návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415"

Transkript

1 návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

2 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese Bezpečnostní informace 2 Před prvním použitím 4 Popis spotřebiče 6 Provoz 8 Užitečné rady a tipy 11 Čištění a údržba 12 Technické údaje 12 Poznámky k ochraně životního prostředí 13 Instalace 13 Zmĕny vyhrazeny Bezpečnostní informace Všeobecné bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TEN- TO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ Zabudované bezpečnostní spínače zabraňují provozu trouby s otevřenými dvířky. Neporušujte je, ani se nepokoušejte spustit troubu s otevřenými dvířky, protože byste mohli být vystaveni mikrovlnné energii. Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích prostředků. Pokyny k čištění najdete v části Čištění a údržba. Správné zavírání dvířek je velmi důležité, jinak by mohlo dojít k poškození: (1) dvířek (zkřivené), (2) závěsů a zámků (rozbité nebo špatně držící), (3) těsnění dvířek a plochy těsnění. Upozornění Jsou-li poškozena dvířka, závěsy/zámky nebo těsnění dvířek, nesmí se trouba používat, dokud ji autorizovaný technik neopraví. Upozornění Seřizování nebo opravy trouby jsou nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený servisní pracovník. Potřebujete-li servis, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko. Nikdy neodstraňujte vnější kryt, dvířka nebo ovládací panel. Tím byste se mohli vystavit extrémně vysokému elektrickému napětí. Instalujte nebo umístěte tuto troubu výhradně podle "instalačních pokynů" uvedených v této příručce. Tento spotřebič používejte jen k účelu, ke kterému je určen podle tohoto návodu. Nepoužívejte v tomto spotřebiči korozivní chemikálie. Tento typ trouby je určen k ohřívání, vaření jídel nebo rozmrazování jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely, ani pro komerční použití; nesprávné používání má za následek propadnutí záruky. Nezapínejte prázdnou troubu. Jestliže do trouby nevložíte jídlo nebo vodu, které absorbují mikrovlnnou energii, magnetronová trubice se může poškodit. Neukládejte tento spotřebič venku. Nepoužívejte ho v blízkosti vody. V mikrovlnné troubě nesušte oděvy ani noviny. Mohly by se vznítit. Nepoužívejte vnitřek trouby ke skladování žádných předmětů. Nenechávejte papír, kuchyňské nádobí nebo potraviny v troubě, pokud není v provozu. Přístupné části trouby se při provozu trouby zahřívají na vysokou teplotu. Upozornění Pokud zpozorujete kouř, troubu vypněte nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily. Nikdy nehaste vodou. Upozornění Tento spotřebič nesmějí používat osoby ani děti se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Neotáčejte otočný talíř rukou. Mohlo by dojít k jeho poškození.

3 electrolux 3 Spotřebič není určen k používání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání. Dbejte na to, abyste nezakrývali větrací průduchy umístěné na horní, zadní, boční a dolní straně trouby. Upozornění Nepoužívejte tuto troubu ke komerčním účelům. Tato trouba je určena výhradně k domácímu použití. Bezpečné nádobí Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě. Při použití kovového nádobí v troubě při mikrovlnném provozu obvykle dochází k jiskření. Nepřetržité jiskření může troubu poškodit. Zastavte program a zkontrolujte nádobí. Do mikrovlnné trouby se výborně hodí většina skleněných nádob, sklokeramika a nádobí ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie sice neohřívá většinu skleněných a keramických nádob, ty se ale ohřejí teplem, jež předává nádobě jídlo. K vyjmutí jídla doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Bezpečná příprava jídel V mikrovlnné troubě neohřívejte jídla v plechovkách. Vždy přeložte jídlo do vhodné nádoby. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat a mohlo by dojít k nebezpečné situaci. V mikrovlnné troubě můžete připravovat popcorn, ale jen ve speciálních obalech nebo nádobách určených speciálně k tomuto účelu. Praženou kukuřici musíte vždy sledovat. Potraviny s neporézní slupkou nebo blánou propíchněte, aby se uvolnil tlak, a slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry. Propíchnout byste měli například jablka, brambory, kuřecí játra a vaječné žloutky. Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo. Upozornění Tekutiny ani jiné potraviny se nesmějí ohřívat v hermeticky uzavřených nádobách, které by mohly vybuchnout. Upozornění Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto s nádobou zacházejte opatrně. Upozornění Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě, např. polévek, omáček a nápojů, může dojít k přehřátí za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby. Abyste tomu předešli, postupujte takto: 1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem. 2. Nepřehřívejte. 3. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a míchání ještě jednou zopakujte v polovině doby ohřívání. 4. Po zahřátí nechte tekutinu ještě chvíli v mikrovlnné troubě v klidu stát, pak ji znovu opatrně zamíchejte, a teprve pak ji vyjměte. Upozornění Některá jídla, jako například celé vejce a hermeticky uzavřené nádoby - například zavřené skleničky - mohou vybuchnout a neměly by se v této troubě ohřívat. Vejce vařená bez skořápky ve vodě mohou někdy také vybuchnout. Vždy žloutek propíchněte, pak zakryjte, nechte dojít po dobu jedné minuty, a pak pokličku sejměte. Unikání páry okolo dvířek nebo zamžení dvířek je normální, nebo se pod dvířky dokonce při vaření mohou objevit vodní kapky. Je to jen kondenzace z horkého jídla a nemá žádný vliv na bezpečný provoz trouby. Dvířka nemají vnitřek trouby zcela utěsnit. Rady k nádobí do trouby a příslušenství Pro vaření v mikrovlnné troubě lze použít velké množství nádobí a materiálů. V zájmu vaší bezpečnosti a ochrany nádobí i trouby vyberte pro každý způsob vaření vhodné nádobí a materiál. Následující seznam je jen pomůckou. : Doporučené nádobí a příslušenství : Nevhodné nádobí a příslušenství

4 4 electrolux Materiál Nádobí Mikrovlny Keramika a sklo Značka Corning ware 1) Žáruvzdorné sklo Sklo s kovovými ozdobami Olovnatý křišťál Porcelán Bez kovových ozdob Kamenina a keramika 2) Plast Kov Žáruvzdorné nádobí vhodné do mikrovlnné trouby Plastový obal Pekáč Hliníková fólie 3) Papír Kelímky, tácky, ubrousky Voskovaný papír Dřevo 1) Jen bez kovového okraje. 2) Jen bez glazury obsahující kov. 3) Hliníkovou fólii používejte pouze pro zakrytí, použití velkých kusů může způsobit jiskření. Bezpečnostní pokyny pro vaření s grilem a kombinovanými režimy Skleněné okénko může prasknout, jestliže na něj při grilování vystříkne voda. Při vkládání a vyjímání jídel doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Nádoby se v troubě zahřívají na velmi vysokou teplotu, dávejte proto pozor, abyste se nespálili. Otočný talíř i kovová mřížka jsou po použití rovněž velmi horké, nedotýkejte se jich bez kuchyňských chňapek. Při vkládání jídel se nedotýkejte vnitřní nebo vnější strany okénka kovovými díly. Vnitřní strana dvířek a vnitřek trouby se zahřívají na vysokou teplotu, při manipulaci s jídlem se jich proto nedotýkejte. Otočný talíř nebo nádoby nedávejte po použití do studené vody, ani se je nesnažte rychle zchladit. Na horní plochu trouby nic nedávejte. Horní část skříňky se zahřívá na vysokou teplotu a položené předměty by se mohly teplem poškodit. Troubu předehřívejte jen tehdy, chcete-li použít gril, nikdy ji nepředehřívejte při použití mikrovln nebo kombinovaných režimů (mikrovlny a gril). Upozornění Při použití trouby v kombinovaném režimu, kdy dosahuje vysokých teplot, smějí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých. Upozornění Přístupné části trouby se při provozu zahřívají na vysokou teplotu. Před prvním použitím Úsporný režim Trouba je nastavena do 'ENERGETICKY ÚSPORNÉHO' režimu ('Econ'). 1. Připojte troubu k elektrické síti. 2. Displej bude prázdný. 3. Otevřením dvířek zapnete napájení. 4. Po zavření dvířek se zobrazí 'Econ'. 5. Na displeji se spustí odpočítávání od 3:00 až po nulu. 6. Když se dosáhne nuly, trouba přejde do režimu 'Econ' a displej bude prázdný. 7. Režim 'Econ' zrušíte nastavením hodin.

5 electrolux 5 8. Jestliže budete chtít nastavit režim 'Econ' při nastavených hodinách, otevřete dvířka, stiskněte na 5 sekund tlačítko Start, potom stiskněte Stop a zavřete dvířka. Nastavení hodin Trouba používá 12hodinový formát hodin. Příklad: nastavení hodin na 11: Připojte troubu k elektrické síti. 2. Displej bude prázdný. 3. Otevřením dvířek zapnete napájení. 4. Při otevřených dvířkách nastavte hodinu otočením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. 5. Jednou stiskněte tlačítko START/+30 a nastavte minuty otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 6. Stiskněte tlačítko START/ Zavřete dvířka. Ovladačem ČASOVAČ/VÁHA lze otáčet doprava i doleva. ENERGETICKY ÚSPORNÝ režim nelze nastavit při nastavených hodinách. Změna nastavení času při nastavených hodinách nebo když je trouba v režimu 'Econ' Příklad: nastavení hodin na 12: Otevřete dvířka. 2. Stiskněte tlačítko START/+30 a 5 sekund ho podržte. Trouba vydá zvukový signál. Nastavte hodinu otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 3. Jednou stiskněte tlačítko START/+30 a nastavte minuty otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 4. Stiskněte tlačítko START/+30. Použití tlačítka STOP Tlačítko STOP umožňuje: 1. Vymazání chyby při programování. 2. Jedním stisknutím během pečení dočasně zastavíte troubu. 3. Dvojím stisknutím během pečení zrušíte program. Dětská bezpečnostní pojistka Trouba je vybavena funkcí, která zabraňuje jejímu nechtěnému spuštění dětmi. Po nastavení dětské pojistky nelze použít žádnou část mikrovlnné trouby, dokud dětskou pojistku nezrušíte. Příklad: nastavení dětské pojistky. 1. Stiskněte tlačítko Stop a 5 sekund ho podržte. Trouba dvakrát pípne a zobrazí se 'LOC'. Pro zrušení dětské pojistky stiskněte tlačítko Stop a 5 sekund ho podržte; trouba dvakrát pípne a zobrazí se denní čas. Dětskou pojistku nelze nastavit, jestliže nejsou nastaveny hodiny.

6 6 electrolux Popis spotřebiče Spotřebič Topný článek grilu 2. Přední lišta 3. Žárovka trouby 4. Ovládací panel 5. Tlačítko otevření dvířek Příslušenství Přesvědčte se, že jste obdrželi toto příslušenství: 1. Otočný talíř 2. Nosič otočného talíře 3. Vysoká mřížka 4. Nízká mřížka 5. 4 připevňovací šrouby (nejsou na obrázku) Umístěte nosič otočného talíře do úchytky držáku na dně vnitřního prostoru. 6. Kryt vlnovodu 7. Vnitřek trouby 8. Úchytka držáku otočného talíře 9. Těsnění dvířek a těsnící plochy Potom umístěte na nosič otočný talíř. Talíře nebo nádoby při vytahování z trouby nadzdvihněte nad okraj otočného talíře, abyste ho nepoškodili. Při objednávání příslušenství sdělte prosím prodejci nebo místnímu servisnímu středisku tyto údaje: název dílu a název modelu.

7 electrolux Ovládací panel Indikátory na digitálním displeji Gril Mikrovlny Kombinovaný Hodiny Fáze vaření Plus/minus 4 Automatické rozmrazování chleba Automatické rozmrazování Váha 2. Indikátory AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA 3. Tlačítko AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA 4. Tlačítko AUTOMATICKÉ ROZMRAZO- VÁNÍ 5. Tlačítko STUPEŇ VÝKONU 6. Tlačítko GRIL 7. Ovladač ČASOVAČ/VÁHA 8. Tlačítko START/ Tlačítko STOP 10. Tlačítko OTEVŘENÍ DVÍŘEK 10

8 8 electrolux Provoz Vaření pomocí mikrovln Troubu lze naprogramovat až na 90 minut. Jednotka zadání času vaření přitom může být 10 sekund až pět minut. Závisí to na celkové délce doby vaření, jak je uvedeno v tabulce. Doba vaření Jednotka zvýšení 0-5 minut 10 sekund 5-10 minut 30 sekund minut 1 minuta minut 5 minut Příklad: ohřev polévky po dobu 2 minut a 30 sekund na mikrovlnný výkon 630 W. 1. Stiskněte dvakrát tlačítko pro stupeň výkonu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 2: Stiskněte tlačítko START/+30. Jestliže nezvolíte stupeň výkonu, automaticky se nastaví stupeň VYSOKÝ/900 W. Stupně mikrovlnného výkonu Trouba má 6 stupňů výkonu: Nastavení výkonu 900 W / VY- SOKÝ Jestliže během vaření otevřete dvířka, doba vaření se na digitálním displeji automaticky zastaví. Po zavření dvířek a stisknutí tlačítka START/+30 se znovu spustí odpočítávání doby vaření. Jestliže budete chtít během vaření zkontrolovat stupeň výkonu, stiskněte jednou tlačítko VÝKON. Během vaření lze prodloužit nebo zkrátit dobu vaření otočením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. Během vaření lze změnit stupeň výkonu stisknutím tlačítka VÝKON. Jestliže budete chtít během vaření zrušit program, stiskněte dvakrát tlačítko STOP. Rozmrazování s ručním nastavením Pro rozmrazování s ručním nastavením (bez použití funkce Automatické rozmrazování) použijte výkon 270 W. Když je zvolen tento stupeň výkonu, na displeji se zobrazí symbol rozmrazování. Doporučené použití Používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, např. polévek, masa se zeleninou, hotových jídel, horkých nápojů, zeleniny, ryb apod. 630 W Používá se pro delší vaření hutných jídel jako pečení, karbanátků, připravených porcí jídla a také pro choulostivá jídla jako sýrové omáčky a piškotové koláče. Při tomto sníženém nastavení omáčky nepřetečou a jídlo se provaří nebo propeče rovnoměrně bez převaření okrajů. 450 W Pro hutná jídla, která se při tradičním vaření dlouho vaří, toto nastavení doporučujeme např. při přípravě jídel z hovězího masa, aby bylo maso měkké. 270 W / ROZ- MRAZOVÁNÍ K rozmrazování, toto nastavení výkonu zvolte k zajištění rovnoměrného rozmrazení jídel. Toto nastavení je také ideální k dušení rýže, těstovin, knedlíků a k vaření vaječného krému. 90 W Pro šetrné rozmrazování, např. krémových koláčů nebo pečiva. 0 W Pro dojití jídla/kuchyňský časovač. Kuchyňský časovač Příklad: nastavení kuchyňského časovače na 7 minut. 1. Stiskněte sedmkrát tlačítko pro stupeň výkonu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 7: Stiskněte tlačítko START/+30.

9 electrolux 9 Časovač pozastavíte stisknutím tlačítka STOP. Pro obnovení chodu časovače stiskněte tlačítko START/+30, pro ukončení znovu stiskněte tlačítko STOP. Rychlé spuštění Tlačítko START/+30 umožňuje spuštění těchto dvou funkcí: 1. Přímé spuštění Stisknutím tlačítka START/+30 přímo spustíte na 30 sekund vaření s mikrovlnným výkonem 900 W/ VYSOKÝ. 2. Prodloužení doby vaření Stisknutím tohoto tlačítka za chodu trouby můžete prodlužovat dobu vaření po 30 sekundách. Prodlužování po 30 sekundách lze použít i v režimu grilu. Tuto funkci nelze použít během automatické tepelné úpravy nebo automatického rozmrazování. Plus/minus Funkce PLUS a MINUS umožňuje zkrácení nebo prodloužení doby vaření při použití automatických programů. Jestliže dáváte přednost tuhým uvařeným bramborům, použijte MINUS. Pokud však upřednostňujete do měkka uvařené brambory, použijte PLUS. Příklad: důkladné uvaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÁ TEPEL- NÁ ÚPRAVA. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,3 kg. 3. Jedním stisknutím tlačítka pro výkon zvolte nastavení PLUS. 4. Stiskněte tlačítko START/+30. Pro zrušení funkce PLUS/MINUS třikrát stiskněte tlačítko pro nastavení stupně výkonu. Použití grilu a kombinovaného grilu Tato mikrovlnná trouba nabízí dva režimy použití grilu: 1. Pouze gril. 2. Kombinovaný gril (gril s mikrovlnami). Pro grilování doporučujeme použít vysokou nebo nízkou mřížku. Pozor Při prvním použití grilu se může objevit kouř nebo zápach spáleniny; to je normální jev, který nemá vliv na funkci trouby. Abyste se vyhnuli tomuto problému, při prvním použití trouby spusťte gril na 20 minut bez jídla. Použití samotného grilu Tento režim lze použít ke grilování/zhnědnutí jídla. Příklad: 4minutové opékání topinek. 1. Jednou stiskněte tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 4: Stiskněte tlačítko START/+30. Použití kombinovaného grilu Tento režim využívá kombinovaný výkon grilu a mikrovln (90 až 630 W). Mikrovlnný výkon je přednastaven na 270 W. Tlačítko 1 x gril 0 W 2 x gril 270 W 4 x gril 450 W 4 x gril 630 W 5 x gril 0 W Nastavení výkonu Příklad: 7minutová příprava grilování masa na jehle na kombinovaném grilu (450 W). 1. Stiskněte 3krát tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 7: Stiskněte tlačítko START/+30. Tepelná úprava s několika fázemi S využitím kombinací mikrovln, grilu a kombinovaného grilu lze naprogramovat posloupnost 3 fází (maximálně). Příklad: Vaření: 2 minuty a 30 sekund s výkonem 630 W (fáze 1) 5 minut samotný gril (fáze 2) Fáze 1 1. Stiskněte dvakrát tlačítko pro výkon. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava, dokud se nezobrazí 2:30. Fáze 2 1. Jednou stiskněte tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu tepelné úpravy: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/ VÁHA doprava, dokud se nezobrazí 5:00.

10 10 electrolux Automatická tepelná úprava 3. Stiskněte tlačítko START/+30. Trouba nejprve spustí vaření po dobu 2 minut a 30 sekund s výkonem 630 W a potom na 5 minut samotný gril. Použití automatické tepelné úpravy a automatického rozmrazování Funkce AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ automaticky vypočtou správný režim a dobu tepelné úpravy. Máte na výběr ze 6 nabídek funkce AUTO- MATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA a 2 nabídek funkce AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. Automatická tepelná úprava Symbol Množství / hmotnost Nápoje 1-6 šálků (1 šálek = 200 ml) Vařené brambory / brambory ve slupce 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Grilované jehly / kebab 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g Gratinované rybí filé 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g Grilované kuře 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g, g, g, g Zapékané jídlo 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g Příklad: uvaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÁ TEPEL- NÁ ÚPRAVA. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,3 kg. 3. Stiskněte tlačítko START/+30. Když je vyžadován nějaký zásah (např. obrácení jídla), trouba se zastaví, ozve se zazvonění a na displeji bude blikat zbývající doba tepelné úpravy a příslušný indikátor. Automatické rozmrazování Chcete-li pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko START/+30. Po uplynutí příslušné doby automatické tepelné úpravy se program automaticky zastaví. Ozve se zazvonění a rozbliká se symbol příslušné tepelné úpravy. Po 1 minutě budete upomenuti pípnutím a zobrazí se denní čas. Automatické rozmrazování Symbol Množství / hmotnost Maso / ryby / drůbež 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Chléb 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Příklad: rozmrazení 0,2 kg chleba. 3. Stiskněte tlačítko START/ Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÉ ROZ- MRAZOVÁNÍ. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,2 kg.

11 electrolux 11 Když je vyžadován nějaký zásah (např. obrácení jídla), trouba se zastaví, ozve se zazvonění a na displeji bude blikat zbývající doba tepelné úpravy a příslušný indikátor. Chcete-li pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko START/+30. Po uplynutí příslušné doby automatického rozmrazování se program automaticky zastaví. Ozve se zazvonění a rozbliká se symbol příslušné tepelné úpravy. Po 1 minutě budete upomenuti pípnutím a zobrazí se denní čas. Užitečné rady a tipy Tipy pro mikrovlnnou troubu Troubu udržujte vždy v čistotě - snažte se, aby tekutiny nepřetekly, a nezapomínejte čistit prostor pod skleněným talířem a vnitřek dvířek. Při vaření v mikrovlnné troubě používejte raději kulaté nebo oválné nádoby s pokličkou. Nepoužívejte kovové nebo kovem zdobené nádoby. Některé umělé hmoty se mohou horkým jídlem roztavit a zdeformovat. Jídlo při vaření zakrývejte. Používejte skleněnou pokličku, talíř nebo papír odolný proti mastnotě. Pečivo, chléb a podobné potraviny lze rozmrazovat přímo v košíčku na pečivo nebo na papírovém ručníku. Pokud ohříváte zmrazené jídlo v obalu, můžete obal otevřít. Obaly obsahující kov nebo kovové ozdoby se smí v mikrovlnné troubě použít jen tehdy, je-li to výslovně doporučeno výrobcem. Odstraňte kovové svorky a drátky. Je možné používat menší kousky hliníkové fólie k ochraně míst, která by se mohla přepéci, jako kuřecích stehýnek. Potraviny s kůží nebo slupkou propíchněte vidličkou, např. brambory a párky. V mikrovlnné troubě nevařte vejce, protože mohou vybuchnout. Velké silné kousky položte k okraji nádoby a pokuste se krájet jídlo na stejně velké kousky. Vždy umístěte jídlo doprostřed trouby. Jídlo se připraví rovnoměrněji, když je několikrát zamícháte nebo otočíte. Vždy nastavte kratší dobu vaření, než je uvedeno na receptu, aby se jídlo nepřevařilo. Čím je jídlo hutnější, tím déle jeho příprava trvá. Zeleninu vařte jen v malém množství vody, nebo v žádné vodě. Používejte méně soli a koření než pro "normální" vaření. Jídlo dochuťte až po uvaření. Nechte jídlo několik minut po vypnutí trouby dojít, bude dokonaleji a rovnoměrněji připravené. Dbejte na to, aby bylo jídlo před podáváním řádně ohřáté. Při vyjímání nádob s jídlem z trouby použijte držáky nádob nebo rukavice. Tipy pro mikrovlny Změknutí medu Máte-li skleničku zcukernatělého medu, sejměte víčko a vložte skleničku do trouby, mikrovlny nastavte na 2 minuty na střední výkon. Rozpouštění čokolády 100 g čokolády rozlámejte na čtverečky, vložte do misky a zahřívejte na vysoký tepelný výkon po dobu 1-2 minuty, dobře zamíchejte. Změknutí nebo rozpouštění másla Rozpouštění trvá při vysokém výkonu jen několik vteřin. Změknutí se lépe provede při nízkém výkonu. Osvěžení nebo zahřátí chleba Použijte střední výkon na několik vteřin. Snadné oloupání česneku Zahřejte 3 nebo 4 česnekové stroužky na vysoký výkon po dobu 15 vteřin. Stiskněte na jednom konci, až stroužek praskne. Ovocná šťáva Z citrusového ovoce budete mít více šťávy, když ho před vymačkáním zahřejete na 15 vteřin při vysokém výkonu. Vaření ovesné kaše Ovesná kaše se snadno připraví přímo v servírovacím talíři a nemusíte mýt zalepený hrnec. Dodržujte doporučení výrobce.

12 12 electrolux Čištění a údržba Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Upozornění Mikrovlnnou troubu pravidelně čistěte a vždy odstraňte všechny zbytky jídel. Pokud nebudete mikrovlnnou troubu udržovat v čistotě, může se poškodit její povrch, zkrátit provozní životnost a případně může dojít i k nebezpečným situacím. Upozornění Trouba se smí čistit pouze po odpojení od zdroje energie. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nebo vypněte přívod proudu k troubě. K čištění nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, které mohou povrch trouby poškrábat, ani ostré předměty, aby se neobjevily skvrny. Nepoužívejte vysokotlaká zařízení ani zařízení s proudovými tryskami. Příslušenství Příslušenství očistěte po každém použití. Jestliže je hodně špinavé, nechte ho nejprve odmočit, a pak ho umyjte kartáčkem nebo houbičkou. Příslušenství můžete mýt v myčce. Dbejte na to, aby byly otočný talíř i příslušný držák vždy čisté. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře a držáku. Přední strana Obvykle stačí otřít troubu vlhkým hadříkem. Je-li velmi zašpiněná, přidejte do vody na čištění několik kapek mycího prostředku na nádobí. Nakonec ji otřete suchým hadříkem. Používejte čisticí prostředek na sklo a měkký hadřík, který nepouští žádná vlákna ani chloupky. Lehce otírejte ze strany na stranu, netlačte. Skvrny od vápence, tuku, škrobu nebo vaječného bílku odstraňujte okamžitě. Pod těmito skvrnami může povrch začít korodovat. Dávejte pozor, aby do trouby nenatekla voda. Vnitřek trouby Po každém použití trouby otřete vnitřní stěny vlhkým hadříkem, protože to je nejjednodušší způsob, jak odstranit stříkance nebo zbytky jídel zachycené na stěnách. Připečené nečistoty odstraňte neagresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte spreje do trouby nebo jiné agresivní či abrazivní čisticí prostředky. Dvířka i přední strana trouby musí být neustále čisté, aby se dvířka dobře otvírala i zavírala. Zkontroluje, zda do větracích otvorů trouby nezatekla voda. Pravidelně vytáhněte otočný talíř a příslušný držák a vyčistěte dno trouby, zejména po vylití tekutin. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře a držáku. Jestliže je vnitřek trouby hodně špinavý, postavte na otočný talíř sklenici vody a zapněte mikrovlnnou troubu na 2 nebo 3 minuty na maximální výkon. Nečistoty vlivem uvolněné páry změknou a můžete je snadno odstranit měkkým hadříkem. Nepříjemný zápach (např. po pečení ryby) můžete také lehce odstranit. Do šálku vody přidejte několik kapek citrónové šťávy. Vložte do něj kávovou lžičku, aby voda nepřetekla. Ohřejte vodu na 2 až 3 minuty na maximální mikrovlnný výkon. Technické údaje Kategorie technických údajů Střídavé napětí Požadovaný příkon Výkon mikrovlnné trouby Výkon grilu Hodnota V / 50 Hz W 900 W W

13 electrolux 13 Kategorie technických údajů Mikrovlnná frekvence Rozměry (Š x V x H) Objem trouby. Hmotnost Hodnota MHz 594 x 459 x 404 mm 26 litrů 19,5 kg Poznámky k ochraně životního prostředí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Instalace Mikrovlnnou troubu lze nainstalovat do pozice A nebo B: Pozice Velikost výklenku Š x H x V (mm) A 560 x 550 x 450 B 560 x 500 x 450 dvířky skříňky a horní částí rámu zůstala mezera 4 mm (viz schéma). 4 mm Position A Conventional oven Position B D Conventional oven 1. možnost připevnění: Připevněte troubu ve správné poloze dodanými šrouby. Připevňovací body se nacházejí v horních a dolních rozích trouby. Instalace spotřebiče 1. Odstraňte všechny obaly a pečlivě zkontrolujte, jestli nejsou patrné známky poškození. 2. Pomalu a nenásilně zasuňte spotřebič do kuchyňské skříňky tak, aby přední rám trouby těsně přiléhal k otvoru v přední straně skříňky. 3. Spotřebič musí být ve stabilní a nenakloněné poloze. Zkontrolujte, zda mezi

14 14 electrolux Conventional oven 2. možnost připevnění: Viz šablona dodaná s troubou. Spodek trouby musí být nejméně 85 cm nad podlahou. Je důležité zajistit instalaci tohoto výrobku podle návodu v této provozní příručce a návodu k instalaci od výrobce konvenční trouby. Připojení spotřebiče ke zdroji elektrické energie Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohl být spotřebič v případě potřeby rychle odpojen od sítě. Nebo musí být možné odpojit troubu od zdroje napájení začleněním vypínače do pevné elektroinstalace v souladu s elektroinstalačními předpisy. Zásuvka by neměla být umístěna za skříňkou. Nejlepší místo je nad skříňkou viz (A). Conventional oven (A) Spotřebič připojte k jednofázovému střídavému proudu V/50 Hz prostřednictvím správně nainstalované uzemněné zásuvky. Jestliže budete provozovat spotřebič mimo Evropu, napájecí napětí, typ proudu a kmitočet spotřebiče uvedené na typovém štítku musí odpovídat specifikaci příslušného zdroje napájení. Typový štítek je umístěn na vnitřní straně ovládacího panelu. Výměnu napájecího kabelu smí provést pouze elektrikář. Před instalací přivažte k napájecímu kabelu kousek šňůry k usnadnění spojení s místem (A) při instalaci spotřebiče. Při zasouvání spotřebiče do skříňky s vysokými stěnami NESMÍTE přiskřípnout napájecí kabel. Napájecí kabel a zástrčku neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Připojení k elektrické síti Upozornění TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že nebylo dodrženo toto bezpečnostní opatření. Jestliže se zástrčka, kterou je spotřebič vybaven, nehodí do příslušné zásuvky, je nutné ji odříznout a nainstalovat místo ní vhodnou zástrčku. Z odříznuté zástrčky vyjměte pojistku. Odříznutou zástrčku musíte zlikvidovat, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem v případě, že by byla zapojena do jiné 13ampérové zásuvky v jiné části domácnosti. Pozor Vodiče v napájecím kabelu jsou takto barevně rozlišeny: ZELENOŽLUTÝ ZEMNÍCÍ VODIČ MODRÝ NULOVÝ VODIČ HNĚDÝ FÁZOVÝ VODIČ Jestliže nainstalujete vlastní zástrčku, barvy vodičů v napájecím kabelu spotřebiče nemusí souhlasit s označením koncovek v zástrčce; postupujte takto: Zelenožlutý (zemnící) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "E" nebo symbolem uzemnění ( ) nebo je zelenožlutě zbarvena.

15 electrolux 15 Modrý (nulový) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "N" nebo má černou barvu. Hnědý (fázový) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "L" nebo má červenou barvu. GREEN & YELLOW 13 AMP FUSE 13 AMP BLUE BROWN CORD CLAMP

16 A

Obsah. 160 MCD2540E-m

Obsah. 160 MCD2540E-m 160 MCD2540E-m Obsah Bezpečnostní pokyny 161 Popis spotřebiče 166 Příslušenství 167 Před prvním použitím 168 Provoz 169 Tabulky programů 171 Čištění a údržba 171 Technické údaje 172 instalace 172 Rady

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Příručka uživatele MODEL: MT07

Příručka uživatele MODEL: MT07 MODEL: MT07 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZ Uživatelská příručka MODEL: VMT542X Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE OBSAH OBSAH...0 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII...2 SPECIFIKACE...2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...3 INSTALACE...4

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X

návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Provoz 5 Tabulky

Více

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. MIKROVLNNOU TROUBU POSTAVTE NA ROVNOU A STABILNÍ PLOCHU, která unese

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska

6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska 6132M-MN Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

ZM17MG ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01

ZM17MG ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01 ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01 OBSAH Dříve než začnete svoji mikrovlnnou troubu používat...4 Bezpečnostní upozornění...5 Bezpečnost nádobí...5 Zkouška vhodnosti nádobí...5

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260

SENDVIČOVAČ R-260. Návod k použití. Sendvičovač R-260 Návod k použití SENDVIČOVAČ R-260 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

MWB 2510 EX. Elektronická mikrovlnná trouba, objem 25 litrů Uživatelská příručka. Čtěte pozorně a uschovejte návod pro budoucí použití

MWB 2510 EX. Elektronická mikrovlnná trouba, objem 25 litrů Uživatelská příručka. Čtěte pozorně a uschovejte návod pro budoucí použití Elektronická mikrovlnná trouba, objem 25 litrů Uživatelská příručka MWB 2510 EX Čtěte pozorně a uschovejte návod pro budoucí použití 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Jak funguje indukce? Indukční vysokofrekvenční cívka (20-35KHz) umístěná pod keramickou deskou ohřívá nádobu

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Montáž příslušenství. Otočný skleněný talíř namontujte následujícím způsobem:

Montáž příslušenství. Otočný skleněný talíř namontujte následujícím způsobem: Uvedení do provozu Modrou ochrannou fólii sejměte až krátce předtím, než spotřebič nainstalujete na místo, aby nedošlo k jeho poškrábání a znečištění. Ochrannou fólii z vnitřní strany dvířek (pokud je

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA MODEL: VMT330. Příručka uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA MODEL: VMT330. Příručka uživatele CZ MIKROVLNNÁ TROUBA MODEL: VMT330 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které naleznete na štítku své

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

www.whirlpool.com CZ 1

www.whirlpool.com CZ 1 www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

MIKROVLNNÁ TROUBA VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU MIKROVLNNÁ TROUBA CS VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout. Pro jednodušší použití výrobku přikládáme obsáhlý

Více

Návod k použití HF 170.. S-199-01

Návod k použití HF 170.. S-199-01 Návod k použití HF 170.. S-199-01 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu k

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy

Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy keramické mísy - návod na použití Obsah Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy Důležité bezpečnostní pokyny... 5 jak keramickou mísu používat Jak keramickou mísu upevnit... 6 Jak keramickou mísu

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01

NÁVOD K POUŽITÍ. Pro příjemnější život. Vařič rýže model č..g10g01 NÁVOD K POUŽITÍ Pro příjemnější život Vařič rýže model č..g10g01 Pokyny k provozu 1. Proplach rýže a dávkování pro vařič: Umyjte rýži v jiné nádobě a po umytí ji vysypte do vařiče. Zhruba dodržte poměr:

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BMC460BGL/ BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI

Více

CZ Návod k použití TIMER

CZ Návod k použití TIMER CZ Návod k použití TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Bezpečnostní pokyny Zkontrolujte, zda se napětí sítě ve Vaší domácnosti shoduje s informací

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více