od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2010"

Transkript

1 od sv. Františka občasník choceňské farnosti červen 2010 Milí přátelé, naposledy vás zdravím takto ze stránek Drobečků při příležitosti končícího školního a pastoračního roku. Prošli jsme společně desetiměsíční cestou, na níž nás provázel a chránil sám náš ukřižovaný a vzkříšený Pán. Budiž mu za jeho vedení a žehnání vzdán dík! Měsíc června probíhá letos v Chocni ve znamení závazků, a to závazků vůči Bohu i vůči farnímu společenství. Svoje závazky vyjádřili členové pastorační rady, malí ministranti, děti přistupující k prvnímu svatému přijímání, členové rady ekonomické, rodiče křtěných dětí a nakonec i naši dospělí novokřtěnci se svými kmotry. Ti všichni se takovým či onakým způsobem zavázali k tomu, k čemu se opětovně musíme zavázat i my všichni: být ve víře součástí Těla Kristova tak, jak se toto uskutečňuje ve farním společenství. Toto společenství může účinně růst jen tehdy, jsou-li všichni jeho členové navzájem spojeni pouty závazného, zodpovědného přátelství. Kéž se vám všem daří do tohoto přátelství vrůstat! P. Miroslav

2 2 Ze života farnosti Seznam členů PRF P. Miroslav Dítě, předseda Jan Kučera, místopředseda Martina Krsková, sekretářka Zdeňka Lásková, členka farního výboru Hedvika Víchová, členka farního výboru Martin Málek, delegát do ekonomické rady Karel Diblík Dagmar Filipová Ludmila Luxová Michal Marek Milan Marek Kateřina Pascucci Pavel Pavliš O JAR se salesiánem JARoslavem Mikešem Jako mladý kněz chtěl odejít do misií. Za totality byl režimu nepohodlným živlem a stěhoval se z fary na faru. Své misie provozuje již přes 20 let v Čechách, aktuálně v centru Prahy. Minulý rok se však Jaroslavovi Mikešovi vyplnil sen a na podzim strávil měsíc v Africe. Spolu s několika dalšími Čechy navštívil a podpořil misijní stanice spolubratří salesiánů v Jihoafrické republice, Lesothu, Zimbabwe, Zambii a Kongu. O své neobyčejné zážitky se přijel rozdělit i do naší farnosti. Poslední březnovou neděli se nás tak sešlo více než 50 v choceňském kině, abychom se podívali na pěkné fotky, krátká videa a hlavně si poslechli zajímavé povídání o tom, jak naši krajané pomáhají v místech, kde není samozřejmostí školní docházka, jídlo, pitná

3 voda nebo léky. Salesiáni vysílají dobrovolníky do celého světa s vizí, že někdy je lépe konkrétně přiložit ruku k dílu, než odeslat finanční dar. Projekt adopce na blízko, v jehož rámci jsou dobrovolníci do misií vysíláni, může podpořit každý (www.adopcenablizko.cz). Jaroslav udělal o své cestě přes 60 přednášek. Svým povídáním chce poukázat na místa, kde lidé materiálně strádají, a ukázat lidem, jak mohou sami pomoci, např. právě skrz adopci na blízko. Příště se Jaroslav chystá do Mexika. V Chocni se mu prý velmi líbilo, a vrátí-li se ze svých cest živý a zdravý, těší se, že za námi opět dorazí. Petr Diblík Den díkůvzdání Ne, nechte se zmýlit, není listopad, ani nepíši z Ameriky. Je 1. května 2010 a jsme v Hradci Králové. Ráno jsme se probouzeli do deštivého, nevlídného počasí, ale neodradilo nás. V Hradci Králové se už usmívalo sluníčko a vše věstilo krásný den. A taky byl. Nejen krásný podle počasí, ale slavnostní, velkolepý a Bohem požehnaný. Když jsme v hod. vstoupili do katedrály Svatého Ducha, zdaleka jsme nebyli mezi prvními. Katedrála se do dvanácté hodiny zcela zaplnila do posledního místečka. Ve dvanáct hodin se rozezněly zvony a rozezvučely varhany a nastal ten nádherný čas homilie a mše svaté, vše k vzdání díků Bohu všemohoucímu za dar života našeho milého emeritního arcibiskupa Karla Otčenáška. Celou slavnostní mši svatou celebroval arcibiskup pražský, primas český Dominik Duka. Náš milý oslavenec byl přivezen na vozíčku, ale ani to mu nevzalo úsměv, který zářil z jeho milé tváře. Všichni shromážděni jsme velmi dojatě a usebraně prožívali tuto slavnostní bohoslužbu, v které jsme v duchu děkovali Bohu za 90 let života arcibiskupa Karla Otčenáška, za 65 kněžství a 60 let ve službě biskupa královéhradecké diecéze. Přítomni byli i mnozí vládní činitelé, mnoho biskupů i z cizích zemí, stovky kněží a řeholních 3

4 sester a tisíce obyčejných věřících. Po skončení mše svaté projížděl emeritní arcibiskup Karel Otčenášek středem katedrály ke vchodu a stále se usmíval a všem neustále žehnal. Po půlhodinové přestávce začal další program k jeho oslavě na podiu připraveném na Velkém náměstí, které bylo zato zaplněno. Celý program vedli P. Pavel Dokládal a P. Zbiegnew Czendlik. Po mnoha vřelých gratulacích, včetně pana prezidenta Václava Klause, primátora Hradce Králové a dalších, mu k potěšení a s láskou zazpívala Lucie Bílá. Svým krásným Ave Maria zakončila svůj pěvecký dar. Nakonec jsme si všichni připili pohárkem vína a zazpívali, aby nás Pán Bůh miloval a našeho arcibiskupa dlouho zachoval. Po všech strastiplných letech života si stále uchovává v sobě velkou lásku ke všem lidem a tuto ideu sbratřování připomněl i při svých závěrečných slovech na rozloučenou. Požehnal všem, kteří přišli oslavit toto jeho významné výročí. Z Chocně jsme byli jen tři. Škoda, že se taková událost opomíjí. Eva Sládková 4 Modrý bál ve stylu máje U mnohých z vás je ještě v čerstvé paměti zatím poslední ročník benefičního Modrého bálu. Letos se konal v netypickém majálesovém duchu. Ve vestibulu bylo možno okusit skvělou zmrzlinu a zhlédnout tombolu s lákavými cenami. U vchodu do sálu pak byla možnost se potkat s výborným vínem. Večerní veselí obohatilo předvedení capoeiry a poté se nálada změnila díky irské hudbě a irským tancům. Pro zájemce byla k dispozici i rozkvetlá třešeň. O půlnoci bylo nebe ozářeno asijskými lampiony, nesoucí svá přání. K tanci a poslechu hrála kapela The Five Band. Váš modrý tým

5 Celoroční projekt pro děti Tajemství Lásky V sobotu 29. května jsme poutí dětí na Mariánskou horu u Dolní Čermné zakončili celoroční projekt pro děti nazvaný Tajemství Lásky. U zrodu tohoto projektu stál otec Bohuslav, který pomáhal po teologické a metodické stránce, navrhoval kříž na medaile pro děti. Na jeho práci navázal otec Miroslav a pomohl nám, abychom připravený projekt mohli dokončit a od poloviny září realizovat. Cílem celého projektu bylo pomoci dětem hlouběji prožít tajemství eucharistie. Děti se postupně seznamovaly s částmi mše svaté, s významem jednotlivých liturgických úkonů a s liturgickými postoji. Mimo jiné se například dozvěděly, jaký je smysl zpěvu Kyrie, eleison, Sláva na výsostech Bohu, proč při čtení evangelia stojíme a proč naopak při kázání sedíme. Projektu se zúčastnilo více než třicet dětí a za svoje celoroční snažení byly při závěrečné pouti odměněny pěknými cenami. Nejúspěšnějšími dětmi v jednotlivých kategoriích se staly tyto: Nejmenší děti: 1. místo - Šimek Kuba 2. místo - Kučerová Johanka Novotný Jiřík Štancl Pavlík Vávrová Anežka 3. místo - Vích Lukášek Borečci : 1. místo - Šimková Klárka 2. místo - Dvořák Vojta Horynová Michalka 3. místo - Štancl Olda Kostelní blechy : 1. místo - Štanclová Sára 2. místo - Horynová Romča Kopecká Terka 3. místo - Vomáčková Denča 5

6 Tento projekt byl v mnohém obohacením i pro nás dospělé, neboť jsme si jeho prostřednictvím ujasnili a více uvědomili některé skutečnosti týkající se mše svaté. Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou a realizací tohoto projektu. Také děkuji všem, kteří jakoukoliv formou podporují nebo se podílejí na celoroční práci s dětmi ve farnosti. Martina Krsková 6 Pouť dětí na Mariánskou horu u Dolní Čermné V sobotu jsme se s dětmi z naší farnosti účastnili poutě do Dolní Čermné, abychom tak zakončili náš celoroční projekt Tajemství Lásky. Jako každý rok na nás v 7:20 čekal autobus u kostela. Po naložení všech potřebných věcí (fotbalové míče, kytara, barvy...) nám požehnal pan farář a vyrazili jsme. Silnice se vlnila a venku nádherně svítilo sluníčko. Když autobus zastavil a my jsme se nadechli čerstvého vzduchu, šli jsme pěšky až na místní faru. Zde jsme vyrobili nádherná prostírání a snědli první svačinu. Po důkladném úklidu (aby na Choceň dobře vzpomínali) jsme zamířili na Mariánskou horu. Šli jsme po silnici a poté jsme zamířili polní cestou až k lesu. V ohradě, kterou jsme míjeli, se páslo pár koní. Začali jsme je k sobě volat. Koníci přiběhli za námi a někteří z nás začali pátrat po svém baťohu, jestli jim náhodou rodiče nepřibalili k svačině jablko. Polovina skupiny byla napřed, a tak jsme je museli doběhnout. Když jsme dorazili na kopeček, zahráli jsme si soutěže a dali si další svačinu. Zahráli jsme si fotbálek a prožili nádhernou mši svatou s naším panem farářem a už tu byl okamžik, na který se každý moc těšil rozdělování cen! Každý se po tomto nádherném dni těšil domů, a proto bylo naše přání splněno a vyrazili jsme zpět do Chocně. Na památku každý dostal hrneček a utíkal domů. Magda Málková

7 Svědectví Bratře biskupe Josefe, všichni bratři a sestry, kteří spravujete naší královéhradeckou diecezi, všechny vás zdravím. V neděli nám náš administrátor farnosti, bratr Miroslav Dítě, oznámil, že k v Chocni končí, je přeložen do Neratova jako výpomocný kněz. Věděli jsme již od začátku jeho působení v Chocni, že zde ze zdravotních důvodů nebude dlouho, ale i přesto moji rodinu tato zpráva zaskočila. Již po první mši sv. slavené společně s bratrem Miroslavem nám bylo jasné, že máme co do činění s pravým apoštolem Páně. Ve svých počátcích církev uznala za apoštola pouze toho, kdo splňoval jednu podmínku: musel být člověkem, který se setkal se vzkříšeným Kristem. (To byl také zčásti důvod, proč měl sv. Pavel tolik potíží, než bylo jeho apoštolské charisma uznáno). Bratr Miroslav nás všechny neúnavně povzbuzuje, abychom Kristu dali všechnu svou důvěru, abychom s Kristem ve svém každodenním životě spolupracovali... Řeknete si: nic nového, to přece ví každý křesťan! A přece se moje děti (je jim resp. 22, 20 a 15 let) krátce po příchodu bratra Miroslava do Chocně probudily z jakési spirituální letargie..., nenechají si ujít žádnou nedělní mši sv. v Chocni, jen aby slyšely jeho homilii. Vždycky máme celá rodina o čem diskutovat při nedělním obědě... Já osobně prožívám tuto požehnanou dobu, kdy je bratr Miroslav v Chocni jako exercicie na pokračování... Díky Bohu za ně! Přála bych co nejvíce lidem prožít alespoň jeden liturgický rok pod vedením bratra Miroslava, jako to bylo dopřáno nám choceňským farníkům. Nevím ovšem, jestli právě na tak odlehlém místě, jako je Neratov, bude moci být toto moje přání splněno..., ale právě tady vkládám důvěru v Krista (jak nás neustále nabádá bratr Miroslav) a prosím o seslání Ducha sv. na všechny, kteří o místě působení bratra Miroslava rozhodují. Na závěr jednu myšlenku, která se (alespoň podle mě) právě na osobu bratra Miroslava hodí (napsal ji Ellias Vella v jedné své knize): Ďábel se nebojí lidí, kteří pro Krista pracují, ale těch, kteří Mu patří. Přátelé, je dobré se ozvat, když se nám něco nelíbí, ale možná je důležitější se ozvat, když se nám něco líbí a máme z něčeho radost, právě proto jsem vám tohle svědectví napsala... Zdraví vás sestra v Kristu, Kateřina Pascucci, Choceň 7

8 8 Rozhovor Rozhovor s otcem Miroslavem Opět se setkáváme při společném rozhovoru. Dnes ale po 294 dnech při Vašem odchodu. 1) Zdá se Vám to krátká či dlouhá doba? Krátká. Každý další rok mi připadá čím dál tím kratší. 2) Měl jste nějaké plány, které jste v naší farnosti nestihl uskutečnit? Hmm No, do jisté míry ano. A tedy jaké a proč? Když přichází farář do farnosti, tak má určitou vizi, a tu dílem naplňuje a dílem transformuje podle reálné situace. A reálná situace ukazovala, že některé plány jsem musel za pochodu upravovat, byť ne nějak drasticky. Mým plánem bylo vám posloužit tzv. kérygmatem, a to určitým způsobem. Kérygmatem jsem vám posloužil, ovšem onen způsob jsem musel do jisté míry upravit: nedošlo tedy již na speciální kérygmatické kursy, které jsem měl připraveny, týkající se např. svědectví, práce s Písmem, zvěstování, modlitby, charismat, učednictví, společenství atd. Na to nám již nevybyl čas. Zatím 3) Když se zamyslíte, co Vám necelý rok v naší farnosti dal, co by to bylo? Pár přátel a spoustu dobrých známých. 4) Kdybyste měl shrnout Vaše působení v Chocni a filiálkách, je něco, co byste rád vypíchl? Základním záměrem, s nímž jsem do Chocně přišel, bylo posloužit vám kérygmatem. Co to je? Řeknu to asi takhle: největším problémem či nemocí současných evropských katolíků je ztráta smyslu pro proporcionalitu. Panuje veliký zmatek v tom, co je v křesťanství opravdu stěžejní, co naopak vedlejší, a co dokonce zcela okrajové. Kérygma je pak nástroj, používaný již apoštoly, který tuto nemoc, zmatek a slabost uzdravuje. Když se ohlédnete za uplynulým rokem zpět, zjistíte, že jsem se věnoval pouze několika málo nejdůležitějším věcem, podobně jako

9 apoštol Pavel, když přišel do Korinta: Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného (viz 1Kor 2,1-2). 5) Překvapila Vás něčím naše farnost? Byla tak živou, jak jste o ní slyšel? Ano, co se živosti farnosti týče, skutečnost v zásadě naplnila moje očekávání. Choceň je dobrou farností, která v sobě má velice slušný potenciál k dalšímu růstu. 6) Navštívil jste u nás mnoho rodin a rodinných obědů, chutnalo Vám? A co se většinou podávalo? Chutnalo mně určitě. Nabídka byla celkem dost pestrá, nebylo nějakého typického jídla, jako např. řízek se salátem. Všem, kteří mne k sobě pozvali, nebo mi jídlo dokonce osobně přinesli, bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji poděkovat. 7) Chutnají Vám choceňské jogurty? Nesmíte říct, že jste je neochutnal. (Zrudl. Neochutnal, takže o nápravu se musíme postarat my.) 8) Měl byste pro nás nějaké rady do budoucna? Nemyslím si, že by moje vlastní rady byly zas až tak důležité a chytré; mám ale v plánu poslední dva týdny strávit tím, že budu stát denně před Pánem a budu se ho ptát, co vám mám říct na závěr. Tím pádem je šance, že to budou Jeho rady a ne moje, protože ty moje by vám celkem k ničemu nebyly. Takže ještě něco přijde? Můžeme se těšit? Doufám, ale je pravda, že Pán mluví tehdy, když chce mluvit. Nemluví na lidskou zakázku. Je-li ovšem třeba něco říci, tak se o to účinně postará. 9) A co Vás čeká nyní? Těšíte se do Neratova? Nevím, na jak dlouho jdu do Neratova, protože tato moje stáž je domluvena jenom jako jakási mezistanice do doby, než nastoupí nový biskup. Teprve s ním budu projednávat celou vizi mého budoucího kněžského působení, ať už v naší diecézi, ať už v diecézi plzeňské. 9

10 10) Můžete nám přiblížit, co bude v Neratově Vaší náplní? Budu k dispozici P. Suchárovi, co on bude potřebovat. Neratov je realita velice specifická svým zaměřením, úkolem a posláním, a já těžko můžu střílet od boku nějaké odhady bez jejího bližšího poznání. Ale samozřejmě výpomoc ryze kněžská je pro P. Suchára myslím důležitá, protože on vzhledem k řadě svých povinností a úkolů, které má nejen v Neratově, ale i v rámci celé diecéze, je rád, když může odjet a není tísněný tím, že se musí vrátit na ten či onen den na tu či onu bohoslužbu. 11) Co byste závěrem popřál nám, farníkům? Popřál bych vám jako jednotlivcům i jako společenství růst, a to růst jak početní, tak i kvalitativní. Co neroste, umírá, aneb jak říkají latiníci: Non progredi est regredi. Kdo nejde vpřed, kráčí zpátky. 10 Za rozhovor velice děkuje Liduš Luxová Okénko pro mládež Vikariátko v Chocni Konečně nastala očekávaná sobota, kdy se v Chocni mělo konat vikariátní setkání mládeže. Děcka z celého vikariátu se sešla něco málo po půl třetí, a tak jsme mohli začít. Skvělí moderátoři Dan a Terka seznámili hosty s programem, poté následovala seznamovací hra a scénka. Zanedlouho jsme se společně vypravili na suprovou hru do Pelin, kde jsme se všichni výborně pobavili, i se trochu protáhli po celoodpoledním sezení. Jen co jsme dorazili zpět na Rychtu, okamžitě jsme se vrhli na připravené dobroty. S krásně plnými žaludky jsme zhlédli další scénku, vyslechli zkušenost Haňdi Nováčkové s kněžími a malinko podiskutovali s P. Vláďou Brokešem. To už ale byl nejvyšší čas vydat se na

11 závěrečnou bohoslužbu, po které se ještě pár odvážlivců vrátilo na Rychtu, zahrálo si s námi pár her a rozjeli se domů. Myslím, že se nám vikariátko opravdu podařilo, a děkujeme všem, kdo nám jakkoliv pomohli ho připravit :). Za choceňskou mládež Lenka Halbrštátová Okénko pro děti Diecézní setkání dětí V sobotu 15. května jsme jeli s babičkou na Diecézní setkání dětí v Hradci Králové. Jeho téma bylo renesance. Líbilo se mi na stanovišti v knihovně, protože tam měli spoustu knih, jednu z toho psanou více než dvěma jazyky arabsky, latinsky, hebrejsky, řecky, anglicky, ale vůbec ne česky. Také se mi líbila výtvarná dílna, viděla jsem tam spoustu nápadů, které se dají použít, třeba drátkování s korálky. Nejvíc se mi ale líbila mše svatá, protože jsem šla s Maruškou předat kytku panu biskupovi. Klára Šimková Já jsem byl na stanovišti šermířů. Koukal jsem se, jak tam šermují, a jednoho kluka, co měl zlomenou ruku, oblékli do brnění, takže měl jednu ruku sádrovou a jednu brněnskou. Pak jsem byl na stanovišti společnosti, kde říkali, kdo co dělal, a vždycky jsme si k tomu něco zkoušeli. Třeba cestovatel cestuje, tak jsme s babičkou hledali na mapě nejkratší cestu z Hradce do Prahy. Král nosí korunu, takže jsme chodili s knížkou na hlavě, aby nespadla, a zkusili jsme si papírovou korunu. Nejvíc se mi líbilo tiskání bramborovými tiskátky ve výtvarné dílně. Kuba Šimek 11

12 Luštěníčko Ahoj milé děti! Prázdniny se blíží a já mám pro vás jeden návrh. Zkusme každý den udělat alespoň jeden dobrý skutek. Začněme od maličkostí jako mytí nádobí, nabídnout se na pomoc při vaření, na zahradě, uklidit botník, pohrát si s mladším sourozencem, potěšit maminku kytičkou ze zahrádky a jistě přijdete na mnoho dalších věcí. Zapojte i sourozence a rodiče a při večerní modlitbě nebo večeři si je vzájemně řekněte. Uvidíte, že to nebude lehký úkol ani pro dospělé. A jako malou odměnu spojte čísla od 1 do 44 a uvidíte krásný obrázek, který si pak můžete vybarvit. 12 Liduš Luxová

13 Toto číslo sponzoruje: Autojeřáby Zajišťování nákladní silniční dopravy Internetové stránky farnosti Uzávěrka dalšího čísla Drobečků je Příspěvky prosím doručte na adresu Zuzaně Siegelové, Martině Krskové nebo panu faráři. Díky! Výrobní náklady na jeden výtisk po odečtení sponzorského daru činí 10 Kč. Příspěvek prosím vhoďte do kasičky v kostele. Zodpovědné za jednotlivé rubriky: Lída Luxová (děti), Zuzana Ropková (mládež). Drobečky připravili: Josef a Zuzana Siegelovi, Jiří a Martina Krskovi. 13

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Homilie na mši při svěcení olejů 2002

Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě! Chci dnes mluvit především k vám, protože toto je vaše mše sv. Sestry a bratři, kteří se zde shromáždili, aby tu byli

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015

Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015 Internetový informační OBČASNÍK Královéhradecké diecéze CČSH za období od 1. 1. 2015 do 20. 2. 2015 Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015 Milé sestry a milí bratři v Kristu, Radujte se v

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE PROSINEC/LEDEN 2014/2015 MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE KDO JSME Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého

Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého 2008/09 červen Občasník Katechetického a pedagogického centra Biskupství královéhradeckého è. 6 Obsah: Úvodník 1 Výuka náboženství a systematická katecheze dětí ve školním roce 2009/2010 2-3 Uzavření školního

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY... str. 2 Zápis ze zasedání Poděkování a prosba o pomoc ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 3 Životní jubilea Svátost biřmování Primice

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více