ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 18, číslo 1 leden 2010

2 obsah 2/ Vzpomínka na Dušana Eremiáše Jiří Lom 4/ Zápis z jednání výboru ČPS 7/ Výroční zpráva ČPS za rok / ČPS adoptovala gundi v ZOO Praha Iva Rohoušová 14/ Naši parazitologičtí gundi Jan Votýpka a Petr Volf 17/ Nabídka studia a zaměstnání 20/ 18. Helmintologické dny 1. informace 21/ IX. Slovenské a české parazitologické dni 1. informace 22/ 40. Jírovcovy protozoologické dny 1. informace 23/ XII. International Congress of Parasitology 1. informace 24/ kalendář akcí tuzemských i zahraničních

3 Vzpomínka na Dušana Eremiáše zemřel 16. ledna 2008 Dušan Eremiáš přišel do protozoologického oddělení PaÚ v roce Z našeho oddělení, které bylo detašováno z Dejvic po mnoho let do přízemí ve Viničné 7, právě odešla do důchodu jedna laborantka, a tehdejší ředitel B. Rosický nám k ruce delegoval syna svého zubního lékaře. Takové známosti samy o sobě nebudily velké naděje, ale když jsem se s Dušanem seznámil, k obavám už nebyl důvod. On v té době měl za sebou dva ročníky medicíny, ale tragická smrt jeho otce při dopravním neštěstí jím natolik nervově otřásla, že studia zanechal. S naším nepočetným personálem se brzy dobře sžil, a stejně tak i s pracovníky fakulty, takže po našem vymístění do Českých Budějovic v r vlastně jen přešel z jednoho přátelského prostředí do druhého, když začal pracovat na fakultě. Z předchozího studia byl obeznámen se základními laboratorními přístupy, což byla výhoda, a do toho, co bylo u nás třeba se brzy zacvičil. Výhodné bylo, že byl plavec otužilec, což při našem výzkumu parazitů ryb našlo své uplatnění. Nebál se vody ani za chladných podzimních dní, vždyť se účastnil vždy na Štěpána otužilecké plavby ve Vltavě u Slovanského ostrova. Jednou jsme zkusmo chytali ryby s hráze rybníka, bylo to na podzim, a už dost zima. Nějak se stalo, že vrhací síť se vysmekla a zmizela v hluboké vodě. Dušan se docela samozřejmě svlékl do slipů, skočil do vody a po krátkém pátraní síť vytáhl. Když to viděl rybář, který s námi byl, nevěřil svým očím, jakého máme obětavého pracovníka. Dušan se velmi uplatňoval při všech terénních odběrech, a nevadilo mu pracovat s námi dlouho po večerech, třeba na ústavní stanici v Kleci u Lomnice n. Lužnicí nebo v Michalovcích na Slovensku. Při organizování konferencí, jako např. při první vůbec konferenci o parazitech ryb v r. 1983, bral jejich zdar za vlastní věc a podstatně pomáhal. Během let se stal pevnou součástí naší skupiny, osvojil si všechny potřebné postupy, včetně nepopulárního čištění bazénu ve vytápěném skleníku v botanické zahradě, kde jsme chovali laboratorní rybky. Neměl konfliktní povahu, i když někdy prosazoval vlastní názory, což mu nebránilo s ostatními dobře vycházet. A samozřejmě byl loajální s naším oddělením, které se vždy muselo trochu chránit vůči nápadům ředitelství ústavu v Dejvicích. Pocházel z kulturní pražské rodiny (jeho sestra je známá umělecká krajkářka), měl tomu odpovídající zájmy a tak jsme mohli hovořit i o věcech mimo pracovní a každodenní starosti, třeba o hudbě, kterou měl taky rád. Proto jsem 2

4 velmi litoval, když jsem se s ním před odsunem do Budějovic musel rozloučit. Jeho nový nástupce byl také muž, a ironií osudu také přikázaný ředitelem, tehdy už Prokopičem, ale to už bylo něco jiného. Dušana jsem vždy pokládal za zdravého sportovce, i když s citlivou povahou, a tak jsem se podivil, když jsem ho před časem potkal před neurologií a dozvěděl se, že trpí epilepsií. Nečekal jsem ale, že tak brzy odejde. Prof. Jiří Lom člen ČPS oslava šedesátin foto Libor Mikeš 3

5 Zápis z jednání výboru ČPS Praha 16. prosince 2009 Přítomní: Libor Mikeš, Oleg Ditrich, Eva Nohýnková, Petr Kodym, Ivan Čepička Omluveni: Věra Tolarová Hosté: Iva Rohoušová Byla projednána tato témata: 1. Dr. Věra Tolarová podala rezignaci na funkci hospodářky České parazitologické společnosti a na členství ve Výboru ČPS k Rezignace, odůvodněná zaneprázdněností na pracovišti v procesu akreditace, byla přijata. Výbor vysoce ocenil práci Věry Tolarové v této náročné a nevděčné funkci. 2. Doplnění Výboru ČPS Výbor osloví kandidáty, kteří při posledních volbách do výboru získali nejvyšší počet hlasů, ale do výboru nepostoupili tedy Prof. Scholze, případně Doc. Koubkovou. Po doplnění výboru bude ustanoven nový hospodář, kterému Věra Tolarová předá veškerou agendu. Doplněno (Mikeš): Výbor ČPS oslovil další osoby z pořadí loňských voleb do Výboru ČPS ohledně jejich členství ve Výboru a převzetí funkce hospodáře. Prof. Tomáš Scholz (PaÚ AVČR České Budějovice, vykonávající funkci revizora účetnictví ČPS) odmítl z důvodu zaneprázdněnosti. Dr. Božena Koubková (PřF MU Brno, dosud revizor účetnictví ČPS) funkci přijala a stává se tak novým hospodářem ČPS. Zároveň prof. Julius Lukeš (PaÚ AVČR České Budějovice) přijal funkci druhého revizora účetnictví ČPS místo dr. Koubkové. 3. Termíny zúčtování za rok 2009 Dle informací z RVS je termín pro výroční zprávu společnosti a pro konečné zúčtování akcí ČPS 19. leden Vyúčtování odborných konferencí jednotlivých sekcí ČPS 2009 Helmintologické dny a Konference lékařské parazitologie byly řádně a v termínu zúčtovány, organizátorům - Dr. Koubkové a Dr. Šikulovi budou vyplaceny příslušné odměny. 4

6 Při vyúčtování Protozoologických dnů však nastaly problémy. Vzhledem k průtahům s vyúčtováním akce a některým nesrovnalostem výbor ČPS rozhodl, že odměna Dr. Jirků nebude vyplacena. 5. Pravidla pro vyúčtování akcí ČPS Výbor ČPS požaduje aktualizaci pravidel vyúčtování odborných konferencí a dalších akcí v souladu s pravidly RVS a také stanovení závazného termínu vyúčtování. Aktualizovaná pravidla budou vyvěšena na webu ČPS, aby se s nimi mohl každý organizátor seznámit. Provede L. Mikeš ve spolupráci s novou hospodářkou ČPS. 6. Sponzorování gundiho saharského Česká parazitologická společnost spolu s Národní referenční laboratoří pro toxoplasmózu sponzoruje gundi saharské (Ctenodactylus gundi africký hlodavec, z jehož tkání byly poprvé v r popsány tkáňové cysty Toxoplasma gondii) v pražské ZOO. Byla uspořádána sbírka, ve které se vybralo celkem 7 805,- Kč. Z této sumy 5 000,- Kč zaplatila ČPS coby adoptivní rodič, 1 000,-Kč stál sponzoring NRL TOXO. Zbytek vybrané částky bude uložen na účtu ČPS a bude použit ke stejnému účelu v příštím roce. Voliéra gundi bude obdařena logem ČPS a tabulkou o sponoringu NRL TOXO. Děkujeme všem dárcům! Zřejmě se ke gundim tato skvělá zpráva dostala a na jejím základě založili novou rodinu. V prosinci se v ZOO Praha narodila další dvě mláďata!!! Podrobnosti ohledně adopce gundi na 7. Zprávy ČPS Zprávy ČPS budou nadále vycházet v tištěné formě nejméně 2x ročně dle potřeby. Termíny vydání budou voleny dle termínů akcí pořádaných ČPS, aby o nich mohli být členové včas informováni. 8. Finance ČPS k Hotovost v pokladně: 5 725,- Kč Zůstatek na účtu: ,- Kč Konečné zúčtování provede dr. Věra Tolarová v průběhu ledna Výbor schválil tyto plánované výdaje: ,- Kč odměna profesionální účetní za vedení účetnictví 2 x 5 000,- Kč odměna za pořádání akcí ČPS 5

7 9. Seznamy členů Tajemník pošle místopředsedovi ČPS aktualizovanou databázi členů. Na webu ČPS bude umístěn veřejně přístupný seznam členů. Jeho podoba se připravuje. Bude v něm uvedeno jméno, adresa, rok poslední platby členských příspěvků a číslo průkazky. 10. Členské průkazy ČPS Nové členské průkazy budou mít změněnou grafickou podobu. Na průkazu bude razítko a podpis předsedy ČPS. Dosud vydané průkazy zůstávají v platnosti. 11. Noví členové Výbor jednohlasně schválil přijetí těchto členů: Hana Novotná, Andriy Lytvynets, Petr Synek, Zdeněk Doležil, Pavla Šmejkalová, Jan Mach, Denisa Kašičková, Alena Jelínková 12. Diplomy Budou vyhotoveny vzory diplomů pro vítěze studentských soutěží na konferencích pořádaných ČPS a jejími sekcemi. Diplomy budou k dispozici organizátorům akcí. 13. ICOPA 2014 Probíhají jednání o místě konání Mezinárodního parazitologického kongresu v roce Mezi kandidáty jsou Ciudad de México, Montpellier a Kodaň. Delegáti národních společností (včetně zástupce ČPS) budou o místě příštího kongresu hlasovat na ICOPA 2010 v Melbourne. 14. Slovenské a České parazitologické dny Se uskuteční v hotelu Ďumbier v Liptovském Svätém Jánu. Odkaz na podrobné informace najdete na stránkách ČPS ČPS podpoří finančně nebo zajištěním sponzora studentskou soutěž o nejlepší konferenční příspěvek V Praze, dne Zapsal: Petr Kodym Schválil: Libor Mikeš 6

8 Výroční zpráva ČPS za rok 2009 Základní informace o společnosti Předseda společnosti RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Počet členů 160 Členský příspěvek WWW stránky 250 Kč WWW stránky v anglickém jazyce Knihovna Bulletin alespoň 1x ročně Bulletin častěji 1x ročně NE ANO ANO Kontakt Česká parazitologická společnost Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Telefon Fax Předseda společnosti RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Telefon Fax

9 Přehled výstupů Publikační činnost Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti 1. Zprávy České parazitologické společnosti Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, Počet čísel: 2, Recenzováno: NE, ISSN: , WWW: Sborník 1. Iveta Hodová and Božena Koubková (Eds.): 17th Helminthological Days, Book of Abstracts Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 46, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 4, Jazyky: anglický, Recenzováno: NE, ISBN: Libor Mikeš and Petr Horák (Eds.): 3rd Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis, Abstract Book Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 21, Počet zahraničních příspěvků: 12, Jazyky: anglický, Recenzováno: NE, ISBN: , WWW: 3. František Stejskal, Libor Mikeš a Iva Rohoušová (Eds.): Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější; sborník přednášek Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 6, Počet slovenských příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, Recenzováno: NE, WWW: Konference a semináře Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní 1. Iveta Hodová a Božena Koubková: 17. helmintologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Vranov nad Dyjí, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 46, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 70, Počet všech aktivních účastníků: 44, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních 8

10 zahraničních účastníků (mimo SR): 3, WWW: Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský Jírovcovy protozoologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Červený zámek - Hradec nad Moravicí, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 52, Počet slovenských příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 77, Počet všech aktivních účastníků: 50, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 5, WWW: 2. Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie 2009 Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Velké Karlovice, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 20, Počet slovenských příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 55, Počet všech aktivních účastníků: 20, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3 Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní 1. Libor Mikeš and Petr Horák (Eds.): 3rd Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Rejčkov, Světlá nad Sázavou, Doba konání: , Celkový počet příspěvků: 21, Počet zahraničních příspěvků: 12, Jazyky: anglický, Celkový počet všech účastníků: 42, Počet všech aktivních účastníků: 21, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 21, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 12, WWW: Pořádané akce Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům 1. O nejlepší studentský konferenční příspěvek Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Vranov nad Dyjí, Doba konání: na konferenci 17. helmintologické dny 2. O nejlepší studentský konferenční příspěvek Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Červený zámek - Hradec nad Moravicí, Doba konání: na konferenci 39. Jírovcovy protozoologické dny 9

11 Ostatní akce 1. František Stejskal, Libor Mikeš a Iva Rohoušová (Eds.): Cestovní medicína - paraziti stále aktuálnější; odborný seminář Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lékařský dům, Praha, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Počet účastníků: 100, Poznámka k počtu účastníků: odhad dle počtu odebraných sborníků, WWW: Tradiční každoroční seminář na vybrané téma pořádaný pro širší odbornou veřejnost, pořádaný ve spolupráci se Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Projekty Projekty RVS 1. Iveta Hodová and Božena Koubková: 17. helmintologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: Jírovcovy protozoologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: Mezinárodní aktivity Kolektivní členství v mezinárodních společnostech 1. World Federation of Parasitologists WWW: 2. European Federation of Parasitologists WWW: 3. International Society of Protistologists WWW: ==> Celkový počet výstupů: 16 <== Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Libor Mikeš Zprávu vygeneroval: spol :59:17 10

12 ČPS adoptovala gundi v ZOO Praha 1. prosince 2009 V měsíci listopadu proběhla mezi českými parazitology a jejich příznivci sbírka na adopci Ctenodactylus gundi, česky gundi saharský. Tyto africké hlodavce dovezl do České republiky prof. Petr Volf a jednu chovnou skupinku získala Zoologická zahrada v Praze Tróji. Přestože jedno ze tří zvířat uhynulo, zbylý pár se úspěšně rozmnožil a 15. září 2009 tak světlo světa spatřilo 1. mládě gundi saharského narozené v České republice. Česká parazitologická společnost a NRL pro toxoplasmózu vyhlašují veřejnou sbírku na adopci Ctenodactylus gundi Tento hlodavec žije v jižním Tunisku a z jeho tkání byl v roce 1908 poprvé popsán jednobuněčný parazit: Toxoplasma gondii který je jedním z nejrozšířenějších parazitů na naší planetě. V roce 2008 bylo v České republice hlášeno 248 nových případů toxoplasmózy. Svůj příspěvek můžete složit u členů výboru ČPS. Doporučená minimální částka je 100 Kč, v případě studentů 50 Kč. Sbírka na adopci pro rok 2010 bude probíhat do 30. listopadu 2009 Součástí adopce bude umístění loga ČPS a NRL pro toxoplasmózu u ubikace gundi. Jména všech sponzorů pak budou zveřejněna na webu ČPS. Díky předem za gundi!!! Za organizátory sbírky, Dr. Libor Mikeš (předseda ČPS) Na konto Gundi se během krátké doby vybralo přes 5 000,- Kč a tak se Česká parazitologická společnost spolu s Národní referenční laboratoří pro toxoplasmózu staly od 1. prosince 2009 adoptivním rodičem gundi saharského. Logo obou institucí bude umístěno poblíž ubikace gundi. Díky všem, kdož přispěli. Iva Rohoušová člen ČPS 11

13 dvojčata gundi narozená v prosinci 2009, foto MVDr. Roman Vodička 12

14 Seznam adoptivních rodičů gundi saharských v ZOO Praha Oddělení tropické medicíny 1. LF UK v Praze 900,- Laboratoř lékařské entomologie, PřF UK v Praze 1560,- Eva Bártová 500,- Jana Bulantová 50,- Ivan Čepička 200,- Oleg Ditrich 200,- Kateřina Dolečková 100,- Jiří Dvořák 100,- Hana Dvořáková 100,- Ivan Fiala 100,- Ivana Fixová 50,- Marie Fučíková 100,- Libor Grubhoffer 200,- Vladimír Hampl 300,- Petr Horák 100,- Ivan Hrdý 200,- Kateřina Huňová 100,- Jana Chaloupecká 95,- Alena Jelínková 100,- Denisa Kašičková 100,- Martin Kašný 100,- Petr Kodym 500,- Jaroslav Kulda 100,- Lucie Lichtenbergová 100,- Julius Lukeš 200,- Andrej Lytvynets 100,- Libor Mikeš 250,- Lucka Parolová 100,- Hana Pecková 100,- Tomáš Scholz 200,- Veronika Siegelová 100,- Pavla Tůmová 100,- Libuše Turjanicová 100,- Magdalena Uzlíková 100,- Vojtěch Vacek 50,- Antonín Valkoun 100,- Jindra Valkounová 100,- Pavlína Vondráčková 50,- Děkujeme!!! Libor Mikeš, předseda ČPS 13

15 Naši parazitologičtí gundi aneb Jak parazitologové ke gundíkům přišli Plyšáci se čtyřma očima. I tak by bylo možné označit gundi saharského. Při pohledu shora na přikrčeného gundi máte skutečně dojem, že máte před sebou zázračné zvíře se dvěmi páry velkých a tmavých očí. Je to dáno tím, že velikost a zbarvení očí je prakticky shodná s vnitřní stranou ušních boltců. Snad právě kvůli své roztomilosti se dostali jako jedni z mála hlodavců na billboardy Zoo Praha. Parazitologická společnost nezaváhala a ihned se přihlásila z pochopitelných důvodů (typový hostitel Toxoplasma gondii) k jejich sponzorování. A udělala určitě dobře, gundi jsou ve skutečnosti mnohem hezčí a zajímavější, než lze soudit z billboardu. Navíc ti v Zoo Praha mají s parazitology mnoho společného. V říjnu 2008, záhy po skončení postního měsíce ramadanu, vyrazil náš dvoučlenný tým v rámci Tunisko-Alžírsko-Česko-Francouzské mise do oblasti Tatouine v okolí města Ghomrassen (střední Tunisko). Byť je tato oblast celosvětově proslulá coby místo natáčení některých částí Hvězdných válek, naším cílem byly vesničky postižené epidemií kožní leishmaniózy. Původcem kožní leishmaniózy bývá v Tunisku nejčastěji Leishmania major, avšak v oblasti Tatouine je poměrně častým původcem i L. killicki (status této leishmanie je poměrně nejasný, nejčastěji se řadí do komplexu L. tropica). Ačkoli byly leishmaniózy působené L. tropica považovány téměř výhradně za antroponózy, v posledních letech se stále častěji ukazuje, že existují i čistě zoonotická ohniska, kde přenašečem jsou damani či jiná divoká zvířata. A právě o zoonotickém způsobu přenosu se uvažuje i v aridních oblastech středního Tuniska. Zdejší rezervoároví hostitelé dosud nejsou známí, náš zájem se proto soustředil na gundi saharského, který je v údolích za vesnicemi nejčastějším hlodavcem zdejších vápencových svahů. Stráně s řídkou suchomilnou vegetací a kamennými výchozy s horizontálními puklinami jsou typickou domovinou gundi. Gundi jsou neuvěřitelně krásná a milá zvířátka a i my se do nich zamilovali na první pohled. Prudký svah pod námi se zdál být zcela neschůdný, ale to jsme si mysleli jenom my. Místní gondi-man se svými syny se bez okolků spouští dolů a za chvíli již dlouhými klacky vyhání hlodavce ze skalních štěrbin a puklin, a pouští se za nimi ve zběsilé honičce. Někdy zvítězí gundi, jindy lovci. Gondi-man je tu dnes jen kvůli nám, ale s lovem gundi má dlouholeté zkušenosti. Místní je totiž odjakživa loví jako zdroj potravy, což je možná také jeden z důvodů, proč arabové, kteří do těchto končin přišli později, koukají na místní tak trochu skrz prsty. Jenže ve zdejší suché polopouštní krajině mnoho zvířat není, a proto se nemůžeme divit, že se objektem lovu stal i gundi. A tak, i když je nám to trochu líto, nakonec přijímáme po několika 14

16 dnech vzájemné spolupráce i pozvání na gundí hostinu. Poté, co jsme z vypitvaných gundi odebrali vzorky na kultivaci a PCR detekci leishmanií, jsou nejvypasenější jedinci vráceni místním obyvatelům k dalšímu odbornému zpracování. Ti jsou kulinářskými mistry v přípravě tohoto nezvyklého pokrmu. Pečený gundi je skutečná lahůdka a chutí připomíná asi nejvíce králíka. S tím rozdílem, že jedna porce, ze které se člověk alespoň trochu nají, představuje alespoň dva kusy těchto roztomilých zvířátek. Gundi je však parazitologům znám ani ne tak jako pochoutka, ale hlavně jako hostitel, z něhož byla poprvé popsána Toxoplasma gondii, a to právě z Tuniska roku 1908 Ch. Nicollem, nositelem Nobelovy ceny a ředitelem Pasteurova institutu v Tunisu. V samotném popisu došlo k menší chybě, neboť gundi se jmenuje Ctenodactylus gundi a ne gondi. Slovo gondi nicméně reflektuje místní výslovnost jména tohoto hlodavce. Toxoplasma však není jediná kokcidie, kterou gundi hostí tou další, jednohostitelskou a mnohem méně slavnou, je Eimeria gundii (zde již k chybě v popisu nedošlo), kterou jsme nacházeli téměř v polovině odchycených dospělců. A proč se vlastně gundi jmenuje latinsky Ctenodactylus to nejlépe osvětlí pohled na ochlupení jednotlivých prstů na nohách. Tyto tvrdé štětiny zvětšují plochu chodidel a pravděpodobně slouží k vyhrabávání písku z nor nebo snadnějšímu pohybu po písčitém podkladu. Podle jiných hypotéz slouží i ke groomingu, péči o srst, která má u gundi podobu velmi jemného činčilího kožíšku. Protože nám bylo líto studovat gundíky pouze na pitevním stole, rozhodli jsme se, že si jich pár dovezeme s sebou zpátky do Čech a založíme tak druhou chovnou skupinu v Evropě (tu prvou má Wildpark Grafenberger Wald Düsseldorf). Po vyřízení všech nezbytných administrativních náležitostí na několika českých i tuniských ministerstvech a veterinárních správách se nám, i díky vstřícnému přístupu pilota letadla, podařilo v pořádku dovézt deset kusů, které jsme následně rozdělili do tří chovných skupinek. Ta nejnadějnější zůstala po karanténě v Zoo Praha, kde jsou v současné době dva dospělí tuniští veteráni a tři mláďata ze dvou vrhů. Kromě zoo se podařil odchov jednoho mláděte i naší kolegyni, což si zaslouží také obdiv. Možná vás napadne, co je vlastně tak těžkého na chovu nějakých myší? Věřte, že to složité opravdu je, protože gundi se nemnoží jako myši. Samice mívají jen jedno nebo dvě mláďata (asi tak jako morčata) a zabřeznou pouze ve vhodných podmínkách chov se dá trochu přirovnat k chovu činčil, s tím rozdílem, že je mnohem méně prostudován. Do budoucna přejeme všem gundim hodně zdaru, radosti ze života a hlavně co nejvíce odkojených a spokojených mláďat. Honza Votýpka a Petr Volf členové ČPS 15

17 16 foto Jan Votýpka a Petr Volf

18 Nabídka studia, zaměstnání 17

19 Department of Biochemistry Universidade de São Paulo, Brazil The Department of Biochemistry at Universidade de São Paulo (USP) will be expanding its faculty in the next two years. We seek individuals that are enthusiastic to develop competitive, independent research programs in any area of Biochemistry and/or Molecular Biology. Candidates should hold PhD or equivalent titles and possess significant postdoctoral experience. Biochemistry at USP (http://www2.iq.usp.br/bioquimica/) is one of the top biological research departments in Brazil, with internationally recognized experts in the fields of molecular neuroscience, cancer, host-pathogen interactions, plant genomics, protein, structure and redox processes. Our goal is to create an ever more international scientific environment by attracting top talents locally and abroad. We value undergraduate teaching and the mentoring of graduate students. Brazil is going through an unprecedented expansion of its research system, backed by a firm governmental commitment to the development of local science and technology. Support for research comes from a variety of national sources including FAPESP, the funding agency from the State of São Paulo (http://www.fapesp.br/). Funding levels and research infrastructure is at par with that in average US and European universities and includes state of the art confocal microscopy, mass spectrometry and next-generation sequencing facilities. The Department also hosts a motivated and talented student body that includes 130 graduate students, over 30 postdoctoral fellows, and many undergraduate research students. São Paulo, Brazil's largest city, is a diverse and cosmopolitan metropolis, with world class infrastructure and services and a vibrant arts and entertainment scene. There are two types of positions currently available: Tenure-track positions: Applicants for these positions must have their PhD diplomas recognized by the University of São Paulo. Portuguese proficiency is a plus but is not required. Non tenure-track positions: 4 year positions to be funded through FAPESP grants. These grants include salary and funds for lab expenditures. Temporary positions do not require knowledge of Portuguese or recognition of foreign diplomas. Further inquires about this type of position can be made by contacting Joao Alexandre Rodrigues, PhD Centre for Malaria & Tropical Diseases - Associated Laboratory Institute of Hygiene and Tropical Medicine Universidade Nova de Lisboa Rua da Junqueira, Lisboa Portugal Tel: Fax: Web: 18

20 19

21 18. Helmintologické dny 20

22 IX. Slovenské a české parazitologické dni 21

23 40. Jírovcovy protozoologické dny 40. Jírovcovy protozoologické dny Hotel LUNA Ledeč nad Sázavou Hotel LUNA Kouty 77 Ledeč nad Sázavou Českomoravská vysočina organizuje: Mgr. Helena Neumayerová Ústav parazitologie Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno adresa: Palackého 1/3, Brno telefon:

24 XII. International Congress of Parasitology REGISTRATION REGISTRATION IS NOW OPENED Earlybird Registration Deadline Monday 17th May, 2010 Full Early Conference Registration $750 Full Conference Registration $900 Student Registration $450 Daily Registration $250 Additional Trade / Sponsor Passes $450 ABSTRACTS ABSTRACT SUBMISSION HAS NOW OPENED Abstract submission will close on Friday May 7th, Notification of provisional acceptance will be on Friday 14th May,

25 kalendář dalších akcí Tropical Medicine Expedition Kenya January 17 29, 2010 Uganda February 14 26, 2010 Tanzania March 14 26, th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) May 4 8, 2010 Nice, France XII. International Congress of Parasitology August 15 20, 2010 Melbourne, Australia 24

26 Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv psaným textem, fotografiemi nebo kresbou. Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty posílejte na adresu redakce

27 Česká parazitologická společnost Sídlo společnosti: Katedra parazitologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Viničná 7, Praha 2 Výbor společnosti: předseda: místopředseda: tajemník: hospodář: členové: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel , fax , RNDr. Oleg Ditrich, CSc. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice tel , RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel , fax , RNDr. Věra Tolarová, CSc. ZÚ se sídlem v Praze, parazitologické oddělení Rajmonova 1199/4, Praha 8 tel.: , RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. RNDr. Petr Kodym, CSc. Redakce Zpráv České parazitologické společnosti: RNDr. Iva Rohoušová, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel , fax , Internetová stránka společnosti:

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti ISSN 1211-7897 Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 17, číslo 1 duben 2009 obsah 2/ Zápis ze schůze výboru ČPS 5/ Zpráva o činnosti ČPS za rok 2008 8/ Hospodaření ČPS za rok 2008 9/ Ichthyo-parazitologický

Více

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti ISSN 1211-7897 Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 19, číslo 2 červenec 2011 obsah 2/ Jubilanti Vlastimil Baruš, František Tenora 3/ 2011: Profesorem jmenován David Modrý Miloslav Jirků 5/

Více

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti ISSN 1211-7897 Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 17, číslo 2 září 2009 obsah 2/ PhMr. Milan Zástěra osmdesátníkem Petr Kodym 4/ Toxoplasma Centennial Congress (Toxo100) Petr Kodym 6/ Parazitologové

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 2000 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti ISSN 1211-7897 Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 16, číslo 2 prosinec 2008 obsah 2/ Karel Samšiňák zemřel Josef Chalupský 4/ EMOP X Andrea Valigurová 7/ VIII. Parazitologické dny Khalil Mohamed

Více

Obsah. kvˇeten 99. Informace MVS č. 53 1

Obsah. kvˇeten 99. Informace MVS č. 53 1 Obsah 53 kvˇeten 99 MVS 2 Zápis ze 136. (9.) schůze výboru MVS 2 Zápis ze 137. (10.) schůze výboru MVS 3 Zpráva o činnosti MVS JČMF v období 1996 1999 4 Zpráva o hospodaření MVS JČMF v období 1996 1998

Více

Číslo 2 Květen 2012 ISSN 1212-2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Co vyprávějí tatranské dafnie

Číslo 2 Květen 2012 ISSN 1212-2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Co vyprávějí tatranské dafnie LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo 2 Květen 2012 ISSN 1212-2920 Doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. RNDr. Martin Černý, Ph.D. Katedra ekologie PřF UK Praha Výzkumné aktivity členů ČLS Co vyprávějí

Více

VITA NOSTRA SERVIS 1/2010

VITA NOSTRA SERVIS 1/2010 VITA NOSTRA SERVIS 1/2010 Interní zpravodaj 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10 ROZHODNUTÍ VEDENÍ FAKULTY Vážení spolupracovníci, http://www.lf3.cuni.cz e mail: vns@lf3.cuni.cz 7.1.2010 dovoluji

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1998 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

Slovo úvodem... 3 Přehled událostí v roce 2013... 4 Členská základna... 6. Ekonomická zpráva... 9. Záchranný program pro antilopu Derbyho...

Slovo úvodem... 3 Přehled událostí v roce 2013... 4 Členská základna... 6. Ekonomická zpráva... 9. Záchranný program pro antilopu Derbyho... OBSAH Slovo úvodem... 3 Přehled událostí v roce 2013... 4 Členská základna... 6 Výkonný výbor... 7 Členská schůze Derbianus CSAW, o. s... 8 Ekonomická zpráva... 9 Příjmy... 9 Výdaje... 10 Prodej... 11

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní

Konference EUA v Brně XVI. Z workshopu studentů designu v Košicích. Veletrh vzdělávání Gaudeamus. Soutěž architektů na přestavbu Údolní 2006 Konference EUA v Brně 10 XVI Veletrh vzdělávání Gaudeamus Soutěž architektů na přestavbu Údolní Z workshopu studentů designu v Košicích Obsah 3... BRNO PŘIVÍTALO KONFERENCI EVROPSKÉ ASOCIACE UNIVERZIT

Více

registrace@csbmb.cz âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na

registrace@csbmb.cz âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na ROâNÍK 39 (2011), âíslo 1 Prosíme, zašlete svou POUŽÍVANOU e-mailovou adresu na registrace@csbmb.cz 1 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 yourfavoritegene Save time searching

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 2001 0 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Doc.

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2013 Den s s Petrem Matějů děkanem Fakulty sociálních studií Strana 04 Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strana

Více

FIGURAMA 2002 XII. Ramiro Cibrian na VUT v Brně. Dánské koncerty VOX IUVENALIS. Certifikát UNESCO pro vilu Tugendhat

FIGURAMA 2002 XII. Ramiro Cibrian na VUT v Brně. Dánské koncerty VOX IUVENALIS. Certifikát UNESCO pro vilu Tugendhat 2002 8 FIGURAMA 2002 XII Ramiro Cibrian na VUT v Brně Dánské koncerty VOX IUVENALIS Certifikát UNESCO pro vilu Tugendhat Obsah 3... LÁSKA K TECHNICE JE VZÁCNÁ BYLIN YLINA 4... TAKÉ UNIVERZITY POČÍTAJÍ

Více

V textech a obrazech

V textech a obrazech 20. světová konference praktických a rodinných lékařů WONCA 2013 25. - 29. června 2013 V textech a obrazech Editoři: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr. Jana Vojtíšková

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.

Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax. BULLETIN ADVOKACIE 1-2/2014 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

Zpravodaj UGA 15/2013

Zpravodaj UGA 15/2013 Zpravodaj Unie geologických asociací č.15/březen 2013 5. ELEKTRONICKÉ ČÍSLO Redaktoři zpravodaje: J.Čížek, A.Abramčuková, M.Horáček Vydání: 1. Březen 2013 Zpravodaj neprošel odbornou recenzí. Za obsah

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

Téma: Muzeum a badatel. Dary ve světle nové legislativy. 200 let muzejnictví ve Slezsku. číslo 2. ročník 14. www.cz-museums.cz

Téma: Muzeum a badatel. Dary ve světle nové legislativy. 200 let muzejnictví ve Slezsku. číslo 2. ročník 14. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 14 Téma: Muzeum a badatel Dary ve světle nové legislativy 200 let muzejnictví ve Slezsku www.cz-museums.cz Dne 21. 3. 2014 Ministerstvo

Více

1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA. Porodnická a gynekologická klinika. Jubileum Lékařské fakulty UK. Zavádění a úhrady nových technologií

1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA. Porodnická a gynekologická klinika. Jubileum Lékařské fakulty UK. Zavádění a úhrady nových technologií 1/2015 XXV Z OBSAHU ČÍSLA Porodnická a gynekologická klinika Jubileum Lékařské fakulty UK Zavádění a úhrady nových technologií ČASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ Životní

Více

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. Úvodník. Aktuality. Články. Z judikatury. Z odborné literatury

Bulletin advokacie. z právní teorie a praxe. obsah. Úvodník. Aktuality. Články. Z judikatury. Z odborné literatury BULLETIN ADVOKACIE 7-8/2011 Bulletin advokacie Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora v Praze (IČO 66 000 777) v agentuře, spol. s r. o. www.impax.cz Vychází 10x ročně, z toho 2 dvojčísla (1-2,

Více

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu? Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti

Více

Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007

Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007 0 Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007 Složení výboru SZO ČZS MARTAGON Předseda: Vratislav N o v á k, Hrdinova 2750,

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Významné jubileum Stanislava Benedy

Významné jubileum Stanislava Benedy Columba v novém Libor Schröpfer Vážení přátelé ptactva, dostává se k Vám druhé číslo XII. ročníku informačního zpravodaje Columba. Toto celé číslo je věnováno RNDr. Stanislavu Benedovi a jeho významnému

Více