Novinky Scia Engineer 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky Scia Engineer 14"

Transkript

1 Novinky Scia Engineer 14 Scia Engineer 14 - vytvářejte vlastní výpočty připojené ke Scia Engineer Expanding Design : Nejnovější verze programu na výpočty a posudky konstrukcí od firmy Scia přináší možnosti, díky kterým můžete překročit tradiční hranice 3D programů na výpočty a přidat své na míru vytvářené výpočty do standardního postupu práce s výpočtovým programem. Open Design Checks: integrovaný pracovní postup Díky Open Design Checks můžete své vlastní výpočty integrovat do programu Scia Engineer a plně využívat běžný pracovní postup. Můžete používat všechny funkce nabízené Scia Engineerem (3D modelování, adaptivní síť konečných prvků, pokročilé výpočty a posudky prováděné ve 3D interaktivním grafickém prostředí, tabulkové zadávání, tabulkové výsledky...) a externě připravené výstupy můžete přidat do Engineering Reportu. Open Design Checks přinášejí výjimečnou úroveň přehlednosti do všech prováděných výpočtů a nabízejí také zcela nové posudky pro nosníky a sloupy (zatím dostupné jako Beta verze). Výstupy obsahují podrobný popis prováděných výpočtů včetně obrázků, použitých rovnic, dosazených hodnot a spočtených výsledků. Numerická analýza & výsledky Klíčovým faktorem určujícím přesnost výsledků konečně prvkové analýzy je kvalita sítě. Ve Scia Engineer 14 Vám představujeme automatické adaptivní zjemňování sítě. V nové verzi naleznete také řadu nových, či vylepšených funkcí usnadňujících vyhodnocení výsledků: 3D výsledky, tabulkové výsledky, šablony pro Engineering Report... Vylepšení ovládání Stejně jako v minulých verzích, i ve verzi 14 jsme se soustředili na to, jak našim uživatelům zpříjemnit každodenní práci. Různá vylepšení pokrývají mnoho částí programu: správce projektů, geologické oblasti, zatížení a kombinace, ocelové přípoje, posudky ocelových prvků, výměnu dat mezi aplikacemi, ochranu, instalaci scia-engineer.com

2 Novinky ve Scia Engineer 14 Open Design Checks integrovaný pracovní postup 3D výpočetní systém byl rozšířen o možnost zabudování vlastních, na míru sestavených výpočtů připravených uživateli Ve verzi Scia Engineer 2013 jsme Vám dali nahlédnout na možnosti nové technologie pro přípravu normových posudků a dalších výpočtů - Open Design Checks. Ve verzi 14 dáváme všechny možnosti nové technologii do Vašich rukou. Open Design Checks umožňují statikům integrovat jejich existující výpočty do programu Scia Engineer a používat standardní postup práce, na který jsou v programu zvyklí. Mohou využívat všechny nástroje Scia Engineer (3D mo delování, adaptivní síť konečných prvků, pokročilé výpočty a posudky prováděné ve 3D interaktivním grafickém prostředí, tabulkové zadávání, tabulkové výsledky...) a externě připravené výstupy mohou zařadit do Engineering Reportu. Open Design Checks přinášejí vysokou úroveň přehlednosti do všech prováděných výpočtů a posudků. Výstupy ukazují podrobný popis prováděných výpočtů včetně obrázků, použitých rovnic, dosazených hodnot a spočtených výsledků. Tímto reagujeme na kritiku adresovanou obecně na CAE programy, že tyto se chovají jako černá skřínka a prozrazují málo o tom, jak jsou jednotlivé výpočty a posudky prováděny. Díky této plné integraci na míru připravených výpočtů se lze snadno vypořádat s obtížnými situacemi jakými jsou posudky podle speciálních norem či vysoce specializované výpočty neimplementované v programu. Open Design Checks znamenají přímé a jednoduché řešení. Statici si mohou tyto specializované výpočty připravovat sami v aplikaci Scia Design Forms, mohou tyto výpočty sdílet se svými kolegy či se členy komunity uživatelů Scia Design Forms nebo mohou požádat tým technické podpory Scia o asistenci. Řada statiků již má podobné výpočty připravené v MS Excel nebo v jiném nástroji. V takovém případě mohou své výpočty převést do Scia Design Forms, připojit je ke Scia Engineer 14 a mít je tak k dispozici uvnitř CAE programu.

3 Novinky ve Scia Engineer 14 Praktická aplikace a příklady Posudky týkající se únosnosti a stability dílců s nepravidelnou geometrií nebo dílců z neobvyklého materiálu. Návrh a posudek podle místních norem nepodporovaných programem Scia Engineer. Posudky podloží podle sofistikovaných deformačních teorií. A mnohem víc... Hlavní výhody Svoboda vytvářet vlastní výpočty s využitím grafických, výpočetních a dokumentačních schopností Scia Engineeru a Engineering Reportu. Plně integrované řešení, které nevyžaduje opakované zadávání dat, mapování tabulek, ani zdlouhavou kontrolu dat po přenesení hodnot. Inteligentní práce s proměnnými a jednotkami, grafický displej, uživatelem definované nabídky a stromy. Vysoká výpočetní rychlost díky paralelnímu procesingu a přímý přenos dat (bez zápisu do externích souborů) uvnitř otevřené platformy. Podpora optimalizace pomocí AutoDesignu pro ocelové prutové dílce. Export výstupního dokumentu do hlavní dokumentace projektu připravené v Engineering Reportu. Ochrana duševního vlastnictví jako krok směrem k vytvoření trhu, kde mohou sami uživatelé sdílet či prodávat své výpočty a kde mohou spolupracovat na vytváření rozsáhlých balíků výpočtů.

4 Novinky ve Scia Engineer 14 Rozšíření výpočtových možností a vylepšení prezentace výsledků Automatické zjemnění sítě Scia Engineer 14 nabízí novou funkci - automatické zjemnění sítě konečných prvků. Jemnější síť konečných prvků dává přesnější výsledky než síť hrubá. Ruční nalezení optimálního zjemnění je často složitým úkolem i pro zkušené uživatele. Je třeba definovat řadu parametrů (např. procento zjemnění) a ze seznamu návrhů vybrat optimální metodu. Proto Scia představuje novou metodu automatického zjemnění sítě, která byla vyvinuta ve spolupráci s ČVUT Praha. Naše řešení reflektuje poslední vývoj na poli metod pro odhad chyby. Výhodou metody je také informace o kvalitě výsledků odvozené od hustoty sítě dvourozměrných prvků. Automatická kontrola nestability konstrukce Díky automatické kontrole nestability konstrukce lze posoudit, zda není model nestabilní a zda mu nechybí nějaké okrajové podmínky pro posuny či pootočení. Detekovány jsou rovněž nespojené dílce. Kontrola odhalí i problémy s křížením dílců. Kontrola se provádí po neúspěšném výpočtu a uživatel může interaktivně sledovat tvar nestability (posuny, pootočení) konstrukce či její části. Problém ukázaný v animačním okně se pak snadno odstraní. Kontrola je založena na výpočtu nulového vlastního čísla a detekování příslušných vlastních tvarů. Přehledné zobrazení výsledků Vytvoření výpočtového modelu a získání výsledků jsou důležitými kroky v procesu zpracování projektu. Neméně důležité je však také prezentování získaných výsledků. Scia Engineer 14 se zaměřuje i na tuto oblast. Tabulkové výsledky (Table Results) Scia Engineer 14 přináší zcela novou funkci, díky které lze prohlížet výsledky ve formě tabulek. V případě potřeby lze s pomocí standardní schránky Windows výsledky zkopírovat např. do MS Excel. Obsah tabulek lze filtrovat podle více kritérií. Rozložení tabulek lze upravit podle potřeby. Výsledky uvedené v tabulce jsou nezávislé na aktuálně vykreslených výsledcích ve 3D grafickém okně. Tabulkové výsledky Tabulkové výsledky 3D výsledky Pro lepší porozumění chování konstrukce je nyní možné zobrazit deformace a napětí na 3D povrchu sloupů a nosníků. Navíc lze výsledky promítat na původní (nedeformovaný) nebo konečný (deformovaný) tvar konstrukce. Tato funkce pomáhá odhalit potenciální problémová místa a jejich příčinu. 3D výsledky 3D výsledky

5 Novinky ve Scia Engineer 14 Návrhové skupiny Návrhová skupina usnadňuje práci s dílci, které sdílejí určitou stejnou vlastnost jako např. typ dílce, délku či průřez. Tento koncept přesouvá pozornost z jednotlivého dílce na skupinu podobných dílců. Návrh všech dílců v jedné skupině se provede v jednom kroku pro obálku výsledných hodnot získaných pro všechny dílce ve skupině. Engineering Report V Engineering Reportu lze nyní připravovat vlastní šablony. Můžete si připravit šablonu (=obsah + vzhled reportu), která představuje celý dokument nebo jen dílčí výstřižek (blok položek Engineering Reportu). U druhé možnosti je pak výsledný dokument tvořen několika šablonami volitelně doplněnými ad-hoc pasážemi. Navíc, sada předem připravených šablon je dodávána jako součást instalace. Návrhové skupiny Scia Design Forms v Engineering Reportu Scia Design Forms byly v loňském roce jednou z hlavních novinek. Scia Design Forms jsou samostatnou aplikací (doplňkem ke Scia Engineer), která se zaměřuje na malé specializované výpočty provázené přehledným a srozumitelným výstupem. Engineering Report ve Scia Engineer 14 nabízí novou položku ve skupině Speciální položky, díky které lze do reportu přímo vložit výstup (výstupní dokument) požadovaného formuláře. Scia Design Forms v Engineering Reportu Novinky v oblasti definice zatížení Zatěžovací kombinace podle IBC 2012 (ASCE 7-10) Scia Engineer nyní automaticky generuje zatěžovací kombinace podle International Building Code (IBC 2012) a podle normy Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE 7-10). Tyto nejnovější verze normy obsahují upravená pravidla (rovnice) pro kombinování zatížení - upraveny byly jak prvky rovnic, tak součinitele kombinace. Přidány byly také další rovnice nahrazující některé zastaralé. Teplotní zatížení se kombinuje s dalšími zatíženími podle komentáře k ASCE D zatížení větrem podle ASCE 7-10 Scia Engineer 14 nyní počítá 3D zatížení větrem podle ASCE/SEI Specifikace pro minimální návrhové zatížení pro budovy a jiné konstrukce (ASCE/SEI 7-10) zahrnuje hlavní změny v určení a aplikování zatížení větrem na konstrukci. Změny se soustředí kolem výpočtu tlaku rychlosti (qz), který se aplikuje na konstrukci. Seizmické kombinace a 30% pravidlo 30% pravidlo při seizmických výpočtech předpokládá, že seizmické zatížení kolmé na hlavní směr zemětřesení se uvažuje s redukovanou intenzitou výsledného účinku zatížení, jmenovitě 30 % původně spočítané hodnoty. V předchozí verzi programu musel uživatel vytvořit tři zatěžovací kombinace a manuálně aplikovat 30% pravidlo přiřazením součinitele 0,3. Modelový součinitel pro akumulaci vody Odvození zatížení akumulací vody je iterační proces, při kterém se v každé iteraci uvažují deformace způsobené stálým zatížením a naakumulovanou vodou. Zatěžovací funkce se pak generují automaticky na všech zatížených nosnících. Od verze Scia Engineer 14 může uživatel v průběhu odvození zatížení od akumulace vody redukovat tuhost konstrukce. K tomu se použije modelový součinitel. Tato redukce tuhosti neovlivňuje statický, ani jiný výpočet prováděný po odvození zatížení.

6 Novinky ve Scia Engineer 14 Vylepšení ovládání Návrh základů Geologické oblasti 3D model se zadaným podložím a geologickým profilem vykresluje povrch podloží. Tento povrch definuje oblast, kde se interpolují a extrapolují vlastnosti zeminy mezi jednotlivými zkušebními vrty. Aby bylo možno modelovat geologické zlomy, byl základní polygon povrchu rozdělen na samostatné části, uvnitř kterých se provádí interpolace a extrapolace, ale které se neovlivňují navzájem. V různých oblastech může být použit jiný počet vrstev geologického profilu. Vylepšení při práci se zkušebními vrty Při zadávání geologického profilu lze obsah tabulky kopírovat pomocí schránky Windows. Navrhování ocelových konstrukcí Popisky polí V dialogu pro nastavení parametrů pro posudky podle EC-EN 1990 a v dialogu pro nastavení parametrů přípojů byly přidány nové informace: reference na příslušný článek normy, popis a použití. Ocelové přípoje Dialog pro nastavení parametrů posudků ocelových přípojů byl přepracován a je nyní přehlednější. Pro šrouby, svary, výztuhy a konstrukční spoje jsou k dispozici samostatné podnabídky. Nabídky pro spoje obsahují volby pro transformaci uzlových sil, metody výpočtu atd. Pro každou položku v nabídce je k dispozici reference, popis a příklad použití. Vylepšen by také systém varování a chybových hlášení, a to zejména s ohledem na limitní hodnoty maximální a minimální vzdálenosti šroubů. Zprávy jsou barevně rozlišeny a usnadňují tak definici šroubových přípojů. Protokol o výpočtu obsahuje vylepšenou komponentu stojina sloupu v tlaku. Pro efektivní délky, napětí ve sloupu apod. byly přidány tabulky s hodnotami mezivýsledků. Nové materiály v knihovně materiálů Předchozí verze knihovny materiálů obsahovala třídy oceli obsažené v EN a EN Nová verze nabízí materiály podle těchto norem: EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN Obsažena jsou také pravidla pro redukci tloušťky podle stejných norem. Nové profily v knihovně průřezů Do knihovny průřezů byly přidány profily gama od výrobce Voestalpine. Jedná se o za studena tvarované profily C, U, Z a další tvary. Další vylepšení Tabulkové zadávání Tabulkové zadávání zjednodušuje vytváření i úpravy modelu a nabízí univerzální přehled o již zadaných částech modelu. Ve verzi Scia Engineer 14 byl tento nástroj dále rozšířen. Nyní lze využívat filtrování, parametry, nové záložky a vylepšenou správu vlastností. Toto vše nyní urychluje definici modelu a snižuje nutnost grafického dohledávání informací. Otázka před smazáním výsledků Uživatel nyní musí potvrdit provedení změn, které by vedly ke smazání spočtených výsledků. Pokud je akce potvrzena, dojde ke smazání výsledků. Je-li akce zamítnuta, změny nejsou provedeny a výsledky zůstávají nedotčeny. Otázka se objeví např. při: přidání, smazání nebo úpravě dílců či přídavných dat změnách v nastavení řešiče úpravě knihovních vlastností. Nová nastavení při instalaci Uživatelské informace Při instalaci lze registrovat jméno uživatele a název společnosti. Tyto údaje lze pak tisknout v záhlaví Engineering Reportu. Kopírování uživatelských nastavení z předchozí verze Tato volba automaticky zkopíruje následující položky z předchozí verze Scia Engineer. Obsah složky [Uživatel] se šablonami tabulek, záhlaví, zápatí Engineering Reportu, polohu nástrojových lišt... Nastavení registrů s výchozím jazykem... Umístění složky [Projekt]. Novinky v BIM Scia Engineer 14 rozšiřuje podporu pro Revit 2015 a přináší technologii porovnání modelů ( Model Compare ), která sleduje a zvýrazňuje změny prováděné v jednom či druhém programu. Uživatelé Tekla Structures uvítají podporu 64-bitové verze Tekla Structures. Propojení s Allplanem bylo aktualizováno pro verzi Allplan Scia Engineer, jako jediný výpočetní program s certifikací IFC 2x3, i nadále propaguje Open BIM jako jednoduchý způsob sdílení modelu mezi architektem, statikem, dodavatelem a výrobcem, a to bez ohledu na to, jaký program která strana používá. Vylepšení prostředí Nový správce projektů pomáhá uživateli při vytvoření nového projektu a při otevírání projektů již existujících. Při listování nedávno otevřenými projekty je k dispozici náhled projektu i s hlavními statistickými informacemi. K prohlédnutí a vyzkoušení je také několik ukázkových projektů včetně jednoduchých výukových manuálů. Z dialogu lze přímo otevřít nastavení ochrany a ověřit použitá nastavení. V záhlaví je zobrazeno číslo verze. Provádí se test na výchozí jazyk Windows Pokud tento jazyk nesouhlasí s jazykem nastaveným ve Scia Engineer, může si uživatel vybrat, zda chce otevřít nastavení ve Scia Engineer nebo pokračovat v angličtině. 14.scia-engineer.com help.nemetschek-scia.com resources.nemetschek-scia.com Nemetschek Scia s.r.o. - Slavíčkova 1a Brno (Česká republika) - Tel.: Fax: Nemetschek Scia s.r.o. - Evropská 2591/33d Praha 6 (Česká republika) - Tel.: Fax: Nemetschek Scia s.r.o. - Topoľová 8 - SK Žilina (Slovensko) - Tel.: Fax: Seznam všech našich mezinárodních poboček a partnerů naleznete na našich webových stránkách

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více