Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC"

Transkript

1 Technické informace Instalační podmínky pro různá uspořádání stanice TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Obsah Stanice Transformer ompact Station je ideálním spojovacím článkem mezi centrálním střídačem a vysokonapěťovou sítí. Tyto instalační podmínky vám pomohou při projektování FV systémů se střídačem Sunny entral a stanicí Transformer ompact Station. Tento dokument platí pro následující produkty: Transformer ompact Station 500S Transformer ompact Station 800S Transformer ompact Station 1000S Transformer ompact Station 1600S Transformer ompact Station 630S Transformer ompact Station 900S a) Transformer ompact Station 1250S Transformer ompact Station 1800S a) a) Pouze pro Německo. Provedení jsou závislá na konkrétní zemi a mohou se lišit od uvedených obrázků. TS-S-TI-cs-30 Verze 3.0 Z

2 Rozměry 1 Rozměry 1.1 Vnější rozměry Vnější rozměry stanice závisí na provedení pro konkrétní zemi a jsou uvedeny v následující tabulce. Obrázky půdorysů najdete v kapitole 1.2 Půdorys, strana 4. Mějte na paměti zvláštnosti v provedeních stanic, pokud jste si objednali volitelnou možnost transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem. SM SM Obrázek 1: rozměry stanice Transformer ompact Station Země, varianta etonové provedení Ocelové provedení TS 500S/630S/ 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Rozvodna vysokého napětí [mm] [mm] [mm] Půdorys č. DE (var. 1) X X X I X X a) X III X X X II DE (var. 2) X X b) I X X b) X II X X /X II DE, GR X X /X II X X /X II Z X X I X X X II X X /X II ES X X X /X IV TS-S-TI-cs-30 2/22

3 Rozměry Země, varianta etonové provedení Ocelové provedení TS 500S/630S/ 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Rozvodna vysokého napětí [mm] [mm] [mm] Půdorys č. FR X X /X III X X /X II G, RO, GR X X /X II (var. 1) X X /X II IT, GR (var. 2) X X X I X X X X II UK X X c) /X II X X d) /X V U X e) X X /X II a) TS 800S v případě objednání s volitelnou možností transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem : dodávka ve staniční budově varianty TS 1000S/1250S/1600S/1800S. b) TS 500S/630S/800S v případě objednání s volitelnou možností transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem : dodávka ve staniční budově varianty TS 1000S/1250S/1600S/1800S. c) TS 500S/630S/800S/1000S/1250S. d) Pouze TS 1600S. e) S betonovým podstavcem ke staniční budově. TS-S-TI-cs-30 3/22

4 Rozměry 1.2 Půdorys Půdorys č. Půdorys Půdorys č. Půdorys 1) 3) I 2) II E 1) Dveře k dispozici pouze u možnosti DE (var. 1) (TS 500S/630S/ 800S/900S). 2) Dveře k dispozici pouze u možností DE (var. 1), IT a GR (var. 2). 4) 3) Dveře k dispozici pouze u možností G, GR (var. 1) a UK. 4) Dveře k dispozici pouze u možností DE (var. 2), Z, IT, GR (var. 2), G, GR (var. 1) a FR. III D IV V E transformátor D rozvodna nízkého napětí a) rozvodna vysokého napětí E transformátor pro vlastní napájení, volitelně b) strana nízkého napětí: rozvodna nízkého napětí transformátor pro vlastní napájení, volitelně ommunit, volitelně a) Rozvodna nízkého napětí je pouze ve stanici TS 500S/630S/800S pro FR umístěna v prostoru rozvodny vysokého napětí. b) Transformátor pro vlastní napájení je pouze ve stanici TS 500S/630S/800S/1000S/1250S/1600S pro UK umístěn v prostoru rozvodny vysokého napětí. TS-S-TI-cs-30 4/22

5 Protažení kabelů 2 Protažení kabelů Pro kabely vedoucí k rozvodně nízkého napětí a pro kabely vedoucí k rozvodně vysokého napětí jsou ve stanici Transformer ompact Station připraveny průchodky. Země, varianta DE (var. 1, 2), Z DE, GR ES FR G, RO, GR (var. 1) IT, GR (var. 2) a) UK U Transformer ompact Station TS 500S/630S/ 800S/900S/1000S/ 1250S/1600S/1800S v betonovém provedení TS 500S/630S/ 800S/900S/1000S/ 1250S/1600S/1800S v ocelovém provedení TS 500S/630S/ 800S TS 1000S/1250S/ 1600S TS 500S/630S/ 800S TS 1000S/1250S/ 1600S TS 500S/630S/ 800S/1000S/1250S/ 1600S TS 500S/630S/ 800S/1000S/1250S/ 1600S TS 500S/630S/ 800S/1000S Protažení kabelů na straně nízkého napětí v závislosti na druhu konstrukce otvorem v kabelové šachtě v závislosti na druhu konstrukce otvorem v kabelové šachtě Protažení kabelů na straně vysokého napětí 2 Hauff HSI 150 v závislosti na druhu konstrukce otvorem v kabelové šachtě 3 Roxtec R Roxtec R Roxtec R Roxtec R UG KD UG KD-150 v závislosti na druhu konstrukce otvorem v kabelové šachtě 2 UG KD-150 v závislosti na druhu 3 Hauff HSI 150 konstrukce otvorem v kabelové šachtě 4 Hauff HSI Hauff HSI UG KD UG KD-150 TS 1250S/1600S 6 UG KD UG KD-150 TS 500S/630S/ 800S/1000S/1250S/ 1600S v závislosti na druhu konstrukce zašroubovatelnými otvory v kabelové šachtě v závislosti na druhu konstrukce zašroubovatelnými otvory v kabelové šachtě a) Systémová víka ke kabelovým průchodkám jsou u těchto stanic Transformer ompact Station součástí dodávky. Pro uvedené kabelové průchodky musí být na místě instalace zajištěna odpovídající systémová víka. Toto neplatí pro kabelové průchodky s otvory v kabelové šachtě v závislosti na druhu konstrukce a pro stanici Transformer ompact Station pro Itálii a Řecko (varianta 2). TS-S-TI-cs-30 5/22

6 Protažení kabelů Příklady kabelových průchodek SM SM SM SM Obrázek 2: Položka příklady kabelových průchodek ve stanicích Transformer ompact Station Popis kabelové průchodky bez systémového víka na straně nízkého i vysokého napětí kabelové průchodky se systémovým víkem na straně nízkého i vysokého napětí kabelové průchodky bez systémového víka na straně nízkého napětí a se systémovým víkem na straně vysokého napětí TS-S-TI-cs-30 6/22

7 Na místě instalace 3 Na místě instalace 3.1 Všeobecné pokyny hemicky aktivní prostředí V případě instalace v blízkosti moře (vzdálenost do 5 km od moře) nese společnost SM Solar Technology G odpovědnost za vady pouze v případě, že byla zvolena volitelná možnost použití v chemicky agresivním prostředí. Společnost SM Solar Technology G tuto volitelnou možnost doporučuje i pro instalaci ve vzdálenosti od 5 km do 50 km od moře. Hladina spodní vody Při instalaci věnujte pozornost výšce hladiny spodní vody, aby bylo zajištěno bezpečné ustavení stanice Transformer ompact Station. Odvod vody Na místě instalace musí být zajištěn systém pro odvod vody, aby stanice Transformer ompact Station a střídače byly chráněny před vnikáním vody. Vzdálenosti Při instalaci stanice Transformer ompact Station ve velkém FV systému musí být zachovány následující vzdálenosti: bezpečnostní vzdálenost 5000 mm od hořlavých předmětů minimální vzdálenosti podle místních požadavků protipožární ochrany minimální vzdálenosti u specifických národních variant stanice Transformer ompact Station (viz kapitola 3.2 Minimální vzdálenosti, strana 8) Při instalaci věnujte pozornost poloze centrálních střídačů vůči stanici Transformer ompact Station (viz kapitola 3.4 Příklady instalace, strana 12). TS-S-TI-cs-30 7/22

8 Na místě instalace 3.2 Minimální vzdálenosti Minimální vzdálenosti, které odpovídají půdorysu vaší stanice Transformer ompact Station, jsou uvedeny v tabulce a je nutné je zachovat volné. I II III IV V Obrázek 3: minimální vzdálenosti u různých stanic Transformer ompact Station transformátor rozvodna vysokého napětí strana nízkého napětí Země, varianta etonové provedení Ocelové provedení TS 500S/630S/ 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Rozvodna vysokého napětí Půdorys Minimální vzdálenost 1 [mm] Minimální vzdálenost 2 [mm] Minimální vzdálenost 3 [mm] Minimální vzdálenost 4 [mm] DE (var. 1) X X I X X I X X a) X III X X X II DE (var. 2) X X b) I X X b) X II X X /X II DE, GR X X X /X II Z X X I X X X II X X /X II ES X X X /X IV FR X X /X III X X /X II G, RO, GR X X /X II (var. 1) X X /X II TS-S-TI-cs-30 8/22

9 Na místě instalace Země, varianta etonové provedení Ocelové provedení TS 500S/630S/ 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Rozvodna vysokého napětí Půdorys Minimální vzdálenost 1 [mm] Minimální vzdálenost 2 [mm] Minimální vzdálenost 3 [mm] Minimální vzdálenost 4 [mm] IT, GR X X X I (var. 2) X X X X II UK X X c) /X II X X d) /X V U X e) X X /X II a) TS 800S v případě objednání s volitelnou možností transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem : dodávka ve staniční budově varianty TS 1000S/1250S/1600S/1800S. b) TS 500S/630S/800S v případě objednání s volitelnou možností transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem : dodávka ve staniční budově varianty TS 1000S/1250S/1600S/1800S. c) TS 500S/630S/800S/1000S/1250S. d) Pouze TS 1600S. e) S betonovým podstavcem ke staniční budově. TS-S-TI-cs-30 9/22

10 SUNNY ENTRL 800P SUNNY ENTRL 800P SUNNY ENTRL 800P SM Solar Technology G Na místě instalace 3.3 Délka kabelů U společnosti SM Solar Technology G si můžete objednat předpřipravené připojovací kabely o následujících délkách: 5 m 7,5 m 10 m 15 m Maximální délka kabelů mezi střídačem Sunny entral a stanicí Transformer ompact Station Maximální délka kabelů mezi přípojnými místy ve střídači Sunny entral a na straně nízkého napětí stanice Transformer ompact Station činí 15 m. Při návrhu potřebné délky sad kabelů dbejte minimálních vzdáleností mezi střídačem Sunny entral a stanicí Transformer ompact Station (viz kapitola 3.2 Minimální vzdálenosti, strana 8). Společnost SM Solar Technology G doporučuje při projektování místa instalace zachovat maximální vzdálenost mezi oblastmi připojení střídače Sunny entral a stanice Transformer ompact Station z tabulky. Dbejte při tom poloh 1, 2 a 3 výstupu kabelů na straně nízkého napětí stanice Transformer ompact Station. Polohy a možné délky sad kabelů pro specifické národní varianty stanice Transformer ompact Station najdete v tabulce na straně 11. SM SM elková délka kabelů Vzdálenost a) 5m 1,5m 7,5m 4m 10 m 6,5 m 15 m 11,5 m a) Při návrhu maximální vzdálenosti dbejte poloměrů ohybu kabelů. Údaje o poloměrech ohybu kabelů naleznete v jejich katalogových listech (na vyžádání). TS-S-TI-cs-30 10/22

11 Na místě instalace Ve specifických národních provedeních stanice Transformer ompact Station jsou možné následující délky sad kabelů. Země, varianta etonové provedení Ocelové provedení TS 500S/630S/ 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Rozvodna vysokého napětí Poloha výstupu kabelů elková délka kabelů 5m 7,5m 10m 15m DE (var. 1) X X X 2 X X X X X a) X 2 X X X X X X X 1 X X X DE (var. 2) X X b) /X 2 X X X X X X /X 2 X X X DE, GR X X X /X 2 X X X Z X X /X 2 X X X X X X /X 2 X X X ES X X X /X 2 X X X FR X X /X 3 X X X X X X /X 2 X X X G, RO GR X X /X 2 X X X X (var. 1) X X /X 2 X X X IT, GR (var. 2) X X X 2 X X X X X X X X 2 X X X UK X X c) /X 1 X X X X X d) /X 2 X X X U X e) X X /X 2 X X a) TS 800S v případě objednání s volitelnou možností transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem : dodávka ve staniční budově varianty TS 1000S/1250S/1600S. b) TS 500S/630S/800S v případě objednání s volitelnou možností transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem : dodávka ve staniční budově varianty TS 1000S/1250S/1600S. c) TS 500S/630S/800S/1000S/1250S. d) Pouze TS 1600S. e) S betonovým podstavcem ke staniční budově. TS-S-TI-cs-30 11/22

12 Na místě instalace 3.4 Příklady instalace Společnost SM Solar Technology G doporučuje stanici Transformer ompact Station a centrální střídače nainstalovat tak, jak je to znázorněno na obrázku. Není povoleno instalovat centrální střídače tak, aby výstup vzduchu z nich byl namířen přímo na stanici Transformer ompact Station. Jinak hrozí, že centrální střídače z důvodu zvýšení teploty přeruší dodávku elektrické energie. Obrázek 4: Symbol možná instalace stanice Transformer ompact Station a centrálních střídačů (příklady) Význam teplý odpadní vzduch TS-S-TI-cs-30 12/22

13 Na místě instalace 3.5 Základová plocha a pláň Výkop a základová plocha se musí na místě instalace připravit podle plánu základové plochy. Zajistěte, aby byly splněny následující podmínky: Jsou k dispozici vnější uzemnění podle požadavků provozovatele distribuční sítě. Kolem základové plochy je volný pracovní prostor minimálně 500 mm. Rohové body výkopu jsou opatřeny značkami. Výkop je umístěn tak, aby nákladnímu automobilu nebránil v přepravě. Pláň je uhlazená do roviny. Stupeň zhuštění pláně: 98 %. Tlak na půdu: v případě betonového provedení: 150 kn/m 2 v případě ocelového provedení: 70 kn/m 2 v případě ocelového provedení s betonovým podstavcem (TS pro U): 48 kn/m 2 Podsýpka stanice je zhotovena z materiálu, který neobsahuje kameny, který nemá ostré hrany a který lze zhustit, např. z drobné drti s vodorovně uhlazeným pískovým ložem nebo s vodorovnou deskou zhubeného betonu. V případě pokládání dlažby k plášti stanice je zachována spára 30 mm. Specifické národní podmínky pro základovou plochu a pláň najdete v tabulce v kapitole 3.6 Plán základové plochy, strana 14. TS-S-TI-cs-30 13/22

14 Na místě instalace 3.6 Plán základové plochy F G SM D E Obrázek 5: rozměry základové plochy Země, varianta etonové provedení Ocelové provedení TS 500S/630S/ 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Rozvodna vysokého napětí : výška pláně [mm] : hloubka pro zapuštění základové plochy do země [mm] [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] DE (var. 1) X X X X X a) X X X X DE X X b) (var. 2) X X b) X X X /X DE, GR X X X /X Z X X X X X X X /X ES X X X /X FR X X /X X X /X TS-S-TI-cs-30 14/22

15 Na místě instalace Země, varianta etonové provedení Ocelové provedení TS 500S/630S/ 800S/900S TS 1000S/1250S/ 1600S/1800S Rozvodna vysokého napětí : výška pláně [mm] : hloubka pro zapuštění základové plochy do země [mm] [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] G, X X /X RO, GR X X /X (var. 1) IT, GR X X X (var. 2) X X X X UK X X c) /X X X d) /X U X e) X X /X a) TS 800S v případě objednání s volitelnou možností transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem : dodávka ve staniční budově varianty TS 1000S/1250S/1600S. b) TS 500S/630S/800S v případě objednání s volitelnou možností transformátor vysokého napětí s amorfním jádrem : dodávka ve staniční budově varianty TS 1000S/1250S/1600S/1800S. c) TS 500S/630S/800S/1000S/1250S. d) Pouze TS 1600S. e) S betonovým podstavcem ke staniční budově. TS-S-TI-cs-30 15/22

16 Dodávka 4 Dodávka 4.1 Spediční firma Přepravu a vykládku koordinuje spediční firma. Spediční firma obvykle 3 týdny před plánovaným termínem dodání dohodne s vedením stavby den dodávky a postup vykládky. 4.2 Všeobecné požadavky Před dodávkou odstraňte všechny překážky (jako ploty, elektrické vedení, stromy apod.), které by nákladnímu automobilu mohly bránit v přístupu. Pokud tyto podmínky prostředí není možné dodržet, je zapotřebí větší jeřáb. Velikost jeřábu bude definitivně stanovena při obchůzce staveniště. Dodávka a vykládka jsou součástí plnění. Vyšší náklady při dodávce mohou vzniknout, pokud budou zapotřebí následující práce navíc: dopravní opatření (např. uzavírka silnice, policejní doprovod apod.) samostatný jeřáb s větším dosahem tahač navíc v případě většího stoupání rohože pro zpevnění jízdního povrchu apod. TS-S-TI-cs-30 16/22

17 Dodávka 4.3 Vozovka Produkt je dodáván za použití nákladního automobilu s montážním jeřábem. Musí být splněny následující podmínky: Vozovka: zpevněná. Stoupání: max. 4 %. Šířka: min.3,5 m. Světlá výška: 0,25 m Vozovka je vhodná pro nákladní automobil s následujícími vlastnostmi: Země, varianta DE, Z, G, GR (var. 1), RO Provedení stanice Transformer ompact Station bez přívěsu Hmotnost, max. [t] s přívěsem 4.4 Podklad na místě instalace Podklad na místě instalace musí mít následující vlastnosti: suchý zhuštěný rovný zpevněný Hmotnost na nápravu, max. [t]. Délka, max. [m] bez přívěsu s přívěsem Šířka, max. [m] beton ,5 5 Výška, max. [m] DE, GR ocel 17, ,4 4 ES beton FR beton IT, GR (var. 2) beton UK beton 40 2,5 4,5 U ocel 42,5 32 2,4 4,3 TS-S-TI-cs-30 17/22

18 Dodávka 4.5 Vykládka Varianta 1 Nákladní automobil s montážním jeřábem posadí stanici Transformer ompact Station do výkopu na základovou plochu. Země, varianta DE (var. 1, 2), Z a) Maximální poloměr. Provedení Transformer ompact Station [mm] a) beton TS 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S [mm] DE, GR ocel TS 500S/630S/800S/900S 7350 max TS 1000S/1250S/1600S/ 4600 max S IT, GR (var. 2) beton TS 500S/630S/800S/1000S/ S/1600S UK beton TS 500S/630S/800S/1000S/ S/1600S U ocel TS 500S/630S/800S/1000S/ 1250S/1600S TS-S-TI-cs-30 18/22

19 Dodávka Varianta 2 Montážní jeřáb umístěný vedle nákladního automobilu posadí stanici Transformer ompact Station do výkopu na základovou plochu. Země, varianta Provedení Transformer ompact Station [mm] a) [mm] [mm] DE (var. 1) beton TS 500S/630S/800S/ S/1000S/1250S/ 1600S/1800S DE (var. 2), Z a) Maximální poloměr. beton TS 500S/630S/800S/ 900S/1000S/1250S/ 1600S/1800S ES beton TS 500S/630S/800S/ 1000S/1250S/1600S FR beton TS 500S/630S/800S/ 1000S/1250S/1600S G, RO, GR (var. 1) beton TS 500S/630S/800S/ 1000S/1250S/1600S UK beton TS 500S/630S/800S/ 1000S/1250S/1600S TS-S-TI-cs-30 19/22

20 arva 5 arva Střecha signální šedá RL 7004 Podstavec myší šedá RL 7005 Vnější stěny dopravní bílá RL 9016 Dveře / větrací mřížky signální šedá / hliník natur RL 7004 arvy specifických národních provedení stanice Transformer ompact Station se mohou lišit od zde uvedených barev. 6 Pokyny k instalaci Průřezy vodičů připojení se musí provést v souladu s dokumentací rozvodny vysokého napětí a transformátoru. Dbejte průřezů vodičů pro připojení uvedených v dokumentaci. Uzemnění stanice Transformer ompact Station Stanice Transformer ompact Station a centrální střídače musí být zapojeny do vyrovnání potenciálů a musí ležet na stejném potenciálu země. Na místě instalace se musí zajistit vnější uzemnění podle požadavků provozovatele distribuční sítě. Kabelové spojení mezi střídačem Sunny entral a stanicí Transformer ompact Station Společnost SM Solar Technology G doporučuje následující typy kabelů: Evropa: ÖLFLEX TRFO mm² ustrálie: OLEX mm² Další informace získáte v technických informacích Sada kabelů Požadavky na kabely a položení kabelů mezi střídačem SUNNY ENTRL P a stanicí TRNSFORMER OMPT STTION na webu TS-S-TI-cs-30 20/22

21 Pokyny k instalaci lokové schéma zapojení stanice Transformer ompact Station pro všechny země kromě Francie na příkladu stanice Transformer ompact Station 1600S s rozvodnou vysokého napětí rozvodna nízkého napětí E rozvodna vysokého napětí komunikační rozvaděč, volitelně F externí uzemnění komunikační rozhraní G transformátor pro vlastní napájení, volitelně D transformátor H podružný rozvod stanice TS-S-TI-cs-30 21/22

22 Pokyny k instalaci lokové schéma zapojení stanice Transformer ompact Station pro Francii na příkladu stanice Transformer ompact Station 1600S s rozvodnou vysokého napětí rozvodna nízkého napětí E transformátor pro vlastní napájení, volitelně transformátor F podružný rozvod stanice rozvodna vysokého napětí G Interlocking D externí uzemnění TS-S-TI-cs-30 22/22

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Referenční příručka Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Bezpečnost Všichni pracovníci,

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní protikorozní ochrany

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy zařízení aktivní protikorozní ochrany Stran: 1 / 38 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím SMP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu SMP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662360 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -MC Vydání 10/2008 11662360 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA

Více

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ)

Správné řešení pro každou oblast. GEA SAHARA Vent VN. Větrací jednotky. Návod k používání 01/2012 (CZ) Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VN Větrací jednotky 01/2012 (CZ) Návod k používání Přehled výrobků SAHARA Vent VN Přehled výrobků 2 PR-2011-0148-CZ Změny vyhrazeny 01/2012 SAHARA Vent

Více

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou KOMPLEXNÍ SYSTÉM EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU infra OBSAH 1 Všeobecně 6 2 Systém STORMBOX 7 3 Certifikace, značení

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT

Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Make IT easy: Nový rozváděč TS IT Nový rozváděč TS IT. Nový světový standard síťové a serverové techniky. Pod názvem TS IT prezentovala firma Rittal na CeBIT 202 poprvé kompletně nově vyvinutý systém stojanových

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 1 9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 Soubor norem je platný pro: stavby včetně jejich instalací a obsahu,

Více

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s.

RFQ 2007 Projekt Energetické využití kondenzátů v Biocel Paskov a.s. RFQ 2007 INSTALACE POTRUBÍ ROZSAH A PODMÍNKY DODÁVKY 1 OBECNÉ INFORMACE 1.1 Obecně Předmětem poptávky je dodávka a instalace potrubí z nerezové oceli, uhlíkové oceli a plastu, včetně primárních a sekundárních

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP-A indoor absorpční vzduchové tepelné čerpadlo pro instalaci v technické místnosti napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revize: B Kód: D-LBR741 Tento

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více