Wolfgang Gu llich SVAZANI SE ZEMI. V tomto c ısle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wolfgang Gu llich SVAZANI SE ZEMI. V tomto c ısle"

Transkript

1 C a s o p i s h o r o l e z e c k e h o o d d ıl u C A O D č c ın Roc nık 2, c ıslo 6 C eren 2000 SVAZANI SE ZEMI Wolfgang Gu llich é Jsou lide, kterı lezou elice obtızne cesty, ale zadna legrace s nimi nenı, a ty opradu nemam rad. A potom existujı lide, kterı jsou eselı a kterı lezou 5.7. To je prece tak nepodstatne, jestli n kdo zleze 5.14 nebo ne. Jde pouze o osobnı uspokojenı V tomto c ısle Co noe ho CAO Dˇcın HOCYBOJ 2000 ý ysledky VII. rocnıku a pohled na za od ocima nˇkolika ucastnık 35. Zabilk sraz ý ohle dnutı za dlouhou historiı, tabulky, prehledy, zajımaosti Rozhoor s Jaroslaem Uhrem Oke nko HK Varnsdorf Strıpky Vyrocı C eka na s a dalsıě CAO News 1 Seernı Frankenjura ü Wolfgang Gullich leze cestu Killer

2 Co noe ho CAO De cın? Informace z oddıloáho de nı. JirıCha ra Predseda CAO Dˇcın Sedme ho cerna probˇhla praidelna sch zka CAO Dˇcın restauraci Za ˇtrem. Seslo se na s 13, ostatnı se omluili (kromˇ Ladi Pitbulla Jirkala, Lubose Jera bka a Milana Dra sty). Hned u od sch ze byl dramaticky poznamena n Kudrna coo nezbednou ylomeninou ý sobotu se oz enil... Program cernoe sch ze byl na sledujıcı: Informace o uskutecnˇnych akcıch Prı praa a organizace 24 hodinoky a Skandina ske ho Silestra Za jezd do Frankenjury Hlanı letosnı akce (Dolomity, Eiger) Oslaa Kudrna coy satby Jako poslednı bod cernoe sch ze byla tedy oslaa Kudrna coa esele ho kousku. Na poradu byly nejr znˇjsı kapaliny mnozstı ˇtsım nez male m a preda nı daru. Toho se zhostil LaŠa Frajbi Freiberg. Bujare eselı (hlanˇ nas ostatnıch) se prota hlo az do rannıch hodin. Jak konstatoal Josef - po dlouhe dobů schu ze, jak ma ypadat Ě Jinak leto pomalu hla sı prı chod, a tak se hodnˇ cestoalo. Petr S tˇpa n s Jirkou odjel do Choratska objeoat noe i pozapomenute oblasti, dalsı tyden Choratsku lezl s Karlem Hofmanem, zatımco Toma s Melen s kamara dy bra zdil na jachtˇ Mare Adriatico. Paouk s Hora ckem ydatnˇ stoupali e sech moznych oblastech od Frankenjury na JZ az po Adr na SV. Kudrna codjel na satebnı cestu tez do Choratska. Jako zkusenˇjsı radce (e ˇcech manzelskych) s nimi odcestoali Milan Uhde Cestr s rodinou. Cha ra s Palicem a Uhrem si jeli doplnit mezeru lezecke m zdˇla nı do Frankenjury a ostatnı take tropili podobne kousky e skala ch, na kole ci na odˇ. (Jen Petr Hora k o sobe nedal delsıdobu e de t. Z e by ope t chystal ne jaká prekapenı?!) HOCYBOJ 2000 VII. roc nık cyklistickáho za odu pro horolezce JirıCha ra CAO Dˇcın V sobotu 27. kˇtna probˇhl za dosud nejˇtsı ucasti VII. a mozna poslednı rocnık oblıbene ho cyklisticke ho za odu pro horolezce HOCYBOJ Perfektnı organizaci opˇt zajistili Simona a Michal Burdoi. Na start se postailo 31 muz (132 km) a 10 zen (85 km). Za od nedokoncili pouze 4 za odnıci ý esmˇs pro poruchu na stroji, jeden zdal jestˇ pred startem. TraŽ byla temˇr sucha a pocası tentokra t take pra lo. V cıli byli nejlepsı odmˇnˇni ˇcnymi cenami a na kazde ho, kdo se za odu Vıt z letosnıho rocnıku HOCYBOJe Jan Bicenc zu castnil, cekalo i prı jemne prekapenı ý tricko s emble mem za odu. V kategorii MUZI (traž dlouha 132 km) s prehledem zıtˇzil Honza Bicenc e elmi solidnım (historicky druhe m nejlepsım) case 6 hodin a 26 minut. Mezi zenami (85 km) kraloala Palına Sedliska a dojela si pro prenstı case 6 hodin a 17 minut. Sponzory za odu byly: HUDY SPORT, HK Dˇcın, A- ZET Reality, HK Dopraa, AK Uniprojekt, CAO De cın, EFEKT a Skupenoi. Zla stnı podˇkoa nı patrı Bufetu U ctyr bab Jetrichoicıch za spickoy ybˇr obcerstenı a mora lnı podporu za odnık m. NEKOLIK POSTR EHU Z LETOSNIHO VII. ROC NIKU: Terezka Vıchoa absoloala HOCYBOJ ackoli mˇla pred startem najeto ronych 0,00 km!!! To je opradu elka da ka sebed ˇry a slusny ykon! Praym opakem byl Jirka Kudrna c, ktery ymˇkl tak, ze bec k za odu nenastoupil. Ea Sinecka mˇla na trase defekt. Nez se jı podarilo za adu tere nu odstranit, uteklo ıce jak p l hodiny casu (Eˇ i Jindrisce a Terezce, ktere jeli spolecnˇ s nı). Petr Stů pa n ml. se ydal na trdou trasu zaodu na neuˇritelne plecce. Nejpre mu upadl brzdoy spalık. To stihl Petr jestˇ ubrzdit e skarpˇ o rbicnany. Podruhe uz brzdil kolenem, ktere to odneslo nehezkou ranou. Petr doka zal dojet na silnici, kde si stopl auto s lekem (tomu se rı k a na hoda!) a ktere ho odezlo do nemocnice na sitı. CAO News 2

3 Zdenů k Vaishar prisel pred startem se zajımaou teoriı, podle ktere si je treba ybrat na kazde m za odˇ alespon jednu tlamu. Sota to dorekl, tak spadl prı mo na startonı care. A mˇl pradu ý bˇhem za odu jiz nespadl. Prostˇ si nˇkdo doede sikonˇ ybrat. Zajımay postreh ohlednˇ stray bˇhem za odu se aze te z ke Zdenkoi Vaisharoi. Kazdy mıa ˇtsinou kapsy plne rozinek, sladkych tycinek a cokola d, nemluˇ o r znych karbosnecıch a powerbarech. Zdenˇk ulozil do dresu chle b a ctrt sisky sala muý Mezi nejˇtsı nicice a destruktory kol se propracoa a Honza Hora k. Vloni tota lnˇ zrusil prednı kolo pri krkolomne m sjezdu, letos pri skoku zlomil zadnı osicku. Presto za od dokoncil na yp jcene m kole. Letosnı rocnık byl krecoy. Snad kazde ho chytaly krece do nohou, až uz stehen nebo lytek anebo do obojıho. Nejıce si uzil Milan Uhde Cestr. Prnı krece ho chytly pred Luzı a od te doby se jich nezbail az do cıle. Pouze si mrsky mˇnily mıstecka. Jindriska R eha koa p sobila na trati jako zajımay doping ý jen zp sob aplikace se mˇnil. Jednomu stacilo Jindrisku zahle dnout, druhy si ji pro stˇstı pohladil a nejhorsı prı pady ycerpa nı (Jirı Kasa k) resila Jindriska energetickym polibkem tz. POWERKISSÝ HOCYBOJ ocima Michala Burdy Michal Burdych Burda HUDY SPORT 1. pohled organiza tora Cela tahle sranda s p odnım na zem Vylet pro odolne znikla pred sedmi lety na hodou, a to jen dıky tomu, ze ietnamstı byznysmeni nemˇli jednou po ra nu e Hrensku jestˇ postaene sta nky a tım pa dem nezakryli ceduli na ktere je zobrazena ca st turisticke stezky Eisenach- BudapesŽ, ktera cha zı na nase u zemı e Hrensku a opoustı jej Harrachoˇ. A jak jsme te dobˇ jezdili, tak prisel na pad, procsi to neprojet, a kdyz uz tam cloˇk bude dopraoat kola, tak procjich tam nedoe zt ıc, a uz to bylo jasne. Vıce kol, ıce lidı, popis trasy, zabezpecenı a cela ta masine rie kolem. Pro elky ohlas se uspora dal dalsı rocnık organizacnˇ o kousek doma klejsı a e tretım rocnıku i s noym na zem HOCYBOJ - pro neˇdome HOrolezecky CYklysticky BOJ a ne jak nˇkterı rı kajı hokyboj popr. hakyboy. Od tretıho rocnıku doslo i k na padu procnepustit na traž ac hezcı", tak bohuzel me nˇ orientacnˇ ybaenou" ca st lidsta, a tak znikla zkra cena traž pro da my a starce nad hrobem. Tak se postupem casu ychyta aly mouchy, a zaodnıci se zlepsoali a tak to slo dal az k tomuto sedme mu rocnıku. A co bych po tˇch letech se Sımou spolecnˇ rekl? Bylo to pˇkne, ale dobre, ze uz je to za nami." Jsme ra di, ze se teto otˇze po nas nˇkdo chopı a my si na nˇjaky cas odpocineme. Vˇrte neˇrte, ale byla to drina a ja jsem tak lınej. 2. pohled za odnıka Je to celkem narocna a ya zena traž s uzasnou de lkou od nˇkud nˇkam a asi nejdelsı teto kategorii. Mne osobnˇ sta la rok co rok hromadu sil a i kdyz jsem si myslel, ze ma m najezdˇno, kazdy rok jsem byl z tohoto omylu yle cen hned e stoupa nı na Jizerskou louku. Kazdy rok si cloˇk nasel nˇkoho, s kym po cely ten den bojoal a snazil se na nˇj nahnat nˇjakou tu minutu popr. neztratit moc. A kdyz se nikdo nenasel, tak to byl boj se sebou samym - neseknout s kolem nˇkde na mezi a nerı ct si, ze to nema m zapotrebı. Proto jsem ra d, ze sichni bojoali a byli spokojenı a to je to hlanı, ne? K tomu Michal jes te dodal: žjirko, nejsem spisoatel, a tak z toho ne co yber a nebo to smaz a napis ne co jináho. Hlane prıs t ı rok usporadej HOCYBOJ!ů HOCYBOJ ocima Paouka ROZHOVOR S PAVLEM PAVOUKEM C ERNYM (CELKOVE 2. MISTO, 1. MISTO V KATEGORII HOROLEZCU) CAO NEWS: Zepta m se Te na ne co ohledne HOCYBOJE. Doufa m, ze budes spolupracoat. Paouk: Co chces?? CAO NEWS: Na zacatek - kolik roc nıku za odu jsi absoloal? Paouk: To bych taky rad e de l. Asi 5. CAO NEWS: Vzpomenes si, ktery ze za odu byl pro Tebe nejhorsı? Paouk: Byl to prnıroc nık, ktery me l byt za odem dou a ıce c lennych druzste, proto jsem si nezal mapu, me l jsem jet druzstu se S te pa nem a Burdychem. Burdych trasu znal a mapu me l S te pa n. Spolec ne jsme dojeli pod Jes te d. Burdych odjel na snıdani k rodicum. Ja me l krizi, a tak mi ujel i S te pa n. Bez mapy jsem dojel asi predposlednı. CAO NEWS: A nejlepsı? Paouk: Letos nı - Nejlepsıumıste nı a nejlepsıcas ze s ech roc nıku, co jsem kdy jel. CAO NEWS: Ktery mısto na trati poazujes za nejhorsı nebo za nejte zsı? Paouk: Stoupa nı na Luz. To me zdycky depta kazdym roc nıku. CAO NEWS: najeto? Takoa norma lnı ota zka - kolik jsi mel Paouk: Asi 1000 km. Ale bylo to po tros ka ch. Zadny e tsıda lky. CAO News 3

4 CAO NEWS: soupere? Koho jsi poazoal za sá neje ts ı Paouk: Petra Kirchnera, Michala Va lu, Honzu Bicence a tebe. CAO NEWS: Me l jsi ne jakou taktiku? Paouk: Trochu to na zacatku rozjet, abych me l fora tezsıch ňsecıch. CAO NEWS: Zda se, ze se Ti to poedlo. Na prnı kontrole Rudolfoe jsi na me me l 2 minuty. Kdo a kde Te dojel prnı? Paouk: Na Jes te du me dojel Horyna s Va lou. CAO NEWS: Napadlo Te, ze by Ti mohli ujet? Paouk: Ne. Oni prijeli, kdyz ja jsem odjızd e l. CAO NEWS: A kde Te dojel Honza Bicenc? Paouk: Ve stoupa nına Luz. Prijel, pokecal a odjel. CAO NEWS: Potkali jste se jes te? Paouk: Honza na me,,poc kal na c trty kontrole. Pak jsme jeli kus spolu. CAO NEWS: Kde jsi ho ide l na posledy? Paouk. Ve stoupa nına Kamenickou Stra n. Pak nasadil a odjel. CAO NEWS: Hodne zaodnıku trpe lo edrem. Meli krece atdě Potkalo Te ne co podobnáho? Paouk: prdel. Ne. Akora t me bolela CAO NEWS: Napadlo Te ze by si mohl prekonat c as Milana Misıka? Paouk: Ne. Na mezic asech bylo jasny, ze na to nema m. CAO NEWS: Je tezky dobre lázt a souc asne dobre jezdit na kole? Paouk: mıt c as. Nenı, ale musıs na to CAO NEWS: Paouku, dık za rozhoor a doufa m, ze si s Tebou budu prıs t e poıdat, jako s absolutnım ıte zem. Za CAO News se ptal Jan Horacek Hora k HOCYBOJ ocima Jindrisky Reha koe O C EM JE (TAK ) HOCYBOJ. Jindris ka Reha koa Noy Bor Den po prezitı HOCYBOJE 2000 zaolal mi Jirka Cha ra, až mu doda m nˇjaky ten postreh. Vˇdˇl, ze rchoaty poha r endorfin, na teto akci nasbıranych, jestˇ neysumˇlý Jen tak nem ze!! Tenhle zaod JE ukruta nsky. Jen se dobre podıejte na emble m hocybojske ho tricka, jak je ystizny! Ty silhay oci a hˇzdicky nad hlaou obolenou! Prituplou u naou, dehydratacı a u ahami: PROC to lastnˇ jedu, a ma m-li to bec za potrebıý Jenze ma m, ze jo!! VzdyŽ tenhle za od nenı prece jen o za odˇnı a pohybu na kole. Je predesım o zatracenˇ dlouhe, rozmanite a kra sne trase pres (nase) hory a doly. A je take o lidech, ıceme nˇ ustrelenych! Schopnych dokonce tu traž nımat ý byž e za cnych chılıch. Ponˇadz jine ty chıle (a mıle!) jsou take o drinˇ a ygumoanosti. O upadlych ca stech kol, celych kolech a potazmo spadlych tˇlech hocybojist Ý Jine chıle (a kilometry) jsou treba o bloudˇnı. A taky treba o moucha ch! Tˇch, co se drze pasou na zpoceny k zi, ci tˇch spolknutych pri prudkych sjezdech, kdy smysly zpoykuje naıc predstaa pra ˇ ule tle maticky ci jine ho hejbla tkaý Do kopc se plouzım s zehra nım, procjsem si nenechala utrhnout z elocipedu stoja nek ci jine zbytecne zelezo. (Odhodit naplastˇ na puchejre, ocnı kapky, rtˇnku ci hrebınek, uz mi neprislo efektinı.) No a z kopc se rı tı m a drnca m po sutrech s pocitem, ze ibrujıcı souca stky tˇla se musejı rozsypat na molekulyý Vyhrozuji sobˇ, ze bude-li nˇjake prıstˇ, tak jedinˇ na odpruzene m stroji! Jenze tenhle za od je take o stˇstı! I kolo superspecia l lze (prinejmensım) pıchnout, zeý Stalo se. Na druhe kontrole tedy Ea nejdrı prifukoala, pak jsme mˇnili dusi a ona ne a ne lızt tam, kam mˇla. Kroutila se, potora, zdoroala a cas plıziˇ plynul nˇkam do ha je. Asak nasla jsem tu ctyrlıstek, tedy bylo jasne : S Žastnˇ dojedem! V Petroicıch idˇla jsem zkolapsoane kolo, na Stozci jsem objeila zkolapsoane ho ka mose Jirı ka Kasa ka. Jak te poha dce lezel tam obore, nozky mˇl nahoreý. Ani stimul milostny jej k ziotu neprobral! Zabralo jine puzenı ý kdyz nahle ybˇhl jako srnka, s rulı r zoe ho papıruý A za pˇtı uz predjızdˇl, do kopce, s u smˇem, jakoby se pre nechumelilo. Jo, nebylo marny potka at se na trase s hocybojonıky opacne ho pohlaı!! Pozoroat je. Na sych strojıch byli jak selmy nakrcene pred skokem. S yrazy prıcetnymi, ci lehce neprıcetnymi! Na hle, asi 5 metr prede mnou, kdosi spadnul. Rycı n ˇ co o kra ˇ a ona to ˇte, kterou zbˇsile re z dra t Ý Jiny ale byl schopen pri predjızdˇnı da my i zjihle zarnˇt: Tak slysım za sebou Petra S tˇpa na, pry ze mne pozna a ý dle lytek! To urcitˇ, rı k a m si. Kdoı, necudo, kam kouka s. A co bec m zes idˇt ý krpa le, kde se ti za konitˇ musı ouzit dech i oci! Tˇm sym neˇrı m, kdyz je schopen za jızdy ( tom krpa le) krom pozdrau i pohladit. Milej, poolenej doping. Takoym byla pro mne i za ˇrecna smˇroka na Labskou stra n. To jsem prnˇ opustila Eu a ydala se zpˇt kudysi hledat TerezkuÝ Bylo mi uz uplnˇ fuk, ze zrona lilo. Stejnˇ mne uz nenadna seli motyli na mym tricku, urcenym k nadna senı. Zplihla jim krı dla a tekla z nich baraý Nikdy jsem nijak neza odila (a Hocyboj jsem jela po druhe ), ale uz zatracenˇ dobre ım, jaky to je, jet na cıloou lajnu! Je to o obrosky radosti, pro prnıho, jako pro poslednıho. Jakoze bec dojelý CAO News 4

5 A je to o podanych ruka ch, o zaslouzenym piu, ci stamprli, o zidli pod zadkem (konecnˇ mısto sedla!), o noha ch blazenˇ natazenych pod stolem hospodˇ. A je to o pra ˇ prezisıch hocybojonıcıch, kterı nad tım piem zesela pla cajı cokoli, nebo jen naysost spokojenˇ mlcı. TeŠ až enku padajı treba kroupy, nebo ony s hackama! Hlanˇ ze nepadaly po cestˇ. Ta jejı mozaika byla prece dost pestra, dost dobra. O nıje HOCYBOJ. Dıky za nů j!! HOCYBOJ ocima Petra S tˇpa na st. Bikeru s rot. Petr Stč pa n CAO Dˇcın V chatˇ Panorama uz p l pa te rano sramotım. Prı praa na sedmy rocnık za odu HOCYBOJ se nesmı odfla knout. Zodpoˇdnˇ se ykakat, ycistit zuby nez nastane tlacenice u jedine ho umyadla na hajzlu. Posnıdat misku locek s jogurtem. Na edlejsı posteli se rtı a nada a Pe Ža SŽˇpa n mladsı. Prı praa je za klad u spˇchu praım, posıla mˇ kamsi, drzoun. Za minutu sest stojıme na startu a ja zdˇsenˇ zıra m na jake m srotu chce PeŽa ujet sto tricet kilometr. Hr za dˇs. TraŽ nezna, jede mısto ymˇkle ho Kudrna ce. Ve stoupa nı na Jizeru mi mizı balıku chrt z dohledu. Na prnı kontrole Rudolfoˇ zjistuji, ze jestˇ neprojel. Je mi to jasne, zabloudˇny Jizerskych slatina ch. Na Vyprezi mˇ dojızdı. Zabloudil jsem Jizerka ch, musım jet s tebou. Naseda me a jedem. Moje poklidna jızda osamˇle ho jezdce se razem zmˇnila. Okolo mˇ se ozya dˇsie skrı pa nı, Žuka nı, rza nı, to se je prokla da no yrazy jako doprý jaaa se na to yý. a tak podobnˇ. V jednom krkolomne m sjezdu idım jak brzdoy spalık letı do kapradı a pleckojezdec do rbicnan. Zatım se dobre dopadlo. Na dotaz, zda nema m desıtku klıc, odpoıda m ze na tohle nema m nery a pokracuji na se m tise rnıcım, hodina rsky serı zene m stroji strı c cıli. Po nˇkolika kilometrech uz zase jedem spolu, rz skrı p, rz skrı p. Tentokra t je to horsı, ridıtka dolea, prednı kolo dopraa. Vedu fotrosky kecy o lajdacinˇ a tak. To jestˇ netusım, ze kdesi na trati bojuje se sym specia lem dalsı hˇzda za odu Toma s Melen. Ten brzdı tak, ze taha za lanko prı mo na ramu a retˇz z male ho ta cu na elky prehazuje rukou. V pohodˇ. Za mnou se ozya podezrele ticho, jedu zase sam. Jenze ono se odehra a drama na trati aniz bych to tusil. V Dolnı Sˇtle PeŽoi kolo zatocilo dopraa, ackoli ridıtka drzel ronˇ. Spadl do jake si betonoe skarpy. Okolo jel chlapık s koleckem a nabıdl mu prnı pomoc. Kra cejıcı koleno zaa zali. Zrona projızdˇlo kolem auto s lecnackem, ktere PeŽa hbitˇ stopnul. V Dˇcın ˇ na chirurgii mu trhlinu zasili. Z Dˇcına prijel autem a e ctrna ct patna ct byl cıli jako na koni. Osm minut za mnou. Kdyby si doktor s sitım pospısil, tak mˇ jestˇ zarı z. V pohodˇ. Hr za dˇs. HOCYBOJ ocima Milana S patenky Milan Littlebadman Spatenka CAO De cın Uz je to tady ý konecnˇ se priblızil dlouho oceka any weekend kdy se pojede HOCYBOJ. Loni jsem se bohuzel neu castnil, protoze jsem byl na jine akci ý o to ıc jsem se letos tˇsil. Moje prı praa na letosnı HOCYBOJ predstaoala asi 500 km, coz byl oproti predlonskym 120 obrosky posun. Lepsı nez fyzicka byla psychicka prı praa. Bˇhem 14 dnı pred termınem HB jsme spolu s mym kolegou a ucastnıkem HB Pepıkem Huba ckem resili technicko-takticko-organizacnı ota zky, studoali mapy, optimalizoali pocet tycinek, Ý Nakonec po d kladne analyze potenciona lnıch souper padlo rozhodnutı, ze pojedeme spolu. Snad prı lis neodhalım karty, kdyz prozradım nˇktera strategicka rozhodnutı: nenechat se strhnout pri oslaˇ narozenin, nenechat se strhnout tempem ostatnıch za odnık (hlanˇ M.C. z SC E, ktery pilnˇ tre noal), nezabloudit, dojet do cıle pred 15. hodinou. V pa tek po absoloa nı dopranı zacpy prijızdıme s lehkym zpozdˇnım, nakla da me Zdenka Vaishara a Pepıka a yra zıme smˇr Prı choice. Dnes na s jestˇ ceka oslaa narozenin Mıry Bılka, ktere se trochu oba a m nebož loni pry probˇhla fernetoa smrsž Ý. Ra no pred za odem jestˇ prohlızım Mır Canondale ý moc hezka ˇcicka. V 6:00 je odstartoa no. Pres Jizerky se nenecha a me strhnout (ma me jasnou taktiku). Cestou z Rudolfoa do Liberce lehce bloudıme a Pepa zabrany do hleda nı trasy sjel z cesty a o milimetry netrefil strom. Pri stoupa nı na Vyprez zacın a m cıtit u nau, s u smˇem e ta ri nas predjızdı Petr S tˇpa n st.. Na Vyprezi nas dojızdı Zdenˇk, ktery hned pokracuje dal. V Dolnı Suche ho dojızdıme, stˇzuje si na bolesti zaludku. Cestou do Petroic potka a me Honzu Hora cka, ktere ho zklamala technika. V Petroicıch prijızdı Zdenˇk s tım, ze jede napred aby si nˇkde odlozil (tım nˇkde myslel asi cıli, protoze jsme ho uz nedojeli). Cestou na Luz zacın a byt hodnˇ teplo, na rsku odpocı a me. Ve Stozecke m sedle nam dıcı kontrola plaka ch trochu narusila koncentraci. Pri cestˇ na Krızoy buk zacın a m mıt krizi, ale tım, ze jedeme e dou je po chilce pryc. Palinino u dolı projızdıme pohodˇ. Na kontrole Jetrichoicıch se cpeme semi dobrotami co jsou k dispozici. Pri ystupu na Kamenickou stra n na s obklopilo obroske hejno much (asi poznaly, ze uz jsme na sraý ). Na zaˇr pri yjezdu z R zoe zacal foukat CAO News 5

6 silny na razoy ıtr (mozna nebyl az tak silny, ale uz jsem toho mˇl dost). Ve 14:45 spolecnˇ s Pepıkem protına me pomyslnou cıloou ca ru (dokonce o 15 minut drı e nez bylo napla noa no). Jsme sžastnı, daame si piko, ja nacha zım se uz oplakane bryle ý tımto dˇkuji na lezci. Co rıci na zae r? Pe kna traé, pe kn poc ası, perfektnı organizace ý proste SUPER akce. Po diskusi nad ysledkoou listinou jsme si na prıs t e (e rım, ze HOCYBOJ 2001 bude) stanoili pla noany dojezd do cıle na 14:00. HOCYBOJ ocima Zdenka Vaishara Zdenč k Vajsharo Vaishar CAO De cın Kdyz jsem pa tek odpoledne dorazil k Burdychoi a odezda al kolo k prepraˇ, ozalo se: ÚCo to mas predu za galusku?ú jako nara zka na m j te mˇr silnicnı prednı pla sž. Tak rı k a m: ÚTo ma m proto, aby nebyla nuda. Kazdou jızdu musım prede st jednu ÚtlamuÚ, kdyz mi prednı kolo ustrelı bahynku nebo na sotolinˇ.ú Rano na startu tˇsnˇ pred sestou jsem pak protahoal ztuhle kosti pomalym krouzenım na bicyklu, najel jsem na sutr, ustrelilo mi prednı kolo a rı zl jsem sebou na zem. Zda lo se mnˇ, ze jsem spadl aspon z trı metr, jaka to byla prda. Ale proti ostatnım startujıcım jsem teš mˇl obroskou yhodu. Vˇdˇl jsem, ze jsem si uz s j pa d ybral a ze se mi cestou nem ze nic sta t. Ale proble my se mi neyhnuly. Protoze ım, ze pres Jizerky netrefım, ymyslel jsem taktiku, ze to musım na zaca tku napa lit a drzet se pres kriticke krizoatky znalc. Osem pretaktizoal jsem. Nejˇtsı chrti mnˇ samozrejmˇ nena ratnˇ zmizeli uz u Jizery a na rozdıl od predpokladu mˇ nikdo dalsı nedojel. Tedy kromˇ mlade ho S tˇpa na, ale na dotaz: ÚKudy da l?úodpoˇdˇl: ÚNeım, ja to jedu popre.útakze nˇkde okolı Rozmezı jsme se ocitli na zlute. Na Kristia no jsme dorazili z druhe strany po nˇkolikere m studiu mapy doproa zene m tlacenım kol pres baziny. Dal uz to bylo pohodˇ, byli jsme skoro poslednı a m j spolujezdec, kdyz se Rudolfoˇ dozˇdˇl, ze jeho ta ta je asi tri minuty pred na mi, ho zacal zbˇsile stıhat a ja jsem za hy osirel. Uidˇl jsem ho opˇt az pod Luzı, kde skoncil po tom, co napodobil experta na katastrofy Hora cka a haaroal (dle slo S tˇpa na starsıho zasluhou hrozne ho technicke ho stau se ho bajka). Pak mˇ jestˇ postihly na jestˇdske m hrebenu zaludecnı potıze, kterych jsem se zbail az na Luzi, ale pak se mi jelo docela dobre. V cıli jsem zaznamenal, jako asi letos ˇtsina ucastnık, osobnı rekord, takze spokojenost elika. Dıky pocası, ostatnım jezdc m a hlanˇ poradatel m! A ti co nejeli (ze, Kudrno!), silne zaa hali. HOCYBOJ ocima Jirı ho Kudrna ce JirıKudrna Kudrna c CAO De cın Takze jak jsem "Vidˇl" letosnıho Hocyboje ja : Jelo se elmi rychle. Dorazil jsem z Dˇcına na Labskou Stra n kolem dana cte a nez jsem si stacil objednat prnı pio, tak prosistˇl odpocinuty a pohodˇ prnı za odnık letosnıho hocy - boje. Pta m se ho: Jak to slo?" Docela dobre, akora t jsem nˇkolikra t bloudil", odpoˇdˇl a sel si taky pro pio. Za chıli dorazil Paouk. Bylo Jelo se elmi rychle. Keca me u pia a ceka me na dalsı. Pta m se toho kluka co yhra l (Jan Bicenc. Pozna mka redakce): Kolik mas najeto?". Upil pia a poıda : Asi km." Nediım se, ze se jelo elmi rychle. Prijızdˇjı dalsı mladsı a starsı, klobouk dol, Petre. A my si da a me dalsı pio. Jede se opradu elmi rychle. Rekl bych, ze u naa na ta rı ch tˇch co dojızdˇjı pozdˇji, je prı mo u mˇrna casu, ktery utekl od prnıho cıli. Asi je to o tre ninku. D lezite je spra nˇ rozrhnout sıly a udrzoat sta le tempo, a tak si daame pro jistotu dalsı pio, abychom z toho tempa neypadli. Jak jsem to ide l ja? Letos to docela slo, pred hospodou se jelo taky elmi rychle. HOCYBOJ 2000 Vy sledky zeny (85 km) Poradı Jmeno Celkoy c as 1. Sedliska Palına 6:17 2. Januroa Katka 6: Bicencoa Vera 6:51 Prusoa Jana 6:51 Hartloa Ia 7: Souckoa Jana 7:47 Souckoa Lenka 7:47 8. Vıchoa Tereza 8:05 9. Sinecka Ea 8: R eha koa Jindriska 8:14 Mimo poradı Poradı Jmeno Celkoy c as Cimler Roman Stepa n Petr ml. Hora k Jan Melen Tomas CAO News 6

7 Vy sledky muzi (132 km) Poradı Jmeno Celkoy c as 1. Bicenc Jan 6:26 2. C erny Pael 6:30 3. Horyna Petr 6:57 4. Cha ra Jirı 6:57 5. Horacek Jarda 6: Kirchner Petr 7:08 Va la Michal 7: Litochleb Rısa 7:32 Sedlisky Rosža 7: Burda Michal 7: Srajer Tomas 8: Stepa n Petr st. 8: Cestr Milan 8:08 Bılek Mirosla 8: Broz Tomas 8:16 Vaishar Zdenek 8: Sru t Petr 8: Hubacek Josef 8:45 Spatenka Milan 8: Kasa k Jirı 9: Hajn La a 9: Schuh Jirı 9:45 Stejskal Jan 9:45 Klaudy Michal 10: Schwarz Tomas 10:08 Sinecky Jarda 10: Pacina Jan 10:41 V Y ROC I 26. ke tna 2000 oslail sá narozeniny (36) kamara d Mirosla Bılek, ňc astnık ne kolika roc nıku HOCYBOJe a jinych cyklistickych akcı. Jes te jednou prejeme spousty najetych kilometru bez nehod a pená zdraı! Dne 23. c erence oslaısá narozeniny Alenka Vaisharoa z Prostrednıho Z lebu. Prejeme mnoho zdraı, pohody, radosti ze ziota, pohlanıse zesti a s te stı!! 29. c erence oslaısá narozeniny (34) yznac ny horolezec a cyklista Milan Uhde Cestr, táz zany žlytka ců, c len CAO De cın. Prejeme mnoho zdraı, rodinná pohody, hodne sportonıch ňspe chu a s te stı!! 31. c erence oslaısá narozeniny (47) horolezec a sportoec te lem i dusı Jaromır Pospıs il, c len horolezeckáho oddılu CAO De cın. Prejeme pená zdraı, mnoho sportonıch i praconıch ňspe chu, rodinnou pohodu a s te stı!! S T RIPKY Celosta tnı pa tra nı -jch- Obracıme se na sirokou horolezeckou erejnost s za dostı o pomoc pri celosta tnım pa tra nı po nezna me m pachateli. Ten se dopustil zla sž ohane ho a oporzenı hodne ho cinu tım, ze na mnoha mıstech ukradl rcholoe knihy nebo je alespon tota lnˇ znicil, poskodil nebo ronou ukradl rcholoe krabice a neposlednı radˇ ytloukl, nebo ytlouka nım znicil, potrebne nerezoe dobıracı haky z mnoha rchol ˇzı nebo masi. Zatım bohuzel nema me za dny popis tohoto za kerne ho padoucha, a proto a s prosıme o spolupra ci. Veskere informace, ktere poedou k jeho odhalenı, odchycenı a na lezite mu potresta nı, budou odmˇnˇny. Dˇkujeme. KHö (Krimina lnıhorolezecka ňstredna CR) NOVY TRAT OVY REKORD BUKOVA HORA TraŽ oddıloe casoky do rchu se dockala zlepsenı nejlepsıho dosazene ho casu (49:02). Ve stredu jej o 35 terin ylepsil Jirı Cha ra z CAO Dˇcın. Noy tra oy rekord ma nynıhodnotu 48:27. TraŽ je dlouha 13 km a ede od restaurace Koa rna Nebocadech na Bukoou horu. Na konec zarı je stanoen predbˇzny termın Podzimnıch casoek CAO (100 km a do rchu). CO CHYSTA C ERVENAC EK ZAJIMAVY OD HONZY S LECHTY CAO News 7

8 žc au Houbo, jiz brzy Ti pos lu žjarnıalpinská Noiny". Tu 24 hodinoku na kolech pora dajı taká Vikingtour Brno. Marhan to jel a je to pe knej pohul. Cloe k nesmı usnout, je to nebezpec ne jsınez na be zkach. Na tech jsem si letos zajel druhej nejlepsı ysledek z 5 historickejch startu: 176,8 km. Posıla m Ti ysledky Sne zky. Setkal jsem se na Yettici s S imunkem a ten mi na dotaz, ke která zahranic nı expedici a jak se mam prifarit, kdyz bych chte l ude lat Eerest solo, odpoe de l: tak pojeř s nami (rozume j: Himalaya 8000). Letos chte j na Kanchenjungu, za rok na K2 a 2002 Mt.E. Ja si letos to solo zkusım na Leninoi, za rok buř na Pabe de nebo na Komunismu, a pak ze sebe zac nu delat machra u sponzoru (to me budes tepre nena ide t). Na alná hromade jsme uka zali predsednictu sılu lidu a zajistili na ystabu Chaty pod Rysmi mısto narzenych Kc, o jednu nulu ıce. Noa k (rozume j predseda) se taká nechal slys et o pla noaná reforme sazoáho uspora da nı. Uz je to tady: kraje nebudou tak jako u Zemana s Klausem, ale tak jak se utorej. Takze gratuluji predsedo Seernıho kraje! (od De cına po Rez) C erů Horsky spolek obnouje tradici Liberec (st) é Jako zabau a soutez o nejetsı pocet ystupu chtejı pojmout yslapy na Jested cleno Jizersko-jestedsk ho horsk ho spolku. Kaz dy kdo od 1. cerna yleze na horu stokra t, dostane odznak. Soutez nenı casoe omezena. Kdo zla dne prnı stoku, muze se rhnout na dalsı. ňvyslapy jsme obnoili na pocest nemeck ho Liberecana Rudolfa Kauschky, mistra Eropy sankoa nı. Ten zla dl yl zt na Jested osmna ctkra t za den. Kdyz mel za sebou da tisıce ystupu, dostal infarkt,ú uedl clen spolku Simon Pikous. Praidla soutez e jsou jednoducha. ňcılem je dosa hnout stokra t rcholu Jestedu. Pouze sak pesky, na kole ci lanokou. Jak koli pouz itı spaloacıch motoru ylucujeme,ú uedl Pilous. ňnahore se lid musı dotknout bu hotelu Jested, rcholo ho krız e, skalisek ci Rohansk ho kamene.ú Do soutez e se smı prihla sit kaz dy. ňnehledıme na ek, pohlaı ani sta tnı obcanstı. Nenı to ale zadny organizoany turisticky pochod ani erejna akce. Do soutez e se zapojuje kaz dy na lastnı riziko a nebezpecı,ú podotknul Pilous. ňtrasu si lid olı sami. Zacına se jak koli obci pod Jestedem.ú Soutez prezal horsky spolek od nekdejsıho nemeck ho predchu dce, jehoz cleno ystupy zapisoali. Rekordmankou poctu ystupu za jeden rok se stala jista Lilly Flassak, jez roce 1937 ystoupila na Jested sedmsetkra t. Drz itelkou absolutnıho rekordu poctu yslapu pak byla Frieda Mandelik, jez ystupu zla dla pet tisıc. (Prezato z MF DNES) POHADKA MLADI C ETBA NA POKRAC OVANIOD VYNIKAJICIHO AUTORA V CAO NEWS! Skˇla zpra a pro ctena re CAO News: Podarilo se na m zıskat laskae solenı autora na otistˇnı noe diadelnı hry Poha dka mla dı aneb Obcanska nauka adept horolezecke ho oddılu. Autorem hry nenı nikdo jiny, nezli horolezec, filosof a dobrodruh Jan C erena cek S lechta z Prahy. Hra ma celkem 12 obraz, ktere budeme na pokracoa nı uerejnoat nasem casopise. Mame se opradu na co tˇsit! 27. ROC NIK MEMORIALU KARLA BLAZKA DUBSK SKALY Ve dnech 2. az 4. cerna 2000 probˇhl na ta boristi pod Zlym bratrem Roklici jiz 27. rocnık Memoria lu Karla Blazka, ktery pora da horolezecky oddıl C eska Lıpa. Pres pˇkne a teple pocası se hlanı napor pozanych projeil az sobotu dopoledne. Mezi lezci se objeili naprı klad LaŠa Sıtek (otec i syn), Petr Pudil, Oto Cihelna (otec i syn), Slaomil Krob, Hans a Jorg Nesheida z Dohny, Pael Borkoec a Jirı Mudra z Dynama Zezic, Mirosla Pichla cmichlık, Lubos Martınek a mnoho dalsıch. Jako zdy ani tentokra t neslo prehle dnout (preslechnout) Karla Bˇlinu, ktery Roklici ozdobil nˇkolika noymi cestami, naprı klad na masi Kormidelnık Cestou pres pısžaly VII s dˇma kruhy. O dobrou pohodu mezi lezci se zornˇ starali lezci z HO C eska Lıpa ý pıo teklo proudem a udırna neychladla cely ıkend. Z CAO Dˇcın prijeli na ca st ıkendu pouze Jaromır Pospısil a Jirka Cha ra. PILIR OVY LEZEC HOROKURS ALPINU IV NA BORNI Poslednı kˇtnoy ıkend (26. ý ) probıhal na Borni horokurs, pora dany horolezeckym oddılem Alpin IV z Prahy pod edenım jeho predsedy Jana C erena cka S lechty. Kromˇ jine ho se loil bobrı k Pilıroy lezec. Roklice, taborist pod Zlym bratrem ü Racionalnı straa horolezce CAO News 8

9 Veronika Orel Masojıdkoa Na srazu horolezc Roklici se sobotu 3. cerna objeila i Veronika Masojıdkoa s dcerou Verunkou a labradorem Badem. Veronika (sestra Lenky) se roklickych skala ch uka zala po dlouhych dana cti letech. Naposledy to bylo ! Wilder Kaiser Michal Burdych Burda HUDY SPORT Minuly ctrtek (1.6.) jsme s RosŽou Sedliskym skocili do auta a po informaci o pocası yrazili do Wilder Kaiseru. Nˇjake pla ny jsme mˇli, a tak jsme tam dorazili a koukali na Fleischbank a studoali cestu Priebisch- Spiegel VI- A0-A1 s de lkou lezenı cca 300 m. A jak bylo hezky a my odpocatı, tak jsme pocıtali a rekli si, ze kdyz to rozumnˇ zma knem, tak by jsme mohli dat jestˇ Spojoacı cestu na Predigstuhl. Tak jsme druhy den ra no pˇt yrazili a 7.30 jsme nastupoali. Lezenı pˇkne ale drsne. V jsme byli na hrebeni Fleischbanku a pak pres rchol p l jedne zpˇt e Steiner rinne. Chıli pauza a na stup do Spojoacı cesty na Predigstuhl VI- A0-A1, ktera je stejnˇ u zasna s de lkou lezenı cca 400 m a nejtˇzsı de lkou az nahore. V sest ecer jsme byli opˇt u ˇcı a dale pak douhodinoy pochod zpˇt k autu, ke ktere mu jsme uz nedosli, protoze nas zastaila terasa kulturnˇ-pinıho zarı zenı, kde jsme slazili yprahla hrdla. Bez jake koli dalsı sıly jsme sobotu ra no nasedli do auta a odfrceli dom, kde jsme se opˇt dali trochu dohromady. A to je cele. SEVERNIFRANKENJURA POZNAVACICESTA DO ZNAM LEZECK OBLASTI Na cernoe sch zi jsme zjistili azne nedostatky lezecke m zdˇla nı ý mnoho clenu CAO Důcın jestů nebylo e Frankenjure! Abychom za aznou trhlinu alespon ca stecnˇ zacelili, hned o ıkendu jsme se tedy do te to jedne z nejzna mˇjsıch lezeckych oblastı ypraili (Paliec, Uher, Cha ra). Za ıkend jsme nastıili asi deset oblastı a e ctyrech jsme ylezli tropickych edrech (az 33 C!) asi 15 lehkych cest (4+ az 6). Vedle oblasti Schlossbergwand jsme objeili zcela oblezenou stˇnu Keltenwall, ktera nenı pr odci uedena (mˇli jsme od Paouka pr odce z roku 1989) a kde je mnoho opradu nadhernych cest okolo 9 a 10 stupnˇ i tˇzsıch. Stˇna je situoa na na seer, coz prina sı prı jemny chla dek. Pr mˇrnou a hu borc, kterı po cesta ch tak lehounce zlınali, jsme odhadli maxima lnˇ na 45 kg. Obrosky osobnı skalp si odezl z Frankenjury Jan Josef Paliec. Zrejme touha doka zat, ze l zt se da i s ıce jak dojna sobnou ahou, ho prime la k tomu, ze si yedl sou prnı cestu. Zolil si kra tkou ste nku oblasti Schossbergwand pres 4 nyty a cestu u spe sne yedl! V nedˇli odpoledne jsme se nˇkolik hodin probıjeli k domou krupobitım a ichricı. Vesnicı Malko jsme projeli jen pa r okamzik po tom, co byla znicena obroskou ichricı ý bylo to jako nˇjake m strasidelne m filmu. Temna obloha a sude yra cene sloupy osˇtlenı, strzene strechy, auta prı kopˇ a stromy ytrzene i s korenyý PREDPOSLEDNIBASTA STAROMLADENECTVIPADLA. LITOME RICE 3. C ERVNA 2000 Naprosto neoceka ana zpra a dorazila po kabelech i-netu po prnım cernoe m ıkendu. Mezi cleny CAO Dˇcın zap sobila asi jako naloz ekrazitu ý rozdrncene telefony, necha pajıcı pohledy, dokonce i podezrenı na nezna my ir, ktery zaplail nase PC a zacal yžuka at nemozne sdˇlenı: Jirı Kudrna Kudrnac se sobotu ozenil s Radkou Perebz akoouů Gratulujeme!! Predposlednı padla. Wolfgang Gullich leze so lo cestu Supernase na Gossweinstein -jch- basta staromla denectı CAO Dˇcın Zbyl na m jiz jen Jan Josef Paliec. 35. Zabilk sraz Pohled do historie jedne horolezecke tradice JirıCha ra ůjarosla Uher Neuˇritelnych 35 let od prnıho srazu horolezc Labske m u dolı uplynulo letos kˇtnu. Celych 35 let se scha zejı horolezci kdysi opomıjene m u dolı Labe aby se spolecnˇ pobaili u ta boroe ho ohnˇ, predali si CAO News 9

10 zkusenosti a hlanˇ aby si zalezli oblasti, ktera je dnes pra em poazoa na za jednu z nejlepsıch Cecha ch. V ta boristi pod Vojtˇchem se za ta leta objeili snad sichni yznamnı lezci, prosly tudy stoky a stoky horolezc, mnohe srazy nebyly, zejme na za la dy komanc, chude na r zne esele (i me nˇ esele ) prı hody. Z tˇchto d od jsme am minule m cısle slıbili, ze pro a s pripraıme takoy maly pr rez predchozımi rocnıky a take rozhoor s osobou nejpoolanˇjsı ý reditelem srazu Jaroslaem Uhrem. Tımto s j slib plnıme a doufa me, ze to bude i pro a s zajımae ctenı: Nejpre nů kolik informacıobecnů. Prnı sraz se konal jiz kˇtnu roku Nejıce horolezc se seslo roce 1979 ý neuˇritelnych 324, nejme nˇ ucastnık hned nasledujıcım roce 1980, kdy byl sraz zaka za n pro pada nı skal. Presto se seslo asi 40 lidı. Celkem se na srazech ystrı dalo ıce jak horolezc. Srazy nastıili i lezci z opradu zda lenych i exotickych zemı ý naprı klad Jaime Aquilar Espinoza z Mexika, Nick Donelly z Manchesteru, Willie Todt z Glasgow anebo Sergej Studnˇ z Mosky. Mezi nejpraidelnˇjsı ucastnıky patrı samozrejmˇ Jarosla Uher (reditel srazu) a da le Josef Hoza k, Jan Bılek, Karel Bˇlina a dalsı. Takto ypadal pocet u castnık jednotliych rocnıcıch: Srazy Labsk m Údolı cıslech (prehled sestail dle srazoych knih Jarosla Uher) Roc nık Rok Poc et ucastnık Rocnık Rok Poc et ucastnık ??? ??? !!! asi CELKEM 35 let Zajıma osobnosti, kter nasteoali sraz (prehled sestail dle srazoych knih Jarosla Uher) Jmeno Odkud Poznamka Ruda Zabilka Decın Mala zmrzla dolina Radoan Kuchar Liberec Jirı Skandera Praha Jan Procha zka (Chroust ml.) Liberec Romsdall Milan Na hlasky Liberec Peru Milan C erny Liberec Peru Risık Karousek Praha Peru Jarda Ja ne Hradec Kra lo Jirka Spita lsky Olomouc Zorka Majeroa Liberec Zdena Marıkoa Ustı n/labem Josef Rybicka Noy Bor bratrı Z ofko Liberec Heinz Weigel Decın Syla Kysilkoa Litomerice Jirı S krhola Smıd Sycarsko C erny Mnich Gerhard Tschunko Teplice Franta Grunt Ustı n/labem Franta Chlumsky Ustı n/labem Pic Lenin Libor Holpuch Decın Jirı Pechous Praha Ian Volenık Litomerice Jan Dz urban Nestemice Petr Plachecky Liberec Karel Metelec Praha Ondrej Noa k Praha Jan Simon Liberec Marek Belica Bratislaa Emil Garlosky Ostraa Karel Cerman Lomnice n/p. Oldrich Kopal Jablonec Jirka Sl gl Decın Eiger Vladimır Charousek Jicın Leo Stoy Teplice Vla a Pelc Decın Igor Noa k Praha Standa Silha n Jablonec Jirka Sykora Decın Mirosla Pora dek Decın a mnozı dalsı Rozhoor s Jaroslaem Uhrem ů reditelem srazu Od kdy jsi reditelem srazu a co to obna sı? - Prnı sraz horolezcu Labskám ňdolı byl ke tnu Tenkra t byl hlanım organiza torem Ruda Zabilka. Neje tsı inspiracı pro uspora da nı srazu byly elmi oblıbená srazy Adru, která jsme praidelne nas te oali. Po tragická uda losti, kdy Ruda 28. prosince 1967 zahynul e Vysokych Tatra ch jsme tento jiz elmi oblıbeny sraz nazali žzabilkuů. Od táto doby jsem taká hlanım organiza torem. Poc ty ňc astnıku olinoalo predesım poc ası Í nejňspe snejsı sraz byl roce 1979, kdy se do knihy zapsalo 324 ňc astnıku. Naopak nejslabsı byl hned CAO News 10

11 na sledujıcı rok 1980, kdy byl sraz oficia lne zaka za n z duodu zrıcenı skal oblasti Belederu. Presto se na s ses lo asi 40. Kdo prisel s myslenkou uspora dat sraz Laba ku? - Ruda Zabilka. Scha zeli jste se od poca tku na ta boristi pod Vojtů chem? - Ano, zdycky. Zaz il jsi na srazech i nůjake pru sery? Spadl treba nů kdo bů hem srazu? - Ne jaká pa dy byly ale bez e tsıch ňrazu. Srazy Roklici jsou poů stne sou houpackou. Kaz dorocnů z nı nůkdo pada, casto jsou z toho zlomeniny. Ma i Laba k nůjakou zakletou ůz, cestu nebo mısto s ůtsım poctem pa du nebo jinych pru sihu? - O za dná takoá e zi nebo ceste neım. Jsou problemy s ochrana ri? - Ani ne. Oni jsou si e domi, ze na m stejne nemohou nic zaka zat, takze obc as uzarou ne jaky ňsek kuli hnızde nı pta ku. To je asi s e. Jaky je tu j na zor na soucasny sta ochrany prırody? - Jak kde. Ne kde je to nutnost jako naprıklad Ceskám ra ji, ale u na s Laba ku je to skoro zbytec ná. Ve tsıskody nez horolezci a turistá napa chajıexhalace a lesa ci. A co se tyc e na rodnıho parku? Uidıme co si na na s ymyslı. Ma s nů jakou eselou prıhodu z nata cenı? - Co se tyc e eselych prıhod Í to, ze na jednom srazu yta hli Belinoi motorku i s prıe sem ke slana ku na Rolling Stone je s eobecne zna má. Neım jestli zrona esela prıhoda byla na srazu roce Sestaa asi deseti ynikajıcıch lezcu kolem Risıka Karous ka, Milana Cernáho a Milana Na hloskáho (shodou okolnostı sichni zahynuli o da roky pozde ji Peru pod Huaskara nem) nas tıila Hrensko. Objednali si hotelu pokoj pro tri a nakonec jich tam spalo asi 10. Po ňspe snám lezenı se ydatne posilnili alkoholem a zac al jeden malár za druhym. Ne kolik lidınalezlo na de tská houpac ky a houpalo se tak usilone, ze celou konstrukci yra tili ze zeme. Na ska le nad parkois te m byly asi e ys ce da metry nad zemı obroská zelezná kruhy. Ne kdo ymyslel, ze k jednomu z nich ylezou. Nacpalo se tam 5 lidı najednou. Pri tom silne pos kodili auto, která sta lo prımo pod nimi. Dalsı prıhodou bylo, ze Ondra Pochyly (zahynul letos zime Tatra ch i se sym bratrem Palem. Pozna mka redakce) zapra hl za soji Jawu 175 nejakou nemeckou motorku s lodic kou. Do tá si nalezlo asi 6 lidı a za elkáho ja sotu je tahal po Hrensku. Potom objeili auto se s ycarskou znac kou. Odnesli ho o kus dal a prednıma kolama ho postaili na laku pres Kamenici. Oterenym okánkem ne kdo yta hl z auta ne jakou lampic ku. Mezitım ukradl jes te Karous ek jedná predzahra dce elky slunec nık. Kdyz za nım majitel ybe hl, zastail se a s el s nım zpa tky. Pritom pronesl: žoni am ho chte li ukra st, ale ja a m ho nesu zpa tky.ů V noci pak prisli policajti na pokoj a pokous eli se ne co ys etrit. Samozrejme nikdo nic neude lal a nikdo nic neide l. Kdyz hledali lampic ku uka zali na jeden z mnoha ruksaku a ejhle Í lampic ka tam byla, ale nikdo jıtam nedalě V cem idıs nejů tsırozdıl mezi srazy tenkra t a dnes? - Tenkra t to bylo obroská nads enı, byli jsme mladıa s ichni jsme se znali. Dnes uz je to jen tradice. Jak se podle tebe zmů nili horolezci po pa du Komancu? - Za Komancu konc ila praconı doba u etsiny horolezcu e 14 hodin a potom hura do skal. Zadná jiná starosti nebyly. Po preratu se spousta lezcu dala na podnika nıa to nekterı tak azne, ze nezbyal za dny c as na lezenı. Dnes uz se to dosta a trochu do norma lu. Co tobů prineslo horolezectı? - Vs echno! Nedoedu si predstait ziot bez lezenı a bez kamara du horolezcu. Jardo, dık za zajımay pokec. A za sechny ty spokojeny lezce, co se jich na srazech ystrıdalo Á DIKY! -jch- C EKA NAS. KALENDAR AKCI CAO DECIN Nenı nutne yhrat ale zucastnit se... - Mezina rodnıfestial horolezeckych filmu (?) Teplicıch nad Metujı. - Hlanıakce CAO Důcın. 1. tyden zarı. Za jezd do jedne z oblastı Dolomit anebo do S ycarska, do oblasti Jungfrau (Eiger). - Dalsı akce jsou oficia lnım kalenda ri CAO. Vzhledem k tomu, ze letnı akce se sta le jestˇ upresnujı, jsou zde uedeny jen ty s penym termınem. - Prodlouz eny ıkend e Wilder Kaiseru. Predbˇznˇ termınu od 20. ý CAO News 11

12 O K ENKO HK VARNSDORF Z CHYSTANYCH AKCI HK VARNSDORF Horolezecky klub Varnsdorf pora da 5. roc nık cyklisticko be zecko chodeckáho za odu horskych kol ktery se uskutecnı dne 24. cerna 2000 u Sokolony Dolnı Chribske. Prezentace zacına od 8 00 hod., startuje se pru bůznů od , cıl je na stejnem mıstů e stejny den do Startonecinı40,- Kc. Za od se jede e dojici. Cılem za odu je zdolat pokud mozno sechny rcholy Luzickych hor, ktere preysujı nadmorskou ysku 700 m (celkem 10), a ra tit se na mısto startu co nejkratsım case. Dobu startu, trasu zaodu a pocet zdolanych rchol si kazda dojice (prıpadnˇ jednotlici) olı dle lastnıho ua zenı. Na kazde m rcholu je propisoacı samokontrola. Rozmıstˇnı kontrol na jednotliych rcholech se dozıte pred startem. Kazdy zaodnık startuje na lastnı riziko, nerucıme ani za ztra tu kola. Za ıtˇze lze poazoat kazde ho, kdo se ra tı do cıle alespon se tremi yznacenymi kontrolami, proto take kazdy z u castnık obdrzı diplom. Vsem za odnık m prejeme hezke pocası a mnoho za zitk na cesta ch a rcholech Luzickych hor. Technicka data: delka tratů je ru zna dle zoleneho systemu, pru mů ru km, celkoepreysenıasi m Pro dalsı informace piste a olejte: ý K. Hofman ý A. Haufert c erenec - expedice do nejkra snˇjsı stˇny Piz Badile ( ) srpen - za jezd do Recka ( )? - lezenı pıskocoych oblastech u na s a Nˇmecku - Horolezecky filmoy festial Teplicıch V pr be hu cel ho roku moznost indiidua lnıch tr nink Boulder centru e sportonıhale. Informace na tel.: 0413/ , , nebo mobil CAO News H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k e h o r e g i o n u S este cıslo CAO News ycha zı rozsırene na 12 stra nek. Nase maticka Zemˇ se na se obˇzne dra ze okolo Slunce dostala k rcholu se pouti a nynı se zacın a opˇt nekonecne m prostoru esmıru slunıcku zdaloat. Bohuzel. Nicme nˇ jeden nesporny klad, pro nas pla tek tato skutecnost prina sı ý delsı noci a tım ıce casu na zpracoa a nı cla nk a reporta zı a fotek a rozhoor atd, atd. Snad se am bude cernoe yda nı CAO News lıbit. A nezapomente ý az budete balit s j expedicnı kletr, nezapomente pribalit blok a tuzku na sechny ty kra sne za zitky, ktere Vas jistˇ na cesta ch potkajı! My ostatnı se na nˇ tˇsıme! Prıjemneproz itı pra zdnin, mnoho zajımaych za zitku a s astnena raty ze sech dobrodruz stı preje sym ctena ru m redakcnırada CAO News. Neoznacene prı spˇky jsou dılem redakcnı rady. Redakcnı rada se scha zı praidelnˇ 15 minut pred zaha jenım sch ze CAO Dˇcın anebo dle potreby na zaola nı. Chces byt IN? Tak cti CAO News!!! U POZORNNI PRO C LENY CAO DC IN PRIS T IODDILOVA SCHUZE NAS C EKA VE STREDU 5. C ERVENCE 2000 V RESTAURACI ZA VE TREM. ZACATEK SCHUZE JE JAKO VZDY OD 18:00 HOD. PRO C LENY REDAKC NIRADY CAO News OD 17:45 HOD. NA PROGRAMU BUDE LEZENI, HORSKA KOLA, ALPY, FOTOGRAFIE Z PROBE HLYCH AKCIA JIN. V PRIPADE PRIZNIV HO POC ASIJE MOZN POSEZENIV NOVE UPRAVEN ZAHRADCE PRED RESTAURACI. PO SCHUZI PROBE HNE NEFORMALNIZABAVA. NEZAPOMEN SE PROTO DOSTAVIT. TESIM SE NA SETKA NIS VA MI! Po uza ˇrce V sobotu 17. cerna skoncil II. rocnık cyklisticke ho extre mnıho zaodu Race of Death aneb 24 hodin sedle. Za od yhra l skˇlym ykonem 500 km Va cla Spinka z Dˇcına. Za odu se zucastnilo celkem 15 borc, z toho jedna zena a jeden dorostenec. Jelo se za pomˇrnˇ prı znie ho pocası. V prıstım cısle prineseme ıce podrobnostı o lastnım za odˇ i o pocitech ıtˇze. Sponzorem akce byla firma KUR SPORT Dˇcın. Z 14-ti dennıho za jezdu do lezeckych oblastı Choratska se ra til nedˇli 18. cerna nadseny Petr Zippich Stů pa n. Zakoupil si pr odce po sech oblastech a nˇkolik jich nastıil. Se zazitky priprail pro prıstı cıslo CAO News. CAO News - C asopis horolezecke ho oddılu CAO Dˇcın ý Pouze pro nitrnı potrebu oddılu ý Sıdlo redakce: CAO Dˇcın, Hrdin 365, Dˇcın XXXII, , Czech republic, tel.: Na klad: neueden ý Sazba: MicrosoftŇ Word 2000 ý Zdarma Climbing ý Adenture - Outdoors CAO News 12

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

John Gill. V tomto c ısle BOULDERINGU

John Gill. V tomto c ısle BOULDERINGU C a s o p i s h o r o l e z e c k e h o o d d ıl u C A O D č c ın Roc nık 2, c ıslo 4 Duben 2000 O BOULDERINGU John Gill í Obtıznou panenskou cestu lze interpretoat jako druh s achoeho problemu, pricemz

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 1., Září 2015 Pár slov na začátek.. Vítáme nové žáky, ale i žáky, kteří navštěvují naší školu už nějaký pátek v novém školním roce. Doufáme, že se všem bude dařit a budou poslouchat

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf

Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf. Haf, haf, haf, haf Štěňátko štěká: haf, haf, haf, haf Jana udělala státnice! Haf! To mě těší!!! Haf, haf, haf, haf A taky štěkám vše nejlepší k narozkám Sáře! Haf, haf, haf, haf Už známe termín letošního tábora! Bude 30.

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Warren Harding SVAZANI SE ZEMI. V tomto c ısle

Warren Harding SVAZANI SE ZEMI. V tomto c ısle C a s o p i s h o r o l e z e c k e h o o d d ıl u C A O D č c ın Roc nık 2, c ıslo 5 Kč ten 2000 SVAZANI SE ZEMI Warren Harding ř P r edstate si, ze am primrza prdel nebo bojujete s horkem a zıznı, kazdem

Více

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008)

Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Lezení v Digne les Bains aneb jak se kempuje na sídlišti. (10.10.2008) Tento článek není jen lezecký, lezení bude spíše okrajovou záležitostí, ale protože prodloužený víkend začal lezecky, představíme

Více

Tomáš Dvořák. V roce 2006 účinkoval jako jeden z tanečníků-celebrit v reality show České televize StarDance když hvězdy tančí.

Tomáš Dvořák. V roce 2006 účinkoval jako jeden z tanečníků-celebrit v reality show České televize StarDance když hvězdy tančí. Tomáš Dvořák Tomáš Dvořák (* 11. května 1972 Zlín) je český desetibojař, trojnásobný mistr světa a držitel bývalého světového rekordu a dosud druhého nejlepšího výsledku všech dob (8994 bodů, Praha 1999).

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1. září jsme se netradičně sešli před školou a zahájili jsme nový školní rok 2014/2015. Představili se nám noví žáci první třídy, které pan starosta pasoval na PRVħÁČKY.

Více

mísy na koření akční pole prostor pro karty koření 1 mlýnek na pepř

mísy na koření akční pole prostor pro karty koření 1 mlýnek na pepř Rajivský trh je největším lákadlem ve městě. Špičkoví kuchaři z celé země mezi sebou soutěží o jeho koření, vytváří nové kořenící směsi, a tedy nejnovější labužnický trend. Po smlouvání následuje zvláštní

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru.

Množství reklamací společných částí domu se dá také vyložit jako důkaz o důslednosti, s jakou je k péči o dům přistupováno a o aktivitě výboru. Vážení vlastníci bytů, dovolte nám za výbor Společenství Miroslava Hajna 740 reagovat na dokument Prohlášení sousedé final 21. 6. 2013.pdf zveřejněný na serveru www.sousede.cz a podepsaný paní Vyskočilovou,

Více

Čtyři atesty a přece není pravá

Čtyři atesty a přece není pravá ZNALECKÁ HLÍDKA Čtyři atesty a přece není pravá Jde o jednu z nejvzácnějších známek naší první republiky, 10 K Znak Pošta československá 1919 na žilkovaném papíru - a nadto v úzkém formátu! Zezadu je opatřena

Více

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona Idea hry Zlato elfů je rozšíření Elfenlandu a nedá se hrát samostatně. Přídavek peněz, dražby a magie dělá Elfenland mnohem taktičtější a zajímavější. Herní materiál 65 zlatých

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem.

Aktivita: Poslech bez textu nebo opakování textu. Rozstříhat a skládat nebo řadit pomocí čísel. Kontrola poslechem. Lekce 11 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu a komunikaci na téma Lidské tělo a U doktora. Budou umět podat základní informace o svém zdravotním stavu a porozumí jednoduše formulovaným

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

XTC Holešov 15. 1. 2011. A je tu sobota

XTC Holešov 15. 1. 2011. A je tu sobota XTC Holešov 15. 1. 2011 Jako již vždy závod v Holešově pro náš klub začíná již v pátek večer kdy v různě obměněné sestavě vyrážíme pomoci Martinu Kořínkovi se stavbou tratě. Ne jinak tomu bylo i tentokráte.

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci

Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Jak se staví plástev aneb Stavební četa v akci Léto je v plném proudu, rostliny všude kvetou a včely nosí do úlu plné košíčky úrody. Holčičky s Dorotkou zrovna mají chvilku odpočinku a vyprávějí Jarmilce

Více

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka Duhová zahrada 30. května jsme se všichni sešli na naší zahradě, abychom si společně zadováděli, něco nového se naučili, něco zajímavého vytvořili a nakonec si odnesli ve svých srdíčkách zprávu, že je

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 Místo tábora : LUBOMĚŘ, okr. Nový Jičín Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KELČ z.s., ev.č.

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

jen vézt Nechci se ROZHOVOR Zlata Adamovská

jen vézt Nechci se ROZHOVOR Zlata Adamovská jen ROZHOVOR Zlata Adamovská Nechci se vézt Boří klišé, že ženy nerady řadí. Zlata Adamovská totiž nemá ráda auta s automatem a nechce se nechat připravit o možnost mít nad vozem kontrolu. Možná proto,

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín Všechny články uveřejněné v tomto časopise napsaly děti z internátního pobytu SVP Domažlice. Výlet na Hrádek Ve středu jsme jeli na výlet na kola. Nejdříve jsme měli ještě 3 hodiny školu. Pak jsme si šli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Pejsek štěká... Politický boj o prezidentské. zabrat! A že jsou ostré dokazují na každém snímku :)

Pejsek štěká... Politický boj o prezidentské. zabrat! A že jsou ostré dokazují na každém snímku :) Politický boj o prezidentské křeslo se pomalu přenesl i na Vpředácké bruslení a nebylo tak nouze o řadu různých postřehů. Jeden z nich si redakce Pejska speciálně uchovala: Kdyby se Zeman narodil v Rusku,

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011.

ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. ZPRAVODAJ KUFR a ÚSVIT Leden 2011 4., 11., 18., 25. úterý Sauna 14.-16. víkend Skalka 22. sobota Vlára Zpravodaj Kufru a Úsvitu Leden 2011. strana 1 Milí kufráci a úsviťáci, Je 31. prosince a já se snažím

Více

Společná fota na straně

Společná fota na straně Ty největší hlody již na straně 2. Společná fota na straně 4. Více na straně 8. Jak jistě každý z Vás ví, v letošním roce se v Praze, ve dnech 5. a 6.7, konal XV. Všesokolský slet, který byl vyvrcholením

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Nevrlý Jaroslav, Ing., IČO: 13281330, nar. 17.3.1955, se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje. vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 6830/12-109 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2009. 2.2.2010 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1

Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2009. 2.2.2010 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1 Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2009 2.2.2010 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1 Akce 2009 V roce 2009 uspořádal odbor 31 akcí vysokohorské, pěší, cyklo a lyžařské turistiky, což je

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Základní informace o projektu MANDALA 2015

Základní informace o projektu MANDALA 2015 Obsah: Základní informace o projektu MANDALA 2015 A. První část projektu Mandala: Olomoucká Arakiáda - Soutěž "Mladý posluchovský záchranář- 2.ročník" 12. 6. 2015 Pro koho je projekt určen Počet zapojených

Více

Pravidla Indiánské stezky

Pravidla Indiánské stezky sout ěž za měřená na ochran u přírod y a pa máte k, na tábor n ic ké a turistic ké d o vednosti pra v i d la soutěže soutěžní řád Pravidla Indiánské stezky Stezka je určena dětem, mládeži i dospělým ve

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení

Ukaž, co v tobě je! Novináři, nevyspání, a přece neutuchající nadšení Per aspera ad Mars Výpravy k cizím planetám a vesmírným tělesům nelétají každý rok. A co teprve ty pilotované. Slyšeli jste už někdy o Expedici Mars? Pod zkratkou EM se ukrývá mezinárodní soutěž pro děti

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Co nás čeká v měsíci ÚNORU?

Co nás čeká v měsíci ÚNORU? Co nás čeká v měsíci ÚNORU? 2.2. zápis do 1. ročníku téma LES 2.2. projekt na téma LES 9.2. karneval ve škole 15.-19.2. jarní prázdniny 22.2. poslední lekce plavání 23.2. divadlo ve Vamberku pro 1. a 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY 2009 JAK JSEM NEDOJEL DO PAŘÍŽE OD SVATÉHO MATĚJE V

Více

Západní Krkonoše 15.12.2009

Západní Krkonoše 15.12.2009 Motto: Když cestují, zvláště nyní, maximálně využívám svobodu, kterou mám. Nemám rád rutinu, stereotyp, nudu. Mám rád změnu, nevědět co nastane za chvíli, zítra, kde budu nocovat, koho nového potkám. Západní

Více

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 21. 11. 2013 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2013 Semilsko V následujících odstavcích je uveden

Více

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani

Vaše redakce. Nazdar čtenáři! Lampyris nevyšel, a nevyšel ani v říjnu, v listopadu a dokonce ani -- 1 -- -- 2 -- Nazdar čtenáři! Po téměř půlroční odmlce se vám do rukou dostává dvacáté třetí číslo dvouměsíčníku světlušek. Podíváte-li se na číslo předchozí, tak snadno zjistíte, že toto číslo jsme

Více

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty obce Horní Lideč Termín konání:

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

STRABAG MTB CUP 2012

STRABAG MTB CUP 2012 STRABAG MTB CUP 2012 cross-country Místo: ČESKÝ POHÁR MTB XCO 2012 1. závod Teplice Vložený závod dětí LEPŠÍ SPORTOVAT NEŽ FETOVAT Z pověření komise MTB /ČSC zastoupené panem ing. Petrem MARKEM pořádá

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

41. (Viva) GEODESIA RALLYE ČR

41. (Viva) GEODESIA RALLYE ČR 41. (Viva) GEODESIA RALLYE ČR Ukázky některých zeměměřických úloh: Nivelace Představte si, že bod 1 je třeba na břehu moře, kde postavíme nivelační lať. Pomocí nivelačního přístroje, který umí číst ve

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

11 Protivín - Chelčice 11,3 km

11 Protivín - Chelčice 11,3 km 11 Protivín - Chelčice 11,3 km 100 Itinerář Informace celk. dist. místo 0,0 0,0 Protivín, náměstí - dále po žluté turistické trase 2,8 2,8 Milenovice, odbočení vlevo na cyklotrasu č. 1075 5,6 2,8 Loucký

Více

Radovan Kucha - severní st na Eigeru

Radovan Kucha - severní st na Eigeru Radovan Kucha - severní st na Eigeru 2. zá í je to 49 let Rozhovor na Horyinfo http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2008100021&nazevclanku=radovan-kucharslavi-osmdesate-narozeniny S Radovanem Kucha

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8.

1.strana - ÚVOD. 5.strana - Hoøice. 2.strana - MEŽ. 6.strana - Vlachovice. 3.strana - MEŽ. 7.strana - Sporton. 4.strana - MEŽ. 8. 2 Obsah 1.strana - ÚVOD 2.strana - MEŽ 3.strana - MEŽ 4.strana - MEŽ 5.strana - Hoøice 6.strana - Vlachovice 7.strana - Sporton 8.strana - MS 2004 žækovskø mistrovství Evropy MoldÆvie 2004 Letos v èervnu

Více

POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012. EURO HRY DOKSY 2012, http://ehd.doksy.com

POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012. EURO HRY DOKSY 2012, http://ehd.doksy.com POKYNY K SOUTĚŽÍM 29. 8. - 2. 9. 2012 01. Cyklistika Hlavní rozhodčí: Radek Ženíšek, tel. 604 758 289 sobota - kriterium dvojic : start závodu v 18,30 hodin, k závodu nastupují za každý tým 2 závodníci

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

GPS a navigace Odeslal snoopy - 22.08.2009 21:57

GPS a navigace Odeslal snoopy - 22.08.2009 21:57 GPS a navigace Odeslal snoopy - 22.08.2009 21:57 Ahoj všem uživatelům HDček Jsem asi týden majitelem nového HDčka.Všechno šlape tak,jak má,jen mám jeden velký problém! Chtěl jsem si nainstalovat do mobilu

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN

JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN JUNÁK- Svaz skautů a skautek ČR STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL RS DO ROKU 2012 Znak města Berouna STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL RS DO ROKU 2012 v STŘEDISKO RADOST A NADĚJE BEROUN ODDÍL

Více

1.1.11 Poměry a úměrnosti I

1.1.11 Poměry a úměrnosti I 1.1.11 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace, 010110 Poznámka: Následující látka bohužel patří mezi ty, kde je nejvíce rozšířené používání samospasitelných postupů, které umožňují

Více