od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2010"

Transkript

1 od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2010 Milí přátelé, naposledy vás zdravím takto ze stránek Drobečků při příležitosti končícího školního a pastoračního roku. Prošli jsme společně desetiměsíční cestou, na níž nás provázel a chránil sám náš ukřižovaný a vzkříšený Pán. Budiž mu za jeho vedení a žehnání vzdán dík! Měsíc června probíhá letos v Chocni ve znamení závazků, a to závazků vůči Bohu i vůči farnímu společenství. Svoje závazky vyjádřili členové pastorační rady, malí ministranti, děti přistupující k prvnímu svatému přijímání, členové rady ekonomické, rodiče křtěných dětí a nakonec i naši dospělí novokřtěnci se svými kmotry. Ti všichni se takovým či onakým způsobem zavázali k tomu, k čemu se opětovně musíme zavázat i my všichni: být ve víře součástí Těla Kristova tak, jak se toto uskutečňuje ve farním společenství. Toto společenství může účinně růst jen tehdy, jsou-li všichni jeho členové navzájem spojeni pouty závazného, zodpovědného přátelství. Kéž se vám všem daří do tohoto přátelství vrůstat! P. Miroslav

2 2 Ze života farnosti Seznam členů PRF P. Miroslav Dítě, předseda Jan Kučera, místopředseda Martina Krsková, sekretářka Zdeňka Lásková, členka farního výboru Hedvika Víchová, členka farního výboru Martin Málek, delegát do ekonomické rady Karel Diblík Dagmar Filipová Ludmila Luxová Michal Marek Milan Marek Kateřina Pascucci Pavel Pavliš O JAR se salesiánem JARoslavem Mikešem Jako mladý kněz chtěl odejít do misií. Za totality byl režimu nepohodlným živlem a stěhoval se z fary na faru. Své misie provozuje již přes 20 let v Čechách, aktuálně v centru Prahy. Minulý rok se však Jaroslavovi Mikešovi vyplnil sen a na podzim strávil měsíc v Africe. Spolu s několika dalšími Čechy navštívil a podpořil misijní stanice spolubratří salesiánů v Jihoafrické republice, Lesothu, Zimbabwe, Zambii a Kongu. O své neobyčejné zážitky se přijel rozdělit i do naší farnosti. Poslední březnovou neděli se nás tak sešlo více než 50 v choceňském kině, abychom se podívali na pěkné fotky, krátká videa a hlavně si poslechli zajímavé povídání o tom, jak naši krajané pomáhají v místech, kde není samozřejmostí školní docházka, jídlo, pitná

3 voda nebo léky. Salesiáni vysílají dobrovolníky do celého světa s vizí, že někdy je lépe konkrétně přiložit ruku k dílu, než odeslat finanční dar. Projekt adopce na blízko, v jehož rámci jsou dobrovolníci do misií vysíláni, může podpořit každý (www.adopcenablizko.cz). Jaroslav udělal o své cestě přes 60 přednášek. Svým povídáním chce poukázat na místa, kde lidé materiálně strádají, a ukázat lidem, jak mohou sami pomoci, např. právě skrz adopci na blízko. Příště se Jaroslav chystá do Mexika. V Chocni se mu prý velmi líbilo, a vrátí-li se ze svých cest živý a zdravý, těší se, že za námi opět dorazí. Petr Diblík Den díkůvzdání Ne, nechte se zmýlit, není listopad, ani nepíši z Ameriky. Je 1. května 2010 a jsme v Hradci Králové. Ráno jsme se probouzeli do deštivého, nevlídného počasí, ale neodradilo nás. V Hradci Králové se už usmívalo sluníčko a vše věstilo krásný den. A taky byl. Nejen krásný podle počasí, ale slavnostní, velkolepý a Bohem požehnaný. Když jsme v hod. vstoupili do katedrály Svatého Ducha, zdaleka jsme nebyli mezi prvními. Katedrála se do dvanácté hodiny zcela zaplnila do posledního místečka. Ve dvanáct hodin se rozezněly zvony a rozezvučely varhany a nastal ten nádherný čas homilie a mše svaté, vše k vzdání díků Bohu všemohoucímu za dar života našeho milého emeritního arcibiskupa Karla Otčenáška. Celou slavnostní mši svatou celebroval arcibiskup pražský, primas český Dominik Duka. Náš milý oslavenec byl přivezen na vozíčku, ale ani to mu nevzalo úsměv, který zářil z jeho milé tváře. Všichni shromážděni jsme velmi dojatě a usebraně prožívali tuto slavnostní bohoslužbu, v které jsme v duchu děkovali Bohu za 90 let života arcibiskupa Karla Otčenáška, za 65 kněžství a 60 let ve službě biskupa královéhradecké diecéze. Přítomni byli i mnozí vládní činitelé, mnoho biskupů i z cizích zemí, stovky kněží a řeholních 3

4 sester a tisíce obyčejných věřících. Po skončení mše svaté projížděl emeritní arcibiskup Karel Otčenášek středem katedrály ke vchodu a stále se usmíval a všem neustále žehnal. Po půlhodinové přestávce začal další program k jeho oslavě na podiu připraveném na Velkém náměstí, které bylo zato zaplněno. Celý program vedli P. Pavel Dokládal a P. Zbiegnew Czendlik. Po mnoha vřelých gratulacích, včetně pana prezidenta Václava Klause, primátora Hradce Králové a dalších, mu k potěšení a s láskou zazpívala Lucie Bílá. Svým krásným Ave Maria zakončila svůj pěvecký dar. Nakonec jsme si všichni připili pohárkem vína a zazpívali, aby nás Pán Bůh miloval a našeho arcibiskupa dlouho zachoval. Po všech strastiplných letech života si stále uchovává v sobě velkou lásku ke všem lidem a tuto ideu sbratřování připomněl i při svých závěrečných slovech na rozloučenou. Požehnal všem, kteří přišli oslavit toto jeho významné výročí. Z Chocně jsme byli jen tři. Škoda, že se taková událost opomíjí. Eva Sládková 4 Modrý bál ve stylu máje U mnohých z vás je ještě v čerstvé paměti zatím poslední ročník benefičního Modrého bálu. Letos se konal v netypickém majálesovém duchu. Ve vestibulu bylo možno okusit skvělou zmrzlinu a zhlédnout tombolu s lákavými cenami. U vchodu do sálu pak byla možnost se potkat s výborným vínem. Večerní veselí obohatilo předvedení capoeiry a poté se nálada změnila díky irské hudbě a irským tancům. Pro zájemce byla k dispozici i rozkvetlá třešeň. O půlnoci bylo nebe ozářeno asijskými lampiony, nesoucí svá přání. K tanci a poslechu hrála kapela The Five Band. Váš modrý tým

5 Celoroční projekt pro děti Tajemství Lásky V sobotu 29. května jsme poutí dětí na Mariánskou horu u Dolní Čermné zakončili celoroční projekt pro děti nazvaný Tajemství Lásky. U zrodu tohoto projektu stál otec Bohuslav, který pomáhal po teologické a metodické stránce, navrhoval kříž na medaile pro děti. Na jeho práci navázal otec Miroslav a pomohl nám, abychom připravený projekt mohli dokončit a od poloviny září realizovat. Cílem celého projektu bylo pomoci dětem hlouběji prožít tajemství eucharistie. Děti se postupně seznamovaly s částmi mše svaté, s významem jednotlivých liturgických úkonů a s liturgickými postoji. Mimo jiné se například dozvěděly, jaký je smysl zpěvu Kyrie, eleison, Sláva na výsostech Bohu, proč při čtení evangelia stojíme a proč naopak při kázání sedíme. Projektu se zúčastnilo více než třicet dětí a za svoje celoroční snažení byly při závěrečné pouti odměněny pěknými cenami. Nejúspěšnějšími dětmi v jednotlivých kategoriích se staly tyto: Nejmenší děti: 1. místo - Šimek Kuba 2. místo - Kučerová Johanka Novotný Jiřík Štancl Pavlík Vávrová Anežka 3. místo - Vích Lukášek Borečci : 1. místo - Šimková Klárka 2. místo - Dvořák Vojta Horynová Michalka 3. místo - Štancl Olda Kostelní blechy : 1. místo - Štanclová Sára 2. místo - Horynová Romča Kopecká Terka 3. místo - Vomáčková Denča 5

6 Tento projekt byl v mnohém obohacením i pro nás dospělé, neboť jsme si jeho prostřednictvím ujasnili a více uvědomili některé skutečnosti týkající se mše svaté. Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou a realizací tohoto projektu. Také děkuji všem, kteří jakoukoliv formou podporují nebo se podílejí na celoroční práci s dětmi ve farnosti. Martina Krsková 6 Pouť dětí na Mariánskou horu u Dolní Čermné V sobotu jsme se s dětmi z naší farnosti účastnili poutě do Dolní Čermné, abychom tak zakončili náš celoroční projekt Tajemství Lásky. Jako každý rok na nás v 7:20 čekal autobus u kostela. Po naložení všech potřebných věcí (fotbalové míče, kytara, barvy...) nám požehnal pan farář a vyrazili jsme. Silnice se vlnila a venku nádherně svítilo sluníčko. Když autobus zastavil a my jsme se nadechli čerstvého vzduchu, šli jsme pěšky až na místní faru. Zde jsme vyrobili nádherná prostírání a snědli první svačinu. Po důkladném úklidu (aby na Choceň dobře vzpomínali) jsme zamířili na Mariánskou horu. Šli jsme po silnici a poté jsme zamířili polní cestou až k lesu. V ohradě, kterou jsme míjeli, se páslo pár koní. Začali jsme je k sobě volat. Koníci přiběhli za námi a někteří z nás začali pátrat po svém baťohu, jestli jim náhodou rodiče nepřibalili k svačině jablko. Polovina skupiny byla napřed, a tak jsme je museli doběhnout. Když jsme dorazili na kopeček, zahráli jsme si soutěže a dali si další svačinu. Zahráli jsme si fotbálek a prožili nádhernou mši svatou s naším panem farářem a už tu byl okamžik, na který se každý moc těšil rozdělování cen! Každý se po tomto nádherném dni těšil domů, a proto bylo naše přání splněno a vyrazili jsme zpět do Chocně. Na památku každý dostal hrneček a utíkal domů. Magda Málková

7 Svědectví Bratře biskupe Josefe, všichni bratři a sestry, kteří spravujete naší královéhradeckou diecezi, všechny vás zdravím. V neděli nám náš administrátor farnosti, bratr Miroslav Dítě, oznámil, že k v Chocni končí, je přeložen do Neratova jako výpomocný kněz. Věděli jsme již od začátku jeho působení v Chocni, že zde ze zdravotních důvodů nebude dlouho, ale i přesto moji rodinu tato zpráva zaskočila. Již po první mši sv. slavené společně s bratrem Miroslavem nám bylo jasné, že máme co do činění s pravým apoštolem Páně. Ve svých počátcích církev uznala za apoštola pouze toho, kdo splňoval jednu podmínku: musel být člověkem, který se setkal se vzkříšeným Kristem. (To byl také zčásti důvod, proč měl sv. Pavel tolik potíží, než bylo jeho apoštolské charisma uznáno). Bratr Miroslav nás všechny neúnavně povzbuzuje, abychom Kristu dali všechnu svou důvěru, abychom s Kristem ve svém každodenním životě spolupracovali... Řeknete si: nic nového, to přece ví každý křesťan! A přece se moje děti (je jim resp. 22, 20 a 15 let) krátce po příchodu bratra Miroslava do Chocně probudily z jakési spirituální letargie..., nenechají si ujít žádnou nedělní mši sv. v Chocni, jen aby slyšely jeho homilii. Vždycky máme celá rodina o čem diskutovat při nedělním obědě... Já osobně prožívám tuto požehnanou dobu, kdy je bratr Miroslav v Chocni jako exercicie na pokračování... Díky Bohu za ně! Přála bych co nejvíce lidem prožít alespoň jeden liturgický rok pod vedením bratra Miroslava, jako to bylo dopřáno nám choceňským farníkům. Nevím ovšem, jestli právě na tak odlehlém místě, jako je Neratov, bude moci být toto moje přání splněno..., ale právě tady vkládám důvěru v Krista (jak nás neustále nabádá bratr Miroslav) a prosím o seslání Ducha sv. na všechny, kteří o místě působení bratra Miroslava rozhodují. Na závěr jednu myšlenku, která se (alespoň podle mě) právě na osobu bratra Miroslava hodí (napsal ji Ellias Vella v jedné své knize): Ďábel se nebojí lidí, kteří pro Krista pracují, ale těch, kteří Mu patří. Přátelé, je dobré se ozvat, když se nám něco nelíbí, ale možná je důležitější se ozvat, když se nám něco líbí a máme z něčeho radost, právě proto jsem vám tohle svědectví napsala... Zdraví vás sestra v Kristu, Kateřina Pascucci, Choceň 7

8 8 Rozhovor Rozhovor s otcem Miroslavem Opět se setkáváme při společném rozhovoru. Dnes ale po 294 dnech při Vašem odchodu. 1) Zdá se Vám to krátká či dlouhá doba? Krátká. Každý další rok mi připadá čím dál tím kratší. 2) Měl jste nějaké plány, které jste v naší farnosti nestihl uskutečnit? Hmm No, do jisté míry ano. A tedy jaké a proč? Když přichází farář do farnosti, tak má určitou vizi, a tu dílem naplňuje a dílem transformuje podle reálné situace. A reálná situace ukazovala, že některé plány jsem musel za pochodu upravovat, byť ne nějak drasticky. Mým plánem bylo vám posloužit tzv. kérygmatem, a to určitým způsobem. Kérygmatem jsem vám posloužil, ovšem onen způsob jsem musel do jisté míry upravit: nedošlo tedy již na speciální kérygmatické kursy, které jsem měl připraveny, týkající se např. svědectví, práce s Písmem, zvěstování, modlitby, charismat, učednictví, společenství atd. Na to nám již nevybyl čas. Zatím 3) Když se zamyslíte, co Vám necelý rok v naší farnosti dal, co by to bylo? Pár přátel a spoustu dobrých známých. 4) Kdybyste měl shrnout Vaše působení v Chocni a filiálkách, je něco, co byste rád vypíchl? Základním záměrem, s nímž jsem do Chocně přišel, bylo posloužit vám kérygmatem. Co to je? Řeknu to asi takhle: největším problémem či nemocí současných evropských katolíků je ztráta smyslu pro proporcionalitu. Panuje veliký zmatek v tom, co je v křesťanství opravdu stěžejní, co naopak vedlejší, a co dokonce zcela okrajové. Kérygma je pak nástroj, používaný již apoštoly, který tuto nemoc, zmatek a slabost uzdravuje. Když se ohlédnete za uplynulým rokem zpět, zjistíte, že jsem se věnoval pouze několika málo nejdůležitějším věcem, podobně jako

9 apoštol Pavel, když přišel do Korinta: Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného (viz 1Kor 2,1-2). 5) Překvapila Vás něčím naše farnost? Byla tak živou, jak jste o ní slyšel? Ano, co se živosti farnosti týče, skutečnost v zásadě naplnila moje očekávání. Choceň je dobrou farností, která v sobě má velice slušný potenciál k dalšímu růstu. 6) Navštívil jste u nás mnoho rodin a rodinných obědů, chutnalo Vám? A co se většinou podávalo? Chutnalo mně určitě. Nabídka byla celkem dost pestrá, nebylo nějakého typického jídla, jako např. řízek se salátem. Všem, kteří mne k sobě pozvali, nebo mi jídlo dokonce osobně přinesli, bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji poděkovat. 7) Chutnají Vám choceňské jogurty? Nesmíte říct, že jste je neochutnal. (Zrudl. Neochutnal, takže o nápravu se musíme postarat my.) 8) Měl byste pro nás nějaké rady do budoucna? Nemyslím si, že by moje vlastní rady byly zas až tak důležité a chytré; mám ale v plánu poslední dva týdny strávit tím, že budu stát denně před Pánem a budu se ho ptát, co vám mám říct na závěr. Tím pádem je šance, že to budou Jeho rady a ne moje, protože ty moje by vám celkem k ničemu nebyly. Takže ještě něco přijde? Můžeme se těšit? Doufám, ale je pravda, že Pán mluví tehdy, když chce mluvit. Nemluví na lidskou zakázku. Je-li ovšem třeba něco říci, tak se o to účinně postará. 9) A co Vás čeká nyní? Těšíte se do Neratova? Nevím, na jak dlouho jdu do Neratova, protože tato moje stáž je domluvena jenom jako jakási mezistanice do doby, než nastoupí nový biskup. Teprve s ním budu projednávat celou vizi mého budoucího kněžského působení, ať už v naší diecézi, ať už v diecézi plzeňské. 9

10 10) Můžete nám přiblížit, co bude v Neratově Vaší náplní? Budu k dispozici P. Suchárovi, co on bude potřebovat. Neratov je realita velice specifická svým zaměřením, úkolem a posláním, a já těžko můžu střílet od boku nějaké odhady bez jejího bližšího poznání. Ale samozřejmě výpomoc ryze kněžská je pro P. Suchára myslím důležitá, protože on vzhledem k řadě svých povinností a úkolů, které má nejen v Neratově, ale i v rámci celé diecéze, je rád, když může odjet a není tísněný tím, že se musí vrátit na ten či onen den na tu či onu bohoslužbu. 11) Co byste závěrem popřál nám, farníkům? Popřál bych vám jako jednotlivcům i jako společenství růst, a to růst jak početní, tak i kvalitativní. Co neroste, umírá, aneb jak říkají latiníci: Non progredi est regredi. Kdo nejde vpřed, kráčí zpátky. 10 Za rozhovor velice děkuje Liduš Luxová Okénko pro mládež Vikariátko v Chocni Konečně nastala očekávaná sobota, kdy se v Chocni mělo konat vikariátní setkání mládeže. Děcka z celého vikariátu se sešla něco málo po půl třetí, a tak jsme mohli začít. Skvělí moderátoři Dan a Terka seznámili hosty s programem, poté následovala seznamovací hra a scénka. Zanedlouho jsme se společně vypravili na suprovou hru do Pelin, kde jsme se všichni výborně pobavili, i se trochu protáhli po celoodpoledním sezení. Jen co jsme dorazili zpět na Rychtu, okamžitě jsme se vrhli na připravené dobroty. S krásně plnými žaludky jsme zhlédli další scénku, vyslechli zkušenost Haňdi Nováčkové s kněžími a malinko podiskutovali s P. Vláďou Brokešem. To už ale byl nejvyšší čas vydat se na

11 závěrečnou bohoslužbu, po které se ještě pár odvážlivců vrátilo na Rychtu, zahrálo si s námi pár her a rozjeli se domů. Myslím, že se nám vikariátko opravdu podařilo, a děkujeme všem, kdo nám jakkoliv pomohli ho připravit :). Za choceňskou mládež Lenka Halbrštátová Okénko pro děti Diecézní setkání dětí V sobotu 15. května jsme jeli s babičkou na Diecézní setkání dětí v Hradci Králové. Jeho téma bylo renesance. Líbilo se mi na stanovišti v knihovně, protože tam měli spoustu knih, jednu z toho psanou více než dvěma jazyky arabsky, latinsky, hebrejsky, řecky, anglicky, ale vůbec ne česky. Také se mi líbila výtvarná dílna, viděla jsem tam spoustu nápadů, které se dají použít, třeba drátkování s korálky. Nejvíc se mi ale líbila mše svatá, protože jsem šla s Maruškou předat kytku panu biskupovi. Klára Šimková Já jsem byl na stanovišti šermířů. Koukal jsem se, jak tam šermují, a jednoho kluka, co měl zlomenou ruku, oblékli do brnění, takže měl jednu ruku sádrovou a jednu brněnskou. Pak jsem byl na stanovišti společnosti, kde říkali, kdo co dělal, a vždycky jsme si k tomu něco zkoušeli. Třeba cestovatel cestuje, tak jsme s babičkou hledali na mapě nejkratší cestu z Hradce do Prahy. Král nosí korunu, takže jsme chodili s knížkou na hlavě, aby nespadla, a zkusili jsme si papírovou korunu. Nejvíc se mi líbilo tiskání bramborovými tiskátky ve výtvarné dílně. Kuba Šimek 11

12 Luštěníčko Ahoj milé děti! Prázdniny se blíží a já mám pro vás jeden návrh. Zkusme každý den udělat alespoň jeden dobrý skutek. Začněme od maličkostí jako mytí nádobí, nabídnout se na pomoc při vaření, na zahradě, uklidit botník, pohrát si s mladším sourozencem, potěšit maminku kytičkou ze zahrádky a jistě přijdete na mnoho dalších věcí. Zapojte i sourozence a rodiče a při večerní modlitbě nebo večeři si je vzájemně řekněte. Uvidíte, že to nebude lehký úkol ani pro dospělé. A jako malou odměnu spojte čísla od 1 do 44 a uvidíte krásný obrázek, který si pak můžete vybarvit. 12 Liduš Luxová

13 Toto číslo sponzoruje: Autojeřáby Zajišťování nákladní silniční dopravy Internetové stránky farnosti Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je Příspěvky prosím doručte na adresu Zuzaně Siegelové, Martině Krskové nebo panu faráři. Díky! Výrobní náklady na jeden výtisk po odečtení sponzorského daru činí 10 Kč. Příspěvek prosím vhoďte do kasičky v kostele. Zodpovědné za jednotlivé rubriky: Lída Luxová (děti), Zuzana Ropková (mládež). Drobečky připravili: Josef a Zuzana Siegelovi, Jiří a Martina Krskovi. 13

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vánek - VELIKONOCE 2010

Vánek - VELIKONOCE 2010 Vánek - VELIKONOCE 2010 Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu a právě ona je velikou a jedinečnou příležitostí k uvědomění si toho, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Pro mě konkrétně, pro každého člověka!

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Kaple Senohraby Výroční zpráva 2012 Senohraby květen, 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Aktivity sdružení v roce 2012 Základní informace o sdružení Finanční zpráva Poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

L. Černá. Takový pokoj by

L. Černá. Takový pokoj by Tajenka K. Gebharta 1 T 1 Poslední prac.den v týdnu? 2 D S 2 Podobné slovo ke slovu věrnost. 3 V 3 Kde žiji to je můj... 4 I 4 Roční období po podzimu? 5 N 5 Mužské jméno na I. 6 L 6 Opak hodně je? T.

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POJĎ S NÁMI IV. 2005/06

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POJĎ S NÁMI IV. 2005/06 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO VÍTKOVICKÁ 28, OSTRAVA 1, 702 00 POJĎ S NÁMI IV. 2005/06 Akce: Výlet do Zlína Tak si představte, kde jsme teď byli...já, Terka D., Merisa a Cahi...ve Zlíně..to

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

..vydáno ke dni 25. 3. 2014...

..vydáno ke dni 25. 3. 2014... ..vydáno ke dni 25. 3. 2014... I. ročník, II. číslo Čeho se v tomto čísle můžete dočíst? Nové logo Nová zapisovatelka Nová koordinátorka Vícedenní zasedání MPM Články delegátů Fotografie delegátů Vizitky

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Po letech se do vašich rukou vrací časopis, který změní váš pohled na média, zahýbe Dotykem, Halahojem a možná i světem.

Po letech se do vašich rukou vrací časopis, který změní váš pohled na média, zahýbe Dotykem, Halahojem a možná i světem. Po letech se do vašich rukou vrací časopis, který změní váš pohled na média, zahýbe Dotykem, Halahojem a možná i světem. Více než čímkoli jiným, má být ale těchto pár stránek pro vás vzpomínkou na události

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více