HL100E Homeplug. Ethernetový adaptér pro přenos dat mezi počítači pomocí elektroinstalace 230V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HL100E Homeplug. Ethernetový adaptér pro přenos dat mezi počítači pomocí elektroinstalace 230V."

Transkript

1 Homeplug Ethernetový adaptér pro přenos dat mezi počítači pomocí elektroinstalace 230V.

2 Základní informace o technologii HomePlug a adaptéru Velkou překážkou při sestavování domácí sítě bývá nutnost fyzického propojení počítačů síťovým kabelem. V poslední době se k řešení tohoto problému objevilo několik technologií. Nejvýznamnější místo dosud zaujímá rodina produktů WiFi ( X). Nedávno se dostává do popředí technologie zvaná HotPlug. Tato technologie používá k přenosu dat mezi počítači stávající rozvod 230V. Tato technologie umožňuje použití rozvodu elektřiny jako media pro přenos dat mezi dvěma body. S její pomocí mohou dva počítače komunikovat přes bez nutnosti je fyzicky spojit síťovým kabelem. Ethernetový adaptér HomePlug má 3 LED kontrolky indikující základní provozní stavy a ethernetový port k propojení s počítačem. Počítačová síť doma nebo v kanceláři poskytuje tyto základní výhody: 1. Sdílení dat mezi počítači. 2. Sdílení tiskáren. 3. Sdílení přístupu k Internetu. 4. Hry po síti. Obsah balení Balení musí obsahovat následující položky. Pokud některá z nich chybí nebo je poškozená, obraťte se ihned na vašeho prodejce. Ethernetový adaptér HomePlug (2 ks) Tato příručka (1 ks) Instalační CD (1 ks) CAT-5 UTP přímý síťový kabel (RJ-45) (2 ks)

3 Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující rady a doporučení: 1. Před čistěním odpojte adaptér ze sítě. Nepoužívejte žádné tekuté čistící prostředky ani spreje. Adaptér je možno čistit jen slabě navlhčenou tkaninou. 2. Adaptér se v žádném případě nesmí dostat do kontaktu s vodou. 3. Adaptér nesmí být umístěn u jakýchkoli zdrojů tepla, ani ve vestavěných skříních, pokud není zajištěno dostatečné větrání. 4. Adaptér může být zapojen jen do sítě s parametry uvedenými na jeho štítku. 5. Adaptér spoléhá na ochranu elektrické sítě proti zkratu (přetížení). 6. Zapojte adaptér přímo do zásuvky. Nezapojujte adaptér do prodlužovačky. 7. Nikdy se nepokoušejte adaptér opravovat ani demontovat. Vystavujete se nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem a otevření krytu dochází k porušení záručních podmínek a tím zaniká záruka. Všechny opravy zajišťuje dovozce. 8. V následujících situacích odpojte adaptér neprodleně svěřte jej do péče servisu: - Došlo k polití adaptéru nebo do něj vnikla nějaká tekutina. - Přes dodržení předepsaného postupu výrobek nepracuje správně. - Přístroj nepracuje stabilně.

4 Požadavky na systém a počítač: Instalace a připojení Ethernetový adaptér HomePlug je použitelný pro všechny operační systémy používající TCP/IP komunikaci přes ethernetový port. Adaptér nevyžaduje žádné ovladače, nicméně dodaný konfigurační software pro nastavení síťového hesla pracuje jen pod operačními systémy Windows. Konfigurační nástroje k ethernetovému adaptéru HomePlug vyžadují systém s následujícími parametry: Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. PC s Pentium II 300 MHz (MMX kompatibilní) nebo lepší 64MB volného místa na disku 64MB RAM CD-ROM mechanika Počítač nebo zařízení, ke kterému chcete připojit ethernetový adaptér HomePlug musí mít ethernetový port, t.j. síťovou kartu nebo síťový adaptér. Instalace a odstranění konfiguračních nástrojů Jednoduchá instalace: 1. Spojte adaptér s počítačem nebo jiným zařízením pomocí dodaného síťového kabelu. 2. Zapojte adaptér do zásuvky. 3. Nainstalujte konfigurační utility. Instalace z dodaného CD by se měla spustit automaticky. Pokud se tak nestane, spusťte program Setup.exe na CD. 4. Postupujte podle zobrazovaných instrukcí. Po ukončení instalace můžete provést konfiguraci. Před zapojením adaptéru do zásuvky si poznamenejte bezpečnostní heslo (Device password) zařízení a MAC adresu aby jste měli tyto údaje k dispozici pro nastavení sítě. K nainstalování adaptéru nejsou žádné ovladače potřeba. Odinstalace: 1. K odstranění konfiguračních nástrojů proveďte pomocí Ovládacího panelu systému. 2. Vyberte Přidat/Odstranit programy. 3. V okně Přidat/Odstranit programy vyberte PowerPacket Utilities a potvrďte. 4. Při odinstalování dále postupujte podle instrukcí.

5 Funkce LED kontrolek a připojení Adaptér má tři informační LED kontrolky a ethernetovou zásuvku PWR: PL-LINK: ETH-LINK/ACT: ETHERNET: Indikuje zapojení do elektrické sítě. Rozsvítí se, pokud detekuje a spojí se s dalším adaptérem. Rozsvítí se po připojení k síťové zásuvce počítače nebo jiného zařízení. Bliká při přenosu dat. Konektor pro připojení síťového kabelu.

6 Vše (téměř) o domácí síti s použitím Tato kapitola obsahuje užitečné a důležité informace o sítích od nastavení vašeho počítače přes obecné rady až po příklady aplikací. Nastavení počítače Poté co jste úspěšně a zapojili váš Homeplug ethernet adaptér, ukážeme si jak správně nakonfigurovat váš počítač a prověřit stávající nastavení. Windows 98 a Windows Me 1. Spusťte nastavení vlastností LAN připojení na propojených počítačích: Start Nastavení Ovládací panel Síť 2. Klikněte na položku Protokol TCP/IP a vyberte Vlastnosti. Zaškrtněte možnost Získat IP adresu automaticky. Další položky můžete ignorovat - buď zůstanou prázdné nebo si zachovají přednastavené hodnoty. Dialog ukončete tlačítkem OK. Info: Pokud panel Síť neobsahuje položku Protokol TCP/IP. musíte protokol TCP/IP nainstalovat. Pomocí tlačítka Přidat vyberete Protokol, znovu klikněte na Přidat. V následujícím dialogu vyberte Microsoft a jako Síťový protokol položku TCP/ IP a potvrďte. 3. Pokud pro připojení k Internetu používáte router, je nastavení stále nutné, neboť router se připojuje k Internetu a ne k počítači. V ovládacích panelech vyberte vyberte Možnosti Internetu zvolte záložku Připojení. Zaškrtnete položku Nikdy nevytáčet. Dialogy uzavřete tlačítkem OK. Windows Spusťte nastavení vlastností LAN připojení na propojených počítačích: Start Nastavení Ovládací panel Síť a vytáčené připojení. Pravým tlačítkem myši klikněte na odpovídající typ spojení a zvolte Vlastnosti. 2. Klikněte na položku protokolu TCP/IP u síťového adaptéru a na Vlastnosti. Zaškrtněte možnost Získat IP adresu automaticky. Další položky můžete ignorovat. Buď zůstanou prázdné nebo si zachovají přednastavené hodnoty. Dialog ukončete tlačítkem OK. Info: Pokud nemůžete najít položku Protokol TCP/IP. musíte protokol TCP/IP nainstalovat. Pomocí tlačítka Instalovat vyberete Protokol a klikněte na Přidat. V následujícím dialogu zvolte Internetový protokol (TCP/ IP) a potvrďte. 3. Pokud pro připojení k Internetu používáte router, je nastavení stále nutné, neboť router se připojuje k Internetu a ne k počítači. V ovládacích panelech vyberte Síť a vytáčené připojení a zvolte Nikdy nevytáčet. Dialogy uzavřete tlačítkem OK.

7 Windows XP Startovní nabídka Windows XP může být nastavena různými způsoby. Více informací se dozvíte z dokumentace Windows XP. 1. Otevřete nastavení vlastností LAN na propojených počítačích: Start Ovládací panel Síť a Připojení k Internetu. Klikněte pravým tlačítkem myši na odpovídající LAN spojení a zvolte Vlastnosti. 2. Klikněte na položku protokolu síťového adaptéru TCP/IP a na Vlastnosti. Zaškrtněte možnost Získat IP adresu automaticky. Další položky můžete ignorovat. Buď zůstanou prázdné nebo si zachovají přednastavené hodnoty. Dialog ukončete tlačítkem OK. Info: Pokud nemůžete najít položku jako 'TCP/IP' nebo 'TCP/IP -> jméno síťového adaptéru' nebo 'Internetový protokol (TCP/IP)', musíte protokol TCP/IP nainstalovat. Pomocí tlačítka Instalovat vyberete 'Protokol' a klikněte na Přidat. V následujícím dialogovém boxu zvolte 'Internetový protokol (TCP/ IP)' a potvrďte tlačítkem OK. 3. Pokud pro připojení k Internetu používáte router, je nastavení stále nutné, neboť router se připojuje vytáčením k Internetu a ne k počítači. Pod Start Nastavení Ovládací panel Volby Internetu, zvolte záložku Připojení a zaškrtnete položku 'Nikdy nevytáčet'. Dialogy uzavřete tlačítkem OK. Pozn: Další aplikace jako klient elektronické pošty mohou také potřebovat tuto informaci. Obecně je potřeba změnit nastavení se jménem jako Spojit s či podobným na LAN.

8 Příklady použití V tomto oddíle ukážeme některé scénáře pro použití. Domácí síť - možnost 1: Pracovní stanice s internetovým spojením přes ADSL/kabelový modem. Internet Domácí rozvod elektrické energie. Domácí síť-možnost 2 Síť pro online hry. ADSL/kabelový modem Internet ADSL/kabelový modem Domácí rozvod elektrické energie.

9 Domácí síť-možnost 3 Síť několika pracovních stanic s jedním připojením k Internetu přes ADSL/kabelový modem s routerem. Hl100E Internet Domácí rozvod elektrické energie. ADSL/kabelový modem Domácí síť - možnost 4 Síť několika pracovních stanic s jedním připojením k Internetu přes ADSL/kabelový router a ADSL/kabelový modem. Hl100E Internet Domácí rozvod elektrické energie. ADSL/kabelový modem ADSL/kabelový router

10 Velikost sítě Maximální počet adaptérů HomePlug v rodinném domě může být teoreticky 253 spojení, v praxi ale by nemělo současně komunikovat více než 10 zařízení. Bezpečnost dat v síti: Elektroměr obvykle tvoří fyzickou překážku sítě, t.j. pouze zařízení za ním mohou být součástí jedné domácí sítě a využívat a využívat přenos dat po rozvodu el. energie. Velmi ale doporučujeme používat interní kódovaní adaptérem HomePlug. Nastavuje se pomocí konfiguračních nástrojů adaptéru. INFO: Stejně jako tvoří elektroměr překážku zamezující šíření dat mimo domácí síť, tak tvoří překážku k přenosu dat mezi jednotlivými fázemi. V případě problémů je možné řešení této situace obsaženo v části otázky a odpovědi. Použití hesla: Použitím hesla při dodržování několika jednoduchých pravidel podstatně zvýšíte bezpečnost vaší sítě. Udržujte hesla v tajnosti. Heslo nikam nezapisujte. Obvyklými, ale zcela nevhodnými místy jsou zápisníky, peněženky a textové soubory v počítačích. Volte náhodná hesla. Používejte náhodné sekvence znaků a písmen. Hesla tvořená slovy nejsou bezpečná. Hesla co nejčastěji pravidelně měňte. Vyžaduje to malé úsilí, ale podstatně zvyšuje bezpečnost vaší sítě. Hesla změňte, pokud existuje i nejmenší podezření z jejich prozrazení.

11 Konfigurace: Nastavení spustíte pomocí této ikony, která se při instalaci umístila na plochu počítače. Záložka Device (zařízení): Zde jsou vypsána všechna zařízení, která jsou lokálně připojena k počítači, kde byl nástroj spuštěn. Ve většině případů jde jen o jedno zařízení. Pokud je jich více, klikněte na jedno z nich a stiskněte Connect (Spojit). V rámečku State (Stav) zkontrolujte, zda je vaše PC k tomuto zařízení připojeno. Nyní jste připraveni konfigurovat síť, ke které je zařízení připojeno. Stisk Refresh (Obnovit) aktualizujete seznam zařízení, připojených k počítači. Ukazatel stavu hledání se změní na ukazatel průměrné rychlosti přenosu dat v síti. Barva ukazatele znamená: Zelená - Výborný výkon Žlutá - Dostatečný výkon Červená - Slabý výkon

12 Záložka Network (Síť): Zde jsou detailní informace o síti na elektrickém vedení realizované pomocí. V textovém seznamu jsou vypsány všechna HomePlug zařízení nalezená v síti. Zařízení jsou označená jejich MAC adresami. Druhý sloupec udává měřenou rychlost přenosu v Mbitech za sekundu. Kliknutím na Scan Powerline Network (Prohledej elektrickou síť) aktualizujete vypsané údaje. Důležitá poznámka: Pokud v seznamu některé HomePlug zařízení chybí, přesvědčte se, že jeho síťové heslo (Network Password) nebylo změněno na jiné, než je vaše aktuální soukromé síťové heslo. Síťové heslo můžete vždy změnit na výchozí nástrojem PowerPacket spuštěným na PC ke kterému je příslušné zařízení připojeno, tak, jak ke popsáno dále.

13 Záložka Security (bezpečnost): Všechna zařízení jsou dodávána se síťovým heslem nastaveným na "HomePlug". Okno dialogu Security (Bezpečnost) umožňuje změnit toto síťové heslo a nastavit Vaše vlastní soukromé heslo na síťovém zařízení připojeném k počítači, kde je nástroj spuštěn. Kliknutím na Restore Default (Obnovit původní) nastavíte původní síťové heslo "HomePlug" a změníte jej na vybraném zařízení připojeném k PC na kterém je utilita spuštěna. Stisknutím Set Local (Nastavit lokálně) změníte místní síťové heslo. Info: Vaše soukromé síťové heslo musí mít 4-24 znaků. Na velikosti písmen nezáleží. Síťové heslo může obsahovat libovolné znaky abecedy, číslice nebo interpunkční znaménka. Heslo si zapamatujte, je potřeba při pozdějším připojování dalších zařízení k síti.

14 Záložka Advanced (pokročilé): Zde můžete nastavit heslo na ostatních zařízeních HomePlug tvořících Vaši síť. Zadejte do rámečku Network Password (Síťové heslo) vaše soukromé síťové heslo. Každé HomePlug zařízení má na štítku bezpečnostní číslo/heslo zařízení (Security ID/Device Password). Bezpečnostní heslo zařízení, která chcete ovládat musíte ručně zadat do okna Device Password (Heslo zařízení). Kliknutím na tlačítko Add (Přidat) přidáte heslo do seznamu Remote Passwords (Vzdálená hesla). Potom můžete změnit heslo zařízení uvedené v Network Password. Info: Příslušné zařízení musí být zapojeno v síti, aby bylo možno heslo ověřit a přidat do seznamu Remote Passwords. Údaj Status (Stav) ukazuje, jestli je na daném zařízení správně nastaveno síťové heslo. V takovém případě je zobrazeno "OK", v případě neúspěchu je zobrazeno "Fail". Kliknutím na tlačítko Set All (Nastavit všechna) nastavíte Vaše soukromé síťové heslo na všech zařízeních uvedených v seznamu Remote Passwords jakož i na zařízení lokálně připojeném k počítači, kde je nástroj spuštěn. Zařízení ze seznamu odstraníte zvolením hesla a stisknutím tlačítka Remove (Odstranit).

15 Odpovědi na často pokládané otázky: Následující text obsahuje překlad otázek a odpovědí (FAQ) z instalačního CD (version1.0). OBECNÉ Co je to technologie HomePlug? Technologie HomePlug využívá zabudovanou elektrickou síť k přenosu dat z jednoho počítače na druhý. Technologie HomePlug moduluje počítačová data tak, aby mohla využít elektrické sítě jako média pro přenos z jednoho bodu do druhého. Využitím této technologie vzniká mezi dvěma počítači virtuální ethernetové spojení bez toho, že by byly vzájemně fyzicky propojeny. Jak se technologie HomePlug liší od technologie Internet Power line? Proč nebyla technologie Internet Power line přijata na trhu, když HomePlug funguje? Jedná se o odlišnou technologii? Mezi technologiemi HomePlug a Internet Power line jsou dva důležité rozdíly. Vzdálenost, kterou je s technologií HomePlug třeba pokrýt, je menší. Technologie Internet Power line proto musela vysílat se silnější úrovní signálu. To způsobovalo jiné potíže, např. problémy týkající se záření a kompatibility s jinými zařízeními (elektromagnetická kompatibilita CE/EMC). Dále pak šířka pásma u technologie Internet Power line musela být sdílena až několika stovkami členů, kdežto šířka pásma u technologie HomePlug je sdílena pouze několika uživateli. Je technologie HomePlug Power line kompatibilní s jinými technologiemi home networking (včetně telefonní linky, bezdrátové sítě a strukturované kabeláže)? Technologie HomePlug nezpůsobuje rušení jiných technologií. Velké úsilí bylo vynaloženo na zajištění toho, aby produkty využívající technologii HomePlug mohly fungovat současně s jinými technologiemi home networking. Jelikož zásuvky elektrické sítě jsou v rámci domu umístěny téměř na každé stěně, představují logickou volbu pro využití k datovému spojení. Některé novější domy jsou sice stavěny tak, že jsou již zasíťovány zabudovanou kabeláží kategorie 5, přesto v nich mohou být stěny či místnosti bez dostupného propojení. Technologie HomePlug také odstraňuje některé problémy bezdrátových sítí a umožňuje přesunout přípojné body na výhodnější místa v rámci domu, čímž omezuje potřebu použití vícenásobných bezdrátových přípojných bodů. APLIKACE Je adaptér pro Ethernet HomePlug kompatibilní s operačními systémy Linux a Macintosh? Je použitelný i pro jiný operační systém? Adaptér pro Ethernet HomePlug je použitelný pro všechny operační systémy TCP/IP s ethernetovým portem. Tento adaptér nevyžaduje použití ovladačů. Dodávaný software Configuration Utility pro přiřazení síťového hesla však funguje pouze v operačním systému Windows. Bez problému lze však použít software Configuration Utility ke konfiguraci adaptéru pro Ethernet HomePlug na počítač s operačním systémem Windows, a poté jej použít na operačním systému TCP/IP s ethernetovým portem jako Macintosh nebo Linux. Je adaptér pro Ethernet HomePlug kompatibilní s jiným produkty LAN? Adaptér pro Ethernet HomePlug můžete kombinovat se všemi dalšími produkty LAN i všemi zařízeními vyhovujícími normě IEEE Ruší adaptér pro Ethernet HomePlug jiné domácí spotřebiče? Ne, neruší. Adaptér pro Ethernet HomePlug má certifikaci dle všech potřebných norem. Ruší jiné domácí spotřebiče adaptér pro Ethernet HomePlug ve svém pracovním režimu? Všechna prodávaná zařízení mají odpovídající certifikaci. Například v členských zemích EU musí být vybavena symbolem CE. To zaručuje, že se tato zařízení nebudou vzájemně rušit. Je adaptér pro Ethernet HomePlug obdobou Internetu fungující přes zdroj napájení? Ano i ne! Síť si můžete nainstalovat tak, že budete používat přístup k modemu ADSL nebo kabelovému modemu na všech zásuvkách. Internet však nepracuje přes elektrické vedení, ale přes samostatný modem ADSL.

16 Jaká zařízení potřebuji k počáteční instalaci sítě adaptéru pro Ethernet HomePlug? K počáteční instalaci potřebujete vždy dva adaptéry. Chcete-li připojit svou síť k síti Internet, musí být alespoň jeden adaptér připojený k modemu ADSL nebo kabelovému modemu (pouze jeden účastník sítě může využívat síť Internet) nebo modemu ADSL s routerem (všichni účastníci sítě mohou zároveň využívat síť Internet). Lze adaptér pro Ethernet HomePlug použít kdekoli na světě nebo je jeho použití omezeno na konkrétní oblast? Dodaný adaptér pro Ethernet HomePlug je vybaven dvoukolíkovou EURO elektrickou zástrčkou k zapojení do zásuvky elektrické sítě ~230V/50Hz. Kolik adaptérů pro Ethernet HomePlug může fungovat v rámci jednoho rodinného domu? Teoreticky je možné použití 253 spojení. V praxi by však k současnému přenosu dat nemělo být použito více než deset zařízení. Je-li jeden adaptér pro Ethernet HomePlug připojen k zařízení LAN Switch, mohou všechny ostatní počítače připojené k zařízení Switch komunikovat se všemi ostatními členy adaptéru pro Ethernet HomePlug? Ano, mohou. Lze sdružit několik adaptérů pro Ethernet HomePlug do soukromé skupiny a chránit je společným heslem? Ano, lze. K nastavení společného síťového hesla v rámci skupiny nebo sítě můžete použít nástroj Configuration Utility. ZABEZPEČENÍ Může můj soused sledovat má data, když je připojený ke stejnému zdroji napětí? Váš elektroměr silně tlumí signál a tvoří tak překážku šíření dat do sousedství. Jsou-li však rozvod elektrické energie nevhodně proveden může dojít k přenosu dat i do elektroinstalace např. sousedního bytu. Proto vám důrazně doporučujeme použití Configuration Utility a nastavit jiné heslo, než to zadané výrobcem. Do jaké míry jsou má data v bezpečí? Je možné k nim nějakým způsobem proniknout? Důrazně vám doporučujeme aktivovat zabezpečení zařízení heslem! Použitím nástroje Configuration Utility pro přístup k síťovému heslu odlišnému od výchozího se toto kódování aktivuje. TECHNICKÉ Na jaké úrovni adaptér pro Ethernet HomePlug vysílá? Vysílací spektrum je 50 dbm/hz, na amatérských vysokých frekvencích 80 dbm/hz, při šířce pásma okolo 17 MHz to je přibližně +22 dbm (160 mw) nebo 8 dbm (160uW) (všechny hodnoty pro odpor 50 Ω). Jelikož je spojení symetrické, je vysílána jen malá část tohoto výkonu. Je adaptér pro Ethernet HomePlug kompatibilní se zařízeními HomePlug jiných výrobců? Pro dosažení optimálního výkonu a využitelnosti doporučujeme uživatelům používat adaptéry pro Ethernet HomePlug. Jsou testovány a odzkoušeny na vzájemnou spolupráci. Adaptér pro Ethernet HomePlug je navíc kompatibilní se standardem HomePlug, tzn. funguje se všemi dalšími zařízeními kompatibilními s tímto standardem. Ve svém domě mám tři samostatné fáze. Může adaptér pro Ethernet HomePlug spojit jednu fázi s druhou? Ano, může. Fázové spojení funguje bez instalace fázového coupleru využitím adaptéru pro Ethernet HomePlug. Síťová spojení si můžete vytvořit také prostřednictvím dvou nebo tří fází. Bydlím ve velmi starém domě se starou elektroinstalací (částečně bez odděleného zemniče). Bude zde adaptér pro Ethernet HomePlug fungovat? Adaptér pro Ethernet HomePlug bude správně fungovat i v tomto případě. Mohu adaptér pro Ethernet HomePlug zapojit do vícenásobné zásuvky (s vypínačem) nebo jej musím zapojit přímo do zásuvky ve stěně? Adaptér pro Ethernet HomePlug můžete zapojit do prodlužovacího kabelu i do vícenásobné zásuvky. Měl bych se obávat zasažení elektrickým proudem z Ethernetu? Ne, nemusíte se obávat. Oba elektrické obvody jsou od sebe odděleny.

17 Na jakých frekvencích adaptér pro Ethernet HomePlug pracuje? Ruší tato technologie příjem rozhlasu nebo radioamatérského vysílání? Příjem rozhlasu dnes běžně (FM) probíhá na frekvencích v rozsahu od 87,5 do 108 MHz. Frekvence využívané adaptérem pro Ethernet HomePlug jsou v rozmezí 4-21 MHz, takže nemohou rušit příjem rozhlasového vysílání. Tato technologie je založena na standardu HomePlug, ve kterém je úroveň přenosu zvlášť snížena v radioamatérském kmitočtovém pásmu. Využívaná úroveň přenosu je velmi malá a jen malá část této energie je vysílána elektrickou sítí. Tudíž se v tomto kmitočtovém pásmu nepředpokládá žádné rušení. Hrozí při používání adaptérů pro Ethernet HomePlug nebezpečí šíření elektromagnetického rušení k sousedům nebo dokonce po celém domě? Adaptér pro Ethernet HomePlug je testován podle stejných norem jako jiná elektrická zařízení (EN55022), tato zařízení produkují stejnou úroveň rušení jako jiné elektrická zařízení. Takže adaptér pro Ethernet HomePlug nepůsobí větší rušení než např. ruční elektrická vrtačka. Napájení funguje s kmitočtem 50 Hz. Je možné dosáhnout ping v řádu milisekund? Adaptér pro Ethernet HomePlug nepracuje se střídavým kmitočtem 50 Hz. Pracuje v rozmezí MHz. Proto je možné dosáhnout ping times v řádu milisekund. Je přenosová rychlost dat stejně vysoká jako u spojení DSL? Přenosová rychlost adaptéru pro Ethernet HomePlug závisí zejména na úrovni rušení a na kvalitě elektroinstalace. Pohybuje se mezi 5-14 Mbit (rychlost stahování u konvenčního spojení DSL je 0,768 Mbit a rychlost odesílání 0,128 Mbit). To je dostatečné k prodloužení spojení DSL v celém domě. Zdá se mi, že přenosová rychlost udávaná nástrojem Configuration Utility je nezvykle nízká. Jaké hodnoty jsou v rozmezí normálu? Jak mohu přenosovou rychlost zvýšit? Za normálních podmínek není přenosová rychlost 5-8 Mbit/s nezvyklá. Nezapomeňte prosím na to, že přenosová rychlost klesá se zvětšující se vzdáleností (až do 465 m 2 ) a zvyšujícím se počtem adaptérů (maximální přiměřené množství je kusů). Maximální propustnost technologie je 8,2-8,5 Mbit/s. Běžnější rychlost je 3-5 Mbit/s. Pro zvýšení přenosové rychlosti dat zapojte adaptér pro Ethernet HL100RE HomePlug přímo do zásuvky ve stěně. Není-li to nutné, nepoužívejte prodlužovací kabely a vícenásobné zásuvky. Do vícenásobné zásuvky zapojte co nejmenší počet zařízení. Chci co nejvíce zvětšit vzdálenost sítě adaptéru pro Ethernet HomePlug, a sháním proto repeater pro tento adaptér. Nabízíte takový výrobek? Vzdálenost můžete zvětšit kombinací dvou sítí adaptéru pro Ethernet HomePlug se dvěma odlišnými síťovými hesly. Repeater je vytvořen dvěma standardními adaptéry pro Ethernet HomePlug, které můžete jednoduše propojit kabelem Ethernet RJ45. Mějte prosím na paměti, že fyzicky stále používáte pouze jedno médium, což znamená, že šířka pásma bude sdílena oběma sítěmi. Tento postup můžete opakovat několikrát. heslo A heslo A heslo B heslo B síť A síť B

18 Technická data Následující tabulka uvádí technické parametry ethernetového adaptéru HomePlug. Ethernetový adaptér HL1OOE HomePlug Standard Protokoly Přenosová rychlost Způsob přenosu Modulace Frekvenční pásmo ethernet 10Base-T, IEEE podpora 10 Mbps Auto MDI / MDIx 14 Mbps HomePlug 1.0 CSMA/CA MAC ovládání 14 Mbps asynchronní Rozsah Až 500 m 2 Zabezpečení Podpora platforem LED kontrolky spojení HomePlug Počítačové rozhraní Spotřeba Zdroj proudu Teplota Prostředí požadavky na systém (pro konfigurační nástroje) OFDM, DQPSK, DBPSK, ROBO 4.3 Mhz až 20.9 Mhz 56-bitové DES nezávislé na OS se zavedeným TCP/IP protokolem a ethernetovým rozhraním 1x LED napájení 1x LED stav spojení přes elektrickou síť 1x LED stav /aktivita ethernetového spojení Standardní zásuvka RJ W Zabudované napájení ze zástrčky 230V AC u evropského modelu Uložení: -25 C -70 C Provoz: vhodná pokojová teplota 27 C Vhodná pokojová teplota, 27 C, vlhkost 10-90% (nesrážející se) ethernetové rozhraní Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP externí konektory Rozměry plastového těla Hmotnost 1 x elektrická zástrčka 1 x RJ45 pro 10Base-T ethernet (AutoMDI/MDI-X) 92mm x 66mm x 45mm(výška x šířka x tloušťka) cca 180g Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ; Přístroj je schválen pro používání v zemích CE a tedy i v ČR. Veškeré patřičné CE Certifikáty a prohlášení o shodě je k dispozici u prodejce, firmy Compex spol. s r.o.

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC

Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Wi-Fi modemem ED3.0 od UPC Technicolor TC 7200 Strana 1 / 77 POZOR Před začátkem servisních prací odpojte napájení. Toto zařízení je určeno jen k provozu uvnitř budov. Telefonní konektory Line 1 a Line

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití

DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Návod k použití (březen 2004) 651G664T.015 Upozornění FCC Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy A podle části 15 norem

Více

Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S

Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s Výr. č.: 725802 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny Strana

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps

Straight. Core. Multifunkční přístupový bod WRT-312. Uživatelský manuál. IEEE 802.11b/g 54Mbps Straight Core Multifunkční přístupový bod WRT-312 IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis jednotky...

Více

Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S

Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 200 Mb/s OP200-1S Výr. č.: 725812 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele

UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele UPC vysokorychlostní internet příručka uživatele 6-2015 Úvod Příručka UPC vysokorychlostní internet NONSTOP TECHNICKÁ PODPORA Vážení uživatelé vysokorychlostního internetu UPC, dostává se Vám do ruky Příručka

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway Příručka pro uživatele www.ubeeinteractive.com Ubee Interactive Europe Beech Avenue 54-80 1119 PW Schiphol Rijk The Netherlands Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

2N OfficeRoute. UMTS Gateway. Příručka pro uživatele. Verze 1.9 2.3.20

2N OfficeRoute. UMTS Gateway. Příručka pro uživatele. Verze 1.9 2.3.20 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka pro uživatele Verze Firmware 1.9 2.3.20 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál

Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54M bps Uživatelský manuál Straight Core Multifunkční přístupový bod GWP-217VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 1 1.1 Obsah balení... 2 1.2 Funkce jednotky... 2 1.3 Specifikace... 2 1.4 Popis

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

AirPort Express Instalační příručka

AirPort Express Instalační příručka AirPort Express Instalační příručka Obsah 5 Kapitola 1: Začínáme 7 O AirPortu Express 8 O softwaru AirPortu 9 Co potřebujete, abyste mohli začít 10 Statusové světýlko AirPortuExpress 12 Co dále 13 Kapitola

Více

WD ShareSpace. Síťový úložný systém Uživatelská příručka

WD ShareSpace. Síťový úložný systém Uživatelská příručka WD ShareSpace Síťový úložný systém Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte všechny výstrahy uvedené na výrobku. 2. Před čištěním odpojte zařízení z elektrické sítě. Nečistěte tekutými

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více