Přílohy k MPP. Na pomoc všem, kdo chtějí druhým pomáhat. (Dokumenty pro pedagogy, žáky i rodiče) Konzultační hodiny (jinak možno dle dohody kdykoli):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přílohy k MPP. Na pomoc všem, kdo chtějí druhým pomáhat. (Dokumenty pro pedagogy, žáky i rodiče) Konzultační hodiny (jinak možno dle dohody kdykoli):"

Transkript

1 Přílohy k MPP Na pomoc všem, kdo chtějí druhým pomáhat (Dokumenty pro pedagogy, žáky i rodiče) Konzultační hodiny (jinak možno dle dohody kdykoli): Školní metodik prevence: PhDr. I. Syrovátková úterý 14,10 15,00 hodin Výchovný poradce: PhDr. J. Neumann čtvrtek 14,10 15,00 hodin

2 1 Obsah: 1. Šikana 2 2. Kyberšikana 5 3. Záškoláctví 9 4. Drogy a jejich působení Extrémismus a xenofobie Gambling, virtuální drogy Padělání peněz Poruchy příjmu potravy Kontakty na organizace v rámci prevence 26

3 2 1. Šikana (Převzato z: Co je šikana? jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí, zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování, většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště, nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví. Druhy šikany 1. Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším (baseballová pálka, batoh apod.). 2. Slovní agrese a zastrašování - agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo jí zastrašuje. 3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi - agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené (zejména tužky, celý penál a jiné školní pomůcky). 4. Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům (např. psát za někoho domácí úkoly, nosit a odevzdávat svačinu či kapesné). Kdo bývá dětskou obětí šikany? Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit. Dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očekávaného průměru (nosí brýle, přestěhovalo se, má nadváhu apod.) Dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko navazuje osobní kontakt s ostatními dětmi. Dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší v uvažování. Dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny. Dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský genius. Jak poznáme dítě - agresora? Bývá zpravidla starší, tělesně zdatný, agresivní k vrstevníkům a mnohdy i k učitelům, mívá kázeňské problémy. Může být všeobecně oblíbený, temperamentní, sebevědomý, méně nadaný a někdy až překvapivě nebezpečný. V kolektivu často vystupuje v roli vůdce.

4 3 Pochází často z rodiny, kde je fyzické, popř. psychické násilí používáno jako běžný komunikační prostředek. K maskování svých činů často používá "důvěryhodné vysvětlení", které se snaží opřít o tvrzení svých obdivovatelů. Jaké může být dítě - agresor? 1. "Hrubián" - primitivní, impulsivní, hrubý, s kázeňskými problémy, má narušený vztah k autoritě, mnohdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost, forma - šikanuje tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, šikanování používá cíleně k zastrašování ostatních, rodinné prostředí - častý výskyt agrese a brutality rodičů, agresoři násilí napodobují a vracejí. 2. "Elegán" - velmi slušný, kultivovaný, zvýšeně úzkostný, forma - násilí a mučení je cílené a rafinované, skryté, bez přítomnosti svědků, rodinné prostředí - časté uplatňovaní důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského drilu bez lásky. 3. "Vtipálek" - optimistický, dobrodružný, "srandista", se značnou sebedůvěrou, výmluvný, většinou oblíbený a vlivný, forma - šikanuje pro pobavení sebe i ostatních, má snahu vypíchnout "humorné a zábavné" stránky oběti, rodinné prostředí - obecně - citová deprivace, nepřítomnost duchovních a mravních hodnot. Jaké následky může mít šikanované dítě? V dlouhodobém horizontu může šikana vést k poškození fyzického a psychického zdraví. Poškození bývají mnohdy nevratného charakteru, osobnost jedince je narušena dříve, než se stačila plně rozvinout. Dochází k přetrhání citových vazeb na své nejbližší. Ponižování lidské důstojnosti vedoucí ke ztrátě důvěry k autoritám, která je doprovázená ztrátou iluzí o celé společnosti, která nedokáže garantovat alespoň minimální ochranu před násilím slabým a bezbranným jedincům společnosti. Varovné signály pro rodiče! Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád. Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole. Špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní. Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu. Před odchodem do školy nebo při příchodu ze školy si dítě stěžuje na zdravotní problémy. Dítě často navštěvuje lékaře - má zvýšenou absenci, někdy i neomluvené hodiny. Do školy a ze školy chodí oklikami, může chodit i za školu. Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich. Často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje fiktivní školní pomůcky a neplatí obědy. Dítě může chodit domů hladové, přestože dostává svačiny a má zajištěné obědy ve škole. Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění. Nechce chodit na tělesnou výchovu, má odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které se nedají uspokojivě vysvětlit.

5 4 Je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda, má často smutnou náladu, působí nešťastně a ustrašeně, stává se uzavřeným. Dítě trpí poruchami soustředění, je smutné natolik, že se u něj může vyvinout patologický smutek - deprese. Vyhrožuje sebevraždou nebo se o ní dokonce pokusí. Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat! Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu. Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací. Požádejte o pomoc ostatní členy rodiny. V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky. Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce, možná nebudete sami. Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonicky. Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole. Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci. Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. Jednejte bez prodlení sami. Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak reagovat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení). V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně Policii ČR.

6 5 2. Kyberšikana Co je kyberšikana a jak ji řešit? (Převzato: Téma, na které se policejní preventisté primárně zaměřují, je takzvaná kyberšikana a rizika spojená s používáním internetu a jiných inf. a komunikačních technologií. Zaměření se na tento problém bylo naprosto logické. Kdo dnes není on-line, jako by ani nebyl. Ale známe vůbec rizika spojená s užíváním internetu? Uvědomujeme si, co a kam o sobě napíšeme a jestli tyto informace nejsou zneužitelné? A v neposlední řadě, vědí rodiče, co dělají na internetu jejich děti, s kým si píší nebo jaké stránky navštěvují a jaká nebezpečí na ně číhají? Všeobecnými problémy, které konkrétní patologické jevy spojují, jsou přílišná anonymita internetu, snadné použití a dále otevřenost uživatelů. Kdo z nás by cizímu člověku, kterého zrovna potkal na ulici, bez váhání sdělil, kolik je mu let, jaké má zájmy, kde bydlí a ještě mu k tomu poskytl několik rodinných fotografií? Takových osob bychom asi mnoho nenašli. Na svých profilech, umístěných na různých serverech, nebo v dnešní době obrovsky populárních sociálních sítích však tyto informace řada z nás sděluje dobrovolně a naprosto každému. Zkuste si někdy do některého z vyhledavačů zadat své jméno a možná budete překvapeni, k jakým informacím má každý, kdo si jen vzpomene přístup, aniž vy byste cokoli věděli. Internet však nemusí sloužit jen jako zdroj informací. Bohužel se s využitím informačních a komunikačních technologií dá i cíleně ubližovat šikanovat. V tomto případě pak mluvíme o kyberšikaně. Jaký je tedy rozdíl mezi šikanou v klasickém slova smyslu a kyberšikanou? Už z názvu obou jevů vyplývá, že rozdíl bude v prostředí, ve kterém útoky probíhají (reálný život X virtuální prostředí). Dále je rozdíl v anonymitě útočníků, pokud Vám někdo ubližuje v reálném životě, pravděpodobně víte, o koho se jedná. Ale dá se spolehnout na údaje o osobě uvedené na internetu? Vždyť není nic jednoduššího, než vytvořit si na webu falešnou identitu. Ze zkušeností s besedami na toto téma víme, že to zvládne i osmileté dítě. Ve virtuálním prostředí se mění i profily útočníků a obětí. Zatímco v běžném životě se obětí stává často někdo, kdo se nějak odlišuje, nebo je slabší, na internetu nejsou výjimečné případy, kdy obětí je jedinec daleko silnější, avšak rozdíl je anonymitou a jednoduchým použitím smazán. V neposlední řadě je rozdíl v publiku, které je schopno děj sledovat. Na internetu může čítat tisíce, statisíce či miliony osob, které se mohou materiál pomocí jednoduchých odkazů předávat. Jaké jsou konkrétní projevy kyberšikany? Nejčastěji jde o zasílání urážlivých či zesměšňujících zpráv pomocí u, chatu, různých instant messengerů nebo třeba SMS. Řadíme sem i pořizování zvukových nebo obrazových záznamů a jejich následné zveřejnění na internetu ať už v upravené nebo neupravené podobě. Setkat se můžeme i s falešnými internetovými stránkami nebo se zneužitím cizího, například ového účtu. Vše s jediným cílem, poškodit určitou osobu a dehonestovat ji, přičemž se zdaleka nemusí jednat jen o děti.

7 6 Asi nejzávažnějším patologickým jevem, se kterým se můžeme setkat, je takzvaný kybergrooming. Tento termín označuje chování uživatelů internetu, které má v oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. V tomto případě se v naprosté většině případů bavíme o dospělém útočníkovi a dětské oběti. Co může být výsledkem takové schůzky asi každý tuší. Útok na nic netušící oběť, ať už fyzický či sexuální. S tímto jevem se nejčastěji můžeme setkat na veřejném chatu, internetových seznamkách, během používání instant messengerů a v současné době na velmi populárních a rozvíjejících se sociálních sítích. Pokud se tito potencionální útočníci vyskytují na inzertních portálech nebo stránkách zaměřených na volnočasové aktivity, jsou to stránky primárně určené dětem, což je obrovský problém. Tento jev kybergrooming - má určité charakteristické znaky a útočníci typické chování. Útočníci s potencionální obětí komunikují delší dobu, někdy i déle, než rok, zajímají se o rozvíjení vzájemného vztahu. Typická je snaha o udržení vztahu v tajnosti, do konverzace vkládají témata sexuální povahy a výjimečné není ani uplácení oběti pomocí dárků, kreditu do mobilního telefonu nebo finanční odměny. Útočníci se často vydávají za dítě blízké věku potencionální oběti nikdo z případných pachatelů nebude na internetu vystupovat pod svou skutečnou identitou. Nejen kvůli možnému odhalení, ale i kvůli lepšímu navazování vztahu s dítětem a každý z nás, kdo internet používá, ví, že vytvoření falešné identity je otázkou několika málo minut, stačí přece jen několik drobných kliknutí a minimum fantazie. Dalším termínem, se kterým se můžeme při debatách o kyberšikaně setkat, je kyberstalking nebezpečné pronásledování určité osoby s využitím informačních a komunikačních technologií. Nebezpečné pronásledování, trestný čin v trestním zákoníku uvedený od roku 2010, je nejčastěji doménou bývalých partnerů a bývá spojen s dalším novým trestným činem, nebezpečným vyhrožováním. Co jsou proti těmto závažným činům jevy jako hoax ( zprávy, které se snaží šířit paniku nebo nabízejí nebezpečné rady po u), SMS spoofing ( rozesílání SMS zpráv prostřednictvím formuláře na webových stránkách v počtu desítek i stovek). Kyberšikana jako taková není žádným přestupkem ani samostatným trestným činem. Často však chování, které tímto výrazem označujeme, naplňuje znaky některého z přestupků, nebo dokonce naplňuje skutkové podstaty některých trestných činů. Není proto pravda, že by lidé ubližující druhým na internetu nebo mobilními telefony, byli úplně nepostižitelní. Jak se proti kyberšikaně bránit? Není řešením, aby rodič obávající se o své dítě, dítěti internet zakázal. Dítě by si zřejmě cestu k síti našlo samo a ke všemu bez internetu by mělo dosti sníženou možnost dalšího životního rozvoje. Důležitější je, mít internet pod kontrolou a vědět, co dítě na síti dělá, jaké navštěvuje stránky a s kým na webu konverzuje. Dalšími možnostmi obrany jsou nereagovat na útoky, uložit si podezřelou konverzaci jako případný důkazní materiál a v každém případě přemýšlet. Přemýšlet nad online přátelstvími, zejména nad těmi, která se zdají být až příliš perfektní. Dále si vždy důkladně rozmysleme, co a kam o sobě uvedeme a kdo všechno bude mít k uvedeným, někdy dost osobním informacím přístup.

8 7 Desatero bezpečnosti pohybu na sociálních sítích (Převzato: Národní parlament dětí a mládeže vytvořil během svého jednání (v listopadu 2010) Desatero bezpečnosti na sociálních sítích. (Tučně označené věty jsou citovány z Komentáře pod nimi jsou naším vlastním textem.) Foto: Linka bezpečí 1. Nezveřejňovat osobní údaje. Tento bod desatera je jasný. Nezveřejňuj zbytečně osobní údaje. Pokud chceš podrobnosti na sociální síť napsat, nastav si svůj profil tak, aby byly podrobnější informace dostupné jen přátelům ze seznamu. 2. Nesdílet fotky. Fotky, které na internet dáš třeba z legrace, mohou někoho z tvých přátel mrzet. Příliš odhalené fotky, které budou útočníkovi lehce dostupné, mohou přilákat jeho pozornost. 3. Bezpečně se odhlašovat. Toto pravidlo je obzvlášť důležité pro ty, kteří používají počítač, na který má přístup větší množství lidí, např. ve škole nebo v knihovně. Dej si pozor, abys své přihlašovací údaje omylem neuložil do prohlížeče nebo aby ses nezapomněl odhlásit. 4. Měnit přihlašovací údaje nebo mít bezpečnější hesla. Správné heslo by mělo být kombinací písmen a čísel, proto si jako heslo nedávej své jméno, datum narození nebo číslo dresu. Heslo by nikdo neměl jednoduše uhodnout. 5. Nepřidávat si lidi pouze kvůli počtu. 6. Přidávat si pouze dobře známé lidi. Předhánění se v tom, kdo má víc přátel na Facebooku není nejlepší zábava. Mezi tvými "přáteli" se může objevit někdo, kdo ti bude chtít ublížit. V reálném životě se přece taky nekamarádíš s každým, koho potkáš. Mysli na to při rozesílání žádostí o přátelství.

9 8 Foto: Bezpecny-net.estranky.cz 7. Číst si pravidla užívání. Než začneš nějakou internetovou službu používat a zadáš své osobní a kontaktní údaje, pročti si pečlivě pravidla. 8. Rozlišovat virtuální a reálný život. Je moderní mít profil na sociální síti, ale uvědom si, že mnohem důležitější je to, co děláš v reálném životě. Při komunikaci přes sociální sítě nevidíš, jak se ostatní tváří. Občas je těžké poznat, jestli to ještě myslí ze srandy nebo ti chtějí ublížit. 9. Nastavovat sdílení. Na sociální síti si můžeš nastavit, pro koho budou informace na tvém profilu viditelné. Nesdílej všechno s celým světem a zachovej si své soukromí. Stejně rychle jako se po internetu šíří dobré zprávy, šíří se i ty špatné nebo pomluvy. 10. Nebýt závislý na sociálních sítích; nespamovat. Přehnané přispívání, zveřejňování nového statusu každou minutu může opravdu ostatní uživatele otravovat. Kamarádi by si tě taky mohli zablokovat a zprávy by se k nim tak jako tak nedostaly. Snaž se omezit svoje příspěvky, aby se ještě vůbec našel někdo, kdo je bude prohlížet.

10 9 3. Záškoláctví (Převzato:http://www.zachranny-kruh.cz/rizikovechovani/zaskolactvi.html) Je to jednání, které lze chápat jako únik dítěte od něčeho, co mu nevyhovuje nebo ho přímo ohrožuje. Chodí-li dítě tzv. za školu je to varovný signál, že se vyskytl problém, s kterým si dítě neví rady. Může to být nefunkčnost rodiny, vysoké nároky na dítě, problémy v dětském kolektivu, dokonce šikana, nezvládání požadovaných úkolů apod. Rozhodnutí nejít do školy je většinou impulsivní jednání na nějaký problém, který se postupně vytratí a nastoupí strach z prozrazení a návratu. Dítě se dostane do svízelné situace, ve které je mu úzko a trpí. Když pak dojde k prozrazení, cítí dítě úlevu a pokud jej zahrneme výčitkami zklamaných vychovatelů, nikdy se nedobereme k jádru věci, totiž k příčině takového jednání. Její odhalení je však pro budoucnost velmi důležité. Dost často může být příčinou jednání dospělých, nepochopení, přísnost, zbrklá reakce vychovatelů na chování dětí. Podněty pro práci vychovatele s dítětem, které chodí za školu: zjistit důvody vztah k vychovateli, dětem, vliv party vrstevníků, přetíženost apod., pokud je zapotřebí, snížit očekávání na výkon dítěte, rozložit učební zátěž, častěji kontaktovat rodiče a domlouvat společný postup na osobních schůzkách, pokud rodiče záškoláctví kryjí (což je trestný čin), domluvit se s lékařem a od rodičů vyžadovat omluvenky pouze na základě lékařského potvrzení, u plnoletých žáků zjistit důvody pohovorem se školním metodikem prevence, výchovným poradcem nebo třídním učitelem a dohodnout konkrétní strategii v rámci ped.sboru, závažné problémy řešit v rámci vedení školy VP ŠMP Odstranění příčin může být dlouhodobý proces, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných. Každé dítě je jedinečná osobnost, která má své slabosti. Je nutné, abychom je pochopili a přizpůsobili svá očekávání a nároky.

11 10 4. Drogy a jejich působení Drogy a jiné návykové látky u dětí (Převzato: /veda/nespor) Proč je důležitě, aby se děti a dospívající alkoholu a jiným drogám vyhýbali? Existují důkazy o důsledcích alkoholu a jiných drog na vývoj mozku dospívajících. Během dospí- vání dochází k tělesným i duševním změnám a také k vytváření nových sítí mozkových buněk. I jen mírné poškození paměti a schopnosti učení způsobené alkoholem nebo drogami vede k horším studijním a později i pracovním výsledkům. Poškození paměti v dospívání může přetrvávat i později, i když spotřeba alkoholu a drog klesne. Moderní vyšetřovací metody zjistily u 171etých dospívajících, kteří pili alkohol a měli kvůli tomu problémy, menší hippocampus, což je část mozku důležitá právě pro učení a paměť. O horším školním prospěchu dospívajících, kteří vypijí více alkoholu, svědčí i statistická data z České republiky. Zhoršená paměť a schopnost učit se není jediným rizikem alkoholu v dospívání. K dalším rizikům patří úrazy, dopravní nehody, otravy, sebevraždy, sexuální násilí, nebezpečný sex, trestná činnost zejména násilného charakteru, rychlý rozvoj závislosti na alkoholu a drogách či přechod od alkoholu k jiným drogám. Např. údaje z české populace patnáctiletých ukázaly, že ti, kdo uvedli opilost 2x nebo častěji v životě, utrpěli v posledních 12 měsících více než 2x častěji úraz, který si vyžádal lékařské ošetření. Co z toho vyplývá pro rodiče? Předcházejte problémům s alkoholem a jinými drogami u dětí a dospívajících! Je to důležité pro jejich další úspěšný život. Mohou rodiče ovlivnit to, jestli budou jejich děti pít alkohol a brát drogy? Tým zahraničních odborníků prokázal, že rodiče podstatně ovlivňují to,zda budou jejich děti kouřit, pít nebo zneužívat jiné návykové látky. Jako zvláště důležité se ukázaly následující činitele: Dostatečně silná vazba dítěte na rodinu měřitelná časem, který tráví rodiče s dítětem. Jasná a důsledně prosazovaná rodinná pravidla, přiměřený dohled a přiměřené prosazování kázně. Schopnost konstruktivně řešit rodinné problémy. Zjistilo se, že dospívající ve věku 18 let, na které rodiče přiměřeně nedohlíželi, měli 2x častěji zkušenost s nelegálními drogami. Zkušenost s nelegálními drogami byla také častější v rodinách, kde se důsledně neprosazovala pravidla (15 % oproti 6 %). U dospívajících ve věku 15 let, s nimiž rodiče trávili málo času, byla zkušenost s nelegálními drogami 3x častější. V rodinách, kde se nedařilo zvládat různorodé vzájemné konflikty, se u dětí často vyskytovala zkušenost s nelegálními drogami (15 % oproti 6 %). Co z toho vyplývá pro rodiče? Prevence problémů působených alkoholem a drogami u dětí a dospívajících v rodině má smysl a je důležitá.

12 11 S dítětem nebo dospívajícím je třeba trávit přiměřeně času pokud možno každý den. Naučte se dítěti naslouchat, snažte se porozumět tomu, co vám říká nejen slovy, ale i výrazem tváře nebo tónem hlasu. Povzbuzujte dítě, aby s vámi mluvilo, zkuste vyjádřit to, co vám dítě řekne, vlastními slovy a zeptejte se ho, jestli to tak skutečně myslelo. Dávejte si pozor také na vlastní reakce, zejména na takové, které by si dítě mohlo vykládat jako posměch nebo odmítnutí. Pomáhá naopak vřelost a respekt. Posilujte zdravé sebevědomí dítěte, při vhodné příležitosti ho chvalte, učte ho zdravému sebevědomí. To mu usnadní odmítání alkoholu i drog. Zdůrazněte dítěti, že jste za něj právně zodpovědní. Máte právo a povinnost kontrolovat, kde dítě je, co dělá a s kým se stýká. Vřelost je třeba spojit s pevností a prosazováním rozumných pravidel, zejména co se týče nepřijatelnosti alkoholu a drog u dětí. Jestliže dítě pravidlo poruší, mělo by nést přiměřené následky, např. snížení nebo pozastavení kapesného, domácí vězení, zákaz návštěvy riskantních večírků nebo koncertů. Buďte připraveni o alkoholu a drogách diskutovat, opatřete si potřebné informace, abyste věděli více, než ví dítě. Při výchově spolupracujte s dalšími členy rodiny. Nejdůležitějším spojencem bývá druhý rodič dítěte. I rozvedení rodiče by při výchově měli spolupracovat, dohodnout společný postup nebo se alespoň informovat. Kdyby se vám to nepodařilo, mohlo by dítě rozporů zneužívat. Problémy se vyskytují v každém manželství a v každé rodině, ale dobře fungující rodiny umí problémy řešit. Pokud byste na rodinné problémy nestačili sami, obracejte se na poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Tato užitečná zařízení pracují ve všech větších městech. Kontakt na ně najdete v telefonním seznamu. Kromě rodičů na děti působí i širší okolí. Jak toto okolí ovlivnit? Co ovlivňuje, zda dítě bude, nebo nebude pít alkohol a brát drogy? Širší rodina Rodiče Další dospělí v okolí dítěte Škola Dítě či dospívající Vrstevníci Dostupnost nebo nedostupnost alkoholu a drog a jejich cena (čím vyšší cena, tím lépe) Budoucí pracovní prostředí Další vlivy: dostupnost pomoci pro návykové problémy, dostatečné prostředky na prevenci, možnost kvalitně trávit volný čas, působení sdělovacích prostředků, reklama na alkohol, tabák a drogy atd.

13 12. Některé z uvedených vlivů mohou rodiče korigovat přímo a významně, jiné jsou ovlivnitelné obtížně. Širší rodina. Může pomoci dítěti kvalitně trávit volný čas, dítě zde také často nachází další dobré vzory a podněty. Někdo z širší rodiny muže také částečně nahradit chybějícího otce v rozvedeném manželství. Širší rodina muže, ale také znamenat nebezpečí (např. slabí prarodiče, kteří se dávají zneužívat, nebo příbuzní, kteří zneužívají alkohol i drogy). Rodiče. Vážné nebezpečí pro dítě představuje závislost na alkoholu nebo drogách u jednoho z rodičů. V tom případě je třeba dítě chránit před alkoholem a drogami ještě energičtěji, než za normálních okolností. Důležité je také závislost u rodičů náležitě léčit. Další dospělí v okolí dítěte. Sem patří sousedé, rodinní přátelé, spolupracovníci rodičů apod. I v tomto případě muže být jejich vliv podle okolností příznivý i nepříznivý. Škola. Je důležité, aby se škola prevenci problému působených alkoholem a jinými látkami soustavně věnovala. Výzkum ukazuje, že účinné preventivní programy jsou interaktivní (žáci jsou při nich aktivní, nejedná se tedy o hromadné přednášky), při kvalitních programech se nacvičují podstatné dovednosti, např. jak odmítat alkohol a drogy, jak trávit volný as, jak se uvolnit, jak se zdravě vyrovnat s úzkostí, strachem i smutkem apod. Za naprosté minimum se považuje 15 hodin v průběhu dvou let, kvalitní zahraniční programy jsou však ještě intenzivnější (např. 24 nebo 32 hodin během 3 let). Dítě nebo dospívající. Riziko problému s alkoholem nebo jinou látkou zvyšují i určité charakteristiky dítěte. Např. nadměrná aktivita s poruchami pozornosti nebo poruchy chování zvyšují riziko problému s alkoholem nebo drogami. Tyto děti jsou více ohroženy a je třeba je o to více chránit. Vrstevníci. Ti získají na významu zejména v dospívání. Rodiče mohou do značné míry ovlivnit to, s kým se dítě stýká, volbou vhodné školy, nabízením dobrých zájmu, při nichž je pravděpodobné, že se dítě setká s kvalitními vrstevníky, způsobem, jak dítě tráví prázdniny, apod. Dostupnost nebo nedostupnost alkoholu a drog a jejich cena. Alkohol a drogy jsou v České republice snadno dostupné a v porovnání s jinými zeměmi levné. Rodiče ovšem mohou nenechávat doma neuzamčené alkoholické nápoje (zejména ne otevřené) nebo neposkytovat dítěti nadměrné finanční částky, aby se tak nestalo přitažlivé pro špatné "kamarády". Rodiče si také mohou stěžovat na prodej alkoholu nebo tabáku nezletilým nebo drogovou kriminalitu v okolí bydliště. Budoucí pracovní prostředí. K nejnebezpečnějším povoláním patří ta, kde jsou přítomny stres, snadná dostupnost alkoholu a drog a nepravidelnost v životě (trojsměnný provoz, časté cesty). Proto by se dítě se zvýšeným rizikem nemělo připravovat např. na zaměstnání číšníka nebo práci ve zdravotnictví. Další vlivy. Sem patří např. dostupnost pomoci pro návykové i jiné problémy, dostatečné prostředky na prevenci, možnost kvalitně trávit volný čas, působení sdělovacích prostředku, reklama na alkohol, tabák a drogy atd. Některé z těchto vlivu mohou rodiče částečně ovlivnit, jiné se dají ovlivnit jen nepřímo, např. formou stížností na agresivní reklamu alkoholu, působením na svou politickou

14 13 reprezentaci, formou dopisu sdělovacím prostředkům atd. Co z toho vyplývá pro rodiče? V prevenci problému působených alkoholem a drogami se vyplatí využívat dobrých vlivu okolí a dítě pokud možno chránit před vlivy nepříznivými. Toho lze docílit např. tím, že dítě vedeme ke kvalitním zájmům a přivedeme ho do dobré společnosti. Právě rodiče mají na prevenci problému působených alkoholem a drogami u dětí největší zájem a mohou svým působením na politickou reprezentaci, sdělovací prostředky i soukromý sektor změnit nepříznivou situaci, která je u nás ve vztahu k alkoholu a drogám u dětí a dospívajících. Proč je důležité poznat, že dítě pije alkohol nebo zneužívá drogy? Jak to poznat? Včasné rozpoznání problému muže předejít nebezpečným komplikacím, jako jsou otravy, trestná činnost nebo rozvoj závislosti. Přímé známky zneužívání alkoholu a jiných drog Vyšetření moči nebo jiného biologického materiálu prokáže návykovou látku. Heroin a pervitin se dají u nás běžnými postupy prokázat 1-2 dny po aplikaci, konopí mnoho dní nebo při dlouhodobém braní i mnoho týdnu po poslední dávce. Prokazatelnost alkoholu záleží na dávce, muže to být od 2 hodin do 24 hodin i déle. O užívání drog nebo pití alkoholu existují hodnověrná svědectví. U dítěte se najdou drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání, např. jehly, stříkačky, malé dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, krabičky od léků, "psaníčka" (malé obálky s drogou) apod. Četné jizvy po vpichách v průběhu povrchových žil (ale drogy se dají zneužívat i jinak, např. heroin se dá i kouřit a pervitin také šňupat). Nepřímé známky vysoké závažnosti Dítě má přátele a známé, kteří berou drogy nebo nadměrně pijí alkohol. Dospívající vysvětluje braní drog, zastává se jich, poukazuje na jejich "léčivé" účinky, nepřiměřeně se věnuje studiu literatury o drogách, zdobí se drogovými přívěsky apod. Krádeže ve třídě nebo v domácnosti u předtím bezúhonného dítěte (to bývá časté i u problémů s hazardní hrou). Nevysvětlitelné útěky z domova, po kterých se dítě vrací ve špatném stavu. Nepřímé známky nižší závažnosti Ztráta dobrých přátel, uzavírání se do sebe nebo pochybní starší známí. Dříve normální dítě začne být nezdravé, neduživé a odmítá lékařské vyšetření. Časté úrazy a nemoci u dříve zdravého dítěte. Narůstající potřeba peněz (opět se může jednat o hazardní hry). Zanedbávání péče o zevnějšek. Náhlé zhoršení prospěchu ve škole, neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy, dříve nezvyklé problémy s chováním ve škole. Nespolehlivost. Nevolnost, zvracení. Náhlá změna jídelních návyků (u dívek se zde může jednat

15 14 o poruchy příjmu potravy, tyto dívky bývají zároveň více ohroženy alkoholem a drogami). Náladovost, podrážděnost, nesoustředěnost, poruchy paměti. Úzkosti a deprese. Nadměrná aktivita nebo apatie či jejich střídání. Nespavost nebo nadměrná spavost. Tajnůstkářství. Náhlá ztráta kvalitních zájmů. Náhlé zhoršení chování, konfliktnost, podrážděnost, nervozita a agresivita. Známky více či méně specifické pro jednotlivé drogy Alkohol: typický zápach z úst, který se může dítě snažit maskovat mentolovými bonbóny, ústními vodami apod. Tlumivé léky: vedou ke stavu podobnému opilosti, ale z dítěte není cítit alkohol (nezřetelná výslovnost, útlum, zhoršená pohybová souhra a poruchy rovnováhy). Konopí: Zarudlé spojivky, dítě hlasitě mluví, nepřiměřeně se směje, typický zápach připomínající pálící se bramborovou nať, případně i závratě a poruchy rovnováhy. Pervitin: Nadměrná a často bezúčelná aktivita. Zornice jsou rozšířené. Droga také někdy vyvolává i pocity pronásledování. Poměrně typickým příznakem po odeznění působení pervitinu bývá dlouhý spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání. To je někdy následováno depresí či jinými duševními problémy. Po odeznění intoxikace často velký hlad (dítě "vyjí" ledničku). MDMA ("extáze"): Chemickou strukturou má blízko k pervitinu, řadí se ale do skupiny halucinogenních drog. Projevuje se podobně jako pervitin, včetně útlumu a možných depresí po odeznění účinků drogy. Je zde mimo jiné riziko těžkých otrav a velkých ztrát tekutin a minerálů. Další halucinogeny (např. LSD): V určitých dávkách se projevují poruchami vnímání, jako jsou halucinace a iluze, časté bývá podivné a nesmyslné chování, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost. Zornice bývají rozšířené. Po odeznění účinků drogy mohou přetrvávat duševní potíže (deprese, úzkosti, pocity pronásledování apod.). Heroin: Dítě je utlumené, spavé, pohroužené ve vnitřním světě, zúžené zornice nereagují na světlo, dech je pomalý, řeč často nesrozumitelná. Libost a tupá blaženost bývají vystřídány nezájmem a někdy i depresí. Stav po vysazení vysokých dávek drogy se projevuje nejčastěji bažením po droze, nevolností až zvracením, svalovými bolestmi (ty spolu s nespavostí přetrvávají nejdéle), slzením, rozšířením zornic, husí kůží, pocením, průjmy, tep je rychlejší, někdy se objeví i teplota.

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Děti s výchovnými problémy Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje děti,

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

Minimální preventivní program Stanovení strategie prevence rizikových forem chování pro školní rok 2014/2015. ZŠ Kamínky 5

Minimální preventivní program Stanovení strategie prevence rizikových forem chování pro školní rok 2014/2015. ZŠ Kamínky 5 Stanovení strategie prevence rizikových forem chování pro školní rok 2014/2015 ZŠ Kamínky 5 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Charakteristika minimálního preventivního programu 3. Cíle minimálního preventivního

Více

Krizový plán školy co dělat, když:

Krizový plán školy co dělat, když: Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno venkov Krizový plán školy co dělat, když: Postup při podezření na šikanu Definice šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE

ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE ŠKOLNÍ MEODIK PREVENCE INFORMACE, KTERÉ ZDE NAJDETE: 1. MPP pro školní rok 2014/15 (včetně výsledků dotazníkového šetření výskytu rizikového chování ve škole) 2. Plán školního metodika prevence ve školním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Renata Švecová Školní metodik prevence

Více

JSOU MEZI NÁMI PREVENCE VE ŠKOLE

JSOU MEZI NÁMI PREVENCE VE ŠKOLE Mozaika integračních snah JSOU MEZI NÁMI PREVENCE VE ŠKOLE Mgr. Barbora Neklapilová 1 Obsah: 1. Úvod. 3 2. Základní termíny 4 3. Vybrané postupy řešení krizových situací.. 10 4. Návrhy na semináře prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence rizikového chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence rizikového chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence rizikového chování Školní rok 2015/2016 Garant programu: Mgr. Tomášová Pavla Školní metodik prevence: Ing. Bílková Iveta (2. stupeň) Mgr. Eva Frýbová (1. stupeň)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek

Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek 1.DROGA Definice drogy SZO: Droga je jakákoliv prírodní či syntetická substance, která po vpravení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM GYMNÁZIUM JOACHIMA BARRANDA TALICHOVA 824, 26601 BEROUN Tel.: 311623435 Zpracovala: PaedDr. Kamila Karásková, školní metodička prevence OBSAH: 1. Charakteristika školy 2.

Více

Rodičům aneb o rizikovém chování

Rodičům aneb o rizikovém chování Rodičům aneb o rizikovém chování Vážení rodiče, tato publikace je určena zejména Vám, ale i všem těm, kteří se chtějí dozvědět něco více o drogové problematice a dalších formách rizikového chování, které

Více

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ:

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: (Minimální preventivní program) Gymnázium T.G.M. v Zastávce šk.rok: 2010/2011 Garant programu (školní metodik prevence): Mgr.Libor

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Školní preventivní strategie 2014 / 2015

Školní preventivní strategie 2014 / 2015 Školní preventivní strategie 2014 / 2015 Strategie školní prevence je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání, tzn. Bílou knihou, s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám, s Usnesením

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Olomouc

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Olomouc Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Olomouc Školní rok: 2012/2013 Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11, Olomouc Počet žáků: 462 Metodik prevence rizikového chování:

Více

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Minimální preventivní program Jméno autora: Mgr. Zdeněk Žáček, Základní škola Boskovice, okr. Blansko - odloučené pracoviště Sušilova 28 Motto: Člověk je vždy spíše hračkou svého jednání, než hračkou osudu.

Více

Minimální preventivní program ZŠ ŠPITÁLSKÁ 789, PRAHA 9, VYSOČANY

Minimální preventivní program ZŠ ŠPITÁLSKÁ 789, PRAHA 9, VYSOČANY Minimální preventivní program ZŠ ŠPITÁLSKÁ 789, PRAHA 9, VYSOČANY Vypracovali: Mgr. Jiří Krupička školní metodik prevence 1. stupeň Mgr. Petra Kopřivová - školní metodik prevence 2. stupeň Minimální preventivní

Více

Ledovec 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ledovec 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Normálně studuju P ř í r u č k a p o d p o r o v a n é h o v z d ě l á v á n í p r o ž á k y, s t u d e n t y, j e j i c h b l í z k é a p e d a g o g y Ledovec 2008 Text vznikl v rámci projektu Podporované

Více

Rizikové jevy. Přehled vybraných jevů rizikového chování. školení pedagogického sboru ZŠ Velké Opatovice. leden 2013. Mgr. Markéta Illová, ŠMP

Rizikové jevy. Přehled vybraných jevů rizikového chování. školení pedagogického sboru ZŠ Velké Opatovice. leden 2013. Mgr. Markéta Illová, ŠMP Rizikové jevy Přehled vybraných jevů rizikového chování školení pedagogického sboru ZŠ Velké Opatovice leden 2013 Mgr. Markéta Illová, ŠMP Netolismus Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní

Více

PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP

PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP projekt: Vzdělávání napříč KHK PREVENCE V OBLASTI PREVENCE ŠIKANY A KYBERŠIKANY U ŽÁKŮ SE SVP autorka PhDr. Renáta Ševčíková žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Prevence

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Minimální preventivní programpro školní rok

Minimální preventivní programpro školní rok Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem Minimální preventivní program pro školní rok zpracovala: Mgr. Anna Čiperová, metodik prevence sociálně patologických jevů Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti

Více

Prevence sociálně patologických jevů v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Zuzana Krátká, DiS.

Prevence sociálně patologických jevů v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Zuzana Krátká, DiS. Prevence sociálně patologických jevů v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Zuzana Krátká, DiS. Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se věnuji prevenci sociálně patologických

Více

PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI projekt: Vzdělávání napříč KHK PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI autorka Mgr. Kateřina Hofmannová žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Prevence násilí na pracovišti Autorka:

Více