Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha zdraví. Informace pro klienty a partnery"

Transkript

1 Kniha zdraví Informace pro klienty a partnery

2 POTÍŽE ÚVOD SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví 3

3 A A TRÁPÍ VÁS POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI 1 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 5

4 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM STAVBA A FUNKCE Srdečně-cévní (kardiovaskulární) neboli oběhový systém se skládá ze srdce a krevních cév tepen, žil a kapilár. Srdce (Obrázek 1) je svalová pumpa, která pracuje nepřetržitě po celý život a je zodpovědná za rozvod krve do celého těla. Tluče spolehlivě s frekvencí úderů za den a za 24 hodin přečerpá litrů krve. Během fyzické námahy svou činnost zrychluje, v klidu naopak zpomaluje, nikdy však nepřestává pracovat. Po celý náš život, ať trvá jakkoliv dlouho, provádí více jak jeden úder za sekundu. ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY Kardiovaskulární systém má ohromující odolnost a výdrž. Je-li však kardiovaskulární systém ohrožen např. zužováním cév způsobeným aterosklerózou, může dojít bez předchozích zjevných příznaků k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici nejčastějším příčinám úmrtí v moderním světě. Na 10 úmrtí připadne téměř 6 úmrtí právě na nemoci tohoto systému (Graf 1: Příčiny úmrtí). Nemocemi kardiovaskulárního systému jsou: hypertenze (vysoký krevní tlak), ateroskleróza a její důsledky ischemická choroba srdeční (ICHS) = angína pectoris a/nebo infarkt myokardu (včetně následného srdečního selhání nebo poruch srdečního rytmu = arytmií), ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) a mozková mrtvice. 28 % 16 % 56 % kardiovaskulární problémy novotvary (rakovina) ostatní POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Graf 1: Příčiny úmrtí HYPERTENZE (VYSOKÝ KREVNÍ TLAK) Vysoký krevní tlak necítíme a právě nepřítomnost fyzických příznaků činí hypertenzi mimořádně nebezpečnou. Poškozuje výstelku tepen endotel a zbavuje jej schopnosti produkovat oxid dusnatý, který za správného fungování rozšiřuje krevní cévy a tím snižuje tlak. Postupem času dochází k zánětu tepen a tvorbě aterosklerotických plátů, které dále snižují průměr cév a brání plnému průtoku krve řečištěm. Tím se k důležitým orgánům dostane méně okysličené krve a důsledkem bývá angína pectoris, mozková mrtvice, zvětšení srdce nebo infarkt myokardu. Hypertenze může být také příčinou selhání ledvin. Ne nadarmo se vysokému nebo kolísavému tlaku říká tichý zabiják. Hypertenzí trpí v České republice % obyvatel starších 18 let. Obr. 1 Obr. 2 6 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 7

5 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Hodnoty krevního tlaku jsou uvedeny v Tabulce č. 1. Krevní tlak (mm/hg) Optimální Normální Hraniční Hypertenze Systolický tlak (max. hodnota) pod a vyšší Diastolický tlak (min. hodnota) pod a vyšší Systolický tlak je vyjádření síly působící na stěny tepen v momentě, kdy se srdce stahuje, aby vypudilo okysličenou krev. Diastolický tlak je tlak na stěny tepen v momentě, kdy se srdce uvolní mezi jednotlivými stahy a plní se neokysličenou krví. KOLÍSAVÝ KREVNÍ TLAK Příčiny kolísavého krevního tlaku jsou obdobné jako u vysokého krevního tlaku, ale pro kardiovaskulární systém představuje kolísavý krevní tlak dokonce ještě vyšší riziko. V krevním řečišti dochází k větším tlakovým rázům a riziko, že se utrhne krevní sraženina je daleko vyšší. ATEROSKLERÓZA Ve zdravém a mladém těle jsou cévy pružné a jejich vnitřní průměr je asi 3 mm. Jejich výstelka (endotel) umožňuje plynulé proudění krve. Narušený a nezdravý endotel připomíná suchý zip, který zachytává všechny nečistoty z proudící krve. V důsledku usazování nečistot na hladkých vnitřních stěnách cév dochází k tvorbě aterosklerotických plátů. Pláty vznikají hromaděním zlého cholesterolu (LDL) v cévní stěně a obsahují rovněž buněčný odpad, vápník a fi brin - látku podporující tvorbu krevních sraženin. Tento proces se nazývá arterioskleróza nebo lidově kornatění tepen. Pláty se postupně zvětšují a stávají se křehčími, mohou se zlomit, prasknout nebo oddělit od stěny cévy. Tělo pak reaguje jako na každé jiné poranění, tj. obalí tento úlomek krevní sraženinou. Když se tato sraženina dostane do krevního oběhu, dochází k částečnému nebo k úplnému zablokování průtoku krve k srdci, mozku nebo jinému důležitému orgánu. V konečném důsledku může dojít k těmto poruchám nebo selháním: Angína pectoris Když se v cévách nahromadí mnoho nečistot, srdce přestane dostávat z krve dostatečné množství kyslíku a dochází k záchvatům angíny pectoris, které se projevují bolestí za hrudní kostí, a to většinou při tělesné námaze, kdy srdce musí pracovat intenzivněji a potřebuje více okysličené krve. Pokud mezi Vašimi nejbližšími příbuznými jsou osoby s předčasným vznikem ischemické choroby srdeční (u mužů ve věku pod 55, u žen pod 65 let), máte zvýšené riziko rozvoje ICHS. Infarkt myokardu (srdeční infarkt) Když krevní sraženina doputuje do koronární tepny a ucpe jí, brání přísunu kyslíku k srdci, blokuje výživu srdečních buněk a nastává infarkt myokardu (myokard = srdeční sval, infarkt = odumření tkáně v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku a živin). K infarktu myokardu nemusí vždy dojít jenom vinou krevní sraženiny. Dalšími faktory může být nadměrná tvorba plátů (tj. cévu ucpe samotná tloušťka plátu) nebo přechodné a náhlé smrštění cévy, tzv. vazospasmus, který brání průtoku krve (může nastat při silném stresu či vzrušení). Bez přísunu okysličené krve začne srdeční tkáň hladovět a odumírá. Ať je mechanismus poškození srdce jakýkoliv, výsledek je bohužel vždy stejný Mozková mrtvice Srdeční infarkt a mozková mrtvice mají stejný spouštěcí mechanismus, a tím je krevní sraženina, která se při mozkové mrtvici dostane do cév zásobujících mozek. Krevní sraženiny nejčastěji vznikají v krčních tepnách a pronikají s krví dále k mozku a brání jeho okysličování. Výsledkem je poškození mozku s ochrnutím části těla nebo smrt. Postihuje především starší pacienty. Příznaky se liší podle toho, která oblast mozku je postižena. Mezi nejčastější příznaky patří ztráta vědomí, ztráta citlivosti některých částí těla, ztráta hybnosti končetin, poškození mimiky obličeje a další. Rozsah postižení je různý. Změny mohou být i nevratné. Mírnějším projevem bývá takzvaná tranzitorní ischemická ataka, která se projeví chvilkovým bezvědomím a žádnými, případně rychle se upravujícími změnami hybnosti, řeči či cítění. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Ischemická choroba dolních končetin Je onemocnění tepen dolních končetin. Zpočátku změny na tepnách nepůsobí subjektivní obtíže. Později se dostavuje bolest při námaze, která donutí přerušit aktivitu např. chůzi. Bolest trvá 1 2 minuty a je lokalizována nejčastěji do lýtka. Problémy se postupně zhoršují a bolest se objevuje i v klidu, zprvu jen v noci, později i ve dne. Končetina je studená, mizí ochlupení, často nacházíme plísňové postižení nohou. Dlouhodobá 8 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 9

6 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI nedokrevnost vede ke vzniku kožních defektů, které se špatně hojí. V případě úplného tepenného uzávěru je dolní končetina ohrožena gangrénou odúmrtí tkáně s následnou infekcí. Tento stav často končí částečnou amputací končetiny. Postup vzniku aterosklerotických plátů v našich cévách ukazují následující obrázky: V úvodní fázi rozvoje aterosklerózy vede zvýšená hladina cholesterolu ke vzniku tzv. tukových proužků (malé usazeniny tuků v cévní stěně). Jejich postupným zvětšováním a spojováním vznikají tzv. ateromy, které na rozdíl od tukových proužků už často vedou i ke zúžení vnitřního průsvitu tepny. PŘÍČINY VZNIKU KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Naše tělo můžeme přirovnat k chemické továrně, ve které trvale probíhají chemické procesy. Jejich výsledkem je jednak využití živin a jednak vyloučení odpadních látek (toxinů). V našem těle jsou orgány, které mají za úkol odpad vylučovat. Pokud je však odpadu příliš mnoho, začíná se v těle hromadit. Škála odpadních látek je velmi široká, ale v podstatě jsou tři, které mají největší vliv na kardiovaskulární onemocnění: cholesterol homocystein volné radikály CHOLESTEROL Cholesterol je zapotřebí k tvorbě buněčných membrán, při tvorbě pohlavních a steroidních hormonů, k tvorbě žluči, k přeměně vitamínu D, k tvorbě obalu nervů a dalším funkcím. Každá buňka je schopna jej vytvářet, zvláště pak buňky jater, nadledvinek, kůže, zažívacího traktu, pohlavních orgánů a aorty. Játra produkují asi 1 g cholesterolu denně, zatímco ze stravy naše tělo dostane jen asi 0,3 g. Jíme-li méně cholesterolu, játra zvýší jeho produkci až osminásobně. Nadměrné množství cholesterolu v naší krvi je však jednou z nejhlavnějších příčin vzniku civilizačních nemocí kardiovaskulárního systému. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Ateromy se mohou dále zvětšovat, v jejich okolí se zmnoží hladké svalové buňky a vazivo a vzniknou tzv. fibroateromy. Ty mohou poměrně výrazně zužovat artérie a způsobovat např. ostrou bolest v hrudníku (angína pectoris). RIZIKOVÉ FAKTORY Zásadním rizikovým faktorem je nevhodná strava. Konzumujeme málo živin, které pomáhají při látkové přeměně (metabolismu) cholesterolu v játrech. Dalšími rizikovými faktory při zvýšené hladině cholesterolu v krvi a výskytu aterosklerózy jsou kouření, nedostatek pohybu, stres, nadváha, vysoký tlak (hypertenze) a cukrovka (diabetes mellitus). Po určité době může v místě zúžené artérie dojít k prasknutí fibroateromu a k vytvoření krevní sraženiny, která cévu částečně nebo úplně uzavře. Tím dojde ke zhoršení nebo úplnému zablokování přítoku krve do některého orgánu. Je-li tímto orgánem srdce, vzniká srdeční infarkt. Je-li jím mozek, vznikne mozková mrtvice. Jak prokazují četné klinické studie, lze dosáhnout podstatného snížení rizika ischemické choroby srdeční snížením hladiny cholesterolu. 10 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 11

7 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Cholesterol je transportován krví ve formě lipoproteinů k buňkám a tkáním, které ho potřebují. Lipoproteiny jsou částice složené z tuků (lipidů) a bílkovin (proteinů) a jsou rozpustné ve vodě. Liší se velikostí, složením, hustotou a také svou nebezpečností. Lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL zlý cholesterol ) přenášejí asi 80 % cholesterolu, jsou velké a mají úzkou souvislost s ukládáním cholesterolu na cévních stěnách a s výskytem infarktů. Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL hodný cholesterol ) přenášejí asi 20 % cholesterolu, jsou malé a mají opačný efekt cholesterol odbourávají. Převážně jsou tvořeny lecitinem (cholin a inositol), který rozpouští cholesterol na drobné částečky, které potom mohou putovat i těmi nejmenšími cévami, aniž by je ucpávaly. Vyšší hladina HDL (lipoproteinů s vysokou hustotou) nebo lecitinu snižuje riziko aterosklerózy a dalších kardiovaskulárních chorob. Jaké jsou hladiny LDL cholesterolu ukazuje Tabulka č. 2. Optimální Téměř optimální Hraniční hodnota Vysoká Velmi vysoká Pod 100 mg/dl mg/dl mg/dl mg/dl 190 mg/dl a vyšší Pod 2,59 mmol/l 2,59 3,36 mmol/l 3,37 4,13 mmol/l 4,14 4,91 mmol/l 4,92 mmol/l a vyšší Doporučené hodnoty: Celkový cholesterol: pod 5 mmol/l LDL-cholesterol: pod 3 mmol/l HDL-cholesterol: nad 1 mmol/l Důležitý je tzv. aterogenní index, který vyjadřuje poměr mezi celkovou hladinou cholesterolu (součet LDL + HDL) a HDL. Optimální hodnota indexu je 3,5 5. Na snížení hladiny cholesterolu se běžně předepisují hypolipidemika (statiny), která však mohou mít celou řadu nežádoucích účinků. Navíc pokud neodstraníme příčinu potíží, je nutné brát tyto léky celoživotně. fyziologická hodnota se v lidském těle pohybuje v závislosti na pohlaví, věku a hmotnosti v rozmezí od 4 do 14,6 mikromolu/litr. (Některé prameny uvádějí rozpětí 6,26 15,1 mikromolu/litr). Jak vzniká zvýšená hladina homocysteinu Zvýšená hladina homocysteinu je podmíněna geneticky, hormonálně nebo toxickými vlivy. Nejzásadnější vliv však mají chyby ve výživě spojené s konzumací průmyslově vyráběných potravin. Otrava homocysteinem vzniká nenápadně, je dlouhodobá a až dosud zůstávala skrytá za chorobami, jež se považují za civilizační. Podle současných znalostí sem patří kromě infarktu myokardu a dalších cévních onemocnění také nádory, předčasné stárnutí, zánětlivá revmatická onemocnění kloubů, předčasné porody a potraty, některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců, deprese, demence včetně Alzheimerovy choroby a chronický únavový syndrom. Je pravděpodobné, že zvýšená hladina homocysteinu má vliv na zvýšený výskyt ekzémů, kožních alergií a u průduškového astmatu. Životnost homocysteinu je při správné funkci cyklu velice krátká. Zvýšením podílu živočišných bílkovin (konzumace masa), ze kterých homocystein vzniká a poklesem příjmu tří vitamínů B, kyseliny listové a B 12, které podmiňují jeho proměnu v neškodné látky, vzniká v metabolismu homocysteinu trvalá porucha, která má podobu chronické a prohlubující se intoxikace organismu. Jejími projevy jsou: bolesti hlavy, snadná unavitelnost a malátnost, nervozita, deprese, bolesti v oblasti krční nebo bederní páteře, bolesti kloubů, šlach a vazů, poruchy spánku, poruchy trávení, žlučníkové obtíže, nadváha, kolísavé zvyšování krevního tlaku, vznik varixů, hemoroidů, změna výrazu obličeje s rychlou tvorbou vrásek (známky destruktivního působení homocysteinu na vazivová vlákna v kůži) a další nitrobuněčné změny, které vyúsťují ve vznik nádorového onemocnění nebo aterosklerózu tepen končící mozkovou příhodou nebo srdečním infarktem. Přítomnost ohrožení silně naznačuje obezita soustředěná v oblasti pasu a hýždí. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI HOMOCYSTEIN Mnohaletý světový výzkum civilizačních chorob prokázal, že velká skupina zdravotních problémů má příčinu v nitrobuněčné metabolické poruše, při které vzniká v nadměrném množství toxická látka homocystein. Homocystein je mezičlánek důležitého biochemického cyklu lidského nitrobuněčného metabolismu, jehož úkolem je dodávat nenahraditelné látky pro chemické procesy v buňkách, podmiňující udržení života. Na těchto pochodech se podílí několik enzymů (viz oddíl Jak pracuje naše tělo). Při genetické poruše některého z nich nebo při poruše buněčného metabolismu není homocystein normálně zpracováván, hromadí se v plazmě (hyperhomocysteinémie) a je vylučován močí (homocysteinurie). Homocystein je značně toxický a chemicky agresivní. Normální 12 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 13

8 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI VOLNÉ RADIKÁLY Volné radikály jsou sloučeniny kyslíku vznikající jako vedlejší produkty buněčného metabolismu. Přirozeným protivníkem a protiváhou volných radikálů jsou antioxidanty. Náš organizmus umí volné radikály využívat a potřebuje je. Např. krvinky bílé řady obsahují hodně volných radikálů, jimiž zabíjí mikroorganismy, kvasinky, parazity či nádorové buňky. Kostní buňky jejich pomocí přetvářejí (remodelují) kost a volné radikály též umožňují oplodnění vajíčka. Vzájemné ovlivňování a rovnováha volných radikálů s antioxidanty udržuje žádoucí stav organismu. Volných radikálů v přírodě vlivem znečištění prostředí neustále přibývá a dochází tak k narušování rovnováhy mezi nimi a antioxidanty. Převaha volných radikálů nad antioxidanty se nazývá oxidační stres. Vlivem silného oxidačního stresu dochází k úbytku antioxidantů a volné radikály pak poškozují DNA v buňkách. Tím významně přispívají ke vzniku a průběhu diabetu, podporují stárnutí, vznik očních chorob (např. šedého zákalu), vzniku zánětů, nádorů, řady plicních, kožních a neurodegenerativních chorob (např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba), poruch imunity, podporují virové infekce, mají význam u některých intoxikací, podílí se na revmatickém zánětu kloubů, spolupůsobí u eklampsie, způsobují mužskou neplodnost. Volné radikály vznikají po intenzivní námaze (např. u sportovců) a také v reperfúzní fázi po ischémii (obnovení průtoku krve), což má význam u transplantací nebo infarktu myokardu. Nejčastějšími onemocněními, u kterých hrají volné radikály významnou roli, jsou ateroskleróza a vznik karcinomů (rakovina). OBECNÉ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI (Tato doporučení jsou v souladu se stanovisky České společnosti pro aterosklerózu a České společnosti pro hypertenzi) 1. Redukujte nadváhu 2. Konzumujte zdravější stravu 3. Zanechte kouření 4. Zvyšte fyzickou aktivitu 5. Dosáhněte správného krevního tlaku Uvedené změny životního stylu mohou předejít nutnosti celoživotní léčby. Jako prevence infarktu doporučujeme udržování následujících hodnot: Celkový cholesterol: pod 5 mmol/l LDL-cholesterol: pod 3 mmol/l HDL-cholesterol: nad 1 mmol/l triglyceridy: pod 1,7 mmol/l krevní tlak: pod 140/90 Zeptejte se na své hodnoty svého ošetřujícího lékaře. Vyskytuje-li se u někoho více rizikových faktorů současně, jejich účinek se nesčítá, ale násobí. Například člověk s celkovým cholesterolem v krvi nad 6,2 mmol/l a dolní hodnotou krevního tlaku nad 90 má riziko 14 vyšší než jedinec s normálním cholesterolem a tlakem. Při vyloučení některého z rizikových faktorů se prognóza významně zlepšuje. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI 1. NADVÁHA Existuje několik způsobů, jak se nadváhy zbavit. Řadí se mezi ně postupy účinné, avšak zdraví škodlivé tak i postupy, které jsou naprosto v souladu s potřebami našeho těla. Nadváhu pomáhají omezit skupiny léků snižující chuť k jídlu (dochází však k jo-jo efektu a nemohou být užívány stále), psychoterapie, diety, chirurgická léčba (odstranění tuku, liposukce, bandáž žaludku) atd. 14 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 15

9 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Avšak jediným spolehlivým, zdravotně nezávadným a trvalým způsobem jak se obezity zbavit, je dosažení optimální hmotnosti správnou a vyváženou výživou a dostatkem pohybu. Více v kapitole Nadváha str. XY 2. VOLBA ZDRAVĚJŠÍ STRAVY A ZMĚNA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ Je prokázaný význam správné výživy ve vztahu k redukci tělesné hmotnosti, snižování krevního tlaku, koncentraci cholesterolu, ke kontrole glykémie při diabetu a ke snížení pohotovosti k trombóze. Dietní doporučení je nutno chápat jako nezbytnou součást celkové léčby. Mimořádně důležitá je zde role rodiny; zejména pak osoby zodpovídající za nákup a přípravu stravy. Riziko ischemické choroby srdeční (ICHS) a dalších aterosklerotických onemocnění souvisí s řadou dietních faktorů. Za hlavní cíle ovlivnění dietních návyků u nemocných s kardiovskulárním onemocněním lze považovat: snížení celkového příjmu tuků na < 30 % celkového energetického příjmu, podílu nasycených tuků na < 1/3 celkového příjmu tuků a příjmu cholesterolu na < 300 mg/den snížení podílu nasycených tuků v potravě (máslo, sádlo) jejich částečným nahrazením mono- a poly-nenasycenými tuky z rostlinných zdrojů (margaríny, olivový, řepkový olej) a mořských živočichů a komplexními sacharidy zvýšení příjmu čerstvé zeleniny a ovoce (alespoň 500 g denně) a cereálií snížení celkového kalorického příjmu v případě potřeby snížení tělesné hmotnosti snížení příjmu kuchyňské soli (ne více než 5 6 g denně) v případě zvýšení krevního tlaku snížení příjmu alkoholu v případě zvýšení krevního tlaku, zvýšených koncentrací triglyceridů a u obézních jedinců Ze změny stravovacích zvyklostí mohou profi tovat zejména pacienti s hypertenzí, s diabetem, s hypercholesterolémií nebo jinými formami dyslipidémií. Je třeba zdůraznit, že pokud po koronární příhodě nepřestanete kouřit, máte dvojnásobné riziko opakování a vyšší úmrtnost (o %). Pokud přestáváte kouřit, je třeba dodržovat doporučení z hlediska redukce energetického příjmu a zvýšení energetického výdeje tak, aby se zabránilo podstatnému vzestupu tělesné hmotnosti. 4. ZVÝŠENÍ FYZICKÉ AKTIVITY Sehrává významnou roli v kontrole tělesné hmotnosti i v příznivém ovlivnění ostatních rizikových faktorů. Doporučují se zejména aerobní (vytrvalostní) aktivity jako je například chůze, plavání, jogging nebo cyklistika po dobu minut čtyřikrát až pětkrát týdně. Fyzická aktivita přispívá k pocitu životní pohody a zdraví. Tréninkové programy je třeba upravit vzhledem k věku, stavu kardiovaskulárního systému, výchozí tělesné kondici a zájmům jednotlivce. Fyzická aktivita pomáhá snižovat nadměrnou tělesnou hmotnost, zvyšovat hladinu hodného HDL-cholesterolu, snižovat hladinu triglyceridů a snižovat náchylnost k trombóze. 5. SPRÁVNÝ KREVNÍ TLAK Klinické studie s léčbou hypertenze přesvědčivě prokázaly, že lze podstatně snížit rizika související s vyšším krevním tlakem, zejména cévních mozkových příhod, ale i ICHS a srdečního selhání. Za ideální se považují hodnoty nižší než 140/90 mmhg. U mladších osob, pacientů s diabetem a nemocných s postižením ledvin mohou být cílové hodnoty stanoveny dokonce ještě níže. Cílem léčby hypertenze u pacientů s ICHS jsou hodnoty trvale nižší než 140/90 mmhg. Cílové hodnoty krevního tlaku pro diabetiky jsou < 130/85 mmhg. Pokud těchto hodnot nelze dosáhnout pouhými změnami životního stylu, je třeba zahájit léčbu. POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Vhodná dietní opatření mohou příznivě ovlivnit všechny uvedené rizikové faktory a oddálit či omezit nutnost braní léků. 3. ZANECHÁNÍ KOUŘENÍ Vliv kouření na zkrácení průměrné délky života je zásadní a je dostatečně prokázán. Samotné kouření zdvojnásobuje riziko infarktu! I jedna cigareta denně zvyšuje riziko téměř na dvojnásobek! 16 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 17

10 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI S ohledem na výše uvedené jsme sestavili tři programy, které podpoří léčbu onemocnění souvisejících s kardiovaskulárními problémy a představují účinnou prevenci při jejich předcházení. Naši Autorizovaní poradci Vám mohou dát mnoho dalších tipů. Pokud se stanete naším Preferovaným klientem, budete dostávat tyto tipy přímo od naší společnosti. MINIMÁLNÍ PROGRAM Přípravek InCardio InCardio představuje účinnou pomoc při léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocněních. Při vývoji přípravku InCardio jsme se soustředili na 4 základní oblasti pomoci: 1. Zvýšení příjmu vitamínů B 6, B 12 a kyseliny listové ve správném poměru. Klinické studie ukazují, že právě tyto látky hrají klíčovou roli při ochraně kardiovaskulárního systému. 2. Ovlivnění metabolismu lipidů (tuků) tak, aby se nesrážely v cévách. Dosahujeme toho pomocí resveratrolu obsaženém ve slupkách červených hroznů. 3. Dosažení optimálního poměru draslíku a hořčíku. Tento bod je zcela klíčový. Právě optimální poměr draslíku a hořčíku hraje klíčovou roli při ochraně srdečního svalu. 4. Obsah aktivních látek skořice ZÁKLADNÍ PROGRAM InCardio + InPure Produkt InPure je charakteristickým působením na celkové vyčištění organismu. Napomáhá přípravku InCardio lépe se vstřebávat a lépe fungovat. Zlepšuje imunitní systém a celkově prospívá kondici. Doporučené používání Denně 1 tableta InCardio a 2 tablety InPure (ráno-večer), zapít vodou nebo rozpustit v ústech. Doporučená MOC: 980 Kč KOMPLEXNÍ PROGRAM InCardio + InPure + Family In Výživa organismu je zcela klíčová při předcházení onemocnění a správné funkci orgánů. Family In představuje zdravé jídlo s vyváženým složením bílkovin, sacharidů a ideálně vyváženými denními doporučenými dávkami vitamínů a minerálů s oceněnou složkou PinnoThin pro omezení chuti na sladké (pro ty, kteří chtějí snížit váhu) Doporučené používání Denně 1 tableta InCardio a 2 tablety InPure (ráno-večer), zapít vodou nebo rozpustit v ústech. Nahradit 1 denní jídlo přípravkem Family In Doporučená MOC: Kč POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI Skořice je prokázané antidiabetikum, snižuje krevní tlak a zlepšuje trávení. Má výrazný antimikrobiální efekt. Naši klienti nám udávají další pozitivní výsledky při používání přípravku InCardio : snížení bolestivosti a dokonce mizení křečových žil a prevenci určitých typů migrén (a pozitivní účinek i při samotné migréně). Doporučené používání Doporučeno používat min. 90 dní 1 tabletu denně, zapít vodou nebo rozpustit v ústech. Doporučená MOC: 490 Kč 18 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 19

11 POTÍŽE SE SRDCEM A/NEBO CÉVAMI VYJÁDŘENÍ LÉKAŘŮ A ZKUŠENOSTI KLIENTŮ Pracoval jsem na pooperačním oddělení na kardiochirurgii v IKEMu, kde se pomocí srdeční operace (bypassu) léčili lidé s pokročilým stádiem aterosklerózy. Jsem nesmírně rád, že existuje preparát InCardio, který díky svému komplexnímu slo žení může: 1) zásadně ovlivnit rizikové faktory rozvoje aterosklerózy 2) zabránit rozvoji aterosklerózy a jejích komplikací 3) předcházet vzniku srdečních chorob a tím umožnit řadě lidí, aby se vyhnuli nesmírně náročné a drahé srdeční operaci a prodloužili si život. MUDr. Ondřej Nývlt TRÁPÍ VÁS POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM A 2 Homocystein (Hcy) vzniká ve všech našich buňkách a po splnění životně důležitých úkolů se má přeměňovat ve zdraví neškodící látky. Sám o sobě je totiž toxický a jeho nebezpečnost narůstá se zvyšováním jeho hladiny v krvi: pak poškozuje enzymy, vazivo, činnost nervového systému a v organismu vyvolává stav, který usnadňuje vznik nádorů. Vyjmenovaná poškození jsou součástí mechanizmů, které dále vedou k infarktu, mozkové příhodě, Alzheimerově chorobě, Crohnově nemoci, osteoporóze, únavovému syndromu a k dalším nemocem, které řadíme k civilizačním. Pro udržení nízké hladiny homocysteinu je nezbytný dostatečný přísun vitamínů: kyseliny listové, B 6 a B 12, které se musí dostat nejen do žaludku, ale až do buněk. O tom, že překážek v cestě není příliš je dobré se přesvědčit dvojím vyšetřením hladiny homocysteinu. S rozvojem potravinářského průmyslu a zemědělství klesá přirozené množství těchto vitamínů v potravinách. Úměrně k tomu stoupal v posledních padesáti letech výskyt infarktů a dalších onemocnění srdce a cév, stejně jako počet nádorových onemocnění a ostatních civilizačních chorob. MUDr. Karel Erben 1. více-prezident Svazu pacientů 20 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 21

12 TRÁVICÍ SYSTÉM Tlusté střevo má za úkol vstřebávat sůl a vodu a transportovat odpadní látky z těla. Jídlo obvykle úplně strávíme během 24 hodin. V žaludku zůstává potrava 3 5 hodin. V tenkém střevu více než 6 hodin, 6 7 hodin v tlustém střevu a v konečníku a dříve než je zbytek potravy vyloučen jako stolice (pevný odpad), uplyne dalších 6 7 hodin. Každý člověk je na povrchu sliznic osídlen velkým množstvím mikroorganismů, které žijí s lidským organizmem v souladu. Na osídlení trávicího traktu člověka těmito přátelskými mikroby závisí tvorba vitamínů (např.vitamín K, vitamíny řady B), vstřebávání vápníku a pravděpodobně i výskyt některých civilizačních nemocí. Pokud dojde k úbytku těchto přátelských mikrobů, např. vlivem užívání antibiotik (ATB), dojde i k poruchám trávení a vstřebávání. Při detoxikaci je potřebné tuto běžnou přátelskou mikrobní fl óru obnovit. POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM STAVBA A FUNKCE Trávicí systém neboli gastrointestinální trakt (GIT) je zodpovědný za trávení. Trávení je proces, při kterém se potrava chemicky rozkládá v žaludku a ve střevech pomocí kyselin a trávicích enzymů na látky, které se mohou vstřebat a které pak tělo využívá k tvorbě energie, k růstu a k obnově. Trávicí systém začíná ústy a poté se dostává skrz jícen do žaludku. Žaludek je svalnatý vak ve tvaru velkého písmene J, který vylučuje žaludeční šťávy pepsin (enzym, který zpracovává bílkoviny) a dále kyselinu chlorovodíkovou (HCl). Tyto dvě látky sterilizují potravu a poskytují kyselé prostředí. Jídlo se v žaludku zpracovává 3 5 hodin. Maso i několikanásobně déle. Dále obsah žaludku pokračuje do dvanáctníku. Dvanáctník uvolňuje velké množství hlenu, který jej chrání před poškozením kyselinou a enzymy. Enzymy do dvanáctníku uvolňuje slinivka břišní (viz oddíl 6. cukrovka a potíže se slinivkou břišní) ve formě trávicích šťáv. Žlučník uvolňuje žluč, která se tvoří v játrech a je nezbytná pro trávení tuků. Množství šťáv určuje kyselost střevního obsahu. Částečně rozložená potrava postupně odchází do dalších částí tenkého střeva, lačníku a kyčelníku. Vnitřní část tenkého střeva je speciálně přizpůsobena na vstřebávání živin. Celý vnitřní povrch tvoří jemné prstovité výběžky (klky), na jejichž povrchu jsou ještě menší výběžky (mikroklky), které tvoří tzv. kartáčový lem s řasinkami. Živiny se vstřebávají do krve a putují na zpracování do jater. Játra jsou největší orgán našeho těla. Svou činností se játra zahřívají a pomáhají udržovat vnitřní teplo. Mají dvě životně důležité funkce: vytváření nových chemických látek z dodaných živin (zejména bílkovin, které jsou důležité pro obnovu a tvorbu buněk, pro tvorbu hormonů a enzymů) a neutralizaci jedů a odpadů (viz oddíl Čištění organismu). Pokud přijmeme více potravy než tělo potřebuje, mění ji játra na cukr (glykogen) a ukládají ho. Ukládají také některé vitamíny a železo. Pomáhají tělu zbavovat se jedů (detoxikace) a čistí krev odstraňováním mrtvých červených krvinek. Odpad z jater je odebírán ledvinami a vyloučen do moče nebo je vyloučen do žluči a odstraněn střevem. Játry vyrobená žluč se shromažďuje ve žlučníku a pomáhá rozkládat tuky. Některé tukové složky potravy se vstřebávají do lymfatického systému. Většina vody a odpadní látky pokračují do tlustého střeva. Probiotika jsou přípravky, které obsahují živé mikroorganismy. Tito mikrobi mají prokazatelně pozitivní účinek na lidské zdraví, byly prokázáni v trávicím traktu člověka a byla prokázána zřejmá souvislost s ovlivněním zdravotního stavu. Prebiotika jsou látky, které slouží jako potrava bakteriím, které pozitivně ovlivňují zdraví člověka, jak probiotickým, tak tělu vlastním. Jedná se nejčastěji o složité sacharidy (oligoa polysacharidy), které nejsou rozloženy a vstřebávány v lidském tenkém střevě. Rozpustná vláknina je jedním z příkladů prebiotik. Symbiotika obsahují kombinaci probiotik a prebiotik. POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM 22 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 23

13 POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY PÁLENÍ ŽÁHY Pálení žáhy je nejčastějším příznakem refl uxní choroby jícnu, při které se dostává kyselý obsah žaludku zpět do jícnu, někdy až do úst. Dostavuje se obvykle po jídle, po ulehnutí nebo při předklonu (brániční kýla). Ukazuje na poruchu funkce dolního svěrače jícnu a může být spojen s poruchou vyprazdňování žaludku. Příčinou bývá překyselení žaludku, nejčastěji při dietní chybě, pomalé vyprazdňování žaludku při nadměrné konzumaci zejména masných a tučných jídel nebo nedostatek příjmu neutralizujících látek, např. vlákniny. Pálení žáhy bývá časté v těhotenství, kdy zvětšená děloha vytlačuje žaludek nahoru. Podobným mechanismem působí obtíže i obezita. Obecným řešením je spát se zvýšenou hlavou, vyhýbat se silným dráždidlům sekrece kyseliny (např. káva, alkohol), vyhýbat se určitým lékům (některé léky proti bolesti), určitým pokrmům (přemíra masa, tuků a čokolády) a nekouřit. Naopak zařadit do jídelníčku potraviny, které neutralizují žaludeční šťávy (např. vláknina, mléčné výrobky, lehce stravitelné bílkoviny). Lze podávat antacida (léky k neutralizaci žaludeční šťávy) či další léky. Podávání léků je však nutné konzultovat s lékařem. Ve většině případů je však úprava životosprávy dostačující a vede k potlačení příznaků. ZÁNĚT ŽALUDKU (GASTRITIDA) Povrchové poškození žaludeční sliznice vzniká často ze stresu. Když člověk prožívá při jídle stres, polyká velké kusy. Naruší se enzymatická, hlenotvorná a peristaltická aktivita žaludku. Žaludek se málo pohybuje a potrava v něm zůstává dlouho ležet, aniž by byla rozmělňována. Nefunguje vylučování trávicích šťáv a ochranného hlenu, který má chránit sliznici žaludku před účinkem kyseliny chlorovodíkové. Objeví se typický soubor příznaků: pocity těžkosti, plnosti či tlaku v žaludku, pálení žáhy, říhání, bolest v levém podžebří. Když se tyto příznaky ozývají často, není již daleko k žaludečnímu vředu. Mechanismus vzniku duodenálních vředů (vředů dvanáctníku) je obdobný. Příčiny žaludečního a duodenálního vředu se mohou lišit. ŽALUDEČNÍ VŘEDY Žaludeční vředy se vyskytují v pozdějším věku, nebývají spojeny se zvýšenou produkcí kyseliny a často bývají vyvolány užíváním léků. Bývá palčivá úporná bolest, případně doprovázená pocitem hladu, která většinou mizí po antacidech nebo po mléce. Jídlo však bolest spíše vyvolává než tlumí. VŘEDY DVANÁCTNÍKU (DUODENÁLNÍ) Duodenální vředy vždy provázejí chronické gastritidy, často s výskytem spirálovitého mikroba Helicobacter pylori. Bolest se většinou objevuje dopoledne, mírní se příjmem potravy a vrací se za 2 3 hodiny po jídle. Časté jsou noční bolesti. Potíže mohou přetrvávat několik týdnů a poté bez léčby zmizet, ale často se vrací, obvykle na jaře a na podzim a při zvýšeném stresu. Nejdůležitější je snížit kyselost v žaludku a snížit míru stresu. Je důležité vynechat jídla, která působí potíže (ovocné džusy, kořeněná a tučná jídla, pepř, káva, alkohol). Důležité je nekouřit. Vyhýbat se užívání určitých léků (některé léky proti bolesti) Zařadit do jídelníčku potraviny, které neutralizují žaludeční šťávy (např. vláknina, mléčné výrobky, lehce stravitelné bílkoviny). Jíst častěji menší porce. Lze podávat antacida (léky k neutralizaci žaludeční šťávy) či další léky. Podávání léků je však nutné konzultovat s lékařem. ŽLUČOVÉ KAMENY S problematikou žlučových kamenů souvisí většina onemocnění žlučových cest. Potíže jsou častější u žen a výskyt stoupá s věkem. Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost výskytu žlučových kamenů, patří obezita (viz oddíl 3. Nadváha), stravovací návyky západního světa a genetická zátěž. Hlavní součást většiny žlučových kamenů je cholesterol (viz oddíl 1. potíže se srdcem a/nebo cévami), který je nerozpustný ve vodě. Ve žluči je cholesterol rozpustný díky žlučovým kyselinám. Při nadbytku cholesterolu a při zadržování žluči ve žlučníku (např. dlouhé přestávky mezi jídly) se účinkem specifi ckých bílkovin a slizničního hlenu začínají tvořit drobné krystaly, budoucí zárodky kamenů. Na tento základ se postupně nabaluje další hmota. Existují 3 různé druhy žlučových kmenů: nejčastější jsou smíšené (obsahují směs zeleného žlučového barviva a cholesterolu), vyvíjejí se ve shlucích a jsou drobné; cholesterolové kameny se skládají převážně z cholesterolu, bývají 1 2, ale velké (až 1,5 cm); pigmen- POTÍŽE S TRÁVICÍM SYSTÉMEM 24 Sunkins Kniha zdraví Trápí vás Sunkins Kniha zdraví Trápí vás 25

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček

Kapitola 5 31 4 11 MĚSÍCŮ VĚKU DÍTĚTE charakteristika vývojových období a jídelníček Obsah Úvodní slovo 4 Kapitola 1 5 SITUACE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 1.1 Současný stav dětské výživy v ČR a SR...6 1.2 Následky nevhodné stravy v dětském věku...8 Kapitola 2 11 VÝVOJ A VÝŽIVA 2.1 Vliv

Více

VÝŽIVA A KARDIOVASKULÁRNÍ a NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

VÝŽIVA A KARDIOVASKULÁRNÍ a NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ VÝŽIVA A KARDIOVASKULÁRNÍ a NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MUDr. Darja Štundlová Nemoci srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění KVO) a nádorová onemocnění (NO) jsou v ČR i v ostatních ekonomicky vyspělých zemích

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern

Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern 1 Dynamický život Autoři: Hans Diehl Aileen Ludington Peter Pribiš Úroveň I. Testové otázky Vypracoval: Mgr. Bohumil Kern V otázkach s výběrem zakroužkujte vždy jen jednu správnou odpoveď! V otevřených

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny.

Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 1. Co je to krevní tlak? Tlak krevní (TK) je laterální (boční) tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní cévního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. 2. Co je to systolický a diastolický

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. VLIV NEZDRAVÉHO

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA

PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA Studijní opora PREVENTIVNÍ A KLINICKÁ VÝŽIVA Doc. MUDr. Pavel Dlouhý Ph.D., MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Rozsah: 10 hodin výuky, 5 hodin konzultací Hodnocení nutričního stavu

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, špatná životospráva a nemoci s ní spojené jsou častým problémem většiny populace. Proto jsme se rozhodli věnovat hlavní téma zimního čísla Vademeca zdraví právě životosprávě a

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Simona Vacíková Stravování v nemocnicích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Stravování v nemocnicích Bakalářská práce Simona Vacíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

Tibetská medicína a základy obnovy zdraví

Tibetská medicína a základy obnovy zdraví Tibetská medicína a základy obnovy zdraví Tibetská medicína představuje podstatu zdraví rovnováhu mezi dvěma energiemi jing a jang, tj. duchovní a fyzickou podstatou člověka. Lidé neustále léčí tělo, ale

Více

MUDr. Mária Paľová. Vlastní zkušenost s produkty Herbalife

MUDr. Mária Paľová. Vlastní zkušenost s produkty Herbalife MUDr. Mária Paľová Vlastní zkušenost s produkty Herbalife 1 Jak jsem se dostala k Herbalife. Samozřejmě, jako mnoho jiných žen, jsem i já bojovala s nadváhou a mnoha zdravotními problémy. Měla jsem již

Více

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více