Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje"

Transkript

1 Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu: nahlédnutí do školních kronik hostivické SVĚTÉLKOVÁNÍ o co si píší Ježíškovi děti 21.století? mikulášská nadílka ŽP II.stupně - adopce na dálku - Charles Kisaada učitelé jak je neznáte Mgr. Josef Mareš ředitel školy kdy nás škola baví? - přírodopisná praktika rozhovor na přání Roman Řeřicha Dancing Crackers aktuálně VOLBY 2013 nanečisto - pokračování ŠD5 knihovna a ŠD6 život v jiné zemi soutěž MKSH

2 ANGLIE ANGLIE a FRANCIE Milí spolužáci, chodíte do 6. 9.třídy a chcete se podívat do světa, konkrétně do Velké Británie? ČTĚTE DÁL! Jak jistě víte, v červnu 2014 naše škola pořádá zájezd do VB. Je to úžasná příležitost poznat novou zemi, užít si spoustu Milí zábavy, spolužáci, procvičit si chodíte angličtinu a do odpočinout 6. 9.třídy si od rodičů. a chcete Pokud máte se zájem, podívat přijďte do za světa, paní učitelkou Prokůpkovou nebo za námi : Terezou Uhrovou a Gabrielou Parkhomchuk do 9.B. Rády Vám k zájezdu řekneme konkrétně do Velké více. Británie a Francie? Ale ČTĚTE čas se rychle DÁL! krátí! Jak jistě víte, v červnu 2014 naše škola pořádá zájezd ANGLIE do Londýna a Paříže. Je to úžasná příležitost poznat Milí nové spolužáci, země, chodíte užít si spoustu do 6. zábavy, 9.třídy a procvičit chcete se si podívat angličtinu do a světa, odpočinout konkrétně si od do rodičů. Velké Pokud Británie? máte ČTĚTE zájem, DÁL! Jak přijďte jistě víte, za paní v červnu učitelkou 2014 Prokůpkovou naše škola pořádá nebo za zájezd námi do - Terezou VB. Je to Uhrovou úžasná příležitost a Gabrielou poznat Parkhomchuk novou zemi, do 9.B. užít si spoustu zábavy, procvičit si angličtinu Rády a odpočinout Vám k zájezdu si od rodičů. řekneme Pokud více. máte zájem, přijďte za paní učitelkou Prokůpkovou nebo za námi : Terezou Uhrovou Ale a čas Gabrielou se rychle Parkhomchuk krátí! do 9.B. Rády Vám k zájezdu řekneme více. Ale čas se rychle krátí! ANGLIE Milí čtenáři, s potěšením mohu konstatovat, že časopis M ANGLIE čtenáře zaujal a již máme také první kladné ohlasy k jeho založení. Mám radost, že se přihlásili žáci, kteří se chtějí podílet na jeho tvorbě a na mailovou adresu přiletěly první vlaštovičky v podobě příspěvků. Doufám, že Milí má role spolužáci, bude stéle více pouze organizační a že větší podíl příspěvků a podnětů bude od samotných žáků. Přeji Vám klidný závěr roku a do roku 2014 bych časopisu popřála tým chodíte-li nadšených do 6. redaktorů, - 9. třídy a chcete kteří Vám se podívat ještě více do přiblíží světa, konkrétně život ZA ZDÍ. do Velké Británie, Martina ČTĚTE Erbová DÁL! Jak jistě víte v červnu 2014 naše škola pořádá zájez do VB. Je to úžasná příležitost poznat novou zemi, užít si spoustu zábavy, procvičit si angličtinu a odpočinout si od rodičů. Pokud máte zájem přijďte za pí. učitelkou Prokůpkovou, nebo za Vážení čtenáři, po prvním pilotním námi: Terezou čísle si Vám Uhrovou dovolujeme a Gabrielou představit Parkhomchuk číslo 2. Přinášíme do 9.B Vám další informace o naší škole. Rádi bychom, aby si čtenáři pomocí časopisu mohli zjistit vše co je zajímá, přečetli si něco navíc a především, aby si při jeho Rády čtení vám odpočinuli. k tomu řekneme Jako nový více! člen Ale redakční rychle čas rady se Vám krátí!ilí přeji spolužáci, hodně zdraví, štěstí a klidných chvil s časopisem ZA ZDÍ. Pěkné chodíte-li čtení do Vám 6. - přeje 9. třídy šéfredaktor a chcete se - Daniel podívat Tričkov do světa, konkrétně ZA ZDÍ do Velké školní Británie, časopis ČTĚTE Základní DÁL! školy Jak v Hostivici jistě víte v červnu 2014 naše škola pořádá zájez do VB. Je to úžasná příležitost č.2/2013 poznat novou zemi, užít si spoustu zábavy, procvičit si angličtinu a odpočinout si od rodičů. Pokud máte vedoucí zájem redakce přijďte : za Martina pí. učitelkou Erbová šš Prokůpkovou, nebo za šéfredaktor : Daniel Tričkov námi: Terezou Uhrovou a Gabrielou Parkhomchuk do 9.B redakce : Tereza Uhrová, Gabriela Parkhomchuk, Veronika Křížová, Iveta Šenerová Rády vám k tomu řekneme více! Ale rychle čas se krátí! Milí spolužáci,

3 Nahlédnutí do školních kronik Děti často od dospělých slýchají : Dřív bylo líp, Tenkrát to bylo mnohem lepší, Už nikdy nebude tak dobře, jako dřív. V jistém směru je pravda, že dříve lidé měli k sobě blíž, navzájem se více respektovali, pomáhali si a byli k sobě slušnější. Neznamená to ale, že se vždy měli všichni dobře. Podívejme se spolu do školních kronik na několik malých příkladů. Píše se rok 1902 a školní budova se nachází v domě před kostelem, ve které je nyní Městská knihovna. Polévková stravovna 27.října 1902 zřízena byla při zdejší škole polévková stravovna. Denně poskytována byla 180-ti chudým dětem polévka a to od prosince do března. Ve školním roce 1903/1904 bylo poskytnuto dětem porcí polévky. Vaření obstarávaly dámy a dívky z Hostivice a okolí. Poskočíme v čase a ocitáme se ve školním roce 1937/1938, v nové velké budově školy, dostavěné v roce Statistika kroniky nám říká, že na začátku školního roku začalo školu navštěvovat 341 dětí a v jeho průběhu se 11 dětí přistěhovalo, 20 dětí odstěhovalo a 2 děti zemřely. Ošacovací akce K vánočním svátkům koupila újezdní školní rada pro školu měšťanskou 20 dětem botky v ceně 879,-Kč, dále 5 dětem šaty za 295,- Kč, spolek Československého Červeného kříže v Hostivici 6 dětem botky za 270,- Kč, redakce Českého slova zaslala 3 dětem botky a 3 dětem zimní prádlo. Rodičovské sdružení přispělo újezdní školní radě na ošacovací akci částkou Kč 250,-. Stravovací akce začala 29.listopadu 1937 a skončila 19.března Vydáno bylo 1170 porcí polévek, 1264 porcí mléka a 1264 porcí chleba. Za polévku zaplaceno Kč 585,-, za mléko Kč a za chléb Kč Celkem korun českých. Do kroniky zapsal Josef Mansfeld ředitel. Začátek následujícího školního roku 1938/1939 poznamenalo několik vážných událostí, kronikář je zaznamenal těmito slovy. Mobilisace 23.září 1938 večer byli vyzváni rozhlasem a zvláštními vyhláškami všichni záložníci do 40 let, aby nastoupili ke svým plukům. Z učitelského sboru hostivické školy byl povolán p. Leonard Mlčoch. Mnichov Anglický ministerský předseda Chamberlain požádal ve středu 28.září italského ministerského předsedu Mussoliniho, aby svým vlivem přiměl říšského kancléře Hitlera k smírnému řešení sporu s Československem. Mussolini tomuto přání vyhověl. Říšský kancléř pozval pak předsedy vlád Anglie, Francie a Itálie k poradě do Mnichova. V noci na pátek 30.září byla podepsána dohoda o tom, které kraje a jak budou Německu odevzdány. Toto rozhodnutí bylo pak hned ohlášeno vládě československé do Prahy, která na nátlak čtyř velmocí musela podmínky přijmouti. Také v tomto školním roce bylo pomoženo těm nejchudším dětem. Ošacovací akce K vánočním svátkům koupila újezdní školní rada pro školu měšťanskou 29 dětem botky v ceně 1153,- K. Obuv dostalo 7 žáků z Hostivice, 9 z Litovic, 6 ze Sobína, 3 z Jenče a 4 žáci z Chýně. Redakce Českého slova poslala 2 dětem boty, 2 žákům šaty a 1 žáku kožený kabát. Okresní péče o mládež v Unhošti darovala škole 225,- K, za které byly koupeny 3 žákům boty za 127,- K, 1 žákyni šaty za 69,- K a 1 dívce svetr za 29,- K. Vracíme se zpět do přítomnosti, do nového areálu školy v jeho dnešní podobě. Všechny děti napjatě očekávají vánoční svátky stejně jako děti z roku 1902 nebo Měli bychom být šťastni, že již není potřeba, aby školní rada kupovala dětem boty a aby v zimních měsících byly děti vděčné za teplou polévku a mléko s chlebem. Naše vánoční svátky jsou plné laskomin, v mnoha rodinách až předražených dárků. Žádné z dnešních dětí si naštěstí nedokáže představit dobu, kdy se některé z dětí nedožilo konce školního roku. Stejně nepředstavitelná pro nás je situace, kdy učitel opouští svou třídu pro to, aby splnil povinnost vůči své vlasti. Z dob minulých bychom si měli přát pouze návrat slušnosti, vzájemných lepších vztahů, umění naslouchat druhému a dokázat pomoci. Každá doba má své přednosti a svá úskalí, ale podle mého názoru nyní žijeme v době relativního dostatku a měli bychom si uvědomit, že aniž to tušíme, jsme vlastně velice šťastní. Martina Erbová

4 HOSTIVICKÉ SVĚTÉLKOVÁNÍ 2013 Sobota 30.listopadu 2013 Již podesáté se hostivičtí občané sešli k zahájení adventního času v Základní škole v Hostivici. Do nazdobených prostor školy se přišlo podívat, stejně jako v létech minulých, velké množství lidí. Při vstupu děti dostávaly papírové tašky, do kterých si v průběhu odpoledne dávaly své výrobky z jednotlivých dílniček. Právě podle počtu rozdaných taštiček můžeme velmi přesně určit návštěvnost. Tašek se rozdalo 290, přišel tedy stejný počet dětí, se svým početným doprovodem. Odhadem tedy do svátečně naladěné školy dorazilo kolem 800 lidí. Předvánoční atmosféru ve škole podbarvovaly koledy, voněla skořice a všude kolem zářila zvědavá očka dětí, které procházely jednotlivá stanoviště a vyráběly drobné dárečky pro své nejbližší. Do svých taštiček pak ukládaly svíčky, přáníčka, voňavé závěsy ze skořice a citrusů, korálkové ozdobičky, andílky, vánoční hvězdy, stromečky ze starých knížek a mnoho dalších drobností. V 17 hodin vyvrcholilo adventní odpoledne v atriu školy ohňovou show. Tím ale Světélkování nekončilo, naopak, následoval hlavní program průvod světélek před radnici města. Světélka se přesunula na náměstí, kde bylo připraveno taneční vystoupení dětí z THŠ Hostivice, pod vedením paní Mgr. Romany Lisnerové. Děti odtancovaly a nastal okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Pan starosta Jaroslav Kratochvíl pomohl dětem odpočítat vteřiny do rozsvícení symbolického vánočního stromu. Přestože nejsem pověrčivá, pro mnohé byl letošní třináctý rok hektický a plný často nepříjemných změn, jak osobních, tak změn na naší veřejné scéně. Jaro poznamenaly povodně a dění v naší zemi jistě nepotřebuje komentář. Z mého pohledu bylo tedy velice milé, že pan starosta popřál velice prostě a upřímně všem klidné a spokojené prožití konce roku a především popřál dětem, aby pod stromečkem našly všechno, oč si Ježíškovi napsaly. Vánoční stromek se rozzářil a hosté Světélkování se přesunuli do kostela sv. Jakuba, kde bylo připraveno hudební překvapení. Akustiku kostela vyzkoušel nejprve Žesťový kvintet, dále zazpívaly děti z Komorního sboru ZUŠ a pod vedením paní Hany Krejčové zazpíval Hostivický pěvecký sbor. Hostivice zahájila adventní čas mile a každý si jistě vybral z programu to, co je jeho srdci blízké. V neděli pak na Světélkování plynule navázaly adventní trhy v nově zrekonstruované Sokolovně, kde na návštěvníky opět čekala řada vánočních inspirací. Nezbývá než poděkovat všem, kteří celé zahájení Adventu připravili a popřát krásné Vánoce a štěstí do roku Martina Erbová Ve dvě hodiny odpoledne se otevřely dveře Základní školy v Hostivici a začalo tradiční Světélkování. Hned když jsme vešli, pocítili jsme vánoční náladu. Byli jsme udiveni, kolik nápadů a vánočních výzdob jsme si mohli vyrobit. V tu chvíli jsme se opět cítili jako malé děti, které se těší, jaké výrobky přinesou domů rodičům. Bohužel jsme nestačili obejít všechna stanoviště, protože paní zástupkyně Lišková vyhlásila, abychom se všichni šli podívat do atria školy na ohnivou show. Když show skončila, šli jsme se podívat na slavnostní rozsvícení stromu, který stojí na náměstí před budovou zámku. V tu chvíli jsme si všichni řekli :,,A teď konečně začaly pravé Vánoce. Poté jsme se šli podívat na koncert v našem kostele. Všichni jsme si to velice užili a určitě se příště půjdeme podívat na další školní akci. Iveta Šenerová 8.A Použité fotografie : Jiří Kučera

5 O co si píší Ježíškovi děti 21.století? V minulém čísle našeho časopisu byla položena anketní otázka : Co bych si přál(a) najít pod stromečkem. Je jasné, že v každé době dostávaly děti pod stromeček dárky. Velmi se ale liší dárky dnešních dětí a dárky, které jsme dostávali my, v současnosti již dospělí. Naše dětství se lišilo především dostupností techniky. Pro nás byla vrcholem technického vybavení domácnosti lednička a televize, neznali jsme ani videa a DVD, nebyly mobilní telefony. Přáli jsme si od Ježíška klasické dárky jako panenky, autodráhy, knížky nebo oblečení. Zeptali jsme se dětí od prvních tříd až po třídy deváté. Co si tedy přeje pod stromečkem dítě 21.století? (Dárky jsou seřazeny sestupně.) 1. bezkonkurenčně 1.místo TABLET 2. dotykový telefon 3. počítač notebook 4. iphone 5. X BOX 6. lego Star Wars 7. stavebnici lego jakoukoliv 8. knihu 9. brusle na led 10. živé štěňátko nebo kotě 11. auto na dálkové ovládání 12. panenku 13. peníze 14. oblečení 15. jojo Kilter 16. akvárium 17. terárium s chameleonem 18. kolo BMX 19. koloběžku 20. plyšáka Na závěr musím potěšeně konstatovat, že se našly také čtyři děti, které si přály, aby byli všichni v rodině zdraví a že je důležité, aby u stromečku nikdo nechyběl. Martina Erbová MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLE OBRAZEM

6 Okénko do Žákovského parlamentu ADOPCE NA DÁLKU Charles Kisaada V roce 2010 zástupci Žákovského parlamentu souhlasili s návrhem o zapojení do projektu Adopce na dálku, který zprostředkovává Arcidiecézní charita Praha. Děti si vybraly chlapce Charlese Kisaadu z Ugandy. V té době to byl desetiletý kluk, kterému se líbil fotbal a v dospělosti by se rád stal učitelem. Díky naší pomoci může Charles studovat ve svém přirozeném kulturním prostředí, zůstává se svou rodinou a do budoucna může on sám ovlivnit rozvoj celé své komunity. Naše škola posílá každý rok částku 7 000,- Kč, ze které jsou pokryty náklady na školné, školní uniformu, pomůcky a chlapcovu základní zdravotní péči. 20% příspěvku je využito na další projekty komunity, např. kurzy pro rodiče, rekonstrukce škol atd. Vybírány jsou děti z nejchudších rodin, které by jinak studovat nemohly. Charles píše našim dětem 2 dopisy ročně a jednou ročně dostáváme kopii školního vysvědčení s jeho aktuální fotografií. Z dopisů se děti mohou dozvědět mnohé zajímavé i zarážející informace. Například si těžko dokáží představit, že když přijde období Charles v roce let dešťů, školní děti nosí vodu do zásobníků ve vesnici pro období sucha. Málokteré české dítě by dokázalo stejně tvrdě pracovat pro svou komunitu tak, jako musí pracovat chudé děti v Ugandě, pro které jsou zásoby vody v komunitě životní nutností. Zajímavé je pro naše děti také vysvědčení, které má úplně jiný systém hodnocení než u nás. Na podporu Charlese škola získává peníze z výtěžku školního sběru papíru a víček, takže vzdělání chlapci umožňují touto cestou naši žáci sami. I tak si ale musíme uvědomit, že Charles je jen jedním z mnoha dětí, pro které je naše pomoc doslova život zachraňující a díky které má v budoucnosti šanci na lepší uplatnění. Charles v roce 2012 ukázka chlapcova vysvědčení VÝZVA : v týdnu od 13. do 17.ledna 2014 se uskuteční sběr starého papíru a víček, z výtěžku bude zaplaceno školné pro Charlese Kisaadu

7 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT aneb JAK TO U NÁS VE ŠKOLE FUNGUJE Základní škola Hostivice se nachází ve středu města v ulici U Zámecké zdi. Naše škola je na poměry okresu Praha-Západ docela veliká. Čítá 654 žáků a více než 60 stálých zaměstnanců. Škola je nová, krásná a svěží. Na 1.stupni jsou skvělé počítačové technologie, interaktivní tabule, na 2.stupni jsou také, ale v menším počtu. Máme jednu velkou a jednu malou tělocvičnu, výtvarnou místnost, čtyři počítačové učebny či nově postavenou jídelnu. Samozřejmostí je knihovna s počítači, sociální zařízení na každém patře, automaty na mléko a potraviny rovnoměrně rozestavěné v celém areálu školy či bufet, který nabízí každý den také teplé občerstvení ( blíže rozhovor s provozovatelem kantýny). Šéfem školy je pan ředitel, jeho tým tvoří dvě zástupkyně. Dále zde pracují kantoři a provozní zaměstnanci. Nesmím opomenout ani žáky, kteří tu jsou ve více než 10-ti násobné převaze. Na obou stupních funguje školní parlament, ve kterém každá třída má dva zástupce. Ve školním parlamentu se řeší jak problémy s učiteli, tak i třeba stav vybavení školy. Vybraní žáci v parlamentu reprezentují zájmy své třídy. Na konci listopadu proběhlo v pořadí už třetí zasedání, kde se hlasovalo o vedoucích pozicích v parlamentu. Žáci jednomyslně zvolili novou předsedkyni z řad žáků, Gabrielu Parchomchuk (9.B), místopředsedkyni Renatu Černou (8.A) a nové zapisovatele, žákyně z 9.A. Parlament mimo jiné řeší také adoptovaného chlapce z Ugandy Charlese, kterému výtěžky ze sběrových akcí školy hradí vzdělání a lékařskou péči. Daniel Tričkov - šéfredaktor Výtvarné okénko ukázky vánočních přání žáků 2.stupně

8 Rozhovor s učitelem K mé velké radosti se začínají do tvorby časopisu zapojovat sami žáci. Také rozhovor s ředitelem školy, který Vám zde přinášíme, byl již zcela v jejich režii. Ředitele školy pro Vás vyzpovídaly žákyně 9.B. Martina Erbová Mgr. Josef Mareš ředitel školy Kromě toho, že jste ředitelem Základní školy v Hostivici, učíte ještě jiné předměty než zeměpis? Mám v aprobaci tělesnou výchovu a zeměpis, ale protože ve škole je hodně tělocvikářů, učím jenom zeměpis. Učit děti byl vždycky Váš sen? Nebyl, vůbec ne, chtěl jsem být letcem. Také jsem se tam přihlásil, ale vystudoval jsem nakonec fakultu tělesné výchovy a sportu. Šel jsem zkusit učit a zůstal jsem u tohoto povolání přes třicet let. A o čem sníte nyní? O snaživých a vstřícných žácích, pracovitých a chápajících zaměstnancích. Když jste byl malý, chtěl jste tedy být letcem, přál jste si být ještě něčím jiným? Ne, od mala jsem chtěl být pilotem a dodnes lituji toho, že to nevyšlo. Tehdy ale byly jinak rozdané karty, jiné podmínky. Kdo chtěl jít na letce, musel jít na vojenského pilota a to znamenalo sedm let studia v Prešově. A jak se tedy stalo, že jste učitelem? Od malička jsem měl rád sport a když mi táta zakázal jít do Prešova, šel jsem na gymnázium. Z gymnázia jsem šel na fakultu tělovýchovy a sportu a vzal jsem si k tomu svého druhého velkého koníčka zeměpis. Po studiu jsem nastoupil do školy, kde moje první paní ředitelka byla jako maminka. Starala se o mě, bylo mi tam hezky a tak jsem zůstal. Takže vliv rodičů, otec Vás nasměroval? Ne, to ne, táta mě nenasměroval. Zakázal Prešov. Já jsem přihlášku na školu do Prešova podal tajně a když mi přišlo předvolání z vojenské nemocnice ve Střešovicích, abych se dostavil ke zdravotním prohlídkám, tak to prasklo. Dopis samozřejmě otevřeli rodiče a bylo zle. Doma bylo trochu větší dusno, já jsem potom natruc nechtěl jít na školu chtěl jsem jít raději do učení. Táta dopis ze Střešovic roztrhal, zakročil tehdy velice rázně. A proč jste si vybral právě Hostivici? Přes dvacet let jsem učil na dvou školách. Nebyl jsem přelétavý, 12 let jsem byl na Hanspaulce a 12 let na Petřinách. Všude jsem k učení ještě trénoval fotbal. Shodou náhod mi moje paní ředitelka dala špatný úvazek a pohádali jsme se. Já jsem pak přišel za paní hospodářkou, ta měla na stole Učitelské noviny a říkala: Hele, v Hostivici je konkurz na ředitele, přihlaš se. Tak jsem se přihlásil, a protože tady byly nějaké problémy, konkurz probíhal až v srpnu. Měl jsem tedy dost času se připravit a nastoupil jsem 1.září. A co Vaše dětství ve škole? Neskutečně jsem zlobil. Učil jsem se slušně, ale zlobil jsem. Měl jsem problémy třídní důtky a tak. Tátovi vždycky říkali, on je chytrej, ale neskutečně zlobí.

9 Jaké jsou Vaše koníčky? Mým největším koníčkem vždy byl sport. Bylo jedno jestli nohejbal, košíková nebo plavání, proto jsem to také šel studovat. Sportu jsem se věnoval dlouhá léta a nakonec trénoval fotbal. Sport je tedy Vaším největším koníčkem dodnes? Ano, doma mají smůlu. Máme jen jednu televizi a když jde sportovní pořad, prosadím si ho. Nedávno jsme v jednom článku četli, že Walt Dysney měl fobii z myší a přitom jeho hlavní pohádkovou postavičkou je právě myš. Jaká je Vaše největší fobie? Asi švábi, velký tropický hmyz a moc nemusím hady. Jinak mi nic nevadí. Jaká je Vaše oblíbená barva, zvíře? Oblíbená barva je žlutá, když rozkvete řepka olejka, to se mi líbí. A oblíbené zvíře je vlk. A jídlo? Já jsem dobrý strávník, jsem rád když mi někdo uvaří, ale moc rád mám kulajdu. Když jsme u jídla, nejen u nás ve škole, všude se ozývá kritika na školní jídelny. Jak chutná Vám? Jak jsem řekl, jsem dobrý strávník a nemám tady problém. Samozřejmě se může stát, že se něco nepovede, ale když si promítnu jídelny, kterými jsem prošel, všude občas byly výhrady. I já, jako školáček, jsem výhrady měl a dostával jsem poznámky. Když mě nutili sníst polévku a já jsem mezitím vyrovnal písmenka na ubrus - když byla písmenková, byla poznámka. Problém byl, že jsem nechtěl jíst a musel jsem. Myslím si ale, že naše jídelna nevaří špatně, samozřejmě každý člověk má jiné chutě, jiná oblíbená jídla, těžko se strefíte do chutě všem. V průměru si ale myslím, že když dítě chce, tak se nají. Samo sebou v každé době bude, že dítě přijde domů a vyluxuje mámě ledničku, to bylo za mě a bude to i dál. Co považujete za svůj největší životní úspěch? To jste mě zarazily. Výsledky ve sportu, když jsme jako poměrně malý klub postoupili do přeboru. Co se týče mého současného působení, je to třeba právě jídelna. Prosadil jsem například, že se vaří dva druhy jídla. Jsem rád, že se mi pár změn podařilo prosadit, že jsem neustoupil, šel si za svým a že to bylo dobře. Jak dlouho působíte na zdejší škole? Od 1.září 2005 Určitě by všechny zajímalo, jak probíhají pedagogické rady. Na ty se studenti nedostanou. Pedagogické rady řídí ředitel. Já je dělím na tak zvanou provozní poradu, kde řeším záležitosti provozního charakteru a pak je pedagogická rada, kde se zabýváme studijními výsledky jednotlivých žáků a také kázeňskými opatřeními. To znamená, že každý třídní učitel předloží zprávu a hlásí žáky v ohrožení, tedy ty, kteří mají známku mezi 4-5. Potom se navrhují kázeňská opatření a všichni učitelé se k tomu mohou vyslovit. Já razím postup, že se vše řeší dopředu, zúčastnění učitelé se sejdou, vše v klidu projednají a pak teprve předloží na pedagogické radě. Když jsou kázeňská opatření navržena, dávám hlasovat. Celý pedagogický sbor hlasuje, zda s navrženými známkami a opatřeními souhlasí. Pokud je nějaký větší problém, navržená 3 z chování, dává se hlasovat ještě zvlášť. Po pedagogické radě jsou tedy všechna opatření a známky platné.

10 A co Vaši oblíbení učitelé, třídy, žáci? Samozřejmě každý učitel má třídy kam se těší, kde se mu učí dobře, kde se učí hůř. Nevím, jestli je to dané tím, že jsem muž ve školství nebo ředitel, ale nemám problémy s kázní žáků. Pouze vždy osmáci mají problémy, než si zvyknou na průběh zeměpisu, na můj styl výuky. Se mnou to není procházka růžovým sadem. Chci, aby se žáci něco naučili. Žijeme v Čechách, tak chci, aby Českou republiku znali. No a především musím dodržovat osnovy. Já jsem je nepsal, pouze je dodržuji. Třídu oblíbenou momentálně nemám, dobře se mi učí v 9.B jé, to jste Vy. Obě dvě devítky jsou v pohodě oproti osmičkám. Je to něco jiného, Vy už jste si na mě zvykli, takže v devítkách se mi učí přeci jen líp. Je nějaká humorná příhoda, která se Vám tady ve škole stala? Je řada věcí, kterým se člověk zasměje. Pracujeme s mladými lidmi a humorné historky jsou neustále, ale teď si konkrétně nevzpomenu. Vždy to bylo napálení nějakého žáka, někam ho třeba poslat, ale hned si teď nic nevybavím. Já jsem ten typ, že se snažím vždy vše řešit raději s humorem. Co Vás vysloveně naštve, vytočí? Naštve mě, když vidím, že žáci pracují pod své možnosti. Nepřijímají tu snahu dostat do nich nějaké informace, když se flákají a pořád se na něco vymlouvají. Učím už přes 30 let a za tu dobu vím, že se to naučit dá. Záleží na přístupu každého žáka. Ty jsi toho příkladem, myslela sis, že bude jednička zadarmo a vidíš, že teď tu jedničku máš. Musíš ale pro to taky něco udělat. Na druhé straně mě vytáčejí i někteří zaměstnanci školy, kteří si neplní své povinnosti na sto procent. Nechci být za žádného hlídacího vlka, abych tady každého napomínal. Byl bych rád, kdyby to fungovalo samo o sobě, ale ne všichni to plně chápou. Nezbývá nám tedy než poděkovat za upřímný rozhovor. I já Vám děkuji. Tereza Uhrová a Gabriela Parkhomchuk, žákyně 9.B Foto Martina Erbová

11 Kdy nás škola baví? Předmět, který nás opravdu baví Přírodopisná praktika Nad výběrem volitelného předmětu jsme obě váhaly, ale své volby ani trochu nelitujeme. Na hodinách přírodopisných praktik s paní učitelkou Koulovou děláme různé zajímavé pokusy. Ani jsme si nedokázaly představit, co na nás všechno čeká. Rády bychom vám představily některé z našich pokusů. V jedné z prvních hodin nám paní učitelka Koulová udělala v učebně chemie sopku, kterou jsme byli všichni doslova nadšeni. Obzvlášť kluci se radovali, že shoří celá škola, ale paní učitelka měla pokus pod kontrolou. Asi není zrovna jednoduché vymyslet a připravit pro nás tak zajímavou hodinu. Zvlášť se nám zalíbil pokus Chemikův had, který teď přiblížíme našim čtenářům. Na tento pokus nejsou potřebné žádné zvláštní látky, přesto je výsledek ohromující. Nejprve jsme museli nasbírat cigaretový popel. Poprosili jsme naše starší členy rodin, kteří tomuto zlozvyku propadli, aby nám schovávali popel z cigaret. Dál jsme potřebovali moučkový cukr, jedlou sodu a ethanol. Do porcelánové misky jsme nasypali cigaretový popel, navlhčený čistým ethanolem. V popelu jsme udělali důlek, do kterého jsme nasypali směs cukru se sodou. Nakonec jsme poprosili paní učitelku, aby pomocí špejle připravené chemikálie zapálila. Zpočátku se pár minut nic nedělo a vypadalo to, jakoby se pokus neměl povést. Najednou ale had začal velkou rychlostí růst. Všechny nás velice udivilo, že z malého množství ingrediencí vyrostl tak velký zatočený had. Výsledek našeho pokusu si prohlédněte na fotografiích. Před každou další hodinou jsme natěšení na další zajímavé pokusy. Iveta Šenerová a Veronika Křížová 8.A

12 Rozhovor na přání provozovatel školní kantýny V prvním týdnu letošního školního roku 2013/14 bylo nejen pro žáky 2.stupně, ale i pro vedení školy nemilým překvapením, že si o velké rekreační přestávce nebudou moci koupit občerstvení, tak jak byli zvyklí v létech minulých. Přestože do školy byl operativně ihned přidán další automat na potraviny, bylo jasné, že je potřeba situaci řešit. Pan ředitel neváhal a okamžitě se snažil provoz občerstvení zajistit. Prostory, ve kterých je kantýna provozována jsou sice stísněné, přesto se k velké spokojenosti dětí velice vylepšil nabízený sortiment. Kromě klasických trvanlivých potravin je nyní v nabídce nově také teplé občerstvení palačinky, toasty, párek v rohlíku, smažený sýr v housce a další varianty teplých pokrmů. Nechybí ani zdravé zeleninové saláty. Na přání dětí přináší časopis ZA ZDÍ rozhovor s provozovatelem nové kantýny. Roman Řeřicha První otázka je nasnadě, ve zkratce se představte čtenářům. Jmenuji se Roman Řeřicha, je mi 35 let a bydlím s rodinou tady v Hostivici. Mám dceru, které je 5 let. Jak jste se dozvěděl o možnosti provozovat ve škole občerstvení pro žáky? Od pana ředitele. Pan ředitel Vás přímo oslovil? Přímo ne, myslím, že se ptal pana starosty a pan starosta se zeptal mě, jestli bych neměl zájem. Pak už jsme komunikovali přímo s panem ředitelem. Máte nějaké vize o provozu školní kantýny? Chtěl byste dál něco zlepšovat? Pořád je co zlepšovat. Já bych byl rád, aby si především děti samy řekly, jakou mají představu. V současnosti jsou zde věci, které se příliš nekupují, takže až se doprodají, dáme sem něco jiného, snad zajímavějšího. Velkou inspirací ve výběru sortimentu je pro mě má dcera. Nabízí se tedy další otázka co Vy a škola, jaký jste byl školáček? Známky jsem měl na kluka normální, ale byl jsem zlobivej. Asi by bylo lepší dát tuhle otázku učitelkám, spíš než mě, ale zlobil jsem. Když se někde děla nějaká rošťárna, nechyběl jsem u toho. Nebyl jsem přímo první koho by to napadlo, ale když už se něco dělo, byl jsem tam samozřejmě taky. Jak jste budoval svou kariéru, kdy Vás napadlo jít na kuchaře? Už na základce. Takže od mala to bylo jasné? Už od 1.třídy jsem jako jediný kluk chodil do kroužku vaření a moc mě to bavilo. Pak jsem šel na učňák a pořád vařím. A podnikání? Podnikat jsem nikdy nechtěl, k tomu jsem byl donucen okolnostmi. Kým konkrétně? Majitelkou bufetu na náměstí. Odcházela do důchodu, už dál nechtěla bufet sama provozovat. Přišla s nabídkou, jestli to nechci dělat já, tak jsem to vzal. Ale sám od sebe bych si o to neřekl. Rozčiluje mě zbytečná byrokracie a nesmyslné papírování, ale šel jsem do toho. Práce se nebojím, byrokracie okolo podnikání mě nebaví. Máte nějaké oblíbené a naopak neoblíbené jídlo? Já jím úplně všechno. Nikdy jsem nejedl šneka, to bych si asi nedal. Šneci se ale namelou, promíchají s máslem, bylinkami a dají zapéct zpátky do ulity. Jasně, ale pořád je to šnek. Moc mi nechutná žralok, ale hodně záleží na úpravě.

13 Teď máme předvánoční čas, co Vy a Vánoce? Klasická česká kuchyně nebo nějaká specialitka? Klasika, kuřecí a vepřový řízek, salát, knedlíčková polévka, zelňačka. Kapr ne? Kapr moc ne, u nás ho nikdo nejí a sám pro sebe si ho dělat nebudu. Toho si dávám většinou až u rodičů. Vánoční menu připravujete sám? Ne, já dělám jen salát a zbytek připravuje manželka. Otázka, která padne vždycky, máte nějaké fobie? Postupem času zjišťuji, že nemám rád, když je moc lidí v malém prostoru. Ne přímo fobie, ale necítím se úplně dobře. Jako malej kluk jsem lezl po výškách a teď už mě ani výšky nelákají. S věkem je člověk opatrnější a i zodpovědnější. Takže jsem opatrnější, nejsem sebevrah. Jaké máte koníčky? Mým velkým koníčkem jsou RC modely letadla a auta na vysílačku. Krásný koníček, máte i velké modely? Moc ne, největší letadlo má rozpětí křídel 1,40 m. To není zrovna malé letadlo, kam chodíte létat? Například na pole za mlýn, k letišti a když máme dovolenou, tak na dovolený. Takže byste potřeboval ještě syna, aby s vámi sdílel Váš koníček? No, ale ani syn nemusí mít stejné vlohy. Holčičky ale baví spíš panenky. Malou baví auto na vysílačku a letadlo jsem jí zatím nepůjčil, to si rozbiju sám. To ale není zrovna levný koníček. Není to tak strašný, největší je první pořizovací cena vysílačka, baterie, nabíječky a tyhle věci, které pak pasují ke všem modelům. Co kultura hudba, knihy, film? Více méně mám rád všechnu dobrou hudbu. Podle nálady a kvality, nedělá mi problém ani opera. Na čtení nemám vůbec čas. A filmy, nemusím horor a akční, kde tečou potoky krve. Mám rád, když má film dobrý děj a musí být trochu realistický, ale nevadí mi ani sci-fi, např. Hvězdné války. Váš sen, co byste si chtěl v životě splnit nebo kam byste se chtěl podívat? Chtěl bych hodně cestovat. Kam například? Lákalo by mě dobrodružné cestování Afrika, ale bez manželky a bez dcery, abych se o ně nemusel bát. Sám s partou kluků, nemusel bych hlídat bezpečnost někoho dalšího, řešit, aby se jim něco nestalo. Afrika, Thajsko. Láká vás příroda, zvířata? Zvířata taky, ale hlavně jde o to, že bych si vzal kanady, krosnu, prostě jít a dívat se. Mimo civilizaci? Ano, žádný čtyřhvězdičkový hotel, projít si prales a tak. Podívat se tam, kam se normálně moc nejezdí. Alespoň dva tři lidi, na které se člověk může spolehnout, jít a užít si to. Co považujete za svůj dosavadní největší úspěch nebo na co jste opravdu pyšný? Určitě rodina, moje dcera. Zpátky do kuchyně, co vaříte rád a co nerad? Já rád vařím jídla, která si můžu sám upravit do posledního detailu. Jsou kuchaři, kteří se specializují třeba na minutky V dnešní době, jako starší kuchař bych už nešel do restaurace vařit na objednávku. Tam člověk buď 3 hodiny nemá co dělat nebo se 3 hodiny nezastaví, chaos. Do toho bych už nešel. Teď spíš preferuji hotovky, uvařím si, pohraju si s jídlem a mám klid. Třeba mám rád, když se dělají rauty. Připravím si mísy, nazdobím nebo mám rád, když se jedná o čtyřchodové meníčko třeba pro 30 lidí a můžu si s tím pohrát, do detailu. Takže od studené kuchyně až po cukrařinu? Ne, cukrařinu ne. Já vždycky jednou za rok upeču a pak se to vyhodí, to rád nedělám. To snad ani nemůžeme otisknout, že napečete a pak se to vyhodí. Já jsem kuchař, ne cukrář, to přenechám odborníkům. Baví mě vařit od studené po teplou kuchyni, hezky jídlo nazdobit, pohrát si. Chcete na závěr něco vzkázat dětem? Když budou mít reálný nápad, co by chtěly v kantýně najít, přijít, nebát se a říct mi to. Samozřejmě žádné cigarety a tak, ale přijít s nápadem. Já jim řeknu, jestli je to možné a zařadím to nebo řeknu proč to nepůjde. Díky za rozhovor a přeji hodně spokojených zákazníků.

14 Dancing Crackers DC Hostivice Dancing Crackers je taneční skupina, známá po celé České republice. Chodí do ní tanečníci z 24 českých měst. Já do DC v Hostivici chodím už od září. Jsme úžasná parta lidí, kteří milují hudbu a pohyb. Každý z nás má svůj vlastní styl, který zrovna tam dá najevo. Skupinu Dancing Crackers založil zkušený tanečník Jarda Havelka. Pořádají se akce různého typu, třeba teď 14.prosince se bude konat velký Vánoční sraz, kam se sjedou všechny skupiny z celé České republiky a ukáží co v nich je. A o to přece jde, ne? Ukázat, co v nás je. Tanec není jen o tom, že někam přijdete, odtancujete vazbu a jdete pryč. Je to o citech, trpělivosti a hlavně o spolupráci a přátelství. Musíte se naučit komunikovat s každým kdo ve skupině je, jinak nemáte šanci se sehrát. Tak to prostě je! Věřím, že všichni v DC chceme být dobrými tanečníky, ale musíme pro to nejdřív něco udělat. Dodržovat pravidla trenérů, na tréninky chodit pravidelně. Aby byl člověk vážně dobrý, to je velká práce. Všichni chodí a říkají, Jseš v tom fakt dobrá., ale já vím, že jen být dobrá nestačí. My musíme být prostě nejlepší. Na světě je spousta lidí, kteří mají stejný dar jako my, co tancujeme většinu svého života. Pokud i Ty máš tenhle dar, neskrývej ho a dej ho najevo. Přidej se k nám. Jsme zkrátka jedna velká taneční rodina, ve které se všichni podporujeme. Nikdo si nemyslí, že je lepší než ten druhý, protože se jeden bez druhého neobejdeme. Tancem dokážeme vyjádřit úplně všechno, smutek, radost, štěstí, ale i neštěstí. My prostě tanec prociťujeme, teda alespoň já. Věřím, že až si tohle přečteš, otevře se v Tobě ta skříňka, ve které skrýváš své taneční nadání. Protože každý ho v sobě má, ale ne každý ho dokáže ze sebe dostat ven. Tak se neboj a přidej se. Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. A všude tam, kde stál tanečník je posvátné místo. Asi tak tanec cítím já. Alena Bradáčová 9.B Další info najdeš na nebo na facebooku.

15 Volby u nás ve škole versus Volby skutečné Vše dopadlo podle našeho očekávání. Tím je tedy myšleno - ověřili jsme si teorii, že žáci základních škol přemýšlejí úplně jinak než dospělí. Rozdíl byl prakticky ve všem. Naši žáci se vůbec netrefili do rozhodnutí voličů, red.pozn. : samozřejmě to po nich nikdo ani nežádal. Neodhadli jsme volbu od prvního až po poslední místo. Vítězem reálných voleb byla ČSSD, která v ZŠH skončila na 2.místě. U nás zvítězila TOP09, která ve volbách skutečných získala až 4.největší mandát. Zajímavé jsou další dvě strany, respektive hnutí ANO a Komunisté. Jak ANO, tak i KSČM u nás dostaly shodně pouze po 2 hlasech. Ve skutečnosti ANO skončila na 2.místě s 18,6% a KSČM na 3.místě s 15%. Dalším velkým rozdílem obou voleb bylo, že na 3. a 4. místě ve škole skončila ODS a PIRÁTI, kteří ve volbách skutečných skončili na místě 5. a 9. Volební účast také byla rozdílná. U nás ve škole byla skoro tříčtvrtinová, ve volbách skutečných byla jen 59%. Mezi volbami v základních školách a skutečností jsou tedy tři hlavní rozdíly. Prvním je počet voličů - ve školách je to něco pod 1 milion žáků, zatímco ve skutečnosti je to něco nad 8 miliónů obyvatel. Dalším rozdílem je legislativa, u školních voleb je žádání o průkaz či časové napětí záležitostí vedlejší, u voleb skutečných jsou tyto věci prioritami. Třetím základním rozdílem, je to o čem stále píšeme. Mezi myšlením žáka základní školy a myšlením dospělého člověka jsou hlavními rozdíly věk, stupeň samostatnosti a povaha. Daniel Tričkov 9.B

16 Školní družiny nezahálejí Návštěva školní knihovny Jedno listopadové středeční odpoledne jsem se vydala s dětmi do školní knihovny. Některé školní družiny již v knihovně byly, u mě vznikl nápad v souvislosti s prosbou jedné maminky, jakým způsobem by její syn mohl vrátit vypůjčenou knihu. Když jsem s dětmi dorazila do knihovny, tak zde nikdo nebyl, a proto se všechny děti měly možnost posadit na židličky, které stojí u stolků s počítači. Paní knihovnice Martina Erbová nás přivítala a začala nám povídat o knihovně jako takové. K čemu knihovny slouží, kde je můžeme najít, jak to v takových knihovnách chodí, jaké knihy zde můžeme najít, proč zde jsou i počítače, jak se máme v knihovně a ke knihám chovat apod. Děti pozorně naslouchaly a samozřejmě se do diskuse zapojovaly. Docela nás s paní knihovnicí překvapilo, jak dlouze vydržely poslouchat a povídat si s námi. Poté nás paní Erbová seznámila s tím, jak to funguje v naší školní knihovně a děti se hned začaly ptát, zda si již dnes budou moci půjčit nějakou knížku. Proto paní knihovnice některým dala přihlášku do knihovny, zapsala si je a děti si hned mohly vypůjčit knihu, která se jim zalíbila. Moc času již nezbývalo, už byl čas se vrátit do družiny, ale i přesto si na chvilku děti stihly zapnout i počítače. Pro některé to bylo poprvé, co se setkaly s touto technikou, ale samozřejmě v dnešní době většina kluků i holek již znala, kde se počítač zapíná a jak s ním pracovat. Hodina strávená v knihovně velice rychle utekla a já jsem dětem slíbila, že za měsíc budeme moci do knihovny přijít znovu, děti vrátí knihy, které si vypůjčily a budou si moci půjčit zase nové. Na závěr nás paní knihovnice Erbová seznámila s novým časopisem, který vznikl na její podnět. Tímto bychom jí chtěli za něj poděkovat. Věřím, že se ujme a že bude přínosný jak pro žáky, jejich rodiče a doufám, že i pro širší veřejnost. Za školní družinu 5 vychovatelka Vendula Žajdlíková

17 MKHS literární soutěž - téma Jak se žije v jiné zemi Městské kulturní středisko Hostivice vyhlásilo literární soutěž, které se účastnily děti ze školní družiny. Do Hostivického měsíčníku se ale všechny příspěvky nevešly a proto jsem byla požádána o zveřejnění dalších prací. Určitě si zaslouží pozornost a školní časopis ZA ZDÍ jim může dát zasloužený prostor. Kočička Bílka v Číně SAMAO se řekne čínsky kočička. Kočička umí lovit hodně myšek v Číně i v Čechách. Kočka také v Číně umí hrát na mobilu hry. Čínské kočky nejsou jako ty české. Protože čínské kočičky umí hrát na mobilu, dělat si něco, chytat hodně myšek, a když jim lidi řeknou, tak umí i povídat. Dokonce umí i plavat. Když jí člověk řekne, aby byla hodná, tak ona si sedne a je hodná. Když zavřou jejich školku, kočička bude hodně pracovat. Kočka může být i paní učitelka. Když zazvoní na hodinu, umí se kočka i připravit a o přestávku zalévá všechny kytky. Kočka je doma sama, hlídá sama domek a všichni zloději se jí bojí, protože čínská kočka umí škrábat a kousat. Prázdniny V lázních bylo hezky, protože tam dělali dobrý jídla, a že tam bylo moc kamarádů. Hráli jsme si venku s Bartoškou, protože my se milujeme a jí je 15 a mně je 7. V Turecku jsme si užívali v bazéně. Byly tam moc hezké klouzačky. Autobus se zpozdil a my tam museli dlouho stát. V Turecku byli hrozně dobrý jídla, a kdybychom neměli na ruce hodinky, tak bychom to všechno platili. Ladislav Šmíd, 7 let 2.C Anna Wangová, 6 let 1.D Srdíčko v Rusku Jeden den se stalo, že srdíčko se zpomalilo a hýbalo se chvíli rychle a chvíli pomalu. Tak se něco stalo. Stalo se, že pánovi nebylo dobře a museli ho vézt vrtulníkem do nemocnice v Moskvě. A potom řekl pan doktor, že srdíčko se hýbe špatně moc pomalu anebo moc rychle. Dal mu injekci a položil injekci na stůl. Pán měl vysokou teplotu. Pán říkal, že to bolí. Pan doktor mu řekl: Máš horečku a nemocné srdíčko. Půjdeš do lékárny si koupit léky a doma to budeš jíst a pít pět litrů vody. V lékárně chtěl pán léky na nemocné srdíčko, domlouval se s paní. Ona říká: Nemáme. On šel sám domů, hodně pil, pil a pil a bylo mu líp. Až byl už zdravý. Pan doktor se ptal: Už je to dobré nebo není dobré? A už to bylo dobré. Srdíčko bylo zdravé, normální. A to je konec. Jan Franc, 8 let 2.C Jak se žije v Indii V Indii žijí ve stanech a spí na takové dlouhé trávě. Dávají znamení šátkem nad ohněm a podle kouře všichni poznají, že jsou tam Indiáni. V Indii mají zbraně. Takové kopí a to ostré dělají z kamenů. Mají různé zbraně, které dělají z kamenů a ze dřeva. A oheň rozdělávají jako skauti z kamenů tím, že je ťukají o sebe. Vezmou si kopí a musí lovit zvířata, aby měli co jíst. Když chtějí zaútočit na jiný kmen, tak mají jediný zvířata, který nemůžou obětovat, a to jsou koně, aby na nich mohli jezdit do boje. Když je hodně bojovníků a zaútočí na jiný kmen a vyhrají, tak se ten kmen zvětší. Honzík Červeňák, 8 let 2.D První místo v kategorii do 12 let obsadil Honzík Červeňák (vyšlo v Hostivickém měsíčníku), 2. místo získala Anička Wangová a z 3. místa se radoval Honzík Franc. Ilona Suchánková ŠD 6

18 Galerie prací žáků 1.stupně

19

20 VÝZVA Součástí každého čísla časopisu ZA ZDÍ by měl být rozhovor s učitelem. Přicházejte s náměty, který z vyučujících by Vás zajímal. Koho mají redaktoři pro Vás vyzpovídat???

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

Naši milí věrní čtenáři,

Naši milí věrní čtenáři, občasný občasník 34 BŘEZEN 2012 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to, o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám. Dával bych význam

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE CO BYLO A CO BUDE STUŽKÁČ NOVÁ TVÁŘ ŠKOLY ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VÁNOČNÍ NADÍLKA ROZHOVOR NA ŽHAVÉ TÉME STAVBA VÝZVA K MOŽNOSTI

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

občasný občasník Další úspěch zaznamenalo naše Bezevšeho na 3. ročníku soutěže O nej časopis 2009, pořádané Asociací středoškolských

občasný občasník Další úspěch zaznamenalo naše Bezevšeho na 3. ročníku soutěže O nej časopis 2009, pořádané Asociací středoškolských občasný občasník 26 prosinec 2009 VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

Na cestě k romské knihovně

Na cestě k romské knihovně Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Ostravská univerzita v Ostravě 2006 Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Projekt je finančně podporován

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Piknik. Ženy, víno, koně... česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Piknik. Ženy, víno, koně... česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany Evropská unie Spoločne bez hraníc Piknik Október / Říjen 2011 česko-slovenský studentský časopis Ženy, víno, koně... Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 2 Svět

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. My tři králové jdeme k vám, zdraví, štěstí vinšujem vám...

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. My tři králové jdeme k vám, zdraví, štěstí vinšujem vám... občasný občasník 37 PROSINEC 2012 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007 + 2012/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

ZPRAVODAJ. KNIHOVNA, KDE SE ZASTAVIL ČAS Rozhovor s Marií Krejcarovou HLUBOCKÝ. Povídání o muži, kterého milují všechny sboristky

ZPRAVODAJ. KNIHOVNA, KDE SE ZASTAVIL ČAS Rozhovor s Marií Krejcarovou HLUBOCKÝ. Povídání o muži, kterého milují všechny sboristky HLUBOCKÝ ČÍSLO 12 - PROSINEC 2013 - CENA 15 KČ ZPRAVODAJ Povídání o muži, kterého milují všechny sboristky O koních, dětech, srdci a Dvoře Vondrov Na hlubocký zámek by se mohlo chodit jinudy Kniha pod

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Tváře redakce SPOLEČNOST A MY. Pokrok, či zatracení? Barbora Bochňáková. Kateřina Michaličková TÉMA ČÍSLA. Kateřina Michaličková

Tváře redakce SPOLEČNOST A MY. Pokrok, či zatracení? Barbora Bochňáková. Kateřina Michaličková TÉMA ČÍSLA. Kateřina Michaličková Editorial ÚVODNÍK Ahoj, dovolte, abych se vám v tomto čísle představila i já. Mé jméno je redakce. Šéfredaktorem už není jen jeden z nás, ale jsme to my všichni dohromady. Rozrostli jsme se o řadu členů.

Více

Poděbraďák Václav Havel: zběsilý úprk na kole k Nymburku, vyděšené babičky na Riegráku a bodyguard z Velkého Zboží

Poděbraďák Václav Havel: zběsilý úprk na kole k Nymburku, vyděšené babičky na Riegráku a bodyguard z Velkého Zboží Přehledně: letošní akce v Poděbradech Návštěva v ZOO Chleby Basketbalisté plánují spolupráci s Nymburkem Ročník 21 číslo 1 5. ledna 2012 www.podebradskenoviny.cz cena 7 Kč Poděbraďák Václav Havel: zběsilý

Více

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. najdete nás: www.bezevseho.eu pište nám: bezevseho@sosmgp.

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. najdete nás: www.bezevseho.eu pište nám: bezevseho@sosmgp. občasný občasník 42 duben 2014 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007 + 2012/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší grafikou

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

LEDEN 2008 ZAPLATÍTE 20 KČ ZÍSKÁTE 50 KČ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBYVATELE VELKÉ BÍTEŠE A OKOLÍ. Bílé Vánoce. Bíte stí judisté strana 33

LEDEN 2008 ZAPLATÍTE 20 KČ ZÍSKÁTE 50 KČ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBYVATELE VELKÉ BÍTEŠE A OKOLÍ. Bílé Vánoce. Bíte stí judisté strana 33 + EXIT EXTRA LEDEN 2008 ZAPLATÍTE 20 KČ ZÍSKÁTE 50 KČ VĚRA MARTINOVÁ host plesu PBS INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBYVATELE VELKÉ BÍTEŠE A OKOLÍ Bílé Vánoce strana 28 Bíte stí judisté strana 33 Bíte stí judisté

Více

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK občasný občasník 29 listopad 2010 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší grafikou

Více