návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415"

Transkript

1 návod k použití Mikrovlnná trouba EMS26415

2 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese Bezpečnostní informace 2 Před prvním použitím 4 Popis spotřebiče 6 Provoz 8 Užitečné rady a tipy 11 Čištění a údržba 12 Technické údaje 12 Poznámky k ochraně životního prostředí 13 Instalace 13 Zmĕny vyhrazeny Bezpečnostní informace Všeobecné bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TEN- TO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ Zabudované bezpečnostní spínače zabraňují provozu trouby s otevřenými dvířky. Neporušujte je, ani se nepokoušejte spustit troubu s otevřenými dvířky, protože byste mohli být vystaveni mikrovlnné energii. Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích prostředků. Pokyny k čištění najdete v části Čištění a údržba. Správné zavírání dvířek je velmi důležité, jinak by mohlo dojít k poškození: (1) dvířek (zkřivené), (2) závěsů a zámků (rozbité nebo špatně držící), (3) těsnění dvířek a plochy těsnění. Upozornění Jsou-li poškozena dvířka, závěsy/zámky nebo těsnění dvířek, nesmí se trouba používat, dokud ji autorizovaný technik neopraví. Upozornění Seřizování nebo opravy trouby jsou nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený servisní pracovník. Potřebujete-li servis, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko. Nikdy neodstraňujte vnější kryt, dvířka nebo ovládací panel. Tím byste se mohli vystavit extrémně vysokému elektrickému napětí. Instalujte nebo umístěte tuto troubu výhradně podle "instalačních pokynů" uvedených v této příručce. Tento spotřebič používejte jen k účelu, ke kterému je určen podle tohoto návodu. Nepoužívejte v tomto spotřebiči korozivní chemikálie. Tento typ trouby je určen k ohřívání, vaření jídel nebo rozmrazování jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely, ani pro komerční použití; nesprávné používání má za následek propadnutí záruky. Nezapínejte prázdnou troubu. Jestliže do trouby nevložíte jídlo nebo vodu, které absorbují mikrovlnnou energii, magnetronová trubice se může poškodit. Neukládejte tento spotřebič venku. Nepoužívejte ho v blízkosti vody. V mikrovlnné troubě nesušte oděvy ani noviny. Mohly by se vznítit. Nepoužívejte vnitřek trouby ke skladování žádných předmětů. Nenechávejte papír, kuchyňské nádobí nebo potraviny v troubě, pokud není v provozu. Přístupné části trouby se při provozu trouby zahřívají na vysokou teplotu. Upozornění Pokud zpozorujete kouř, troubu vypněte nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily. Nikdy nehaste vodou. Upozornění Tento spotřebič nesmějí používat osoby ani děti se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Neotáčejte otočný talíř rukou. Mohlo by dojít k jeho poškození.

3 electrolux 3 Spotřebič není určen k používání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání. Dbejte na to, abyste nezakrývali větrací průduchy umístěné na horní, zadní, boční a dolní straně trouby. Upozornění Nepoužívejte tuto troubu ke komerčním účelům. Tato trouba je určena výhradně k domácímu použití. Bezpečné nádobí Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě. Při použití kovového nádobí v troubě při mikrovlnném provozu obvykle dochází k jiskření. Nepřetržité jiskření může troubu poškodit. Zastavte program a zkontrolujte nádobí. Do mikrovlnné trouby se výborně hodí většina skleněných nádob, sklokeramika a nádobí ze žáruvzdorného skla. Mikrovlnná energie sice neohřívá většinu skleněných a keramických nádob, ty se ale ohřejí teplem, jež předává nádobě jídlo. K vyjmutí jídla doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Bezpečná příprava jídel V mikrovlnné troubě neohřívejte jídla v plechovkách. Vždy přeložte jídlo do vhodné nádoby. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat a mohlo by dojít k nebezpečné situaci. V mikrovlnné troubě můžete připravovat popcorn, ale jen ve speciálních obalech nebo nádobách určených speciálně k tomuto účelu. Praženou kukuřici musíte vždy sledovat. Potraviny s neporézní slupkou nebo blánou propíchněte, aby se uvolnil tlak, a slupka nepraskla tlakem vyvíjející se páry. Propíchnout byste měli například jablka, brambory, kuřecí játra a vaječné žloutky. Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo. Upozornění Tekutiny ani jiné potraviny se nesmějí ohřívat v hermeticky uzavřených nádobách, které by mohly vybuchnout. Upozornění Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto s nádobou zacházejte opatrně. Upozornění Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě, např. polévek, omáček a nápojů, může dojít k přehřátí za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby. Abyste tomu předešli, postupujte takto: 1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem. 2. Nepřehřívejte. 3. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a míchání ještě jednou zopakujte v polovině doby ohřívání. 4. Po zahřátí nechte tekutinu ještě chvíli v mikrovlnné troubě v klidu stát, pak ji znovu opatrně zamíchejte, a teprve pak ji vyjměte. Upozornění Některá jídla, jako například celé vejce a hermeticky uzavřené nádoby - například zavřené skleničky - mohou vybuchnout a neměly by se v této troubě ohřívat. Vejce vařená bez skořápky ve vodě mohou někdy také vybuchnout. Vždy žloutek propíchněte, pak zakryjte, nechte dojít po dobu jedné minuty, a pak pokličku sejměte. Unikání páry okolo dvířek nebo zamžení dvířek je normální, nebo se pod dvířky dokonce při vaření mohou objevit vodní kapky. Je to jen kondenzace z horkého jídla a nemá žádný vliv na bezpečný provoz trouby. Dvířka nemají vnitřek trouby zcela utěsnit. Rady k nádobí do trouby a příslušenství Pro vaření v mikrovlnné troubě lze použít velké množství nádobí a materiálů. V zájmu vaší bezpečnosti a ochrany nádobí i trouby vyberte pro každý způsob vaření vhodné nádobí a materiál. Následující seznam je jen pomůckou. : Doporučené nádobí a příslušenství : Nevhodné nádobí a příslušenství

4 4 electrolux Materiál Nádobí Mikrovlny Keramika a sklo Značka Corning ware 1) Žáruvzdorné sklo Sklo s kovovými ozdobami Olovnatý křišťál Porcelán Bez kovových ozdob Kamenina a keramika 2) Plast Kov Žáruvzdorné nádobí vhodné do mikrovlnné trouby Plastový obal Pekáč Hliníková fólie 3) Papír Kelímky, tácky, ubrousky Voskovaný papír Dřevo 1) Jen bez kovového okraje. 2) Jen bez glazury obsahující kov. 3) Hliníkovou fólii používejte pouze pro zakrytí, použití velkých kusů může způsobit jiskření. Bezpečnostní pokyny pro vaření s grilem a kombinovanými režimy Skleněné okénko může prasknout, jestliže na něj při grilování vystříkne voda. Při vkládání a vyjímání jídel doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Nádoby se v troubě zahřívají na velmi vysokou teplotu, dávejte proto pozor, abyste se nespálili. Otočný talíř i kovová mřížka jsou po použití rovněž velmi horké, nedotýkejte se jich bez kuchyňských chňapek. Při vkládání jídel se nedotýkejte vnitřní nebo vnější strany okénka kovovými díly. Vnitřní strana dvířek a vnitřek trouby se zahřívají na vysokou teplotu, při manipulaci s jídlem se jich proto nedotýkejte. Otočný talíř nebo nádoby nedávejte po použití do studené vody, ani se je nesnažte rychle zchladit. Na horní plochu trouby nic nedávejte. Horní část skříňky se zahřívá na vysokou teplotu a položené předměty by se mohly teplem poškodit. Troubu předehřívejte jen tehdy, chcete-li použít gril, nikdy ji nepředehřívejte při použití mikrovln nebo kombinovaných režimů (mikrovlny a gril). Upozornění Při použití trouby v kombinovaném režimu, kdy dosahuje vysokých teplot, smějí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých. Upozornění Přístupné části trouby se při provozu zahřívají na vysokou teplotu. Před prvním použitím Úsporný režim Trouba je nastavena do 'ENERGETICKY ÚSPORNÉHO' režimu ('Econ'). 1. Připojte troubu k elektrické síti. 2. Displej bude prázdný. 3. Otevřením dvířek zapnete napájení. 4. Po zavření dvířek se zobrazí 'Econ'. 5. Na displeji se spustí odpočítávání od 3:00 až po nulu. 6. Když se dosáhne nuly, trouba přejde do režimu 'Econ' a displej bude prázdný. 7. Režim 'Econ' zrušíte nastavením hodin.

5 electrolux 5 8. Jestliže budete chtít nastavit režim 'Econ' při nastavených hodinách, otevřete dvířka, stiskněte na 5 sekund tlačítko Start, potom stiskněte Stop a zavřete dvířka. Nastavení hodin Trouba používá 12hodinový formát hodin. Příklad: nastavení hodin na 11: Připojte troubu k elektrické síti. 2. Displej bude prázdný. 3. Otevřením dvířek zapnete napájení. 4. Při otevřených dvířkách nastavte hodinu otočením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. 5. Jednou stiskněte tlačítko START/+30 a nastavte minuty otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 6. Stiskněte tlačítko START/ Zavřete dvířka. Ovladačem ČASOVAČ/VÁHA lze otáčet doprava i doleva. ENERGETICKY ÚSPORNÝ režim nelze nastavit při nastavených hodinách. Změna nastavení času při nastavených hodinách nebo když je trouba v režimu 'Econ' Příklad: nastavení hodin na 12: Otevřete dvířka. 2. Stiskněte tlačítko START/+30 a 5 sekund ho podržte. Trouba vydá zvukový signál. Nastavte hodinu otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 3. Jednou stiskněte tlačítko START/+30 a nastavte minuty otočením ovladače ČA- SOVAČ/VÁHA. 4. Stiskněte tlačítko START/+30. Použití tlačítka STOP Tlačítko STOP umožňuje: 1. Vymazání chyby při programování. 2. Jedním stisknutím během pečení dočasně zastavíte troubu. 3. Dvojím stisknutím během pečení zrušíte program. Dětská bezpečnostní pojistka Trouba je vybavena funkcí, která zabraňuje jejímu nechtěnému spuštění dětmi. Po nastavení dětské pojistky nelze použít žádnou část mikrovlnné trouby, dokud dětskou pojistku nezrušíte. Příklad: nastavení dětské pojistky. 1. Stiskněte tlačítko Stop a 5 sekund ho podržte. Trouba dvakrát pípne a zobrazí se 'LOC'. Pro zrušení dětské pojistky stiskněte tlačítko Stop a 5 sekund ho podržte; trouba dvakrát pípne a zobrazí se denní čas. Dětskou pojistku nelze nastavit, jestliže nejsou nastaveny hodiny.

6 6 electrolux Popis spotřebiče Spotřebič Topný článek grilu 2. Přední lišta 3. Žárovka trouby 4. Ovládací panel 5. Tlačítko otevření dvířek Příslušenství Přesvědčte se, že jste obdrželi toto příslušenství: 1. Otočný talíř 2. Nosič otočného talíře 3. Vysoká mřížka 4. Nízká mřížka 5. 4 připevňovací šrouby (nejsou na obrázku) Umístěte nosič otočného talíře do úchytky držáku na dně vnitřního prostoru. 6. Kryt vlnovodu 7. Vnitřek trouby 8. Úchytka držáku otočného talíře 9. Těsnění dvířek a těsnící plochy Potom umístěte na nosič otočný talíř. Talíře nebo nádoby při vytahování z trouby nadzdvihněte nad okraj otočného talíře, abyste ho nepoškodili. Při objednávání příslušenství sdělte prosím prodejci nebo místnímu servisnímu středisku tyto údaje: název dílu a název modelu.

7 electrolux Ovládací panel Indikátory na digitálním displeji Gril Mikrovlny Kombinovaný Hodiny Fáze vaření Plus/minus 4 Automatické rozmrazování chleba Automatické rozmrazování Váha 2. Indikátory AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA 3. Tlačítko AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA 4. Tlačítko AUTOMATICKÉ ROZMRAZO- VÁNÍ 5. Tlačítko STUPEŇ VÝKONU 6. Tlačítko GRIL 7. Ovladač ČASOVAČ/VÁHA 8. Tlačítko START/ Tlačítko STOP 10. Tlačítko OTEVŘENÍ DVÍŘEK 10

8 8 electrolux Provoz Vaření pomocí mikrovln Troubu lze naprogramovat až na 90 minut. Jednotka zadání času vaření přitom může být 10 sekund až pět minut. Závisí to na celkové délce doby vaření, jak je uvedeno v tabulce. Doba vaření Jednotka zvýšení 0-5 minut 10 sekund 5-10 minut 30 sekund minut 1 minuta minut 5 minut Příklad: ohřev polévky po dobu 2 minut a 30 sekund na mikrovlnný výkon 630 W. 1. Stiskněte dvakrát tlačítko pro stupeň výkonu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 2: Stiskněte tlačítko START/+30. Jestliže nezvolíte stupeň výkonu, automaticky se nastaví stupeň VYSOKÝ/900 W. Stupně mikrovlnného výkonu Trouba má 6 stupňů výkonu: Nastavení výkonu 900 W / VY- SOKÝ Jestliže během vaření otevřete dvířka, doba vaření se na digitálním displeji automaticky zastaví. Po zavření dvířek a stisknutí tlačítka START/+30 se znovu spustí odpočítávání doby vaření. Jestliže budete chtít během vaření zkontrolovat stupeň výkonu, stiskněte jednou tlačítko VÝKON. Během vaření lze prodloužit nebo zkrátit dobu vaření otočením ovladače ČASOVAČ/VÁHA. Během vaření lze změnit stupeň výkonu stisknutím tlačítka VÝKON. Jestliže budete chtít během vaření zrušit program, stiskněte dvakrát tlačítko STOP. Rozmrazování s ručním nastavením Pro rozmrazování s ručním nastavením (bez použití funkce Automatické rozmrazování) použijte výkon 270 W. Když je zvolen tento stupeň výkonu, na displeji se zobrazí symbol rozmrazování. Doporučené použití Používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, např. polévek, masa se zeleninou, hotových jídel, horkých nápojů, zeleniny, ryb apod. 630 W Používá se pro delší vaření hutných jídel jako pečení, karbanátků, připravených porcí jídla a také pro choulostivá jídla jako sýrové omáčky a piškotové koláče. Při tomto sníženém nastavení omáčky nepřetečou a jídlo se provaří nebo propeče rovnoměrně bez převaření okrajů. 450 W Pro hutná jídla, která se při tradičním vaření dlouho vaří, toto nastavení doporučujeme např. při přípravě jídel z hovězího masa, aby bylo maso měkké. 270 W / ROZ- MRAZOVÁNÍ K rozmrazování, toto nastavení výkonu zvolte k zajištění rovnoměrného rozmrazení jídel. Toto nastavení je také ideální k dušení rýže, těstovin, knedlíků a k vaření vaječného krému. 90 W Pro šetrné rozmrazování, např. krémových koláčů nebo pečiva. 0 W Pro dojití jídla/kuchyňský časovač. Kuchyňský časovač Příklad: nastavení kuchyňského časovače na 7 minut. 1. Stiskněte sedmkrát tlačítko pro stupeň výkonu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 7: Stiskněte tlačítko START/+30.

9 electrolux 9 Časovač pozastavíte stisknutím tlačítka STOP. Pro obnovení chodu časovače stiskněte tlačítko START/+30, pro ukončení znovu stiskněte tlačítko STOP. Rychlé spuštění Tlačítko START/+30 umožňuje spuštění těchto dvou funkcí: 1. Přímé spuštění Stisknutím tlačítka START/+30 přímo spustíte na 30 sekund vaření s mikrovlnným výkonem 900 W/ VYSOKÝ. 2. Prodloužení doby vaření Stisknutím tohoto tlačítka za chodu trouby můžete prodlužovat dobu vaření po 30 sekundách. Prodlužování po 30 sekundách lze použít i v režimu grilu. Tuto funkci nelze použít během automatické tepelné úpravy nebo automatického rozmrazování. Plus/minus Funkce PLUS a MINUS umožňuje zkrácení nebo prodloužení doby vaření při použití automatických programů. Jestliže dáváte přednost tuhým uvařeným bramborům, použijte MINUS. Pokud však upřednostňujete do měkka uvařené brambory, použijte PLUS. Příklad: důkladné uvaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÁ TEPEL- NÁ ÚPRAVA. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,3 kg. 3. Jedním stisknutím tlačítka pro výkon zvolte nastavení PLUS. 4. Stiskněte tlačítko START/+30. Pro zrušení funkce PLUS/MINUS třikrát stiskněte tlačítko pro nastavení stupně výkonu. Použití grilu a kombinovaného grilu Tato mikrovlnná trouba nabízí dva režimy použití grilu: 1. Pouze gril. 2. Kombinovaný gril (gril s mikrovlnami). Pro grilování doporučujeme použít vysokou nebo nízkou mřížku. Pozor Při prvním použití grilu se může objevit kouř nebo zápach spáleniny; to je normální jev, který nemá vliv na funkci trouby. Abyste se vyhnuli tomuto problému, při prvním použití trouby spusťte gril na 20 minut bez jídla. Použití samotného grilu Tento režim lze použít ke grilování/zhnědnutí jídla. Příklad: 4minutové opékání topinek. 1. Jednou stiskněte tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 4: Stiskněte tlačítko START/+30. Použití kombinovaného grilu Tento režim využívá kombinovaný výkon grilu a mikrovln (90 až 630 W). Mikrovlnný výkon je přednastaven na 270 W. Tlačítko 1 x gril 0 W 2 x gril 270 W 4 x gril 450 W 4 x gril 630 W 5 x gril 0 W Nastavení výkonu Příklad: 7minutová příprava grilování masa na jehle na kombinovaném grilu (450 W). 1. Stiskněte 3krát tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava/ doleva, dokud se nezobrazí 7: Stiskněte tlačítko START/+30. Tepelná úprava s několika fázemi S využitím kombinací mikrovln, grilu a kombinovaného grilu lze naprogramovat posloupnost 3 fází (maximálně). Příklad: Vaření: 2 minuty a 30 sekund s výkonem 630 W (fáze 1) 5 minut samotný gril (fáze 2) Fáze 1 1. Stiskněte dvakrát tlačítko pro výkon. 2. Zadejte požadovanou dobu: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA doprava, dokud se nezobrazí 2:30. Fáze 2 1. Jednou stiskněte tlačítko grilu. 2. Zadejte požadovanou dobu tepelné úpravy: otáčejte ovladačem ČASOVAČ/ VÁHA doprava, dokud se nezobrazí 5:00.

10 10 electrolux Automatická tepelná úprava 3. Stiskněte tlačítko START/+30. Trouba nejprve spustí vaření po dobu 2 minut a 30 sekund s výkonem 630 W a potom na 5 minut samotný gril. Použití automatické tepelné úpravy a automatického rozmrazování Funkce AUTOMATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA a AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ automaticky vypočtou správný režim a dobu tepelné úpravy. Máte na výběr ze 6 nabídek funkce AUTO- MATICKÁ TEPELNÁ ÚPRAVA a 2 nabídek funkce AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVÁNÍ. Automatická tepelná úprava Symbol Množství / hmotnost Nápoje 1-6 šálků (1 šálek = 200 ml) Vařené brambory / brambory ve slupce 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Grilované jehly / kebab 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g Gratinované rybí filé 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g Grilované kuře 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g, g, g, g Zapékané jídlo 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g, g, g, g, g, g Příklad: uvaření 0,3 kg brambor. 1. Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÁ TEPEL- NÁ ÚPRAVA. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,3 kg. 3. Stiskněte tlačítko START/+30. Když je vyžadován nějaký zásah (např. obrácení jídla), trouba se zastaví, ozve se zazvonění a na displeji bude blikat zbývající doba tepelné úpravy a příslušný indikátor. Automatické rozmrazování Chcete-li pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko START/+30. Po uplynutí příslušné doby automatické tepelné úpravy se program automaticky zastaví. Ozve se zazvonění a rozbliká se symbol příslušné tepelné úpravy. Po 1 minutě budete upomenuti pípnutím a zobrazí se denní čas. Automatické rozmrazování Symbol Množství / hmotnost Maso / ryby / drůbež 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Chléb 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, g Příklad: rozmrazení 0,2 kg chleba. 3. Stiskněte tlačítko START/ Zvolte požadovanou nabídku dvojím stisknutím tlačítka AUTOMATICKÉ ROZ- MRAZOVÁNÍ. 2. Otáčejte ovladačem ČASOVAČ/VÁHA, dokud se nezobrazí 0,2 kg.

11 electrolux 11 Když je vyžadován nějaký zásah (např. obrácení jídla), trouba se zastaví, ozve se zazvonění a na displeji bude blikat zbývající doba tepelné úpravy a příslušný indikátor. Chcete-li pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko START/+30. Po uplynutí příslušné doby automatického rozmrazování se program automaticky zastaví. Ozve se zazvonění a rozbliká se symbol příslušné tepelné úpravy. Po 1 minutě budete upomenuti pípnutím a zobrazí se denní čas. Užitečné rady a tipy Tipy pro mikrovlnnou troubu Troubu udržujte vždy v čistotě - snažte se, aby tekutiny nepřetekly, a nezapomínejte čistit prostor pod skleněným talířem a vnitřek dvířek. Při vaření v mikrovlnné troubě používejte raději kulaté nebo oválné nádoby s pokličkou. Nepoužívejte kovové nebo kovem zdobené nádoby. Některé umělé hmoty se mohou horkým jídlem roztavit a zdeformovat. Jídlo při vaření zakrývejte. Používejte skleněnou pokličku, talíř nebo papír odolný proti mastnotě. Pečivo, chléb a podobné potraviny lze rozmrazovat přímo v košíčku na pečivo nebo na papírovém ručníku. Pokud ohříváte zmrazené jídlo v obalu, můžete obal otevřít. Obaly obsahující kov nebo kovové ozdoby se smí v mikrovlnné troubě použít jen tehdy, je-li to výslovně doporučeno výrobcem. Odstraňte kovové svorky a drátky. Je možné používat menší kousky hliníkové fólie k ochraně míst, která by se mohla přepéci, jako kuřecích stehýnek. Potraviny s kůží nebo slupkou propíchněte vidličkou, např. brambory a párky. V mikrovlnné troubě nevařte vejce, protože mohou vybuchnout. Velké silné kousky položte k okraji nádoby a pokuste se krájet jídlo na stejně velké kousky. Vždy umístěte jídlo doprostřed trouby. Jídlo se připraví rovnoměrněji, když je několikrát zamícháte nebo otočíte. Vždy nastavte kratší dobu vaření, než je uvedeno na receptu, aby se jídlo nepřevařilo. Čím je jídlo hutnější, tím déle jeho příprava trvá. Zeleninu vařte jen v malém množství vody, nebo v žádné vodě. Používejte méně soli a koření než pro "normální" vaření. Jídlo dochuťte až po uvaření. Nechte jídlo několik minut po vypnutí trouby dojít, bude dokonaleji a rovnoměrněji připravené. Dbejte na to, aby bylo jídlo před podáváním řádně ohřáté. Při vyjímání nádob s jídlem z trouby použijte držáky nádob nebo rukavice. Tipy pro mikrovlny Změknutí medu Máte-li skleničku zcukernatělého medu, sejměte víčko a vložte skleničku do trouby, mikrovlny nastavte na 2 minuty na střední výkon. Rozpouštění čokolády 100 g čokolády rozlámejte na čtverečky, vložte do misky a zahřívejte na vysoký tepelný výkon po dobu 1-2 minuty, dobře zamíchejte. Změknutí nebo rozpouštění másla Rozpouštění trvá při vysokém výkonu jen několik vteřin. Změknutí se lépe provede při nízkém výkonu. Osvěžení nebo zahřátí chleba Použijte střední výkon na několik vteřin. Snadné oloupání česneku Zahřejte 3 nebo 4 česnekové stroužky na vysoký výkon po dobu 15 vteřin. Stiskněte na jednom konci, až stroužek praskne. Ovocná šťáva Z citrusového ovoce budete mít více šťávy, když ho před vymačkáním zahřejete na 15 vteřin při vysokém výkonu. Vaření ovesné kaše Ovesná kaše se snadno připraví přímo v servírovacím talíři a nemusíte mýt zalepený hrnec. Dodržujte doporučení výrobce.

12 12 electrolux Čištění a údržba Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Upozornění Mikrovlnnou troubu pravidelně čistěte a vždy odstraňte všechny zbytky jídel. Pokud nebudete mikrovlnnou troubu udržovat v čistotě, může se poškodit její povrch, zkrátit provozní životnost a případně může dojít i k nebezpečným situacím. Upozornění Trouba se smí čistit pouze po odpojení od zdroje energie. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nebo vypněte přívod proudu k troubě. K čištění nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, které mohou povrch trouby poškrábat, ani ostré předměty, aby se neobjevily skvrny. Nepoužívejte vysokotlaká zařízení ani zařízení s proudovými tryskami. Příslušenství Příslušenství očistěte po každém použití. Jestliže je hodně špinavé, nechte ho nejprve odmočit, a pak ho umyjte kartáčkem nebo houbičkou. Příslušenství můžete mýt v myčce. Dbejte na to, aby byly otočný talíř i příslušný držák vždy čisté. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře a držáku. Přední strana Obvykle stačí otřít troubu vlhkým hadříkem. Je-li velmi zašpiněná, přidejte do vody na čištění několik kapek mycího prostředku na nádobí. Nakonec ji otřete suchým hadříkem. Používejte čisticí prostředek na sklo a měkký hadřík, který nepouští žádná vlákna ani chloupky. Lehce otírejte ze strany na stranu, netlačte. Skvrny od vápence, tuku, škrobu nebo vaječného bílku odstraňujte okamžitě. Pod těmito skvrnami může povrch začít korodovat. Dávejte pozor, aby do trouby nenatekla voda. Vnitřek trouby Po každém použití trouby otřete vnitřní stěny vlhkým hadříkem, protože to je nejjednodušší způsob, jak odstranit stříkance nebo zbytky jídel zachycené na stěnách. Připečené nečistoty odstraňte neagresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte spreje do trouby nebo jiné agresivní či abrazivní čisticí prostředky. Dvířka i přední strana trouby musí být neustále čisté, aby se dvířka dobře otvírala i zavírala. Zkontroluje, zda do větracích otvorů trouby nezatekla voda. Pravidelně vytáhněte otočný talíř a příslušný držák a vyčistěte dno trouby, zejména po vylití tekutin. Nezapínejte troubu bez nasazeného otočného talíře a držáku. Jestliže je vnitřek trouby hodně špinavý, postavte na otočný talíř sklenici vody a zapněte mikrovlnnou troubu na 2 nebo 3 minuty na maximální výkon. Nečistoty vlivem uvolněné páry změknou a můžete je snadno odstranit měkkým hadříkem. Nepříjemný zápach (např. po pečení ryby) můžete také lehce odstranit. Do šálku vody přidejte několik kapek citrónové šťávy. Vložte do něj kávovou lžičku, aby voda nepřetekla. Ohřejte vodu na 2 až 3 minuty na maximální mikrovlnný výkon. Technické údaje Kategorie technických údajů Střídavé napětí Požadovaný příkon Výkon mikrovlnné trouby Výkon grilu Hodnota V / 50 Hz W 900 W W

13 electrolux 13 Kategorie technických údajů Mikrovlnná frekvence Rozměry (Š x V x H) Objem trouby. Hmotnost Hodnota MHz 594 x 459 x 404 mm 26 litrů 19,5 kg Poznámky k ochraně životního prostředí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Instalace Mikrovlnnou troubu lze nainstalovat do pozice A nebo B: Pozice Velikost výklenku Š x H x V (mm) A 560 x 550 x 450 B 560 x 500 x 450 dvířky skříňky a horní částí rámu zůstala mezera 4 mm (viz schéma). 4 mm Position A Conventional oven Position B D Conventional oven 1. možnost připevnění: Připevněte troubu ve správné poloze dodanými šrouby. Připevňovací body se nacházejí v horních a dolních rozích trouby. Instalace spotřebiče 1. Odstraňte všechny obaly a pečlivě zkontrolujte, jestli nejsou patrné známky poškození. 2. Pomalu a nenásilně zasuňte spotřebič do kuchyňské skříňky tak, aby přední rám trouby těsně přiléhal k otvoru v přední straně skříňky. 3. Spotřebič musí být ve stabilní a nenakloněné poloze. Zkontrolujte, zda mezi

14 14 electrolux Conventional oven 2. možnost připevnění: Viz šablona dodaná s troubou. Spodek trouby musí být nejméně 85 cm nad podlahou. Je důležité zajistit instalaci tohoto výrobku podle návodu v této provozní příručce a návodu k instalaci od výrobce konvenční trouby. Připojení spotřebiče ke zdroji elektrické energie Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohl být spotřebič v případě potřeby rychle odpojen od sítě. Nebo musí být možné odpojit troubu od zdroje napájení začleněním vypínače do pevné elektroinstalace v souladu s elektroinstalačními předpisy. Zásuvka by neměla být umístěna za skříňkou. Nejlepší místo je nad skříňkou viz (A). Conventional oven (A) Spotřebič připojte k jednofázovému střídavému proudu V/50 Hz prostřednictvím správně nainstalované uzemněné zásuvky. Jestliže budete provozovat spotřebič mimo Evropu, napájecí napětí, typ proudu a kmitočet spotřebiče uvedené na typovém štítku musí odpovídat specifikaci příslušného zdroje napájení. Typový štítek je umístěn na vnitřní straně ovládacího panelu. Výměnu napájecího kabelu smí provést pouze elektrikář. Před instalací přivažte k napájecímu kabelu kousek šňůry k usnadnění spojení s místem (A) při instalaci spotřebiče. Při zasouvání spotřebiče do skříňky s vysokými stěnami NESMÍTE přiskřípnout napájecí kabel. Napájecí kabel a zástrčku neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Připojení k elektrické síti Upozornění TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že nebylo dodrženo toto bezpečnostní opatření. Jestliže se zástrčka, kterou je spotřebič vybaven, nehodí do příslušné zásuvky, je nutné ji odříznout a nainstalovat místo ní vhodnou zástrčku. Z odříznuté zástrčky vyjměte pojistku. Odříznutou zástrčku musíte zlikvidovat, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem v případě, že by byla zapojena do jiné 13ampérové zásuvky v jiné části domácnosti. Pozor Vodiče v napájecím kabelu jsou takto barevně rozlišeny: ZELENOŽLUTÝ ZEMNÍCÍ VODIČ MODRÝ NULOVÝ VODIČ HNĚDÝ FÁZOVÝ VODIČ Jestliže nainstalujete vlastní zástrčku, barvy vodičů v napájecím kabelu spotřebiče nemusí souhlasit s označením koncovek v zástrčce; postupujte takto: Zelenožlutý (zemnící) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "E" nebo symbolem uzemnění ( ) nebo je zelenožlutě zbarvena.

15 electrolux 15 Modrý (nulový) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "N" nebo má černou barvu. Hnědý (fázový) vodič připojte v zástrčce ke koncovce, která je označena písmenem "L" nebo má červenou barvu. GREEN & YELLOW 13 AMP FUSE 13 AMP BLUE BROWN CORD CLAMP

16 A

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

www.whirlpool.com CZ 1

www.whirlpool.com CZ 1 www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Návod k použití AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

AMW 518. Www.whirlpool.com

AMW 518. Www.whirlpool.com AMW 518 Www.whirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby.

Více

Mikrovlnná trouba MEE 3150. Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MEE 3150. Návod k obsluze Mikrovlnná trouba MEE 3150 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážení zákazníci, Vážení zákazníci, Využíváme této příležitosti, abychom

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Mikrovlnná trouba CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Mikrovlnná trouba Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

MAX 28 TECHNICKÉ ÚDAJE

MAX 28 TECHNICKÉ ÚDAJE Whirlpool Sweden AB TECHNICKÉ ÚDAJE V souladu s normou IEC 60705. Mezinárodní elektrotechnická komise SC. 59H vytvořila normu pro srovnávací testování výkonu ohřevu různých mikrovlnných trub. Pro tuto

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

MWA 121. Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze

MWA 121. Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze MWA 121 Mikrovlnná trouba Návod k obsluze MWA 121 Mikrovlnná trouba Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Mikrovlnná trouba MEE 1030. Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MEE 1030. Návod k obsluze Mikrovlnná trouba MEE 1030 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážení zákazníci, Vážení zákazníci, Využíváme této příležitosti, abychom

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG

RECEPTY JÍDLO MNOŽSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY ŽÁRUVZDORNÁ 800 G - 1,5 KG 300 G - 1 KG TALÍŘ CRISP 500 G - 1,2 KG PEČENĚ 800 G - 1,5 KG ŽÁRUVZDORNÁ NÁDOBA VHODNÁ PRO MIKROVLNY NA NÍZKÉ MŘÍŽCE OCHUŤTE a vložte do chladné trouby. FILETY (V PÁŘE) 300 G - 800 G PAŘÁK OCHUŤTE a položte na síto pařáku. Přilijte 100 ml vody

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

AMW 494 AMW 496 INSTALLATION, QUICK START

AMW 494 AMW 496 INSTALLATION, QUICK START AMW 494 AMW 496 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO,

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE1071 / CE1071A / CE1071AT Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká,

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba ME 1030 NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba ME 1030 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 cs Instalační příručka DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Bezpečnostní poznámky 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Rozšíření jednotek DiBos 5 4.1 Příprava

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST. Návod k instalaci a obsluze. Návod k obsluze

Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST. Návod k instalaci a obsluze. Návod k obsluze Návod k instalaci a obsluze Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST Návod k obsluze Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana 501931902055.book Page 108 Thursday, June 4, 2009 4:21 PM ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V

Více

Chytré vaření. Parní hrnec + mikrovlnná trouba + gril AX-1100

Chytré vaření. Parní hrnec + mikrovlnná trouba + gril AX-1100 Parní hrnec + mikrovlnná trouba + gril AX-1100 Vaření v páře: prostě skvělé Zvláštní generátor páry vytváří čistou páru o teplotě v rozmezí od 70 C do 100 C. Je čas na chytré vaření Dříve než vám představíme

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Výkon mikrovlnné trouby Elektr. třída ochrany. cca. 17 litrů

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Výkon mikrovlnné trouby Elektr. třída ochrany. cca. 17 litrů Mikrovlnná trouba NÁVOD K OBSLUZE CZECH Číslo modelu Síťové napětí Příkon Výkon mikrovlnné trouby Elektr. třída ochrany Objem Hmotnost netto 6 stupňů výkonu mikrovln Speciální stupeň rozmrazování 30 minutový

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více