Možnosti efektivní spolupráce utilitních společností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti efektivní spolupráce utilitních společností"

Transkript

1 Možnosti efektivní spolupráce utilitních společností Ondřej Beneš člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK ČR Konference Dálkové zásobování teplem a chladem

2 Obsah 1. Energetické zdroje oboru vodovodů a kanalizací 2. Síťová odvětví data GIS a napojení na systém varování 3. Smart metering a možnosti řízení spotřeby 4. Moderní technologie úpravy vod

3 1. Energetické zdroje oboru vodovodů a kanalizací Současné vlivy na obor Energetická koncepce liberalizace trhu/cenová regulace a promítnutí podpory OZE, decentralizovaná výroba Ekonomické vlivy hospodářská krize, snaha ovyužitínovýchsurovin Ekologické vlivy recyklace surovin, snižování emisí CO 2 a uhlíková stopa Legislativní zpřísňující se požadavky na kvalitu vody, nakládání s kaly, energetické požadavky, Odpadní vody jako zdroj energie Energetická bilance standardní velké (nad 100 tis. EO) komunální čistírny odpadních vod je % energetické soběstačnosti v případě existence kalového hospodářství a využití bioplynu, vznikajícího při anaerobní stabilizaci čistírenských kalů v kogeneračních jednotkách. Tradiční způsob mechanicko biologického čištění je možné téměř vždy optimalizovat s cílem maximalizace výstupu energeticky bohatých proudů, dále využitelných v lokálních zdrojích CZT čistírenské kaly a také biometan. Zásadní je vhodně zvolit cestu zachycení maximálního podílu organického uhlíku namísto jeho oxidace na CO2 a přeměnu na stabilizovanou biomasu (např. doplnění anaerobního předčištění, předsrážení atp.)

4 1. Energetické zdroje oboru vodovodů a kanalizací Čistírny odpadních vod dnes a zítra DNES tradičnízpůsob mechanicko biologického čištění, vstupy: odpadní voda & energie (externí BRO), výstupy: vyčištěná voda, tuhé odpady (kal), někdy energie. ZÍTRA snaha o maximální energetickou účinnost a recyklaci surovin, znovuvyužití vyčištěné vody (např. nízkomineralizovaná voda pro energetiku) Hlavními složkami disponibilní a produkované energie je el. energie a teplo s tím, že potřeba tepla je částečně sezónního charakteru, přesto je možné důslednou rekuperací výrazně zvýšit možnost disponibilního tepla (cca st. C) a je možné realizovat převod mimo areál. Kaly další možnosti využití přímé spalování mokrých kalů (cca % sušiny, výhřevnost HU), pyrolýza/sušení kalů (peletizace a návazné spalování v rošotových i fluidních kotlech). Bioplyn přímé využití s účinností až 90 %, či KGJ s kombinovanou účinností 78 %. Alternativou výroba biometanu (možnost skladování).

5 1. Energetické zdroje oboru vodovodů a kanalizací 06/05/ /05/

6 1. Energetické zdroje oboru vodovodů a kanalizací 120 Nakládání s bioplynem % Unknown biogas utilization or another source of biogas or volumetric errors Volume of biogas for other usage 2 Volume of biogas for other usage 1 Volume of biogas burned in the flare Volume of biogas used only to heat Volume of biogas used to produced electricity Zdroj : provozní data Veolia Voda, Benchmarking velkých ČOV (2014) 06/05/20146

7 1. Energetické zdroje oboru vodovodů a kanalizací Odstranění odpadů mokrá váha agriculture irrigation recultivation landfill incineration co incineration composting other Odstranění odpadů sušina agriculture irrigation recultivation landfill incineration co incineration composting other Zdroj : provozní data Veolia Voda, Benchmarking velkých ČOV (2014) 06/05/20147

8 1. Energetické zdroje oboru vodovodů a kanalizací Volba preferované varianty Tradičním způsobem je volba minimalizace OPEX provozovatele, v současnosti používána metodika LCA s metodikou TOTEX (OPEX+CAPEX depreciation). 4,00E 07 3,00E 07 2,00E 07 1,00E 07 0,00E+00 1,00E 07 Půdní ekotoxicita Vznik fotooxidantů Úbytek stratosférického ozónu Humánní toxicita Uhlíková stopa Sladkovodní ekotoxicita Eutrofizace Acidifika ce energetické suroviny materiálové suroviny 2,00E 07 3,00E 07 4,00E 07 var. 1.1 Dra styanaerobní stabilizace kalu var. 1.2 Drastyaerobní rozklad (fermenta ce) var ÚČOV- Výrazná záporná hodnota anaerobní v kategorii stabilizace energetických s surovin lyza cí var. 2.2 ÚČOVmokrá sta biliza ce

9 2. Síťová odvětví GIS a systém varování Spolupráce utilitních společností Nejčastějším místem styku utilitních společností je výkon správy inženýrských sítí a vzájemné odběry komodit. Provozní činnost (výstavba, rekonstrukce, opravy) komplikovány nutností znalosti přítomnosti/ochranných pásem jednotlivých vlastníků inženýrských sítí. V současnosti nejčastěji používaným formátem je poskytování webových služeb ve formě vzdáleného připojení prostorových dat za využití standardu WMS (Web Map Service). Výsledkem požadavku GIS softwarů (nejčastěji používaný systém vodárenských společností je systém ESRI) na WMS server jsou geografické informace v daných vrstvách, umožňující u uživatel překryv svých vrstev.

10 2. Síťová odvětví GIS a systém varování Spolupráce utilitních společností V rámci EU příprava aplikace systému INSPIRE předány Pravidla pro služby prostorových dat pro schválení Evropské komise. V ČR příprava na Pochybnosti nad zneužíváním dat a rozsahem povinného zveřejňování citlivých údajů pro národní bezpečnost kritické stanovisko největší vodohospodářské asociace EU EUREAU. V praxi ale výrazně efektivnější smlouvy o přímé a aktualizované výměně dat přímo mezi utilitními společnostmi. Příkladem je smluvní ujednání mezi společnostmi skupiny Veolia a RWE o vzájemném poskytování dat v elektronické podobě v roce 2014 okamžitým efektem je výrazné snížení administrativní náročnosti přípravy investic/provozních činností. Přesto vzhledem k omezené platnosti řady zanesených údajů zůstává např. povinnost před započetím výkopu na ověření v místě.

11 2. Síťová odvětví GIS a systém varování Nutnost dopředné a hlavně přesné znalosti omezení dodávek pitné vody, které váže na přípravu TV/TUV. Postupné přecházení vodohospodářských společností na standard včasného varování pro oblastně registrované uživatele. Společnosti skupiny Veolia vyvinuly systém www portálu + SMS služby zdarma pro vždy aktuální informovanost registrovaných uživatelů o připravovaných a aktuálních odstávkách dodávek vody. Na rozhraní GEOMLite k dispozici kdykoliv aktuální data.

12 3. Smart metering a možnosti řízení spotřeby Měřidla studené a teplé vody pod kontrolou! Pravidelným místem styku teplárenských a vodárenských společností jsou nejčastěji měřidla dodávané vody. Řada větších vodohospodářských poskytovatelů nyní umožňuje předání informací o aktuální spotřebě s cílem umožnit teplárenským společnostem zpracování dat pro zákazníky a řízení předávacích/výměníkových stanic. Limitace: výstupní rozhraní a protokol z vodoměrů, dostupnost připojení do internetu, zdroj el. energie. Pilotní projekt Veolia Pražská teplárenská, a.s. s využitím přenosů teplárenské společnosti výrazné zefektivnění spolupráce. Nyní nejpoužívanějším systémem vodárenských společností VEOLIA SMART, který např. v lokalitách HM Prahy, Sokolova, Plzně nebo nově Zlína umožňuje s minimálními pořizovacími náklady a využitím pásma 169 MHz volné připojování téměř libovolného počtu členů do systému a automatizované přenosy směrem k zákazníkům, mezi které patří i teplárenské společnosti, ale hlavně bytová družstva s SVJ. Možnost uhradit instalaci + nízký paušál či realizovat pronájem např. 6 let.

13 3. Smart metering a možnosti řízení spotřeby

14 4. Moderní technologie úpravy vod Obnova vodohospodářských provozů a ekologizace je cestou k úsporám Teplárenské společnosti mohou využívat know how vodohospodářských společností a to jak formou speciálních dodávek, tak i plného outsourcingu vodního hospodářství. Specializované služby (např. vyhledávání ztrát v trubní síti nebo laboratorní analýzy) je jednoznačně výhodné sdílet. Dodávky chemikálií pro úpravu vody je další kapitola, která může vést jak k úsporám, tak například i k ekologizaci provozu (např. viz. portfolio látek HYDREX přírodního původu pro úpravu teplárenských vod v ČR viz. Specializované vody jasný příklon k moderním cestám úpravy např. ultra/mikro/nano filtrace je vhodné vždy vybírat na základě systému OPEX+CAPEX a nechat si expertízu zpracovat od uživatele, ne dodavatele.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 8 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Obsah ČÁST 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT V EU...3 1 ENERGETICKÝ MANAGEMENT CHYTRÝCH MĚST...4 1.1 Platforma pro

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY OD Autor: 1 225 VYHODNOCENÍ ÚEK HL. M. PRAHY SEVEn Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. Americká 579/17, 120 00 Praha 2 www.svn.cz Praha

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

SKUPINA VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA v roce 2012

SKUPINA VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA v roce 2012 SKUPINA VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA v roce 2012 KLÍČOVÉ ÚDAJE za rok 2012 Profesionální dodavatel vodohospodářských služeb Počet zásobovaných obyvatel: 3,7 mil. Obrat: 15 092 mil. Kč Počet zaměstnanců:

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol.

Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. : Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Za věcnou správnost a odbornost textů ručí

Více

BIOMETAN hospodárné užití obnovitelných zdrojů energie

BIOMETAN hospodárné užití obnovitelných zdrojů energie BIOMETAN hospodárné užití obnovitelných zdrojů energie Ing. Jan Žákovec GAS s. r. o. Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

Obsah. Sídlo společnosti

Obsah. Sídlo společnosti Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti,

Více

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Realizátor: Vita Ostrava o.s. Řešitel : ing. Jiří Krist Realizace : březen prosinec 2004 Instituce : Ostravská univerzita

Více

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství

Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství Aktualizovaná verze 5.8.2011 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 O DOKUMENTU... 5 1.2 POUŽITÉ ZKRATKY... 5 2 DOSTUPNÉ DATOVÉ ZDROJE... 6 2.1 ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu

Optimalizace a regulace OZE. studie výstup projektu Optimalizace a regulace OZE studie výstup projektu prosinec 2010 1 Úvod Cílem navrhované studie je zmapovat stávající situaci v rámci energetických přenosových a distribučních soustav, a přinést náměty

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 OBSAH 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DŮVODŮ PROČ UVAŽOVAT O KVET...1 2. KRITÉRIA PRO SPRÁVNOU VOLBU KVET...7 2.1 ENERGETICKÉ KRITÉRIUM...7 2.2 EKOLOGICKÉ KRITÉRIUM...9 2.3 EKONOMICKÉ KRITÉRIUM...12 2.3.1 Investiční

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Projektování nakládání s bioodpady v obcích

Projektování nakládání s bioodpady v obcích Projektování nakládání s bioodpady v obcích Zpracoval autorský kolektiv: Jiří Hřebíček, František Piliar, Jiří Kalina, Jaromír Manhart, Kamila Součková, v rámci projektu Pomoc národním orgánům při přípravě

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více