SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc"

Transkript

1 SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE Olomouc

2 DOPADY POSTTRAUMATICKÉ STRESOVÉ PORUCHY V POPORODNÍM OBDOBÍ MATEK NA VZTAHOVOU VAZBU K DĚTEM Sympozium rodinné terapie teorie citové vazby a rodinná terapie Olomouc Michaela Mrowetz Ordinace klinické psychologie a psychoterapie

3 Porod jako vývojový úkol z hlediska bio- psycho- socio- spirituálněsexuálního zrání jedince, rodiny a společnosti.

4 Porod a kontakt dítěte s rodičem - vývojový krok spojený s prožitkem konce i začátku - biologické procesy bondingu - lepení rané vazby a vznik pevné citové vazby podporují překonání existenciální krize matky a podporují imunologickou a fyziologickou adaptaci dítěte na vnější svět - jakékoliv vstupující separační faktory narušují kontinuum procesu porodu a narození narušují bonding i attachment - separace podporuje prožití traumatu, podporuje reakce znovuprožívání (traumatu), vyhýbání (rodičovské roli), přecitlivělost, narušuje vztahové vazby

5 Porod jako trauma? Posttraumatická stresová porucha dle DSM- IV či MKN - 10: 1. Akutní stresová reakce zklidnění po 6ti týdnech F Posttraumatická stresová reakce trvající déle než 6 týdnů s prožitkem strachu o holý život svůj či blízké milované osoby F Porucha přizpůsobení kriteria PTSD bez prožitku strachu o holý život F Trvalá změna osobnosti po prožitém integritu narušujícím stresu splňuje kriteria poruchy osobnosti (pseudoorganický psychosyndrom) F 60.0

6 Porod jako trauma? PTSD Posttraumatická stresová porucha dle DSM- IV či MKN - 10: 1. Katastrofická událost- prožití situace naplněné strachem o svůj holý život či o holý život blízkémilované osoby - dítěte prenatálního, rodícího se, či narozeného 2. Znovuprožívání- opakované stereotypní prožívání situace ohrožení života 3. Vyhýbání- vyhýbání se místům a situacím připomínajícím katastrofickou událost 4. Iritabilita- přecitlivost a dráždivost vůči tématům spojeným s prožitou katastrofickou událostí

7 Katastrofická událost Posttraumatická stresová porucha dle DSM- IV: 1. Katastrofická událost- prožití situace naplněné strachem o svůj holý život či o holý život blízkémilované osoby - v předporodní, porodní či poporodní situaci Ztráta kontroly nad těhotenstvím či porodním procesem Ztráta kontroly nad fyziologickými pochody Ztráta kontroly nad duševní integritou Ztráta kontroly nad prenatální, rodícím se, či novorozeným dítětem separace (např. i potrat) Zvyšuje jakákoliv intervence vedoucí ke zmiňovanému: jde o život, váš či vašeho dítěte

8 Znovuprožívání Posttraumatická stresová porucha dle DSM- IV: 2. Znovuprožívání- opakované stereotypní prožívání situace ohrožení s narušením tělesné a duševní integrity, ztráty kontroly, opakující se sny, flasch-backy, denní snění ( vždy když jdu na záchod, stáhnu si kalhotky, vzpomenu si na porod zvracím, když jdu okolo neonatologie ) Rychlá touha znovu otěhotnět opravit traumatický porod

9 Vyhýbání Posttraumatická stresová porucha dle DSM- IV: 3. Vyhýbání- vyhýbání se místům a situacím, lidem, způsobům připomínajícím katastrofickou událost Sekundární psychogenní sterilita vyhnutí se reprodukci Absence sexuality a ztráta chuti i obou partnerů Vyhýbání se rodičovství odkládání dětí jiným lidem Vyhýbání se dalším léčebným aktům preventivním kontrolám Vyhýbání se tématice spojené s porodem

10 Irritabilita - přecitlivělost Posttraumatická stresová porucha dle DSM- IV: 4. Iritabilita- přecitlivost a dráždivost vůči tématům spojeným s prožitou katastrofickou událostí a ztrátou kontroly -Častý pláč -Neadekvátní smích -Odvracení pozornosti -Ulpívání pozornosti

11 Porod medicinalizace - traumatizující pasivní medicínský zážitek bez kontroly pro rodiče s možností rozvoje psychického a fyzického traumatu - jedinci ohrožení kolektivním traumatem separace v totalitních a posttotalitních porodnických systémech - jedinci ohrožení komplexním traumatem např. z týrání, zneužívání - jedinci ohrožení dissociálními rysy, neadaptabilním způsobem života atd. Velmi snadno v prostředí separace opustí své narozené dítě

12 Výzkumy PTSD po porodu 1,9% žen po porodu PTSD, 30,1% symptomy SOET, J.E., BRACK, G.A., DILORIO, C.: Prevalence and Predictors of Women s Experience of Psychological Trauma During Childbirth. Birth, 2003, 30, c.1, s Ženy udávaly symptomy PTSD, aniž by porod vnímaly jako traumatický.

13 Výzkumy PTSD po porodu BRYANTON, J., GAGNON, A.J., HATEM, M., JOHNSTON, C.: Predictors of early parenting self-efficacy: results of a prospective cohort study. Nursing Research 2008, 57(4), Závěry: ženy s negativním porodním zážitkem či dokonce s porodním traumatem - splňující psychiatrickým vyšetřením po porodu definici posttraumatické stresové poruchy podle DSM- IV - jsou v dalším životě významně častěji ohroženy poruchou vztahu k dítěti či partnerovi - mívají sníženou důvěru ve své rodičovské schopnosti - dalšímu těhotenství se častěji snaží vyhnout - pokud otěhotní, je těhotenství častěji provázeno komplikacemi a s větší pravděpodobností ukončeno císařským řezem

14 Reakce ženy a muže na separaci dítěte

15 Reakce novorozeného dítěte na separaci

16 Motto 1: Jsme přesvědčeni o tom, že násilí, které prožije dítě v děloze nebo u porodu bude sloužit jako tichá aklimatizace a pasivní příjem násilí, které ovlivní vzory budoucích vztahů. Tato aklimatizace v závislosti na frekvenci a závažnosti násilí může ovlivnit fyzické a duševní zdraví jedince na další desetiletí. Dr. David Chamberlain - psycholog, konference APPPAH (The Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health) v Hill Hotel v San Franciscu, Motto 2: Dialog je počátek naplňování smyslu. Dr. Helena Klímová - psycholožka, konference Prix Irene Trauma Sen Vědomí traumatizované skupiny - hojení identita v Praze, 2012

17 Motto 3: Deprese vychází z neuspokojení základní potřeby lásky a harmonie ve vztazích. Jde o žízeň, touhu po tom, čemu se člověku jako dítěti nedostalo v potřebné míře. Příčiny deprese vidím také v rozkladu vícegeneračních rodin, rozvodovosti, zaměstnanosti žen, technizaci a zdánlivé racionalitě společnosti. Deprese je patologická reakce na ztrátu, jejíž zdravou podobou je vztek a smutek. Separace, odloučení matky od dítěte, vede k probuzení panického systému - od křiku až k paralýze... dítěte, která je přirozeným obranným projevem, jako když zvíře na sebe nechce upozornit šelmu; strnutí mu zachová život. Následkem je ovšem vyčerpání a ztráta serotoninu vedoucí k depresi a odumírání neuronů. Je třeba podporovat a posilovat kontaktní vazbu mezi dítětem a matkou. Tzv. vyřvávání dětí vede k vyčerpávající rezignaci, v konečném důsledku k depresi. Kontakt vede k vzájemnému přijetí, bazální důvěře a objektní stálosti. Dr.Jan Poněšický - psychiatr, psycholog a psychoanalytik konference Léčba v psychiatrii, Ostrava 2013 Motto 4: "Když se hádáme, zda dáváme moc do lůžek, anebo do léků, možná by mělo ministerstvo zdravotnictví jako jeden z preventivních programů, zvážit vrazit finance do vztahové vazby." Dr. Peter Minárik, přírodovědec, Zentiva a.s. Bratislava - konference Psychotraumatologia - Attachment - Psychoterapia, Trenčín 2012

18 Jsme podobni makakům svými potřebami přichýlení?

19 Traumatizující faktory uváděné ženami s diagnostikovanou PTSD ztráta kontroly nad porodem medikace, epidurál a vyvolávání porodních procesů pitocinem, akutní CS, plánovaný CS, předčasný porod, operativní porod kleště, vacuumextrakce ztráta kontroly nad narozeným dítětem - separace dítěte od matky po jakémkoliv porodu, úmrtí dítěte, záměna dítěte v instituci na minuty, hodiny, dny, roky ( Třebíčská kauza ) - iniciační kontakt s cizím dítětem, nevědomé nakojení cizího dítěte ztráta kontroly nad nenarozeným dítětem - potrat, umělé ukončení života prenatálního dítěte, "zákrok" - usmrcení dítěte a vyvolávaný porod pro podezření na VV epiziotomie - nástřih pochvy, narušení tělesné a sexuální integrity s dopadem na sexualitu a trvalé tělesné změny (Dánsko 4,5%, ČR 50%, některé porodnice i 80%) Kristellerova exprese ženy popisují "skákání po břichu, tlačení, naléhání, válení po jejich břiše zdravotníky", metoda popisovaná v odborné gynekologicko porodnické literatuře jako non lege artis, v anamnéze klientek velmi běžný zákrok při poloze na zádech či polosedě u porodu

20 Traumatizující faktory: * fyzický kontakt se zdravotníky, čichově vjemy intimních pachů či zápachu cigaret a parfému zdravotníků, v senzitivním vnímání rodičky u porodu dochází k zjitřenému vnímání pohlavních znaků zdravotníků porodní asistentka si sedla přede mne na židli, viděla jsem její kalhotky, byla tlustá, roztáhla nohy a chtěla, abych se jí držela kolem krku, smrděla cigaretami a těmi prsty mi šahala na prsa a dávala prsty mému dítěti do pusy poranění dítěte u porodu - zlomenina klíční kosti, jizvy na dítěti po CS, hematomy a fyzická traumata dítěte, následky zranění brachialního plexu patologické způsoby agresivního a pasivně - agresivního jednání zdravotníků a manipulace verbální i nonverbální stály tam dvě opřené o futra, ruce založené na prsou a dívaly se ne mne, jak nahá klečím s vystrčeným zadkem nejasné a jednostranné informace o možných zdravotních rizicích od personálu absence laktace po traumatických prožitcích nešetrný a zraňující první kontakt s dítětem tzn. "přiložení", narušení tělesné integrity střídáním se zdravotnic na prsu ženy, destrukce procesu samopřisátí dítěte k prsu, nově indikace zneužití domperidonu laickými poradkyněmi ztráta podpory doprovázející osoby (partner, rodinný příslušník, dula) prožívanou kolaborací s výše uváděnými projevy chování zdravotnického personál

21 Dopady porodních traumat V kazuistikách klientek s diagnózou PTSD po porodu: - narušené mateřské a rodičovské kompetence - snížená citlivost k potřebám dítěte - brzká separace od dítěte narušení vztahové vazby - porod dalšího dítěte- náhradního zajišťujícího rehabilitující prožitek - volba dalšího porodu mimo zdravotnické zařízeni- ověřeno statistikou - narušená schopnost udržení laktace - nerespektování vývojových potřeb dítěte s následnou další separací - narušené sebevědomí a sebeúcta - psychosomatizace ( kazusitika 3 porody, 3 interrupce, 3 myomy, hysterektomie, rozvod ) - úzkostné a depresivní reakce, disociace - psychogenní sterilita - výčitky a neschopnost se jimi řídit, sebeobviňování, obviňování dítěte - ulpívání na porodní tématice - příliš pevná vazba - nereálná očekávání- např. absolvování kurzu pro duly, laktační poradkyně - neadekvátní záchrana ostatních separovaných žen a dětí - medicinalizace kojení zneužívání domperidonu projeho negativní účinek - dlouhodobé kojení (s vědomím negativního dopadu separace) - absence kočárku (kazustika přivázala jsem dítě k sobě ) - stockholmský syndrom ke zdravotníkům

22 Průběh psychoterapie porodních traumat VENTILACE - je za námi? UCHOPENÍ A IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ- děláme právě nyní? ODČINĚNÍ podpora rané a následně pevné vazby, podpora empatického a kontaktního rodičovství zaměřeného na uspokojování potřeb dětí i rodičů? ODPUŠTĚNÍ - uvolnění se z vlastního kolektivního separačního traumatu? kontrola nad situací, podpora rodičovských kompetencí a adaptace dětí na rodiče INTEGRACE patří traumatizace dětí a rodičů do naší historie, nemusí však do naší budoucnosti TRAUMATICKÝ RÚST podpora kontaktu dětí s rodiči za všech okolností

23 Jak mohou zajistit eliminaci porodních traumat na duši orientovaní profesionálové? - rehabilitací svých porodních zážitků a porodních zážitků svých dětí - identifikací problémů- zpracování stockholmského syndromu a vymanění se z vyhýbavé reakce popíráním dopadů separace - vymezením se vůči institucionalizačnímu násilí jako normě - orientací na znovuprožití porodních kompetencí - imaginace, realita - podporou raného kontaktu a podporou pevných citových vazeb v rodinách - Prevencí vnímáním těhotných žen jako kompetentních matek - podporou rodičovských kompetencí svých i těch druhých - integrací porodních zážitků do vývojové linie s vyhnutím se rozvoji kolektivního traumatu nutnost vymezování se vůči patologii separace od-puštění není zapomnění, ale stálé a preventivní informování o důsledcích

24 Léčba osobní děložní historie: Prožitkový workshop Léčba osobní děložní či materničněj historie je pro mnoho žen zásadním prožitkem léčby traumat přenášených generačně. Zprávy od frekventantek jsou pro mou práci velmi zásadní, ženy, které po zpracování své linie znovu otěhotněly a porodily kompetentně, jiné našly své ztracené babičky, odpustily matkám, přivítaly se i rozloučily s dětmi živými i mrtvými, zemřelými či zabitými, nastolily kompetentnost ve svých osobních i pracovních vztazích, předávají podporu reprodukčních vývojových kroků zdravě a používají pro svou sebeléčbu imaginace, vytvořené na míru ženám díky ženám, které mnoho let léčí svá traumata v mé psychoteerapeutické péči.

25 Zdravotníci jsou schopni podpory zdraví:

26 Kontakt kůže na kůži podporuje zdraví:

27 Dosud je potřebné stále podporovat pevné vazby:

28 Děti potřebují,aby matky cítily vůni dětské hlavičky pro rozvoj kompetentního chování matky:

29 Vizuální kontakt posiluje pevnou vazbu:

30 Mrtvé dítě patří k matce:

31 Truchlení je nedílnou součástí odžití traumatu:

32 Rozloučit se můžeme s tím, co jsme měli a cítili:

33 Rozloučit se potřebuje celá rodina:

34 Ideálem je zachovaná možnost reprodukce:

35 Kompetentní porod, bonding a pevná vazba léčí předchozí traumata:

36 Zdravotníci pečují o novou rodinu s podporou generační reciprocity:

37 Kontakt matky a dětí má vždy přednost:

38 Vhodné je začít u sebe a podporovat pevné vazby jako normu:

39 Mateřství má obrovské možnosti:

40 Prevencí traumatu je vždy péče o rodinu jako jednotku a to za všech okolností:

41 Děkuji za pozornost.

Slovensko-Česká konferencia s medzinárodnou účasťou Psychotraumatológia Attachment Psychoterapia, Trenčín 2012

Slovensko-Česká konferencia s medzinárodnou účasťou Psychotraumatológia Attachment Psychoterapia, Trenčín 2012 PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 20, 2013, č. 1, s. 59-64 Slovensko-Česká konferencia s medzinárodnou účasťou Psychotraumatológia Attachment Psychoterapia, Trenčín 2012 Posttraumatická stresová

Více

Bonding porodní radost

Bonding porodní radost edice Šťastné dítě M. Mrowetz, G. Chrastilová, I. Antalová Bonding porodní radost Podpora rodiny jako cesta k ozdravení porodnictví a společnosti? DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi M. Mrowetz, G. Chrastilová,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková

Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání. Monika Miličková Následná terapeutická péče o dítě traumatizované syndromem CAN - sexuální zneužívání Monika Miličková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou týraného a zneužívaného

Více

Volnočasové aktivity u duševně nemocných

Volnočasové aktivity u duševně nemocných Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Volnočasové aktivity u duševně nemocných Sociální práce Vedoucí práce: MgA. Lucie Kráčmerová Vypracovala: Pavlína Östergaardová Čelákovice

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné teoretické práce absolventů IV. Komunity Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii zakončení v r. 2004 1 OBSAH: Bolfík,M.: Následná

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou

Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou Centrum sociálních služeb Praha 2011 Většina příspěvků

Více

POHLED NA INTERRUPCI OČIMA ŽENY A MUŽE

POHLED NA INTERRUPCI OČIMA ŽENY A MUŽE Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5 POHLED NA INTERRUPCI OČIMA ŽENY A MUŽE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARKÉTA KUBĚJOVÁ Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o.p.s., PRAHA 5 POHLED NA INTERRUPCI OČIMA ŽENY

Více

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2012. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2012. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2012 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2008 2012 1 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012 PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012 Prostor v nás a mezi námi respekt, vzájemnost, sdílení Sborník z konference XXX. Psychologické dny 12. 14. září 2012, Olomouc Editoři: Daniel Heller Jindřiška Kotrlová Irena Sobotková

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. Diplomová práce. Bc. Ilona Růžičková Lhotová

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. Diplomová práce. Bc. Ilona Růžičková Lhotová Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Ztráta a nálezy rodiny s dítětem v terminálním stádiu onemocnění Lost and Found for a Family with a Child in the Final Stage of a Terminal

Více

POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY

POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY Autor práce: Marta Žáková Vedoucí práce: Mgr. Hana Jahnová Brno 2013

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

magazín pro skutečný život Dan Millman

magazín pro skutečný život Dan Millman magazín pro skutečný život BRIAN TRACY SANDRA EPSTEIN MARIAN JELÍNEK PETR KADLEC JAN MŰHLFEIT DAVID DEIDA DAGMAR HAVLOVÁ IVO TOMAN ELVÍRA CHADIMOVÁ PETR KOUKAL VÁCLAV MERTIN 4 Dan Millman Trauma nemusí

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a pro žáky s vybraným AC PR KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁSTPRO ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA APRO ŽÁKY S VYBRANÝM DUŠEVNÍM

Více

Péče o rodičku s protrahovaným porodem mapa péče Markéta Miechová

Péče o rodičku s protrahovaným porodem mapa péče Markéta Miechová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o rodičku s protrahovaným porodem mapa péče Markéta Miechová Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ POSTOJE ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ INTEGROVANÉ ŠKOLE ŽIVNOSTENSKÉ V PLZNI K PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslava Spoustová Učitelství praktického

Více

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 ODBORNÉ PSYCHOSOMATICKÉ ČTENÍ A LÉKAŘSTVÍ PSANÍ MUDr. PhDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph.D. Th.D. ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph. Ph.D. Th.D.

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et. Mgr. Ladislava Marešová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více

Multioborová analýza současného stavu péče. o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014. koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s.

Multioborová analýza současného stavu péče. o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014. koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s. Multioborová analýza současného stavu péče o předčasně narozené děti v ČR PRAHA 2014 koordinátor analýzy: České zdravotnické fórum, o.p.s. Obsah Úvod... 3 Pohledem lékaře... 5 Klasifikace novorozenců...

Více