Nové BO. Pojištění majetku občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové BO. Pojištění majetku občanů"

Transkript

1 1 Pojištění majetku občanů

2 2 Program Pojištění stavby Pojištění bytu Pojištění domácnosti Pojištění rekreační domácnosti Asistenční služby Pojištění odpovědnosti

3 3 MOS POJIŠTĚNÍ OBYTNÝCH BUDOV

4 4 Modifikace stavby

5 5 Stavba Co je stavba

6 6 Vedlejší stavby

7 7 Vedlejší stavby

8 8 Vedlejší stavby Varianta START limit ,- Ostatní varianty limit 10% z PČ max. 1,5 mio Neuplatňuje se podpojištění

9 9 Jak pojistit vedlejší stavby? Rodinný dům - PČ Kč Vedlejší stavby: Hospodářská budova stodola PČ Kč Hospodářská budova chlévy PČ Kč Kolna PČ Kč Oplocení pozemku PČ Kč

10 10 Jak pojistit vedlejší stavby? Doporučuji ponechat hospodářské budovy jako jiná stavba a kolnu vč. oplocení pozemku ponechat v rámci limitu RD s navýšením Kč

11 11 Vedlejší stavby Vedlejší stavby na jiném místě v téže obci Praha musí souhlasit 1. číslice PSČ, na ostatním území ČR musí souhlasit první 3 číslice PSČ Uvedeme pouze adresu Bez další specifikace

12 12 Stavba pojistná smlouva

13 Exclusive MAX Exclusive Exlusive PLUS Standard Start 13 Stavba varianty sjednávání pojištění Navýšen LP Rozsah pojištění Limit (Kč) Pozn. Obch R Benefit Aplikace Pojišťovna - A Živelní škody Plná PČ B Povodeň a záplava Plná PČ MOS C Vodovodní škody Plná PČ D Pojištění skel "all-risk" E MOA Std Pomoc řemeslníka a zámečníka v nouzi F Odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží G MOS Poškození nebo zničení stavebních součástí H Přepětí I MOA Nadstd Přestěhování a náhradní ubytování J MOA Nadstd Právní pomoc při řešení sporu K MOS Poškození zateplené fasády hlodavci PU/ROK L MOS Poškození a zničení zahrady (porosty) riziko 50 M MOA Excl Úklid sněhu při úrazu nebo nemoci PU/ROK N MOA Excl Zahradní práce, sekání dřeva při úrazu/nemoci PU/ROK O Vandalismus P Sprejerství PU/ROK MOS Q Náhrada výdajů za ztrátu vody PU/ROK R Náraz vozidla Plná PČ S DOB Odpovědnost za škodu vlastníka nemovitosti 3,5mio 5,5mio

14 14 Upravené limity - stavba

15 15 Veřejný příslib

16 16 Stavba pojistná nebezpečí Živelná Požár, výbuch, přímý úder blesku Pád letadla, případně jeho částí nebo nákladu Vichřice nebo krupobití Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Tíha sněhu nebo námrazy Zemětřesení Spoluúčast - 0, 1 000, 3 000, 5 000, , , , ,

17 17 Stavba povodeň, záplava Povodeň, záplava 1.povodňové pásmo do výše PČ 2.a 3. povodňové pásmo do výše PČ možnost snížit 4. povodňové pásmo možnost jedině přes úpis Spoluúčast 1% z pojistného plnění min ; 1 000, 3 000, Čekací doba od data sjednání 10 dnů

18 18 Stavba pojistná nebezpečí Vodovodní škody Voda vytékající z vodovodních zařízení Prasknutí potrubí nebo sanitárního zařízení mrazem Pojištěno do plné PČ

19 19 Stavba pojistná nebezpečí Pojištění ztráty vody Finanční škoda třetí osobě Pouze u Exclusive MAX limit , bez možnosti navýšit, nebo snížit NOVĚ ,-

20 20 Stavba - limity Odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží Limit max NOVĚ EX PLUS , MAX ,- Demontáží, nebo překonáním funkčního oplocení

21 21 Stavba - limity Poškození stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci Limit max

22 22 Stavba - limity Vandalismus Limit max NOVĚ EX MAX a PLUS ,- Zjištěný i nezjištěný pachatel s podmínkou ohlášení na policii ČR

23 23 Stavba - limity Sprejerství Limit , bez možnosti navýšit, nebo snížit NOVĚ ,-

24 24 Stavba - limity Pojištění skel All-Risk Limit max NOVĚ EX MAX ,- Pojištěná i skla vedlejších staveb

25 25 Stavba - limity Přepětí Limit max NOVĚ EX PLUS , MAX ,- Přepětí způsobené bouřkovou činností Přepětí způsobené i prokazatelnou napěťovou špičkou rozvodných závodů Příklad: u 3mil domu je přepětí v limitu od 10 do 33tis za stejnou cenu 247,-

26 26 Stavba - limity Poškození zateplené fasády Ptáky, hlodavcem, hmyzem limit , bez možnosti navýšit, nebo snížit NOVĚ EX MAX ,-

27 27 Vedlejší stavby Pojištění porostů na pozemku Limit , NOVĚ EX MAX ,- Pojištěno na základní živel, povodeň, záplava a krádež Ex MAX a Ex PLUS, možno pojistit i jako samostatný LP Okrasné rostliny a ovocné dřeviny rostoucí ve volné půdě

28 28 Náraz vozidla Limit je plná PČ bez možnosti snížit nebo zvýšit Pouze Exclusive MAX

29 29 MOB POJIŠTĚNÍ BYTU

30 30 Pojištění bytu Na co se pojištění vztahuje Stavební součásti bytu a souvisejících prostor, tj. prvky, které tvoří jeho vnitřní prostor Stavební součásti společných částí domu.

31 Start 31 Byt varianty sjednávání pojištění Navýšení v Kč Předměty MOB Limit v Kč Obch Resup B1 Náklady na stav.součásti bytu dle potřeby 10 mio 20mio B2 Náklady na stav.součásti společ. části domu dle potřeby 10 mio 20mio Živelní Povodeň a záplava Vodovodní Nastavení Obch Resup B1+B2 B1+B2 B1+B2 odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží poškození nebo zničení stavebních součástí pachatelem Vandalismus limit lze zvýšit/snížit; Pojistná nebezpečí riziko lze vyloučit Navýšení v Kč

32 32 Byt pojistná nebezpečí Živelná Požár, výbuch, přímý úder blesku Pád letadla, případně jeho částí nebo nákladu Vichřice nebo krupobití Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Tíha sněhu nebo námrazy Zemětřesení

33 33 Byt pojistná nebezpečí Povodeň, záplava 1.povodňové pásmo do výše PČ 2.a 3. povodňové pásmo do výše PČ možnost snížit 4. povodňové pásmo Byt nebo jeho příslušenství se nachází v přízemí, nebo podzemním podlaží možnost pouze přes úpis Byt nebo jeho příslušenství se nachází v 2. a vyšším podlaží zásady jako pro 2. povodňové pásmo

34 34 Byt pojistná nebezpečí Vodovodní Voda vytékající z vodovodních zařízení Prasknutí potrubí, nebo sanitárního zařízení mrazem Pojištěno do plné PČ

35 35 Byt limity plnění Odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží (loupežným přepadením) Limit

36 36 Byt limity plnění Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřující k odcizení věci Limit

37 37 Byt limity plnění Vandalismus úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci Limit max Zjištěný i nezjištěný pachatel s podmínkou ohlášení na policii ČR

38 38 MOD Pojištění DOMÁCNOSTI

39 39 Domácnost místa pojištění Byt Nebytové prostory v budově, kde se nachází byt Nebytové prostory, které se nacházejí ve vedlejších budovách Společné nebytové prostory Nebytové prostory, které se nacházejí v téže obci Jakékoli jiné místo v ČR Místo kdekoli na pozemku

40 40 Stavební součásti Pojištěny náklady na opravu stavebních součásti bytu Nejsou pojištěny náklady na opravu stavebních součásti společných prostor domu

41 41 Domácnost pojistná smlouva

42 Exlusive Exclusive MAX Exclusive Exlusive PLUS Standard Start 42 Domácnost varianty sjednávání pojištění Navýšení tis.kč LP Rozsah pojištění Limit (Kč) Pozn. Obch Resup Benefit Aplikace Pojišťovna - A Živelní škody Plná PČ B Povodeň a záplava Plná PČ MOD C Vodovodní škody Plná PČ D Odcizení věcí krádeží vloupáním Plná PČ E MOA Std Pomoc řemeslníka a zámečníka v nouzi F Pojištění skel "all-risk" MOD G Přepětí H MOA Nadstd Přestěhování a náhradní ubytování I MOA Nadstd Právní pomoc při řešení sporu J Odcizení věcí loupeží K Zatečení atmosférických srážek PU/ROK MOD L Pojištění věcí v autě PU/ROK M Pojištění sklokeramické desky PU/ROK N MOD Znehodnocení obsahu chladícího zařízení PU/ROK O MOA Excl Zajištění nákupu/úklidu při úrazu nebo nemoci PU/ROK P MOA Excl Doprava z/do nemocnice při úrazu nebo nemoci PU/ROK Q Vandalismus Plná PČ MOD R Sprejerství PU/ROK S DOB Odpovědnost za škodu z běžného života 3,5mio 5,5mio 10mio Fixace ceny na 5 let - Benefit Peníze za jednoduchou škodu do 2 dnů - Elektronický archiv domácnosti - Chytrý telefon -

43 43 Upravené limity - domácnost

44 44 Domácnost pojistná nebezpečí Živelná Požár, výbuch, přímý úder blesku Pád letadla, případně jeho částí nebo nákladu Vichřice nebo krupobití Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin Sesouvání nebo zřícení sněhových lavin Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Tíha sněhu nebo námrazy Zemětřesení Spoluúčast - 0, 1 000, 3 000, 5 000, , , , ,

45 45 Domácnost pojistná nebezpečí Povodeň, záplava 1.povodňové pásmo do výše PČ 2.a 3. povodňové pásmo do výše PČ možnost snížit 4. povodňové pásmo Byt nebo jeho příslušenství se nachází v přízemí, nebo podzemním podlaží možnost pouze přes úpis Byt nebo jeho příslušenství se nachází v 2. a vyšším podlaží zásady jako pro 1. povodňové pásmo Spoluúčast 1% z pojistného plnění, minimálně 5 000, , ,-

46 46 Domácnost pojistná nebezpečí Vodovodní Voda vytékající z vodovodních zařízení Pojištěno do plné PČ

47 47 Domácnost limity plnění Odcizení věci krádeží vloupáním Pojištěno do plné PČ PČ nejde snížit ani zvýšit POZOR: nezahrnuje loupež

48 48 Domácnost limity plnění Odcizení věci loupeží (loupežným přepadením) Limit ,- PČ nejde snížit ani zvýšit Na celém území ČR

49 49 Domácnost limity plnění Vandalismus úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci Pojištěno do plné PČ, EX MAX, NOVĚ EX PLUS Zjištěný i nezjištěný pachatel s podmínkou ohlášení na policii ČR Nezahrnuje sprejerství

50 50 Domácnost limity plnění Sprejerství Limit , bez možnosti navýšit, nebo snížit NOVĚ EX MAX ,-

51 51 Domácnost limity plnění Přepětí Limit max NOVĚ EX PLUS , MAX ,-

52 52 Domácnost limity plnění Pojištění skel All-Risk Limit max Cena od 180,- do 990,- u STANDARD

53 53 Domácnost limity plnění Pojištění sklokeramické, nebo indukční varné desky Limit Pouze Exclusive MAX NOVĚ i EX PLUS

54 54 Domácnost limity plnění Porucha chladícího zařízení Limit NOVÉ i EX PLUS Bez možnosti navýšit nebo snížit

55 55 Domácnost limity plnění Zatečení atmosferických srážek Limit Bez možnosti navýšit nebo snížit Pouze Exclusive PLUS a MAX

56 56 Domácnost limity plnění Pojištění věcí v automobilu kdekoli v ČR Limit Bez možnosti navýšit nebo snížit Pouze Exclusive MAX Výluky

57 57 Domácnost limity plnění Ostatní limity Zvířata ,- Věci svěřené zaměstnavatelem ,- Peníze 5 000,- Peníze v trezoru ,- Zahradní nábytek ,-

58 58 Domácnost limity plnění Navýšení v Kč Pojistné částky Obch Resup M1 Soubor zařízení domácnosti do 300tis tis 601tis+ 5mio 20mio Předměty MOD Limit v Kč M18 Stavební součásti mio 15mio M17 Věci zvl. a kult.hist. hodnoty mio+ M19 Nebytové prostory mio+

59 59 Domácnost zajímavost Sada pneumatik pro případ poškození, zničení nebo odcizení do výše limitů nebytových prostor Max. jedna sada pneumatik Malotraktor S výkonem motoru do 20 kw pro případ poškození, zničení nebo odcizení do výše limitů nebytových prostor

60 60 Domácnost stupně zabezpečení a limity plnění

61 61 Pojištění REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI

62 62 Rekreační domácnost místo pojištění Prostory v rekreačním objektu Prostory ve vedlejších objektech na stejném pozemku

63 63 Rekreační domácnost pojistná nebezpečí Živelná Povodeň nebo záplava Vodovodní voda vytékající z vodovodních zařízení Odcizení věci krádeží vloupáním Odcizení věci loupeží (loupežným přepadením) Vandalismus Přepětí Plnění nejvýše do časové ceny.

64 Start 64 Rekreační domácnost Navýšení v Kč Předměty MOR* PČ v Kč Obch Resup R1 Soubor movitých věcí PČ dle potřeby mio+ R2 Věci zvl.kultur.a histor.hodnoty** limit dle potřeby mio+ R3 Stavební součásti limit dle potřeby mio+ *V případě nedoložení dokladů bude plnění max Kč za každou jednotlivou pojištěnou věc **Peníze a jiné ceniny jsou vyloučeny Pojistná nebezpečí Nastavení Obch Resup Živelní* R1+R2+R3 Povodeň a záplava* R1+R2+R3 Vodovodní* R1+R2+R3 Odcizení věcí krádeží vloupáním R1+R2+R3 Odcizení věcí loupeží přepadením R1+R2+R3 Vandalismus R1+R2+R3 Přepětí R1+R2+R limit lze zvýšit/snížit; riziko lze vyloučit; lze připojistit Navýšení v Kč

65 65 Rekreační domácnost limity plnění

66 66 MOA ASISTENCE

67 67 Asistence Účelem tohoto liniového produktu není pouze proplacení definovaných škod, ale rovněž zajištění organizace asistenčních služeb v případě určitých situací. Varianty: Standard - obsahuje technickou asistenci Nadstandard - obsahuje technickou a právní asistenci Exclusive pro stavbu - obsahuje technickou, právní a osobní asistenci Exclusive pro domácnost - obsahuje technickou, právní a osobní asistenci

68 68 Asistence Rozsah asistence dle liniového produktu a varianty MOA MOA Pojištění domácnosti Start Standard Exclusive Exclusive PLUS Exclusve MAX Student Standard OK OK OK OK OK Nadstandard OK OK OK Exclusive domácnost OK Pojištění nemovitosti Start Standard Exclusive Exclusive PLUS Exclusve MAX Standard OK OK OK OK Nadstandard OK OK OK Exclusive nemovitost OK MOA Standard Nadstandard Byt OK

69 69 Technická asistence pojistná událost

70 stence Technická asistence 70 Technická asistence Pojištění asistence pro dům a byt Rozsah pojištění/předmět pojištění Standard Nadstandard Exclusive - stavby Exclusive- domácnost Příjezd technické služby na místo havárie a doprava zpět Technická havárie Práce + materiál k odstranění příčiny havárie Příjezd technika na místo a doprava zpět Zablokování dveří Práce + materiál k odemčení nemovitosti, včetně případné náhrady uzamykacího systému nebo zámkové vložky nebo visacího zámku Služby odborných profesí Nouzový provoz instalatér, topenář, plynař, zámečník, pokrývač, klempíř, sklenář, elektrikář, práce zednické a obkladačské, truhlář a podlahář, malíř a štukatér, lakýrník, kominík, odvoz suti a odpadního stavebního materiálu, úklidové práce apod. Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu Přeprava členů domác. na místo náhradního ubytování a doprava zpět Ochrana nezabezpečené domácnosti Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět Uskladnění mobiliáře org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada limit Kč org limit Kč org limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org org Telefonická služba právních informací Administrativní asistence Informace o postupech a legislativě v oblasti související s bytem Informace asistované o domácnosti vztahu občan versus soud Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí Informace o postupech při řešení problémových situací Asistence při zprostředkování služeb Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org org org org org org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč

71 71 Právní asistence pojistná událost

72 Osobní asistence Právní ochrana Právní asistence Technická asistence Právní ochrana Právní asistence Technická odborných profesí Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu Přeprava členů domác. na místo náhradního ubytování a doprava zpět Ochrana nezabezpečené domácnosti Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět Uskladnění mobiliáře Právní asistence Nouzový provoz Pojištění asistence pro dům a byt Rozsah pojištění/předmět pojištění Telefonická služba právních informací Administrativní Služby asistence Péče o pojištěnou nemovitost a její příslušenství Osobní asistent pro oblast zdraví (péče o domácnost a osoby v ní žijící) štukatér, lakýrník, kominík, odvoz suti a odpadního stavebního materiálu, 72 úklidové práce apod. Příjezd technické služby na místo havárie a doprava zpět Technická havárie Nouzový provoz Telefonická služba právních informací Administrativní asistence Péče o Informace o postupech a legislativě v oblasti související s bytem Práce + materiál k odstranění příčiny havárie Informace asistované Příjezd o technika domácnosti vztahu na občan místo versus a doprava soud zpět Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí Informace o postupech při řešení problémových situací Zablokování dveří Práce + materiál k odemčení nemovitosti, včetně případné náhrady uzamykacího systému nebo zámkové vložky nebo visacího zámku odborných profesí instalatér, topenář, plynař, zámečník, pokrývač, klempíř, sklenář, elektrikář, práce zednické a obkladačské, truhlář a podlahář, malíř a štukatér, lakýrník, kominík, odvoz suti a odpadního stavebního materiálu, Asistence při zprostředkování služeb Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti úklidové práce apod. Spory ze smluv o úvěru Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu Spory o náhradu škody Nájemní Ochrana a podnájemní nezabezpečené sporydomácnosti Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět Správní řízení (finanční úřad, stavební úřad, katastrální úřad) Uskladnění mobiliáře Spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.) Dědictví Informace o postupech a legislativě v oblasti související s bytem Spory Informace asistované sousedské o domácnosti vztahu občan versus soud Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí Spory z koupě anebo prodeje bytu nebo domu Přeprava členů domác. na místo náhradního ubytování a doprava zpět Informace o postupech při řešení problémových situací Asistence při zprostředkování služeb Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti Spory ze smluv o úvěru Spory o náhradu škody Nájemní a podnájemní spory Zahradnické práce Sekání dřeva v podzimním období Úklid Správní sněhu řízení v zimním (finanční období úřad, stavební úřad, katastrální úřad) Doprava Spory z/do s dodavateli nemocnice služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.) Dovoz Dědictví léků nebo zdrav. pomůcek po hospitalizaci či při imobilitě klienta Zajištění Spory nákupu sousedské po hospitalizaci či při imobilitě klienta Spory z koupě anebo prodeje bytu nebo domu Zajištění úklidu po hospitalizaci či při imobilitě klienta Zahradnické práce org org org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč Standard Nadstandard Exclusive - stavby Exclusive- domácnost org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org limit + 10 úhrada 000 Kč limit org + 10 úhrada 000 Kč limit org + 10 úhrada 000 Kč limit org 10 + úhrada 000 Kč org org + + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org limit + 10 úhrada 000 Kč limit org + 10 úhrada 000 Kč limit org + 10 úhrada 000 Kč limit org 10 + úhrada 000 Kč org org org org org org org org org org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč --- org limit Kč limit Kč limit Kč Kč --- org limit org Kč limit 20 org000 Kč limit 20 org 000 Kč org limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org org limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- org org org org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org org org org org org org org org org limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč Kč limit Kč --- org org org org limit 2 org 500 Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org org --- limit org Kč org org --- org + org úhrada --- org org org org + úhrada limit Kč limit Kč ---

73 73 Osobní asistence pojistná událost

74 Právní ochrana Osobní asistence Právní asistence Technická asistence Právní asis Právní ochrana Spory ze smluv o úvěru Spory o náhradu škody Nájemní a podnájemní spory Správní řízení (finanční úřad, stavební úřad, katastrální úřad) Spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.) Dědictví Spory sousedské Spory z koupě anebo prodeje bytu nebo domu 74 Osobní asistence Pojištění asistence pro dům a byt Rozsah pojištění/předmět pojištění Péče o Příjezd technické služby na místo havárie a doprava zpět Technická haváriezahradnické práce Práce + materiál k odstranění příčiny havárie pojištěnou Sekání Příjezd dřeva technika v podzimním na místo a období doprava zpět nemovitost Zablokování a dveří její Práce + materiál k odemčení nemovitosti, včetně případné náhrady příslušenství Úklid uzamykacího sněhu v zimním systému období nebo zámkové vložky nebo visacího zámku Osobní asistent Doprava instalatér, z/do topenář, nemocnice plynař, zámečník, pokrývač, klempíř, sklenář, Služby pro oblast zdraví Dovoz elektrikář, léků práce nebo zdrav. zednické pomůcek a obkladačské, po hospitalizaci truhlář a či podlahář, při imobilitě malíř klienta a odborných Zajištění štukatér, nákupu lakýrník, po kominík, hospitalizaci odvoz či suti při imobilitě a odpadního klienta stavebního materiálu, (péče profesí o Zajištění úklidové úklidu práce apod. hospitalizaci či při imobilitě klienta domácnost a Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu osoby v ní žijící) Zpracování Přeprava členů projektu domác. úpravy na místo nemovitosti náhradního ubytování a doprava zpět Nouzový provoz Ochrana nezabezpečené domácnosti Vysvětlivky Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět org zorganizování Uskladnění mobiliáře služby smluvním partnerem org + úhrada zorganizování a úhrada služby smluvním partnerem limit Telefonická xxx Kč zorganizování Informace o postupech služby smluvním a legislativě partnerem v oblasti a úhrada související do limitu s XXX bytem v Kč služba --- právních v Informace asistované rámci sjednaného o domácnosti vztahu rozsahu občan není versus zahrnuto soud informací Informace o adresách a kontaktech služeb a institucí Administrativní Informace o postupech při řešení problémových situací asistence Asistence při zprostředkování služeb Spotřebitelské spory týkající se vybavení domácnosti Spory ze smluv o úvěru Spory o náhradu škody Nájemní a podnájemní spory Správní řízení (finanční úřad, stavební úřad, katastrální úřad) Spory s dodavateli služeb (elektřina, plyn, voda, TV, telefony atd.) Dědictví Spory sousedské Spory z koupě anebo prodeje bytu nebo domu Cena osobní asistence 50,- --- limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- org org org Standard Nadstandard Exclusive - stavby Exclusive- domácnost org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč org org org org org + úhrada org + úhrada org limit Kč limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org limit Kč limit Kč limit Kč org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org + úhrada org org org org org org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- limit Kč limit Kč limit Kč --- org org org --- org org org --- org org org Péče o Zahradnické práce limit Kč ---

75 75 Osobní asistence NEMOVITOST: Zahradnické práce zalévání a sekání trávy, prořezávání větví stromů, sklízení ovoce a zeleniny, běžná péče o rostliny a záhony (max 8 hodin práce na 1 PU, max 2PU ročně) Sekání dřeva na podzim pokud je již dřevo přivezeno k nemovitosti klienta nebo pokud je nutné zpracovat pokácený strom v majetku pojištěného (max 1PU ročně) Úklid sněhu v zimním období úklid z příjezdové cesty ke dveřím nebo ze střechy budovy (max 2 hodiny denně max 3 dny za rok)

76 76 Osobní asistence DOMÁCNOST: Doprava z/do nemocnice transport pomocí taxi nebo sanitkou do nejbližšího zdravotnického zařízení (2PU ročně) Dovoz léků nebo zdravotnických pomůcek - po hospitalizaci nebo imobilitě klienta hrazena pouze doprava, ne pomůcky (2PU ročně) Zajištění nákupu zajištění nákupu zboží dle klientem dodaného seznamu (2x týdně, po dobu 2 týdnů, 2PU za rok) Zajištění úklidu - po hospitalizaci nebo imobilitě klienta mytí podlah a nádobí, luxování, stírání prachu, vynesení odpadu (1x týdně, po dobu 2 týdnů, 2PU za rok)

77 77 ODPOVĚDNOST

78 78 DOB varianty a připojištění odpovědnost v běžném občanském životě odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele koní (zájmový chov) odpovědnost vlastníka zbraně odpovědnost za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici odpovědnost za škodu vlastníka/držitele/nájemce/správce nemovitosti

79 79 Odpovědnost v běžném občanském životě Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody: v rámci vedení domácnosti při rekreaci a zábavě při rekreačních sportech - s výjimkou škod způsobených mezi účastníky kolektivních sportů jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni jako opatrovatelem domácích nebo drobných hospodářských zvířat - psi, kočky, želvy, drobní hlodavci, akvarijní rybky, okrasné a zpěvné ptactvo, včely, drůbež, králíci, prasata, ovce a kozy při činnostech pracovního charakteru - student na praxi způsobené vlastníkem, provozovatelem nebo uživatelem nemotorového plavidla - plavidlo, které nepodléhá evidenci Státní plavební správy - pouze na území ČR

80 80 Odpovědnost v běžném občanském životě Dále jsou pojištěni: manžel, registrovaný partner, děti (i nevlastní), osvojenci pojištěného a děti svěřené do pěstounské péče (u zletilých pouze do doby dokončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let jejich věku) - a to pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným osoby, jimž pojištěný příležitostně svěřil opatrování nebo běžnou údržbu bytu či opatrování domácího či drobného hospodářského zvířete - jde-ji o škodu způsobenou třetím osobám při výkonu této činnosti Komu plnit nebudeme manželu, registrovanému partnerovi sourozencům příbuzným v řadě přímé osobám, které žijí ve společné domácnosti dále viz VPPMO-O-01/2014 a DPPO-O-01/ např. škoda na věci, kterou má pojištěný zapůjčenou, pronajatou (užívá ji) - škoda způsobená informací nebo radou,

81 81 Odpovědnost v běžném občanském životě Parametry pojištění Spoluúčast 0, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, Kč, jiné Územní rozsah Evropa, jiný limity škody na zdraví škody na věci finanční škody celkem limit Kč Kč Kč Kč limit Kč Kč Kč Kč limit Kč Kč Kč Kč limit 4 (úpis) Kč Kč Kč Kč libovolně (úpis)? Kč? Kč? Kč? Kč

82 82 Pojištění odpovědnosti z nemovitosti Pojištění odpovědnosti se vztahuje na: škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, nájmem nebo správou nemovitosti škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím a provozem zařízení v nájemním domě Dále jsou pojištěni: fyzické osoby pověřené čištěním, údržbou chodníků, schodišť, prostranství, atd (pokud způsobí škodu třetím osobám) vypomáhající fyzické osoby a stavební dozor (u budovy ve stavbě či demolici)

83 83 Pojištění odpovědnosti z nemovitosti Parametry pojištění Spoluúčast 0, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, Kč, jiné Územní rozsah ČR, jiné limity škody na zdraví škody na věci finanční škody celkem limit Kč Kč Kč Kč limit Kč Kč Kč Kč limit Kč Kč Kč Kč limit 4 (úpis) Kč Kč Kč Kč libovolně (úpis)? Kč? Kč? Kč? Kč

84 84 Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody maximálně do výš 4,5 násobku hrubého měsíčního příjmu správný limit vybereme tak, že spočítáme 4,5 násobek hrubé měsíční mzdy, odečteme spoluúčast a výsledek zaokrouhlíme nahoru na nejbližší vyšší limit u vozidel zaměstnavatele řešíme proražené pneumatiky a poškození nákladu pouze v souvislosti s dopravní nehodou pojistné se určuje podle povahy povolání

85 85 Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání Parametry produktu: Spoluúčast - 10%, 20%, 30%, případně jiná přes úpis Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, Kč, jiný limit přes úpis Roční limit plnění je 2x zvolený limit na 1 PU Územní platnost celý svět Riziko s řízením / bez řízení dopravního prostředku dopravním prostředkem se rozumí zařízení, které je určeno pro dopravu osob nebo věcí po zemi, vzduchu, na vodě nebo pod zemí (včetně vysokozdvižných, nízkozdvižných, paletovacích, plošinových vozíků, tahačů, vlaků, tramvají, letadel, plavidel, metra, zahradních traktorů, golfových vozíků, podlahové mycí stroje, vrtné soupravy, hydraulické ruky, válce atd.)

86 86 Děkuji za pozornost Jindřich Moutelík Tel

87 87

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE

SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE SPECIÁLNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB HOME ASSISTANCE Obsah Článek 1: Předmět pojištění... 1 Článek 2: Pojistná událost... 1 Článek 3: Územní rozsah asistence... 1 Článek 4: Hranice

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP-O/100-03) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP-O/100-03). 2. Doplňkové pojistné

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

analýza způsobů zabezpečení majetku

analýza způsobů zabezpečení majetku Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza rizik v pojištění domácností, analýza způsobů zabezpečení majetku Zpracoval(a): Tomáš Krsek Eva Tůmová Blanka Smolková Datum prezentace: 18.10. 2005 V

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Pojistné podmínky DOMOV+

Pojistné podmínky DOMOV+ Pojistné podmínky DOMOV+ Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění občanů VPP DOMOV 01/2012 Článek 1 Úvodní ustanovení Pojištění staveb, pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 OBSAH Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5 Článek

Více

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ

ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ...1 ČLÁNEK 2 Pojistná nebezpečí....1 ČLÁNEK 3 Pojistná

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MO 100301 Platnost od 1. 3. 2010 OPO 130 04.10 ČÁST I. Společná ustanovení Pro pojištění majetku a odpovědnosti (dále jen pojištění ), které

Více

Pojistné podmínky DOMOV 2

Pojistné podmínky DOMOV 2 Slavia pojišťovna a.s. Praha 1, Revoluční 655/1 PSČ 110 00, Česká republika IČ: 60197501 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále jen pojistitel ) Tel. +420 221 803 444 www.slavia-pojistovna.cz

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané domácnosti ZPP - D 1/11 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění domácnosti, jež sjednává Allianz pojiš ťovna, a. s. jsou stanoveny ve

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2010 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů M-100/12 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů OBSAH Část 1. Část 2. Část 3. Část 3.1. Část 3.2. Část 4. Společná ustanovení Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za

Více

Pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005...2

Pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku občanů VPPMO 2005...2 Pojištění majetku a osob Pojištění v KOSTCE 9732 9732 10/2011 05/2011 MHA BO Pojistné podmínky Pro pojištění, která lze sjednat, platí uvedené pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014

Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014 Doplňkové pojistné podmínky pojištění staveb DPPS 2014 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ STAVEB DPPS 2014 sjednává pojistitel, Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pojistitel,

Více

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti ČEC Pojistné programy Pohoda a Exclusive PP-D-ČEC ze dne 1. 8. 2011

Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti ČEC Pojistné programy Pohoda a Exclusive PP-D-ČEC ze dne 1. 8. 2011 Pojistné podmínky Pojištění asistenčních služeb v domácnosti ČEC Pojistné programy Pohoda a Exclusive PP-D-ČEC ze dne 1. 8. 2011 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zákon č. 37/2004

Více