PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s."

Transkript

1 Ročník 2008 Číslo 4 INfo Vážení čtenáři. Právě se vám do rukou dostává další číslo našeho informačního zpravodaje. Tak jako obvykle vás chceme seznámit s aktuálními novinkami v oblasti chovu nosnic i v naší společnosti. Uplynulé období bylo pro společnost INTEGRA velmi významné a přineslo řadu změn. Vzhledem k tomu, že naše společnost je úzce specializovaná na oblast produkce genetického materiálu nosného typu drůbeže, jsou naše hospodářské výsledky závislé vývoji v oblasti chovu nosnic a produkce konzumních vajec. Nutno poznamenat, že v uplynulém období se tomuto oboru nedařilo špatně. Přes extrémní nárůst cen krmných směsí byla realizační cena konzumních vajec pro chovatele v 1. pololetí roku 2008 poměrně příznivá a umožnila dobrým producentům zmírnit ztráty z minulých období. Bohužel v letních měsících, tak jako obvykle, došlo k propadu cen a dnes je výroba vajec opět ztrátovou. S nadějí však hledíme do budoucnosti, velikou otázkou zůstává zda, a v jaké míře bude znamenat oživení v produkci vajec předpokládaný zákaz používání konvenčních klecových technologií a z toho vyplývající pokles stavů nosnic v Německu od Následný vývoj v této zemi může také nastínit našim chovatelům, k čemu dojde i u nás po 1. lednu 2012, kdy vstoupí v platnost celoevropský zákaz chovu nosnic v tradičních klecových technologiích. Jak byla většina z vás informována, ve společnosti INTEGRA došlo k zásadní změně vlastnických vztahů. Dne došlo k odprodeji majoritního balíku akcií naší společnosti v souvislosti s akvizicí nadnárodního koncernu NUTRECO v České a Slovenské republice. NUTRECO získalo tento podíl poté co odkoupilo od dřívějších majitelů společnost BIOFAKTORY Praha, s. r. o., dosavadního majoritního akcionáře INTEGRY. Společnost NUTRECO patří mezi nejvýznamnější světové výrobce krmiv, premixů, krmných aditiv, speciálních krmiv zejména pro mláďata hospodářských zvířat a krmiv pro ryby. Na některých trzích je NUTRECO aktivní i v drůbežářském průmyslu, ve Španělsku a v Kanadě vlastní největší drůbežářské integrace. Rovněž historická zkušenost této firmy jako dřívějšího spolumajitele dodavatele genetického materiálu HISEX a BOVANS nás opravňuje k optimismu pokud jde o dopady na společnost INTEGRA. Jakkoli je tento krok pro nás klíčový, pro naše zákazníky, odběratele jednodenních slepiček bude znamenat především kontinuitu, případně další zkvalitnění poskytovaných služeb. Bohužel letošní léto nepřineslo pouze dobré zprávy. Po těžké nemoci nás navždy opustil zakladatel a dlouhodobý ředitel naší společnosti, pan doc. ing. Stanislav Jeřábek, CSc. Jeho předčasné úmrtí je významnou ztrátou nejen pro naši společnost, ale i pro celé odvětví chovu drůbeže. Krátká vzpomínka na tuto osobnost je součástí tohoto vydání. Pokud jde o obsah tohoto čísla Informačního bulletinu, rádi bychom zaměřili vaši pozornost zejména na vysoce odborný článek MVDr. Milana Ondráčka věnovaný problematice Markovy choroby a zavedení nového vakcinačního a kauterizačního automatu v líhni společnosti INTEGRA. V dalším článku vás naši kolegové seznámí s poznatky z odborných exkurzí, které pořádala v letošním roce ČMDU, v některých případech ve spolupráci s naší společností. Tyto návštěvy byly zaměřeny na aktuální problematiku zavádění alternativních technologií chovu nosnic. Článek shrnující výhody a nevýhody těchto technologií připojil kolega Petr Krul. Vážení čtenáři, doufáme, že vás svým obsahem nové vydání INTEGRA INfo opět uspokojí a těšíme se na další spolupráci. MAREK KUMPRECHT

2 PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s. K Komplexní servis V Vakcinační program A ADS anti disease system L Líhnutí I Individuální přístup T Transport kuřat A A vždy něco navíc Akciová společnost INTEGRA se již řadu let zabývá líhnutím kuřat nosného typu a v současné době líhne kuřata ve dvou líhních v Oseku nad Bečvou a v Přísnoticích. Graf 1 Graf 2 Tab. 1 V letošním roce oslavila nová přísnotická líheň již 10 let existence. Její stavba byla dokončena v roce 1997 a od ledna následujícího roku zahájila provoz. Nejdříve se tu líhla kuřata hybridů Isabrown, Moravia hnědá a Moravia BSL (černá varianta), od roku 2004 získáváme právo líhnout další hybridy Hisex brown, Bovans goldline a rozšiřujeme tak nabídku naší společností chovaných nosných hybridů pro zákazníky jak v naší republice tak i v zahraničí. Vzestupný trend líhnutí kuřiček ukazuje graf č. 1, a vidíme nárůst produkce zejména v letech , a také vzrůstající podíl líhně v Oseku na produkci, kde se až do roku 2004 líhnula brojlerová kuřata. V líhních jsou kuřičky po 3týdenní inkubaci a následném vysexování ošetřeny. Nejdříve jsou všechny co nejdříve očkovány subkutánně vakcínou proti Markově chorobě a následně pak sprejovány vakcínou proti infekční bronchitidě, tato vakcinace se provádí již na přání zákazníků, stejně tak je možné na požádání ošetřit kuřata i proti pseudomoru drůbeže. S rozvojem nových technologií chovu nosnic a alternativních systémů, ale i s novými poznatky prevence kanibalizmu, jsme od roku 2004 zavedli další službu, a to kauterizaci kuřat. Přehled počtu a druhu ošetření kuřat v letech v líhni Přísnotice pak ukazuje graf č. 2. Líheň je ideálním místem pro ošetření kuřat, zejména v případě Markovy choroby. Toto ekonomicky významné onemocnění může způsobit u nevakcinovaných kuřat značné škody a to úhynem nemocné drůbeže již v odchovu. V našich líhních jsou kuřičky ihned po vylíhnutí vakcinovány proti této chorobě v současné době tou nejúčinnější dvoutypovou vakcínou obsahující kmeny Rispens a HVT. Vakcína se musí udržovat hluboko zmražená při teplotě 196 C a vakcinaci provádí proškolený personál na vakcinačních poloautomatech, kterými se aplikuje do podkoží v krajině krční vakcinační dávka 0,2 ml. Ani vakcinovaná drůbež není mimo nebezpečí a hrozí i u ní nebezpečí propuknutí nemoci v případě nedodržení základních zoohygienických podmínek na odchovné farmě. Právě vakcinovaná kuřata, která se dostanou na farmu, nejsou totiž okamžitě chráněna (a to v prvních dnech života). Jaké jsou nejzávažnější rizikové faktory pro právě naskladněná kuřata? Špatně vyčištěné a vydesinfikované haly, kde zůstal starý prach a zbytky peří z minulého odchovu. V něm je terénní virus infekční po několik měsíců! Různé stáří drůbeže na odchovné farmě, kdy starší ptáci uvolňují virus do prostředí (vakcinovaná drůbež je sice chráněna před vznikem nádorů, ale virus se může dál množit v péřových folikulech). Proto, aby byla zajištěna co největší záruka účinnosti vakcinace Markovy choroby, 2

3 je nezbytné dodržet zásady správného skladování a aplikace vakcíny v líhních, sanitace líhní a přepravníku kuřat, ale zejména dodržet zásady zoohygieny a biosecurity na odchovné farmě s důrazem na zásadu jednoho stáří kuřat a jedné kategorie drůbeže v areálu odchovny (zásada vše dovnitř, vše ven ). Sprejová vakcinace proti infekční bronchitidě (IB) a pseudomoru drůbeže má význam zejména tam, kde je zvýšený tlak původců těchto onemocnění. U našich zákazníků jsou téměř ve 100 % ošetřena kuřata proti IB, v zahraničí, zejména v Rumunsku, požadují i ošetření pseudomoru v důsledku vyššího infekčního tlaku. Značného významu v současné době nabývá kauterizace zobáku kuřat v líhni. Souvisí to mimo jiné i se zaváděním nových technologii (obohacené klece, voliéry, podestýlkové chovy) i se zněním zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, kdy kauterizace, tedy odstranění ost Graf 1 ré části zobáku, je povoleno jen u kuřat do 10. dne stáří. Ze zkušeností vyplývá, že líheň je tím nejlepším místem pro její provedení. Kuřata jsou soustředěna na jednom místě, nemusí se vychytávat z klecí nebo podestýlky, čímž se předchází dalšímu zbytečnému stresování kuřat. Výhody a význam kauterizace jsou uvedeny v tabulce 1. Do března letošního roku jsme prováděli vakcinaci Markovy choroby pouze na vakcinačních automatech Accuvac, zapůjčených firmou Mevet s. r. o. (obr. 1) a kauterizaci na vlastních poloautomatických kauterech Zootechnique (obr. 2), kdy se k oddělení ostrého konce zobáku a zastavení krvácení využívá Obr. 1 nožů rozžhavených na teplotu asi C. Jde o krvavou a částečně i bolestivou metodu v EU však běžně používanou. Kuřatům takto ošetřeným je třeba věnovat větší pozornost 3 Obr. 2 (příjem krmení i vody může být u některých kuřat snížen vlivem bolestivosti zobáčku). Pro zkvalitnění našich služeb zákazníkům i pro lepší a šetrnější ošetření kuřat, jsme instalovali a zkoušíme nový vakcinační kauterizační automat (obr. 3). Během jedné operace dokáže kauterovat a navakcinovat kuře proti Markově chorobě a zároveň je napočítá do připravených přepravek. Výhodou tohoto automatu je, že se při kauterizaci využívá infračerveného záření. Tato metoda je nekrvavá a nebolestivá, navíc ostrý konec zobáku zůstává a odpadá přibližně po 14 dnech, takže kuře nemá problémy s příjmem krmiva a vody. Snižují se i úhyny v prvních dnech života právě důsledkem bolestivosti v místě zákroku. Na obrázcích 4 a 5 vidíme rozdíly mezi klasickým a novým způsobem kauterizace, na obr. 6 pak kuřičku ve 2. týdnu stáří po odpadnutí konce zobáku. Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 V letošním roce tento automat v líhni testujeme a u našich klientů provádíme vyhodnocení kvality vakcinace i kauterizace. Jeho výhodou je, že minimalizuje manipulaci s kuřaty (během jedné operace je kuře kuaterováno a vakcinováno), kauterizace je nekrvavá a nebolestivá, přesná vakcinace, úspora pracovní síly a vyšší výkon v ošetření kuřat. Pokud se automat osvědčí, uvažujeme v příštím roce o pronájmu dalších 1 2 kusů. Všechny investice v našich líhních pečlivě zvažujeme s důrazem na stále vyšší kvalitu kuřat dodávaných domácím i zahraničním zákazníkům. Máme na zřeteli výhody, které se líhním nabízejí při ošetření vylíhnutých kuřat: zkušený a proškolený personál (úzký kolektiv spolehlivých lidi), možnost kvalitního přístrojového vybavení líhní (ekonomičtější využití finančně nákladných přístrojů), sledování nových metod v ošetření kuřat (vakcinační automaty, v budoucnosti např. i vakcinace in ovo), dobře kontrolované podmínky skladování vakcín (zejména proti Markově chorobě skladuje se při 196 C), snadná manipulace s kuřaty (jsou v přepravkách na rozdíl od ošetření na halách) pohodlné a přesné ošetření kuřat (sprejování, kauterizace), nejlepší a nejlevnější místo pro kauterizaci zobáků. Stále se totiž držíme zásady být vždy o krok dále než naše konkurence. MVDr. MILAN ONDRÁčEK

4 ISA VYVINULA GENETICKÝ TEST A ZÍSKALA LICENCI K PRODUKCI VAJEC BEZ RYBÍHO ZÁPACHU ISA (Institut de Sélection Animale), divize nosných typů slepic společnosti Hendrix Genetics, už vyvinula genetické testy, na které získala i práva, pomocí kterých lze eliminovat tzv. rybí zápach vajec způsobený TMA (trimethylamin) u nosnic. Výsledkem rozsáhlého screeningu (sledování) na úrovni čistokrevných linií je současný stav, kdy tyto linie už neobsahují fenotyp s rybím pachem. 100 % všech prarodičovských hejn, která byla naskladněna po lednu 2008 je již také prostá fenotypu s rybím pachem. ISA tak svým klientům nabízí možnost dovozu rodičovských hejn, která už budou produkovat finální nosnice bez citlivosti k genu TMA. První hejna rodičů, která budou produkovat užitkové nosnice se 100% podílem vajec bez rybího zápachu, byla naskladněna v květnu letošního roku. Zákazníkům společnosti ISA (Hendrix Genetics) v celém světě přinesou investice do patentované selekční metody s exkluzivními právy jistě svůj užitek. Vysoké hladiny trimethylaminů (TMA) ve vaječném žloutku způsobují, že vejce jsou cítit rybím zápachem. Normálně je TMA u kuřat přítomen, a to z krmiva nebo vzniká endogenním metabolismem. Je dále přeměněn pomocí enzymu FMO3 na nepáchnoucí trimethyl-oxid. Slepice, u kterých se vyskytuje rybí pach z vajec, nemají k dispozici enzym FMO3 kvůli defektní mutaci v genu FMO3. Screeningem genů FMO3 lze odhalovat defektní zvířata. Hnědé nosnice bez FMO3 defektu jsou více tolerantnější na změnu složek krmiva a managementu dovolují užít vyšší hladiny sinapinu (přítomného v řepce), cholinu a betainu bez negativních důsledků. Licenční dohoda se švédskými vynálezci (FunboGen AB) dávají společnosti ISA/ Hendrix Genetics exkluzivní práva k využívání DNA testů k odhalování rybího zápachu u nosnic. Z anglického originálu: PRESS RELEASE: ISA acquire licence to produce fishy taint-free eggs volně přeložil Ing. Dušan Pekařík, INTEGRA, a.s., srpen 2008 JE ČAS SE ROZHODNOUT Nastává doba, kdy se každý producent vajec musí rozhodnout v jaké technologii bude chovat nosnice od 1. ledna Česká republika vstupem do EU přistoupila na legislativní změny, které specifikuje Směrnice Rady 1999/74 EC. Tento předpis se týká všech chovatelů nosnic, kteří produkují konzumní vejce v chovech o velikosti nad 350 ks. Některá ustanovení vyšla v platnost již v minulosti. Níže uvedený přehled nám stručně charakterizuje jednotlivé alternativní technologie a popisuje některé výhody a nevýhody. Podestýlka min. 1/3 plochy podestýlka, 9 ks/m 2, rošty u hnízd, hřady, možný automatický sběr vajec, plně řízené chovatelské prostředí Intenzívní výběhový chov Výběhový chov Obohacené klece Popis Výhody Nevýhody Kvalita vajec okenní nebo bezokenní haly s výběhem, 2,5 m 2 pastvy na nosnici, otvor 35 x 40 cm/1000 nosnic, celodenní přístup do výběhu, nutný stín ve výběhu, v hale je možná voliérová nebo podestýlková technologie o stejné hustotě jako v uzavřených halách menší chovy do 2000 ks nosnic, přirozené osvětlení, 1 ks/10 m 2 volného výběhu, hala do 9/ks na m cm 2 /nosnici v kleci, klec nesmí být menší než 2000 cm 2, povinné hnízdo, umožnit hrabání a popelení ve stelivu, krmná hrana 12 cm/nosnici, systém pro zkracování drápů, umělá tráva, hřady 15 cm/nosnici Voliéra kombinace klecí a podestýlky, 20 nosnic/m 2, 2 4 etážové baterie, automatická hnízda, odpočinkové zóny, předsoušení trusu trusné pásy, více možností řešení kondice nosnic, přirozený pohyb, rychlá montáž technologie, kontrola zdravotního stavu, popelení (čmelíci) přirozený pohyb, volba prostředí, dobře vyvinutý pohybový aparát, přirozená ventilace, menší zatížení, opeření přirozené chování, méně stresové prostředí, nejvíce se podobající technologie klasickým klecím, dobrá kontrola zdravotního stavu, pravidelný odkliz trusu, hustota osazení, nejlepší ekonomika z nových technologií vyšší hustota osazení, nižší hladina amoniaku, všestranný pohyb, využití krmiva úklid po zástavu, management chovu, menší využití na m 2, vyšší spotřeba krmiva, vyšší úhyn, vytápění, ozobávání, nutná kauterizace možnost kanibalismu, zdravotní rizika, kontakt s divokými ptáky a hlodavci, nestabilní počasí, údržba výběhu při výkyvech počasí, nutná kauterizace, světelný režim podle denního světla, náročná organizace chovu, nutné větší prostory rentabilita chovu, možnost infekčního onemocnění, kontakt se škodnou, vyšší úhyny výskyt cizopasníků, dominantní nosnice, technologické poranění nosnic a kanibalismus, velká počáteční investice, hromadění nosnic v hnízdě, doprava popelícího materiálu, nejistá budoucnost, stejná kategorie 3 jako konvenční klece složitá technologie, odchov nutný ve voliéře, horší kontrola zdravotního stavu, tmavá místa, náročné ošetřování nosnic, složité vyskladňování, nutná kauterizace možná kontaminace podestýlkou, zanášení vajec prorůstání plísní a bakterií rozdílné zabarvení žloutku, znečištění skořápky při výkyvech počasí, mikrobiální riziko je značné dobrá kontrola kvality vajec, intenzívní zabarvení žloutku, možnost kontaminace nejlepší kvalita skořápky, méně nestandardních vajec, možnost naklovávání vajec na pásu lepší kvalita skořápky než z podlahových chovů, vyšší podíl rozbitých vajec, zapomenutá vejce v tmavých místech, možnost kontaminace z podestýlky

5 Podestýlkový chov rodičů Bovans Brown O vlastním výběru technologie bude rozhodovat mnoho kriterií a v neposlední řadě i ekonomická situace jednotlivých chovatelů. V letošním roce začali s obměnou staré technologie první farmáři, kteří dokázali získat i část finančních prostředků z dotačních titulů MZe. Ze strany ČMDU je patrný zvýšený boj za zvýhodnění producentů konzumních vajec v dalším kole dotací. Drůbežářská unie také zorganizovala specializované zájezdy do okolních zemí, kde mají již více zkušeností s novými systémy chovu nosnic. Na jiném místě tohoto magazínu si můžete přečíst reportáž o návštěvě u německých producentů vajec. Na námitky, že není na trhu klidný hybrid už naše společnost reagovala před čtyřmi roky, kdy začala nabízet pro alternativní chovy materiál Bovans Brown (dříve Goldline). Tento genetický materiál svou vhodnost do nových systémů potvrzuje už řadu let svými vítězstvími v Mezinárodních testech nosných slepic v Ústrašicích. Většina technologií pro lepší užitkovost a adaptabilitu nosnic vyžadují stejný systém odchovu a provedení kvalitní kauterizace. Při vlastním rozhodování musíme pamatovat také na aktuální problémy v chovech drůbeže, jako jsou čmelíci, salmonely a hlavně na náročnější řízení nebo ošetřování slepic v nových podmínkách chovů. Neopomíjejme i izolaci budov, jejich životnost a také vhodnost pro některé technologie. Konečná volba chovatele skončí opět u ekonomických ukazatelů výroby konzumních vajec. V následující tabulce jsou porovnány náklady na vejce a na nosnici v nových technologiích vůči konvenčním klecím. Technologie Klece 450 cm² Klece 550 cm² Obohacené klece 750 cm² Snáška (ks) Voliéry Podestýlky % ke klecím 450 cm² 100,0 101,8 102,4 104,3 106,2 108,3 110,2 111,7 113,7 115,7 117,9 120,1 130,0 113,2 115,2 117,3 119,5 121,7 131,7 Košař 2004 Trh očekává určitě další omezení stavů nosnic, ale věřme, že nepůjde o tak výrazné snížení produkce konzumních vajec jako v roce 2004, kdy se na našem trhu uvolnil prostor pro dovozová vejce. PETR KRUL VOLIÉROVÉ CHOVY SLEPIC V NĚMECKU V letošním létě jsme měli možnost jet si prohlédnout voliérové chovy slepic v Německu. Navštívili jsme dvě farmy, které mají zkušenostmi s chovem slepic ve voliérách již delší dobu a mají již nějaké zkušenosti s touto technologií. Jako první jsme navštívili snáškovou farmu v Reysbachu. Jedná se o halu postavenou na zelené louce vybavenou voliérovou technologií NATURA 60 dodanou firmou Big Dutchman. Hala má rozměry 15 x 70 metrů, ve které jsou umístěny čtyři moduly. V těchto modulech je chováno ks snáškových slepic. Odchov proběhl také na systému voliérového typu, na což chovatelé 5 dávají důraz. Hala je podélně přepažena pletivem a tím tak vytváří dvě zrcadlově stejné haly. Systém NATURA 60 vypadá z jedné strany jako klasická klecová technologie. Na této straně jsou také umístěny sběrné vaječné pásy. V tomto prostoru je také ulička pro personál, slepice zde nemají žádný přístup. Druhá strana technologie je ve spodní části klece otevřena a tímto prostorem mají slepice možnost jít do prostoru podestýlky. Veškeré krmné a napájecí linky jsou umístěny uvnitř klecí. Jsou tu také snášková hnízda odkud se vejce vykulují na vaječné pásy. V hale je postupné stmívání, které umožňuje slepicím se vrátit do klecí. Chovate- Otevřená část technologie

6 polovině z finančních důvodů zatím nechová nic, není zde žádná technologie. Na své druhé farmě má tři haly, ve dvou halách slepice zatím v klasických klecích. Třetí halu předělává na tzv. malé voliéry. Odsávací ventilátory Zavřená strana technologie lé potvrzovali, že se tomuto návratu slepice naučí během týdne. Na volné podestýlce nemají k dispozici žádné krmení ani vodu. V technologii jsou u linek s vodou umístěny tzv. světelné hady, aby se slepice lépe orientovaly k vodě. Hala má podélné větrání. Za halou je dvojitá stěna, kam je vzduch z haly natahován velkými ventilátory a odtud je tažen komíny nad střechu. Komínové odvětrání Druhou farmu, kterou jsme navštívili byla v Moehensee. Tamní chovatel chvá celkem ks slepic, má rodičovskou farmu a menší líheň. Ve voliérách chová ks slepic. Voliérová technologie opět NATURA 60 od firmy Big Dutchman. Hala je opět postavená na zelené louce. V polovině haly má zděný předěl. Využívá zatím jen polovinu haly, kde jsou ve třech bateriích chová ks slepic. Ve druhé Malá voliéra jedná se o klasické obohacené klece, které jsou prodloužené. V každé takové kleci je umístěno 60 ks slepic. Oba chovatelé v těchto voliérových systémech dosahovali velice dobrých výsledků. Slepice byly ve stáří 44 týdnů, snáška 93 %, spotřeba krmné směsi g/kd. Kauterizace zobáků ve všech těchto systémech je samozřejmostí. Ing. PETR LESÁK VZPOMÍNKA Snad nikdo z nás tomu nevěří, že nás nedávno navždy opustil náš šéf, učitel, velký profesionál a v neposlední řadě jedinečný člověk doc. ing. Stanislav Jeřábek, CSc. Svoje nesporné zkušenosti získané dlouholetou praxí se snažil předávat nejprve studentům, a poté i svým spolupracovníkům ve společnosti INTEGRA a.s., kterou v roce 1990 založil. Pod jeho vedením Integra získala skvělé jméno nejen u nás, ale také i v zahraničí. Vždy usiloval o naplnění slova Integra do posledního písmene a byl v kontaktu s drůbežáři na celém světě. Jeho obdivuhodná pracovitost byla hnacím motorem pro všechny kolegy, se kterými spolupracoval. Dokázal neobvyklým způsobem vznést do tvrdého podnikání i lidskost, na kterou v dnešní době bohužel mnoho z nás zapomíná. Nikdy neodmítl dát radu či vysvětlení a byl tahounem, který neznal únavu a vždy šel za svým cílem. Dával směr a nové podněty našemu nelehkému řemeslu. Všechny inovace, kterými jsme se chtěli odlišit od konkurence velmi vzrušeně a energicky pomáhal přivádět v život. O to víc se z nich dokázal později radovat a přinášel další a další novinky do našeho oboru. Pracoval do poslední chvíle na svých nesplněných snech. Chybíte nám, pane Jeřábku, NEZAPOMENEME a budeme se snažit rozvíjet Vaše lidské i drůbežářské dědictví! Za společnost INTEGRA PETR KRUL

7

8 Vodorozpustné a tekuté vitaminové koncentráty pro drůbež B-compositum: Vodorozpustný koncentrát vitaminů skupiny B C-compositum: Vodorozpustný 25% nebo 50% koncentrát vitaminu C Supervit D: Multivitaminový vodorozpustný koncentrát pro drůbež Vitamix SE: Vodorozpustný vitaminový přípravek s obsahem vitaminu E a selenu Aminosol: Komplex hydrofilních vitaminů, aminokyselin a solí makroprvků v tekuté formě Kombisol Multi: Komplex lipofilních a hydrofilních vitaminů v tekuté formě Kombisol Plus: Posilující rehydratační přípravek vyrovnávající elektrolytové poměry Kombisol SE: Komplex vitaminu E a selenu v tekuté formě BIOFAKTORY PRAHA spol. s.r.o., Na Chvalce 2049, Praha 9 Horní Počernice, Česká republika tel./fax: +420/ ,

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Ročník 2010 Číslo 6. Vážení obchodní přátelé, Petr Krul

Ročník 2010 Číslo 6. Vážení obchodní přátelé, Petr Krul Ročník 2010 Číslo 6 INfo Vážení obchodní přátelé, po druhé v letošním roce se Vám dostává do rukou nové číslo magazínu INFO. V tomto vydání chceme ukázat nový směr ve společnosti INTEGRA a poodkrýt pokličku

Více

Kuřice ve voliérách 1

Kuřice ve voliérách 1 Kuřice ve voliérách 1 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, který umožňuje dle velikosti haly namontovat potřebný počet těchto modulů pro maximální využití prostoru a efektivnost provozu.

Více

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce 1. Cíl programu Cílem Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, produkujících konzumní

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele Příloha 9 AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele OBSAH: - Doporučená preventivní opatření - Příznaky onemocnění - Postupy při desinfekci - Obrazové přílohy Příloha 9 2 (celkem 8) AVIÁRNÍ

Více

Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže

Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže Vědecký výbor výživy zvířat Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. Praha, červen 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství 815, Praha -

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců MVDr. Libuše Kulíková Ph.D. Orientační ukazatele užitkovosti nosných hybridů ODCHOV (do 18.-22. týdne věku) Brakace

Více

O D H A D. Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015. Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic

O D H A D. Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015. Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic O D H A D Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015 Odhad je vypracován za použití amortizačních stupnic pro ocenění movitých

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie

Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku. Richard J W Currie Molekulární diagnostika infekční bronchitidy v České republice a na Slovensku Richard J W Currie Virus infekční bronchitidy RNA (nukleová kyselina) uvnitř Proteiny (spike proteiny S1 a S2) na vnější straně

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Evidence drůbeže. Hlášení o stavech drůbeže. Registr drůbeže v hospodářství. Registr drůbeže v hospodářství. Záznamy evidované provozovatelem líhně

Evidence drůbeže. Hlášení o stavech drůbeže. Registr drůbeže v hospodářství. Registr drůbeže v hospodářství. Záznamy evidované provozovatelem líhně Registr drůbeže v hospodářství Evidence drůbeže Pro každé hospodářství, v němž je chováno hejno větší než 1000 kusů nebo větší než 100 kusů drůbeže s produkcí násadových vajec, u kura domácího hejno nosnic

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti.

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti. CHOVÁNÍ A WELFARE Majitelé/klienti Omezenené znalosti Péče o zvíře Normální chování Častá onemocnění Záchranná centra Welfare drobných savců králík, morče MVDr. Vladimír JEKL, Ph.D., DipECZM (Small Mammal)

Více

JAK... POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2. Rozpoznat neoplozená vejce a ranou odúmrť

JAK... POSTUP PRO HODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2. Rozpoznat neoplozená vejce a ranou odúmrť POSTUP PRO VYHODNOCENÍ OPLOZENOSTI V HEJNU METODA 2 URČ RČENÍ NEOPLO ZENÝCH VAJEC A PŘEDČASNĚ UHYNULÝCH EMBRYÍ U ČISTÝCH VAJEC PROSVÍCENÝCH V DOBĚ MEZ I 10 AŽ 14 DNE NEM INKUBACE Oplození lze rovněž určit

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk let záruka BIB, TIB, GT popis Ke své činnosti nepotřebují elektrickou energii Využívají ekologický přírodní zdroj energie (vítr), který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný!!! Nevyžadují žádnou údržbu díky

Více

Kompletní systém výživy selat

Kompletní systém výživy selat Kompletní systém výživy selat Produktový katalog NOVÉ produkty PRODUKTY PRO SELATA Katalog produktů PRO SELATA firmy Trouw Nutrition Biofaktory Tento katalog je koncipován jako jednoduchá a přehledná nabídka

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Chov prasnic. Ustájovací a krmné systémy

Chov prasnic. Ustájovací a krmné systémy Chov prasnic Ustájovací a krmné systémy Moderní ustájovací a krmné systémy vhodné pro prasnice V moderním chovu prasnic hraje vybavení stájí rozhodující roli pro ekonomický úspěch. Technologie Big Dutchman

Více

Rozdružovač balíků. Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806

Rozdružovač balíků. Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806 PRODEJ SERVIS B AGRO Březová s.r.o. mob. +420 733 125 282 Rozdružovač balíků Rozdružovač/Šrotovník Kidd 806 Rozdružovače balíků Kidd jsou vyráběny anglickou firmou Kidd Farm Machinery Ltd.. Historie výroby

Více

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu. Kodex

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu. Kodex Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu Kodex správné výrobní praxe snižující riziko výskytu salmonel v krmných směsích pro drůbež PRAHA 2008 Českomoravské sdružení organizací

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová

Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Technik prodeje a servisu společnosti INTEGRA a.s. Výživa Příjem krmiva mechanorecepční. Krmivo si ohmatají a vtisknou do paměti (barva, lesk), pak teprve žerou. Z barev

Více

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006

Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o adopci uměle odchovaných mláďat jestřába lesního v roce 2006 Realizátor (garant) projektu:

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Schwank. vytápění hal. Inovační řešení

Schwank. vytápění hal. Inovační řešení Inovační řešení vytápění hal. Energeticky úsporné systémy vytápění pro průmyslové budovy, distribuční centra, sportovní arény a venkovní prostory. Pro průmyslové budovy, distribuční centra, sportovní arény

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat

Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat Postoje žáků 8. a 9. třídy ZŠ Divišov k využití zvířat Jan Urban student učitelství M+F pro 2. stupeň ZŠ, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Motto: Skutečná mravní zkouška lidstva,

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Základy sokolnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy sokolnictví. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy sokolnictví Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Chov dravců v zajetí Způsob chovu vychází z chovatelského záměru Cíle

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona V/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Znalecký posudek. číslo 2091/14. Posudek vyžádal: Jiří M e l i c h IČ: 42231256 Karla Čapka 681/2 DIČ: 6808230539 500 02 Hradec Králové 2

Znalecký posudek. číslo 2091/14. Posudek vyžádal: Jiří M e l i c h IČ: 42231256 Karla Čapka 681/2 DIČ: 6808230539 500 02 Hradec Králové 2 Znalecký posudek číslo 2091/14 Posudek vyžádal: Jiří M e l i c h IČ: 42231256 Karla Čapka 681/2 DIČ: 6808230539 500 02 Hradec Králové 2 Posudek vypracoval: Arnošt R u n č í k Na pískovně 663 460 14 Liberec

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD

5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 1 5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Poměrná čísla se hojně užívají v ekonomické praxi. Všechny druhy poměrných čísel si shrneme

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody: ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand

PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand PARENTSTOCK Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů An Aviagen Brand ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Předmluva Tato příručka Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com

STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ. technologie pro profesionálové. www.carpetwashing.com STROJE NA PROFESIONÁLNÍ PRANÍ KOBERCŮ technologie pro profesionálové CATINET #1 NA SVĚTĚ Španělský výrobce strojů na praní koberců Catinet vyvinul první stroje na praní koberců na světě v roce 1992. Dnes

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 259 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.9.2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Areál Čeperka pro chov nosnic - Opatovice nad Labem na prodej nemovitých a movitých věcí

Areál Čeperka pro chov nosnic - Opatovice nad Labem na prodej nemovitých a movitých věcí Výběrové řízení Areál Čeperka pro chov nosnic - Opatovice nad Labem na prodej nemovitých a movitých věcí Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc.

Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc. Využití rostlinných olejů jako doplňků ve výživě papoušků Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc. Výzkumy potravy přijímané papoušky v přirozených biotopech

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více