Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery"

Transkript

1 Kniha zdraví Informace pro klienty a partnery

2 POTÍŽE ÚVOD SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví 3

3 A A TRÁPÍ VÁS POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI 1 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 5

4 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM STAVBA A FUNKCE Srdečně-cévní (kardiovaskulární) neboli oběhový systém se skládá ze srdce a krevních cév tepen, žil a kapilár. Srdce (Obrázek 1) je svalová pumpa, která pracuje nepřetržitě po celý život a je zodpovědná za rozvod krve do celého těla. Tluče spolehlivě s frekvencí úderů za den a za 24 hodin přečerpá litrů krve. Během fyzické námahy svou činnost zrychluje, v klidu naopak zpomaluje, nikdy však nepřestává pracovat. Po celý náš život, ať trvá jakkoliv dlouho, provádí více jak jeden úder za sekundu. ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY Kardiovaskulární systém má ohromující odolnost a výdrž. Je-li však kardiovaskulární systém ohrožen např. zužováním cév způsobeným aterosklerózou, může dojít bez předchozích zjevných příznaků k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici nejčastějším příčinám úmrtí v moderním světě. Na 10 úmrtí připadne téměř 6 úmrtí právě na nemoci tohoto systému (Graf 1: Příčiny úmrtí). Nemocemi kardiovaskulárního systému jsou: hypertenze (vysoký krevní tlak), ateroskleróza a její důsledky ischemická choroba srdeční (ICHS) = angína pectoris a/nebo infarkt myokardu (včetně následného srdečního selhání nebo poruch srdečního rytmu = arytmií), ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) a mozková mrtvice. 28 % 16 % 56 % kardiovaskulární problémy novotvary (rakovina) ostatní POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Graf 1: Příčiny úmrtí HYPERTENZE (VYSOKÝ KREVNÍ TLAK) Vysoký krevní tlak necítíme a právě nepřítomnost fyzických příznaků činí hypertenzi mimořádně nebezpečnou. Poškozuje výstelku tepen endotel a zbavuje jej schopnosti produkovat oxid dusnatý, který za správného fungování rozšiřuje krevní cévy a tím snižuje tlak. Postupem času dochází k zánětu tepen a tvorbě aterosklerotických plátů, které dále snižují průměr cév a brání plnému průtoku krve řečištěm. Tím se k důležitým orgánům dostane méně okysličené krve a důsledkem bývá angína pectoris, mozková mrtvice, zvětšení srdce nebo infarkt myokardu. Hypertenze může být také příčinou selhání ledvin. Ne nadarmo se vysokému nebo kolísavému tlaku říká tichý zabiják. Hypertenzí trpí v České republice % obyvatel starších 18 let. Obr. 1 Obr. 2 6 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 7

5 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Hodnoty krevního tlaku jsou uvedeny v Tabulce č. 1. Krevní tlak (mm/hg) Optimální Normální Hraniční Hypertenze Systolický tlak (max. hodnota) pod a vyšší Diastolický tlak (min. hodnota) pod a vyšší Systolický tlak je vyjádření síly působící na stěny tepen v momentě, kdy se srdce stahuje, aby vypudilo okysličenou krev. Diastolický tlak je tlak na stěny tepen v momentě, kdy se srdce uvolní mezi jednotlivými stahy a plní se neokysličenou krví. KOLÍSAVÝ KREVNÍ TLAK Příčiny kolísavého krevního tlaku jsou obdobné jako u vysokého krevního tlaku, ale pro kardiovaskulární systém představuje kolísavý krevní tlak dokonce ještě vyšší riziko. V krevním řečišti dochází k větším tlakovým rázům a riziko, že se utrhne krevní sraženina je daleko vyšší. ATEROSKLERÓZA Ve zdravém a mladém těle jsou cévy pružné a jejich vnitřní průměr je asi 3 mm. Jejich výstelka (endotel) umožňuje plynulé proudění krve. Narušený a nezdravý endotel připomíná suchý zip, který zachytává všechny nečistoty z proudící krve. V důsledku usazování nečistot na hladkých vnitřních stěnách cév dochází k tvorbě aterosklerotických plátů. Pláty vznikají hromaděním zlého cholesterolu (LDL) v cévní stěně a obsahují rovněž buněčný odpad, vápník a fi brin - látku podporující tvorbu krevních sraženin. Tento proces se nazývá arterioskleróza nebo lidově kornatění tepen. Pláty se postupně zvětšují a stávají se křehčími, mohou se zlomit, prasknout nebo oddělit od stěny cévy. Tělo pak reaguje jako na každé jiné poranění, tj. obalí tento úlomek krevní sraženinou. Když se tato sraženina dostane do krevního oběhu, dochází k částečnému nebo k úplnému zablokování průtoku krve k srdci, mozku nebo jinému důležitému orgánu. V konečném důsledku může dojít k těmto poruchám nebo selháním: Angína pectoris Když se v cévách nahromadí mnoho nečistot, srdce přestane dostávat z krve dostatečné množství kyslíku a dochází k záchvatům angíny pectoris, které se projevují bolestí za hrudní kostí, a to většinou při tělesné námaze, kdy srdce musí pracovat intenzivněji a potřebuje více okysličené krve. Pokud mezi Vašimi nejbližšími příbuznými jsou osoby s předčasným vznikem ischemické choroby srdeční (u mužů ve věku pod 55, u žen pod 65 let), máte zvýšené riziko rozvoje ICHS. Infarkt myokardu (srdeční infarkt) Když krevní sraženina doputuje do koronární tepny a ucpe jí, brání přísunu kyslíku k srdci, blokuje výživu srdečních buněk a nastává infarkt myokardu (myokard = srdeční sval, infarkt = odumření tkáně v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku a živin). K infarktu myokardu nemusí vždy dojít jenom vinou krevní sraženiny. Dalšími faktory může být nadměrná tvorba plátů (tj. cévu ucpe samotná tloušťka plátu) nebo přechodné a náhlé smrštění cévy, tzv. vazospasmus, který brání průtoku krve (může nastat při silném stresu či vzrušení). Bez přísunu okysličené krve začne srdeční tkáň hladovět a odumírá. Ať je mechanismus poškození srdce jakýkoliv, výsledek je bohužel vždy stejný Mozková mrtvice Srdeční infarkt a mozková mrtvice mají stejný spouštěcí mechanismus, a tím je krevní sraženina, která se při mozkové mrtvici dostane do cév zásobujících mozek. Krevní sraženiny nejčastěji vznikají v krčních tepnách a pronikají s krví dále k mozku a brání jeho okysličování. Výsledkem je poškození mozku s ochrnutím části těla nebo smrt. Postihuje především starší pacienty. Příznaky se liší podle toho, která oblast mozku je postižena. Mezi nejčastější příznaky patří ztráta vědomí, ztráta citlivosti některých částí těla, ztráta hybnosti končetin, poškození mimiky obličeje a další. Rozsah postižení je různý. Změny mohou být i nevratné. Mírnějším projevem bývá takzvaná tranzitorní ischemická ataka, která se projeví chvilkovým bezvědomím a žádnými, případně rychle se upravujícími změnami hybnosti, řeči či cítění. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Ischemická choroba dolních končetin Je onemocnění tepen dolních končetin. Zpočátku změny na tepnách nepůsobí subjektivní obtíže. Později se dostavuje bolest při námaze, která donutí přerušit aktivitu např. chůzi. Bolest trvá 1 2 minuty a je lokalizována nejčastěji do lýtka. Problémy se postupně zhoršují a bolest se objevuje i v klidu, zprvu jen v noci, později i ve dne. Končetina je studená, mizí ochlupení, často nacházíme plísňové postižení nohou. Dlouhodobá 8 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 9

6 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI nedokrevnost vede ke vzniku kožních defektů, které se špatně hojí. V případě úplného tepenného uzávěru je dolní končetina ohrožena gangrénou odúmrtí tkáně s následnou infekcí. Tento stav často končí částečnou amputací končetiny. Postup vzniku aterosklerotických plátů v našich cévách ukazují následující obrázky: V úvodní fázi rozvoje aterosklerózy vede zvýšená hladina cholesterolu ke vzniku tzv. tukových proužků (malé usazeniny tuků v cévní stěně). Jejich postupným zvětšováním a spojováním vznikají tzv. ateromy, které na rozdíl od tukových proužků už často vedou i ke zúžení vnitřního průsvitu tepny. PŘÍČINY VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Naše tělo můžeme přirovnat k chemické továrně, ve které trvale probíhají chemické procesy. Jejich výsledkem je jednak využití živin a jednak vyloučení odpadních látek (toxinů). V našem těle jsou orgány, které mají za úkol odpad vylučovat. Pokud je však odpadu příliš mnoho, začíná se v těle hromadit. Škála odpadních látek je velmi široká, ale v podstatě jsou tři, které mají největší vliv na kardiovaskulární onemocnění: cholesterol homocystein volné radikály CHOLESTEROL Cholesterol je zapotřebí k tvorbě buněčných membrán, při tvorbě pohlavních a steroidních hormonů, k tvorbě žluči, k přeměně vitamínu D, k tvorbě obalu nervů a dalším funkcím. Každá buňka je schopna jej vytvářet, zvláště pak buňky jater, nadledvinek, kůže, zažívacího traktu, pohlavních orgánů a aorty. Játra produkují asi 1 g cholesterolu denně, zatímco ze stravy naše tělo dostane jen asi 0,3 g. Jíme-li méně cholesterolu, játra zvýší jeho produkci až osminásobně. Nadměrné množství cholesterolu v naší krvi je však jednou z nejhlavnějších příčin vzniku civilizačních nemocí kardiovaskulárního systému. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Ateromy se mohou dále zvětšovat, v jejich okolí se zmnoží hladké svalové buňky a vazivo a vzniknou tzv. fibroateromy. Ty mohou poměrně výrazně zužovat artérie a způsobovat např. ostrou bolest v hrudníku (angína pectoris). RIZIKOVÉ FAKTORY Zásadním rizikovým faktorem je nevhodná strava. Konzumujeme málo živin, které pomáhají při látkové přeměně (metabolismu) cholesterolu v játrech. Dalšími rizikovými faktory při zvýšené hladině cholesterolu v krvi a výskytu aterosklerózy jsou kouření, nedostatek pohybu, stres, nadváha, vysoký tlak (hypertenze) a cukrovka (diabetes mellitus). Po určité době může v místě zúžené artérie dojít k prasknutí fibroateromu a k vytvoření krevní sraženiny, která cévu částečně nebo úplně uzavře. Tím dojde ke zhoršení nebo úplnému zablokování přítoku krve do některého orgánu. Je-li tímto orgánem srdce, vzniká srdeční infarkt. Je-li jím mozek, vznikne mozková mrtvice. Jak prokazují četné klinické studie, lze dosáhnout podstatného snížení rizika ischemické choroby srdeční snížením hladiny cholesterolu. 10 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 11

7 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Cholesterol je transportován krví ve formě lipoproteinů k buňkám a tkáním, které ho potřebují. Lipoproteiny jsou částice složené z tuků (lipidů) a bílkovin (proteinů) a jsou rozpustné ve vodě. Liší se velikostí, složením, hustotou a také svou nebezpečností. Lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL zlý cholesterol ) přenášejí asi 80 % cholesterolu, jsou velké a mají úzkou souvislost s ukládáním cholesterolu na cévních stěnách a s výskytem infarktů. Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL hodný cholesterol ) přenášejí asi 20 % cholesterolu, jsou malé a mají opačný efekt cholesterol odbourávají. Převážně jsou tvořeny lecitinem (cholin a inositol), který rozpouští cholesterol na drobné částečky, které potom mohou putovat i těmi nejmenšími cévami, aniž by je ucpávaly. Vyšší hladina HDL (lipoproteinů s vysokou hustotou) nebo lecitinu snižuje riziko aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních chorob. Jaké jsou hladiny LDL cholesterolu ukazuje Tabulka č. 2. Optimální Téměř optimální Hraniční hodnota Vysoká Velmi vysoká Pod 100 mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl 190 mg/dl a vyšší Pod 2,59 mmol/l 2,59 3,36 mmol/l 3,37 4,13 mmol/l 4,14 4,91 mmol/l 4,92 mmol/l a vyšší Doporučené hodnoty: Celkový cholesterol: pod 5 mmol/l LDL-cholesterol: pod 3 mmol/l HDL-cholesterol: nad 1 mmol/l Důležitý je tzv. aterogenní index, který vyjadřuje poměr mezi celkovou hladinou cholesterolu (součet LDL + HDL) a HDL. Optimální hodnota indexu je 3,5 5. Na snížení hladiny cholesterolu se běžně předepisují hypolipidemika (statiny), která však mohou mít celou řadu nežádoucích účinků. Navíc pokud neodstraníme příčinu potíží, je nutné brát tyto léky celoživotně. fyziologická hodnota se v lidském těle pohybuje v závislosti na pohlaví, věku a hmotnosti v rozmezí od 4 do 14,6 mikromolu/litr. (Některé prameny uvádějí rozpětí 6,26 15,1 mikromolu/litr). Jak vzniká zvýšená hladina homocysteinu Zvýšená hladina homocysteinu je podmíněna geneticky, hormonálně nebo toxickými vlivy. Nejzásadnější vliv však mají chyby ve výživě spojené s konzumací průmyslově vyráběných potravin. Otrava homocysteinem vzniká nenápadně, je dlouhodobá a až dosud zůstávala skrytá za chorobami, jež se považují za civilizační. Podle současných znalostí sem patří kromě infarktu myokardu a dalších cévních onemocnění také nádory, předčasné stárnutí, zánětlivá revmatická onemocnění kloubů, předčasné porody a potraty, některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců, deprese, demence včetně Alzheimerovy choroby a chronický únavový syndrom. Je pravděpodobné, že zvýšená hladina homocysteinu má vliv na zvýšený výskyt ekzémů, kožních alergií a u průduškového astmatu. Životnost homocysteinu je při správné funkci cyklu velice krátká. Zvýšením podílu živočišných bílkovin (konzumace masa), ze kterých homocystein vzniká a poklesem příjmu tří vitamínů B, kyseliny listové a B 12, které podmiňují jeho proměnu v neškodné látky, vzniká v metabolismu homocysteinu trvalá porucha, která má podobu chronické a prohlubující se intoxikace organismu. Jejími projevy jsou: bolesti hlavy, snadná unavitelnost a malátnost, nervozita, deprese, bolesti v oblasti krční nebo bederní páteře, bolesti kloubů, šlach a vazů, poruchy spánku, poruchy trávení, žlučníkové obtíže, nadváha, kolísavé zvyšování krevního tlaku, vznik varixů, hemoroidů, změna výrazu obličeje s rychlou tvorbou vrásek (známky destruktivního působení homocysteinu na vazivová vlákna v kůži) a další nitrobuněčné změny, které vyúsťují ve vznik nádorového onemocnění nebo aterosklerózu tepen končící mozkovou příhodou nebo srdečním infarktem. Přítomnost ohrožení silně naznačuje obezita soustředěná v oblasti pasu a hýždí. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI HOMOCYSTEIN Mnohaletý světový výzkum civilizačních chorob prokázal, že velká skupina zdravotních problémů má příčinu v nitrobuněčné metabolické poruše, při které vzniká v nadměrném množství toxická látka homocystein. Homocystein je mezičlánek důležitého biochemického cyklu lidského nitrobuněčného metabolismu, jehož úkolem je dodávat nenahraditelné látky pro chemické procesy v buňkách, podmiňující udržení života. Na těchto pochodech se podílí několik enzymů (viz oddíl Jak pracuje naše tělo). Při genetické poruše některého z nich nebo při poruše buněčného metabolismu není homocystein normálně zpracováván, hromadí se v plazmě (hyperhomocysteinémie) a je vylučován močí (homocysteinurie). Homocystein je značně toxický a chemicky agresivní. Normální 12 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 13

8 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI VOLNÉ RADIKÁLY Volné radikály jsou sloučeniny kyslíku vznikající jako vedlejší produkty buněčného metabolismu. Přirozeným protivníkem a protiváhou volných radikálů jsou antioxidanty. Náš organizmus umí volné radikály využívat a potřebuje je. Např. krvinky bílé řady obsahují hodně volných radikálů, jimiž zabíjí mikroorganismy, kvasinky, parazity či nádorové buňky. Kostní buňky jejich pomocí přetvářejí (remodelují) kost a volné radikály též umožňují oplodnění vajíčka. Vzájemné ovlivňování a rovnováha volných radikálů s antioxidanty udržuje žádoucí stav organismu. Volných radikálů v přírodě vlivem znečištění prostředí neustále přibývá a dochází tak k narušování rovnováhy mezi nimi a antioxidanty. Převaha volných radikálů nad antioxidanty se nazývá oxidační stres. Vlivem silného oxidačního stresu dochází k úbytku antioxidantů a volné radikály pak poškozují DNA v buňkách. Tím významně přispívají ke vzniku a průběhu diabetu, podporují stárnutí, vznik očních chorob (např. šedého zákalu), vzniku zánětů, nádorů, řady plicních, kožních a neurodegenerativních chorob (např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba), poruch imunity, podporují virové infekce, mají význam u některých intoxikací, podílí se na revmatickém zánětu kloubů, spolupůsobí u eklampsie, způsobují mužskou neplodnost. Volné radikály vznikají po intenzivní námaze (např. u sportovců) a také v reperfúzní fázi po ischémii (obnovení průtoku krve), což má význam u transplantací nebo infarktu myokardu. Nejčastějšími onemocněními, u kterých hrají volné radikály významnou roli, jsou ateroskleróza a vznik karcinomů (rakovina). OBECNÉ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI (Tato doporučení jsou v souladu se stanovisky České společnosti pro aterosklerózu a České společnosti pro hypertenzi) 1. Redukujte nadváhu 2. Konzumujte zdravější stravu 3. Zanechte kouření 4. Zvyšte fyzickou aktivitu 5. Dosáhněte správného krevního tlaku Uvedené změny životního stylu mohou předejít nutnosti celoživotní léčby. Jako prevence infarktu doporučujeme udržování následujících hodnot: Celkový cholesterol: pod 5 mmol/l LDL-cholesterol: pod 3 mmol/l HDL-cholesterol: nad 1 mmol/l triglyceridy: pod 1,7 mmol/l krevní tlak: pod 140/90 Zeptejte se na své hodnoty svého ošetřujícího lékaře. Vyskytuje-li se u někoho více rizikových faktorů současně, jejich účinek se nesčítá, ale násobí. Například člověk s celkovým cholesterolem v krvi nad 6,2 mmol/l a dolní hodnotou krevního tlaku nad 90 má riziko 14 vyšší než jedinec s normálním cholesterolem a tlakem. Při vyloučení některého z rizikových faktorů se prognóza významně zlepšuje. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI 1. NADVÁHA Existuje několik způsobů, jak se nadváhy zbavit. Řadí se mezi ně postupy účinné, avšak zdraví škodlivé tak i postupy, které jsou naprosto v souladu s potřebami našeho těla. Nadváhu pomáhají omezit skupiny léků snižující chuť k jídlu (dochází však k jo-jo efektu a nemohou být užívány stále), psychoterapie, diety, chirurgická léčba (odstranění tuku, liposukce, bandáž žaludku) atd. 14 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 15

9 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Avšak jediným spolehlivým, zdravotně nezávadným a trvalým způsobem jak se obezity zbavit, je dosažení optimální hmotnosti správnou a vyváženou výživou a dostatkem pohybu. Více v kapitole Nadváha str. XY 2. VOLBA ZDRAVĚJŠÍ STRAVY A ZMĚNA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ Je prokázaný význam správné výživy ve vztahu k redukci tělesné hmotnosti, snižování krevního tlaku, koncentraci cholesterolu, ke kontrole glykémie při diabetu a ke snížení pohotovosti k trombóze. Dietní doporučení je nutno chápat jako nezbytnou součást celkové léčby. Mimořádně důležitá je zde role rodiny; zejména pak osoby zodpovídající za nákup a přípravu stravy. Riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) a dalších aterosklerotických onemocnění souvisí s řadou dietních faktorů. Za hlavní cíle ovlivnění dietních návyků u nemocných s kardiovskulárním onemocněním lze považovat: snížení celkového příjmu tuků na < 30 % celkového energetického příjmu, podílu nasycených tuků na < 1/3 celkového příjmu tuků a příjmu cholesterolu na < 300 mg/den snížení podílu nasycených tuků v potravě (máslo, sádlo) jejich částečným nahrazením mono- a poly-nenasycenými tuky z rostlinných zdrojů (margaríny, olivový, řepkový olej) a mořských živočichů a komplexními sacharidy zvýšení příjmu čerstvé zeleniny a ovoce (alespoň 500 g denně) a cereálií snížení celkového kalorického příjmu v případě potřeby snížení tělesné hmotnosti snížení příjmu kuchyňské soli (ne více než 5 6 g denně) v případě zvýšení krevního tlaku snížení příjmu alkoholu v případě zvýšení krevního tlaku, zvýšených koncentrací triglyceridů a u obézních jedinců Ze změny stravovacích zvyklostí mohou profi tovat zejména pacienti s hypertenzí, s diabetem, s hypercholesterolémií nebo jinými formami dyslipidémií. Je třeba zdůraznit, že pokud po koronární příhodě nepřestanete kouřit, máte dvojnásobné riziko opakování a vyšší úmrtnost (o %). Pokud přestáváte kouřit, je třeba dodržovat doporučení z hlediska redukce energetického příjmu a zvýšení energetického výdeje tak, aby se zabránilo podstatnému vzestupu tělesné hmotnosti. 4. ZVÝŠENÍ FYZICKÉ AKTIVITY Sehrává významnou roli v kontrole tělesné hmotnosti i v příznivém ovlivnění ostatních rizikových faktorů. Doporučují se zejména aerobní (vytrvalostní) aktivity jako je například chůze, plavání, jogging nebo cyklistika po dobu minut čtyřikrát až pětkrát týdně. Fyzická aktivita přispívá k pocitu životní pohody a zdraví. Tréninkové programy je třeba upravit vzhledem k věku, stavu kardiovaskulárního systému, výchozí tělesné kondici a zájmům jednotlivce. Fyzická aktivita pomáhá snižovat nadměrnou tělesnou hmotnost, zvyšovat hladinu hodného HDL-cholesterolu, snižovat hladinu triglyceridů a snižovat náchylnost k trombóze. 5. SPRÁVNÝ KREVNÍ TLAK Klinické studie s léčbou hypertenze přesvědčivě prokázaly, že lze podstatně snížit rizika související s vyšším krevním tlakem, zejména cévních mozkových příhod, ale i ICHS a srdečního selhání. Za ideální se považují hodnoty nižší než 140/90 mmhg. U mladších osob, pacientů s diabetem a nemocných s postižením ledvin mohou být cílové hodnoty stanoveny dokonce ještě níže. Cílem léčby hypertenze u pacientů s ICHS jsou hodnoty trvale nižší než 140/90 mmhg. Cílové hodnoty krevního tlaku pro diabetiky jsou < 130/85 mmhg. Pokud těchto hodnot nelze dosáhnout pouhými změnami životního stylu, je třeba zahájit léčbu. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Vhodná dietní opatření mohou příznivě ovlivnit všechny uvedené rizikové faktory a oddálit či omezit nutnost braní léků. 3. ZANECHÁNÍ KOUŘENÍ Vliv kouření na zkrácení průměrné délky života je zásadní a je dostatečně prokázán. Samotné kouření zdvojnásobuje riziko infarktu! I jedna cigareta denně zvyšuje riziko téměř na dvojnásobek! 16 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 17

10 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI S ohledem na výše uvedené jsme sestavili tři programy, které podpoří léčbu onemocnění souvisejících s kardiovaskulárními problémy a představují účinnou prevenci při jejich předcházení. Naši Autorizovaní poradci Vám mohou dát mnoho dalších tipů. Pokud se stanete naším Preferovaným klientem, budete dostávat tyto tipy přímo od naší společnosti. MINIMÁLNÍ PROGRAM Přípravek InCardio InCardio představuje účinnou pomoc při léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocněních. Při vývoji přípravku InCardio jsme se soustředili na 4 základní oblasti pomoci: 1. Zvýšení příjmu vitamínů B 6, B 12 a kyseliny listové ve správném poměru. Klinické studie ukazují, že právě tyto látky hrají klíčovou roli při ochraně kardiovaskulárního systému. 2. Ovlivnění metabolismu lipidů (tuků) tak, aby se nesrážely v cévách. Dosahujeme toho pomocí resveratrolu obsaženém ve slupkách červených hroznů. 3. Dosažení optimálního poměru draslíku a hořčíku. Tento bod je zcela klíčový. Právě optimální poměr draslíku a hořčíku hraje klíčovou roli při ochraně srdečního svalu. 4. Obsah aktivních látek skořice ZÁKLADNÍ PROGRAM InCardio + InPure Produkt InPure je charakteristickým působením na celkové vyčištění organismu. Napomáhá přípravku InCardio lépe se vstřebávat a lépe fungovat. Zlepšuje imunitní systém a celkově prospívá kondici. Doporučené používání Denně 1 tableta InCardio a 2 tablety InPure (ráno-večer), zapít vodou nebo rozpustit v ústech. Doporučená MOC: 980 Kč KOMPLEXNÍ PROGRAM InCardio + InPure + Family In Výživa organismu je zcela klíčová při předcházení onemocnění a správné funkci orgánů. Family In představuje zdravé jídlo s vyváženým složením bílkovin, sacharidů a ideálně vyváženými denními doporučenými dávkami vitamínů a minerálů s oceněnou složkou PinnoThin pro omezení chuti na sladké (pro ty, kteří chtějí snížit váhu) Doporučené používání Denně 1 tableta InCardio a 2 tablety InPure (ráno-večer), zapít vodou nebo rozpustit v ústech. Nahradit 1 denní jídlo přípravkem Family In Doporučená MOC: Kč POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Skořice je prokázané antidiabetikum, snižuje krevní tlak a zlepšuje trávení. Má výrazný antimikrobiální efekt. Naši klienti nám udávají další pozitivní výsledky při používání přípravku InCardio : snížení bolestivosti a dokonce mizení křečových žil a prevenci určitých typů migrén (a pozitivní účinek i při samotné migréně). Doporučené používání Doporučeno používat min. 90 dní 1 tabletu denně, zapít vodou nebo rozpustit v ústech. Doporučená MOC: 490 Kč 18 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 19

11 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI VYJÁDŘENÍ LÉKAŘŮ A ZKUŠENOSTI KLIENTŮ Pracoval jsem na pooperačním oddělení na kardiochirurgii v IKEMu, kde se pomocí srdeční operace (bypassu) léčili lidé s pokročilým stádiem aterosklerózy. Jsem nesmírně rád, že existuje preparát InCardio, který díky svému komplexnímu slo žení může: 1) zásadně ovlivnit rizikové faktory rozvoje aterosklerózy 2) zabránit rozvoji aterosklerózy a jejích komplikací 3) předcházet vzniku srdečních chorob a tím umožnit řadě lidí, aby se vyhnuli nesmírně náročné a drahé srdeční operaci a prodloužili si život. MUDr. Ondřej Nývlt TRÁPÍ VÁS POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM A 2 Homocystein (Hcy) vzniká ve všech našich buňkách a po splnění životně důležitých úkolů se má přeměňovat ve zdraví neškodící látky. Sám o sobě je totiž toxický a jeho nebezpečnost narůstá se zvyšováním jeho hladiny v krvi: pak poškozuje enzymy, vazivo, činnost nervového systému a v organismu vyvolává stav, který usnadňuje vznik nádorů. Vyjmenovaná poškození jsou součástí mechanizmů, které dále vedou k infarktu, mozkové příhodě, Alzheimerově chorobě, Crohnově nemoci, osteoporóze, únavovému syndromu a k dalším nemocem, které řadíme k civilizačním. Pro udržení nízké hladiny homocysteinu je nezbytný dostatečný přísun vitamínů: kyseliny listové, B 6 a B 12, které se musí dostat nejen do žaludku, ale až do buněk. O tom, že překážek v cestě není příliš je dobré se přesvědčit dvojím vyšetřením hladiny homocysteinu. S rozvojem potravinářského průmyslu a zemědělství klesá přirozené množství těchto vitamínů v potravinách. Úměrně k tomu stoupal v posledních padesáti letech výskyt infarktů a dalších onemocnění srdce a cév, stejně jako počet nádorových onemocnění a ostatních civilizačních chorob. MUDr. Karel Erben 1. více-prezident Svazu pacientů 20 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 21

12 TRÁVICÍ SYSTÉM Tlusté střevo má za úkol vstřebávat sůl a vodu a transportovat odpadní látky z těla. Jídlo obvykle úplně strávíme během 24 hodin. V žaludku zůstává potrava 3 5 hodin. V tenkém střevu více než 6 hodin, 6 7 hodin v tlustém střevu a v konečníku a dříve než je zbytek potravy vyloučen jako stolice (pevný odpad), uplyne dalších 6 7 hodin. Každý člověk je na povrchu sliznic osídlen velkým množstvím mikroorganismů, které žijí s lidským organizmem v souladu. Na osídlení trávicího traktu člověka těmito přátelskými mikroby závisí tvorba vitamínů (např.vitamín K, vitamíny řady B), vstřebávání vápníku a pravděpodobně i výskyt některých civilizačních nemocí. Pokud dojde k úbytku těchto přátelských mikrobů, např. vlivem užívání antibiotik (ATB), dojde i k poruchám trávení a vstřebávání. Při detoxikaci je potřebné tuto běžnou přátelskou mikrobní fl óru obnovit. POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM STAVBA A FUNKCE Trávicí systém neboli gastrointestinální trakt (GIT) je zodpovědný za trávení. Trávení je proces, při kterém se potrava chemicky rozkládá v žaludku a ve střevech pomocí kyselin a trávicích enzymů na látky, které se mohou vstřebat a které pak tělo využívá k tvorbě energie, k růstu a k obnově. Trávicí systém začíná ústy a poté se dostává skrz jícen do žaludku. Žaludek je svalnatý vak ve tvaru velkého písmene J, který vylučuje žaludeční šťávy pepsin (enzym, který zpracovává bílkoviny) a dále kyselinu chlorovodíkovou (HCl). Tyto dvě látky sterilizují potravu a poskytují kyselé prostředí. Jídlo se v žaludku zpracovává 3 5 hodin. Maso i několikanásobně déle. Dále obsah žaludku pokračuje do dvanáctníku. Dvanáctník uvolňuje velké množství hlenu, který jej chrání před poškozením kyselinou a enzymy. Enzymy do dvanáctníku uvolňuje slinivka břišní (viz oddíl 6. cukrovka a potíže se slinivkou břišní) ve formě trávicích šťáv. Žlučník uvolňuje žluč, která se tvoří v játrech a je nezbytná pro trávení tuků. Množství šťáv určuje kyselost střevního obsahu. Částečně rozložená potrava postupně odchází do dalších částí tenkého střeva, lačníku a kyčelníku. Vnitřní část tenkého střeva je speciálně přizpůsobena na vstřebávání živin. Celý vnitřní povrch tvoří jemné prstovité výběžky (klky), na jejichž povrchu jsou ještě menší výběžky (mikroklky), které tvoří tzv. kartáčový lem s řasinkami. Živiny se vstřebávají do krve a putují na zpracování do jater. Játra jsou největší orgán našeho těla. Svou činností se játra zahřívají a pomáhají udržovat vnitřní teplo. Mají dvě životně důležité funkce: vytváření nových chemických látek z dodaných živin (zejména bílkovin, které jsou důležité pro obnovu a tvorbu buněk, pro tvorbu hormonů a enzymů) a neutralizaci jedů a odpadů (viz oddíl Čištění organismu). Pokud přijmeme více potravy než tělo potřebuje, mění ji játra na cukr (glykogen) a ukládají ho. Ukládají také některé vitamíny a železo. Pomáhají tělu zbavovat se jedů (detoxikace) a čistí krev odstraňováním mrtvých červených krvinek. Odpad z jater je odebírán ledvinami a vyloučen do moče nebo je vyloučen do žluči a odstraněn střevem. Játry vyrobená žluč se shromažďuje ve žlučníku a pomáhá rozkládat tuky. Některé tukové složky potravy se vstřebávají do lymfatického systému. Většina vody a odpadní látky pokračují do tlustého střeva. Probiotika jsou přípravky, které obsahují živé mikroorganismy. Tito mikrobi mají prokazatelně pozitivní účinek na lidské zdraví, byly prokázáni v trávicím traktu člověka a byla prokázána zřejmá souvislost s ovlivněním zdravotního stavu. Prebiotika jsou látky, které slouží jako potrava bakteriím, které pozitivně ovlivňují zdraví člověka, jak probiotickým, tak tělu vlastním. Jedná se nejčastěji o složité sacharidy (oligoa polysacharidy), které nejsou rozloženy a vstřebávány v lidském tenkém střevě. Rozpustná vláknina je jedním z příkladů prebiotik. Symbiotika obsahují kombinaci probiotik a prebiotik. POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM 22 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 23

13 POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY PÁLENÍ ŽÁHY Pálení žáhy je nejčastějším příznakem refl uxní choroby jícnu, při které se dostává kyselý obsah žaludku zpět do jícnu, někdy až do úst. Dostavuje se obvykle po jídle, po ulehnutí nebo při předklonu (brániční kýla). Ukazuje na poruchu funkce dolního svěrače jícnu a může být spojen s poruchou vyprazdňování žaludku. Příčinou bývá překyselení žaludku, nejčastěji při dietní chybě, pomalé vyprazdňování žaludku při nadměrné konzumaci zejména masných a tučných jídel nebo nedostatek příjmu neutralizujících látek, např. vlákniny. Pálení žáhy bývá časté v těhotenství, kdy zvětšená děloha vytlačuje žaludek nahoru. Podobným mechanismem působí obtíže i obezita. Obecným řešením je spát se zvýšenou hlavou, vyhýbat se silným dráždidlům sekrece kyseliny (např. káva, alkohol), vyhýbat se určitým lékům (některé léky proti bolesti), určitým pokrmům (přemíra masa, tuků a čokolády) a nekouřit. Naopak zařadit do jídelníčku potraviny, které neutralizují žaludeční šťávy (např. vláknina, mléčné výrobky, lehce stravitelné bílkoviny). Lze podávat antacida (léky k neutralizaci žaludeční šťávy) či další léky. Podávání léků je však nutné konzultovat s lékařem. Ve většině případů je však úprava životosprávy dostačující a vede k potlačení příznaků. ZÁNĚT ŽALUDKU (GASTRITIDA) Povrchové poškození žaludeční sliznice vzniká často ze stresu. Když člověk prožívá při jídle stres, polyká velké kusy. Naruší se enzymatická, hlenotvorná a peristaltická aktivita žaludku. Žaludek se málo pohybuje a potrava v něm zůstává dlouho ležet, aniž by byla rozmělňována. Nefunguje vylučování trávicích šťáv a ochranného hlenu, který má chránit sliznici žaludku před účinkem kyseliny chlorovodíkové. Objeví se typický soubor příznaků: pocity těžkosti, plnosti či tlaku v žaludku, pálení žáhy, říhání, bolest v levém podžebří. Když se tyto příznaky ozývají často, není již daleko k žaludečnímu vředu. Mechanismus vzniku duodenálních vředů (vředů dvanáctníku) je obdobný. Příčiny žaludečního a duodenálního vředu se mohou lišit. ŽALUDEČNÍ VŘEDY Žaludeční vředy se vyskytují v pozdějším věku, nebývají spojeny se zvýšenou produkcí kyseliny a často bývají vyvolány užíváním léků. Bývá palčivá úporná bolest, případně doprovázená pocitem hladu, která většinou mizí po antacidech nebo po mléce. Jídlo však bolest spíše vyvolává než tlumí. VŘEDY DVANÁCTNÍKU (DUODENÁLNÍ) Duodenální vředy vždy provázejí chronické gastritidy, často s výskytem spirálovitého mikroba Helicobacter pylori. Bolest se většinou objevuje dopoledne, mírní se příjmem potravy a vrací se za 2 3 hodiny po jídle. Časté jsou noční bolesti. Potíže mohou přetrvávat několik týdnů a poté bez léčby zmizet, ale často se vrací, obvykle na jaře a na podzim a při zvýšeném stresu. Nejdůležitější je snížit kyselost v žaludku a snížit míru stresu. Je důležité vynechat jídla, která působí potíže (ovocné džusy, kořeněná a tučná jídla, pepř, káva, alkohol). Důležité je nekouřit. Vyhýbat se užívání určitých léků (některé léky proti bolesti) Zařadit do jídelníčku potraviny, které neutralizují žaludeční šťávy (např. vláknina, mléčné výrobky, lehce stravitelné bílkoviny). Jíst častěji menší porce. Lze podávat antacida (léky k neutralizaci žaludeční šťávy) či další léky. Podávání léků je však nutné konzultovat s lékařem. ŽLUČOVÉ KAMENY S problematikou žlučových kamenů souvisí většina onemocnění žlučových cest. Potíže jsou častější u žen a výskyt stoupá s věkem. Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost výskytu žlučových kamenů, patří obezita (viz oddíl 3. Nadváha), stravovací návyky západního světa a genetická zátěž. Hlavní součást většiny žlučových kamenů je cholesterol (viz oddíl 1. potíže se srdcem a/nebo cévami), který je nerozpustný ve vodě. Ve žluči je cholesterol rozpustný díky žlučovým kyselinám. Při nadbytku cholesterolu a při zadržování žluči ve žlučníku (např. dlouhé přestávky mezi jídly) se účinkem specifi ckých bílkovin a slizničního hlenu začínají tvořit drobné krystaly, budoucí zárodky kamenů. Na tento základ se postupně nabaluje další hmota. Existují 3 různé druhy žlučových kmenů: nejčastější jsou smíšené (obsahují směs zeleného žlučového barviva a cholesterolu), vyvíjejí se ve shlucích a jsou drobné; cholesterolové kameny se skládají převážně z cholesterolu, bývají 1 2, ale velké (až 1,5 cm); pigmen- POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM 24 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 25

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

BETAVIT [Novinka] Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betavitu. Energetická charakteristika

BETAVIT [Novinka] Klíčová slova» detoxikace» překyselení» krev» ledviny, játra» imunita» mozek» kůže. Použití Betavitu. Energetická charakteristika Stop jarní únavě! ZELENÉ POTRAVINY Zelené potraviny získávají v poslední době na oblibě. A není se čemu divit. Potraviny, které se dostávají na náš stůl, jsou ve většině případů nějakým způsobem chemicky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Příčina Smrtí ve Světě

Příčina Smrtí ve Světě Příčina Smrtí ve Světě Sebevrařda MVA Vrařda Játra Venkovní Dýchací Mrtvice Infekce Zažívání Kardiovaskulární Rakovi na Data: World Health Organization PROČ SE O TO ZAJÍMAT? DNES SE TO TÝKÁ 5TI VĚCÍ Srdce

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl Člověk a zdravý životní styl 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Integrovaná Brno, Šmahova střední 110 škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova 110, 627 110 00 Brno Interaktivní metody zdokonalující

Více

Chronická ischemická choroba dolních končetin

Chronická ischemická choroba dolních končetin Chronická ischemická choroba dolních končetin je onemocnění postihující tepny. Průsvit tepen se zužuje a může dojít, až k jejich postupnému uzávěru. Následkem tohoto procesu, je ischemie neboli nedokrevnost,

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání

www.zlinskedumy.cz STRAVOVÁNÍ - DIETY Odborné učiliště Kelč Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání STRAVOVÁNÍ - DIETY Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel

CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel Herbamedicus, s.r.o. CELLULITIS účinně proti celulitidě konečně!!! gel unikátní masážní přípravek pro účinné odbourávání podkožního tuku, zvýšení pevnosti a pružnosti pokožky a proti klinickým projevům

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Mochna husí nať řezaná

Mochna husí nať řezaná Mochna husí nať řezaná Droga působí zejména na hladké svalstvo, uvolňuje křeče, působí protizánětlivě a svíravě. Dle J.A.Zentricha ji zle použít proti křečím, při kolikových bolestech či krvavých průjmech,

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Čekanka nať řezaná. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Čekanka nať řezaná Čekanka obsahuje glykosidickou hořčinu intybin (reguluje činnost trávící soustavy a ovlivňuje činnost jater, slinivky a krevní soustavy), dále inulin (15 až 20%, podle některých zdrojů

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více