POCHOZÍ TRAFOSTANICE.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz"

Transkript

1 POCHOZÍ TRAFOSTANICE

2 PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových prvků stejného průřezu, ale rozdílné délky. Čísla typového označení odrážejí rozměry půdorysu. Při konstantní šířce 2,5 m se délky mění od 2,4 m do 6,4 m v krocích 0,6 m. Světlá výška je 3,2 m. Při použití mezipodlahy je světlá výška obslužného prostoru obecně 2,4 m a výška kabelového sklepa 0,8 m. Řada UF 30 Konstrukce obdobná jako u řady UF 25, ale konstantní šířka je 3,0 m (přesně 2,98 m resp. 3,02 m - viz. obr. níže). Informace o dalších výrobkových řadách vyráběných v ostatních závodech Betonbau (v Německu) získáte na Informace o možnostech výroby buněk nestandardních rozměrů získáte kontaktováním odpovědných pracovníků Betonbau.

3 PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Variabilita trafostanic Typické provedení mezistěn Variabilita stanic je umožněna a) volbou počtu, velikostí a umístěním dveří a volbou počtu, velikostí a umístěním ventilačních elementů b) volbou počtu, velikostí a umístěním mezistěn c) volbou druhu mezipodlahy (překližková/betonová) d) volbou typu a umístění průchodek pro vnější kabeláž e) volbou typu střechy (plochá vanová, sedlová, valbová a jiné) a typu její krytiny a provedením a umístěním svodů dešťové vody f) volbou povrchové úpravy (syntetická omítka, palubky a jiné obklady popř. zateplení) a jejího barevného provedení Příklady provedení mezistěn

4 ZÁKLADNÍ POPIS STANIC UF Základní charakteristiky stanic Betonové objekty řady UF tvoří stavební část transformačních a spínacích stanic. Obsluha elektrotechnologie se provádí zevnitř stanice - stanice se označují jako pochozí. Transformátor(y) jsou obvykle umístěné na ocelových profi lech (trafokolejnicích) a jejich případná výměna se provádí dveřmi stanice - trafokomory. VN a NN rozváděče jsou umístěné na mezipodlaze rozvodny, která je od trafokomory obvykle oddělená betonovou příčkou a je přístupná samostatnými dveřmi. Stanice řady UF umožňují: instalaci olejových i suchých transformátorů až do výkonu 2,5 MVA instalaci VN rozvaděčů izolovaných SF6 nebo vzduchem do 35 kv kompaktních i modulárních instalaci NN rozvaděčů skříňové nebo nástěnné konstrukce instalaci skříní měřených přístupných i z vnějšku (USM umístěné ve výřezu obvodové stěny) instalaci do stavebního lože se štěrkovou podkladní vrstvou instalaci elektrotechnologie ve výrobním závodě Dopravu a montáž (včetně jeřábu) zajišťuje standardně výrobce stanice (Betonbau). Uživatel zajišťuje přípravu stavebního lože a provedení vnější kabeláže a vnějšího uzemnění. Stanice jsou pro většinu standardních VN rozvaděčů zkoušeny na odolnost proti obloukovému zkratu podle ČSN EN podrobnější informace pro konkrétní stanice a konkrétní VN rozváděče získáte u výrobce (Betonbau). Základní technický popis Stavební část Stanice řady UF jsou železobetonové buňky, které jsou tvořeny monolitickou prostorovou buňkou a samostatně vyráběnou (a v případě potřeby odmontovatelnou) střechou. Vnitřní rozdělení prostoru stanice zajišťují betonové mezistěny (popř. kovové sítové zábrany). Podzemní část stanice je oleji a vodě nepropustná - prostor pod transformátorem vytváří olejovou záchytnou jímku. Standardně je používán vysoce kvalitní beton vodostavebný, mrazuvzdorný, pro prostředí XC4, XD1, XF1, XA1 (dle ČSN EN 206-1). Výztuž je svařena a spojena do uzemňovacího bodu Standardní ploché betonové střechy mají odtok dešťové vody podle dohody (místo a způsob odvodu (na povrch / do kanalizace). Dveře a ventilační prvky jsou standardně hliníkové, eloxované. Mezipodlahy rozvoden jsou buď překližkové, nebo betonové, transformátory jsou obvykle umístěné na ocelových profi lech (variantně na betonové podlaze). Kabelové prostupy jsou realizovány kabelovými průchodky (typ, velikost, počet a místo podle dohody). Větrání stanice je přirozené - ventilačními prvky dimenzovanými podle výkonu stanice. Umístění dveří a ventilačních prvků je provedeno podle dohody s uživatelem stanice, protože má vliv na požárně bezpečnostní řešení (dodržení odstupových vzdáleností od požárně otevřených ploch stanice) a ochranu zdraví před hlukem (hluk transformátoru se šíří ze stanice zejména dveřmi a ventilačními prvky trafokomory).

5 ZÁKLADNÍ POPIS STANIC UF Elektrotechnologie Stanice se obvykle už v závodě výrobce (Betonbau) osadí elektrotechnologií typu a parametrů podle dohody s uživatelem. Už v závodě výrobce stanice se tedy namontují VN rozváděč(e), NN rozváděč(e) a transormátor(y) popř. doplňující komponenty (USM, měřící transformátory, kompenzační kondenzátory, indikátory zkratového proudu, UPS apod.) a provedou se vnitřní propoje. Dále výrobce zhotoví vnitřní zemnící okruh, který propojuje navzájem zemnící body elektrotechnologie a kovové neživé části stanice (armování betonu, dveře, ostatní kovové konstrukce). Vnitřní zemnící okruh je vyveden vně stanice dvěma izolovanými zemnícími průchodkami (poloha podle dohody). Stanice mají vnitřní osvětlení popř. zásuvkový okruh(y). Požární bezpečnost Stanice tvoří obvykle jeden požární úsek s požární odolností 90 min. Dveře a ventilační prvky jsou požárně otevřené plochy. Ochrana životního prostředí Podzemní část stanice je oleji a vodě nepropustná. Doprava a montáž stanice do stavebního lože Standardně provádí výrobce stanice (Betonbau) Soulad s normami Stanice jsou vyráběny v souladu s ČSN EN a ČSN EN Stanice jsou z hlediska norem bezpečné a to včetně odolnosti proti obloukovému zkratu pro většinu běžných typů VN rozvaděčů. Další informace získáte kontaktováním pracovníků výrobce (Betonbau) popř. na

6 pro UF 2524

7 pro UF 2530

8 pro UF 2536

9 pro UF 2542

10 pro UF 2548

11 pro UF 2554

12 pro UF 2560

13 pro UF 3024

14 pro UF 3030

15 pro UF 3036

16 pro UF 3042

17 pro UF 3042

18 pro UF 3048

19 pro UF 3048

20 pro UF 3054

21 pro UF 3054

22 pro UF 3060

23 pro UF 3060

24 pro UF 3066

25 pro UF 3066

26 pro UF 3072

27 pro UF 3072

28 pro UF 3078

29 pro UF 3078

30 pro UF 3084

31 pro UF 3084

32 OBSAH CD Pochozí stanice UF 2524 Pochozí trafostanice UF 2530 Pochozí trafostanice UF 2536 Pochozí trafostanice UF 2542 Pochozí trafostanice UF 2548 Pochozí trafostanice UF 2554 KOMPAKTNÍ A POCHOZÍ TRAFOSTANICE Pochozí trafostanice UF 2560 Pochozí trafostanice UF 3024 Pochozí stanice UF 3030 Pochozí spínací stanice UF 3036 Pochozí trafostanice UF 3042 var.1 Pochozí trafostanice UF 3042 var.2 Pochozí trafostanice UF 3048 var.1 Pochozí trafostanice UF 3048 var.2 Pochozí trafostanice UF 3054 var.1 Pochozí trafostanice UF 3054 var.2 Pochozí trafostanice UF 3060 var.1 Pochozí trafostanice UF 3060 var.2 Pochozí trafostanice UF 3066 var.1 Pochozí trafostanice UF 3066 var.2 Pochozí trafostanice UF 3072 var.1 Pochozí trafostanice UF 3072 var.2 Pochozí trafostanice UF 3078 var.1 Pochozí trafostanice UF 3078 var.2 Pochozí trafostanice UF 3084 var.1 Pochozí trafostanice UF 3084 var.2 + Kompaktní trafostanice řady UK Betonbau s.r.o. Průmyslová 698/5a Praha 10 - Malešice CZ Tel Fax: Betonbau GmbH & Co. KG Schwetzinger Str Waghäusel Tel / Fax / Betonbau GmbH & Co. KG Im Nördernfeld Bockenem Tel / Fax / Betonbau GmbH & Co. KG Einsteinstraße Kösching Tel / Fax / Betonbau GmbH & Co. KG Industriestraße Schkeuditz Tel / Fax /

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 2 OBSAH 1 DEKHOME C...4 2 STANDARD DEKHOME C...5 3 KONTROLA JAKOSTI...6 4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C...7 4.1

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: 17-2011 Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. č. v. D.3 Název akce: Stavební úpravy objektu správy VLS ČR Libavá Místo stavby: parcela č. 663, 665, 666, 667, k. ú. Libavá Investor: Vojenské lesy a statky ČR, Bratrská 359, 751 31 Lipník nad Bečvou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem SCHÉMA ZAPOJENÍ ULOŽENÍ KABELŮ VÝKAZ VÝMĚR

Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem SCHÉMA ZAPOJENÍ ULOŽENÍ KABELŮ VÝKAZ VÝMĚR Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2.1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE SCHÉMA ZAPOJENÍ ULOŽENÍ KABELŮ VÝKAZ VÝMĚR C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4 C.2.1.4 I. TECHNICKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Dokumentace záměru Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Oznamovatel Zpracovatel dokumentace ČEZ, a. s. SCES - Group, spol. s r. o. prosinec 2008

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK

ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK systém vibrolisovaných betonových prvků ZDICÍ SYSTÉM KB KLASIK KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK ZDICÍ SYSTÉM

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC KB-BLOK systém uvádí

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více