PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s."

Transkript

1 Ročník 2008 Číslo 4 INfo Vážení čtenáři. Právě se vám do rukou dostává další číslo našeho informačního zpravodaje. Tak jako obvykle vás chceme seznámit s aktuálními novinkami v oblasti chovu nosnic i v naší společnosti. Uplynulé období bylo pro společnost INTEGRA velmi významné a přineslo řadu změn. Vzhledem k tomu, že naše společnost je úzce specializovaná na oblast produkce genetického materiálu nosného typu drůbeže, jsou naše hospodářské výsledky závislé vývoji v oblasti chovu nosnic a produkce konzumních vajec. Nutno poznamenat, že v uplynulém období se tomuto oboru nedařilo špatně. Přes extrémní nárůst cen krmných směsí byla realizační cena konzumních vajec pro chovatele v 1. pololetí roku 2008 poměrně příznivá a umožnila dobrým producentům zmírnit ztráty z minulých období. Bohužel v letních měsících, tak jako obvykle, došlo k propadu cen a dnes je výroba vajec opět ztrátovou. S nadějí však hledíme do budoucnosti, velikou otázkou zůstává zda, a v jaké míře bude znamenat oživení v produkci vajec předpokládaný zákaz používání konvenčních klecových technologií a z toho vyplývající pokles stavů nosnic v Německu od Následný vývoj v této zemi může také nastínit našim chovatelům, k čemu dojde i u nás po 1. lednu 2012, kdy vstoupí v platnost celoevropský zákaz chovu nosnic v tradičních klecových technologiích. Jak byla většina z vás informována, ve společnosti INTEGRA došlo k zásadní změně vlastnických vztahů. Dne došlo k odprodeji majoritního balíku akcií naší společnosti v souvislosti s akvizicí nadnárodního koncernu NUTRECO v České a Slovenské republice. NUTRECO získalo tento podíl poté co odkoupilo od dřívějších majitelů společnost BIOFAKTORY Praha, s. r. o., dosavadního majoritního akcionáře INTEGRY. Společnost NUTRECO patří mezi nejvýznamnější světové výrobce krmiv, premixů, krmných aditiv, speciálních krmiv zejména pro mláďata hospodářských zvířat a krmiv pro ryby. Na některých trzích je NUTRECO aktivní i v drůbežářském průmyslu, ve Španělsku a v Kanadě vlastní největší drůbežářské integrace. Rovněž historická zkušenost této firmy jako dřívějšího spolumajitele dodavatele genetického materiálu HISEX a BOVANS nás opravňuje k optimismu pokud jde o dopady na společnost INTEGRA. Jakkoli je tento krok pro nás klíčový, pro naše zákazníky, odběratele jednodenních slepiček bude znamenat především kontinuitu, případně další zkvalitnění poskytovaných služeb. Bohužel letošní léto nepřineslo pouze dobré zprávy. Po těžké nemoci nás navždy opustil zakladatel a dlouhodobý ředitel naší společnosti, pan doc. ing. Stanislav Jeřábek, CSc. Jeho předčasné úmrtí je významnou ztrátou nejen pro naši společnost, ale i pro celé odvětví chovu drůbeže. Krátká vzpomínka na tuto osobnost je součástí tohoto vydání. Pokud jde o obsah tohoto čísla Informačního bulletinu, rádi bychom zaměřili vaši pozornost zejména na vysoce odborný článek MVDr. Milana Ondráčka věnovaný problematice Markovy choroby a zavedení nového vakcinačního a kauterizačního automatu v líhni společnosti INTEGRA. V dalším článku vás naši kolegové seznámí s poznatky z odborných exkurzí, které pořádala v letošním roce ČMDU, v některých případech ve spolupráci s naší společností. Tyto návštěvy byly zaměřeny na aktuální problematiku zavádění alternativních technologií chovu nosnic. Článek shrnující výhody a nevýhody těchto technologií připojil kolega Petr Krul. Vážení čtenáři, doufáme, že vás svým obsahem nové vydání INTEGRA INfo opět uspokojí a těšíme se na další spolupráci. MAREK KUMPRECHT

2 PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s. K Komplexní servis V Vakcinační program A ADS anti disease system L Líhnutí I Individuální přístup T Transport kuřat A A vždy něco navíc Akciová společnost INTEGRA se již řadu let zabývá líhnutím kuřat nosného typu a v současné době líhne kuřata ve dvou líhních v Oseku nad Bečvou a v Přísnoticích. Graf 1 Graf 2 Tab. 1 V letošním roce oslavila nová přísnotická líheň již 10 let existence. Její stavba byla dokončena v roce 1997 a od ledna následujícího roku zahájila provoz. Nejdříve se tu líhla kuřata hybridů Isabrown, Moravia hnědá a Moravia BSL (černá varianta), od roku 2004 získáváme právo líhnout další hybridy Hisex brown, Bovans goldline a rozšiřujeme tak nabídku naší společností chovaných nosných hybridů pro zákazníky jak v naší republice tak i v zahraničí. Vzestupný trend líhnutí kuřiček ukazuje graf č. 1, a vidíme nárůst produkce zejména v letech , a také vzrůstající podíl líhně v Oseku na produkci, kde se až do roku 2004 líhnula brojlerová kuřata. V líhních jsou kuřičky po 3týdenní inkubaci a následném vysexování ošetřeny. Nejdříve jsou všechny co nejdříve očkovány subkutánně vakcínou proti Markově chorobě a následně pak sprejovány vakcínou proti infekční bronchitidě, tato vakcinace se provádí již na přání zákazníků, stejně tak je možné na požádání ošetřit kuřata i proti pseudomoru drůbeže. S rozvojem nových technologií chovu nosnic a alternativních systémů, ale i s novými poznatky prevence kanibalizmu, jsme od roku 2004 zavedli další službu, a to kauterizaci kuřat. Přehled počtu a druhu ošetření kuřat v letech v líhni Přísnotice pak ukazuje graf č. 2. Líheň je ideálním místem pro ošetření kuřat, zejména v případě Markovy choroby. Toto ekonomicky významné onemocnění může způsobit u nevakcinovaných kuřat značné škody a to úhynem nemocné drůbeže již v odchovu. V našich líhních jsou kuřičky ihned po vylíhnutí vakcinovány proti této chorobě v současné době tou nejúčinnější dvoutypovou vakcínou obsahující kmeny Rispens a HVT. Vakcína se musí udržovat hluboko zmražená při teplotě 196 C a vakcinaci provádí proškolený personál na vakcinačních poloautomatech, kterými se aplikuje do podkoží v krajině krční vakcinační dávka 0,2 ml. Ani vakcinovaná drůbež není mimo nebezpečí a hrozí i u ní nebezpečí propuknutí nemoci v případě nedodržení základních zoohygienických podmínek na odchovné farmě. Právě vakcinovaná kuřata, která se dostanou na farmu, nejsou totiž okamžitě chráněna (a to v prvních dnech života). Jaké jsou nejzávažnější rizikové faktory pro právě naskladněná kuřata? Špatně vyčištěné a vydesinfikované haly, kde zůstal starý prach a zbytky peří z minulého odchovu. V něm je terénní virus infekční po několik měsíců! Různé stáří drůbeže na odchovné farmě, kdy starší ptáci uvolňují virus do prostředí (vakcinovaná drůbež je sice chráněna před vznikem nádorů, ale virus se může dál množit v péřových folikulech). Proto, aby byla zajištěna co největší záruka účinnosti vakcinace Markovy choroby, 2

3 je nezbytné dodržet zásady správného skladování a aplikace vakcíny v líhních, sanitace líhní a přepravníku kuřat, ale zejména dodržet zásady zoohygieny a biosecurity na odchovné farmě s důrazem na zásadu jednoho stáří kuřat a jedné kategorie drůbeže v areálu odchovny (zásada vše dovnitř, vše ven ). Sprejová vakcinace proti infekční bronchitidě (IB) a pseudomoru drůbeže má význam zejména tam, kde je zvýšený tlak původců těchto onemocnění. U našich zákazníků jsou téměř ve 100 % ošetřena kuřata proti IB, v zahraničí, zejména v Rumunsku, požadují i ošetření pseudomoru v důsledku vyššího infekčního tlaku. Značného významu v současné době nabývá kauterizace zobáku kuřat v líhni. Souvisí to mimo jiné i se zaváděním nových technologii (obohacené klece, voliéry, podestýlkové chovy) i se zněním zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, kdy kauterizace, tedy odstranění ost Graf 1 ré části zobáku, je povoleno jen u kuřat do 10. dne stáří. Ze zkušeností vyplývá, že líheň je tím nejlepším místem pro její provedení. Kuřata jsou soustředěna na jednom místě, nemusí se vychytávat z klecí nebo podestýlky, čímž se předchází dalšímu zbytečnému stresování kuřat. Výhody a význam kauterizace jsou uvedeny v tabulce 1. Do března letošního roku jsme prováděli vakcinaci Markovy choroby pouze na vakcinačních automatech Accuvac, zapůjčených firmou Mevet s. r. o. (obr. 1) a kauterizaci na vlastních poloautomatických kauterech Zootechnique (obr. 2), kdy se k oddělení ostrého konce zobáku a zastavení krvácení využívá Obr. 1 nožů rozžhavených na teplotu asi C. Jde o krvavou a částečně i bolestivou metodu v EU však běžně používanou. Kuřatům takto ošetřeným je třeba věnovat větší pozornost 3 Obr. 2 (příjem krmení i vody může být u některých kuřat snížen vlivem bolestivosti zobáčku). Pro zkvalitnění našich služeb zákazníkům i pro lepší a šetrnější ošetření kuřat, jsme instalovali a zkoušíme nový vakcinační kauterizační automat (obr. 3). Během jedné operace dokáže kauterovat a navakcinovat kuře proti Markově chorobě a zároveň je napočítá do připravených přepravek. Výhodou tohoto automatu je, že se při kauterizaci využívá infračerveného záření. Tato metoda je nekrvavá a nebolestivá, navíc ostrý konec zobáku zůstává a odpadá přibližně po 14 dnech, takže kuře nemá problémy s příjmem krmiva a vody. Snižují se i úhyny v prvních dnech života právě důsledkem bolestivosti v místě zákroku. Na obrázcích 4 a 5 vidíme rozdíly mezi klasickým a novým způsobem kauterizace, na obr. 6 pak kuřičku ve 2. týdnu stáří po odpadnutí konce zobáku. Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 V letošním roce tento automat v líhni testujeme a u našich klientů provádíme vyhodnocení kvality vakcinace i kauterizace. Jeho výhodou je, že minimalizuje manipulaci s kuřaty (během jedné operace je kuře kuaterováno a vakcinováno), kauterizace je nekrvavá a nebolestivá, přesná vakcinace, úspora pracovní síly a vyšší výkon v ošetření kuřat. Pokud se automat osvědčí, uvažujeme v příštím roce o pronájmu dalších 1 2 kusů. Všechny investice v našich líhních pečlivě zvažujeme s důrazem na stále vyšší kvalitu kuřat dodávaných domácím i zahraničním zákazníkům. Máme na zřeteli výhody, které se líhním nabízejí při ošetření vylíhnutých kuřat: zkušený a proškolený personál (úzký kolektiv spolehlivých lidi), možnost kvalitního přístrojového vybavení líhní (ekonomičtější využití finančně nákladných přístrojů), sledování nových metod v ošetření kuřat (vakcinační automaty, v budoucnosti např. i vakcinace in ovo), dobře kontrolované podmínky skladování vakcín (zejména proti Markově chorobě skladuje se při 196 C), snadná manipulace s kuřaty (jsou v přepravkách na rozdíl od ošetření na halách) pohodlné a přesné ošetření kuřat (sprejování, kauterizace), nejlepší a nejlevnější místo pro kauterizaci zobáků. Stále se totiž držíme zásady být vždy o krok dále než naše konkurence. MVDr. MILAN ONDRÁčEK

4 ISA VYVINULA GENETICKÝ TEST A ZÍSKALA LICENCI K PRODUKCI VAJEC BEZ RYBÍHO ZÁPACHU ISA (Institut de Sélection Animale), divize nosných typů slepic společnosti Hendrix Genetics, už vyvinula genetické testy, na které získala i práva, pomocí kterých lze eliminovat tzv. rybí zápach vajec způsobený TMA (trimethylamin) u nosnic. Výsledkem rozsáhlého screeningu (sledování) na úrovni čistokrevných linií je současný stav, kdy tyto linie už neobsahují fenotyp s rybím pachem. 100 % všech prarodičovských hejn, která byla naskladněna po lednu 2008 je již také prostá fenotypu s rybím pachem. ISA tak svým klientům nabízí možnost dovozu rodičovských hejn, která už budou produkovat finální nosnice bez citlivosti k genu TMA. První hejna rodičů, která budou produkovat užitkové nosnice se 100% podílem vajec bez rybího zápachu, byla naskladněna v květnu letošního roku. Zákazníkům společnosti ISA (Hendrix Genetics) v celém světě přinesou investice do patentované selekční metody s exkluzivními právy jistě svůj užitek. Vysoké hladiny trimethylaminů (TMA) ve vaječném žloutku způsobují, že vejce jsou cítit rybím zápachem. Normálně je TMA u kuřat přítomen, a to z krmiva nebo vzniká endogenním metabolismem. Je dále přeměněn pomocí enzymu FMO3 na nepáchnoucí trimethyl-oxid. Slepice, u kterých se vyskytuje rybí pach z vajec, nemají k dispozici enzym FMO3 kvůli defektní mutaci v genu FMO3. Screeningem genů FMO3 lze odhalovat defektní zvířata. Hnědé nosnice bez FMO3 defektu jsou více tolerantnější na změnu složek krmiva a managementu dovolují užít vyšší hladiny sinapinu (přítomného v řepce), cholinu a betainu bez negativních důsledků. Licenční dohoda se švédskými vynálezci (FunboGen AB) dávají společnosti ISA/ Hendrix Genetics exkluzivní práva k využívání DNA testů k odhalování rybího zápachu u nosnic. Z anglického originálu: PRESS RELEASE: ISA acquire licence to produce fishy taint-free eggs volně přeložil Ing. Dušan Pekařík, INTEGRA, a.s., srpen 2008 JE ČAS SE ROZHODNOUT Nastává doba, kdy se každý producent vajec musí rozhodnout v jaké technologii bude chovat nosnice od 1. ledna Česká republika vstupem do EU přistoupila na legislativní změny, které specifikuje Směrnice Rady 1999/74 EC. Tento předpis se týká všech chovatelů nosnic, kteří produkují konzumní vejce v chovech o velikosti nad 350 ks. Některá ustanovení vyšla v platnost již v minulosti. Níže uvedený přehled nám stručně charakterizuje jednotlivé alternativní technologie a popisuje některé výhody a nevýhody. Podestýlka min. 1/3 plochy podestýlka, 9 ks/m 2, rošty u hnízd, hřady, možný automatický sběr vajec, plně řízené chovatelské prostředí Intenzívní výběhový chov Výběhový chov Obohacené klece Popis Výhody Nevýhody Kvalita vajec okenní nebo bezokenní haly s výběhem, 2,5 m 2 pastvy na nosnici, otvor 35 x 40 cm/1000 nosnic, celodenní přístup do výběhu, nutný stín ve výběhu, v hale je možná voliérová nebo podestýlková technologie o stejné hustotě jako v uzavřených halách menší chovy do 2000 ks nosnic, přirozené osvětlení, 1 ks/10 m 2 volného výběhu, hala do 9/ks na m cm 2 /nosnici v kleci, klec nesmí být menší než 2000 cm 2, povinné hnízdo, umožnit hrabání a popelení ve stelivu, krmná hrana 12 cm/nosnici, systém pro zkracování drápů, umělá tráva, hřady 15 cm/nosnici Voliéra kombinace klecí a podestýlky, 20 nosnic/m 2, 2 4 etážové baterie, automatická hnízda, odpočinkové zóny, předsoušení trusu trusné pásy, více možností řešení kondice nosnic, přirozený pohyb, rychlá montáž technologie, kontrola zdravotního stavu, popelení (čmelíci) přirozený pohyb, volba prostředí, dobře vyvinutý pohybový aparát, přirozená ventilace, menší zatížení, opeření přirozené chování, méně stresové prostředí, nejvíce se podobající technologie klasickým klecím, dobrá kontrola zdravotního stavu, pravidelný odkliz trusu, hustota osazení, nejlepší ekonomika z nových technologií vyšší hustota osazení, nižší hladina amoniaku, všestranný pohyb, využití krmiva úklid po zástavu, management chovu, menší využití na m 2, vyšší spotřeba krmiva, vyšší úhyn, vytápění, ozobávání, nutná kauterizace možnost kanibalismu, zdravotní rizika, kontakt s divokými ptáky a hlodavci, nestabilní počasí, údržba výběhu při výkyvech počasí, nutná kauterizace, světelný režim podle denního světla, náročná organizace chovu, nutné větší prostory rentabilita chovu, možnost infekčního onemocnění, kontakt se škodnou, vyšší úhyny výskyt cizopasníků, dominantní nosnice, technologické poranění nosnic a kanibalismus, velká počáteční investice, hromadění nosnic v hnízdě, doprava popelícího materiálu, nejistá budoucnost, stejná kategorie 3 jako konvenční klece složitá technologie, odchov nutný ve voliéře, horší kontrola zdravotního stavu, tmavá místa, náročné ošetřování nosnic, složité vyskladňování, nutná kauterizace možná kontaminace podestýlkou, zanášení vajec prorůstání plísní a bakterií rozdílné zabarvení žloutku, znečištění skořápky při výkyvech počasí, mikrobiální riziko je značné dobrá kontrola kvality vajec, intenzívní zabarvení žloutku, možnost kontaminace nejlepší kvalita skořápky, méně nestandardních vajec, možnost naklovávání vajec na pásu lepší kvalita skořápky než z podlahových chovů, vyšší podíl rozbitých vajec, zapomenutá vejce v tmavých místech, možnost kontaminace z podestýlky

5 Podestýlkový chov rodičů Bovans Brown O vlastním výběru technologie bude rozhodovat mnoho kriterií a v neposlední řadě i ekonomická situace jednotlivých chovatelů. V letošním roce začali s obměnou staré technologie první farmáři, kteří dokázali získat i část finančních prostředků z dotačních titulů MZe. Ze strany ČMDU je patrný zvýšený boj za zvýhodnění producentů konzumních vajec v dalším kole dotací. Drůbežářská unie také zorganizovala specializované zájezdy do okolních zemí, kde mají již více zkušeností s novými systémy chovu nosnic. Na jiném místě tohoto magazínu si můžete přečíst reportáž o návštěvě u německých producentů vajec. Na námitky, že není na trhu klidný hybrid už naše společnost reagovala před čtyřmi roky, kdy začala nabízet pro alternativní chovy materiál Bovans Brown (dříve Goldline). Tento genetický materiál svou vhodnost do nových systémů potvrzuje už řadu let svými vítězstvími v Mezinárodních testech nosných slepic v Ústrašicích. Většina technologií pro lepší užitkovost a adaptabilitu nosnic vyžadují stejný systém odchovu a provedení kvalitní kauterizace. Při vlastním rozhodování musíme pamatovat také na aktuální problémy v chovech drůbeže, jako jsou čmelíci, salmonely a hlavně na náročnější řízení nebo ošetřování slepic v nových podmínkách chovů. Neopomíjejme i izolaci budov, jejich životnost a také vhodnost pro některé technologie. Konečná volba chovatele skončí opět u ekonomických ukazatelů výroby konzumních vajec. V následující tabulce jsou porovnány náklady na vejce a na nosnici v nových technologiích vůči konvenčním klecím. Technologie Klece 450 cm² Klece 550 cm² Obohacené klece 750 cm² Snáška (ks) Voliéry Podestýlky % ke klecím 450 cm² 100,0 101,8 102,4 104,3 106,2 108,3 110,2 111,7 113,7 115,7 117,9 120,1 130,0 113,2 115,2 117,3 119,5 121,7 131,7 Košař 2004 Trh očekává určitě další omezení stavů nosnic, ale věřme, že nepůjde o tak výrazné snížení produkce konzumních vajec jako v roce 2004, kdy se na našem trhu uvolnil prostor pro dovozová vejce. PETR KRUL VOLIÉROVÉ CHOVY SLEPIC V NĚMECKU V letošním létě jsme měli možnost jet si prohlédnout voliérové chovy slepic v Německu. Navštívili jsme dvě farmy, které mají zkušenostmi s chovem slepic ve voliérách již delší dobu a mají již nějaké zkušenosti s touto technologií. Jako první jsme navštívili snáškovou farmu v Reysbachu. Jedná se o halu postavenou na zelené louce vybavenou voliérovou technologií NATURA 60 dodanou firmou Big Dutchman. Hala má rozměry 15 x 70 metrů, ve které jsou umístěny čtyři moduly. V těchto modulech je chováno ks snáškových slepic. Odchov proběhl také na systému voliérového typu, na což chovatelé 5 dávají důraz. Hala je podélně přepažena pletivem a tím tak vytváří dvě zrcadlově stejné haly. Systém NATURA 60 vypadá z jedné strany jako klasická klecová technologie. Na této straně jsou také umístěny sběrné vaječné pásy. V tomto prostoru je také ulička pro personál, slepice zde nemají žádný přístup. Druhá strana technologie je ve spodní části klece otevřena a tímto prostorem mají slepice možnost jít do prostoru podestýlky. Veškeré krmné a napájecí linky jsou umístěny uvnitř klecí. Jsou tu také snášková hnízda odkud se vejce vykulují na vaječné pásy. V hale je postupné stmívání, které umožňuje slepicím se vrátit do klecí. Chovate- Otevřená část technologie

6 polovině z finančních důvodů zatím nechová nic, není zde žádná technologie. Na své druhé farmě má tři haly, ve dvou halách slepice zatím v klasických klecích. Třetí halu předělává na tzv. malé voliéry. Odsávací ventilátory Zavřená strana technologie lé potvrzovali, že se tomuto návratu slepice naučí během týdne. Na volné podestýlce nemají k dispozici žádné krmení ani vodu. V technologii jsou u linek s vodou umístěny tzv. světelné hady, aby se slepice lépe orientovaly k vodě. Hala má podélné větrání. Za halou je dvojitá stěna, kam je vzduch z haly natahován velkými ventilátory a odtud je tažen komíny nad střechu. Komínové odvětrání Druhou farmu, kterou jsme navštívili byla v Moehensee. Tamní chovatel chvá celkem ks slepic, má rodičovskou farmu a menší líheň. Ve voliérách chová ks slepic. Voliérová technologie opět NATURA 60 od firmy Big Dutchman. Hala je opět postavená na zelené louce. V polovině haly má zděný předěl. Využívá zatím jen polovinu haly, kde jsou ve třech bateriích chová ks slepic. Ve druhé Malá voliéra jedná se o klasické obohacené klece, které jsou prodloužené. V každé takové kleci je umístěno 60 ks slepic. Oba chovatelé v těchto voliérových systémech dosahovali velice dobrých výsledků. Slepice byly ve stáří 44 týdnů, snáška 93 %, spotřeba krmné směsi g/kd. Kauterizace zobáků ve všech těchto systémech je samozřejmostí. Ing. PETR LESÁK VZPOMÍNKA Snad nikdo z nás tomu nevěří, že nás nedávno navždy opustil náš šéf, učitel, velký profesionál a v neposlední řadě jedinečný člověk doc. ing. Stanislav Jeřábek, CSc. Svoje nesporné zkušenosti získané dlouholetou praxí se snažil předávat nejprve studentům, a poté i svým spolupracovníkům ve společnosti INTEGRA a.s., kterou v roce 1990 založil. Pod jeho vedením Integra získala skvělé jméno nejen u nás, ale také i v zahraničí. Vždy usiloval o naplnění slova Integra do posledního písmene a byl v kontaktu s drůbežáři na celém světě. Jeho obdivuhodná pracovitost byla hnacím motorem pro všechny kolegy, se kterými spolupracoval. Dokázal neobvyklým způsobem vznést do tvrdého podnikání i lidskost, na kterou v dnešní době bohužel mnoho z nás zapomíná. Nikdy neodmítl dát radu či vysvětlení a byl tahounem, který neznal únavu a vždy šel za svým cílem. Dával směr a nové podněty našemu nelehkému řemeslu. Všechny inovace, kterými jsme se chtěli odlišit od konkurence velmi vzrušeně a energicky pomáhal přivádět v život. O to víc se z nich dokázal později radovat a přinášel další a další novinky do našeho oboru. Pracoval do poslední chvíle na svých nesplněných snech. Chybíte nám, pane Jeřábku, NEZAPOMENEME a budeme se snažit rozvíjet Vaše lidské i drůbežářské dědictví! Za společnost INTEGRA PETR KRUL

7

8 Vodorozpustné a tekuté vitaminové koncentráty pro drůbež B-compositum: Vodorozpustný koncentrát vitaminů skupiny B C-compositum: Vodorozpustný 25% nebo 50% koncentrát vitaminu C Supervit D: Multivitaminový vodorozpustný koncentrát pro drůbež Vitamix SE: Vodorozpustný vitaminový přípravek s obsahem vitaminu E a selenu Aminosol: Komplex hydrofilních vitaminů, aminokyselin a solí makroprvků v tekuté formě Kombisol Multi: Komplex lipofilních a hydrofilních vitaminů v tekuté formě Kombisol Plus: Posilující rehydratační přípravek vyrovnávající elektrolytové poměry Kombisol SE: Komplex vitaminu E a selenu v tekuté formě BIOFAKTORY PRAHA spol. s.r.o., Na Chvalce 2049, Praha 9 Horní Počernice, Česká republika tel./fax: +420/ ,

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat

Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Ing. Romana Šonková Welfare v ekologickém zemědělství Šance pro lepší život hospodářských zvířat Romana Šonková, 2006 Obsah Úvod.................................................................................

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu

Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves Doležal Oldřich, Bílek Miloslav, Dolejš Jan Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu PRAHA 2004 Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves,

Více

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší

Více

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Eko značka jako konkurenční výhoda podniku Bc. Olga Súkeníková Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Determining the value of the company on the basis of its strategic development plan. Bc.

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Determining the value of the company on the basis of its strategic development plan. Bc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Stanovení hodnoty firmy na základě jejího strategického plánu rozvoje. Determining the value of the company on the basis of its strategic

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie masa HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY. Ing. Alena Saláková, Ph.D. Brno 2014

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand

PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand PARENTSTOCK Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů An Aviagen Brand ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Předmluva Tato příručka Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Slabá místa roku 2009 Nižší tržby tuzemských maloobchodníků jsou podle šéfa Svazu českých a moravských spotřebních družstev Zdeňka Juračky v poslední době způsobené především obavami

Více

Jednak proto, že letošní ročník vzhledem k proběhlému veletrhu MBK při Salimě v Brně byl pouze jednodenní a takový má především

Jednak proto, že letošní ročník vzhledem k proběhlému veletrhu MBK při Salimě v Brně byl pouze jednodenní a takový má především Číslo 7 Ročník VII 11. července 2006 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 7 Vám přinášíme zpravodajství ze Dnů chleba 2006. Společně Andrej Babiš, majitel společnosti Agrofert Holding, a. s., hovořil

Více

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová

Marketingová strategie stavební firmy. Hana Pospíšilová Marketingová strategie stavební firmy Hana Pospíšilová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o marketingové strategii stavební firmy s konkrétní aplikací ve společnosti Demorss s.

Více

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU

TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU TECHNOLOGIE CHOVU TELAT DO ODSTAVU doc. Ing. Jan Brouček, DrSc. a prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Certifikovaná metodika pro zemědělskou praxi

Více

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006

Mezníky v činnosti Potravinářské komory ČR v roce 2006 Číslo 1 Ročník VIII 9. ledna 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 5 Vám přinášíme odpovědi na 2 aktuální otázky od Ing. Františka Sládka, CSc., vrchního ředitele úseku potravinářských výrob MZe

Více

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA

ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Výzkumný ústav živoèišné výroby, v.v.i., Praha Uhøínìves O. Doležal a kol. ZEMÌDÌLSKÝ PORADCE VE STÁJI II.TELATA Metodika byla vytvoøena v podpùrném programu 9.F.g. Metodická èinnost k podpoøe zemìdìlského

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

SMARTstavebnictví. Kvalitní rozpočet je klíčový. Strategie pro stavebnictví. Lokace, lokace, lokace... a nic víc?

SMARTstavebnictví. Kvalitní rozpočet je klíčový. Strategie pro stavebnictví. Lokace, lokace, lokace... a nic víc? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy listopad 2010 Strategie pro stavebnictví budoucnosti Investice do inovací jako konkurenční výhoda str. 4 Kvalitní rozpočet je klíčový Investoři

Více

ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014

ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014 ROČ. 11 Č. 6 PROSINEC 2014 V TOMTO VYDÁNÍ MOJE PRÁCE A JÁ Zootechničinu mám v genech ŠLECHTĚNÍ Šance pro zlepšení kvality mléka ZDRAVÍ Mykotoxiny jsou stálou hrozbou Bílkovinné koncentráty TMR Balance

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 2/2008 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 2/2008 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 2/2008 Děkujeme za Vaši přízeň Chuť zdraví z čisté přírody e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, dostáváte se k dalšímu vydání

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více