromadu sil a i kdyz jsem si myslel, ze ma m najezdˇno, kazdy rok jsem byl z tohoto omylu yle cen hned e stoupa nı na Jizerskou louku. Kazdy rok si cloˇk nasel nˇkoho, s kym po cely ten den bojoal a snazil se na nˇj nahnat nˇjakou tu minutu popr. neztratit moc. A kdyz se nikdo nenasel, tak to byl boj se sebou samym - neseknout s kolem nˇkde na mezi a nerı ct si, ze to nema m zapotrebı. Proto jsem ra d, ze sichni bojoali a byli spokojenı a to je to hlanı, ne? K tomu Michal jes te dodal: žjirko, nejsem spisoatel, a tak z toho ne co yber a nebo to smaz a napis ne co jináho. Hlane prıs t ı rok usporadej HOCYBOJ!ů HOCYBOJ ocima Paouka ROZHOVOR S PAVLEM PAVOUKEM C ERNYM (CELKOVE 2. MISTO, 1. MISTO V KATEGORII HOROLEZCU) CAO NEWS: Zepta m se Te na ne co ohledne HOCYBOJE. Doufa m, ze budes spolupracoat. Paouk: Co chces?? CAO NEWS: Na zacatek - kolik roc nıku za odu jsi absoloal? Paouk: To bych taky rad e de l. Asi 5. CAO NEWS: Vzpomenes si, ktery ze za odu byl pro Tebe nejhorsı? Paouk: Byl to prnıroc nık, ktery me l byt za odem dou a ıce c lennych druzste, proto jsem si nezal mapu, me l jsem jet druzstu se S te pa nem a Burdychem. Burdych trasu znal a mapu me l S te pa n. Spolec ne jsme dojeli pod Jes te d. Burdych odjel na snıdani k rodicum. Ja me l krizi, a tak mi ujel i S te pa n. Bez mapy jsem dojel asi predposlednı. CAO NEWS: A nejlepsı? Paouk: Letos nı - Nejlepsıumıste nı a nejlepsıcas ze s ech roc nıku, co jsem kdy jel. CAO NEWS: Ktery mısto na trati poazujes za nejhorsı nebo za nejte zsı? Paouk: Stoupa nı na Luz. To me zdycky depta kazdym roc nıku. CAO NEWS: najeto? Takoa norma lnı ota zka - kolik jsi mel Paouk: Asi 1000 km. Ale bylo to po tros ka ch. Zadny e tsıda lky. CAO News 3

4 CAO NEWS: soupere? Koho jsi poazoal za sá neje ts ı Paouk: Petra Kirchnera, Michala Va lu, Honzu Bicence a tebe. CAO NEWS: Me l jsi ne jakou taktiku? Paouk: Trochu to na zacatku rozjet, abych me l fora tezsıch ňsecıch. CAO NEWS: Zda se, ze se Ti to poedlo. Na prnı kontrole Rudolfoe jsi na me me l 2 minuty. Kdo a kde Te dojel prnı? Paouk: Na Jes te du me dojel Horyna s Va lou. CAO NEWS: Napadlo Te, ze by Ti mohli ujet? Paouk: Ne. Oni prijeli, kdyz ja jsem odjızd e l. CAO NEWS: A kde Te dojel Honza Bicenc? Paouk: Ve stoupa nına Luz. Prijel, pokecal a odjel. CAO NEWS: Potkali jste se jes te? Paouk: Honza na me,,poc kal na c trty kontrole. Pak jsme jeli kus spolu. CAO NEWS: Kde jsi ho ide l na posledy? Paouk. Ve stoupa nına Kamenickou Stra n. Pak nasadil a odjel. CAO NEWS: Hodne zaodnıku trpe lo edrem. Meli krece atdě Potkalo Te ne co podobnáho? Paouk: prdel. Ne. Akora t me bolela CAO NEWS: Napadlo Te ze by si mohl prekonat c as Milana Misıka? Paouk: Ne. Na mezic asech bylo jasny, ze na to nema m. CAO NEWS: Je tezky dobre lázt a souc asne dobre jezdit na kole? Paouk: mıt c as. Nenı, ale musıs na to CAO NEWS: Paouku, dık za rozhoor a doufa m, ze si s Tebou budu prıs t e poıdat, jako s absolutnım ıte zem. Za CAO News se ptal Jan Horacek Hora k HOCYBOJ ocima Jindrisky Reha koe O C EM JE (TAK ) HOCYBOJ. Jindris ka Reha koa Noy Bor Den po prezitı HOCYBOJE 2000 zaolal mi Jirka Cha ra, až mu doda m nˇjaky ten postreh. Vˇdˇl, ze rchoaty poha r endorfin, na teto akci nasbıranych, jestˇ neysumˇlý Jen tak nem ze!! Tenhle zaod JE ukruta nsky. Jen se dobre podıejte na emble m hocybojske ho tricka, jak je ystizny! Ty silhay oci a hˇzdicky nad hlaou obolenou! Prituplou u naou, dehydratacı a u ahami: PROC to lastnˇ jedu, a ma m-li to bec za potrebıý Jenze ma m, ze jo!! VzdyŽ tenhle za od nenı prece jen o za odˇnı a pohybu na kole. Je predesım o zatracenˇ dlouhe, rozmanite a kra sne trase pres (nase) hory a doly. A je take o lidech, ıceme nˇ ustrelenych! Schopnych dokonce tu traž nımat ý byž e za cnych chılıch. Ponˇadz jine ty chıle (a mıle!) jsou take o drinˇ a ygumoanosti. O upadlych ca stech kol, celych kolech a potazmo spadlych tˇlech hocybojist Ý Jine chıle (a kilometry) jsou treba o bloudˇnı. A taky treba o moucha ch! Tˇch, co se drze pasou na zpoceny k zi, ci tˇch spolknutych pri prudkych sjezdech, kdy smysly zpoykuje naıc predstaa pra ˇ ule tle maticky ci jine ho hejbla tkaý Do kopc se plouzım s zehra nım, procjsem si nenechala utrhnout z elocipedu stoja nek ci jine zbytecne zelezo. (Odhodit naplastˇ na puchejre, ocnı kapky, rtˇnku ci hrebınek, uz mi neprislo efektinı.) No a z kopc se rı tı m a drnca m po sutrech s pocitem, ze ibrujıcı souca stky tˇla se musejı rozsypat na molekulyý Vyhrozuji sobˇ, ze bude-li nˇjake prıstˇ, tak jedinˇ na odpruzene m stroji! Jenze tenhle za od je take o stˇstı! I kolo superspecia l lze (prinejmensım) pıchnout, zeý Stalo se. Na druhe kontrole tedy Ea nejdrı prifukoala, pak jsme mˇnili dusi a ona ne a ne lızt tam, kam mˇla. Kroutila se, potora, zdoroala a cas plıziˇ plynul nˇkam do ha je. Asak nasla jsem tu ctyrlıstek, tedy bylo jasne : S Žastnˇ dojedem! V Petroicıch idˇla jsem zkolapsoane kolo, na Stozci jsem objeila zkolapsoane ho ka mose Jirı ka Kasa ka. Jak te poha dce lezel tam obore, nozky mˇl nahoreý. Ani stimul milostny jej k ziotu neprobral! Zabralo jine puzenı ý kdyz nahle ybˇhl jako srnka, s rulı r zoe ho papıruý A za pˇtı uz predjızdˇl, do kopce, s u smˇem, jakoby se pre nechumelilo. Jo, nebylo marny potka at se na trase s hocybojonıky opacne ho pohlaı!! Pozoroat je. Na sych strojıch byli jak selmy nakrcene pred skokem. S yrazy prıcetnymi, ci lehce neprıcetnymi! Na hle, asi 5 metr prede mnou, kdosi spadnul. Rycı n ˇ co o kra ˇ a ona to ˇte, kterou zbˇsile re z dra t Ý Jiny ale byl schopen pri predjızdˇnı da my i zjihle zarnˇt: Tak slysım za sebou Petra S tˇpa na, pry ze mne pozna a ý dle lytek! To urcitˇ, rı k a m si. Kdoı, necudo, kam kouka s. A co bec m zes idˇt ý krpa le, kde se ti za konitˇ musı ouzit dech i oci! Tˇm sym neˇrı m, kdyz je schopen za jızdy ( tom krpa le) krom pozdrau i pohladit. Milej, poolenej doping. Takoym byla pro mne i za ˇrecna smˇroka na Labskou stra n. To jsem prnˇ opustila Eu a ydala se zpˇt kudysi hledat TerezkuÝ Bylo mi uz uplnˇ fuk, ze zrona lilo. Stejnˇ mne uz nenadna seli motyli na mym tricku, urcenym k nadna senı. Zplihla jim krı dla a tekla z nich baraý Nikdy jsem nijak neza odila (a Hocyboj jsem jela po druhe ), ale uz zatracenˇ dobre ım, jaky to je, jet na cıloou lajnu! Je to o obrosky radosti, pro prnıho, jako pro poslednıho. Jakoze bec dojelý CAO News 4

5 A je to o podanych ruka ch, o zaslouzenym piu, ci stamprli, o zidli pod zadkem (konecnˇ mısto sedla!), o noha ch blazenˇ natazenych pod stolem hospodˇ. A je to o pra ˇ prezisıch hocybojonıcıch, kterı nad tım piem zesela pla cajı cokoli, nebo jen naysost spokojenˇ mlcı. TeŠ až enku padajı treba kroupy, nebo ony s hackama! Hlanˇ ze nepadaly po cestˇ. Ta jejı mozaika byla prece dost pestra, dost dobra. O nıje HOCYBOJ. Dıky za nů j!! HOCYBOJ ocima Petra S tˇpa na st. Bikeru s rot. Petr Stč pa n CAO Dˇcın V chatˇ Panorama uz p l pa te rano sramotım. Prı praa na sedmy rocnık za odu HOCYBOJ se nesmı odfla knout. Zodpoˇdnˇ se ykakat, ycistit zuby nez nastane tlacenice u jedine ho umyadla na hajzlu. Posnıdat misku locek s jogurtem. Na edlejsı posteli se rtı a nada a Pe Ža SŽˇpa n mladsı. Prı praa je za klad u spˇchu praım, posıla mˇ kamsi, drzoun. Za minutu sest stojıme na startu a ja zdˇsenˇ zıra m na jake m srotu chce PeŽa ujet sto tricet kilometr. Hr za dˇs. TraŽ nezna, jede mısto ymˇkle ho Kudrna ce. Ve stoupa nı na Jizeru mi mizı balıku chrt z dohledu. Na prnı kontrole Rudolfoˇ zjistuji, ze jestˇ neprojel. Je mi to jasne, zabloudˇny Jizerskych slatina ch. Na Vyprezi mˇ dojızdı. Zabloudil jsem Jizerka ch, musım jet s tebou. Naseda me a jedem. Moje poklidna jızda osamˇle ho jezdce se razem zmˇnila. Okolo mˇ se ozya dˇsie skrı pa nı, Žuka nı, rza nı, to se je prokla da no yrazy jako doprý jaaa se na to yý. a tak podobnˇ. V jednom krkolomne m sjezdu idım jak brzdoy spalık letı do kapradı a pleckojezdec do rbicnan. Zatım se dobre dopadlo. Na dotaz, zda nema m desıtku klıc, odpoıda m ze na tohle nema m nery a pokracuji na se m tise rnıcım, hodina rsky serı zene m stroji strı c cıli. Po nˇkolika kilometrech uz zase jedem spolu, rz skrı p, rz skrı p. Tentokra t je to horsı, ridıtka dolea, prednı kolo dopraa. Vedu fotrosky kecy o lajdacinˇ a tak. To jestˇ netusım, ze kdesi na trati bojuje se sym specia lem dalsı hˇzda za odu Toma s Melen. Ten brzdı tak, ze taha za lanko prı mo na ramu a retˇz z male ho ta cu na elky prehazuje rukou. V pohodˇ. Za mnou se ozya podezrele ticho, jedu zase sam. Jenze ono se odehra a drama na trati aniz bych to tusil. V Dolnı Sˇtle PeŽoi kolo zatocilo dopraa, ackoli ridıtka drzel ronˇ. Spadl do jake si betonoe skarpy. Okolo jel chlapık s koleckem a nabıdl mu prnı pomoc. Kra cejıcı koleno zaa zali. Zrona projızdˇlo kolem auto s lecnackem, ktere PeŽa hbitˇ stopnul. V Dˇcın ˇ na chirurgii mu trhlinu zasili. Z Dˇcına prijel autem a e ctrna ct patna ct byl cıli jako na koni. Osm minut za mnou. Kdyby si doktor s sitım pospısil, tak mˇ jestˇ zarı z. V pohodˇ. Hr za dˇs. HOCYBOJ ocima Milana S patenky Milan Littlebadman Spatenka CAO De cın Uz je to tady ý konecnˇ se priblızil dlouho oceka any weekend kdy se pojede HOCYBOJ. Loni jsem se bohuzel neu castnil, protoze jsem byl na jine akci ý o to ıc jsem se letos tˇsil. Moje prı praa na letosnı HOCYBOJ predstaoala asi 500 km, coz byl oproti predlonskym 120 obrosky posun. Lepsı nez fyzicka byla psychicka prı praa. Bˇhem 14 dnı pred termınem HB jsme spolu s mym kolegou a ucastnıkem HB Pepıkem Huba ckem resili technicko-takticko-organizacnı ota zky, studoali mapy, optimalizoali pocet tycinek, Ý Nakonec po d kladne analyze potenciona lnıch souper padlo rozhodnutı, ze pojedeme spolu. Snad prı lis neodhalım karty, kdyz prozradım nˇktera strategicka rozhodnutı: nenechat se strhnout pri oslaˇ narozenin, nenechat se strhnout tempem ostatnıch za odnık (hlanˇ M.C. z SC E, ktery pilnˇ tre noal), nezabloudit, dojet do cıle pred 15. hodinou. V pa tek po absoloa nı dopranı zacpy prijızdıme s lehkym zpozdˇnım, nakla da me Zdenka Vaishara a Pepıka a yra zıme smˇr Prı choice. Dnes na s jestˇ ceka oslaa narozenin Mıry Bılka, ktere se trochu oba a m nebož loni pry probˇhla fernetoa smrsž Ý. Ra no pred za odem jestˇ prohlızım Mır Canondale ý moc hezka ˇcicka. V 6:00 je odstartoa no. Pres Jizerky se nenecha a me strhnout (ma me jasnou taktiku). Cestou z Rudolfoa do Liberce lehce bloudıme a Pepa zabrany do hleda nı trasy sjel z cesty a o milimetry netrefil strom. Pri stoupa nı na Vyprez zacın a m cıtit u nau, s u smˇem e ta ri nas predjızdı Petr S tˇpa n st.. Na Vyprezi nas dojızdı Zdenˇk, ktery hned pokracuje dal. V Dolnı Suche ho dojızdıme, stˇzuje si na bolesti zaludku. Cestou do Petroic potka a me Honzu Hora cka, ktere ho zklamala technika. V Petroicıch prijızdı Zdenˇk s tım, ze jede napred aby si nˇkde odlozil (tım nˇkde myslel asi cıli, protoze jsme ho uz nedojeli). Cestou na Luz zacın a byt hodnˇ teplo, na rsku odpocı a me. Ve Stozecke m sedle nam dıcı kontrola plaka ch trochu narusila koncentraci. Pri cestˇ na Krızoy buk zacın a m mıt krizi, ale tım, ze jedeme e dou je po chilce pryc. Palinino u dolı projızdıme pohodˇ. Na kontrole Jetrichoicıch se cpeme semi dobrotami co jsou k dispozici. Pri ystupu na Kamenickou stra n na s obklopilo obroske hejno much (asi poznaly, ze uz jsme na sraý ). Na zaˇr pri yjezdu z R zoe zacal foukat CAO News 5

6 silny na razoy ıtr (mozna nebyl az tak silny, ale uz jsem toho mˇl dost). Ve 14:45 spolecnˇ s Pepıkem protına me pomyslnou cıloou ca ru (dokonce o 15 minut drı e nez bylo napla noa no). Jsme sžastnı, daame si piko, ja nacha zım se uz oplakane bryle ý tımto dˇkuji na lezci. Co rıci na zae r? Pe kna traé, pe kn poc ası, perfektnı organizace ý proste SUPER akce. Po diskusi nad ysledkoou listinou jsme si na prıs t e (e rım, ze HOCYBOJ 2001 bude) stanoili pla noany dojezd do cıle na 14:00. HOCYBOJ ocima Zdenka Vaishara Zdenč k Vajsharo Vaishar CAO De cın Kdyz jsem pa tek odpoledne dorazil k Burdychoi a odezda al kolo k prepraˇ, ozalo se: ÚCo to mas predu za galusku?ú jako nara zka na m j te mˇr silnicnı prednı pla sž. Tak rı k a m: ÚTo ma m proto, aby nebyla nuda. Kazdou jızdu musım prede st jednu ÚtlamuÚ, kdyz mi prednı kolo ustrelı bahynku nebo na sotolinˇ.ú Rano na startu tˇsnˇ pred sestou jsem pak protahoal ztuhle kosti pomalym krouzenım na bicyklu, najel jsem na sutr, ustrelilo mi prednı kolo a rı zl jsem sebou na zem. Zda lo se mnˇ, ze jsem spadl aspon z trı metr, jaka to byla prda. Ale proti ostatnım startujıcım jsem teš mˇl obroskou yhodu. Vˇdˇl jsem, ze jsem si uz s j pa d ybral a ze se mi cestou nem ze nic sta t. Ale proble my se mi neyhnuly. Protoze ım, ze pres Jizerky netrefım, ymyslel jsem taktiku, ze to musım na zaca tku napa lit a drzet se pres kriticke krizoatky znalc. Osem pretaktizoal jsem. Nejˇtsı chrti mnˇ samozrejmˇ nena ratnˇ zmizeli uz u Jizery a na rozdıl od predpokladu mˇ nikdo dalsı nedojel. Tedy kromˇ mlade ho S tˇpa na, ale na dotaz: ÚKudy da l?úodpoˇdˇl: ÚNeım, ja to jedu popre.útakze nˇkde okolı Rozmezı jsme se ocitli na zlute. Na Kristia no jsme dorazili z druhe strany po nˇkolikere m studiu mapy doproa zene m tlacenım kol pres baziny. Dal uz to bylo pohodˇ, byli jsme skoro poslednı a m j spolujezdec, kdyz se Rudolfoˇ dozˇdˇl, ze jeho ta ta je asi tri minuty pred na mi, ho zacal zbˇsile stıhat a ja jsem za hy osirel. Uidˇl jsem ho opˇt az pod Luzı, kde skoncil po tom, co napodobil experta na katastrofy Hora cka a haaroal (dle slo S tˇpa na starsıho zasluhou hrozne ho technicke ho stau se ho bajka). Pak mˇ jestˇ postihly na jestˇdske m hrebenu zaludecnı potıze, kterych jsem se zbail az na Luzi, ale pak se mi jelo docela dobre. V cıli jsem zaznamenal, jako asi letos ˇtsina ucastnık, osobnı rekord, takze spokojenost elika. Dıky pocası, ostatnım jezdc m a hlanˇ poradatel m! A ti co nejeli (ze, Kudrno!), silne zaa hali. HOCYBOJ ocima Jirı ho Kudrna ce JirıKudrna Kudrna c CAO De cın Takze jak jsem "Vidˇl" letosnıho Hocyboje ja : Jelo se elmi rychle. Dorazil jsem z Dˇcına na Labskou Stra n kolem dana cte a nez jsem si stacil objednat prnı pio, tak prosistˇl odpocinuty a pohodˇ prnı za odnık letosnıho hocy - boje. Pta m se ho: Jak to slo?" Docela dobre, akora t jsem nˇkolikra t bloudil", odpoˇdˇl a sel si taky pro pio. Za chıli dorazil Paouk. Bylo Jelo se elmi rychle. Keca me u pia a ceka me na dalsı. Pta m se toho kluka co yhra l (Jan Bicenc. Pozna mka redakce): Kolik mas najeto?". Upil pia a poıda : Asi km." Nediım se, ze se jelo elmi rychle. Prijızdˇjı dalsı mladsı a starsı, klobouk dol, Petre. A my si da a me dalsı pio. Jede se opradu elmi rychle. Rekl bych, ze u naa na ta rı ch tˇch co dojızdˇjı pozdˇji, je prı mo u mˇrna casu, ktery utekl od prnıho cıli. Asi je to o tre ninku. D lezite je spra nˇ rozrhnout sıly a udrzoat sta le tempo, a tak si daame pro jistotu dalsı pio, abychom z toho tempa neypadli. Jak jsem to ide l ja? Letos to docela slo, pred hospodou se jelo taky elmi rychle. HOCYBOJ 2000 Vy sledky zeny (85 km) Poradı Jmeno Celkoy c as 1. Sedliska Palına 6:17 2. Januroa Katka 6: Bicencoa Vera 6:51 Prusoa Jana 6:51 Hartloa Ia 7: Souckoa Jana 7:47 Souckoa Lenka 7:47 8. Vıchoa Tereza 8:05 9. Sinecka Ea 8: R eha koa Jindriska 8:14 Mimo poradı Poradı Jmeno Celkoy c as Cimler Roman Stepa n Petr ml. Hora k Jan Melen Tomas CAO News 6

7 Vy sledky muzi (132 km) Poradı Jmeno Celkoy c as 1. Bicenc Jan 6:26 2. C erny Pael 6:30 3. Horyna Petr 6:57 4. Cha ra Jirı 6:57 5. Horacek Jarda 6: Kirchner Petr 7:08 Va la Michal 7: Litochleb Rısa 7:32 Sedlisky Rosža 7: Burda Michal 7: Srajer Tomas 8: Stepa n Petr st. 8: Cestr Milan 8:08 Bılek Mirosla 8: Broz Tomas 8:16 Vaishar Zdenek 8: Sru t Petr 8: Hubacek Josef 8:45 Spatenka Milan 8: Kasa k Jirı 9: Hajn La a 9: Schuh Jirı 9:45 Stejskal Jan 9:45 Klaudy Michal 10: Schwarz Tomas 10:08 Sinecky Jarda 10: Pacina Jan 10:41 V Y ROC I 26. ke tna 2000 oslail sá narozeniny (36) kamara d Mirosla Bılek, ňc astnık ne kolika roc nıku HOCYBOJe a jinych cyklistickych akcı. Jes te jednou prejeme spousty najetych kilometru bez nehod a pená zdraı! Dne 23. c erence oslaısá narozeniny Alenka Vaisharoa z Prostrednıho Z lebu. Prejeme mnoho zdraı, pohody, radosti ze ziota, pohlanıse zesti a s te stı!! 29. c erence oslaısá narozeniny (34) yznac ny horolezec a cyklista Milan Uhde Cestr, táz zany žlytka ců, c len CAO De cın. Prejeme mnoho zdraı, rodinná pohody, hodne sportonıch ňspe chu a s te stı!! 31. c erence oslaısá narozeniny (47) horolezec a sportoec te lem i dusı Jaromır Pospıs il, c len horolezeckáho oddılu CAO De cın. Prejeme pená zdraı, mnoho sportonıch i praconıch ňspe chu, rodinnou pohodu a s te stı!! S T RIPKY Celosta tnı pa tra nı -jch- Obracıme se na sirokou horolezeckou erejnost s za dostı o pomoc pri celosta tnım pa tra nı po nezna me m pachateli. Ten se dopustil zla sž ohane ho a oporzenı hodne ho cinu tım, ze na mnoha mıstech ukradl rcholoe knihy nebo je alespon tota lnˇ znicil, poskodil nebo ronou ukradl rcholoe krabice a neposlednı radˇ ytloukl, nebo ytlouka nım znicil, potrebne nerezoe dobıracı haky z mnoha rchol ˇzı nebo masi. Zatım bohuzel nema me za dny popis tohoto za kerne ho padoucha, a proto a s prosıme o spolupra ci. Veskere informace, ktere poedou k jeho odhalenı, odchycenı a na lezite mu potresta nı, budou odmˇnˇny. Dˇkujeme. KHö (Krimina lnıhorolezecka ňstredna CR) NOVY TRAT OVY REKORD BUKOVA HORA TraŽ oddıloe casoky do rchu se dockala zlepsenı nejlepsıho dosazene ho casu (49:02). Ve stredu jej o 35 terin ylepsil Jirı Cha ra z CAO Dˇcın. Noy tra oy rekord ma nynıhodnotu 48:27. TraŽ je dlouha 13 km a ede od restaurace Koa rna Nebocadech na Bukoou horu. Na konec zarı je stanoen predbˇzny termın Podzimnıch casoek CAO (100 km a do rchu). CO CHYSTA C ERVENAC EK ZAJIMAVY OD HONZY S LECHTY CAO News 7

8 žc au Houbo, jiz brzy Ti pos lu žjarnıalpinská Noiny". Tu 24 hodinoku na kolech pora dajı taká Vikingtour Brno. Marhan to jel a je to pe knej pohul. Cloe k nesmı usnout, je to nebezpec ne jsınez na be zkach. Na tech jsem si letos zajel druhej nejlepsı ysledek z 5 historickejch startu: 176,8 km. Posıla m Ti ysledky Sne zky. Setkal jsem se na Yettici s S imunkem a ten mi na dotaz, ke která zahranic nı expedici a jak se mam prifarit, kdyz bych chte l ude lat Eerest solo, odpoe de l: tak pojeř s nami (rozume j: Himalaya 8000). Letos chte j na Kanchenjungu, za rok na K2 a 2002 Mt.E. Ja si letos to solo zkusım na Leninoi, za rok buř na Pabe de nebo na Komunismu, a pak ze sebe zac nu delat machra u sponzoru (to me budes tepre nena ide t). Na alná hromade jsme uka zali predsednictu sılu lidu a zajistili na ystabu Chaty pod Rysmi mısto narzenych Kc, o jednu nulu ıce. Noa k (rozume j predseda) se taká nechal slys et o pla noaná reforme sazoáho uspora da nı. Uz je to tady: kraje nebudou tak jako u Zemana s Klausem, ale tak jak se utorej. Takze gratuluji predsedo Seernıho kraje! (od De cına po Rez) C erů Horsky spolek obnouje tradici Liberec (st) é Jako zabau a soutez o nejetsı pocet ystupu chtejı pojmout yslapy na Jested cleno Jizersko-jestedsk ho horsk ho spolku. Kaz dy kdo od 1. cerna yleze na horu stokra t, dostane odznak. Soutez nenı casoe omezena. Kdo zla dne prnı stoku, muze se rhnout na dalsı. ňvyslapy jsme obnoili na pocest nemeck ho Liberecana Rudolfa Kauschky, mistra Eropy sankoa nı. Ten zla dl yl zt na Jested osmna ctkra t za den. Kdyz mel za sebou da tisıce ystupu, dostal infarkt,ú uedl clen spolku Simon Pikous. Praidla soutez e jsou jednoducha. ňcılem je dosa hnout stokra t rcholu Jestedu. Pouze sak pesky, na kole ci lanokou. Jak koli pouz itı spaloacıch motoru ylucujeme,ú uedl Pilous. ňnahore se lid musı dotknout bu hotelu Jested, rcholo ho krız e, skalisek ci Rohansk ho kamene.ú Do soutez e se smı prihla sit kaz dy. ňnehledıme na ek, pohlaı ani sta tnı obcanstı. Nenı to ale zadny organizoany turisticky pochod ani erejna akce. Do soutez e se zapojuje kaz dy na lastnı riziko a nebezpecı,ú podotknul Pilous. ňtrasu si lid olı sami. Zacına se jak koli obci pod Jestedem.ú Soutez prezal horsky spolek od nekdejsıho nemeck ho predchu dce, jehoz cleno ystupy zapisoali. Rekordmankou poctu ystupu za jeden rok se stala jista Lilly Flassak, jez roce 1937 ystoupila na Jested sedmsetkra t. Drz itelkou absolutnıho rekordu poctu yslapu pak byla Frieda Mandelik, jez ystupu zla dla pet tisıc. (Prezato z MF DNES) POHADKA MLADI C ETBA NA POKRAC OVANIOD VYNIKAJICIHO AUTORA V CAO NEWS! Skˇla zpra a pro ctena re CAO News: Podarilo se na m zıskat laskae solenı autora na otistˇnı noe diadelnı hry Poha dka mla dı aneb Obcanska nauka adept horolezecke ho oddılu. Autorem hry nenı nikdo jiny, nezli horolezec, filosof a dobrodruh Jan C erena cek S lechta z Prahy. Hra ma celkem 12 obraz, ktere budeme na pokracoa nı uerejnoat nasem casopise. Mame se opradu na co tˇsit! 27. ROC NIK MEMORIALU KARLA BLAZKA DUBSK SKALY Ve dnech 2. az 4. cerna 2000 probˇhl na ta boristi pod Zlym bratrem Roklici jiz 27. rocnık Memoria lu Karla Blazka, ktery pora da horolezecky oddıl C eska Lıpa. Pres pˇkne a teple pocası se hlanı napor pozanych projeil az sobotu dopoledne. Mezi lezci se objeili naprı klad LaŠa Sıtek (otec i syn), Petr Pudil, Oto Cihelna (otec i syn), Slaomil Krob, Hans a Jorg Nesheida z Dohny, Pael Borkoec a Jirı Mudra z Dynama Zezic, Mirosla Pichla cmichlık, Lubos Martınek a mnoho dalsıch. Jako zdy ani tentokra t neslo prehle dnout (preslechnout) Karla Bˇlinu, ktery Roklici ozdobil nˇkolika noymi cestami, naprı klad na masi Kormidelnık Cestou pres pısžaly VII s dˇma kruhy. O dobrou pohodu mezi lezci se zornˇ starali lezci z HO C eska Lıpa ý pıo teklo proudem a udırna neychladla cely ıkend. Z CAO Dˇcın prijeli na ca st ıkendu pouze Jaromır Pospısil a Jirka Cha ra. PILIR OVY LEZEC HOROKURS ALPINU IV NA BORNI Poslednı kˇtnoy ıkend (26. ý ) probıhal na Borni horokurs, pora dany horolezeckym oddılem Alpin IV z Prahy pod edenım jeho predsedy Jana C erena cka S lechty. Kromˇ jine ho se loil bobrı k Pilıroy lezec. Roklice, taborist pod Zlym bratrem ü Racionalnı straa horolezce CAO News 8

9 Veronika Orel Masojıdkoa Na srazu horolezc Roklici se sobotu 3. cerna objeila i Veronika Masojıdkoa s dcerou Verunkou a labradorem Badem. Veronika (sestra Lenky) se roklickych skala ch uka zala po dlouhych dana cti letech. Naposledy to bylo ! Wilder Kaiser Michal Burdych Burda HUDY SPORT Minuly ctrtek (1.6.) jsme s RosŽou Sedliskym skocili do auta a po informaci o pocası yrazili do Wilder Kaiseru. Nˇjake pla ny jsme mˇli, a tak jsme tam dorazili a koukali na Fleischbank a studoali cestu Priebisch- Spiegel VI- A0-A1 s de lkou lezenı cca 300 m. A jak bylo hezky a my odpocatı, tak jsme pocıtali a rekli si, ze kdyz to rozumnˇ zma knem, tak by jsme mohli dat jestˇ Spojoacı cestu na Predigstuhl. Tak jsme druhy den ra no pˇt yrazili a 7.30 jsme nastupoali. Lezenı pˇkne ale drsne. V jsme byli na hrebeni Fleischbanku a pak pres rchol p l jedne zpˇt e Steiner rinne. Chıli pauza a na stup do Spojoacı cesty na Predigstuhl VI- A0-A1, ktera je stejnˇ u zasna s de lkou lezenı cca 400 m a nejtˇzsı de lkou az nahore. V sest ecer jsme byli opˇt u ˇcı a dale pak douhodinoy pochod zpˇt k autu, ke ktere mu jsme uz nedosli, protoze nas zastaila terasa kulturnˇ-pinıho zarı zenı, kde jsme slazili yprahla hrdla. Bez jake koli dalsı sıly jsme sobotu ra no nasedli do auta a odfrceli dom, kde jsme se opˇt dali trochu dohromady. A to je cele. SEVERNIFRANKENJURA POZNAVACICESTA DO ZNAM LEZECK OBLASTI Na cernoe sch zi jsme zjistili azne nedostatky lezecke m zdˇla nı ý mnoho clenu CAO Důcın jestů nebylo e Frankenjure! Abychom za aznou trhlinu alespon ca stecnˇ zacelili, hned o ıkendu jsme se tedy do te to jedne z nejzna mˇjsıch lezeckych oblastı ypraili (Paliec, Uher, Cha ra). Za ıkend jsme nastıili asi deset oblastı a e ctyrech jsme ylezli tropickych edrech (az 33 C!) asi 15 lehkych cest (4+ az 6). Vedle oblasti Schlossbergwand jsme objeili zcela oblezenou stˇnu Keltenwall, ktera nenı pr odci uedena (mˇli jsme od Paouka pr odce z roku 1989) a kde je mnoho opradu nadhernych cest okolo 9 a 10 stupnˇ i tˇzsıch. Stˇna je situoa na na seer, coz prina sı prı jemny chla dek. Pr mˇrnou a hu borc, kterı po cesta ch tak lehounce zlınali, jsme odhadli maxima lnˇ na 45 kg. Obrosky osobnı skalp si odezl z Frankenjury Jan Josef Paliec. Zrejme touha doka zat, ze l zt se da i s ıce jak dojna sobnou ahou, ho prime la k tomu, ze si yedl sou prnı cestu. Zolil si kra tkou ste nku oblasti Schossbergwand pres 4 nyty a cestu u spe sne yedl! V nedˇli odpoledne jsme se nˇkolik hodin probıjeli k domou krupobitım a ichricı. Vesnicı Malko jsme projeli jen pa r okamzik po tom, co byla znicena obroskou ichricı ý bylo to jako nˇjake m strasidelne m filmu. Temna obloha a sude yra cene sloupy osˇtlenı, strzene strechy, auta prı kopˇ a stromy ytrzene i s korenyý PREDPOSLEDNIBASTA STAROMLADENECTVIPADLA. LITOME RICE 3. C ERVNA 2000 Naprosto neoceka ana zpra a dorazila po kabelech i-netu po prnım cernoe m ıkendu. Mezi cleny CAO Dˇcın zap sobila asi jako naloz ekrazitu ý rozdrncene telefony, necha pajıcı pohledy, dokonce i podezrenı na nezna my ir, ktery zaplail nase PC a zacal yžuka at nemozne sdˇlenı: Jirı Kudrna Kudrnac se sobotu ozenil s Radkou Perebz akoouů Gratulujeme!! Predposlednı padla. Wolfgang Gullich leze so lo cestu Supernase na Gossweinstein -jch- basta staromla denectı CAO Dˇcın Zbyl na m jiz jen Jan Josef Paliec. 35. Zabilk sraz Pohled do historie jedne horolezecke tradice JirıCha ra ůjarosla Uher Neuˇritelnych 35 let od prnıho srazu horolezc Labske m u dolı uplynulo letos kˇtnu. Celych 35 let se scha zejı horolezci kdysi opomıjene m u dolı Labe aby se spolecnˇ pobaili u ta boroe ho ohnˇ, predali si CAO News 9

10 zkusenosti a hlanˇ aby si zalezli oblasti, ktera je dnes pra em poazoa na za jednu z nejlepsıch Cecha ch. V ta boristi pod Vojtˇchem se za ta leta objeili snad sichni yznamnı lezci, prosly tudy stoky a stoky horolezc, mnohe srazy nebyly, zejme na za la dy komanc, chude na r zne esele (i me nˇ esele ) prı hody. Z tˇchto d od jsme am minule m cısle slıbili, ze pro a s pripraıme takoy maly pr rez predchozımi rocnıky a take rozhoor s osobou nejpoolanˇjsı ý reditelem srazu Jaroslaem Uhrem. Tımto s j slib plnıme a doufa me, ze to bude i pro a s zajımae ctenı: Nejpre nů kolik informacıobecnů. Prnı sraz se konal jiz kˇtnu roku Nejıce horolezc se seslo roce 1979 ý neuˇritelnych 324, nejme nˇ ucastnık hned nasledujıcım roce 1980, kdy byl sraz zaka za n pro pada nı skal. Presto se seslo asi 40 lidı. Celkem se na srazech ystrı dalo ıce jak horolezc. Srazy nastıili i lezci z opradu zda lenych i exotickych zemı ý naprı klad Jaime Aquilar Espinoza z Mexika, Nick Donelly z Manchesteru, Willie Todt z Glasgow anebo Sergej Studnˇ z Mosky. Mezi nejpraidelnˇjsı ucastnıky patrı samozrejmˇ Jarosla Uher (reditel srazu) a da le Josef Hoza k, Jan Bılek, Karel Bˇlina a dalsı. Takto ypadal pocet u castnık jednotliych rocnıcıch: Srazy Labsk m Údolı cıslech (prehled sestail dle srazoych knih Jarosla Uher) Roc nık Rok Poc et ucastnık Rocnık Rok Poc et ucastnık ??? ??? !!! asi CELKEM 35 let Zajıma osobnosti, kter nasteoali sraz (prehled sestail dle srazoych knih Jarosla Uher) Jmeno Odkud Poznamka Ruda Zabilka Decın Mala zmrzla dolina Radoan Kuchar Liberec Jirı Skandera Praha Jan Procha zka (Chroust ml.) Liberec Romsdall Milan Na hlasky Liberec Peru Milan C erny Liberec Peru Risık Karousek Praha Peru Jarda Ja ne Hradec Kra lo Jirka Spita lsky Olomouc Zorka Majeroa Liberec Zdena Marıkoa Ustı n/labem Josef Rybicka Noy Bor bratrı Z ofko Liberec Heinz Weigel Decın Syla Kysilkoa Litomerice Jirı S krhola Smıd Sycarsko C erny Mnich Gerhard Tschunko Teplice Franta Grunt Ustı n/labem Franta Chlumsky Ustı n/labem Pic Lenin Libor Holpuch Decın Jirı Pechous Praha Ian Volenık Litomerice Jan Dz urban Nestemice Petr Plachecky Liberec Karel Metelec Praha Ondrej Noa k Praha Jan Simon Liberec Marek Belica Bratislaa Emil Garlosky Ostraa Karel Cerman Lomnice n/p. Oldrich Kopal Jablonec Jirka Sl gl Decın Eiger Vladimır Charousek Jicın Leo Stoy Teplice Vla a Pelc Decın Igor Noa k Praha Standa Silha n Jablonec Jirka Sykora Decın Mirosla Pora dek Decın a mnozı dalsı Rozhoor s Jaroslaem Uhrem ů reditelem srazu Od kdy jsi reditelem srazu a co to obna sı? - Prnı sraz horolezcu Labskám ňdolı byl ke tnu Tenkra t byl hlanım organiza torem Ruda Zabilka. Neje tsı inspiracı pro uspora da nı srazu byly elmi oblıbená srazy Adru, která jsme praidelne nas te oali. Po tragická uda losti, kdy Ruda 28. prosince 1967 zahynul e Vysokych Tatra ch jsme tento jiz elmi oblıbeny sraz nazali žzabilkuů. Od táto doby jsem taká hlanım organiza torem. Poc ty ňc astnıku olinoalo predesım poc ası Í nejňspe snejsı sraz byl roce 1979, kdy se do knihy zapsalo 324 ňc astnıku. Naopak nejslabsı byl hned CAO News 10

11 na sledujıcı rok 1980, kdy byl sraz oficia lne zaka za n z duodu zrıcenı skal oblasti Belederu. Presto se na s ses lo asi 40. Kdo prisel s myslenkou uspora dat sraz Laba ku? - Ruda Zabilka. Scha zeli jste se od poca tku na ta boristi pod Vojtů chem? - Ano, zdycky. Zaz il jsi na srazech i nůjake pru sery? Spadl treba nů kdo bů hem srazu? - Ne jaká pa dy byly ale bez e tsıch ňrazu. Srazy Roklici jsou poů stne sou houpackou. Kaz dorocnů z nı nůkdo pada, casto jsou z toho zlomeniny. Ma i Laba k nůjakou zakletou ůz, cestu nebo mısto s ůtsım poctem pa du nebo jinych pru sihu? - O za dná takoá e zi nebo ceste neım. Jsou problemy s ochrana ri? - Ani ne. Oni jsou si e domi, ze na m stejne nemohou nic zaka zat, takze obc as uzarou ne jaky ňsek kuli hnızde nı pta ku. To je asi s e. Jaky je tu j na zor na soucasny sta ochrany prırody? - Jak kde. Ne kde je to nutnost jako naprıklad Ceskám ra ji, ale u na s Laba ku je to skoro zbytec ná. Ve tsıskody nez horolezci a turistá napa chajıexhalace a lesa ci. A co se tyc e na rodnıho parku? Uidıme co si na na s ymyslı. Ma s nů jakou eselou prıhodu z nata cenı? - Co se tyc e eselych prıhod Í to, ze na jednom srazu yta hli Belinoi motorku i s prıe sem ke slana ku na Rolling Stone je s eobecne zna má. Neım jestli zrona esela prıhoda byla na srazu roce Sestaa asi deseti ynikajıcıch lezcu kolem Risıka Karous ka, Milana Cernáho a Milana Na hloskáho (shodou okolnostı sichni zahynuli o da roky pozde ji Peru pod Huaskara nem) nas tıila Hrensko. Objednali si hotelu pokoj pro tri a nakonec jich tam spalo asi 10. Po ňspe snám lezenı se ydatne posilnili alkoholem a zac al jeden malár za druhym. Ne kolik lidınalezlo na de tská houpac ky a houpalo se tak usilone, ze celou konstrukci yra tili ze zeme. Na ska le nad parkois te m byly asi e ys ce da metry nad zemı obroská zelezná kruhy. Ne kdo ymyslel, ze k jednomu z nich ylezou. Nacpalo se tam 5 lidı najednou. Pri tom silne pos kodili auto, která sta lo prımo pod nimi. Dalsı prıhodou bylo, ze Ondra Pochyly (zahynul letos zime Tatra ch i se sym bratrem Palem. Pozna mka redakce) zapra hl za soji Jawu 175 nejakou nemeckou motorku s lodic kou. Do tá si nalezlo asi 6 lidı a za elkáho ja sotu je tahal po Hrensku. Potom objeili auto se s ycarskou znac kou. Odnesli ho o kus dal a prednıma kolama ho postaili na laku pres Kamenici. Oterenym okánkem ne kdo yta hl z auta ne jakou lampic ku. Mezitım ukradl jes te Karous ek jedná predzahra dce elky slunec nık. Kdyz za nım majitel ybe hl, zastail se a s el s nım zpa tky. Pritom pronesl: žoni am ho chte li ukra st, ale ja a m ho nesu zpa tky.ů V noci pak prisli policajti na pokoj a pokous eli se ne co ys etrit. Samozrejme nikdo nic neude lal a nikdo nic neide l. Kdyz hledali lampic ku uka zali na jeden z mnoha ruksaku a ejhle Í lampic ka tam byla, ale nikdo jıtam nedalě V cem idıs nejů tsırozdıl mezi srazy tenkra t a dnes? - Tenkra t to bylo obroská nads enı, byli jsme mladıa s ichni jsme se znali. Dnes uz je to jen tradice. Jak se podle tebe zmů nili horolezci po pa du Komancu? - Za Komancu konc ila praconı doba u etsiny horolezcu e 14 hodin a potom hura do skal. Zadná jiná starosti nebyly. Po preratu se spousta lezcu dala na podnika nıa to nekterı tak azne, ze nezbyal za dny c as na lezenı. Dnes uz se to dosta a trochu do norma lu. Co tobů prineslo horolezectı? - Vs echno! Nedoedu si predstait ziot bez lezenı a bez kamara du horolezcu. Jardo, dık za zajımay pokec. A za sechny ty spokojeny lezce, co se jich na srazech ystrıdalo Á DIKY! -jch- C EKA NAS. KALENDAR AKCI CAO DECIN Nenı nutne yhrat ale zucastnit se... - Mezina rodnıfestial horolezeckych filmu (?) Teplicıch nad Metujı. - Hlanıakce CAO Důcın. 1. tyden zarı. Za jezd do jedne z oblastı Dolomit anebo do S ycarska, do oblasti Jungfrau (Eiger). - Dalsı akce jsou oficia lnım kalenda ri CAO. Vzhledem k tomu, ze letnı akce se sta le jestˇ upresnujı, jsou zde uedeny jen ty s penym termınem. - Prodlouz eny ıkend e Wilder Kaiseru. Predbˇznˇ termınu od 20. ý CAO News 11

12 O K ENKO HK VARNSDORF Z CHYSTANYCH AKCI HK VARNSDORF Horolezecky klub Varnsdorf pora da 5. roc nık cyklisticko be zecko chodeckáho za odu horskych kol ktery se uskutecnı dne 24. cerna 2000 u Sokolony Dolnı Chribske. Prezentace zacına od 8 00 hod., startuje se pru bůznů od , cıl je na stejnem mıstů e stejny den do Startonecinı40,- Kc. Za od se jede e dojici. Cılem za odu je zdolat pokud mozno sechny rcholy Luzickych hor, ktere preysujı nadmorskou ysku 700 m (celkem 10), a ra tit se na mısto startu co nejkratsım case. Dobu startu, trasu zaodu a pocet zdolanych rchol si kazda dojice (prıpadnˇ jednotlici) olı dle lastnıho ua zenı. Na kazde m rcholu je propisoacı samokontrola. Rozmıstˇnı kontrol na jednotliych rcholech se dozıte pred startem. Kazdy zaodnık startuje na lastnı riziko, nerucıme ani za ztra tu kola. Za ıtˇze lze poazoat kazde ho, kdo se ra tı do cıle alespon se tremi yznacenymi kontrolami, proto take kazdy z u castnık obdrzı diplom. Vsem za odnık m prejeme hezke pocası a mnoho za zitk na cesta ch a rcholech Luzickych hor. Technicka data: delka tratů je ru zna dle zoleneho systemu, pru mů ru km, celkoepreysenıasi m Pro dalsı informace piste a olejte: ý K. Hofman ý A. Haufert c erenec - expedice do nejkra snˇjsı stˇny Piz Badile ( ) srpen - za jezd do Recka ( )? - lezenı pıskocoych oblastech u na s a Nˇmecku - Horolezecky filmoy festial Teplicıch V pr be hu cel ho roku moznost indiidua lnıch tr nink Boulder centru e sportonıhale. Informace na tel.: 0413/ , , nebo mobil CAO News H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k e h o r e g i o n u S este cıslo CAO News ycha zı rozsırene na 12 stra nek. Nase maticka Zemˇ se na se obˇzne dra ze okolo Slunce dostala k rcholu se pouti a nynı se zacın a opˇt nekonecne m prostoru esmıru slunıcku zdaloat. Bohuzel. Nicme nˇ jeden nesporny klad, pro nas pla tek tato skutecnost prina sı ý delsı noci a tım ıce casu na zpracoa a nı cla nk a reporta zı a fotek a rozhoor atd, atd. Snad se am bude cernoe yda nı CAO News lıbit. A nezapomente ý az budete balit s j expedicnı kletr, nezapomente pribalit blok a tuzku na sechny ty kra sne za zitky, ktere Vas jistˇ na cesta ch potkajı! My ostatnı se na nˇ tˇsıme! Prıjemneproz itı pra zdnin, mnoho zajımaych za zitku a s astnena raty ze sech dobrodruz stı preje sym ctena ru m redakcnırada CAO News. Neoznacene prı spˇky jsou dılem redakcnı rady. Redakcnı rada se scha zı praidelnˇ 15 minut pred zaha jenım sch ze CAO Dˇcın anebo dle potreby na zaola nı. Chces byt IN? Tak cti CAO News!!! U POZORNNI PRO C LENY CAO DC IN PRIS T IODDILOVA SCHUZE NAS C EKA VE STREDU 5. C ERVENCE 2000 V RESTAURACI ZA VE TREM. ZACATEK SCHUZE JE JAKO VZDY OD 18:00 HOD. PRO C LENY REDAKC NIRADY CAO News OD 17:45 HOD. NA PROGRAMU BUDE LEZENI, HORSKA KOLA, ALPY, FOTOGRAFIE Z PROBE HLYCH AKCIA JIN. V PRIPADE PRIZNIV HO POC ASIJE MOZN POSEZENIV NOVE UPRAVEN ZAHRADCE PRED RESTAURACI. PO SCHUZI PROBE HNE NEFORMALNIZABAVA. NEZAPOMEN SE PROTO DOSTAVIT. TESIM SE NA SETKA NIS VA MI! Po uza ˇrce V sobotu 17. cerna skoncil II. rocnık cyklisticke ho extre mnıho zaodu Race of Death aneb 24 hodin sedle. Za od yhra l skˇlym ykonem 500 km Va cla Spinka z Dˇcına. Za odu se zucastnilo celkem 15 borc, z toho jedna zena a jeden dorostenec. Jelo se za pomˇrnˇ prı znie ho pocası. V prıstım cısle prineseme ıce podrobnostı o lastnım za odˇ i o pocitech ıtˇze. Sponzorem akce byla firma KUR SPORT Dˇcın. Z 14-ti dennıho za jezdu do lezeckych oblastı Choratska se ra til nedˇli 18. cerna nadseny Petr Zippich Stů pa n. Zakoupil si pr odce po sech oblastech a nˇkolik jich nastıil. Se zazitky priprail pro prıstı cıslo CAO News. CAO News - C asopis horolezecke ho oddılu CAO Dˇcın ý Pouze pro nitrnı potrebu oddılu ý Sıdlo redakce: CAO Dˇcın, Hrdin 365, Dˇcın XXXII, , Czech republic, tel.: Na klad: neueden ý Sazba: MicrosoftŇ Word 2000 ý Zdarma Climbing ý Adenture - Outdoors CAO News 12

O CESTÁCH. V tomto c ısle. Rocnık 5, cıslo 9. Zarı2003. Dobra k pstros. Vysoke Tatry v Adrspachu. Bajka o ryba ch, zabach.. Pru vodce Marenicky

O CESTÁCH. V tomto c ısle. Rocnık 5, cıslo 9. Zarı2003. Dobra k pstros. Vysoke Tatry v Adrspachu. Bajka o ryba ch, zabach.. Pru vodce Marenicky H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u HTTP://CAODC.WEBPARK.CZ VYDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN HTTP://CAO-NEWS.WEBPARK.CZ Rocnık 5, cıslo 9 Zarı2003 O CESTÁCH ROBERT

Více

V tomto c ısle PROC LEZU? Rocnık 9, cıslo 093 -- Since 1999 -- Duben 2007

V tomto c ısle PROC LEZU? Rocnık 9, cıslo 093 -- Since 1999 -- Duben 2007 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u c. 0 9 3 WWW.VRCHOLKY.CZ VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN WWW.LEZEC.CZ Rocnık 9, cıslo 093 -- Since 1999 -- Duben 2007 PROC

Více

CO SI MYSLÍM O. v v. V tomto c ısle LEZENÍ.. Rocnık 6, cıslo 6 Cerven 2004

CO SI MYSLÍM O. v v. V tomto c ısle LEZENÍ.. Rocnık 6, cıslo 6 Cerven 2004 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u HTTP://CAODC.WEBPARK.CZ VYDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN HTTP://CAO-NEWS.WEBPARK.CZ Rocnık 6, cıslo 6 Ceren 2004 CO SI MYSLÍM

Více

Kurt Diemberger MIMO NEBEZPECI. V tomto c ısle

Kurt Diemberger MIMO NEBEZPECI. V tomto c ısle H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u V YDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN Rocnık 2, cıslo 8 Srpen 2000 MIMO NEBEZPECI Kurt Diemberger í V ı te, proc lezete? Ne. Na

Více

V tomto c ısle CO JE DU LEŽITÉ.. Rocnık 10, cıslo 108 -- Since 1999 -- C ervenec 2008. v v

V tomto c ısle CO JE DU LEŽITÉ.. Rocnık 10, cıslo 108 -- Since 1999 -- C ervenec 2008. v v H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u c. 1 0 8 * WWW.VRCHOLKY.CZ * WWW.LEZEC.CZ * VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN *WWW.HORYINFO.CZ * WWW.HORYDOLY.CZ * Rocnık 10,

Více

V tomto c ısle HOROLEZEC. Rocnık 10, cıslo 103 -- Since 1999 -- U nor 2008. v v. v v. v v. v v A HORA..

V tomto c ısle HOROLEZEC. Rocnık 10, cıslo 103 -- Since 1999 -- U nor 2008. v v. v v. v v. v v A HORA.. H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u c. 1 0 3 * WWW.VRCHOLKY.CZ * WWW.LEZEC.CZ * VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN *WWW.HORYINFO.CZ * WWW.HORYDOLY.CZ * Rocnık 10,

Více

V tomto c ısle SPRÁVNÁ CESTA.. v v. Rocnık 11, cıslo 125 -- Since 1999 -- Prosinec 2009

V tomto c ısle SPRÁVNÁ CESTA.. v v. Rocnık 11, cıslo 125 -- Since 1999 -- Prosinec 2009 H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e v e r o c e s k eh o r e g i o n u c. 1 2 5 * WWW.VRCHOLKY.CZ * WWW.LEZEC.CZ * VYDA VA HOROLEZECKY KLUB CAO DE C IN *WWW.HORYINFO.CZ * WWW.HORYDOLY.CZ * Rocnık 11,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Víte...vš e o panelove m dome?...jak ude lat bubny?...vš e o tanec ním šouboru?...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?...jake fotky nafotili vaš i kamara

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka

interview Yvetta Blanarovičová Dětem neříkáme, že jsou chudáčci inconsensio TÉMA: Tradiční čínská medicína 5000 let stará novinka Vážení a milí čtenáři! Jako v každém čísle máme pro vás něco nového v obsahu i formě. Informace z prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení dnes doplňujeme v rozšířené rubrice TÉMA dalšími zajímavostmi

Více

U VODNI BLEKOT 02-03:97. Strana 2. YOUR SPECTRUM #02-03/97 me sıcn ık urceny vy hradne pro uzivatele pocıtacu ZX Spectrum a kompatibilnıch

U VODNI BLEKOT 02-03:97. Strana 2. YOUR SPECTRUM #02-03/97 me sıcn ık urceny vy hradne pro uzivatele pocıtacu ZX Spectrum a kompatibilnıch Strana 2 YOUR SPECTRUM #02-03/97 me sıcn ık urceny vy hradne pro uzivatele pocıtacu ZX Spectrum a kompatibilnıch Distribuce, predplatne: Adresa redakce: 8BitCompany Publishing 8BitCompany Toma s Modroczki

Více

KOMPAS pro otevr enou radnici

KOMPAS pro otevr enou radnici MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 06, červen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kaple a kapličky na Nepomucku Poslední zásahy SDH Nepomuk Neobyčejná životní pouť J. J. Ryby

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13 Krychlič: Útok policajta je ostuda ČÍSLO: 4 www.ibular.cz ROČNÍK: 15 CENA: 10 Kč strana 13 TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ BROADWAY Třída Míru není kosmická dráha, jdeš po ní - jseš koboj O.K., sleduješ ty obličeje,

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

Oslavy 870 let Nepomuka

Oslavy 870 let Nepomuka MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

TĚŠÍM SE NA DALŠÍ VÝSTUP

TĚŠÍM SE NA DALŠÍ VÝSTUP SOŇA VOMÁČKOVÁ O SVÉM VÝSTUPU NA MAKALU MARK ALLEN O TOM, JAK NA TO NA MNOHA MÍSTECH V ČECHÁCH SE SURVI- VALOVALO STRANA 3 STRANY 6 7 DVOUMĚSÍČNÍK PRO MNOHOSTRANNÉ OSOBNOSTI DOBRODRUH Ročník II. Číslo

Více

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací,

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více