Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012"

Transkript

1 Změny v systému DRG na rok 2013 Psychiatrie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitel: Petr Čech Datum:

2 Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek... 3 Shrnutí... 4 Úvod... 4 Základní přehled stavu klasifikace pro případy roku 2010 v MDC Metoda... 5 Odborná spolupráce... 5 Řešení a výsledky... 5 Návrh přesunu vybraných diagnóz mezi bazemi... 5 Návrh na vyřazení diagnóz bez jejich začlenění do jiné baze... 6 Návrh na změnu názvu vybraných bazí MDC Návrh na rozdělení DRG baze organické duševní poruchy a mentální retardace... 6 na dvě samostatné baze:... 6 Návrh na rozdělení DRG baze 2033 škodlivé užívání a závislost na alkoholu... 8 dvě samostatné baze:... 8 Návrh na vytvoření nové baze Obsedantně nutkavé poruchy s přesunem vybraných diagnóz z baze Požadavek odborné společnosti na vytvoření DRG markerů, které by vyjadřovaly závažnost poruchy Stanovisko NRC k návrhům DRG markerů po projednání v PS Agresivita verbální, agresivita brachiální Použití omezovacích prostředků, izolace Sebepoškození Délka hospitalizace ECT rtms Použití parenterálních léčebných prostředků s dlouhodobým uvolňováním Opakované použití parenterální medikace Použití clozapinu Zadání úpravy DRG Analýza dopadů Závěry, komentář Příloha č. 1 - Podněty k úpravám v české implementaci systému IR-DRG v oblasti psychiatrie Úprava skupin MDC 19 a MCD MCD Rozlišení závažnosti duševní poruchy Upravení způsobu získání dat pro výpočet relativních vah NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 2 z 18

3 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad major diagnostic category MDC První úroveň klasifikace DRGs, založená na příbuznosti případů především z hlediska orgánového postižení. MDC je dána prvními 2 znaky z pětičíselného kodu DRG skupiny baze DRG ECT rtms Báze DRG je střední úrovní v klasifikaci DRG. Agreguje DRG skupiny bez CC, s CC, s MCC. Báze je dána prvními 4 znaky z pětičíselného kodu DRG skupiny. elektrokonvulzivní terapie repetitivní transkraniální magnetická stimulace NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 3 z 18

4 Shrnutí Z rozhodnutí Představenstva NRC v lednu 2012 bylo jako jeden z dílčích záměrů vývoje DRG v roce 2012 rozhodnuto zahájit činnosti kultivace DRG klasifikace v oblasti psychiatrie. Popis podnětu: komplexní revize MDC 19, posouzení možnosti úpravy klasifikačního algoritmu, možnosti rozdělení bazí, možnost vytvoření nových DRG markerů Činnosti 2012 analýza podnětů odborné společnosti, návrh dalšího postupu Úvod Do NRC byl v únoru 2012 předán podnět odborné společnosti pro úpravu algoritmu (přesun diagnóz) mezi bazemi DRG v MDC 19 (nemoci a poruchy duševní) a ve vybraných bazích MDC 20 (užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy), dále pak návrh na vytvoření nových DRG markerů - pro rozlišení závažnosti stavu pacienta s duševní poruchou, pro použití konkrétního léčebného postupu, pro rozlišení délky hospitalizace. Text podnětu odborné společnosti je v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Základní přehled stavu klasifikace pro případy roku 2010 v MDC 19 MDC 19 přehled počet případů náklady/případ body/případ délka hospit 15,69 hl dg název četnost případů F43 Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení 2501 F41 Jiné anxiózní poruchy 2328 F20 Schizofrenie 1701 F32 Depresivní fáze 1482 R54 Stáří - senilita 1180 F06 J.dušev. por. způs. poškoz. mozku, jeho dysfunkcí a somat. nemocí 1140 F01 Vaskulární demence 1086 F33 Periodická depresivní porucha 1039 F25 Schizoafektivní poruchy 848 F31 Bipolární afektivní porucha 683 NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 4 z 18

5 Metoda Na základě požadavků odborné společnosti byly posouzeny navrhované přesuny diagnóz mezi bazemi MDC 19 a 20. Dále byly analyzovány možnosti přesného vykazování těch stavů, které odborná společnost navrhla opatřit novými DRG markery. Byla rovněž posouzena možnost analyzovat data zdravotnických zařízení následné péče psychiatrických odborných léčeben. Podrobný rozbor je uveden v závěru a doporučeném postupu návrhy úprav. Odborná spolupráce Podnět Psychiatrické společnosti ČLS JEP i reakci na Rozbor NRC vypracoval MUDr Jan Tuček, PhD Řešení a výsledky Návrh přesunu vybraných diagnóz mezi bazemi dg vyřadit z baze zařadit do baze F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 5 z 18

6 F F Návrh na vyřazení diagnóz bez jejich začlenění do jiné baze Dg vyřadit z baze návrh NRC - přesun do baze F R R R R R Návrh na změnu názvu vybraných bazí MDC 19 baze název platný návrh změny 1938 nutkavé nutriční poruchy poruchy příjmu potravy 1932 poruchy osobnosti a nálady poruchy osobnosti Návrh na rozdělení DRG baze organické duševní poruchy a mentální retardace na dvě samostatné baze: baze název klasifikující dg A organické duševní poruchy dg - všechny F0 kromě F05 B mentální retardace dg všechny F7 a Q dg z 1936 V datech roku 2010 (zdroj BRIX NRC) je četnost případů s dg F7 cca 14% všech případů klasifikovaných do baze V dalších grafech jsou znázorněny rozdíly v nákladech, počtech bodů a délce hospitalizace. NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 6 z 18

7 četnost baze 1936 počet dg F7 725 počet vše baze 1936 body/náklady body jen F vše nakl NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 7 z 18

8 baze 1936 délka hospitalizace 9,29 délka hosp 1936 jen F vše 12,15 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Návrh na rozdělení DRG baze 2033 škodlivé užívání a závislost na alkoholu dvě samostatné baze: baze název klasifikující dg A dg ve 2033 mimo F104 B odvykací stav s deliriem dg F104 V datech s použitím zdroje BRIX NRC nelze provést ani základní rozbor, dg jsou zde jen třímístné, tedy všechny případy klasifikované do DRG baze 2033 mají vykázánu hl dg F10. Návrh na vytvoření nové baze Obsedantně nutkavé poruchy s přesunem vybraných diagnóz z baze 1935 dg vyřadit z baze F Vytvoření nové baze Obsedantně nutkavé poruchy F Vytvoření nové baze Obsedantně nutkavé poruchy F Vytvoření nové baze Obsedantně nutkavé poruchy F Vytvoření nové baze Obsedantně nutkavé poruchy F Vytvoření nové baze Obsedantně nutkavé poruchy V datech roku 2010 (zdroj BRIX NRC) je četnost případů s dg F42 cca 3% všech případů klasifikovaných do baze V dalších grafech jsou znázorněny poměrně významné rozdíly v nákladech, počtech bodů a délce hospitalizace, které potvrzují rozdílnost případů klasifikovaných v současné době do stejné DRG baze. NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 8 z 18

9 četnost baze 1935 počet dg F počet vše baze 1935 body/náklady body jen F42 nakl baze 1935 délka hospitalizace 1 10,31 28, jen F NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 9 z 18

10 Požadavek odborné společnosti na vytvoření DRG markerů, které by vyjadřovaly závažnost poruchy Agresivita verbální Agresivita brachiální Použití omezovacích prostředků, izolace Sebepoškození Délka hospitalizace (podobně jako u rehabilitace) Lůžková péče 1-10 dnů Lůžková péče dnů Lůžková péče dnů Lůžková péče více než 90 dnů Použití parenterálních léčebných prostředků s dlouhodobým uvolňováním Opakované použití parenterální medikace Použití clozapinu ECT rtms Stanovisko NRC k návrhům DRG markerů po projednání v PS Je vhodné využít všechny možnosti klasifikace MKN 10, případně seznamu zdravotních výkonů dříve než bude realizováno vytvoření dalších DRG markerů. DRG markery jsou pomocné signální kódy nesou informaci, která není obsažena ani v MKN ani v SZV. Ve slovníčku pojmů NRC jsou definovány jako (cit.) speciální (uměle vytvořené) kódy výkonů potřebné pro správné zařazení případů hospitalizace. DRG markery poskytují podrobnější informace např. o laparoskopickém (torakoskopickém) výkonu, kardiochirurgických výkonech, váze novorozence či délce trvání mechanické plicní ventilace. Agresivita verbální, agresivita brachiální - možnost výběru diagnóz MKN 10 R45 příznaky a znaky týkající se emočního stavu R45.4 popudlivost, vznětlivost a hněv R45.6 fyzické násilí Y04 napadení tělesnou silou Použití omezovacích prostředků, izolace Z290 izolace přijetí osoby za účelem ochrany její nebo jejího okolí Dle vyjádření odborné společnosti není tato dg vhodná pro popis stavu, kdy jsou používány omezující prostředky, vedoucí k omezení volného pohybu úchop, ochranné pásy, síťové lůžko. NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 10 z 18

11 Návrh definice markeru dle odborné společnosti: Použití omezení volného pohybu pacienta při poskytování zdravotních služeb se řídí platnou legislativou ( 39 zákon 372/2011 Sb.). O použití omezení je veden záznam v lékařské dokumentaci pacienta. MKN dg Y35.6 zákonný zákrok jinými určenými způsoby (ovládání silou) Nový výkon intenzivní psychiatrická péče Sebepoškození MKN X60 X84, Z03.8 Z72.8 sebezničující, sebepoškozující chování Délka hospitalizace 4 markery podle délky hospitalizace ECT elektrokonvulzivní terapie kód v platném seznamu zdravotních výkonů rtms repetitivní transkraniální magnetická stimulace kód v platném seznamu zdravotních výkonů výkon četnost 2010 četnost 2009 výkon četnost 2008 četnost Použití parenterálních léčebných prostředků s dlouhodobým uvolňováním Návrh definice markeru dle odborné společnosti: Podání u dospělých pacientů se schizofrenií s dobrou prognózou, splňují všechny níže uvedené podmínky zároveň: negativní skóre v dotazníku DAI-10 a je u nich potvrzena non-adherence k léčbě, byli opakovaně hospitalizováni pro relaps onemocnění v důsledku nedodržování léčby, byli léčeni alespoň dvěma rozdílnými antipsychotiky, z nichž alespoň jedno bylo antipsychotikum atypické. Opakované použití parenterální medikace Návrh definice markeru dle odborné společnosti: NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 11 z 18

12 Pacienti, u nichž byla během 48 hodin opakovaně (nejméně 3 aplikace) použita parenterální medikace ke stabilizaci jejich psychického stavu. Použití clozapinu Klozapin je specifické antipsychotikum, které se podává u rezistentních forem schizofrenie. Tyto formy představují zvýšené náklady na péči, mimo jiné je zapotřebí pravidelná kontrola krevního obrazu. Návrh definice markeru dle odborné společnosti: Pacienti užívající klozapin. Zadání úpravy DRG technické zadání pro zapracování do grouperu dle návrhu odb společnosti viz kap. Řešení a výsledky návrh přesunu diagnóz mezi bazemi, návrh vyřazení diagnóz, návrh úpravy názvu vybraných bazí Analýza dopadů Bude vytvořen návrh algoritmu testovací verze grouperu určené k analytickým účelům. Poté bude následovat fáze ověřovací, zda navržené změny vedou ke zlepšení parametrů klasifikace změna odchylek, koeficientů variance, atd. Závěry, komentář Ad návrhy přesunu diagnóz: Byly posouzeny možnosti úprav DM (přesun diagnóz klasifikujících případy do příslušných bazí DRG) a navrhuje se připravit pro úpravu algoritmu k užití v roce 2013 přesun diagnóz, které nevyžadují vytvoření nových DRG bazí, včetně akceptace změny názvu dvou bazí (1932, 1938). Navrhuje se pro rok 2013 nevytvářet nové baze DRG rozčleněním stávajících bazí 1936 a Po provedení základního rozboru podílu četnosti a rozdílu nákladů a délky hospitalizace v bazi 1935 je dáno k rozhodnutí Představenstvu NRC, zda nevytvořit novou bazi Obsedantně nutkavé poruchy a dg F42 vyčlenit z baze Ad návrhy vytvoření nových DRG markerů: Pro popis závažnosti stavu použít kódování dle MKN 10, případně výkony platného seznamu zdravotních výkonů. Návrh na vytvoření DRG markerů by musely akceptovat kromě poskytovatelů zejména plátci a zakotvit jejich vykazování jako nových výkonů ve smluvních ujednáních s konkrétními poskytovateli lůžkové psychiatrické péče. V případě pozitivního výsledku ekonomických analýz, tzn. že případy, u nichž byly tyto kódy markerů nebo výkonů vykázány, jsou statisticky významně cenově odlišné od případů se stejnou diagnózou, ale jiným použitým léčebným postupem, je možné navrhnout zařazení NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 12 z 18

13 těchto výkonů a markerů mezi výkony kritické pro DRG baze. Takové analýzy bude možné provést až minimálně po roce od zahájení jejich vykazování Ad požadavek odborné společnosti použít ke stanovení hodnot relativních vah i údaje o hospitalizacích na lůžcích psychiatrických léčeben Pro stanovení hodnot RV disponuje NRC daty, které poskytují všechny zdravotní pojišťovny a vybrané referenční nemocnice. Obsahem datamartu pro výpočty klasifikačních parametrů jsou však výhradně údaje o hospitalizacích akutní lůžkové péče (konkrétní podrobný popis dat obsahuje Metodika sestavení případu hospitalizace). Požadavku OS tedy nelze pro rok 2013 vyhovět. Představenstvu NRC může být předložen návrh na rozšířený sběr dat, nicméně to znamená výrazný zásah do dosud platných a používaných postupů, nejsou k dispozici žádné údaje o reálných nákladech léčeben. NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 13 z 18

14 Příloha č. 1 - Podněty k úpravám v české implementaci systému IR-DRG v oblasti psychiatrie Psychiatrická společnost ČLS JEP Vypracoval MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Systém platby za diagnózu je schopen postihnout platby za pacienta hospitalizovaného na somatickém oddělení, který má přidruženou psychiatrickou nemoc. Protože IR-DRG systém svým metodickým postupem a nastavením není schopen postihnout do detailu problematiku psychiatrické pacienta na psychiatrickém oddělení, navrhujeme následující postup kultivace systému platby za diagnózu v tomto oboru. 1. Úprava skupin MDC 19 a 20 Jednotlivé báze zahrnují nelogické nesourodé skupiny diagnóz, které se velmi podstatně odlišují v závažnosti onemocnění, postupu a ekonomické náročnosti léčby. Návrh řešení: MCD19 Báze 1931 Psychózy vyřadit F320 lehká depresivní fáze F321 středně těžká depresivní fáze F329 depresivní fáze NS F330 periodická depresivní porucha současná fáze lehká F331 periodická depresivní porucha současná fáze středně těžká F334 periodická depresivní porucha, v současné době v remisi F412 smíšená úzkostně depresivní porucha přidat F220 F228 F229 F230 F233 F050 F051 F058 F250 F251 F252 F258 F259 porucha s bludy ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy perzistující porucha s bludy akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních příznaků jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy delirium, které nenasedá na demenci delirium nasedající na demenci jiné delirium schizoafektivní porucha manický typ schizoafektivní porucha depresivní typ schizoafektivní porucha smíšený typ jiné schizoafektivní poruchy schizoafektivní porucha nespecifikován NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 14 z 18

15 Báze 1932 Poruchy osobnosti a nálady Nazvat tuto bázi Poruchy osobnosti vyřadit F348 jiné perzistentní afektivní poruchy F349 perzistentní afektivní porucha F380 jiné jednotlivé afektivní poruchy F448 jiné disociativní poruchy Báze 1933 Bipolární poruchy vyřadit F328 jiné depresivní fáze F338 jiné periodické depresivní poruchy F340 cyklothymie F388 jiné neurčené afektivní poruchy F39 neurčená afektivní porucha Báze 1934 Deprese přidat F320 lehká depresivní fáze F321 středně těžká depresivní fáze F329 depresivní fáze NS F330 periodická depresivní porucha současná fáze lehká F331 periodická depresivní porucha současná fáze středně těžká F349 perzistentní afektivní porucha F380 jiné jednotlivé afektivní poruchy F334 periodická depresivní porucha, v současné době v remisi F412 smíšená úzkostně depresivní porucha F328 jiné depresivní fáze F338 jiné periodické depresivní poruchy F340 cyklothymie F348 jiné perzistentní afektivní poruchy F388 jiné neurčené afektivní poruchy F39 neurčená afektivní porucha F34.9 perzistentní afektivní porucha F380 jiné jednotlivé afektivní poruchy Báze 1935 Akutní reakce, psychosociální poruchy a neurózy kromě depresivních vyřadit F050 delirium, které nenasedá na demenci F051 delirium nasedající na demenci F058 jiné delirium F069 neurčená duševní porucha způsobená poškozením a dysfunkcí mozku F420 převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace F421 převážně nutkavé činy F422 smíšené nutkavé myšlenky a činy F428 jiné obsedantně nutkavé poruchy NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 15 z 18

16 přidat F429 R440 R441 R442 R443 F448 obsedantně nutkavá porucha NS sluchové halucinace zrakové halucinace jiné halucinace halucinace NS jiné disociativní poruchy Báze 1936 Organické duševní poruchy a mentální retardace Rozdělení této skupiny na dvě skupiny 1. Organické duševní poruchy Do báze organické duševní poruchy zařadit všechny diagnózy F0 kromě F05 deliria. 2. Mentální retardace Do skupiny mentální retardace zařadit všechny diagnózy F7, a dále v bázi uvedené diagnózy Q. vyřadit R54 F989 F800 F840 F841 staří senilita neurčené poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání specifická porucha řeči dětský autismus atypický autismus Báze 1937 Vývojové poruchy vyřadit F631 patologické zakládání požárů přidat F989 F800 F840 F841 F982 F984 F985 F986 neurčené poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a dospívání specifická porucha řeči dětský autismus atypický autismus poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku stereotypní pohybové poruchy koktavost brebtavost Báze 1938 Nutkavé nutriční poruchy Přejmenovat v souladu s platnou MKN na Poruchy příjmu potravy přidat F508 jiné poruchy přijmu potravy F509 poruchy příjmu potravy NS Báze 1939 Jiné duševní poruchy vyřadit F220 porucha s bludy F228 ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy F229 perzistující porucha s bludy F230 akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních příznaků NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 16 z 18

17 přidat F233 F508 F509 F982 F984 F985 F986 F631 jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy jiné poruchy přijmu potravy poruchy příjmu potravy NS poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku stereotypní pohybové poruchy koktavost brebtavost patologické zakládání požárů Vytvoření nové báze Obsedantně nutkavé poruchy přidat F420 převážně vtíravé myšlenky nebo ruminace F421 převážně nutkavé činy F422 smíšené nutkavé myšlenky a činy F428 jiné obsedantně nutkavé poruchy F429 obsedantně nutkavá porucha NS MCD 20 Báze 2033 vyřadit F104 odvykací stav s deliriem Vytvoření nové báze Odvykací stav s deliriem F104 Odvykací stav s deliriem 2. Rozlišení závažnosti duševní poruchy Současná MKN nedokáže rozlišit závažnost probíhající poruchy. Somatické komplikace na pozici vedlejší diagnózy nedokážou vždy přesně odlišit závažnost poruchy. Návrh řešení: Vytvoření DRG markerů, které by byly schopny postihnout závažnost probíhající poruchy Agresivita verbální Agresivita brachiální Použití omezovacích prostředků, izolace Sebepoškození Délka hospitalizace (podobně jako u rehabilitace) Lůžková péče 1-10 dnů Lůžková péče dnů Lůžková péče dnů Lůžková péče více než 90 dnů Použití parenterálních léčebných prostředků s dlouhodobým uvolňováním NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 17 z 18

18 Opakované použití parenterální medikace Použití clozapinu ECT rtms 3. Upravení způsobu získání dat pro výpočet relativních vah Vzhledem k tomu, že více 75 % akutní psychiatrické péče, včetně nejzávažnějších stavů, je v současné době poskytováno v psychiatrických léčebnách, je zapotřebí, aby do výpočtu realitních vah a ekonomické náročnosti léčby jednotlivých diagnóz byly zahrnuty i data z těchto zařízení. Spolupracovat na výběru referenčních nemocnic, ve kterých bude dostupná akutní psychiatrická péče na specializovaném lůžkovém oddělení. NRC_DRG_psychiatrie.doc Stránka 18 z 18

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum: 26. 8. 2012 Obsah Přehled

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

sociálně terapeutická dílna

sociálně terapeutická dílna modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro Okres karlovy Vary 4 sociálně terapeutická dílna Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

Koncepce oboru psychiatrie 1. revize 2008. Psychiatrická společnost ČLS J.E.P.

Koncepce oboru psychiatrie 1. revize 2008. Psychiatrická společnost ČLS J.E.P. Koncepce oboru psychiatrie 1. revize 2008 Psychiatrická společnost ČLS J.E.P. 1 1.0. Úvod Psychiatrie je medicínský obor zahrnující psychiatrii dospělých, dětskou a dorostovou psychiatrii, gerontopsychiatrii,

Více

STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE

STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE Doba řešení: 1. 10. 2008 31. 10. 2009 (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6043; číslo projektu MPSV:HR 173/08) Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

ZAOSTŘENO NA DROGY 6. obsah. Souhrn. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví

ZAOSTŘENO NA DROGY 6. obsah. Souhrn. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví ZAOSTŘENO NA DROGY 6 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví Praktický návod registrace a provozu adiktologické služby jako zdravotnického

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) předkládá návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2013. Uvedený návrh

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1)

Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. (verze 6.1) Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR (verze 6.1) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Praha leden 2006 Obsah Úvod... 4 I. Výklad základních pojmů a pravidel používaných pro

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí

Více

Základní sociálně-demografické údaje ve vztahu k plánování sociálních služeb

Základní sociálně-demografické údaje ve vztahu k plánování sociálních služeb Základní sociálně-demografické údaje ve vztahu k plánování sociálních služeb Obsah: Základní sociálně-demografické údaje ve vztahu k plánování sociálních služeb...1 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MORAVSKOSLEZSKÉHO

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více