Závislost na vztahu: psychodynamické vývojové, klinické a terapeutické hledisko.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závislost na vztahu: psychodynamické vývojové, klinické a terapeutické hledisko."

Transkript

1 Závislost na vztahu: psychodynamické vývojové, klinické a terapeutické hledisko. PhDr. Petr Junek Psychoterapeutické středisko Břehová 3, Praha 1

2 1. Vývojové hledisko. Význam prvních měsíců života člověka pro jeho další psychický vývoj. Vývoj teorií (ověřování teoretických předpokladů, aplikace klinických zkušeností, pozorovatelské studie, propojení s neurovědami). Představitelé: S.Freud., A.Freud, J.Bowlby, D.Winnicott, M.Mahler, E.Erikson, M.Klein, W.Bion, H.Kohut, O.Kernberg, D.Stern, P.Fonagy.

3 Modely vztažnosti. Základní význam kontaktu s matkou v prvních třech letech života (u psychóz včetně posledních dvou prenatálních měsíců). Postupný důraz na oboustrannost vztahu matkadítě. Proměnlivý dyadický model otec, psychologické klima celé rodiny.

4 Raný vývoj výzkumy kojenců (R.Emde, S.Lebovici). Bowlbyho teorie přimknutí (attachment) propojení obecné psychologie s klinickou psychodynamickou teorií; Normativní a výhledová teorie D. Sterna; Mentalizace P.Fonagyho a M. Target v kontextu raných vztahů přimknutí získává jedinec schopnost pochopit interpersonální chování z hlediska duševních stavů» sebeorganizaci a regulaci afektu.

5 Bowlbyho vývojový model. Pozorování kojenců význam přimknutí k matce. Deprivace: - částečná» přehnaná potřeba lásky či pomsty, provinilost a deprese; - celková» netečnost, tichá nereaktivnost a retardace ve vývoji, později povrchnost, nedostatek opravdové citu, roztěkanost, podvádění; Reakce na separaci: protest»zoufalství»lhostejnost.

6 Bowlby-pokračování. Postupný posun od pozorování chování a prostředí a propojení s vnitřními reprezentacemi zúčastněných; rozvoj výzkumu Mary Ainsworth (SST Strange Situation Test); Kojenci: - jistí; - úzkostní/vyhýbaví (přehnaně regulují za rodiče ); - úzkostní/rezistentní (malá regulace afektu - vyvolat odezvu, snaha po neustálém kontaktu, nízký práh ohrožení, atd..); - dezorganizovaní/dezorientovaní (únik ze situace, zamrzají i v přít.rodiče- ten zdrojem strachu i uklidnění.

7 Longitudinální studie kojenců. Dle rekonstrukce raných zážitků jedinci: - jistí/autonomní; - nejistotu negující; - nejistotou zahlcení; - nerozhodnutí. Klíčová schopnost rodiče zaujmout k dosud neintencionálnímu kojenci intencionální postoj. Dobrá sebereflexe vede k bezpečnému přimknutí.

8 Vývoj do dospělé patologie. Význam kontinuity interpersonální zkušenosti: - vliv pouze sociálního prostředí (kvalita péče); - reprezentace vztahů (význam pozitivního očekávání-kognitivní i konativní fce, motivace; viz pervazivní atribuční zátěž);

9 Pokračování: - rovina kontinuity neurální organizace a genového vyjádření (regulace emocí >procesy v amygdale, resp. spoje mezi prefrontální kůrou a limbickým systémem; změny na osách HPA); - izomorfismus behaviorální poruchy a chování při narušeném přimknutí (jisté přimknutí působí prostř.vyšších mechanismů pro inhibici dominantních (nezralých) reakcí ve prospěch lépe socializovaných, nedominantních reakcí.

10 D. Stern Self: - vynořující se (0-2), smyslové údaje, pocit vznikající organizace; - jaderné (2-6), činorodost, centrum vůle; - subjektivní (9-18) tady už (společné) prožívání sebe i druhých; - narativní, definované autobiografickým vyprávěním.

11 D.Stern pokr. duševní stav pozornosti, v němž dítě sleduje nejen kam se rodič dívá, ale také jak hodnotí viděné; důležité jsou nabyté zkušenosti, vědoměči nevědomě prožívané aspekty světa reprezentací; schémata způsobu bytí s druhými (viz depresivní matka a dítě identifikující se s reprezentací zdeformované reprezentace, kterou si o něm matka vytvořila). pojem otevřený prostor.

12 P.Fonagy & M.Target: mentalizace. Teorie sociální biologické zpětné vazby (zrcadlení afektu rodičů)- viz též kontejnování. Vnitřní stavy jsou reprezentacemi reality. Pocity nemusí zaplavit svět: zaměňování vnitřního a vnějšího.

13 Vývoj psychologickéčásti self. Modus psychické ekvivalence, modus předstírání. Mentalizace a reflektivní modus (4 roky). Rozpracovávání vzájemnosti (dítě prožívá, že někdo o jeho duševních stavech přemýšlí). Realita zakoušena způsobem psych.ekvivalence, včetně modu předstírání.

14 Vliv na vznik patologie. Negující/netečný vs zahlcený rodič» dyssynchronie jako obsah prožívání; Projev emočně zahlcené pečující osoby přehnaně realistický a podporující» dítě nevytvoří sekundární reprezentaci: hraniční organizace os.; Mylné vnímání kojencovy emoce přesto dítětem zaneseno do jeho primárního emočního stavu a tvoří se falešná sek.reprezentace: narcistická porucha os., falešné self.

15 Patologie pokr. Zvnitřněný cizí zůstává nepropojený se strukturami konstitučního self» externalizace (kontrola a manipulace chování rodičů). Obranné užití cizíčásti self: - další odmítání mentalizace (v kontextu přimknutí); - uvnitř self je mučivý druhý; - závislost na fyzické přítomnosti druhého, který je nástrojem externalizace.

16 2. Klinické hledisko. Závislost na vztahu jako nevyhnutelná volba při snášení trýznivých stavů při různých poruchách self osobnosti/osobnosti. Vztah má pak vlastně odlišnou, operacionální, funkci. Neúplné naplnění, zklidnění, není vývoj (jedince, vztahu).

17 Klinické hledisko věk. Poruchy pozorovatelné už u předškolních dětí, často nezbytný zásah i do rodinného schématu. Značná šance ovlivnit systém, pokud není hrubě dezorganizovaný (pejorativní postoj k léčbě, neschopnost rozeznat její výsledky).

18 Dětství a adolescence. Školní věk a dospívání dítě nenachází odezvu u rodičů, ochraňuje rodiče, dělá parlamentáře, apod. Únik do reaktivních formací, externalizací, poruch chování, sebepoškozování, apod. Vztahy nemají reprezentaci, city se odehrávají. Nicméně separace nadále obtížně dostupná. V adolescenci a rané dospělosti nástup propracovanějších obran» symptomy. Možnost výraznějších sociálních selhání. Jindy petrifikace obran do povahy.

19 Dospělost. Dospělost izolace, dezorientace ve vztazích, závislost, jen pomalý vývoj změn. Fixace na zaměstnání, životníči autobiografické stereotypy ( pochopení minulosti je pak jen obranou před reálnými životními kroky se skutečnými lidmi). Též dramatické, ale povrchní, prázdné vztahy, v nichž se patologie potvrzuje.

20 Diagnostika. Zastoupení v zachycené populaci (oblast sociální, zdravotnictví) možné zdroje: - míra subjektivního utrpení; - snaha o rozšíření objektů pro externalizaci; - opakující se role oběti (zacházení s agresivními afekty) debaklové vztahy; - jednorázové trauma (zaměstnání, vztah); - apel druhé strany (partner/ka).

21 Diagnostické kategorie. Škála symptomů: úzkostně-depresivní, fobické, panické, psychosomatické, obsedantní. Symptomy slouží k zajištění sice deficitního, ale jistého typu vztažnosti, v němž ale bezpečí nelze nalézt. Obvyklá je komorbidita (poruchy osobnosti).

22 Poruchy osobnosti. Závislá (F 60.7); Vyhýbavá (F 60.6); Hraniční (F 60.3); Narcistická (F 60.8); Histriónská (F 60.4). Diferenciální diagnostika důležitá pro následnou terapeutickou strategii.

23 Diagnosticko-terapeutické strategie. Důležitost prvního kontaktu: - zpřehlednění situace (co je sociální problém, co psychiatrický, co příp.psychoterapeutický), důraz na dodržování hranic; - algoritmus poskytované péče podle naléhavosti (medikace, pobyt na krizi, hospitalizace); - v nejkomplikovanějších případech zvažování komplexní péče vedené case managerem.

24 Diagnosticko-terapeutické strategie pokr. Poskytnutí dostatečného času pro pac. i odborníka více setkání, nenechat se svést k překotným zásahům, umožňuje to pochopit problém a lépe stanovit diagnózu, poskytujeme pac.zážitek s tolik potřebným stabilním objektem. Odb.potřebuje ve zdraví přečkat nával emocí a nároků pacienta a svou intuitivní reakci (odmítnout ho, radit, atd..), teprve pak může pomoci. Vyplácí se jednak vyslechnout, ale také reagovat na právě probíhající situaci.

25 3. Možnosti léčby. Akutní a symptomatická (podpůrná psychoterapie, medikace), vede k zklidnění a zavádí jistý řád do života pacienta. Při různých konfiguracích okolností (patologie osobnosti, intelekt, sociální statut, demografické podmínky, apod.) často jediná možnost velké nároky na odborníka.

26 Možnosti léčby pokr. Středně a dlouhodobá vede k k větší autonomii ve vztahu, k vytvoření autentického vnímání sebe a okolí. Možnost nalézt zdroj jistoty a bezpečí též v sobě. Možnosti: - na základě podrobného dg.interview stanovit indikační kritéria (výhodou je práce v týmu); - samotný úvod k faktické léčbě může trvat i roky než se vytvoří potřebná důvěra a stabilita (nedokončené léčby, atd.).

27 Možnosti léčby pokr. - někdy nezbytné kombinace strategií (hospitalizace, ind. a skup. psychoterapie o různých frekvencích a trváních); - někdy jistý typ psychoterapie umožňuje pokračovat pac.v další léčbě v odlišné formě psychoterapie; - závažnost poruch vztažnosti kritériem pro odhad vlastních sil každého odborníka, aby nenabízel pacientovi svou osobu, aby s ním sice zažil vztahové pasti, ale zpětně je s nimi rozebral.

28 Psychoterapie možnosti. TFP (cca 1 rok); Psychoanalýza či psychoanalytická psychoterapie (v řádu desítek měsíců); Skupinová analýza (v řádu desítek měsíců). Každá taková psychoterapie, v níž terapeut připraven zažít naléhavé, zuřivé přenosy, přežít je a posléze je s pacientem kognitivně zpracovat, což by mělo vést k větší emoční zralosti a stabilitě.

Dětská psychoterapie

Dětská psychoterapie Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská psychoterapeutická fakulta Praha Závěrečná práce Téma: Dětská psychoterapie 2008 Mgr. Jitka Minářová Obsah Úvod...1 1 Dětská psychoterapie obecně...3

Více

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Výzkum efektu psychodynamické skupinové psychoterapie Vypracovala: PhDr. Milena Blažková

Více

PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný

PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný PSYCHOLOGICKÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU A UDRŽOVÁNÍ ZÁVISLOSTI PhDr. Martin Hajný Na vznik a rozvoj závislosti lze nahlížet úhlem pohledu mnoha různých teorií. V této kapitole se budu věnovat tomu, jaké

Více

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 ODBORNÉ PSYCHOSOMATICKÉ ČTENÍ A LÉKAŘSTVÍ PSANÍ MUDr. PhDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph.D. Th.D. ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph. Ph.D. Th.D.

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5.

4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5. 0 Obsah Seznam otázek... 7 1 Prenatální období... 9 1.1 Fáze prenatálního období... 9 1.2 Projevy lidského plodu... 10 1.3 Pohybová a percepční aktivita v prenatálním vývoji... 10 1.4 Interakce matky a

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a pro žáky s vybraným AC PR KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁSTPRO ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA APRO ŽÁKY S VYBRANÝM DUŠEVNÍM

Více

Ženy, které příliš milují

Ženy, které příliš milují V Praze, 11.října 2004 Závěrečná práce PPF Ženy, které příliš milují aneb ženská forma hraniční poruchy osobnosti Ladislav Kroček Tupolevova 463 199 00 Praha 18 Letňany e-mail : ladislav@mymail.cz 1 Obsah:

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2012. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2012. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2012 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2008 2012 1 Obsah (Obsahem tohoto Bulletinu jsou závěrečné absolventské

Více

Etopedie a etopedická diagnostika. Modely a problematika poskytované péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Etopedie a etopedická diagnostika. Modely a problematika poskytované péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Etopedie a etopedická diagnostika Modely a problematika poskytované péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy PhDr. Pavel Janský Hradec Králové 2008 Klíčová slova: Agrese, behaviorální

Více

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE Masarykova univerzita Filozofická fakulta Psychologický ústav Mgr. Zuzana Pokorná Klinický a osobnostně-kognitivní obraz úzkostných poruch DISERTAČNÍ PRÁCE Vedoucí disertační práce: prof. PhDr. Tomáš Urbánek

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti.

Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti.

Více

Vývoj psychoanalytické teorie můžeme rozdělit do tří fází, kterým odpovídají i tři základní teoretické modely osobnosti:

Vývoj psychoanalytické teorie můžeme rozdělit do tří fází, kterým odpovídají i tři základní teoretické modely osobnosti: PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY UŽÍVANÉ V PSYCHIATRII Výběr z literatury, seznam na konci textu PSYCHOANALÝZA Tvůrcem psychoanalýzy je Sigmund Freud /1856-1939/. Narozen v Příboře na Moravě, většinu života strávil

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Volnočasové aktivity u duševně nemocných

Volnočasové aktivity u duševně nemocných Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills s.r.o. Volnočasové aktivity u duševně nemocných Sociální práce Vedoucí práce: MgA. Lucie Kráčmerová Vypracovala: Pavlína Östergaardová Čelákovice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

V ý r o č n í z p r á V a

V ý r o č n í z p r á V a Výroční zpráva Dětské krizové centrum, o.s. V Zápolí 1250/21 141 00 Praha 4 Michle tel., fax: 2 41 48 05 11 Linka důvěry: 2 41 48 41 49 Internetová linka důvěry: problem@ditekrize.cz e-mail: dkc@ditekrize.cz

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany

Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany Katalog poskytovaných rehabilitačních činností na I., II. a IV. oddělení v DPN Opařany AKTIVITA NOSITEL Režimová terapie POPIS AKTIVIT Režimová terapie reprezentuje komplexní pojetí léčebného procesu a

Více

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení všichni, kdo se chystáte pracovat s předkládanou publikací Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, dovolte pár úvodních slov, která

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Spoluzávislost jako specifický krizový stav Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Autor práce: Bc.

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová

Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry. Věra Hašová Význam psychologie v přípravě a práci zdravotní sestry Věra Hašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Hlavním cílem je zjistit, jaká je úroveň znalostí z psychologie u zdravotních sester ve vztahu ke sledovaným

Více