ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 18, číslo 1 leden 2010

2 obsah 2/ Vzpomínka na Dušana Eremiáše Jiří Lom 4/ Zápis z jednání výboru ČPS 7/ Výroční zpráva ČPS za rok / ČPS adoptovala gundi v ZOO Praha Iva Rohoušová 14/ Naši parazitologičtí gundi Jan Votýpka a Petr Volf 17/ Nabídka studia a zaměstnání 20/ 18. Helmintologické dny 1. informace 21/ IX. Slovenské a české parazitologické dni 1. informace 22/ 40. Jírovcovy protozoologické dny 1. informace 23/ XII. International Congress of Parasitology 1. informace 24/ kalendář akcí tuzemských i zahraničních

3 Vzpomínka na Dušana Eremiáše zemřel 16. ledna 2008 Dušan Eremiáš přišel do protozoologického oddělení PaÚ v roce Z našeho oddělení, které bylo detašováno z Dejvic po mnoho let do přízemí ve Viničné 7, právě odešla do důchodu jedna laborantka, a tehdejší ředitel B. Rosický nám k ruce delegoval syna svého zubního lékaře. Takové známosti samy o sobě nebudily velké naděje, ale když jsem se s Dušanem seznámil, k obavám už nebyl důvod. On v té době měl za sebou dva ročníky medicíny, ale tragická smrt jeho otce při dopravním neštěstí jím natolik nervově otřásla, že studia zanechal. S naším nepočetným personálem se brzy dobře sžil, a stejně tak i s pracovníky fakulty, takže po našem vymístění do Českých Budějovic v r vlastně jen přešel z jednoho přátelského prostředí do druhého, když začal pracovat na fakultě. Z předchozího studia byl obeznámen se základními laboratorními přístupy, což byla výhoda, a do toho, co bylo u nás třeba se brzy zacvičil. Výhodné bylo, že byl plavec otužilec, což při našem výzkumu parazitů ryb našlo své uplatnění. Nebál se vody ani za chladných podzimních dní, vždyť se účastnil vždy na Štěpána otužilecké plavby ve Vltavě u Slovanského ostrova. Jednou jsme zkusmo chytali ryby s hráze rybníka, bylo to na podzim, a už dost zima. Nějak se stalo, že vrhací síť se vysmekla a zmizela v hluboké vodě. Dušan se docela samozřejmě svlékl do slipů, skočil do vody a po krátkém pátraní síť vytáhl. Když to viděl rybář, který s námi byl, nevěřil svým očím, jakého máme obětavého pracovníka. Dušan se velmi uplatňoval při všech terénních odběrech, a nevadilo mu pracovat s námi dlouho po večerech, třeba na ústavní stanici v Kleci u Lomnice n. Lužnicí nebo v Michalovcích na Slovensku. Při organizování konferencí, jako např. při první vůbec konferenci o parazitech ryb v r. 1983, bral jejich zdar za vlastní věc a podstatně pomáhal. Během let se stal pevnou součástí naší skupiny, osvojil si všechny potřebné postupy, včetně nepopulárního čištění bazénu ve vytápěném skleníku v botanické zahradě, kde jsme chovali laboratorní rybky. Neměl konfliktní povahu, i když někdy prosazoval vlastní názory, což mu nebránilo s ostatními dobře vycházet. A samozřejmě byl loajální s naším oddělením, které se vždy muselo trochu chránit vůči nápadům ředitelství ústavu v Dejvicích. Pocházel z kulturní pražské rodiny (jeho sestra je známá umělecká krajkářka), měl tomu odpovídající zájmy a tak jsme mohli hovořit i o věcech mimo pracovní a každodenní starosti, třeba o hudbě, kterou měl taky rád. Proto jsem 2

4 velmi litoval, když jsem se s ním před odsunem do Budějovic musel rozloučit. Jeho nový nástupce byl také muž, a ironií osudu také přikázaný ředitelem, tehdy už Prokopičem, ale to už bylo něco jiného. Dušana jsem vždy pokládal za zdravého sportovce, i když s citlivou povahou, a tak jsem se podivil, když jsem ho před časem potkal před neurologií a dozvěděl se, že trpí epilepsií. Nečekal jsem ale, že tak brzy odejde. Prof. Jiří Lom člen ČPS oslava šedesátin foto Libor Mikeš 3

5 Zápis z jednání výboru ČPS Praha 16. prosince 2009 Přítomní: Libor Mikeš, Oleg Ditrich, Eva Nohýnková, Petr Kodym, Ivan Čepička Omluveni: Věra Tolarová Hosté: Iva Rohoušová Byla projednána tato témata: 1. Dr. Věra Tolarová podala rezignaci na funkci hospodářky České parazitologické společnosti a na členství ve Výboru ČPS k Rezignace, odůvodněná zaneprázdněností na pracovišti v procesu akreditace, byla přijata. Výbor vysoce ocenil práci Věry Tolarové v této náročné a nevděčné funkci. 2. Doplnění Výboru ČPS Výbor osloví kandidáty, kteří při posledních volbách do výboru získali nejvyšší počet hlasů, ale do výboru nepostoupili tedy Prof. Scholze, případně Doc. Koubkovou. Po doplnění výboru bude ustanoven nový hospodář, kterému Věra Tolarová předá veškerou agendu. Doplněno (Mikeš): Výbor ČPS oslovil další osoby z pořadí loňských voleb do Výboru ČPS ohledně jejich členství ve Výboru a převzetí funkce hospodáře. Prof. Tomáš Scholz (PaÚ AVČR České Budějovice, vykonávající funkci revizora účetnictví ČPS) odmítl z důvodu zaneprázdněnosti. Dr. Božena Koubková (PřF MU Brno, dosud revizor účetnictví ČPS) funkci přijala a stává se tak novým hospodářem ČPS. Zároveň prof. Julius Lukeš (PaÚ AVČR České Budějovice) přijal funkci druhého revizora účetnictví ČPS místo dr. Koubkové. 3. Termíny zúčtování za rok 2009 Dle informací z RVS je termín pro výroční zprávu společnosti a pro konečné zúčtování akcí ČPS 19. leden Vyúčtování odborných konferencí jednotlivých sekcí ČPS 2009 Helmintologické dny a Konference lékařské parazitologie byly řádně a v termínu zúčtovány, organizátorům - Dr. Koubkové a Dr. Šikulovi budou vyplaceny příslušné odměny. 4

6 Při vyúčtování Protozoologických dnů však nastaly problémy. Vzhledem k průtahům s vyúčtováním akce a některým nesrovnalostem výbor ČPS rozhodl, že odměna Dr. Jirků nebude vyplacena. 5. Pravidla pro vyúčtování akcí ČPS Výbor ČPS požaduje aktualizaci pravidel vyúčtování odborných konferencí a dalších akcí v souladu s pravidly RVS a také stanovení závazného termínu vyúčtování. Aktualizovaná pravidla budou vyvěšena na webu ČPS, aby se s nimi mohl každý organizátor seznámit. Provede L. Mikeš ve spolupráci s novou hospodářkou ČPS. 6. Sponzorování gundiho saharského Česká parazitologická společnost spolu s Národní referenční laboratoří pro toxoplasmózu sponzoruje gundi saharské (Ctenodactylus gundi africký hlodavec, z jehož tkání byly poprvé v r popsány tkáňové cysty Toxoplasma gondii) v pražské ZOO. Byla uspořádána sbírka, ve které se vybralo celkem 7 805,- Kč. Z této sumy 5 000,- Kč zaplatila ČPS coby adoptivní rodič, 1 000,-Kč stál sponzoring NRL TOXO. Zbytek vybrané částky bude uložen na účtu ČPS a bude použit ke stejnému účelu v příštím roce. Voliéra gundi bude obdařena logem ČPS a tabulkou o sponoringu NRL TOXO. Děkujeme všem dárcům! Zřejmě se ke gundim tato skvělá zpráva dostala a na jejím základě založili novou rodinu. V prosinci se v ZOO Praha narodila další dvě mláďata!!! Podrobnosti ohledně adopce gundi na 7. Zprávy ČPS Zprávy ČPS budou nadále vycházet v tištěné formě nejméně 2x ročně dle potřeby. Termíny vydání budou voleny dle termínů akcí pořádaných ČPS, aby o nich mohli být členové včas informováni. 8. Finance ČPS k Hotovost v pokladně: 5 725,- Kč Zůstatek na účtu: ,- Kč Konečné zúčtování provede dr. Věra Tolarová v průběhu ledna Výbor schválil tyto plánované výdaje: ,- Kč odměna profesionální účetní za vedení účetnictví 2 x 5 000,- Kč odměna za pořádání akcí ČPS 5

7 9. Seznamy členů Tajemník pošle místopředsedovi ČPS aktualizovanou databázi členů. Na webu ČPS bude umístěn veřejně přístupný seznam členů. Jeho podoba se připravuje. Bude v něm uvedeno jméno, adresa, rok poslední platby členských příspěvků a číslo průkazky. 10. Členské průkazy ČPS Nové členské průkazy budou mít změněnou grafickou podobu. Na průkazu bude razítko a podpis předsedy ČPS. Dosud vydané průkazy zůstávají v platnosti. 11. Noví členové Výbor jednohlasně schválil přijetí těchto členů: Hana Novotná, Andriy Lytvynets, Petr Synek, Zdeněk Doležil, Pavla Šmejkalová, Jan Mach, Denisa Kašičková, Alena Jelínková 12. Diplomy Budou vyhotoveny vzory diplomů pro vítěze studentských soutěží na konferencích pořádaných ČPS a jejími sekcemi. Diplomy budou k dispozici organizátorům akcí. 13. ICOPA 2014 Probíhají jednání o místě konání Mezinárodního parazitologického kongresu v roce Mezi kandidáty jsou Ciudad de México, Montpellier a Kodaň. Delegáti národních společností (včetně zástupce ČPS) budou o místě příštího kongresu hlasovat na ICOPA 2010 v Melbourne. 14. Slovenské a České parazitologické dny Se uskuteční v hotelu Ďumbier v Liptovském Svätém Jánu. Odkaz na podrobné informace najdete na stránkách ČPS ČPS podpoří finančně nebo zajištěním sponzora studentskou soutěž o nejlepší konferenční příspěvek V Praze, dne Zapsal: Petr Kodym Schválil: Libor Mikeš 6

8 Výroční zpráva ČPS za rok 2009 Základní informace o společnosti Předseda společnosti RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Počet členů 160 Členský příspěvek WWW stránky 250 Kč WWW stránky v anglickém jazyce Knihovna Bulletin alespoň 1x ročně Bulletin častěji 1x ročně NE ANO ANO Kontakt Česká parazitologická společnost Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Telefon Fax Předseda společnosti RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Telefon Fax

9 Přehled výstupů Publikační činnost Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti 1. Zprávy České parazitologické společnosti Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, Počet čísel: 2, Recenzováno: NE, ISSN: , WWW: Sborník 1. Iveta Hodová and Božena Koubková (Eds.): 17th Helminthological Days, Book of Abstracts Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 46, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 4, Jazyky: anglický, Recenzováno: NE, ISBN: Libor Mikeš and Petr Horák (Eds.): 3rd Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis, Abstract Book Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 21, Počet zahraničních příspěvků: 12, Jazyky: anglický, Recenzováno: NE, ISBN: , WWW: 3. František Stejskal, Libor Mikeš a Iva Rohoušová (Eds.): Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější; sborník přednášek Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový počet příspěvků: 6, Počet slovenských příspěvků: 1, Jazyky: český, slovenský, Recenzováno: NE, WWW: Konference a semináře Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní 1. Iveta Hodová a Božena Koubková: 17. helmintologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Vranov nad Dyjí, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 46, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 4, Celkový počet všech účastníků: 70, Počet všech aktivních účastníků: 44, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 4, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních 8

10 zahraničních účastníků (mimo SR): 3, WWW: Konference, kongres (50 a více účastníků) česko-slovenský Jírovcovy protozoologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Červený zámek - Hradec nad Moravicí, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, anglický, Celkový počet příspěvků: 52, Počet slovenských příspěvků: 6, Celkový počet všech účastníků: 77, Počet všech aktivních účastníků: 50, Počet všech slovenských účastníků: 5, Počet aktivních slovenských účastníků: 5, WWW: 2. Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie 2009 Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Velké Karlovice, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Celkový počet příspěvků: 20, Počet slovenských příspěvků: 3, Celkový počet všech účastníků: 55, Počet všech aktivních účastníků: 20, Počet všech slovenských účastníků: 3, Počet aktivních slovenských účastníků: 3 Seminář, workshop (pod 50 účastníků) mezinárodní 1. Libor Mikeš and Petr Horák (Eds.): 3rd Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Rejčkov, Světlá nad Sázavou, Doba konání: , Celkový počet příspěvků: 21, Počet zahraničních příspěvků: 12, Jazyky: anglický, Celkový počet všech účastníků: 42, Počet všech aktivních účastníků: 21, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 21, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 12, WWW: Pořádané akce Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům 1. O nejlepší studentský konferenční příspěvek Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Vranov nad Dyjí, Doba konání: na konferenci 17. helmintologické dny 2. O nejlepší studentský konferenční příspěvek Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo konání: Červený zámek - Hradec nad Moravicí, Doba konání: na konferenci 39. Jírovcovy protozoologické dny 9

11 Ostatní akce 1. František Stejskal, Libor Mikeš a Iva Rohoušová (Eds.): Cestovní medicína - paraziti stále aktuálnější; odborný seminář Počet výstupů: 1, Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lékařský dům, Praha, Doba konání: , Jazyky: český, slovenský, Počet účastníků: 100, Poznámka k počtu účastníků: odhad dle počtu odebraných sborníků, WWW: Tradiční každoroční seminář na vybrané téma pořádaný pro širší odbornou veřejnost, pořádaný ve spolupráci se Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Projekty Projekty RVS 1. Iveta Hodová and Božena Koubková: 17. helmintologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: Jírovcovy protozoologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Financováo z RVS: Částečně, WWW: Mezinárodní aktivity Kolektivní členství v mezinárodních společnostech 1. World Federation of Parasitologists WWW: 2. European Federation of Parasitologists WWW: 3. International Society of Protistologists WWW: ==> Celkový počet výstupů: 16 <== Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Libor Mikeš Zprávu vygeneroval: spol :59:17 10

12 ČPS adoptovala gundi v ZOO Praha 1. prosince 2009 V měsíci listopadu proběhla mezi českými parazitology a jejich příznivci sbírka na adopci Ctenodactylus gundi, česky gundi saharský. Tyto africké hlodavce dovezl do České republiky prof. Petr Volf a jednu chovnou skupinku získala Zoologická zahrada v Praze Tróji. Přestože jedno ze tří zvířat uhynulo, zbylý pár se úspěšně rozmnožil a 15. září 2009 tak světlo světa spatřilo 1. mládě gundi saharského narozené v České republice. Česká parazitologická společnost a NRL pro toxoplasmózu vyhlašují veřejnou sbírku na adopci Ctenodactylus gundi Tento hlodavec žije v jižním Tunisku a z jeho tkání byl v roce 1908 poprvé popsán jednobuněčný parazit: Toxoplasma gondii který je jedním z nejrozšířenějších parazitů na naší planetě. V roce 2008 bylo v České republice hlášeno 248 nových případů toxoplasmózy. Svůj příspěvek můžete složit u členů výboru ČPS. Doporučená minimální částka je 100 Kč, v případě studentů 50 Kč. Sbírka na adopci pro rok 2010 bude probíhat do 30. listopadu 2009 Součástí adopce bude umístění loga ČPS a NRL pro toxoplasmózu u ubikace gundi. Jména všech sponzorů pak budou zveřejněna na webu ČPS. Díky předem za gundi!!! Za organizátory sbírky, Dr. Libor Mikeš (předseda ČPS) Na konto Gundi se během krátké doby vybralo přes 5 000,- Kč a tak se Česká parazitologická společnost spolu s Národní referenční laboratoří pro toxoplasmózu staly od 1. prosince 2009 adoptivním rodičem gundi saharského. Logo obou institucí bude umístěno poblíž ubikace gundi. Díky všem, kdož přispěli. Iva Rohoušová člen ČPS 11

13 dvojčata gundi narozená v prosinci 2009, foto MVDr. Roman Vodička 12

14 Seznam adoptivních rodičů gundi saharských v ZOO Praha Oddělení tropické medicíny 1. LF UK v Praze 900,- Laboratoř lékařské entomologie, PřF UK v Praze 1560,- Eva Bártová 500,- Jana Bulantová 50,- Ivan Čepička 200,- Oleg Ditrich 200,- Kateřina Dolečková 100,- Jiří Dvořák 100,- Hana Dvořáková 100,- Ivan Fiala 100,- Ivana Fixová 50,- Marie Fučíková 100,- Libor Grubhoffer 200,- Vladimír Hampl 300,- Petr Horák 100,- Ivan Hrdý 200,- Kateřina Huňová 100,- Jana Chaloupecká 95,- Alena Jelínková 100,- Denisa Kašičková 100,- Martin Kašný 100,- Petr Kodym 500,- Jaroslav Kulda 100,- Lucie Lichtenbergová 100,- Julius Lukeš 200,- Andrej Lytvynets 100,- Libor Mikeš 250,- Lucka Parolová 100,- Hana Pecková 100,- Tomáš Scholz 200,- Veronika Siegelová 100,- Pavla Tůmová 100,- Libuše Turjanicová 100,- Magdalena Uzlíková 100,- Vojtěch Vacek 50,- Antonín Valkoun 100,- Jindra Valkounová 100,- Pavlína Vondráčková 50,- Děkujeme!!! Libor Mikeš, předseda ČPS 13

15 Naši parazitologičtí gundi aneb Jak parazitologové ke gundíkům přišli Plyšáci se čtyřma očima. I tak by bylo možné označit gundi saharského. Při pohledu shora na přikrčeného gundi máte skutečně dojem, že máte před sebou zázračné zvíře se dvěmi páry velkých a tmavých očí. Je to dáno tím, že velikost a zbarvení očí je prakticky shodná s vnitřní stranou ušních boltců. Snad právě kvůli své roztomilosti se dostali jako jedni z mála hlodavců na billboardy Zoo Praha. Parazitologická společnost nezaváhala a ihned se přihlásila z pochopitelných důvodů (typový hostitel Toxoplasma gondii) k jejich sponzorování. A udělala určitě dobře, gundi jsou ve skutečnosti mnohem hezčí a zajímavější, než lze soudit z billboardu. Navíc ti v Zoo Praha mají s parazitology mnoho společného. V říjnu 2008, záhy po skončení postního měsíce ramadanu, vyrazil náš dvoučlenný tým v rámci Tunisko-Alžírsko-Česko-Francouzské mise do oblasti Tatouine v okolí města Ghomrassen (střední Tunisko). Byť je tato oblast celosvětově proslulá coby místo natáčení některých částí Hvězdných válek, naším cílem byly vesničky postižené epidemií kožní leishmaniózy. Původcem kožní leishmaniózy bývá v Tunisku nejčastěji Leishmania major, avšak v oblasti Tatouine je poměrně častým původcem i L. killicki (status této leishmanie je poměrně nejasný, nejčastěji se řadí do komplexu L. tropica). Ačkoli byly leishmaniózy působené L. tropica považovány téměř výhradně za antroponózy, v posledních letech se stále častěji ukazuje, že existují i čistě zoonotická ohniska, kde přenašečem jsou damani či jiná divoká zvířata. A právě o zoonotickém způsobu přenosu se uvažuje i v aridních oblastech středního Tuniska. Zdejší rezervoároví hostitelé dosud nejsou známí, náš zájem se proto soustředil na gundi saharského, který je v údolích za vesnicemi nejčastějším hlodavcem zdejších vápencových svahů. Stráně s řídkou suchomilnou vegetací a kamennými výchozy s horizontálními puklinami jsou typickou domovinou gundi. Gundi jsou neuvěřitelně krásná a milá zvířátka a i my se do nich zamilovali na první pohled. Prudký svah pod námi se zdál být zcela neschůdný, ale to jsme si mysleli jenom my. Místní gondi-man se svými syny se bez okolků spouští dolů a za chvíli již dlouhými klacky vyhání hlodavce ze skalních štěrbin a puklin, a pouští se za nimi ve zběsilé honičce. Někdy zvítězí gundi, jindy lovci. Gondi-man je tu dnes jen kvůli nám, ale s lovem gundi má dlouholeté zkušenosti. Místní je totiž odjakživa loví jako zdroj potravy, což je možná také jeden z důvodů, proč arabové, kteří do těchto končin přišli později, koukají na místní tak trochu skrz prsty. Jenže ve zdejší suché polopouštní krajině mnoho zvířat není, a proto se nemůžeme divit, že se objektem lovu stal i gundi. A tak, i když je nám to trochu líto, nakonec přijímáme po několika 14

16 dnech vzájemné spolupráce i pozvání na gundí hostinu. Poté, co jsme z vypitvaných gundi odebrali vzorky na kultivaci a PCR detekci leishmanií, jsou nejvypasenější jedinci vráceni místním obyvatelům k dalšímu odbornému zpracování. Ti jsou kulinářskými mistry v přípravě tohoto nezvyklého pokrmu. Pečený gundi je skutečná lahůdka a chutí připomíná asi nejvíce králíka. S tím rozdílem, že jedna porce, ze které se člověk alespoň trochu nají, představuje alespoň dva kusy těchto roztomilých zvířátek. Gundi je však parazitologům znám ani ne tak jako pochoutka, ale hlavně jako hostitel, z něhož byla poprvé popsána Toxoplasma gondii, a to právě z Tuniska roku 1908 Ch. Nicollem, nositelem Nobelovy ceny a ředitelem Pasteurova institutu v Tunisu. V samotném popisu došlo k menší chybě, neboť gundi se jmenuje Ctenodactylus gundi a ne gondi. Slovo gondi nicméně reflektuje místní výslovnost jména tohoto hlodavce. Toxoplasma však není jediná kokcidie, kterou gundi hostí tou další, jednohostitelskou a mnohem méně slavnou, je Eimeria gundii (zde již k chybě v popisu nedošlo), kterou jsme nacházeli téměř v polovině odchycených dospělců. A proč se vlastně gundi jmenuje latinsky Ctenodactylus to nejlépe osvětlí pohled na ochlupení jednotlivých prstů na nohách. Tyto tvrdé štětiny zvětšují plochu chodidel a pravděpodobně slouží k vyhrabávání písku z nor nebo snadnějšímu pohybu po písčitém podkladu. Podle jiných hypotéz slouží i ke groomingu, péči o srst, která má u gundi podobu velmi jemného činčilího kožíšku. Protože nám bylo líto studovat gundíky pouze na pitevním stole, rozhodli jsme se, že si jich pár dovezeme s sebou zpátky do Čech a založíme tak druhou chovnou skupinu v Evropě (tu prvou má Wildpark Grafenberger Wald Düsseldorf). Po vyřízení všech nezbytných administrativních náležitostí na několika českých i tuniských ministerstvech a veterinárních správách se nám, i díky vstřícnému přístupu pilota letadla, podařilo v pořádku dovézt deset kusů, které jsme následně rozdělili do tří chovných skupinek. Ta nejnadějnější zůstala po karanténě v Zoo Praha, kde jsou v současné době dva dospělí tuniští veteráni a tři mláďata ze dvou vrhů. Kromě zoo se podařil odchov jednoho mláděte i naší kolegyni, což si zaslouží také obdiv. Možná vás napadne, co je vlastně tak těžkého na chovu nějakých myší? Věřte, že to složité opravdu je, protože gundi se nemnoží jako myši. Samice mívají jen jedno nebo dvě mláďata (asi tak jako morčata) a zabřeznou pouze ve vhodných podmínkách chov se dá trochu přirovnat k chovu činčil, s tím rozdílem, že je mnohem méně prostudován. Do budoucna přejeme všem gundim hodně zdaru, radosti ze života a hlavně co nejvíce odkojených a spokojených mláďat. Honza Votýpka a Petr Volf členové ČPS 15

17 16 foto Jan Votýpka a Petr Volf

18 Nabídka studia, zaměstnání 17

19 Department of Biochemistry Universidade de São Paulo, Brazil The Department of Biochemistry at Universidade de São Paulo (USP) will be expanding its faculty in the next two years. We seek individuals that are enthusiastic to develop competitive, independent research programs in any area of Biochemistry and/or Molecular Biology. Candidates should hold PhD or equivalent titles and possess significant postdoctoral experience. Biochemistry at USP (http://www2.iq.usp.br/bioquimica/) is one of the top biological research departments in Brazil, with internationally recognized experts in the fields of molecular neuroscience, cancer, host-pathogen interactions, plant genomics, protein, structure and redox processes. Our goal is to create an ever more international scientific environment by attracting top talents locally and abroad. We value undergraduate teaching and the mentoring of graduate students. Brazil is going through an unprecedented expansion of its research system, backed by a firm governmental commitment to the development of local science and technology. Support for research comes from a variety of national sources including FAPESP, the funding agency from the State of São Paulo (http://www.fapesp.br/). Funding levels and research infrastructure is at par with that in average US and European universities and includes state of the art confocal microscopy, mass spectrometry and next-generation sequencing facilities. The Department also hosts a motivated and talented student body that includes 130 graduate students, over 30 postdoctoral fellows, and many undergraduate research students. São Paulo, Brazil's largest city, is a diverse and cosmopolitan metropolis, with world class infrastructure and services and a vibrant arts and entertainment scene. There are two types of positions currently available: Tenure-track positions: Applicants for these positions must have their PhD diplomas recognized by the University of São Paulo. Portuguese proficiency is a plus but is not required. Non tenure-track positions: 4 year positions to be funded through FAPESP grants. These grants include salary and funds for lab expenditures. Temporary positions do not require knowledge of Portuguese or recognition of foreign diplomas. Further inquires about this type of position can be made by contacting Joao Alexandre Rodrigues, PhD Centre for Malaria & Tropical Diseases - Associated Laboratory Institute of Hygiene and Tropical Medicine Universidade Nova de Lisboa Rua da Junqueira, Lisboa Portugal Tel: Fax: Web: 18

20 19

21 18. Helmintologické dny 20

22 IX. Slovenské a české parazitologické dni 21

23 40. Jírovcovy protozoologické dny 40. Jírovcovy protozoologické dny Hotel LUNA Ledeč nad Sázavou Hotel LUNA Kouty 77 Ledeč nad Sázavou Českomoravská vysočina organizuje: Mgr. Helena Neumayerová Ústav parazitologie Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno adresa: Palackého 1/3, Brno telefon:

24 XII. International Congress of Parasitology REGISTRATION REGISTRATION IS NOW OPENED Earlybird Registration Deadline Monday 17th May, 2010 Full Early Conference Registration $750 Full Conference Registration $900 Student Registration $450 Daily Registration $250 Additional Trade / Sponsor Passes $450 ABSTRACTS ABSTRACT SUBMISSION HAS NOW OPENED Abstract submission will close on Friday May 7th, Notification of provisional acceptance will be on Friday 14th May,

25 kalendář dalších akcí Tropical Medicine Expedition Kenya January 17 29, 2010 Uganda February 14 26, 2010 Tanzania March 14 26, th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) May 4 8, 2010 Nice, France XII. International Congress of Parasitology August 15 20, 2010 Melbourne, Australia 24

26 Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv psaným textem, fotografiemi nebo kresbou. Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty posílejte na adresu redakce

27 Česká parazitologická společnost Sídlo společnosti: Katedra parazitologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Viničná 7, Praha 2 Výbor společnosti: předseda: místopředseda: tajemník: hospodář: členové: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel , fax , RNDr. Oleg Ditrich, CSc. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice tel , RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel , fax , RNDr. Věra Tolarová, CSc. ZÚ se sídlem v Praze, parazitologické oddělení Rajmonova 1199/4, Praha 8 tel.: , RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. RNDr. Petr Kodym, CSc. Redakce Zpráv České parazitologické společnosti: RNDr. Iva Rohoušová, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel , fax , Internetová stránka společnosti:

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 24, číslo 3 a 4 prosinec 2016 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Cena předsedy Grantové agentury ČR 4/ 8th International Symposium on Monogenea 5/ 3rd International

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc

Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Název projektu RP #6/13/09 4b MŠMT: Podpora výuky Biochemie ve službách medicíny Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc Obdobířešení projektu: Od: 1. 9. 2009Do: 31. 12. 2009 Dotace (v tis. Kč):

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 23, číslo 1 březen 2015 ISSN 1211-7897 obsah 3/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2014 6/ ČPS: Členské příspěvky 7/ ČPS: Zpráva o hospodaření v roce 2013 9/

Více

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s.

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. Čl. 1. Název a sídlo a) Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s. (ve zkratce ČSEBR) je dobrovolné sdružení pracovníků

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

EUROBIOFILMS 2015 IV European Congress on Microbial Biofilms Brno, Czech Republic, June 23 26, 2015

EUROBIOFILMS 2015 IV European Congress on Microbial Biofilms Brno, Czech Republic, June 23 26, 2015 NOTIFICATIONS XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí s mezinárodní účastí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské

Více

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV.

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Výroční zpráva 2007 Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Zpráva revizora Přílohy I. Účetní závěrka roku 2007 II. Příloha tvořící

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s.

Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s. Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s. I. Základní ustanovení 1. Genetická společnost Gregora Mendela, z.s. (dále jen GSGM) je dobrovolné sdružení pracovníků zabývajících se genetikou, a to

Více

4. Medzihorský Štefan 3. Dvořák Vladimír. 5. Mullerová Zuzana 4. Grosamová Naďa. 6. Pařízková Dana 5. Hejduková Klára

4. Medzihorský Štefan 3. Dvořák Vladimír. 5. Mullerová Zuzana 4. Grosamová Naďa. 6. Pařízková Dana 5. Hejduková Klára 8. Valná hromada Datum: 22. 1. 2010 Čas: 8:30-13:30 Místo: Hotel Adeba, Pernerova 16, 180 00 Praha 8 Počet účastníků: 21 Valné hromady se účastnili: Členové Odborní členové 1. Charvát Ondřej 2. Kopečková

Více

normalita ve vztazích a v sexu

normalita ve vztazích a v sexu [ 7. 9. června 2017 ] [ www.sex.systemic.cz ] [ Normalita ve vztazích a v sexu ] O SEXUALITĚ a l i d s k ý c h v z t a z í c h Poradenská skupina Extima CZ Sexuologická společnost ČLS JEP Česká systemická

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Research Open Day Prezentace dosavadního postupu na projektu. Vliv země původu a důvěryhodnosti značky na nákupní úmysly

Research Open Day Prezentace dosavadního postupu na projektu. Vliv země původu a důvěryhodnosti značky na nákupní úmysly Research Open Day Prezentace dosavadního postupu na projektu Vliv země původu a důvěryhodnosti značky na nákupní úmysly Pavel Štrach & Jana Přikrylová & Hana Jahodová 16. října 2013 Obsah Projektový tým

Více

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ

15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ 15. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 39. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ Milí přátelé, je to neuvěřitelné, ale náš každoroční seminář v letošním roce dosáhne věku, ve kterém my, obyčejní smrtelníci,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015)

Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015) Organizace II. fáze hodnocení (1.9. - 31.12.2015) Kdo bude hodnotit? 13 oborových komisí (experti ze zahraničí i ČR) 13 předsedů (zahraniční expert) 13 místopředsedů (expert znalý českého jazyka) cca 100

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 5. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Středa 5. 10. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45-21:30. Přítomni: - Členové AS FIT: Matěj Bartík, Rudolf B. Blažek (příchod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z á p i s ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma. I. Ověření zápisu ze 48. zasedání

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Pozvánka na konferenci

Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/ Pozvánka na konferenci Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 Pozvánka na konferenci Environmentální hodnocení v krajině (SEA/EIA) se zaměřením na problematiku Rekreace

Více

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí Zpracovali: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Držitelé Osvědčení (autorizované osoby) Set I. Plat. do: Set III. Plat. do: Set II. Plat. do: Set IV. Plat. do: Set V. Plat. do:

Držitelé Osvědčení (autorizované osoby) Set I. Plat. do: Set III. Plat. do: Set II. Plat. do: Set IV. Plat. do: Set V. Plat. do: o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pro působící v oblasti ochrany veřejného zdraví Autorizační sety - Hodnocení zdravotních rizik expozice

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Z á p i s z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

POZVÁNKA NA KONFERENCI

POZVÁNKA NA KONFERENCI POZVÁNKA NA KONFERENCI 10. 11. 11. 11. 2016 Pořádají: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Fakulta sociálně ekonomická České vysoké učení technické v Praze

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 1 březen 2014 ISSN 1211-7897 obsah 2/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2013 6/ ČPS: Zpráva o hospodaření v roce 2012 8/ ČPS: Revizní zpráva o hospodaření

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 3/2010 Výstava Staré mapy historická paměť krajiny již popáté

Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 3/2010 Výstava Staré mapy historická paměť krajiny již popáté Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 3/2010 Výstava Staré mapy historická paměť krajiny již popáté (Sázava, 7.8.-27.8.2010) Celkem tato již v pořadí pátá výstava starých map,

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Název: Institut pro hermeneutiku (dále jen sdružení ) Sídlo: Brno Adresa: Institut pro hermeneutiku, Magdalena Konečná, Marie Majerové 473/6,

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

Program Dne fascinace rostlinami v České republice

Program Dne fascinace rostlinami v České republice Program Dne fascinace rostlinami v České republice Brno Uhlíkový cyklus rostlin v měnícím se klimatu přednášky, diskuze, měření vybranými přístroji 18. 5. 2012, 8:00 15:00 h. Bělidla 986/4a, Brno. pořádá

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4.- 5. 6. 2009 BRNO NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Sympozia praktické neurologie si v Brně již vytvořila svou tradici (termín i místo konání, rámcový program, odborná i zájmová

Více

Plenární zasedání ČSEBR , Košice

Plenární zasedání ČSEBR , Košice Plenární zasedání ČSEBR 10. 9. 2013, Košice ČSEBR www.csebr.cz vznikla počátkem 90. let minulého století, Z Fyziologické sekce Československé botanické společnosti, 2008 : Česká společnost experimentální

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.:

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz 1 Celkový rozpočet (2007-2013) = 4,7 miliardy (ve srovnání s 6. RP EU jsou roční rozpočty přibližně

Více

Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP

Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP Zápis ze schůze parlamentu ZO VOS UJEP Konané dne 18. 5. 2016 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Program - Projednání organizační změny na Fakultě výrobních technologií a managementu - Podnět

Více

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.)

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.) Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s (ČMISK, o.p.s.) Výroční zpráva za rok 2012 Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) byl zapsán u Městského soudu v Praze 27.10.2010 jako

Více

Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích

Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích Přítomni : přítel : Masopust Jan, Musil Petr, Ing. Jindra Jan, Pulchart Slavomír, Krahulík Václav, Jirota Zdeněk,

Více

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP 78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE Nabídka partnerství na podporu kongresu ORL v roce 2016 a aktivit ORL společnosti www.orl2016.cz Organizátor Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere?

Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? Výzkum v paliativní péči Co nám dává a co nám bere? PhDr. Martin Loučka International Observatory on End-of-Life Care Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, UK 19.9.2013, V. československá

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 3 Vydáno: DUBEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 3 Vydáno: DUBEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: DUBEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více