překrýt konkrétní přenosové technologie jednotnou pokličkou která zakrývá specifické vlastnosti přenosových technologií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "překrýt konkrétní přenosové technologie jednotnou pokličkou která zakrývá specifické vlastnosti přenosových technologií"

Transkript

1 Síťová vrstva Úkolem síťové vrstvy je: překrýt konkrétní přenosové technologie jednotnou pokličkou která zakrývá specifické vlastnosti přenosových technologií a dále implementovat jednotný způsob adresování

2 Síťová vrstva Vlastnosti: Přenáší bloky dat označované jako datagramy či pakety (packets) Definuje protokoly pro směrování dat, jejichž prostřednictvím je zajištěn přenos informací do požadovaného cílového uzlu. Uplatní se zejména v momentě, kdy neexistuje přímá cesta k příjemci a musí se hledat vhodná cesta Dochází k tzv. směrování (routingu) - vyhledání nejvhodnější cesty k cíly

3 Protokoly síťové vrstvy Přenos dat a další činnosti zajišťuje mnoho protokolů Zaměříme se na dnes nejrozšířenější: IP = Internet Protokol (také IPv4) S protokolem IP jsou těsně svázány další protokoly síťové vrstvy ICMP, ARP, RARP, BOOTP, IGMP, RIP,... provádějí servisní činnost na některé se podíváme

4 Hlavní funkce protokolu IP Protokol IP se stará o: doručení dat z jednoho uzlu na druhý směrování IP paketů v síti Definuje formát IP paketů Implementuje jednotné adresování viz IP adresace Ošetřuje nestandardní situace (fragmentaci, zacyklení,... )

5 IP datagram Data z vyšších vrstev jsou S.V. přejímána a jsou z nich vytvářeny: IP datagramy či IP pakety Ty jsou následně vkládány do L.V.

6 IP datagram IP datagram se skládá: ze záhlaví (zpravidla 20B) záhlaví může obsahovat i volitelné položky, pak je delší z přenášených dat hlavička (header) HLEN datová část (Header LENgth) TOTAL LENGTH (max bytů) Velikost datagramu je tak proměnná

7 Skladba IP datagramu x 4B=1510 x 4B = 60B 0 - nevyužit DF - Don t Fragment MF - More Fragments 2^16 = { (0)} B TCP...6 ICMP...1 IGMP...2 IPovIP...4 IPXinIP..111 UDP = Pouze z hlavičky!!! vždy se doplní na násobek 4B

8 Co obsahuje hlavička IP paketu? I. Verze první položka, verze IP, pro IPv4 obsahuje 4 Délka záhlaví v násobcích čtyřbajtů (32bitů) - např. pro délku 20B obsahuje 5 záhlaví se proto vždy doplňuje na velikost dělitelnou 4B maximální velikost záhlaví je tedy x 4B=15 10 x 4B = 60B povinné položky zabírají 20B - na volitelné tedy zbývá 40B Typ služby dlouho nevyužitá položka dnes se používá maximálně jako jednoduché QoS Celková délka celková délka IP datagramu (včetně hlavičky) v B 2B nulová velikost = 65535B

9 Co obsahuje hlavička IP paketu? II. Identifikace IP datagramu základní identifikátor datagramu datagramy mohou do cíle přijít v různém pořadí - je třeba je pak podle něčeho seřadit Fragmentační příznaky popisují možnost fragmentace datagramu Offset fragmentu použije se v momentě vytváření fragmentovaného datagramu Tyto položky úzce souvisejí s možností fragmentace (rozdělováním) datagramů při průchodu některými cestami

10 Co obsahuje hlavička IP paketu? III. Doba životnosti datagramu - Time to live (TTL) slouží k zamezení nekonečného toulání datagramu po směrovačích každý směrovač snižuje např. o 1 při TTL=0 se datagram zahazuje odesilateli je odeslán ICMP Protokol vyšší vrstvy číselná identifikace vloženého protokolu málokdy se komunikuje přímo IP protokolem proto je vkládán další vyšší protokol (např.: 6-TCP, 17-UDP...) Kontrolní součet z IP záhlaví pouze ze záhlaví problémem je, že pokud se něco změní v hlavičce (např. TTL) musí se CRC znovu dopočítat

11 Servisní protokoly - ICMP I. Protokol IP může samostatně existovat pouze v nejjednodušších případech V reálném světě LAN a WAN potřebuje některé servisní protokoly jedním z nejdůležitějších je protokol ICMP ICMP - Internet Control Message Protocol je povinou součástí každé implementace IP - nemusí být ale vždy využíván Protokol ICMP je mechanismem pro hlášení chyb a nestandardních situací Pakety protokolu ICMP jsou přenášeny v datové části IP paketů Proč nejsou ICMP pakety vkládány přímo do linkových rámců? protože musí často cestovat i přes více mezilehlých sítí Kdo je odesilatelem a příjemcem ICMP? nikoliv entity vyšších vrstev, ale implementace protokolu IP

12 Servisní protokoly - ICMP II. Protokolem ICMP je možné signalizovat nejrůznější situace ve skutečnosti však různé implementace TCP/IP podporují vždy pouze omezenou část v reálu jsou také na směrovačích z bezpečnostních důvodů ICMP pakety často zahazovány Složení ICMP pole TYP obsahuje tzv. hrubé dělení správ pole KÓD obsahuje jemné dělení V závislosti na těchto polích se odlišuje proměnná část záhlaví a tělo zprávy

13 Příklady využití ICMP I. Echo jednoduchý nástroj ICMP umožňuje testovat dosažitelnost jednotlivých uzlů v síti Funkce: žadatel vyšle ICMP paket typ 8/0 - žádost o Echo cílový uzel odpoví ICMP paketem 0/0 - odpověď na ECHO žadatel spočítá dobu odezvy Příklad: téměř všechny OS obsahují nějakou alternativu programu ping spárování žádosti s odpovědí, je tak možno odeslat např. více pingů Byla testována dostupnost Odpověď mněla 32B dlouhou datovou část a byla získána do 10ms. V odpovědi mněla TTL hodnotu 63 Ne všude však ICMP pakety projdou - zkuste si ping na UPa...

14 Příklady využití ICMP II. Nedoručitelný IP datagram zde je základní rozdíl oproti jednodušším službám nemůže-li být IP paket doručen, je o tom adresát informován prostřednictvím ICMP ale pouze v případě, že k němu ICMP doputuje!

15 Příklady využití ICMP III. Čas vypršel (time exceeded) signalizuje dva případy TTL = 0 - je podezření, že paket zabloudil a bude zlikvidován nebo že počítač není v daném čase schopen sestavit z fragmentů celý paket prvního případu využívá program tracert ICMP nese IP: z položky adresa odesilatele lze zjistit první směrovač... ICMP - žádost o echo Time Exceeded

16 Fragmentace paketů

17 Velikost IP paketů IP pakety jsou vkládány do linkových rámců údaj o typu paketu v případě Ethernetu 0800h pro IPv4 max. 65KB PR DASA Prot. linkový rámec 46B-1500B CRC 4B max. velikost 2 16 byte (daná formátem hlavičky) je pouze teoretická v praxi záleží na možnostech použité přenosové technologie (síťovém rozhraní) příklady: Ethernet max. 1500B X.25 max. 4196B Token Bus max byte...

18 Vlastnosti související s velikostí Kdy je přenos nejefektivnější? jestliže je možné celý paket vložit do linkového rámce a není nutné je dělit na více částí Protokol IP se o to snaží proto je definován parametr MTU (Maximum Transfer Unit) IP protokol z MTU zjistí jakou velikost rámce použít MTU je definován v konfiguraci PC Jak zjistit max. MTU? ping -f -l xxxx příjemce Ale ne vždy je to možné... proto má IP protokol mechanismy pro dělení paketů do více rámců (fragmentaci) a opětné slučování fragmentů do paketu původní velikosti Proč je potřeba znát MTU? protože tentýž IP paket může procházet sítěmi s různou max. velikostí rámce... a není rozumné přizpůsobit se minimu přes všechny síťové technologie

19 Představa fragmentace Používá se tzv. netransparentní fragmentace je patrná i pro koncové účastníky přenosu Defragmentaci (složení původního paketu z jednotlivých fragmentů) provádí až jejich koncový příjemce když už jsou pakety rozloženy, putují dál v tomto tvaru ušetří se čas na opakované rozkládání a skládání v případě kdyby musely znovu procházet sítí s ještě menší hodnotou MTU Jak se paket rozdělí? potřebné údaje se přenášejí v hlavičce IP paketu offset, pořadí fragmentu IP nerozlišuje při přenosu fragmentovaný a nefragmentovaný paket nefragm. paket má offset 0 a nastavený příznak poslední fragment (MF=0) mechanismus umožňuje fragmentovat i fragment fragmentované pakety dědí pole identifikace - je možné z nich později složit celý původní paket

20 Představa fragmentace Důležité je že každý další fragment znamená zatížení o minimálně 20B dalšího záhlaví

21 ARP Překlad adres

22 Protokol ARP Chce li komunikovat stanice A se stanicí B tak jí adresuje pomocí 4B IP adresy svou adresu zná, takže může sestavit kompletní paket Problém je v tom, že paket se musí zabalit do linkového rámce (např. Ethernetový) svou HW adresu znám jak ale získat adresu příjemce na sestavení L.R. toto řeší protokol ARP ARP (address Resolution Protocol) řeší problém získání HW adresy stanice ze znalosti její IP adresy

23 Jak zjistit HW adresu příslušející k IP? kdo z vás má IP adresu X.Y.Z.W? já, a moje fyzická adresa je ABCD

24 Funkce ARP Počítač A vyšle do sítě oběžník se zprávou: potřebuji nalézt stanici s IP adresou XX, pomůže mi někdo? oběžník: linková adr. = FF:FF:FF:FF:FF

25 Protokol ARP Pakety (zprávy) protokolu ARP jsou vkládány přímo do linkových rámců nepředchází mu žádné IP záhlaví mohou jej tedy využívat i jiné protokoly DA: Broadcast adresa FF:FF:FF:FF:FF:FF Nebo také moje HW při kontrole duplicity EtherType 0806H ARP paket PR DA SA Prot. linkový rámec (např. Ethernet)

26 Příklad kompletní komunikace ping než může vyslat první paket s ICMP: Echo Request musí zjistit ze směrovací tabulky, zda: je příjemce za směrovačem bude se hledat linková adresa směrovače nebo na LAN bude se hledat přímo linková adresa uzlu víme, že uzel je na LAN je tedy vygenerována ARP žádost příjemce (nebo někdo jiný) okamžitě odpoví ARP Uvidíme na cvičení pomocí Etherealu Cache je tedy naplňována dynamicky. Lze jí naplnit i staticky. Obsah lze vypsat příkazem: arp -a z tohoto paketu si systém uloží do paměti (ARP cache) záznam pro budoucí použití nyní je teprve vygenerován ICMP paket programu ping a posléze i odpověď ICMP

27 IP adresace

28 Pohled na svět z hlediska IP Jednotlivé dílčí sítě (IP sítě) jsou vzájemně propojeny na úrovni síťové vrstvy pomocí směrovačů (routerů) původně se jim říkalo gateways (doslova: brány), ale dnes spíše IP routery IP síť IP síť R R R = IP router IP síť R R IP síť

29 Vlastnosti IP adres Jaké by měly být adresy uzlů? takové, které odpovídají pohledu na soustavu vzájemně propojených sítí (internet) - síť by měla být v adrese vidět takové, aby byl možný jednoznačný převod na fyzické adresy přenosových technologií, použitých ve vrstvě síťového rozhraní takové, které vyhovují potřebám směrování celosvětově jednoznačné dostatečně malé - aby nebylo složité je analyzovat v HW IP adresy by měly obsahovat dva základní údaje: adresu sítě jako takové relativní adresu uzlu v rámci dané sítě IP adresy by měly být dvousložkové, typu: síť.uzel

30 Rozbor požadavků Vyšší vrstvy nezajímá členění na IP sítě, chtějí se odkazovat jen na konkrétní uzly... vyhovují jim IP adresy jednosložkové: pro síťovou vrstvu je podstatné členění na sítě... chce IP adresu dvousložkovou, aby se nemusela zabývat detaily: uzlů může být v síti spousta a teď mne nezajímají a ne chci poslat data do uzlu N hledám cesty vedoucí do sítě X hledám cesty vedoucí do uzlu X.Y1 X.Y2...

31 Řešení: kompromis Byly zavedeny IP adresy, které jsou: fyzicky jednosložkové tvoří je posloupnost 32 bitů logicky dvousložkové 32-bitovou adresu lze rozdělit na část: vyjadřující adresu sítě - první (levá) část a část vyjadřující relativní adresu uzlu v síti Problém: jak stanovit formát 32-bitové IP adresy? Jedna možnost - zvolit pevný formát, např. 16 bitů pro adresu sítě, 16 bitů pro adresu uzlu pak ale: nemůže být více než sítí žádná síť nesmí mít více než uzlů... a pokud má méně, nic se neušetří!!!

32 Jak stanovit formát 32-bitové IP adresy V praxi mohou existovat různé IP sítě: velké sítě s hodně velkým počtem uzlů (např. větším než uzly), kterých však bude asi málo střední sítě (např. 250 až uzlů) malé sítě s hodně malým počtem uzlů (např. menším než 255), kterých naopak může být velmi mnoho Autoři TCP/IP proto navrhli proměnný formát IP adres 0 31 adresa sítě adresa uzlu předěl je možné podle potřeby posunout

33 Třídy IP adres Jak ale nakonfigurovat uzly, aby věděly co je adresa sítě a co adresa uzlu? byly zavedeny třídy adres dresy se dělí na rozhraní oktetů v dané síti se používá na všech uzlech jedena dohodnutá třída A B C adresa sítě adresa uzlu max. 126 sítí adresa sítě max sítí až 16,7 mil. uzlů adresa uzlu max uzlů adresa sítě adresa uzlu až 2 mil. sítí max. 254 uzlů 31 Konfigurace sítě je pak velmi jednoduchá a spočívá vlastně jen ve specifikaci: IP adresy a třídy adres Kromě těchto tříd existují ještě další

34 Vyjádření IP adresy Používá se jednotný způsob zápisu: obsah každého byte je vyjádřen jako desítkové číslo jednotlivé části jsou spojeny tečkou příklad: méně běžné, ale z hlediska analýzy výhodné binární vyjádření s binárním vyjádřením se setkáme zejména při vytváření tzv. podsítí a dělení pomocí masek méně se používá i hexadecimální vyjádření C

35 Přidělování IP adres původní myšlenka InterNIC or Internet Network Information Center centrální organizace pro správu doménových jmen a alokaci rozsahů IP adres InterNIC přiděluje síťové IP adresy po skupinách (blocích) národním distributorům kteří je pak přidělují koncovým zájemcům Provozovatelům jednotlivých sítí jsou vždy přidělovány celé skupiny IP adres např. tři síťové adresy třídy C... neboli spíše tři síťové části (složky) adresy ke kterým si provozovatel sítě sám doplní zbývající části, odpovídající relativním adresám koncových uzlů Jinak řečeno zájemce si koupí např x a v síti pak bude mít např. počítače:

36 Podsítě Jenže jedna adresa třídy C může obsahovat max. 254 uzlů když chce zákazník např. sesíťovat 580 PC......tak si musí koupit 3 adresy třídy C Velký počet adres třídy C ale způsobuje komplikace! každé adrese C odpovídá ve směrovacích tabulkách jeden záznam... směrovací tabulky se tím stávají neúnosně velké!!! navíc adres třídy C také není nekonečné množství Možné řešení: použít adresy třídy B ale těch je ještě méně Jak tedy adresu rozdělit, aby mohla být využita pro více sítí?

37 Podsítě Využijeme techniku podsítí (subneting) technika, umožňující efektivněji využívat adresový prostor IP adres umožňuje zavést jiné jemnější dělení adresy na dvě logické složky umožňuje vytvářet logické podsítě Zákazník si koupí jednu adresu (např. B) a vhodně jí rozdělí na podsítě navenek jediná síť Podsíť obchod Podsíť ředitel Podsíť výdej směrovač zde libovolné dělení zbytku 32-bitové IP adresy

38 Podsítě Jak rozdělit adresu na dvě části? resp. jak sdělit uzlům kde jsme adresu rozdělili? Potřebujeme pomocnou informaci - MASKU v historických dobách se masky skutečně nepoužívaly Maska obsahuje 1 na pozicích adresy sítě (na levé straně) a 0 na pozicích adresy uzlu příklad maska: zde mohu mít cca 28 uzlů 254 Maska se také často vyjadřuje ve formátu: IP/xx kde xx znamená počet bitů masky např.: /16

39 Maska podsítě Příklad maska na adrese třídy B jedničkové bity masky určují, co patří do adresy sítě např. FF.FF.E0.00 (dekadicky ) maska v adrese třídy B rozdělí 16 -bitovou relativní adresu uzlu na a bitů 3 bity přidává k adrese sítě (tj. umožňuje vytvořit až 2 3 = 8 podsítí) bitů ponechává pro adresování uzlů (tj. každá podsíť může mít až = 8190 uzlů) adresa B předposlední byte maska maska adresy sítě maska adresy uzlu samé jedničky samé nuly adresa sítě adresa uzlu adresa podsítě adresa uzlu v podsíti 19 bitů 13 bitů

40 Maska Maska má ve spojení s adresou některé výhodné vlastnosti kterých využívá zejména rychlý HW směrovačů směrovače s výhodou použijí bitových operací svých CPU M and IP = AS - adresa sítě oproštěná od hostů, pro směr. zbytečná inf. M and IP = AH M or IP = BA Příklad: A: B: IP: Maska: M and IP adr. sítě M and IP adr. hosta M or IP broadcast

41 IP adresy v intranetu V případě budování intranetových sítí by měly být voleny adresy z následujících rozsahů Tř.A / Tř.B / Tř.C / jedná se o tzv. neveřejné IP adresy použití těchto adres zvyšuje bezpečnost - vyskytují se pouze v intranetech v Internetu jsou nepoužitelné proč? poskytovatelé Internetového připojení nemají tyto adresy nastaveny ve svých směrovacích tabulkách nedopravují je skrz Internet kromě těchto rozsahů existuje ještě jeden: Tř.A / tento rozsah je použit pro zařízení zvaná loopback loopback zpětná smyčka

42 Počet uzlů v síti Je dán velikostí adresy uzlu v IP adrese Př: adresa Tř. C s maskou tedy binárně umožňuje 2 8 = 256 kombinací v síti ale musíme identifikovat ještě tzv.: adresu všesměrového vysílání broadcast adresu má ve všech bitech adresy uzlu 1 dat odeslaná na tuto adresu jsou doručena všem uzlům v síti adresu sítě má ve všech bitech adresy uzlu 0 používá se při adresaci a pojmenování sítě používa se zejména při směrování odtud tedy ten stálý odečet 2 ve všech výpočtech v našem případě Tř.C = 256 uzlů

43 Kódování tříd adres I. Jednotlivé třídy adres je potřeba nějak identifikovat dalo by se použít nějaké snadné kódování např. chceme 5 tříd zakódujme je v prvních 3 bitech na začátku Př.: 000 Tř.A 001 Tř.B Tř.C 100 Tř.D 101 Tř.E... využijeme v budoucnu např. pro další třídy to je ale značně neefektivní způsob připravujeme se vždy o prví 3 bity informace adresa sítě adresa uzlu např.: v případě tř. C můžeme mít místo teor. 16M pouze asi 2M i tak dost ale např. v případě třídy A už místo teor. 256 pouze 32!!!

44 Kódování tříd adres II. Řešením je iterativní kódování Tř. A 0sssssss bit AU Tř. B 10ssssss bit AU Tř. C 110sssss bit AU tento postup je velice výhodný: šetří místem ve tř.a je možné definovat až 126 adres sítí umožňuje definovat další třídy Adresy: O a 127 mají zvláštní význam Tř. D 1110xxxx rezervovaný prostor, nyní se nejčastěji používá pro multicast zbytek adresy se již nedělí na AS a AU Tř. E 1111xxxx 2 > experiment. / výzkum (použila se například na tunelování IPv6)

45 Konec přednášky Příště transportní vrstva: TCP a UDP protokoly

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF IP vrstva Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF UDP TCP Transportní vrstva ICMP IGMP OSPF Síťová vrstva ARP IP RARP Ethernet driver Vrstva síťového rozhraní 1 IP vrstva Do IP vrstvy náležejí další

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

Technologie počítačových sítí 5. přednáška

Technologie počítačových sítí 5. přednáška Technologie počítačových sítí 5. přednáška Obsah páté přednášky IP protokol (Internet protokol) IP Protokol IP-datagram ICMP Protokol - Echo - Nedoručitelný IP-datagram - Sniž rychlost odesílání - Změň

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP

Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Y36PSI Protokolová rodina TCP/IP Jan Kubr - Y36PSI 1 11/2008 Program protokol síťové vrstvy IP podpůrné protokoly ICMP RARP, BOOTP, DHCP protokoly transportní vrstvy UDP TCP Jan Kubr - Y36PSI 2 11/2008

Více

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 Počítačové sítě II 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 IPv6 nejnovější protokol, ve fázi testování řeší: vyčerpání adres zabezpečení (povinně

Více

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu Internet a zdroje (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 12 26. 11. 2010 (KFC-INTZ) ARP, routing 26. 11. 2010 1 / 10 1 ARP Address Resolution

Více

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Síťová vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Síťová vrstva RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vizualizace a demonstrace IP fragmentace.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vizualizace a demonstrace IP fragmentace. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vizualizace a demonstrace IP fragmentace 2011 Jiří Holba Anotace Tato práce pojednává o problematice fragmentace IP datagramu

Více

X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP

X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP 1 Kontakty Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost E-435,(22435) 7628, konzultace Po 15:30, po předchozí domluvě, https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/x36pko/start

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 08. Otázka : Protokolová rodina TCP/IP. Vztah k referenčnímu modelu ISO-OSI. Obsah : 1 Úvod 2 TCP/IP vs ISO-OSI 3 IP - Internet Protocol

Více

Standardizace Internetu (1)

Standardizace Internetu (1) Internet Standardizace Internetu (1) RFC Request for Comments, základní dokumenty identifikovány čísly, po vydání se nemění místo změny se nahradí jiným RFC přidělen stav proposed standard: návrh (ustálené,

Více

Architektura TCP/IP je v současnosti

Architektura TCP/IP je v současnosti Architektura TCP/IP - úvod Architektura TCP/IP je v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění TCP/IP user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé

Více

Počítačové sítě II. 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006

Počítačové sítě II. 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006 Počítačové sítě II 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 IP verze 4 základní protokol Internetu, RFC 791 v současnosti nejrozšířenější síťový protokol

Více

1. Směrovače směrového protokolu směrovací tabulku 1.1 TTL

1. Směrovače směrového protokolu směrovací tabulku 1.1 TTL 1. Směrovače Směrovače (routery) jsou síťové prvky zahrnující vrstvy fyzickou, linkovou a síťovou. Jejich hlavním úkolem je směrování paketů jednotlivými sítěmi ležícími na cestě mezi zdrojovou a cílovou

Více

Y36PSI IPv6. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29

Y36PSI IPv6. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29 Y36PSI IPv6 Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 1/29 Obsah historie, motivace, formát datagramu, adresace, objevování sousedů, automatická konfigurace, IPsec, mobilita. Jan Kubr - 7_IPv6 Jan Kubr 2/29 Historie

Více

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. IPv6 RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Komunikace v sítích TCP/IP (1)

Komunikace v sítích TCP/IP (1) České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Komunikace v sítích TCP/IP (1) Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/30 Úvod do předmětu Jiří

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.6

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.6 Přednáška č.6 Síťová vrstva a ethernet (rámec ethernet) IP protokol IP paket & datagram Služební protokol ICMP Fragmentace Protokoly ARP & RARP Služební protokol IGMP IPv6 Na úrovni vrstvy síťového rozhrání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťové vrstvy a protokoly Síťové vrstvy Síťové vrstvy Fyzická

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Protokoly TCP/IP. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Protokoly TCP/IP. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1 Protokoly TCP/IP Petr Grygárek rek 1 TCP/IP standard pro komunikaci v Internetu a stále více i v intranetech TCP protokol 4. vrstvy (spolu s UDP) IP - protokol 3. vrstvy 2 Vrstvený model a srovnání s OSI-RM

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Velikost a určení IP adresy

Velikost a určení IP adresy IP adresace (IPv4) Velikost a určení IP adresy I. Epocha (dělení na třídy) II. Epocha (zavedení masky) Speciální adresy Příklady a řešení IP adres Souhrn k IP adresaci Velikost a určení IP adresy Každá

Více

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP) Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 ICMP Internet Control Message Protocol doslova protokol řídicích hlášení

Více

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ V počátcích budování počítačových sítí byly sítě a technické prostředky těchto sítí od jednotlivých výrobců vzájemně nekompatibilní. Vznikla tedy potřeba vytvoření jednotného síťového

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Sí tová vrstvá [v1.1]

Sí tová vrstvá [v1.1] Sí tová vrstvá [v1.1] O co jde? Popis IP protokolu, záhlaví IP datagramu, principy hierarchického adresování, adresování podsítí a maska sítě, funkce směrovačů, next hop adresy v činnosti směrovače, struktura

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.4 Síťová vrstva Osnova = Síťová vrstva = Funkce síťové vrstvy = Protokoly síťové vrstvy = Protokol IPv4 = Servisní protokol ICMP ISO/OSI 7.Aplikační 6.Prezentační 5.Relační

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

11. IP verze 4, adresy. Miroslav Spousta, IP verze 4

11. IP verze 4, adresy. Miroslav Spousta, IP verze 4 Počítačové sít ě II 11. IP verze 4, adresy Miroslav Spousta, 2005 1 IP verze 4 základní protokol Internetu, RFC 791 v současnosti nejrozšířenější síťový protokol součást síťové vrstvy architektury TCP/IP

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační

OSI TCP/IP Aplikace a protokoly 7. aplikační 6. presentační 5. relační 3. TCP/IP Z ISO/OSI vychází i množina protokolů TCP/IP. Protokol TCP/IP vznikl původně jako komunikační protokol ministerstva obrany USA pro sjednocení počítačové komunikace v rámci ARPANET. Slouží ke

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Správa systému MS Windows II

Správa systému MS Windows II Správa systému MS Windows II Jaro 2012 Libor Dušek Neworking DHCP Znáte z IPv4 adresace IPv4 adresa je 32 bitové číslo Obvykle zapisováno jako 4 dekadická čísla (každé číslo reprezentuje 1 oktet 8 bitů)

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin:

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin: Adresy v internetovém protokolu verze 6 (I) V tomto a dalším díle IPv6 seriálu se budeme věnovat různým typům IPv6 adres, vysvětlíme si jejich formát zápisu, k čemu se používají a kde se s nimi můžeme

Více

Protokoly přenosu. Maturitní otázka z POS - č. 15. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Protokoly přenosu. Maturitní otázka z POS - č. 15. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protokoly přenosu konfigurace protokolu TCP/IP adresa IP, maska podsítě, brána nastavení DHCP, DNS TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťové vrstvy a protokoly Síťové vrstvy Fyzická vrstva Lan,

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Osnova = Vlastnosti IPv6 = Adresování v IPv6 = Routovací protokoly pro IPv6 = Metody migrace mezi IPv4 a IPv6 Rozdíly IPv4 vs IPv6 = Větší adresní prostor = Řádově 100 000

Více

Počítačové sítě IP multicasting

Počítačové sítě IP multicasting IP multicast mechanismus pro skupinovou komunikaci v IP vrstvě Zdroj vysílá jeden datagram, na multicast směrovačích se jeho kopie vysílají do větví multicast stromu Adresy typu D podpora IP multicastu

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Pohled na pojem počítačová síť

Pohled na pojem počítačová síť Téma 9 Základy počítačových sítí Obsah 1. Základní pojmy a modely 2. LAN a jejich typy 3. Internet a jeho charakteristiky 4. Architektura Internetu a adresování 5. IP datagramy a jejich přenos 6. Směrování

Více

Téma 9 Základy počítačových sítí Obsah

Téma 9 Základy počítačových sítí Obsah Téma 9 Základy počítačových sítí Obsah 1. Základní pojmy a modely 2. LAN a jejich typy 3. Internet a jeho charakteristiky 4. Architektura Internetu a adresování 5. IP datagramy a jejich přenos 6. Směrování

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Sítě v Linuxu diagnostika, identifikace, spojení, služby DUM naučí základní kroky ve správe síťového připojení,

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Začneme vysvětlením pojmů, které budeme používat a jejichž definic je nutné se držet.

Začneme vysvětlením pojmů, které budeme používat a jejichž definic je nutné se držet. Rozdělování IP sítí Vložil/a cm3l1k1 [1], 8 Červen, 2005-22:18 Networks & Protocols [2] Na českém internetu jsem nenalezl smysluplný a podrobný článek, který by popisoval rozdělování IP sítí. Je to základní

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2014/2015 Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Revize 14. 10. 2014 14. 10.

Více

Počítačové sítě Transportní vrstva. Transportní vrstva

Počítačové sítě Transportní vrstva. Transportní vrstva UDP TCP Rozhraní služeb Rozhraní protokolů 17 6 ICMP IGMP OSPF 01 02 89 SAP Síťová vrstva IP Rozhraní přístupu k I/O ARP Ethernet driver RARP Vrstva síťového rozhraní 1 DATA Systém A Uživatel transportní

Více

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy.

Zkrácení zápisu dvojitou dvojtečkou lze použít pouze jednou z důvodu nejednoznačnosti interpretace výsledného zápisu adresy. Vlastnosti IPv6 (I) Minulé díly seriálu IPv6 vysvětlily proč se IPv4 blíží ke svému konci aže jeho nástupcem je nový Internetový Protokol verze 6 (IPv6). Tématem dnešního dílu jsou vlastnosti IPv6 protokolu.

Více

Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006

Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina jiri.kubina@osu.cz Ver. 1.0 leden 2006 Zjednodusene zaklady ARP,TCP/IP Jiri Kubina Ver. 1.0 leden 2006 Obsah 1.ARP - zjednoduseny popis metody prekladu IP na MAC 2.Strucny prehled IP protokolu 3.Hlavicka TCP 4.Navazani spojeni - TCP 5.Datova

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 21-22 Číslo: III/2 4. Síťové

Více

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky Počítačové sítě Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Tyto slajdy byly jako výukové a studijní materiály vytvořeny za podpory grantu FRVŠ 1358/2010/F1a. Síťová vrstva

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP

ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ZÁKLADNÍ ANALÝZA SÍTÍ TCP/IP ÚVOD Analýza sítě je jedním z prostředků potřebných ke sledování výkonu, údržbě a odstraňování závad v počítačových sítích. Většina dnešních sítí je založena na rodině protokolů

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Technologie počítačových sítí 2. přednáška

Technologie počítačových sítí 2. přednáška Technologie počítačových sítí 2. přednáška Obsah druhé přednášky Síťové protokoly Síťové protokoly Typy protokolů Protokol ISO OSI - Fyzická vrstva - Linková vrstva - Síťová vrstva - Transportní vrstva

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

e1 e1 ROUTER2 Skupina1

e1 e1 ROUTER2 Skupina1 Zkouška POS - Vzorové zadání Jméno:... Os.číslo:... Maximální bodový zisk 55b, minimum 30b. Při dosažení 25-29b rozhoduje o uznání zkoušky ústní přezkoušení (další body se při ústní zkoušce nepřidělují).

Více

IP adresy. IP protokol shrnutí poznatků. IP adresa (IPv4)

IP adresy. IP protokol shrnutí poznatků. IP adresa (IPv4) IP adresy Tato kapitola navazuje na kapitoly Síťová komunikace a TCP/IP protokoly a podrobněji rozebírá problematiku adresování v počítačových sítích. Po jejím prostudování bude čtenář schopen vysvětlit

Více

Konfigurace síťových stanic

Konfigurace síťových stanic Konfigurace síťových stanic Cíl kapitoly Cílem této kapitoly je porozumět správně nakonfigurovaným stanicím z hlediska připojení k datovým sítím. Studenti se seznámí se základními pojmy a principy konfigurace,

Více

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO

XMW3 / IW3 Sítě 1. Štefan Pataky, Martin Poisel YOUR LOGO XMW3 / IW3 Sítě 1 Štefan Pataky, Martin Poisel Základy síťí v prostředí MS Windows IPv4 a IPv6 - zápis a přidělování adres, rozsahy adres - dynamické získání adresy - DHCP, Router Advertisment, Neighbour

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9 Přednáška 9 Síťové rozhraní. 1 Počítačové sítě Sítě jsou složité pro zjednodušení jsou řešeny po vrstvách ISO/OSI model od teorie k praxi příliš se neujal 7 vrstev TCP/IP model od praxe k teorii sada protokolů

Více

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7 Možnosti IPv6 NAT Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079 Abstrakt: Tento dokument ukazuje možné řešení problematiky IPv6 NAT. Součástí je návrh topologií zapojení a praktické otestovaní. Kontrola

Více

Sada protokolů TCP/IP

Sada protokolů TCP/IP Sada protokolů TCP/IP Cílem této kapitoly je popsat jednu z nejpoužívanějších rodin protokolů pro síťovou komunikaci, TCP/IP. Význam TCP/IP spočívá mimo jiné v tom, že jde o sadu komunikačních protokolů

Více

pozice výpočet hodnota součet je 255

pozice výpočet hodnota součet je 255 IP adresa - IP address IP adresa je logická adresa zařízení v síti IP. Skládá se ze 4 částí zvaných octety, každá část je veliká 8 bitů, a zapisuje se oddělená tečkou. Adresa se většinou zapisuje v dekadické

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7. Část 5: Protokol IP et al.

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7. Část 5: Protokol IP et al. v. 2.7 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.7 Část 5: Protokol IP et al. Jiří Peterka, 2011 v. 2.7 charakteristika protokolu

Více

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Petr Grygárek 1 Důvody propojování/rozdělování sítí zvětšení rozsahu: překonání fyzikálních omezení dosahu technologie lokální sítě propojení původně

Více

Adresování a subnetting

Adresování a subnetting CCNA 1, moduly 9.2,3 a 10.3 Adresování a subnetting 26. března 2007 Autoři: Michal Vrtílek, xvrtil00@stud.fit.vutbr.cz Marek Čevela, xcevel04@stud.fit.vutbr.cz 3. ročník, letní semestr Fakulta Informačních

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

Úvod do počítačových sítí 1. A4B33OSS (J. Lažanský) verze: Podzim 2012

Úvod do počítačových sítí 1. A4B33OSS (J. Lažanský) verze: Podzim 2012 Téma 9 Základy počítačových sítí Obsah 1. Základní pojmy a modely 2. LAN a jejich typy 3. Internet a jeho charakteristiky 4. Architektura Internetu a adresování 5. IP datagramy a jejich přenos 6. Směrování

Více

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení Podsíťování Počítačové sítě 7. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin. reprezentaci,

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.3 Část 5: Protokol et al. Jiří Peterka, 2006 charakteristika protokolu jde o ový protokol síťové vrstvy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL9 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komunikační protokoly v počítačových sítích Číslo materiálu

Více

Počítačové sítě. Cvičení - IP adresy

Počítačové sítě. Cvičení - IP adresy Počítačové sítě Cvičení - IP adresy Převod mezi binárním a dekadickým zápisem: Cvičení - IP adresy 2 Převod mezi binárním a dekadickým zápisem: Použijeme tabulku: 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 128 64

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP: Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako

Více

Počítačové sítě Implementace RM OSI. Počítačové sítě - Vrstva datových spojů 1

Počítačové sítě Implementace RM OSI. Počítačové sítě - Vrstva datových spojů 1 Implementace RM OSI Počítačové sítě - 1 Protokoly, architektura Otevřené systémy Otevřené pro další standardizaci Definují širší kategorie funkcí pro každou funkční úroveň Nedefinují způsob implementace

Více

Základní struktury LAN Lokální sítě s vysíláním (broadcast networks)

Základní struktury LAN Lokální sítě s vysíláním (broadcast networks) Téma 9 Základy počítačových sítí Obsah 1. Základní pojmy a modely 2. LAN a jejich typy 3. Internet a jeho charakteristiky 4. Architektura Internetu a adresování 5. IP datagramy a jejich přenos 6. Směrování

Více