Nové BO. Pojištění majetku občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové BO. Pojištění majetku občanů"

Transkript

1 1 Pojištění majetku občanů

2 2 Program Pojištění stavby Pojištění bytu Pojištění domácnosti Pojištění rekreační domácnosti Asistenční služby Pojištění odpovědnosti

3 3 MOS POJIŠTĚNÍ OBYTNÝCH BUDOV

4 4 Modifikace stavby

5 5 Stavba Co je stavba

6 6 Vedlejší stavby

7 7 Vedlejší stavby

8 8 Vedlejší stavby Varianta START limit ,- Ostatní varianty limit 10% z PČ max. 1,5 mio Neuplatňuje se podpojištění

9 9 Jak pojistit vedlejší stavby? Rodinný dům - PČ Kč Vedlejší stavby: Hospodářská budova stodola PČ Kč Hospodářská budova chlévy PČ Kč Kolna PČ Kč Oplocení pozemku PČ Kč

10 10 Jak pojistit vedlejší stavby? Doporučuji ponechat hospodářské budovy jako jiná stavba a kolnu vč. oplocení pozemku ponechat v rámci limitu RD s navýšením Kč

11 11 Vedlejší stavby Vedlejší stavby na jiném místě v téže obci Praha musí souhlasit 1. číslice PSČ, na ostatním území ČR musí souhlasit první 3 číslice PSČ Uvedeme pouze adresu Bez další specifikace

12 12 Stavba pojistná smlouva

13 Exclusive MAX Exclusive Exlusive PLUS Standard Start 13 Stavba varianty sjednávání pojištění Navýšen LP Rozsah pojištění Limit (Kč) Pozn. Obch R Benefit Aplikace Pojišťovna - A Živelní škody Plná PČ B Povodeň a záplava Plná PČ MOS C Vodovodní škody Plná PČ D Pojištění skel "all-risk" E MOA Std Pomoc řemeslníka a zámečníka v nouzi F Odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží G MOS Poškození nebo zničení stavebních součástí H Přepětí I MOA Nadstd Přestěhování a náhradní ubytování J MOA Nadstd Právní pomoc při řešení sporu K MOS Poškození zateplené fasády hlodavci PU/ROK L MOS Poškození a zničení zahrady (porosty) riziko 50 M MOA Excl Úklid sněhu při úrazu nebo nemoci PU/ROK N MOA Excl Zahradní práce, sekání dřeva při úrazu/nemoci PU/ROK O Vandalismus P Sprejerství PU/ROK MOS Q Náhrada výdajů za ztrátu vody PU/ROK R Náraz vozidla Plná PČ S DOB Odpovědnost za škodu vlastníka nemovitosti 3,5mio 5,5mio

14 14 Upravené limity - stavba

15 15 Veřejný příslib

16 16 Stavba pojistná nebezpečí Živelná Požár, výbuch, přímý úder blesku Pád letadla, případně jeho částí nebo nákladu Vichřice nebo krupobití Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Tíha sněhu nebo námrazy Zemětřesení Spoluúčast - 0, 1 000, 3 000, 5 000, , , , ,

17 17 Stavba povodeň, záplava Povodeň, záplava 1.povodňové pásmo do výše PČ 2.a 3. povodňové pásmo do výše PČ možnost snížit 4. povodňové pásmo možnost jedině přes úpis Spoluúčast 1% z pojistného plnění min ; 1 000, 3 000, Čekací doba od data sjednání 10 dnů

18 18 Stavba pojistná nebezpečí Vodovodní škody Voda vytékající z vodovodních zařízení Prasknutí potrubí nebo sanitárního zařízení mrazem Pojištěno do plné PČ

19 19 Stavba pojistná nebezpečí Pojištění ztráty vody Finanční škoda třetí osobě Pouze u Exclusive MAX limit , bez možnosti navýšit, nebo snížit NOVĚ ,-

20 20 Stavba - limity Odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží Limit max NOVĚ EX PLUS , MAX ,- Demontáží, nebo překonáním funkčního oplocení

21 21 Stavba - limity Poškození stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci Limit max

22 22 Stavba - limity Vandalismus Limit max NOVĚ EX MAX a PLUS ,- Zjištěný i nezjištěný pachatel s podmínkou ohlášení na policii ČR

23 23 Stavba - limity Sprejerství Limit , bez možnosti navýšit, nebo snížit NOVĚ ,-

24 24 Stavba - limity Pojištění skel All-Risk Limit max NOVĚ EX MAX ,- Pojištěná i skla vedlejších staveb

25 25 Stavba - limity Přepětí Limit max NOVĚ EX PLUS , MAX ,- Přepětí způsobené bouřkovou činností Přepětí způsobené i prokazatelnou napěťovou špičkou rozvodných závodů Příklad: u 3mil domu je přepětí v limitu od 10 do 33tis za stejnou cenu 247,-

26 26 Stavba - limity Poškození zateplené fasády Ptáky, hlodavcem, hmyzem limit , bez možnosti navýšit, nebo snížit NOVĚ EX MAX ,-

27 27 Vedlejší stavby Pojištění porostů na pozemku Limit , NOVĚ EX MAX ,- Pojištěno na základní živel, povodeň, záplava a krádež Ex MAX a Ex PLUS, možno pojistit i jako samostatný LP Okrasné rostliny a ovocné dřeviny rostoucí ve volné půdě

28 28 Náraz vozidla Limit je plná PČ bez možnosti snížit nebo zvýšit Pouze Exclusive MAX

29 29 MOB POJIŠTĚNÍ BYTU

30 30 Pojištění bytu Na co se pojištění vztahuje Stavební součásti bytu a souvisejících prostor, tj. prvky, které tvoří jeho vnitřní prostor Stavební součásti společných částí domu.

31 Start 31 Byt varianty sjednávání pojištění Navýšení v Kč Předměty MOB Limit v Kč Obch Resup B1 Náklady na stav.součásti bytu dle potřeby 10 mio 20mio B2 Náklady na stav.součásti společ. části domu dle potřeby 10 mio 20mio Živelní Povodeň a záplava Vodovodní Nastavení Obch Resup B1+B2 B1+B2 B1+B2 odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží poškození nebo zničení stavebních součástí pachatelem Vandalismus limit lze zvýšit/snížit; Pojistná nebezpečí riziko lze vyloučit Navýšení v Kč

32 32 Byt pojistná nebezpečí Živelná Požár, výbuch, přímý úder blesku Pád letadla, případně jeho částí nebo nákladu Vichřice nebo krupobití Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Tíha sněhu nebo námrazy Zemětřesení

33 33 Byt pojistná nebezpečí Povodeň, záplava 1.povodňové pásmo do výše PČ 2.a 3. povodňové pásmo do výše PČ možnost snížit 4. povodňové pásmo Byt nebo jeho příslušenství se nachází v přízemí, nebo podzemním podlaží možnost pouze přes úpis Byt nebo jeho příslušenství se nachází v 2. a vyšším podlaží zásady jako pro 2. povodňové pásmo

34 34 Byt pojistná nebezpečí Vodovodní Voda vytékající z vodovodních zařízení Prasknutí potrubí, nebo sanitárního zařízení mrazem Pojištěno do plné PČ

35 35 Byt limity plnění Odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží (loupežným přepadením) Limit

36 36 Byt limity plnění Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřující k odcizení věci Limit

37 37 Byt limity plnění Vandalismus úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci Limit max Zjištěný i nezjištěný pachatel s podmínkou ohlášení na policii ČR

38 38 MOD Pojištění DOMÁCNOSTI

39 39 Domácnost místa pojištění Byt Nebytové prostory v budově, kde se nachází byt Nebytové prostory, které se nacházejí ve vedlejších budovách Společné nebytové prostory Nebytové prostory, které se nacházejí v téže obci Jakékoli jiné místo v ČR Místo kdekoli na pozemku

40 40 Stavební součásti Pojištěny náklady na opravu stavebních součásti bytu Nejsou pojištěny náklady na opravu stavebních součásti společných prostor domu

41 41 Domácnost pojistná smlouva

42 Exlusive Exclusive MAX Exclusive Exlusive PLUS Standard Start 42 Domácnost varianty sjednávání pojištění Navýšení tis.kč LP Rozsah pojištění Limit (Kč) Pozn. Obch Resup Benefit Aplikace Pojišťovna - A Živelní škody Plná PČ B Povodeň a záplava Plná PČ MOD C Vodovodní škody Plná PČ D Odcizení věcí krádeží vloupáním Plná PČ E MOA Std Pomoc řemeslníka a zámečníka v nouzi F Pojištění skel "all-risk" MOD G Přepětí H MOA Nadstd Přestěhování a náhradní ubytování I MOA Nadstd Právní pomoc při řešení sporu J Odcizení věcí loupeží K Zatečení atmosférických srážek PU/ROK MOD L Pojištění věcí v autě PU/ROK M Pojištění sklokeramické desky PU/ROK N MOD Znehodnocení obsahu chladícího zařízení PU/ROK O MOA Excl Zajištění nákupu/úklidu při úrazu nebo nemoci PU/ROK P MOA Excl Doprava z/do nemocnice při úrazu nebo nemoci PU/ROK Q Vandalismus Plná PČ MOD R Sprejerství PU/ROK S DOB Odpovědnost za škodu z běžného života 3,5mio 5,5mio 10mio Fixace ceny na 5 let - Benefit Peníze za jednoduchou škodu do 2 dnů - Elektronický archiv domácnosti - Chytrý telefon -

43 43 Upravené limity - domácnost

44 44 Domácnost pojistná nebezpečí Živelná Požár, výbuch, přímý úder blesku Pád letadla, případně jeho částí nebo nákladu Vichřice nebo krupobití Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Tíha sněhu nebo námrazy Zemětřesení Spoluúčast - 0, 1 000, 3 000, 5 000, , , , ,

45 45 Domácnost pojistná nebezpečí Povodeň, záplava 1.povodňové pásmo do výše PČ 2.a 3. povodňové pásmo do výše PČ možnost snížit 4. povodňové pásmo Byt nebo jeho příslušenství se nachází v přízemí, nebo podzemním podlaží možnost pouze přes úpis Byt nebo jeho příslušenství se nachází v 2. a vyšším podlaží zásady jako pro 1. povodňové pásmo Spoluúčast 1% z pojistného plnění, minimálně 5 000, , ,-

46 46 Domácnost pojistná nebezpečí Vodovodní Voda vytékající z vodovodních zařízení Pojištěno do plné PČ

47 47 Domácnost limity plnění Odcizení věci krádeží vloupáním Pojištěno do plné PČ PČ nejde snížit ani zvýšit POZOR: nezahrnuje loupež

48 48 Domácnost limity plnění Odcizení věci loupeží (loupežným přepadením) Limit ,- PČ nejde snížit ani zvýšit Na celém území ČR

49 49 Domácnost limity plnění Vandalismus úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci Pojištěno do plné PČ, EX MAX, NOVĚ EX PLUS Zjištěný i nezjištěný pachatel s podmínkou ohlášení na policii ČR Nezahrnuje sprejerství

50 50 Domácnost limity plnění Sprejerství Limit , bez možnosti navýšit, nebo snížit NOVĚ EX MAX ,-

51 51 Domácnost limity plnění Přepětí Limit max NOVĚ EX PLUS , MAX ,-

52 52 Domácnost limity plnění Pojištění skel All-Risk Limit max Cena od 180,- do 990,- u STANDARD

53 53 Domácnost limity plnění Pojištění sklokeramické, nebo indukční varné desky Limit Pouze Exclusive MAX NOVĚ i EX PLUS

54 54 Domácnost limity plnění Porucha chladícího zařízení Limit NOVÉ i EX PLUS Bez možnosti navýšit nebo snížit

55 55 Domácnost limity plnění Zatečení atmosferických srážek Limit Bez možnosti navýšit nebo snížit Pouze Exclusive PLUS a MAX

56 56 Domácnost limity plnění Pojištění věcí v automobilu kdekoli v ČR Limit Bez možnosti navýšit nebo snížit Pouze Exclusive MAX Výluky

57 57 Domácnost limity plnění Ostatní limity Zvířata ,- Věci svěřené zaměstnavatelem ,- Peníze 5 000,- Peníze v trezoru ,- Zahradní nábytek ,-

58 58 Domácnost limity plnění Navýšení v Kč Pojistné částky Obch Resup M1 Soubor zařízení domácnosti do 300tis tis 601tis+ 5mio 20mio Předměty MOD Limit v Kč M18 Stavební součásti mio 15mio M17 Věci zvl. a kult.hist. hodnoty mio+ M19 Nebytové prostory mio+

59 59 Domácnost zajímavost Sada pneumatik pro případ poškození, zničení nebo odcizení do výše limitů nebytových prostor Max. jedna sada pneumatik Malotraktor S výkonem motoru do 20 kw pro případ poškození, zničení nebo odcizení do výše limitů nebytových prostor

60 60 Domácnost stupně zabezpečení a limity plnění

61 61 Pojištění REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI

62 62 Rekreační domácnost místo pojištění Prostory v rekreačním objektu Prostory ve vedlejších objektech na stejném pozemku

63 63 Rekreační domácnost pojistná nebezpečí Živelná Povodeň nebo záplava Vodovodní voda vytékající z vodovodních zařízení Odcizení věci krádeží vloupáním Odcizení věci loupeží (loupežným přepadením) Vandalismus Přepětí Plnění nejvýše do časové ceny.

64 Start 64 Rekreační domácnost Navýšení v Kč Předměty MOR* PČ v Kč Obch Resup R1 Soubor movitých věcí PČ dle potřeby mio+ R2 Věci zvl.kultur.a histor.hodnoty** limit dle potřeby mio+ R3 Stavební součásti limit dle potřeby mio+ *V případě nedoložení dokladů bude plnění max Kč za každou jednotlivou pojištěnou věc **Peníze a jiné ceniny jsou vyloučeny Pojistná nebezpečí Nastavení Obch Resup Živelní* R1+R2+R3 Povodeň a záplava* R1+R2+R3 Vodovodní* R1+R2+R3 Odcizení věcí krádeží vloupáním R1+R2+R3 Odcizení věcí loupeží přepadením R1+R2+R3 Vandalismus R1+R2+R3 Přepětí R1+R2+R limit lze zvýšit/snížit; riziko lze vyloučit; lze připojistit Navýšení v Kč

65 65 Rekreační domácnost limity plnění

66 66 MOA ASISTENCE

67 67 Asistence Účelem tohoto liniového produktu není pouze proplacení definovaných škod, ale rovněž zajištění organizace asistenčních služeb v případě určitých situací. Varianty: Standard - obsahuje technickou asistenci Nadstandard - obsahuje technickou a právní asistenci Exclusive pro stavbu - obsahuje technickou, právní a osobní asistenci Exclusive pro domácnost - obsahuje technickou, právní a osobní asistenci

68 68 Asistence Rozsah asistence dle liniového produktu a varianty MOA MOA Pojištění domácnosti Start Standard Exclusive Exclusive PLUS Exclusve MAX Student Standard OK OK OK OK OK Nadstandard OK OK OK Exclusive domácnost OK Pojištění nemovitosti Start Standard Exclusive Exclusive PLUS Exclusve MAX Standard OK OK OK OK Nadstandard OK OK OK Exclusive nemovitost OK MOA Standard Nadstandard Byt OK

69 69 Technická asistence pojistná událost

70 stence Technická asistence 70 Technická asistence Pojištění asistence pro dům a byt Rozsah pojištění/předmět pojištění Standard Nadstandard Exclusive - stavby Exclusive- domácnost Příjezd technické služby na místo havárie a doprava zpět Technická havárie Práce + materiál k odstranění příčiny havárie Příjezd technika na místo a doprava zpět Zablokování dveří Práce + materiál k odemčení nemovitosti, včetně případné náhrady uzamykacího systému nebo zámkové vložky nebo visacího zámku Služby odborných profesí Nouzový provoz instalatér, topenář, plynař, zámečník, pokrývač, klempíř, sklenář, elektrikář, práce zednické a obkladačské, truhlář a podlahář, malíř a štukatér, lakýrník, kominík, odvoz suti a odpadního stavebního materiálu, úklidové práce apod. Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu Přeprava členů domác. na místo náhradního ubytování a doprava zpět Ochrana nezabezpečené domácnosti Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět Uskladnění mobiliáře org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada limit Kč org limit Kč org limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org org Telefonická služba právních informací Administrativní asistence Informace o postupech a legislativě v oblasti související s bytem Informace asistované o domácnosti vztahu občan versus soud Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí Informace o postupech při řešení problémových situací Asistence při zprostředkování služeb Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org org org org org org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč

71 71 Právní asistence pojistná událost

72 Osobní asistence Právní ochrana Právní asistence Technická asistence Právní ochrana Právní asistence Technická odborných profesí Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu Přeprava členů domác. na místo náhradního ubytování a doprava zpět Ochrana nezabezpečené domácnosti Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět Uskladnění mobiliáře Právní asistence Nouzový provoz Pojištění asistence pro dům a byt Rozsah pojištění/předmět pojištění Telefonická služba právních informací Administrativní Služby asistence Péče o pojištěnou nemovitost a její příslušenství Osobní asistent pro oblast zdraví (péče o domácnost a osoby v ní žijící) štukatér, lakýrník, kominík, odvoz suti a odpadního stavebního materiálu, 72 úklidové práce apod. Příjezd technické služby na místo havárie a doprava zpět Technická havárie Nouzový provoz Telefonická služba právních informací Administrativní asistence Péče o Informace o postupech a legislativě v oblasti související s bytem Práce + materiál k odstranění příčiny havárie Informace asistované Příjezd o technika domácnosti vztahu na občan místo versus a doprava soud zpět Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí Informace o postupech při řešení problémových situací Zablokování dveří Práce + materiál k odemčení nemovitosti, včetně případné náhrady uzamykacího systému nebo zámkové vložky nebo visacího zámku odborných profesí instalatér, topenář, plynař, zámečník, pokrývač, klempíř, sklenář, elektrikář, práce zednické a obkladačské, truhlář a podlahář, malíř a štukatér, lakýrník, kominík, odvoz suti a odpadního stavebního materiálu, Asistence při zprostředkování služeb Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti úklidové práce apod. Spory ze smluv o úvěru Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu Spory o náhradu škody Nájemní Ochrana a podnájemní nezabezpečené sporydomácnosti Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět Správní řízení (finanční úřad, stavební úřad, katastrální úřad) Uskladnění mobiliáře Spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.) Dědictví Informace o postupech a legislativě v oblasti související s bytem Spory Informace asistované sousedské o domácnosti vztahu občan versus soud Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí Spory z koupě anebo prodeje bytu nebo domu Přeprava členů domác. na místo náhradního ubytování a doprava zpět Informace o postupech při řešení problémových situací Asistence při zprostředkování služeb Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti Spory ze smluv o úvěru Spory o náhradu škody Nájemní a podnájemní spory Zahradnické práce Sekání dřeva v podzimním období Úklid Správní sněhu řízení v zimním (finanční období úřad, stavební úřad, katastrální úřad) Doprava Spory z/do s dodavateli nemocnice služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.) Dovoz Dědictví léků nebo zdrav. pomůcek po hospitalizaci či při imobilitě klienta Zajištění Spory nákupu sousedské po hospitalizaci či při imobilitě klienta Spory z koupě anebo prodeje bytu nebo domu Zajištění úklidu po hospitalizaci či při imobilitě klienta Zahradnické práce org org org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč Standard Nadstandard Exclusive - stavby Exclusive- domácnost org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org limit + 10 úhrada 000 Kč limit org + 10 úhrada 000 Kč limit org + 10 úhrada 000 Kč limit org 10 + úhrada 000 Kč org org + + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org limit + 10 úhrada 000 Kč limit org + 10 úhrada 000 Kč limit org + 10 úhrada 000 Kč limit org 10 + úhrada 000 Kč org org org org org org org org org org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč --- org limit Kč limit Kč limit Kč Kč --- org limit org Kč limit 20 org000 Kč limit 20 org 000 Kč org limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org org limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- org org org org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org org org org org org org org org org limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč Kč limit Kč --- org org org org limit 2 org 500 Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org org --- limit org Kč org org --- org + org úhrada --- org org org org + úhrada limit Kč limit Kč ---

73 73 Osobní asistence pojistná událost

74 Právní ochrana Osobní asistence Právní asistence Technická asistence Právní asis Právní ochrana Spory ze smluv o úvěru Spory o náhradu škody Nájemní a podnájemní spory Správní řízení (finanční úřad, stavební úřad, katastrální úřad) Spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.) Dědictví Spory sousedské Spory z koupě anebo prodeje bytu nebo domu 74 Osobní asistence Pojištění asistence pro dům a byt Rozsah pojištění/předmět pojištění Péče o Příjezd technické služby na místo havárie a doprava zpět Technická haváriezahradnické práce Práce + materiál k odstranění příčiny havárie pojištěnou Sekání Příjezd dřeva technika v podzimním na místo a období doprava zpět nemovitost Zablokování a dveří její Práce + materiál k odemčení nemovitosti, včetně případné náhrady příslušenství Úklid uzamykacího sněhu v zimním systému období nebo zámkové vložky nebo visacího zámku Osobní asistent Doprava instalatér, z/do topenář, nemocnice plynař, zámečník, pokrývač, klempíř, sklenář, Služby pro oblast zdraví Dovoz elektrikář, léků práce nebo zdrav. zednické pomůcek a obkladačské, po hospitalizaci truhlář a či podlahář, při imobilitě malíř klienta a odborných Zajištění štukatér, nákupu lakýrník, po kominík, hospitalizaci odvoz či suti při imobilitě a odpadního klienta stavebního materiálu, (péče profesí o Zajištění úklidové úklidu práce apod. hospitalizaci či při imobilitě klienta domácnost a Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu osoby v ní žijící) Zpracování Přeprava členů projektu domác. úpravy na místo nemovitosti náhradního ubytování a doprava zpět Nouzový provoz Ochrana nezabezpečené domácnosti Vysvětlivky Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět org zorganizování Uskladnění mobiliáře služby smluvním partnerem org + úhrada zorganizování a úhrada služby smluvním partnerem limit Telefonická xxx Kč zorganizování Informace o postupech služby smluvním a legislativě partnerem v oblasti a úhrada související do limitu s XXX bytem v Kč služba --- právních v Informace asistované rámci sjednaného o domácnosti vztahu rozsahu občan není versus zahrnuto soud informací Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí Administrativní Informace o postupech při řešení problémových situací asistence Asistence při zprostředkování služeb Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti Spory ze smluv o úvěru Spory o náhradu škody Nájemní a podnájemní spory Správní řízení (finanční úřad, stavební úřad, katastrální úřad) Spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.) Dědictví Spory sousedské Spory z koupě anebo prodeje bytu nebo domu Cena osobní asistence 50,- --- limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- org org org Standard Nadstandard Exclusive - stavby Exclusive- domácnost org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč org org org org org + úhrada org + úhrada org limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org org org org org org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- org org org Péče o Zahradnické práce limit Kč ---

75 75 Osobní asistence NEMOVITOST: Zahradnické práce zalévání a sekání trávy, prořezávání větví stromů, sklízení ovoce a zeleniny, běžná péče o rostliny a záhony (max 8 hodin práce na 1 PU, max 2PU ročně) Sekání dřeva na podzim pokud je již dřevo přivezeno k nemovitosti klienta nebo pokud je nutné zpracovat pokácený strom v majetku pojištěného (max 1PU ročně) Úklid sněhu v zimním období úklid z příjezdové cesty ke dveřím nebo ze střechy budovy (max 2 hodiny denně max 3 dny za rok)

76 76 Osobní asistence DOMÁCNOST: Doprava z/do nemocnice transport pomocí taxi nebo sanitkou do nejbližšího zdravotnického zařízení (2PU ročně) Dovoz léků nebo zdravotnických pomůcek - po hospitalizaci nebo imobilitě klienta hrazena pouze doprava, ne pomůcky (2PU ročně) Zajištění nákupu zajištění nákupu zboží dle klientem dodaného seznamu (2x týdně, po dobu 2 týdnů, 2PU za rok) Zajištění úklidu - po hospitalizaci nebo imobilitě klienta mytí podlah a nádobí, luxování, stírání prachu, vynesení odpadu (1x týdně, po dobu 2 týdnů, 2PU za rok)

77 77 ODPOVĚDNOST

78 78 DOB varianty a připojištění odpovědnost v běžném občanském životě odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele koní (zájmový chov) odpovědnost vlastníka zbraně odpovědnost za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici odpovědnost za škodu vlastníka/držitele/nájemce/správce nemovitosti

79 79 Odpovědnost v běžném občanském životě Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody: v rámci vedení domácnosti při rekreaci a zábavě při rekreačních sportech - s výjimkou škod způsobených mezi účastníky kolektivních sportů jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni jako opatrovatelem domácích nebo drobných hospodářských zvířat - psi, kočky, želvy, drobní hlodavci, akvarijní rybky, okrasné a zpěvné ptactvo, včely, drůbež, králíci, prasata, ovce a kozy při činnostech pracovního charakteru - student na praxi způsobené vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla - plavidlo, které nepodléhá evidenci Státní plavební správy - pouze na území ČR

80 80 Odpovědnost v běžném občanském životě Dále jsou pojištěni: manžel, registrovaný partner, děti (i nevlastní), osvojenci pojištěného a děti svěřené do pěstounské péče (u zletilých pouze do doby dokončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let jejich věku) - a to pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným osoby, jimž pojištěný příležitostně svěřil opatrování nebo běžnou údržbu bytu či opatrování domácího či drobného hospodářského zvířete - jde-ji o škodu způsobenou třetím osobám při výkonu této činnosti Komu plnit nebudeme manželu, registrovanému partnerovi sourozencům příbuzným v řadě přímé osobám, které žijí ve společné domácnosti dále viz VPPMO-O-01/2014 a DPPO-O-01/ např. škoda na věci, kterou má pojištěný zapůjčenou, pronajatou (užívá ji) - škoda způsobená informací nebo radou,

81 81 Odpovědnost v běžném občanském životě Parametry pojištění Spoluúčast 0, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, Kč, jiné Územní rozsah Evropa, jiný limity škody na zdraví škody na věci finanční škody celkem limit Kč Kč Kč Kč limit Kč Kč Kč Kč limit Kč Kč Kč Kč limit 4 (úpis) Kč Kč Kč Kč libovolně (úpis)? Kč? Kč? Kč? Kč

82 82 Pojištění odpovědnosti z nemovitosti Pojištění odpovědnosti se vztahuje na: škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, nájmem nebo správou nemovitosti škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím a provozem zařízení v nájemním domě Dále jsou pojištěni: fyzické osoby pověřené čištěním, údržbou chodníků, schodišť, prostranství, atd (pokud způsobí škodu třetím osobám) vypomáhající fyzické osoby a stavební dozor (u budovy ve stavbě či demolici)

83 83 Pojištění odpovědnosti z nemovitosti Parametry pojištění Spoluúčast 0, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, Kč, jiné Územní rozsah ČR, jiné limity škody na zdraví škody na věci finanční škody celkem limit Kč Kč Kč Kč limit Kč Kč Kč Kč limit Kč Kč Kč Kč limit 4 (úpis) Kč Kč Kč Kč libovolně (úpis)? Kč? Kč? Kč? Kč

84 84 Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody maximálně do výš 4,5 násobku hrubého měsíčního příjmu správný limit vybereme tak, že spočítáme 4,5 násobek hrubé měsíční mzdy, odečteme spoluúčast a výsledek zaokrouhlíme nahoru na nejbližší vyšší limit u vozidel zaměstnavatele řešíme proražené pneumatiky a poškození nákladu pouze v souvislosti s dopravní nehodou pojistné se určuje podle povahy povolání

85 85 Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Parametry produktu: Spoluúčast - 10%, 20%, 30%, případně jiná přes úpis Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, jiný limit přes úpis Roční limit plnění je 2x zvolený limit na 1 PU Územní platnost celý svět Riziko s řízením / bez řízení dopravního prostředku dopravním prostředkem se rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo věcí po zemi, vzduchu, na vodě nebo pod zemí (včetně vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, plavidel, metra, zahradních traktorů, golfových vozíků, podlahové mycí stroje, vrtné soupravy, hydraulické ruky, válce atd.)

86 86 Děkuji za pozornost Jindřich Moutelík Tel

87 87

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE

SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE Obsah Článek 1: Předmět pojištění... 1 Článek 2: Pojistná událost... 1 Článek 3: Územní rozsah asistence... 1 Článek 4: Hranice

Více

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2 Specifikace pojišťovaného majetku a odpovědnosti MČ Praha 20 Horní A. Pojištění majetku a odpovědnosti obce (městské části) Přehled o pojišťovaném majetku MČ Praha 20 Horní je uveden v následujícím seznamu

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ STAVEB DPPS 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pojistitel,

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

28.03.2014 6:26. Jméno a příjmení/název společnosti: Bydliště/sídlo:

28.03.2014 6:26. Jméno a příjmení/název společnosti: Bydliště/sídlo: Vypracoval: Vladimír Janda tel. č.: 776788777 e-mail: janda.allianz@gmail.com - vladimir.janda@iallianz.cz Kalkulace Pojištění PRO Podnikatele 28.03.2014 6:26 Základní údaje Jméno a příjmení/název společnosti:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců

Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců evid. číslo ve Věstníku veřejných zakázek 405048 Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11.

PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11. PŘÍLOHA Č. 1 PARAMETRY POJISTNÉHO PROGRAMU PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POJISTITELE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 11. ÚNOR 2015 OBSAH 1. Obecné informace... 1 2. Přehled pojistného programu... 2

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a.s. jsou stanoveny ve všeobecných

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti ZPP DOM - O / 14 / 1 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pojištění domácnosti je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami ( dále jen ZPP DOM-O ),

Více

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb k Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb k Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojiš ťovna, a. s. jsou stanoveny ve

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění domácností DPPD 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ DPPD 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti

Majetkové pojištění. Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti. Pojištění rodinného domu. OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti Obecná problematika pojištění Obecná problematika pojištění

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pojištění majetku a osob 9732 11/2010. Pojistné podmínky

Pojištění majetku a osob 9732 11/2010. Pojistné podmínky Pojištění majetku a osob Pojištění v KOSTCE 9732 11/2010 Pro pojištění, která lze sjednat platí dále uvedené pojistné podmínky: Pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Centropol PP-D-ES-C ze dne 1. 3. 2013

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Centropol PP-D-ES-C ze dne 1. 3. 2013 Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Centropol PP-D-ES-C ze dne 1. 3. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem a organizace uvedené v příloze 1. Pojištění majetku a) Živelní pojištění Předmět

Více

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05

Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Přehled doložek pro pojištění hospodářských rizik obsažených DPP P- 520/05 Živelní pojištění Označení Název Užití DZ1 Lehké stavby, dřevostavby Výluka vždy, je li sjednáno živelní pojištění souboru staveb

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 - UPRAVENÁ Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Basic PP-D-ES-Basic ze dne 1. 3. 2013

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Basic PP-D-ES-Basic ze dne 1. 3. 2013 Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti Pojistný program Basic PP-D-ES-Basic ze dne 1. 3. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011)

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011) Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (rok 2011) Pojištění se vztahuje se na škody, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli v souvislosti s pracovní činností. Jde o neúmyslné

Více

Pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005...2

Pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005...2 Pojištění majetku a osob Pojištění v KOSTCE 9732 9732 10/2011 05/2011 MHA BO Pojistné podmínky Pro pojištění, která lze sjednat, platí uvedené pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé poškození

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více