návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415"

Transkript

1 návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

2 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese Bezpečnostní informace 2 Před prvním použitím 4 Popis spotřebiče 6 Provoz 8 Užitečné rady a tipy 11 Čištění a údržba 12 Technické údaje 12 Poznámky k ochraně životního prostředí 13 Instalace 13 Zmĕny vyhrazeny Bezpečnostní informace Všeobecné bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TEN- TO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ Zabudované bezpečnostní spínače zabraňují provozu trouby s otevřenými dvířky. Neporušujte je, ani se nepokoušejte spustit troubu s otevřenými dvířky, protože byste mohli být vystaveni mikrovlnné energii. Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích prostředků. Pokyny k čištění najdete v části Čištění a údržba. Správné zavírání dvířek je velmi důležité, jinak by mohlo dojít k poškození: (1) dvířek (zkřivené), (2) závěsů a zámků (rozbité nebo špatně držící), (3) těsnění dvířek a plochy těsnění. Upozornění Jsou-li poškozena dvířka, závěsy/zámky nebo těsnění dvířek, nesmí se trouba používat, dokud ji autorizovaný technik neopraví. Upozornění Seřizování nebo opravy trouby jsou nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený servisní pracovník. Potřebujete-li servis, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko. Nikdy neodstraňujte vnější kryt, dvířka nebo ovládací panel. Tím byste se mohli vystavit extrémně vysokému elektrickému napětí. Instalujte nebo umístěte tuto troubu výhradně podle "instalačních pokynů" uvedených v této příručce. Tento spotřebič používejte jen k účelu, ke kterému je určen podle tohoto návodu. Nepoužívejte v tomto spotřebiči korozivní chemikálie. Tento typ trouby je určen k ohřívání, vaření jídel nebo rozmrazování jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely, ani pro komerční použití; nesprávné používání má za následek propadnutí záruky. Nezapínejte prázdnou troubu. Jestliže do trouby nevložíte jídlo nebo vodu, které absorbují mikrovlnnou energii, magnetronová trubice se může poškodit. Neukládejte tento spotřebič venku. Nepoužívejte ho v blízkosti vody. V mikrovlnné troubě nesušte oděvy ani noviny. Mohly by se vznítit. Nepoužívejte vnitřek trouby ke skladování žádných předmětů. Nenechávejte papír, kuchyňské nádobí nebo potraviny v troubě, pokud není v provozu. Přístupné části trouby se při provozu trouby zahřívají na vysokou teplotu. Upozornění Pokud zpozorujete kouř, troubu vypněte nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily. Nikdy nehaste vodou. Upozornění Tento spotřebič nesmějí používat osoby ani děti se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Neotáčejte otočný talíř rukou. Mohlo by dojít k jeho poškození.

3 electrolux 3 Spotřebič není určen k používání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání. Dbejte na to, abyste nezakrývali větrací průduchy umístěné na horní, zadní, boční a dolní straně trouby. Upozornění Nepoužívejte tuto troubu ke komerčním účelům. Tato trouba je určena výhradně k domácímu použití. Bezpečné nádobí Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě. Při použití kovového nádobí v troubě při mikrovlnném provozu obvykle dochází k jiskření. Nepřetržité jiskření může troubu poškodit. Zastavte program a zkontrolujte nádobí. Do mikrovlnné trouby se výborně hodí většina skleněných nádob, sklokeramika a nádobí ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie sice neohřívá většinu skleněných a keramických nádob, ty se ale ohřejí teplem, jež předává nádobě jídlo. K vyjmutí jídla doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Bezpečná příprava jídel V mikrovlnné troubě neohřívejte jídla v plechovkách. Vždy přeložte jídlo do vhodné nádoby. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat a mohlo by dojít k nebezpečné situaci. V mikrovlnné troubě můžete připravovat popcorn, ale jen ve speciálních obalech nebo nádobách určených speciálně k tomuto účelu. Praženou kukuřici musíte vždy sledovat. Potraviny s neporézní slupkou nebo blánou propíchněte, aby se uvolnil tlak, a slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry. Propíchnout byste měli například jablka, brambory, kuřecí játra a vaječné žloutky. Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo. Upozornění Tekutiny ani jiné potraviny se nesmějí ohřívat v hermeticky uzavřených nádobách, které by mohly vybuchnout. Upozornění Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto s nádobou zacházejte opatrně. Upozornění Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě, např. polévek, omáček a nápojů, může dojít k přehřátí za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby. Abyste tomu předešli, postupujte takto: 1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem. 2. Nepřehřívejte. 3. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a míchání ještě jednou zopakujte v polovině doby ohřívání. 4. Po zahřátí nechte tekutinu ještě chvíli v mikrovlnné troubě v klidu stát, pak ji znovu opatrně zamíchejte, a teprve pak ji vyjměte. Upozornění Některá jídla, jako například celé vejce a hermeticky uzavřené nádoby - například zavřené skleničky - mohou vybuchnout a neměly by se v této troubě ohřívat. Vejce vařená bez skořápky ve vodě mohou někdy také vybuchnout. Vždy žloutek propíchněte, pak zakryjte, nechte dojít po dobu jedné minuty, a pak pokličku sejměte. Unikání páry okolo dvířek nebo zamžení dvířek je normální, nebo se pod dvířky dokonce při vaření mohou objevit vodní kapky. Je to jen kondenzace z horkého jídla a nemá žádný vliv na bezpečný provoz trouby. Dvířka nemají vnitřek trouby zcela utěsnit. Rady k nádobí do trouby a příslušenství Pro vaření v mikrovlnné troubě lze použít velké množství nádobí a materiálů. V zájmu vaší bezpečnosti a ochrany nádobí i trouby vyberte pro každý způsob vaření vhodné nádobí a materiál. Následující seznam je jen pomůckou. : Doporučené nádobí a příslušenství : Nevhodné nádobí a příslušenství

4 4 electrolux Materiál Nádobí Mikrovlny Keramika a sklo Značka Corning ware 1) Žáruvzdorné sklo Sklo s kovovými ozdobami Olovnatý křišťál Porcelán Bez kovových ozdob Kamenina a keramika 2) Plast Kov Žáruvzdorné nádobí vhodné do mikrovlnné trouby Plastový obal Pekáč Hliníková fólie 3) Papír Kelímky, tácky, ubrousky Voskovaný papír Dřevo 1) Jen bez kovového okraje. 2) Jen bez glazury obsahující kov. 3) Hliníkovou fólii používejte pouze pro zakrytí, použití velkých kusů může způsobit jiskření. Bezpečnostní pokyny pro vaření s grilem a kombinovanými režimy Skleněné okénko může prasknout, jestliže na něj při grilování vystříkne voda. Při vkládání a vyjímání jídel doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Nádoby se v troubě zahřívají na velmi vysokou teplotu, dávejte proto pozor, abyste se nespálili. Otočný talíř i kovová mřížka jsou po použití rovněž velmi horké, nedotýkejte se jich bez kuchyňských chňapek. Při vkládání jídel se nedotýkejte vnitřní nebo vnější strany okénka kovovými díly. Vnitřní strana dvířek a vnitřek trouby se zahřívají na vysokou teplotu, při manipulaci s jídlem se jich proto nedotýkejte. Otočný talíř nebo nádoby nedávejte po použití do studené vody, ani se je nesnažte rychle zchladit. Na horní plochu trouby nic nedávejte. Horní část skříňky se zahřívá na vysokou teplotu a položené předměty by se mohly teplem poškodit. Troubu předehřívejte jen tehdy, chcete-li použít gril, nikdy ji nepředehřívejte při použití mikrovln nebo kombinovaných režimů (mikrovlny a gril). Upozornění Při použití trouby v kombinovaném režimu, kdy dosahuje vysokých teplot, smějí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých. Upozornění Přístupné části trouby se při provozu zahřívají na vysokou teplotu. Před prvním použitím Úsporný režim Trouba je nastavena do 'ENERGETICKY ÚSPORNÉHO' režimu ('Econ'). 1. Připojte troubu k elektrické síti. 2. Displej bude prázdný. 3. Otevřením dvířek zapnete napájení. 4. Po zavření dvířek se zobrazí 'Econ'. 5. Na displeji se spustí odpočítávání od 3:00 až po nulu. 6. Když se dosáhne nuly, trouba přejde do režimu 'Econ' a displej bude prázdný. 7. Režim 'Econ' zrušíte nastavením hodin.

5 electrolux 5 8. Jestliže budete chtít nastavit režim 'Econ' při nastavených hodinách, otevřete dvířka, stiskněte na 5 sekund tlačítko Start, potom stiskněte Stop a zavřete dvířka. Nastavení hodin Trouba používá 12hodinový formát hodin. Příklad: nastavení hodin na 11: Připojte troubu k elektrické síti. 2. Displej bude prázdný. 3. Otevřením dvířek zapnete napájení. 4. Při otevřených dvířkách nastavte hodinu otočením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. 5. Jednou stiskněte tlačítko START/+30 a nastavte minuty otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 6. Stiskněte tlačítko START/ Zavřete dvířka. Ovladačem ČASOVAČ/VÁHA lze otáčet doprava i doleva. ENERGETICKY ÚSPORNÝ režim nelze nastavit při nastavených hodinách. Změna nastavení času při nastavených hodinách nebo když je trouba v režimu 'Econ' Příklad: nastavení hodin na 12: Otevřete dvířka. 2. Stiskněte tlačítko START/+30 a 5 sekund ho podržte. Trouba vydá zvukový signál. Nastavte hodinu otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 3. Jednou stiskněte tlačítko START/+30 a nastavte minuty otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 4. Stiskněte tlačítko START/+30. Použití tlačítka STOP Tlačítko STOP umožňuje: 1. Vymazání chyby při programování. 2. Jedním stisknutím během pečení dočasně zastavíte troubu. 3. Dvojím stisknutím během pečení zrušíte program. Dětská bezpečnostní pojistka Trouba je vybavena funkcí, která zabraňuje jejímu nechtěnému spuštění dětmi. Po nastavení dětské pojistky nelze použít žádnou část mikrovlnné trouby, dokud dětskou pojistku nezrušíte. Příklad: nastavení dětské pojistky. 1. Stiskněte tlačítko Stop a 5 sekund ho podržte. Trouba dvakrát pípne a zobrazí se 'LOC'. Pro zrušení dětské pojistky stiskněte tlačítko Stop a 5 sekund ho podržte; trouba dvakrát pípne a zobrazí se denní čas. Dětskou pojistku nelze nastavit, jestliže nejsou nastaveny hodiny.

6 6 electrolux Popis spotřebiče Spotřebič Topný článek grilu 2. Přední lišta 3. Žárovka trouby 4. Ovládací panel 5. Tlačítko otevření dvířek Příslušenství Přesvědčte se, že jste obdrželi toto příslušenství: 1. Otočný talíř 2. Nosič otočného talíře 3. Vysoká mřížka 4. Nízká mřížka 5. 4 připevňovací šrouby (nejsou na obrázku) Umístěte nosič otočného talíře do úchytky držáku na dně vnitřního prostoru. 6. Kryt vlnovodu 7. Vnitřek trouby 8. Úchytka držáku otočného talíře 9. Těsnění dvířek a těsnící plochy Potom umístěte na nosič otočný talíř. Talíře nebo nádoby při vytahování z trouby nadzdvihněte nad okraj otočného talíře, abyste ho nepoškodili. Při objednávání příslušenství sdělte prosím prodejci nebo místnímu servisnímu středisku tyto údaje: název dílu a název modelu.

7 electrolux Ovládací panel Indikátory na digitálním displeji Gril Mikrovlny Kombinovaný Hodiny Fáze vaření Plus/minus 4 Automatické rozmrazování chleba Automatické rozmrazování Váha 2. Indikátory AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA 3. Tlačítko AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA 4. Tlačítko AUTOMATICKÉ ROZMRAZO- VÁNÍ 5. Tlačítko STUPEŇ VÝKONU 6. Tlačítko GRIL 7. Ovladač ČASOVAČ/VÁHA 8. Tlačítko START/ Tlačítko STOP 10. Tlačítko OTEVŘENÍ DVÍŘEK 10

8 8 electrolux Provoz Vaření pomocí mikrovln Troubu lze naprogramovat až na 90 minut. Jednotka zadání času vaření přitom může být 10 sekund až pět minut. Závisí to na celkové délce doby vaření, jak je uvedeno v tabulce. Doba vaření Jednotka zvýšení 0-5 minut 10 sekund 5-10 minut 30 sekund minut 1 minuta minut 5 minut Příklad: ohřev polévky po dobu 2 minut a 30 sekund na mikrovlnný výkon 630 W. 1. Stiskněte dvakrát tlačítko pro stupeň výkonu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 2: Stiskněte tlačítko START/+30. Jestliže nezvolíte stupeň výkonu, automaticky se nastaví stupeň VYSOKÝ/900 W. Stupně mikrovlnného výkonu Trouba má 6 stupňů výkonu: Nastavení výkonu 900 W / VY- SOKÝ Jestliže během vaření otevřete dvířka, doba vaření se na digitálním displeji automaticky zastaví. Po zavření dvířek a stisknutí tlačítka START/+30 se znovu spustí odpočítávání doby vaření. Jestliže budete chtít během vaření zkontrolovat stupeň výkonu, stiskněte jednou tlačítko VÝKON. Během vaření lze prodloužit nebo zkrátit dobu vaření otočením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. Během vaření lze změnit stupeň výkonu stisknutím tlačítka VÝKON. Jestliže budete chtít během vaření zrušit program, stiskněte dvakrát tlačítko STOP. Rozmrazování s ručním nastavením Pro rozmrazování s ručním nastavením (bez použití funkce Automatické rozmrazování) použijte výkon 270 W. Když je zvolen tento stupeň výkonu, na displeji se zobrazí symbol rozmrazování. Doporučené použití Používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, např. polévek, masa se zeleninou, hotových jídel, horkých nápojů, zeleniny, ryb apod. 630 W Používá se pro delší vaření hutných jídel jako pečení, karbanátků, připravených porcí jídla a také pro choulostivá jídla jako sýrové omáčky a piškotové koláče. Při tomto sníženém nastavení omáčky nepřetečou a jídlo se provaří nebo propeče rovnoměrně bez převaření okrajů. 450 W Pro hutná jídla, která se při tradičním vaření dlouho vaří, toto nastavení doporučujeme např. při přípravě jídel z hovězího masa, aby bylo maso měkké. 270 W / ROZ- MRAZOVÁNÍ K rozmrazování, toto nastavení výkonu zvolte k zajištění rovnoměrného rozmrazení jídel. Toto nastavení je také ideální k dušení rýže, těstovin, knedlíků a k vaření vaječného krému. 90 W Pro šetrné rozmrazování, např. krémových koláčů nebo pečiva. 0 W Pro dojití jídla/kuchyňský časovač. Kuchyňský časovač Příklad: nastavení kuchyňského časovače na 7 minut. 1. Stiskněte sedmkrát tlačítko pro stupeň výkonu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 7: Stiskněte tlačítko START/+30.

9 electrolux 9 Časovač pozastavíte stisknutím tlačítka STOP. Pro obnovení chodu časovače stiskněte tlačítko START/+30, pro ukončení znovu stiskněte tlačítko STOP. Rychlé spuštění Tlačítko START/+30 umožňuje spuštění těchto dvou funkcí: 1. Přímé spuštění Stisknutím tlačítka START/+30 přímo spustíte na 30 sekund vaření s mikrovlnným výkonem 900 W/ VYSOKÝ. 2. Prodloužení doby vaření Stisknutím tohoto tlačítka za chodu trouby můžete prodlužovat dobu vaření po 30 sekundách. Prodlužování po 30 sekundách lze použít i v režimu grilu. Tuto funkci nelze použít během automatické tepelné úpravy nebo automatického rozmrazování. Plus/minus Funkce PLUS a MINUS umožňuje zkrácení nebo prodloužení doby vaření při použití automatických programů. Jestliže dáváte přednost tuhým uvařeným bramborům, použijte MINUS. Pokud však upřednostňujete do měkka uvařené brambory, použijte PLUS. Příklad: důkladné uvaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÁ TEPEL- NÁ ÚPRAVA. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,3 kg. 3. Jedním stisknutím tlačítka pro výkon zvolte nastavení PLUS. 4. Stiskněte tlačítko START/+30. Pro zrušení funkce PLUS/MINUS třikrát stiskněte tlačítko pro nastavení stupně výkonu. Použití grilu a kombinovaného grilu Tato mikrovlnná trouba nabízí dva režimy použití grilu: 1. Pouze gril. 2. Kombinovaný gril (gril s mikrovlnami). Pro grilování doporučujeme použít vysokou nebo nízkou mřížku. Pozor Při prvním použití grilu se může objevit kouř nebo zápach spáleniny; to je normální jev, který nemá vliv na funkci trouby. Abyste se vyhnuli tomuto problému, při prvním použití trouby spusťte gril na 20 minut bez jídla. Použití samotného grilu Tento režim lze použít ke grilování/zhnědnutí jídla. Příklad: 4minutové opékání topinek. 1. Jednou stiskněte tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 4: Stiskněte tlačítko START/+30. Použití kombinovaného grilu Tento režim využívá kombinovaný výkon grilu a mikrovln (90 až 630 W). Mikrovlnný výkon je přednastaven na 270 W. Tlačítko 1 x gril 0 W 2 x gril 270 W 4 x gril 450 W 4 x gril 630 W 5 x gril 0 W Nastavení výkonu Příklad: 7minutová příprava grilování masa na jehle na kombinovaném grilu (450 W). 1. Stiskněte 3krát tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 7: Stiskněte tlačítko START/+30. Tepelná úprava s několika fázemi S využitím kombinací mikrovln, grilu a kombinovaného grilu lze naprogramovat posloupnost 3 fází (maximálně). Příklad: Vaření: 2 minuty a 30 sekund s výkonem 630 W (fáze 1) 5 minut samotný gril (fáze 2) Fáze 1 1. Stiskněte dvakrát tlačítko pro výkon. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava, dokud se nezobrazí 2:30. Fáze 2 1. Jednou stiskněte tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu tepelné úpravy: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/ VÁHA doprava, dokud se nezobrazí 5:00.

10 10 electrolux Automatická tepelná úprava 3. Stiskněte tlačítko START/+30. Trouba nejprve spustí vaření po dobu 2 minut a 30 sekund s výkonem 630 W a potom na 5 minut samotný gril. Použití automatické tepelné úpravy a automatického rozmrazování Funkce AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ automaticky vypočtou správný režim a dobu tepelné úpravy. Máte na výběr ze 6 nabídek funkce AUTO- MATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA a 2 nabídek funkce AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. Automatická tepelná úprava Symbol Množství / hmotnost Nápoje 1-6 šálků (1 šálek = 200 ml) Vařené brambory / brambory ve slupce 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Grilované jehly / kebab 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g Gratinované rybí filé 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g Grilované kuře 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g, g, g, g Zapékané jídlo 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g Příklad: uvaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÁ TEPEL- NÁ ÚPRAVA. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,3 kg. 3. Stiskněte tlačítko START/+30. Když je vyžadován nějaký zásah (např. obrácení jídla), trouba se zastaví, ozve se zazvonění a na displeji bude blikat zbývající doba tepelné úpravy a příslušný indikátor. Automatické rozmrazování Chcete-li pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko START/+30. Po uplynutí příslušné doby automatické tepelné úpravy se program automaticky zastaví. Ozve se zazvonění a rozbliká se symbol příslušné tepelné úpravy. Po 1 minutě budete upomenuti pípnutím a zobrazí se denní čas. Automatické rozmrazování Symbol Množství / hmotnost Maso / ryby / drůbež 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Chléb 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Příklad: rozmrazení 0,2 kg chleba. 3. Stiskněte tlačítko START/ Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÉ ROZ- MRAZOVÁNÍ. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,2 kg.

11 electrolux 11 Když je vyžadován nějaký zásah (např. obrácení jídla), trouba se zastaví, ozve se zazvonění a na displeji bude blikat zbývající doba tepelné úpravy a příslušný indikátor. Chcete-li pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko START/+30. Po uplynutí příslušné doby automatického rozmrazování se program automaticky zastaví. Ozve se zazvonění a rozbliká se symbol příslušné tepelné úpravy. Po 1 minutě budete upomenuti pípnutím a zobrazí se denní čas. Užitečné rady a tipy Tipy pro mikrovlnnou troubu Troubu udržujte vždy v čistotě - snažte se, aby tekutiny nepřetekly, a nezapomínejte čistit prostor pod skleněným talířem a vnitřek dvířek. Při vaření v mikrovlnné troubě používejte raději kulaté nebo oválné nádoby s pokličkou. Nepoužívejte kovové nebo kovem zdobené nádoby. Některé umělé hmoty se mohou horkým jídlem roztavit a zdeformovat. Jídlo při vaření zakrývejte. Používejte skleněnou pokličku, talíř nebo papír odolný proti mastnotě. Pečivo, chléb a podobné potraviny lze rozmrazovat přímo v košíčku na pečivo nebo na papírovém ručníku. Pokud ohříváte zmrazené jídlo v obalu, můžete obal otevřít. Obaly obsahující kov nebo kovové ozdoby se smí v mikrovlnné troubě použít jen tehdy, je-li to výslovně doporučeno výrobcem. Odstraňte kovové svorky a drátky. Je možné používat menší kousky hliníkové fólie k ochraně míst, která by se mohla přepéci, jako kuřecích stehýnek. Potraviny s kůží nebo slupkou propíchněte vidličkou, např. brambory a párky. V mikrovlnné troubě nevařte vejce, protože mohou vybuchnout. Velké silné kousky položte k okraji nádoby a pokuste se krájet jídlo na stejně velké kousky. Vždy umístěte jídlo doprostřed trouby. Jídlo se připraví rovnoměrněji, když je několikrát zamícháte nebo otočíte. Vždy nastavte kratší dobu vaření, než je uvedeno na receptu, aby se jídlo nepřevařilo. Čím je jídlo hutnější, tím déle jeho příprava trvá. Zeleninu vařte jen v malém množství vody, nebo v žádné vodě. Používejte méně soli a koření než pro "normální" vaření. Jídlo dochuťte až po uvaření. Nechte jídlo několik minut po vypnutí trouby dojít, bude dokonaleji a rovnoměrněji připravené. Dbejte na to, aby bylo jídlo před podáváním řádně ohřáté. Při vyjímání nádob s jídlem z trouby použijte držáky nádob nebo rukavice. Tipy pro mikrovlny Změknutí medu Máte-li skleničku zcukernatělého medu, sejměte víčko a vložte skleničku do trouby, mikrovlny nastavte na 2 minuty na střední výkon. Rozpouštění čokolády 100 g čokolády rozlámejte na čtverečky, vložte do misky a zahřívejte na vysoký tepelný výkon po dobu 1-2 minuty, dobře zamíchejte. Změknutí nebo rozpouštění másla Rozpouštění trvá při vysokém výkonu jen několik vteřin. Změknutí se lépe provede při nízkém výkonu. Osvěžení nebo zahřátí chleba Použijte střední výkon na několik vteřin. Snadné oloupání česneku Zahřejte 3 nebo 4 česnekové stroužky na vysoký výkon po dobu 15 vteřin. Stiskněte na jednom konci, až stroužek praskne. Ovocná šťáva Z citrusového ovoce budete mít více šťávy, když ho před vymačkáním zahřejete na 15 vteřin při vysokém výkonu. Vaření ovesné kaše Ovesná kaše se snadno připraví přímo v servírovacím talíři a nemusíte mýt zalepený hrnec. Dodržujte doporučení výrobce.

12 12 electrolux Čištění a údržba Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Upozornění Mikrovlnnou troubu pravidelně čistěte a vždy odstraňte všechny zbytky jídel. Pokud nebudete mikrovlnnou troubu udržovat v čistotě, může se poškodit její povrch, zkrátit provozní životnost a případně může dojít i k nebezpečným situacím. Upozornění Trouba se smí čistit pouze po odpojení od zdroje energie. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nebo vypněte přívod proudu k troubě. K čištění nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, které mohou povrch trouby poškrábat, ani ostré předměty, aby se neobjevily skvrny. Nepoužívejte vysokotlaká zařízení ani zařízení s proudovými tryskami. Příslušenství Příslušenství očistěte po každém použití. Jestliže je hodně špinavé, nechte ho nejprve odmočit, a pak ho umyjte kartáčkem nebo houbičkou. Příslušenství můžete mýt v myčce. Dbejte na to, aby byly otočný talíř i příslušný držák vždy čisté. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře a držáku. Přední strana Obvykle stačí otřít troubu vlhkým hadříkem. Je-li velmi zašpiněná, přidejte do vody na čištění několik kapek mycího prostředku na nádobí. Nakonec ji otřete suchým hadříkem. Používejte čisticí prostředek na sklo a měkký hadřík, který nepouští žádná vlákna ani chloupky. Lehce otírejte ze strany na stranu, netlačte. Skvrny od vápence, tuku, škrobu nebo vaječného bílku odstraňujte okamžitě. Pod těmito skvrnami může povrch začít korodovat. Dávejte pozor, aby do trouby nenatekla voda. Vnitřek trouby Po každém použití trouby otřete vnitřní stěny vlhkým hadříkem, protože to je nejjednodušší způsob, jak odstranit stříkance nebo zbytky jídel zachycené na stěnách. Připečené nečistoty odstraňte neagresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte spreje do trouby nebo jiné agresivní či abrazivní čisticí prostředky. Dvířka i přední strana trouby musí být neustále čisté, aby se dvířka dobře otvírala i zavírala. Zkontroluje, zda do větracích otvorů trouby nezatekla voda. Pravidelně vytáhněte otočný talíř a příslušný držák a vyčistěte dno trouby, zejména po vylití tekutin. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře a držáku. Jestliže je vnitřek trouby hodně špinavý, postavte na otočný talíř sklenici vody a zapněte mikrovlnnou troubu na 2 nebo 3 minuty na maximální výkon. Nečistoty vlivem uvolněné páry změknou a můžete je snadno odstranit měkkým hadříkem. Nepříjemný zápach (např. po pečení ryby) můžete také lehce odstranit. Do šálku vody přidejte několik kapek citrónové šťávy. Vložte do něj kávovou lžičku, aby voda nepřetekla. Ohřejte vodu na 2 až 3 minuty na maximální mikrovlnný výkon. Technické údaje Kategorie technických údajů Střídavé napětí Požadovaný příkon Výkon mikrovlnné trouby Výkon grilu Hodnota V / 50 Hz W 900 W W

13 electrolux 13 Kategorie technických údajů Mikrovlnná frekvence Rozměry (Š x V x H) Objem trouby. Hmotnost Hodnota MHz 594 x 459 x 404 mm 26 litrů 19,5 kg Poznámky k ochraně životního prostředí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Instalace Mikrovlnnou troubu lze nainstalovat do pozice A nebo B: Pozice Velikost výklenku Š x H x V (mm) A 560 x 550 x 450 B 560 x 500 x 450 dvířky skříňky a horní částí rámu zůstala mezera 4 mm (viz schéma). 4 mm Position A Conventional oven Position B D Conventional oven 1. možnost připevnění: Připevněte troubu ve správné poloze dodanými šrouby. Připevňovací body se nacházejí v horních a dolních rozích trouby. Instalace spotřebiče 1. Odstraňte všechny obaly a pečlivě zkontrolujte, jestli nejsou patrné známky poškození. 2. Pomalu a nenásilně zasuňte spotřebič do kuchyňské skříňky tak, aby přední rám trouby těsně přiléhal k otvoru v přední straně skříňky. 3. Spotřebič musí být ve stabilní a nenakloněné poloze. Zkontrolujte, zda mezi

14 14 electrolux Conventional oven 2. možnost připevnění: Viz šablona dodaná s troubou. Spodek trouby musí být nejméně 85 cm nad podlahou. Je důležité zajistit instalaci tohoto výrobku podle návodu v této provozní příručce a návodu k instalaci od výrobce konvenční trouby. Připojení spotřebiče ke zdroji elektrické energie Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohl být spotřebič v případě potřeby rychle odpojen od sítě. Nebo musí být možné odpojit troubu od zdroje napájení začleněním vypínače do pevné elektroinstalace v souladu s elektroinstalačními předpisy. Zásuvka by neměla být umístěna za skříňkou. Nejlepší místo je nad skříňkou viz (A). Conventional oven (A) Spotřebič připojte k jednofázovému střídavému proudu V/50 Hz prostřednictvím správně nainstalované uzemněné zásuvky. Jestliže budete provozovat spotřebič mimo Evropu, napájecí napětí, typ proudu a kmitočet spotřebiče uvedené na typovém štítku musí odpovídat specifikaci příslušného zdroje napájení. Typový štítek je umístěn na vnitřní straně ovládacího panelu. Výměnu napájecího kabelu smí provést pouze elektrikář. Před instalací přivažte k napájecímu kabelu kousek šňůry k usnadnění spojení s místem (A) při instalaci spotřebiče. Při zasouvání spotřebiče do skříňky s vysokými stěnami NESMÍTE přiskřípnout napájecí kabel. Napájecí kabel a zástrčku neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Připojení k elektrické síti Upozornění TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že nebylo dodrženo toto bezpečnostní opatření. Jestliže se zástrčka, kterou je spotřebič vybaven, nehodí do příslušné zásuvky, je nutné ji odříznout a nainstalovat místo ní vhodnou zástrčku. Z odříznuté zástrčky vyjměte pojistku. Odříznutou zástrčku musíte zlikvidovat, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem v případě, že by byla zapojena do jiné 13ampérové zásuvky v jiné části domácnosti. Pozor Vodiče v napájecím kabelu jsou takto barevně rozlišeny: ZELENOŽLUTÝ ZEMNÍCÍ VODIČ MODRÝ NULOVÝ VODIČ HNĚDÝ FÁZOVÝ VODIČ Jestliže nainstalujete vlastní zástrčku, barvy vodičů v napájecím kabelu spotřebiče nemusí souhlasit s označením koncovek v zástrčce; postupujte takto: Zelenožlutý (zemnící) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "E" nebo symbolem uzemnění ( ) nebo je zelenožlutě zbarvena.

15 electrolux 15 Modrý (nulový) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "N" nebo má černou barvu. Hnědý (fázový) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "L" nebo má červenou barvu. GREEN & YELLOW 13 AMP FUSE 13 AMP BLUE BROWN CORD CLAMP

16 A

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NN-DF383B http://cs.yourpdfguides.com/dref/5390684 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba SE 2617 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba SE 2617 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 424 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce..... 2 Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny...... 3 INSTALACE Před zapojením...

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou

C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze C3VP6R Sporák se sklokeramickou deskou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA

CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze CX65SEA I /HA CX65SEA X I /HA Sporák Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE IFU_Alpha_electr_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 9:32 AM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA

Více

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba

Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Návod k obsluze a montáži Pečicí trouba Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmíneènì pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B

Návod k obsluze. Indukční varná deska TI 1242 B Návod k obsluze Indukční varná deska TI 1242 B Vážená zákaznice, vážený zákazníku, zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více