LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/ SP/4.

2

3 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14) Strana Datum Strana Datum i až iv Dopl. 1-1 / Dopl. 1-2 v až vii Změna č. 11-A Změna č. 11-A Dopl. 1-3 až Dopl viii ix - x 1-1 až až až Změna č. 4/ČR Změna č. 1/ČR Změna č. 11-A Změna č. 11-A Změna č. 11-A Dopl. 2-1 až Dopl Dopl až Dopl Změna č. 11-A Dopl až Dopl Dopl. 3-1 až Dopl Dopl. 4-1 až Dopl až Dopl. 5-1 až Dopl Změna č. 3/ČR Změna č. 11-A Dopl. 6-1 až Dopl až až Změna č. 11-A Změna č. 11-A Změna č. 3/ČR Dod. A - 1 až Dod. A - 20 Změna č. 11-A Dod. B Dod. N Změna č. 4/ČR 7-2 až Seznam termínů 1-3 Změna č. 3/ČR 8-1 až P až / Změna č. 1/ČR Změna č. 11-A Změna č. 11-A P2-1 až P Změna č. 11-A Změna č. 4/ČR 11-1 až Změna č. 2/ČR / Změna č. 3/ČR Změna č. 4/ČR

4 ii

5 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L14 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení 102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký předpis: LETIŠTĚ L14 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: Annex 14, Volume I Ministerstvo dopravy provedlo redakci shora uvedeného dokumentu tak, aby jednotlivé části textu na sebe plynule a systematicky navazovaly. 2. Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. Rovněž v případech, kdy se to jeví žádoucím, je vlastní text leteckého předpisu opatřen dalším textem. 3. Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. Datum účinnosti tohoto předpisu je: Datem účinnosti tohoto předpisu se zrušuje, včetně pozdějších změn a oprav, předpis L14 - Letiště, který byl schválen opatřením Ministerstva dopravy č.j. 439/ SP/1 ze dne i

6 PŘEDPIS L14 ÚVODNÍ ČÁST ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO ii

7 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L14 ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV Změny Opravy Číslo změny Datum účinnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum účinnosti Datum záznamu a podpis část zapracováno 1/ČR část zapracováno 2/ČR A 3/ČR 4/ČR iii

8 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L14 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO iv

9 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L14 OBSAH KONTROLNÍ SEZNAM STRAN ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV OBSAH ZKRATKY A SYMBOLY PŘÍRUČKY i iii v ix x HLAVA 1 Všeobecně Definice Použitelnost Jednotné referenční systémy Osvědčování letišť Projekt letiště Kódové značení 1-8 HLAVA 2 Údaje o letištích Letecké údaje Vztažný bod letiště Výšky letiště a RWY nad mořem Vztažná teplota letiště Rozměry letiště a související informace Únosnost vozovek Místo pro předletovou zkoušku výškoměru Vyhlášené délky Stav pohybové plochy a souvisejících zařízení Odstraňování letadel neschopných pohybu Záchrana a požární ochrana Světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení Koordinace mezi leteckými informačními službami a správou letiště 2-6 HLAVA 3 Fyzické vlastnosti letišť Dráhy (RWY) Postranní pásy RWY Obratiště 3-4 v Změna č. 11-A

10 PŘEDPIS L14 ÚVODNÍ ČÁST 3.4 Pásy RWY Koncové bezpečnostní plochy Předpolí Dojezdové dráhy Pracovní plocha radiovýškoměru Pojezdové dráhy Postranní pásy pojezdové dráhy Pásy pojezdové dráhy Vyčkávací plochy, vyčkávací místa RWY, mezilehlá vyčkávací místa a vyčkávací místa na komunikacích Odbavovací plochy Odloučená parkovací stání letadel Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření 3-15 HLAVA 4 Omezení a odstranění překážek Překážkové plochy Požadavky na omezení překážek Objekty vně překážkových ploch Ostatní objekty 4-7 HLAVA 5 Vizuální navigační prostředky Ukazatelé a návěsti Značení Návěstidla a světla Znaky Značky 5-60 HLAVA 6 Vizuální prostředky pro značení překážek Objekty, které musí být označeny a/nebo světelně označeny Značení a/nebo světelné značení objektů 6-2 HLAVA 7 Vizuální prostředky pro značení omezeně použitelných ploch Uzavřené RWY a pojezdové dráhy nebo jejich části Neúnosné plochy Plochy před prahem dráhy Neprovozuschopné plochy 7-3 Změna č. 11-A vi

11 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L14 HLAVA 8 Elektrické systémy Systémy zdrojů elektrické energie pro letecká navigační zařízení Provedení systémů Monitorování 8-2 HLAVA 9 Letištní provozní služby, zařízení a instalace Letištní pohotovostní plánování Záchranná a požární služba Odstraňování letadel neschopných pohybu Omezení nebezpečí střetů se zvěří Služba řízení provozu na odbavovací ploše Obsluha letadel na zemi Provoz letištních mobilních prostředků Systémy sledování a řízení pohybu na ploše Umístění zařízení a instalací na provozních plochách Oplocení Bezpečnostní osvětlení 9-9 HLAVA 10 Údržba letiště Všeobecně Vozovky Odstraňování nečistot Překrývání povrchu RWY Vizuální zařízení 10-2 HLAVA 11 Ochranná pásma leteckých staveb Ochranná pásma letišť Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Dokumentace Zřízení ochranných pásem Zrušení ochranných pásem DOPLNĚK 1 Barvy leteckých pozemních návěstidel, značení, znaků a panelů Dopl Všeobecně Dopl Barvy leteckých pozemních návěstidel Dopl Barvy pro značení, znaky a panely Dopl. 1-2 DOPLNĚK 2 Charakteristiky leteckých pozemních návěstidel Dopl. 2-1 DOPLNĚK 3 Příkazové a informační značení Dopl. 3-1 vii Změna č. 11-A

12 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L14 DOPLNĚK 4 Požadavky na uspořádání znaků pro řízení pohybů na pojezdové dráze Dopl. 4-1 DOPLNĚK 5 Požadavky na jakost leteckých dat Dopl. 5-1 DOPLNĚK 6 Umístění návěstidel na překážkách Dopl. 6-1 DODATEK A Pokyny doplňující předpis L14 Dod. A Počet, umístění a směry RWY Dod. A Předpolí a dojezdové dráhy Dod. A Výpočet vyhlášených délek Dod. A Sklony RWY Dod. A Rovnost povrchu RWY Dod. A Posuzování charakteristik tření zpevněných povrchů pokrytých sněhem, rozbředlým sněhem, námrazou nebo ledem Dod. A Určení povrchových charakteristik tření pro účely výstavby a údržby Dod. A Charakteristiky odvodu vody z pohybové plochy a navazujících ploch Dod. A Pásy Dod. A Koncové bezpečnostní plochy Dod. A Umístění prahu dráhy Dod. A Přibližovací světelné soustavy Dod. A Priority při instalaci světelných sestupových soustav pro vizuální přiblížení Dod. A Osvětlení provozu neschopných ploch Dod. A Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení Dod. A Regulace svítivosti přibližovacích a dráhových návěstidel Dod. A Návěstní plocha Dod. A Záchranná a požární služba Dod. A Řidiči mobilních prostředků Dod. A Metoda ACN-PCN pro ohlašování únosnosti vozovek Dod. A - 17 DODATEK B Překážkové plochy Dod. B - 1 DODATEK N Letová ověřování leteckých pozemních zařízení (LPZ) Dod. N - 1 STRUČNÝ SEZNAM VÝZNAMNÝCH TERMÍNŮ UVEDENÝCH V PŘEDPISU L14 1 PŘÍLOHA 1 Záchranná a požární služba pro letiště kategorie 1 a 2 P1-1 PŘÍLOHA 2 Návěstní znaky a ukazatel směru větru P Změna č. 4/ČR viii

13 ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L14 Zkratky a symboly (použité v předpisu L14) Zkratky ACN ADS-B Aircraft classification number Automatic dependent surveillance broadcast Klasifikační číslo letadla Automatický závislý přehledový systém - vysílání aprx Approximately Přibližně ASDA Accelerate-stop distance available Použitelná délka přerušeného vzletu ATS Air traffic services Letové provozní služby cd Candela Kandela C Degree Celsius Stupeň Celsia CBR California bearing ratio Kalifornský poměr únosnosti CIE Commission Internationale de l Éclairage Mezinárodní komise pro osvětlení cm DF Centimetre Direction finder Centimetr Radiový zaměřovač DME Distance measuring equipment Měřič vzdálenosti DVOR Doppler VOR Dopplerův VOR ft Foot Stopa ILS Instrument landing system Systém pro přesné přiblížení a přistání IMC Instrument meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů K Degree Kelvin Kelvin kg Kilogram Kilogram km Kilometre Kilometr km/h Kilometre per hour Kilometr za hodinu kt Knot Knot, uzel jednotka rychlosti L L Litre Locator Litr Polohový radiomaják LDA Landing distance available Použitelná délka přistání LOC Localizer Kurzový maják ILS m Metre Metr max MKR Maximum Marker Radio Beacon MLAT Multilateration Multilaterace mm Millimetre Milimetr mnm Minimum Minimální, minimum MN Meganewton Mega Newton MPa Megapascal Mega Pascal Maximálně Radiové návěstidlo 75 MHz MSPSR NDB Monostatic primary surveillance radar Non-directional radio beacon Monostatický primární přehledový radar Nesměrový radiomaják NM Nautical mile Námořní míle NU Not usable Nepoužitelný OCA/H Obstacle clearance altitude/height Bezpečná nadmořská výška nad překážkami/bezpečná výška nad překážkami OFZ Obstacle free zone Bezpřekážkový prostor PAR Precision Approach Radar Přesný přibližovací radar PCN Pavement classification number Klasifikační číslo vozovky PSR Primary surveillance radar Primární přehledový radar RESA Runway end safety area Koncová bezpečnostní plocha RWY RVR Runway visual range Dráhová dohlednost SSR Secondary surveillance radar Sekundární přehledový radar TODA Take-off distance available Použitelná délka vzletu TORA VHF VN Take-off run available Very high frequency High voltage Použitelná délka rozjezdu Velmi krátké vlny Vysoké napětí VMC Visual meteorological conditions Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti VOR VHF omnidirectional radio range VKV všesměrový radiomaják VVN WAM Symboly Very high voltage Wide Area Multilateration Velmi vysoké napětí Traťový multilaterační systém Stupeň > Větší než = Je rovno < Menší než Úhlová minuta % Procento Koeficient tření Plus nebo mínus ix Změna č. 1/ČR

14 PŘEDPIS L14 ÚVODNÍ ČÁST Příručky (související se specifikacemi uvedenými v předpisu L14) Aerodrome Design Manual (Doc 9157) Part 1 Runways Part 2 Taxiways, Aprons and Holding Bays Part 3 Pavements Part 4 Visual Aids Part 5 Electrical Systems Part 6 Frangibility Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126) Aircraft Type Designators (Doc 8643) Airport Planning Manual (Doc 9184) Part 1 Master Planning Part 2 Land Use and Environmental Control Part 3 Guidelines for Consultant/Construction Services Airport Services Manual (Doc 9137) Part 1 Rescue and Fire Fighting Part 2 Pavement Surface Conditions Part 3 Bird Control and Reduction Part 4 Fog Dispersal (withdrawn) Part 5 Removal of Disabled Aircraft Part 6 Control of Obstacles Part 7 Airport Emergency Planning Part 8 Airport Operational Services Part 9 Airport Maintenance Practices Air Traffic Services Manual (Doc 9426) Airworthiness Manual (Doc 9760) Volume I Organization and Procedures Volume II Design Certification and Continuing Airworthiness Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise Management (Doc 9829) Heliport Manual (Doc 9261) Human Factors Training Manual (Doc 9683) Manual of Aircraft Ground De-icing/Anti-icing Operations (Doc 9640) Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) (Doc 9476) Manual on Certification of Aerodromes (Doc 9774) Manual on Laser Emitters and Flight Safety (Doc 9815) Manual on Simultaneous Operations on Parallel or Near-Parallel Instrument Runways (SOIR) (Doc 9643) Manual on the ICAO Bird Strike Information System (IBIS) (Doc 9332) Safety Management Manual (SMM) (Doc 9859) Stolport Manual (Doc 9150) World Geodetic System 1984 (WGS-84) Manual (Doc 9674) Změna č. 1/ČR x

15 HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou na letišti obvykle zajišťovány. Zahrnuje také požadavky na překážky umístěné vně těchto překážkových ploch. Účelem těchto ustanovení není usměrňovat ani omezovat provoz letadel. Ustanovení týkající se jednotlivých vybavení, detailně popsaných v Předpisu L 14, byla ve velké míře vztažena ke kódovému systému popsanému v této Hlavě a určenému typu RWY, pro kterou mají být podle definic zajištěna. To nejen zjednodušuje srozumitelnost Předpisu L 14, ale ve většině případů, pokud jsou ustanovení dodržována, zajišťuje efektivní provoz letiště. Předpis L 14 stanoví minimální provozní parametry letiště odpovídající vlastnostem letadel v současné době provozovaných, nebo vlastnostem letadel plánovaných k uvedení do provozu. V souladu s tím nejsou vzata v úvahu žádná dodatečná opatření, která mohou být považována za vhodná pro letadla s většími nároky. Tyto záležitosti jsou ponechány k posouzení a uvážení pro každé jednotlivé letiště, a pokud je to nutné, příslušným orgánům. Informace o některých možných vlivech budoucích letadel na tato ustanovení jsou uvedena v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 2. Ustanovení týkající se RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie jsou použitelná pouze pro RWY určené k používání letouny, odpovídajícími kódovému číslu 3 a 4. Předpis L 14 neobsahuje ustanovení týkající se plánování letišť (jako vzdálenosti sousedních letišť nebo kapacita jednotlivých letišť), dopad na životní prostředí nebo ekonomických a jiných netechnických činitelů, které je třeba zvážit při rozvoji letiště. Informace k této problematice obsahuje Airport Planning Manual, Part 1. Pokyny týkající se otázky životního prostředí při vývoji a provozu letiště jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Planning Manual (Doc 9184), Part 2. Ochrana letectví je integrální součástí plánování a provozu letišť. Předpis L 14 obsahuje některá ustanovení, jejichž cílem je zvýšení úrovně ochrany na letištích. Ustanovení o dalším vybavení, která se týkají ochrany letectví, jsou uvedena v Předpisu L 17 a detailní instrukce o této problematice obsahuje ICAO Security Manual. překážka, kromě překážek křehkých o nízké hmotnosti, nutných pro účely letecké navigace. Data/údaj (Datum) Veličina nebo soubor veličin, které mohou sloužit jako základ pro výpočet dalších veličin (ISO ). Data popisující letiště (Aerodrome mapping data (AMD)) Data shromážděná za účelem sestavení informací popisujících letiště. Poznámka: Data popisující letiště jsou shromažďována za účelem vylepšení situačního povědomí uživatelů, provozu pozemní navigace, výcviku, mapování a plánování. Databáze letištních dat (AMDB) (Aerodrome Mapping Database (AMDB)) Soubor dat popisujících letiště organizovaný a uspořádaný jako strukturovaná datová sada. Deklinace zařízení (Station declination) Odchylka mezi nultým stupněm radiálu VOR a zeměpisným severem, určeným v okamžiku kalibrace stanice VOR. Doba přepnutí (návěstidla) (Switch-over time (light)) Doba potřebná pro přepnutí energetického zdroje návěstidla, během které poklesne svítivost v daném směru pod 50 procent a znovu vzroste nad 50 procent, přičemž návěstidlo je nastaveno na intenzitu nejméně 25 procent světelného výkonu. Doba působení (Holdover time) Odhadovaná doba, po kterou protinámrazová kapalina zabrání vytvoření námrazy nebo ledu nebo akumulaci sněhu na ošetřených plochách letounu. Dojezdová dráha (Stopway) Vymezená pravoúhlá plocha na zemi navazující na konec použitelné délky rozjezdu upravená tak, aby na ní mohlo letadlo zastavit při přerušeném vzletu. Dotyková zóna (Touchdown zone) Část RWY za jejím prahem, na níž je předpokládán první dotyk přistávajícího letounu. 1.1 Definice Výrazy, použité v Předpisu L 14, mají následující význam: Bezpřekážkový prostor (Obstacle free zone (OFZ)) Prostor nad vnitřní přibližovací plochou, vnitřními přechodovými plochami a plochou nezdařeného přiblížení a tou částí pásu RWY, která je ohraničena těmito plochami, do něhož nezasahuje žádná pevná Dráha/RWY (Runway) Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel. Dráha pro vzlet (Take-off runway) RWY určená pouze pro vzlety. ISO Standard 19104, Geographic information - Terminology 1-1 Změna č. 11-A

16 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 Dráhová dohlednost (Runway visual range (RVR)) Vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose RWY vidět denní dráhové značení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu. Dráhová ochranná návěstidla (Runway guard lights) Světelná soustava určená k varování pilotů nebo řidičů mobilních prostředků před vjezdem na RWY v provozu. Dráhový pás/pás RWY (Runway strip) Vymezená plocha včetně RWY a dojezdové dráhy, pokud je zřízena, určená a) ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY a b) k zajištění bezpečnosti letadla letícího nad pásem RWY při vzletu nebo přistání. Efektivní svítivost (Effective intensity) Efektivní svítivost zábleskového návěstidla je rovna svítivosti návěstidla vydávajícího stálé světlo téže barvy a navozujícího týž vizuální vjem při stejných podmínkách pozorování. Elipsoidická/Geodetická výška (Elipsoid/Geodetic height) Výška vztažená k referenčnímu elipsoidu, měřená podél vnější normály procházející daným bodem. Geodetický údaj (Geodetic datum) Nejmenší soubor parametrů umožňující transformaci místního referenčního systému do světového referenčního systému. Geoid (Geoid) Ekvipotenciální plocha gravitačního pole Země, která je shodná s nenarušenou střední hladinou moře (MSL) procházející spojitě kontinenty. Poznámka: Geoid má nepravidelný tvar, protože lokální gravitační odchylky (příliv, vítr, slanost, proud, apod.) a směr gravitace jsou kolmé ke geoidu v každém bodě. Hustota provozu na letišti (Aerodrome Traffic density) a) Malá. Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině není větší než 15 na jedné RWY nebo obvykle menší než 20 na celém letišti. b) Střední. Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině se pohybuje mezi 16 až 25 na jedné RWY nebo obvykle mezi 20 až 35 na celém letišti. c) Vysoká. Když počet pohybů letadel v typické špičkové hodině je větší než 25 na jedné RWY nebo obvykle více než 35 na celém letišti. Poznámka 1: Počet pohybů v typické špičkové hodině je aritmetický průměr počtu pohybů ve špičkových hodinách jednotlivých dnů v roce. Poznámka 2: Za pohyb se počítá jeden vzlet nebo přistání. Integrita (letecká data) (Integrity (aeronautical data)) Stupeň zabezpečení proti ztrátě nebo pozměnění leteckých dat nebo jejich hodnoty od jejich vzniku nebo schválené změny. Jakost dat (Data quality) Stupeň nebo úroveň jistoty, že poskytovaná data splňují požadavky uživatele vyjádřené přesností, rozlišením a integritou. Jmenovitá délka dráhy vzletu letounu (Aeroplane reference field length) Minimální délka nutná pro vzlet při maximální vzletové hmotnosti letounu na úrovni moře, při standardních atmosférických podmínkách, bezvětří a nulovém sklonu RWY, podle příslušné letové příručky letounu předepsané ÚCL či leteckým úřadem jiného státu vydávajícím osvědčení nebo odpovídající údajům uváděným výrobcem letounu. Touto délkou je vyvážená délka vzletu, pokud přichází v úvahu, nebo délka vzletu v ostatních případech. Poznámka: V Dodatku A, bod 2 jsou uvedeny informace o pojetí vyvážené délky vzletu a dokument ICAO Airworthiness Manual (Doc 9760) obsahuje detailní návod týkající se délky vzletu. Gregoriánský kalendář (Gregorian calendar) Všeobecně používaný kalendář; který byl poprvé zaveden v roce 1582 za účelem definovat rok, který více odpovídá tropickému roku než Juliánský kalendář (ČSN ISO ** ). Poznámka: V gregoriánském kalendáři má běžný rok 365 dní a přestupný 366 dní rozdělených do dvanácti po sobě jdoucích měsíců. Heliport (Heliport) Letiště nebo vymezená plocha na konstrukci určená zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby vrtulníků. Hlavní dráha/hlavní RWY (Primary runway) Dráha(y) (RWY) používaná(é) oproti ostatním drahám (RWY) přednostně, kdykoliv to podmínky dovolí. ** ČSN ISO 19108, Geografická informace Časové schéma Změna č. 11-A 1-2 Kalendář (Calendar) Samostatný časový referenční systém, který slouží jako základ pro stanovení časového okamžiku s přesností na jeden den (ČSN ISO 19108**) Klasifikace integrity (letecká data) (Integrity classification (aeronautical data)) Klasifikace založená na možném riziku vyplývajícím z použití poškozených dat. Letecká data se klasifikují jako: a) běžná data: existuje velmi malá pravděpodobnost, že při použití poškozených běžných dat dojde k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání letadla s možností katastrofy; b) význačná data: existuje malá pravděpodobnost, že při použití poškozených význačných dat dojde k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání letadla s možností katastrofy; a c) kritická data: existuje vysoká pravděpodobnost, že při použití poškozených kritických dat dojde

17 HLAVA 1 PŘEDPIS L14 k vážnému ohrožení bezpečnosti letu či přistání letadla s možností katastrofy. potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového provozu. Klasifikační číslo letadla (Aircraft classification number (ACN)) Číslo vyjadřující poměrný účinek letadla na vozovku pro určitou standardní kategorii únosnosti podloží. Poznámka: Klasifikační číslo letadla se stanoví pro takovou polohu těžiště, která vyvolává kritické zatížení na kritický podvozek. Zpravidla se pro výpočet ACN užívá nejzazší poloha těžiště příslušná k maximální hmotnosti letadla pro pojíždění. Ve výjimečných případech může kritičtější zatížení na vozovku působit přední podvozek při nejpřednější poloze těžiště. Klasifikační číslo vozovky (Pavement classification number (PCN)) Číslo vyjadřující únosnost vozovky pro provoz bez omezení. Komunikace (Road) Trasa zřízená na pohybové ploše určená pro výlučné použití mobilními prostředky. Koncová bezpečnostní plocha (Runway end safety area (RESA)) Plocha souměrná k prodloužené ose RWY a navazující na konec pásu RWY, určená především ke snížení nebezpečí poškození letounu v případě jeho předčasného dosednutí nebo vyjetí za konec RWY. Kontrola cyklickým kódem (Cyclic redundancy check (CRC)) Matematický algoritmus aplikovaný na číslicově vyjádřené údaje, stanovující úroveň jistoty, že nedojde ke ztrátě nebo pozměnění dat. Krátká příčka (Barette) Tři nebo více leteckých pozemních návěstidel umístěných v příčném směru těsně vedle sebe tak, že se z dálky jeví jako krátký světelný pruh. Kritický bod (Hot spot) Místo na pohybové ploše letiště, na kterém v minulosti došlo nebo u kterého existuje potenciální riziko srážky nebo narušení dráhy a kde je nutná zvýšená pozornost pilotů/řidičů. Křehký objekt (Frangible object) Objekt nízké hmotnosti zkonstruovaný tak, aby se vlivem nárazu zlomil, zdeformoval nebo ohnul a tak vytvářel minimální nebezpečí pro letadlo. Poznámka: Poradenský materiál k navrhování křehkých konstrukcí je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 6. Křižovatka pojezdových drah (Taxiway intersection) Křížení dvou nebo více pojezdových drah. Letecká informační služba (LIS) (Aeronautical Information Service (AIS)) Služba zřízená pro daný prostor působnosti, která je odpovědná za poskytování leteckých informací/údajů Letecká stavba (Aviation structure) Leteckou stavbou je : - stavba letiště a stavba v prostoru letiště - stavba sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště. Poznámka: Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a vizuální prostředky pro značení překážek. Letecké pozemní návěstidlo (Aeronautical ground light) Jakékoliv návěstidlo zvlášť zřízené pro použití v letectví, jiné než světlo umístěné na letadle. Letecký světelný maják (Aeronautical beacon) Letecké pozemní návěstidlo viditelné ze všech azimutů, trvale nebo přerušovaně, určené k vyznačení určitého bodu na povrchu země. Letiště (Aerodrome) Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení), určená buď zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel. Letištní maják (Aerodrome beacon) Letecký světelný maják používaný ke zjištění polohy letiště ze vzduchu. Letištní poznávací znak (Aerodrome identification sign) Znak umístěný na letišti jako pomůcka pro identifikaci letiště ze vzduchu. Letový prostor bez laserových paprsků (Laserbeam free flight zone (LFFZ)) Vzdušný prostor v bezprostřední blízkosti letiště, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí vizuální rušení. Letový prostor citlivý na výskyt laserových paprsků (Laser-beam sensitive flight zone (LSFZ)) Vnější vzdušný prostor, ne nutně přiléhající k LFFZ a LCFZ, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí krátkodobé oslepení nebo efekty paobrazu. Letový prostor s kritickým výskytem laserových paprsků (Laser-beam critical flight zone (LCFZ)) Vzdušný prostor v blízkosti letiště navazující na LFFZ, ve kterém je ozáření omezeno na takovou úroveň, jež nezpůsobí oslnění. Lidská výkonnost (Human performance) Schopnosti a omezení člověka, které mají vliv na bezpečnost a účinnost leteckého provozu. Mezilehlé vyčkávací místo (Intermediate holding position) Vyznačené místo určené pro řízení provozu, na kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky 1-3 Změna č. 11-A

18 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 musí zastavit a vyčkávat, dokud jim není letištní řídící věží povoleno pokračovat. Návěstidlo vydávající stálé světlo (Fixed light) Návěstidlo, které má při jeho pozorování z pevného bodu konstantní svítivost. Návěstní plocha (Signal area) Plocha na letišti používaná k umisťování pozemních návěští. Oddělený paralelní provoz (Segregated parallel operations) Současný provoz na paralelních nebo téměř paralelních přístrojových drahách, při němž je jedna dráha využívána výhradně pro přiblížení a druhá výhradně pro odlety. Ochranné letové prostory (Protected flight zones) Vzdušný prostor určený ke zmírnění nebezpečných účinků laserového záření. Nebezpečné zboží (Dangerous goods) Výrobky nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí a které jsou uvedeny na seznamu nebezpečného zboží v technických instrukcích nebo které jsou takto v těchto dokumentech klasifikovány. Poznámka: Třídění nebezpečného zboží je uvedeno v Předpisu L 18 a dokumentu ICAO Technical instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284). Nepoužitelná plocha (Unserviceable area) Část pohybové plochy, kterou není možno použít pro provoz letadel. Nepřístrojová dráha (Non-instrument runway) RWY určená pro provoz letadel používajících postupy pro vizuální přiblížení. Nezávislá paralelní přiblížení (Independent parallel approaches) Současná přiblížení na paralelní nebo téměř paralelní přístrojové dráhy, kde nejsou předepsány minimální radarové rozstupy mezi letadly na sousedních prodloužených osách drah. Nezávislé paralelní odlety (Independent parallel departures) Současné odlety z paralelních nebo téměř paralelních přístrojových drah. Normální letový prostor (Normal flight zone (NFZ)) Vzdušný prostor, který není stanoven jako LFFZ, LCFZ nebo LSFZ, ve kterém se však nesmí vyskytovat laserové záření schopné poškodit zrak. NOTAM (NOTAM) Oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem. Obratiště (Runway turn pad) Vymezená plocha na letišti navazující na RWY za účelem dokončení otáčky o 180 stupňů prováděné na RWY. Odbavovací plocha (Apron) Vymezená plocha na pozemním letišti určená k umístění letadel pro nastupování nebo vystupování cestujících, nakládání nebo vykládání pošty nebo zboží, pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu. Změna č. 11-A 1-4 Ortometrická výška (Orthometric height) Výška bodu vztažená ke geoidu, obecně vyjadřovaná jako výška nad střední hladinou moře (MSL elevation). Osvědčené letiště (Certified aerodrome) Letiště, jehož provozovateli bylo uděleno Osvědčení letiště. Osvědčení způsobilosti letiště (Aerodrome certificate) Osvědčení vystavené Úřadem pro civilní letectví (dále jen ÚCL ) ve smyslu použitelných předpisů pro provoz letiště (dále jen Osvědčení letiště ). Pás pojezdové dráhy (Taxiway strip) Plocha včetně pojezdové dráhy určená k zajištění bezpečnosti letadla pojíždějícího po pojezdové dráze a ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z pojezdové dráhy. Plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření (De/anti-icing pad) Plocha zahrnující vnitřní prostor pro parkování letounů, na které se provádí odmrazování a protinámrazové ošetření letounů, a vnější prostor pro pohyb dvou nebo více mobilních zařízení na odmrazování a protinámrazové ošetření letounů. Plochy pro vymezení překážek Plochy, které definují rozsah vzdušného prostoru na letišti a v jeho okolí a které zajišťují, aby tento vzdušný prostor nebyl omezen překážkami za účelem umožnění bezpečného provozu letounů a za účelem zamezení nepoužitelnosti letiště způsobeným překážkami v jeho okolí. Pohybová plocha (Movement area) Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací plochy (ploch). Pojezdová dráha (Taxiway) (TWY) Vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou, zahrnující: a) Pojezdový pruh (Aircraft stand taxilane) - část odbavovací plochy určená jako pojezdová dráha a umožňující přístup letadel pouze ke stáním. b) Pojezdovou dráhu na odbavovací ploše (Apron taxiway) - část systému pojezdových drah umístěná na odbavovací ploše umožňující průjezd odbavovací plochou. c) Pojezdová dráha pro rychlé odbočení (Rapid exit taxiway) - pojezdová dráha připojená k RWY v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila přistávajícím letounům odbočit při vyšších

19 HLAVA 1 PŘEDPIS L14 rychlostech, než jaké dosahují na jiných výjezdech na pojezdové dráhy a tím snížit na minimum dobu obsazení dráhy. Postranní pás (Shoulder) Plocha navazující na okraj zpevněného povrchu upravená tak, aby zajišťovala přechod mezi zpevněným a přilehlým povrchem. Posunutý práh dráhy (Displaced threshold) Práh umístěný jinde než na začátku RWY. Poznávací maják (Identification beacon) Letecký světelný maják vydávající kódový signál umožňující identifikaci určitého orientačního bodu. Práh dráhy (Threshold) Začátek té části RWY, která je použitelná pro přistání. Program bezpečnosti (Safety programme) Integrovaný soubor pravidel a činností zaměřených na zvyšování bezpečnosti. Program údržby (Maintenance programme) Dokument, který popisuje stanovené úkoly pravidelné údržby a jejich lhůty splnění a s tím spojené postupy, stejně jako program spolehlivosti nezbytný k bezpečnému provozu letadla, kterého se týká. Prostor prací Část letiště, kde právě probíhají stavební práce nebo údržba letiště. Provozní plocha (Manoeuvring area) Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel s výjimkou odbavovacích ploch. Provozní využitelnost (Usability factor) Procento doby, během níž není omezeno používání RWY nebo systému RWY z důvodu boční složky větru. Poznámka: Boční složkou větru se rozumí složka přízemního větru kolmá na osu RWY. Předpolí (Clearway) Pravoúhlá plocha na zemi nebo na vodě, vymezená pod dohledem ÚCL, vybraná nebo upravená jako použitelná plocha, nad níž může letoun provést část svého počátečního stoupání do předepsané výšky. Překážka (Obstacle) Jakýkoliv pevný (trvalý nebo dočasný) a mobilní objekt nebo jeho část, která: a) je umístěná na ploše určené pro pozemní pohyby letadel; nebo b) zasahuje nad stanovenou plochu určenou k ochraně letadel za letu; nebo c) je umístěná vně těchto stanovených ploch a byla vyhodnocena jako nebezpečná pro letecký provoz. Přerušené přistání (Balked landing) Přistávací manévr, který je nečekaně přerušen v jakémkoliv bodě pod bezpečnou nadmořskou výškou/výškou nad překážkami (OCA/H). Přesnost (Accuracy) Stupeň shody mezi předpokládanou nebo měřenou hodnotou a hodnotou skutečnou. Poznámka: Přesnost se obvykle vyjadřuje pro měřené údaje polohy od hlášené polohy, v nichž leží s definovanou jistotou správná poloha. Přistávací plocha (Landing area) Část pohybové plochy určená pro přistání nebo vzlety letadel. Přístrojová RWY (Instrument runway) Jeden z následujících typů RWY určených pro provoz letadel používajících postupy pro přístrojové přiblížení: a) RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení - přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení. b) RWY pro přesné přiblížení I. kategorie - přístrojová RWY vybavená zařízením ILS a/nebo MLS a vizuálními prostředky určenými pro provoz s výškou rozhodnutí ne menší než 60 m (200 ft) a buď s dohledností ne menší než 800 m anebo s dráhovou dohledností ne menší než 550 m. c) RWY pro přesné přiblížení II. kategorie - přístrojová RWY vybavená zařízením ILS a/nebo MLS a vizuálními prostředky určenými pro provoz s výškou rozhodnutí menší než 60 m (200 ft), ale ne menší než 30 m (100 ft) a s dráhovou dohledností ne menší než 300 m. d) RWY pro přesné přiblížení III. kategorie - přístrojová RWY, vybavená zařízením ILS a/nebo MLS pokrývající v celém rozsahu RWY, určená: A - pro provoz s výškou rozhodnutí menší než 30 m (100 ft) nebo bez omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností ne menší než 175 m, B - pro provoz s výškou rozhodnutí menší než 15 m (50 ft) nebo bez omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností menší než 175 m, ale ne menší než 50 m a C - pro provoz bez omezení výšky rozhodnutí a dráhové dohlednosti. Poznámka 1: Ustanovení týkající se lls a/nebo MLS jsou uvedeny v Předpisu L 10, Svazek l. Poznámka 2: Vizuální prostředky nemusí nezbytně odpovídat úrovni instalovaných nevizuálních prostředků. Kritériem pro výběr vizuálních prostředků jsou podmínky, za nichž má být provoz prováděn. Rozbředlý sníh (Slush) Sníh nasycený vodou tak, že se při dupnutí nohou rozstříkne. Hustota je 0,5 až 0,8 kg/dm 3. Poznámka: Při současném výskytu ledu a sněhu nebo vrstvy vody mohou, zejména při dešti, sněžení nebo dešti se sněhem, vzniknout hmoty s hustotou větší než 0,8 kg/dm 3. Tyto hmoty jsou vlivem vysokého obsahu vody průsvitnější a při své vyšší hustotě jsou snadno odlišitelné od rozbředlého sněhu. RWY pro přesné přiblížení viz "Přístrojová RWY" Služba uspořádání provozu na odbavovací ploše (Apron management service) Služba poskytovaná za účelem uspořádání činností a pohybu letadel a vozidel na odbavovací ploše. 1-5 Změna č. 11-A

20 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 Sníh (na zemi) (Snow (on the ground)) a) Suchý sníh - sníh, který je-li sypký, se může navát, nebo byl-li stlačen rukou, opět se po uvolnění rozpadne. Hustota je menší než (nikoliv včetně) 0,35 kg/dm 3. b) Mokrý sníh - sníh, který byl-li stlačen rukou, drží pohromadě a je možno z něho vytvořit kouli. Hustota je větší než 0,35 kg/dm 3 a menší než (nikoliv včetně) 0,5 kg/dm 3. c) Zhutněný sníh - sníh, který je zhutněn v pevnou hmotu vzdorující dalšímu stlačování a je-li odtržen, drží pohromadě nebo se rozpadne na kusy. Hustota je 0,5 kg/dm 3 a větší. Spolehlivost světelné soustavy (Lighting system reliability) Pravděpodobnost, že celé zařízení pracuje v rámci stanovených tolerancí a že soustava je použitelná v provozu. Stání letadel (Aircraft stand) Vymezená plocha na odbavovací ploše určená pro parkování letadel. Systém jakosti (Quality system) Organizační struktura, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci managementu jakosti (ČSN EN ISO 9000). Systém řízení bezpečnosti (SMS) (Safety management system (SMS)) Systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady a postupy. Téměř paralelní dráhy (Near-parallel runways) Neprotínající se dráhy, jejichž prodloužené osy se sbíhají/rozbíhají v úhlu 15 stupňů nebo menším. Ukazatel směru přistání (Landing direction indicator) Zařízení vizuálně indikující současný směr právě určený pro přistání a vzlet. Vyčkávací místo dráhy (Runway-holding position) Stanovené místo určené k ochraně dráhy, překážkové roviny nebo kritického/citlivého ILS/MLS prostoru, ve kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky musí zastavit a vyčkávat, pokud jim není letištní řídící věží povoleno jinak. Poznámka: V radiotelefonní frazeologii výraz vyčkávací místo obvykle označuje vyčkávací místo dráhy. Vyčkávací místo na komunikaci (Road-holding position) Vyznačené místo, na kterém mohou mobilní prostředky vyčkávat, je-li to vyžadováno. Vyčkávací plocha (Holding bay) Vymezená plocha, kde mohou být letadla zdržena nebo předjeta za účelem usnadnění efektivního pozemního pohybu letadel. Vyhlášené délky (Declared distances) a) Použitelná délka rozjezdu (TORA) - délka RWY, která je vyhlášená za použitelnou a vhodnou pro rozjezd letounu při vzletu. b) Použitelná délka vzletu (TODA) - použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku předpolí, pokud je zřízeno. c) Použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA) - použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku dojezdové dráhy, pokud je zřízena. d) Použitelná délka přistání (LDA) - délka RWY, která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd přistávajícího letounu. Výstražný maják (Hazard beacon) Letecký světelný maják užívaný k vyznačení nebezpečí pro letecký provoz. Výška letiště nad mořem (Aerodrome elevation) Výška nejvyššího bodu přistávací plochy nad mořem. Vztažný bod letiště (Aerodrome reference point) Stanovená zeměpisná poloha letiště. Zábleskové návěstidlo (Capacitor discharge light) Lampa, v níž jsou záblesky vysoké svítivosti extrémně krátkého trvání vyvolány výbojem elektřiny o vysokém napětí v trubici naplněné plynem. Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření (De/anti-icing facility) Zařízení, které umožňuje očistit plochy letounu od námrazy, ledu nebo sněhu a/nebo provést ošetření očištěných ploch letounu proti tvorbě námrazy nebo ledu a hromadění sněhu nebo rozbředlého sněhu na omezenou dobu. Poznámka: Další informace jsou uvedeny v dokumentu ICAO Manual on Aircraft Ground De/Anti-icing Operation (Doc 9640). Zásady lidských činitelů (Human factors principles) Zásady, které platí pro letecký projekt/konstrukci, osvědčování, výcvik, provoz a údržbu, a které se snaží nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními systémovými složkami správným zvážením lidské výkonnosti. Závislá paralelní přiblížení (Dependent parallel approaches) Současná přiblížení na paralelních nebo téměř paralelních přístrojových drahách, kde jsou předepsána minima radarových rozstupů mezi letadly na sousedních prodloužených osách drah. Značení (Marking) Symboly nebo skupiny symbolů vyznačené na povrchu pohybové plochy za účelem poskytování leteckých informací. Značka (Marker) Předmět umístěný nad úrovní země pro vyznačení překážky nebo vymezení hranice. Změna č. 11-A 1-6

21 HLAVA 1 PŘEDPIS L14 Znak (Sign) a) Znak s fixní zprávou - znak zobrazující jen jednu zprávu. b) Znak s měnící se zprávou - znak, který umožňuje zobrazit několik předem stanovených zpráv nebo když je to vhodné žádnou zprávu. Zvlnění geoidu (Geoid undulation) Vzdálenost geoidu nad (pozitivní) nebo pod (negativní) matematickým referenčním elipsoidem. Poznámka: V případě Světového geodetického systému 1984 (WGS 84) rozdíl mezi elipsoidickou výškou (elipsoid WGS 84) a ortometrickou výškou reprezentuje zvlnění geoidu. 1.2 Použitelnost Příslušným orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti civilního letectví na území České republiky je Ministerstvo dopravy (dále jen MD) nebo Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL). Z tohoto důvodu musí být v příslušných ustanoveních Předpisu L14 přímo stanoveno, který z výše uvedených orgánů je oprávněn v dané věci rozhodnout. V případě, že místní podmínky na letišti neumožňují dodržení ustanovení Předpisu L 14 v plném rozsahu, rozhodne ÚCL Ustanovení Předpisu L 14 musí být aplikována, pokud z kontextu výslovně nevyplývá něco jiného, na všechna letiště v souladu s požadavky článku 15 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví. Ustanovení Předpisu L 14 Hlavy 3 musí být aplikována pouze na pozemní letiště. Ustanovení tohoto předpisu musí být aplikována, pokud je to možné, na heliporty, ale nikoliv na letiště pro letadla s krátkým vzletem a přistáním. Poznámka: Ačkoliv v Předpisu L 14 nejsou v současné době žádná ustanovení o letištích pro letadla s krátkým vzletem a přistáním, předpokládá se, že tato ustanovení budou zahrnuta, jakmile budou vypracována. Do té doby jsou pokyny pro letiště pro letadla s krátkým vzletem a přistáním uvedeny v dokumentu ICAO Stolport Manual. Poznámka 1: Geoid nejpřesněji aproximuje MSL. Je definován jako ekvipotenciální plocha gravitačního pole Země, která je shodná s nenarušenou střední hladinou moře procházející spojitě kontinenty. Poznámka 2: Výšky (výšky nad mořem) vztažené ke gravitačnímu poli Země se také nazývají ortometrické výšky, zatímco vzdálenosti bodů nad elipsoidem se nazývají elipsoidické výšky Časový referenční systém Jako časový referenční systém musí být používán gregoriánský kalendář a světový koordinovaný čas (UTC) Používání jiného časového referenčního systému musí být uvedeno v AIP GEN (Letecká informační příručka). 1.4 Osvědčování letišť Poznámka: Následující ustanovení upravují proces osvědčování letišť tak, aby mohlo být účinně dosaženo souladu s ustanoveními tohoto předpisu. Je známo, že v jednotlivých státech se liší formy vlastnictví a způsoby provozování a dozorování letišť. Nejefektivnější a transparentní metodou zajištění souladu s ustanoveními Předpisu L 14 je zřízení dozorčího orgánu ve věcech zajištění bezpečnosti leteckého provozu. V ČR je tímto dozorčím orgánem ÚCL. Udělení Osvědčení letišti, pro provozovatele letadel a další organizace znamená, že letiště v době udělení Osvědčení splňuje požadavky na vybavení a jeho provoz a že je, dle ÚCL, schopno udržovat soulad s těmito požadavky po dobu platnosti Osvědčení. Proces osvědčování stanovuje základ pro průběžné sledování souladu s požadavky. Informace o stavu osvědčování letišť je třeba poskytnout letecké informační službě pro uveřejnění v Letecké informační příručce (AIP). Viz ust a Předpis L 15, Doplněk 1, část AD ÚCL provádí osvědčování mezinárodních veřejných letišť v souladu s ustanoveními Předpisu L 14 a dalšími příslušnými ustanoveními ICAO ve smyslu příslušného regulačního rámce Pokud je v Předpisu L 14 odkaz na barvy, musí být aplikována ustanovení uvedená v Doplňku Jednotné referenční systémy Horizontální referenční systém Jako horizontální (geodetický) referenční systém musí být používán světový geodetický systém (WGS 84). Uváděné letecké zeměpisné souřadnice (udávající zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku) musí být vztaženy ke geodetickému referenčnímu počátku WGS 84. Poznámka: Návod na používání WGS 84 je uveden v dokumentu ICAO World Geodetic System (WGS 84) Manual (Doc 9674) Vertikální referenční systém Jako vertikální referenční systém musí být používán údaj střední hladiny moře (MSL), který udává vztah výšky měřené podél svislice (výšky nad mořem) k povrchu známému jako geoid Veřejná vnitrostátní letiště ÚCL osvědčuje na žádost provozovatele letiště v souladu s ustanoveními tohoto předpisu a dalšími příslušnými ustanoveními ICAO ve smyslu příslušného regulačního rámce Regulační rámec musí zahrnovat příslušná kritéria a postupy pro osvědčování letišť. Poznámka: Návod na vytvoření regulačního rámce je uveden v dokumentu ICAO Manual on Certification of Aerodromes Žadatel o vydání Osvědčení letiště je povinen předložit ÚCL ke schválení letištní příručku, která vychází z regulačního rámce a která bude obsahovat všechny informace a údaje týkající se prostoru letiště, letištních zařízení, služeb, vybavení, provozních postupů, organizace a řízení, včetně systému řízení bezpečnosti. Závazný obsah letištní příručky publikován prováděcím předpisem k zákonu č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poznámka: Účelem vytvoření systému řízení bezpečnosti je, aby provozovatel letiště měl 1-7 Změna č. 11-A

22 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 k dispozici organizované a uspořádané postupy řízení bezpečnosti pro letiště. Předpis L 19 obsahuje ustanovení k řízení bezpečnosti použitelné pro osvědčená letiště. Návod na vytvoření systému řízení bezpečnosti pro letiště je uveden v dokumentu ICAO Safety Management Manual (Doc 9859) a v Manual on Certification of Aerodromes (Doc 9774). 1.5 Projekt letiště Do návrhu a výstavby nového a změn stávajícího vybavení letiště musí být zahrnuty nezbytné architektonické a stavebnětechnické požadavky pro zavedení optimálních opatření na ochranu potřeb civilního letectví. Poznámka: Instrukce o všech hlediscích plánování letišť včetně ochrany obsahuje Airport Planning Manual, Part Při návrhu letiště musí být brán ohled, kde je to možné, na posouzení z hlediska územního plánování a životního prostředí a provozně bezpečnostních požadavků. Poznámka: Pokyny týkající posouzení z hlediska územního plánování a životního prostředí jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Planning Manual (Doc 9184), Part Kódové značení Poznámka: Účelem kódového značení je zavést jednoduchou metodu pro vzájemné vztahy velkého množství ustanovení týkajících se vlastností a vybavení letišť, aby vyhovovala letounům, pro jejichž provoz jsou určena. Kódové značení není určeno pro stanovení délky RWY nebo požadavků na únosnost vozovek. Kódové značení je složeno ze dvou prvků, jež se vztahují k výkonovým charakteristikám a rozměrům letounu. Prvek 1 je číslo založené na jmenovité délce dráhy vzletu letounu a prvek 2 je písmeno odvozené z rozpětí křídla letounu a vnějšího rozchodu kol hlavního podvozku. Konkrétní ustanovení se vztahuje ke vhodnějšímu ze dvou prvků kódového značení, nebo k jejich příslušné kombinaci. Kódové písmeno nebo číslo v prvku zvoleném pro účely projektování se vztahuje k vlastnostem kritického letounu, pro který je vybavení zajišťováno. Při postupu dle Předpisu L14 jsou nejprve určeny letouny, pro které je letiště určeno a potom oba prvky kódového značení Kódové značení letiště - kódové číslo a písmeno - pro účely projektování letiště musí být určeno v souladu s vlastnostmi letounu, pro který je vybavení určeno Čísla a písmena kódového značení letišť musí mít význam, který jim byl přiřazen v tabulce Kódové číslo pro prvek 1 musí být určeno z tabulky 1-1, sloupec 1, zvolením kódového čísla odpovídajícího největší hodnotě jmenovité délky dráhy vzletu letounu těch letounů, pro které je RWY určena. Poznámka: Určení jmenovité délky dráhy vzletu letounu je rozhodující pro výběr kódového čísla a nemá mít vliv na skutečnou délku RWY Kódové písmeno pro prvek 2 musí být určeno z tabulky 1-1, sloupec 3, zvolením kódového písmena odpovídajícího největšímu rozpětí křídla nebo největšímu vnějšímu rozchodu kol hlavního podvozku, podle většího požadavku na kódové písmeno těch letounů, pro které je vybavení určeno. Poznámka: Návod, dle kterého ÚCL může stanovit kódové značení letišť, je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 1 a S výjimkou nouzových situací, kdy se letadla odklánějí na náhradní letiště, nebo za jiných podmínek, jež jsou v každém jednotlivém případě specifikovány, nesmějí letiště ani žádné jeho součásti využívat letadla, pro něž infrastruktura letiště ani provozní postupy nejsou běžně určeny. Kódové číslo Tab Kódové značení letišť (viz až 1.6.4) Kódový prvek 1 Kódový prvek 2 Jmenovitá délka dráhy vzletu letounu Kódové písmeno Rozpětí křídel Vnější rozchod kol hlavního podvozku a (1) (2) (3) (4) (5) 1 Méně než 800 m A Až do, ale ne včetně 15 m Až do, ale ne včetně 4,5 m 2 Od 800 m až do, ale ne B Od 15 m až do, ale ne Od 4,5 m až do, ale ne včetně m včetně 24 m včetně 6 m 3 Od m až do, ale ne C Od 24 m až do, ale ne Od 6 m až do, ale ne včetně včetně m včetně 36 m 9 m m a více D Od 36 m až do, ale ne Od 9 m až do, ale ne včetně včetně 52 m 14 m E Od 52 m až do, ale ne včetně 65 m Od 9 m až do, ale ne včetně 14 m F Od 65 m až do, ale ne včetně 80 m Od 14 m až do, ale ne včetně 16 m G Od 80 m Od 16 m a Vzdálenost mezi vnějšími okraji kol hlavního podvozku Poznámka: Informace o projektování letišť pro letouny s rozpětím křídel větším než 80 m jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 1 a 2. Změna č. 11-A 1-8

23 HLAVA 2 PŘEDPIS L14 HLAVA 2 - ÚDAJE O LETIŠTÍCH 2.1 Letecké údaje Určování a hlášení leteckých údajů o letišti musí být v souladu s poţadavky na přesnost a integritu, které jsou uvedeny v tabulkách 1 aţ 5 obsaţených v Doplňku 5, přičemţ je nutné vzít v úvahu zavedené postupy systému jakosti. Poţadavky na přesnost leteckých údajů vychází z 95 procentní úrovně spolehlivosti. V tomto smyslu musí být určeny tři druhy polohových údajů a to: zaměřené body (např. práh dráhy), vypočítané body (matematické výpočty ze známých zaměřených bodů v prostoru a pevně stanovených bodů) a vyhlášené body (např. body hranice letové informační oblasti). Poznámka: Ustanovení týkající se řízení systému jakosti jsou uvedena v Předpisu L15, Hlava Data popisující letiště musí být zpřístupněna leteckým informačním sluţbám pro ta letiště, která jsou pro to určená MD. Poznámka: Ustanovení související s databázemi letištních dat jsou uvedena v Předpise L 15, Hlavě V případě zpřístupnění dat v souladu s ust musí být výběr vzhledů jevů dat popisujících letiště, které mají být shromáţděny, proveden s přihlédnutím na jejich poţadované vyuţití. Poznámka: Je zamýšleno, aby výběr vzhledů jevů ke sběru odpovídal definovaným provozním potřebám V případě zpřístupnění dat v souladu s ust musí data popisující letiště splňovat poţadavky na přesnost a integritu uvedené v Doplňku 5. Poznámka: Databáze letištních dat může být poskytnuta v jedné ze dvou úrovní jakosti jemné nebo střední. Tyto úrovně a související číselné požadavky jsou uvedeny v dokumentu RTCA Document DO-272B a dokumentu EUROCAE Document ED-99B User requirements for Aerodrome Mapping Information MD ve spolupráci s příslušnými sloţkami musí zajistit, aby integrita leteckých dat byla zajištěna v průběhu zpracování dat od zaměření/zdroje po rozesílání k dalšímu zamýšlenému uţivateli. Na základě příslušné klasifikace integrity musí postupy pro potvrzení platnosti a ověření: a) pro běţná data: zamezit poškození dat po celou dobu jejich zpracování; b) pro význačná data: zajistit, ţe nedojde k poškození dat v ţádné fázi celého procesu, coţ můţe dle potřeby zahrnovat i další procesy k vypořádání se s moţnými riziky v celé architektuře systému a dalšímu zajištění integrity dat této úrovně; a c) pro kritická data: zajistit, ţe nedojde k poškození dat v ţádné fázi celého procesu, včetně dalších procesů zajišťujících integritu k úplnému potlačení vlivů vad zjištěných v rámci úplné analýzy celé architektury systému, představujících moţná rizika pro integritu dat; Poznámka 1: Poradenský materiál pro zpracování leteckých dat a leteckých informací je obsahem dokumentu RTCA Document DO-200A a dokumentu EUROCAE Document ED-76 Standards for Processing Aeronautical Data Ochrana elektronických leteckých údajů - uloţených nebo přenášených - by měla být trvale monitorována kontrolou cyklickým kódem (CRC). Pro dosaţení ochrany úrovně integrity kritických a význačných leteckých údajů, jak jsou klasifikovány v ust , musí být aplikován 32-bitový respektive 24-bitový algoritmus CRC Pro dosaţení ochrany úrovně integrity běţných leteckých údajů, jak jsou klasifikovány v ust by měl být aplikován 16-bitový algoritmus CRC. Poznámka: Pokyny týkající se požadavků na jakost leteckých údajů (přesnost, rozlišení, integritu, ochranu a sledovatelnost) jsou uvedeny v dokumentu ICAO World Geodetic System-1984 (WGS 84) Manual (Doc 9674). Podpůrný materiál, pokud jde o ustanovení Doplňku 5 týkající se přesnosti a integrity leteckých údajů, je uveden v dokumentu RTCA Document DO-201A a dokumentu EUROCAE Document ED-77 Industry Requirements for Aeronautical Information Zeměpisné souřadnice udávající zeměpisnou šířku a délku musí být určeny a ohlášeny Letecké informační sluţbě v systému zeměpisných souřadnic World Geodetic System (WGS 84), udávajícím ty zeměpisné souřadnice, které byly transformovány do WGS 84 souřadnic matematickým způsobem a u nichţ přesnost původních prací v terénu neodpovídá poţadavkům v Doplňku 5, tabulka Řád přesnosti terénních prací musí být takový, aby výsledné provozní navigační údaje pro jednotlivé fáze letu byly uvnitř následujících maximálních odchylek, jak je vyznačeno v tabulkách uvedených v Doplňku 5, s ohledem na příslušnou souřadnicovou soustavu Kromě údaje výšky nad mořem (vztaţeného ke střední hladině moře) musí být u určitých bodů zaměřených na letištích podle Doplňku 5 určeno zvlnění geoidu (vztaţené k elipsoidu WGS 84) a ohlášené letecké informační sluţbě. Poznámka 1: Příslušný souřadnicový systém je takový systém, který umožňuje, aby na daném letišti mohl být využit systém WGS 84, ke kterému jsou vztaženy všechny zeměpisné souřadnice. 2-1 Změna č. 11-A

24 PŘEDPIS L14 HLAVA 2 Poznámka 2: Ustanovení, podle kterých se publikují souřadnice WGS 84, jsou uvedeny v Předpisu L 4, Hlava 2 a v Předpisu L 15, ust Vztažný bod letiště Vztaţný bod letiště musí být stanoven pro kaţdé letiště Vztaţný bod letiště musí být umístěn blízko původního nebo plánovaného geometrického středu letiště a musí zpravidla zůstat tam, kde byl poprvé zřízen Poloha vztaţného bodu letiště musí být změřena a ohlášena letecké informační sluţbě ve stupních, minutách a vteřinách. 2.3 Výšky letiště a RWY nad mořem Výška letiště nad mořem a zvlnění geoidu v poloze výšky letiště nad mořem musí být změřeny a udány s přesností půl metru nebo jedné stopy a ohlášeny letecké informační sluţbě U mezinárodních letišť s RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení musí být změřeny výška nad mořem a zvlnění geoidu kaţdého prahu dráhy, konce RWY a všech význačných bodů po délce RWY (lomů nivelety) s přesností půl metru nebo jedné stopy a ohlášeny letecké informační sluţbě Pro RWY pro přesné přiblíţení musí být změřeny výška nad mořem a zvlnění geoidu kaţdého prahu dráhy, konce RWY a nejvyššího bodu dotykové zóny s přesností jedné čtvrtiny metru nebo jedné stopy a ohlášeny letecké informační sluţbě. Poznámka: Zvlnění geoidu musí být změřeno vůči příslušnému zeměpisnému souřadnicovému systému. 2.4 Vztažná teplota letiště Vztaţná teplota letiště musí být udána pro kaţdé letiště ve stupních Celsia Vztaţná teplota letiště je měsíční průměr denních maximálních teplot nejteplejšího měsíce roku (nejteplejším měsícem je měsíc s nejvyšším měsíčním průměrem teplot). Tato teplota musí být zprůměrována za období několika let. 2.5 Rozměry letiště a související informace Pro kaţdé vybavení na letišti musí být změřeny a popsány, pokud je to účelné, následující údaje: a) RWY - zeměpisný směrník zaokrouhlený na jednu setinu stupně, označení RWY, délka, šířka, poloha posunutého prahu dráhy zaokrouhlená na jeden metr nebo stopu, sklon, druh povrchu, typ RWY a pro RWY pro přesné přiblíţení I. kategorie existence bezpřekáţkového prostoru, je-li zřízen; b) pás RWY, koncová bezpečnostní plocha, dojezdová dráha - délka, šířka zaokrouhlená na jeden metr nebo stopu, druh povrchu; c) pojezdová dráha - označení, šířka, druh povrchu; Změna č. 11-A 2-2 d) odbavovací plocha - druh povrchu, stání letadel; e) vymezení hranic sluţeb řízení letového provozu; f) předpolí - délka zaokrouhlená na jeden metr nebo stopu, profil terénu; g) vizuální prostředky pro postupy přiblíţení, značení a osvětlení RWY, pojezdových drah a odbavovacích ploch, další vizuální naváděcí a řídící prostředky na pojezdových drahách a odbavovacích plochách včetně vyčkávacích míst a stop příček a umístění a typu vizuálního naváděcího systému na odbavovacích plochách; h) umístění a kmitočet VOR kaţdého místa pro zkoušku VOR; i) poloha a značení standardních pojezdových tras; a j) vzdálenosti prvků kurzového majáku a sestupového majáku standardního systému přesných přibliţovacích majáků (ILS) nebo azimut a výška antény mikrovlnného přistávacího systému (MLS) nad mořem zaokrouhlené na jeden metr nebo stopu od okraje příslušné RWY Zeměpisné souřadnice kaţdého prahu dráhy musí být změřeny a ohlášeny letecké informační sluţbě ve stupních, minutách, vteřinách a setinách vteřin Zeměpisné souřadnice bodů osy příslušné pojezdové dráhy musí být změřeny a ohlášeny letecké informační sluţbě ve stupních, minutách, vteřinách a setinách vteřin Zeměpisné souřadnice kaţdého stání letadel musí být změřeny a ohlášeny letecké informační sluţbě ve stupních, minutách, vteřinách a setinách vteřin Zeměpisné souřadnice překáţek v Prostoru 2 (část uvnitř hranic letiště) a v Prostoru 3 musí být změřeny a ohlášeny letecké informační sluţbě ve stupních, minutách, vteřinách a desetinách vteřin. Letecké informační sluţbě musí být dále ohlášeny výšky vrcholu, druh, značení a světelné označení (pokud existuje) těchto překáţek. Poznámka 1: Grafické znázornění souhrnu údajů o překážkových rovinách a kritérií pro určení překážek v Prostorech 2 a 3 jsou uvedeny v Předpisu L 15, Doplněk 8. Poznámka 2: Požadavky na stanovení údajů o překážkách v Prostorech 2 a 3 jsou uvedeny v Doplňku 5. Poznámka 3: Dosažitelnost zavedení ustanovení a Předpisu L 15 týkající se souhrnu údajů o překážkových rovinách podle specifikací pro Prostor 2 a Prostor 3 by byla usnadněna vhodným plánováním sběru a zpracování takových údajů. 2.6 Únosnost vozovek Únosnost vozovky musí být stanovena Únosnost vozovky určené pro letadla s maximální hmotností pro pojíţdění větší neţ 5700 kg, vyjádřená metodou klasifikační číslo letadla - klasifikační číslo vozovky (ACN-PCN), musí být k dispozici ohlášením všech následujících informací: a) klasifikační číslo vozovky (PCN);

25 HLAVA 2 PŘEDPIS L14 b) typ vozovky pro vyjádření ACN-PCN; c) kategorie únosnosti podloţí; d) kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik nebo hodnota maximálního přípustného huštění pneumatik; a e) způsob hodnocení. Poznámka: Jestliže je to nezbytné, může být PCN publikováno s přesností jedné desetiny Ohlášené klasifikační číslo vozovky (PCN) musí udávat, ţe jakékoliv letadlo s klasifikačním číslem letadla (ACN) rovným nebo menším neţ ohlášené PCN můţe pouţívat tuto vozovku s omezením huštění pneumatik nebo maximální hmotnosti letadla pro daný(é) typ(y) letadla. Poznámka: Jestliže únosnost vozovky podléhá významným sezónním změnám, mohou být ohlášena různá PCN ACN letadla musí být určeno v souladu se standardními postupy spojenými s metodou ACN- PCN. Poznámka: Standardní postupy pro určení ACN letadel jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 3. Pro usnadnění byla některá současně používaná letadla ohodnocena na tuhých i netuhých vozovkách a na čtyřech kategoriích podloží podle ust b) níže, přičemž výsledky byly sestaveny do tabulky publikované v této příručce Pro účely určení ACN musí být chování vozovky klasifikováno jako ekvivalentní k tuhé nebo netuhé konstrukci Informace o typu vozovky pro určení ACN- PCN, kategorie únosnosti podloţí, kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik a způsobu hodnocení musí být ohlášeny s pouţitím následujícího kódů: a) Typ vozovky pro určení ACN-PCN Tuhá vozovka Netuhá vozovka Kód R F Poznámka: Jestliže je skutečná vozovka kombinovaná nebo nestandardní, uvede se to v poznámce (viz příklad 2). b) Kategorie únosnosti podloží Vysoká únosnost: k = 150 MN/m 3, představujícím všechny hodnoty k nad 120 MN/m 3 pro tuhé vozovky a CBR = 15, představujícím všechny hodnoty CBR nad 13 pro netuhé vozovky. Střední únosnost: k = 80 MN/m 3, představujícím interval k od 60 do 120 MN/m 3 pro tuhé vozovky a CBR = 10, představujícím interval CBR od 8 do 13 pro netuhé vozovky. Nízká únosnost: k = 40 MN/m 3, představujícím interval k od 25 do 60 MN/m 3 pro tuhé vozovky a CBR = 6, představujícím interval CBR od 4 do 8 pro netuhé vozovky. Kód A B C Velmi nízká únosnost: k = 20 MN/m 3, představujícím všechny hodnoty k pod 25 MN/m 3 pro tuhé vozovky a CBR = 3, představujícím všechny hodnoty CBR pod 4 pro netuhé vozovky. c) Kategorie maximálního přípustného huštění pneumatik Kód Neomezená: huštění bez omezení W Vysoká: huštění omezeno do 1,75 MPa X Střední: huštění omezeno do 1,25 MPa Y Nízká: huštění omezeno do 0,50 MPa Z Poznámka: Viz Poznámku 5 k ust pro vozovku využívanou letadly s huštěním pneumatik dle uvedených kategorií. d) způsob hodnocení: Technické hodnocení: na základě speciální studie charakteristik vozovky a aplikace teorie jejího chování Hodnocení podle zkušeností: podle poznatků o dostatečné únosnosti pro určité typy a hmotnosti pravidelně pouţívaných letadel D Kód T Poznámka: Následující příklady ilustrují, jak se údaje o únosnosti při použití metody ACN-PCN vyhlašují. Příklad 1: Jestliţe únosnost tuhé vozovky spočívající na podloţí kategorie střední únosnosti byla stanovena technickým hodnocením na PCN 80 a huštění pneumatik není omezeno, pak ohlášená informace bude: PCN 80/R/ B/W/T Příklad 2: Jestliţe únosnost kombinované vozovky, chovající se jako netuhá vozovka, spočívající na podloţí kategorie vysoké únosnosti byla stanovena hodnocením podle zkušenosti na PCN 50 a maximální přípustné huštění pneumatik je 1,25 MPa, pak ohlášená informace bude: PCN 50/F/A/Y/U Poznámka: Kombinovaná konstrukce. Příklad 3: Jestliţe únosnost netuhé vozovky spočívající na podloţí kategorie střední únosnosti byla stanovena technickým hodnocením na PCN 40 a maximální přípustné huštění pneumatik je 0,80 MPa, pak ohlášená informace bude: PCN 40/F/B/ 0,80 MPa/T Příklad 4: Jestliţe je vozovka pro B omezena celkovou hmotností kg, pak ohlášená informace bude obsahovat následující poznámku: Poznámka: Ohlášené PCN je pro letadla B omezeno hmotností kg. U 2-3 Změna č. 11-A

26 PŘEDPIS L14 HLAVA Pro pouţití vozovky letadly s ACN větším neţ PCN vozovky ohlášeným v souladu s ust a musí být stanovena kritéria. Poznámka: Dodatek A, bod 19 detailně popisuje jednoduchou metodu řešení provozu s přetížením, zatímco Aerodrome Design Manual, Part 3 obsahuje popis podrobnějších postupů hodnocení vozovek a jejich vhodnost pro omezené přetěžování Únosnost vozovky určené pro letadla s maximální hmotností pro pojíţdění rovnou nebo menší neţ kg musí být k dispozici ohlášením následujících informací: a) maximální přípustná hmotnost letadla; a b) maximální přípustné huštění pneumatik. Příklad: kg/0,50 MPa. 2.7 Místo pro předletovou zkoušku výškoměru Na letišti kódového čísla 3 nebo 4 musí být zřízeno jedno nebo více míst pro předletovou zkoušku výškoměru Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby místo pro předletovou zkoušku výškoměru bylo umístěno na odbavovací ploše. Poznámka 1: Umístění místa pro předletovou zkoušku výškoměru na odbavovací ploše umožňuje provedení kontroly výškoměru před obdržením povolení k pojíždění a vylučuje potřebu zastavení pro tyto účely po opuštění odbavovací plochy. Poznámka 2: Jako vhodné místo pro zkoušku výškoměru může sloužit celá odbavovací plocha Výška místa pro předletovou zkoušku výškoměru nad mořem musí být udána jako průměrná výška plochy nad mořem, na které je umístěno, zaokrouhlená na nejbliţší metr nebo stopu. Výška jakékoliv části místa pro předletovou zkoušku výškoměru nad mořem musí mít odchylku od průměrné výšky takového místa nad mořem menší neţ 3 m (10 ft). 2.8 Vyhlášené délky Pro RWY určenou pro mezinárodní leteckou dopravu musí být stanoveny s přesností zaokrouhlenou na metry nebo stopy tyto délky: a) pouţitelná délka rozjezdu; b) pouţitelná délka vzletu; c) pouţitelná délka přerušeného vzletu; a d) pouţitelná délka přistání. Poznámka: Poradenský materiál ke stanovení vyhlášených délek je uveden v Dodatku A, bod Stav pohybové plochy a souvisejících zařízení Informace o stavu pohybové plochy a o provozním stavu souvisejících zařízení musí být poskytovány příslušným sloţkám letecké informační sluţby a obdobné informace provozního významu sloţkám řízení letového provozu, aby mohly poskytnout nezbytné informace přilétajícím a odlétajícím letadlům. Tyto informace musí být udrţovány aktuální a změny podmínek ohlášeny bez prodlení. Poznámka: Charakter, formát a podmínky předání informací, které mají být poskytovány, jsou stanoveny v Předpisech L 15 a L Stav pohybové plochy a provozní stav souvisejících zařízení musí být soustavně sledovány a musí být poskytována hlášení o věcech provozního významu ovlivňujících letadla a provoz letiště za účelem přijetí vhodných opatření zejména v následujících situacích: a) stavební a udrţovací práce; b) nerovnosti nebo poruchy povrchu RWY, pojezdových drah nebo odbavovacích ploch; c) sníh, rozbředlý sníh, led nebo námraza na RWY, pojezdových dráhách nebo odbavovacích plochách; d) voda na RWY, pojezdových dráhách nebo odbavovacích plochách; e) sněhové valy nebo závěje v blízkosti RWY, pojezdových drah nebo odbavovacích ploch; f) chemické kapaliny pro odmrazování nebo protinámrazové ošetření, nebo jiné nečistoty na RWY, pojezdových dráhách nebo odbavovacích plochách; g) jiná dočasná nebezpečí, včetně parkujících letadel; h) porucha nebo nepravidelný provoz části nebo celého světelného systému letiště; a i) porucha hlavního nebo sekundárního zdroje elektrické energie. Poznámka 1: Jiné nečistoty mohou zahrnovat bláto, prach, písek, vulkanický popel, olej nebo gumu. Dodatek C Předpisu L 6/I poskytuje poradenský materiál k popisu stavu povrchu RWY. Dodatečný poradenský materiál je obsažen v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part 2. Poznámka 2: Pozornost by měla být zejména věnována současné přítomnosti sněhu, rozbředlého sněhu, ledu, vlhkého ledu, sněhu na ledu s kapalnými chemikáliemi pro odmrazování nebo protinámrazové ošetření. Poznámka 3: Pro seznam zimních nečistot podléhajícím hlášení viz ust K dosaţení souladu s ust a musí být prováděny prohlídky pohybové plochy denně, nejméně jedenkrát, kde kódové číslo je 1 nebo 2 a nejméně čtyřikrát, kde kódové číslo je 3 nebo 4. Poznámka: Poradenský materiál k provádění denních prohlídek je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 8 a v Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) A Personál, který vyhodnocuje a hlásí stav povrchu RWY dle poţadavků ust a musí absolvovat výcvik a musí být způsobilý tak, aby splnil kritéria předepsaná ÚCL. Poznámka: Poradenský materiál k těmto kritériím je obsažen v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part 8, Chapter 7. Změna č. 11-A 2-4

27 HLAVA 2 PŘEDPIS L14 Voda na RWY V případě, ţe je na RWY voda, musí být k dispozici popis podmínek na povrchu RWY pomocí následujících termínů: VLHKÁ (DAMP) - povrch vykazuje změnu barvy v důsledku vlhkosti. MOKRÁ (WET) - povrch je nasycen, ale nestojí na něm voda. STOJÍCÍ VODA (STANDING WATER) - pro účely výkonnosti letounů, dráha, kde je více než 25 procent plochy povrchu dráhy (ať už se jedná nebo nejedná o odloučené plochy) v rámci požadované využité délky a šířky pokryto vodou o hloubce vrstvy větší než 3 mm Musí být k dispozici informace o tom, ţe RWY nebo její část můţe být za mokra kluzká. Poznámka: Rozhodování o tom, zda RWY nebo její část může být za mokra kluzká, není založeno pouze na měření tření získaných pomocí zařízení pro kontinuální měření tření. Dodatečné nástroje k provedení vyhodnocení jsou popsány v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part Všichni uţivatelé letiště musí být informování, pokud je úroveň tření zpevněné RWY nebo její části niţší neţ ta specifikovaná MD v souladu s ust Poznámka: Poradenský materiál pro výkon programu vyhodnocení charakteristik tření povrchu RWY, který zahrnuje určení a vyjádření minimální úrovně tření, je uveden v Dodatku A, bod 7. Sníh, rozbředlý sníh, led a námraza na RWY Poznámka 1: Účelem těchto ustanovení je vyhovět požadavkům na hlášení SNOWTAM a NOTAM uvedeným v Předpisu L 15. Poznámka 2: Pro zjišťování a plynulé předávání současných nebo předpovědních informací, jako je výskyt mokrého povrchu nebo nebezpečí tvoření námrazy na vozovkách, mohou být použity snímače stavu povrchu RWY Jestliţe je provozovaná RWY znečištěna sněhem, rozbředlým sněhem, ledem nebo námrazou, musí být vyhodnocen a nahlášen stav povrchu RWY. Poznámka: Poradenský materiál pro vyhodnocení stavu sněhem a ledem pokrytých zpevněných povrchů je uveden v Dodatku A, bod A Měření tření povrchu RWY vykonané na RWY znečištěné rozbředlým sněhem, mokrým sněhem nebo mokrým ledem by nemělo být hlášeno, pokud nemůţe být zajištěna spolehlivost měření vzhledem k jeho provoznímu vyuţití. Poznámka: Odpor nečistoty na měřící kolo zařízení může, spolu s dalšími faktory, způsobit nedůvěryhodnost naměřených výsledků za těchto podmínek Pokud je jako část vyhodnocení provedeno měření tření, výkon zařízení pro měření tření na ujeţděném sněhu a ledem pokrytých površích musí odpovídat standardům a korelačním kritériím stanoveným nebo odsouhlaseným MD. Poznámka: Poradenský materiál ke kritériím a korelacím zařízení pro měření tření je obsažen v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part Kdykoli se vyskytuje nebo je hlášen sníh, rozbředlý sníh, led nebo námraza, musí být pro popis stavu povrchu RWY pouţita následující terminologie: SUCHÝ SNÍH (DRY SNOW); MOKRÝ SNÍH (WET SNOW); UJEŢDĚNÝ SNÍH (COMPACTED SNOW); MOKRÝ UJEŢDĚNÝ SNÍH (WET COMPACTED SNOW); ROZBŘEDLÝ SNÍH (SLUSH); LED (ICE); MOKRÝ LED (WET ICE); NÁMRAZA (FROST); SUCHÝ SNÍH NA LEDU (DRY SNOW ON ICE) MOKRÝ SNÍH NA LEDU (WET SNOW ON ICE); CHEMICKY OŠETŘENÁ (CHEMICALLY TREATED); POKRYTÁ PÍSKEM (SANDED); a popis by měl, je-li to pouţitelné, obsahovat zhodnocení míry znečištění Jestliţe je na RWY suchý sníh, mokrý sníh nebo rozbředlý sníh, musí být stanovena střední hloubka vrstvy na kaţdé třetině RWY s přesností přibliţně 2 cm pro suchý sníh, 1 cm pro mokrý sníh a 0,3 cm pro rozbředlý sníh Odstraňování letadel neschopných pohybu Poznámka: Informace týkající se služeb odstraňování letadel neschopných pohybu jsou uvedeny v ust Telefonní/faxové číslo(a) kanceláře letištního koordinátora činností pro odstraňování letadel neschopných pohybu, nacházejících se na pohybové ploše nebo v její blízkosti, musí být dostupné na vyţádání provozovatelům letadel K dispozici musí být informace o schopnosti odstranit letadla neschopná pohybu, nacházející se na pohybové ploše nebo v její blízkosti. Poznámka: Schopnost odstranit letadla neschopná pohybu může být vyjádřena údaji o největších typech letadel, k jejichž odstranění je letiště vybaveno Záchrana a požární ochrana Poznámka: Informace týkající se záchranných a požárních služeb jsou uvedeny v ust Informace týkající se úrovně poskytované ochrany na letišti pro účely letecké záchrany a poţární ochrany musí být k dispozici. 2-5 Změna č. 11-A

28 PŘEDPIS L14 HLAVA Úroveň ochrany, která je na letišti normálně k dispozici, musí být vyjádřena údaji o kategorii záchranné a poţární sluţby, jak jsou popsány v ust. 9.2, a v souladu s typy a mnoţstvím hasebních látek, které jsou na letišti normálně k dispozici Změny úrovně ochrany, která je na letišti normálně k dispozici pro záchranu a poţární ochranu, musí být oznámeny příslušným sloţkám řízení letového provozu a leteckým informačním sloţkám a umoţnit tak těmto sloţkám poskytnout nezbytné informace přilétajícím a odlétajícím letadlům. Jestliţe taková změna zanikne, výše uvedené sloţky musí o tom být uvědoměny. Poznámka: Za změnu úrovně ochrany od kategorie, která je na letišti normálně k dispozici, je považována taková, která by mohla znamenat změnu v dostupnosti hasebních látek, zařízení k dopravě těchto látek nebo personálu k jejich obsluze atd Změna musí být vyjádřena údajem o nové kategorii záchranné a poţární sluţby, která je na letišti k dispozici Světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení Musí být k dispozici následující informace týkající se instalace světelných sestupových soustav pro vizuální přiblíţení: a) dráhové označení příslušné RWY; b) typ soustavy v souladu s ust Pro AT- VASIS, PAPI nebo APAPI strana RWY, na které jsou návěstidla instalována, tj. levá nebo pravá; c) v případě, ţe osa soustavy není rovnoběţná s osou RWY, úhel odklonu a směr odklonu, tj. vlevo nebo vpravo; d) nominální sestupový úhel(ly) přiblíţení. Pro T-VASIS nebo AT-VASIS to musí být úhel Θ v souladu se vzorcem v Obr a pro PAPI a APAPI to musí být úhel (B + C) / 2, respektive (A + B) / 2 podle Obr. 5-20; a e) minimální výška(y) očí pilota nad prahem dráhy při signálu(ech) "na sestupu". Pro T-VASIS nebo AT-VASIS to musí být nejniţší výška, ve které jsou viditelné jen postranní příčky; další výšky, ve kterých jsou vidět postranní příčky plus jedno, dvě nebo tři návěstidla klesej, mohou také být ohlášeny, jestliţe by taková informace byla uţitečná pro letadla pouţívající toto přiblíţení. Pro PAPI to musí být úhel nastavení třetího návěstidla od RWY minus 2 vteřiny, tj. úhel B minus 2 vteřiny a pro APAPI to musí být úhel nastavení vzdálenějšího návěstidla od RWY minus 2 vteřiny, tj. úhel A minus 2 vteřiny Koordinace mezi leteckými informačními službami a správou letiště Aby bylo zajištěno, ţe letecká informační sluţba obdrţí letecké informace potřebné pro zabezpečení aktuálních předletových informací a aby byly zajištěny informace poskytované za letu, musí být správou letiště přijata opatření pro předávání hlášení letecké informační sluţbě s minimálním zdrţením mezi leteckou informační sluţbou a správou letiště a to: a) informace o osvědčení letiště a o stavu letiště (viz ust. 1.4, 2.9, 2.10, 2.11 a 2.12 výše); b) provozní stav souvisejících zařízení, sluţeb a navigačních prostředků v oblasti její zodpovědnosti; c) veškeré další informace, které mohou mít provozní význam Před zavedením změn v systému řízení letového provozu musí sluţby zodpovědné za tyto změny zohlednit čas potřebný pro leteckou informační sluţbu na přípravu, zpracování a vydání odpovídajícího materiálu pro jejich vyhlášení. Z důvodu včasného dodání informací o změnách letecké informační sluţbě je nutná úzká spolupráce těchto zainteresovaných sloţek Zvláštní pozornost vyţadují změny leteckých informací, které mají dopad na letecké mapy a/nebo navigační systémy vyuţívající počítačové systémy, které mají být vyhlášeny v souladu se systémem a řízením rozšiřování leteckých informací (AIRAC), jak je uvedeno v Předpisu L15, Hlava 6 a Doplněk 4. Odpovědné letištní sluţby musí pro předávání hrubých informací/údajů letecké informační sluţbě dodrţovat předem stanovená a mezinárodně schválená data účinnosti AIRAC plus 14 dnů určených na poštovní doručení Letištní sluţby odpovědné za předávání hrubých leteckých informací/údajů letecké informační sluţbě musí zohlednit poţadavky na přesnost a integritu leteckých údajů dle specifikací v Doplňku 5 tohoto předpisu. Poznámka 1: Specifikace pro vydání NOTAM a SNOWTAM jsou uvedeny v Předpisu L 15, Hlava 5, a Doplňky 6 a 2. Poznámka 2: Informace AIRAC jsou distribuovány leteckou informační službou s předstihem alespoň 42 dní před datem nabytí účinnosti tak, aby je příjemci obdrželi alespoň 28 dní před datem nabytí účinnosti. Poznámka 3: Přehled předem stanovených a mezinárodně schválených společných dnů účinnosti AIRAC, v intervalech 28 dnů, včetně a návod pro použití dat AIRAC je uveden v dokumentu ICAO Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126), Chapter 2. Změna č. 11-A 2-6

29 HLAVA 3 PŘEDPIS L14 HLAVA 3 - FYZICKÉ VLASTNOSTI LETIŠŤ 3.1 Dráhy (RWY) Počet a směry RWY Úvodní poznámka: Směry, umístění a počet RWY ovlivňuje mnoho činitelů. Důležitým činitelem je provozní využitelnost stanovená na základě rozložení směrů větru, jak je uvedeno dále. Dalším důležitým činitelem je poloha RWY umožňující přiblížení odpovídající ustanovením o překážkových plochách podle Hlavy 4. Informace týkající se těchto a jiných faktorů jsou uvedeny v Dodatku A, bod 1. Při určování polohy nové přístrojové RWY je třeba věnovat zvláštní pozornost plochám, které budou letouny přelétat při postupech přiblížení podle přístrojů a nezdařeného přiblížení, aby bylo zajištěno, že překážky v tomto prostoru nebo jiné faktory neomezí provoz letounů, pro které je RWY určena Je žádoucí, aby počet a směry RWY na letišti byly takové, aby provozní využitelnost letiště letouny, pro které je letiště určeno, nebyla menší než 95 procent Aby se předešlo budoucím problémům s hlukem, musí být, kde je to možné, umístění a orientace drah na letištích takové, aby příletové a odletové tratě minimálně ovlivňovaly oblasti určené pro bydlení nebo jiné na hluk citlivé oblasti v okolí letiště. Poznámka: Poradenský materiál týkající se řešení problematiky hluku je uveden v dokumentech ICAO Airport Planning Manual (Doc 9184), Part 2 a Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise Management (Doc 9829) Určení maximální přípustné boční složky větru Při použití ust musí být předpokládáno, že přistání nebo vzlet letounů je za normálních podmínek znemožněn, jestliže rychlost boční složky větru převyšuje: - 37 km/h (20 kt) u letounů, které mají jmenovitou délku dráhy vzletu m nebo více, vyjma případů, kdy jsou na RWY často zjištěny špatné brzdné účinky v důsledku nedostatečného podélného součinitele tření, a nesmí být uvažována boční složka větru převyšující 24 km/h (13 kt); - 24 km/h (13 kt) u letounů, které mají jmenovitou délku dráhy vzletu od m až do, ale ne včetně, m a - 19 km/h (10 kt) u letounů, které mají jmenovitou délku dráhy vzletu menší než m. Poznámka: Informace o činitelích ovlivňujících výpočet hodnoty provozní využitelnosti a o vlivu neobvyklých okolností, které mají být vzaty v úvahu, jsou uvedeny v Dodatku A, bod Výchozí údaje Výběr údajů, které mají být použity pro výpočet provozní využitelnosti, musí být založen na spolehlivých statistikách o rozložení směrů větrů za nejdéle možné období, nejlépe za alespoň pět let. Použitá měření by měla být prováděna nejméně osmkrát denně ve stejných intervalech. Poznámka: Tyto větry jsou průměrné větry. Požadavky na stanovení větrných podmínek jsou uvedeny v Dodatku A, bod 1. Umístění prahu dráhy Práh dráhy musí být umístěn na začátku RWY, pokud provozní podmínky nevyžadují zvolit jinou polohu. Poznámka: Návod na umístění prahu dráhy je uveden v Dodatku A, bod Jestliže je nezbytné posunout práh dráhy trvale nebo dočasně z obvyklé polohy, musí být vzaty v úvahu různé faktory, které jeho umístění ovlivňují. Při posunutí prahu dráhy v důsledku podmínek neprovozuschopnosti na RWY musí být mezi neprovozuschopnou částí RWY a posunutým prahem dráhy zřízena upravená plocha bez překážek délky nejméně 60 m. Pro zajištění požadavků na koncovou bezpečnostní plochu musí být, pokud je to možné, zajištěna vzdálenost navíc. Poznámka: Informace o činitelích, které mají být vzaty v úvahu při určení polohy posunutého prahu dráhy, jsou uvedeny v Dodatku A, bod 10. Skutečná délka RWY Hlavní RWY S výjimkou případů uvedených v ust , skutečná délka hlavní RWY musí být dostačující pro zajištění provozních požadavků letounů, pro které je RWY určena a nesmí být menší než nejdelší délka stanovená s použitím oprav na místní podmínky provozu a výkonnostní charakteristiky příslušných letounů. Poznámka 1: Tato ustanovení neznamenají nezbytně zajištění provozu kritického letounu při jeho maximální hmotnosti. Poznámka 2: Při stanovení potřebné délky RWY je nutno vzít v úvahu požadavky na vzlet i přistání a potřebu provozu v obou směrech RWY. Poznámka 3: Místní podmínky, které je nutno vzít v úvahu, zahrnují výšku nad mořem, teplotu, podélný sklon RWY, vlhkost a vlastnosti povrchu RWY. Poznámka 4: Jestliže nejsou známy výkonnostní charakteristiky letounů, pro něž je RWY určena, návod na určení skutečné délky hlavní RWY pomocí všeobecných opravných činitelů je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Změna č. 11-A

30 PŘEDPIS L14 HLAVA Vedlejší RWY Délka vedlejší RWY musí být stanovena obdobně jako délka hlavní RWY s výjimkou toho, že její délka musí být dostatečná pouze pro ty letouny, které vyžadují použití takové vedlejší RWY doplňkově k jiné (jiným) RWY za účelem dosažení provozní využitelnosti nejméně 95 procent RWY s dojezdovými dráhami nebo předpolími Jestliže je RWY spojena s dojezdovou dráhou nebo s předpolím, může být považována za postačující skutečná délka RWY menší, než vyplývá z ustanovení ust nebo V takovém případě jakákoliv kombinace RWY, dojezdové dráhy a předpolí musí vyhovovat provozním požadavkům pro vzlet a přistání letounů, kterým je RWY určena. Poznámka: Instrukce pro použití dojezdových drah a předpolí jsou uvedeny v Dodatku A, bod 2. Šířka RWY Šířka RWY nesmí být menší než jsou příslušné rozměry uvedené v následující tabulce: Kódové číslo Kódové písmeno A B C D 1 a 18 m 18 m 23 m - 2 a 23 m 23 m 30 m m 30 m 30 m 45 m m 45 m Kódové číslo Kódové písmeno E F G 1 a a m 60 m / 45 m b 60 m a ) Šířka RWY pro přesné přiblížení kódového čísla 1 nebo 2 nesmí být menší než 30 m. b ) Pouze za předpokladu, že celková šířka zpevněné plochy včetně postranních pásů bude 75 m a více, a za souhlasu ÚCL. Poznámka 1: Kombinace kódových čísel a písmen, pro něž jsou šířky stanoveny, byla vypracována pro typické charakteristiky letounů. Poznámka 2: Činitelé ovlivňující šířku RWY jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 1. Minimální vzdálenost mezi paralelními RWY Jestliže jsou paralelní nepřístrojové RWY určeny pro současné použití, minimální vzdálenost mezi jejich osami musí být: m, kde vyšší kódové číslo je 3 nebo 4; m, kde vyšší kódové číslo je 2; a m, kde vyšší kódové číslo je 1. Poznámka: Postupy pro kategorizaci letadel podle jimi vyvolávané turbulence v úplavu a minimální rozstupy pro vyvolanou turbulenci v úplavu jsou uvedeny v dokumentu ICAO Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management (PANS- ATM), Doc 4444, Part V, Section Jestliže jsou paralelní přístrojové RWY určeny pro současné použití za podmínek stanovených v PANS-ATM (Doc 4444) a PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, pak minimální vzdálenost mezi jejich osami musí být: m pro nezávislé paralelní přiblížení; m pro závislé paralelní přiblížení; m pro nezávislé paralelní odlety; a m pro oddělené paralelní operace; s výjimkou, že: a) pro oddělený paralelní provoz stanovená minimální vzdálenost: 1) může být zmenšena o 30 m na každých 150 m, o které je příletová RWY posunuta směrem k přilétajícím letadlům, na minimum 300 m; a 2) má být zvětšena o 30 m na každých 150 m, o které je příletová RWY posunuta směrem od přilétajících letadel; b) pro nezávislé paralelní přiblížení mohou být použity kombinace minimálních vzdáleností a souvisejících podmínek, jiných než jsou stanoveny v PANS-ATM (Doc 4444), jestliže je zjištěno, že takové kombinace nebudou nepříznivě ovlivňovat bezpečnost provozu letadel. Poznámka: Postupy a požadavky na vybavení pro současný provoz na paralelních a téměř paralelních přístrojových RWY jsou uvedeny v dokumentu ICAO PANS-ATM (Doc 4444), Part IV a v PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Part VII a Volume II, Part II a Part III a příslušný návod je uveden v dokumentu ICAO Manual of Simultaneous Operations on Parallel or Near-Parallel Instrument Runways (Doc 9643). Sklony RWY Podélné sklony Sklon vypočtený dělením rozdílu mezi největší a nejmenší výškou osy RWY nad mořem délkou RWY nesmí, pokud ÚCL nestanoví jinak, přesáhnout: - 1 procento, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a - 2 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo Podélný sklon v kterékoliv části RWY nesmí, pokud ÚCL nestanoví jinak, přesáhnout: - 1,25 procenta, kde kódové číslo je 4 s výjimkou, že v první a poslední čtvrtině délky RWY nesmí podélný sklon přesáhnout 0,8 procenta; - 1,5 procenta, kde kódové číslo je 3 s výjimkou, že v první a poslední čtvrtině délky RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie nesmí podélný sklon přesáhnout 0,8 procenta; a - 2 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo 2. Změna č. 11-A 3-2

31 HLAVA 3 PŘEDPIS L Změny podélného sklonu Kde nelze vyloučit změny podélného sklonu, změna mezi dvěma následujícími sklony nesmí, pokud ÚCL nestanoví jinak, přesáhnout: - 1,5 procenta, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a - 2 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo 2. Poznámka: Instrukce týkající se změn sklonu před RWY jsou uvedeny v Dodatku A, bod Přechod jednoho sklonu do druhého musí být proveden zakružovacím obloukem, u něhož stupeň změny, pokud ÚCL nestanoví jinak, nepřesáhne: - 0,1 procenta na 30 m (minimální poloměr oblouku m), kde kódové číslo je 4; - 0,2 procenta na 30 m (minimální poloměr oblouku m), kde kódové číslo je 3; a - 0,4 procenta na 30 m (minimální poloměr oblouku m), kde kódové číslo je 1 nebo Viditelnost Jestliže nemohou být změny sklonů vyloučeny, musí být takové, aby byla nepřerušená viditelnost: - z kteréhokoliv bodu 3 m nad RWY na všechny jiné body 3 m nad RWY do vzdálenosti rovnající se nejméně polovině délky RWY, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G; - z kteréhokoliv bodu 2 m nad RWY na všechny jiné body 2 m nad RWY do vzdálenosti rovnající se nejméně polovině délky RWY, kde kódové písmeno je B; a - z kteréhokoliv bodu 1,5 m nad RWY na všechny jiné body 1,5 m nad RWY do vzdálenosti rovnající se nejméně polovině délky RWY, kde kódové písmeno je A. Poznámka: V případě, že jde o letiště s jedinou RWY, kde není zřízena paralelní pojezdová dráha v celé délce RWY, musí být zvážena možnost zabezpečit nepřerušenou viditelnost po celé délce RWY. U letišť s křižujícími se RWY je třeba z důvodu zajištění provozní bezpečnosti přijmout dodatečná kritéria viditelnosti v místě křižovatky RWY. Viz dokument ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Vzdálenost mezi změnami sklonů Zvlnění nebo změny podélných sklonů blízko sebe musí být vyloučeny. Vzdálenost mezi vrcholy tečen dvou následujících zakružovacích oblouků nesmí být, pokud ÚCL nestanoví jinak, menší než: a) součet absolutních hodnot rozdílů příslušných změn sklonů násobený následující hodnotou: m, kde kódové číslo je 4; m, kde kódové číslo je 3; a m, kde kódové číslo je 1 nebo 2; nebo b) 45 m; podle toho, co je větší. Poznámka: Instrukce týkající se použití tohoto ustanovení jsou uvedeny v Dodatku A, bod Příčné sklony Pro zajištění rychlého odtoku vody musí být povrch RWY pokud možno střechovitý s výjimkou, kdy rychlý odtok vody zajistí jednotný příčný spád ve směru větru nejčastěji spojeného s deštěm. Příčný sklon musí být nejlépe: - 1,5 procenta, kde kódové písmeno je C, D, E F nebo G; a - 2 procenta, kde kódové písmeno je A nebo B; ale v žádném případě nesmí přesáhnout 1,5 procenta respektive 2 procenta, a nesmí být menší než 1 procento s výjimkou křižovatky s RWY nebo pojezdovou dráhou, kde může být zmenšení sklonu nezbytné, pokud ÚCL nestanoví jinak. U střechovitého sklonu musí být příčné sklony po obou stranách osy RWY symetrické. Poznámka: Na mokré RWY za podmínek bočního větru je třeba klást důraz na problém aquaplaningu z důvodu nedostatečného odtoku vody. Informace týkající se tohoto problému a dalších souvisejících činitelů jsou uvedeny v Dodatku A, bod Příčný sklon musí být jednotný v celé délce RWY kromě křižovatky s jinou RWY nebo pojezdovou dráhou, kde musí být proveden plynulý přechod s přihlédnutím k potřebě přiměřeného odtoku vody. Poznámka: Poradenský materiál týkající se příčného sklonu je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 3. Únosnost RWY Únosnost RWY musí odpovídat provozu letounů, kterým je určena. Povrch RWY Povrch RWY musí být vybudován bez nerovností, které by mohly narušit tření nebo jinak nepříznivě ovlivnit vzlet nebo přistání letounu. Poznámka 1: Nerovnosti povrchu mohou nepříznivě ovlivnit vzlet nebo přistání letounu vyvoláním nadměrného nadskakování, kymácení, vibrací nebo jiných obtíží při ovládání letounu. Poznámka 2: Návod na stanovení návrhových odchylek je uveden v Dodatku A, bod 5. Další informace jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Vybudování zpevněné RWY nebo opatření zpevněné RWY novým povrchem musí být provedeno tak, aby byly zajištěny povrchové charakteristiky tření odpovídající minimální úrovni tření určené MD nebo lepší A Po vybudování zpevněné RWY nebo po opatření zpevněné RWY novým povrchem musí být vyhodnoceno, zda charakteristiky tření povrchu odpovídají stanoveným cílům návrhu. Poznámka: Poradenský materiál pro charakteristiky tření nových RWY nebo RWY opatřených novým povrchem je uveden v Dodatku A, bodu 7. Dodatečný poradenský materiál je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part Změna č. 11-A

32 PŘEDPIS L14 HLAVA Měření charakteristik tření povrchu na nových a obnovených površích zpevněných RWY musí být provedeno zařízením pro kontinuální měření tření se samoskrápěním. Poznámka: Poradenský materiál pro stanovení charakteristik tření povrchu nových RWY je uveden v Dodatku A, bod 7. Dodatečný poradenský materiál je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part Průměrná hloubka textury nového povrchu nesmí být menší než 1,0 mm. Poznámka 1: Za účelem získání požadovaných charakteristik tření je vzata v potaz makrotextura i mikrotextura. Poradenský materiál k návrhu povrchu je uveden v Dodatku A, bod 8. Poznámka 2: Poradenský materiál k metodám měření textury povrchu je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part 2. Poznámka 3: Poradenský materiál k návrhu a metodám pro zlepšení textury povrchu je uveden v dokumentu ICAO Airport Design Manual (Doc 9157), Part Jestliže je povrch drážkovaný nebo rýhovaný, musí být drážky nebo rýhy buď kolmé na osu RWY nebo rovnoběžné s nekolmými příčnými spárami. Poznámka: Instrukce týkající se metod zlepšování textury povrchu RWY jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Design Manual (Doc 9157), Part Maximální povolená provozní výška travního porostu u nezpevněných RWY je 35 cm. 3.2 Postranní pásy RWY Všeobecně Poznámka: Instrukce o charakteristikách a úpravě postranních pásů RWY jsou uvedeny v Dodatku A, bod 8 a v dokumentu ICAO Airport Design Manual (Doc 9157), Part Postranní pásy RWY musí být zřízeny pro RWY, kde kódové písmeno je D nebo E a šířka RWY je menší než 60 m Postranní pásy RWY musí být zřízeny pro RWY, kde kódové písmeno je F nebo G. Šířka postranních pásů RWY Postranní pásy RWY musí přesahovat symetricky na každou stranu RWY tak, aby celková šířka RWY spolu s postranními pásy nebyla menší než: - 60 m u RWY kódového písmene D nebo E; a - 75 m u RWY kódového písmene F nebo G. Sklony postranních pásů RWY Povrch postranních pásů dotýkající se RWY musí výškově navazovat na povrch RWY a jeho příčný sklon nesmí přesáhnout 2,5 procenta, pokud ÚCL nestanoví jinak. Únosnost postranních pásů RWY Postranní pás RWY musí být upraven nebo vybudován tak, aby byl schopný přenést zatížení letounu bez vzniku poškození konstrukce letounu v případě jeho vyjetí z RWY a přenést zatížení pozemními mobilními prostředky, které mohou postranní pás používat. Poznámka: Instrukce týkající se únosnosti postranních pásů RWY jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Design Manual (Doc 9157), Part Obratiště Všeobecně Tam, kde není na konci RWY pojezdová dráha nebo plocha na otáčení na pojezdové dráze (taxiway turnaround) a tam, kde jsou kódová písmena D, E, F nebo G, musí být letounům pro usnadnění otáčky o 180 stupňů poskytnuto obratiště. (Viz obr. 3-1) Tam, kde není na konci RWY pojezdová dráha nebo plocha na otáčení na pojezdové dráze a u RWY s kódovými písmeny A, B nebo C, musí být zřízeno obratiště, díky němuž letouny snadněji provedou otáčku o 180 stupňů. Poznámka 1: Může být užitečné umístit obratiště také podél RWY. Snižuje se tím doba pojíždění a vzdálenost v případě letounů, která nepotřebují plnou délku RWY. Poznámka 2: Poradenský materiál pro návrh obratišť je uveden v dokumentu ICAO Airport Design Manual (Doc 9157), Part 1. Poradenský materiál pro návrh ploch na otáčení na pojezdové dráze je uveden v dokumentu ICAO Airport Design Manual (Doc 9157), Part Obratiště může být umístěno buď na levé nebo pravé straně RWY a přiléhat k vozovce RWY na obou koncích RWY a dle potřeby mezi nimi. Poznámka: Otáčení bude snadnější, pokud bude obratiště na levé straně RWY, protože velitel letadla obvykle sedí na sedadle vlevo Úhel křižovatky RWY a okraje obratiště by neměl překročit 30 stupňů. Viz obr Úhel natočení příďového kola použitý při návrhu obratiště by neměl překročit 45 stupňů. Změna č. 11-A 3-4

33 HLAVA 3 PŘEDPIS L14 30 Obr. 3-1 Typická dispozice obratiště Provedení obratiště musí být takové, aby když je pilotní prostor letounu, pro který je obratiště určeno, nad značením obratiště, nebyla vzdálenost mezi jakýmkoliv kolem podvozku letounu a okrajem obratiště menší než je uvedeno v následující tabulce: Kódové písmeno A B C D E F G Vzdálenost 1,5 m 2,25 m 3 m, jestliže je obratiště určeno k používání letouny s rozvorem menším než 18 m. 4,5 m, jestliže je obratiště určeno k používání letouny s rozvorem rovným nebo větším než 18 m. 4,5 m 4,5 m 4,5 m 4,5 m Poznámka: Rozvorem se rozumí vzdálenost od příďového podvozku ke geometrickému středu hlavního podvozku V místech, kde převažují nepříznivé klimatické podmínky, jejichž následkem se snižuje povrchové tření, musí být v případech kódových písmen E, F nebo G vzdálenost mezi kolem a okrajem obratiště větší než 6 m. Sklony na obratištích Podélné a příčné sklony obratišť musí být dostatečné k tomu, aby zabraňovaly nahromadění vody na povrchu a usnadňovaly rychlý odvod povrchové vody. Sklony obratišť musí být shodné se sklony na přilehlých RWY, pokud ÚCL nestanoví jinak. Únosnost obratišť Únosnost obratiště musí být minimálně shodná s únosností přilehlé RWY s tím, že je třeba brát v úvahu fakt, že na obratišti se budou letouny pohybovat pomalu, intenzívně se otáčet na malé ploše a tím budou vozovku obratiště silně namáhat. Poznámka: Je-li vozovka obratiště z pružného materiálu, měl by být povrch schopný odolat horizontálním smykovým silám vyvíjeným pneumatikami hlavního podvozku během otáčení. Úprava povrchu obratišť Povrch obratiště nesmí mít žádné povrchové nerovnosti, které by mohly letoun otáčející se na obratišti jakkoliv poškodit Povrch obratiště musí být vybudován nebo obnoven tak, aby charakteristiky tření povrchu byly alespoň takové, jaké jsou na navazující RWY. Postranní pásy obratišť Obratiště musí být opatřena postranními pásy takové šířky, aby zabránily erozi povrchu vlivem proudu výfukových plynů nejsilnějšího letounu, pro který je plocha zamýšlena a poškození motorů letounu vinou případných cizích předmětů. Poznámka: Šířka pásu by měla minimálně dosahovat k vnějšímu motoru nejsilnějšího letounu, může být proto širší než přilehlé pásy RWY Postranní pásy obratiště musí být upraveny nebo vybudovány tak, aby byly schopny přenést zatížení letounu bez vzniku poškození letounu v případě jeho vyjetí z obratiště a přenést zatížení pozemními mobilními prostředky, které mohou postranní pásy používat. 3-5 Změna č. 11-A

34 PŘEDPIS L14 HLAVA Pásy RWY Všeobecně RWY a s ní spojené dojezdové dráhy musí být zahrnuty v pásu RWY. Délka pásu RWY Pás RWY musí přesahovat před práh RWY a za konec RWY nebo dojezdové dráhy na vzdálenost nejméně: - 60 m, kde kódové číslo je 2, 3 nebo 4; - 60 m, kde kódové číslo je 1 a RWY je přístrojová; a - 30 m, kde kódové číslo je 1 a RWY je nepřístrojová. Šířka pásu RWY Pás zahrnující RWY pro přesné přiblížení musí příčně sahat pokud možno do vzdálenosti nejméně: m, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a - 75 m, kde kódové číslo je 1 nebo 2; na každou stranu od osy nebo prodloužené osy RWY po celé délce pásu Pás zahrnující RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení musí příčně zasahovat do vzdálenosti nejméně: m, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a - 75 m, kde kódové číslo je 1 nebo 2; na každou stranu od osy nebo prodloužené osy RWY po celé délce pásu Pás zahrnující nepřístrojovou RWY musí zasahovat na každou stranu od osy nebo prodloužené osy RWY po celé délce pásu do vzdálenosti nejméně: - 75 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4; - 40 m, kde kódové číslo je 2; a - 30 m, kde kódové číslo je 1. Pás zahrnující nepřístrojovou RWY s šířkou větší než je příslušný rozměr uvedený v ust musí sahat do vzdálenosti nejméně 20 m na každou stranu od podélného okraje RWY po celé délce pásu. Objekty na pásech RWY Poznámka: Informace týkající se umístění zařízení a instalací na pásech RWY jsou uvedeny v ust Každý objekt umístěný na pásu RWY, který může ohrozit letouny, s výjimkou radionavigačních zařízení, zařízení pro meteorologické účely a zařízení určených pro navijákový provoz kluzáků, které na pásu RWY musí z povahy své funkce být umístěny, musí být považován za překážku a musí být odstraněn Na pásu RWY nesmí být povolen žádný pevný objekt kromě vizuálních zařízení požadovaných pro leteckou navigaci nebo účely bezpečnosti letadel, které musejí být nezbytně na pásu RWY umístěny, a splňujících příslušné požadavky křehkosti v Hlavě 5. a) do vzdálenosti 77,5 m od osy RWY pro přesné přiblížení I., II. nebo III. kategorie, kde kódové číslo je 4 a kódové písmeno F nebo G; nebo b) do vzdálenosti 60 m od osy RWY pro přesné přiblížení I., II. nebo III. kategorie, kde kódové číslo je 3 nebo 4; nebo c) do vzdálenosti 45 m od osy RWY pro přesné přiblížení I. kategorie, kde kódové číslo je 1 nebo 2. Na této části pásu RWY se nesmí vyskytovat během používání RWY pro přistání nebo vzlety žádný mobilní objekt. Úprava povrchu pásů RWY Část pásu přístrojové RWY do vzdálenosti nejméně: - 75 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a - 40 m, kde kódové číslo je 1 nebo 2; od osy nebo prodloužené osy RWY musí být upravena pro letouny, pro které je RWY určena, pro případ jejich vyjetí z RWY. Poznámka: Návrh na úpravu větší plochy pásu zahrnujícího RWY pro přesné přiblížení, kde kódové číslo je 3 nebo 4 je uveden v Dodatku A, bod Část pásu nepřístrojové RWY do vzdálenosti nejméně: - 75 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4; - 40 m, kde kódové číslo je 2; a - 30 m, kde kódové číslo je 1; od osy nebo prodloužené osy RWY musí být upravena pro letouny, pro které je RWY určena, pro případ jejich vyjetí z RWY. Část pásu nepřístrojové RWY, kde šířka nepřístrojové RWY je větší než příslušný rozměr uvedený v ust , musí být upravena pro letouny (pro které je RWY určena) pro případ jejich vyjetí z RWY a to do vzdálenosti nejméně 20 m na každou stranu od podélného okraje RWY po celé délce pásu Povrch té části pásu, která se dotýká RWY, postranního pásu nebo dojezdové dráhy, musí výškově navazovat na povrch RWY, postranního pásu nebo dojezdové dráhy Tato část pásu do vzdálenosti nejméně 30 m před prahem dráhy musí být upravena proti erozi vlivem proudu výfukových plynů za účelem ochrany přistávajícího letounu před nebezpečím vystupujícího okraje RWY Pokud je plocha dle ust zpevněná, musí být schopna přenést občasné zatížení letounu kritického typu z návrhu zpevněné RWY. Poznámka: Plocha navazující na konec RWY může být označována jako plocha upravená proti erozi vlivem proudu výfukových plynů (blast pad) A Maximální povolená provozní výška travního porostu pásu RWY je 35 cm. Změna č. 11-A 3-6

35 HLAVA 3 PŘEDPIS L14 Sklony na pásech RWY Podélné sklony Podélný sklon podél té části pásu, která má být upravena, nesmí, pokud ÚCL nestanoví jinak, přesáhnout: - 1,5 procenta, kde kódové číslo je 4; - 1,75 procenta, kde kódové číslo je 3; a - 2 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo Změny podélných sklonů Změny sklonů na té části pásu, kde je požadována úprava, musí být pozvolné a prudké změny a protisklony musí být vyloučeny, pokud ÚCL nestanoví jinak Příčné sklony Příčné sklony na té části pásu, kde je požadována úprava, musí být dostatečné k zabránění shromažďování vody na povrchu, ale nesmí, pokud ÚCL nestanoví jinak, přesáhnout: - 2,5 procenta, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a - 3 procenta, kde kódové číslo je 1 nebo 2; s výjimkou prvních 3 m od okraje RWY, postranního pásu nebo dojezdové dráhy, kde má být pro usnadnění odtoku vody sklon měřený ve směru od RWY negativní a může být až 5 procent Příčné sklony žádné části pásu vně té části, kde je požadována úprava, nesmí přesáhnout stoupání 5 procent, měřeno ve směru od RWY, pokud ÚCL nestanoví jinak. Únosnost pásů RWY Část pásu přístrojové RWY do vzdálenosti nejméně: - 75 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a - 40 m, kde kódové číslo je 1 nebo 2; od osy a prodloužené osy RWY musí být upravena nebo vybudována tak, aby minimalizovala nebezpečí v důsledku rozdílů v únosnosti pro letouny, kterým je RWY určena, v případě jejich vyjetí z RWY. Poznámka: Poradenský materiál týkající se požadavků na úpravu pásů RWY je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Část pásu nepřístrojové RWY do vzdálenosti nejméně: - 75 m, kde kódové číslo je 3 nebo 4; - 40 m, kde kódové číslo je 2; a - 30 m, kde kódové číslo je 1; od osy a prodloužené osy RWY musí být upravena nebo vybudována tak, aby minimalizovala nebezpečí v důsledku rozdílů v únosnosti pro letouny, kterým je RWY určena, v případě jejich vyjetí z RWY. Část pásu nepřístrojové RWY, kde šířka nepřístrojové RWY je větší než příslušný rozměr uvedený v ust , musí být upravena a vybudována tak, aby minimalizovala nebezpečí v důsledku rozdílů v únosnosti pro letouny (pro které je RWY určena) v případě jejich vyjetí z RWY a to do vzdálenosti nejméně 20 m na každou stranu od podélného okraje RWY po celé délce pásu. 3.5 Koncové bezpečnostní plochy Všeobecně Koncová bezpečnostní plocha musí být zřízena na každém konci pásu RWY, kde: - kódové číslo je 3 nebo 4; a - kódové číslo je 1 nebo 2 a RWY je přístrojová. Poznámka: Poradenský materiál týkající se koncových bezpečnostních ploch je uveden v Dodatku A, bod Koncová bezpečnostní plocha by měla z důvodu zvýšení bezpečnosti být zřízena na každém konci pásu RWY, kde kódové číslo je 1 nebo 2 a RWY je nepřístrojová. Rozměry koncových bezpečnostních ploch Koncová bezpečnostní plocha musí přesahovat za konec pásu RWY minimálně do vzdálenosti: a) 240 m tam, kde kódové číslo je 3 nebo 4; b) 120 m tam, kde kódové číslo je 1 nebo 2 a RWY je přístrojová; V případě, že koncová bezpečnostní plocha nemůže dosahovat výše uvedených vzdáleností a vzdálenost tak musí být zkrácená, musí provozovatel letiště provést letecko-provozní studii k identifikaci nebezpečí a po jejím odsouhlasení ÚCL zavést přiměřená opatření ke snížení souvisejících rizik. Minimální délka uvedená v tomto ustanovení může být dále zkrácena, pokud je zastavěn zádržný systém, v návaznosti na specifikaci návrhu systému a odsouhlasení ÚCL. Poznámka: Poradenský materiál k zádržným systémům je uveden v Dodatku A, bod Bez ohledu na možnosti zkrácení délky koncové bezpečnostní plochy uvedené v ust musí koncová bezpečnostní plocha sahat od konce pásu RWY minimálně do vzdálenosti 90 m bez výjimky tam, kde je RWY přístrojová Šířka koncové bezpečnostní plochy musí být nejméně dvakrát větší než šířka příslušné RWY Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby šířka koncové bezpečnostní plochy byla stejně široká jako upravená část příslušného pásu RWY. Objekty na koncových bezpečnostních plochách Poznámka: Informace týkající se umístění zařízení a instalací na koncových bezpečnostních plochách jsou uvedeny v ust Každý objekt umístěný na koncové bezpečnostní ploše, který může ohrozit letouny, musí být považován za překážku a musí být, pokud možno, odstraněn. 3-7 Změna č. 11-A

36 PŘEDPIS L14 HLAVA 3 Odstranění překážek a úprava koncových bezpečnostních ploch Koncová bezpečnostní plocha musí být prosta překážek a upravena pro letouny, kterým je RWY určena pro případ předčasného dosednutí nebo vyjetí letounu za konec RWY. Poznámka: Povrch terénu koncové bezpečnostní plochy nemusí být upraven stejně kvalitně jako pás RWY, viz ust Sklony koncových bezpečnostních ploch Všeobecně Sklony koncové bezpečnostní plochy musí být takové, aby žádná část koncové bezpečnostní plochy nezasahovala do přibližovací plochy a vzletové plochy Podélné sklony Podélné sklony koncové bezpečnostní plochy nesmí přesáhnout v klesání 5 procent, pokud ÚCL nestanoví jinak. Změny podélných sklonů musí být pozvolné a prudké změny a náhlé protisklony musí být vyloučeny Příčné sklony Příčné sklony koncové bezpečnostní plochy nesmí přesáhnout 5 procent, pokud ÚCL nestanoví jinak. Přechody mezi různými sklony musí být pozvolné. Únosnost koncových bezpečnostních ploch Koncová bezpečnostní plocha musí být upravena nebo vybudována tak, aby snížila nebezpečí poškození letounu v případě předčasného dosednutí nebo vyjetí letounu za konec RWY. Zároveň musí způsobit zbrždění letounu a umožnit pohyb záchranných a požárních vozidel ve smyslu odstavců až Poznámka: Poradenský materiál týkající se únosnosti koncových bezpečnostních ploch je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Předpolí Poznámka: Informace o použití předpolí jsou uvedeny v Dodatku A, bod 2. Předpolí musí být zřízeno na přístrojových RWY kódového čísla 3 nebo 4. Umístění předpolí Začátek předpolí musí být na konci použitelné délky rozjezdu. Délka předpolí Délka předpolí nesmí být větší než polovina použitelné délky rozjezdu. Poznámka: Pro potřeby publikace vyhlášených délek se přesah pásu dráhy u nepřístrojových RWY kódového čísla 1 a 2 započítává jako předpolí. Šířka předpolí Předpolí musí sahat příčně do vzdálenosti nejméně 75 m na každou stranu od prodloužené osy přístrojové RWY kódového čísla 3 nebo U ostatních RWY musí předpolí sahat příčně do vzdálenosti odpovídající polovně šířky pásu dráhy na každou stranu od prodloužené osy RWY. Sklony předpolí Terén v předpolí nesmí přesahovat rovinu stoupající ve sklonu 1,25 procent, pokud ÚCL nestanoví jinak, přičemž její nižší okraj je vodorovný a: a) kolmý ke svislé rovině procházející osou RWY; a b) prochází bodem umístěným na ose RWY na konci použitelné délky rozjezdu. Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných sklonů RWY, postranního pásu nebo pásu RWY může být v určitých případech nižší okraj výše stanovené roviny předpolí pod odpovídající výškou RWY nad mořem, postranního pásu nebo pásu RWY. Není však nutné, aby tyto plochy byly upraveny do souladu s nižším okrajem roviny předpolí, ani aby terén nebo objekty nad touto rovinou předpolí za koncem pásu RWY, ale pod jeho úrovní, byly odstraněny, pokud není zjištěno, že mohou ohrozit letouny Jestliže sklon terénu předpolí je poměrně malý nebo jeho průměrný sklon je stoupající, musí být vyloučeny prudké změny ve stoupání. V těchto případech v části předpolí do vzdálenosti 22,5 m nebo v poloviční šířce RWY (podle toho, která šířka je větší) na každou stranu od prodloužené osy RWY musí sklony, změny sklonů a přechod z RWY na předpolí všeobecně odpovídat sklonům a změnám sklonů RWY, na kterou předpolí navazuje. Objekty na předpolí Poznámka: Informace týkající se umístění zařízení a instalací na předpolí jsou uvedeny v ust Každý objekt umístěný na předpolí, který může ohrozit letouny ve vzduchu, musí být považován za překážku a musí být odstraněn, s výjimkou uvedenou v ustanovení Dojezdové dráhy Poznámka: Dále uvedená podrobná ustanovení o dojezdových dráhách neznamenají, že dojezdové dráhy musí být zřízeny. Poradenský materiál k použití dojezdových drah je uveden v Dodatku A, bod 2. Šířka dojezdových drah Dojezdová dráha musí mít stejnou šířku jako RWY, na níž navazuje. Sklony dojezdových drah Sklony a změny sklonu dojezdové dráhy a přechod z RWY na dojezdovou dráhu musí odpovídat ustanovením až pro RWY, na níž dojezdová dráha navazuje, s výjimkou, že: Změna č. 11-A 3-8

37 HLAVA 3 PŘEDPIS L14 a) omezení podle ust , týkající se sklonu 0,8 procenta v první a poslední čtvrtině délky RWY, nemusí být u dojezdové dráhy uplatněno; a b) v napojení dojezdové dráhy na RWY a podél dojezdové dráhy maximální stupeň změny sklonu může být 0,3 procenta na 30 m (minimální poloměr oblouku m), kde kódové číslo je 3 nebo 4. Únosnost dojezdových drah Dojezdová dráha musí být upravena nebo vybudována tak, aby byla schopná v případě přerušeného vzletu přenést zatížení letounem, kterému je dojezdová dráha určena, aniž by došlo k poškození konstrukce letounu. Poznámka: Poradenský materiál týkající se únosnosti dojezdových drah je uveden v Dodatku A, bod 2. Povrch dojezdových drah Povrch zpevněné dojezdové dráhy musí být vybudován nebo obnoven tak, aby zajišťoval charakteristiky tření povrchu alespoň na úrovni navazující RWY. 3.8 Pracovní plocha radiovýškoměru Všeobecně Pracovní plocha radiovýškoměru musí být zřízena před prahem dráhy pro přesné přiblížení. Délka plochy Pracovní plocha radiovýškoměru musí sahat do vzdálenosti nejméně 300 m před práh dráhy. Šířka plochy Pracovní plocha radiovýškoměru musí zasahovat příčně na každou stranu od prodloužené osy RWY do vzdálenosti 60 m kromě případu, kdy zvláštní podmínky opravňují zmenšit vzdálenost až na 30 m a pokud letecko-provozní studie ukazuje, že by takové zmenšení nepříznivě neovlivnilo provoz letadel. Změny podélných sklonů Změny sklonů pracovní plochy radiovýškoměru musí být vyloučeny nebo udržovány minimální. Jestliže změny sklonů nelze vyloučit, musí být pozvolné a musí být vyloučeny náhlé změny sklonů a protisklony. Stupeň změn mezi dvěma následujícími sklony nesmí přesáhnout 2 procenta na 30 m. Poznámka: Poradenský materiál týkající se pracovní plochy radiovýškoměru je uveden v Dodatku A, bod 4.3 a v dokumentu ICAO Manual of All- Weather Operations (Doc 9365), Section 5.2. Poradenský materiál týkající se používání radiovýškoměru je uvedeny v PANS-OPS (Doc 8168), Volume II, Part III, Chapter Pojezdové dráhy Poznámka: Požadavky této části jsou použitelné pro všechny druhy pojezdových drah, pokud není stanoveno jinak. Všeobecně Pojezdové dráhy musí být provedeny tak, aby zajistily bezpečné a plynulé pojíždění letadel. Poznámka: Poradenský materiál k navrhování pojezdových drah je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Pro každou RWY musí být zřízen dostatek vjezdových a výjezdových pojezdových drah k urychlení pohybu letounů na a z RWY a jestliže je hustota provozu vysoká, musí být uváženo zřízení pojezdových drah pro rychlé odbočení Provedení pojezdové dráhy musí být takové, aby když je pilotní prostor letounu, pro který je pojezdová dráha určena, nad osovým značením pojezdové dráhy, nebyla vzdálenost mezi vnějším kolem hlavního podvozku letounu a okrajem pojezdové dráhy menší než je uvedeno v následující tabulce: Kódové písmeno A B C D E F G Vzdálenost 1,5 m 2,25 m 3 m, jestliže je pojezdová dráha určena k používání letouny s rozvorem menším než 18 m a 4,5 m, jestliže je pojezdová dráha určena k používání letouny s rozvorem rovným nebo větším než 18 m. 4,5 m 4,5 m 4,5 m 4,5 m Poznámka 1: Rozvorem se rozumí vzdálenost od příďového podvozku ke geometrickému středu hlavního podvozku. Poznámka 2: U pojezdové dráhy kódového písmene F a G a při vysoké hustotě provozu, může být vzdálenost mezi vnějším kolem hlavního podvozku letounu a okrajem pojezdové dráhy větší než 4,5 m, aby bylo možné pojíždět vyšší rychlostí Záměrně nepoužito. Šířka pojezdových drah Přímá část pojezdové dráhy nesmí mít šířku menší, než je uvedeno v následující tabulce: Kódové písmeno A B Šířka pojezdové dráhy 7,5 m 10,5 m 3-9 Změna č. 11-A

38 PŘEDPIS L14 HLAVA 3 Kódové písmeno C D E F G Šířka pojezdové dráhy 15 m, jestliže je pojezdová dráha určena k používání letouny s rozvorem menším než 18 m a 18 m, jestliže je pojezdová dráha určena k používání letouny s rozvorem rovným nebo větším než 18 m. 18 m, jestliže je pojezdová dráha určena k používání letouny s vnějším rozchodem kol hlavního podvozku menším než 9 m a 23 m, jestliže je pojezdová dráha určena k používání letouny s vnějším rozchodem kol hlavního podvozku rovným nebo větším než 9 m 23 m 25 m 25 m, jestliže je pojezdová dráha určena k používání letouny s vnějším rozchodem kol hlavního podvozku menším než 16 m a jestliže je pojezdová dráha určena k používání letouny s vnějším rozchodem kol hlavního podvozku rovným nebo větším než 16 m, nesmí být šířka pojezdové dráhy menší než součet rozměru vnějšího rozchodu kol hlavního podvozku a 9 m. Poznámka: Poradenský materiál týkající se šířky pojezdových drah je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Oblouky pojezdových drah Množství a velikost změn směru pojezdových drah musí být co nejmenší. Poloměry oblouků musí odpovídat manévrovacím schopnostem a pojezdovým rychlostem letounů, pro které je pojezdová dráha určena. Provedení oblouků musí být takové, aby když je pilotní prostor letounu nad osovým značením pojezdové dráhy, nebyla vzdálenost mezi vnějšími koly hlavního podvozku letounu a okrajem pojezdové dráhy menší než je uvedeno v ust Poznámka1: Příklad rozšíření pojezdové dráhy k dosažení stanovené vzdálenosti kola je ilustrován na obr Poradenský materiál týkající se použitelných rozměrů je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Poznámka 2: Umístění osového značení a návěstidel pojezdových drah je stanoveno v ust a Poznámka 3: Složené oblouky mohou omezit nebo vyloučit potřebu rozšíření pojezdové dráhy. Napojení a křižovatky Pro usnadnění pohybu letounů musí být provedeny v napojení a v křížení pojezdových drah s RWY, odbavovacími plochami a jinými pojezdovými dráhami napojovací oblouky. Řešení napojovacích oblouků musí zajistit, aby při pohybu letounů na křížení nebo křižovatkách byla dodržena minimální vzdálenost uvedená v ust Poznámka: Při návrhu řešení napojovacích oblouků by měly být zohledněny rozměry letounu. Poradenský materiál týkající se navrhování napojovacích oblouků a definice termínu vztažná délka letounu je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Minimální vzdálenosti pojezdových drah Vzdálenost mezi osou pojezdové dráhy a osou RWY, paralelní pojezdové dráhy nebo jakýmkoliv objektem nesmí být menší než příslušný rozměr uvedený v Tab. 3-1 s výjimkou, že na stávajících letištích může být povolen provoz s menšími vzdálenostmi, jestliže letecko-provozní studie ukazuje, že by taková menší vzdálenost nepříznivě neovlivnila bezpečnost nebo význačně neovlivnila pravidelnost provozu letounů. Poznámka 1: Poradenský materiál týkající se činitelů, které mají být zváženy v letecko-provozní studii, je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Poznámka 2: Instalace ILS a MLS mohou také ovlivnit umístění pojezdových drah z důvodu ovlivňování signálů ILS a MLS pojíždějícími nebo stojícími letadly. Informace o kritických a citlivých plochách obklopujících zařízení ILS a MLS jsou uvedeny v Předpisu L 10, Svazek I, Dodatek C a (respektive) G k Části I. Poznámka 3: Vzdálenosti podle Tab. 3-1, sloupec 10 nezajišťují nezbytně způsobilost pro normální zatáčku z jedné pojezdové dráhy na jinou rovnoběžnou pojezdovou dráhu. Poradenský materiál týkající se těchto podmínek je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Poznámka 4: Vzdálenost mezi osou pojezdového pruhu a jakýmkoliv objektem uvedenou v Tab. 3-1 sloupec 12, může být potřeba zvětšit, jestliže rychlost výfukových plynů proudových motorů může způsobit nebezpečné podmínky pro pozemní služby. Sklony pojezdových drah Podélné sklony Podélný sklon pojezdové dráhy nesmí, pokud ÚCL nestanoví jinak, přesáhnout: - 1,5 procenta tam, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G; a - 3 procenta tam, kde kódové písmeno je A nebo B Změny podélných sklonů Jestliže změny sklonů pojezdových drah nelze vyloučit, přechod z jednoho sklonu do druhého musí být proveden zakružovacím obloukem, u něhož stupeň změny nepřesáhne: - 1 procento na 30 m (minimální poloměr oblouku m) tam, kde kódové písmeno je C, D, E F nebo G; a - 1 procento na 25 m (minimální poloměr oblouku m) tam, kde kódové písmeno je A nebo B Viditelnost Jestliže nemohou být změny sklonů pojezdových drah vyloučeny, musí být takové, aby z jakéhokoliv bodu: - 3 m nad pojezdovou dráhou bylo možno vidět celý povrch pojezdové dráhy do vzdálenosti nejméně 300 m od tohoto bodu tam, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G; Změna č. 11-A 3-10

39 HLAVA 3 PŘEDPIS L14-2 m nad pojezdovou dráhou bylo možno vidět celý povrch pojezdové dráhy do vzdálenosti nejméně 200 m od tohoto bodu tam, kde kódové písmeno je B; a - 1,5 m nad pojezdovou dráhou bylo možno vidět celý povrch pojezdové dráhy do vzdálenosti nejméně 150 m od tohoto bodu tam, kde kódové písmeno je A. Umístění osového značení pojezdové dráhy (viz ) Umístění osových návěstidel pojezdové dráhy (viz ) Šířka pojezdové dráhy (viz ) X/2 Minimální vzdálenost mezi vnějším kolem hlavního podvozku letadla a okrajem pojezdové dráhy (viz ) Rozšíření pojezdové dráhy Obrázek ukazuje příklad rozšíření pojezdové dráhy pro dosažení stanovené vzdálenosti kola v oblouku pojezdové dráhy. Potřebné rozměry jsou uvedené v Aerodrome Design Manual, Part 2. POJEZDOVÁ DRÁHA Obr. 3-2 Oblouk pojezdové dráhy Příčné sklony Příčné sklony pojezdové dráhy musí být dostatečné k zabránění shromažďování vody na povrchu pojezdové dráhy, ale nesmí, pokud ÚCL nestanoví jinak, přesáhnout: - 1,5 procenta tam, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G; a - 2 procenta tam, kde kódové písmeno je A nebo B. Poznámka: Informace týkající se příčných sklonů na pojezdovém pruhu jsou uvedeny v ust Únosnost pojezdových drah Únosnost pojezdové dráhy musí být nejméně stejná jako únosnost RWY, jíž slouží, a to proto, že pojezdová dráha bude vystavena větší hustotě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících nebo stojících letounů většímu zatížení než RWY, jíž slouží. Poznámka: Poradenský materiál týkající se únosnosti pojezdových drah je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 3. Povrch pojezdových drah Povrch pojezdové dráhy nesmí mít nerovnosti, které by mohly způsobit poškození konstrukce letounu Povrch zpevněné pojezdové dráhy musí být vybudován nebo obnoven tak, aby zajistil vhodné charakteristiky tření povrchu. Poznámka: Vhodné charakteristiky tření povrchu jsou takové vlastnosti povrchu, které si žádá zajištění bezpečného provozu letounů A Maximální povolená provozní výška travního porostu u nezpevněných pojezdových drah je 35 cm. Pojezdové dráhy pro rychlé odbočení Poznámka: Následující ustanovení podrobně popisují zvláštní požadavky na pojezdové dráhy pro rychlé odbočení, viz obr Poradenský materiál pro zřízení, umístění a řešení pojezdových drah pro rychlé odbočení je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Pojezdová dráha pro rychlé odbočení musí být navržena s poloměrem odbočovacího oblouku nejméně: m tam, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a m tam, kde kódové číslo je 1 nebo 2; pro umožnění výjezdové rychlosti za podmínek mokrého povrchu: - 93 km/h tam, kde kódové číslo je 3 nebo 4; a - 65 km/h tam, kde kódové číslo je 1 nebo 2. Poznámka: Polohy pojezdových drah pro rychlé odbočení podél RWY jsou založeny na několika kritériích popsaných v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2 a různých rychlostních kritériích Změna č. 11-A

40 PŘEDPIS L14 HLAVA Poloměr napojovacího oblouku na vnitřní straně oblouku pojezdové dráhy pro rychlé odbočení musí být dostatečný k zajištění rozšíření pojezdové dráhy za účelem usnadnění včasného zjištění výjezdu a odbočení na pojezdovou dráhu Pojezdová dráha pro rychlé odbočení musí za odbočovacím obloukem obsahovat přímou část dostatečnou pro stávající letadla k úplnému zastavení před jakoukoliv křižující pojezdovou dráhou Úhel křižovatky pojezdové dráhy pro rychlé odbočení a RWY nesmí být větší než 45 stupňů a menší než 25 stupňů, nejlépe 30 stupňů. Pojezdové dráhy na mostech Šířka části mostu pojezdové dráhy způsobilé přenést zatížení letounů, měřené kolmo na osu pojezdové dráhy, nesmí být menší než šířka upravené části pásu této pojezdové dráhy, pokud není zajištěna osvědčeným způsobem postranní ochrana, která nebude nebezpečím pro letouny, pro které je pojezdová dráha určena. Obr. 3-3 Pojezdová dráha pro rychlé odbočení Tab Minimální vzdálenosti pojezdové dráhy Vzdálenost mezi osou pojezdové dráhy a osou RWY (metry) Přístrojová RWY Nepřístrojová RWY Osa pojezdové dráhy Kódové číslo Kódové číslo od osy pojezdové dráhy Osa pojezdové dráhy, jiné než je pojezdový pruh, od objektu Osa pojezdového pruhu od objektu Kódové (metry) (metry) (metry) písm. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) A 82,5 82, ,5 47, ,75 16,25 12 B ,5 21,5 16,5 C ,5 D ,5 40,5 36 E , , ,5 42,5 F ,5 57,5 50,5 G dle rozhodnutí dle rozhodnutí ÚCL ÚCL Poznámka 1: Vzdálenosti uvedené ve sloupcích (2) až (9) představují běžné kombinace RWY a pojezdových drah. Podklady pro odvození těchto vzdáleností jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Poznámka 2: Vzdálenosti uvedené ve sloupcích (2) až (9) nezaručují dostatečný odstup za letounem, který se nachází na vyčkávacím místě, aby byl možný průjezd dalšího letounu na paralelní pojezdové dráze. Viz dokument ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Změna č. 11-A 3-12

41 HLAVA 3 PŘEDPIS L Z obou stran mostu musí být pro záchranná a požární vozidla zajištěno dosažení zásahového času k největšímu letounu, pro který je most určený. Poznámka: Jestliže letecké motory přesahují konstrukci mostu, může být požadována ochrana přilehlých ploch pod mostem před výfukovými plyny Most musí být vybudován na přímé části pojezdové dráhy s přímou částí na obou koncích mostu k usnadnění nasměrování letounů přibližujících se k mostu Postranní pásy pojezdové dráhy Poznámka: Poradenský materiál týkající se vlastností postranních pásů pojezdové dráhy a jejich úpravě je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Přímé části pojezdové dráhy tam, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G, musí být opatřeny postranními pásy, zasahujícími symetricky na obě strany pojezdové dráhy tak, že celková šířka pojezdové dráhy spolu s postranními pásy není v přímých částech menší než: - 60 m tam, kde kódové písmeno je F nebo G; - 44 m tam, kde kódové písmeno je E; - 38 m tam, kde kódové písmeno je D a - 25 m tam, kde kódové písmeno je C. V obloucích pojezdových drah a na křížení nebo křižovatkách tam, kde je zřízena rozšířená vozovka, šířka postranních pásů nesmí být menší, než šířka na přilehlých přímých částech pojezdové dráhy Jestliže je pojezdová dráha určena k používání turbinovými letouny, povrch postranního pásu pojezdové dráhy musí být upraven tak, aby zabránil erozi a nasátí materiálu z povrchu motory letounů Pásy pojezdové dráhy Poznámka: Poradenský materiál týkající se charakteristik pásů pojezdových drah je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Všeobecně dráhy, aby bylo vyloučeno poškození letounu, který náhodně vybočí z pojezdové dráhy. Může být potřeba zakrýt odvodnění vhodnými překryty. Úprava spádu pásů pojezdové dráhy Nejdůležitější část pásu pojezdové dráhy musí mít stejný směr spádu jako pojezdová dráha do vzdálenosti od osy pojezdové dráhy nejméně: - 11 m tam, kde kódové písmeno je A; - 12,5 m tam, kde kódové písmeno je B nebo C; - 19 m tam, kde kódové písmeno je D; - 22 m tam, kde kódové písmeno je E; a - 30 m tam, kde kódové písmeno je F nebo G A Maximální povolená provozní výška travního porostu u pásů pojezdových drah je 35 cm. Sklony pásů pojezdových drah Povrch pásu musí výškově navazovat na okraj pojezdové dráhy nebo postranního pásu, pokud je zřízen, přičemž příčný sklon upravené části nesmí ve stoupání, pokud ÚCL nestanoví jinak, přesáhnout: - 2,5 procenta u pásů pojezdových drah tam, kde kódové písmeno je C, D, E, F nebo G; a - 3 procenta u pásů pojezdových drah tam, kde kódové písmeno je A nebo B; měřeno ve vztahu k příčnému sklonu povrchu přilehlé pojezdové dráhy a nikoliv k vodorovné rovině. Příčný sklon klesání nesmí přesáhnout 5 procent, měřeno ve vztahu k vodorovné rovině Příčné sklony žádné části pásu pojezdové dráhy vně té části, kde se vyžaduje úprava, nesmí ve stoupání nebo klesání přesáhnout 5 procent, měřeno ve směru od pojezdové dráhy Vyčkávací plochy, vyčkávací místa RWY, mezilehlá vyčkávací místa a vyčkávací místa na komunikacích Všeobecně Vyčkávací plochy musí být zřízeny, když hustota provozu je střední nebo vysoká Pojezdová dráha s výjimkou pojezdového pruhu musí být zahrnuta v pásu pojezdové dráhy. Šířka pásů pojezdové dráhy Pás pojezdové dráhy musí zasahovat symetricky na každou stranu osy v celé délce pojezdové dráhy nejméně do vzdálenosti od této osy uvedené v Tab. 3-1, sloupec 11. Objekty na pásech pojezdové dráhy Poznámka: Informace týkající se umístění zařízení a instalací na pásech pojezdové dráhy jsou uvedeny v ust Pás pojezdové dráhy musí být proveden jako plocha prostá objektů, které mohou ohrozit pojíždějící letouny. Poznámka: Mělo by být posouzeno umístění a návrh odvodňovacích příkopů v pásech pojezdové Vyčkávací místo nebo místa RWY musí být zřízena: a) na křižovatce pojezdové dráhy s RWY; a b) na křižovatce RWY s jinou RWY, jestliže první RWY je součástí standardní pojezdové trasy Vyčkávací místo RWY musí být zřízeno na pojezdové dráze, jestliže poloha nebo směrování pojezdové dráhy jsou takové, že pojíždějící letadlo nebo mobilní prostředek mohou narušit překážkovou plochu nebo rušit provoz radionavigačních prostředků Mezilehlá vyčkávací místa musí být zřízena na pojezdových drahách, avšak v jiných bodech než vyčkávací místa RWY tam, kde je vhodné vymezit zvláštní vyčkávací hranici Vyčkávací místo na komunikaci musí být zřízeno před křižovatkou komunikace s RWY Změna č. 11-A

42 PŘEDPIS L14 HLAVA 3 Umístění Vzdálenost mezi vyčkávací plochou, vyčkávacím místem RWY zřízeným před křižovatkou pojezdové dráhy s RWY nebo vyčkávacím místem na komunikaci a osou RWY musí být v souladu s Tab. 3-2 a v případě RWY pro přesné přiblížení taková, že stojící letadlo nebo mobilní prostředek nebude rušit činnost radionavigačních prostředků Ve výškách nad mořem větších než 700 m (2300 ft) vzdálenost 90 m uvedená v Tab. 3-2 pro RWY pro přesné přiblížení kódového čísla 4 musí být zvětšena následovně: a) ve výšce nad mořem do 2000 m (6600 ft), 1 m na každých 100 m (330 ft) převyšujících 700 m (2300 ft); b) ve výšce nad mořem větší než m (6 600 ft) a do 4000 m ( ft), 13 m plus 1,5 m na každých 100 m (330 ft) převyšujících 2000 m (6 600 ft); a c) ve výšce nad mořem větší než 4000 m ( ft) a do 5000 m ( ft), 43 m plus 2 m na každých 100 m (330 ft) převyšujících 4000 m ( ft) Jestliže vyčkávací plocha, vyčkávací místo RWY nebo vyčkávací místo na komunikaci pro RWY pro přesné přiblížení kódového čísla 4 je výše než práh dráhy, vzdálenost 90 m nebo 107,5 m uvedená v Tab. 3-2 musí být dále zvětšena o 5 m na každý metr, o který je tato plocha nebo místo výše než práh dráhy Poloha vyčkávacího místa RWY zřízeného v souladu s ust musí být taková, že stojící letadlo nebo mobilní prostředek nebude narušovat bezpřekážkový prostor, přibližovací plochu, vzletovou plochu nebo kritické a citlivé plochy ILS/MLS, nebo rušit činnost radionavigačních prostředků Odbavovací plochy Všeobecně Odbavovací plocha musí být zřízena tam, kde je nezbytné umožnit nastupování nebo vystupování cestujících, nakládání nebo vykládání pošty nebo zboží a obsluhu letadel bez narušování letištního provozu. Povrch odbavovacích ploch Maximální povolená provozní výška travního porostu u nezpevněných odbavovacích ploch je 35 cm. Velikost odbavovacích ploch Celkový rozměr odbavovací plochy musí být dostatečný pro možnost efektivního letištního provozu v jeho maximální očekávané hustotě. Únosnost odbavovacích ploch Každá část odbavovací plochy musí mít únosnost odpovídající zatížení letadly, pro která je určena, při zvážení skutečnosti, že některé části odbavovací plochy budou vystaveny větší intenzitě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících nebo stojících letadel většímu zatížení než RWY. Sklony odbavovacích ploch Sklony odbavovacích ploch včetně pojezdových pruhů musí být dostatečné k zabránění shromažďování vody na povrchu odbavovací plochy, avšak co nejmenší, jak požadavky na odvodnění dovolí, pokud ÚCL nestanoví jinak Na stání letadla nesmí maximální sklon přesáhnout 1 procento, pokud ÚCL nestanoví jinak. Vzdálenosti na stáních letadel Stání letadla musí zajistit následující minimální vzdálenosti mezi letadlem používajícím stání a jakoukoliv přilehlou budovou, letadlem na jiném stání a dalšími objekty: Kódové písmeno A B C D E F G Vzdálenosti 3 m 3 m 4,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m 7,5 m Jestliže to zvláštní okolnosti odůvodňují, vzdálenosti mohou být zmenšeny na stáních "nose - in" tam, kde kódové písmeno je D, E, F nebo G: a) mezi odbavovací budovou, včetně pevných nástupních mostů a přídí letadla; a b) u jakékoliv části stání opatřeného směrovým vedením zajišťovaného vizuálním systémem navádění letadel na stání. Poznámka: Na odbavovacích plochách musí být také vzato v úvahu zřízení obslužných komunikací a manipulačních a odstavných ploch pro pozemní prostředky. Poradenský materiál na odstavování pozemních prostředků je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Odloučená parkovací stání letadel Odloučená parkovací stání letadel musí být určena, nebo letištní řídící věž musí být informována o ploše nebo plochách, vhodných pro parkování letadla, o němž je známo nebo se předpokládá, že je předmětem nezákonného zásahu nebo z jiných důvodů vyžaduje izolaci od normálních letištních činností Odloučená parkovací stání letadel musí být umístěna v největší možné vzdálenosti a v žádném případě ne blíže než 100 m od dalších parkovacích stání, budov nebo veřejných prostorů apod. Pozornost musí být věnována tomu, aby stání nebylo umístěno nad podzemními rozvody například plynu Změna č. 11-A 3-14

43 HLAVA 3 PŘEDPIS L14 a pohonných hmot a pokud možno ani nad silnoproudými a slaboproudými kabely Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření Poznámka: Bezpečný a efektivní provoz letounů je hlavním důvodem pro výstavbu zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření pro letouny. Další poradenský materiál je uveden v dokumentu ICAO Manual on Aircraft Ground De/Anti-icing Operations (Doc 9640). Všeobecně Na letištích, kde se předpokládá výskyt námrazových jevů, musí být zřízena zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření pro letouny. Umístění Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí být zřízena na stáních letadel nebo na odlehlých plochách podél pojezdových drah vedoucích na RWY určenou pro vzlet za předpokladu, že je zabezpečeno přiměřené odvodnění na zachycení a bezpečné odstranění přebytečných kapalin pro odmrazování a protinámrazové ošetření, aby byla vyloučena kontaminace podzemních vod. Musí být též zohledněn objem leteckého provozu a počty odlétávajících letounů. Poznámka 1: Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících umístění zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření je zajistit, aby protinámrazové ošetření bylo na konci pojezdu a v době povolení vzletu ještě účinné (doba účinné ochrany). Poznámka 2: Zařízení na odlehlých plochách jsou určena k tomu, aby kompenzovala účinek proměnlivých povětrnostních podmínek, když se očekává výskyt námrazových jevů nebo zvířeného sněhu podél pojezdové trasy, kterou využije letoun při pojezdu na RWY určenou pro vzlet Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření na odlehlé ploše musí být umístěna tak, aby nezasahovala do překážkových rovin a ploch uvedených v Hlavě 4, nezpůsobovala rušení radionavigačních prostředků a byla přímo viditelná z řídící věže, aby bylo možno vydat povolení ošetřovanému letounu Zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření na odlehlé ploše musí být umístěna tak, aby byl zabezpečen plynulý tok leteckého provozu, s možností vyhýbání se letounů bez toho, že by zajíždění a vyjíždění z tohoto zařízení vyžadovalo neobvyklé manévrování při pojíždění. Poznámka: Je třeba uvažovat účinek výfukových plynů okolo pojíždějících letounů na ostatní letouny právě odmrazovaná či pojíždějící vzadu, aby bylo vyloučeno snížení účinků ošetřování letounu. Velikost a počet ploch pro odmrazování a protinámrazové ošetření Poznámka: Plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření zahrnuje: a) vnitřní prostor pro parkování letounu, které bude ošetřované; a b) vnější prostor pro pohyb dvou nebo více mobilních zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření Velikost plochy pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí být taková, jaká je potřeba pro kritický letoun dané kategorie s volným prostorem nejméně 3,8 m v okolí letounu pro pohyb odmrazovacích a protinámrazových vozidel. Poznámka: Tam, kde je zřízena více než jedna plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření, musí být zajištěno, aby se prostory pro pohyb mobilních zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření na sousedních plochách nepřekrývaly, ale patřily výlučně dané ploše. Je třeba posoudit provoz ostatních letounů, která se pohybují kolem ploch ve vzdálenostech uvedených v ust a Počet ploch pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí být stanoven na základě meteorologických podmínek, podle typu ošetřovaných letounů, podle metody aplikace kapaliny pro odmrazování a protinámrazové ošetření, podle typu a kapacity aplikačního zařízení a podle velikosti toku odlétajících letounů. Poznámka: Viz dokument ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 2. Sklony ploch pro odmrazování a protinámrazové ošetření Plochy pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí mít vhodné sklony, aby byl zabezpečen dostatečný odtok z plochy a umožněno zachycování veškeré přebytečné kapaliny pro odmrazování a protinámrazové ošetření odtékající z letounu. Maximální podélný sklon musí být co nejmenší a příčný sklon nesmí přesáhnout 1 procento, pokud ÚCL nestanoví jinak. Únosnost ploch pro odmrazování a protinámrazové ošetření Plochy pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí odpovídat provozu letadel, pro které jsou určeny. Musí se zohlednit, že plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření (podobně jako odbavovací plocha) bude vystavena vyšší hustotě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících nebo stojících letadel i většímu zatížení než RWY. Vzdálenosti na ploše pro odmrazování a protinámrazové ošetření Plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí mít zajištěny minimální vzdálenosti uvedené v ust pro stání letadel. V případě, že návrh plochy pro odmrazování a protinámrazové ošetření má konfiguraci, která umožňuje vyhýbání se letounů, musí být zajištěny minimální bezpečné vzdálenosti uvedené v tabulce 3-1, sloupec Tam, kde je plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření umístěna v těsné návaznosti na pojezdovou dráhu, musí být zabezpečeny minimální bezpečné vzdálenosti uvedené v tabulce 3-1, sloupec 11. (Viz obr. 3-4) Změna č. 11-A

44 PŘEDPIS L14 HLAVA 3 Ochrana životního prostředí Poznámka: Přebytek kapaliny pro odmrazování a protinámrazové ošetření odtékající z letounu představuje riziko kontaminace podzemních vod a navíc má vliv na charakteristiky tření povrchu vozovky Místo, kde je prováděno odmrazování a protinámrazové ošetření, musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod. Obr. 3-4 Minimální bezpečné vzdálenosti na plochách pro odmrazování a protinámrazové ošetření Tab Minimální vzdálenost od osy RWY k vyčkávací ploše, vyčkávacímu místu RWY nebo vyčkávacímu místu na komunikaci Kódové číslo Typ RWY Nepřístrojová 30 m 40 m 75 m 75 m Pro přístrojové přiblížení Pro přesné přiblížení I. kategorie Pro přesné přiblížení II. a III. kategorie 40 m 40 m 75 m 75 m 60 m b 60 m b 90 m a,b 90 m a,b,c m a,b 90 m a,b,c Pro vzlety 30 m 40 m 75 m 75 m a ) Jestliže je vyčkávací plocha, vyčkávací místo RWY nebo vyčkávací místo na komunikaci níže než práh dráhy, vzdálenost může být zmenšena o 5 m na každý metr, o který je plocha nebo místo níže než práh dráhy, aniž by byla narušena vnitřní přechodová plocha. b ) Tuto vzdálenost může být potřebné zvětšit, aby se zabránilo rušení radionavigačních prostředků, zejména sestupových a směrových přistávacích zařízení. Informace o kritických a citlivých plochách ILS a MLS jsou uvedeny v předpisu L10, Svazek I, Dodatku C respektive G k Části I (viz také ust ). Poznámka 1: Vzdálenost 90 m pro kódové číslo 3 nebo 4 je odvozena pro letadlo s výškou ocasních ploch 20 m, vzdáleností od přídě k nejvyšší části ocasních ploch 52,7 m a výškou přídě 10 m, vyčkávající pod úhlem 45 stupňů nebo větším vzhledem k ose RWY, nezasahující do bezpřekážkového prostoru a nepřicházející v úvahu pro výpočet OCA/H. Poznámka 2: Vzdálenost 60 m pro kódové číslo 2 je odvozena pro letadlo s výškou ocasních ploch 8 m, vzdáleností od přídě k nejvyšší části ocasních ploch 24,6 m a výškou přídě 5,2 m, vyčkávající pod úhlem 45 stupňů nebo větším vzhledem k ose RWY a nezasahující do bezpřekážkového prostoru. c ) Kde je kódové písmeno F nebo G, vzdálenost musí být 107,5 m. Poznámka: Vzdálenost 107,5 m pro kódové číslo 4 je odvozena pro letadlo s výškou ocasních ploch 24 m, vzdáleností od přídě k nejvyšší části ocasních ploch 62,2 m a výškou přídě 10 m, vyčkávající pod úhlem 45 stupňů nebo větším vzhledem k ose RWY a nezasahující do bezpřekážkového prostoru. Změna č. 11-A 3-16

45 HLAVA 4 PŘEDPIS L14 HLAVA 4 - OMEZENÍ A ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK Poznámka 1: Účelem dále uvedených ustanovení je vymezit vzdušný prostor v okolí letiště bez překážek, jež by zajistil bezpečný provoz letounů a v němž musí být zamezeno vzniku překážek, které by ve svém důsledku znamenaly nepoužitelnost letiště. Toho lze docílit systémem překážkových ploch určujících maximální výšky, kterých mohou objekty na letišti a v jeho okolí dosahovat. Poznámka 2: Objekty přesahující dále uvedené překážkové plochy mohou za určitých okolností způsobit zvětšení nadmořské výšky/výšky nad překážkami pro postup přiblížení podle přístrojů nebo jiný související postup vizuálního přiblížení okruhem nebo mít jiný provozní dopad na tvorbu letových postupů. Kritéria pro tvorbu letových postupů jsou uvedena v dokumentu ICAO Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operation (PANS-OPS) (Doc 8168). Poznámka 3: Zřízení a požadavky na ochranné plochy světelných sestupových soustav jsou stanoveny v až Překážkové plochy Poznámka: Viz obr Vnější vodorovná plocha Poznámka: Instrukce týkající se potřeby zřizovat vnější vodorovnou plochu a její charakteristiky jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 6. Kuželová plocha Popis. Kuželová plocha je plocha stoupající vzhůru a vně od okraje vnitřní vodorovné plochy Charakteristiky. Kuţelová plocha musí být vymezena takto: a) niţší okraj je totoţný s okrajem vnitřní vodorovné plochy; a b) vyšší okraj leţí ve stanovené výšce nad vnitřní vodorovnou plochou Sklon kuţelové plochy musí být měřen ve svislé rovině kolmé k okraji vnitřní vodorovné plochy. Vnitřní vodorovná plocha Popis. Vnitřní vodorovná plocha je rovina umístěná vodorovně nad letištěm a jeho okolím Charakteristiky. Poloměr nebo vnější okraj vnitřní vodorovné plochy musí být měřen od vztaţného bodu letiště nebo bodů stanovených pro ten účel. Poznámka: Tvar vnitřní vodorovné plochy nemusí být nezbytně kruhový. Instrukce týkající se stanovení rozsahu vnitřní vodorovné plochy jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Výška vnitřní vodorovné plochy musí být měřena od výchozí výšky nad mořem stanovené pro tento účel. Poznámka: Instrukce týkající se stanovení výchozí výšky jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 6. Přibližovací plocha Popis. Přibližovací plocha je klesající rovina nebo soustava rovin před prahem dráhy Charakteristiky. Přibliţovací plocha musí být vymezena takto: a) vnitřní okraj stanovené délky je vodorovný a kolmý k prodlouţené ose RWY a je umístěn ve stanovené vzdálenosti před prahem dráhy; b) dva boční okraje začínají na koncích vnitřního okraje a rozevírají se shodně ve stanoveném poměru od prodlouţené osy RWY; a c) vnější okraj je rovnoběţný s vnitřním okrajem; a d) při bočním přiblíţení nebo bočním přiblíţení po křivce (oblouku) mohou být uvedené plochy přizpůsobeny. Tehdy se dva boční okraje, které navazují na konce vnitřního okraje, rozevírají stejně ve stanoveném poměru od prodlouţené osy RWY s danou boční odchylkou nebo od zakřiveného průmětu trajektorie letu na povrchu země Výška vnitřního okraje nad mořem musí být totoţná s výškou středu prahu dráhy nad mořem Sklon(y) přibliţovací plochy musí být měřen(y) ve svislé rovině procházející osou RWY a musí pokračovat tak, aby tato rovina zahrnovala osu bočního vychýlení nebo zakřiveného průmětu trajektorie letu na povrchu země. Vnitřní přibližovací plocha Popis. Vnitřní přibližovací plocha je pravoúhlá část přibliţovací plochy bezprostředně před prahem dráhy Charakteristiky. Vnitřní přibliţovací plocha musí být vymezena takto: a) vnitřní okraj je totoţný s vnitřním okrajem přibliţovací plochy, jeho délka je však stanovena jinak; b) dva boční okraje začínají na koncích vnitřního okraje a jsou rovnoběţné se svislou rovinou procházející osou RWY; a c) vnější okraj je rovnoběţný s vnitřním okrajem

46 PŘEDPIS L14 HLAVA 4 Obr. 4-1 Překážkové plochy

47 HLAVA 4 PŘEDPIS L14 Obr. 4-2 Vnitřní přibližovací a vnitřní přechodová překážková plocha a překážková plocha nezdařeného přiblížení Přechodová plocha Popis. Přechodová plocha je sloţená plocha podél okraje pásu RWY a okraje přibliţovací plochy stoupající vzhůru a vně k vnitřní vodorovné ploše Charakteristiky. Přechodová plocha musí být vymezena takto: a) niţší okraj začíná v průsečíku bočního okraje přibliţovací plochy s vnitřní vodorovnou plochou, klesá podél bočního okraje přibliţovací plochy k vnitřnímu okraji přibliţovací plochy a odtud pokračuje podél pásu RWY rovnoběţně s osou RWY; a b) horní okraj leţí ve vnitřní vodorovné ploše Výška niţšího okraje nad mořem bodů musí být: a) podél bočního okraje přibliţovací plochy totoţná s výškou přibliţovací plochy nad mořem v tomto bodě; a b) podél pásu RWY totoţná s výškou nejbliţšího bodu osy nebo prodlouţené osy RWY nad mořem. Poznámka: Na základě bodu b) bude přechodová plocha podél pásu RWY zvlněná, jestliže je podélný profil RWY zvlněný, nebo rovinná, jestliže je profil RWY přímka. Průsečnice přechodové plochy s vnitřní vodorovnou plochou bude křivka nebo přímka, rovněž v závislosti na podélném profilu RWY Sklon přechodové plochy musí být měřen ve svislé rovině kolmé na osu RWY. Vnitřní přechodová plocha Poznámka: Účelem je, aby vnitřní přechodová plocha byla rozhodující překážkovou plochou pro navigační prostředky, letadla a vozidla, jež musí být blízko RWY a aby nebyla narušována, s výjimkou křehkých objektů. Přechodová plocha popsaná v je určena jako překážková plocha pro budovy apod Popis. Vnitřní přechodová plocha je plocha podobná přechodové ploše, ale je blíţe k RWY Charakteristiky. Vnitřní přechodová plocha musí být vymezena takto: a) niţší okraj začíná na konci vnitřní přibliţovací plochy a klesá podél bočního okraje vnitřní přibliţovací plochy k vnitřnímu okraji této plochy

48 PŘEDPIS L14 HLAVA 4 a odtud pokračuje rovnoběţně s osou RWY ke vnitřnímu okraji plochy nezdařeného přiblíţení a odtud stoupá podél bočního okraje plochy nezdařeného přiblíţení aţ do bodu, kde tento okraj protíná vnitřní vodorovnou plochu; a b) horní okraj leţí ve vnitřní vodorovné ploše Výška bodů niţšího okraje nad mořem musí být: a) podél bočního okraje vnitřní přibliţovací plochy a plochy nezdařeného přiblíţení totoţná s výškou příslušné plochy v tomto bodě nad mořem; a b) podél pásu RWY totoţná s výškou nejbliţšího bodu osy nebo prodlouţené osy RWY nad mořem. Poznámka: Na základě bodu b) bude vnitřní přechodová plocha podél pásu RWY zvlněná, jestliže je podélný profil RWY zvlněný, nebo rovinná, jestliže je profil RWY přímka. Průsečnice vnitřní přechodové plochy s vnitřní vodorovnou plochou bude křivka nebo přímka, rovněž v závislosti na podélném profilu RWY Sklon vnitřní přechodové plochy musí být měřen ve svislé rovině kolmé na osu RWY. Plocha nezdařeného přiblížení Popis. Plocha nezdařeného přiblížení je stoupající rovina umístěná v určité vzdálenosti za prahem dráhy rozprostírající se mezi vnitřními přechodovými plochami Charakteristiky. Plocha nezdařeného přiblíţení musí být vymezena takto: a) vnitřní okraj je vodorovný a kolmý k ose RWY a je umístěn ve stanovené vzdálenosti za prahem dráhy; b) dva boční okraje začínají na koncích vnitřního okraje a rozevírají se shodně ve stanoveném poměru od svislé roviny procházející osou RWY; a c) vnější okraj je rovnoběţný s vnitřním okrajem a leţí ve vnitřní vodorovné ploše Výška vnitřního okraje nad mořem musí být totoţná s výškou osy RWY nad mořem v místě vnitřního okraje Sklon plochy nezdařeného přiblíţení musí být měřen ve svislé rovině procházející osou RWY. Vzletová plocha Popis. Vzletová plocha je stoupající rovina nebo jiná stanovená plocha za koncem RWY nebo předpolí Charakteristiky. Vzletová plocha musí být vymezena takto: a) vnitřní okraj je vodorovný a kolmý k ose RWY a je umístěn ve stanovené vzdálenosti za prahem dráhy nebo předpolím, pokud je zřízeno a jeho délka přesahuje stanovenou vzdálenost; b) dva boční okraje začínající na koncích vnitřního okraje se rozevírají shodně ve stanoveném poměru od trajektorie vzletu aţ do stanovené konečné šířky a odtud pokračují v této šířce ve zbývající délce vzletové plochy; a c) vnější okraj je vodorovný a kolmý ke stanovené trajektorii vzletu Výška vnitřního okraje nad mořem musí být totoţná s výškou nejvyššího bodu prodlouţené osy RWY nad mořem mezi koncem RWY a vnitřním okrajem. Pokud je zřízeno předpolí, musí být tato výška nad mořem totoţná s výškou nejvyššího bodu jeho povrchu na prodlouţené ose RWY nad mořem V případě přímé trajektorie vzletu musí být sklon vzletové plochy měřen ve svislé rovině procházející osou RWY Jestliţe trajektorie vzletu obsahuje oblouk, musí být vzletová plocha sloţenou plochou obsahující vodorovné kolmice na její osu a sklon této osy musí být stejný jako v případě přímé trajektorie. 4.2 Požadavky na omezení překážek Poznámka: Požadavky na překážkové plochy jsou stanoveny na základě uvažovaného využívání RWY, t.j. pro vzlet nebo přistání a pro typ přiblížení, a mají být podle takového využívání RWY aplikovány. V případech, kdy je provoz prováděn na nebo z obou směrů RWY, mohou některé plochy ztratit svoji funkci v důsledku přísnějších požadavků jiné nižší plochy. Nepřístrojová RWY Pro nepřístrojovou RWY musí být stanoveny následující překáţkové plochy: - kuţelová plocha; - vnitřní vodorovná plocha; - přibliţovací plocha; a - přechodové plochy Výšky a sklony těchto ploch nesmí být větší a jejich ostatní rozměry menší neţ je uvedeno v Tab Nové objekty nebo rozšíření stávajících objektů nad přibliţovací nebo přechodovou plochou nesmí být povolována s výjimkou, ţe by nový objekt nebo rozšíření stávajících objektů bylo podle posouzení ÚCL stíněno stávajícím neodstranitelným objektem. Poznámka: Okolnosti, za kterých může být princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány v Airport Services Manual, Part Nové objekty nebo rozšíření stávajících objektů nad kuţelovou plochou nebo vnitřní vodorovnou plochou nesmí být povolována s výjimkou, ţe by objekt byl podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, ţe by objekt nepříznivě neovlivňoval bezpečnost nebo významně neovlivňoval pravidelnost provozu letounů

49 HLAVA 4 PŘEDPIS L14 Tab Rozměry a sklony překáţkových ploch - RWY pro přiblíţení RWY PRO PŘIBLÍŢENÍ nepřístrojová RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení Pro přesné přiblíţení kat. I II nebo III Kódové číslo Kódové číslo Kódové číslo Kódové číslo Plochy a rozměry a , ,2 3,4 3,4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) KUŢELOVÁ Sklon 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Výška 35 m 55 m 75 m 100 m 60 m 75 m 100 m 60 m 100 m 100 m VNITŘNÍ VODOROVNÁ Výška 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m 45 m Poloměr 2 000m 2 500m 4 000m 4 000m 3 500m 4 000m 4 000m 3 500m 4 000m 4 000m VNITŘNÍ PŘIBLIŢOVACÍ Šířka m 120 m e 120 m e Vzdálenost od m 60 m 60 m prahu dráhy Délka m 900 m 900 m Sklon 2,5% 2% 2% PŘIBLIŢOVACÍ Délka vnitřního 60 m 80 m 150 m 150 m 150 m 300 m 300 m 150 m 300 m 300 m okraje Vzdálenost od 30 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m prahu dráhy Rozevření (na 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% kaţdou stranu) První část Délka 1 600m 2 500m 3 000m 3 000m 2 500m 3 000m 3 000m 3 000m 3 000m 3 000m Sklon 5% 4% 3,33% 2,5% 3,33% 2% 2% 2,5% 2% 2% Druhá část Délka m b 3 600m b m b m b m Sklon ,5% 2,5% 3% 2,5% 2,5% Vodorovná část Délka m b 8 400m b m b m b Celková délka m m m m m PŘECHODOVÁ Sklon 20% 20% 14,3% 14,3% 20% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% VNITŘNÍ PŘECHODOVÁ Sklon % 33,3% 33,3% NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŢENÍ Délka vnitřního m 120 m e 120 m e okraje Vzdálenost od c m d m d prahu dráhy Rozevření (na % 10% 10% kaţdou stranu) Sklon % 3,33% 3,33% a ) Všechny rozměry jsou měřeny vodorovně, pokud není stanoveno jinak. b ) Proměnné délky (viz ust nebo ). c ) Vzdálenosti ke konci pásu RWY. d ) Nebo konec RWY, co je méně. e ) U kódového písmene F a G (sloupec (3) tabulky 1-1), je šířka zvětšena na 155 m. Informace o letounech kódového písmena F a G vybavených digitální avionikou poskytující příkazy pro řízení ve smyslu udrţení daného směru během průletu viz oběţník ICAO Cir 301-AN/174 New larger aeroplanes Infringement of the Obstacle Free Zone: Operational Measures and Aeronautical Study

50 PŘEDPIS L14 HLAVA Stávající objekty nad jakoukoliv plochou poţadovanou v musí být odstraněny s výjimkou, ţe objekt je podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, ţe objekt nepříznivě neovlivňuje bezpečnost nebo významně neovlivňuje pravidelnost provozu letounů. Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných sklonů pásu RWY může být v určitých případech vnitřní okraj nebo část vnitřního okraje přibližovací plochy pod odpovídající výškou pásu RWY nad mořem. Není nutné, aby tento pás byl upraven do souladu s vnitřním okrajem přibližovací plochy, ani aby terén nebo objekty nad přibližovací plochou za koncem pásu RWY, ale pod jeho úrovní, byly odstraněny, pokud není zjištěno, že mohou ohrozit letouny Při úvahách o navrhované výstavbě musí být vzata v úvahu moţnost budoucího zřízení přístrojové RWY a následný poţadavek na přísnější překáţkové plochy. RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení Pro RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení musí být stanoveny následující překáţkové plochy: - kuţelová plocha; - vnitřní vodorovná plocha; - přibliţovací plocha; a - přechodové plochy Výšky a sklony těchto ploch nesmí být větší a jejich ostatní rozměry menší neţ je uvedeno v Tab. 4-1 s výjimkou případu vodorovné části přibliţovací plochy (viz ust ) Přibliţovací plocha musí být vodorovná za bodem, ve kterém sklon 2,5 procenta protíná: a) vodorovnou rovinu ve výšce 150 m nad výškou prahu dráhy nad mořem; nebo b) vodorovnou rovinu procházející vrcholem jakéhokoliv objektu rozhodujícího pro stanovení nadmořské výšky/výšky nad překáţkami (OCA/H); podle toho, která z nich je vyšší Nové objekty nebo rozšíření stávajících objektů nad přibliţovací plochou do vzdálenosti 3000 m od jejího vnitřního okraje nebo přechodovou plochou nesmí být povolována s výjimkou, ţe by nový objekt nebo rozšíření stávajících objektů bylo podle posouzení ÚCL stíněno stávajícím neodstranitelným objektem. Poznámka: Okolnosti, za kterých může být princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány v Airport Services Manual, Part Nové objekty nebo rozšíření stávajících objektů nad přibliţovací plochou ve vzdálenosti větší neţ 3000 m od jejího vnitřního okraje, kuţelovou plochou nebo vnitřní vodorovnou plochou nesmí být povolována s výjimkou, ţe by nový objekt nebo rozšíření stávajících objektů bylo podle posouzení ÚCL stíněno stávajícím neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, ţe by nový objekt či rozšíření stávajících objektů nepříznivě neovlivňovalo bezpečnost nebo významně neovlivňovalo pravidelnost provozu letounů Stávající objekty nad jakoukoliv plochou poţadovanou v musí být odstraněny s výjimkou, ţe objekt je podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, ţe objekt nepříznivě neovlivňuje bezpečnost nebo významně neovlivňuje pravidelnost provozu letounů. Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných sklonů pásu RWY může být v určitých případech vnitřní okraj nebo část vnitřního okraje přibližovací plochy pod odpovídající výškou pásu RWY nad mořem. Není nutné, aby tento pás byl upraven do souladu s vnitřním okrajem přibližovací plochy, ani aby terén nebo objekty nad přibližovací plochou za koncem pásu RWY, ale pod jeho úrovní, byly odstraněny, pokud není zjištěno, že mohou ohrozit letouny. RWY pro přesné přiblížení Poznámka 1: Informace týkající se umístění zařízení a instalace na provozních plochách jsou uvedeny v ust Poznámka 2: Instrukce týkající se překážkových ploch RWY pro přesné přiblížení jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Pro RWY pro přesné přiblíţení I. kategorie musí být stanoveny následující překáţkové plochy: - kuţelová plocha; - vnitřní vodorovná plocha; - přibliţovací plocha; a - přechodové plochy Pro RWY pro přesné přiblíţení I. kategorie musí být stanoveny následující překáţkové plochy: - vnitřní přibliţovací plocha; - vnitřní přechodové plochy; a - plocha nezdařeného přiblíţení Pro RWY pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie musí být stanoveny následující překáţkové plochy: - kuţelová plocha; - vnitřní vodorovná plocha; - přibliţovací plocha a vnitřní přibliţovací plocha; - přechodové plochy; - vnitřní přechodové plochy a - plocha nezdařeného přiblíţení Výšky a sklony těchto ploch nesmí být větší a jejich ostatní rozměry menší, neţ je uvedeno v Tab. 4-1 s výjimkou případu vodorovné části přibliţovací plochy (viz ust ) Přibliţovací plocha musí být vodorovná za bodem, ve kterém sklon 2,5 procenta protíná: a) vodorovnou rovinu ve výšce 150 m nad výškou prahu dráhy nad mořem; nebo b) vodorovnou rovinu procházející vrcholem jakéhokoliv objektu rozhodujícího pro stanovení bezpečné výšky nad překáţkami;

51 HLAVA 4 PŘEDPIS L14 podle toho, která z nich je vyšší Pevné objekty nad vnitřní přibliţovací plochou, vnitřní přechodovou plochou nebo plochou nezdařeného přiblíţení nesmí být povolovány s výjimkou křehkých objektů, které musí být z důvodu své funkce umístěny na pásu RWY. Mobilní objekty nesmí být nad těmito plochami připuštěny během pouţívání RWY pro přistání Nové objekty nebo rozšíření stávajících objektů nad přibliţovací plochou nebo přechodovou plochou nesmí být povolována s výjimkou, ţe by nový objekt nebo rozšíření bylo podle posouzení ÚCL stíněno stávajícím neodstranitelným objektem. Poznámka: Okolnosti, za kterých může být princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány v Airport Services Manual, Part Nové objekty nebo rozšíření stávajících objektů nad kuţelovou plochou a vnitřní vodorovnou plochou nesmí být povolována s výjimkou, ţe by objekt byl podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, ţe by objekt nepříznivě neovlivňoval bezpečnost nebo významně neovlivňoval pravidelnost provozu letounů Stávající objekty nad přibliţovací plochou, kuţelovou plochou a vnitřní vodorovnou plochou musí být odstraněny s výjimkou, ţe objekt je podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím neodstranitelným objektem nebo letecko-provozní studie ukazuje, ţe objekt by nepříznivě neovlivňoval bezpečnost nebo významně neovlivňoval pravidelnost provozu letounů. Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných sklonů pásu RWY může být v určitých případech vnitřní okraj nebo část vnitřního okraje přibližovací plochy pod odpovídající výškou pásu RWY nad mořem. Není nutné, aby tento pás byl upraven do souladu s vnitřním okrajem přibližovací plochy, ani aby terén nebo objekty nad přibližovací plochou za koncem pásu RWY, ale pod jeho úrovní, byly odstraněny, pokud není zjištěno, že mohou ohrozit letouny. RWY pro vzlety Pro RWY pro vzlety musí být stanovena následující překáţková plocha: - vzletová plocha Rozměry této plochy nesmí být menší, neţ je uvedeno v Tab. 4-2 s výjimkou, ţe kratší délka pro vzletovou plochu můţe být přijata, jestliţe by taková zkrácená délka odpovídala provozním opatřením přijatým pro řízení odletu letounů Provozní charakteristiky letounů, pro které je RWY určena, musí být prověřeny za účelem zjištění, zda je ţádoucí v případě vzniku kritických provozních podmínek sníţit sklon uvedený v Tab Jestliţe je uvedený sklon sníţen, měla by být provedena odpovídající úprava délky vzletové plochy tak, aby zajistila ochranu do výšky 300 m. Poznámka: Jestliže se místní podmínky velmi liší od standardních podmínek na hladině moře, může být vhodné, aby sklony uvedené v Tab. 4-2 byly sníženy. Stupeň tohoto snížení závisí na rozdílu mezi místními podmínkami a standardními podmínkami na hladině moře a na výkonových charakteristikách a provozních požadavcích letadel, pro která je RWY určena Nové objekty nebo rozšíření stávajících objektů nad vzletovou plochu nesmí být povolována s výjimkou, ţe by nový objekt nebo rozšíření bylo podle posouzení ÚCL stíněno stávajícím neodstranitelným objektem. Poznámka: Okolnosti, za kterých může být princip stínění odůvodněně aplikován, jsou popsány v Airport Services Manual, Part Jestliţe ţádný objekt nedosahuje vzletovou plochu ve sklonu 2 procenta (1:50), musí být nové objekty omezeny k ochraně stávající překáţkové plochy nebo plochy ve sklonu 1,6 procenta (1:62,5) Stávající objekty nad vzletovou plochou musí být odstraněny s výjimkou, ţe objekt je podle posouzení ÚCL stíněn stávajícím neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, ţe objekt by nepříznivě neovlivňoval bezpečnost nebo významně neovlivňoval pravidelnost provozu letounů. Poznámka: Z důvodu příčných nebo podélných sklonů pásu RWY nebo předpolí může být v určitých případech vnitřní okraj vzletové plochy pod odpovídající výškou pásu RWY nad mořem nebo předpolí. Není nutné, aby tento pás nebo předpolí byly upraveny do souladu s vnitřním okrajem vzletové plochy, ani aby terén nebo objekty nad vzletovou plochou za koncem pásu nebo předpolí, ale pod jejich úrovní, byly odstraněny, pokud není zjištěno, že mohou ohrozit letouny. Podobná úvaha se týká napojení předpolí a pásu, pokud existují rozdíly v příčných sklonech. 4.3 Objekty vně překážkových ploch Dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, musí být s ÚCL projednávány ty navrhované stavby vně omezení překáţkovými plochami, které převyšují výšku stanovenou tímto zákonem, za účelem schválení letecko-provozní studie vlivu takové stavby na provoz letounů V prostorech vně omezení překáţkovými plochami nejméně ty objekty, které dosahují výšky nad terénem 100 m nebo více, musí být povaţovány za překáţku, pokud zvláštní letecko-provozní studie neukazuje, ţe nemohou představovat nebezpečí pro letouny. Poznámka: Tyto studie mají uvážit povahu provozu a rozlišovat denní a noční provoz. 4.4 Ostatní objekty Objekty, které nepřesahují přibliţovací plochu, ale nepříznivě by ovlivňovaly optimální umístění nebo výkon vizuálních nebo nevizuálních prostředků, musí být odstraněny

52 PŘEDPIS L14 HLAVA Vše, co můţe podle posouzení ÚCL na základě letecko-provozní studie ohrozit letouny na pohybové ploše nebo ve vzdušném prostoru pod vnitřní vodorovnou plochou a kuţelovou plochou, musí být povaţováno za překáţku a musí být odstraněno. Poznámka: Za určitých okolností objekty, které nepřesahují žádnou plochu uvedenou v ust. 4.1, mohou představovat nebezpečí pro letouny, jako například jeden nebo více izolovaných objektů v okolí letiště. Tab. 4-2 Rozměry a sklony překáţkových ploch RWY pro vzlety Kódové číslo Plochy a rozměry a nebo 4 (1) (2) (3) (4) VZLETOVÁ PLOCHA Délka vnitřního okraje 60 m 80 m 180 m Vzdálenost od konce RWY b 30 m 60 m 60 m Rozevření (na kaţdou stranu) 10 % 10 % 12,5 % Konečná šířka 380 m 580 m m /1 800 m c Délka m m m e Sklon 5 % 4 % 2 % d a ) Všechny rozměry jsou měřeny vodorovně, pokud není stanoveno jinak. b ) Vzletová plocha začíná na konci předpolí, jestliţe délka předpolí přesahuje stanovenou vzdálenost. c ) m, jestliţe trajektorie vzletu obsahuje změny vedení větší neţ 15 stupňů pro provoz za IMC, VMC v noci. d ) Viz ust a e ) m, je-li RWY nepřístrojová. ZÁMĚRNĚ NEPOUŢITO Změna č. 3/ČR 4-8

53 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 - VIZUÁLNÍ NAVIGAČNÍ PROSTŘEDKY 5.1 Ukazatelé a návěsti Ukazatelé směru větru poţadováno pro noční provoz, musí být buď osvětleno, nebo lemováno bílými návěstidly. Použití Kaţdé letiště musí být vybaveno nejméně jedním ukazatelem směru větru. Umístění Ukazatel směru větru musí být umístěn tak, aby byl viditelný z letících letadel nebo z letadel na pohybové ploše a aby při tom nebyl ovlivňován vzdušnými víry, vyvolanými blízkými objekty Ukazatel směru větru musí být vyroben z látky (tkaniny), musí mít tvar komolého kuţele a musí mít délku nejméně 3,6 m s průměrem na začátku nejméně 0,9 m a na konci nejméně 0,3 m. Musí být konstruován tak, aby podával jasnou indikaci směru přízemního větru a povšechnou informaci o jeho rychlosti. Jeho barvy musí být voleny tak, aby byl jasně viditelný a nezaměnitelný s pozadím z výšky nejméně 300 m. Pro dosaţení potřebného kontrastu musí být pouţita kombinace barev oranţové a bílé, nebo červené a bílé, a to v pěti střídavých pruzích, přičemţ první a poslední pruh musí být tmavší barvy Poloha nejméně jednoho ukazatele směru větru musí být vyznačena kruţnicí o průměru 15 m se šířkou čáry nejméně 0,5 m. Kruţnice musí mít střed v místě nosiče ukazatele směru větru a barva musí být kontrastní vůči okolí, přednostně bílá. Pro zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby ukazatel směru větru byl umístěn ve vzdálenosti max. 600 m od prahu RWY Na letišti, které je určeno pro noční provoz, musí být alespoň jeden ukazatel směru větru nasvícen Ukazatel směru přistání Umístění Pokud je zřízen, musí být ukazatel směru přistání umístěn na výrazném místě letiště. Charakteristiky Ukazatel směru přistání musí mít tvar písmene T Tvar a minimální rozměry přistávacího T musí odpovídat Obr Barva přistávacího T musí být bílá nebo oranţová podle toho, která z nich nejlépe kontrastuje s pozadím, proti kterému bude ukazatel pozorován. Pokud je přistávací T Obr. 5-1 Ukazatel směru přistání Návěstní světlometka Použití Návěstní světlometkou musí být vybavena řídící věţ kaţdého letiště s řízeným provozem. Charakteristiky Návěstní světlometka musí být schopna vydávat červené, zelené a bílé návěsti a umoţňovat: a) ruční zaměření na jakýkoli cíl; b) vydávat po kterékoliv barvě návěst v kterékoliv z ostatních dvou barev; a c) v kterékoliv barvě vydávat zprávu v Morseově kódu rychlostí nejméně čtyř slov za minutu. Jestliţe je vybráno zelené světlo, musí být vymezeno hranicemi zeleného světla, uvedenými v Doplňku 1, ust Rozptyl světelného svazku nesmí být menší neţ 1 o a nejvýše 3 o, při zanedbatelném světle nad 3 o. Jestliţe je návěstní světlometka určena k pouţití ve dne, musí mít svítivost barevného světla nejméně cd Návěstní znaky a návěstní plocha Poznámka: Dodatek A, bod 16 uvádí instrukce k potřebě zřídit pozemní návěsti. Předpis L2, Dodatek 1 uvádí tvar, barvu a užití vizuálních pozemních návěstí. Dokument ICAO Aerodrome Design Manual Part 4 poskytuje informace o jejich návrhu. 5-1 Změna č. 11-A

54 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Umístění návěstní plochy Návěstní plocha musí být umístěna tak, aby byla viditelná ze všech úhlů azimutu z výškového úhlu nejméně 10 o nad vodorovnou rovinou při pozorování z výšky 300 m. Charakteristiky návěstní plochy Návěstní plocha musí mít rovný vodorovný povrch a musí být tvaru čtverce o straně nejméně 9 m Barva povrchu návěstní plochy musí být zvolena tak, aby kontrastovala s barvou pouţívaných návěstních znaků a musí být lemována bílým pásem šířky nejméně 0,3 m. 5.2 Značení Všeobecně Přerušení dráhového značení Na křiţovatce dvou (nebo více) RWY musí být zřízeno značení důleţitější RWY s výjimkou postranního značení a značení vedlejší RWY musí být přerušeno. Postranní značení důleţitější RWY můţe pokračovat přes křiţovatku nebo můţe být přerušeno Pořadí důleţitosti RWY pro účely provedení značení RWY musí být následující: 1) RWY pro přesné přiblíţení; 2) RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení; a 3) nepřístrojová RWY Na křiţovatce RWY s pojezdovou drahou musí být zřízeno značení RWY a značení pojezdové dráhy přerušeno s tou výjimkou, ţe postranní dráhové značení můţe být přerušeno. Poznámka: Informace týkající se napojení osových čar RWY a pojezdové dráhy jsou uvedeny v ust Barvy a zvýraznění Značení RWY musí být bílé. Poznámka 1: Bylo zjištěno, že na světlém povrchu RWY může být kontrast bílého značení zvýšen černým lemováním. Poznámka 2: Je vhodné snížit nebezpečí nestejných brzdných charakteristik na značení použitím vhodného druhu barvy v takové míře, jak je to možné. Poznámka 3: Značení musí mít jednolitou plochu nebo musí sestávat z řady podélných pruhů, které vytvářejí vjem ekvivalentní plné ploše Značení pojezdové dráhy, obratiště a stání letadel musí být ţluté barvy Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí mít nápadnou barvu, která kontrastuje s barvou stání letadla, přednostně červenou. Obr. 5-2a Poznávací značení RWY, osové a prahové značení Změna č. 11-A 5-2

55 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr. 5-2 b Postranní dráhové značky, prahové značky dráhy 5-3 Změna č. 11-A

56 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Poznámka: Všechny rozměry jsou v metrech. Obr. 5-3 Tvar a rozměry číslic a písmen dráhového poznávacího značení Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby na letištích s nočním provozem bylo značení zpevněných ploch provedeno reflexními nátěry, které zlepšují viditelnost značení. Poznámka: Instrukce týkající se reflexních materiálů jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Nezpevněné pojezdové dráhy Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby na nezpevněných pojezdových drahách bylo provedeno značení předepsané pro zpevněné pojezdové dráhy Poznávací značení RWY Použití Poznávací značení RWY musí být zřízeno na prazích zpevněné RWY Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby poznávací značení RWY bylo zřízeno na nezpevněných RWY. Umístění Poznávací značení RWY musí být umístěno na prahu způsobem uvedeným na Obr. 5-2a nebo dle Obr. 5-2b. Poznámka: V případě, že je práh posunut od konce RWY, má být poznávací značení zřízeno pro letouny provádějící vzlet. Změna č. 11-A 5-4

57 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Charakteristiky Poznávací značení RWY se musí skládat z dvoumístného čísla a na rovnoběţných RWY musí být doplněno písmenem. U jednotlivých, dvou nebo tří rovnoběţných RWY musí dvoumístné číslo vyjadřovat nejbliţší desítku magnetického severu při pohledu ze směru přiblíţení. Při čtyřech nebo více rovnoběţných RWY musí být jedna skupina sousedních RWY číslována nejbliţší desítkou magnetického azimutu a další skupina sousedních drah číslována vedlejší (sousední) nejbliţší desítkou magnetického azimutu. Jestliţe uvedený postup vede k jednomístnému číslu, musí mu být předřazena nula V případě rovnoběţných RWY musí být poznávací číslo kaţdé RWY doplněno dále uvedeným písmenem v pořadí zleva doprava při pohledu ze směru přiblíţení: - pro dvě paralelní RWY: L R ; - pro tři paralelní RWY: L C R ; - pro čtyři paralelní RWY: L R L R ; - pro pět paralelních RWY: L C R L R nebo L R L C R ; a - pro šest paralelních RWY: L C R L C R Číslice a písmena musí mít tvar a rozměry podle Obr. 5-3, ale tam, kde jsou čísla vloţena do prahového značení, musí mít větší rozměry, aby přiměřeně zaplnily mezeru mezi pruhy prahového značení Osové značení RWY Použití Na zpevněné RWY musí být zřízeno osové značení RWY Osové značení RWY musí být provedeno v ose zpevněné RWY mezi poznávacím značením RWY podle Obr. 5-2 s výjimkou případu, kdy jsou přerušeny ve shodě s ustanovením Charakteristiky Osové značení RWY se musí skládat ze stejnoměrně střídajících se pruhů a mezer. Celková délka pruhu a mezery nesmí být menší neţ 50 m a větší neţ 75 m. Délka kaţdého pruhu musí být nejméně stejná jako délka mezery nebo 30 m podle toho, který rozměr je větší Šířka pruhů nesmí být menší neţ: - 0,9 m na RWY pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie; - 0,45 m na RWY kódového čísla 3 a 4 pro nepřesné přístrojové přiblíţení a RWY pro přesné přiblíţení I. kategorie; a - 0,30 m na RWY kódového čísla 1 a 2 pro nepřesné přístrojové přiblíţení a nepřístrojových RWY Prahové značení Použití Prahové značení musí být zřízeno na prazích zpevněné přístrojové RWY a na prazích zpevněné nepřístrojové RWY kódového čísla 3 nebo 4, jestliţe je RWY určena pro mezinárodní obchodní leteckou dopravu Prahové značení musí být zřízeno na prazích zpevněné přístrojové RWY a na prazích zpevněné nepřístrojové RWY kódového čísla 3 nebo 4, jestliţe je RWY určena pro jinou neţ mezinárodní obchodní leteckou dopravu Prahové značení je na prazích nezpevněných RWY nahrazeno prahovými značkami. Přípustné způsoby značení jsou dle Obr. 5-2a nebo 5-2b. Provedení prahových značek viz ust Poznámka: Aerodrome Design Manual, Part 4 uvádí tvar a značení, které bylo uznáno jako dostatečné pro vyznačení svahu skloněného dolů ve směru od RWY těsně před prahem RWY. Umístění Pruhy prahového značení musí začínat ve vzdálenosti 6 m od prahu dráhy. Charakteristiky Prahové značení RWY musí sestávat z řady podélných pruhů stejných rozměrů, rozmístěných souměrně k ose RWY, jak je znázorněno na Obr. 5-2a (A, B) pro RWY šířky 45 m. Počet pruhů musí odpovídat šířce RWY, jak je dále uvedeno: Šířka RWY Počet pruhů 18 m 4 23 m 6 30 m 8 45 m m 16 s výjimkou případu, ţe na RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení a na nepřístrojové RWY o šířce 45 m nebo větší mohou tyto pruhy být rozmístěny tak, jak je znázorněno na Obr. 5-2a (C) Pruhy musí být uspořádány příčně aţ do vzdálenosti 3 m od okraje RWY nebo do vzdálenosti 27 m na kaţdou stranu od osy RWY podle toho, která z těchto délek je menší. Jestliţe je poznávací značení RWY umístěno uvnitř prahového značení, musí být provedeny nejméně tři pruhy na kaţdé straně od osy RWY. Jestliţe je poznávací značení RWY umístěno nad prahovým značením, musí být pruhy provedeny plynule v celé šířce prahu dráhy. Pruhy musí být nejméně 30 m dlouhé a přibliţně 1,8 m široké, s mezerami širokými přibliţně 1,8 m vyjma případu, kdy pruhy pokračují plynule po celé šířce RWY. Pak musí být vzdálenost mezi pruhy umístěnými nejblíţe k ose RWY dvojnásobná a v případě, ţe poznávací značení RWY je umístěno uvnitř prahového značení, musí být tato mezera široká 22,5 m. 5-5 Změna č. 11-A

58 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Příčný pruh Jestliţe je práh dráhy posunut od konce RWY nebo jestliţe konec RWY není kolmý k její ose, musí být k prahovému značení přidán příčný pruh, jak je znázorněno na Obr. 5-4 (B) Příčný pruh musí být široký nejméně 1,80 m. Šipky Jestliţe je práh dráhy trvale posunut, musí být provedeny na části RWY před prahem dráhy šipky ve tvaru znázorněném na Obr. 5-4 (B) Jestliţe je práh dráhy posunut ze své normální polohy pouze dočasně, musí být označen podle Obr. 5-4 (A) nebo 5-4 (B) a všechna značení před posunutým prahem dráhy musí být zakryta, s výjimkou postranního dráhového značení, poznávacího značení RWY a osového značení RWY, které musí být upraveno do tvaru šipek, pokud ÚCL nestanoví jinak. Poznámka 1: V případě, že je práh dráhy posunut pouze na krátkou dobu, bylo shledáno, že je dostatečné použít značení v uspořádání a barvě značení posunutého prahu dráhy místo pokusu malovat toto značení na RWY. Poznámka 2: Jestliže je povrch před posunutým prahem dráhy nezpůsobilý pro pojíždění letadel, musí být zřízeno značení nepoužitelnosti, popsané v ustanovení V takovém případě není nutno upravovat osové značení do tvaru šipek Značení zaměřovacího bodu Poznámka: dotyku. Použití Zaměřovacím bodem se rozumí bod Poţadavky ust a nesmí vyţadovat náhradu za současné značení před 1. lednem Značení zaměřovacího bodu musí být zřízeno na kaţdém konci přiblíţení zpevněné přístrojové RWY kódového čísla 2, 3 nebo Značení zaměřovacího bodu musí být zřízeno na kaţdém konci přiblíţení: a) zpevněné nepřístrojové RWY kódového čísla 3 nebo 4, b) zpevněné přístrojové RWY kódového čísla 1, je-li ţádoucí doplňkové zvýraznění zaměřovacího bodu. Umístění Zaměřovací bod musí začínat ne blíţe k prahu dráhy neţ je vzdálenost, uvedená v příslušném sloupci tabulky 5-1 vyjma případu, ţe na RWY vybavené světelnou sestupovou soustavou pro vizuální přiblíţení musí být začátek značení shodný s patou roviny pro vizuální přiblíţení. A. Dočasně posunutý práh dráhy B. Trvale posunutý práh dráhy Obr. 5-4 Značení posunutého prahu dráhy Změna č. 11-A 5-6

59 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Tabulka 5 1. Umístění a rozměry značení zaměřovacího bodu Pouţitelná délka přistání Umístění a rozměry Méně neţ 800 m 800 m aţ do ale ne 1200 m aţ do ale ne 2400 m a více včetně 1200 m včetně 2400 m (1) (2) (3) (4) (5) Vzdálenost od prahu 150 m 250 m 300 m 400 m do začátku značení Délka pásu a m m m m Šířka pásu 4 m 6 m 6-10 m b 6-10 m b Příčné mezery mezi vnitřními okraji pásů 6 m c 9 m c 18-22,5 m 18-22,5 m a. Větší rozměry specifikovaného uspořádání se uvaţují, jestliţe se vyţaduje vzrůst nápadnosti. b. Velikost příčných mezer můţe v uvedeném rozmezí kolísat k minimalizaci znečištění značení nánosy gumy. c. Čísla byla odvozena při pouţití kódového prvku 2, tj. vnějšího rozpětí kol hlavního podvozku v Hlavě 1, tabulce 1-1 Kódové značení letišť Značení zaměřovacího bodu se musí skládat ze dvou výrazných pásů. Rozměry pásů a příčné vzdálenosti mezi jejich vnitřními okraji musí být v souladu s ustanoveními odpovídajícího sloupce tabulky 5-1. Kde je zřízeno značení dotykové zóny, musí být příčná vzdálenost mezi značením tatáţ jako u značení dotykové zóny Značení dotykové zóny Použití Značení dotykové zóny musí být zřízeno v dotykové zóně zpevněných RWY pro přesné přiblíţení kódového čísla 2, 3 nebo Značení dotykové zóny musí být zřízeno v dotykové zóně zpevněné RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení nebo nepřístrojové RWY kódového čísla 3 nebo 4, kde je ţádoucí zvýraznění nápadnosti dotykové zóny. Umístění a charakteristiky Značení dotykové zóny se musí skládat z dvojice obdélníkového značení, rozloţeného souměrně k ose RWY, s počtem takových dvojic vztaţených k pouţitelné délce přistání, a jestliţe je značení vyznačeno v obou směrech přiblíţení na RWY pak i ke vzdálenosti mezi prahy dráhy, jak je uvedeno dále: Použitelná délka přistání nebo vzdálenost mezi prahy Pár (páry) značení méně neţ 900 m m aţ do ale ne včetně 1200 m 1200 m aţ do ale ne včetně 1500 m 1500 m aţ do ale ne včetně 2400 m 2400 m a více Značení dotykové zóny musí odpovídat jednomu ze dvou obrazců znázorněných na Obr U přístrojových RWY pro přesné přiblíţení musí značení dotykové zóny odpovídat obrazci na Obr. 5 5(B). Pro obrazec na Obr. 5-5(A) musí být značení nejméně 22,5 m dlouhé a 3 m široké. Pro obrazec na Obr. 5-5(B) musí být kaţdý pruh kaţdého značení alespoň 22,5 m dlouhý a 1,8 m široký s mezerami 1,5 m mezi sousedními pruhy. Příčná vzdálenost mezi vnitřními okraji obdélníků musí být stejná jako u značení zaměřovacího bodu, pokud je provedeno. Jestliţe značení zaměřovacího bodu není zřízeno, pak musí příčné mezery mezi vnitřními okraji obdélníků korespondovat s příčnými mezerami, specifikovanými pro značení zaměřovacího bodu v tabulce 5-1, (příslušný sloupec 2, 3, 4 nebo 5). Páry značení musí být provedeny v podélných mezerách o délce 150 m, počínaje prahem dráhy, vyjma případu, kdy páry značení dotykové zóny jsou souhlasné se značením zaměřovacího bodu nebo jsou umístěny uvnitř 50 m značení zaměřovacího bodu. Pak musí být z obrazce odstraněny Na RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení kódového čísla 2 musí být přidán jeden pár značení dotykové zóny 150 m za začátek značení zaměřovacího bodu Postranní dráhové značení Použití Postranní dráhové značení musí být provedeno mezi oběma prahy zpevněné RWY tam, kde je nedostatečný kontrast mezi okraji RWY a postranními pásy nebo okolním terénem Postranní dráhové značení musí být zřízeno na RWY pro přesné přiblíţení bez ohledu na kontrast mezi okraji RWY a postranními pásy nebo okolním terénem. Umístění Postranní dráhové značení se musí skládat ze dvou pruhů, z nichţ kaţdý je umístěn podél jednoho okraje RWY s vnějším okrajem pruhu přibliţně na okraji RWY vyjma případu, kdy RWY je širší neţ 60 m. Pak musí být tyto pruhy umístěny ve vzdálenosti 30 m na kaţdou stranu od osy RWY. 5-7 Změna č. 11-A

60 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Obr. 5-5 Značení zaměřovacího bodu a dotykové zóny (znázornění pro RWY délky m a více) Změna č. 11-A 5-8

61 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr. 5-6 Značení na pojezdové dráze (spolu se základním značením RWY) Je-li zřízeno obratiště, pak musí být postranní dráhové značení provedeno i mezi RWY a obratištěm. Charakteristiky Postranní dráhové značení musí mít celkovou šířku nejméně 0,9 m na RWY, jejíţ šířka je 30 m nebo více a nejméně 0,45 m na uţší RWY Osové značení pojezdové dráhy Použití Osové značení pojezdové dráhy musí být zřízeno na zpevněných pojezdových drahách, zařízeních pro odmrazování a protinámrazové ošetření a na odbavovacích plochách příslušných k RWY kódového čísla 3 nebo 4 takovým způsobem, aby poskytovalo vedení od osového značení RWY k bodu na odbavovací ploše, kde začíná značení stání letadla Osové značení pojezdové dráhy musí být zřízeno na zpevněných pojezdových drahách, na zařízeních pro odmrazování a protinámrazové ošetření a na odbavovacích plochách příslušných k RWY kódového čísla 1 nebo 2 takovým způsobem, aby poskytovalo vedení od osového značení RWY k bodu na odbavovací ploše, kde začíná značení stání letadla. 5-9 Změna č. 11-A

62 PŘEDPIS L14 HLAVA Osové značení pojezdové dráhy musí být zřízeno na zpevněné RWY tam, kde RWY je částí standardní pojezdové trasy a: a) není zřízeno osové značení RWY; nebo b) osa pojezdové dráhy není shodná s osou RWY Kde je ţádoucí upozornit na blízkost vyčkávacího místa RWY, mělo by být provedeno zvýraznění značení osy pojezdové dráhy Poznámka: Zvýrazněné značení osy pojezdové dráhy může být součástí souboru opatření na ochranu před narušením dráhy Tam, kde je zvýraznění značení osy pojezdové dráhy zřízeno, musí být provedeno na kaţdé křiţovatce pojezdových drah/drah. Umístění V přímé části pojezdové dráhy musí být osové značení pojezdové dráhy umístěno souběţně s její osou. V oblouku pojezdové dráhy musí osové značení pokračovat z přímé části v konstantní vzdálenosti od vnějšího okraje oblouku. Poznámka: Viz ust a Obr Na křiţovatce pojezdové dráhy s RWY, kde pojezdová dráha slouţí pro výjezd z RWY, musí být osové značení pojezdové dráhy napojeno obloukem na osové značení RWY, jak je patrné z Obr. 5-6 a Osové značení pojezdové dráhy musí pokračovat rovnoběţně s osovým značením RWY do vzdálenosti nejméně 60 m za tečný bod u RWY kódového čísla 3 nebo 4 a do vzdálenosti nejméně 30 m u RWY kódového čísla 1 nebo Jestliţe je osové značení pojezdové dráhy zřízeno na RWY podle ustanovení , musí být umístěno na ose vyznačené pojezdové dráhy Tam, kde je provedeno: a) Zvýraznění značení osy pojezdové dráhy musí sahat (viz Obr. 5-6, Značení na pojezdové dráze) aţ do vzdálenosti 47 m před obrazec A pro vyčkávací místo RWY ve směru cesty od dráhy. viz Obr. 5-7(a). b) Pokud zvýraznění značení osy pojezdové dráhy kříţí jiné značení vyčkávacího místa dráhy, jako např. to pro přesné přiblíţení kategorie II a III, které je umístěno do vzdálenosti 47 metrů od prvního vyčkávacího místa dráhy, musí být zvýraznění značení osy pojezdové dráhy přerušeno 0,9 m před a 0,9 m po kříţeném značení vyčkávacího místa dráhy. Zvýraznění značení osy pojezdové dráhy pak musí pokračovat za kříţeným značením vyčkávacího místa dráhy alespoň do vzdálenosti 3 segmentů přerušovaných čar nebo 47 m od začátku, do konce, dle toho, která vzdálenost je delší. Viz Obr. 5-7(b). c) Pokud zvýraznění značení osy pojezdové dráhy pokračuje přes pojezdovou dráhu nebo kříţí pojezdovou dráhu, která je umístěna do vzdálenosti 47 metrů od vyčkávacího místa dráhy, musí být zvýraznění značení osy pojezdové dráhy přerušeno 1,5 m před a po značení osy pojezdové dráhy. Zvýraznění značení osy pojezdové dráhy pak musí pokračovat za pojezdovou dráhu nebo Změna č. 11-A 5-10 kříţení pojezdových drah alespoň do vzdálenosti 3 segmentů přerušovaných čar nebo 47 m od začátku, do konce, dle toho, která vzdálenost je delší. Viz Obr. 5-7(c). d) V případě sbíhajících se pojezdových drah v místě vyčkávacího místa dráhy nebo před ním nesmí být vnitřní přerušovaná čára kratší neţ 3 m. Viz Obr. 5-7(d). e) Pokud jsou naproti sobě dvě vyčkávací místa drah a vzdálenost mezi nimi je menší neţ 94 m, zvýraznění značení osy pojezdové dráhy musí přesáhnout celou tuto vzdálenost a nesmí přesáhnout za ţádné značení vyčkávací místa dráhy. Viz Obr. 5-7(e). Charakteristiky Osové značení pojezdové dráhy musí být nejméně 15 cm široké a nepřerušované v celé své délce s výjimkou místa, v němţ protíná značení vyčkávacího místa RWY mezilehlého vyčkávacího místa nebo výstraţné značení, jak je patrné z Obr. 5-6, Jsou-li zřízeny alternativní pojezdové trasy, jejich osové značení musí být provedeno modrou nebo oranţovou barvou Zvýraznění značení osy pojezdové dráhy musí být provedeno podle Obr Značení obratiště Použití Je-li zřízeno obratiště, značení obratiště musí být provedeno tak, aby poskytovalo souvislé vedení a umoţnilo letounu dokončit otáčku o 180 stupňů a srovnat se do osy RWY. Umístění Značení obratiště musí být napojeno obloukem z osy RWY na obratiště. Poloměr oblouku musí odpovídat manévrovacím schopnostem a normálním pojíţděcím rychlostem letounů, pro které je obratiště určeno. Úhel mezi osou RWY a značením obratiště by neměl překročit 30 stupňů Značení obratiště musí pokračovat rovnoběţně s osovým značením RWY do vzdálenosti nejméně 60 m za tečný bod, u RWY kódového čísla 3 nebo 4 a do vzdálenosti nejméně 30 m u RWY kódového čísla 1 nebo Značení obratiště musí vést letoun takovým způsobem, aby tento letoun mohl před bodem, kde začne provádět otáčku o 180 stupňů, pojíţděl po rovném úseku. Značení rovného úseku obratiště musí být rovnoběţné s vnějším okrajem obratiště Provedení oblouku, který umoţňuje letounu provést otáčku o 180 stupňů, musí být zaloţeno na úhlu natočení příďového kola, který by neměl přesáhnout 45 stupňů Provedení značení obratiště musí být takové, aby kdyţ je pilotní prostor letounu nad

63 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 značením obratiště, nebyla vzdálenost mezi jakýmkoliv kolem podvozku letounu a okrajem obratiště menší neţ vzdálenost uvedená v ust Poznámka: Aby se letounům kódového písmene E, F a G snadněji manévrovalo, je možné zvážit, zda by v těchto případech neměla být vzdálenost kola od okraje větší. Viz ust Charakteristiky Značení obratiště musí být nejméně 15 cm široké a nepřerušované v celé své délce Značení vyčkávacího místa RWY Použití a umístění Značení vyčkávacího místa RWY musí být zřízeno na vyčkávacím místě RWY. Poznámka: Informace týkající se opatření pro znak vyčkávacího místa RWY jsou uvedeny v ust Charakteristiky přiblíţení nebo RWY pro vzlet musí být značení vyčkávacího místa RWY provedeno podle Obr. 5-6, obrazec A Jestliţe je jednotlivé vyčkávací místo RWY zřízeno na křiţovatce pojezdové dráhy a RWY pro přesné přiblíţení kategorie I, II nebo III, musí značení vyčkávacího místa RWY odpovídat Obr. 5-6, obrazci A. Kde jsou na takové křiţovatce zřízena dvě nebo tři vyčkávací místa RWY, musí být zřízeno značení vyčkávacího místa RWY, které je blíţe (nejblíţe) k RWY, podle Obr. 5-6, obrazce A a značení dále od RWY musí být provedeno podle Obr. 5-6, obrazce B Značení vyčkávacího místa RWY umístěné na vyčkávacím místě RWY zřízené v souladu s ust musí být provedené podle Obr. 5-6, obrazce A Pokud je poţadováno větší zvýraznění vyčkávacího místa RWY, musí značení vyčkávacího místa RWY odpovídat Obr. 5-8, obrazec A nebo B Na křiţovatce pojezdové dráhy a nepřístrojové RWY, RWY pro nepřesné přístrojové Obr. 5-7 Zvýrazněné značení osy pojezdové dráhy 5-11 Změna č. 11-A

64 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Obr. 5-8 Značení vyčkávacího místa RWY Jestliţe obrazec B značení vyčkávacího místa RWY je umístěn v oblasti, kde by jeho délka přesahovala 60 m, musí být označení CAT II popřípadě CAT III vyznačeno na povrchu RWY na koncích značení vyčkávacího místa RWY a ve stejných intervalech po maximálně 45 m mezi následujícími značeními. Výška písmen nesmí být menší neţ 1,8 m a písmena musí být umístěna nejdále 0,9 m za značením vyčkávacího místa Značení vyčkávacího místa RWY umístěné na křiţovatce RWY s další RWY musí být pravoúhlé k ose RWY tvořící část standardní pojezdové trasy. Obrazec značení musí souhlasit s Obr. 5-8, Obrazec A Značení mezilehlého vyčkávacího místa Použití a umístění Značení mezilehlého vyčkávacího místa musí být na mezilehlém vyčkávacím místě Značení mezilehlého vyčkávacího místa musí být umístěno na okraji výjezdu z odloučené (vzdálené) plochy se zařízením pro odmrazování a protinámrazové ošetření navazující na pojezdovou dráhu Pokud je značení mezilehlého vyčkávacího místa umístěno na křiţovatce dvou zpevněných pojezdových drah, musí být umístěno kolmo na osu pojezdové dráhy v dostatečné vzdálenosti od okraje křiţující pojezdové dráhy, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost mezi pojíţdějícími letadly. Značení se musí krýt se stop příčkou nebo návěstidly mezilehlého vyčkávacího místa (jsou-li zřízeny) Vzdálenost mezi značením mezilehlého vyčkávacího místa na okraji výjezdu z odloučené (vzdálené) plochy se zařízením pro odmrazování a protinámrazové ošetření a osou pojezdové dráhy procházející kolem této plochy, nesmí být menší, neţ je uvedeno v tabulce 3-1, sloupec 11. Charakteristiky Značení mezilehlého vyčkávacího místa musí být provedeno jednoduchou přerušovanou čarou, jak je znázorněno na Obr Značení místa pro kontrolu zařízení VOR Použití Jestliţe je na letišti určeno místo pro kontrolu zařízení VOR, musí být označeno předepsaným značením a znakem. Poznámka: Informace týkající se znaku místa pro kontrolu zařízení VOR jsou uvedeny v ust Výběr místa Poznámka: Ustanovení týkající se výběru místa pro kontrolu zařízení VOR jsou uvedena v Předpisu L 10, Svazek I, Dodatek E Části I. Umístění Značení místa pro kontrolu zařízení VOR musí být umístěno ve středu plochy, na které musí letadlo parkovat za účelem příjmu správného signálu VOR. Změna č. 11-A 5-12

65 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr. 5-9 Značení místa pro zkoušku zařízení VOR Charakteristiky Značení pro kontrolu zařízení VOR se musí skládat z kruhu o průměru 6 m s tloušťkou obrysové čáry 15 cm (viz Obr. 5-9 (A)) Jestliţe je výhodnější, aby letadlo bylo natočeno do určitého směru, musí být zřízena přímka procházející středem kruhu ve směru poţadovaného azimutu. Přímka musí přesáhnout 6 m za obvod kruhu v poţadovaném směru polohy letadla a měla by být zakončena šipkou. Šířka pruhu přímky je 15 cm (viz Obr. 5-9 (B)) Místo pro kontrolu zařízení VOR musí být přednostně bílé barvy, ale musí být odlišné od barvy, pouţité pro značení pojezdových drah. Poznámka: Pro zvýšení kontrastu může být značení lemováno černou barvou Značení stání letadla Poznámka: Návod na uspořádání značení stání letadla je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. poţadavcích na uspořádání parkování a jako součást jiných parkovacích pomůcek Značení stání letadla (písmeno a/nebo číslo) musí být zahrnuto do vjezdového značení v krátké vzdálenosti od začátku vjezdového značení. Výška poznávacího značení musí být vhodná pro čitelnost z pilotního prostoru letadla, které stání pouţívá Tam, kde se překrývá značení stání letadla dvou stání z důvodu lepšího vyuţití odbavovací plochy a pilot by obtíţně identifikoval, které značení stání má následovat nebo můţe-li být bezpečnost narušena, jestliţe následoval nesprávné značení; v tom případě musí být přidána ke značení stání identifikace letadla, pro které je stání určeno. Poznámka: Příklad: 2A-B747, 2B-F Vjezdové značení, značení otáčení a výjezdové značení musí na sebe navazovat a musí mít šířku nejméně 15 cm. Jestliţe se překrývají dvě nebo více značení stání letadla, pak značení pro nejnáročnější letadlo musí být souvislé a značení pro ostatní letadla musí být přerušované. Použití Značení stání letadla musí být zřízeno pro vyznačení parkovacích stání letadla na zpevněné odbavovací ploše a zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření. Umístění Značení stání letadla musí být na zpevněné odbavovací ploše a zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření umístěno tak, aby zajišťovalo bezpečné vzdálenosti uvedené v ustanovení nebo , jestliţe příďové kolo pojíţdí po značení stání. Charakteristiky Značení stání letadla musí obsahovat značení stání, vjezdové značení, příčku začátku otáčení, značení otáčení, vyrovnávací značení, příčku zastavení a výjezdové značení v závislosti na Zakřivení části vjezdového značení, značení otáčení a výjezdového značení musí mít poloměr přiměřený nejnáročnějšímu typu letadla, pro které je určeno Tam, kde se překrývá značení stání letadla dvou stání z důvodu lepšího vyuţití odbavovací plochy a pilot by obtíţně identifikoval, které značení stání má následovat nebo můţe-li být bezpečnost narušena, jestliţe následoval nesprávné značení; v tom případě musí být přidána ke značení stání identifikace letadla, pro které je stání určeno. Poznámka: Příklad: 2A-B747, 2B-F Vjezdové značení, značení otáčení a výjezdové značení musí na sebe navazovat a musí mít šířku nejméně 15 cm. Jestliţe se překrývají dvě nebo více značení stání letadla, pak značení pro nejnáročnější letadlo musí být souvislé a značení pro ostatní letadla musí být přerušované Změna č. 11-A

66 PŘEDPIS L14 HLAVA Zakřivení části vjezdového značení, značení otáčení a výjezdového značení musí mít poloměr přiměřený nejnáročnějšímu typu letadla, pro které je určeno Tam, kde je orientován pohyb letadla pouze jedním směrem, musí být připojeny k vjezdovému a výjezdovému značení šipky, vyznačující směr pohybu letadla Příčka začátku otáčení musí být umístěna v pravém úhlu k vjezdovému značení po levé straně pilotní kabiny v bodě kaţdého začátku otáčení. Musí mít délku nejméně 6 m a šířku nejméně 15 cm a musí být opatřena šipkou vyznačující směr otáčení. Poznámka: Vzdálenost mezi příčkou začátku otáčení a vjezdovým značením se může měnit podle typu letadla v závislosti na zorném poli pilota Jestliţe je zřízena více neţ jedna příčka začátku otáčení, nebo současně s ní je zřízena příčka zastavení, musí být tyto příčky rozlišeny doplňkovým označením Vyrovnávací značení musí být umístěno na prodlouţené ose letadla stojícího na parkovacím stání tak, aby je pilot viděl během poslední fáze pojíţdění. Musí mít šířku nejméně 15 cm Příčka zastavení musí být umístěna kolmo k vyrovnávacímu značení po levé straně pilotní kabiny v bodě určeném pro zastavení letadla. Musí mít délku nejméně 6 m a šířku nejméně 15 cm. Alternativně je moţné místo zastavení označit krátkou příčkou s údajem o typu letadla, pro který je příčka určena. Poznámka: Vzdálenosti, které mají být mezi příčkou zastavení a vjezdovým značením, se mohou měnit podle typu letadla v závislosti na zorném poli pilota Bezpečnostní značení odbavovací plochy Poznámka: Návod na provedení bezpečnostního značení odbavovací plochy je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Použití Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí být zřízeno na zpevněné odbavovací ploše v závislosti na poţadavcích na uspořádání parkování letadel a na pozemní zařízení. Umístění Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí být umístěno tak, aby vymezovalo prostory určené pro pohyb pozemních vozidel a jiných zařízení pro obsluhu letadel atd. při zajištění jejich bezpečných vzdáleností od letadel. Charakteristiky Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí obsahovat značení bezpečné vzdálenosti od konce křídla a značení ohraničení obsluţné komunikace v závislosti na poţadavcích na uspořádání parkování letadel a na pozemní zařízení Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí být nepřerušené a nejméně 10 cm široké. Šířka bezpečnostního značení odbavovací plochy, které odděluje odbavovací plochu od pojezdové dráhy, musí být minimálně dvounásobná Značení vyčkávacího místa na komunikacích Použití Značení vyčkávacího místa na komunikacích musí být zřízeno na všech komunikacích umoţňujících vstup na RWY. Umístění Značení vyčkávacího místa na komunikacích musí být umístěno napříč komunikací na vyčkávacím místě. Charakteristiky Značení vyčkávacího místa na komunikacích musí být v souladu s místními pravidly provozu na komunikacích Příkazové značení Poznámka: Návod na zřízení příkazového značení je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Použití Tam, kde není moţné umístit příkazové znaky v souladu s , musí být zřízeno příkazové značení na povrchu vozovky Jestliţe to vyţadují provozní důvody, např. na pojezdových drahách se šířkou větší neţ 60 m nebo jako součást opatření na ochranu před narušením dráhy, musí být příkazové znaky doplněny příkazovým značením. Umístění Příkazové značení na pojezdových drahách letiště s kódovým písmenem A, B, C nebo D musí být umístěno na pojezdové dráze souměrně k ose pojezdové dráhy a na vyčkávací straně značení vyčkávacího místa RWY dle Obr (a). Vzdálenost mezi nejbliţší stranou značení a značení vyčkávacího místa RWY a od značení osy pojezdové dráhy nesmí být menší neţ 1 m Příkazové značení na pojezdových drahách letiště s kódovým písmenem E, F nebo G musí být umístěno po obou stranách od osového značení pojezdové dráhy, před značením vyčkávacího místa RWY podle Obr (b). Vzdálenost mezi nejbliţším okrajem příkazového značení a značením vyčkávacího místa RWY nebo osovým značením pojezdové dráhy nesmí být menší neţ 1 m Příkazové značení nesmí být umisťováno na RWY kromě případů, kdy je to poţadováno z provozních důvodů. Změna č. 11-A 5-14

67 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr Příkazové, výstraţné značení a postranní značení pojezdové dráhy Charakteristiky Příkazové značení se musí skládat z bílého nápisu na červeném podkladě. S výjimkou značení NO ENTRY musí nápis poskytovat shodnou informaci s odpovídajícím příkazovým znakem Značení NO ENTRY se musí skládat z bílého nápisu NO ENTRY na červeném podkladě Kde je nedostatečný kontrast mezi příkazovým značením a povrchem vozovky, musí být příkazové značení vhodně orámováno, přednostně bílou nebo černou barvou Výška písmen musí být u nápisů na letištích s kódovým písmenem C, D, E, F nebo G 4 m, u nápisů na letištích s kódovým písmenem A nebo B 2 m. Nápis musí mít tvar a rozměry uvedené v Doplňku Podklad musí mít tvar pravoúhelníku s přesahem minimálně 0,5 m od okraje nápisu v podélném i v příčném směru. ukazují, ţe přidání informačního značení udávajícího směr pojezdové dráhy by mohlo napomoci letové posádce při pozemní navigaci Je ţádoucí, aby na dlouhých pojezdových drahách bylo na povrchu vozovky v pravidelných intervalech provedeno informační značení (místa). Umístění Informační značení musí být provedeno napříč pojezdovou dráhou nebo odbavovací plochou, jestliţe je to nezbytné, a musí být umístěno tak, aby bylo čitelné z pilotního prostoru přibliţujících se letadel. Informační značení místa musí být provedeno v ose pojezdové dráhy. Informační značení směru musí být provedeno na příslušné straně informačního značení místa dle smyslu odbočení. Vzdálenost mezi nejbliţším okrajem informačního značení a značením vyčkávacího místa RWY nebo značením křiţovatky pojezdových drah nesmí být menší neţ 1 m. Tam, kde není ţádné značení křiţovatky a kde to místní podmínky dovolí, musí být spodní základna značení umístěna nejméně 10 m před začátkem křiţovatky Informační značení Poznámka: Návod na zřízení informačního značení je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Použití Tam, kde mají být normálně zřízeny informační znaky a kde je dle stanovení ÚCL jejich zřízení nepraktické, musí být na povrchu vozovky zřízeno informační značení Jestliţe to vyţadují provozní důvody, musí být informační znaky doplněny informačním značením Informační značení (místa/směru) musí být provedeno před sloţitými křiţovatkami pojezdových drah, za nimi a všude tam, kde provozní zkušenosti Charakteristiky Informační značení se musí skládat: a) ze ţlutého nápisu na černém pozadí, jestliţe nahrazuje nebo doplňuje znaky místa; a b) z černého nápisu na ţlutém pozadí, jestliţe nahrazuje nebo doplňuje směrový znak nebo cílový znak Jestliţe je značení vůči zpevněnému povrchu nedostatečně kontrastní, musí značení obsahovat: a) černý okraj, kdyţ je nápis ţlutý; a b) ţlutý okraj, kdyţ je nápis černý Výška písmen musí být 4 m. Nápis musí mít tvar a rozměry uvedené v Doplňku Změna č. 11-A

68 PŘEDPIS L14 HLAVA Podklad musí mít tvar pravoúhelníku s přesahem minimálně 0,5 m od okraje nápisu v podélném i v příčném směru Okraj musí být min. 0,15 m Výstraţné značení Použití Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby první vyčkávací místo bylo doplněno výstraţným značením. Výstraţné značení zřízené v souladu s tímto ustanovením musí být provedeno podle Obr Umístění Výstraţné značení musí být provedeno napříč pojezdovou drahou. Vzdálenost mezi nejbliţším okrajem výstraţného značení a značením vyčkávacího místa nesmí být menší neţ 1m Značení pojezdové dráhy pro rychlé odbočení Použití Značení pojezdové dráhy pro rychlé odbočení musí být provedeno tam, kde je vybudována pojezdová dráha pro rychlé odbočení. Umístění Značení pojezdové dráhy pro rychlé odbočení musí navazovat na návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení. Charakteristiky Značení pojezdové dráhy pro rychlé odbočení se musí skládat ze tří, dvou a jednoho pruhu o šířce 0,45 m a délce 6 m dle obr. 5 10A. Charakteristiky Výstraţné značení se musí skládat: a) z bílého nápisu b) z červeného pozadí c) ze ţlutého okraje Podklad musí mít tvar pravoúhelníku s přesahem minimálně 0,5 m od okraje nápisu v podélném i v příčném směru Ţlutý okraj musí být stejné šířky jako tah písma nápisu Výška písmen musí být 4 m. Nápis musí mít tvar a rozměry uvedené v Doplňku Postranní značení pojezdové dráhy Použití Postranní značení pojezdové dráhy musí být provedeno tam: a) kde nejsou zřetelné okraje mezi zpevněnou pojezdovou drahou a pásem pojezdové dráhy, nebo b) kde je potřeba definovat okraje zpevněné pojezdové dráhy vůči ostatním zpevněným plochám, které neslouţí jako TWY. 100 m 100 m 100 m tang.bod tečný bod 4 m 0,45 m Umístění Postranní značení pojezdové dráhy musí být umístěno na okrajích zpevněné pojezdové dráhy vymezující plně únosnou část TWY. 2 m 2 m 2 m 6 m Charakteristiky Postranní značení pojezdové dráhy se musí skládat ze dvou nepřerušovaných pruhů s mezerou širokou 0,15 m. Postranní značení pojezdové dráhy musí mít celkovou šířkou 0,45 m. Obr. 5 10A Poznámka: Viz Obr Změna č. 11-A 5-16

69 HLAVA 5 PŘEDPIS L Návěstidla a světla Všeobecně Světla, která mohou ohrozit bezpečnost letadla Jakékoliv neletecké pozemní světlo v blízkosti letiště, které by mohlo ohrozit bezpečnost letadel, musí být zrušeno, zastíněno nebo upraveno tak, aby se vyloučil zdroj nebezpečí. Laserové vyzařování, které může ohrozit bezpečnost letadla Záměrně nepoužito Klamavá světla Jakékoliv neletecké pozemní světlo, které by svou svítivostí, konfigurací nebo barvou mohlo znemoţnit nebo znesnadnit jasné pochopení leteckých pozemních návěstidel, musí být zrušeno, zastíněno nebo upraveno tak, aby byla tato moţnost vyloučena. Zvláštní pozornost musí být věnována neleteckým pozemním světlům viditelným ze vzduchu uvnitř dále popsaných prostorů: a) přístrojová RWY kódového čísla 4: uvnitř prostoru sahajícího před práh a za konec RWY do vzdálenosti nejméně 4500 m a šířky 750 m na obě strany od její osy. b) přístrojová RWY kódového čísla 2 nebo 3: prostor stejných rozměrů jako v případě a) s tím rozdílem, ţe jeho délka musí být nejméně 3000 m. c) přístrojová RWY kódového čísla 1 a nepřístrojová RWY: uvnitř přibliţovacího prostoru. Letecká pozemní návěstidla, která mohou způsobit záměnu pro vodní dopravu. Poznámka: V blízkosti splavných vod je třeba zajistit, aby letecká pozemní návěstidla nebyla příčinou omylu námořníků. Světelné instalace a nosné konstrukce Poznámka: Bližší údaje o křehkosti světelných instalací a nosných konstrukcí viz ustanovení informace vztahující se k umístění a instalaci zařízení v provozních oblastech - Aerodrome Design Manual, Part 6. Nadzemní přibližovací návěstidla Nadzemní přibliţovací návěstidla a jejich nosné konstrukce musí být křehké vyjma případu, kdy je část přibliţovací světelné soustavy dále neţ 300 m před prahem dráhy tam,: a) kde má výšku nosných konstrukcí větší neţ 12 m, tehdy musí být poţadavky na snadnou lámavost aplikovány na část konstrukce od 12 m výše; a b) kde je obklopena nelámavými objekty, tehdy musí být křehká ta část konstrukce, která převyšuje tyto objekty Podle ustanovení nesmí být poţadována výměna současných zařízení před 1. lednem Jestliţe nejsou instalace přibliţovacích návěstidel nebo nosných konstrukcí samy o sobě dostatečně výrazné, musí být vhodně označeny. Nadzemní návěstidla Nadzemní návěstidla RWY, dojezdové dráhy nebo pojezdové dráhy musí být křehká. Jejich výška musí být dostatečně malá, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost vrtulí nebo gondol proudových motorů letadel. Zapuštěná návěstidla Konstrukce návěstidel zapuštěných do povrchu RWY, dojezdové dráhy, pojezdové dráhy nebo odbavovací plochy musí být řešeny a provedeny tak, aby odolávaly přejíţdění koly letadel, aniţ by došlo k poškození návěstidla nebo letadla Teplota na styku zapuštěného návěstidla a pneumatiky letadla vyvolaná vedením nebo vyzařováním tepla ţárovky nesmí překročit 160 o C během desetiminutové expozice. Poznámka: Poradenský materiál k měření teploty zapuštěných návěstidel je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Svítivost návěstidel a jejich řízení Poznámka: Za soumraku nebo při špatné dohlednosti za dne mohou být návěstidla efektivnější než značení. V těchto podmínkách a při špatné dohlednosti v noci musí mít návěstidlo přiměřenou svítivost. Pro dosažení požadované svítivosti jsou obvykle nutná směrová návěstidla, jejichž úhel rozptylu světelného svazku a směrování musí vyhovět provozním požadavkům. Dráhovou světelnou soustavu je třeba posuzovat jako celek, aby bylo zajištěno, že její poměrné svítivosti jsou vhodně přizpůsobeny témuž účelu. (viz Dodatek A, bod 15 a Aerodrome Design Manual, Part 4.) Svítivost dráhových návěstidel musí vyhovovat minimální dohlednosti a okolnímu osvětlení, za nichţ má být RWY pouţívána a musí být přiměřená ke svítivosti nejbliţšího úseku přibliţovací světelné soustavy, pokud je zřízena. Poznámka: Zatímco svítivost návěstidel přibližovací světelné soustavy může být vyšší než svítivost návěstidel dráhové soustavy, musí být na základě zkušeností vyloučeny náhlé změny svítivosti, které by mohly vyvolat nesprávnou představu pilota, že došlo ke změně dohlednosti v průběhu prováděného přiblížení Jestliţe je instalována soustava vysoké svítivosti, musí být vybavena ovládáním svítivosti ve vhodných stupních pro umoţnění úpravy svítivosti ve vztahu k převaţujícím podmínkám. Aby mohly být provozovány jednotlivé soustavy, pokud jsou instalovány, se srovnatelnými svítivostmi, musí být zřízeno buď jejich oddělené ovládání nebo musí být tento poţadavek zajištěn jiným vhodným řešením. Jde o tyto soustavy: - přibliţovací světelná soustava, 5-17 Změna č. 11-A

70 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 - postranní dráhová návěstidla; - prahová návěstidla; - koncová návěstidla RWY; - osová návěstidla RWY; - návěstidla dotykové zóny RWY; a - osová návěstidla pojezdové dráhy Na obvodu a uvnitř elipsy definující hlavní svazek v Doplňku 2, Obr. 2-1 aţ 2-10, nesmí být hodnota maxima svítivosti větší neţ trojnásobek minimální hodnoty svítivosti měřené v souladu s poţadavky Doplňku 2, společných poznámek pro Obr. 2-1 aţ 2-11, poznámka Na obvodu obdélníku, definujícího hlavní svazek v Doplňku 2, Obr aţ 2-20 a uvnitř něho nesmí být hodnota maxima svítivosti větší neţ trojnásobek minimální hodnoty svítivosti měřené v souladu s poţadavky Doplňku 2, společných poznámek k Obr aţ 2-21, poznámka Nouzové osvětlení Použití Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby na letišti s osvětlením RWY a bez sekundárního zdroje elektrické energie byla pro případ selhání normální světelné soustavy k dispozici nouzová návěstidla vhodná pro instalaci alespoň na hlavní RWY. Poznámka: Nouzové osvětlení může být také účelné k označení překážek nebo vyznačení obrysů pojezdových drah a odbavovací plochy. Umístění Jestliţe jsou na RWY instalována nouzová návěstidla, musí být rozmístěna způsobem odpovídajícím nejméně konfiguraci poţadované pro nepřístrojovou RWY. Charakteristiky Letištní maják Letištní maják musí být zřízen na letišti určeném pro noční provoz, jestliţe je splněna jedna nebo více následujících podmínek: a) převaţuje letecká navigace vizuálními prostředky; b) často se vyskytuje sníţená dohlednost; nebo c) je obtíţné identifikovat letiště ze vzduchu kvůli okolním světlům nebo terénu. Umístění Letištní maják musí být umístěn na letišti nebo v jeho nejbliţším okolí v místě s malým osvětlením okolního pozadí Umístění majáku musí být takové, aby nebyl stíněn objekty ve významných směrech a neoslňoval pilota při přiblíţení na přistání. Charakteristiky Letištní maják musí vydávat buď střídavé barevné a bílé záblesky nebo pouze bílé záblesky. Počet záblesků musí být od 20 do 30 za minutu. Pokud je pouţíván maják vyzařující barevné záblesky, musí být tyto záblesky na pozemním letišti zelené a na vodním letišti ţluté. V případě kombinovaného pozemního a vodního letiště musí barevné záblesky, pokud jsou pouţity, mít barvu podle toho letiště, které se povaţuje za hlavní Světelný svazek majáku musí vyzařovat do všech úhlů azimutu. Vertikální rozloţení světelného svazku musí mít rozsah od úhlu ne většího neţ 1 o měřeného od vodorovné roviny, aţ do takového úhlu stanoveného ÚCL tak, aby byl postačující pro vedení v největší výšce, pro kterou je maják určen a efektivní svítivost záblesků musí být nejméně cd. Poznámka: V poloze, kde nemůže být vyloučena vysoká úroveň okolního osvětlení, může být vyžadován vzrůst efektivní svítivosti záblesků až na desetinásobek Barva nouzových návěstidel musí odpovídat barvě poţadované pro dráhová návěstidla. V případě, kdy barevná návěstidla na prahu a na konci RWY nejsou proveditelná, musí všechna návěstidla vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy nebo tak blízké této barvě, jak je to moţné Letecké majáky Použití Jestliţe je to z provozních důvodů nutné, musí být zřízen na kaţdém letišti určeném pro noční provoz letištní maják nebo poznávací maják Provozní poţadavky musí být stanoveny ve vztahu k poţadavkům leteckého provozu na letišti, jeho hlavního určení ve vztahu k okolí a k instalacím jiných vizuálních a nevizuálních pomůcek uţitečných pro lokalizaci letiště. Změna č. 11-A 5-18 Poznávací maják Použití Poznávací maják musí být umístěn na letišti určeném pro pouţívání v noci, které nemůţe být snadněji identifikováno z letadla jinými prostředky. Umístění Poznávací maják musí být umístěn na letišti v místě s okolním osvětlením nízké úrovně Umístění majáku musí být takové, aby maják nebyl stíněn objekty v důleţitých směrech a neoslňoval pilota při přiblíţení na přistání. Charakteristiky Poznávací maják na pozemním letišti musí vyzařovat do všech úhlů azimutu. Vertikální rozloţení světelného svazku musí mít rozsah od úhlu ne většího

71 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 neţ 1 o měřeného od vodorovné roviny, aţ do takového úhlu stanoveného ÚCL tak, aby byl postačující pro vedení v největší výšce, pro kterou je maják určen a efektivní svítivost záblesků musí být nejméně cd. Poznámka: V poloze, kde nemůže být vyloučena vysoká úroveň okolního osvětlení, může být vyžadován vzrůst efektivní svítivosti záblesků až na desetinásobek Poznávací maják musí vydávat zelené záblesky na pozemním letišti a ţluté záblesky na vodním letišti Poznávací písmena musí být vysílána v mezinárodním Morseově kódu Rychlost vysílání musí být 6 aţ 8 slov za minutu, čemuţ odpovídá doba trvání Morseových značek 0,15 aţ 0,20 sekundy na tečku Přibliţovací světelné soustavy Poznámka: Existující světelné soustavy neodpovídající požadavkům ustanovení , , , , , , , a budou nahrazeny nejpozději k 1. lednu Použití Pouţití A.- Nepřístrojová RWY Kde je to prakticky moţné, musí být zřízena pro nepřístrojovou RWY s kódovým číslem 3 nebo 4 pouţívanou v noci jednoduchá přibliţovací světelná soustava, která je popsaná v ustanovení aţ Výjimku tvoří případ, kdy RWY je pouţívána pouze za podmínek dobré dohlednosti a je zajištěno dostatečné vedení jinými vizuálními prostředky. Poznámka: Jednoduchá přibližovací světelná soustava může také sloužit vizuálnímu vedení za dne. B.- RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení Kde je to fyzicky moţné, musí být pro RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení zřízena jednoduchá přibliţovací světelná soustava popsaná v ustanovení aţ Výjimku tvoří případ, kdy RWY je pouţívána pouze za podmínek dobré dohlednosti nebo jestliţe je zajištěno dostatečné vedení jinými vizuálními prostředky. Poznámka: Je vhodné zvážit možnost instalace světelné soustavy pro přesné přiblížení I. kategorie nebo doplnění naváděcí dráhovou světelnou soustavou. C.- RWY pro přesné přiblíţení I. kategorie Kde je to fyzicky moţné, musí být u RWY pro přesné přiblíţení I. kategorie zřízena přibliţovací světelná soustava I. kategorie popsaná v ustanovení aţ D.- RWY pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie U všech RWY pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie musí být zřízena přibliţovací světelná soustava II. a III. kategorie, popsaná v ustanoveních aţ Jednoduchá přibližovací světelná soustava Umístění Přibliţovací světelná soustava se musí skládat z řady návěstidel na prodlouţené ose RWY sahající, je-li to moţné, do vzdálenosti nejméně 420 m před práh dráhy a řady návěstidel tvořících příčku délky 18 m nebo 30 m ve vzdálenosti 300 m před prahem dráhy Návěstidla tvořící příčku musí být pokud moţno ve vodorovné přímce kolmé k přímce osových návěstidel RWY, kterou musí být tato příčka půlena. Návěstidla příčky musí být rozmístěna tak, aby vyvolala přímkový vjem, pouze v příčce dlouhé 30 m mohou být po obou stranách osy mezery. Tyto mezery musí být pro splnění místních potřeb co nejmenší a ţádná z nich nesmí být větší neţ 6 m. Poznámka 1: Pro návěstidla příček se používá rozestupů od 1 do 4 m. Mezery po obou stranách osy mohou být žádoucí pro zdokonalení směrového vedení, když se přiblížení děje s boční chybou a pro umožnění pohybu záchranných a požárních vozidel. Poznámka 2: Informace o tolerancích instalace jsou uvedeny v Dodatku A, bod Návěstidla tvořící osu musí být umístěna v podélných rozestupech po 60 m. V případě potřeby dokonalejšího vedení mohou být zvoleny rozestupy po 30 m. První návěstidlo musí být umístěno 60 m nebo 30 m od prahu dráhy v závislosti na zvolených podélných rozestupech Není-li prakticky moţné vybudovat osovou řadu do vzdálenosti 420 m od prahu dráhy, musí řada sahat do vzdálenosti 300 m tak, aby obsahovala příčku. Není-li ani to prakticky moţné, musí osová návěstidla sahat tak daleko, jak je to proveditelné, a kaţdé osové návěstidlo se pak musí skládat z krátké příčky délky nejméně 3 m. U přibliţovací světelné soustavy s příčkou ve vzdálenosti 300 m můţe být zřízena další doplňující příčka ve vzdálenosti 150 m od prahu dráhy Přibliţovací světelná soustava musí leţet co nejblíţe k vodorovné rovině procházející prahem dráhy a musí být provedena tak, aby: a) ţádný objekt vyjma azimutální antény ILS/MLS nepřesahoval rovinu přibliţovací světelné soustavy do vzdálenosti 60 m od její osy; a b) ţádné jiné návěstidlo neţ návěstidlo umístěné uvnitř střední části příčky nebo krátké osové příčky (nikoli na jejich okrajích) nebylo stíněno při pohledu z přibliţujícího se letadla. Kaţdá azimutální anténa ILS nebo MLS, přesahující rovinu návěstidel, musí být klasifikována jako překáţka a příslušně označena a to i světelně. Charakteristiky Návěstidla jednoduché přibliţovací světelné soustavy musí vydávat stálé světlo takové barvy, aby soustava byla jasně rozpoznatelná od ostatních leteckých pozemních návěstidel a od okolního osvětlení. Kaţdé osové návěstidlo se musí skládat: a) z jednoduchého zdroje; nebo 5-19 Změna č. 11-A

72 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 b) z krátké příčky nejméně 3 m dlouhé. Poznámka 1: Je-li krátká příčka podle odstavce b) složena z návěstidel blížících se bodovým zdrojům, je možno za dostatečnou vzdálenost mezi sousedními návěstidly krátké příčky považovat rozestup 1,5 m. Poznámka 2: Může být vhodné použít krátké příčky 4 m dlouhé, očekává-li se, že jednoduchá přibližovací světelná soustava bude rozšířena na světelnou soustavu pro přesné přiblížení. Poznámka 3: V místech, kde je v noci nesnadná identifikace jednoduché přibližovací světelné soustavy s ohledem na okolní osvětlení, mohou tento problém vyřešit záblesková návěstidla instalovaná na vnější části soustavy U RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení musí návěstidla přibliţovací soustavy vyzařovat do všech úhlů azimutu potřebných pro pilota letadla, které je v úseku před poslední zatáčkou a ve fázi konečného přiblíţení. Svítivost návěstidel musí být přiměřená všem podmínkám dohlednosti a okolního osvětlení, pro něţ byla soustava navrţena U RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení musí návěstidla vyzařovat do všech úhlů azimutu potřebných pro pilota letadla, které se neodchýlí ve fázi konečného přiblíţení nadměrně od dráhy letu stanovené nevizuálními prostředky. Návěstidla musí být navrţena tak, aby poskytovala vedení ve dne i v noci v nejnepříznivějších podmínkách dohlednosti a okolního osvětlení, při nichţ má být soustava ještě pouţitelná. Světelná soustava pro přesné přiblížení I. kategorie Umístění Světelná soustava pro přesné přiblíţení I. kategorie se musí skládat z řady návěstidel na prodlouţené ose RWY sahající pokud moţno do vzdálenosti 900 m od prahu dráhy, s řadou návěstidel tvořících příčku 30 m dlouhou ve vzdálenosti 300 m od prahu dráhy. Poznámka: Instalace přibližovací světelné soustavy kratší než 900 m může mít za následek provozní omezení využitelnosti RWY. Viz Dodatek A, bod Návěstidla tvořící příčku musí být pokud moţno ve vodorovné přímce kolmé k přímce osových návěstidel RWY, kterou musí být tato příčka půlena. Návěstidla příčky musí být rozmístěna tak, aby vytvářela přímkový vjem, pouze po stranách osy mohou být mezery. Tyto mezery musí být co nejmenší pro splnění místních potřeb a ţádná z nich nesmí být větší neţ 6 m. Poznámka 1: Pro návěstidla příčky se používá rozestupů od 1 do 4 m. Mezery po obou stranách mohou zlepšit směrové vedení při boční odchylce letadla provádějícího přiblížení a kromě toho umožňují pohyb záchranných a požárních vozidel. Poznámka 2: Informace o tolerancích instalace jsou uvedeny v Dodatku A, bod Návěstidla tvořící osu musí mít rozestupy po 30 m s prvním návěstidlem umístěným 30 m před prahem dráhy Přibliţovací světelná soustava musí leţet co nejblíţe k vodorovné rovině procházející prahem dráhy a musí být provedena tak, aby: a) ţádný objekt vyjma azimutální antény ILS/MLS nepřesahoval rovinu přibliţovací světelné soustavy do vzdálenosti 60 m od její osy; a b) ţádné jiné návěstidlo neţ návěstidlo umístěné uvnitř střední části příčky nebo krátké osové příčky (nikoli na jejich okrajích) nebylo stíněno při pohledu z přibliţujícího se letadla. Kaţdá azimutální anténa ILS nebo MLS přesahující rovinu návěstidel musí být klasifikována jako překáţka a příslušně označena a to i světelně. Charakteristiky Návěstidla tvořící osu a příčky světelné soustavy pro přesné přiblíţení I. kategorie musí vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy. Kaţdé místo osové řady se musí skládat: a) z jednotlivých zdrojů návěstidel ve vnitřních 300 m osy, ze zdvojených zdrojů ve středních 300 m osy a ze ztrojených zdrojů ve vnějších 300 m osy za účelem poskytování informace o vzdálenosti; nebo b) z krátké příčky Kdyţ lze prokázat u návěstidel přibliţovací soustavy úroveň údrţby odpovídající hodnotám ve smyslu , můţe být v kaţdém místě osy přibliţovací světelné soustavy pouţit buď: a) jeden světelný zdroj; nebo b) krátká příčka Krátká příčka musí být minimálně 4 m dlouhá. Kdyţ je krátká příčka sloţená z návěstidel blíţících se bodovým zdrojům, návěstidla musí být rovnoměrně rozmístěná ve vzdálenostech nepřevyšujících 1,5 m Kdyţ se osa ve vzdálenosti 300 m a více před prahem dráhy skládá z krátkých příček popsaných v b) nebo b), musí být kaţdá krátká příčka doplněná zábleskovým návěstidlem, kromě případů, kdy toto osvětlení ÚCL povaţuje za nadbytečné s ohledem na charakteristiky přibliţovací světelné soustavy a povahu meteorologických podmínek Kaţdé zábleskové návěstidlo popsané v ustanovení musí vydávat záblesky dvakrát za sekundu, které začínají na vnějším návěstidle a postupují směrem k prahu dráhy k vnitřnímu návěstidlu soustavy. Napájení musí být řešeno tak, aby tato návěstidla mohla být ovládána nezávisle na ostatních návěstidlech přibliţovací světelné soustavy Jestliţe se osa skládá z návěstidel popsaných v ustanovení a) nebo a), musí být k příčce ve vzdálenosti 300 m od prahu dráhy vybudovány doplňující příčky ve vzdálenostech 150 m, 450 m, 600 m a 750 m od prahu dráhy a doplněna zábleskovým návěstidlem, kromě případů, kdy toto osvětlení ÚCL povaţuje za nadbytečné s ohledem na charakteristiky přibliţovací světelné soustavy a povahu meteorologických podmínek. Návěstidla tvořící příčky musí být pokud moţno ve vodorovné přímce kolmé k přímce osových návěstidel Změna č. 11-A 5-20

73 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 RWY, kterou musí být tyto příčky půleny. Návěstidla musí být rozmístěna tak, aby vytvářela přímkový vjem, s výjimkou, ţe po obou stranách osy mohou být mezery. Tyto mezery musí být co nejmenší s ohledem na místní potřeby a ţádná z nich nesmí být větší neţ 6 m. Poznámka: Podrobnosti o uspořádání jsou uvedeny v Dodatku A, bod Kde jsou do přibliţovací světelné soustavy včleněny doplňující příčky popsané v ustanovení , musí jejich vnější konce leţet na dvou přímkách, které jsou buď rovnoběţné s přímkou osových návěstidel nebo se sbíhají tak, aby se protnuly v ose RWY ve vzdálenosti 300 m před prahem dráhy Návěstidla musí být v souladu s údaji Doplňku 2, Obr Poznámka: Obálky trajektorie letu použité při konstrukci těchto návěstidel jsou uvedeny v Dodatku A, Obr. A-4. Světelná soustava pro přesné přiblížení II. a III. kategorie Umístění Přibliţovací světelná soustava se musí skládat z řady návěstidel na prodlouţené ose RWY sahající, pokud moţno, do vzdálenosti 900 m před práh dráhy. Soustava musí být doplněna dvěma postranními řadami návěstidel sahajícími do vzdálenosti 270 m před práh dráhy a dvěma příčkami, jednou 150 m a druhou 300 m před prahem dráhy, jak je patrno z Obr Kde můţe být u návěstidel přibliţovací světelné soustavy prokázána úroveň údrţby s hodnotami v souladu s , přibliţovací světelná soustava se můţe skládat ze dvou řad návěstidel, které sahají do vzdálenosti 240 m před práh dráhy a ze dvou příček: jednou ve vzdálenosti 150 m a druhou 300 m před prahem dráhy, tak jak je uvedeno na Obr Poznámka: Délka 900 m je základní k zajištění vedení letadel při jejich provozu za podmínek I., II. a III. kategorie. Redukovaná délka může být vhodná pro provoz za podmínek II. a III. kategorie, ale může být příčinou omezení provozu za podmínek I. kategorie. Viz Dodatek A, bod Návěstidla tvořící osu musí být umístěna v podélných rozestupech 30 m s prvními návěstidly ve vzdálenosti 30 m před prahem dráhy Návěstidla tvořící postranní světelné řady musí být umístěna po obou stranách osy ve stejných podélných rozestupech jako návěstidla osové řady, s prvním návěstidlem umístěným 30 m před prahem dráhy. Kdyţ můţe být u návěstidel přibliţovací světelné soustavy prokázána úroveň údrţby s hodnotami v souladu s , návěstidla postranních řad mohou být umístěna po obou stranách osy v podélných rozestupech po 60 m, přičemţ první návěstidlo musí být umístěno ve vzdálenosti 60 m před prahem dráhy. Příčná vzdálenost mezi vnitřními návěstidly postranních řad nesmí být menší neţ 18 m a větší neţ 22,5 m, nejlépe 18 m, ale v kaţdém případě musí být stejná jako vzdálenost vnitřních návěstidel dotykové zóny Příčka zřízená ve vzdálenosti 150 m před prahem dráhy musí vyplňovat mezery mezi návěstidly osové a postranní řady Příčka ve vzdálenosti 300 m před prahem dráhy musí sahat na obě strany od osy do vzdálenosti 15 m Skládá-li se osová řada ve vzdálenosti 300 m a větší před prahem dráhy z návěstidel popsaných v ustanovení b), nebo b), musí být zřízeny doplňující příčky ve vzdálenostech 450, 600 a 750 m před prahem dráhy a doplněna zábleskovým návěstidlem, kromě případů, kdy toto osvětlení ÚCL povaţuje za nadbytečné s ohledem na charakteristiky přibliţovací světelné soustavy a povahu meteorologických podmínek Kde jsou do přibliţovací světelné soustavy včleněny doplňující příčky popsané v ustanovení , musí jejich vnější konce leţet na dvou přímkách, které jsou buď rovnoběţné nebo které se sbíhají tak, aby se protnuly na ose RWY ve vzdálenosti 300 m před prahem dráhy Přibliţovací světelná soustava musí leţet co nejblíţe k vodorovné rovině procházející prahem dráhy a musí být provedena tak, aby: a) ţádný objekt vyjma azimutální antény ILS/MLS nepřesahoval rovinu přibliţovací světelné soustavy do vzdálenosti 60 m od její osy; a b) ţádné jiné návěstidlo neţ návěstidlo umístěné uvnitř střední části příčky nebo krátké osové příčky (nikoli na jejich okrajích) nebylo stíněno při pohledu z přibliţujícího se letadla. Kaţdá azimutální anténa ILS nebo MLS přesahující rovinu návěstidel musí být klasifikována jako překáţka a příslušně označena a to i světelně. Charakteristiky Osa světelné soustavy pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie se musí v prvních 300 m před prahem dráhy skládat z krátkých příček, vydávajících stálé světlo proměnlivé bílé barvy vyjma případu, kdy je práh dráhy posunut o 300 m nebo více; pak můţe být osa vytvořena z jednotlivých světelných zdrojů vydávajících stálé světlo proměnlivé bílé barvy. Kdyţ můţe být u návěstidel přibliţovací světelné soustavy prokázána úroveň údrţby v souladu s hodnotami v ust , osa světelné soustavy pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie se můţe v prvních 300 m před prahem RWY skládat: a) z krátkých příček, kdyţ se osa za vzdáleností 300 m před prahem dráhy skládá z krátkých příček popsaných v ust ; nebo b) střídavě z jednotlivých světelných zdrojů a krátkých příček, kdyţ se osa přibliţovací světelné soustavy ve vzdálenosti 300 m a větší před prahem dráhy skládá z jednotlivých světelných zdrojů popsaných v ust b), s prvním jednotlivým návěstidlem umístěným ve vzdálenosti 30 m před prahem dráhy a s první krátkou příčkou umístěnou 60 m před prahem dráhy; nebo c) z jednotlivých světelných zdrojů v případě, ţe je práh dráhy posunut o 300 m nebo více; 5-21 Změna č. 11-A

74 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 přičemţ ve všech případech musí návěstidla vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy Ve vzdálenosti 300 m a větší před prahem dráhy se musí kaţdé místo osy přibliţovací světelné soustavy skládat: a) z krátkých příček pouţitých ve vnitřních 300 m; nebo b) ze dvou světelných zdrojů ve středních 300 m osové řady a tří světelných zdrojů ve vnějších 300 m osové řady; přičemţ ve všech případech musí návěstidla vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy Kde můţe být u návěstidel přibliţovací světelné soustavy prokázána úroveň údrţby s hodnotami v souladu s ust , ve vzdálenosti 300 m a větší před prahem dráhy, můţe být v kaţdém místě osové řady přibliţovací světelné soustavy pouţita buď: a) krátká příčka; nebo b) jednotlivý světelný zdroj; přičemţ ve všech případech musí návěstidla vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy Krátká příčka musí být nejméně 4 m dlouhá. Kdyţ je krátká příčka sloţená z návěstidel blíţících se bodovým zdrojům, musí být návěstidla rovnoměrně rozmístěna s rozestupy nepřesahujícími 1,5 m Kdyţ se osa ve vzdálenosti 300 m a více před prahem dráhy skládá z krátkých příček popsaných v ust a), nebo a), musí být kaţdá krátká příčka doplněna zábleskovým návěstidlem, vyjma případu, kde ÚCL toto osvětlení povaţuje za nadbytečné s ohledem na charakteristiky přibliţovací světelné soustavy a na povahu meteorologických podmínek. ZÁMĚRNĚ NEPOUŢITO Změna č. 11-A 5-22

75 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr Vnitřních 300 m světelné přibližovací a dráhové soustavy pro RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie 5-23 Změna č. 11-A

76 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Obr Vnitřních 300 m světelné přibližovací a dráhové soustavy pro RWY pro přesné přiblížení II. a III. kategorie, když může být prokázána úroveň údržby návěstidel splňující požadavky Hlavy 10. Změna č. 11-A 5-24

77 HLAVA 5 PŘEDPIS L Kaţdé zábleskové návěstidlo musí vydávat záblesky dvakrát za sekundu, které začínají na vnějším návěstidle a postupují směrem k prahu dráhy k vnitřnímu návěstidlu soustavy. Napájení musí být řešeno tak, aby tato návěstidla mohla být ovládána nezávisle na ostatních návěstidlech přibliţovací světelné soustavě Postranní řada se musí skládat z krátkých příček vydávajících červené světlo. Délka krátkých příček postranní řady a příčné rozestupy mezi jejími návěstidly musí být stejné jako u krátkých příček návěstidel dotykové zóny Návěstidla tvořící příčky musí vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy. Návěstidla musí být rovnoměrně rozmístěna v rozestupech nejvýše 2,7 m Svítivost návěstidel vydávajících červené světlo musí být vzájemně slučitelná se svítivostí návěstidel vydávajících bílé světlo Návěstidla musí být v souladu s ustanoveními uvedenými v Doplňku 2, Obr. 2-1 nebo 2-2. Poznámka: Obálky trajektorie letu použité pro konstrukci těchto návěstidel jsou uvedeny v Dodatku A, Obr. A Světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblíţení Použití Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblíţení musí být zřízena jako pomůcka pro přiblíţení na RWY bez ohledu na to, zda je RWY vybavena jinými vizuálními nebo nevizuálními pomůckami, jestliţe je splněna jedna nebo více následujících podmínek: a) RWY je pouţívána proudovými letouny nebo jinými letouny s obdobnými poţadavky na jejich vedení; b) pilot kteréhokoliv typu letounu můţe mít potíţe při rozhodnutí při přiblíţení následkem: 1) nevyhovujícího vizuálního vedení, které se vyskytuje při přiblíţení nad vodní plochou nebo nad nevýrazným terénem za dne nebo při nedostatečném okolním osvětlení v přibliţovacím prostoru za noci; nebo 2) klamné informace vyvolané vlivem okolního terénu nebo sklonů RWY; c) přítomnost objektů v přibliţovacím prostoru můţe vyvolat váţné nebezpečí, sestupuje - li letoun pod stanovenou sestupovou rovinou, zejména neexistují-li ţádné nevizuální nebo jiné vizuální prostředky poskytující výstrahu o takových objektech, d) fyzické podmínky u obou konců RWY představují váţné nebezpečí v případě dosednutí letounu před prahem dráhy nebo jeho vyjetí za konec RWY; e) terén nebo převládající meteorologické podmínky jsou takové, ţe letoun můţe být během přiblíţení vystaven neobvyklé turbulenci. Poznámka: Podrobnosti o prioritě instalace sestupových světelných soustav pro vizuální přiblížení jsou uvedeny v Dodatku A, bod 12. Obr Světelné sestupové soustavy pro vizuální přiblížení 5-25 Změna č. 11-A

78 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Obr Umístění návěstidel pro T-VASIS Standardní sestupová soustava pro vizuální přiblíţení musí odpovídat jednomu z následujících typů: a) T - VASIS a AT - VASIS odpovídající specifikacím uvedeným v ustanoveních aţ včetně; b) systémům PAPI a APAPI odpovídajícím specifikacím uvedeným v ustanoveních aţ včetně; jak znázorňuje Obr PAPI, T - VASIS nebo AT - VASIS musí být zřízen tam, kde je kódové číslo 3 nebo 4, jestliţe existuje jedna nebo více podmínek, specifikovaných v ust PAPI nebo APAPI musí být zřízeno tam, kde je kódové číslo 1 nebo 2, jestliţe je splněna jedna nebo více podmínek specifikovaných v ust Jestliţe je práh dráhy dočasně přemístěn z normální polohy a je splněna jedna nebo více podmínek specifikovaných v ust , musí být Změna č. 11-A 5-26

79 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 zřízeno PAPI, vyjma toho, ţe u kódového čísla 1 a 2 můţe být zřízeno APAPI. T-VASIS a AT-VASIS Popis Soustava T-VASIS musí obsahovat 20 návěstidel symetricky rozloţených podél osy RWY, z nichţ jsou vytvořeny dvě polopříčky, kaţdá ze čtyř návěstidel a podélné řady po šesti návěstidlech, půlící tyto polopříčky, jak je patrno na Obr Soustava AT-VASIS musí obsahovat deset návěstidel uspořádaných po jedné straně RWY ve tvaru jednoduché polopříčky sloţené ze čtyř návěstidel a rozpůlené podélnou řadou sloţenou ze šesti návěstidel Návěstidla musí být konstruována a upravena takovým způsobem, aby pilot letounu během přiblíţení: a) je-li nad stanovenou sestupovou rovinou, viděl bílou polopříčku/polopříčky a jednu, dvě nebo tři návěstidla klesej, přičemţ čím více jich vidí, tím je pilot výše nad sestupovou rovinou; b) je-li na sestupové rovině, vidí příčku/příčky bílé; a c) jestliţe je pod sestupovou rovinou, viděl příčku/příčky a jedno, dvě nebo tři bílá návěstidla stoupej, přičemţ čím více jich vidí, tím je pilot níţe pod sestupovou rovinou; a kdyţ je značně pod sestupovou rovinou, vidí příčku/příčky a tři červená návěstidla stoupej. Jestliţe je na sestupové rovině nebo nad ní, nesmí vidět ţádné návěstidlo stoupej ; jestliţe je na sestupové rovině nebo pod ní, nesmí vidět ţádné návěstidlo klesej. Umístění Návěstidla musí být umístěna podle Obr s přípustnými tolerancemi instalace uvedenými v jeho legendě. Poznámka: V případě, že jsou viditelná pouze návěstidla polopříčky, tak umístění soustavy T-VASIS zajišťuje pro sklon 3 o a jmenovitou výšku oka nad prahem dráhy 15 m (viz ustanovení a výšku očí pilota nad prahem dráhy od 13 do 17 m. Jestliže se požaduje větší výška očí nad prahem dráhy, (k poskytnutí přiměřené vzdálenosti kola nad prahem dráhy), má být přiblížení prováděno při viditelnosti jednoho nebo více návěstidel klesej. Výška očí pilota nad prahem dráhy je pak následující: viditelná návěstidla polopříček a jedno návěstidlo klesej viditelná návěstidla polopříček a dvě návěstidla klesej viditelná návěstidla polopříček a tři návěstidla klesej 17 m až 22 m 22 m až 28 m 28 m až 54 m Charakteristiky návěstidel Soustavy musí být způsobilé pro provoz ve dne i v noci Rozloţení světelného svazku kaţdého návěstidla musí mít tvar vějíře otevřeného v širokém vodorovném úhlu do směru přiblíţení. Návěstidla postranních polopříček musí vydávat svazek bílého světla od 1 o 54 do 6 o svislého úhlu a svazek červeného světla od 0 o do 1 o 54 svislého úhlu. Návěstidla klesej musí vydávat svazek bílého světla od svislého úhlu 6 o aţ přibliţně k úhlu sklonu sestupové roviny, kde musí mít ostrou hranici. Návěstidla stoupej musí vydávat svazek bílého světla přibliţně od úhlu sklonu sestupové roviny aţ k úhlu 1 o 54 nad vodorovnou rovinou a svazek červeného světla od úhlu 1 o 54 dolů. Úhel nejvyššího okraje červeného světelného svazku návěstidel postranní polopříčky a návěstidel stoupej můţe být zvětšen podle ustanovení Rozloţení intenzity návěstidel klesej, příčky a stoupej musí být v souladu s Doplňkem 2, Obr Přechod mezi červenou a bílou barvou ve svislé rovině musí být takový, aby z hlediska pozorovatele ve vzdálenosti nejméně 300 m byl nejvýše Souřadnice Y plné intenzity červeného světla nesmí přesahovat 0, Musí být zajištěno vhodné řízení svítivosti, které by dovolilo její seřízení vyhovující převládajícím podmínkám, aniţ by vyvolávalo oslnění pilota v průběhu přiblíţení a přistání Návěstidla tvořící příčky nebo tvořící odpovídající páry klesej nebo stoupej, musí být osazena tak, aby se pilotovi přibliţujícího se letounu jevila v podstatě ve vodorovné přímce. Návěstidla musí být osazena co moţná nejníţe a musí být křehká Návěstidla musí být řešena tak, aby kondenzáty, špína apod. na povrchu opticky prostupných nebo odrazných ploch měly co nejmenší vliv na světelný signál a neměly ţádný vliv na výškový úhel světelného svazku nebo kontrast mezi červenými a bílými signály. Konstrukce návěstidel musí být taková, aby moţnost částečného nebo úplného zaplnění štěrbin sněhem nebo ledem tam, kde se takové podmínky vyskytují, byla sníţena na minimum. Nastavení sklonu přiblížení a výšky světelných svazků Sestupový úhel musí být přiměřený pro letouny provádějící přiblíţení Jestliţe je RWY, na níţ je instalován T - VASIS vybavena systémem ILS a/nebo MLS, umístění a náměr návěstidel musí být takové, aby vizuální sestupový úhel byl tak blízko, jak je to moţné, k sestupové rovině ILS a/nebo minimální sestupové rovině MLS, podle toho, který systém je instalován Změna č. 11-A

80 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Obr Světelné svazky a úhly náměru T-VASIS a AT-VASIS Náměr návěstidel polopříček po obou stranách RWY musí být stejný. Výškový úhel horní hrany světelných svazků dvou návěstidel stoupej nejbliţších k polopříčkám a náměr spodní hrany světelných svazků dvou návěstidel klesej nejbliţších k polopříčkám musí být stejný a musí odpovídat sklonu sestupové roviny. Úhel horní hrany světelných svazků následujících návěstidel stoupej musí být vţdy o 5 zmenšen u kaţdého následujícího návěstidla ve směru od polopříčky. Spodní hrana světelných svazků návěstidel klesej musí mít výškový úhel zvětšený vţdy o 7 u kaţdého následujícího návěstidla ve směru polopříčky (viz Obr. 5-15) Náměr horního okraje červených světelných svazků polopříčky a návěstidel stoupej musí být takový, aby pilot letounu, který během přiblíţení vidí tři návěstidla stoupej, měl přibliţovací prostor prostý objektů a byl v bezpečné výšce nad překáţkami, jestliţe se mu ještě neobjevila červená návěstidla Vodorovný rozptyl světelného svazku musí být vhodně omezen tehdy, kdyţ objekt, umístěný mimo ochrannou plochu odpovídajícího systému, ale uvnitř bočních mezí světelného svazku, převyšuje ochrannou plochu a letecké studie ukazují, ţe můţe mít významný vliv na bezpečnost letů. Rozsah omezení musí být takový, aby objekt zůstal mimo hranice světelného svazku. Poznámka: Informace týkající se příslušných ochranných ploch jsou uvedeny v ust až PAPI a APAPI Popis Soustava PAPI se musí skládat z postranní příčky skládající se ze čtyř víceţárovkových rovnoměrně rozmístěných návěstidel (nebo zdvojených jednoduchých návěstidel). Systém musí být umístěn na levé straně RWY vyjma případu, kdy to není fyzicky moţné. Poznámka: Jestliže RWY užívají letadla vyžadující vizuální vedení příčného náklonu, které není zajištěno jinými vnějšími prostředky, může být zřízena druhá příčka na protilehlé straně RWY Soustava APAPI se musí skládat z postranní příčky skládající se ze dvou víceţárovkových rovnoměrně rozmístěných návěstidel (nebo zdvojených jednoduchých návěstidel). Systém musí být umístěn na levé straně RWY vyjma případu, kdy to není fyzicky moţné. Poznámka: Jestliže RWY užívají letadla vyžadující vizuální vedení příčného náklonu, které není zajištěno jinými vnějšími prostředky, může být zřízena druhá příčka na protilehlé straně RWY Příčka PAPI musí být konstruována a uspořádána takovým způsobem, aby pilot provádějící přiblíţení: a) v případě, ţe je na přibliţovací rovině nebo blízko ní viděl dvě návěstidla umístěná nejblíţe RWY jako červená a dvě návěstidla umístěná nejdále od RWY jako bílá; b) v případě, ţe je nad přibliţovací rovinou, viděl jedno návěstidlo umístěné nejblíţe RWY jako červené a tři návěstidla dále od RWY jako bílá; a kdyţ je ještě výše nad přibliţovací rovinou, viděl všechna návěstidla jako bílá; a c) v případě, ţe je pod přibliţovací rovinou, viděl tři návěstidla umístěná nejblíţe k RWY jako červená a návěstidlo nejvzdálenější k RWY jako bílé; a kdyţ je ještě níţe pod přibliţovací rovinou, viděl všechna návěstidla jako červená Příčka APAPI musí být konstruována a uspořádána takovým způsobem, aby pilot provádějící přiblíţení: a) v případě, ţe je na přibliţovací rovině nebo blízko ní viděl návěstidlo bliţší k RWY jako červené a návěstidlo vzdálenější od RWY jako bílé; b) v případě, ţe je nad přibliţovací rovinou, viděl obě návěstidla jako bílá; a c) v případě, ţe je pod přibliţovací rovinou, viděl obě návěstidla jako červená. Umístění Návěstidla musí být umístěna způsobem odpovídajícím základní sestavě znázorněné na Obr s ohledem na uvedené instalační tolerance. Pro zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby příčné rozestupy jednotlivých návěstidel nabývaly maximálních kladných hodnot uvedené tolerance. Návěstidla tvořící příčku musí být osazena tak, aby se pilotovi Změna č. 11-A 5-28

81 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 přibliţujícího se letounu jevila v podstatě v horizontální linii. Návěstidla musí být osazena co moţno nejníţe a musí být křehká. Charakteristiky návěstidel Soustava musí být vhodná pro denní i noční provoz Přechod barev od červené do bílé ve svislé rovině musí být takový, aby se jevil pozorovateli na vzdálenost nejméně 300 m ve svislém úhlu ne větším neţ Plná svítivost červeného návěstidla nesmí mít souřadnici Y větší neţ 0, Rozdělení svítivosti červeného světla vyzařovaného návěstidlem musí odpovídat Doplňku 2, Obr Poznámka: Další informace o charakteristikách návěstidel jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Musí být zajištěno řízení svítivosti, které by umoţnilo takové nastavení, jeţ by vyhovovalo převládajícím podmínkám a zamezilo oslnění pilota během přiblíţení a přistání Kaţdé návěstidlo musí být nastavitelné výškově tak, aby dolní hranice bílé části světelného svazku mohla být nastavena v libovolném svislém úhlu mezi 1 o 30 a 4 o 30 nad vodorovnou rovinou Návěstidla musí být řešena tak, aby kondenzáty, sníh, led, špína apod. na povrchu opticky prostupných nebo odrazných ploch měly co nejmenší vliv na světelný signál a ţádný vliv na kontrast mezi červenými a bílými signály a výšku přechodového sektoru. Nastavení sklonu přiblížení a výšky návěstidel Sklon přiblíţení, definovaný na Obr. 5-17, musí být vyhovující pro letouny provádějící toto přiblíţení Jestliţe je RWY vybavena systémem ILS a/nebo MLS, musí být umístění a výškové nastavení návěstidel takové, aby vizuální sestupová rovina byla co nejblíţe sestupové rovině ILS a/nebo minimální sestupové rovině MLS, podle toho, který systém je instalován Svislý úhel nastavení návěstidel u příčky soustavy PAPI musí být takový, aby pilot přibliţujícího se letounu při zpozorování jednoho bílého a tří červených návěstidel byl v bezpečné výšce nad překáţkami v přibliţovacím prostoru Svislý úhel nastavení návěstidel příčky soustavy APAPI musí být takový, aby pilot letounu přibliţujícího se v sestupové rovině, při zpozorování signálu o nejmenším sklonu, tj. jednoho návěstidla bílého a jednoho červeného, byl v bezpečné výšce nad překáţkami v přibliţovacím prostoru Vodorovný rozptyl světelného svazku musí být vhodně omezen tehdy, kdyţ objekt, umístěný mimo ochranné plochy systému PAPI a APAPI, ale uvnitř bočních mezí světelného svazku, převyšuje ochrannou plochu a letecko-provozní studie ukazují, ţe můţe mít významný vliv na bezpečnost letů. Rozsah omezení musí být takový, aby objekt zůstal mimo hranice světelného svazku. Poznámka: Informace týkající se příslušných ochranných ploch jsou uvedeny v ust až Kde jsou postranní příčky umístěny na obou stranách RWY k zajištění navádění, musí mít odpovídající návěstidla tentýţ sklon, aby se světelné signály kaţdé postranní příčky střídaly v témţ okamţiku. Ochranné plochy Poznámka: Následující ustanovení platí pro T - VASIS, AT - VASIS, PAPI a APAPI Ochranné plochy musí být zřízeny tam, kde je zamýšleno zřídit sestupovou soustavu pro vizuální přiblíţení Charakteristiky ochranné plochy, tj. počátek, rozevření, délka a sklon musí odpovídat specifikacím v příslušném sloupci tabulky 5-3 a na Obr Zřizování nových objektů nebo rozšíření existujících objektů zasahujících nad ochrannou plochu je nepřípustné, vyjma případu, kdy na základě posouzení ÚCL bude nový objekt nebo rozšíření existujícího objektu zakryto jiným existujícím neodstranitelným objektem. Poznámka: Okolnosti, za nichž princip zakrytí může být přiměřeně aplikován, jsou popsány v Airport Services Manual, Part Existující objekt nad ochrannou plochou musí být odstraněn vyjma případu, kdy je podle posouzení ÚCL stíněn neodstranitelným objektem nebo kde letecko-provozní studie ukazuje, ţe tento objekt nepříznivě neovlivňuje bezpečnost provozu letounů Jestliţe letecko-provozní studie udává, ţe existující objekt zasahující nad ochrannou plochu můţe významně ovlivnit bezpečnost provozu letounů, musí být zavedeno jedno nebo více následujících opatření: a) vhodné zvýšení sklonu přiblíţení soustavy; b) redukce vodorovného rozevření soustavy, takţe objekt je mimo hranice světelného svazku; c) posunutí osy soustavy a ochranné plochy k ní vztaţené, avšak nejvýše o 5 o ; d) vhodné posunutí prahu dráhy; a e) jestliţe opatření podle bodu d) není prakticky proveditelné, soustava se přiměřeně posune dále od prahu dráhy k zajištění zvětšení výšky nad prahem dráhy, které je rovno přesahující výšce objektu. Poznámka: Instrukce k této záležitosti jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Změna č. 11-A

82 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Obr Umístění PAPI a APAPI Změna č. 11-A 5-30

83 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr Světelné paprsky a úhel výškového nastavení soustavy PAPI a APAPI 5-31 Změna č. 11-A

84 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Výška oka od kola letounu v konfiguraci pro přiblíţení a Tabulka 5-2. Vzdálenost kol nad prahem dráhy pro PAPI a APAPI Ţádoucí vzdálenost kola nad prahem dráhy (metry) b,c Minimální vzdálenost kola nad prahem dráhy(metry) d (1) (2) (3) aţ do ale ne včetně 3 m 6 3 e 3 m aţ do ale na včetně 5 m m aţ do ale ne včetně 8 m m aţ do ale ne včetně 14 m 9 6 a) Při výběru skupiny výšky oka od kola letounu musí být uvaţovány jen letouny, které budou systém obvykle uţívat. Skupinu výšky oka od kola musí určovat nejnáročnější z takových letounů. b) Kde je to moţné, musí být zabezpečena vzdálenost kola nad prahem dráhy podle sloupce (2). c) Vzdálenost kola nad prahem dráhy ve sloupci (2) můţe být zmenšena aţ na vzdálenost ve sloupci (3) ale ne méně, jestliţe letecko-provozní studie ukazuje, ţe taková zmenšená vzdálenost je přijatelná. d) Jestliţe je zmenšená vzdálenost kola nad prahem dráhy stanovena u posunutého prahu, musí být zaručeno, ţe odpovídající ţádoucí výška kola nad prahem dráhy, uvedená ve sloupci (2), bude pouţitelná, kdyţ letoun při největší vzdálenosti oka od kola ve vybrané skupině bude přelétávat začátek RWY. e) Tato vzdálenost kola nad prahem dráhy můţe být zmenšena na 1,5 m u RWY, uţívaných hlavně lehkými letouny s jinými neţ proudovými motory. Rozměry plochy Délka vnitřního okraje Vzdálenost od prahu dráhy Rozevření (na kaţdou stranu) Tabulka 5-3. Rozměry a sklony ochranné plochy Typ/kódové číslo RWY Nepřístrojová Přístrojová Kódové číslo Kódové číslo m 80 a m 150 m 150 m 150 m 150 m 300 m 300 m 30 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 60 m 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% Celková délka m m b m m m 7500 m b m m Sklony a) T - VASIS a AT - VASIS - c 1,9 o 1,9 o 1,9 o - 1,9 o 1,9 o 1,9 o b) PAPI d - A-0,57 o A-0,57 o A-0,57 o A-0,57 o A-0,57 o A-0,57 o A-0,57 o c) APAPI d A-0,9 o A-0,9 o - - A-0,9 o A-0,9 o - - a) Tato délka musí být zvětšena na 150 m pro T - VASIS nebo AT - VASIS. b) Tato délka musí být zvětšena na m pro T - VASIS nebo AT - VASIS. c) Ţádný sklon nebyl stanoven, neboť je nepravděpodobné pouţití na RWY uvedeného typu/kódového čísla. d) Úhly uvedené v Obr Změna č. 11-A 5-32

85 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr Překáţková plocha pro přibliţovací světelné soustavy pro vizuální přiblíţení Světelná soustava pro vedení po okruhu Použití Světelná soustava pro vedení po okruhu musí být zřízena, jestliţe stávající přibliţovací a dráhová světelná soustava neumoţňuje dostatečně identifikovat RWY a/nebo prostor přiblíţení letadlům, při přiblíţení okruhem v podmínkách, pro které je stanoveno, ţe RWY má být pouţívána pro přiblíţení okruhem. Umístění Umístění a počet návěstidel soustavy musí být přiměřený k tomu, aby umoţnil pilotovi podle potřeby: a) vstoupit do úseku letu po větru a provést manévr přivedení letadla do poţadované polohy, ze které rozezná práh dráhy; a b) získat poznatky o prostředí RWY a/nebo o jiných vlastnostech, které mu umoţní rozhodnout o vlétnutí do polohy před poslední zatáčkou a konečné přiblíţení včetně vedení poskytované jinými vizuálními pomůckami Světelná soustava pro vedení po okruhu se musí skládat z: a) návěstidel vyznačujících prodlouţenou osu RWY a/nebo části jiné přibliţovací světelné soustavy; nebo b) návěstidel vyznačujících umístění prahu dráhy; nebo c) návěstidel vyznačujících směr nebo umístění RWY; nebo kombinací takových návěstidel přiměřenou k uvaţované RWY. Poznámka: Návod na zřízení světelné soustavy pro vedení po okruhu je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Charakteristiky Světelná soustava pro vedení po okruhu se musí skládat ze stálých nebo zábleskových návěstidel o svítivosti a rozsahu světelného svazku přiměřeného podmínkám dohlednosti a okolních návěstidel, ve kterých je stanoveno provádět vizuální přiblíţení okruhem. Záblesková návěstidla musí být bílá a stálá návěstidla buď bílá nebo výbojková Návěstidla musí být uspořádána a instalována takovým způsobem, aby pilot, který provádí přiblíţení, vzlet nebo pojíţdí, nebyl oslněn nebo zmaten Změna č. 11-A

86 PŘEDPIS L14 HLAVA Naváděcí dráhové světelné soustavy Použití Naváděcí dráhová světelná soustava musí být zřízena v případě, kdy je ţádoucí poskytnout vizuální vedení ve specifickém prostoru přiblíţení z takového důvodu, jako vyhnutí se nebezpečnému terénu nebo pro účely sníţení hluku. Poznámka: Návod na provedení naváděcí dráhové světelné soustavy je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Umístění Naváděcí dráhová světelná soustava se musí skládat ze skupin návěstidel umístěných tak, aby určovaly vhodný prostor přiblíţení a tak, aby jedna skupina byla vidět ze skupiny předchozí. Vzdálenost mezi sousedními skupinami by neměla přesáhnout m. Poznámka: Naváděcí dráhová světelná soustava může být zakřivena, přímá nebo může být kombinací obou způsobů Naváděcí dráhová světelná soustava musí mít rozsah od bodu určeného ÚCL aţ do bodu, kdy je na dohled přibliţovací světelná soustava, pokud je zřízena, nebo RWY nebo dráhová světelná soustava. Charakteristiky Kaţdá skupina návěstidel naváděcí dráhové světelné soustavy se musí skládat přinejmenším ze tří zábleskových návěstidel v přímkovém nebo skupinovém uspořádání. Soustava musí být rozšířena o návěstidla vydávající stálé světlo tam, kde taková návěstidla mohou být nápomocna při její identifikaci Záblesková návěstidla musí vydávat bílé záblesky a výbojková návěstidla musí vydávat stálé světlo Pokud je to moţné, musí vydávat záblesková návěstidla v kaţdé skupině záblesky ve sledu směrem k RWY Prahová poznávací návěstidla Použití Prahová poznávací návěstidla musí být instalována: a) na prazích RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení, kde je nutné její doplňkové zvýraznění, nebo kde není moţné zřídit jinou přibliţovací světelnou přibliţovací soustavu; a b) tam, kde je práh dráhy trvale posunut od konce RWY nebo dočasně posunut ze své normální polohy a je nutné jeho doplňkové zvýraznění. Umístění Prahová poznávací návěstidla musí být umístěna souměrně k ose RWY na úrovni prahu dráhy a přibliţně 10 m vně od postranních dráhových návěstidel. Charakteristiky Prahová poznávací návěstidla musí vydávat záblesky bílé barvy o frekvenci 60 aţ 120 záblesků za minutu Návěstidla musí být vidět pouze ze směru přiblíţení k RWY Postranní dráhová návěstidla Použití Postranní dráhová návěstidla musí být zřízena na RWY určených k pouţití v noci nebo na RWY pro přesné přiblíţení určených k pouţití ve dne nebo v noci Postranní dráhová návěstidla musí být zřízena na RWY určených pro vzlet, které mají provozní minimum pod úrovní RVR 800 m ve dne. Umístění Postranní dráhová návěstidla musí být umístěna podél celé délky RWY ve dvou rovnoběţných řadách stejně vzdálených od osy RWY Postranní dráhová návěstidla musí být umístěna podél okrajů plochy vyhlášené za RWY nebo vně okrajů této plochy ve vzdálenosti nejvýše 3 m Je-li šířka RWY větší jak 60 m, musí být vzdálenost mezi řadami návěstidel určena s uváţením povahy provozu, charakteristik rozloţení světla postranních dráhových návěstidel a jiných vizuálních pomůcek provozovaných na RWY Návěstidla musí být rovnoměrně rozloţena v řadách s rozestupy nejvýše po 60 m u přístrojových RWY a nejvýše po 100 m u nepřístrojových RWY. Návěstidla na opačných stranách osy RWY musí být v linii kolmé k této ose. Na křiţovatce RWY mohou být návěstidla osazena nepravidelně nebo mohou být vynechána za podmínky, ţe pilot má zajištěno vyhovující vedení. Charakteristiky Postranní dráhová návěstidla musí vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy s těmito výjimkami: a) v případě posunutého prahu dráhy musí návěstidla mezi začátkem RWY a posunutým prahem dráhy vydávat červené světlo ve směru přiblíţení; a b) v úseku dlouhém 600 m nebo rovnajícímu se třetině délky RWY podle toho, která vzdálenost je kratší, před koncem RWY odlehlém od konce, na kterém letadlo zahajuje rozjezd, mohou návěstidla vydávat ţluté světlo. Změna č. 11-A 5-34

87 HLAVA 5 PŘEDPIS L Postranní dráhová návěstidla musí vydávat světlo do všech úhlů azimutu potřebných k poskytnutí vedení pilotovi, který přistává nebo vzlétá v příslušném směru. Mají-li postranní dráhová návěstidla poskytovat i vedení na okruhu, musí svítit do všech směrů azimutu (viz ust ) Ve všech směrech poţadovaných v ustanovení musí postranní dráhová návěstidla vyzařovat aţ do úhlu 15 o nad vodorovnou rovinou se svítivostí dostatečnou vzhledem k podmínkám dohlednosti a okolního osvětlení, za nichţ má být RWY pouţívána pro vzlety a přistání. V kaţdém případě musí být jejich svítivost alespoň 50 cd s výjimkou letišť bez okolního osvětlení, kde můţe být svítivost sníţena aţ na 25 cd, aby se zabránilo oslnění pilota Postranní dráhová návěstidla na RWY pro přesné přiblíţení musí být v souladu s ustanoveními Doplňku 2, Obr. 2-9 nebo Prahová návěstidla a návěstidla vnějších prahových polopříček (viz Obr. 5-19) Použití prahových návěstidel Prahová návěstidla musí být zřízena na všech RWY opatřených postranními dráhovými návěstidly s výjimkou nepřístrojových RWY a RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení, u nichţ je práh dráhy posunut a jsou zřízeny vnější prahové polopříčky. Umístění prahových návěstidel Je-li práh na začátku RWY, musí být prahová návěstidla na kolmici k její ose co nejblíţe k jejímu začátku a v ţádném případě ne dále neţ 3 m vně od něho Je-li práh dráhy posunut od začátku RWY, musí být prahová návěstidla umístěna na přímce kolmé k ose RWY u posunutého prahu dráhy Prahová návěstidla se musí skládat: a) na nepřístrojových RWY a RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení nejméně ze šesti návěstidel; b) na RWY pro přesné přiblíţení I. kategorie nejméně z tolika návěstidel, kolik je jich zapotřebí, aby byla rozmístěna rovnoměrně mezi řadami dráhových postranních návěstidel v rozestupech 3 m; a c) na RWY pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie nejméně z tolika návěstidel, kolik jich je zapotřebí, aby byla rozmístěna rovnoměrně mezi řadami dráhových postranních návěstidel v rozestupech ne větších neţ 3 m Návěstidla uvedená v ust a) a b) musí být buď: a) rozmístěna rovnoměrně mezi řadami postranních dráhových návěstidel; nebo b) rozloţena souměrně k ose RWY ve dvou skupinách s rovnoměrným rozmístěním návěstidel v kaţdé skupině a s mezerou mezi skupinami rovnou příčné vzdálenosti mezi značením dotykové zóny nebo návěstidel dotykové zóny RWY, pokud jsou zřízeny, nebo jinak ne více neţ polovinu vzdálenosti mezi řadami postranních dráhových návěstidel. Použití vnějších prahových polopříček Vnější prahové polopříčky musí být zřízeny na RWY pro přesné přiblíţení, jestliţe je ţádoucí zvýšit výraznost prahu dráhy Vnější prahové polopříčky musí být zřízeny na nepřístrojových RWY a na RWY pro nepřesné přístrojové přiblíţení, jestliţe je práh dráhy posunut a prahová návěstidla jsou poţadována, ale nejsou zřízena. Umístění prahových polopříček Vnější prahové polopříčky musí být umístěny souměrně k ose RWY u prahu dráhy ve dvou skupinách např. polopříčkách. Kaţdá polopříčka se musí skládat nejméně z pěti návěstidel; musí sahat do vzdálenosti nejméně 10 m směrem ven od postranních dráhových návěstidel ve směru k nim kolmém a vnitřní návěstidlo kaţdé polopříčky musí leţet v linii postranních dráhových návěstidel. Charakteristiky prahových návěstidel a návěstidel vnějších prahových polopříček Prahová návěstidla a návěstidla vnějších prahových polopříček musí být jednosměrová a musí vydávat stálé světlo zelené barvy do směru přiblíţení na RWY. Svítivost a šířka světelného svazku musí odpovídat podmínkám dohlednosti a okolního osvětlení, při nichţ má být RWY pouţívána Prahová návěstidla na RWY pro přesné přiblíţení musí vyhovovat ustanovením v Doplňku 2, Obr Návěstidla vnějších prahových polopříček na RWY pro přesné přiblíţení musí odpovídat ustanovením v Doplňku 2, Obr Koncová návěstidla RWY (viz Obr. 5-19) Použití Koncová návěstidla RWY musí být zřízena na RWY vybavených postranními dráhovými návěstidly. Poznámka: Je-li práh na kraji RWY, mohou být upevnění prahových návěstidel RWY použita též pro koncová návěstidla RWY. Umístění Koncová návěstidla RWY musí být umístěna na přímce kolmé k ose RWY co nejblíţe k jejímu konci, avšak v ţádném případě ne dále neţ 3 m za ním Koncová návěstidla RWY se musí skládat nejméně ze šesti návěstidel, která musí být: a) rovnoměrně rozmístěna mezi řadami postranních dráhových návěstidel; nebo b) umístěna souměrně k ose RWY ve dvou skupinách, v nichţ jsou návěstidla rozmístěna ve stejných vzdálenostech a mezi skupinami je 5-35 Změna č. 11-A

88 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 mezera rovna nejvýše polovině vzdálenosti mezi řadami postranních dráhových návěstidel. U RWY pro přesné přiblíţení III. kategorie nesmí být rozestupy mezi jednotlivými koncovými návěstidly RWY větší neţ 6 m, s výjimkou vnitřních návěstidel, pokud je provedena střední mezera. Charakteristiky Koncová návěstidla RWY musí být jednosměrová a musí vydávat stálé světlo červené barvy ve směru RWY. Svítivost a šířka světelného svazku musí odpovídat podmínkám dohlednosti a okolnímu osvětlení, za nichţ má být RWY pouţívána Koncová návěstidla RWY na RWY pro přesné přiblíţení musí vyhovovat ustanovením Doplňku 2, Obr Osová návěstidla RWY Použití Osová návěstidla RWY musí být zřízena na všech RWY pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie Pro zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby na RWY pro přesné přiblíţení I. kategorie byla zřízena osová návěstidla RWY, zejména kdyţ RWY uţívají letadla s vysokými přistávacími rychlostmi a tam, kde je vzdálenost mezi řadami postranních dráhových návěstidel větší neţ 50 m Osová návěstidla RWY musí být zřízena na všech RWY určených pro vzlet, které mají provozní minimum pod úrovní RVR 400 m, pokud ÚCL v souladu s přímo aplikovatelným předpisem EU a prokázáním zachování rovnocenné úrovně bezpečnosti nestanoví jinak Pro zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby osová návěstidla RWY byla zřízena na všech RWY určených pro vzlety při minimální RVR 400 m nebo vyšší, jestliţe je pouţívána letouny s velmi vysokou vzletovou rychlostí zejména tam, kde je vzdálenost mezi řadami postranních dráhových návěstidel větší neţ 50 m. Umístění Osová návěstidla RWY musí být umístěna v ose RWY. V případě, ţe je není moţno umístit v ose, mohou být návěstidla osazena rovnoměrně na jednu stranu od osy RWY ve vzdálenosti nejvýše 60 cm. Návěstidla musí být umístěna od prahu ke konci RWY s podélnými rozestupy přibliţně 15 m. Kdyţ úroveň údrţby splňuje poţadavky nebo a kdyţ je RWY určená pro provoz za RVR 300 m a více, podélné rozestupy mohou být přibliţně 30 m. Poznámka: Stávající osová návěstidla RWY s rozestupy po 7,5 m se nemusí přizpůsobit Osové vedení pro vzlet od začátku RWY k posunutému prahu dráhy musí být zajištěno: a) přibliţovací světelnou soustavou, jestliţe její charakteristiky a nastavení svítivosti poskytují dostatečné vedení během vzletu, a jestliţe neoslňuje pilota letadla při vzletu; nebo b) osovými návěstidly RWY; nebo c) příčkami nejméně 3 m dlouhými rozmístěnými v intervalech 30 m, jak je uvedeno na Obr řešenými tak, aby jejich fotometrické charakteristiky a nastavení svítivosti poskytovaly dostatečné vedení během vzletu, aniţ by oslňovaly pilota letadla. V případě nutnosti musí být učiněno opatření k regulaci svítivosti osových návěstidel RWY, uvedených v b) nebo pro opětné nastavení svítivosti u přibliţovací světelné soustavy nebo krátkých příček jestliţe se RWY pouţívá při přistání. V ţádném případě však nesmí pouze osová návěstidla RWY jako jediný prostředek poskytovat vedení od začátku RWY k posunutému prahu, jestliţe se RWY pouţívá pro přistání. Charakteristiky Osová návěstidla RWY musí vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy od prahu dráhy aţ do vzdálenosti 900 m před koncem RWY, střídavě červené a proměnlivé bílé barvy od 900 m do 300 m před koncem RWY a červené barvy od 300 m před koncem do konce RWY, vyjma případů, kdy je RWY kratší neţ m. Tehdy musí být osazeny střídavě návěstidla červené a proměnlivé bílé barvy od poloviny délky RWY pouţitelné pro přistání do vzdálenosti 300m od konce RWY. Poznámka: Je třeba věnovat pozornost řešení elektrického napájecího systému, aby bylo zajištěno, že při jeho částečném selhání nedojde k nesprávné indikaci zbývající délky RWY Osová návěstidla RWY musí vyhovovat ustanovením v Doplňku 2, Obr. 2-6 nebo Návěstidla dotykové zóny RWY Použití Návěstidla dotykové zóny RWY musí být zřízena v dotykové zóně RWY pro přesné přiblíţení II. a III. kategorie. Umístění Návěstidla dotykové zóny musí sahat od prahu dráhy do vzdálenosti 900 m, s výjimkou RWY kratších neţ 1800 m, kde musí být zkráceny tak, aby nezasahovaly za střed RWY. Obrazec návěstidel musí tvořit dvojice krátkých příček rozloţených symetricky podél osy RWY. Příčná vzdálenost vnitřních návěstidel musí být stejná jako příčná vzdálenost značení dotykové zóny RWY. Podélný rozestup mezi páry příček musí být 30 nebo 60 m. Poznámka: Pro provoz za nižších dohledností se doporučuje použít mezi krátkými příčkami podélný rozestup 30 m. Změna č. 11-A 5-36

89 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Charakteristiky Krátké příčky musí obsahovat nejméně 3 návěstidla a rozestupy mezi nimi musí být nejvýše 1,5 m Délka krátkých příček nesmí být menší neţ 3 m a větší neţ 4,5 m Návěstidla dotykové zóny RWY musí být jednosměrová a musí vydávat stálé světlo proměnlivé bílé barvy Návěstidla dotykové zóny RWY musí vyhovovat ustanovením Doplňku 2, Obr Jednoduchá návěstidla dotykové zóny Poznámka: Účelem jednoduchých návěstidel dotykové zóny je poskytnout pilotům prostředek pro zvýšení situačního povědomí za všech podmínek viditelnosti a pomoci pilotům při rozhodování o zahájení postupu nezdařeného přiblížení v případě, kdy letadlo nedosedlo na určený bod na dráze. Je zásadní, aby piloti užívající letiště s jednoduchými návěstidly dotykové zóny byli seznámeni s účelem těchto návěstidel. Použití Z důvodu zvýšení bezpečnosti by letiště s úhlem sestupu vyšším neţ 3,5 a nebo v případě, ţe pouţitelná délka přistání spolu s dalšími činiteli zvyšuje riziko vyjetí z dráhy, mělo být vybaveno jednoduchými návěstidly dotykové zóny, pokud není vybaveno návěstidly dotykové zóny v souladu s ust Umístění Jednoduchá návěstidla dotykové zóny musí být v páru umístěna na kaţdé straně osy RWY 0,3 m za návětrnou hranou posledního značení dotykové zóny. Příčná rozteč mezi vnitřními návěstidly dvou párů návěstidel musí být rovna příčnému rozestupu zvolenému pro značení dotykové zóny. Rozteč návěstidel v rámci páru nesmí být více neţ 1,5 m nebo polovina šířky značení dotykové zóny, podle toho, co je větší. (viz Obr. 5-24) Z důvodu zvýšení bezpečnosti by na RWY bez značení dotykové zóny měla být jednoduchá návěstidla dotykové zóny zastavěna na takovém místě, aby poskytovala rovnocenné informace o dotykové zóně RWY. Charakteristiky Jednoduchá návěstidla dotykových zón musí být pevná jednosměrová světla proměnlivé bílé barvy zarovnaná tak, aby byla viditelná pilotům přistávajících letounů ve směru přiblíţení na RWY Jednoduchá návěstidla dotykových zón musí splňovat specifikace uvedené v Doplňku 2, Obr. A2-5. Poznámka: Za vhodnou provozní praxi se považuje dodávka energie jednoduchým návěstidlům dotykové zóny z odděleného obvodu od ostatních dráhových návěstidel tak, aby mohla být využita i když jsou ostatní návěstidla vypnutá Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení Poznámka: Účelem návěstidel pojezdové dráhy pro rychlé odbočení (RETIL) je poskytnout pilotům informace o tom, v jaké vzdálenosti se na RWY nachází nejbližší pojezdová dráha pro rychlé odbočení, zvýšit povědomí o situaci při podmínkách nízké dohlednosti a umožnit pilotům zahájit brzdění s cílem dosáhnout efektivnějších rychlostí při odbočení a výjezdu z RWY. Je nezbytné, aby piloti využívající letiště s RWY, na níž jsou umístěna návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení, účel těchto návěstidel znali. Použití Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení musí být zřízena na RWY, určené pro provoz za dráhové dohlednosti niţší neţ 300 m a/nebo s vysokou hustotou provozu. Poznámka: Viz Dodatek A, bod Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení nesmí být v činnosti v případě, ţe dojde k výpadku zdroje návěstidla nebo jakémukoliv jinému výpadku, který by bránil úplnému zobrazení uvedenému na Obr Umístění Sada návěstidel pojezdové dráhy pro rychlé odbočení musí být umístěna na tu stranu osy RWY, kde se nachází i příslušná pojezdová dráha pro rychlé odbočení, a to v konfiguraci uvedené na Obr V kaţdé sadě musí být tato návěstidla umístěna vţdy 2 m od následujícího návěstidla, přičemţ návěstidlo umístěné nejblíţe k ose RWY musí být umístěno 2 m od této osy Na RWY, kde je zřízeno více pojezdových drah pro rychlé odbočení, musí být sady návěstidel pro kaţdou takovou pojezdovou dráhu umístěny tak, aby se při rozsvícení nepřekrývaly. Charakteristiky Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení musí být jednosměrová a musí vydávat stálé světlo ţluté barvy a musí být sestavena tak, aby je pilot přistávajícího letounu viděl ze směru přiblíţení na RWY Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení musí být v souladu s ustanoveními Doplňku 2, Obr. 2-6 nebo Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení musí být napájena ze samostatného elektrického okruhu, nezávislého na ostatním osvětlovacím zařízení RWY, aby je bylo moţné pouţít i v okamţiku, kdy jsou ostatní osvětlovací zařízení vypnuta Návěstidla dojezdové dráhy Použití Návěstidla dojezdové dráhy musí být zřízena na dojezdové dráze určené pro provoz v noci Změna č. 11-A

90 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Umístění Návěstidla dojezdové dráhy musí být umístěna podél celé dojezdové dráhy ve dvou rovnoběţných řadách, stejně vzdálených od osy dojezdové dráhy, navazujících na postranní dráhová návěstidla. Návěstidla dojezdové dráhy musí být osazena také napříč konce dojezdové dráhy v přímce kolmé k její ose, co nejblíţe k jejímu konci a v ţádném případě ne dále neţ 3 m vně od něho. Charakteristiky Návěstidla dojezdové dráhy musí být jednosměrová a musí vydávat stálé světlo červené barvy ve směru k RWY Osová návěstidla pojezdové dráhy Použití Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být zřízena na pojezdové dráze pro výjezd z RWY, na pojezdové dráze, zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření a na odbavovací ploše, které jsou určeny pro provoz za podmínek dráhové dohlednosti niţší neţ 300 m takovým způsobem, aby poskytovaly průběţné vedení od osy RWY ke stání letadla. Osová návěstidla pojezdových drah nemusí být zřízeny tam, kde je hustota provozu malá a postranní návěstidla pojezdové dráhy a osové značení poskytují přiměřené vedení Pro zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby osová návěstidla pojezdové dráhy byla zřízena na pojezdové dráze určené pro provoz v noci za podmínek RVR 300 m nebo více a zejména na sloţitých křiţovatkách pojezdových drah a na pojezdových drahách pro výjezd z RWY, vyjma případu, kdy je hustota provozu malá a postranní návěstidla pojezdové dráhy a osové značení poskytují přiměřené vedení. Poznámka: Jestliže se projeví nutnost označit okraje pojezdové dráhy, například rychlé odbočky z RWY, úzké pojezdové dráhy nebo v oblastech s výskytem sněhu, může být toto ohraničení provedeno postranními návěstidly pojezdové dráhy nebo značkami Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být zřízena na pojezdové dráze pro výjezd z RWY, na pojezdové dráze, zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření a na odbavovací ploše určené pro provoz za podmínek jakékoliv dohlednosti tam, kde jsou součástí zdokonaleného systému sledování a řízení pohybů na ploše a zabezpečují tak nepřetrţité vedení mezi osou RWY a stáními letadel Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být zřízena na RWY tvořící část standardní pojezdové trasy určené pro pojíţdění za podmínek RVR menší neţ 300 m. Osová návěstidla pojezdových drah nemusí být zřízena tam, kde je hustota provozu malá a postranní návěstidla pojezdové dráhy a osové značení poskytují přiměřené vedení. Poznámka: Opatření týkající se návaznosti dráhových světelných soustav a světelných soustav na pojezdových drahách jsou uvedena v ust Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být zřízena na RWY tvořící část standardní pojezdové trasy, určené pro pojíţdění za podmínek jakékoliv dohlednosti, kdyţ jsou součástí zdokonaleného systému sledování a řízení pohybů na ploše. Charakteristiky Kromě výjimky uvedené v ust musí osová návěstidla pojezdových drah, kromě osových návěstidel pojezdových drah pro výjezd z RWY a RWY tvořící součást standardní pojezdové trasy, vydávat stálé světlo zelené barvy s takovými charakteristikami světelného svazku, aby byl viditelný jen z letounů, které jsou na pojezdové dráze nebo v jejím okolí. ZÁMĚRNĚ NEPOUŢITO Změna č. 11-A 5-38

91 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 JEDNOSMĚROVÁ NÁVĚSTIDLA DVOJSMĚROVÁ NÁVĚSTIDLA DOPORUČENÍ Obr Uspořádání prahových a koncových návěstidel RWY 5-39 Změna č. 11-A

92 PŘEDPIS L14 HLAVA Osová návěstidla pojezdových drah pro výjezd z RWY musí vydávat stálé světlo. Od začátku pojezdového osového vedení, u osy RWY k okraji kritického/citlivého prostoru ILS/MLS nebo niţšího okraje vnitřní přechodové plochy, podle toho, která hranice leţí dále od RWY, musí návěstidla vydávat střídavě světlo zelené a ţluté barvy. Za touto hranicí musí všechna návěstidla vydávat světlo zelené barvy (Obr. 5-22). První osové návěstidlo pro výjezd musí vţdy vydávat světlo zelené barvy, návěstidlo nejbliţší k hranici musí vţdy vydávat světlo ţluté barvy. Poznámka 1: Aby se zabránilo záměně s prahovými návěstidly je nutno omezit světelný rozsah návěstidel, vydávajících světlo zelené barvy na RWY nebo v její blízkosti. Poznámka 2: Charakteristiky žlutých filtrů jsou uvedeny v Doplňku 1, ust Poznámka 3: Velikost kritického/citlivého prostoru ILS/MLS závisí na charakteristikách příslušného systému ILS/MLS a jiných faktorech. Instrukce jsou uvedeny v předpisu L10, Svazek I, Dodatky C a G k Části I. Poznámka 4: Specifikace znaků uvolněné RWY jsou uvedeny v ust V případě, ţe je potřeba zvýraznit blízkost RWY, musí osová návěstidla pojezdových drah vydávat střídavě stálé světlo zelené a ţluté barvy od hranice prostoru citlivého/kritického z hlediska ILS/MLS nebo spodní hrany vnitřní přechodové roviny, dle toho, co je dál od RWY, aţ k RWY a pokračovat střídavě ve ţluté a zelené barvě aţ: a) do konce osových návěstidel pojezdové dráhy v blízkosti osových návěstidel RWY; nebo b) v případě pojezdové dráhy křiţující RWY k hranici prostoru citlivého/kritického z hlediska ILS/MLS nebo spodní hraně vnitřní přechodové roviny, dle toho, co je dál od RWY, na opačné straně RWY. Poznámka 1: Je nutné věnovat pozornost omezení rozptylu světla zelené barvy na nebo v blízkosti RWY k zamezení možné záměny s prahovými návěstidly. Poznámka 2: Ust může představovat část účinných opatření k prevenci narušení dráhy Osová návěstidla pojezdové dráhy musí vyhovovat údajům, uvedeným v: a) Doplňku 2, Obr. 2-12, 2-13 nebo 2-14 pro pojezdové dráhy určené pro pouţívání za podmínek RVR pro hodnoty niţší neţ 300 m; a b) Doplňku 2, Obr nebo 2-16 pro ostatní pojezdové dráhy Tam, kde je z provozních důvodů vyţadována vyšší svítivost osových návěstidel pojezdové dráhy pro rychlé odbočení určené pro provoz při dráhové dohlednosti niţší neţ 300 m, musí být návěstidla v souladu s Doplňkem 2, Obr Počet stupňů nastavení svítivosti musí být shodný s počtem stupňů nastavení pro osová návěstidla RWY. pohyby za podmínek nízké dohlednosti nebo jasného dne prováděny stanovenou rychlostí, musí návěstidla odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr. 2-17, 2-18 nebo Poznámka: Osová návěstidla pojezdové dráhy s velkou svítivostí by měla být používána pouze v nevyhnutelných případech a na základě zpracované studie. Umístění Osová návěstidla pojezdové dráhy musí být normálně umístěna na osovém značení pojezdové dráhy s výjimkou případu, kde to není moţné, potom musí být osazena ve vzdálenosti maximálně 30 cm od osy pojezdové dráhy. Osová návěstidla pojezdové dráhy na pojezdových drahách Umístění Osová návěstidla pojezdové dráhy musí mít v přímých úsecích pojezdové dráhy podélné rozestupy nejvýše 30 m s tím, ţe: a) je-li zajištěno dostatečné vedení s ohledem na převaţující meteorologické podmínky, můţe být zvolen větší rozestup, nejvýše však 60 m, b) na krátkých přímých úsecích můţe být volen rozestup menší neţ 30 m; a c) na pojezdových drahách určených pro provoz za podmínek RVR niţších neţ 300 m nesmí být podélný rozestup návěstidel větší neţ 15 m V obloucích pojezdových drah musí pokračovat osová návěstidla pojezdové dráhy od konce přímého úseku pojezdové dráhy v konstantních vzdálenostech od vnějšího okraje oblouku. Rozestupy mezi návěstidly musí být takové, aby bylo zajištěno jasné vyznačení oblouku Na pojezdových drahách určených pro provoz za podmínek RVR niţších neţ 300 m, nesmí být rozestupy návěstidel v obloucích větší neţ 15 m a v obloucích o poloměru menším neţ 400 m musí být rozestupy návěstidel nejvýše 7,5 m. V těchto rozestupech musí být návěstidla osazena do vzdálenosti 60 m před začátkem oblouku a za jeho koncem. Poznámka 1: Dále uvedené rozestupy návěstidel v obloucích byly shledány vyhovujícími pro pojezdové dráhy určené pro provoz za podmínek RVR 300 m a vyšší: Poloměr oblouku Rozestup návěstidel až do 400 m 7,5 m 401 až 899 m 15,0 m 900 nebo více 30,0 m Poznámka 2: Viz ust a Obr Tam, kde jsou osová návěstidla pojezdové dráhy součástí systému řízení pozemních pohybů a kde je z provozního hlediska poţadována větší svítivost návěstidel, aby mohly být pozemní Změna č. 11-A 5-40

93 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr Příklad uspořádání přibliţovací a dráhové světelné soustavy na RWY s posunutými prahy 5-41 Změna č. 11-A

94 PŘEDPIS L 14 HLAVA 5 Obr Návěstidla pojezdové dráhy pro rychlé odbočení Umístění Osová návěstidla pojezdové dráhy na pojezdových drahách pro rychlé odbočení z RWY musí začínat ve vzdálenosti nejméně 60 m před začátkem oblouku osy pojezdové dráhy a musí pokračovat za konec oblouku k bodu na ose pojezdové dráhy, ve kterém je moţno očekávat, ţe letoun dosáhne normální rychlosti pojíţdění. V úseku rovnoběţném s osou RWY musí být návěstidla umístěna vţdy nejméně 60 cm od návěstidel osové řady RWY, jak je znázorněno na Obr Návěstidla musí být rozmístěna v podélných rozestupech nejvýše 15 m s výjimkou, ţe tam, kde nejsou zřízena osová návěstidla RWY, musí mít návěstidla větší rozestup, nejvýše však 30 m. Osová návěstidla pojezdové dráhy na ostatních pojezdových drahách pro výjezd z RWY Umístění Osová návěstidla pojezdové dráhy ostatních odboček z RWY jiných neţ pro rychlé odbočení musí začínat tam, kde značení osy pojezdové dráhy vchází do oblouku a musí jej sledovat nejméně do bodu, kde značení opouští RWY. První návěstidlo musí být umístěno nejméně 60 cm od osové řady RWY, jak je znázorněno na Obr Návěstidla musí být rozmístěna v podélných rozestupech nejvýše 7,5 m. Osová návěstidla pojezdové dráhy na RWY Umístění Osová návěstidla pojezdové dráhy na RWY tvořících část standardní pojezdové trasy určené pro pojíţdění v podmínkách RVR hodnoty niţší neţ 300 m musí mít podélné rozestupy maximálně 15 m Postranní návěstidla pojezdové dráhy Použití Postranní návěstidla pojezdové dráhy musí být zřízena na okrajích obratišť, zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření, odbavovacích plochách apod. určených pro provoz v noci a na pojezdových drahách nevybavených osovými návěstidly pojezdové dráhy, pokud jsou určeny pro provoz v noci. Postranní návěstidla pojezdové dráhy nemusí být zřízena, jestliţe při uváţení povahy provozu je zajištěno dostatečné vedení osvětlením povrchu nebo jiným způsobem. Poznámka: Informace týkající se postranních značek pojezdových drah jsou uvedeny v ust Postranní návěstidla pojezdové dráhy musí být zřízena na RWY tvořících část standardní pojezdové trasy a určené pro pojíţdění v noci tam, kde RWY není vybavena osovými návěstidly pojezdové dráhy. Poznámka: Opatření týkající se návaznosti dráhových světelných soustav a světelných soustav na pojezdových drahách jsou uvedena v ust Umístění Postranní návěstidla pojezdové dráhy v přímých úsecích a na RWY tvořících část standardní pojezdové trasy musí být rozmístěna v jednotných podélných rozestupech ne větších neţ 60 m. Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby rozestupy v obloucích byly menší neţ 60 m, aby byla zajištěna jasná indikace oblouku. Poznámka: Informace týkající se rozestupů postranních návěstidel pojezdové dráhy v obloucích jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Změna č. 11-A 5-42

95 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr Návěstidla na pojezdové dráze 5-43 Změna č. 11-A

96 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Obr Odstup osových návěstidel RWY a pojezdové dráhy Obr Jednoduchá návěstidla dotykové zóny Změna č. 11-A 5-44

97 HLAVA 5 PŘEDPIS L Postranní návěstidla pojezdové dráhy na vyčkávacích plochách, zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření, odbavovací ploše atd. musí být rozmístěna ve stejných podélných rozestupech nepřevyšujících 60 m Postranní návěstidla obratiště musí být rozmístěna ve stejných podélných rozestupech, nepřevyšujících 30 metrů Postranní návěstidla pojezdové dráhy musí být umístěna co nejblíţe k okrajům pojezdových drah, obratišť, zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření, odbavovacích ploch, nebo RWY atd. nebo vně jejich okrajů ve vzdálenosti nejvýše 3 m. Charakteristiky Postranní návěstidla pojezdové dráhy musí vydávat stálé světlo modré barvy. Světelný svazek musí vyzařovat aţ do 75 o nad horizontem a do všech úhlů azimutu, které jsou potřebné k poskytnutí vedení pilotovi při pojíţdění v jednom z obou směrů. Na křiţovatkách, odbočkách nebo v obloucích musí být návěstidla stíněna tak, aby pokud moţno nebyla viditelná z těch úhlů azimutu, ve kterých by mohla být zaměněna s jinými návěstidly Intenzita postranních návěstidel pojezdové dráhy musí být nejméně 2 cd v úhlu od 0 do 6 vertikálně a 0,2 cd ve všech úhlech od 6 do Osová návěstidla obratiště Použití Osová návěstidla obratiště musí poskytnout souvislé vedení na obratišti, určeném pro provoz při dráhové dohlednosti niţší neţ 300 m, a umoţnit letounu dokončit otáčku o 180 stupňů a vyrovnat se na osu RWY Osová návěstidla obratiště musí být umístěna na obratišti určeném pro noční provoz. Umístění Osová návěstidla obratiště musí být normálně umístěna na značení obratiště s výjimkou případu, kde to není moţné, potom musí být osazena ve vzdálenosti maximálně 30 cm od tohoto značení Osová návěstidla obratiště na rovných úsecích značení obratiště musí být umístěna v podélných rozestupech max. 15 m Osová návěstidla obratiště v zakřivených částech značení obratiště musí mít podélné rozestupy max. 7,5 m. Charakteristika Osová návěstidla obratiště musí být jednosměrová návěstidla vydávající stálé světlo zelené barvy, jejichţ paprsek je nasměrován tak, ţe je viditelný pouze pro letouny na obratišti nebo pro letouny, které se k této ploše přibliţují Osová návěstidla obratiště musí být v souladu s ustanoveními Doplňku 2, Obr. 2-13, 2-14 nebo Stop příčky Použití Poznámka 1: Stop příčka je určena k manuálnímu nebo automatickému ovládání službou řízení letového provozu. Poznámka 2: K narušení dráhy může dojít za všech povětrnostních podmínek a podmínek viditelnosti. Umístění stop příček na vyčkávacích místech RWY a jejich použití v noci a při dráhové dohlednosti větší než 550 m může tvořit součást efektivních opatření určených k ochraně před narušením dráhy Stop příčky musí být zřízeny na všech vyčkávacích místech RWY, která je určena k pouţití za podmínek RVR niţší neţ 300 m vyjma případu, kdy: a) jsou k dispozici vhodné pomůcky a postupy k zabránění vjezdu provozu na RWY z nepozornosti; nebo b) existujícími provozními pravidly v podmínkách RVR niţší neţ 550 m je limitováno: 1) ţe v téţe době je nejvýše jedno letadlo na provozní ploše; a 2) ţe počet vozidel na provozní ploše je sníţen na nezbytné minimum Stop příčka musí být zřízena na kaţdém vyčkávacím místě RWY, která bude pouţívána za podmínek RVR mezi 300 aţ 550 m, vyjma případu, kdy: a) jsou k dispozici vhodné pomůcky a postupy k zabránění vjezdu provozu na RWY z nepozornosti; nebo b) existujícími provozními pravidly v podmínkách RVR niţší neţ 550 m je limitováno: 1) ţe v téţe době je nejvýše jedno letadlo na provozní ploše; a 2) ţe počet vozidel na provozní ploše je sníţen na nezbytné minimum Pokud je s křiţovatkou pojezdových drah/rwy spojena více neţ jedna stop příčka, musí být rozsvícena vţdy pouze jedna Stop příčka musí být zřízena na mezilehlém vyčkávacím místě, tehdy kdyţ je poţadováno doplnit značení návěstidly a řídit letecký provoz vizuálními prostředky. Umístění Stop příčka musí být umístěna kolmo k ose pojezdové dráhy v místě, ve kterém se poţaduje zastavení provozu. Kde jsou zřízena přídavná návěstidla podle ustanovení , musí být tato návěstidla umístěna minimálně 3 m od okraje pojezdové dráhy. Charakteristiky Stop příčky se musí skládat z návěstidel s jednotným rozestupem ne delším neţ 3 m napříč pojezdovou drahou, vyzařujících stálé světlo červené 5-45 Změna č. 11-A

98 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 barvy v určených směrech přístupu ke křiţovatce nebo k vyčkávacímu místu. Poznámka: Kde je nutné zvýraznit viditelnost stávajících stop příček, zastaví se rovnoměrně dodatečná návěstidla Z důvodu zvýšení bezpečnosti by měla být přidána párová nadzemní návěstidla na kaţdý konec stop příčky tam, kde by mohla být pilotovi zakryta návěstidla zastavěná ve vozovce, například sněhem nebo deštěm, nebo v případě, ţe je pilot nucen zastavit letadlo tak blízko stop příčky, ţe výhled na zastavěná návěstidla blokuje trup letadla Návěstidla stop příček, umístěná na vyčkávacím místě RWY, musí být jednosměrová a musí vydávat červené světlo do směru příjezdu k RWY Tam, kde jsou instalována přídavná návěstidla podle ustanovení , musí mít tytéţ charakteristiky, jako ostatní návěstidla stop příčky, ale musí být viditelná z přibliţujícího se letadla aţ ke stop příčce Svítivost návěstidla vydávající červené světlo a rozsah světelného svazku návěstidel stop příčky musí být v souladu s ustanoveními uvedenými v Doplňku 2, Obr aţ 2-16, podle okolností Tam, kde jsou stop příčky součástí systému řízení pozemních pohybů a kde je z provozního hlediska poţadována větší svítivost návěstidel, aby mohly být pozemní pohyby za podmínek nízké dohlednosti nebo jasného dne prováděny stanovenou rychlostí, pak svítivost návěstidla vydávající světlo červené barvy a rozsah světelného svazku návěstidel stop příček musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr. 2-17, 2-18 nebo Poznámka: Stop příčky vysoké svítivosti by měly být používané jen v nevyhnutelných případech a na základě zpracované studie Tam, kde je poţadováno návěstidlo s širokým světelným svazkem, pak svítivost návěstidla vydávající červené světlo a rozsah světelného svazku návěstidel stop příčky musí být v souladu s ustanoveními uvedenými v Doplňku 2, Obr nebo Napájecí okruhy musí být konstruovány tak, aby: a) stop příčky umístěné napříč pojezdových drah pro vstup na RWY byly samostatně ovladatelné; b) stop příčky umístěné napříč pojezdových drah určených jen jako pojezdové dráhy pro opuštění RWY byly samostatně nebo skupinově ovladatelné; c) kdyţ stop příčka svítí, byla jakákoli osová návěstidla pojezdové dráhy zřízená za stop příčkou zhasnuta do vzdálenosti nejméně 90 m; a d) stop příčky byly s osovými návěstidly pojezdové dráhy navzájem blokovány tak, ţe kdyţ osová návěstidla za stop příčkou svítí, stop příčka je vypnuta a naopak. Poznámka: Je třeba věnovat pozornost konstrukci elektrických systémů tak, aby bylo zajištěno, že všechna návěstidla stop příčky neselžou současně. Návod je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Návěstidla mezilehlých vyčkávacích míst Poznámka: Specifikace značení mezilehlých vyčkávacích míst jsou uvedeny v ust Použití Kdyţ je RWY určena pro provoz za RVR 300 m a menší a na mezilehlých vyčkávacích místech nejsou zřízeny stop příčky, musí být zřízena návěstidla mezilehlých vyčkávacích míst Návěstidla mezilehlých vyčkávacích míst musí být zřízena na mezilehlých vyčkávacích místech tam, kde není potřeba signálů stůj a jeď signalizovaných stop příčkou. Umístění Návěstidla mezilehlého vyčkávacího místa musí být umístěna podél značení mezilehlého vyčkávacího místa ve vzdálenosti 0,3 m před značením. Charakteristiky Návěstidla mezilehlého vyčkávacího místa se musí skládat minimálně ze tří jednosměrových návěstidel vydávajících stálé světlo ţluté barvy, ve směru přiblíţení k mezilehlému vyčkávacímu místu, s obdobným rozloţením svítivosti jako u osových návěstidel pojezdové dráhy, kdyţ jsou zřízeny. Návěstidla musí být osazena souměrně vůči ose pojezdové dráhy, kolmo k ní a s rozestupem mezi jednotlivými návěstidly 1,5 m Návěstidla výjezdu ze zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření Použití Návěstidla výjezdu ze zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí být zřízena na hranici výjezdu z odlehlého zařízení přiléhajícího k pojezdové dráze. Umístění Návěstidla výjezdu ze zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření musí být umístěna ve vzdálenosti 0,3 m před značením mezilehlého vyčkávacího místa umístěného na hranici výjezdu ze zařízení. Charakteristiky Návěstidla výjezdu ze zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření se musí skládat ze zapuštěných jednosměrových návěstidel s rozestupem 6 m vydávajících stálé světlo ţluté barvy ve směru přiblíţení k hranici výjezdu s obdobným rozloţením svítivosti jako u osových návěstidel pojezdových drah, viz Obr Změna č. 11-A 5-46

99 HLAVA 5 PŘEDPIS L Dráhová ochranná návěstidla Poznámka: Účelem dráhových ochranných návěstidel je varovat piloty a řidiče vozidel vyskytujících se na pojezdové dráze, že vjíždějí na RWY. Na Obr jsou uvedeny dva způsoby standardního uspořádání dráhových ochranných návěstidel. Použití Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu A musí být umístěna na kaţdé křiţovatce pojezdové dráhy s RWY, která je určena pro pouţívání v: a) podmínkách RVR menší neţ 550 m tam, kde není zřízena stop příčka; a b) podmínkách RVR od 550 do m tam, kde je vysoká hustota provozu. Obr Typická vzdálená plocha pro odmrazování a protinámrazové ošetření Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu A nebo B by z důvodu zvýšení bezpečnosti měla být v rámci opatření programu prevence narušení dráhy umístěna na kaţdé křiţovatce pojezdové dráhy s RWY v místech, kde byly identifikovány kritické body z hlediska narušení dráhy, a které se pouţívají za všech meteorologických podmínek ve dne i v noci Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání B nesmí být umístěna společně se stop příčkou. Umístění Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu A musí být umístěna na kaţdé straně pojezdové dráhy ve vzdálenosti od osy RWY ne menší neţ jaká je uvedena v tab. 3-2 pro RWY pro vzlet Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu B musí být umístěna napříč pojezdové dráhy ve vzdálenosti od osy RWY ne menší, neţ jaká je uvedena v tab. 3-2 pro RWY pro vzlet. Charakteristiky Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu A se musí skládat ze dvou párů návěstidel vydávajících ţluté světlo Tam, kde je třeba zdůraznit rozdíl mezi vypnutými a zapnutými dráhovými ochrannými návěstidly v uspořádání typu A, která jsou určena pro pouţití ve dne, musí být nad kaţdé návěstidlo umístěn kryt vhodné velikosti zabraňující slunečním paprskům, aby dopadaly na čočku návěstidla. Kryt nesmí narušit funkci návěstidla. Poznámka: Místo krytu může být použito jiné řešení, například zvlášť pro tento účel navržená optika Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu B se musí skládat z návěstidel vydávajících ţluté světlo, která jsou rozmístěna napříč pojezdové dráhy ve vzdálenosti 3 m od sebe Světelný svazek musí být jednosměrový, nastavený tak, aby ho viděl pilot letounu pojíţdějícího k vyčkávacímu místu Efektivní svítivost ţlutého návěstidla a rozsah světelného svazku návěstidel v uspořádání typu A musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr Změna č. 11-A

100 PŘEDPIS L14 HLAVA Kdyţ jsou dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu A určena pro pouţití ve dne, efektivní svítivost ţlutého návěstidla a rozsah světelného svazku návěstidel v uspořádání typu A musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr Tam, kde jsou dráhová ochranná návěstidla součástí systému řízení pozemních pohybů a je poţadována jejich větší svítivost, efektivní svítivost ţlutého návěstidla a rozsah světelného svazku návěstidel v uspořádání typu A musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr Poznámka: Aby mohly být pozemní pohyby prováděny za podmínek nízké dohlednosti stanovenou rychlostí, mohou být požadovány vyšší svítivosti návěstidel Efektivní svítivost ţlutého návěstidla a rozsah světelného svazku návěstidel v uspořádání typu B musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr Tam, kde jsou dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu B určena pro pouţití ve dne, efektivní svítivost ţlutého návěstidla a rozsah světelného svazku návěstidel v uspořádání typu B musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr Tam, kde jsou dráhová ochranná návěstidla součástí systému řízení pozemních pohybů a je poţadována jejich větší svítivost, efektivní svítivost ţlutého návěstidla a rozsah světelného svazku návěstidel v uspořádání typu B musí odpovídat údajům v Doplňku 2, Obr Návěstidla v kaţdém páru v uspořádání typu A musí svítit střídavě V uspořádání typu B musí sousední návěstidla svítit střídavě a kaţdé druhé návěstidlo musí svítit současně Návěstidla musí svítit s frekvencí 30 aţ 60 cyklů za minutu a periody zhasnutí a svícení si musí být rovny a musí být navzájem v opačné fázi. Poznámka: Optimální frekvence rozsvěcování závisí od délky náběhu a pohasnutí použitých žárovek. Bylo zjištěno, že dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu A, v sériovém zapojení, napájené konstantním proudem 6,6 A poskytují lepší vjem při frekvenci rozsvěcování 45 až 50 za minutu. Dráhová ochranná návěstidla v uspořádání typu B, v sériovém zapojení, napájené konstantním proudem 6,6 A poskytují nejlepší vjem při frekvenci rozsvěcování 30 až 32 za minutu Plošné osvětlení odbavovací plochy (viz též ust a ) Použití Na všech odbavovacích plochách, zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření a na určených odloučených parkovacích stání letadel, které jsou určeny pro pouţívání v noci, musí být zajištěno plošné osvětlení. Poznámka 1: Tam, kde je zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření umístěno v blízkosti RWY a stálé plošné osvětlení by mohlo piloty mást, mohou být použity jiné způsoby osvětlení. Poznámka 2: Označení odloučeného parkovacího stání letadel je uvedeno v ustanovení Poznámka 3: Instrukce na osvětlení odbavovací plochy jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Umístění Plošné osvětlení odbavovací plochy musí být řešeno tak, aby bylo docíleno přiměřeného osvětlení na všech obsluţných plochách odbavovací plochy, s minimálním oslněním pilotů letadel ve vzduchu a na zemi, řídících letového provozu a řídících odbavovací plochy na letišti a personálu na odbavovací ploše. Uspořádání a směrování plošného osvětlení musí být řešeno tak, aby stání letadel bylo osvětleno ze dvou nebo více směrů za účelem minimalizace stínů. Charakteristiky Spektrální rozloţení plošného osvětlení odbavovací plochy musí být takové, aby byly správně rozeznatelné barvy pouţívané pro označení letadel ve spojitosti s jejich běţnou obsluhou, pro značení na ploše a pro značení překáţek Průměrné osvětlení musí dosahovat nejméně těchto hodnot: Stání letadel - vodorovné osvětlení - 20 luxů s poměrem rovnoměrnosti (průměrného k minimálnímu) nejvýše 4:1; a - svislé osvětlení - 20 luxů ve výšce 2 m nad plochou ve významných směrech; Ostatní části odbavovací plochy - vodorovné osvětlení - 50 procent průměrného osvětlení stání letadel s poměrem rovnoměrnosti (průměrného k minimálnímu) nejvýše 4: Vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše Použití Vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše musí být zřízen tam, kde má být vizuálními prostředky zajištěno přesné umístění letadla na odbavovacím stání a jinými prostředky, například za pomoci řídícího odbavovací plochy, toho není moţno dosáhnout. Poznámka: Při vyhodnocování potřeby vizuálního naváděcího systému je třeba uvažovat zejména tyto faktory: počet a typy letadel, která používají stání letadla, povětrnostní podmínky, prostor, který je na odbavovací ploše k dispozici a požadovanou přesnost navedení letadla na stání z důvodu rozmístění obslužných prostředků, nástupních mostů atd. Návod pro výběr vhodných systémů je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4 - Visual Aids (Doc 9157) Ustanovení aţ , , , aţ , , a nesmí vyţadovat výměnu současných prostředků před 1. lednem Změna č. 11-A 5-48

101 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr Dráhová ochranná návěstidla Charakteristiky Systém musí zajišťovat směrové vedení i zastavování letadel Návěstidlo směrového vedení a indikátor místa zastavení musí být odpovídající pro pouţití za všech povětrnostních podmínek, viditelnosti, osvětlení pozadí a podmínek na vozovce, pro které je systém určen jak ve dne, tak v noci, a nesmí oslňovat pilota. Poznámka: Je třeba dbát na to, aby konstrukcí i instalací systému bylo zajištěno, že odraz slunečního světla nebo jiných světel v okolí nebudou zhoršovat čitelnost a výraznost vizuálního vjemu, který systém vytváří Návěstidlo směrového vedení a indikátor místa zastavení musí být řešeny tak, aby a) pilot měl jasnou indikaci o nesprávné funkci jedné nebo obou jednotek; a b) mohly být vypnuty Návěstidlo směrového vedení a indikátor místa zastavení musí být umístěny tak, aby bylo dosaţeno souvislého vedení mezi značením pro stání letadla, návěstidly pro navádění na stání letadla, jsouli zřízena; a vizuálním naváděcím systémem na odbavovací ploše Přesnost systému musí odpovídat typu nástupního mostu a pevným obsluţným zařízením pro obsluhu letadel, kterými bude pouţíván Systém musí být pouţitelný pro všechny typy letadel, pro něţ je stání letadla určeno, upřednostňuje se systém bez nutnosti změny nastavení Jestliţe se vyţaduje změna nastavení při přípravě systému pro pouţití určitým typem letadla, pak musí systém označit vybraný typ letadla jak pilotovi, tak i obsluze systému, aby byla záruka, ţe systém byl nastaven správně. Návěstidlo směrového vedení Umístění Návěstidlo směrového vedení musí být umístěno na prodlouţené ose stání letadla nebo blízko ní před letadlem tak, aby jeho signály byly viditelné z pilotního prostoru letadla v průběhu navádění a směrovány musí být tak, aby je přinejmenším viděl pilot sedící na levém sedadle Je ţádoucí, aby návěstidlo směrového vedení bylo směrováno tak, aby je mohl pouţít pilot z levého i pravého sedadla. Charakteristiky Návěstidlo směrového vedení musí poskytovat jednoznačné vedení vlevo/vpravo, coţ umoţní pilotovi dostat se na vjezdové značení a dodrţovat je bez přílišného manévrování Jestliţe je směrové vedení indikováno změnou barvy, musí se pouţít zelené barvy pro označení osy a červené barvy pro odchylky od osy. Indikátor místa zastavení Umístění Indikátor místa zastavení musí být umístěn společně se směrovým návěstidlem nebo dostatečně blízko něho tak, aby pilot mohl sledovat jak azimutální signály, tak i signály pro zastavení, aniţ by otočil hlavu Indikátor místa zastavení musí být pouţitelný přinejmenším pro pilota sedícího na levém sedadle Je ţádoucí, aby indikátor místa zastavení byl pouţitelný pro piloty z levého i pravého sedadla. Charakteristiky Informace o místě zastavení letadla poskytnutá indikátorem pro určitý typ letadla musí zahrnout předpokládanou oblast odchylek výšky očí pilota a/nebo zorného úhlu Změna č. 11-A

102 PŘEDPIS L14 HLAVA Indikátor místa zastavení musí ukazovat místo zastavení pro letadlo, pro něţ je právě vedení zajišťováno a musí poskytovat pilotovi informace o rychlosti přibliţování umoţňující postupné zpomalení letadla aţ k úplnému zastavení na předem určeném místě Indikátor místa zastavení musí poskytnout přesný stupeň informací na vzdálenost nejméně 10 m Jestliţe je navedení na místo zastavení indikováno změnou barvy, musí být zelenou barvou signalizováno další pojíţdění a červenou barvou dosaţení místa zastavení vyjma toho, ţe na krátkou vzdálenost před bodem zastavení můţe být pouţita třetí barva pro varování, ţe místo zastavení je blízko Pokročilý vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše Použití Poznámka 1: Pokročilý vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše (A-VDGS) zahrnuje takové systémy, které navíc k informaci o základním a pasivním azimutu poskytují pilotům aktivní (většinou senzorem zjišťovanou) naváděcí informaci, jako je označení typu letadla (v souladu s dokumentem ICAO Doc 8643), zbývající vzdálenost a rychlost, kterou se letadlo přibližuje k cílové pozici. Informace naváděcího systému na odbavovací ploše je většinou poskytována na samostatné zobrazovací jednotce. Poznámka 2: A-VDGS může poskytovat informace ve třech fázích: při objevení se letadla v systému, azimut pro vyrovnání letadla a příkaz k zastavení A-VDGS musí být zřízen tam, kde je z provozních důvodů ţádoucí ověřit správný typ letadla, pro které jsou naváděcí informace poskytovány, a/nebo kde je ţádoucí ukázat, která osa pro zastavení v případě, kde je moţností více, se má pouţít A-VDGS musí být pouţitelný pro všechny typy letadel, pro které je stání letadla určeno A-VDGS musí být pouţíván pouze za podmínek daných jeho provozní výkonností. Poznámka 1: Podmínky, za kterých může být A- VDGS používán, jako je počasí, dohlednost a osvětlení okolí ve dne a v noci, musí být specifikovány. Poznámka 2: Pozornost je třeba věnovat jak návrhu, tak instalaci systému na místě, aby bylo zajištěno, že záře, odraz slunečního svitu nebo jiné světlo v okolí nesnižuje srozumitelnost a viditelnost vizuálních informací poskytovaných systémem Pokud je instalován a v provozu jak běţný vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše, tak pokročilý vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše, nesmí být informace poskytované A-VDGS v rozporu s informacemi poskytovanými běţným vizuálním naváděcím systémem na stání letadla. Musí být stanoven způsob, jak oznámit, ţe A-VDGS je mimo provoz nebo nepouţitelný. Umístění A-VDGS musí být umístěn tak, aby poskytoval snadno čitelné a jednoznačné naváděcí informace osobě odpovědné a osobám asistujícím při parkovacím manévru. Poznámka: Za parkování letadla je většinou odpovědný velitel letadla. Nicméně, za určitých okolností může být za parkování letadla odpovědná jiná osoba, jako řidič vozidla, které letadlo vleče. Charakteristiky A-VDGS musí poskytovat minimálně následující naváděcí informace pro danou fázi parkovacího manévru: a) příkaz k nouzovému zastavení; b) typ a model letadla, pro který je naváděcí informace poskytována; c) informaci o vzdálenosti letadla od osy pro zastavení; d) azimut potřebný k opravě a navedení letadla do osy pro zastavení; e) informaci o vzdálenosti k místu zastavení; f) informaci o dosaţení pozice pro zastavení; a g) upozornění, ţe letadlo přejelo příslušné místo zastavení A-VDGS musí být schopen poskytovat naváděcí informace při všech rychlostech pojíţdění dosahovaných při parkovacím manévru. Poznámka: Informace týkající se maximálních rychlostí letadla při pojíždění k místu zastavení jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Doba od vyhodnocení pojíţdění letadla mimo osu pro zastavení do zobrazení této informace nesmí mít za následek odchýlení letadla, při normálních provozních podmínkách, od osy pro zastavení o více neţ 1 m Informace o odchýlení letadla od osy pro zastavení a vzdálenost k místu zastavení, je-li zobrazována, musí být poskytována s přesností podle Tab Naváděcí informace max. odchylka od místa zastavení (plocha zastavení) max. odchylka ve vzdálenosti 9 m od místa zastavení max. odchylka ve vzdálenosti 15 m od místa zastavení max. odchylka ve vzdálenosti 25 m od místa zastavení azimut 250 mm 340 mm 400 mm 500 mm vzdálenost 500 mm 1000 mm 1300 mm nespecifikováno Tab. 5-4 Přesnost pro zobrazení odchýlení letadla od osy pro zastavení Změna č. 11-A 5-50

103 HLAVA 5 PŘEDPIS L Symboly a grafika pouţitá pro vykreslení naváděcí informace musí být intuitivně rozpoznatelné pro daný typ zobrazované informace. Poznámka: Použití barev by mělo odpovídat pravidlům pro signalizaci, t.j. červená, žlutá a zelená znamená nebezpečí, varování a normální/běžné podmínky. Kontrast barev by také měl být brán v úvahu Informace o odchýlení letadla od osy pro zastavení musí zobrazena nejméně 25 m před místem zastavení. Poznámka: Informace o odchýlení letadla od osy pro zastavení může být vyjádřena barevně a zobrazována v závislosti s měnící se vzdáleností a rychlostí letadla přibližujícího se k místu zastavení Změny vzdálenosti a rychlosti přiblíţení k místu zastavení musí být zobrazovány nejméně od 15 m od místa zastavení Tam, kde je zbývající vzdálenost k místu zastavení vyjadřována číselně, musí být uváděna na celé metry a od 3 m k místu zastavení zobrazována s přesností na jedno desetinné místo A-VDGS musí být vybaven příslušnou funkcí pro zobrazení příkazu k okamţitému zastavení v průběhu parkovacího manévru. V tomto případě, který zahrnuje i poruchu A-VDGS, nesmí být zároveň zobrazena ţádná další informace Provoznímu personálu na stojánce musí být umoţněno spustit příkaz k okamţitému zastavení Pro zastavení parkovacího manévru musí být zobrazeno slovo "STOP" v červené barvě písmen Návěstidla pro navádění na stání letadla Použití Návěstidla pro navádění na stání letadla musí být zřízena pro usnadnění umístění letadla na stání na zpevněné odbavovací ploše nebo zařízení pro odmrazování a protinámrazové ošetření určené k pouţití za špatných podmínek dohlednosti, pokud není dostatečné vedení poskytnuto jinými prostředky. Umístění Návěstidla pro navádění na stání letadla musí být umístěna spolu se značením stání letadla. Charakteristiky Návěstidla pro navádění na stání letadla jiná neţ ta, která indikují místo zastavení, musí vydávat stálé ţluté světlo viditelné v celém prostoru, který slouţí k navádění Návěstidla, uţívaná pro vyznačení vjezdového značení, značení pro otáčení a výjezdového značení musí být rozmístěna ve vzdálenostech ne větších neţ 7,5 m v obloucích a 15 m v přímých úsecích Návěstidla vyznačující místo zastavení musí být jednosměrová, vydávající stálé světlo červené barvy Svítivost návěstidel musí být přiměřená podmínkám dohlednosti a okolního osvětlení, při kterých má být stání letadla pouţíváno Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby elektrický obvod naváděcího systému byl konstruován tak, aby bylo moţné zapnout návěstidla pro indikaci, ţe stání letadla je moţno pouţít a aby bylo moţné vypnout návěstidla pro indikaci, ţe stání letadla nemůţe být pouţito Návěstidla vyčkávacího místa na komunikaci Použití Návěstidla vyčkávacího místa na komunikaci musí být zřízena na kaţdém vyčkávacím místě na komunikaci před RWY určené pro provoz v podmínkách RVR niţších neţ 300 m Návěstidla vyčkávacího místa na komunikaci musí být zřízena na kaţdém vyčkávacím místě na komunikaci před RWY určené pro provoz v podmínkách RVR mezi 300 m a 550 m. Umístění Návěstidla vyčkávacího místa na komunikaci musí být umístěna v těsné blízkosti značení vyčkávacího místa 1,5 m ( 0,5 m) od jednoho okraje komunikace, tj. levého nebo pravého podle toho, co vyhovuje místním provozním podmínkám. Poznámka: Informace o omezení hmotnosti a výšky a požadavky na křehkost navigačních pomůcek umístěných na pásech RWY jsou uvedeny v ust Charakteristiky Návěstidla vyčkávacího místa na komunikaci se musí skládat z: a) ovladatelného červeného (stop)/zeleného (jeď) provozního návěstidla; nebo b) červeného zábleskového návěstidla, nebo c) znaku STOP doplněného výstraţným dráhovým návěstidlem. Poznámka: Návěstidla uvedená pod písmenem a) jsou ovládána službami řízení letového provozu Světelný svazek, který vyzařují návěstidla vyčkávacího místa na komunikaci musí být jednosměrový a nastavený tak, aby ho viděl řidič vozidla přibliţujícího se k vyčkávacímu místu na komunikaci Svítivost světelného svazku musí být přiměřená podmínkám dohlednosti a okolního osvětlení, za kterých je uţívání vyčkávacího místa na komunikaci určeno, ale nesmí oslnit řidiče. Poznámka: Běžně užívaná provozní návěstidla mají vyhovovat požadavkům uvedeným v ustanoveních a Frekvence záblesků návěstidla červené barvy musí být v rozmezí 30 aţ 60 záblesků za minutu Změna č. 11-A

104 PŘEDPIS L14 HLAVA Poţadavky na konstrukci a vlastnosti návěstidel stanoví ÚCL Příčky zákazu vstupu Poznámka 1: Příčky zákazu vstupu jsou určeny k manuálnímu ovládání službou řízení letového provozu. Poznámka 2: K narušení dráhy může dojít za všech podmínek viditelnosti a za každého počasí. Ustanovení o příčkách zákazu vstupu na křižovatkách pojezdových drah a RWY v noci za každých podmínek viditelnosti mohou tvořit účinnou část programu opatření pro prevenci narušení dráhy. Použití Příčka zákazu vstupu by z důvodu zvýšení bezpečnosti měla být umístěna napříč výjezdovou pojezdovou dráhou, která je určena pouze k opouštění dráhy, k ochraně před neúmyslným vstupem provozu na tuto pojezdovou dráhu. Umístění Příčka zákazu vstupu by z důvodu zvýšení bezpečnosti měla být umístěna napříč pojezdovou dráhou na konci pojezdové dráhy pouze pro výjezd v místech, kde je ţádoucí zabránit provozu ve vstupu na pojezdovou dráhu ze špatného směru. Charakteristiky Příčka zákazu vstupu by z důvodu zvýšení bezpečnosti měla být sloţena z rovnoměrně rozmístěných jednosměrových návěstidel vydávajících světlo červené barvy v poţadovaném směru (poţadovaných směrech) přiblíţení k dráze s rozestupem maximálně 3 m. Poznámka: V případě potřeby zvýšení viditelnosti jsou dodatečná návěstidla zastavěna rovnoměrně Z důvodu zvýšení bezpečnosti by měla být přidána párová nadzemní návěstidla na kaţdý konec příčky zákazu vstupu tam, kde by mohla být pilotovi zakryta návěstidla příčky zákazu vstupu zastavěná ve vozovce, například sněhem nebo deštěm, nebo v případě, ţe je pilot nucen zastavit letadlo tak blízko návěstidel, ţe výhled na ně blokuje trup letadla Intenzita světla červené barvy a rozptyl příčky se zákazem vstupu musí být v souladu se specifikacemi uvedenými v Doplňku 2, Obr. A2-12 aţ A2 16, dle vhodnosti Pokud je poţadováno světlo s širokým rozptylem paprsků, měla by z důvodu zvýšení bezpečnosti být intenzita jeho světla červené barvy a rozptyl v souladu se specifikacemi uvedenými v Doplňku 2, Obr. A2 17 nebo A Napájecí okruh příček zákazu vstupu musí být navrţen tak, aby: a) příčky zákazu vstupu šly přepnout jednotlivě nebo ve skupinách; b) kdyţ je příčka zákazu vstupu rozsvícená, jakákoli osová návěstidla pojezdové dráhy za příčkou zákazu vstupu z pohledu směrem k RWY byla zhasnutá v úseku alespoň 90 m; a c) kdyţ je příčka zákazu vstupu rozsvícená, jakákoli stop příčka mezi příčkou zákazu vstupu a RWY byla zhasnutá. 5.4 Znaky Všeobecně Poznámka: Znaky musí obsahovat neměnnou zprávu nebo měnící se zprávu. Informace týkající se znaků jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. Použití Znaky musí být zřízeny pro předávání příkazů nebo informací o určitých místech nebo cílech na pohybové ploše nebo k poskytnutí jiných informací ve vztahu k poţadavkům ustanovení Poznámka: Viz ust , kde jsou uvedeny ustanovení o informačním značení Znak s měnící se zprávou musí být zřízen tehdy: a) kdyţ pokyn nebo informace zobrazená na znaku je platná jen po určitou dobu; a/nebo b) kdyţ je potřeba na znaku zobrazovat měnící se předem předvolené informace v souladu s ustanoveními v Charakteristiky Znaky musí být křehké. Ty, které jsou umístěny blízko RWY nebo pojezdové dráhy, musí být přiměřeně nízké k zajištění prostoru bez překáţek pro vrtule letadel a motorové gondoly proudových letadel. Výška znaků nesmí přesahovat rozměry uvedené v příslušném sloupci tabulky Pokud jsou příčky zákazu vstupu uvedeny jako součást zdokonaleného systému sledování a řízení pohybů na ploše a z provozního pohledu jsou ţádoucí vyšší intenzity k udrţení pohybu na ploše na určité rychlosti za velmi nízké dohlednosti nebo za podmínek jasného denního světla, měla by být z důvodu zvýšení bezpečnosti intenzita světla červené barvy a rozptyl příčky zákazu vstupu v souladu se specifikacemi uvedenými v Doplňku 2, Obr. A2-17, A2 18 nebo A2 19. Poznámka: Příčky zákazu vstupu s vysokou intenzitou jsou typicky použity pouze v nezbytných případech a v návaznosti na specifickou studii. Změna č. 11-A Znaky musí být pravoúhlé, jak je znázorněno na Obr a 5-28, s vodorovnou delší stranou Znaky na pohybové ploše, které obsahují červenou barvu, musí být příkazové Nápisy na znaku musí odpovídat údajům, uvedeným v Doplňku Znaky musí být osvětleny v souladu s údaji uvedenými v Doplňku 4, jestliţe jsou určeny pro uţití:

105 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 a) v podmínkách RVR o hodnotě niţší neţ 800 m; nebo b) v noci ve spojení s přístrojovými RWY; nebo c) v noci ve spojení s nepřístrojovými RWY kódového čísla 3 nebo Znaky musí být reflexní a/nebo osvětlené v souladu s údaji Doplňku 4, jestliţe jsou určeny pro pouţití v noci v souvislosti s nepřístrojovými RWY kódového čísla 1 nebo Kdyţ se znak s měnící se zprávou nepouţívá, musí mít černý povrch V případě poruchy nesmí znak s měnící se zprávou zobrazovat informaci, která by mohla vést k nebezpečné reakci pilota nebo řidiče vozidla Časový interval změny jedné zprávy na druhou, na informačním znaku s měnící se zprávou, musí být co nejkratší a nesmí překročit 5 sekund Příkazové znaky Poznámka: Grafické znázornění příkazových znaků je uvedeno na Obr a příklady umístění znaků na křižovatkách pojezdových drah s RWY na Obr Použití Příkazový znak musí být zřízen k identifikaci místa, přes které nesmí pojíţdějící letadlo nebo vozidlo přejet, pokud nedostane od řídící věţe jiný příkaz Příkazové znaky musí zahrnovat poznávací znaky RWY, znaky vyčkávacího místa kategorie I, II nebo III, znaky vyčkávacího místa RWY, znaky vyčkávacího místa na komunikaci a znaky NO ENTRY (zákaz vstupu). Poznámka: Specifikace vyčkávacího místa na komunikacích jsou uvedeny v ust Obrazec A značení vyčkávacího místa RWY musí být doplněn na křiţovatce pojezdové dráhy a RWY nebo na křiţovatce RWY s RWY poznávacím znakem RWY Obrazec B značení vyčkávacího místa RWY musí být doplněn znakem vyčkávacího místa I, II nebo III kategorie Obrazec A značení vyčkávacího místa RWY zřízený v souladu s ust musí být doplněn znakem vyčkávacího místa RWY. Poznámka: Poznámka: Specifikace značení vyčkávacího místa RWY jsou uvedeny v ust Poznávací znak RWY na křiţovatce pojezdové dráhy s RWY musí být doplněn znakem místa na vnější straně (nejdále od pojezdové dráhy) podle vhodnosti. Poznámka: Specifikace znaku místa jsou uvedeny v ust Znak NO ENTRY (zákaz vstupu) musí být zřízen v případě, ţe na příslušnou plochu je vstup zakázán. Umístění Poznávací znak RWY na křiţovatce pojezdové dráhy s RWY nebo na křiţovatce dvou RWY musí být umístěn na kaţdé straně značení vyčkávacího místa RWY a nasměrován do směru přiblíţení k RWY Znak vyčkávacího místa I., II. nebo III. kategorie musí být umístěn na kaţdé straně značení vyčkávacího místa RWY a nasměrován do směru přiblíţení k citlivé oblasti Znak NO ENTRY (zákaz vstupu) musí být umístěn na začátku plochy, na kterou je vstup zakázán, na kaţdé straně pojezdové dráhy z pohledu pilota Znak vyčkávacího místa RWY musí být umístěn na kaţdé straně vyčkávacího místa zřízeného v souladu s ustanovením tak, aby byl nasměrován do směru přiblíţení k překáţkovým plochám nebo k citlivé/ kritické oblasti ILS/MLS, podle toho, co je stanoveno. Charakteristiky Příkazový znak se musí skládat z bílých nápisů na červeném pozadí Tam, kde je třeba kvůli okolnímu prostředí nebo z jiného důvodu zvýraznit nápis na příkazovém znaku, vnější hrana bílého nápisu musí být doplněna o černý okraj o šířce 10 mm pro dráhy kódového čísla 1 a 2 a 20 mm pro dráhy kódového čísla 3 a Nápis na poznávacím znaku RWY se musí skládat z poznávacího znaku křiţované RWY vhodně orientovaného se zřetelem k pozici pozorovatele, vyjma případu, kdy poznávací znak RWY umístěný v okolí konce RWY můţe obsahovat to označení RWY, které se týká jen tohoto konce RWY Nápis na znaku vyčkávacího místa kategorie I., II., III. nebo na znaku společného vyčkávacího místa II. a III. kategorie se musí skládat z označení RWY, následovaného podle vybavení RWY nápisem CAT I, CAT II, CAT III nebo CAT II/III Nápis na znaku NO ENTRY (zákaz vstupu) musí odpovídat Obr Nápis na znaku vyčkávacího místa RWY zřízeného v souladu s ust se musí skládat z označení pojezdové dráhy a čísla Změna č. 11-A

106 PŘEDPIS L14 HLAVA Podle okolností musí být pouţit následující nápis/symbol: Nápis/symbol Označení konce RWY nebo Označení obou konců RWY 25 CAT I (Příklad) 25 CAT II (Příklad) 25 CAT III (Příklad) 25 CAT II/III (Příklad) NO ENTRY symbol B 2 (Příklad) Použití K indikaci vyčkávacího místa RWY před prahem RWY K indikaci vyčkávacího místa umístěného na dalších křiţovatkách TWY s RWY nebo na dalších křiţovatkách RWY K indikaci vyčkávacího místa kategorie I. na prahu RWY 25 K indikaci vyčkávacího místa kategorie II. na prahu RWY 25 K indikaci vyčkávacího místa kategorie III. na prahu RWY 25 K indikaci vyčkávacího místa kategorie II./III. na prahu RWY 25 k indikaci, ţe vstup na plochu je zakázán K indikaci vyčkávacího místa zřízeného v souladu s ust Tabulka 5-5 Vzdálenosti pro umístění znaků pro řízení pohybů na pojezdové ploše včetně znaků výjezdu z RWY. Výška znaku (mm) Kódové písmeno Nápis Plocha (min.) Instalovaná (max.) Kolmá vzdálenost od definovaného okraje pojezdové dráhy k bliţší straně znaku Kolmá vzdálenost od definovaného okraje RWY k bliţší straně znaku A nebo B m 3-10 m A nebo B m 3-10 m C aţ G m 8-15 m C aţ G m 8-15 m Změna č. 11-A 5-54

107 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 ZÁKAZ VSTUPU Obr. 5 - Obr Příkazové Příkazové znaky znaky 5-55 Změna č. 11-A

108 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Obr Informační znaky Změna č. 11-A 5-56

109 HLAVA 5 PŘEDPIS L14 Obr Příklady umístění znaků na křižovatce pojezdové dráhy s RWY 5-57 Změna č. 11-A

110 PŘEDPIS L14 HLAVA Informační znaky Poznámka: Viz Obr. 5-28, kde jsou znázorněny informační znaky. Použití Informační znak musí být zřízen tam, kde je potřeba z provozních důvodů identifikovat znakem konkrétní místo nebo poskytnout informaci o směru a/nebo cíli Informační znaky musí zahrnovat: směrové znaky, znaky míst, cílové znaky, znaky výjezdu z RWY, znaky uvolněné RWY a znak zbývající délky rozjezdu pro vzlet z křiţovatky Znak výjezdu z RWY musí být zřízen tam, kde je potřeba z provozních důvodů identifikovat výjezd z RWY Znak uvolněné RWY musí být zřízen tam, kde pojezdová dráha pro vyjetí z RWY není opatřena osovými návěstidly pojezdové dráhy a kde je třeba indikovat pilotovi opouštějícímu RWY hranice kritické/citlivé oblasti ILS/MLS nebo niţší okraj vnitřní přechodové plochy, podle toho, co je dále od osy RWY. Poznámka: Specifikace barevného značení osových návěstidel pojezdových drah jsou uvedeny v ust Znak zbývající délky rozjezdu pro vzlet z křiţovatky musí být tam, kde je z provozních důvodů potřeba označit zbývající délku rozjezdu od křiţovatky (TORA) Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí zřídit cílový znak k indikaci směru ke specifickému místu na letišti, např. k nákladovému areálu, k oblasti všeobecného letectví atd Kombinovaný znak místa a směru musí být zřízen, kdyţ je třeba označit směrování pojezdových drah před jejich křiţovatkou Směrový znak musí být zřízen tam, kde je třeba z provozních důvodů identifikovat na křiţovatce pojezdových drah jejich označení a směr Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby na mezilehlém vyčkávacím místě byl zřízen znak místa Znak místa musí být zřízen ve spojení se znakem označení RWY kromě křiţovatky RWY/RWY Znak místa musí být zřízen ve spojení se směrovým znakem, avšak jestliţe letecko-provozní studie ukazuje, ţe není potřebný, můţe být vynechán Tam, kde je to nutné, musí být zřízen znak místa k identifikaci pojezdových drah vycházejících z odbavovací plochy nebo pojezdových drah za křiţovatkou Zátaras, směrový znak a/nebo jiná vhodná vizuální pomůcka musí být umístěn/a tam, kde je třeba identifikovat konec pojezdové dráhy v kříţení tvaru T. Umístění Informační znaky musí být umístěny po levé straně pojezdové dráhy v souladu s Tab. 5-5 vţdy, jak je to moţné, vyjma případů uvedených v ustanoveních a Na křiţovatce pojezdových drah musí být umístěny informační znaky před křiţovatkou a v jedné linii se značením křiţovatky pojezdových drah. Tam, kde není ţádné značení křiţovatky, musí být znaky umístěny nejméně 60 m od osy křiţující pojezdové dráhy kódového čísla 3 nebo 4 a nejméně 40 m u kódového čísla 1 nebo 2. Poznámka: Znak místa umístěný za křižovatkou pojezdových drah může být umístěn na libovolné straně pojezdové dráhy Znak výjezdu z RWY musí být umístěn na téţe straně RWY jako je výjezd z ní (tj. vlevo nebo vpravo) a v poloze odpovídající Tab Znak výjezdu z RWY musí být umístěn před bodem výjezdu z RWY ve vzdálenosti nejméně 60 m od tečného bodu u kódového čísla 3 nebo 4 a nejméně 30 m u kódového čísla 1 nebo Znak uvolněné RWY musí být umístěn alespoň na jedné straně pojezdové dráhy. Vzdálenost mezi znakem a osou RWY nesmí být menší neţ největší z následujících parametrů: a) vzdálenost mezi osou RWY a hranicí kritické/ citlivé oblasti ILS/MLS; nebo b) vzdálenost mezi osou RWY a niţším okrajem vnitřní přechodové plochy Jestliţe je znak místa pojezdové dráhy umístěn současně se znakem uvolněné RWY, musí být v poloze na vnější straně znaku uvolněné RWY Znak zbývající délky rozjezdu pro vzlet z křiţovatky musí být umístěn na levé straně od výjezdu z pojezdové dráhy. Vzdálenost mezi znakem a osou RWY musí být minimálně 60 m u RWY kódového čísla 3 nebo 4 a minimálně 45 m u kódového čísla 1 nebo Znak místa pojezdové dráhy umístěný současně se znakem označení RWY musí být v poloze na vnější straně znaku označení RWY Cílový znak nesmí být umístěn současně se znakem místa nebo směrovým znakem Informační znak jiný neţ znak místa nesmí být umístěn současně s příkazovým znakem Směrový znak, zátaras a/nebo jiná vhodná vizuální pomůcka pouţitá k identifikaci křiţovatky T musí být umístěn/a na opačné straně křiţovatky nasměrovaná k pojezdové dráze. Charakteristiky Informační znak jiný neţ znak místa se musí skládat z černého nápisu na ţlutém pozadí. Změna č. 11-A 5-58

111 HLAVA 5 PŘEDPIS L Znak místa se musí skládat ze ţlutého nápisu na černém pozadí a tam, kde je tento znak osamocen, musí mít ţlutý okraj Nápis na znaku výjezdu z RWY se musí skládat z označení pojezdové dráhy pro výjezd z RWY a šipky vyznačující směr pohybu Nápis na znaku uvolněné RWY musí zobrazit obrazec A značení vyčkávacího místa, jak je znázorněno na Obr Nápis na znaku zbývající délky rozjezdu pro vzlet z křiţovatky se musí skládat z číselného označení zbývající délky rozjezdu v metrech a vhodně umístěné a orientované šipky označující směr vzletu podle Obr Nápis na cílovém znaku musí obsahovat abecední, abecedně číselnou nebo číselnou zprávu vyznačující cíl včetně šipky vyznačující směr provozu, jak je znázorněno na Obr Nápis na směrovém znaku musí obsahovat abecední nebo abecedně číselnou zprávu vyznačující pojezdovou dráhu/pojezdové dráhy včetně šipky či šipek patřičně orientovaných, jak je znázorněno na Obr Nápis na znaku místa musí obsahovat označení pojezdové dráhy, RWY nebo jiné zpevněné plochy, na které je letadlo nebo na kterou letadlo vjíţdí a nesmí obsahovat šipky Pokud je z důvodu zvýšení bezpečnosti ţádoucí vyznačit kaţdé z řady mezilehlých vyčkávacích míst na téţe pojezdové dráze, pak se znak místa musí skládat z označení pojezdové dráhy a čísla Jestliţe je znak místa a směrový znak umístěn v kombinaci: a) všechny směrové znaky vztahující se k levým zatáčkám musí být umístěny po levé straně znaku místa a všechny směrové znaky vztaţené k pravým zatáčkám musí být umístěny po pravé straně znaku místa; vyjma místa, kde napojení sestává z jedné křiţující pojezdové dráhy, tam můţe být znak místa alternativně umístěn na levé straně; b) směrové znaky musí být umístěny tak, aby se směr šipek zvětšoval od svislice současně s mírou odklonu odpovídající pojezdové dráhy; c) vhodný směrový znak musí být umístěn vedle znaku místa tam, kde se směr tímto znakem označené pojezdové dráhy za křiţovatkou významně mění; a d) k sobě přiléhající směrové znaky musí být olemovány svislou černou čárou, jak je znázorněno na Obr Pojezdová dráha musí být vyznačena označením obsahujícím písmeno nebo písmena nebo kombinaci písmene nebo písmen následovaných číslem. Alternativní pojezdové trasy musí být doplněny dle barvy osového značení slovem BLUE nebo ORANGE Jestliţe se označují pojezdové dráhy, nesmí se uţívat písmena I, O nebo X a slova jako inner (vnitřní) a outer (vnější), aby se vyloučila moţnost záměny s čísly 1, 0 a značení vyjadřujícího zákaz provozu Pouţití samotných čísel na provozní ploše musí být rezervováno pro označení RWY Znak místa pro kontrolu zařízení VOR Použití Jestliţe je na letišti zřízeno místo pro kontrolu zařízení VOR, musí být vyznačeno znakem a značením místa pro kontrolu zařízení VOR. Poznámka: Informace o značení místa pro kontrolu zařízení VOR jsou uvedeny v ust Umístění Znak místa pro kontrolu zařízení VOR musí být umístěn pokud moţno nejblíţe zkušebnímu místu a tak, aby nápis byl viditelný z pilotního prostoru letadla správně umístěného na značení místa pro kontrolu VOR. Charakteristiky Znak místa pro kontrolu zařízení VOR se musí skládat z černého nápisu na ţlutém pozadí Nápisy na znaku místa pro kontrolu zařízení VOR musí být provedeny podle jedné z alternativ uvedených na Obr. 5-30, v němţ: VOR je zkratka identifikující místo pro kontrolu zařízení VOR, 116,3 je příklad radiového kmitočtu dotyčného zařízení VOR, 147 o je příklad zaměření VOR se zaokrouhlením na nejbliţší celý stupeň, který má být indikován na místě pro kontrolu zařízení VOR, 4,3 NM je příkladem vzdálenosti v námořních mílích k zařízení DME, umístěným společně se zařízením VOR. Poznámka: Tolerance hodnoty zaměření vyznačené na znaku jsou uvedeny v předpisu L10, Svazku I, Dodatek E k Části I. Je třeba poznamenat, že místo pro kontrolu zařízení VOR je vhodné pro použití pouze tehdy, jestliže periodické zkoušky prokazují, že tolerance jsou v rozsahu 2 stupně hodnoty uvedené pro zaměření Letištní poznávací znak Použití Letištní poznávací znak musí být zřízen na kaţdém letišti, které nemá jiné dostačující prostředky k jeho vizuální identifikaci. Umístění Letištní poznávací znak musí být umístěn na letišti tak, aby byl čitelný pokud moţno ze všech úhlů nad vodorovnou rovinou Změna č. 11-A

112 PŘEDPIS L14 HLAVA 5 Charakteristiky Letištní poznávací znak musí obsahovat jméno letiště Barva letištního poznávacího znaku musí být dostatečně výrazná při pozorování proti pozadí Písmena musí být vysoká nejméně 3 m Poznávací znaky stání letadla Použití Značení stání letadla musí být doplněno poznávacím znakem stání letadla všude, kde je to proveditelné. Umístění Poznávací znak stání letadla musí být umístěn tak, aby byl jasně viditelný z pilotního prostoru před vjezdem na stání letadla. Charakteristiky Poznávací znak stání letadla se musí skládat z černého nápisu na ţlutém pozadí Znak vyčkávacího místa na komunikaci Znak vyčkávacího místa na komunikaci musí být zřízen na všech komunikacích ústících na RWY. Umístění Znak vyčkávacího místa na komunikaci musí být umístěn 1,5 m od jednoho okraje komunikace (vlevo nebo vpravo podle potřeb místních provozních předpisů) na vyčkávacím místě. Charakteristiky Znak vyčkávacího místa na komunikaci se musí skládat z bílého nápisu na červeném pozadí. Obr Znak místa pro kontrolu zařízení VOR Nápis na znaku vyčkávacího místa na komunikaci musí být v národním jazyku, v souladu s místními provozními předpisy a obsahovat následující: a) poţadavek na zastavení; a b) podle toho, co je příslušné: 1) poţadavek obdrţet povolení ATC; a 2) označení místa. Poznámka: Příklady znaků vyčkávacího místa na komunikaci jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Znak vyčkávacího místa na komunikaci určený pro pouţití v noci musí být reflexní nebo osvětlený. 5.5 Značky Všeobecně Značky, vyjma pomezních, musí být křehké. Ty, které jsou umístěny blízko RWY nebo pojezdové dráhy musí být přiměřeně nízké k zachování prostoru pro vrtule a gondoly motorů proudových letadel. Poznámka 1: Někdy se používají kotvy nebo řetězy, aby se zabránilo odlétnutí odlomených značek tlakem výtokových plynů nebo větrem. Poznámka 2: Údaje o křehkosti značek jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Prahové a postranní značky nezpevněných RWY Použití Na nezpevněných RWY musí být zřízeny prahové a postranní značky. Umístění Jestliţe jsou zřízena dráhová návěstidla, musí být prahové a postranní značky nezpevněných RWY zahrnuty do jejich konstrukce. Jestliţe návěstidla nejsou Změna č. 11-A 5-60

113 osa RWY po 200 m max. HLAVA 5 PŘEDPIS L14 instalována, musí být prahové a postranní značky nezpevněných RWY tvaru písmene L respektive tvaru obdélníků nebo tvaru kuţele a rozmístěny tak, aby jasně vymezovaly RWY. Pokud na nezpevněné RWY není proveditelné prahové značení dle ustanovení 5.2.4, musí být prahy RWY vyznačeny značkami tvaru písmene L umístěnými v rozích prahu dráhy se základnou směřující ven a doplněnými dvěma praporky nebo třemi kuţely podél vnitřní strany základny. Podélná strana značky musí mít délku nejméně 6 m a základnu 4,5 m. Šířka značky musí být nejméně 0,8 m. Praporky musí mít minimální svislý rozměr 0,5 m a minimální šířku základny 0,8 m, musí být oranţové nebo bílé barvy, musí být upevněny na obou protilehlých svislých okrajích na křehkých konstrukcích se spodní základnou 0,2 m aţ 0,3 m nad zemí tak, aby jejich plocha byla kolmá k ose RWY. Charakteristiky Ploché pravoúhlé postranní značky nezpevněných RWY musí mít minimální rozměr 0,8 3 m a jejich delší strana musí být rovnoběţná s osou RWY. Kuţelové značky nesmí být niţší neţ 50 cm Postranní značky dojezdových drah Použití Není-li rozsah dojezdové dráhy jasně patrný a odlišný od okolního terénu, musí být vyznačen postranními značkami dojezdových drah. Charakteristiky Postranní značky dojezdové dráhy musí být dostatečně odlišné od jakýchkoli postranních značek RWY, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Poznámka: Jako provozně přijatelné se osvědčily malé svislé desky, kamuflované na zadní straně při pohledu od RWY Postranní značky zasněţených RWY Použití K vyznačení pouţitelných částí zasněţených RWY, jejichţ okraje nejsou jinak viditelné, musí být pouţito značek zasněţených RWY. Poznámka: Pro vyznačení okrajů zasněžených RWY je možno použít dráhových návěstidel. Umístění Značky zasněţených RWY musí být osazeny podél okrajů zasněţených RWY v podélných rozestupech nejvýše 200 m v souladu s Obr. 5 30A a musí být umístěny souměrně k ose RWY a v takové vzdálenosti od osy, aby vznikl dostatečně volný prostor pod konci křídel a pod motory. Dostatečné mnoţství značek musí být umístěno napříč prahu dráhy a konce RWY. Charakteristiky Značky zasněţených RWY se musí skládat z výrazných předmětů, například ze stále zelených stromků o délce asi 1,5 m nebo z lehkých značek. Obr. 5 30A práh RWY Značky zasněžených RWY Postranní značky pojezdových drah Použití Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby postranní značky pojezdových drah byly zřízeny na pojezdových drahách příslušných k RWY s kódovým číslem 1 nebo 2 všude, kde nejsou zřízena osová návěstidla pojezdové dráhy, postranní návěstidla pojezdové dráhy nebo osové značky pojezdové dráhy. Umístění Postranní značky pojezdových drah musí být zřízeny alespoň v těch místech, kde by byla pouţita postranní návěstidla pojezdové dráhy. Charakteristiky Postranní značka pojezdové dráhy musí být reflexní modré barvy Plocha značky, kterou vidí pilot, musí být pravoúhlá a mít minimální pohledovou plochu 150 cm Postranní značky pojezdové dráhy musí být křehké. Jejich výška musí být přiměřeně nízká, aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost od vrtulí a od gondol motorů proudových letadel Osové značky pojezdové dráhy Použití Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby osové značky pojezdové dráhy byly zřízeny na pojezdové dráze kódového čísla 1 nebo 2 tam, kde osa pojezdové dráhy nebo postranní návěstidla pojezdové dráhy nebo postranní značky pojezdové dráhy nejsou zřízeny Z důvodu zvýšení bezpečnosti je ţádoucí, aby osové značky pojezdové dráhy byly zřízeny na pojezdové dráze kódového čísla 3 nebo 4 v případě, ţe osová návěstidla pojezdové dráhy nejsou zřízena, a je potřebné zlepšit vedení, které je dáno osovým značením pojezdové dráhy. Umístění Osové značky pojezdové dráhy musí být zřízeny alespoň na stejném místě, kde by byla zřízena osová návěstidla pojezdové dráhy. Poznámka: Viz ust , kde jsou uvedeny rozestupy osových návěstidel pojezdové dráhy Změna č. 11-A

114 PŘEDPIS L14 HLAVA Osové značky pojezdové dráhy musí být zřízeny na osovém značení pojezdové dráhy. V případě, ţe není moţné je zřídit na tomto značení, mohou být odsunuty maximálně o 30 cm. Charakteristiky Osová značka pojezdové dráhy musí být reflexní zelené barvy Plocha značky musí mít z pohledu pilota obdélníkový tvar a minimální pohledovou plochu 20 cm Osové značky pojezdové dráhy musí být konstruovány a uzpůsobeny tak, aby přejetí kolem letadla odolaly bez poškození jak značka, tak letadlo Postranní značky nezpevněných pojezdových drah Použití Jestliţe plocha nezpevněné pojezdové dráhy není jasně odlišná od svého okolí, musí být vyznačena postranními značkami nezpevněných pojezdových drah. Umístění Jestliţe jsou zřízena návěstidla, musí být značky zahrnuty do jejich konstrukce. Jestliţe návěstidla nejsou zřízena, musí být pojezdová dráha ohraničena značkami kuţelového tvaru rozmístěnými tak, aby jimi byla jasně vyznačena Pomezní značky Použití Pomezní značky musí být zřízeny podél hranic letiště vyjma případu, kdy jsou hranice vymezeny oplocením. Umístění hranic letiště v rozestupech nejvýše 200 m, je-li pouţito typu podle Obr nebo přibliţně 90 m při pouţití kuţelových značek. Značka musí být umístěna v kaţdém lomu hranice plochy. Charakteristiky Pomezní značky musí mít tvar podle Obr nebo tvar kuţele o výšce nejméně 50 cm a s průměrem základny nejméně 75 cm. Jejich barva musí kontrastovat s pozadím, proti němuţ jsou pozorovány. Musí být pouţito kombinace barev oranţová a bílá, červená a bílá nebo červená a ţlutá ve třech stejně širokých pruzích. Na okrajích pomezní značky musí mít pruh tmavší barvu. Po posouzení ÚCL je moţné připustit alternativní tvar značky o výšce nejméně 50 cm Značky posunutého prahu nezpevněné dráhy Použití Značky posunutého prahu nezpevněné RWY musí být zřízeny tam, kde je na nezpevněné RWY posunut práh dráhy. Umístění Značky posunutého prahu RWY musí být umístěny v rozích fyzického začátku dráhy. Charakteristiky Značky posunutého prahu RWY musí mít tvar kuţele o výšce nejméně 50 cm nebo praporku. Praporky musí mít minimální svislý rozměr 0,5 m a minimální šířku základny 0,8 m, musí být oranţové a bílé barvy, musí být upevněny na obou protilehlých svislých okrajích na křehkých konstrukcích se spodní základnou 0,2 m aţ 0,3 m nad zemí tak, aby jejich plocha byla kolmá k ose RWY Pomezní značky musí být rozmístěny podél Obr Pomezní značky Změna č. 11-A 5-62

115 HLAVA 6 PŘEDPIS L14 HLAVA 6 - VIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY PRO ZNAČENÍ PŘEKÁŽEK 6.1 Objekty, které musí být označeny a/nebo světelně označeny Poznámka: Účelem značení a/nebo světelného označení překážek je snížit nebezpečí pro letadla vyznačením existence těchto překážek. To však nezbytně nezmírňuje provozní omezení, která mohou být nějakou překážkou vynucena Objekty uvnitř horizontálních hranic překážkových ploch Mobilní prostředky a jiné mobilní objekty na pohybové ploše letiště s výjimkou letadel jsou překážkami a musí být označeny, a jestliže mobilní prostředky a letiště jsou používány v noci nebo za podmínek nízké dohlednosti, též světelně označeny, s výjimkou prostředků pro odbavování letadel a mobilních prostředků používaných pouze na odbavovací ploše Nadzemní letecká pozemní návěstidla na pohybové ploše letiště musí být označena tak, aby byla dobře viditelná ve dne. Překážková návěstidla nesmí být nainstalovaná na nadzemních pozemních návěstidlech nebo na znacích na pohybové ploše Všechny překážky do vzdálenosti stanovené v Tab. 3-1, sloupci 11 nebo 12 od osy pojezdové dráhy, pojezdové dráhy na odbavovací ploše nebo pojezdového pruhu musí být označeny, a jestliže jsou tyto pojezdové dráhy, pojezdové dráhy na odbavovací ploše nebo pojezdové pruhy používány v noci, též světelně označeny Pevná překážka zasahující nad vzletovou plochu do vzdálenosti m od vnitřního okraje vzletové plochy musí být označena, a jestliže je RWY používána v noci, též světelně označena s výjimkou, že: a) takové značení a světelné označení může být vynecháno, pokud je překážka stíněna jinou pevnou překážkou; b) toto značení může být vynecháno, pokud je překážka ve dne světelně označena překážkovými návěstidly střední svítivosti typu A a její výška nad úrovní okolního terénu nepřekročí 150 m; c) toto značení může být vynecháno, pokud je překážka ve dne světelně označena překážkovými návěstidly vysoké svítivosti; a d) toto světelné označení může být vynecháno, pokud je překážkou maják a letecko-provozní studie ukazuje, že návěstidlo majáku vydává dostatečné světlo Pevný objekt, který není překážkou, přilehlý ke vzletové ploše musí být označen, a jestliže je RWY používána v noci, též světelně označen, pokud takové značení a světelné označení je považováno za nezbytné k zabránění střetu s výjimkou, že značení může být vynecháno když: a) je objekt světelně označen překážkovými návěstidly střední svítivosti typu A a jeho výška nad úrovní okolního terénu nepřekročí 150 m; nebo b) je objekt ve dne světelně označen překážkovými návěstidly vysoké svítivosti Pevná překážka zasahující nad přibližovací plochu do vzdálenosti m od jejího vnitřního okraje nebo nad přechodovou plochu musí být označena, a jestliže je RWY používána v noci, též světelně označena s výjimkou, že: a) takové značení a světelné označení může být vynecháno, pokud je překážka stíněna jinou pevnou překážkou; b) toto značení může být vynecháno, pokud je překážka ve dne světelně označena překážkovými návěstidly střední svítivosti typu A a její výška nad úrovní okolního terénu nepřekročí 150 m; c) toto značení může být vynecháno, pokud je překážka ve dne světelně označena překážkovými návěstidly vysoké svítivosti; a d) toto světelné označení může být vynecháno, pokud je překážkou maják a letecko-provozní studie ukazuje, že návěstidlo majáku vydává dostatečné světlo Pevná překážka zasahující nad vodorovnou plochu musí být označena, a jestliže je letiště používáno v noci, též světelně označena s výjimkou, že: a) takové značení a světelné označení může být vynecháno, pokud: 1) překážka je stíněna jinou pevnou překážkou; nebo 2) pro značné narušení prostoru pro přiblížení okruhem neodstranitelnými objekty nebo terénem byly stanoveny postupy zajišťující bezpečnou svislou vzdálenost pod předpokládanou dráhou letu; nebo 3) letecko-provozní studie ukazuje, že překážka nemá provozní význam; b) toto značení může být vynecháno, pokud je překážka ve dne světelně označena překážkovými návěstidly střední svítivosti typu A a její výška nad úrovní okolního terénu nepřekročí 150 m; c) toto značení může být vynecháno, pokud je překážka ve dne světelně označena překážkovými návěstidly vysoké svítivosti; a d) toto světelné označení může být vynecháno, pokud je překážkou maják a letecko-provozní studie ukazuje, že návěstidlo majáku vydává dostatečné světlo Pevný objekt zasahující nad ochrannou plochu musí být označen, a jestliže je RWY používána v noci, též světelně označen. Poznámka: Informace o ochranných překážkových plochách jsou uvedeny v ust Ostatní objekty uvnitř překážkových ploch musí být označeny a/nebo světelně označeny v případě, že letecko-provozní studie prokáže, že by objekt mohl představovat nebezpečí pro letadla 6-1 Změna č. 11-A

116 PŘEDPIS L14 HLAVA 6 (včetně objektů přilehlých k vizuálním trasám, např. vodních cest a dálnic). Poznámka: Viz poznámku pod ust Pokud ÚCL nestanoví jinak, vrchní vedení, lana apod. vedoucí přes řeku, vodní cestu, údolí nebo silnici musí být označena a jejich nosné stožáry označeny a světelně označeny, jestliže leteckoprovozní studie ukazuje, že tato vedení nebo lana mohou vytvářet nebezpečí pro letadla s výjimkou, že značení nosných stožárů může být vynecháno, pokud jsou ve dne světelně označeny překážkovými návěstidly vysoké svítivosti Objekty vně horizontálních hranic překážkových ploch Překážky podle ust musí být označeny a světelně označeny s výjimkou, že toto značení může být vynecháno, pokud je překážka ve dne světelně označena překážkovými návěstidly vysoké svítivosti Ostatní objekty vně překážkových ploch musí být označeny a/nebo světelně označeny v případě, že letecko-provozní studie prokáže, že by objekt mohl představovat nebezpečí pro letadla (včetně objektů přilehlých k vizuálním trasám, např. vodních cest a dálnic) Pokud ÚCL nestanoví jinak, vrchní vedení, lana apod. vedoucí přes řeku, vodní cestu, údolí nebo silnici musí být označena a jejich nosné stožáry označeny a světelně označeny, jestliže leteckoprovozní studie ukazuje, že tato vedení nebo lana mohou vytvářet nebezpečí pro letadla s výjimkou, že značení nosných stožárů může být vynecháno, pokud jsou ve dne světelně označeny překážkovými návěstidly vysoké svítivosti. Obr Základní obrazce značení překážek 6.2 Značení a/nebo světelné značení objektů Všeobecně Objekty, které musí být světelně označeny, jak je uvedeno v ust. 6.1, musí být vyznačeny překážkovými návěstidly nízké, střední nebo vysoké svítivosti nebo kombinací takových návěstidel Překážková návěstidla nízké svítivosti typu A, C a D, překážková návěstidla střední svítivosti typu A, B a C a překážková návěstidla vysoké svítivosti typu A a B musí být v souladu se specifikacemi uvedenými v Tabulce 6-3 a Doplňku Počet a uspořádání překážkových návěstidel nízké, střední nebo vysoké svítivosti v každé označované úrovni musí být takové, aby objekt byl rozeznatelný z každého úhlu azimutu. Kde je překážkové návěstidlo v kterémkoliv směru stíněno jinou částí objektu nebo nějakým přilehlým objektem, musí být na tento přilehlý objekt, nebo na část objektu, která stíní návěstidlo, umístěna doplňková překážková návěstidla takovým způsobem, aby zůstal zachován celkový charakter označovaného objektu. Pokud zastíněné návěstidlo nepřispívá k určení označovaného objektu, může být vynecháno Mobilní objekty Značení Všechny označované mobilní objekty musí být barevně značeny. Značení barvou Mobilní objekty musí být barevně označeny. Musí být použita jedna výrazná barva, nejlépe červená nebo žlutozelená pro pohotovostní vozidla a žlutá pro obslužné mobilní prostředky nebo šachovnicový vzor nebo šikmé pruhy, jejichž barvy musí kontrastovat vzájemně a s pozadím. Značení praporky Záměrně nepoužito Záměrně nepoužito. Změna č. 11-A 6-2

117 HLAVA 6 PŘEDPIS L14 Osvětlení Překážková návěstidla nízké svítivosti typu C se musí použít na vozidlech a ostatních mobilních prostředcích, kromě letadel. Poznámka: Informace o světlech umístěných na letadlech jsou uvedeny v Předpisu L Překážková návěstidla nízké svítivosti typu C, umístěná na mobilních prostředcích, souvisejících s pohotovostí a ochranou, musí vydávat záblesky modré barvy a ostatní umístěná na jiných mobilních prostředcích záblesky žluté barvy Překážková návěstidla nízké svítivosti typu D se musí použít na vozidlech Follow me Překážková návěstidla nízké svítivosti na objektech s omezenou pohyblivostí, jako jsou nástupní mosty, musí vydávat stálé světlo červené barvy a splňovat alespoň specifikace pro překážková návěstidla nízké svítivosti typu A uvedenými v tabulce 6-3. Svítivost těchto návěstidel musí být dostatečná pro zajištění viditelnosti vzhledem ke svítivosti okolních návěstidel a celkové hladině osvětlení, proti níž budou tato návěstidla obvykle pozorována Pevné objekty Poznámka: Větrné turbíny jsou řešeny odděleně v ust a vrchní vedení lana, kabely apod. včetně jejich nosných stožárů jsou řešeny odděleně v ust Značení Všechny označované pevné objekty musí být pokud možno vždy barevně značeny, ale jestliže to není možné, musí být na nich nebo nad nimi umístěny značky nebo praporky s výjimkou, že objekty jsou podle posouzení ÚCL dostatečně výrazné svým tvarem, velikostí nebo barvou a nemusí být jinak značeny. Značení barvou Objekt musí být barevně označen šachovnicovým vzorem, jestliže nemá podstatně členitý povrch a jeho průmět do jakékoliv svislé roviny je v obou rozměrech roven nebo větší než 4,5 m. Vzor musí tvořit pravoúhelníky se stranami nejméně 1,5 m a nejvíce 3 m dlouhými, přičemž rohové pravoúhelníky musí být tmavé barvy. Barvy vzoru musí kontrastovat vzájemně a s pozadím, proti kterému budou pozorovány. Musí být použity oranžová a bílá nebo alternativně červená a bílá, pokud tyto barvy nesplývají s pozadím. (Viz obr. 6-1) Pokud ÚCL nestanoví jinak, objekt musí být barevně označen střídavými kontrastními pruhy, jestliže a) nemá podstatně členitý povrch a má jeden vodorovný nebo svislý rozměr větší než 1,5 m a druhý vodorovný nebo svislý rozměr menší než 4,5 m; nebo b) má podlouhlý tvar, buď se svislým, nebo vodorovným rozměrem větším než 1,5 m. Pruhy musí být kolmé k nejdelšímu rozměru. Značení objektů s hlavní osou svislou musí být provedeno v hladinách, přičemž v každé hladině se provede minimálně 5 pruhů o celkové výšce nejméně 20 m. Do výšky objektu 120 m se provede minimálně 1 hladina, do výšky 180 m minimálně 2 hladiny a při výškách nad 180 m se provede na každých 60 m výšky objektu další hladina značení. První hladina je vždy na vrcholu objektu (viz obr. 6-2a). Barvy pruhů musí kontrastovat s pozadím, proti kterému budou pozorovány. Musí být použity oranžová a bílá s výjimkou, kde tyto barvy nejsou výrazné při pozorování proti pozadí. Pruhy na okrajích objektu musí být tmavší barvy. (Viz Obr. 6-1 a 6-2a, 6-2b a 6-2c.) Objekt musí být barevně označen jedinou výraznou barvou, jestliže jeho průmět do jakékoliv svislé roviny má oba rozměry menší než 1,5 m. Musí být použity oranžová nebo červená, pokud tyto barvy nesplývají s pozadím. Poznámka: K dosažení dostatečného kontrastu může být nezbytné proti některému pozadí použít jiné barvy než oranžové nebo červené. Značení praporky Záměrně nepoužito Záměrně nepoužito Záměrně nepoužito. Značení značkami Značky zřízené na nebo v blízkosti objektu musí být umístěny na výrazných místech tak, aby zachovaly celkový charakter objektu, a musí být rozeznatelné za jasného počasí ze vzdálenosti nejméně m u objektu pozorovaného ze vzduchu a 300 m u objektu pozorovaného ze země ve všech směrech, ve kterých se letadlo může přibližovat k objektu. Tvar značek musí být natolik charakteristický, aby bylo zajištěno, že se nezamění se značkami používanými ke sdělování jiných informací a musí být takové, že nebezpečí představované označovaným objektem se nezvýší Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby značka byla jednobarevná. Jestliže jsou značky bílé a červené nebo bílé a oranžové, musí být umístěny střídavě. Vybraná barva z výše uvedených by měla kontrastovat s pozadím, proti kterému bude pozorována. Osvětlení V případě označení objektu návěstidly, musí být jedno nebo více překážkových návěstidel nízké, střední nebo vysoké svítivosti umístěno co možná nejblíže k vrcholu objektu. Poznámka: Příklady způsobů umístění překážkových návěstidel malé, střední a/nebo vysoké svítivosti a jejich kombinací jsou uvedeny v Doplňku V případě komínu nebo jiné konstrukce podobné funkce, vrcholová překážková návěstidla musí být umístěna tak dostatečně pod vrcholem, aby 6-3 Změna č. 11-A

118 PŘEDPIS L14 HLAVA 6 bylo minimalizováno jejich znečištění kouřem apod. (viz Obr. 6-2) V případě věže nebo konstrukce antény označené překážkovými návěstidly vysoké svítivosti, na které je umístěno příslušenství jako např. hromosvod nebo anténa vyšší než 12 m, na jejímž vrcholu není možno umístit překážkové návěstidlo vysoké svítivosti, musí být překážkové návěstidlo vysoké svítivosti umístěno na nejvyšším možném bodě. Překážkové návěstidlo střední svítivosti typu A musí být umístěno na nejvyšším bodě příslušenství, jak je to prakticky možné V případě rozsáhlého objektu nebo skupiny blízko ležících objektů, které mají být označeny návěstidly, které: a) narušují horizontální překážkovou rovinu nebo jsou umístěny vně překážkové roviny, musí být vrcholová překážková návěstidla umístěna nejméně na bodech, nebo okrajích objektů nejvyšších ve vztahu k překážkové ploše nebo nad zemí a tak, aby vyznačovala celkový charakter a rozsah objektů; a b) narušují šikmou překážkovou plochu, musí být vrcholová překážková návěstidla umístěna nejméně na bodech, nebo okrajích objektů nejvyšších ve vztahu k překážkové ploše a tak, aby vyznačovala celkový charakter a rozsah objektů. Jestliže dva nebo více okrajů mají stejnou výšku, musí být označen okraj bližší k přistávací ploše Když je příslušná překážková plocha šikmá a nejvyšší bod nad překážkovou plochou není nejvyšším bodem objektu, musí být umístěna na nejvyšším bodě objektu doplňující překážková návěstidla Tam, kde jsou návěstidla zřízena, aby vyznačovala celkové vymezení rozsáhlého objektu nebo skupiny blízko ležících objektů, a: a) jsou-li použita překážková návěstidla nízké svítivosti, musí být rozmístěna v podélných intervalech nepřevyšujících 45 m; b) jsou-li použita překážková návěstidla střední svítivosti, musí být rozmístěna v podélných intervalech nepřevyšujících 900 m Překážková návěstidla vysoké svítivosti typu A a překážková návěstidla střední svítivosti typu A a B umístěná na jednom objektu musí vydávat záblesky současně Nastavení úhlů vyzařování překážkových návěstidel vysoké svítivosti typu A a B musí být v souladu s tabulkou 6-2. Poznámka: Překážková návěstidla vysoké svítivosti jsou určena pro použití ve dne i v noci. Je třeba zajistit, aby tato návěstidla nezpůsobovala rušivé oslnění. Poradenský materiál k navrhování, umístění a provoz překážkových návěstidel vysoké svítivosti je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Kde by podle posouzení ÚCL překážková návěstidla vysoké svítivosti typu A nebo překážková návěstidla střední svítivosti typu A mohla v noci, v blízkosti letiště (přibližně do vzdálenosti 10 km od středu letiště), oslnit piloty nebo když by způsobovala vážné dopady na okolní prostředí, musí být zřízena dvojí překážková světelná soustava. Takováto soustava se skládá z překážkových návěstidel vysoké svítivosti typu A, nebo z překážkových návěstidel střední svítivosti typu A podle toho, která by byla vhodnější pro použití během dne, za soumraku a svítání, a překážkových návěstidel střední svítivosti typu B nebo C pro použití v noci. Osvětlení objektů nižších než 45 m nad úrovní okolního terénu Překážková návěstidla nízké svítivosti typu A nebo B musí být použita tam, kde je objekt méně rozsáhlý a kde jeho výška nad úrovní okolního terénu je menší než 45 m Jestliže by použití překážkových návěstidel nízké svítivosti typu A nebo B nebylo přiměřené, nebo je požadovaná včasná zvláštní výstraha, potom musí být použita překážková návěstidla střední nebo vysoké svítivosti Překážková návěstidla nízké svítivosti typu B musí být použita v souladu s ust samostatně nebo v kombinaci s návěstidly střední svítivosti typu B Pokud ÚCL nestanoví jinak, překážková návěstidla střední svítivosti typu A, B, nebo C musí být použita, jestliže objekt je rozsáhlý. Překážková návěstidla střední svítivosti typu A a C musí být použita samostatně, zatímco překážková návěstidla střední svítivosti typu B musí být použita samostatně nebo v kombinaci s překážkovými návěstidly nízké svítivosti typu B. Poznámka: Skupina budov je považována za rozsáhlý objekt. Osvětlení objektů s výškou od 45 m metrů nad úrovní okolního terénu a nepřevyšující 150 m Pokud ÚCL nestanoví jinak, musí být použita překážková návěstidla střední svítivosti typu A, B, nebo C. Překážková návěstidla střední svítivosti typu A a C musí být použita samostatně, zatímco překážková návěstidla střední svítivosti typu B musí být použita samostatně nebo v kombinaci s překážkovými návěstidly nízké svítivosti typu B Kde je objekt označen překážkovými návěstidly střední svítivosti typu A a vrchol objektu je více než 105 m nad úrovní okolního terénu nebo výškou vrcholů okolních budov (když označovaný objekt je obklopen budovami), musí být na objektu umístěna doplňková překážková návěstidla v mezilehlých úrovních. Tato doplňková mezilehlá návěstidla musí být rozmístěna tak rovnoměrně, jak je prakticky možné, mezi vrcholovými překážkovými návěstidly a úrovní terénu nebo úrovní vrcholů sousedních budov, podle vhodnosti, a ve vzdálenosti nepřevyšující 105 m Kde je objekt označen překážkovými návěstidly střední svítivosti typu B a vrchol objektu je více než 45 m nad úrovní okolního terénu nebo výškou vrcholů okolních budov (když označovaný Změna č. 11-A 6-4

119 HLAVA 6 PŘEDPIS L14 objekt je obklopen budovami), musí být na objektu umístěna doplňková překážková návěstidla v mezilehlých úrovních. Tato doplňková mezilehlá návěstidla musí být buď překážková návěstidla nízké svítivosti typu B, nebo překážková návěstidla střední svítivosti typu B a musí být rozmístěna tak rovnoměrně, jak je prakticky možné, mezi vrcholovými překážkovými návěstidly a úrovní terénu nebo úrovní vrcholů sousedních budov, podle vhodnosti, a ve vzdálenosti nepřevyšující 52 m Kde je objekt označen překážkovými návěstidly střední svítivosti typu C a vrchol objektu je více než 45 m nad úrovní okolního terénu nebo výškou vrcholů okolních budov (když označovaný objekt je obklopen budovami), musí být na objektu umístěna doplňková překážková návěstidla v mezilehlých úrovních. Tato doplňková mezilehlá návěstidla musí být rozmístěna tak rovnoměrně, jak je prakticky možné, mezi vrcholovými překážkovými návěstidly a úrovní terénu nebo úrovní vrcholů sousedních budov, podle vhodnosti, a ve vzdálenosti nepřevyšující 52 m Kde jsou použita překážková návěstidla vysoké svítivosti typu A, musí být rozmístěna ve stejných intervalech nepřevyšujících 105 m mezi úrovní terénu a vrcholovým překážkovým návěstidlem (návěstidly) podle ust s výjimkou, kde označovaný objekt je obklopen budovami, jejichž výška vrcholu může být použita jako ekvivalent úrovně terénu při určování počtu úrovní překážkových návěstidel. Osvětlení objektů vyšších než 150 m nad úrovní okolního terénu Pokud ÚCL nestanoví jinak, překážková návěstidla vysoké svítivosti typu A musí být použita k vyznačení objektu, jehož výška nad úrovní okolního terénu přesahuje 150 m a letecko-provozní studie ukazuje, že taková návěstidla jsou nezbytná pro rozeznání objektu za dne Kde jsou použita překážková návěstidla vysoké svítivosti typu A, musí být rozmístěna ve stejných intervalech nepřevyšujících 105 m mezi úrovní terénu a vrcholovým překážkovým návěstidlem (návěstidly) podle ust s výjimkou, kde označovaný objekt je obklopen budovami, jejichž výška vrcholu může být použita jako ekvivalent úrovně terénu při určování počtu úrovní překážkových návěstidel Pokud ÚCL stanoví, že použití překážkových návěstidel vysoké svítivosti typu A v noci může oslnit pilota v blízkosti letiště (přibližně v okruhu m) nebo mít významný dopad na životní prostředí, musí být použita překážková návěstidla střední svítivosti typu C, která musí být použita samostatně, nebo návěstidla střední svítivosti typu B, která musí být použita samostatně nebo v kombinaci s překážkovými návěstidly nízké svítivosti typu B Kde je objekt označen překážkovými návěstidly střední svítivosti typu A, musí být na objektu umístěna doplňková překážková návěstidla v mezilehlých úrovních. Tato doplňková mezilehlá návěstidla musí být rozmístěna tak rovnoměrně, jak je prakticky možné, mezi vrcholovými překážkovými návěstidly a úrovní terénu nebo úrovní vrcholů sousedních budov, podle vhodnosti, a ve vzdálenosti nepřevyšující 105 m Kde je objekt označen překážkovými návěstidly střední svítivosti typu B, musí být na objektu umístěna doplňková překážková návěstidla v mezilehlých úrovních. Tato doplňková mezilehlá návěstidla musí být střídavě překážková návěstidla nízké svítivosti typu B a překážková návěstidla střední svítivosti typu B a musí rozmístěna tak rovnoměrně, jak je prakticky možné, mezi vrcholovými překážkovými návěstidly a úrovní terénu nebo úrovní vrcholů sousedních budov, podle vhodnosti, a ve vzdálenosti nepřevyšující 52 m Kde je objekt označen překážkovými návěstidly střední svítivosti typu C, musí být na objektu umístěna doplňková překážková návěstidla v mezilehlých úrovních. Tato doplňková mezilehlá návěstidla musí být rozmístěna tak rovnoměrně, jak je prakticky možné, mezi vrcholovými překážkovými návěstidly a úrovní terénu nebo úrovní vrcholů sousedních budov, podle vhodnosti, a ve vzdálenosti nepřevyšující 52 m Větrné turbíny Značení Je-li větrná turbína považována za překážku, musí být označena a/nebo osvětlena. Poznámka: Viz ust a Pokud letecko-provozní studie nestanoví jinak, musí být rotorové listy, gondola a horní 2/3 stožáru větrné turbíny natřeny kontrastními barvami vůči pozadí. Osvětlení Pokud je osvětlení považováno za nezbytné, musí být použita překážková návěstidla svítivosti dle rozhodnutí ÚCL. Pokud se jedná o větrnou farmu, tj. skupinu dvou nebo více větrných turbín, měla by se považovat za rozsáhlý objekt a měla by být instalována návěstidla: a) ohraničující větrnou farmu; b) kde vzdálenost mezi nimi po obvodu farmy bude v souladu s požadavky ust , pokud k tomu účelu provedený posudek neumožní použití větších vzdáleností; c) taková, která jsou-li záblesková, vydávají záblesky současně; a d) také na všech větrných turbínách umístěných kdekoliv v rámci jedné větrné farmy, jejichž výška nad mořem je významně vyšší než u ostatních turbín Překážková návěstidla musí být instalována na gondole tak, aby byla viditelná z letadla blížícího se z jakéhokoliv směru. 6-5 Změna č. 11-A

120 PŘEDPIS L14 HLAVA Vrchní vedení, lana apod. a nosné stožáry Značení Vedení, lana apod., která mají být označena, musí být označena značkami, nosné stožáry by měly být barevně vyznačeny. Značení barvou Nosné stožáry vrchního vedení, lana apod., které potřebují označit, musí být označeny v souladu s ust až , s výjimkou případu, kdy značení nosného stožáru může být vynecháno vzhledem k jeho vyznačení překážkovými návěstidly vysoké svítivosti během dne. Značení značkami Značky zřízené na nebo v blízkosti objektu musí být umístěny na výrazných místech tak, aby zachovaly celkový charakter objektu, a musí být rozeznatelné za jasného počasí ze vzdálenosti nejméně m u objektu pozorovaného ze vzduchu a 300 m u objektu pozorovaného ze země ve všech směrech, ve kterých se letadlo může přibližovat k objektu. Tvar značek musí být natolik charakteristický, aby bylo zajištěno, že se nezamění se značkami používanými ke sdělování jiných informací a musí být takové, že nebezpečí představované označovaným objektem se nezvýší Značky zřízené na vrchním vedení, lanech apod. musí mít kulový tvar s průměrem nejméně 60 cm Vzdálenost mezi dvěma sousedními značkami nebo mezi značkou a nosným stožárem musí být přiměřená průměru značky, ale v žádném případě nesmí tato vzdálenost přesahovat: a) 30 m při průměru značky 60 cm, přičemž se tato vzdálenost postupně prodlužuje se zvětšujícím se průměrem značky na b) 35 m při průměru značky 80 cm, a ta může v závislosti na zvětšování průměru značky postupně vzrůst až na na maximum c) 40 m při průměru značky nejméně 130 cm. Jestliže je vedení provedeno z více vodičů nebo lan apod., nesmí být značka umístěna níže, než je úroveň nejvyššího vedení v místě značení Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby značka byla jednobarevná. Jestliže jsou značky bílé a červené nebo bílé a oranžové, musí být umístěny střídavě. Vybraná barva z výše uvedených by měla kontrastovat s pozadím, proti kterému bude pozorována Jestliže bylo stanoveno, že vrchní vedení, lana apod. je nutno označit, ale je nemožné na nich značení provést, pak musí být jejich nosné stožáry opatřeny překážkovými návěstidly vysoké svítivosti typu B. Osvětlení Překážková návěstidla vysoké svítivosti typu B musí být použita k vyznačení nosného stožáru vrchního vedení, lan apod., jestliže: a) letecko-provozní studie ukazuje, že taková návěstidla jsou nezbytná pro rozeznání vedení, kabelů apod.; nebo b) je shledáno nemožným umístit značky na vedení, kabely apod Kde jsou použita překážková návěstidla vysoké svítivosti typu B, musí být rozmístěna ve třech úrovních: - na vrcholu stožáru; - v nejnižší úrovni průhybu vedení nebo lan; a - přibližně uprostřed mezi těmito dvěma úrovněmi. Poznámka: V některých případech to může vyžadovat umístění překážkových návěstidel mimo stožár Překážková návěstidla vysoké svítivosti typu B označující přítomnost nosných stožárů nadzemních vedení, lan a podobně musí vydávat záblesky postupně, první střední návěstidlo, druhé vrcholové návěstidlo a poslední spodní návěstidlo. Intervaly mezi záblesky těchto návěstidel se musí blížit těmto poměrům: Interval záblesku mezi: středním a vrcholovým návěstidlem vrcholovým a spodním návěstidlem spodním a středním návěstidlem Poměr doby cyklu: 1/13 2/13 10/13 Poznámka: Překážková návěstidla vysoké svítivosti jsou určena pro použití ve dne i v noci. Je třeba zajistit, aby tato návěstidla nezpůsobovala rušivé oslnění. Poradenský materiál k navrhování, umístění a provoz překážkových návěstidel vysoké svítivosti je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part Kde by podle posouzení ÚCL překážková návěstidla vysoké svítivosti typu B mohla v noci, v blízkosti letiště (přibližně do vzdálenosti 10 km od středu letiště), oslnit piloty nebo když by způsobovala vážné dopady na okolní prostředí, musí být zřízena dvojí překážková světelná soustava. Takováto soustava se skládá z překážkových návěstidel vysoké svítivosti typu B během dne, za soumraku a svítání, a překážkových návěstidel střední svítivosti typu B pro použití v noci. V případě, že jsou použita překážková návěstidla střední svítivosti typu B, měla by být instalována ve stejné výšce jako překážková návěstidla vysoké svítivosti typu B Nastavení úhlů vyzařování překážkových návěstidel vysoké svítivosti typu A a B musí být v souladu s tabulkou 6-2. Změna č. 11-A 6-6

121 HLAVA 6 PŘEDPIS L14 Obr. 6-2a Příklady značení a světelného označení vysokých konstrukcí 6-7 Změna č. 11-A

122 PŘEDPIS L14 HLAVA 6 Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny v metrech. Změna č. 11-A 6-8

123 HLAVA 6 PŘEDPIS L14 Poznámka: Všechny rozměry jsou uvedeny v metrech. 6-9 Změna č. 11-A

124 PŘEDPIS L14 HLAVA 6 Tab. 6-2 Nastavení úhlů vyzařování překážkových návěstidel vysoké svítivosti Výška návěstidla nad terénem Úhel vrcholu světelného svazku nad vodorovnou rovinou Více než 151 m AGL 122 m až 151 m AGL 1 o 92 m až 122 m AGL 2 o méně než 92 m AGL 3 o 0 o Tab Charakteristiky překážkových návěstidel Typ návěstidla Nízké svítivosti, typ A (pevné objekty) Nízké svítivosti, typ B (pevné objekty) Nízké svítivosti, typ C (mobilní objekty) Nízké svítivosti, typ D, pro vozidla follow-me Střední svítivosti, typ A Střední svítivosti, typ B Barva Typ návěsti/rychlost záblesku z/min = záblesk za minutu Maximální svítivost (cd) v daném jasu pozadí (b) Den (Nad 500 cd/m 2 ) Soumrak ( cd/m 2 ) Noc (Pod 50 cd/m 2 ) Tabulka rozptylu světla Červená Stálé N/A N/A X Červená Stálé N/A N/A X Žlutá/ /Modrá (a) Žlutá Bílá Červená Zábleskové (60 90 z/min) Zábleskové (60 90 z/min) Zábleskové (20 60 z/min) Zábleskové (20 60 z/min) N/A N/A X 6 - X Y N/A N/A Y Střední svítivosti, typ C Červená Stálé N/A N/A Y Vysoké svítivosti, typ A Vysoké svítivosti, typ B Bílá Bílá Zábleskové (40 60 z/min) Zábleskové (40 60 z/min) Y Y a) Viz ust b) Pro záblesková návěstidla se v souladu s dokumentem ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4 použije efektivní intenzita Změna č. 11-A 6-10

125 HLAVA 6 PŘEDPIS L14 Tab. 6 X. Rozptyl světla překážkových návěstidel nízké svítivosti Minimální svítivost (a) Maximální svítivost (a) Vertikální rozptyl paprsku (f) Minimální rozptyl paprsku Svítivost Typ A 10 cd (b) N/A 10 5 cd Typ B 23 cd (b) N/A cd Typ C 40 cd (b) 400 cd 12 (d) 20 cd Typ D 200 cd (c) 400 cd N/A (e) N/A Poznámka: Tabulka neuvádí doporučený horizontální rozptyl paprsků. Ust požaduje pokrytí 360 v okolí překážky. Proto požadované množství návěstidel závisí na horizontálním rozptylu paprsku každého návěstidla a na tvaru překážky. S užším rozptylem světla je proto třeba více návěstidel. a) 360 horizontálně. Pro záblesková návěstidla se použije efektivní svítivost v souladu s dokumentem ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. b) Mezi 2 a 10 vertikálně. Pokud je návěstidlo umístěno vodorovně, vertikální úhly jsou vztaženy k horizontální rovině. c) Mezi 2 a 20 vertikálně. Pokud je návěstidlo umístěno vodorovně, vertikální úhly jsou vztaženy k horizontální rovině. d) Maximální svítivost by měla být ve vertikálním úhlu přibližně 2,5. e) Maximální svítivost by měla být ve vertikálním úhlu přibližně 17. f) Rozptyl paprsku světla je definován jako úhel mezi horizontální rovinou a směry, ve kterých svítivost přesahuje hodnotu uvedenou v sloupci Svítivost Změna č. 11-A

126 PŘEDPIS L14 HLAVA 6 Tab. 6 Y. Rozptyl světla překážkových návěstidel střední a vysoké svítivosti dle měřítka v Tab. 6-3 Minimální požadavky Doporučení Měřítko svítivosti Minimální průměrná svítivost (a) Vertikální úhel (b) Vertikální rozptyl paprsků (c) Vertikální úhel (b) Minimální svítivost (a) Minimální svítivost Minimální rozptyl paprsku Svítivost (a) Minimální průměrná svítivost (a) Minimální svítivost (a) Minimální svítivost Vertikální rozptyl paprsků (c) Minimální rozptyl paprsku Svítivost (a) N/A N/A N/A N/A Poznámka: Tabulka neuvádí doporučený horizontální rozptyl paprsků. Ust požaduje pokrytí 360 v okolí překážky. Proto je požadované množství návěstidel závisí na horizontálním rozptylu paprsku každého návěstidla a na tvaru překážky. S užším rozptylem světla je proto třeba více návěstidel. a) 360 horizontálně. Všechny hodnoty svítivosti jsou uvedeny v jednotkách Candela (cd). Pro záblesková návěstidla se použije efektivní svítivost v souladu s dokumentem ICAO Aerodrome Design Manual, Part 4. b) Pokud je návěstidlo umístěno vodorovně, vertikální úhly jsou vztaženy k horizontální rovině. c) Rozptyl paprsku světla je definován jako úhel mezi horizontální rovinou a směry, ve kterých svítivost přesahuje hodnotu uvedenou v sloupci Svitivost. Poznámka: V případě specifických podmínek a za podpory letecko-provozní studie může být za potřebí rozšířený rozptyl paprsků. Změna č. 11-A 6-12

127 HLAVA 7 PŘEDPIS L14 HLAVA 7 - VIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY PRO ZNAČENÍ OMEZENĚ POUŽITELNÝCH PLOCH 7.1 Uzavřené RWY a pojezdové dráhy nebo jejich části Použití Na RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části, které jsou trvale uzavřeny pro provoz všech letadel, musí být umístěno značení nepoužitelnosti Na nezpevněné RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části, které jsou trvale uzavřeny pro provoz všech letadel, musí být umístěny značky nepoužitelnosti Značení nepoužitelnosti musí být umístěno na dočasně uzavřené RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je službami řízení letového provozu zajištěna dostatečná výstraha Značky nepoužitelnosti musí být umístěny na dočasně uzavřené nezpevněné RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je zajištěna dostatečná výstraha jiným způsobem. Umístění Na RWY musí být značení nepoužitelnosti umístěno na každém konci RWY, nebo její části vyhlášené za uzavřenou a doplňkové značení musí být umístěno tak, aby vzdálenosti mezi značením nepřekročily 300 m. Na pojezdové dráze musí být značení nepoužitelnosti umístěno nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části Na nezpevněné RWY musí být značky nepoužitelnosti umístěny na každém konci RWY nebo její části vyhlášené za uzavřenou. Na pojezdové dráze musí být značky nepoužitelnosti umístěny nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části. Charakteristiky Značení nepoužitelnosti musí mít tvar a rozměry podle Obr. 7-1 a), jestliže je umístěno na RWY a podle Obr. 7-1 b), jestliže je umístěno na pojezdové dráze. Značení umístěné na RWY musí být bílé a značení umístěné na pojezdové dráze musí být žluté. Poznámka: Jestliže je RWY, pojezdová dráha, její část nebo jiná plocha uzavřena dočasně, mohou být k jejímu značení použity křehké zábrany, nebo značení z jiného materiálu než je barva, nebo jiné vhodné prostředky Značky nepoužitelnosti musí mít tvar a rozměry podle Obr. 7-1c) a musí mít barvu kontrastní vůči okolí, přednostně bílou Jestliže je RWY nebo pojezdová dráha nebo jejich část trvale uzavřena, všechno původní značení musí být odstraněno Světelné označení uzavřené RWY nebo pojezdové dráhy nebo jejich části nesmí být v provozu s výjimkou, jestliže je to nutné pro účely údržby Jestliže je dočasně uzavřená RWY nebo pojezdová dráha nebo jejich část dotčena použitelnou RWY nebo pojezdovou dráhou, která je používána v noci, musí být navíc ke značení nepoužitelnosti (viz poznámku k ust ) napříč vstupu na uzavřenou plochu umístěna návěstidla neprovozuschopnosti ve vzdálenostech nepřesahujících 3 m (viz ust ). 7.2 Neúnosné plochy Použití Postranní pásy pojezdových drah, obratišť, vyčkávacích a odbavovacích ploch a ostatních neúnosných ploch, které nemohou být zřetelně rozeznány od únosných ploch a které, jestliže jsou používány letadly, mohou způsobit poškození letadla, musí mít svoji hranici s únosnými plochami označenu postranním značením pojezdové dráhy. Poznámka: Značení okrajů RWY je stanoveno v ust Umístění Postranní značení pojezdové dráhy musí být umístěno podél okraje únosné vozovky s vnějším okrajem přibližně na okraji únosné vozovky. Charakteristiky Postranní značení pojezdové dráhy se musí, pokud ÚCL nestanoví jinak, skládat z dvojice plných pruhů každý o šířce 15 cm ve vzájemné vzdálenosti 15 cm a musí být stejné barvy jako osové značení pojezdové dráhy. Poznámka: Instrukce k provádění doplňkových příčných pruhů v křížení nebo na malých plochách na odbavovací ploše jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Plochy před prahem dráhy Použití Jestliže je plocha před prahem dráhy zpevněna a přesahuje délku 60 m a není vhodná pro normální používání letadly, je žádoucí, aby byla v celé délce před prahem dráhy označena značením ve tvaru šípu. Umístění Značení ve tvaru šípu musí vyznačovat směr RWY a musí být umístěno podle Obr Změna č. 3/ČR

128 36 3,75 PŘEDPIS L14 HLAVA 7 Charakteristiky Značení ve tvaru šípu musí mít výraznou barvu a musí kontrastovat s barvou použitou pro značení RWY; nejlépe žluté. Musí mít v celé délce šířku nejméně 0,9 m. 14,5 9 1,5 1,8 osa TWY Zobrazení b) Značení uzavřené pojezdové dráhy 4 0,4 Zobrazení c) Značky uzavřené nezpevněné RWY osa RWY Zobrazení a) Značení uzavřené RWY Obr. 7-1 Značení, značky uzavřené RWY a TWY

129 HLAVA 7 PŘEDPIS L Neprovozuschopné plochy Použití Značky neprovozuschopnosti musí být umístěny na každé části pojezdové dráhy, odbavovací plochy nebo vyčkávací plochy neschopné pro pohyby letadel, kterou je však ještě možno letadly bezpečně objet. Na pohybové ploše používané v noci musí být použita návěstidla neprovozuschopnosti. Poznámka: Značky a návěstidla neprovozuschopnosti jsou používána jako výstraha pilotům před prohlubněmi na vozovkách pojezdové dráhy nebo odbavovací plochy, nebo jako vymezení části vozovky, například odbavovací plochy, na níž se provádí oprava. Jejich použití není vhodné, jestliže část RWY se stává neprovozuschopnou, ani na pojezdové dráze, jestliže je neprovozuschopnou větší část její šířky. V takových případech je RWY nebo pojezdová dráha uzavřena. Umístění Značky a návěstidla neprovozuschopnosti musí být umístěna dostatečně blízko sebe, aby vyznačily neprovozuschopnou plochu. Poznámka: Návod na umístění návěstidel neprovozuschopnosti je uveden v Dodatku A, bod 13. Charakteristiky značek neprovozuschopnosti Značky neprovozuschopnosti se musí skládat z výrazných nadzemních značek, jako jsou praporky, kužely nebo návěstní tabule. Charakteristiky návěstidel neprovozuschopnosti Návěstidlo neprovozuschopnosti musí vydávat stálé světlo červené barvy. Světlo musí mít dostatečnou svítivost pro zajištění výraznosti ve vztahu ke svítivosti okolních světel a k celkovému jasu pozadí, proti němuž mají být pozorována. Požadovaná svítivost musí být nejméně 10 cd světla červené barvy. Charakteristiky kuželů neprovozuschopnosti Kužel neprovozuschopnosti musí být vysoký nejméně 0,5 m a musí být barvy červené, oranžové nebo žluté nebo v kombinaci kterékoli z těchto barev s bílou. Charakteristiky praporků neprovozuschopnosti Praporek neprovozuschopnosti musí mít plochu nejméně 0,5 m 2 a musí mít barvu červenou, oranžovou nebo žlutou nebo v kombinaci kterékoli z těchto barev s bílou. Charakteristiky návěstních tabulí neprovozuschopnosti Návěstní tabule neprovozuschopnosti musí být nejméně 0,5 m vysoká a 0,9 m dlouhá, se střídavými svislými pruhy červené a bílé nebo oranžové a bílé barvy

130 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

131 HLAVA 8 PŘEDPIS L14 HLAVA 8 ELEKTRICKÉ SYSTÉMY 8.1 Systémy zdrojů elektrické energie pro letecká navigační zařízení Úvodní poznámka: Bezpečný provoz letišť závisí na kvalitě zdrojů elektrické energie. Celý systém zdrojů elektrické energie může zahrnovat přívody k jednomu nebo více externím zdrojům elektrického proudu, jednomu nebo více zdrojům místních zařízení na výrobu elektřiny a k rozvodné síti včetně transformátorů a rozvoden. Při plánování systému zdrojů elektrické energie na letištích je však nutno brát v úvahu i celou řadu dalších zařízení, využívajících stejný systém Z důvodu bezpečného provozu leteckých navigačních zařízení musí být na letišti k dispozici adekvátní primární zdroj elektrické energie Provedení a zajištění systémů zdrojů elektrické energie pro letištní vizuální a radionavigační zařízení musí být takové, aby při poruše zařízení nebyl pilot vystaven nedostatečnému vizuálnímu a nevizuálnímu vedení zavádějící informaci. Poznámka: Provedení a zajištění elektrických systémů musí brát v úvahu všechny faktory, které mohou vést ke špatné funkci systému, jako jsou na příklad elektromagnetické poruchy, ztráty ve vedení, kvalita apod. Další informace jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 5. Charakteristiky Přívody elektrické energie k zařízením, pro která je požadován sekundární zdroj elektrické energie, musí být řešeny tak, aby tato zařízení byla v případě poruchy primárního zdroje elektrické energie automaticky přepnuta na sekundární zdroj elektrické energie Doba mezi poruchou primárního zdroje elektrické energie a úplným obnovením činnosti zařízení uvedených v ust musí být co možná nejkratší s výjimkou vizuálních prostředků souvisejících s RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení, pro přesné přiblížení nebo vzlety, pro něž musí být použity požadavky podle Tab. 8-1 jako maximální doby přepnutí. Poznámka: v Hlavě 1. Definice doby přepnutí je uvedena Ustanovení definice doby přepnutí nesmí požadovat provést výměnu existujících sekundárních zdrojů elektrické energie před 1. lednem Nicméně pro sekundární zdroje instalované po 4. listopadu 1999 platí, že připojení zařízení, které vyžaduje napájení ze sekundárního zdroje elektrické energie, musí být zapojeno tak, aby zařízení splňovalo maximální doby přepnutí uvedené v Tab. 8-1 ve smyslu definice v Hlavě 1. Vizuální prostředky Použití Pro RWY pro přesné přiblížení musí být zajištěn sekundární zdroj elektrické energie schopný splnit požadavky podle Tab. 8-1 pro příslušnou kategorii přesného přiblížení. Přívody elektrické energie k zařízením, pro něž je požadován sekundární zdroj elektrické energie, musí být řešeny tak, aby tato zařízení byla v případě poruchy primárního zdroje elektrické energie automaticky přepnuta na sekundární zdroj elektrické energie Pro RWY pro vzlety za podmínek dráhové dohlednosti menší než 800 m musí být zajištěn sekundární zdroj elektrické energie schopný splnit příslušné požadavky podle Tab Na letišti, kde hlavní RWY je RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení, musí být zajištěn sekundární zdroj elektrické energie schopný splnit požadavky podle Tab. 8-1 s výjimkou, že sekundární zdroj elektrické energie pro vizuální prostředky není třeba zajistit pro více než jednu RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení Na letišti, kde hlavní RWY je nepřístrojová RWY, musí být zajištěn sekundární zdroj elektrické energie schopný splnit požadavky podle ust s výjimkou, že sekundární zdroj elektrické energie pro vizuální prostředky není třeba zajistit, když je zajištěna nouzová světelná soustava v souladu s ust schopná rozvinutí do 15 minut Následující letištní zařízení musí být vybavena sekundárním zdrojem elektrické energie, schopným zajistit dodávku energie v případě výpadku primárního zdroje. a) návěstní světlometky a minimální osvětlení nezbytné pro činnost personálu letových provozních služeb; Poznámka: Požadavek na minimální osvětlení může být splněn jinými než elektrickými prostředky. b) překážková návěstidla, která jsou podle posouzení ÚCL důležitá pro zajištění bezpečnosti provozu letadel; c) přibližovací, dráhové a pojezdové světelné soustavy uvedené v ust až 8.1.9; d) meteorologická zařízení; e) důležité bezpečnostní osvětlení, pokud je provedeno podle ust. 9.11; f) důležité prostředky a zařízení pro letištní pohotovostní a zásahové útvary; a g) osvětlení na určeném odloučeném parkovacím stání letadel, pokud je zřízeno podle ust

132 PŘEDPIS L14 HLAVA 8 Poznámka: Ustanovení o zdrojích elektrické energie pro radionavigační zařízení a pozemní součásti komunikačních systémů jsou uvedena v předpisu L10, Svazek I, Část I, Hlava Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby plošné osvětlení odbavovacích ploch, přes něž smí přecházet cestující, bylo vybaveno sekundárním zdrojem elektrické energie, schopným zajistit dodávku energie v případě výpadku primárního zdroje Požadavky na sekundární zdroj elektrické energie musí být splněny jedním z následujících způsobů: - z nezávislé veřejné sítě se zdrojem elektrické energie zásobujícím letištní služby z jiné rozvodny než je hlavní přívod a prostřednictvím odlišné trasy přívodu oproti trase hlavního zdroje elektrické energie tak, aby možnost současného selhání hlavního a náhradního napájení z veřejné sítě byla minimalizována; nebo - náhradním zdrojem (zdroji), jako jsou motorgenerátor, baterie apod., ze kterého může být získána elektrická energie. Poznámka: Instrukce o náhradním zásobování elektrickou energií je uvedena v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Provedení systémů Pro RWY určenou pro použití za podmínek dráhové dohlednosti menší než 550 m musí být systémy zdrojů elektrické energie pro světelné soustavy a ovládací systémy obsažené v Tab. 8-1 řešeny tak, aby při poruše zařízení nebyl pilot vystaven nedostatečnému vizuálnímu vedení nebo zavádějící informaci. Poznámka: Návod na způsob zajištění této ochrany je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual,Part 5 - Electrical Systems (Doc 9157) Na letištích, kde je zajištěn sekundární zdroj elektrické energie využívající způsob dvojitého napájení, musí být taková napájení fyzicky i elektricky oddělena tak, aby byla zajištěna požadovaná úroveň dostupnosti a nezávislosti Kde je RWY tvořící část standardní trasy pojíždění opatřena dráhovými světelnými soustavami a pojezdovými světelnými soustavami, musí být tyto soustavy blokovány tak, aby byla vyloučena možnost současného provozu obou soustav. 8.3 Monitorování Poznámka: Instrukce jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Pro indikaci provozního stavu světelné soustavy musí být používán systém monitorování Tam, kde je použito světelných soustav pro účely řízení pohybů letadel, musí být tyto soustavy automaticky monitorovány tak, aby byla zajištěna indikace jakékoliv poruchy, která může ovlivnit tyto řídící funkce. Informace o poruše musí být automaticky předána složce řízení letového provozu Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby tam, kde dojde ke změně provozního stavu světelných soustav, byla tato změna indikována do 2 sekund pro stop příčky vyčkávacích míst RWY a do 5 sekund pro všechny ostatní typy vizuálních pomůcek Pro RWY určenou pro použití za podmínek dráhové dohlednosti menší než 550 m musí být světelné soustavy detailně popsané v Tab. 8-1 automaticky monitorovány tak, aby byla zajištěna okamžitá indikace případu, kdy úroveň provozuschopnosti jakéhokoliv prvku soustavy klesne pod příslušnou minimální úroveň provozuschopnosti stanovenou v ust až Tato informace musí být automaticky předána personálu údržby Pro RWY určenou pro použití za podmínek dráhové dohlednosti menší než 550 m musí být světelné soustavy detailně popsané v Tab. 8-1 automaticky monitorovány, aby byla zajištěna indikace případu, kdy úroveň provozuschopnosti jakéhokoliv prvku soustavy klesne pod minimální úroveň stanovenou ÚCL, pod kterou nemá provoz pokračovat. Tato informace musí být automaticky předána složce řízení letového provozu a zobrazena na viditelném místě. Poznámka: Instrukce o styčných plochách řízení letového provozu a monitorování vizuálních prostředků jsou uvedeny v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part

133 HLAVA 8 PŘEDPIS L14 Tab. 8-1 Požadavky na sekundární zdroj elektrické energie (viz 8.1.4) RWY Světelná zařízení vyžadující elektrickou energii Maximální doba přepnutí Nepřístrojová Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení a Postranní dráhová návěstidla Prahová příčka b Koncová příčka b Překážková návěstidla a 1 min Pro nepřesné přístrojové přiblížení Přibližovací světelná soustava 15 sekund Světelná sestupová soustava pro 15 sekund d vizuální přiblížení a Postranní dráhová návěstidla 15 sekund d Prahová příčka 15 sekund d Koncová příčka 15 sekund Překážková návěstidla a 15 sekund Pro přesné přiblížení I. kategorie Přibližovací světelná soustava 15 sekund Postranní dráhová návěstidla 15 sekund d Světelná sestupová soustava pro 15 sekund d vizuální přiblížení a Prahová příčka 15 sekund d Koncová příčka 15 sekund Hlavní pojezdová dráha a 15 sekund Překážková návěstidla a 15 sekund Pro přesné přiblížení II. a III. kategorie Vnitřních 300 m přibližovací světelné soustavy Další části přibližovací světelné soustavy Překážková návěstidla a Postranní dráhová návěstidla Prahová příčka Koncová příčka Osová návěstidla RWY Dotyková zóna Všechny stop příčky Hlavní pojezdová dráha 1 sekunda 15 sekund 15 sekund 15 sekund 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 1 sekunda 15 sekund Pro vzlety za podmínek Postranní dráhová návěstidla 15 sekund c dráhové dohlednosti Koncová příčka 1 sekunda menší než 800 m Osová návěstidla RWY 1 sekunda Všechny stop příčky 1 sekunda Hlavní pojezdová dráha a 15 sekund Překážková návěstidla a 15 sekund a. Zásobovány náhradní elektrickou energií, jestliže jejich provoz je důležitý pro bezpečnost letového provozu. b. Viz Hlava 5, týkající se použití nouzových světel. c. Jedna sekunda, jestliže nejsou zřízena osová dráhová návěstidla. d. Jedna sekunda, když jsou přiblížení prováděna nad nebezpečným nebo členitým terénem Změna č. 1/ČR

134 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

135 HLAVA 9 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE 9.1 Letištní pohotovostní plánování Všeobecně Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí mimořádných událostí na letišti nebo v jeho okolí. Účelem letištního pohotovostního plánování je minimalizovat následky mimořádných událostí, zejména z hlediska záchrany lidských životů a zajištění provozu letadel. Letištní pohotovostní plán stanoví postupy pro koordinaci zásahu různých letištních útvarů nebo služeb a těch útvarů v okolních obcích, které by mohly přispět při řešení mimořádné události. Návod, dle kterého může provozovatel letiště zpracovat letištní pohotovostní plán, je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Letištní pohotovostní plán odpovídající provozu letadel a ostatním činnostem prováděným na letišti musí být sestaven na každém letišti Letištní pohotovostní plán musí zajišťovat koordinaci činností potřebných v případě výskytu mimořádné události na letišti nebo v jeho okolí. Poznámka 1: Příklady mimořádných událostí: letadlo v nouzi, sabotáž včetně vyhrožování bombou, nezákonné zmocnění se letadla, výskyt nebezpečného zboží, požáry v budovách, přírodní pohromy a ohrožení veřejného zdraví. Poznámka 2: Příklady ohrožení veřejného zdraví jsou zvýšené riziko šíření vysoce nakažlivých chorob mezi cestujícími nebo nákladem v mezinárodním měřítku prostřednictvím letecké dopravy a náhlé vypuknutí nakažlivé choroby potenciálně ohrožující velký počet personálu letiště Plán musí koordinovat odpovědnost nebo účast všech útvarů, které by mohly podle posouzení ÚCL přispět při řešení mimořádné události. Poznámka 1: Příklady útvarů: - na letišti: složky řízení letového provozu, záchranná a požární služba, správa letiště, lékařské a ambulantní služby, provozovatelé letadel, bezpečnostní služby a policie; - mimo letiště: hasičské útvary, policie, zdravotní střediska (včetně lékařské ambulantní služby, nemocnice, veřejné zdravotnické služby), vojsko, pobřežní stráž a přístavní policie. Poznámka 2: Veřejné zdravotnické služby zahrnují plánování, jak minimalizovat nepříznivé následky zdraví ovlivňujících událostí na veřejnost a jednání v otázkách veřejného zdraví. Nemá se na mysli přímé poskytování lékařské péče Plán musí zajišťovat spolupráci a koordinaci se záchranným koordinačním střediskem Dokumentace letištního pohotovostního plánu musí obsahovat nejméně následující: a) typy předpokládaných událostí; b) útvary zahrnuté do plánu; c) odpovědnost a úkoly každého útvaru, pohotovostní operační středisko a místo velení pro každý typ pohotovosti; d) jména a telefonní čísla kanceláří nebo lidí pro spojení v případě konkrétní mimořádné události; a e) mapu letiště a jeho bezprostředního okolí s kartografickou sítí Plán musí zohledňovat zásady lidských činitelů, aby byla zabezpečena optimální možnost reagovat všem existujícím útvarům zúčastňujících se na řešení mimořádné situace. Poznámka: Poradenský materiál týkající se zásad lidských činitelů je uveden v dokumentu ICAO Human Factors Training Manual. Pohotovostní operační středisko a místo velení V případě mimořádné události musí být zřízeno stálé pohotovostní operační středisko a mobilní místo velení Pohotovostní operační středisko musí být součástí vybavení letiště a musí být odpovědné za celkovou koordinaci a celkové řízení zásahu při mimořádné události Místo velení musí být schopné rychlého přemístění na místo mimořádné události a musí být schopné provádět koordinaci zasahujících útvarů při mimořádné události Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby jedna osoba byla určena k řízení pohotovostního operačního střediska a jiná osoba k řízení místa velení. Systém spojení Musí být zajištěn dostatečný systém spojení místa velení se zúčastněnými útvary v souladu s plánem a zvláštními požadavky letiště. Nácvik letištních mimořádných událostí Plán musí obsahovat postupy pro periodické ověřování dostatečnosti plánu a pro vyhodnocování výsledků za účelem zlepšení jeho účinnosti. Poznámka: Plán zahrnuje všechny zúčastněné útvary a související zařízení Plán musí být ověřován prováděním: a) celoletištního cvičení mimořádných událostí v intervalech nepřesahujících dva roky a dílčími cvičeními mimořádných událostí v průběhu roku k zajištění, aby jakékoliv nedostatky zjištěné během celoletištního cvičení mimořádných událostí byly odstraněny; nebo b) sérií modulových zkoušek zahájených během prvního roku a vyúsťujících v celoletištní cvičení mimořádných událostí v intervalu nepřesahujícím tři roky; 9-1 Změna č. 11-A

136 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 a vyhodnocován následně, nebo po skutečné mimořádné události, tak, aby byly odstraněny jakékoliv nedostatky zjištěné během takových cvičení nebo skutečných událostí. Poznámka 1: Účelem celoletištního cvičení je zajištění přiměřenosti plánu ve zvládnutí různých druhů mimořádných událostí. Účelem dílčích cvičení je zajištění přiměřenosti odpovědnosti jednotlivých zúčastněných útvarů a částí plánu, taktéž systému spojení. Účelem modulových zkoušek je umožnění soustředěných opatření na specifické součásti pohotovostního plánu. Poznámka 2: Poradenský materiál k letištnímu pohotovostnímu plánování je dostupný v dokumentu ICAO Airport Service Manual, Part 7. Mimořádné události v obtížném terénu Plán musí zahrnovat dostupnost a koordinaci s příslušnými specialisty záchranné služby, aby bylo možné provést zásah tam, kde je letiště umístěno v blízkosti vodních ploch a/nebo močálů a tam, kde je podstatná část provozu při přiblížení nebo při odletu prováděna nad takovýmito plochami Na těch letištích, která jsou umístěna v blízkosti vodních ploch, močálů, nebo obtížného terénu musí zásahový plán pro odborníky záchranné služby obsahovat stanovení, ověřování a hodnocení dopředu plánovaných zásahů v pravidelných intervalech A Musí být provedeno vyhodnocení prostorů pro přiblížení a vzlet do vzdálenosti m od prahů drah s cílem posoudit možnost případného zásahu. Poznámka: Poradenský materiál k posuzování přibližovacích a vzletových ploch v rámci metrů od prahů dráhy je k dispozici v Hlavě 13 dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part Záchranná a poţární sluţba Všeobecně Úvodní poznámka: Hlavním cílem záchranné a požární služby je záchrana životů při letecké nehodě nebo incidentu na letišti nebo v jeho blízkém okolí. Záchranná a požární služba je poskytována za účelem vytvořit a udržovat podmínky pro přežití, zajistit únikové cesty pro cestující a zahájit záchranu těch cestujících, kteří nejsou schopni bez další pomoci sami vystoupit. Záchrana osob může vyžadovat použití techniky a personálu, který není zařazen jako součást vybavení pro účely záchranné a požární služby. Nejdůležitější činitelé ovlivňující účinnost záchrany pro přežití letecké nehody jsou: výcvik, účinnost prostředků a rychlost, se kterou mohou být personál a prostředky určené pro záchranné a požární účely použity. Požadavky hašení požárů budov a skladů pohonných hmot nebo spojené s pokládáním pěny na RWY nejsou vzaty v úvahu. Použití Na letišti musí být zajištěny záchranné a protipožární prostředky a služby Pro kategorie letišť 1 a 2 se vyžaduje plnění požadavků stanovených požárním řádem letiště, přičemž zajištění záchranné a požární služby je závazně upraveno Přílohou 1 - Záchranná a požární služba pro letiště kategorie 1 a 2, která nabyla účinnosti Poznámka: K zajištění záchranné a požární služby mohou být určeny vhodně umístěné a vybavené veřejné nebo soukromé organizace. Předpokládá se, že hasičské stanice těchto organizací jsou zpravidla umístěné na letišti, není však vyloučeno jejich umístění mimo letiště za předpokladu, že může být splněn zásahový čas Tam, kde je letiště umístěné v blízkosti vodních ploch, močálů nebo obtížného terénu a tam, kde je podstatná část provozu při přiblížení nebo při odletu prováděna nad takovýmito plochami, musí být k dispozici speciální vybavení pro odborníky záchranné a požární služby, které odpovídá riziku a úrovni bezpečnosti. Poznámka 1: Pro vodní plochy není třeba zajistit zvláštní protipožární prostředky, což však nevylučuje zajištění takových prostředků, které by byly prakticky použitelné v případě vodních ploch s útesy nebo ostrovy. Poznámka 2: Cílem zásahového plánu je zabezpečit a uvést co nejrychleji do provozu potřebné záchranné plavající zařízení, kterého kapacita odpovídá největšímu letounu, který běžně využívá letiště. Poznámka 3: Další poradenský materiál je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1 Chapter 13. Úroveň poskytované ochrany Úroveň poskytované ochrany na letišti pro záchrannou a požární službu musí odpovídat kategorii letiště stanovené s použitím zásad v ust a s výjimkou, kdy počet pohybů letounů nejvyšší kategorie, běžně používajících letiště, ve třech po sobě jdoucích nejzatíženějších měsících je menší než 700, úroveň poskytované ochrany nesmí být menší než o 1 kategorii pod stanovenou kategorií. Poznámka: Jeden pohyb představuje buď vzlet, nebo přistání Úroveň poskytované ochrany na letišti pro záchrannou a požární službu musí být totožná s kategorií letiště stanovenou s použitím zásad v ust a Kategorie letiště musí být stanovena z Tab. 9-1 a musí být odvozena od nejdelších letounů běžně používajících letiště a šířky jejich trupu. Poznámka: Při kategorizaci letounů používajících letiště, se nejprve vyhodnotí jejich celková délka a potom šířka jejich trupu Jestliže po výběru kategorie příslušné k celkové délce nejdelšího letounu je šířka trupu tohoto letounu větší než maximální šířka v Tab. 9-1, sloupec 3 pro tuto kategorii, potom skutečná kategorie pro tento letoun musí být o jednu kategorii vyšší. Poznámka 1: Poradenský materiál ke kategorizaci letišť pro účely záchranné a požární služby včetně těch, které slouží pouze pro provoz nákladních Změna č. 11-A 9-2

137 HLAVA 9 PŘEDPIS L14 letadel, je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1. Poznámka 2: Poradenský materiál pro výcvik personálu, pro záchranné vybavení do složitého terénu a další protipožární prostředky a služby je uveden v Dodatku A, bod 17 a v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Během předpokládaných období snížené činnosti nesmí být úroveň poskytované ochrany menší než ta, která je potřebná pro nejvyšší kategorii letounu plánovaného pro použití na letišti během této doby bez ohledu na počet pohybů. Hasební látky Na letišti musí být zajištěny základní i doplňkové hasební látky. Poznámka: Popis těchto látek je v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Základní hasební látkou musí být: a) pěna splňující minimální úroveň účinnosti A; nebo b) pěna splňující minimální úroveň účinnosti B; nebo c) pěna splňující minimální úroveň účinnosti C; nebo d) kombinace těchto látek; s výjimkou, že základní hasební látka pro letiště kategorie 1 až 3 musí splňovat minimální úroveň účinnosti B nebo C. Poznámka: Poradenský materiál k požadovaným fyzikálním vlastnostem a ke kritériím hasební účinnosti, které musí pěna dosáhnout, aby získala přijatelné ocenění úrovně účinnosti A, B nebo C, je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1. Tab. 9-1 Kategorie letiště pro záchrannou a požární službu Kategorie letiště Celková délka letounu Maximální šířka trupu (1) (2) (3) 1 0 m až, ale ne 2 m včetně 9 m 2 9 m až, ale ne 2 m včetně 12 m 3 12 m až, ale ne 3 m včetně 18 m 4 18 m až, ale ne 4 m včetně 24 m 5 24 m až, ale ne 4 m včetně 28 m 6 28 m až, ale ne 5 m včetně 39 m 7 39 m až, ale ne 5 m včetně 49 m 8 49 m až, ale ne 7 m včetně 61 m 9 61 m až, ale ne 7 m včetně 76 m m až, ale ne včetně 90 m 8 m Doplňkovou hasební látkou jsou hasební prášky vhodné na hašení požárů uhlovodíků. Poznámka 1: Jestliže je zvolen pro použití s pěnou hasební prášek, je třeba dbát na zajištění jejich slučitelnosti. Poznámka 2: Mohou být použity i jiné doplňkové hasební látky, které mají ekvivalentní požární účinnost. Další informace týkající se hasebních látek jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Množství vody pro tvorbu pěny a doplňkových látek připravených na záchranných a požárních vozidlech musí být v souladu s kategorií letiště určenou podle ust , 9.2.4, 9.2.5, a Tab. 9-2 s výjimkou, že pro letiště kategorie 1 a 2 může až 100 procent vody být nahrazeno doplňkovou látkou. Pro účel nahrazení látek musí být 1 kg doplňkové látky považován za rovnocenný 1 l vody pro tvorbu pěny splňující úroveň účinnosti A. Poznámka 1: Množství vody pro tvorbu pěny je stanoveno na základě aplikovaného výkonu 8,2 l/min/m 2 pro pěnu splňující úroveň účinnosti A, 5,5 l/min/m 2 pro pěnu splňující úroveň účinnosti B a 3,75 l/min/m 2 pro pěnu splňující úroveň účinnosti C. Poznámka 2: Když jsou použity jiné doplňkové hasební látky, musí být ověřeno jejich množství vůči potřebnému množství vody Na letištích, kde se předpokládá provoz větších letounů, než je průměr dané kategorie, musí být upraveno množství vody pro tvorbu pěny a úměrně tomu zvýšen hasební výkon roztoku pěny. Poznámka: Poradenský materiál k určení množství vody a hasebního výkonu založený na největším teoretickém letadle v dané kategorii je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1, Chapter Množství pěnotvorných látek připravených odděleně na vozidlech pro tvorbu pěny musí být v poměru k množství připravené vody a vybranému koncentrátu pěny Množství pěnotvorné látky připravené na vozidle musí být dostatečné pro vytvoření nejméně dvou náplní pěnového roztoku Pro urychlené doplnění zásahových vozidel na místě letecké nehody musí být k dispozici doplňkové zásobování vodou Pokud je na letišti poskytována kombinace pěn různých úrovní účinnosti, tak by z důvodu zvýšení bezpečnosti mělo být množství vody k poskytnutí pro tvorbu pěny spočítáno pro každý typ pěny, dále by mělo být zdokumentováno přerozdělení tohoto množství pro každé vozidlo a dané množství zavedeno jako celkový požadavek pro službu záchrany a požární ochrany Hasební výkon roztoku pěny nesmí být menší než výkony uvedené v Tab Změna č. 11-A

138 PŘEDPIS L14 HLAVA Doplňkové látky musí být v souladu s příslušnými ustanoveními Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO). 1 * Hasební výkon doplňkových látek nesmí být menší než výkony uvedené v Tab V případě jakéhokoliv typu požáru, kdy se předpokládá použití hasebních prášků jako doplňkového hasiva, mohou být suché chemické prášky nahrazovány pouze látkami se shodnými nebo lepšími hasícími vlastnostmi A Pro urychlení opětovného naplnění vozidel musí na letišti být udržována rezervní zásoba pěnotvorné látky ekvivalentní 200 procentům množství těchto látek uvedené v Tab Poznámka: Pěnotvorná látka naložená v záchranných a požárních vozidlech nad množství uvedené v Tab. 9 2 se může počítat do rezervy B Pro urychlení opětovného naplnění vozidel musí na letišti být udržována rezervní zásoba doplňkové látky ekvivalentní 100 procentům množství těchto látek uvedené v Tab Musí být přidáno dostatečné množství hnacího plynu k využití této látky C Množství látek uvedené v ust A a B musí být zvýšeno o množství vzešlé z posouzení rizik v případě, že se očekává významné zpoždění v dodávce zásob. Poznámka: Poradenský materiál k provádění analýzy rizik k určení množství rezerv hasebních látek je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part 1. Záchranné prostředky Záchranné prostředky odpovídající úrovni provozu letadel musí být připraveny na záchranných a požárních vozidlech. Poznámka: Poradenský materiál k záchranným prostředkům, které musí být k dispozici na letišti, je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1. Zásahový čas Zásahový čas záchranné a požární služby nesmí přesáhnout tři minuty na kteroukoliv část provozované RWY za optimálních podmínek dohlednosti a stavu povrchu vozovky Provozním cílem záchranné a požární služby na letišti je dosažení zásahového času nepřevyšujícího dvě minuty na kteroukoliv část kterékoliv provozované RWY za optimálních podmínek dohlednosti a stavu povrchu vozovky Provozním cílem záchranné a požární služby je dosažení zásahového času nepřevyšujícího tři minuty na kteroukoliv část pohybové plochy za optimálních podmínek dohlednosti a stavu povrchu vozovky. Poznámka 1: Za zásahový čas se považuje čas mezi prvním zavoláním na záchrannou a požární službu a časem, kdy první zasahující vozidlo(a) je(jsou) ve stavu aplikace hasiva nejméně 50 procent hasebního výkonu stanoveného v Tab Poznámka 2: Optimální podmínky dohlednosti a stavu povrchu vozovky jsou definované jako den, dobrá dohlednost, bez srážek a povrch běžné zásahové trasy není znečistěný např. vodou, ledem nebo sněhem Zejména při podmínkách horší dohlednosti musí být záchranné a požární službě zajištěno vhodné navádění, vybavení a postupy usnadňující splnění provozních cílů. Poznámka: Další poradenský materiál je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Veškeré mobilní prostředky, jiné než první zasahující vozidlo(-a), která jsou určena pro přivezení daného množství hasebních látek dle Tab. 9-2 musí zajistit nepřetržitou aplikaci těchto látek a nesmí dorazit na místo zásahu později než čtyři minuty od prvního zavolání Provozním cílem záchranné a požární služby je zajistit, aby veškeré mobilní prostředky, jiné než první zasahující vozidlo(-a), která jsou určena pro přivezení daného množství hasebních látek dle Tab. 9 2, zajistila nepřetržitou aplikaci těchto látek a dorazila na místo zásahu ne později než tři minuty od prvního zavolání Systém preventivní údržby záchranných a požárních vozidel musí být prováděn tak, aby zajistil účinnost prostředků a soulad se stanoveným zásahovým časem v průběhu životnosti vozidla. Nouzové přístupové komunikace Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby na letišti, kde to terénní podmínky umožňují, byly vybudovány nouzové přístupové komunikace usnadňující dosažení minimálních zásahových časů. Je žádoucí, aby zvláštní pozornost byla věnována zajištění rychlého přístupu do prostoru přiblížení do vzdálenosti m od prahu dráhy nebo nejméně uvnitř hranic letiště. Kde je zřízeno oplocení, musí být vzat v úvahu vyhovující přístup do vnějšího prostoru. Poznámka: Jako nouzové přístupové komunikace mohou sloužit obslužné letištní komunikace, pokud jsou vhodně umístěny a vybudovány Nouzové přístupové komunikace musí být únosné pro nejtěžší vozidla, která je budou používat, a musí být použitelné za všech povětrnostních podmínek. Komunikace musí být do vzdálenosti 90 m od RWY upraveny k zabránění eroze a zanášení úlomků na RWY. Pro největší vozidla musí být zajištěna dostatečná průjezdná výška pod konstrukcemi Kde je povrch těchto komunikací nerozeznatelný od okolní plochy nebo v prostorech, kde sníh může učinit polohu komunikace nezřetelnou, musí být umístěny postranní značky ve vzdálenostech okolo 10 m. 1 Viz publikace ISO 7202 (Powder prášek). Změna č. 11-A 9-4

139 HLAVA 9 PŘEDPIS L14 Požární stanice Všechna záchranná a požární vozidla musí být garážována v požárních stanicích. Nejsou-li zřízeny požární stanice, musí být záchranná a požární vozidla garážována ve vhodných prostorech. Pokud není možno dosáhnout zásahového času z jedné požární stanice, musí být zřízeny pobočné stanice Požární stanice musí být umístěny tak, že přístup záchranných a požárních vozidel do prostoru RWY je přímý a bez překážek a vyžaduje minimální počet zatáček. Komunikační a varovné systémy Na letištích kategorie 6 a výše musí být zřízen samostatný komunikační systém spojující požární stanici s letištní řídící věží, s jakoukoliv další požární stanicí na letišti a se záchrannými a požárními vozidly. Na ostatních letištích zajistí provozovatel náhradní komunikační a varovný systém adekvátním způsobem V požární stanici, v jakékoliv další požární stanici na letišti a na letištní řídící věži musí být zřízen varovný systém pro záchranný a požární personál, obsluhovaný z této požární stanice. Počet záchranných a požárních vozidel Minimální počet záchranných a požárních vozidel na letišti musí být v souladu s následující tabulkou: Kategorie letiště 1 2 Záchranná a požární vozidla Záměrně nepoužito Poznámka: Poradenský materiál k minimálním vlastnostem záchranných a požárních vozidel je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1 (Doc 9137). Kategorie letiště Tab. 9-2 Minimální použitelné množství hasebních látek Pěna splňující úroveň účinnosti A Pěna splňující úroveň účinnosti B Pěna splňující úroveň účinnosti C Doplňkové látky Voda (1) Hasební Voda (1) Hasební Voda (1) Hasební Hasební výkon výkon výkon prášek (2) roztoku roztoku roztoku pěny/min pěny/min pěny/min (l) (l) (l) (l) (l) (l) (kg) (kg/s) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Hasební výkon 1 2 Záměrně nepoužito , , , , , , , ,5 Poznámka: Množství vody uvedené ve sloupcích 2, 4 a 6 je stanoveno na základě průměrné celkové délky letounů dané kategorie. Personál Všechen záchranný a požární personál musí být řádně vycvičen k výkonu svých povinností účinným způsobem a musí se účastnit ostrých cvičení za použití odpovídajících typů letadel a záchranných a protipožárních prostředků, které jsou na letišti používány, včetně "požárů výtoku paliva pod tlakem". Poznámka 1: Poradenský materiál, dle kterého provozovatel letiště může provádět řádný výcvik, je uveden v Dodatku A bod 17 a v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 1. Poznámka 2: Pod "požárem výtoku paliva pod tlakem" se rozumí požáry spojené s vytékáním pohonných hmot pod velmi vysokým tlakem z poškozené palivové nádrže. 9-5 Změna č. 11-A

140 PŘEDPIS L14 HLAVA Výcvikový program personálu záchranné a požární služby musí zahrnovat problematiku lidského činitele, včetně týmové spolupráce. Poznámka: Poradenský materiál k navrhování výcvikových programů, týkajících se problematiky lidského činitele a týmové spolupráce je uveden v dokumentu ICAO Human Factors Training Manual Dostatečně vycvičený a způsobilý personál musí být v průběhu záchranné operace určen a schopen přesně a bez váhání řídit záchranná a požární vozidla a s maximální efektivností využívat vybavení. Tento personál musí být nasazen takovým způsobem, aby byl dosažen minimální zásahový čas a aby mohla být udržena nepřetržitá aplikace látek ve stanoveném rozsahu. Pozornost musí být věnována použití lan, žebříků a dalších záchranných a protipožárních prostředků běžně používaných při záchranných a požárních zásazích na letadle Minimální počet personálu požadovaného pro zajištění záchrany musí být stanoven dle následující tabulky. Kategorie letiště Minimální počty personálu 1-2 Záměrně nepoužito a a Všechen zasahující záchranný a požární personál musí být vybaven ochranným oděvem a dýchacími prostředky, které mu umožňují plnit jeho úkoly účinným způsobem. 9.3 Odstraňování letadel neschopných pohybu Poznámka: Poradenský materiál pro odstraňování letadel neschopných pohybu, včetně vyprošťovacího zařízení je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 5. Informace týkající se ochrany důkazů, zajištění a odstranění letadla jsou uvedeny také v Předpisu L Pro každé letiště musí být vypracován plán pro odstraňování letadel neschopných pohybu na pohybových plochách nebo v jejich blízkosti, a pokud je to nutné, určen koordinátor pro zajišťování tohoto plánu Plán pro odstraňování letadel neschopných pohybu musí být založen na vlastnostech letadel, jejichž provoz může být na daném letišti očekáván a mimo jiné má obsahovat: a) seznam zařízení a personálu na letišti nebo v jeho okolí, které mohou být k dispozici pro tyto účely; a b) opatření pro rychlý přísun vyprošťovacího zařízení letadel dostupných z jiných letišť. 9.4 Omezení nebezpečí střetů se zvěří Poznámka: Výskyt zvěře (ptáků a zvířat) na letišti a v jeho blízkosti znamená vážné ohrožení provozní bezpečnosti letadel Nebezpečí střetů se zvěří na letišti nebo v jeho okolí musí být zhodnoceno: a) stanovením národních postupů pro zaznamenávání a hlášení střetů letadel se zvěří; b) sběrem informací od provozovatelů letadel, personálu letiště apod. o výskytu zvěře na letišti nebo v jeho okolí vytvářejícím potenciální nebezpečí pro provoz letadel; a c) průběžným hodnocením nebezpečí střetu se zvěří kvalifikovaným personálem. Poznámka: Viz Předpis L 15, Hlava Informace o střetech letadel se zvěří musí být Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod shromažďovány a postupovány ICAO pro zahrnutí do databáze ICAO Bird Strike Information System (IBIS). Poznámka: ICAO Bird Strike Information System (IBIS) je určen ke sběru a rozšiřování informací o střetech letadel se zvěří. Informace o tomto systému jsou uvedeny v dokumentu ICAO Manual on the ICAO Bird Strike Information System (IBIS) Pro snížení nebezpečí pro provoz letadel musí být přijata opatření pro snížení pravděpodobnosti střetu letadel se zvěří. Poznámka: Poradenský materiál k účinným opatřením ke zjištění, zda zvěř na letišti nebo v jeho okolí vytváří potenciální nebezpečí pro provoz letadel a o metodách znesnadnění jeho přítomnosti, je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Úřad musí přijmout taková opatření, která omezí nebo znesnadní zakládání skládek odpadů nebo jakýchkoliv jiných takových zdrojů, které mohou přitahovat zvěř na letiště, pokud příslušná analýza nebezpečí střetu se zvěří neukazuje, že je nepravděpodobné, že by vytvářely problém nebezpečí střetů se zvěří. Tam, kde odstranění takových zdrojů není možné, musí Úřad ve spolupráci s dalšími subjekty zajistit, aby veškerá rizika pro letadla z nich plynoucí byla posouzena a snížena na minimum Úřady místní samosprávy musí zohlednit požadavky na bezpečnost letectví v rámci územního rozvoje v blízkosti letišť, který může přitahovat ptactvo/zvěř. 9.5 Sluţba řízení provozu na odbavovací ploše Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, opravňuje-li k tomu objem provozu a provozní podmínky, aby byla složkou služby řízení letového provozu, jiným provozním subjektem nebo jejich vzájemnou spoluprací, na odbavovací ploše zřízena odpovídající služba řízení provozu na odbavovací ploše aby: a) řídila pohyby s cílem zabránit srážkám mezi letadly a mezi letadly a překážkami; b) řídila ve spolupráci s letištní řídící věží vjezd letadel na odbavovací plochu a koordinovala jejich výjezd z odbavovací plochy; a c) zajistila bezpečný a rychlý pohyb mobilních prostředků a příslušné řízení ostatních činností. změna č. 11-A 9-6

141 HLAVA 9 PŘEDPIS L Jestliže se letištní řídící věž neúčastní na službě řízení provozu na odbavovací ploše, musí být stanoveny takové postupy, které usnadní řádné předání letadla mezi službou řízení provozu na odbavovací ploše a letištní řídící věží. Poznámka: Poradenský materiál k službě řízení provozu na odbavovací ploše je uveden v dokumentech ICAO Airport Services Manual, Part 8 a Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) Služba řízení provozu na odbavovací ploše musí být zajištěna radiotelefonním komunikačním vybavením Při používání postupů za nízké dohlednosti musí být personál a mobilní prostředky operující na odbavovací ploše omezeny na nezbytné minimum. Poznámka: Poradenský materiál týkající se zvláštních postupů je uveden v dokumentu ICAO Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) Zasahujícím pohotovostním vozidlům musí být dána přednost před vším ostatním provozem na ploše Mobilní prostředky operující na odbavovací ploše musí: a) dát přednost pohotovostním vozidlům a pojíždějícím, tlačeným nebo taženým letadlům; a b) dát přednost jiným mobilním prostředkům v souladu s místními pravidly Stání letadla musí být vizuálně sledováno, aby byly zajištěny bezpečné vzdálenosti od letadla používajícího toto stání. 9.6 Obsluha letadel na zemi Během obsluhy letadla na zemi musí být rychle k dispozici protipožární prostředky, použitelné alespoň pro počáteční zásah v případě požáru pohonných hmot, personál vycvičený v jejich použití a prostředky pro rychlé povolání záchranné a požární služby pro případ požáru nebo velkého rozlití pohonných hmot Jestliže se letadlo doplňuje palivem v době, kdy cestující nastupují do letadla, jsou na jeho palubě nebo vystupují, musí být pozemní prostředky umístěny tak, aby umožnily: a) použití dostatečného množství východů pro urychlenou evakuaci; a b) rychlou únikovou cestu z každého východu používaného v nouzi. 9.7 Provoz letištních mobilních prostředků Poznámka 1: Poradenský materiál k provozu letištních mobilních prostředků je uvedeny v Dodatku A, bod 18 a instrukce o předpisech a pravidlech provozu a usměrnění mobilních prostředků jsou uvedeny v dokumentu ICAO Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS). Poznámka 2: Účelem je, aby komunikace umístěné na pohybové ploše byly omezeny výlučně pro použití letištním personálem a jinými oprávněnými osobami a aby přístup neoprávněných osob do veřejných budov nevyžadoval použití těchto komunikací Mobilní prostředek smí být provozován: a) na provozní ploše pouze na základě povolení letištní řídící věže; a b) na odbavovací ploše pouze na základě povolení provozovatele letiště Řidič mobilního prostředku na pohybové ploše musí plnit všechny příkazy značení a znaků, pokud není povoleno jinak: a) na provozní ploše letištní řídící věží; nebo b) na odbavovací ploše provozovatelem letiště Řidič mobilního prostředku na pohybové ploše musí plnit všechny příkazy vydávané pomocí návěstidel Řidič mobilního prostředku na pohybové ploše musí být příslušně vycvičen pro své úkoly a musí plnit pokyny vydávané: a) na provozní ploše letištní řídící věží; nebo b) na odbavovací ploše provozovatelem letiště Řidič mobilního prostředku vybaveného radiostanicí musí navázat vyhovující obousměrné radiové spojení s letištní řídící věží před vstupem na provozní plochu a s příslušným určeným pracovištěm před vstupem na odbavovací plochu. Řidič na pohybové ploše musí udržovat nepřetržitý poslech na stanovené frekvenci. 9.8 Systémy sledování a řízení pohybu na ploše Použití Na letišti musí být zřízen systém sledování a řízení pohybu na ploše. Poznámka: Poradenský materiál k systému sledování a řízení pohybu na ploše je uveden v dokumentu ICAO Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS). Charakteristiky Řešení systému sledování a řízení pohybu na ploše musí vzít v úvahu: a) hustotu leteckého provozu; b) podmínky viditelnosti, za kterých je provoz předpokládán; c) potřebu orientace pilota; d) složitost situačního řešení letiště; a e) počet pohybů mobilních prostředků Vizuální prostředky, které jsou součástmi systému sledování a řízení pohybu na ploše, jako jsou značení, návěstidla a znaky, musí být v souladu s příslušnými ustanoveními v ust. 5.2, 5.3, respektive ust Systém sledování a řízení pohybu na ploše musí být navržen k usnadnění zabránění vjezdu letadel a mobilních prostředků na RWY v provozu. 9-7 Změna č. 11-A

142 PŘEDPIS L14 HLAVA Systém musí být navržen k usnadnění zabránění srážek mezi letadly a mezi letadly a mobilními prostředky nebo objekty na jakékoliv části pohybové plochy. Poznámka: Poradenský materiál pro řízení stop příček pomocí indukčních smyček a na vizuální systém sledování a řízení pojíždění je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Kde je systém sledování a řízení pohybu na ploše opatřen odděleným zapínáním a vypínáním stop příček a osových návěstidel pojezdových drah, musí být splněny následující požadavky: a) trasy pojíždění, které jsou určeny rozsvícenými osovými návěstidly pojezdových drah musí být ukončeny rozsvícenou stop příčkou; b) řídící obvody musí být upraveny tak, že když je stop příčka umístěná před letadlem rozsvícena, příslušná sekce osových návěstidel pojezdové dráhy za ní je zhasnuta; a c) osová návěstidla pojezdové dráhy před letadlem jsou aktivována, když je stop příčka zhasnuta. Poznámka 1: Specifikace osových návěstidel pojezdových drah a stop příček jsou uvedeny v ust , respektive Poznámka 2: Poradenský materiál pro instalaci stop příček a osových návěstidel pojezdových drah systému sledování a řízení pohybu na ploše je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Na letišti určeném pro použití za podmínek dráhové dohlednosti menší než 550 m musí být instalován pojezdový radar pro sledování pohybů na provozní ploše Radar pro sledování pohybů na provozní ploše musí být instalován na letišti z jiných důvodů, než je uvedeno v ust , jestliže hustota provozu a provozní podmínky jsou takové, že pravidelnost provozního toku nemůže být udržena jinými postupy nebo vybavením. Poznámka: Poradenský materiál pro použití pojezdového radaru je uveden v dokumentech ICAO Manual of Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) a v Air Traffic Services Planning Manual (Doc 9426). 9.9 Umístění zařízení a instalací na provozních plochách Poznámka 1: Požadavky na překážkové plochy jsou uvedeny v 4.2. Poznámka 2: Řešení upevnění světelných příslušenství a jejich nosných konstrukcí, návěstidel sestupové soustavy pro vizuální přiblížení, značek a znaků je stanoveno v ust , 5.3.5, a Návod na křehké řešení vizuálních a nevizuálních navigačních prostředků je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Žádné zařízení nebo instalace, pokud to jejich funkce nevyžaduje pro účely letecké navigace, bezpečnosti letadel, pro navijákový provoz kluzáků a pro záchyt letounů, nesmí být: a) na pásu RWY, koncové bezpečnostní ploše, pásu pojezdové dráhy nebo uvnitř vzdáleností uvedených v Tab. 3-1, sloupec 11, jestliže mohou ohrozit letadlo; nebo b) na předpolí, jestliže mohou ohrozit letadlo ve vzduchu Jakékoliv zařízení nebo instalace, která je požadována pro účely letecké navigace nebo bezpečnosti letadel, musí být umístěna: a) na části pásu RWY ve vzdálenosti: 1) 75 m od osy RWY kódového čísla 3 nebo 4; nebo 2) 45 m od osy RWY kódového čísla 1 nebo 2; nebo b) na koncové bezpečnostní ploše, na pásu pojezdové dráhy nebo uvnitř vzdáleností uvedených v Tab. 3-1; nebo c) v předpolí, když mohou ohrozit letadlo ve vzduchu, musí být křehká a upevněná pokud možno co nejníže Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby jakékoliv zařízení nebo instalace požadovaná pro účely letecké navigace nebo bezpečnosti letadel, která musí být umístěna v neupravené části pásu RWY, byla považována za překážku a byla křehká a upevněná pokud možno co nejníže. Poznámka: Poradenský materiál na umístění navigačních prostředků je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Žádné zařízení nebo instalace požadované pro účely letecké navigace nebo bezpečnosti letadel, pokud to jejich funkce nevyžaduje, nesmí být umístěna ve vzdálenosti menší než 240 m od konce pásu RWY a ve vzdálenosti menší než: a) 60 m od prodloužené osy RWY kódového čísla 3 nebo 4; nebo b) 45 m od prodloužené osy RWY kódového čísla 1 nebo 2; pro RWY pro přesné přiblížení I., II. nebo III. kategorie Jakékoliv zařízení nebo instalace požadovaná pro účely letecké navigace nebo bezpečnosti letadel, která musí být umístěna na pásu RWY po přesné přiblížení I., II. nebo III. kategorie nebo v jeho blízkosti a která: a) je umístěna na části pásu RWY do vzdálenosti 77,5 m od osy RWY kódového čísla 4 a kódového písmene F nebo G; nebo b) je umístěna ve vzdálenosti 240 m od konce RWY a ve vzdálenosti: 1) 60 m od prodloužené osy RWY kódového čísla 3 nebo 4; nebo 2) 45 m od prodloužené osy RWY kódového čísla 1 nebo 2; nebo c) narušuje vnitřní přibližovací plochu, vnitřní přechodovou plochu nebo plochu nezdařeného přiblížení; musí být křehká a upevněná pokud možno co nejníže. Poznámka: Viz ust týkající se ochranného data existujících nadzemních přibližovacích návěstidel Jakékoliv zařízení nebo instalace požadovaná pro účely letecké navigace, která je překážkou provozního významu ve shodě s ust , změna č. 11-A 9-8

143 HLAVA 9 PŘEDPIS L , a , musí být křehká a upevněná pokud možno co nejníže Oplocení Použití Tam, kde je hlavní RWY přístrojová, je pro zvýšení bezpečnosti žádoucí, aby na letišti byl zřízen plot nebo jiná vhodná zábrana, aby byl znemožněn přístup na pohybovou plochu velkým zvířatům, která by mohla ohrozit letadla Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby na letišti byl zřízen plot nebo jiná vhodná zábrana, aby bylo zabráněno úmyslnému nebo neúmyslnému přístupu neoprávněných osob na neveřejné plochy letiště. Poznámka 1: Tím je myšleno i zahrazení kanalizačních stok, potrubí, tunelů apod., pokud je to nutné k zabránění přístupu. Poznámka 2: Speciální opatření mohou být požadována k zabránění přístupu neoprávněných osob na RWY a pojezdové dráhy, které přecházejí přes veřejné silnice Musí být provedena vhodná opatření pro zabránění úmyslnému nebo neúmyslnému přístupu neoprávněných osob k pozemním zařízením a vybavením umístěným mimo letiště, která jsou důležitá pro bezpečnost civilního letectví. Umístění Plot nebo zábrana musí být umístěny tak, aby pohybové plochy a ostatní zařízení nebo prostory letiště, důležité pro bezpečný provoz letadel, byly odděleny od veřejně přístupných prostorů Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby po obou stranách plotu nebo zábrany byla zajištěna volná plocha pro usnadnění činnosti strážných a ztížení jejich překonání. Pozornost musí být věnována zřízení obvodové komunikace uvnitř letištního oplocení pro personál údržby a strážní službu Bezpečnostní osvětlení Na letištích, kde je to považováno za žádoucí z důvodu ochrany před protiprávními činy, měly by být plot nebo jiná zábrana a jejich zařízení zřízené pro ochranu mezinárodního civilního letectví osvětleny s minimální potřebnou intenzitou. Pozornost musí být věnována umístění zdrojů světla, aby byl osvětlen terén po obou stranách plotu nebo zábrany, zejména v místech přístupu. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 9-9 Změna č. 11-A

144 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

145 HLAVA 10 PŘEDPIS L14 HLAVA 10 - ÚDRŢBA LETIŠTĚ 10.1 Všeobecně Na letišti musí být stanoven plán programu údržby, včetně preventivní údržby, je-li požadována, k udržení vybavení ve stavu, ve kterém neohrožuje bezpečnost, pravidelnost nebo účinnost leteckého provozu. Poznámka 1: Preventivní údržbou je plánovaná údržba prováděná za účelem zabránění jakékoliv poruchy nebo snížení účinnosti vybavení. Poznámka 2: Pojem vybavení zahrnuje takové věci jako vozovky, vizuální prostředky, oplocení, odvodňovací a elektrické systémy a budovy Návrh a realizace programu údržby musí brát v úvahu zásady lidských činitelů. Poznámka: Poradenský materiál týkající se zásad lidských činitelů je uveden v dokumentech ICAO Human Factors Training Manual a Airport Service Manual, Part Vozovky Povrchy všech pohybových ploch včetně vozovek (RWY, pojezdových drah a odbavovacích a přilehlých ploch) musí být kontrolovány a jejich stav pravidelně sledován jako součást preventivního a nápravného programu údržby letiště s cílem zamezit a snížit výskyt uvolněných předmětů/částí letadel, které by mohly způsobit poškození letadel nebo zhoršit provoz jejich systémů. Poznámka 1: Požadavky na kontrolu pohybových ploch jsou uvedeny v ust Poznámka 2: Poradenský materiál k provádění každodenních kontrol na pohybové ploše je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 8, Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS) a Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual. Poznámka 3: Další poradenský materiál k zametání/čištění ploch jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 9. Poznámka 4: Poradenský materiál k preventivním opatřením ve vztahu k povrchu postranních pásů je uveden v Dodatku A, bod 8 a v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part 2. Poznámka 5: Kde je vozovka používaná velkými letadly nebo letadly s tlakem v pneumatikách v horních kategoriích uvedených v ust (c), měla by být věnována zvýšená pozornost integritě zastavěných návěstidel ve vozovce a spojům Povrch RWY musí být udržován v takovém stavu, aby bylo zabráněno vytváření škodlivých nerovností. Poznámka: Viz Dodatek A, bod Zpevněná vozovka musí být udržována v takovém stavu, aby poskytovala charakteristiky tření na minimální úrovni určené MD nebo lepší. Poznámka: Další informace k problematice zlepšování charakteristik tření povrchu RWY jsou uvedeny v dokumentu ICAO Airport Service Manual, Part Charakteristiky tření povrchu RWY pro účely údržby se musí měřit periodicky zařízením pro kontinuální měření tření se samoskrápěním. Četnost těchto měření musí být dostatečná k určení vývoje charakteristik tření povrchu RWY. Poznámka 1: Poradenský materiál k hodnocení charakteristik tření RWY je uveden v Dodatku A, bod 7. Další poradenský materiál je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 2. Poznámka 2: Cílem ust až je zajistit, aby charakteristiky tření po celém povrchu RWY zůstaly na minimální úrovní tření určené MD nebo lepší. Poznámka 3: Poradenský materiál k určení požadované četnosti je uveden v Dodatku A, bodu 7 a v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part 2, Appendix Musí být přijata taková nápravná opatření údržbou, která zajistí, že charakteristiky tření povrchu celé RWY nebo její části neklesnou pod minimální úroveň tření určenou MD. Poznámka: Za dostatečnou pro provedení údržby nebo publikaci stavu lze považovat část RWY dlouhou řádově 100 m Jestliže je důvod domnívat se, že drenážní vlastnosti RWY nebo její části jsou malé vlivem sklonových poměrů nebo prohlubní, je žádoucí, aby byly zjištěny charakteristiky tření povrchu RWY ve skutečných nebo v simulovaných podmínkách odpovídajících místnímu dešti, a pokud je to nutné, musí být provedena náprava údržbou Jestliže pojezdovou dráhu používají letouny s proudovými motory, musí být povrch jejích postranních pásů udržován prostý jakýchkoliv volných kamenů nebo jiných předmětů, které by mohly být nasáty proudovými motory. Poznámka: Poradenský materiál k této věci je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Odstraňování nečistot Sníh, rozbředlý sníh, led, stojící voda, bláto, prach, písek, olej, zbytky gumy a jiné nečistoty musí být odstraněny z povrchu RWY v používání tak rychle a úplně, jak je to možné, aby se minimalizovalo jejich shromažďování Změna č. 11-A

146 PŘEDPIS L14 HLAVA 10 Poznámka: Výše uvedený požadavek neznamená, že je zakázán provoz v zimě na uježděném sněhu nebo ledu. Poradenský materiál k odstraňování sněhu a kontrole ledu a odstraňování ostatních nečistot je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Services Manual, Part 2 a Part Pojezdové dráhy musí být čištěny od sněhu, rozbředlého sněhu, ledu apod. v míře nutné pro umožnění pojíždění letadel na a z provozované RWY Odbavovací plochy musí být čištěny od sněhu, rozbředlého sněhu, ledu apod. v míře nutné pro umožnění bezpečného pojíždění nebo, podle vhodnosti, tlačení nebo tažení letadel Pokud nelze sníh, rozbředlý sníh, led apod. odstranit z různých částí pohybové plochy současně, musí být po konzultací dotčených subjektů, jakými jsou například poskytovatel služby záchrany a požární ochrany, nastaveno pořadí po RWY v používání, a to zaneseno do sněhového plánu. Poznámka 1: Viz Předpis L 15, Doplněk 1, Část 3, AD pro informace, které mají být poskytnuty v AIP v souvislosti se sněhovým plánem. Poznámka 2: Dokument ICAO Airport Services Manual (Doc 9137), Part 8, Chapter 6 uvádí, že letištní sněhový plán má jasně udávat, kromě jiného, priority v otázce čištění povrchů Chemické prostředky pro odstranění nebo zabránění tvorbě ledu a námrazy na letištních vozovkách je vhodné používat pouze tehdy, když podmínky ukazují, že by jejich použití mohlo být účinné. Při použití chemických prostředků musí být věnována pozornost tomu, aby se nezvýšila kluzkost. Poznámka: Poradenský materiál k použití chemických prostředků na letištních vozovkách je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Nesmí být používány chemické prostředky, které mohou mít škodlivý účinek na letadla nebo na vozovky nebo chemické prostředky, které mohou mít toxické účinky na životní prostředí letiště Překrývání povrchu RWY Poznámka: Následující ustanovení jsou určena pro projekty překrytí povrchu RWY, jestliže RWY má být dočasně uvedena do provozního stavu předtím, než je pokrytí novým povrchem kompletní. To může vyžadovat dočasné klíny mezi novým a starým povrchem. Poradenský materiál k překrytí povrchu RWY a vyhodnocení jejího provozního stavu je uveden v dokumentu ICAO Aerodrome Design Manual, Part Podélný sklon dočasných klínů měřený ve vztahu ke stávajícímu povrchu RWY nebo předešlé vrstvy překrytí musí být: a) 0,5 až 1,0 procenta pro překrytí tloušťky do 5 cm; a b) ne více než 0,5 procenta pro překrytí tloušťky větší než 5 cm Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby překrývání postupovalo od jednoho konce RWY ke druhému podle využívání RWY tak, aby největší provoz letadel byl realizován ve směru klínu dolů Během každé denní pracovní směny musí být RWY překryta v celé šířce Předtím, než je překrývaná RWY uvedena do dočasného provozního stavu, musí být zřízeno osové značení RWY v souladu s ustanoveními v ust Poloha jakéhokoliv dočasného prahu dráhy musí být vyznačena 3,6 m širokým příčným pruhem Překrytí povrchu RWY by z důvodu zvýšení bezpečnosti mělo být vybudováno a udržováno na minimální úrovní tření uvedenou v ust nebo lepší Vizuální zařízení Poznámka 1: Účelem těchto ustanovení je stanovit provozní výkonnost ve vztahu k údržbě. Ustanovení nejsou určena k definování provozní poruchy světelné soustavy. Poznámka 2: Energetická úspornost světlo emitujících diod (LED) je dána zejména tím, že neprodukují infračervenou teplotní signaturu žárovek. Provozovatelé letišť nemohou očekávat tání sněhu a ledu touto tepelnou signaturou jako u žárovkových návěstidel a měli by vyhodnotit, zda není zapotřebí patřičně upravit plán údržby pro takové podmínky anebo vyhodnotit možný přínos zástavby jednotek LED s topným prvkem. Poznámka 3: Technologie Systému pro zlepšení viditelnosti (EVS) spoléhá na infračervenou teplotní signaturu, kterou emitují žhavená návěstidla. Ustanovení Předpisu L 15 poskytují vhodný způsob, jak informovat uživatele letiště využívající EVS v případě změny systému návěstidel na LED Návěstidlo musí být považováno za neprovozuschopné, pokud je jeho průměrná svítivost menší než 50 procent hodnoty stanovené příslušným vzorcem podle Doplňku 2. U návěstidel, u kterých je průměrná svítivost hlavního světelného svazku navržená vyšší než hodnota uvedená v Doplňku 2, se musí 50 procentní hodnota svítivosti vztahovat k navržené hodnotě svítivosti Pro zajištění spolehlivosti soustav návěstidel a značení musí být používán systém preventivní údržby vizuálních prostředků. Poznámka: Poradenský materiál k preventivní údržbě vizuálních prostředků je uveden v dokumentu ICAO Airport Services Manual, Part Systém preventivní údržby, používaný na RWY pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie, musí zahrnovat minimálně následující druhy kontrol: a) vizuální kontrolu, kontrolu svítivosti, rozptylu světelného svazku a zaměřování orientace návěstidel přibližovacích a dráhových světelných soustav; b) kontrolu a měření elektrických hodnot každého obvodu obsaženého v přibližovacích a dráhových světelných soustavách; a Změna č. 11-A 10-2

147 HLAVA 10 PŘEDPIS L14 c) kontrolu správného nastavení úrovně intenzity světel ovládaných řízením letového provozu Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí vyžadovat, aby provozovatel letiště kontrolu svítivosti, rozptylu světelného svazku a zaměřování orientace návěstidel přibližovacích a dráhových světelných soustav na RWY pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie, prováděl u všech návěstidel tak, aby byla zajištěna shoda s příslušnými ustanoveními Doplňku Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby měření svítivosti, rozptylu světelného svazku a zaměřování orientace návěstidel přibližovacích a dráhových světelných soustav na RWY pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie, bylo provedeno pomocí mobilní měřící techniky schopné s dostatečnou přesností analyzovat světelné charakteristiky jednotlivých návěstidel Frekvence opakování kontrol návěstidel na RWY pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie musí být stanovena v závislosti na hustotě provozu, na úrovni místního znečištění, spolehlivosti instalovaného světelného vybavení a stálého vyhodnocování výsledků měření návěstidel. U zapuštěných návěstidel nesmí být v žádném případě menší než dvakrát za rok, u ostatních návěstidel ne menší než jedenkrát za rok Systém preventivní údržby na RWY pro přesné přiblížení II. nebo III. kategorie musí zajistit, aby během jakéhokoliv období provozu II. nebo III. kategorie všechna návěstidla přibližovací světelné soustavy a dráhových světelných soustav byla provozuschopná a aby v každém případě nejméně: a) 95 procent návěstidel bylo provozuschopných v každé z následujících zvláště důležitých soustav: 1) světelná soustava pro přesné přiblížení II. a III. kategorie, vnitřních 450 m; 2) osová návěstidla RWY; 3) prahová návěstidla RWY; a 4) postranní dráhová návěstidla; b) 90 procent návěstidel z návěstidel dotykové zóny bylo provozuschopných; c) 85 procent návěstidel bylo provozuschopných v přibližovací světelné soustavě vně 450 m; a d) 75 procent návěstidel bylo provozuschopných z koncových návěstidel RWY. Za účelem zajištění nepřetržitého vedení nesmí být povolené procento neprovozuschopných návěstidel takové, aby se změnil obrazec světelné soustavy. Neprovozuschopné návěstidlo nesmí sousedit s jiným neprovozuschopným návěstidlem s výjimkou krátkých příček a příček, kde mohou být dvě sousedící neprovozuschopná návěstidla tolerována. Poznámka: Pokud jde o krátké příčky, příčky a postranní dráhová návěstidla, návěstidla jsou považována za sousedící, jestliže jsou umístěna vedle sebe a: - příčně: v téže příčce nebo krátké příčce; nebo - podélně: v téže řadě postranních návěstidel nebo krátké příčky Systém preventivní údržby stop příčky vyčkávacího místa používané v souvislosti s RWY určené pro provoz za podmínek dráhové dohlednosti menší než 300 m musí zajistit, že: a) ne více než dvě návěstidla jsou neprovozuschopná; a b) dvě sousedící návěstidla nejsou neprovozuschopná, pokud jejich vzdálenost není podstatně menší, než je předepsáno Systém preventivní údržby na pojezdové dráze určené pro provoz za podmínek dráhové dohlednosti menší než 300 m musí zajistit, aby žádná dvě sousedící osová návěstidla pojezdové dráhy nebyla neprovozuschopná Systém preventivní údržby na RWY pro přesné přiblížení I. kategorie musí zajistit, aby během jakéhokoliv období provozu I. kategorie všechna návěstidla přibližovací světelné soustavy a dráhových světelných soustav byla provozuschopná a aby bylo v každém případě provozuschopných nejméně 85 procent návěstidel v následujících soustavách: a) světelná soustava pro přesné přiblížení I. kategorie; b) prahová návěstidla RWY; c) postranní dráhová návěstidla; a d) koncová návěstidla RWY. Za účelem zajištění nepřetržitého vedení nesmí neprovozuschopné návěstidlo sousedit s jiným neprovozuschopným návěstidlem, pokud jejich vzdálenost není podstatně menší, než je předepsáno. Poznámka: V krátkých příčkách a příčkách není vedení znemožněno při neprovozuschopnosti dvou sousedících návěstidel Systém preventivní údržby na RWY pro vzlety za podmínek dráhové dohlednosti menší než 550 m musí zajistit, aby během jakéhokoliv období provozu všechna návěstidla dráhových světelných soustav byla provozuschopná a aby v každém případě: a) nejméně 95 procent návěstidel bylo provozuschopných z osových návěstidel RWY (kde jsou zřízena) a z postranních dráhových návěstidel; a b) 75 procent návěstidel bylo provozuschopných z koncových návěstidel RWY. Za účelem zajištění nepřetržitého vedení nesmí neprovozuschopné návěstidlo sousedit s jiným neprovozuschopným návěstidlem Systém preventivní údržby na RWY pro vzlety za podmínek dráhové dohlednosti 550 m nebo větší musí zajistit, aby během jakéhokoliv období provozu všechna návěstidla dráhových světelných soustav byla provozuschopná a aby v každém případě nejméně 85 procent návěstidel bylo provozuschopných z postranních dráhových návěstidel a z koncových návěstidel RWY. Za účelem zajištění nepřetržitého vedení nesmí neprovozuschopné návěstidlo sousedit s jiným neprovozuschopným návěstidlem Během používání postupů za nízké dohlednosti musí provozovatel letiště omezit stavební a údržbovou činnost v blízkosti letištních elektrických systémů souvisejících s provozem LVP Změna č. 11-A

148 PŘEDPIS L14 HLAVA Letové zkoušky Rozsah a intervaly letových ověřování leteckých pozemních zařízení v ČR, které podléhají periodickým pozemním a letovým kontrolám, jsou přehlednou formou stanoveny v Tabulce N-1 Dodatku N. Poznámka: Tabulka N-1 Dodatku N se zabývá světelnými zabezpečovacími zařízeními, která jsou předmětem letových ověřování. Rozsah a intervaly letových ověřování navigačních, komunikačních a přehledových leteckých pozemních zařízení jsou uvedeny v Předpisu L 10/I. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Změna č. 4/ČR 10-4

149 HLAVA 11 PŘEDPIS L14 HLAVA 11 OCHRANNÁ PÁSMA LETECKÝCH STAVEB 11.0 Použitelnost Dále uvedené specifikace ochranných pásem se pouţijí při zřizování ochranných pásem leteckých staveb Úřadem pro civilní letectví podle 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů Ochranná pásma letišť Všeobecně Parametry ochranných pásem jsou vázány: - na kódové číslo RWY; - na provozní statut RWY (nepřístrojová/přístrojová RWY) Druhy ochranných pásem Pro letiště se zřizují tato ochranná pásma (OP): - OP se zákazem staveb, - OP s výškovým omezením staveb, - OP proti nebezpečným a klamavým světlům, - OP se zákazem laserových zařízení, - OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, - OP ornitologická Ochranná pásma se zákazem staveb Ochranná pásma se zákazem staveb vymezují prostor letiště, který musí být v souladu s evidencí letišť. Ochranná pásma jsou tvořena: - ochranným pásmem provozních ploch, - ochranným pásmem zájmového území. Poznámka: Příklady ochranných pásem se zákazem staveb jsou uvedeny na Obr. 11-1, Ochranné pásmo provozních ploch Stanovuje se ve tvaru obdélníka s podélnou osou totoţnou s osou RWY a celkové šířce minimálně: m u RWY kódového čísla 3 a 4, m u RWY přístrojové kódového čísla 1 a 2, m u RWY kódového čísla 2, m u RWY kódového čísla 1, Poznámka: Šířka OP nesmí být menší než skutečná šířka pásu RWY. a délce přesahující oba konce RWY o: m u přístrojové RWY kódového čísla 3 a 4, m u přístrojové RWY kódového čísla 1 a 2, m u ostatních RWY Ochranné pásmo zájmového území Stanovuje se jako plocha zahrnující letištní pozemky leţící mimo ochranné pásmo provozních ploch V ochranném pásmu platí zákaz realizace trvalých neleteckých staveb (přípustná je pouze realizace staveb dočasných, a to za předpokladu souhlasu provozovatele letiště a ÚCL). Poznámka: Lomové body OP je nutno vytyčit ve WGS 84. OP S OMEZENÍM STAVEB VZDUŠNÝCH VEDENÍ VN A VVN PÁS RWY RWY OP PROVOZNÍCH PLOCH OP ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ VNITŘNÍ ORNITOLOGICKÉ PÁSMO OP PROTI NEBEZPEČNÝM A KLAMAVÝM SVĚTLŮM VNĚJŠÍ ORNITOLOGICKÉ PÁSMO Obr Ochranná pásma pro přístrojovou RWY: - se zákazem staveb (OP provozních ploch a zájmového území), - s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, - proti nebezpečným a klamavým světlům, - ornitologická Změna č. 2/ČR

150 OCHRANNÁ PÁSMA PRO NEPŘÍSTROJOVOU RWY - SE ZÁKAZEM STAVEB ( PROVOZNÍCH PLOCH A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ ) - S OMEZENÍM STAVEB VZDUŠNÝCH VEDENÍ VN A VVN - PROTI NEBEZPEČNÝM A KLAMAVÝM SVĚTLŮM OP S OMEZENÍM STAVEB VZDUŠNÝCH VEDENÍ VN A VVN OP ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ OP PROVOZNÍCH PLOCH OP PROTI NEBEZPEČNÝM A KLAMAVÝM SVĚTLŮM OP ORNITOLOGICKÁ Obr Ochranná pásma pro nepřístrojovou RWY: OCHRANNÁ PÁSMA - se zákazem PRO LÚD, staveb LÚS (OP provozních ploch a zájmového území), - SE ZÁKAZEM STAVEB - s omezením ( PROVOZNÍCH staveb PLOCH vzdušných A ZÁJMOVÉHO vedení ÚZEMÍ VN ) a VVN, - S OMEZENÍM STAVEB - proti VZDU?NÝCH nebezpečným VEDENÍ a VN klamavým A VVN světlům, - ornitologická V ochranném pásmu se zákazem staveb OP je S OMEZENÍM STAVEB VZDU?NÝCH Ochranné VEDENÍ VN A VVN pásmo vzletového zakázáno: a přibliţovacího prostoru OP ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ a) trvale nebo dočasně zřizovat jakékoliv pozemní stavby (budovy, zdi, ploty, komíny, stoţáry), Ochranné pásmo vzletového vzdušná vedení VN nebo VVN, komunikace apod., a přibliţovacího prostoru má tvar rovnoramenného s výjimkou staveb slouţících leteckému provozu, lichoběţníka s kratší základnou totoţnou s kratší stranou ochranného pásma provozní plochy, s rameny b) vysazovat stromy, keře nebo jiné výškové porosty, rozevírajícími se 15 % na kaţdou stranu od směru osy c) hloubit, zvyšovat nebo sniţovat území tak, ţe by RWY do vzdálenosti měřené ve směru této osy: tím OP byla PROVOZNÍCH narušena PLOCHplynulost povrchu, m u přístrojové RWY kódového čísla 3 a 4, d) trvale nebo dočasně umísťovat vozidla, m u RWY kódového čísla 3 a 4, D - 3 hospodářské nebo stavební stroje nebo jiné předměty, m u RWY kódového čísla 1 a 2. e) konat jakoukoliv činnost, která by mohla ohrozit Plochy ochranných pásem vzletových letecký provoz nebo funkci leteckých zařízení. a přibliţovacích prostorů stoupají vně od kratší AGA-leti?ti, s.r.o. základny ve sklonu: D Ochranná pásma s výškovým omezením staveb - 1:62,5 (1,6 %) u přístrojové RWY D - 2kódového čísla 3 a 4, D V prostoru ochranných pásem s výškovým - 1:50 (2%) u RWY kódového čísla 3 a 4, omezením staveb, konkrétně v ochranných pásmech přibliţovacích prostorů a v ochranných pásmech - 1:30 (3,33 %) u RWY kódového čísla 1 a 2, přechodových ploch, nesmí nové stavby (objekty) u plochy dlouhé m aţ k vnějšímu okraji přesahovat dále definovaná ochranná pásma a u plochy dlouhé m aţ do výšky, v níţ s výjimkou, ţe jsou stíněny stávající stavbou uvedený sklon protíná: L 14 OP (objektem) resp. terénem, který ochranná pásma jiţ a) vodorovnou plochu ve výšce 150 m nad výškou narušuje. prahu RWY; nebo OCHRANNÉ Ostatní PÁSMO POESNÉHO ochranná POIBLI?OVACÍHO pásma RADARU s výškovým PAR A SESTUPOVÉ b) vodorovnou EÁSTI plochu procházející vrcholem objektu omezením KOMBINOVANÉHO staveb, RADARU konkrétně SRE / PAR ochranné - SEKTORU pásmo A ( VARIANTY vnitřní ) rozhodujícího pro stanovení minimální bezpečné vodorovné plochy, kuţelové plochy a vnější vodorovné výšky nad překáţkami (podle toho, která z nich leţí plochy mohou být narušeny stavbami (objekty), i kdyţ výše). OSA ROVNOBI?NÁ OSA ROVNOBI?NÁ OSA ROVNOBI?NÁ nejsou stíněny stávající stavbou S OSOU RWY (objektem) resp. S OSOU Za RWY tímto bodem musí S OSOU být RWYplocha vzletových terénem ochranná pásma jiţ narušujícím, avšak pouze 50m a přibliţovacích prostorů 60m vodorovná. za předpokladu, ţe ÚCL na základě leteckoprovozního posouzení shledá, ţe překáţka neomezí 25m 30m Výchozí výškou přibliţovacího prostoru je nebo neohrozí letový provoz. Takováto překáţka musí výška nejvyššího bodu prodlouţené osy RWY mezi být označena překáţkovým značením dle poţadavků koncem RWY a koncem pásu RWY. Předpisu L14. 50m Poznámka: Jestliže trajektorie přiblížení obsahuje Poznámka: Příklady ochranných pásem s výškovým oblouk, je plocha ochranného pásma přibližovacího omezením jsou uvedeny na Obr. 11-3, prostoru složenou plochou, obsahující vodorovné V ochranném pásmu s výškovým omezením není dovoleno zřizovat takové stavby nebo zařízení, nebo vysazovat porosty a umísťovat předměty, které by přesahovaly výšku určenou překáţkovými rovinami ochranných pásem. 100m 100m kolmice k její ose a sklon této plochy je stejný jako v případě přímé trajektorie přiblížení Výchozí výškou vzletových ploch je výška nejvyššího bodu prodlouţené osy RWY mezi koncem RWY a koncem pásu RWY nebo předpolí, je-li zřízeno. 200m 100m 200m DOPLOKY STANOVI?TI STANOVI?TI ANTÉNNÍHO SLOUPU Změna č. 2/ČR 11-2 ANTÉNNÍHO SLOUPU VZTA?NÝ BOD RADARU D - 8 OCHRANNÉ PÁSMO POESNÉHO POIBLI?OVACÍHO RADARU PAR A SESTUPOVÉ EÁSTI

151 L 14 OP HLAVA 11 DOPLOKY PŘEDPIS L14 OCHRANNÁ PÁSMA S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM STAVEB PRO PŘÍSTROJOVOU RWY KÓDOVÉHO EÍSLA 4 - MEZINÁRODNÍ LETI?TI A A F F D E E E E D C C G G F F B B A E F E D C G D F B AGA-leti?ti, s.r.o. Obr LEGENDA A OP VZLETOVÉHO PROSTORU B OP PŘIBLIŢOVACÍHO PROSTORU C OP PŘECHODOVÉ PLOCHY D OP VNITŘNÍ VODOROVNÉ PLOCHY E OP KUŢELOVÉ PLOCHY F OP VNITŘNÍ VNĚJŠÍ VODOROVNÉ PLOCHY PLOCHY G OP PROVOZNÍCH PLOCH Ochranná pásma s výškovým omezením staveb pro přístrojovou RWY D Změna č. 2/ČR

152 PŘEDPIS L14 HLAVA 11 B D C E A A A C D B C D D C E A A D B D A E C A LEGENDA D B D A OP VZLETOVÉHO A PŘIBLIŢOVACÍHO PROSTORU A C E A B C D E OP PŘECHODOVÉ PLOCHY OP VNITŘNÍ VODOROVNÉ PLOCHY OP KUŢELOVÉ PLOCHY OP PROVOZNÍCH PLOCH D AGA-leti?ti, s.r.o A B E D D - 5 r.o. r.o. Obr C Ochranná pásma s výškovým omezením staveb pro nepřístrojovou RWY A OP VZLETOVÉHO - A 55 PŘIBLIŢOVACÍHO m s RWY kódového čísla 2, Ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy PROSTORU - 35 m s RWY kódového čísla 1. L 14 OP B OP PŘECHODOVÉ PLOCHY Ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy C OP VNITŘNÍ VODOROVNÉ PLOCHY Ochranné pásmo přechodové plochy je plocha vymezená kruhovými oblouky se středy nad průsečíky osy RWY s kratšími stranami ochranných D OP KUŢELOVÉ PLOCHY Ochranné pásmo přechodové plochy je pásem provozních ploch letiště o poloměrech: LEGENDA E OP PROVOZNÍCH PLOCH plocha stoupající od okrajů ochranného pásma m u RWY kódového čísla 3 a 4, OCHRANNÉ PÁSMO VŠESMĚROVÉHO provozní plochy letiště a od okrajů ochranných pásem A RADIOVÉHO OP VZLETOVÉHO MAJÁKU A PŘIBLIŢOVACÍHO ( VOR ) m u přístrojové RWY kódového čísla 1 a 2, přibliţovacích prostorů aţ do výšky ochranného PROSTORU m u RWY kódového čísla 2, pásma vnitřní vodorovné D - 5 plochy, příp. ochranného B OP PŘECHODOVÉ PLOCHY m u RWY kódového čísla 1, pásma kuţelové plochy, ve sklonu: C OP VNITŘNÍ VODOROVNÉ PLOCHY - 1:7 (14,3 %) u RWY kódového čísla 3 a 4, D OP KUŢELOVÉ PLOCHY sektor D a jejich společnými tečnami a má výšku 45 m nad - 1:5 (20 %) u RWY kódového čísla 2 a 1. průměrnou nadmořskou výškou provozních E ploch OP PROVOZNÍCH PLOCH letiště Ochranné pásmo vnější vodorovné plochy Ochranné pásmo kuţelové plochy LEGENDA Ochranné pásmo kuţelové plochy je plocha stoupající od okraje ochranného sektor A pásma vnitřní vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5 %) aţ do dosaţení výšky nad vnitřní vodorovnou plochou: m u přístrojové RWY kódového r = 65mčísla 3 a 4, 1 PÁSMO VŠESMĚROVÉHO RADIOVÉHO MAJÁKU ( VOR ) r 2= 250m - 75 m u RWY kódového čísla 3 a 4, - 60 m u přístrojové RWY kódového čísla 1 a 2, Změna č. 2/ČR B B 2 NEKOVOVÉ BUDOVY, OSAMOCENÉ STROMY sektor D DRÁTĚNÉ PLOTY sektor B B B Ochranné C D - 5 pásmo vnější vodorovné D plochy 1 1 je vodorovná plocha navazující na vrchol D 2 C ochranného 2 DOPLOKY pásma kuţelové C plochy sahající Ddo 3 vzdálenosti 3 D m od jejího okraje. C 3 sektor C 4 r = 400m 2,5 2,0 DOPLOKY C D 4 1 r = 600m 4 SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 10 kv SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 10 kv 2,5 2,0 1,5 1,2-1,3 1,0 0,8 0,5 DOPLOKY AG 12 AG 12 L O L C OSAMOCENÉ STROMY 1 PÁSMO VŠESMĚROVÉHO RADIOVÉHO MAJÁKU ( VOR ) sektor C D 2 LES A BUDOVY O

153 HLAVA 11 PŘEDPIS L Ochranné pásmo se zřizuje pouze pro letiště s přístrojovou RWY kódového čísla 3 a Ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům Ochranné pásmo je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totoţnou s osou RWY, o šířce m u přístrojových RWY resp m u nepřístrojových RWY a o délce přesahující za kratší strany ochranných pásem provozních ploch: m u přístrojových RWY, m u ostatních RWY Kaţdé světlo v tomto ochranném pásmu, které by mohlo dle letecko-provozního posouzení ÚCL ohrozit bezpečnost letadel, musí být odstraněno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpečí leteckému provozu. Kaţdé neletecké světlo v tomto ochranném pásmu, které by svou svítivostí, tvarem nebo barvou mohlo zabránit jasnému pochopení leteckých světel anebo uvést v omyl pilota, musí být odstíněno nebo jinak upraveno tak, aby tato moţnost byla vyloučena V ochranných pásmech platí zákaz umisťování nových světel, která dle leteckoprovozního posouzení ÚCL mohou být nebezpečná nebo klamavá pro letecký provoz. Poznámka: Ochranná pásma proti nebezpečným a klamavým světlům jsou uvedena na Obr. 11-1, Ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení Ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení je tvořeno dvěma sektory, pro které platí: Sektor A je vymezen obdélníkem s podélnou osou totoţnou s osou RWY, o šířce m, o délce přesahující za prahy drah o m a zasahuje od země do výšky 600 m nad průměrnou nadmořskou výškou provozních ploch letiště; Sektor B má tvar kruhu se středem ve vztaţném bodu letiště o poloměru m a zasahuje od země do výšky m nad průměrnou nadmořskou výškou provozních ploch letiště V sektoru A je zakázáno trvale nebo dočasně umisťovat, drţet nebo pouţívat zdroje laserového záření nebo jimi působit s maximální přípustnou dávkou ozáření přesahující 50 nw/cm V sektoru B je zakázáno trvale nebo dočasně umisťovat, drţet nebo pouţívat zdroje laserového záření nebo jimi působit s maximální přípustnou dávkou ozáření přesahující 5 μw/cm 2. Poznámka 1: Omezení uvedená v ust a upravují používání laserových zdrojů i mimo tyto sektory ochranného pásma se zákazem laserového zařízení. Poznámka 2: Zdroj laserového záření o úrovni maximálního ozáření přesahující meze dané ust a je v ochranném pásmu možné umístit pouze se souhlasem ÚCL. Poznámka 3: Sektory ochranného pásma jsou znázorněny na Obr Ochranné pásmo se zřizuje pouze u přístrojových RWY Ochranné pásmo s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN Ochranné pásmo je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totoţnou s osou RWY, o šířce m a o délce přesahující za kratší strany ochranného pásma provozní plochy: m u RWY kódového čísla 3 a 4, m u RWY kódového čísla 1 a Umístění nových vzdušných vedení VN a VVN podléhá souhlasu ÚCL. Poznámka: Ochranná pásma s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN jsou uvedena na Obr. 11-1, Ochranná pásma ornitologická Ochranná ornitologická pásma se stanovují pro letiště s cílem zamezit střetům letadel s ptáky Vnitřní ornitologické ochranné pásmo Stanovuje se ve tvaru obdélníka s podélnou osou totoţnou s osou RWY o šířce m a o délce přesahující za kratší strany ochranných pásem provozních ploch o m Ve vnitřním ornitologickém ochranném pásmu nesmí být zřizovány skládky, stohy, siláţe, vodní plochy, hnojiště, krmelce a jiná zařízení zvyšující výskyt ptactva na letišti Vnější ornitologické ochranné pásmo Vnější ornitologické ochranné pásmo navazuje na vnitřní ornitologické ochranné pásmo a stanovuje se ve tvaru obdélníka s podélnou osou totoţnou s osou RWY o šířce m a o délce přesahující kratší strany ochranných pásem provozních ploch o m Ochranné pásmo se zřizuje pouze u přístrojových RWY. Poznámka: Grafické znázornění vnějšího ornitologického ochranného pásma je uvedeno na Obr Ve vnějším ornitologickém ochranném pásmu lze zřizovat zemědělské stavby, jako např. drůbeţárny, kravíny, baţantnice, střediska sběru a zpracování hmotných odpadů, vodní plochy a další stavby a zařízení s moţností vzniku nadměrného výskytu ptactva pouze se souhlasem provozovatele a ÚCL Změna č. 2/ČR

154 PŘEDPIS L14 HLAVA 11 Obr Znázornění ochranného pásma se zákazem laserových zařízení 11.2 Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Všeobecně Dále uvedená OP jsou nezbytná pro zajištění funkce radiových a leteckých zabezpečovacích zařízení. OP musí být respektována při výběru poloh instalace nových zařízení a po celou dobu jejich provozních vyuţívání. V sektorech A a B mohou být ojedinělé bodové překáţky, jako jsou sloupy, komíny apod., pokud jsou ve větší vzdálenosti neţ 100 m od antény primárního radaru. V menší vzdálenosti mohou být jen ojedinělé bodové překáţky, jako jsou tyče, jímače blesků apod. Všechny bodové překáţky v ochranném pásmu musí být vţdy posouzené a schválené ÚCL Ochranné pásmo sekundárního radaru (SSR) Je-li výrobcem konkrétního typu zařízení stanoveno OP, které není v souladu s poţadavky tohoto předpisu, ÚCL v této otázce rozhodne o moţném způsobu realizace Přehledové systémy Ochranné pásmo primárního radaru (PSR) Ochranné pásmo PSR je tvořeno dvěma sektory, pro které platí: Sektor A má tvar kruhu se středem v ose antény radaru a poloměrem 500 m. V sektoru A nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, ţelezniční trakce, kovové ploty, které převyšují vodorovnou rovinu ve výšce 3 m pod úrovní spodní hrany antény; Sektor B má tvar mezikruţí se středem v ose antény radaru s poloměry 500 m a m. V sektoru B nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, ţelezniční trakce, kovové ploty, které převyšují kuţelovou plochu se stoupáním +0,3 o a vrcholem, který leţí v ose antény ve výšce 5,6 m pod úrovní spodní hrany antény radaru. Ochranné pásmo SSR je tvořeno dvěma sektory, pro které platí: Sektor A je tvořen kruhem se středem v ose antény radaru o poloměru 500 m. V sektoru A nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, ţelezniční trakce, kovové ploty, které převyšují vodorovnou rovinu procházející ve výšce 7 m pod úrovní spodní hrany antény; Sektor B je tvořen mezikruţím se středem v ose antény s poloměry 500 m a m. V sektoru B nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, ţelezniční trakce, kovové ploty, které převyšují kuţelovou plochu se stoupáním + 0,3 o a vrcholem, který leţí v ose antény ve výšce 9,6 m pod úrovní spodní hrany antény radaru. V sektorech A a B mohou být ojedinělé bodové překáţky, jako jsou sloupy, komíny apod., pokud jsou ve větší vzdálenosti neţ 300 m od antény sekundárního radaru. V menší vzdálenosti mohou být jen ojedinělé bodové překáţky, jako jsou tyče, jímače blesků apod. Všechny bodové překáţky v ochranném pásmu musí být vţdy posouzené a schválené ÚCL Změna č. 2/ČR 11-6

155 HLAVA 11 PŘEDPIS L14 Všechny pevné překáţky se souvislou plochou větší neţ 20 m 2 jako jsou hangáry, sklady, sila, velké budovy a podobně, pokud jsou v přímé radiové dohlednosti radarové antény a jsou v menší vzdálenosti neţ 2 km od antény, musí být vţdy posouzené a schválené ÚCL Ochranné pásmo přesného přibližovacího radaru (PAR) Sestává ze tří sektorů: Sektor A má tvar obdélníku, v závislosti na typu zařízení podle Obr. 11-6; v tomto sektoru je úplný zákaz staveb, pohybu letadel, vozidel, osob, zvířat a pod.; Sektor B navazuje na sektor A, má tvar trojúhelníku s vrcholem ve vztaţném bodě radaru podle obrázku č. 4; v tomto sektoru je úplný zákaz staveb; Sektor C navazuje na sektor B jako jeho prodlouţení aţ do vzdálenosti m od prahu dráhy podle Obr. 11-7; budování staveb s ocelovou konstrukcí je moţné pouze na základě kladného technického a provozního posouzení. Ve všech třech sektorech je zákaz staveb vrchních vedení slaboproudých a silnoproudých Ochranné pásmo multilateračních přehledových systémů (MLAT) Ochranné pásmo traťového MLAT systému WAM Systém WAM zahrnuje všechny MLAT systémy určené pro detekci letících cílů. Ochranné pásmo vysílače nebo přijímače WAM systému je tvořeno dvěma sektory, pro které platí: Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény systému a poloměrem 10 m. V sektoru A nesmí vodorovné souvislé plochy větší neţ 0,5 m 2 přesahovat výšku příruby antény WAM a zároveň se nesmí přiblíţit k přírubě této antény na vzdálenost menší neţ 3 m. Do překáţkové roviny mohou zasahovat tyče jímačů blesků umístěné ve vzdálenosti větší neţ 0,6 m od středu antény; Sektor B - má tvar mezikruţí se středem v ose antény a poloměrech 10 m a 100 m. V sektoru B nesmí být zřizovány stavby a kovové ploty, nadzemní vedení, ţelezniční trakce, které převyšují kuţelovou plochu se stoupáním +2 o a vrcholem, který leţí v ose antény 0,35 m pod úrovní příruby antény. Umístění jiných radiových zařízení ve vzdálenosti menší neţ 100 m od antény musí být s ohledem na vzájemné působení posouzené a schválené ÚCL. Pro směrové antény WAM systému jsou výše uvedená ochranné sektory A a B redukovány na kruhové výseče, jejichţ úhel výseče je dán úhlem šířky vyzařování antény WAM systému zvětšeného o 15 o po obou stranách Ochranné pásmo MLAT systému jako elementu A-SMGCS Systém zahrnuje všechny MLAT systémy určené pro detekci cílů na letištní ploše, které jsou součástí systému A-SMGCS. Ochranné pásmo vysílače nebo přijímače MLAT systému, který je součástí A-SMGCS, je shodné s ochranným pásmem WAM systému. Navíc zde nesmí ţádné stavby, nadzemní vedení, ţelezniční trakce a kovové ploty narušit přímou radiovou dohlednost z montáţní příruby antény na celou plochu zájmového prostoru detekce cílů na letištní ploše Ochranné pásmo kontrolního odpovídače SSR a MLAT systému Ochranné pásmo pro kontrolní odpovídač SSR a MLAT systém je shodné jako ochranné pásmo mikrovlnného spoje s tím, ţe osu spoje představuje přímá spojnice mezi anténou kontrolního odpovídače a anténou SSR nebo anténou MLAT systému. Jeden kontrolní odpovídač můţe byt směrován na více antén SSR nebo MLAT systému Ochranné pásmo přehledového systému ADS-B Ochranné pásmo přijímače přehledového systému ADS-B je shodné s ochranným systémem WAM systému Ochranné pásmo multistatického primárního radaru (MSPSR) Ochranné pásmo přijímače multistatického primárního radaru (MSPSR) je shodné s ochranným systémem WAM systému Radionavigační zařízení Ochranné pásmo kurzového majáku LOC systému ILS Ochranné pásmo je znázorněno na Obr. 11-8, kde pro jednotlivé sektory musí platit: Sektor M - terén musí být vyrovnán s přesností do 5 cm, - vegetace nesmí přesáhnout výšku 20 cm, - nejsou přípustné ţádné překáţky a pohyb vozidel nebo jejich stání. Tento sektor zajišťuje správnou funkci monitoru blízkého pole a musí tvořit oblast necitlivou vzhledem ke změnám klimatických podmínek a vegetace. Sektor F - terén musí být vyrovnán s přesností do 15 cm, - vegetace nesmí přesáhnout výšku 40 cm, - nejsou zde přípustné ţádné překáţky, - není přípustný pohyb ani stání vozidel při přiblíţení ILS Změna č. 2/ČR

156 PŘEDPIS L14 HLAVA 11 Obr Varianty sektoru A přesného přibližovacího radaru PAR Obr Znázornění ochranného pásma přesného přibližovacího radaru PAR Změna č. 2/ČR 11-8

157 HLAVA 11 PŘEDPIS L14 ILS/LOC Kategorie I a II Kategorie III Obr Ochranné pásmo kurzového majáku LOC systému ILS Sektor G - terén musí být vyrovnán s přesností do 40 cm, - vegetace nesmí přesáhnout výšku 2 m, jednotlivé stromy mohou být vyšší, - nejsou přípustné rozměrné překáţky (hangáry) - po dobu přiblíţení ILS není přípustný pohyb ani stání vozidel. Sektor H - vegetace nesmí přesáhnout výšku 1 m, - nejsou přípustné ţádné rozměrné překáţky (hangáry), - po dobu přiblíţení ILS není přípustný pohyb vozidel nebo stání Ochranné pásmo sestupového majáku systému ILS Ochranné pásmo je znázorněno na Obr. 11-9, kde pro jednotlivé sektory musí platit: Sektor M - terén musí být vyrovnán s přesností do 5 cm, - vegetace nesmí přesáhnout výšku 20 cm, - nejsou přípustné ţádné překáţky, - není přípustný pohyb ani stání vozidel. Tento sektor zajišťuje správnou funkci monitoru blízkého pole a musí tvořit oblast necitlivou vzhledem ke změnám klimatických podmínek a vegetace. Sektor F - terén musí být vyrovnán s přesností do 15 cm, - vegetace nesmí přesáhnout výšku 40 cm, - nejsou přípustné ţádné překáţky, - po dobu přiblíţení není přípustný pohyb ani stání vozidel. Sektor G - terén musí být vyrovnán s přesností do 40 cm, - vegetace nesmí přesáhnout výšku 2 m, - nejsou přípustné ţádné rozměrné překáţky (hangáry), - po dobu přiblíţení není přípustné stání ani pohyb vozidel Ochranné pásmo polohového návěstidla MKR systému ILS Ochranné pásmo je tvořeno kruhem o poloměru 15 m se středem v ose antény. V tomto ochranném pásmu: - nesmí být zřizovány objekty nebo kovové předměty, které by zasahovaly do kuţelové plochy se stoupáním 18,5 (1:3) s vrcholem v patici antény, - musí být nejmenší přípustná vzdálenost pro vrchní slaboproudá a silnoproudá vedení 30 m, - lze půdu obdělávat neomezeně a osívat libovolné zemědělské plodiny Změna č. 2/ČR

158 PŘEDPIS L14 HLAVA Ochranné pásmo všesměrového majáku VOR Ochranné pásmo je tvořeno pěti sektory (viz Obr ), pro které musí platit: Sektor A má tvar kruhu se středem v ose anténního systému a poloměrem 65 m. V sektoru A: - terén musí být vodorovný, - nejsou přípustné ţádné umělé ani přírodní překáţky, ILS/GP - vegetace nesmí přesáhnout výšku 1 m. Sektor B má tvar mezikruţí se středem v ose anténního systému a poloměry 65 m a 250 m. V sektoru B nesmí: - sklon terénu přesáhnout 2,3 %, - drátěné ploty přesáhnout výšku 1,2 m, - jednotlivě stojící stromy přesáhnout výšku 7 m, - být skupiny stromů nebo les. Obr Ochranné pásmo sestupového majáku systému ILS Typicky h = 3 m Obr Sektory ochranného pásma všesměrového majáku VOR Změna č. 2/ČR 11-10

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE

HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE HLAVA 9 PŘEDPIS L14 HLAVA 9 LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŢBY, ZAŘÍZENÍ A INSTALACE 9.1 Letištní pohotovostní plánování Všeobecně Úvodní poznámka: Letištní pohotovostní plánování je proces přípravy letiště na zvládnutí

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Analýzy letových dat (Flight Data Analysis) Proces analyzující zaznamenaná letová

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 0602-12-701 Spis.zn.: 11/730/0004/LKCB/02/12 V Praze dne 31. ledna 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0064/LKSZ/03/15 Č. j.: 5807-15-701 V Praze dne 10. 7. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je :

Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : LETECKÉ STAVBY CO JE TO LETECKÁ STAVBA? Leteckou stavbou ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků je : a) Stavba letiště a stavba v prostoru letiště b) Stavba sloužící k zajištění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SVAZEK I - HLUK LETADEL L16/I Uveřejněno pod číslem jednacím: č.j. 525/2007-220-SP/1

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE

ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE ODDÍL I - HLAVA 1 PŘEDPIS L 6/III ODDÍL I - VŠEOBECNÁ ČÁST HLAVA 1 - DEFINICE Když jsou následující výrazy použity v tomto předpisu, mají následující význam: Bezpečná nadmořská výška nad překážkami (OCA)

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1.

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1. MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 3 Navigační systémy pro civilní letectví 3.1 Seznamte se s navigačními službami řízení letového provozu. 3.2 Sledujte provoz hlasových služeb ŘLP Brno - Tuřany. 3.3 Seznamte se s

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké Letadlo (podle Zákona o civilním letectví) se letadlem rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 16008 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 16008 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 16008 PRAHA 6 Č.j.: 005809-13-701 Spis.zn.: 12/730/0051/LKTO/03/13 V Praze dne 25. září 2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O P A TŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0069/OPHEPL/02/15 Č. j.: 6409-15-701 V Praze dne 19. 8. 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví (dále

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT

NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT NÁVRH PŘIBLÍŽENÍ APV/SBAS PRO LETIŠTĚ KUNOVICE DESIGN OF APV/SBAS APPROACH FOR KUNOVICE AIRPORT Petr Veselý 1 Anotace: Článek se zabývá postupy při navrhování nových druhů přístrojových přiblížení na přistání

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Č.j.: 3843-11-701 Spis.zn.: 11/730/0023/LKLT/02/11 V Praze dne 25. června 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S.

SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ PRAHA, A. S. SMĚRNICE ZÁKAZ KOUŘENÍ V NEVEŘEJNÉM PROSTORU LKPR A V OBJEKTECH LETIŠTĚ Platnost od Účinnost Nahrazuje 15.12.2014 15.12.2014 LP-SM-006A/2010 Řízení a rozvoj infrastruktury Oblast procesů/proces Klasifikace

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00

PREZENTACE. FLECK CS Elektroengineeringspol. s r.o., Hornoměcholupská 68, Praha 10-102 00 PREZENTACE Naše vize 1. Naše přední pozice na trhu České republiky v oblasti elektrotechniky,silnoproudých aslaboproudých instalací, řídicích systémů, elektrické instrumentace a technického zabezpečení

Více

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU

VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU VZDUCH NAŠE MOŘE T. G. MASARYK VZDUŠNÝ PROSTOR JE DŮLEŽITÝM ZDROJEM NÁRODNÍHO BOHATSTVÍ J. F. KENNEDY VYUŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU růst vytížení Délka sítě leteckých

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Kontrola letadlových systémů

Kontrola letadlových systémů Osnova předmětu Kontrola letadlových systémů Požadavky kladené na letadlové systémy, odolnost proti vnějším vlivům Definice základních pojmů, metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky a jejich

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868

gresivních letových a imple postupů TA01031868 vých postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letovývoj a implementace provývoj a implementace progresivních letových postupů TA01031868 Vývoj a implementace progresivních letových postupůvývoj TA01031868 gresivních

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 30.6.2015 L 163/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají

Více

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Věc: Zápis z ustavujícího jednání pracovní skupiny Terminologie pro veřejné osvětlení ze dne 1.9.2010. Přítomni: Omluveni: Ing. Petr Holec, Ing. Jan Novotný, Ing.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více