ČÍSLO 18 / ČERVEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 18 / ČERVEN 2011"

Transkript

1 ČÍSLO 18 / ČERVEN 2011

2 Z obsahu ARMATURY Group - partner významných konferencí str. 5 Dodáváme kulové kohouty DN 1000 str. 7 Repasovali jsme kulový uzávěr DN 1400 ze 40. let str. 10 Společně jsme oslavili desáté narozeniny naší společnosti str. 12 Zúčastnili jsme se podnikatelské mise do Iráku str. 6 Dodali jsme 4300 tun hutního materiálu pro jadernou elektrárnu Mochovce str. 8 Zahájili jsme vzdělávací projekt str. 11 Informační magazín ARMATURÁŘ vydává akciová společnost ARMATURY Group a.s. Adresa redakce: ARMATURY Group a.s., Nádražní 129, Dolní Benešov IČO: Vychází v Dolním Benešově, 1 x ročně. Číslo registrace MK ČR: E Náklad 1000 výtisků Sazba, grafická úprava: Pavel Kerlin Tisk: tiskárna GRAFICO Opava Vážení obchodní přátelé, otevíráte 18. vydání našeho ARMATURÁŘE, časopisu, kterým Vás zveme k nahlédnutí do života společnosti ARMA- TURY Group. Prostřednictvím ARMATURÁŘE nás můžete lépe poznat, dozvědět se, čím naše firma žije. Věřím, že se díky tomuto poznání ujistíte v tom, co už víte z našich obchodních vztahů. Přestože jsme velká firma, zachováváme si osobní přístup. I když vyrábíme velké armatury, záleží nám na maličkostech, a proto dokážeme navrhnout a vyrobit i speciální armatury podle Vašich požadavků. V loňském roce jsme oslavili 10. výročí založení společnosti ARMATURY Group. Za dobu své existence jsme se stali jedním z největších dodavatelů armatur v České a Slovenské republice. Naše historie je pro nás hodně důležitá. Je to tvrdá práce našich lidí, jsou to všechny naše zkušenosti, ale také reference, projekty, všechny náročné zkoušky, ve kterých jsme obstáli. Nicméně náš úspěch stojí zejména na tom, že jsme se vždy dívali spíše do budoucnosti. Pohled do budoucnosti může být ovlivněn spoustou věcí a tím pádem se nám může zdát nejistý. V ARMATURY Group se toho nebojíme a na společných poradách ke strategii a střednědobému plánu se na budoucnost připravujeme. A nejde jen o budoucnost naší firmy. Aktivně se zajímáme i o budoucnost energetiky, což je oblast, která se snad týká všech. Účastníme se odborných tuzemských i zahraničních konferencí, aktivně zde vystupujeme a přispíváme tak k hledání odpovědi na otázku: Jaká bude budoucnost energetiky v České republice? A zatímco někteří naši sousedé říkají NE jaderné energii, my říkáme své jasné ANO. Jaderná energie má své místo v energetickém mixu České republiky, považujeme ji za čistou a bezpečnou. Na konferencích v Ostravě, v Brně, ale také v Avignonu, Veliningradě, Marseille a Valenci zněly hlasy odborníků, které říkají totéž jsem přesvědčený, že jaderná energie je energií budoucnosti. Téma jaderné energetiky se v ARMATURÁŘI objevuje v několika článcích, což odpovídá míře důležitosti, jakou této oblasti přikládáme. Uvnitř vydání můžete najít další informace, které Vám napoví, jaká bude budoucnost naší firmy, napoví Vám, kam směřujeme. Nechám toto hledání na Vás, nicméně věřím, že budoucnost je to místo, v němž se budeme dále setkávat. Ing. Vladimír Nekuda, MBA generální ředitel

3 Představujeme Bedřich Foukal: Nové možnosti růstu vidím v expanzi do zahraničí. Bedřich Foukal zastává v ARMATURY Group pozici obchodního ředitele a ředitele pro komunikaci a obchod. Do společnosti nastoupil v říjnu loňského roku a k jeho úkolům patří zejména hledání rezerv a nových možností růstu. Vzpomínáte si, jaké byly vaše dojmy, když jste do firmy nastoupil? Mé první dojmy byly velmi pozitivní, dá se říci, že jsem byl ohromen. První dojem je dán tím, jak vypadá blízké okolí, vstup do firmy, recepce, jaká jsou první setkání s pracovníky společnosti. V ARMATURY Group je vidět, že si firma na tomto všem dává záležet. Obrázek o společnosti jsem si tvořil na základě komunikace s lidmi, se kterými jsem se setkal, vnímal jsem, jak je v zasedačce vše uklizeno, uspořádáno Domnívám se, že podobný dojem má kdokoli, kdo sídlo naší společnosti navštíví. A pokud získá na základě spolupráce s námi další zkušenosti, věřím, že se mu tento první dojem uspořádanosti, vstřícnosti a skutečného zájmu potvrdí. V průběhu dalších měsíců jste pronikl hlouběji pod povrch Ano, seznámil jsem se s firmou důkladně a potvrdil jsem si, že můžeme být na spoustu věcí hrdí. ARMATURY Group si vybudovala dobré jméno, máme za sebou množství opravdu náročných zakázek, ve kterých jsme obstáli To nejsou věci, které by se daly ošidit, udělat jen naoko. Je za tím skutečná tvrdá práce, proto má dobré jméno takovou hodnotu. Jaké jsou tedy podle vás silné stránky ARMATURY Group? Naše firma je největším výrobcem a dodavatelem armatur v České a Slovenské republice. Naší silnou stránkou je široký sortiment a velice dobrý servis - poskytujeme montáž, údržbu, opravy Další výhodou je velké konstrukční zázemí, díky kterému můžeme zákazníkům navrhnout armaturu na přání. To je naše síla, vyjít vstříc, navrhnout a vyrobit, co zákazník potřebuje. Máme vlastní výzkum a vývoj, dvě výroby sériovou a výrobu specialit, máme ale také silné obchodní oddělení, to znamená, že můžeme věnovat zákazníkům potřebnou pozornost. Naše komunikace je hodně postavena na osobních vztazích. A navíc: přestože jsme velká firma, nemáme vysoké náklady! Co považujete za svůj dosavadní osobní úspěch v ARMATURY Group? Když se něco ve firmě podaří, je to vždycky úspěch více lidí, úspěch celé firmy. Mám radost z dobré spolupráce, daří se mi komunikovat se spolupracovníky Velmi pozitivně vnímám roli vlastníků, a to zejména proto, jak chápou roli managementu. Vlastníci přináší strategické myšlenky, ale dál do práce managementu nezasahují! Jak vypadá váš typický pracovní den? Vypadá tak, že od rána do večera stále s někým jednám a po 16. hodině se dostanu k vyřizování koncepčních věcí. Hodně také cestuji. Zúčastňuji se domácích i zahraničních konferencí, naposledy obchodní mise v Iráku, kterou vedli naši vládní představitelé premiér a ministr obchodu a průmyslu. Moje účast na této misi souvisela s našimi plánovanými aktivitami. Jedná se o aktivity v oblasti přepravy ropy, rafinérií, vodárenství. Máme zde na co navazovat, v minulosti jsme již do těchto oblastí zprostředkovaně dodávali, teď se chceme podílet na projektech napřímo. Setkal jsem se při té příležitosti s ministrem, který má v Iráku ropný průmysl ve své kompetenci, tzv. Oil ministrem. Vašim úkolem je nacházení rezerv a nových možností růstu. Kam tedy směřujeme? Kde bude ARMATURY Group za 5 let, jaké jsou vize? Naše vize směřuje k třímiliardovému obratu. Možnosti růstu vidím v expanzi do zahraničí, na to se soustřeďuji především. Chceme se zúčastňovat rozsáhlých projektů, vyrábět armatury větších dimenzí, armatury technicky náročnější, sofistikovanější, armatury do speciálních a náročných provozů. Zázemí pro splnění těchto vizí máme. Růst s sebou přináší změny Ano, v souvislosti s růstem přirozeně docházíme právě k větším projektům. Změnou, která bude více patrná, je například rozšíření projektového řízení. Ještě více než dosud budeme k nabídkám přistupovat jako k projektům. Co dřív mohl dělat jeden člověk, je nyní již nemyslitelné. Nebudou se měnit vztahy s obchodními partnery? Budeme jim věnovat dostatečnou péči? O vztahy s obchodními partnery se staráme a bude tomu tak i do budoucna. Setkáváme se na veletrzích, konferencích, pořádáme akce pro zákazníky V businessu jsou osobní vztahy důležité, dlouhodobá spolupráce ale stojí zejména na plnění požadavků, technickém servisu, spolehlivosti a konkurenceschopných cenách. -red- 3

4 Public Relation Na setkáních INTERATOMENERGA prezentujeme bezpečnost našich armatur INTERATOMENERGO je mezinárodní hospodářské sdružení se sídlem v Moskvě, které poskytuje technickou a obchodní podporu v oblasti jaderné energetiky. Členy jsou především organizace, které jaderné elektrárny provozují, tzn. konkrétní jaderné elektrárny, dále projekční organizace, dodavatelé zařízení do jaderných elektráren, organizace, které monitorují správnost funkce veškerého dodávaného zařízení v průběhu provozu a organizace, které provádějí v jaderných elektrárnách údržbu. Interatomenergo organizuje čtyřikrát ročně čtyř až pětidenní konferenci, na kterou jsou pozváni všichni členové sdružení. Konferenci organizuje vždy jeden ze členů sdružení, jednacím jazykem je ruština. Akce se zúčastňuje v průměru 50 zástupců jednotlivých organizací. ARMATURY Group je členem sdružení Interatomenergo od roku Na jednáních Interatomenerga vystupují naši představitelé a zástupci managementu s odbornými přednáškami, na nichž prezentujeme naše výsledky při výzkumu a vývoji našich armatur dodávaných pro jaderné elektrárny. Detailní technické podklady o našich armaturách předáváme projektantům a uživatelům našich armatur. Dále se na jednáních dozvídáme informace o trhu, o dalším směřování vývoje v oblasti jaderné energetiky a samozřejmě získáváme informace i o provozních problémech s jednotlivými armaturami od našich konkurentů. Tyto zkušenosti pak využíváme při konstrukci našich armatur. Jedním z bodu konference je vždy exkurse ve výrobních prostorách organizátora. Tyto exkurse jsou určitě zdrojem inspirací pro rozvoj naši firmy. Avignon, Veliningrad, Marseille Za dobu našeho členství jsme se zúčastnili čtyř konferencí. Konferenci ve francouzském Avignonu organizovala armaturářská firma Velan. Prezentovali jsme zde, jak provádíme kontrolní výpočty na seismickou a vibrační odolnost u našich armatur. Konferenci v bulharském Veliningradu organizovala JE Kozloduj a my jsme zde prezentovali, jak kontrolujeme naše armatury na vznik pravděpodobnosti poruchy. Samozřejmé bylo, že pravděpodobnost vzniku poruchy u našich armatur byla lepší než požaduje projektant. Konferenci ve francouzském Marseille organizovala armaturářská firma Weir a my jsme zde prezentovali experimentální zkoušky, které ověřovaly odolnost našich armatur vůči seismicitě a vibracím. S potěšením jsme mohli dokladovat, že seismická a vibrační odolnost našich armatur je vyšší, než požadovaná hodnota. Ve Valenci vystoupilo 30 delegátů Poslední setkání, které proběhlo opět ve Francii, tentokrát ve Valenci, organizoval ve dnech 28. března až 1. dubna další výrobce armatur, firma Vanatome. Na konferenci vystoupilo se svými přednáškami třicet delegátů. Náš výrobní ředitel Vladimír Vašíček seznámil hosty s výsledky speciálních měření na kulových kohoutech a výsledky cyklování na kulových kohoutech za studena i tepla. I zde jsme mohli projektantům předat nové údaje o našich kulových kohoutech a mohli jsme konstatovat, že po cyklování měl kulový kohout stejné vlastnosti jako nově vyrobený. Mezi další zajímavé přednášky patřila analýza obchodů provedených přes internetový systém firmy Rosatom, dále přednáška na téma trh průmyslových armatur v Ruské federaci s detailní analýzou importu a exportu průmyslových armatur podle typu, země a účelu použití, anebo přednáška o nové konstrukci armatur pro tepelné elektrárny od společnosti CKTIA Moskva, která pojednávala o systému regulačních šoupátek a klapek pro provoz na páře. Ing. Vladimír Vašíček 4

5 Public Relation ARMATURY Group - partner významných konferencí Na konci dubna a počátku května se konaly dvě významné konference zaměřené na energetiku. První pod názvem Strojírenství Ostrava 2011 Česká republika země špičkových jaderných technologií a druhá s názvem Očekávaný vývoj energetiky v České republice a na Slovensku". Obou akcí jsme se nejen zúčastnili, ale byli jsme zároveň v roli partnerů. Co přinesly tyto konference zajímavého? Naše společnost byla partnerem konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Česká republika - země špičkových jaderných technologií, kterou organizoval Národní strojírenský klastr ve spolupráci s generálním partnerem konference, akciovou společností VÍTKOVICE HOLDING. Letošního V. ročníku, který se konal v Nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, se zúčastnily špičky světového jaderného byznysu - zástupci společností AREVA, Atomstrojexport, Gidropress, Škoda JS, Westinghouse a indického NPCIL. Hlasy odborníků o budoucnosti energií Ing. Vladimír Vašíček, technický ředitel Jaroslav Kocur, ředitel prodeje v ČR Jen o několik dní později 4. května, proběhl v Brně v kongresovém centru hotelu Holiday Inn šestý ročník odborné konference "Očekávaný vývoj energetiky v České republice a na Slovensku. Zúčastnili se ho představitelé odvětví energetiky, manažeři významných průmyslových podniků, odborníci a ekonomové. Tematických okruhů bylo celkem devět mimo jiné trendy a predikce vývoje cen energií, nové technologie v odvětví energetiky, budoucnost jaderné energetiky, obnovitelné zdroje energií, financování energetických projektů a další. S odbornými příspěvky vystoupili např. místopředseda Energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček, předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček nebo ředitel útvaru rozvoje obchodu společnosti ČEZ Jiří Feist. Naši společnost na konferencích reprezentovali generální ředitel Vladimír Nekuda, obchodní ředitel Bedřich Foukal, ředitel tuzemského prodeje Jaroslav Kocur a výrobní ředitel Vladimír Vašíček. Zúčastnil jsem se ostravské konference, kterou hodnotím jako velmi přínosnou. Na programu byla celá řada zajímavých prezentací, osobně mě zaujala zejména přednáška jméno z Ministerstva průmyslu a obchodu, která se týkala budoucnosti jaderné energie, říká Vladimír Vašíček a pokračuje: Vyplývalo z ní to, o čem jsem přesvědčen už dávno, že totiž jestliže se nebudou budovat jaderné elektrárny, tak už v roce 2025 budeme za energii platit násobky toho, co dnes. Je třeba si uvědomit, že alternativní zdroje nejsou řešením, k nahrazení ročního výkonu jednoho bloku jaderné elektrárny bychom potřebovali 3000 větrných elektráren. Představte si, kolik by to zabralo prostoru a bude vám jasné, že je to nereálné. Jaderná energie je bezpečná a dostupná Dalším argumentem podle Vladimíra Vašíčka je to, že se duplicitně zavazujeme k omezení vypouštění plynů, řešením tedy nejsou ani uhelné elektrárny. Každá země potřebuje tzv. energetický mix, který tvoří kombinace zdrojů - jádro, ropa, plyn, obnovitelné zdroje. Jde o to, jak tento mix nastavit, aby energie byla bezpečná, funkční a nebyla drahá. Byl jsem vždycky přesvědčen, a nyní se to potvrzuje, že zdrojem budoucnosti je jaderná energie je bezpečná a dostupná za přijatelnou cenu, to potvrdí každý odborník. Otázkou zůstává, jak o tom přesvědčit lidi, když hlasy různých politiků jsou silnější než hlasy odborníků. Slova Vladimíra Vašíčka potvrzuje Jaroslav Kocur: Přínos těchto konferencích je těžko vyčíslitelný. Jde o informace, potvrzení si názorů, diskuse, setkání s lidmi. Samozřejmě, že je také užitečné, pokud nás ostatní na takové akci vidí a vnímají jako partnery. Konference je tak jednak příležitostí k setkávání, ale hlavně: na současných akcích tohoto typu jasně zaznívá, že Česká republika je schopna jadernou elektrárnu postavit formou subdodávek sama. Hlas výrobců má být slyšet. Ing. Gabriela Mathiasová 5

6 Obchod Proběhla přejímka klapky DN 3500 pro norskou vodní elektrárnu V březnu proběhla úspěšná přejímka klapky DN 3500 pro zákazníka Brodrene Dahl. Jedná se o největší klapku v historii naší výroby. Tato klapka bude zabudována do potrubí o průměru 3,8 m v nové vodní elektrárně v norském Rendalenu. Práce na této ojedinělé zakázce trvaly přibližně rok a byly dokončeny ve stanoveném termínu. Po dokončení výrobních prací následovaly zkoušky a přejímky. Realizace zkoušek takto ohromné armatury je velmi náročná. Armatura vybavená zaslepovacími protipřírubami a naplněná zkušebním médiem váží přes 40 tun. Pracovníci výroby provedli ještě před zákaznickou přejímkou všechny výrobní zkoušky podle interního plánu kontrol a zkoušek. K celkovému dokončení přejímek bylo nutno zrealizovat ještě některé další zkoušky a měření, které nebyly součástí kontraktu, ale které vyžadoval koncový zákazník. Vyšli jsme všem požadavkům vstříc, protože cílem dodatečných zkoušek je opravdu stoprocentně prověřit, že armatura je způsobilá k zabudování. Armatura tedy prošla interními zkouškami, interními zkouškami Brodrene Dahl a externí přejímkou, které se zúčastnili zástupci společností Brodrene Dahl, Rainpower a Eidseva. Všechny výsledky byly pozitivní a klapka se nákladním autem dopravila k zákazníkovi do Norska. Zkušební provoz bude zahájen v září Ing. Daniel Přibyla, MBA Zúčastnili jsme se podnikatelské mise do Iráku Představitel naší společnosti, ředitel pro komunikaci a obchod Ing. Bedřich Foukal, se zúčastnil podnikatelské mise do Iráku, která proběhla u příležitosti Česko-iráckého podnikatelského fóra v Bagdádu v květnu letošního roku. Bedřich Foukal spolu se zástupci tří desítek českých firem doprovázel premiéra Petra Nečase a ministry průmyslu a obchodu Martina Kocourka a obrany Alexandra Vondru na jejich dvoudenní pracovní návštěvě, během které bylo podepsáno memorandum o porozumění s iráckým Ministerstvem obchodu. Podnikatelskou misi pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR s cílem pomoci českým firmám prosadit se v Iráku, zejména pak v rafinérském průmyslu, vodohospodářství nebo v zemědělské technice, ale také v oblasti energetiky, rehabilitace průmyslových podniků, rozvoje dopravní infrastruktury a v dalších sektorech ekonomiky. Vloni dosáhl český vývoz do Iráku hodnoty 135,4 mil. USD, což je jen těsně pod úrovní rekordního roku České firmy do Iráku vyvážejí zejména turbogenerátory, elektrické měniče, osobní automobily, turbíny, rozvaděče a výrobky textilního průmyslu. Dovoz z Iráku do České republiky zůstává nízký a v roce 2010 dosáhl hodnoty 272 tis. USD. -red- 6

7 Obchod Dodáváme kulové kohouty DN 1000 Zakázku na dodávku šesti kulových kohoutů v provedení trunnion typ K92.4 DN 1000 PN 80 jsme získali v srpnu loňského roku, s termínem dodání do konce února Jde o přivařovací provedení a tím pádem celosvařovanou konstrukci, která pro nás v této dimenzi 1000 mm znamenala prototypovou výrobu. V únoru proběhly přejímky a právě v období května a června se kohouty dopravují a zabudovávají na jednotlivé stavby. Dva kusy budou pracovat na kompresní stanici Hostim, dva kusy na kompresní stanici Veselí nad Lužnicí a dva kusy na provozu liniové části Strážovice. Zákazníkem je společnost NET4GAS. K úspěchu byla jako vždy nezbytná souhra všech dílčích prací: konstrukce, technologie, zajištění speciálního nářadí, příprava ke svařování, výpočty, kreslení a výroba nové tlakové stolice do DN 1050, zpracování nových směrnic, bezpečnostních opatřeních, proškolení personálu atd. Všechny tyto dobře splněné úkoly nás dovedly až k výrobním zkouškám a oficiálním přejímkám. odběratele chválili nové uspořádání naší vysokotlaké zkušebny a stolice do DN 1050 s konstatováním, že jsme jako firma v této oblasti udělali velký pokrok a předčili některé naše konkurenty. Investovali jsme do jeřábu o nosnosti 32 tun Brzy pro nás budou kulové kohouty DN 1000 standardním výrobkem, ale je to možné jen díky souběžným investicím. Zcela zásadní byla investice do jeřábu o nosnosti 32 tun. Stávající jeřáb měl nosnost jen 12 tun, z toho důvodu také konečná expedice z haly probíhala většinou jen za pomocí autojeřábu. Jeřáb o nosnosti 32 tun nám umožní realizovat montáž a přejímky i velkých těžkých hutních armatur. Zkoušení a přejímky kulových kohoutů DN 1000 v hale těžké montáže Po svaření vík a celých kulových kohoutů jsme provedli výrobní tlakové zkoušky a mohli připravit přejímky prvních dvou kusů. Odběratel NET4GAS v dodacích podmínkách požadoval přejímku každého kusu kulového kohoutu, a to včetně ovládání, kterým je v tomto případě plyno-hydraulický pohon NIWATEC. První přejímky se zúčastnili zástupci z OTK NE- T4GAS a z provozů liniové a kompresní části. Celkem na přejímkách pracovali tři inspektoři kvality a pět provozních pracovníků společnosti NET4GAS. Zástupci Touto zakázkou jsme získali velmi cennou referenci pro další možné projekty nejen u nás, ale také v Evropě a ve světě. Již nyní pracujeme na dalších nabídkách provozních kulových kohoutů DN 700 a vyšších dimenzí s realizací v roce Ing. Rostislav Rakús 7

8 Výroba Získali jsme další zakázku na výrobu odběrových klapek Naše odběrové klapky pracují v Itálii, Německu, Polsku, ale už i v Indii a Číně. Máme za sebou řadu významných zakázek, získáváme důležité reference, které potřebujeme, abychom se mohli účastnit dalších velkých projektů. Před necelým rokem jsme v provozovně Dolní Benešov vyrobili a připravili k přejímkám 56 kusů odběrových klapek. Jednalo se o poměrně rozsáhlý a zajímavý projekt dodávky klapek k parním turbínám pro společnost Siemens. Klapky se vyráběly v sadách, a to vždy osm kusů do jedné sady k jedné turbíně. Společnost Siemens používá naše klapky při realizaci výstavby turbogenerátorů pro čínského zákazníka. Jedná se o výstavbu energetických zdrojů v sedmi čínských provinciích. Tímto projektem jsme navázali na již několikaletou spolupráci se společností Siemens v tomto tržním segmentu armatur. Pro čínského zákazníka jsme dodávali již dříve - v červnu 2009 jsme vyrobili 20 kusů odběrových klapek pro energetický gigant Harbin Turbine, který patří k nejvýznamnějším čínským energetickým společnostem a na čínském trhu působí již od roku Z hlediska vlastní výroby je potěšitelné, že se nám daří vlivem realizace sad shromažďovat výrobu a převádět maximum operací na CNC stroje. Za velký úspěch považujeme také zřízení nového pracoviště pro navařování těsnicích ploch stelitem pomocí plazmového hořáku. Toto pracoviště bylo pořízeno v lednu 2011 a během 14 dnů bylo uvedeno do plného provozu. A jak to vypadá se zájmem o sortiment zpětných odběrových klapek v letošním roce? Po úspěšných přejímkách v březnu jsme vyexpedovali 48 kusů odběrových klapek C09.6 pro turbogenerátory TG10 až TG13 do zcela nové elektrárny v čínské oblasti Kaidi Wuhan. Podle očekávání jsme poté získali i další zakázku na tyto klapky. Zakázka navazuje na předcházející dodávky pro čínského zákazníka v oblasti Kaidi Wuhan. Zpětné odběrové klapky budou součástí celku, který tvoří 27 turbín s označením TG14 TG40. Celkem se tedy jedná o 216 kusů klapek v dimenzích do DN 400 a pro jmenovitý tlak v rozsahu PN Vedle těchto klapek dodáme i řadu dalších armatur vlastní výroby. První armatury opustí brány našeho závodu letos v červnu a poslední kusy vyexpedujeme dle plánu v březnu Již nyní se rýsují další projekty na odběrové klapky C09.6. Ing. Boris Orolín, Zbyněk Venglář 8

9 Výroba Vyrábíme hutní armatury pro společnost PAUL WURTH Se společností Paul Wurth, k jejímž stěžejním aktivitám patří projektování a výstavba vysokých pecí, spolupracujeme již od roku V současné době dokončujeme zatím největší zakázku výrobu 60 kusů hutních armatur pro Brazílii, a další projekty jsou před námi. Horkovzdušné šoupátko DN 1600 váží 25,2 tuny. ARMATURY Group se v průběhu posledních tří let stala strategickým partnerem společnosti Paul Wurth. Hutní armatury, které pro Paul Wurth vyrábíme, jsou expedovány do Brazílie, Indie, Švédska, Rumunska či Belgie. Hodnota těchto dodávek za období od roku 2008 až do konce roku 2011 se vyšplhá na úctyhodných 200 mil. Kč. V současné době dokončujeme pro PAUL WURTH zatím největší projekt. Jedná se o výrobu, montáž, funkční a tlakové zkoušky 60 kusů hutních armatur, jejichž celková hmotnost dosahuje 245 tun. Horkovzdušné šoupátko DN 1600 váží 25,2 tuny. V měsíci srpnu dokončíme dalších 33 kusů hutních armatur pro Brazílii. Čistá hmotnost těchto produktů dosáhne 86 tun. K těmto zakázkám jsme letos nabídli ještě další službu prostřednictvím stolařské firmy Stará Jizba zajišťujeme zámořské balení uvedených produktů. Naše spolupráce s PAUL WURTH bude pokračovat i v dalším období. V současné době jsou před námi tři projekty na výrobu 123 hutních armatur s předpokládaným termínem expedice březen až duben Dlouhodobá spolupráce svědčí o spokojenosti zákazníka s našimi službami. -red- Obdrželi jsme nové certifi káty ČSN EN ISO 14001:2005 Naše společnost prošla recertifikačním auditem v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001: Ve dnech září 2010 prověřovali inspektoři Certifikačního orgánu TÜV International s.r.o. jak se v našich provozovnách v Kravařích, Dolním Benešově a Hranicích dodržují právní a legislativní předpisy k zamezování znečišťování vody, půdy, vzduchu, třídění a eliminaci nebezpečných odpadů, předcházení emisím a znečištění ovzduší. Po úspěšné certifikaci jsme obdrželi nové certifikáty EMS v sedmi jazykových mutacích. Certifikáty jsou dostupné na našich webových stránkách cz, kde jsou k nahlédnutí také ostatní systémové a výrobkové certifikáty, které naše společnost vlastní. Ing. Maxmilian Kostřica 9

10 Obchod Dodali jsme 4300 tun hutního materiálu pro jadernou elektrárnu Mochovce ARMATURY Group se již dlouhodobě podílí na dodávkách materiálu pro jadernou elektrárnu v Mochovcích. V loňském roce jsme zde získali další velké zakázky, jednak přímo ze strany Slovenských elektráren, a jednak od společnosti ČKD Praha DIZ, která pro jadernou elektrárnu zajišťovala dodávku a montáž materiálu na Chladící vodu (SCHZ) a Naftové hospodářství (DGS). 300 tun na Chladící vodu a Naftové hospodářství Kompletní dodávku hutního materiálu pro tyto dva segmenty SCHZ a DGS plní naše středisko Potrubí a příslušenství. Dodávka materiálu je rozdělena do dvou stěžejních etap. První, která běžela již od listopadu loňského roku, byla určena pro 3. blok jaderné elektrárny a druhá etapa pro 4. blok byla realizována na přelomu dubna a května tohoto roku. Sortiment pro tyto dvě etapy byl velmi odlišný. Zatímco u SCHZ se jednalo o dodávku materiálu v ASME standartu v dimenzích už od ½ až po 32, u DGS je materiál dodáván dle EN norem od DN 10 po DN 200. Výjimku tvoří pouze dodávka pro Spaliny v DN 700 v nerezovém provedení. Každý jednotlivý kus materiálu, ať už je to kolínko DN 15 nebo trubka DN 800 prochází velmi náročným procesem kontroly, který zajišťuje 100% kvalitu. Celá zakázka se skládá z bezmála 1700 položek, což představuje přibližně 300 tun tun dodala dceřiná společnost ARMATÚRY GROUP, s.r.o. Získání zakázky na dodávku potrubí a fitinků pro dostavbu jaderné elektrárny Mochovce v hodnotě několika milionů EUR předcházel audit ze strany akciové společnosti Slovenských elektráren. Na základě úspěšných výsledků auditu byla jak společnost ARMATURY Group a.s., tak ARMATÚRY GROUP, s.r.o., dceřiná společnost, která dodávky pro JE Mochovce zajišťovala, zařazena do registru svých prověřených dodavatelů. Jedná se celkem o 4000 tun hutního materiálu, které do elektrárny navezlo 200 kamionů. Všechen materiál mimo nerez je dodáván s vnější povrchovou úpravou a vnitřní čistotou a prochází důkladnou přejímkou ze strany zákazníka v našich prostorách a posléze rovněž na stavbě přejímkou zástupců italské firmy ENEL, která celou elektrárnu staví. Další podmínkou dodávek je atestová dokumentace dle EN , kdy je 90 procent materiálu kontrolováno nezávislou organizací TÜV. Martin Sebrala a redakce Další služba zákazníkům: kompletujeme příruby a spojovací materiál s armaturami Naše firma se, jak jistě víte, nezabývá jen výrobou a dodávkou armatur, ale nabízíme také kompletní dodávku přírub a hutního materiálu. Asi před rokem jsme přidali další službu: podle potřeb a přání zákazníků zajišťujeme tzv. servis, což znamená kompletaci přírub s armaturami. Tuto činnost zajišťuje od června minulého roku oddělení prodeje potrubí a příslušenství v Kravařích, zodpovědným pracovníkem je Michal Beinhauer. Služba se využívá hlavně při větších dodávkách armatur jak v tuzemském obchodě, tak při dodávkách do zahraničí. Hlavní výhodou je to, že zákazník nemusí pracně specifikovat a následně zajišťovat jak příruby, tak příslušné těsnění a spojovací materiál k armaturám pro dané potrubní třídy. Kompletaci provádíme v dílnách v Kravařích, kde příslušný materiál namontujeme, navezeme na expedici, balíme a expedujeme zákazníkovi. Veškerá atestová dokumentace přírub a spojovacího materiálu se přikládá k dokumentaci armatury, ať nedochází k záměně a pracnému vyhledávání certifikátů, a kompletně odchází zákazníkovi. Mezi hlavní tuzemské obchodní partnery, kteří tuto službu využívají, se řadí Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., ŠKODA POWER a.s., ArcelorMittal Ostrava, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., RUBING, s.r.o. Zahraničním partnerům tuto službu nabízejí také pracovníci z oddělení zahraničního prodeje. Zdeněk Staněk 10

11 Služby Výroba Při odstávce v JE Dukovany jsme uspěli na výbornou Na pracích při odstávce hlavního výrobního bloku v JE Dukovany se v závěru loňského roku podílelo také 31 našich pracovníků. Opravovali jsme armatury na dvojbloku č. 2, jednalo se o celkem 168 položek armatur a 55 kusů pohonů, říká Miroslav Vavřínek. Jednalo se o opravy nebo o výměny armatur? Šlo jak o opravy, tak o výměny armatur za nové. Z celkového počtu nových dodaných armatur bylo třicet kusů dle vyhlášky č.132/2008, což vytvářelo zvýšené nároky na kvalitu práce, především na dokumentaci k jednotlivým armaturám a spojovacímu materiálu a těsnění. Kromě armatur jsme opravovali také pohony. Některé generální opravy probíhaly v provozovně ARMATURY Group Ano, v našich halách jsme opravili celkem 18 armatur. Jednalo se o šoupátka S30 DN 600 a 800, montážní vložky M20 DN 800 a uzavírací klapky L32 DN Opravy musely být zajištěny ve velice krátkých termínech, což vyžadovalo nejen velké nasazení pracovníků, ale také přesnou koordinaci jednotlivých činností, jako například dopravy a přejímek OŘJ v JE. I tyto náročné úkoly jsme splnili. A generální opravy přímo v JE Dukovany? U generálních oprav na místě platily stejné podmínky, jako u oprav ve výrobním závodě - krátké termíny, nutnost koordinace pracovníků různých profesí od montéra přes elektrikáře až po OŘJ, ale i potřeba jeřábů a transportů. U armatur typu S30 DN 600 na centrální čerpací stanici II se zjistilo, že generální opravu nelze na místě provést tak, aby armatury prokazovaly nadále potřebnou těsnost a spolehlivost. Bylo nutné zajistit obratem armatury nové. Naštěstí jsme je měli v té době skladem v naší firmě a mohli jsme je vyměnit. Jak hodnotil akci ČEZ? Odstávka byla úspěšná a zákazník byl s naší prací spokojen. Informovali nás, že termín odstávky 4. bloku EDU byl také naším přičiněním zkrácen. Takové uznání nás potěšilo. Věřím, že se prosadíme také při další odstávce v letošním roce. -red- Naše armatury mají osvědčení TA-Luft Zajímá vás, co je to značka TA-Luft a co pro výrobce průmyslových armatur znamená? Společnost ARMATURY Group absolvovala náročné zkoušky a získala toto osvědčení pro kulové kohouty s plovoucí koulí K91, kulové kohouty čepové K92 a ocelová šoupátka S33. Značka jakosti TA-Luft, která je často vyžadována při dodávce našich výrobků, má svůj důvod a opodstatnění. Oficiálně to znamená, že Výrobek splňuje požadavky na jakost podle Technických instrukcí pro vzduch v normalizovaných přírubách, při montáži podle schválených technických postupů. Únik průmyslových škodlivin omezily standardy Historie značky TA-Luft začíná v 70. letech minulého století, kdy se začaly velké chemické koncerny (především BASF v Německu) zabývat problematikou úniku průmyslových škodlivin do ovzduší. Ve svých výrobách sledovaly zdroje bodové (komíny, polní hořáky) a zdroje ze spojů (přírubové spoje a ucpávková těsnění) a změřily, že okolo 60 % emisí se do ovzduší dostává z netěsností spojů a ucpávek. To vedlo k vypracování standardů, které byly přijaty do norem a stanovily tři třídy průmyslových netěsností: třída λ = 1 - pro utěsňování kapalin a nízkotlakých rozvodů plynů (rozvody stlačeného vzduchu), třída λ = 0,1 - pro utěsnění kapalin (typu nafta, petrolej), páry a plynů s vyššími tlaky a teplotami a třída λ = 0,01 - pro utěsnění nebezpečných látek, především hořlavých, výbušných, jedovatých, toxických a nebezpečných pro životní prostředí. Podle těchto požadavků se musí při návrhu a konstrukci armatur volit vhodné těsnění přírub (dodavatel těsnění musí uvést, jakou třídu těsnosti materiály splňují) a konstrukce ucpávek. K91, K92 a S33 garantují čistotu ovzduší V 90. letech minulého století se začaly evropské státy zabývat dalším zpřísňováním možných úniku emisí do ovzduší (příčinou bylo ztenčování ozónové vrstvy, skleníkový efekt, nové zákony o ochraně ovzduší). V souvislosti s těmito požadavky se u nebezpečných látek stanovuje kriterium na netěsnosti max. λ = , tzv. difúzní netěsnost. Jak tento požadavek řešit, stanoví evropský technický návod na udržení čistoty vzduchu TA-Luft Musí se volit speciální těsnící materiály a navrhnout nová vhodná konstrukce ucpávek, která se ověřuje přísnými zkouškami v akreditovaných zkušebnách. Naše kulové kohouty K91 a K92 a šoupátka S33 byly navrženy, zkonstruovány a smontovány podle požadavků TA-Luft. Po náročných zkouškách na vyrobených vzorcích v akreditované zkušebně TÜV SÜD Industrie Service München Německo pak získaly osvědčení TA-Luft platné do července 2012 (viz příloha). Tyto armatury se tedy mohou používat pro dopravu nebezpečných látek a zaručují svou těsností požadovanou čistotu ovzduší. Tyto kroky ve vývoji a výrobě průmyslových armatur přinášejí konkrétní výsledky pro ochranu životního prostředí tak, jak jsou deklarované v normě EN ISO Ing. Maxmilian Kostřica 11

12 Výroba Opravy Repasovali jsme kulový uzávěr DN 1400 ze 40. let Občas se při opravách armatur setkáme i s nějakou tou raritou. Kulový kohout DN 1400 PN 6 takovou raritou určitě byl. Kulový uzávěr slouží jako hlavní uzávěr přívodu vody před turbínou vodní elektrárny na přehradě Seč ve východočeském kraji. Tato špičková vodní elektrárna byla vybudována v letech Je umístěna 1,2 km pod přehradou na levém břehu Chrudimky. Má jednu Francisovu turbínu o hltnosti 10,0 m 3 /s se spádem 36,6 m. Instalovaný výkon je kw a elektrárna se provozuje dvě až čtyři hodiny denně v ranních a odpoledních špičkách. Potrubí k elektrárně o světlosti mm je převážně, v délce cca 840 m, dřevěné a ukončené ve vyrovnávací komoře. V době budování elektrárny byl ve výrobním závodě ČKD Blansko vyroben kulový uzávěr, který byl vsazen do technologie a zůstal v provozu do současnosti. Za celou dobu provozu byl jen jednou repasován. Stále se jedná o původní konstrukci, kdy otočná část s těsnící deskou je ovládána pomocí ozubeného mechanismu hydraulickým válcem. Ve vlastním tělese uzávěru je zasazen těsnící kroužek s kulovou plochou, na který je těsnící deska dotlačována tlakem kapaliny nad uzávěrem. Celá oprava se sestávala z demontáže uzávěru, provedení defektoskopických zkoušek, modernizace těsnící desky, opravy těsnících ploch, úpravy čepů pro samomazná pouzdra a z připojení na nové ovládání. Dále bylo vyrobeno nové obtokové a odlehčovací potrubí, nový ovládací mechanismus, včetně návrhu nového ovládání a také se vyměnil spojovací materiál za nový v nerez provedení. Samozřejmostí bylo provedení celkového nátěru. Veškeré požadavky jsme splnili v celém rozsahu, prováděné opravy, úpravy i nová výroba byly zdokumentovány a odsouhlaseny odběratelem. Za účasti odběratele proběhla i závěrečná přejímka, včetně tlakové a funkční zkoušky, ve které jsme uspěli bez výhrad. Na tom, že celá akce dopadla ke spokojenosti odběratele, se kromě pracovníků repase podíleli i pracovníci výroby v Kravařích a Dolním Benešově, technologie a konstrukce v Kravařích. Všem zúčastněným děkuji, zvláště pak panu Emilu Wernerovi, který coby zasloužilý důchodce zastřešoval veškeré práce na konstrukční dokumentaci. Oceněním je i ujištění ze strany odběratele, že i s dalšími požadavky se bude rád obracet na naši společnost. Ing. Roman Hrůzek 12

13 Export Úspěšná certifi kace OIT - posunuli jsme se do vyšší kategorie výrobců Naše firma dnes splňuje podmínky dodávek pro jaderné elektrárny nejen v České republice a na Slovensku, ale také v Ruské federaci. Můžeme se také podílet na zakázkách pro jaderné elektrárny, které jsou podle ruského projektu budovány v třetích zemích. To vše díky tomu, že se nám podařilo získat certifikaci OIT. Jednoznačně to znamená posun naší společnosti do vyšší kategorie výrobců armatur. Otevírají se nám nové možnosti uplatnění se na trhu, říká Pavel Ender, kterého jsme se zeptali na podrobnosti procesu certifikace. Jak dlouho se na certifikaci pracovalo? Jsou tyto certifikáty opravdu potřebné? Certifikáty OIT jsou nutným předpokladem pro účast v tendrech na dodávky armatur pro JE v Rusku. Jejich získáním se završila více než tříletá práce konstruktérů, technologů, pracovníků OŘJ, obchodníků a také pracovníků výroby, kteří již mají s výrobou armatur pro jaderné elektrárny v Česku, na Slovensku nebo v Rusku zkušenosti. Je to skutečně velký úspěch, za kterým stojí obrovský kus práce i nemalé finanční prostředky. Tedy tříletá práce Jaké byly začátky? Na sklonku roku 2007 jsme založili tým pro řízení projektu s názvem Vývoj, výroba a realizace vysokotlakých armatur a armatur pro JE. Za dva roky práce tým splnil úkoly spojené s vytipováním sortimentu, konstrukcí, zpracováním technických podmínek atd. Po získání zakázky pro JE Mochovce se práce týmu rozdělila na pracovní tým zaměřený na JE Mochovce a na tým určený pro dodávky do Ruska. Jejich práce se vzájemně prolínala a v mnohých případech doplňovala. Jak po všech přípravách probíhal samotný proces certifikace? Proces certifikace byl skutečnou třešničkou na dortu. Abychom mohli dodat a zabudovat armatury na Kalininské jaderné elektrárně, museli jsme doložit na každý typ armatury tzv. certifikát OIT, což je obdoba certifikátu Razrešenie. Vyvrcholením celého procesu tak byly zkoušky našich armatur ve vědecko- -výzkumném centru v Kašiře a v dalších zkušebních laboratořích. Jak tyto zkoušky probíhaly? Co bylo jejich cílem? Cílem těchto zkoušek bylo ověřit, že naše armatury jsou schopny bezporuchově pracovat po celou dobu životnosti, což je 40 let, ale také to, že armatury zvládnou i eventuálně vzniklé havarijní režimy. Proto byl pro každou armaturu připraven speciální program zkoušek, který simuloval plánovanou dobu životnosti a havarijní situace. Co se tedy všechno ověřovalo? Plány zkoušek pro jednotlivé armatury se od sebe odlišovaly v závislosti na typu armatury. Šlo například o vícenásobně opakované zkoušky pevnosti na 1,5x PN, zkoušky na seismickou odolnost, zkoušky na odolnost proti vibracím, měření hlučnosti armatury zabudované do zkušebního okruhu, měření ztrátových součinitelů, cyklování armatury při rychlosti proudění pracovní látky 5 m/s (v průměru 500 cyklů), cyklování armatury při plném tlakovém spádu při maximální pracovní teplotě (350 ºC nebo 200 ºC). Měřila se odolnost armatury na teplotní šoky a odolnost na účinek sil od pohonů, na kterých jsou nefunkční momentové a polohové snímače polohy. Samozřejmostí bylo, že v průběhu všech zkoušek se mnohokrát kontrolovala těsnost armatury i uzávěru. Říkal jste, že zkoušky probíhaly v Kašiře? Ano, z důvodu zajištění extrémních zkušebních parametrů (rychlost proudění 5 m/s), zkoušek při teplotě páry 350 ºC a tlaku až 12,5 MPa se většina zkoušek prováděla ve zkušebním centru v Kašiře v Rusku. Kašira je město se obyvateli, které leží asi 120 km jižně od Moskvy. Ve městě je kromě tepelné elektrárny, která má šest bloků s celkovým výkonem okolo MW, také podnik na výrobu hliníku a podnik na výrobu brambůrků LAYS. Vlastní zkoušky se provádějí v dnes už nefunkční části elektrárny, postavené v roce 1921, kde zdrojem zkušební páry je nová část elektrárny. Zkoušky na všech armaturách trvaly pět týdnů. A výsledky zkoušek? Naše armatury ve všech náročných speciálních zkouškách obstály. Máme tedy prověřeno, že naše technické řešení obstojí ve srovnání s tradičními výrobci jaderných a vysokotlakých armatur Pokud vznikly nějaké drobné problémy, byly spíše organizačního charakteru, to znamená, že se musely přímo na místě doladit zkušební parametry tak, aby byly v souladu s možnostmi zkušebny. Všechny tyto změny zkušebních parametrů musely být samozřejmě schváleny orgánem dozoru. Možnost fotografování byla omezena, několik fotek o průběhu zkoušek však máme. Na jaké konkrétní typy armatur jsme tedy certifikáty OIT získali? Na základě výsledků zkoušek jsme získali certifikáty na vysokotlaká šoupátka typu AS00, středotlaká šoupátka AS33, uzavírací klapky typu AL32, regulační klapky typu AL35, zpětné klapky typu AC09 a kulové kohouty typu AK91. Takže vše je úspěšně za námi Ano, dokumentace, zkoušky, certifikáty - to vše už máme a můžeme na to být hrdí. Svědčí to o úrovni a možnostech naší společnosti. To je však jen základní předpoklad úspěchu. Nyní je třeba vložené prostředky a práci přetavit v prodej těchto armatur. -red- 13

14 Certifikace Certifi káty nám otevírají dveře do dalších zemí Získali jsme výrobkové certifikáty pro Bělorusko a Ukrajinu V letošním roce jsme získali dva významné výrobkové certifikáty, které nás opravňují vyvážet naše armatury na ukrajinský a běloruský trh. První z auditů se týkal běloruského trhu a provedli ho pracovníci běloruské certifikační společnosti GOSPROMNADZOR Minsk, z oblastní pobočky Brest. V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné neshody a na základě tohoto konstatování nám byl vystaven certifikát s platností do 29. prosince Certifikaci celé naší výrobní produkce, a to včetně hutních armatur pro ukrajinský trh provedli zástupci certifikační společnosti PromTest Charkov v čele s vedoucím auditorem V. Achkasovem a auditorkou N. Dontsovou (viz foto). Auditoři neshledali žádné závažné nedostatky a bez připomínek nám byl vydán výrobkový certifikát, který platí do 31. ledna Oba tyto audity nám otevírají možnost prodeje armatur uvedených typů na trh Běloruské republiky a Ukrajiny. Rozsah certifikace pro Ukrajinu Uzavírací armatury L32, V46/V40 Zpětné armatury L01, Z16, L10, L10.1, C09, C09.6 Šoupátka S10, S33, S43/S43R, S61, Hutní armatury C60, C61, C65, C67, C62, C63 Rozsah certifikace pro Bělorusko Standardní vlastní výroba tohoto sortimentu: L32, S10, S33, K91, K92, S43/S43R, S61, V46/V40, L01, Z16, L10, L10.1, C09, C09.6 Hutní armatury těchto typů: C60, C61, C65, C67, C62, C63 Ing. Maxmilian Kostřica Zahájili jsme vzdělávací projekt Získali jsme 5,8 milionů na vzdělávání V průběhu celého letošního a příštího roku absolvují naši zaměstnanci celou řadu vzdělávacích seminářů. Podařilo se nám totiž uspět ve výběrovém řízení a získali jsme dotaci na vzdělávání z fondů EU. Máme možnost proinvestovat celkem 5,8 mil. Kč, což považuji za obrovský úspěch, protože firem, které obdržely dotaci převyšující pětimiliónovou hranici, je asi jen desetina z celkového počtu podporovaných projektů, říká personální ředitel společnosti Ladislav Botur. Projekt má oficiální název Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti ARMATURY Group a.s. formou systematického vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců a je zaměřen na oblast řízení jakosti, měkkých dovedností a cizích jazyků. Jedním z výstupů bude například zlepšení týmové spolupráce, zefektivnění práce s konstrukčním softwarem a také získání vyšších stupňů osvědčení pro nedestruktivní metody. Musíme být schopni systematicky prokázat, že díky vzdělávacím aktivitám došlo k posunu ve znalostech a dovednostech, proto výsledky vzdělávacích aktivit průběžně vyhodnocujeme, říká Ladislav Botur a pokračuje: Kromě tohoto projektu ale máme možnost čerpat na vzdělávání ještě další prostředky z fondů EU, a to díky našemu aktivnímu členství v Národním strojírenském klastru. V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK tak projdou naši zaměstnanci v letech 2011 a 2012 ještě dalšími školeními, jejichž výstupem bude jednak získání osvědčení např. pro jeřábníky, vazače, svářeče, řidiče motorových vozíků apod., a jednak růst znalostí v oblasti jaderné energetiky. Celková výše prostředků, které budeme moci čerpat z tohoto programu, je 7,6 mil. Kč. Počítáme s tím, že rozvoj kompetencí našich pracovníků uplatníme zejména v oblasti dodávek do jaderné energetiky. -red- 14

15 Marketing Zákaznická setkání - pokaždé jinak a vždy s úspěchem Pořádání zákaznických setkání patří již neodmyslitelně k našim tradicím. V závěru každého roku takto děkujeme našim partnerům za spolupráci. Tyto akce jste si oblíbili, jak je patrné i z fotografií, a to nás velmi těší a inspiruje k úvahám, co vám připravíme na letošní rok. Maratón zákaznických akcí jsme odstartovali 24. listopadu v Plzni, kde proběhl druhý ročník závodů motokár ARMA- TURY Group racing team cup Závodníci z týmu Škoda Power byli skvěle připraveni a získali většinu trofejí. Oproti minulému ročníku se výkony závodníků zlepšily, jejich vozy jezdily opravdu bleskovou rychlostí, kterou mohl zachytit jen skvělý fotoaparát. prostředí Stodolní ulice. Závod odstartoval 1. prosince v 18 hodin a popravdě řečeno, ne všichni dojeli do cíle ještě téhož obr. 1 Hned následující den pokračoval maratón etapou v Praze. Start i cíl této etapy se konal ve stylové středověké krčmě pod Pražským hradem v samém srdci Evropy. Hosté poznali skutečnou středověkou atmosféru s kejklíři, šermíři, polykači ohňů a temperamentními tanečnicemi. Mnozí se k tanci i zpěvu přidali, nálada byla vskutku báječná. dne. Hosté v úvodu večera slyšeli mnoho známých herců a politiků v podání baviče a imitátora Petra Stebnického a pak se již začalo závodit. V bowlingovém turnaji se utkalo na padesát závodníků, vítězství si odnesli borci z Dalkie z týmu Švédská pětka. Poslední setkání se uskutečnilo jen pár dní po Mikuláši a nebylo tedy divu, že zde Mikuláš ani čert nechyběl. Mikulášskou nadílku si však hosté vysloužili až po recitaci básničky či zpěvu. K dobré náladě a tanci hrála zábavná kapela Tom Sawyer band a i tentokrát potěšilo účastníky vystoupení tanečnic, nyní ovšem v rytmu orientálním. Vánoční atmosféra okořenila poslední etapu loňského maratónu, závodění ustalo a nastal relativní klid. Závodníci se totiž připravují na další závod. Ing. Vladimíra Václavíková Druhá polovina maratónu se přesunula na Moravu, do ocelářské metropole Ostravy. Útočištěm nám zde bylo vyhlášené 15

16 Marketing Kde jsme vystavovali a kam se chystáme Veletrh nebo-li výstava slouží firmám k prezentaci jejich výrobního sortimentu a je také příležitostí k osobnímu setkání s obchodními partnery. Společnost ARMATURY Group se aktivně účastní výstav především v zahraničí, v tuzemsku si získaly větší oblibu zákaznické akce šité na míru. Valve World poprvé v Düsseldorfu a opět úspěšný Valve World Expo se považuje za nejvýznamnější událost svého druhu. Výstava je pořádána vždy jednou za dva roky a vloni poprvé přivítala hosty v Německu. Konala se ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2010 v Düsseldorfu, který tak vystřídal dosud tradiční Maastricht. Stánek naší firmy se nacházel v hale č. 3 a jeho vzhled a celkový dojem byl umocněn pěti exponáty s atypickou barvou nátěru. Návštěvníci si mohli prohlédnout například růžovou zpětnou odběrovou klapku DN 150, červené vysokotlaké šoupátko S43 DN 150 PN 250 či oranžový celosvařovaný kulový kohout trunnion NPS 4 Class 600. Tyto exponáty přitahovaly velkou pozornost a vzbuzovaly horlivé diskuze kolemjdoucích. Návštěvnost byla velmi vysoká. Další ročník veletrhu se uskuteční také v Düsseldorfu, a to ve dnech listopadu 2012 a my tam opět nebudeme chybět. Náš stánek na EXPO-GAS v Polsku sklidil velký úspěch V letošním roce jsme vystavovali na výstavě EXPO-GAS 2011 v Polsku. Šestý ročník veletrhu plynárenské techniky se konal ve městě Kielce ve dnech dubna Na výstavišti se sešlo více než 100 vystavovatelů z pěti zemí (Německa, Dánska, ČR, Holandska a Polska). V našem stánku jsme prezentovali vlastní produkci armatur pro plynárenství, např. kulové kohouty trunnion, šoupátka, uzavírací a zpětné klapky a zájem návštěvníků byl i zde obrovský. AG EXPO na Slovensku a v Čechách Veletržní dny organizované naší společností u příležitosti mezinárodního strojírenského veletrhu jak v Brně tak v Nitře, mají již několikaletou tradici. Letošní 4. ročník AG EXPO 2011 NITRA se konal 26. května v hotelu Olympia a přivítal desítky našich obchodních partnerů. Na slovenský veletržní den navážeme na Moravě v prvním říjnovém týdnu. AG EXPO 2011 BRNO se uskuteční ve středu 5. října 2011 v restauraci Železná růže v blízkosti hlavního vchodu na výstaviště. Všichni naši obchodní partneři jsou vítáni. V červnu ICCI 2011 v Turecku a další V letošním roce se chystáme na další výstavy a veletrhy, z nichž nejdříve to bude naše prezentace na odborném veletrhu s názvem ENERGIE A ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE. Veletrh se koná ve dnech června 2011 ve výstavním centru EXPO-Yesilkoy v tureckém Istanbulu a je zaměřen na výrobu a rozvod elektrické energie a využití obnovitelných zdrojů energií. Turecko se v současnosti řadí mezi nejperspektivnější trhy světa s nejvyšším hospodářským růstem v rámci Evropy, který přesáhl 8 % v ukazateli HDP. A právě investice do energetiky zaznamenávají nejen v této zemi růstající tendenci. Ing. Vladimíra Václavíková 16

17 Marketing Připravujeme nové typové značení Výrobky ARMATURY Group a.s. budou mít nové typové značení. Změny se týkají všech výrobků vlastní produkce s výjimkou armatur pro jadernou energetiku a hutních armatur, u kterých bylo nutné zachovat původní značení specifické pro tato odvětví. Sjednotili jsme typy armatur Provedené změny si kladou za cíl zvýšit vypovídající schopnost stávajícího kódování v typovém značení, především specifikaci konstrukčních parametrů dané armatury. Původní značení bylo v maximální možné míře zachováno. Typ armatur vyjádřený písmenem a dvojčíslím (např. K92, S43) zůstal stejný u většiny produktových skupin. Změna nastane jen u dvou produktových skupin kulových kohoutů a šoupátek. Kulové kohouty v nerezovém provedení s označením ZPĚTNÉ KLAPKY CHECK VALVES Skladba typového čísla / Type number composition C05 jsou nově zařazeny do skupiny kulových kohoutů K91. U ocelových šoupátek se nyní sjednotilo značení na typ armatury S33, které zahrnuje všechna šoupátka s původním typovým značením S10, S30, S33 a S61. Šoupátka kovaná zůstávají beze změny značena typem armatury S43. Upravili jsme první doplňkové číslo Typové číslo jednoznačně popisuje armaturu. / Type number uniquely describes the valve. Typové číslo sestavuje výrobce (dodavatel). / Type number is fixed by the manufacturer (supplier). Typové číslo slouží odběrateli při následné komunikaci s výrobcem (dodavatelem) armatury. / Type number serves to customers in subsequent communication with the manufacturer (supplier) valve. Znak výrobce (dodavatele) / Manufacturer s (Supplier s) identification Materiál tělesa / Body material Ovládání / Operation Připojení / Connection Typ armatury / Valve type C09 - zpětná motýlková klapka / butterfly swing check valve L10 - zpětná klapka / check valve C DN 200 PN AG NPS 8 Class 150 Konstrukce tělesa / Body design 1 - výkovek, těleso s víkem spojeno přírubově / forging, bolted bonned 2 - výkovek, těleso má samotěsnící víko / forging, self-sealing bonnet 3 - odlitek, těleso s víkem spojeno přírubově / casting, bolted bonnet 4 - odlitek, těleso má samotěsnící víko / casting, self-sealing bonnet 5 - svařované těleso, s pákou se závažím / fabricated body, with lever and weight 6 - odběrová klapka, svařované těleso / extraction swing check valve, fabricated body 7 - mezipřírubové / wafer type Připojení / Connection 1 - přírubové / flanged ends 2 - přivařovací / welded ends 7 - bezpřírubové / wafer type Jmenovitý tlak / Nominal pressure Světlost armatury / Valve size Materiál těsnících ploch / Sealing surface material Konstrukce tělesa / Body design Typ armatury / Valve type Ovládání / Operation 1 - ruční (kolo, páka) / hand wheel, lever 2 - převod / manual gear-box 3 - elektropohon / electric actuator 7 - samočinné (páka, závaží) / self-acting (arm, weight) 9 - pomocné zařízení (páka se závažím, hydroválec) / auxiliary (lever with counterweight, hydraulic cylinder) Materiál tělesa / Body material 0 - korozivzdorná tvářená ocel / stainless forged steel 2 - nízkolegovaná ocel na odlitky / alloy steel 3 - nízkolegovaná tvářená ocel / carbon steel for low temperatures 4 - uhlíková tvářená ocel / carbon forged steel Materiál těsnících ploch / Sealing surface material 1-13Cr x 13Cr 2 - nerez x nerez / stainless steel x stainless steel 3 - nerez x stelit / stainless steel x stellit 4 - kov x pryž / metal x rubber 5 - stelit x stelit / stellit x stellit 6 - zakl. materiál x zakl. materiál / basic material x basic material 7-13Cr x nerez / 13Cr x stainless steel 8-13Cr x stelit / 13Cr x stellit Znak výrobce (dodavatele) / Manufacturer s (Supplier s) identification AG ARMATURY Group a.s. Skladba typvého čísla na příkladu zpětné motýlkové klapky typ C09.51 DN 200 PN AG - se svařovaným tělesem, těsněním sedla 13Cr x 13Cr, v přírubovém provedení, s pákou se závažím, z uhlíkaté oceli. Stejná metodika platí pro typové značení všech produktových řad uvedených v tomto katalogu. / Type number composition in for example the butterfly swing check valve type C09.51 DN 200 PN AG - fabricated body, seat and disc 13Cr x 13Cr, welded ends, with lever and weight, carbon steel. It is the same way for t ype number composition of every product range in this catalogue. 31 S E L V V A K C E H C Y K P A L K É N T Ě P Z Skladba typového čísla zaznamenala největší změny na pozici definující konstrukční provedení tělesa, které nazýváme prvním doplňkovým číslem. První doplňkové číslo je uvedeno za typem armatury a je od něj odděleno tečkou. Popisuje konstrukci tělesa daného typu armatury, jeho provedení a definuje, zda se jedná o výkovek, odlitek či svařenec. Doplnili jsme druhé doplňkové číslo Materiál těsnících ploch je definován druhým doplňkovým číslem. Popisuje, pomocí jakých materiálů je zabezpečena těsnost mezi sedlem a uzávěrem. V dosavadním typovém značení nebyla tato charakteristika u některých typů armatur uváděna. Zbývající část skladby typového čísla zůstává beze změny. Za typem armatury, prvním a druhým doplňkovým číslem se uvádí světlost armatury DN nebo NPS, jmenovitý tlak PN nebo Class, následuje trojčíslí definující v tomto pevném pořadí připojení do potrubí, ovládání a materiál tělesa. Posledním znakem značení je znak výrobce AG, kterým je společnost ARMATURY Group. Přínosem bude zlepšení technické komunikace Změna typového značení bude zapracována do podnikového informačního systému, montážně-provozních podmínek, technických podmínek, produktových katalogů, webových stránek výkresové dokumentace, certifikátů a řady dalších dokumentů. Věříme, že se naši zákazníci rychle ztotožní s výše popisovanými změnami a že společně zvládneme přechodné období, ve kterém se nové typové značení naučíme používat. V případě jakýchkoliv dotazů mohou samozřejmě kontaktovat svého obchodního partnera z naší společnosti, který jim rád zodpoví jejich otázky. Nový systém značení je natolik variabilní a vypovídající, že bude jistě znamenat posun v technické komunikaci mezi námi a našimi zákazníky. Ing. Vladimíra Václavíková 17

18 Výročí Společně jsme oslavili desáté narozeniny naší společnosti ARMATURY Group oslavila v loňském roce 10. narozeniny. Z původně menší firmy spíše rodinného charakteru se stal největší výrobce průmyslových armatur v Čechách a na Moravě, který zaměstnává 450 zaměstnanců a své produkty dodává do více než 60 zemí světa! A to je přece důvod k oslavě. vě. Mezi soutěžemi pro děti byla např. lukostřelba, házení míčku do mamlasa, nošení míčku ve lžíci či horolezecká stěna, mohlo se skákat na trampolíně a skákacím hradu. Starší děti a dospělí si zase zajezdili na čtyřkolkách. Odpoledne probíhalo ve velmi družné atmosféře diskusí, lidé si mohli v klidu popovídat s těmi, na které mnohdy nemají v práci čas. Také pro naše důchodce je to velmi příjemné zpestření jejich volného času. Dovedou ocenit i to, že firma na ně v podobných případech nezapomíná a stále je bere jako své. Oslava proběhla první zářijovou sobotu, kdy jsme pro naše zaměstnance, důchodce a jejich nejbližší rodinné příslušníky připravili pestrý program plný zábavy, soutěží, hudebních vystoupení a také občerstvení v areálu Loděnice v Děhylo- Hlavním programem večera bylo vystoupení Banjo Bandu Ivana Mládka a poté koncert hudební skupiny El Rey, která kombinovala nejrůznější hudební prvky. Pro znalce hudby se jednalo o skutečný zážitek, na který jen tak nezapomenou. Nádherným podtržením atmosféry v Loděnici bylo zapálení vatry, která nejen osvítila areál, ale poskytla i dostatek tepla v jinak poměrně studeném dni. Program byl zakončen kolem půlnoci vypouštěním lampiónů přání. Snad se všem jejich přání splnila. Mgr. Ladislav Botur 18

19 Zajímavosti ARMATURY Group pomáhá dětem DĚTI DĚTEM, to je název akce, která se již tradičně koná v adventních dnech v sálech Kulturního domu v Dolním Benešově - 8. prosince loňského roku proběhl již 22. ročník tohoto setkání mentálně a zdravotně postižených klientů z ústavů sociální péče, speciálních zařízení a rodin z celého Moravskoslezského a Olomouckého regionu. Setkání se zúčastnilo více než 500 dětí. Již několikrát se zaměstnanci spolu s akcionáři společnosti ARMATURY Group, připojili k podpoře této akce a v minulých letech přispěli nemalými částkami. Jako každý rok byla částka, kterou přispěli naši zaměstnanci a vedení společnosti, využita výhradně na nákup dárků. Ty byly dětem předány přímo na akci. Každý z návštěvníků si odnesl minimálně jeden menší dárek a každý ústav, jehož klienti se této akce účastnili, dárek hodnotnější. Pro děti byl připraven také bohatý program. Bylo opravdu dojemné vidět v těchto dětských očích plamínky radosti. Je dobře, že jsou mezi námi lidé, kterým není osud jiných lidí lhostejný. Vybrané peníze byly využity na dobrou věc. Ing. Lucie Nevřelová Pomáháme i dětem v Africe Jak jsme vás informovali již v minulém čísle, ARMATURY Group má v Africe své adoptované dítě - Almamy Saâ Tolno. Projekt Adopce afrických dětí na dálku organizuje Občanské sdružení Pro-contact, které bylo založeno v roce Projekt se zaměřil na jednu z nejchudších zemí Afriky - Guinejskou republiku. První dítě bylo prostřednictvím tohoto sdružení adoptováno v lednu 2005 a od té doby počet adopcí vzrostl na Čeští koordinátoři jezdí za dětmi do Guineje dvakrát ročně. Tam se o děti starají guinejští koordinátoři. Z peněz posílaných adoptivními rodiči se hradí školné, školní stejnokroje, zdravotní ošetření, léky a další nezbytné věci. Našemu chlapci je nyní 10 let, píšeme mu také dopisy a posíláme drobné dárečky. Guinea je francouzskou kolonií, úředním jazykem je tedy francouzština. Také náš Almamy se učí ve škole francouzsky. Jeho nejoblíbenějším předmětem je kreslení a matematika. Posílá nám spoustu krásných obrázků. Děti v Guineji chodí do školy rády. Právě projekt adopce jim pomáhá získat dobré základní vzdělání - děti jsou zapsány do soukromých škol, protože státní nemají kvalitní úroveň výuky. Ne každý si může dovolit pro své děti soukromou školu, kde je kvalita výuky na lepší úrovni. Většina obyvatelstva Guineje je negramotná. Základní vzdělání je pro děti velmi důležité, aby mohly pak dále pokračovat ve studiu na střední, případně vysoké škole. Vzdělané děti mohou najít uplatnění v nevládních a mezinárodních organizacích. V Guineji je složitá politická situace. Před Vánocemi loňského roku došlo k ozbrojeným nepokojům. Příčinou byly neshody mezi politickými stranami a místními etniky, které vznikly v souvislosti s prezidentskými volbami.tyto po 52 letech první demokratické prezidentské volby vyhrál s 52,5 % dlouholetý vůdce opozice Alpha Conde a překvapivě tak porazil svého soupeře, bývalého premiéra, Cellou Dalein Diallo. Adopce znamená pro guinejské děti další krůček blíže ke vzdělání, blíže k lepší budoucnosti, dává jim pocit, že mají někoho, kdo o jejich vzdělání stojí, kdo stojí o ně samotné. Je to běh na dlouhou trať, ale věříme, že tato naše aktivita pomáhá tam, kde je to potřebné. Ing. Lucie Nevřelová Detail originálu Almamyho dopisu 19

20 Kvalita a bezpečnost je pro nás prvořadá Kulové kohouty Uzavírací klapky Zpětné klapky Šoupátka Ventily Vysokotlaké armatury Hutní armatury Speciální armatury ARMATURY Group a.s. Nádražní Dolní Benešov Tel.:

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s. Česká republika ARMATURY Group a.s. Provozovna a vedení společnosti Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov tel.: +420/553 680 111 fax: +420/553 680 333 e-mail: agroup@agroup.cz Provozovna a sídlo společnosti

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R

V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R V Ý R O B C E P R Ů M Y S L O V Ý C H A R M A T U R F I R E M N Í P R O F I L Kdo jsme 2 Společnost ARMATURY Group a. s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur a dodavatelem čerpadel a hutního

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI MERITKO 1 : 2 DETAIL F DETAIL F MERITKO 1 : 2. 24x Ø 48 797 Ø 995 Ø 900 Ø 840. 1x425. 1x105. 10 1x225. 2xM27x2. 2xM27x2.

PROFIL SPOLEČNOSTI MERITKO 1 : 2 DETAIL F DETAIL F MERITKO 1 : 2. 24x Ø 48 797 Ø 995 Ø 900 Ø 840. 1x425. 1x105. 10 1x225. 2xM27x2. 2xM27x2. 9 10 4x Ø 48 797 3 4 7 8 3 7 11 4 Ø 99 Ø 900 Ø 840 00 10 1x 90 0 xm7x xm7x 0 90 410 0 1 DETAIL F MERITKO 1 : 00 780 1 Ø 840 Ø 900 1x10 1x10 1x 1x 1x4 1x4 Ø 99 8 11 7 11 4 3 3 4 7 8 797 9 10 4x Ø 48 1 8

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚ NÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.20 2008 Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi ČSN P CEN/TS 13547 13 4112 Leden Industrial valves - Copper alloy ball valves Robinetterie industrielle

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Tubes International nabízí profesionální řešení v

Tubes International nabízí profesionální řešení v o firmě Tubes International nabízí profesionální řešení v oblasti prodeje průmyslových hadic a spojek a hydrauliky pro všechna průmyslová odvětví. Firma byla založena roku 1993 a své produkty a služby

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Základní identifikační údaje Křiţíkova 68a, 612 00 Brno Česká republika Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. 5. 1992 IČ: 46347267 DIČ: CZ46347267 Telefon: +420 532 045

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

VE Gävunda byla po úspěšné rekonstrukci předána zákazníkovi

VE Gävunda byla po úspěšné rekonstrukci předána zákazníkovi 4 / 2014 Zpravodaj ČKD Blansko Engineering, a.s. Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko, info@cbeng.cz, www.cbeas.com Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv

3. 7. 10. 2011. Informace pro vystavovatele. Brno Výstaviště. 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv Informace pro vystavovatele V e l e t r h y B r n o, a. s. w w w. b v v. c z B r n o V ý s t a v i š t ě MSV 2011 53. mezinárodní strojírenský veletrh www.bvv.cz/msv 6. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/

e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ Adresa společnosti: Poláškova 100/3 716 00 Ostrava IČO: 25879081 DIČ: CZ25879081 Tel:(+420) 602-561-821 Tel./fax:(+420) 596-232-485 e-mail: info@spektrummorava.cz http://www.spektrummorava.cz/ O SPOLEČNOSTI

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

obchod servis kooperace

obchod servis kooperace obchod servis kooperace FAVEX, s.r.o. působí na trhu s hutním materiálem již od roku 1994, společnost má česko-belgické majitele, kteří přinášejí do jejího rozvoje stále nové impulzy a investice obchodní

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme Největší mezinárodní veletrh průmyslových subdodávek v severských zemích Místo konání: Jönköping, Švédsko Datum konání: Obor: strojírenské subdodávky (odlitky, výkovky,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

1. Nová Hydraulická laboratoř

1. Nová Hydraulická laboratoř 2 0 0 7 03 Děláme vše pro budoucnost bez znečištěného životního prostředí 1. Nová Hydraulická laboratoř Dne 28. srpna 2007 byla v průmyslové zóně Blansko Vojánky slavnostně zahájena stavba nové hydraulické

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Marcopol. Tvůj obchodní partner

Marcopol. Tvůj obchodní partner Marcopol Tvůj obchodní partner Historie společnosti 1985 15. února; zahájení provozu výrobního závodu. 1986-2004 dynamický rozvoj společnosti: výstavba výrobní haly, výškového regálového skladu, otevření

Více

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností

Havarijní služba. 1 Rozsah poskytovaných činností Havarijní služba 1 Rozsah poskytovaných činností 2 Hlášení havarijních stavů 3 Charakteristika produktu 4 Certifikáty společnosti 5 Zákazníci 6 Reference Havarijní služba Poskytování Havarijní služby

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.132/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 300 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516 Použití

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE

Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE ČÍSLO 19 / ZÁŘÍ 2012 Společnost ARMATURY Group se dostala na čelní příčky v projekční oblasti JE Jsme součástí dodavatelského řetězce skupiny ROSATOM : Naše šance rostou! Kulové kohouty AG dobývají svět

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930 Katalog 2014 / 2015 Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura 01.2014 / T930 Software a služby RITTAL Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy Tel.: (+420) 234 099 000 Fax: (+420)

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz www.streicher.cz STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize 25 Znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství nasbírané během 25 let. O nás... Síla díky zkušenostem STREICHER - vaše řešení, STREICHER

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MTMS 2015 Nejvýznamnější odborný veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu. Koná se pravidelně jednou za dva roky (v sudých letech alternuje s ESEF, Utrecht), nahrazuje

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

VA TECH EZ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

VA TECH EZ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA VA TECH EZ 2 Výroční zpráva 2006 VA TECH EZ a.s. Výroční zpráva VA TECH EZ a.s. OBSAH Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v obchodním roce 2005/2006

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Energie pro budoucnost Brno 8/10/2013 1/14 Michal Schrimpel, Roman Mašika Skupina ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem podnikajících v segmentech:

Více

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS český výrobce vánoční a světelné dekorace www.mkmont.cz český výrobce vánoční a světelné dekorace MK mont illuminations s.r.o. Průmyslová 6 (průmyslová zóna Verne) 431 51 Klášterec nad Ohří www.mkmont.cz

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ COP ZLÍN ODBORNÁ STÁŽ VE FIRMÁCH Jakub Šimek 4.A 11/2011 Obsah: strana 1.0 - Úvod 2 2.0 Firma KALINA s.r.o..... 2 2.1 Průmyslové těsnící prvky a materiály.. 2 2.2

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN

PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PŘÍRUBY FLANGES PRODUKTOVÝ KATALOGALOG PRODUCT CATALOGUE CZ EN PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a. s. (dále jen AG) je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem čerpadel,

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více