PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s."

Transkript

1 Ročník 2008 Číslo 4 INfo Vážení čtenáři. Právě se vám do rukou dostává další číslo našeho informačního zpravodaje. Tak jako obvykle vás chceme seznámit s aktuálními novinkami v oblasti chovu nosnic i v naší společnosti. Uplynulé období bylo pro společnost INTEGRA velmi významné a přineslo řadu změn. Vzhledem k tomu, že naše společnost je úzce specializovaná na oblast produkce genetického materiálu nosného typu drůbeže, jsou naše hospodářské výsledky závislé vývoji v oblasti chovu nosnic a produkce konzumních vajec. Nutno poznamenat, že v uplynulém období se tomuto oboru nedařilo špatně. Přes extrémní nárůst cen krmných směsí byla realizační cena konzumních vajec pro chovatele v 1. pololetí roku 2008 poměrně příznivá a umožnila dobrým producentům zmírnit ztráty z minulých období. Bohužel v letních měsících, tak jako obvykle, došlo k propadu cen a dnes je výroba vajec opět ztrátovou. S nadějí však hledíme do budoucnosti, velikou otázkou zůstává zda, a v jaké míře bude znamenat oživení v produkci vajec předpokládaný zákaz používání konvenčních klecových technologií a z toho vyplývající pokles stavů nosnic v Německu od Následný vývoj v této zemi může také nastínit našim chovatelům, k čemu dojde i u nás po 1. lednu 2012, kdy vstoupí v platnost celoevropský zákaz chovu nosnic v tradičních klecových technologiích. Jak byla většina z vás informována, ve společnosti INTEGRA došlo k zásadní změně vlastnických vztahů. Dne došlo k odprodeji majoritního balíku akcií naší společnosti v souvislosti s akvizicí nadnárodního koncernu NUTRECO v České a Slovenské republice. NUTRECO získalo tento podíl poté co odkoupilo od dřívějších majitelů společnost BIOFAKTORY Praha, s. r. o., dosavadního majoritního akcionáře INTEGRY. Společnost NUTRECO patří mezi nejvýznamnější světové výrobce krmiv, premixů, krmných aditiv, speciálních krmiv zejména pro mláďata hospodářských zvířat a krmiv pro ryby. Na některých trzích je NUTRECO aktivní i v drůbežářském průmyslu, ve Španělsku a v Kanadě vlastní největší drůbežářské integrace. Rovněž historická zkušenost této firmy jako dřívějšího spolumajitele dodavatele genetického materiálu HISEX a BOVANS nás opravňuje k optimismu pokud jde o dopady na společnost INTEGRA. Jakkoli je tento krok pro nás klíčový, pro naše zákazníky, odběratele jednodenních slepiček bude znamenat především kontinuitu, případně další zkvalitnění poskytovaných služeb. Bohužel letošní léto nepřineslo pouze dobré zprávy. Po těžké nemoci nás navždy opustil zakladatel a dlouhodobý ředitel naší společnosti, pan doc. ing. Stanislav Jeřábek, CSc. Jeho předčasné úmrtí je významnou ztrátou nejen pro naši společnost, ale i pro celé odvětví chovu drůbeže. Krátká vzpomínka na tuto osobnost je součástí tohoto vydání. Pokud jde o obsah tohoto čísla Informačního bulletinu, rádi bychom zaměřili vaši pozornost zejména na vysoce odborný článek MVDr. Milana Ondráčka věnovaný problematice Markovy choroby a zavedení nového vakcinačního a kauterizačního automatu v líhni společnosti INTEGRA. V dalším článku vás naši kolegové seznámí s poznatky z odborných exkurzí, které pořádala v letošním roce ČMDU, v některých případech ve spolupráci s naší společností. Tyto návštěvy byly zaměřeny na aktuální problematiku zavádění alternativních technologií chovu nosnic. Článek shrnující výhody a nevýhody těchto technologií připojil kolega Petr Krul. Vážení čtenáři, doufáme, že vás svým obsahem nové vydání INTEGRA INfo opět uspokojí a těšíme se na další spolupráci. MAREK KUMPRECHT

2 PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s. K Komplexní servis V Vakcinační program A ADS anti disease system L Líhnutí I Individuální přístup T Transport kuřat A A vždy něco navíc Akciová společnost INTEGRA se již řadu let zabývá líhnutím kuřat nosného typu a v současné době líhne kuřata ve dvou líhních v Oseku nad Bečvou a v Přísnoticích. Graf 1 Graf 2 Tab. 1 V letošním roce oslavila nová přísnotická líheň již 10 let existence. Její stavba byla dokončena v roce 1997 a od ledna následujícího roku zahájila provoz. Nejdříve se tu líhla kuřata hybridů Isabrown, Moravia hnědá a Moravia BSL (černá varianta), od roku 2004 získáváme právo líhnout další hybridy Hisex brown, Bovans goldline a rozšiřujeme tak nabídku naší společností chovaných nosných hybridů pro zákazníky jak v naší republice tak i v zahraničí. Vzestupný trend líhnutí kuřiček ukazuje graf č. 1, a vidíme nárůst produkce zejména v letech , a také vzrůstající podíl líhně v Oseku na produkci, kde se až do roku 2004 líhnula brojlerová kuřata. V líhních jsou kuřičky po 3týdenní inkubaci a následném vysexování ošetřeny. Nejdříve jsou všechny co nejdříve očkovány subkutánně vakcínou proti Markově chorobě a následně pak sprejovány vakcínou proti infekční bronchitidě, tato vakcinace se provádí již na přání zákazníků, stejně tak je možné na požádání ošetřit kuřata i proti pseudomoru drůbeže. S rozvojem nových technologií chovu nosnic a alternativních systémů, ale i s novými poznatky prevence kanibalizmu, jsme od roku 2004 zavedli další službu, a to kauterizaci kuřat. Přehled počtu a druhu ošetření kuřat v letech v líhni Přísnotice pak ukazuje graf č. 2. Líheň je ideálním místem pro ošetření kuřat, zejména v případě Markovy choroby. Toto ekonomicky významné onemocnění může způsobit u nevakcinovaných kuřat značné škody a to úhynem nemocné drůbeže již v odchovu. V našich líhních jsou kuřičky ihned po vylíhnutí vakcinovány proti této chorobě v současné době tou nejúčinnější dvoutypovou vakcínou obsahující kmeny Rispens a HVT. Vakcína se musí udržovat hluboko zmražená při teplotě 196 C a vakcinaci provádí proškolený personál na vakcinačních poloautomatech, kterými se aplikuje do podkoží v krajině krční vakcinační dávka 0,2 ml. Ani vakcinovaná drůbež není mimo nebezpečí a hrozí i u ní nebezpečí propuknutí nemoci v případě nedodržení základních zoohygienických podmínek na odchovné farmě. Právě vakcinovaná kuřata, která se dostanou na farmu, nejsou totiž okamžitě chráněna (a to v prvních dnech života). Jaké jsou nejzávažnější rizikové faktory pro právě naskladněná kuřata? Špatně vyčištěné a vydesinfikované haly, kde zůstal starý prach a zbytky peří z minulého odchovu. V něm je terénní virus infekční po několik měsíců! Různé stáří drůbeže na odchovné farmě, kdy starší ptáci uvolňují virus do prostředí (vakcinovaná drůbež je sice chráněna před vznikem nádorů, ale virus se může dál množit v péřových folikulech). Proto, aby byla zajištěna co největší záruka účinnosti vakcinace Markovy choroby, 2

3 je nezbytné dodržet zásady správného skladování a aplikace vakcíny v líhních, sanitace líhní a přepravníku kuřat, ale zejména dodržet zásady zoohygieny a biosecurity na odchovné farmě s důrazem na zásadu jednoho stáří kuřat a jedné kategorie drůbeže v areálu odchovny (zásada vše dovnitř, vše ven ). Sprejová vakcinace proti infekční bronchitidě (IB) a pseudomoru drůbeže má význam zejména tam, kde je zvýšený tlak původců těchto onemocnění. U našich zákazníků jsou téměř ve 100 % ošetřena kuřata proti IB, v zahraničí, zejména v Rumunsku, požadují i ošetření pseudomoru v důsledku vyššího infekčního tlaku. Značného významu v současné době nabývá kauterizace zobáku kuřat v líhni. Souvisí to mimo jiné i se zaváděním nových technologii (obohacené klece, voliéry, podestýlkové chovy) i se zněním zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, kdy kauterizace, tedy odstranění ost Graf 1 ré části zobáku, je povoleno jen u kuřat do 10. dne stáří. Ze zkušeností vyplývá, že líheň je tím nejlepším místem pro její provedení. Kuřata jsou soustředěna na jednom místě, nemusí se vychytávat z klecí nebo podestýlky, čímž se předchází dalšímu zbytečnému stresování kuřat. Výhody a význam kauterizace jsou uvedeny v tabulce 1. Do března letošního roku jsme prováděli vakcinaci Markovy choroby pouze na vakcinačních automatech Accuvac, zapůjčených firmou Mevet s. r. o. (obr. 1) a kauterizaci na vlastních poloautomatických kauterech Zootechnique (obr. 2), kdy se k oddělení ostrého konce zobáku a zastavení krvácení využívá Obr. 1 nožů rozžhavených na teplotu asi C. Jde o krvavou a částečně i bolestivou metodu v EU však běžně používanou. Kuřatům takto ošetřeným je třeba věnovat větší pozornost 3 Obr. 2 (příjem krmení i vody může být u některých kuřat snížen vlivem bolestivosti zobáčku). Pro zkvalitnění našich služeb zákazníkům i pro lepší a šetrnější ošetření kuřat, jsme instalovali a zkoušíme nový vakcinační kauterizační automat (obr. 3). Během jedné operace dokáže kauterovat a navakcinovat kuře proti Markově chorobě a zároveň je napočítá do připravených přepravek. Výhodou tohoto automatu je, že se při kauterizaci využívá infračerveného záření. Tato metoda je nekrvavá a nebolestivá, navíc ostrý konec zobáku zůstává a odpadá přibližně po 14 dnech, takže kuře nemá problémy s příjmem krmiva a vody. Snižují se i úhyny v prvních dnech života právě důsledkem bolestivosti v místě zákroku. Na obrázcích 4 a 5 vidíme rozdíly mezi klasickým a novým způsobem kauterizace, na obr. 6 pak kuřičku ve 2. týdnu stáří po odpadnutí konce zobáku. Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 V letošním roce tento automat v líhni testujeme a u našich klientů provádíme vyhodnocení kvality vakcinace i kauterizace. Jeho výhodou je, že minimalizuje manipulaci s kuřaty (během jedné operace je kuře kuaterováno a vakcinováno), kauterizace je nekrvavá a nebolestivá, přesná vakcinace, úspora pracovní síly a vyšší výkon v ošetření kuřat. Pokud se automat osvědčí, uvažujeme v příštím roce o pronájmu dalších 1 2 kusů. Všechny investice v našich líhních pečlivě zvažujeme s důrazem na stále vyšší kvalitu kuřat dodávaných domácím i zahraničním zákazníkům. Máme na zřeteli výhody, které se líhním nabízejí při ošetření vylíhnutých kuřat: zkušený a proškolený personál (úzký kolektiv spolehlivých lidi), možnost kvalitního přístrojového vybavení líhní (ekonomičtější využití finančně nákladných přístrojů), sledování nových metod v ošetření kuřat (vakcinační automaty, v budoucnosti např. i vakcinace in ovo), dobře kontrolované podmínky skladování vakcín (zejména proti Markově chorobě skladuje se při 196 C), snadná manipulace s kuřaty (jsou v přepravkách na rozdíl od ošetření na halách) pohodlné a přesné ošetření kuřat (sprejování, kauterizace), nejlepší a nejlevnější místo pro kauterizaci zobáků. Stále se totiž držíme zásady být vždy o krok dále než naše konkurence. MVDr. MILAN ONDRÁčEK

4 ISA VYVINULA GENETICKÝ TEST A ZÍSKALA LICENCI K PRODUKCI VAJEC BEZ RYBÍHO ZÁPACHU ISA (Institut de Sélection Animale), divize nosných typů slepic společnosti Hendrix Genetics, už vyvinula genetické testy, na které získala i práva, pomocí kterých lze eliminovat tzv. rybí zápach vajec způsobený TMA (trimethylamin) u nosnic. Výsledkem rozsáhlého screeningu (sledování) na úrovni čistokrevných linií je současný stav, kdy tyto linie už neobsahují fenotyp s rybím pachem. 100 % všech prarodičovských hejn, která byla naskladněna po lednu 2008 je již také prostá fenotypu s rybím pachem. ISA tak svým klientům nabízí možnost dovozu rodičovských hejn, která už budou produkovat finální nosnice bez citlivosti k genu TMA. První hejna rodičů, která budou produkovat užitkové nosnice se 100% podílem vajec bez rybího zápachu, byla naskladněna v květnu letošního roku. Zákazníkům společnosti ISA (Hendrix Genetics) v celém světě přinesou investice do patentované selekční metody s exkluzivními právy jistě svůj užitek. Vysoké hladiny trimethylaminů (TMA) ve vaječném žloutku způsobují, že vejce jsou cítit rybím zápachem. Normálně je TMA u kuřat přítomen, a to z krmiva nebo vzniká endogenním metabolismem. Je dále přeměněn pomocí enzymu FMO3 na nepáchnoucí trimethyl-oxid. Slepice, u kterých se vyskytuje rybí pach z vajec, nemají k dispozici enzym FMO3 kvůli defektní mutaci v genu FMO3. Screeningem genů FMO3 lze odhalovat defektní zvířata. Hnědé nosnice bez FMO3 defektu jsou více tolerantnější na změnu složek krmiva a managementu dovolují užít vyšší hladiny sinapinu (přítomného v řepce), cholinu a betainu bez negativních důsledků. Licenční dohoda se švédskými vynálezci (FunboGen AB) dávají společnosti ISA/ Hendrix Genetics exkluzivní práva k využívání DNA testů k odhalování rybího zápachu u nosnic. Z anglického originálu: PRESS RELEASE: ISA acquire licence to produce fishy taint-free eggs volně přeložil Ing. Dušan Pekařík, INTEGRA, a.s., srpen 2008 JE ČAS SE ROZHODNOUT Nastává doba, kdy se každý producent vajec musí rozhodnout v jaké technologii bude chovat nosnice od 1. ledna Česká republika vstupem do EU přistoupila na legislativní změny, které specifikuje Směrnice Rady 1999/74 EC. Tento předpis se týká všech chovatelů nosnic, kteří produkují konzumní vejce v chovech o velikosti nad 350 ks. Některá ustanovení vyšla v platnost již v minulosti. Níže uvedený přehled nám stručně charakterizuje jednotlivé alternativní technologie a popisuje některé výhody a nevýhody. Podestýlka min. 1/3 plochy podestýlka, 9 ks/m 2, rošty u hnízd, hřady, možný automatický sběr vajec, plně řízené chovatelské prostředí Intenzívní výběhový chov Výběhový chov Obohacené klece Popis Výhody Nevýhody Kvalita vajec okenní nebo bezokenní haly s výběhem, 2,5 m 2 pastvy na nosnici, otvor 35 x 40 cm/1000 nosnic, celodenní přístup do výběhu, nutný stín ve výběhu, v hale je možná voliérová nebo podestýlková technologie o stejné hustotě jako v uzavřených halách menší chovy do 2000 ks nosnic, přirozené osvětlení, 1 ks/10 m 2 volného výběhu, hala do 9/ks na m cm 2 /nosnici v kleci, klec nesmí být menší než 2000 cm 2, povinné hnízdo, umožnit hrabání a popelení ve stelivu, krmná hrana 12 cm/nosnici, systém pro zkracování drápů, umělá tráva, hřady 15 cm/nosnici Voliéra kombinace klecí a podestýlky, 20 nosnic/m 2, 2 4 etážové baterie, automatická hnízda, odpočinkové zóny, předsoušení trusu trusné pásy, více možností řešení kondice nosnic, přirozený pohyb, rychlá montáž technologie, kontrola zdravotního stavu, popelení (čmelíci) přirozený pohyb, volba prostředí, dobře vyvinutý pohybový aparát, přirozená ventilace, menší zatížení, opeření přirozené chování, méně stresové prostředí, nejvíce se podobající technologie klasickým klecím, dobrá kontrola zdravotního stavu, pravidelný odkliz trusu, hustota osazení, nejlepší ekonomika z nových technologií vyšší hustota osazení, nižší hladina amoniaku, všestranný pohyb, využití krmiva úklid po zástavu, management chovu, menší využití na m 2, vyšší spotřeba krmiva, vyšší úhyn, vytápění, ozobávání, nutná kauterizace možnost kanibalismu, zdravotní rizika, kontakt s divokými ptáky a hlodavci, nestabilní počasí, údržba výběhu při výkyvech počasí, nutná kauterizace, světelný režim podle denního světla, náročná organizace chovu, nutné větší prostory rentabilita chovu, možnost infekčního onemocnění, kontakt se škodnou, vyšší úhyny výskyt cizopasníků, dominantní nosnice, technologické poranění nosnic a kanibalismus, velká počáteční investice, hromadění nosnic v hnízdě, doprava popelícího materiálu, nejistá budoucnost, stejná kategorie 3 jako konvenční klece složitá technologie, odchov nutný ve voliéře, horší kontrola zdravotního stavu, tmavá místa, náročné ošetřování nosnic, složité vyskladňování, nutná kauterizace možná kontaminace podestýlkou, zanášení vajec prorůstání plísní a bakterií rozdílné zabarvení žloutku, znečištění skořápky při výkyvech počasí, mikrobiální riziko je značné dobrá kontrola kvality vajec, intenzívní zabarvení žloutku, možnost kontaminace nejlepší kvalita skořápky, méně nestandardních vajec, možnost naklovávání vajec na pásu lepší kvalita skořápky než z podlahových chovů, vyšší podíl rozbitých vajec, zapomenutá vejce v tmavých místech, možnost kontaminace z podestýlky

5 Podestýlkový chov rodičů Bovans Brown O vlastním výběru technologie bude rozhodovat mnoho kriterií a v neposlední řadě i ekonomická situace jednotlivých chovatelů. V letošním roce začali s obměnou staré technologie první farmáři, kteří dokázali získat i část finančních prostředků z dotačních titulů MZe. Ze strany ČMDU je patrný zvýšený boj za zvýhodnění producentů konzumních vajec v dalším kole dotací. Drůbežářská unie také zorganizovala specializované zájezdy do okolních zemí, kde mají již více zkušeností s novými systémy chovu nosnic. Na jiném místě tohoto magazínu si můžete přečíst reportáž o návštěvě u německých producentů vajec. Na námitky, že není na trhu klidný hybrid už naše společnost reagovala před čtyřmi roky, kdy začala nabízet pro alternativní chovy materiál Bovans Brown (dříve Goldline). Tento genetický materiál svou vhodnost do nových systémů potvrzuje už řadu let svými vítězstvími v Mezinárodních testech nosných slepic v Ústrašicích. Většina technologií pro lepší užitkovost a adaptabilitu nosnic vyžadují stejný systém odchovu a provedení kvalitní kauterizace. Při vlastním rozhodování musíme pamatovat také na aktuální problémy v chovech drůbeže, jako jsou čmelíci, salmonely a hlavně na náročnější řízení nebo ošetřování slepic v nových podmínkách chovů. Neopomíjejme i izolaci budov, jejich životnost a také vhodnost pro některé technologie. Konečná volba chovatele skončí opět u ekonomických ukazatelů výroby konzumních vajec. V následující tabulce jsou porovnány náklady na vejce a na nosnici v nových technologiích vůči konvenčním klecím. Technologie Klece 450 cm² Klece 550 cm² Obohacené klece 750 cm² Snáška (ks) Voliéry Podestýlky % ke klecím 450 cm² 100,0 101,8 102,4 104,3 106,2 108,3 110,2 111,7 113,7 115,7 117,9 120,1 130,0 113,2 115,2 117,3 119,5 121,7 131,7 Košař 2004 Trh očekává určitě další omezení stavů nosnic, ale věřme, že nepůjde o tak výrazné snížení produkce konzumních vajec jako v roce 2004, kdy se na našem trhu uvolnil prostor pro dovozová vejce. PETR KRUL VOLIÉROVÉ CHOVY SLEPIC V NĚMECKU V letošním létě jsme měli možnost jet si prohlédnout voliérové chovy slepic v Německu. Navštívili jsme dvě farmy, které mají zkušenostmi s chovem slepic ve voliérách již delší dobu a mají již nějaké zkušenosti s touto technologií. Jako první jsme navštívili snáškovou farmu v Reysbachu. Jedná se o halu postavenou na zelené louce vybavenou voliérovou technologií NATURA 60 dodanou firmou Big Dutchman. Hala má rozměry 15 x 70 metrů, ve které jsou umístěny čtyři moduly. V těchto modulech je chováno ks snáškových slepic. Odchov proběhl také na systému voliérového typu, na což chovatelé 5 dávají důraz. Hala je podélně přepažena pletivem a tím tak vytváří dvě zrcadlově stejné haly. Systém NATURA 60 vypadá z jedné strany jako klasická klecová technologie. Na této straně jsou také umístěny sběrné vaječné pásy. V tomto prostoru je také ulička pro personál, slepice zde nemají žádný přístup. Druhá strana technologie je ve spodní části klece otevřena a tímto prostorem mají slepice možnost jít do prostoru podestýlky. Veškeré krmné a napájecí linky jsou umístěny uvnitř klecí. Jsou tu také snášková hnízda odkud se vejce vykulují na vaječné pásy. V hale je postupné stmívání, které umožňuje slepicím se vrátit do klecí. Chovate- Otevřená část technologie

6 polovině z finančních důvodů zatím nechová nic, není zde žádná technologie. Na své druhé farmě má tři haly, ve dvou halách slepice zatím v klasických klecích. Třetí halu předělává na tzv. malé voliéry. Odsávací ventilátory Zavřená strana technologie lé potvrzovali, že se tomuto návratu slepice naučí během týdne. Na volné podestýlce nemají k dispozici žádné krmení ani vodu. V technologii jsou u linek s vodou umístěny tzv. světelné hady, aby se slepice lépe orientovaly k vodě. Hala má podélné větrání. Za halou je dvojitá stěna, kam je vzduch z haly natahován velkými ventilátory a odtud je tažen komíny nad střechu. Komínové odvětrání Druhou farmu, kterou jsme navštívili byla v Moehensee. Tamní chovatel chvá celkem ks slepic, má rodičovskou farmu a menší líheň. Ve voliérách chová ks slepic. Voliérová technologie opět NATURA 60 od firmy Big Dutchman. Hala je opět postavená na zelené louce. V polovině haly má zděný předěl. Využívá zatím jen polovinu haly, kde jsou ve třech bateriích chová ks slepic. Ve druhé Malá voliéra jedná se o klasické obohacené klece, které jsou prodloužené. V každé takové kleci je umístěno 60 ks slepic. Oba chovatelé v těchto voliérových systémech dosahovali velice dobrých výsledků. Slepice byly ve stáří 44 týdnů, snáška 93 %, spotřeba krmné směsi g/kd. Kauterizace zobáků ve všech těchto systémech je samozřejmostí. Ing. PETR LESÁK VZPOMÍNKA Snad nikdo z nás tomu nevěří, že nás nedávno navždy opustil náš šéf, učitel, velký profesionál a v neposlední řadě jedinečný člověk doc. ing. Stanislav Jeřábek, CSc. Svoje nesporné zkušenosti získané dlouholetou praxí se snažil předávat nejprve studentům, a poté i svým spolupracovníkům ve společnosti INTEGRA a.s., kterou v roce 1990 založil. Pod jeho vedením Integra získala skvělé jméno nejen u nás, ale také i v zahraničí. Vždy usiloval o naplnění slova Integra do posledního písmene a byl v kontaktu s drůbežáři na celém světě. Jeho obdivuhodná pracovitost byla hnacím motorem pro všechny kolegy, se kterými spolupracoval. Dokázal neobvyklým způsobem vznést do tvrdého podnikání i lidskost, na kterou v dnešní době bohužel mnoho z nás zapomíná. Nikdy neodmítl dát radu či vysvětlení a byl tahounem, který neznal únavu a vždy šel za svým cílem. Dával směr a nové podněty našemu nelehkému řemeslu. Všechny inovace, kterými jsme se chtěli odlišit od konkurence velmi vzrušeně a energicky pomáhal přivádět v život. O to víc se z nich dokázal později radovat a přinášel další a další novinky do našeho oboru. Pracoval do poslední chvíle na svých nesplněných snech. Chybíte nám, pane Jeřábku, NEZAPOMENEME a budeme se snažit rozvíjet Vaše lidské i drůbežářské dědictví! Za společnost INTEGRA PETR KRUL

7

8 Vodorozpustné a tekuté vitaminové koncentráty pro drůbež B-compositum: Vodorozpustný koncentrát vitaminů skupiny B C-compositum: Vodorozpustný 25% nebo 50% koncentrát vitaminu C Supervit D: Multivitaminový vodorozpustný koncentrát pro drůbež Vitamix SE: Vodorozpustný vitaminový přípravek s obsahem vitaminu E a selenu Aminosol: Komplex hydrofilních vitaminů, aminokyselin a solí makroprvků v tekuté formě Kombisol Multi: Komplex lipofilních a hydrofilních vitaminů v tekuté formě Kombisol Plus: Posilující rehydratační přípravek vyrovnávající elektrolytové poměry Kombisol SE: Komplex vitaminu E a selenu v tekuté formě BIOFAKTORY PRAHA spol. s.r.o., Na Chvalce 2049, Praha 9 Horní Počernice, Česká republika tel./fax: +420/ ,

Ročník 2010 Číslo 5. Vážení obchodní partneři a čtenáři,

Ročník 2010 Číslo 5. Vážení obchodní partneři a čtenáři, Ročník 2010 Číslo 5 INfo Vážení obchodní partneři a čtenáři, po delší době se vám dostává opět do rukou další číslo magazínu společnosti INTEGRA, a.s. Nedávno jsme společně vstoupili do nového roku, a

Více

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU PROTI TÝRÁNÍ A SE ZABEZPEČENÍM POHODY PRO DRŮBEŽ Předpisy představují ochranu zvířat při zacházení s nimi, zejména z hlediska jejich ošetřování, výživy, napájení, hygieny

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

NATURA60 & NATURA70. Moderní voliérové systémy pro chov nosnic na podestýlce

NATURA60 & NATURA70. Moderní voliérové systémy pro chov nosnic na podestýlce NATURA60 & NATURA0 Moderní voliérové systémy pro chov nosnic na podestýlce NATURA60 a NATURA0 vysoká spolehlivost a snadná správa NATURA60 a NATURA0 jsou voliére systémy vyvinuté firmou Big Dutchman pro

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s.

PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s. Ročník 2008 Číslo 3 INfo Vážení čtenáři, Právě se vám dostává do rukou třetí číslo informačního bulletinu společnosti INTEGRA. Vychází na prahu nového roku, tj. v období, kdy většina z nás hodnotí rok,

Více

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

Nosnice v obohacených klecích

Nosnice v obohacených klecích Nosnice v obohacených klecích 1 Obsah 1. Popis 3 2. Vyobrazení 6 3. Přehled povinných pravidelných kontrol zařízení pro správný chod 26 2 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, které

Více

INfo OBSAH. Ročník 2013 Číslo 8. Vážení čtenáři,

INfo OBSAH. Ročník 2013 Číslo 8. Vážení čtenáři, Ročník 203 Číslo 8 INfo Vážení čtenáři, držíte v rukou nové číslo magazínu INFO společnosti INTEGRA, a.s. Až budete číst tento úvodník, tak již bude jasné, jak dopadly předčasné parlamentní volby, jak

Více

Nosnice ve voliérách

Nosnice ve voliérách Nosnice ve voliérách 1 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, která umožňuje dle velikosti haly namontovat potřebný počet těchto modulů pro maximální využití prostoru a efektivnost provozu.

Více

Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce

Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce TÝDEN / VĚK 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 kuře kuřice - odchov nosnice - produkční období

Více

Hodnoticí standard. Zootechnik pro chov drůbeže (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zootechnik pro chov drůbeže (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zootechnik pro chov drůbeže (kód: 41-112-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zootechnik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Vodňanské kuře, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora, IČ 274 35 148 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních

Více

Systémy ventilace ve výkrmu kuřat. Lubor Skalka Cobb Germany Praha Brno 2.12.2014

Systémy ventilace ve výkrmu kuřat. Lubor Skalka Cobb Germany Praha Brno 2.12.2014 Systémy ventilace ve výkrmu kuřat Lubor Skalka Cobb Germany Praha Brno 2.12.2014 Ventilační systémy v halách pro výkrm brojlerů MINIMÁLNÍ VENTILAČNÍ SYSTÉM Má být použit pro chladné počasí a pro první

Více

Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího

Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího Národní program tlumení salmonel v reprodukčních chovech kura domácího TÝDEN / VĚK 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 kuře kuřice - odchov

Více

Ročník 2010 Číslo 6. Vážení obchodní přátelé, Petr Krul

Ročník 2010 Číslo 6. Vážení obchodní přátelé, Petr Krul Ročník 2010 Číslo 6 INfo Vážení obchodní přátelé, po druhé v letošním roce se Vám dostává do rukou nové číslo magazínu INFO. V tomto vydání chceme ukázat nový směr ve společnosti INTEGRA a poodkrýt pokličku

Více

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců (kód: 41-047-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Více

TECHNOLOGICKÝ NÁVOD 2014

TECHNOLOGICKÝ NÁVOD 2014 TECHNOLOGICKÝ NÁVOD 2014 ISA BROWN BOVANS BROWN HISEX BROWN Obsah Výživa...4 Doporučený obsah živin v krmivu... 4 Doporučené hladiny makroprvků a olejů v krmné směsi... 6 Doporučené hladiny mikroprvků

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s.

PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s. Ročník 2007 Číslo 2 INfo Vážení čtenáři, Druhé číslo našeho informačního bulletinu se vám dostává do rukou v době, která je pro chovatele nosnic v České republice poměrně dramatická. Zdvojnásobení tržních

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Rada Evropy DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE KURA DOMÁCÍHO (Gallus gallus) (přijatá stálým výborem 28. 11. 1995)

Rada Evropy DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE KURA DOMÁCÍHO (Gallus gallus) (přijatá stálým výborem 28. 11. 1995) Rada Evropy DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE KURA DOMÁCÍHO (Gallus gallus) (přijatá stálým výborem 28. 11. 1995) PREAMBULE Stálý výbor Evropské dohody na ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely s ohledem

Více

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků

1. Cíl metodiky. 2. Materiálové vybavení. 3. Metoda odběru vzorků Metodika provádění a hodnocení kontroly účinnosti závěrečné (ohniskové)dezinfekce v rámci Národních programů tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže (revize č. 2, ze dne 12. 10. 2010) 1. Cíl metodiky

Více

Kuřice ve voliérách 1

Kuřice ve voliérách 1 Kuřice ve voliérách 1 1. Popis Jedná se o moderní zařízení modulového systému, který umožňuje dle velikosti haly namontovat potřebný počet těchto modulů pro maximální využití prostoru a efektivnost provozu.

Více

ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU

ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU Vahala, J. Rozmnožovací chov Hustopeče nad Bečvou Proč se nakupují plemenné prasničky v Hustopečích nad Bečvou? Naše rodinná farma byla postavena na zelené louce

Více

Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci

Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci Stavební objekt Odchovné a chovné haly Kategorie chované

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 450/2006 Sb. ze dne 20. září 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 450/2006 Sb. ze dne 20. září 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 450/2006 Sb. ze dne 20. září 2006, o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží Vláda nařizuje podle 1 odst. 3 zákona č. 256/2000

Více

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat Cobb500 Brojler Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 nabízí díky neustále zlepšujícímu se genetickému potenciálu předpoklady pro dosahování maximálních hmotnostních přírůstků při současně zlepšené konverzi

Více

RODIČOVSKÁ POPULACE Cíle v Oblasti Užitkovosti. Červen 2007

RODIČOVSKÁ POPULACE Cíle v Oblasti Užitkovosti. Červen 2007 08 RODIČOVSKÁ POPULACE Cíle v Oblasti Užitkovosti Úvod Tato příručka obsahuje cíle v oblasti užitkovosti pro rodičovskou populaci Ross 308 a je třeba ji používat společně s příručkou Ross Parent Stock

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ

TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ TECHNOLOGICKÉ TRENDY V ODCHOVU SELAT A BĚHOUNŮ Martínek, L. AGE, České Meziříčí S postupujícím odstraňováním obchodních bariér a rozšiřováním EU se stále více vyrovnávají ceny prasat v Evropě. Bohužel

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce 1. Cíl programu Cílem Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, produkujících konzumní

Více

Strojní linky a technologické prvky v ŽV

Strojní linky a technologické prvky v ŽV Tab. : 148 Strojní linky a technologické prvky v ŽV A1. Linka krmení - farma 400 dojnic, mobilní, směsná krmná dávka 1 Míchací krmný vůz s vybíracím zařízením Objem 10 m3, nosnost 3 t; výkonnost 600-800

Více

Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat

Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního přírůstku brojlerových kuřat Autor

Více

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost Ptačí chřipka - informace pro veřejnost Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. Je potřeba

Více

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt

Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt Grafické znázornění odběru vzorků v reprodukčních chovech krůt TÝDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS)

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) přijaté Stálým výborem 22. června 1999 (V souladu s článkem 9 odst.

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand BROJLER 308 Cíle užitkovosti An Aviagen Brand Úvod Tato příručka obsahuje cíle užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba jí používat společně s Technologickým postupem pro brojlery Ross. Užitkovost

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ. Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY

PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ. Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY HYGIENA A TECHNOLOGIE PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín

Více

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno sel plex brozura TISK.indd 2 14.12.2006 9:39:52 Sel-Plex JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno Selen hraje v metabolismu živých organismů zásadní roli tím, že umožňuje normální

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Welfare kachen, hus a krůt

Welfare kachen, hus a krůt Welfare kachen, hus a krůt Chov kachen Prudký pokles produkce Stále ještě zachovány šlechtitelské chovy U nás výhradně pro produkci masa Nejvíce využívaná plemena: kachna pekingská a kachna pižmová Kachna

Více

AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc.

AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc. AKCE: Přednáška Kvalita mikroklimatu při výkrmu kuřat Ing. Lubor Skalka, CSc. Datum: 2. 12. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRAN

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRAN MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRANĚ OBRATLOVCŮ POUŽIVANÝCH PRO POKUSNÉ A JINÉ VĚDECKÉ ÚČELY (Řada evropských smluv č. 123) Usnesení o ustájení laboratorních zvířat a péči

Více

Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže

Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže Vědecký výbor výživy zvířat Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. Praha, červen 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství 815, Praha -

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

ÚVOD. INTEGRA, a.s. Zemědělská 53 664 63 Žabčice / CZ. Tel.: +420 547 231 166 Fax: +420 547 231 092 info.integra@hendrix-genetics.

ÚVOD. INTEGRA, a.s. Zemědělská 53 664 63 Žabčice / CZ. Tel.: +420 547 231 166 Fax: +420 547 231 092 info.integra@hendrix-genetics. ÚVOD I když ustájení nosnic v klecích stále zůstává celosvětově nejpoužívanějším systémem chovu, ve světě se rozšiřují také alternativní systémy. ISA v posledních letech vyvíjí čisté linie nosnic zaměřené

Více

Dotační programy. Str F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Dotační programy. Str F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic Čj.: 176749/2011-MZE-17242 Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů zavedení

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CHOVU PRASAT

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CHOVU PRASAT Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CHOVU PRASAT SBORNÍK referátů z celostátní konference konané

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele Příloha 9 AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele OBSAH: - Doporučená preventivní opatření - Příznaky onemocnění - Postupy při desinfekci - Obrazové přílohy Příloha 9 2 (celkem 8) AVIÁRNÍ

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

ISA Dual. Přirozené systémy OBSAH ÚVOD ÚVOD 3 CHOV ISA 6 TABULKA ODCHOVU PRO KUŘICE 8 TABULKA ODCHOVU PRO KOHOUTY 9 GRAF ODCHOVU KUŘIC 10

ISA Dual. Přirozené systémy OBSAH ÚVOD ÚVOD 3 CHOV ISA 6 TABULKA ODCHOVU PRO KUŘICE 8 TABULKA ODCHOVU PRO KOHOUTY 9 GRAF ODCHOVU KUŘIC 10 ISA Dual Přirozené systémy ÚVOD Využití alternativních výrobních systému se rozšiřuje po celém světě. Podmínky v alternativních výrobních systémech se liší od tradičních klecových systémů ustájení a vyžadují

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 58458/2015 Sp. zn.: S - JMK 58458/2015 OŽP/Ber Vyřizuje/linka Ing. Lucie Beránková/2214 Brno 15.07.2015

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat. MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana

Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat. MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana 1 Popis farmy (srpen 2015) Počet prasnic 600 ks Prasničky 262 ks Kanci prubíři 2 ks Selata na porodnách 1245 ks Selata na odchovnách

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti

BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti 08 BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti An Aviagen Brand BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti Úvod Tato příručka obsahuje cíle v oblasti užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba ji

Více

Hodnoticí standard. Chovatel vodní drůbeže (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel vodní drůbeže (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel vodní drůbeže (kód: 41-034-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Rybář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

O D H A D. Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015. Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic

O D H A D. Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015. Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic O D H A D Hodnoty zajištění klecová technologie na chov nosnic Ocenění je provedeno ke dni prohlídky technologie tj. k 23.6.2015 Odhad je vypracován za použití amortizačních stupnic pro ocenění movitých

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Antiparazitární přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic.

Antiparazitární přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic. BIOPHARM Antiparazitární přípravky se širokým spektrem účinnosti proti střečkovitosti, motoličnatosti i oblým červům zažívadel a plic. CERMIX CERMIX premix ad us. Vet. určený pro výrobu medikovaného krmiva

Více

Současná zdravotní problematika bažantí zvěře

Současná zdravotní problematika bažantí zvěře Současná zdravotní problematika bažantí zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Historie bažanta na evropském kontinentu colchicus

Více

PROJEVY CHOVÁNÍ KURŮ

PROJEVY CHOVÁNÍ KURŮ PROJEVY CHOVÁNÍ KURŮ Původ kura domácího, historie chovu kur bankivský (Gallus gallus) začátek domestikace před cca 8 000 lety (JV Asie) Sociální struktura a chování menší, relativně stabilní sociální

Více

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti.

CHOVÁNÍ A WELFARE CÍLE PREZENTACE KRÁLÍK DOMÁCÍ VZTAH S ČLOVĚKEM. Welfare drobní savci I králík, MVDr. Jekl. Majitelé/klienti. CHOVÁNÍ A WELFARE Majitelé/klienti Omezenené znalosti Péče o zvíře Normální chování Častá onemocnění Záchranná centra Welfare drobných savců králík, morče MVDr. Vladimír JEKL, Ph.D., DipECZM (Small Mammal)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Orientační měrné náklady zemědělských staveb

Orientační měrné náklady zemědělských staveb Tab. : 155 Orientační měrné náklady zemědělských staveb Celkové náklady stavby [Kč/měr.jedn.] Měrná jedn. a. Skot - novostavby - dojnice 1 Bezstelivová stáj, rozpon 32 m, pro 300 dojnic. Třířadé uspořádání,

Více

www.muenker.com Prosvětlovací desky

www.muenker.com Prosvětlovací desky www.muenker.com Prosvětlovací desky Prosvětlovací desky polyester Popis Polyesterové trapézové prosvětlovací desky se tvarují kontinuálním laminovacím procesem ze skelných vláken a polyesterové pryskyřice

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA. Vysoce patogenní chřipka ptáků. Původce onemocnění

AVIÁRNÍ INFLUENZA. Vysoce patogenní chřipka ptáků. Původce onemocnění AVIÁRNÍ INFLUENZA Vysoce patogenní chřipka ptáků Původce onemocnění Virus čeledi orthomyxoviridae, rodu influenzarius A,B V současné době jsou vysocepatogenní izoláty (HPAI)většinou typu A subtypu H5N1

Více

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN 1 - září 2004 MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN OBSAH Úvod Hyoresp Aktuality a informace Merial přípravky pro prasata Úvod Mevet, spol. s r.o. JE V HRADNÍM ZASTOUPENÍM A DISTRIBUTOREM PRODUKT OD FY MERIAL

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice ZP Město Albrechtice, středisko drůbeže Integrované povolení čj. MSK 125948/2006 ze dne 11.4.

Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice ZP Město Albrechtice, středisko drůbeže Integrované povolení čj. MSK 125948/2006 ze dne 11.4. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108 OBSAH strana 1. ÚVOD 12 1.1 Význam, historie a současné postavení chovu laboratorních zvířat...12 1.2 Definice základních pojmů 14 1.3 Systematické zařazení laboratorních zvířat...14 1.4 Klasifikace laboratorních

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce 7.7.2006 Úřední věstník Evropské unie L 186/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz PTAČÍ CHŘIPKA DOPORUČENÍ OBČANŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA RAKOVNÍKA Při dodržení

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců MVDr. Libuše Kulíková Ph.D. Orientační ukazatele užitkovosti nosných hybridů ODCHOV (do 18.-22. týdne věku) Brakace

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP)

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se hus domácích (Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus) a jejich kříženců přijaté

Více

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C

Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C Podmínky bezpečného provozu spotřebičů kategorie B a C Datum: 4.4.2011 Autor: Ing. Jiří Buchta, CSc. Recenzent: Ing. Miroslav Burišin Autor se v článku zabývá důsledky nedodržení podmínek stanovených pro

Více

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE PRODUKCE A ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY DRŮBEŽ definice z nař. (ES) č. 853/2004: domácí drůbež včetně ptáků, kteří nejsou považováni

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

Zpráva o situaci v areálu sportovní haly a přidružených objektech

Zpráva o situaci v areálu sportovní haly a přidružených objektech Zpráva o situaci v areálu sportovní haly a přidružených objektech Výbor pro rozvoj města se sešel v počtu čtyř členů ke zjištění stavu objektu sportovní haly a přidružených objektů dne 26. 2. 2015 v 17.00

Více

Vyjádření. k aplikaci BAT INTEGRA, a.s. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vyjádření. k aplikaci BAT INTEGRA, a.s. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vyjádření k aplikaci BAT INTEGRA, a.s. CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10 tel.: +420 267 225 232 fax: + 420 271 724 306 http://www.cenia.cz IČ: 45249130

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ MODULU DRŮBEŽ NA PORTÁLU FARMÁŘE Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 20.12.2011 Jméno souboru: IZR-drůbež-201211.doc

Více