polytrauma poranění páteře a míchy úrazy hlavy, bezvědomí, křeče MUDr. Kurzová Alice KAR 3.LF UK a FN KV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "polytrauma poranění páteře a míchy úrazy hlavy, bezvědomí, křeče 21.11.2013 MUDr. Kurzová Alice KAR 3.LF UK a FN KV"

Transkript

1 polytrauma poranění páteře a míchy úrazy hlavy, bezvědomí, křeče MUDr. Kurzová Alice KAR 3.LF UK a FN KV

2 poranění izolovaná jeden orgán jedna tělní oblast polytrauma mnohočetné poranění několika orgánových systémů tělní oblasti s postižením základních životních funkcí bezprostřední ohrožení života horší prognoza

3 příčiny ohrožení vit. fcí stupeň závažnosti dominantního poranění (CNS) kombinace účinku jednotlivých poranění krevní ztráta tuková embolie pneumotrorax nejčastější kombinace: hlava, hrudník, končetiny dopravní nehody pády z výše, adrenalinové sporty katastrofy, teroristické činy

4 prognoza úmrtnost nejčastější příčina úmrtí 1 45 let 75% - poranění 3 orgánových systémů nad 90% - poranění 4 orgánových systémů další zhoršení prognozy kraniocerebrální poranění extrémní věkové skupiny (malé děti, staří lidé) gravidita popáleniny crush, blast sy nekvalitní nebo žádná PP

5 příčina úmrtí asfyxie hemorhagický šok masivní aspirace multiorgánové selhání (rozvoj hodiny) plíce, játra, ledviny infekce (až po několika dnech) event. rozvoj apalického sy

6 PP vitální fce (event. KPR) stavění krvácení ZZS ošetření dalších poranění (imobilizace fraktur,..) transport do nemocnice po zvládnutí spojených s bezprostředním ohrožením života zajištění dýchacích cest žilního přístupu fixace fraktur monitorace vakuová matrace

7 poranění páteře a míchy

8 poranění páteře a míchy mechanismus úrazu skoky do vody pád z výše dopravní nehody projevy bolest porucha hybnosti změna citlivosti

9 poranění páteře a míchy postižený v bezvědomí + mechanismus úrazu je takový, že je podezření z poranění páteře = s postiženým zacházíme tak, jako kdyby páteř poraněna byla (až do jejího vyloučení) izolované poranění páteře a míchy nebývá spojeno s bezvědomím (většinou)

10 poranění páteře a míchy PP prohlídnout postiženého hlavu skelet, odtok liquoru zornice krk páteř končetiny spontánní hybnost citlivost funkce svěračů

11 poranění páteře a míchy PP dýchací cesty dbát na dostatečné dýchání vyvarovat se hyperextenze krku kontrola vitálních známek: TK TF dýchání: DF, hloubka dechu, známky nedostatečného dýchání

12 poranění páteře a míchy PP s postiženým zbytečně nehýbeme není-li nebezpečí z prodlení s postiženým raději nehýbeme a ošetřujeme ho v poloze v jaké jsme ho našli krční páteř fixujeme provizorně stočeným ručníkem, pytlíky s pískem apod. při vyprošťování z auta jeden zachránce drží hlavu v neutrální poloze

13 poranění páteře a míchy PP CAVE: při postižení míchy v oblasti C3 a výš porucha ventilace z postižení n. phrenicus při vysokých míšních lézích možný rozvoj míšního šoku nezbytná je i další vyšetření nemocného přidružená poranění: hlavy, hrudníku, břicha, fraktury dlouhých kostí atd.

14 další poranění páteře prolaps disku nejčastěji v oblasti L nebo C páteře dg. bolest z útlaku nervého kořene (projekce po dráze nervu) spasmus paravertebrálních svalů bolestivý pohyb, až nemožnost pohybu pro extrémní bolest při postižení lumbální části páteře možný rozvoj sy caudae equinae (retence moči)

15 prolaps disku PP podat analgetika teplo klid ležet na tvrdé podložce v poloze, která přináší úlevu od bolesti vyhledat ošetření pokud bolest přetrvává retence moči

16 syndrom švihnutí bičem pád s prudkým ohnutím dopředu a dozadu poškození vazů, kloubních výběžků největší poškození C páteře PP chladit kontrola u odborníka k vyloučení těžšího poškození

17 poranění hlavy

18 známky poranění hlavy lacerace, krvácení skalpu, zlomenina, deprese lebky brýlový hematom, modřiny za ušima desorientace, krutá bolest hlavy, rozmazaná řeč zvracení, inkontinence bezvědomí, asymetrie zornic pomalý puls, vzestup TK MMM či krev z ucha/nosu paresa či plegie končetin (jedno či oboustranné) asymetrie v obličeji

19 poranění hlavy se zachovalým vědomím postiženého uložíme do polohy vleže na zádech se zvýšenou horní polovinou trupu a hlavy (cca 30 o ) ošetříme poranění hlavy sterilním obvazem zajistíme tělesný a duševní klid sledujeme vědomí a základní životní funkce

20 poranění hlavy spojená s bezvědomím zajistíme a udržujeme průchodnost dýchacích cest při nedostatečném dýchání zahájíme umělé dýchání dle potřeby spojené s nepřímou masáží srdce fixujeme krční páteř límcem nebo jeho improvizací uložíme postiženého rovně na zádech s hlavou lehce podloženou bez záklonu sledujeme stav zornic

21 otevřená mozkolebeční poranění nic nestrkáme zpět do rány! šetrně přiložíme sterilní obvaz s dostatečnou krycí vrstvou dále postupujeme jako v předešlých případech

22 souhrnně PP při poranění hlavy hlavní prioritou je udržení průchodnosti dýchacích cest a adekvátní oxygenace předsunutí dolní čelisti cizí tělesa z úst neutrální pozice hlavy a krku prevence aspirace kontrola dýchání event. resuscitace obličej nebo skalp může silně krvácet krýt bez tlaku nezastavovat krvácení či odtok mmm z ucha či nosu protišoková opatření

23 souhrnně PP při poranění hlavy 2 cizí tělesa nebo vyhřezlý mozek imobilizovat, krýt nikdy neostraňovat či nevracet zpět polosed nejméně 30 st. u všech pacientů v bezvědomí s poraněním hlavy musíme předpokládat i poranění C páteře (do vyloučení) neutrální poloha hlavy a krku kontrola vitálních známek čas je důležitý, ale transport by měl být šetrný a hladký (nejlépe profesionální, tj. čekat na ZZS)

24 poranění obličejové části kontrola vitálních funkcí poraněného při vědomí položíme na záda se zvýšenou horní polovinou těla nebo až posadíme s předkloněnou hlavou na krvácení přiložíme tlakový obvaz v případě potřeby znehybníme dolní čelist prakovým obvazem postiženého psychicky uklidňujeme

25 poranění oka obvaz dáme vždy na obě oči, nemocného pohodlně usadíme cizí těleso v oku pokud není zaklíněné, šetrně ho odstraníme vypláchnutím spojivkového vaku čistou vodou nebo odstraňujeme mechanicky pomocí růžku čisté textilie (kapesník) poleptání důkladně oko vyplachujeme proudem čisté tekoucí vody popálení odstraníme co nejrychleji příčinu popálení a chladíme proudem čisté tekoucí vody, pak přiložíme vlhký obvaz

26 Bezvědomí

27 bezvědomí- strukturální příčiny cévní příčiny : krvácení, ložisková ischemie infekce: meningitida, encefalitida, absces mozkové herniace: otok mozku, tumory

28 bezvědomí - intoxikace sedativa a hypnotika anestetika psychotropní látky alkohol CO..

29 bezvědomí - metabolické příčiny hypoglykemie hypo- a hypertermie hypofunkce štítné žlázy, nadledvin, hypothalamu poruchy acidobazické rovnováhy křečová onemocnění neurotraumata selhání jater, ledvin, sepse, psychiatrické problémy

30 Pořadí příčiny bezvědomí 1. Ebrieta 2. Generalizovaný EPI záchvat 3. Úrazy hlavy 4. Kolaps mdloba 5. DM hypoglykemie >> hyperglykemie 6. CMP 7. Febrilní křeče 8. Intoxikace 9. NZO mlg. arytmie nebo asystolie

31 GCS (Glasgow coma scale) hodnocení hloubky poruchy vědomí 3-15 bodů nad 13b: žádná nebo lehká porucha 9-12b: středně závažná porucha do 8b: závažná porucha

32 GCS otevření očí motorika slovní odp. 6 vyhoví 5-na bolest 5-orientován 4-spontánní 4-necílený úhyb 4-zmatená 3-na oslovení 3- abn. flexe 3-jen slova 2-na bolest 2-abn. extenze 2-jen zvuky 1-žádné 1-žádná 1-žádná

33 kvantativní změna vědomí somnolence reaguje na oslovení sopor reaguje na silné zatřesení koma nereaguje

34 základní vyšetření anamnéza od okolí závažná onemocnění (průkaz diabetika) dosavadní neurologická onem. rizikové faktory: deprese, alkohol, drogy léky předcházející stav (bolest hlavy, horečka, změny chování) faktory prostředí (teplota, plyn, léky v okolí)

35 klinické vyšetření typ dýchání srdeční akce velikost a reakce zornic rohovkový reflex svalový tonus křeče

36 Rizika pro postiženého v bezvědomí obstrukce DC kořenem jazyka aspirace regurgitovaného žaludečního obsahu až v 85% poruchy cirkulace generalizované vasodilatace hypotenze porucha prokrvení tkání porucha fce orgánových systémů prohloubení bezvědomí

37 bezvědomí - PP poloha na zádech, uvolnit dýchací cesty kontrola vitálních funkcí (neustále) podrobné vyšetření, systematicky a šetrně při traumatu myslet na poranění C páteře ošetření přidružených poranění v případě potřeby ventilace z úst do úst, nebo KPR postiženého bez dalších poranění uložíme do stabilizované polohy (prevence aspirace) přikrýt

38 prognóza pacientů s kompletní zotavení bezvědomím neurologický deficit nebo organický psychosyndrom perzistentní vegetativní stav (apalický syndrom) smrt

39 Křeče

40 křečové stavy periferní tetanie ischemie hyperventilace centrální onemocnění CNS intoxikace poruchy vnitřního prostředí hypertermie

41 příčina křečí epilepsie vysoká teplota (febrilní křeče) poranění hlavy cerebrovaskulární příhoda (CMP) eklampsie dětské nemoci neštovice, spalničky, příušnice (hlavně u dospělých) elektrolytová dysbalance, anemie

42 příčina křečí - 2 tumor intrakraniální hypertenze CNS infekce alkohol, vliv léků, drog hypoglykemie hyperventilace RAL, pokles ionizovaného Ca Alzheimerova choroba, jiná degenerativní onemocnění Abstinenční příznak 6-48h po odnětí alkoholu benzodiazepiny

43 periferní křeče PP protipohyb (propnout končetinu) iontový nápoj (s dostatkem Ca, Mg) intermitentní klaudikace první známka ICH DK odezní při zastavení

44 Tetanie příčina hyperventilace (úzkost, hysterie), následuje pokles ionizovaného Ca++ příznaky: známky úzkosti, hyperventilace, mravenčení kolem úst a prstů, svalové záškuby, porodnická ruka, Chvostkův příznak První pomoc uklidnění vydechování a vdechování z papírového sáčku (intravenozní injekce CaCl2 nebo Ca gluconicum)

45 Dělení epilepsie primární vrozená sekundární získaná úrazy hlavy blokády páteře krčních obratlů uskřinutí plotének nádory mozku cévní malformace stp. NCH operaci infekce larvální toxokaroza, neurocysticerkoza

46 Záchvat grand mal aura vjemy akustické, čichové, chuťové, zrakové,.. sek min před záchvatem retrográdní amnézie náhle vzniklé bezvědomí + pád na zem často + neartikulovaný zvuk (křeč svalů hrudníku a břicha expirium přes sevřené hlasivky) známky poranění na hlavě opistotonus cca 30s tonicko-klonické křeče průměrně 90s (max 3 min) zrychlené, usilovné dýchání tvorba pěny u úst cyanosa na akrech mimovolný odchod moče, stolice

47 první pomoc bez pomůcek prevence dalšího poranění uvolnit oděv (u krku) nebránit záškubům nebo tonické křeči, neotvírat násilím ústa, nevytahovat jazyk vyčkat konce záchvatu do úst nic nestrkáme (roubík apod.)!!! Nedochází k zapadnutí jazyka Zvýšený tonus svalstva po ukončení záchvatu kontrola průchodnosti DC, dýchání kontrola vitálních funkcí Diazepam per rectum kontrola zda nedošlo k poranění hlavy, jazyka, obratlů,.. zklidnění postiženého

48 Transport do nemocnice ne již léčený epileptik nepřetrvává desorientace bez známek poranění při záchvatu ano 1. záchvat (nebo neznámá OA) záchvat křečí trvá déle než 5 min kumulace záchvatů (do 30min) až epileptický status bezvědomí > 1hod. po odeznění křečí přetrvává desorientace vznik poranění, které vyžaduje ošetření

49 mdloba, kolaps krátkodobá ztráta vědomí způsobená přechodným nedostatečným prokrvením mozku příčina - pokles krevního tlaku z důvodu selhání mechanismů řídících napětí cévního řečiště dlouhým stáním (zejména v dusném prostředí, kde je nižší obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu) náhlou změnou polohy požitím léků snižujících krevní tlak silného emočního podnětu (strach, ošklivý pohled, špatná zpráva, bolest) varovné příznaky nevolnost, zívání, zatmění před očima, bílá barva v obličeji, studený pot na čele

50 mdloba, kolaps - PP při hrozící mdlobě položíme postiženého do protišokové polohy zajistíme čerstvý vzduch uvolníme oděv při náhle vzniklé mdlobě postižený zbledne a upadne uložíme ho do autotransfúzní polohy, uvolníme oděv kontrolujeme fyziologické funkce a průchodnost dýchacích cest na čelo můžeme přiložit studený obklad

51 mdloba, kolaps - PP při klasické mdlobě se rychle vrací barva a upravuje stav, navrací vědomí, pak obvykle není nutné volat lékaře, zejména, je-li jasná příčina mdloby zajistíme přísun čerstvého vzduchu pokud postižený zůstává v bezvědomí, uložíme ho do stabilizované polohy a postupujeme jako u bezvědomí ZZS voláme postižený rychle nenabývá vědomí dochází k poruše základních životních funkcí stav je komplikován výraznou poruchou řeči, velkou bolestí hlavy, poruchou hybnosti končetin, křečemi, pomočením, pokálením

52 Diabetes mellitus metabolické onemocnění absolutní nebo relativní nedostatkem inzulínu není schopen zacházet s glukózou jako za fyziologického stavu hyperglykémie B-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu preproinzulín proinzulín při uvolnění do oběhu odštěpení C-peptidu + inzulín DM I. typ autoimunitně podmíněný postupný zánik B-buněk 0 inzulínu, 0 C-peptid DM II. typ porucha sekrece inzulínu snížené působení inzulínu v cílových tkáních Gestační diabetes mellitus manifestace v průběhu těhotenství vliv hormonálních regulací v průběhu gestace. změny hladin estrogenů a gestagenů změněná reaktivita tkání na inzulín až manifestní porucha po těhotenství tato porucha opět mizí

53 Diabetes mellitus koma hypoglykemie častěji nadměrné množství inzulínu v krvi zevní přívod, výdej glc, PAD, Až 7% výjezdů RZS dg. koma hyperglykemie rozvoj příznaků pomalý, výskyt méně často 1. projev u mladých diabetiků infekce ketoacidotické koma zdroj energie tuky ketolátek (aceton) foetor ex ore hyperventilace

54 Diabetes mellitus - dif. dg. hypoglykemické koma rychle progredující porucha vědomí (minuty) změna chování nervozita, zmatenost, slovní + fyzická agresivita bezvědomí bledost, pocení hypotenze, tachykardie pocit hladu, zhoršené vidění norm. diuresa norm. kožní turgor opocená, vlhká kůže normoventilace hyperglykemické koma porucha vědomí se vyvíjí pomalu (dny) přes apatii, letargii, zmatenost hypotenze, tachykardie nauzea, zvracení, polydipsie polyurie vedoucí k dehydrataci až hypovolemický šok snížený kožní turgor suchá kůže i sliznice hyperventilace

55 DM první pomoc, terapie myslet na možnost hypoglykemie u diabetika vyšetření glc u každého bezvědomí nejasné etiologie glukometr při vědomí podat sladký nápoj bezvědomí péče o vitální funkce hypoglykemie 40 ml 40% glukosy i.v. 1 ml glukagonu i.m. hyperglykemie rehydratace ml krystaloidů i.v. úprava mineralogramu NZI 8-12 UI/hod i.v.

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 Jaké máte obtíže? PVNÍ POMOC - SKIPTA AKUTNÍ NEÚAZOVÉ STAVY Naléhavé stavy, které nejsou způsobeny úrazem, ale onemocněním náhle vzniklým nebo již dříve přítomným, které se nyní náhle zhoršilo. V praxi

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice

Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Marii Stejskalové za odborné vedení mé absolventské

Více

duševní poruchy, hysterie, manické poruchy, schizofrenie otravy ( drogy, léky, alkohol, CO, některé zvířecí a rostlinné jedy )

duševní poruchy, hysterie, manické poruchy, schizofrenie otravy ( drogy, léky, alkohol, CO, některé zvířecí a rostlinné jedy ) NÁHLÉ PŘÍHODY NEUROLOGICKÉ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Definice pojmů : vědomí = vigilita Vědomí jestav, ve kterém organismus plně vnímá podněty přicházející ze zevního prostředí

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Znalosti členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07 PRVNÍ POMOC 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 Záleží nám na vašem zdraví Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy jeho rychlá a účinná pomoc zachrání zdraví, či dokonce život.

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

Skripta. Teorie první pomoci

Skripta. Teorie první pomoci Skripta Teorie první pomoci MUDr Jaroslav Gutvirth OBSAH: poslední úprava: srpen 2009 text cc MUDr Jaroslav Gutvirth: text může být šířen poze jako celek, ne pro komerční užití: pokud cítíte nutnost změny

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Určeno pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušky) Zdravotník zotavovacích akcí Akreditovaný kurz MŠMT Č.j.: MSMT-41972/2013-1-936

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

PRVNÍ POMOC. pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků. MUDr. Ondřej Franěk

PRVNÍ POMOC. pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků. MUDr. Ondřej Franěk PRVNÍ POMOC pro piloty padákových kluzáků a motorových padákových kluzáků MUDr. Ondřej Franěk Základní část (povinná) Význam první pomoci, prevence Jedno záchranářské rčení s trochou nadsázky říká, že

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. POLYTRAUMA V AKUTNÍ PÉČI Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Vypracoval: Slavomír Kocúrko Čelákovice

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více