Na cestě ke komunitní psychiatrii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na cestě ke komunitní psychiatrii"

Transkript

1 Na cestě ke komunitní psychiatrii sborník k 15 letům občanského sdružení Péče o duševní zdraví Obsah: Petr Hejzlar, Patnáct let na cestě 5 6 Jan Pfeiffer, Reflexe 8 16 Jan Paleček Opakujte po mně: duševní nemoc říkáte to stejně?!!? Pěč O., Koblic K., Lorenc J., Beránková A. Denní stacionáře s psychoterpeutickou péčí Pavel Říčan, Sociální pracovníci a zotavení Václava Probstová, Projekt PSYCHO-RESCUE Martin Jarolímek, Transformace psychiatrické péče Marek Fiala Práva duševně nemocných a jejich dodržování v psychiatrických léčebnách Filip Španiel, Česke psychiatrie nesměřování Petr Hejzlar Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách Antonín Šimek, Poznámky k Petrově práci O autorkách a autorech

2

3 Patnáct let na cestě Občanské sdružení Péče o duševní zdraví existuje 15 let. Máme radost z rostoucí organizace, která se úspěšně rozvíjí coby profesionální poskytovatel komunitních služeb pro vážně duševně nemocné lidi. 15 let úsilí, stovky jednání a žádostí o dotace na činnost, administrativní peripetie, tisíce klientů, kteří využili naši pomoc. Každý, kdo někdy pracoval v neziskovce, jistě chápe pocit uspokojení i určité úlevy, spojený s takovým výročím. Na druhou stranu ani po 15 letech působení (a zhruba 20 letech od vzniku Fokusu Praha, prvního poskytovatele komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR) se jakoby mnoho nezměnilo. Stále máme systém péče o duševně nemocné lidi, který je především institucionální; např. 90% psychiatrických lůžek je ve velkých léčebnách, jejichž rozmístění vznikalo před téměř stoletím. Organizace jako ta naše sice rostou, ale stále hrají relativně okrajovou roli, alespoň co do dostupnosti jejich služeb v rámci celé republiky. Škarohlíd by mohl namítnout, jestli je vůbec co slavit. Myslíme si, že je. Asi proto, že jsme se po mladistvém nadšení z úvodních let stali realisty a vidíme, že i v jiných zemích deinstitucionalizace trvala desítky let. Oslavit 15 let existence občanského sdružení Péče o duševní zdraví jsme se rozhodli několika způsoby. Protože většina z nich byla prchavá a v lepším případě zůstane v paměti pouze přímých účastníků, chtěli jsme, aby alespoň jeden ze způsobů měl trvalejší charakter a svojí povahou přesahoval úzké hranice narozeninových oslav. Proto tento sborník s výmluvným názvem Na cestě ke komunitní psychiatrii. 5

4 Oslovili jsme několik kolegyň a kolegů, aby nám poskytli již dříve publikovaný text nebo napsali nový přímo pro tento sborník. Vybírali jsme z vlastních řad i mezi dlouhodobými spolupracovníky z jiných organizací, mezi odborníky, kteří nám pomáhali v rolích školitelů, nebo prostě mezi kamarády z branže. Přes tuto částečně osobní rovinu jsme výběrem autorů i textů sledovali záměr vytvořit kolážovou ilustraci, jak se u nás v republice systém péče mění (i nemění) a jaké výzvy, problémy i radosti nás při tom potkávají. Chtěli jsme spíše ukazovat procesy než demonstrovat jednoznačné závěry. Proto jsou témata i forma textů různorodé. Rozmanitost jsme umocnili i minimem typografických zásahů. Najdete zde stylisticky suché články z odborných časopisů i osobně laděné a osobitě podané úvahy. Některé myšlenky se v různých obměnách opakují, jindy jsou tvrzení protichůdná. Je na laskavých čtenářích, aby sami přemýšleli a vytvářeli si názor. Petr Hejzlar ředitel občanského sdružení Péče o duševní zdraví Pardubice, srpen

5

6 Reflexe Jan Pfeiffer Petr Hejzlar mne požádal o přispění do sborníku vydávaného k patnáctiletému výročí založení sdružení Péče o duševní zdraví v Pardubicích. Pro úspornost nároků na vyzvané autory laskavě navrhoval vybrat nějaký starší text a k němu doplnit jakousi reflexi z pohledu současné doby. Jednak přesně nevím, jaký text bych měl vybrat, jednak jsem nepořádný a texty bych musel hledat. Také si myslím, že si situace výročí zasluhuje trochu námahy a je vhodné pořídit text originální. Musím se i přiznat, nabídka vrátit se k té prošlé době s odstupem mne přišla lákavá a pro mne užitečná. Rozhodl jsem se tedy ve zkratce projít posledních patnáct, možná dvacet let dění v péči o duševní zdraví v české republice. Je to vzpomínání čistě subjektivní, narativní. Jistě se během této doby událo mnoho dalších věcí nějak souvisejících s tématem vývoje služeb, než kterých se v textu dotýkám. Popisuji však spíše to, čeho jsem byl nějak účasten. Vyprávění je bez ambice o přesnost dat a událostí. Mnoho se ani nezmiňuji o jménech. Činím tak ne snad z neúcty k osobám na dějích se podílejících, či z důvodů úcty k soukromí těchto jednotlivých osob. Činím tak spíše z důvodu, že se na popisovaných událostech různou měrou podílelo mnoho žen a mužů a text by se tak stal jmenným seznamem. Činím tak v neposlední řadě i proto, že si bohužel mnoho těch jmen již nepamatuji a musel bych je někde dopátrávat. Aby text o vývoji komunitních služeb v Česku byl pokud možno uceleným tvarem, vracím se krátce k době možná starší jak dvaceti let. V době Husákovy normalizace jen sporadicky přes tuhou železnou oponu prosakovaly zvěsti o tom, že přístup k péči může být i jiný než péče v klasických ambulancích, či péče v paternalistických nemocničních zařízeních, s hlavním důrazem na správné diagnostikování a farmakologickou léčbu. Jednu z cest jak v oficiální psychiatrii budovat alternativní ostrůvky umožňoval pojem či koncept rehabilitace. Ten ponechával dominující postavení klasické medicínsky orientované psychiatrii. Koncept shovívavě umožňoval po pořádném odléčení činit s pacientem nějaké hrátky. Naše malá rehabilitační skupinka v rámci Výzkumného ústavu psychiatrického ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou začala provozovat denní stacionář v rámci tak zvané Centrální terapie. 7

7 V devadesátých letech existoval proreformní okruh kolem Kamila Kaliny. Asi zde jsem se prvně setkával s koncepty jako chráněné bydlení, domácí péče a i s informacemi, že existují místa na světě, kde celkem úspěšně plně nahrazují péči ve velkých léčebnách alternativami v malých nemocnicích a hlavně v péči v komunitě. Pamatuji, když jsem na jednom ze setkání tohoto volného společenství hrdě líčil, jak budujeme denní stacionář v rámci psychiatrické léčebny v Bohnicích, tak Kamil suše prohlásil, že je to navlékání zimníku na mrtvého. Snili jsme o vybudování nějaké služby mimo areál léčebny. Něco takového v té době technicky a organizačně dosti složité. Nakonec jsme našli řešení v propojení s Metou, což bylo zařízení Svazu invalidů. Jeden z mála subjektů, který měl možnost provozovat tak zvané chráněné dílny a místa chráněné práce. Pro tento plán jsme našli pochopení u vedení Botanické zahrady v Praze 8, která nám poskytla možnost práce a i zázemí v roztomilém malém domečku. Botanická zahrada kousek od místa, které nám pronajala jako zázemí dílny, provozovala kroužek mladých botaniků. Starost tehdejšího ředitele zahrady byla hlavně o tom, jestli nejsou ti blázni nebezpeční. Pamatuji, jak jsem argumentoval nějakými statistikami, že počet násilných činů mezi lidmi diagnostikovanými duševním je menší, než mezi tak zvaně normálními. Myslím, že jsem zamlčel, že jeden z klientů, který začne v chráněné dílně pracovat, má nařízenou ochranou léčbu pro sexuální delikt. Domek byl kousek od pražské zoologické zahrady. A tak do prvních sezení s klienty nad rehabilitačními plány a kontrakty nám vyli šakali a pokřikovali paviáni. Přišla sametová revoluce a objevil se prostor pro vznik doposud nepředstavitelných občanských sdružení. Naše skupinka, která vznikla kolem denního stacionáře v Bohnicích a chráněné dílny v botanické zahradě, se na jaře devadesátého roku rozhodla založit občanské sdružení. Při jedné mé noční službě jsme dlouho hledali název. Nakonec jsme vybrali jméno Fokus. Tuším, že autorem tohoto nápadu byl Luboš Krbec. Pojem Fokus znamená v užším slova smyslu zacílení. Pro nás to znamenalo zacílení na klienta a jeho skutečné potřeby. Termín Fokus byl v širším pojetí ve slovníku definován pojmy krb, rodina. Tedy něco jako přirozené lidské společenství. Toto vše značně vyjadřovalo, co jsme zamýšleli budovat. První prostor pro administrativu jsme získali od porevolučního ředitele bohnické léčebny a kamaráda Zdeňka Bašného. Uvolnil nám ohromné prostory v hlavní budově léčebny, kde před tím sídlil léčebenský kádrovák soudruh Hnízdo. V policích byly vzorně uspořádané metry sebraných spisů Lenina a Marxe. Byli jsme plní ideálů a, zpětně viděno, plní i kouzelné naivity, s kterou jsme byli rychle konfrontovaní. Projekty, na základě kterých jsme získávali dotace, byly dosti volné a nechávaly velký prostor pro upřesňování za pocho- 8

8 du. Na jednom sezení jsme s členy sdružení Fokus (členy byli jak zaměstnanci, tak klienti) diskutovali jak využít obdržené prostředky. Značnou podporu získal nápad jednoho klienta. Navrhl, že máme za prostředky ministerského grantu každému členovi koupit rádio, televizi a zaplatit dovolenou. Velice dobře argumentoval, že by tak všichni mohli být lépe v kontaktu s realitou kolem nás. Dalo pak hodně práce vysvětlit členstvu, že je to sice skvělý nápad, ale asi by nám to na ministerstvu neprošlo. Celkově byla doba prvních let demokracie našim snahám o rozvoj alternativ značně příznivá. Od ministerstva zdravotnictví jsme získali grant cca 8 milionů, což byla tehdy velká částka. Pražský magistrát i jednotlivé městské části celkem ochotně poskytovali prostory a tak pod občanským sdružením Fokus vznikalo v Praze jedno zařízení za druhým. Denní stacionář, chráněné dílny, chráněné bydlení Poměrně rychle jsme se začali propojovat s podobně smýšlejícími lidmi, které jsme povětšinou znali z výcviků SUR, i v jiných částech republiky. Začaly vznikat tak zvané pobočky pražského fokusu v Mladé Boleslavi, Havlíčkově Brodě, Liberci. Kapitolou samou pro sebe bylo vedení účetnictví. Bylo nelehké sehnat v té době účetního, který by byl schopen a ochoten řešit problematiku účetnictví ještě do nedávna v ČR neexistujících občanských sdružení. Dlužno také říct, že vedle velkých plánů a ideálů nám otázka vyúčtování za co jsme peníze vynaložili, připadala jaksi podružná a profánní. Nakonec se účetnictví ujal jeden náš známý, velice milý mladý ekonom. Myslím, že byl českým přeborníkem ve hře Go. Byl skoro geniálně schopen ekonomicky uvažovat a kombinovat. Například při přemýšlení kolik bude potřeba peněz na rehabilitační farmu, kterou jsme plánovali zřídit, z hlavy bleskově určil částku. Byla takřka na koruny přesná s tou, ke které jsme došli detailním propočítávání trvajícím několik hodin. Ale co se týká systému vedení účetnictví, byl tento muž řekněme velkorysý. Účetní doklady byly uschovávány v krabicích od bot. Tomuto systému rozuměl jen on. Krabice mimo jiné uschovával doma pod postelí. Jednoho dne dorazila na kontrolu využití ministerských dotací paní Rypáčková. Byla profesní finanční kontrolorka státních podniků již za dob totáče. Právě jsem se vrátil s nějaké stáže z Anglie. O kontrole jsem se dozvěděl až na místě v našem hlavním sídle v Dolákově ulici na Praze 8. Paní Rypáčková měla za sebou asi jednodenní zběžnou kontrolu našich dokladů. Uvítala mně slovy: Tak pane doktore, pane řediteli, dojděte si domů pro kartáček na zuby a čisté pijamo.. Žertovně tak naznačovala, že dle jejího zběžného odhadu mne vězení za defraudaci státních prostředků nemine. Nakonec u nás paní Rypáčková pobyla asi 14 dní. To co jsme vytvářeli a atmosféra našeho společenství pro ni byly doposud naprosto neznámé světy. Ukázalo se, že její matka zemřela v dosti hrozných podmínkách 9

9 psychiatrické léčebny, kde byla hospitalizována pro Alzheimerovu chorobu. Pochopila, o co nám jde a nakonec během pracovní doby prováděla kontrolu a v noci nám pomáhala připravit doklady na svou kontrolu na druhý den. K vykreslení tehdejšího kvasu jistě patří zmínit různé veřejné akce, semináře a konference, které se v té době na téma reformy systému a změny postojů veřejnosti pořádaly. V létě v roce 1990 skupinka lidí kolem Fokusu ale i mimo něj ve spolupráci s ředitelem bohnické léčebny uspořádala den duševního zdraví v Bohnicích. Brány do té doby v podstatě tabuizovaného areálu blázince se otevřely veřejnosti. Během víkendu v prostoru léčebny vystoupilo na třicet různých hudebních skupin či zpěváků. Myslím, že akci navštívilo kolem čtyř tisíc lidí. V rámci akce se s magistrátem Prahy podařilo domluvit otevření kostela v areálu léčebny. Ten v té době sloužil jako lapidárium Muzea hlavního města Prahy. Hned za hlavním vchodem stála na jedné straně nadživotní socha Karla IV a na protější straně ještě nadživotnější socha Lenina. V původní sakristii byly police a na nich bylo umístěno cca různých bust, jak jsme zběžně spočítali. Asi tolik, kolik v té době bylo v léčebně klientů. Prostředkem kostela byl v rámci dne otevřených dveří natažen červený koberec. Hrála psychedelická hudba podtrhující absurdní výjevy propojení sochařských děl starých mistrů se socialistickým realismem budovatelských skulptur. Byl jsem svědkem scény, kdy z kostela, trochu omámen zážitkem, vycházel mladý pár. Zastavili se na schodišti kostela, odkud byl výhled na bohnické sídliště. Muž říkal ženě: Jarčo, to bylo krásné a žena odpověděla: Ale koukni, Pepo, v jakém hnusu to bydlíme, a ukázala na sídliště. Jedna z prvních větších celonárodních konferencí na téma reforma, i se tak přímo jmenovala, proběhla tuším v roce 1992 právě v bohnické léčebně. Byla to jedna z prvních odborných konferencí, kdy byli hojně přítomni a i aktivně účastni klienti. Konference se účastnilo i dost zahraničních účastníků. Přijeli lidé, s kterými jsme již spolupracovali. Reformátoři z Anglie, Holandska, Rakouska a možná dalších zemí. Byla přítomna naše velká podporovatelka a tehdejší předsedkyně evropské pobočky Světové federace duševního zdraví paní Edith Morganová. Byli přítomni i lidé z kodaňské pobočky WHO. Na konferenci vznikla asi první oficiální deklarace popisující nutnost humanizace systému péče o duševně nemocné v ČR a nutnost její celkové reformy. Deklarace byla zaslána vládě a sdělovacím prostředkům. Na konferenci jsem měl přednášku o představách, kam se má dále systém vyvíjet. Hovořil jsem o tom, jak by se měly kapacity vázané v léčebnách využívat na vytváření mobilních týmů operujících jak na lůžkách tak i mimo ně. Jeden z primářů léčebny oděn v bílém nemocničním stejnokroji glosoval prezentované idey slovy: Aha, tak vy mladí to chcete celé postavit na hlavu. Vy se chcete kamarádíčkovat s pacientama a chodit k nim 10

10 domu na kafe. Poznámka byla velice ironická, ale v zásadě shrnovala základní principy, které jsem měl na mysli. Za zmínku stojí i konference pořádaná v Krkonoších v hotelu Arnika tuším v roce Konferenci jsme pořádali ve spolupráci s Johnem Jenkinsem a jeho neformálním společenstvím reformátorů, které se jmenovalo International Mental Health Network. Společenství se vlastně na této konferenci setkalo poprvé jako celek a po čase se formalizovalo jako stále existující organizace, nyní registrovaná ve Francii pod názvem International Mental Health Collaboration Network. Konference byla unikátní příležitost seznámit se jak s názory, tak i se špičkovými osobami z okruhu budovatelů systému komunitní péče z celého světa. Přítomni byly lidé, které jsme znali z našich biblí - knih o komunitní péči. Byli přítomni lidé jako již zmíněný John Jenkins, John Holt, Pol Pollack, Len Stein i celá skupina z Trieste. Na konferenci byli pozváni krom jiných českých účastníků lidé, kteří měli být nominováni jako členové Ministerstvem zdravotnictví chystané komise pro vytvoření reformní politiky péče o duševně nemocné. Někteří z nich byli psychiatři reprezentující různá odborná uskupení, která však s proreformními myšlenkami měla málo co společného. Jeden z bloků byl na téma mezinárodní budoucnost systému péče o duševní zdraví. Na přednáškách bylo bohatě vysvětlováno, že pojem duševní zdraví (Mental Health) je ve světě používán jako alternativa k původnímu pojmu psychiatrie a že se tím vyjadřuje změna filosofie a orientace péče od původní klasické psychiatrie cílené hlavně na diagnostikování a léčení nemoci, ke komplexnějšímu přístupu směřujícímu k integraci a inklusi klienta do normálního života. Přesto jeden z českých renomovaných psychiatrů v diskusi na závěr bloku přednášek prohlásil něco v tom smyslu, že to duševní zdraví je hezká věc, ale že to je moc široké, protože duševní zdraví je vlastně všechno. A na to že on nemá čas, protože musí pořádně léčit pacienty. Nicméně nadále usiloval o to být členem výše jmenované komise pro definování reformy péče o duševně nemocné v ČR. Jako reakci na prohlášení onoho renomovaného a vlivného českého psychiatra jeden ze zahraničních kolegů v kuloáru poznamenal, že to budeme mít ještě dost složité, ale že takovéhle postoje a názory oni také dobře znají. Před třiceti lety to u nich bylo podobné. Svoje místo v tomto vyprávění jistě mají i každoroční konference sociální psychiatrie. Pořádala je sekce Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jak zní celý její oficiální název, skoro tak dlouhý jako nejdelší název vesnice někde ve Walesu. Konference sociální psychiatrie měly dlouholetou tradici jakési alternativy k oficiálním konferencím psychiatrické společnosti, ještě za dob hlubokého totáče za vedení pana docenta Ctirada Škody. Byla sice za jeho vedení převážně orientována na epidemiologické a 11

11 sociální výzkumy, ale poskytovala prostor i pro prezentování a sdílení zkušeností v oblasti alternativní péče. Bylo možno se na nich setkávat s lidmi z míst po Čechách, kde se provozovaly nějaké formy sociální psychiatrie či psychiatrické rehabilitace, jak se tomu říkalo. Tradičně se pořádala v Kroměříži, na rehabilitačním oddělení. To se vždy pro účel konference vyprázdnilo a účastníci mohli za malý poplatek spát na oddělení v ohromném sále na nemocničních postelích. Ctirad byl vždy nakloněn inovačním snahám, které se naše skupinka ve VÚPs, kde byl také zaměstnán, pokoušela nějak realizovat. Když v devadesátých letech odcházel do důchodu, předal mi žezlo vedení těchto konferencí. Poměrně rychle se téma reformy a komunitních služeb stalo dominantním tématem konferencí. Konference opustila tradiční místo konání v Kroměříži a po nějakou dobu se každý rok stěhovala na jiné místo. Cílem bylo pokaždé v jiném kraji se i tímto způsobem snažit podpořit místní rozvoj. Jedním místem konání konference byla Dětská Psychiatrická léčebna v Opařanech. Mimo jiné je to místo, kde jsem začínal svou profesní psychiatrickou karieru. Byla a je to nevětší dětská psychiatrická léčebna v zemi. Teoreticky má spádovou oblast pro celou republiku. Přes všechny bohulibé snahy vedení léčebny o její modernizaci, koncept jako takový zůstával a asi zůstává dosti archaickým. Na podporu přemýšlení o tom, jak léčebnu reformovat jsme v rámci programu měli workshop zaměření na potřebnou síť alternativ k léčebně. Mapovali jsme, jaké služby už kde jsou, jak je jinak využít. Mohutně jsme brainstormovali, jaké služby by bylo pro děti zapotřebí nově vytvořit. To vše jsme psali na papírky a umísťovali na jakousi mapu kraje ležící na zemi. Skoro na konci workshopu stála paní ředitelka léčebny s lístečkem DPL (dětská psychiatrická léčebna) v ruce nad hustě pokrytou mapou a konstatovala: No kam to mám dát, vždyť tady pro tu naší léčebnu už není místo a myslela to jak doslovně, tak obrazně. Většina reformátorských účastníků workshopu myslím odcházela spokojeně, ale asi ne místní. Večer jsme jako společenský program pořádali procházku po krásném řetězovém mostě vedoucím přes Lužnici nedaleko léčebny. Šli jsme se svíčkami v ruce a byl to jakýsi symbolický pochod od starého k novému. Část mladých reformátorů začala zpívat parafrázi na píseň Červená se line záře, ale s textem Červená se line záře, instituce mizí v páře. V procesí byli i pracovníci léčeben, i několik jejich ředitelů. Předpokládám, že tato anekdotická epizodka nebyla z těch, které by přispěly k vytváření harmonických vztahů mezi klasickými a alternativními službami. Na konferenci pořádané nedaleko Opavy, nevím již, v kterém roce, bylo mimořádně silné zastoupení klientů a rodičů. Tuším, že doktor Pavel Baudiš poznamenal, že jako bychom tu měli dvě psychiatrie: jednu, která se sjíždí do Špindlu, a druhá - tahleta sociální. 12

12 Myslím, že jsme se opakovaně snažili téma komunitní psychiatrie, reformy a celé této oblasti prosadit jako nosná témata na výroční konference Psychiatrické společnosti. Blok tohoto tématu byl snad vždy umístěn mimo plenární prostor. Mám dojem, že místo konání bloku bylo často někde v suterénu či suterénu suterénu. Jednou jsme jako hlavní přednášející skoro místo ani nemohli najít. Konkurence psychofarmakologických témat a různých akcí bohatě sponzorovaných firmami byla vidět na účasti našich přednášek, která nebývala valná. Téma vlivu farmakologických firem má jistě také své místo v líčení historie posledních cca dvaceti let. Nejsem asi ten nejpovolanější. Mám jen omezenou zkušenost s touto oblastí. V řadě organizací, kde jsem se pohyboval (jako například Mental Health Europe, nebo tým v kterém jsem pracoval při svém pobytu v Anglii) byla zásada nepřijímat žádné sponzorské dary od farmakologických firem. Farmakologické firmy byly a jsou těmito subjekty viděny jako komerční podniky, kterým nakonec vždy jde o to prodat svoje produkty v podstatě za jakoukoliv cenu. Tuto podstatu pak někdy halí do bohulibých záměrů. Možná je to názor extrémní. Nicméně moje omezená zkušenost to spíše potvrzuje. Někdy kolem roku 1995 se na mne obrátila jedna firma snažící se protlačit do seznamu plně hrazených léků ze zdravotního pojištění jeden svůj produkt. Tuto informaci však nijak neprezentovali. Prezentovali záměr finančně poměrně velkou částkou podpořit rozvoj alternativních služeb v ČR, konkrétně rozvoj case managementu. Již od počátku mi bylo zvláštní, že tento projekt chtějí podpořit v několika centrech, jak pracoviště nazývali. Jednalo se o psychiatrické léčebny či psychiatrické kliniky. Oponoval jsem, že by bylo perspektivnější podpořit rozvoj takovéto služby v místech, kde již zárodky něčeho podobného existují, což rozhodně nejsou lůžková zařízení, ale nestátky. Trvali na léčebnách a psychiatrických klinikách. Byl jsem pozván na pracovní seminář, kde se měl projekt diskutovat a připravit. Seminář byl na luxusním zámku někde za Prahou. Jako další experti byli pozváni ředitelé některých léčeben, profesoři klinik. Nechci se nikoho dotknout, ale rychle se ukázalo, že z přítomných odborníků takřka nikdo o pojmu case management mnoho nevěděl. Bylo zjevné, že někteří slyší tento pojem poprvé v životě. Zdálo se mi, že spíše než o experty v oblasti komunitní péče se jedná o osoby mající vliv na dění v oficiální psychiatrii, které mohou spíše než case management ovlivňovat to, jaký lék bude plně hrazen pojišťovnou. Za přítomnost na semináři byly vypláceny na tehdejší dobu pro mne překvapivě vysoké honoráře. Pokud si dobře pamatuji, tak poté, co se oné firmě myslím nepodařilo onen svůj produkt prosadit či bylo zjevné, že se jim to již nepodaří, nevím přesně, tak se projekt rozvoje case managementu tiše rozplynul. 13

13 V roce 1995 bylo zřetelné, že další rozvoj a proměna systému v ČR by bylo potřeba stimulovat ještě jiným způsobem než prostřednictvím sdružení Fokus. Jednalo se o sdružení několika samostatných právnických subjektů, do kterých se původní pražské pobočky přetransformovaly. Proto jsme po vzoru Johna Jenkinse založili Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (dále Centrum). Jméno bylo od Angličanů okopírované. Jejich centrum pro podporu realizace národní reformní politiky z devadesátých let se jmenovalo Centre for Mental Health Service Development. Centrum mimo jiné ve spolupráci s holandskými partnery a za holandské peníze rozvojového grantu jejich ministerstva zahraničních věcí, který se jmenoval Matra, realizovalo tři poměrně velké, navzájem navazující rozvojové projekty. Projekty vycházely z jejich analýzy stávajícího stavu u nás, kde bylo konstatováno, že na různých místech existují sice alternativy klasické péče, ale jsou fragmentované a nevytváří regionálně propojený systém. Dále se v analýze konstatovalo, že i propojenost lůžkových a mimolůžkových zařízení je minimální. Lůžková zařízení se do budování alternativ v komunitě zapojují minimálně. Další důležitou oblastí, na kterou se měl projekt soustředit, bylo vzdělávání. Bylo zjevné, že v systému pregraduálního, postgraduálního i kontinuálního vzdělávání všech typů relevantních odborností výrazně chybí oblast komunitní péče a všeho s ní spojeného. Nebudu se detailněji rozepisovat o celé historii projektu, který jsme pro sebe v Centru nazývali Matra, a jeho jednotlivých fázích. Pro účel tohoto vzpomínání je však dobré zmínit se o druhé fázi projektu zaměřené na podporu rozvoje komunitních služeb ze strany lůžkových zařízení. V rámci toho projektu totiž začaly vznikat komunitní služby v Pardubicích. V té době jsem byl jedním z lektorů psychoterapeutického výcviku SUR, který vedla Jitka Vodňanská. V roli jejího výcvikového kolegy byl Tonda Šimek. Jitka měla nápad, že abychom jako lektoři nebyli pro frekventanty, zvláště pro ty ze skupin, které nevedeme, tak anonymní, mohli bychom každý z nás v rámci ranní komunity během tak čtvrt hodinky popovídat o nějakém tématu z našeho profesního života. Já jsem tedy hovořil o reformování systému péče o duševně nemocné. Byl jsem v té době i v roli poradce ministra zdravotnictví doktora Rubáše pro tuto oblast. Tonda se na základě mého povídání začal zajímat, jestli by se něco takového nedalo také podniknout v Pardubicích, že tam dobře funguje malé psychiatrické oddělení a v rámci něho existuje denní stacionář. Jinak že tam nic moc jiného není. Ale že je tam spousta schopných a milých lidí. Tak se Pardubice staly pilotním místem projektu Matra II. Po dobu asi dvou let jsme pak zajížděli do Pardubic. Diskutovali, plánovali, trénovali, jezdili na stáže, seminářovali, chodili na radnici a další úřady. Tonda byl geniem loci. Lidi kolem něj byli prima. Asi to bude znít strojeně, ale fakt jsem se do Pardubic vždycky těšil, což se nedá říct 14

14 o některých dalších místech, kde jsme měli také rozvojové projekty. A nebylo to jenom kvůli chlebíčkům a jiným připraveným laskominám. Pardubický tým hrál důležitou roli i mezi ostatními týmy projektu. Inspiroval, ovlivňoval. Pamatuji, jak na jednom tréninku si pardubičtí vzali na paškál tuším jihlavské, že tam v Jihlavě nic pořádně reformního nedělají a že to je pro nás pro všechny ostuda. Když jsem si tak v duchu těmi posledními dvaceti lety prošel, mám pocit trochu ambivalentní. Na jednu stranu radost z toho, kolik práce se udělalo. Na druhou smutek, že se zatím nepodařilo hnout se systémem jako takovým. Léčebny zůstávají stále dost léčebnami, jako před dvaceti lety. Z transformace psychiatrické péče se zatím nepodařilo udělat skutečné politické téma. Koncepce a politiky zůstávají jen na papíře a leží kdesi v šuplících. Ale nastupuje nová generace. Asi již méně nadšená, o to více profesionální. Koncept transformace institucí se alespoň v oblasti zařízení sociální péče v posledních letech stává nejen teoretickým pojmem. Věřím, že za dalších dvacet let bude možno psát optimistické pokračování příběhu transformování péče o duševně nemocné v Česku. 15

15

16 Opakujte po mně: duševní nemoc říkáte to stejně?!!? O překládání duševní nemoci Jan Paleček Abstrakt This work is primarily concerned with how mental illness is established in psychiatric care. Based on the analysis of a number of examples of care events, an empirical conclusion was reached. Namely that the existence of mental illness is not as self-evident as it might seem - borders of mental illness are arranged and created by psychiatric care. Every care arrangement builds specific links between illness and normality but also separates the former from the latter in a specific way. Borders of illness are commonly realigned in everyday practice and as such psychiatric care arrangements locally arrange and produce illness. However, whilst some arrangements and care interventions do this with respect to this local context, others disregard this. This can be demonstrated here by 3 examples: from an acute care department in a psychiatric hospital, from an initial psychiatric examination in a day clinic and by an example of community social work. Each case represents a specific apparatus producing reality, i.e. a visible illness. The conlusions illustrate that mental illnes is heterogenous and a locally produced entity, the formation of which the care participates in. Psychiatric care should more overtly admit this in its self-reflection and in its organisation. It would be helpful to explicitly change the model of illness, leaving behind a model of diffusive illness and moving towards a model of translated illness. If care would be described and understood as mediator and translator rather than as the medium affecting independently existing illness, then care arrangements would reflect more properly their interferences in patient s relationships and in the world in which the patient lives. The question which should be answered by psychiatric care arrangements is no longer: How to react to illness? How to influence it? Rather, it should be: How is it possible to create illness differently? I. NORMÁLNÍ NEJISTOTA Západní medicína není koherentní celek, píší Mol a Berg v úvodu jimi editovaného sborníku (1998). Nejde o jednotu, nýbrž o amalgám myšlenek, zvyků, technik, o zacházení s těly, studium snímků, výpočty, konverzaci. Nejsou jen 18

17 různé ne-, para-, anti- nebo mimovědecké jazyky vedle biomedicíny, samotná tzv. vědecká biomedicína je mnohojazyčná, citují Mol a Berg Donnu Haraway (1991). Mnohojazyčnost a střet perspektiv a praktik uvnitř organické medicíny - toto utváří tělesnou chorobu. Psychiatrie to má s těmi jazyky a střety perspektiv ještě těžší. Nestačí, že i slovník samotné vědecké a klinické psychiatrie je mnohojazyčný (jazyk diagnostiky, jazyk neurobiologie, neurochemie, jazyk anamnézy...). Je tu také psychiatrie komunitní. Zatímco ta první si klade za cíl zabývat se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních poruch (Raboch, Zvolský 2001), ta druhá se definuje například jako síť služeb, které nabízejí kontinuální léčbu, ubytování, zaměstnání a sociální podporu a které společně pomáhají lidem s duševními problémy znovuzískávat jejich normální sociální role (Thornicroft, Szmukler 2003). Soudě podle definic se první zabývá pouze nemocemi a druhá se zas spíše než nemocem samotným věnuje duševně nemocným lidem a jejich sociálním rolím. V psychiatrii, pokud je pojímána takto široce, není cílem jenom léčit, ale také, zdá se, ubytovávat, zaměstnávat, podporovat... To všechno do ní patří. Ale i toto se pak týká nemoci. Předmětem tohoto článku je právě to, jak se jí všechny ty rozmanité akce či intervence psychiatrické péče týkají. Vrátím se ještě jednou k textu Mol a Berga (1998) a skrze něj k článku Barbary Smith Black lung: Social production of a disease (1981), o němž se zmiňují. V něm Smithová klade přímo do nitra, do podstaty nemoci sociální vztahy. Černý kašel horníků ze Západní Virginie není žádné jsoucno jednoduše reprezentované objektifikovaným snímkem z rentgenu, neplatí prosté: čím bělejší snímek, tím černější kašel. Při posuzování, zda nemocnému přiznat či nepřiznat kompenzace za zdravotní postižení, se lékařská kategorie rozdělila do dvou kategorií soupeřících. Jeden černý kašel (ztělesněný rentgenovými snímky) reprezentoval zájem těžební společnosti, která potřebovala jasné kritérium pro určení zdravotních potíží, nezohledňující názor samotných horníků. Druhý černý kašel byl vyjadřován v termínech subjektivních potíží a posléze i v diagnostickém kritériu "omezené dýchací schopnosti", které nevedlo ke stejným výsledkům jako pohled na rentgenové snímky. A tenhle kašel zas reprezentoval zájmy horníků - ti cítili, že si zaslouží odškodnění ne proto, že jejich rentgenové snímky jsou špatné, ale proto, že trpí. Jejich subjektivní pocit se nutně neshodoval s posouzením podle rentgenu. Pacientská interpretace vlastní situace se tak dostala přímo do středu biomedicíny. A s ní i - podle marxistky Smithové - třídní kon- Tento text vznikl přepracováním jednoho z výstupů výzkumu podpořeného grantem Interní grantové agentury MZČR (reg.č. projektu NO6656-3/2001) s názvem Model sledování, hodnocení a zkvalitňování komunitní péče o duševně nemocné. (Výzkum probíhal v letech Realizátorem bylo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.) 19

18 flikt. Ten nerespektuje hranice vědy a prostě je překročí, stává se tedy součástí vědy. Něco podobného bychom mohli říci i o psychiatrické péči. O té klinické i o té komunitní. Třenice, nesourodost popisů jsou přímo v jejich nitru. Například ve formě nesouladu mezi pacientskou interpretací a interpretací psychiatra nebo jiného pomáhajícího pracovníka. Nebo ve formě střetu nároků či norem určitého prostředí a jednáním/ myšlením uživatele péče. V diagnostické příručce nebo v učebnici je to jakž takž jasné: pacientova výpověď, zjev a další informace z pacientova okolí se propasírují skrze algoritmus diagnostického rozhodovacího procesu a objeví se nemoc. V této zkratce duševní nemoc splývá s diagnózou. A pravda a objektivita splývá s psychiatrickou definicí, zatímco subjektivita zůstala na straně pacienta. Ale učebnicový výsledek není v praxi přítomný napořád a ani neplatí všude stejně. Co je vlastně duševní nemoc, které projevy uživatele jsou zdravé, které lze přičíst osobním vlastnostem a které patří nemoci... nic z toho není samosebou. A jestliže je něco z toho jednoznačné, znamená to jen to, že někde muselo být k dosažení této jednoznačnosti vynaloženo nějaké úsilí. Například ve vzdělávání psychiatrů, kteří jsou teprve až po několika letech tréninku schopni spatřovat ve svých pacientech diagnostické typy. Ale ani pro vidoucího psychiatra není takto otázka, co je vlastně duševní nemoc, definitivně prakticky vyřešena. Psychiatr Jan Lorenc mluvil na Konferenci sociální psychiatrie v roce 2003 o svojí práci v krizovém týmu. Jeho intervence, jak říkal, mají povahu jakéhosi přeskakování, přepínání mezi tím, co prožívá pacient, a tím, co vidí on jako psychiatr. Dovolím si to interpretovat jako pohyb v různých realitách. A také jako budování různých realit. Právě toto je základní pohyb psychiatrické péče. A v něm se také děje skutečnost nemoci. Zdá se, že skutečnost (nemoci) je spíš něco, co se děje, než co prostě je. Foucault (1993, 1999) předvedl nesamozřejmost duševní nemoc v historickém pohledu. V tomto textu docházím ke stejné pointě. Duševní nemoc ukazuji jako nesamozřejmou kategorii a nesamozřejmé jsoucno. Činím tak ale s pomocí rozboru každodennosti péče, analýzou několika momentů současné psychiatrické praxe, v níž je nemoc dennodenně re-produkována. Jakou teoreticko-výzkumnou optikou se však dívat na skutečnost nemoci, když si ani z událostí odehrávajících se v psychiatrické péči neproblematicky nemohu vypůjčit žádnou platnou a jistou skutečnost, poněvadž každá je tam z různých stran neustále překládaná? Stačí chvíli pozorně naslouchat různým aktérům. Kdybych si jednu z výpovědí vybral za pevné východisko, bylo by to nefér vůči jedné, druhé či nějaké další straně. Spíš to vypadá tak, že skutečnost nemoci je potřeba tematizovat velmi opatrně, jako nehotovou. 20

19 Pokud bych to chtěl vyhrotit, řekl bych, že mne nezajímá, zda je ta či ona výpověď bláznivá, objektivní, odborná, subjektivní, nenormální, pravdivá, lékařská, nepravdivá, nemocná, skutečná Zajímá mne, jak se takovou stává. Nezajímá mě hotový status různých fenoménů. Zajímá mě nehotovost statusů různých ne/skutečností, vyjednávání a ustavování jejich ne/reálnosti, ne/normálnosti. Latour (1999) navrhuje koncept relativní existence, který popisuje reálnost něčeho jako množství a pevnost vztahů, s jejichž pomocí je této reálnosti dosahováno. Což znamená reálnosti faktu je dosahováno asociacemi prvků. Něco je reálné tehdy, když je to dobře konstruované. V jakých propojeních, souvislostech, asociacích vzniká něco tak místy pevného a jinde zas křehkého a nejistého, jako je duševní nemoc? Tahle otázka provází celý následující text. Jak může být ale zrovna toto téma zajímavé pro profesionály (sociální pracovníky, psychiatry, terapeuty, psychology, zdravotní sestry )? Ti, nemajíce pohodlí výzkumného odstupu, se totiž musejí rozhodovat a jednat. Nemohou donekonečna přemítat o tom, jak se nemoc, problémy a prožitky uživatelů péče dají nazývat různými jmény, jak se na ně dá různě reagovat a jak se tím všechno a všichni (tu více, tu méně) proměňuje. Pohled prezentovaný v této studii by jim snad mohl nabídnout jistou úlevu. Poněvadž profesionálové stojí každodenně před komplikovanou otázkou: Co si s různými a s různě silnými definicemi skutečnosti a problémů prakticky počít? Nejistota a nehotovost, střety různých pravd nejsou nějakým pouze průvodním jevem, který v ideálním případě zmizí. Jsou spíš ustavující součástí psychiatrické praxe. Jsou legitimní! Praktickým problémem proto není, jak se různorodosti zbavit nýbrž jak ji sdílet. Právě toto psychiatrie den co den řeší. Když profesionálové reagují na nemoc, stojí vždy před problémem překladu. Překládají například zkušenost uživatele/pacienta do jazyka klinické psychiatrie. Nebo do jazyka sociální práce. Každý takový překlad může mít odlišné důsledky pro to, co nakonec nemoc vlastně je, co všechno do ní patří a co už ne. Budu mluvit o podílu péče na tom, co je to duševní nemoc. To však není obvinění a byl bych nerad, aby to tak vyznělo. Profesionálové vstupují do již rozehrané hry. Duševní nemoc už dávno existuje ustavená v souvislostech, které sahají daleko do historie a také široko do současnosti a které se netýkají zdaleka jenom lidí. Ale každý vstup, každá intervence, akce profesinálů nebo třeba vznik a působení nové psychiatrické služby tyto souvislosti ovlivňují. Někdy stvrzují zaběhaný chod věcí, jindy ho naopak podvracejí. Když mluvím o podílu, spoluvytváření, produkci nemoci, nemluvím o vině, ale o příležitosti. Mít moc ovlivňovat, co je to duševní nemoc a co je to být duševně nemocný, není nic samo o sobě špatného. Není to žádný strašák. Vlivy profesionálů, psychiatrického diskurzu, učebnic, oběhu peněz ve zdravotnictví, moc legislativy 21

20 jsou pragmaticky vzato nástroji, jež lze používat s dobrými (ale i se špatnými) výsledky. Nejde mi o nic jiného než podpořit senzitivitu ve vnímání důsledků toho, jak je uspořádána a jak působí péče. Určit místa, kde se ustavuje podstata duševní nemoci, by stálo za samostatnou studii. Je jasné, že nemoc se neustavuje pouze v péči. Psychiatrie je nicméně významným hráčem, nebo lépe řečeno polem s významnými hráči. Já se omezím právě na oblast psychiatrie, kde jsem měl možnost se několik let pohybovat. Nejdříve jako socioterapeut v domě na půli cesty a poté jako výzkumník. Pro tuto studii jsem využíval vlastních polních poznámek z návštěv komunitního denního stacionáře pro duševně nemocné a také polních poznámek Davida Kocmana z jeho návštěv psychiatrické léčebny. 1 V analýze jsem použil i zápis z jedné ohniskové skupiny 2 a jednu kazuistiku vypracovanou sociální pracovnicí z komunitní organizace pro vzdělávací kurz. Kromě takto získaného materiálu jsem pracoval i s psychiatrickou literaturou a s články uživatelů péče, publikovanými v časopise Esprit, který vydává Česká asociace pro psychické zdraví. II. NEJISTÉ HRANICE DUŠEVNÍ NEMOCI Pokusím se nejprve na třech příkladech předvést, co to znamená vidět duševní nemoc. Přiblížím tři různé optiky. Každá z nich je spojena s určitým materiálněsociálním uspořádáním 3 péče a intervencí, které ustavuje duševní nemoc specifickým způsobem. Vidět duševní nemoc znamená zároveň ji nějak zviditelnit, učinit ji viditelnou a viděnou. Každý objektivní fakt nemoci je nesamozřejmým výsledkem uspořádání péče a profesionálních intervencí. Konstitutivní optiky se však mohou lišit. Hranicemi nemoci je manipulováno, její propojení nebo naopak rozpojení s normalitou se v péči může vykonávat rozličnými způsoby. II.1. Nemoc na první (intenzivní) pohled Ošetřovatel Erik z neklidového oddělení v psychiatrické léčebně říká: U nás jsou symptomy nemoci vidět na první pohled. Jsou tady učebnicoví blázni. Jinde na jiných pavilonech symptomy časem ustupují. Nebo je pacienti umí disimulovat. To se tu nestane. Jakmile symptomy ustupují, pacienti jsou překládáni na klidové pavilony. (polní poznámky, neklidové oddělení psychiatrické léčebny v C.) 4 Na první pohled... V jakém smyslu lze na neklidovém pavilonu vidět symptom nemoci na první pohled, tedy tak, že stačí jedno pozvednutí zraku a všechno je jasné? Rychle a bez nějaké zásadní mýlky. Podle toho, co ošetřovatel Erik říká, to vypadá jednoduše: na pavilonu jsou prostě hospitalizováni učebnicoví blázni. Jejich učebnicovost je něco neproblematicky zjevného a samozřejmého. 22

Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět

Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět 1 Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět Vydavatel: Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství, Praha 2002 Editorky: Mgr. Lucie Ryntová, Bc. Radka Wallerová Jazyková korektura: Mgr. Renáta Martincová

Více

esprit psychospirituální krize téma:

esprit psychospirituální krize téma: esprit 12009 zdarma 1 č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é téma: psychospirituální krize Ohlédnutí za prosincovým seminářem v Emauzích

Více

EsprIt. psychiatrické léčebny. téma: Časopis pro všechny, kterým duševní strasti nejsou lhostejné

EsprIt. psychiatrické léčebny. téma: Časopis pro všechny, kterým duševní strasti nejsou lhostejné EsprIt www.capz.cz ZDARMA 11 12 2008 Časopis pro všechny, kterým duševní strasti nejsou lhostejné téma: psychiatrické léčebny Asociace prochází očistnou krizí (2) Duševní zdraví jako globální priorita

Více

esprit Křehké stáří téma:

esprit Křehké stáří téma: esprit 52009 zdarma č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é 1 téma: Křehké stáří Anna Zemánková, bez názvu, pastel a tuš na papíře, 60. léta,

Více

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Kvalitní život si zaslouží každý Podklady

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

Otvíráme. Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi. Magazín nejen o českých dětech Vydání II/2013 E D I C E

Otvíráme. Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi. Magazín nejen o českých dětech Vydání II/2013 E D I C E Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání II/2013 Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi Obsah TENTO ČasOPis JE TišTěN Na EkOlOGiCkéM PaPířE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Dana Hendrychová Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Stigmatizace duševně nemocných Dana Hendrychová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Pokorná Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Práce sestry v komunitních službách pro duševně nemocné Tereza

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

MOTTO PRVNÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE KOLNÍ IKANOVÁNÍ

MOTTO PRVNÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE KOLNÍ IKANOVÁNÍ MOTTO PRVNÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE KOLNÍ IKANOVÁNÍ Ti, kdo na sobě zkusili, co to je úzkost a tělesná bolest, patří k sobě v celém světě. Váže je tajemné pouto. Všichni znají hrůzu, které může člověk podléhat,

Více

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Charita Olomouc Charita Olomouc,

Více

Veškeré služby poskytuje v Krizovém centru pro děti a mládež a v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím.

Veškeré služby poskytuje v Krizovém centru pro děti a mládež a v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. Krizové centrum pro děti a mládež Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Sborník k desátému výročí založení organizace 1998-2008 SPONDEA je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je zlepšování

Více

Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií

Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií Vyšší odborná škola, střední zdravotní škola a základní škola MILLS, s.r.o. Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Josef Gabriel Vypracovala: Jana Niedermayerová

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás další, již šesté číslo Zpravodaje. Tentokrát se mimo jiné věnujeme velmi závažnému tématu - alkoholismu. Diplomacie patří z hlediska závislosti na alkoholu

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011 1 Nezávislé zprostředkování jako nástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace sociálních služeb: možnosti a omezení Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...

Úvod do terénní sociální práce. Úvod Roman Krištof...1. Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3. Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák... Úvod do terénní sociální práce Úvod Roman Krištof...1 Sociální vyloučení Mgr. Štěpán Moravec...3 Chudoba - globální problém Ing. Karel Novák...7 Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

Více

S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y

S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y Nadstranická platforma Česká prezidentka za podpory občanského sdružení Fórum 50 % si Vás dovoluje pozvat na 1. Sympozium České prezidentky

Více

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy

založeny založe zza 2013 ročník 116 1883 1883 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 46/2013 ročník 116 17. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy LEADER ŠKOLY BY MOHL MÍT O 20 % VYŠŠÍ PLAT Jiří Kuhn komentuje návrh kariérního systému 4 12 14 20 PREVENCE

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Pojem životní svět struktury životního světa alkoholiků. Kristýna Rozsívalová

Pojem životní svět struktury životního světa alkoholiků. Kristýna Rozsívalová Pojem životní svět struktury životního světa alkoholiků Kristýna Rozsívalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá výzkumem žitého světa alkoholiků. Nehodnotí správnost či špatnost

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)

Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) Akce byla realizována na základě projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK) reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Tisk sborníku byl podpořen ze zdrojů

Více

Komunitní sociální práce na malé obci

Komunitní sociální práce na malé obci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Komunitní sociální práce na malé obci Marie Jiroušková Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová Studijní program:

Více

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma:

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma: esprit 62009 zdarma č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é 1 téma: co potřebují hyperaktivní děti Ilustrace Silvie Vurcfeldová Budoucnost

Více

Jitka Sedláčková: Pokud si zachovám humor, je vyhráno. Naší prioritou jsou efektivní sociální služby

Jitka Sedláčková: Pokud si zachovám humor, je vyhráno. Naší prioritou jsou efektivní sociální služby 1 březen 2014 10. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jitka Sedláčková: Pokud si zachovám humor, je vyhráno 1 9. ročník fotbalového turnaje SENI CUP se bude konat

Více