LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013"

Transkript

1 CEMENT LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013 Sekce Ceská republika str. 14 Sekce Madársko str. 20 Sekce Slovinsko str. 26 Sekce Rakousko str. 32 Veselé Vánoce!

2 OBSAH A ÚVODNÍK LCE People Magazine Redakční rada: Mag. Romana Ramssl, Renate Landl, Lieselotte Henschl-Koch, Manfred Cernoga, Petr Čermák, Milena Hucanová, Pavel Bartejs, Luboš Trestr, Denisa Šimáčková, Desa Petrič, Petra Kajič, Iva Dominkovič, Andrej Sopotnik, Damjan Kovač, Gregor Uranič, Zsófia Zadravecz, Boglárka Németh CENTRÁLA SPOLEČNOSTI LAFARGE ZEMENTWERKE GMBH 1061 Wien, Gumpendorfer Straße T F LAFARGE Central Europe Ohlédnutí Měsíc bezpečnosti LAFARGE Central Europe Cíle do roku dobrovolnictví LAFARGE Central Europe Marketing v klastru LAFARGE Central Europe Nové tváře v LAFARGE LAFARGE Central Europe Nové obsazení pozic, učni Ceská republika Konference CemTech Setkání manažerů BOZP Investice v závodě Čížkovice Zimní opravy Madársko Cementárna v obrazech Projekt Extra míle Slovinsko Den otevřených dveří Nový cement Slovinsko dní bez úrazu Ocenění za inovace Slovinsko Nový produkt: Kalcevita Beton a udržitelná výstavba Lafarge Cement, a.s Čížkovice čp. 27 Tel.: Fax: Ceská republika Vysokohodnotný beton Přerozdělení kompetencí ve výrobě Skupina pro zdraví Ceská republika Krátce z Čížkovic Den s cementárnou Adopce na dálku Madársko Nový projekt: Mi7 Vodní summit Budapešť Madársko Společenská odpovědnost Soutěž o dlažební kostky Rakousko Uvedení produktu na trh: GRANU-FIX Rakousko Novinky ze závodů Rakousko Podpora péče o zdraví Události Společný fotbalový turnaj STRANA 02 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

3 DI Thomas SPANNAGL předseda představenstva LCE Holding GmbH Vážení spolupracovníci, doufám, že budeme na rok 2013 vzpomínat jako na poslední krizový rok v historii, a to jak pro ekonomiku obecně, tak i pro sektor stavebnictví zejména v našich zemích. Povodně, silné deště a dlouhá, tuhá zima v první polovině roku znamenaly pro náš průmysl pokles trhů (Slovinsko -17 %, Česká republika -10 %) nebo stagnaci (Maďarsko a Rakousko). V druhé polovině roku již začalo mírné oživení, což nás vede spolu s pozitivními prognózami trhu k vyslovení předpokladu zlepšení ekonomické situace v našich čtyřech zemích v roce I přes poměrně obtížnou situaci v roce 2013 jsme však stále byli schopni udržet si svou pozici na trhu, a dokonce ji i posílit, což nám umožnilo dosáhnout ve všech zemích našich vytyčených cílů. Můžeme být právem hrdí na některé další úspěchy: v náročném ekonomickém prostředí bylo totiž mnohem důležitější neustále pracovat na zlepšeních, která se týkají čistě nás. Vynikajícím příkladem toho je vývoj nových výrobků ve všech našich zemích, o nichž se píše zčásti i v tomto vydání časopisu LCE People Magazine. V otázce prosazení betonu jako přednostního stavebního materiálu bylo rovněž dosaženo velkého pokroku, podařilo se to například v nadnárodních projektech v oblasti betonových silnic, při vytápění a chlazení pomocí betonu a u betonových stěnových systémů. Zejména v Maďarsku a Slovinsku jsme optimalizovali dodávky z našich závodů. V roce 2013 byly také realizovány nebo zahájeny některé projekty v oblasti produktivity a logistiky, které budou v příštích letech přinášet své ovoce. Obzvláště hrdí jsme na to, že jsme dosáhli Zlatého statusu v rámci LAFARGE Safety Excellence Clubu. Jsem velmi vděčný všem našim týmům, které jsou v oblasti bezpečnosti na vysoké úrovni. Současně toto ocenění pro nás ovšem samozřejmě znamená, že musíme i nadále pokračovat na všech úrovních našeho podnikání a na každodenní bázi v uplatňování opatření pro snížení rizik, abychom si náš Zlatý status udrželi. Angažovanost našich zaměstnanců k tomuto tématu byla jasně zřetelná prostřednictvím velkého počtu nápadů, které byly předloženy v rámci Měsíce bezpečnosti a ochrany zdraví (At home, at work make the link). Chci vám všem vyjádřit své upřímné poděkování za vaše nasazení a vaši tvrdou práci v uplynulém roce a přeji vám i vašim rodinám hodně klidu a odpočinku o svátcích. Veselé Vánoce a úspěšný nový rok! Váš Thomas Spannagl PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 03

4 V PRÁCI I NA STEJNÉ LAFARGE CENTRAL EUROPE Behem Mesíce bezpecnosti se soutežilo DBÁM O NAŠE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Plán V PRÁCI Veškeré práce chci mít správně naplánované, včetně BOZP. STRANA 04 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

5 Tématem letošního Měsíce bezpečnosti, který ve světě LAFARGE probíhá každoročně a to od poloviny května do konce června, byl slogan At home, at work, make the link. Volně přeloženo: V práci i doma na stejné vlně. Skupina pro své zaměstnance vyhlásila soutěž, jejímž úkolem bylo vytvoření příběhu, kdy nějaké praktické opatření, bezpečné chování, které se běžně používá v práci, by šlo použít v domácím prostředí a naopak. Jak by se nápady a postupy používané doma daly využít ke zvýšení bezpečnosti v práci. Pro představení příběhů v několika kategoriích byly připravené předlohy plakátů, které text příběhu dokreslily. Téměř všechny země organizovaly první kolo soutěže na místní úrovni, nejlepší příběhy potom postoupily do soutěže skupinové. Prostřednictvím platformy L.O Village zaměstnanci LAFARGE z celého světa sdíleli své příběhy, hodnotili je a komentovali. Denně se zapojilo uživatelů. 38 lidí dosáhlo úrovně Master. Ti přispěli čtyřmi příběhy v každé ze čtyř kategorií - Zdraví, Bezpečnost, Okolí a Lidé. Ke konci měsíce bezpečnosti celkový počet soutěžních příběhů činil přes Porota složená z dobrovolníků vybrala 300 plakátů, které postoupily do dalšího kola. V něm bylo další porotou tvořenou H&S odborníky Skupiny ohodnoceno 90 příběhů a z nich bylo vybráno 40 postupujících do finále. Klastr zabodoval a měl ve finále 3 zástupce - dva z České republiky a jednoho z Rakouska. Bezpečnostní audit doma od Lukáše Ruska, Plán práce od Petra Biňovce a Ochrana před požárem od Huberta Edera. Deset vítězů potom mělo být vyhlášeno během listopadu. Milena Hucanová práce MŮJ PŘÍBĚH BEZPEČNOSTNÍ AUDIT DOMA DOMA Neimprovizuji (většinou) a v co největší míře plánuji. V PRÁCI V naší cementárně provádíme pravidelné bezpečnostní audity (VFL). Vyrazíme do provozu, pozorujeme pracovníky jak vykonávají svou práci, diskutujeme s nimi, společně identifikujeme a snižujme či odstraňujeme rizika.prostě chvilku pohlížíme na činnosti a na zařízení z jiného úhlu pohledu... DOMA Pojďme si čas od času projít náš dům, byt či zahradu tak trochu jinak čistě se zaměřením na možná rizika, která nás mohou ohrozit. Pro naše děti to může to být i legrační a objevná hra. Diskutujme spolu, dělejme si poznámky. Umístěme seznam doma na viditelné místo a začněme rizika odstraňovat nebo alespoň snižovat. DOMA, VLNĔ V PRÁCI I DOMA, NA STEJNÉ VLNĔ PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 05

6 LAFARGE CENTRAL EUROPE Vytycení cílu do roku 2020: Milión odpracovaných dobrovolnických hodin za rok V rámci Ambicí udržitelnosti 2020 si společnost LAFARGE vytyčila několik cílů, z nichž jsou na předních pozicích dobrovolnictví a s ním spojené dlouhodobé společenské výsledky. Pro realizaci dobrovolnictví se LAFARGE chce soustředit na projekty ve dvou klíčových oblastech: zejména ve městech se chce podílet na projektech vedoucích k lepší výstavbě, ve venkovských oblastech se chce zaměřit na programy vyplývající z potřeb místních komunit. Skupina LAFARGE zaznamenala v roce 2012 celkem odpracovaných dobrovolnických hodin ze strany zaměstnanců. Podle odhadů je však skutečná hodnota mnohem vyšší. V rámci svých Ambicí udržitelnosti 2020 by společnost LAFARGE ráda dosáhla na konci tohoto desetiletí 1 miliónu dobrovolnicky odpracovaných hodin. Dobrovolnický program společnosti LAFARGE již uspěl v mnoha jiných zemích a tvoří její každodenní organickou součást. Zpětná vazba přicházející ze strany zaměstnanců potvrzuje vytvoření harmonie vzniklé na základě účasti a poskytuje pocit bezpečí pro zvládání měnících se hospodářských podmínek jak pro jednotlivce, tak pro celou komunitu. Společnost LAFARGE přikládá velký význam celosvětově vytyčeným cílům v rámci středoevropských celků. Ke splnění této ambice je nutné dobrovolnicky odpracovat v průměru 16 hodin ročně, tj. dva dny, jdoucích na vrub pracovní doby. Hlavní role koordinátora programu v rámci LCE se zhostí Frederic Aubet, generální ředitel cementárny ve městě Királyegyháza. V jeho práci mu budou pomáhat domácí koordinátoři jednotlivých zemí, kteří přispějí k vytvoření místního přístupu. Zdánlivě příliš odvážné plány již v jiných oblastech přinesly neočekávané výsledky a předčasně splněné cíle. V rámci Ambicí udržitelnosti 2012 se ještě před uplynutím lhůty podařilo dosáhnout snížení úrovně emisí oxidu uhličitého. To dokazuje, že pro dosažení správných cílů stojí za to mít velké sny, jelikož jsou splnitelné a dílčích úkolů může dosáhnout každý. Zsofia Zadravecz Hlavním cílem je upevnění vztahů s místními organizacemi a prostřednictvím svých zaměstnanců chce společnost vyjádřit své hodnoty, solidaritu a přispět k pozitivnímu rozvoji místních komunit. Může pomoci při řešení takových krátkodobých anebo dlouhodobých problémů, jako je překonávání nezaměstnanosti, rozvoj zdravotnické osvěty nebo dlouhodobá podpora mládeže v oblasti rozvoje jejích schopností. Tento aktivní přístup ke komunitám přináší stejné hodnoty pro továrnu, zaměstnance a místní obce, a věrně odráží filozofii společnosti LAFARGE. STRANA 06 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

7 Zaostreno na Pro vedení společnosti LAFARGE Cement Magyarország Kft. je velice důležité udržovat úzkou a bezprostřední spolupráci a kontakt s místními obcemi. Iniciativy v oblasti rozvoje komunity jako například projekt nástěnného malířství Mural podporují také programy města Királyegyháza a aktivity místních občanských sdružení. Podobně vedení města uvítalo i zprávy o rekonstrukci místní sportovní šatny a zřízení tělocvičny ve městě Királyegyháza. Díky pomoci cementárny získalo město v rámci úspěšného výběrové řízení materiál a pracovní sílu převyšující vloženou investici. Kolem budovy sportovní šatny byl vybudován chodník a před vchodem byla v celé jeho šířce vytvořena větší betonová plocha za použití maďarského cementu Piros Rapid z továrny LAFARGE. Tento projekt byl zahájen dobrovolnickou prací, jíž se aktivně zúčastnilo vedení cementárny a města Királyegyháza v rámci betonářských prací na budování chodníku kolem sportovní šatny. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 07

8 LAFARGE CENTRAL EUROPE Marketing v klastru Vybrané Vrcholné události + extra Míle v posledních letech Inovace Slovinsko: Dinamik, Kalcevita Maďarsko: CEM I 52,5 R Česká republika: CEM I 52,5 R (ra) Rakousko: DER GRANU-FIX, CEM I 52,5 R SP Loajalita zákazníků + komunikace akce pro zákazníky a podpora jejich aktivit VIP Club Lafarge propagace dlažby společně s firmou Leier speciální kooperace v hlubinné výstavbě s firmou Mapei webové stránky, časopis LCE People Magazine Svět zážitků v cementárně v REI a TRB účast na veletrzích a výstavách Propagace betonu (iniciována společností LAFARGE) vytápění a chlazení s přispěním betonu betonové komunikace plakátová a televizní kampaň Gernot Tritthart, ředitel pro marketing, inovace a komunikaci hovoří s redakcí časopisu LCE People Magazin o marketingu, inovacích a trendech budoucnosti. Pane Trittharte, každý má svou vlastní představu o marketingu. Jak definujete tento pojem, a především, co je míněno ve společnosti LAFARGE pod pojmem marketing? Gernot Tritthart: Firma LAFARGE v podstatě navazuje na klasickou definici. Marketing znamená plánování, koordinaci a kontrolu všech podnikových činností zaměřených na aktuální a potenciální trhy s těmito cíli: Na jedné straně chceme být tím pravým a preferovaným dodavatelem cementu pro naše zákazníky a na druhé straně rovněž tou správnou hnací silou v celém odvětví stavebnictví, abychom zachovali stávající trendy aplikace betonu a současně odhalili a prosadili nové možnosti jeho využití. Marketing společnosti LAFARGE se přitom ukazuje jako interdisciplinární pole, ve kterém je zapotřebí efektivně spojit zkušenosti z marketingu, komunikace, řízení inovací, vědy o materiálech a stavebního inženýrství. Tento komplexní přístup je neodmyslitelný, včetně s ním spojeného pochopení trhů a aplikací, norem a stavebních předpisů, zákazníků a jejich požadavků a potřeb až po vlastní produkt a podmínky při jeho výrobě. Celý komplex završují v rámci příslušných trhů vhodné obchodní aktivity a komunikace za využití správných prostředků i komunikačních kanálů. Rozhodující pro úspěch jsou přitom cílené prognózy, identifikace a předvídání možných trendů, jakož i rychlost a účinnost všech aktivit s tím spojených ve srovnání s konkurencí. Udržitelnost je často používané slovo, i u společnosti LAFARGE. Jak udržitelný je ve skutečnosti beton? G. T.: Udržitelnost, popřípadě udržitelné stavebnictví je trend, který bude výrazně utvářet naši budoucnost. Budeme muset připustit, že ve střednědobém horizontu nebude smět být postavena žádná budova, která neodpovídá principům udržitelného stavebního systému, a přitom bude muset splňovat určité minimální standardy, jako je to vidět na příkladu štítků energetické účinnosti na chladničkách. Takové systémy, jako například LEED, BREEAM, TQB, jsou již vyvinuty, a posuzují stavební díla po celou dobu jejich životnosti, počínaje ve fázi plánování, výstavby, užívání a provozu, až po demolici a recyklaci. Pro beton je tento komplexní a udržitelný způsob posouzení velkou výhodou. Díky tomu můžeme využít jako konkurenční výhodu vůči jiným stavebním materiálům více jeho vlastností, vedle jeho pevnosti a trvanlivosti také například tepelnou účinnost a dobrou recyklovatelnost. Vše se točí kolem stavitelství orientovaného na budoucnost. Má beton budoucnost? G. T.: Aby bylo možné v budoucnu i nadále stavět, musí výstavba zůstat v první řadě dostupná a realizovatelná. Dále bude nutné čelit rostoucí složitosti plánování a provádění. Kvalita musí opět stát v popředí a harmonogram provádění prací se musí zkrátit. Tyto požadavky se mohou zdát na první pohled částečně v rozporu, ale viděno skrz betonové brýle to bude znamenat skvělé příležitosti pro naše stavební materiály. Vezměme si příklad výstavby z prefabrikovaných dílů, která již dnes představuje dokonalou realizaci budoucích výzev. Jsou ještě vůbec možné další inovace v odvětví cementu a betonu? G. T.: Pouze inovativní průmysl má jistotu uplatnění v budoucnosti. Tolik rámcově. Naše produkty, popřípadě jejich následující aplikace, se mohou zdát být velmi regulované normami, a tedy limitované pro různé možnosti inovací. To však naši kreativitu nijak nebrzdí, ale spíše nás to povzbuzuje. Inovace nemůžeme omezovat jen na samotný produkt. Služby, logistika a myšlení v rámci stavebních systémů umožňují celou řadu nových přístupů (viz info-box). Právě poslední bod je námi již několik let velmi důsledně sledován. Aktivace betonového jádra vytápění a chlazení pomocí betonu, 100% minerální stěnové systémy a betonové silnice, a to nejen na dálnicích, jsou pro to zářným příkladem. STRANA 08 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

9 Anja Jammernegg, Romana Ramssl, Johannes Horvath, Gernot Tritthart, Andrej Sopotnik, Jiri Sramek, Zsofia Zadravecz. Do klastru přišel nedávno nový spolupracovník, specialista na stavební systémy budov (CBSS Construction Building System Specialist). Jak může on podpořit země v klastru v oblasti marketingu? G. T.: Pokud jde o myšlení v rámci stavebních systémů, potřebuje firma odborníky, aby zůstala důvěryhodná. Těmi, kdo především rozhodují o výběru stavebních materiálů, jsou architekti a stavební inženýři. Společnost LAFARGE musí hovořit jejich jazykem. V tomto ohledu jsme angažovali excelentního znalce odvětví, který pracoval mnoho let s vynikající pověstí v oblasti stavebnictví. Jeho podstatné a klíčové úkoly se soustředí na systematický monitoring stavebního trhu, pokračování projektů Minerální stěna a Betonová silnice a téma UHPC (Ultra High Performance Concrete, tj. ultra vysokohodnotný beton ). Tím postihujeme nejpodstatnější úlohy, výzvy a příležitosti, abychom mohli podpořit růst trhu s betonem. Vánoce se blíží, jaké je vaše přání Ježíškovi, co se týká marketingu a inovací? G. T.: Mnohem více domů, které jsou teprve díky betonu energeticky soběstačné, protože poskytují například i v nejteplejších letních měsících dokonalou tepelnou pohodu v obývacím prostoru. Mnohem více betonových silnic, které jsou trvanlivé, bezpečné a zajišťují provoz a naši přepravu bez vyjetých kolejí a hrozby aquaplaningu. A k tomu společnost, která toto vše uznává a je hrdá na regionálně dostupný, přírodní stavební materiál. A možná ještě jedno ze slovníků by se mohlo odstranit slovo Zabetonovat. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 09

10 LAFARGE CENTRAL EUROPE Nové tváre v LAFARGE CENTRAL EUROPE Dejan Damljanovic (závod Mannersdorf) Dejan od převzal funkci manažera technologie a ekologie v závodě Mannersdorf. Jennifer Steger (závod Mannersdorf) Jennifer převzala pozici asistentky v prodejní kanceláři. Johannes Horvath (centrála Vídeň) John posílil tým oddělení marketingu. Od pracuje jako manažer stavebních systémů pro LCE se sídlem ve Vídni. Katrin Schadler (závod Retznei) Katrin pracuje od jako asistentka prodejní kanceláře. Miguel Suarez (centrála Vídeň) Miguel převzal od funkci manažera dodavatelského řetězce LCE. STRANA 10 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

11 Sabine Zelenka (závod Retznei) Sabine pracuje od v sekretariátu. Silvia Loinig (závod Retznei) Silvia pracuje od jako asistentka týmu. Predrag Djordjevic (závod Trbovlje) Predrag pracuje od jako obchodní zástupce. Nermina Gashi (závod Trbovlje) Nermina převzala funkci finanční analytičky od Ágnes Kuthy (závod Királyegyháza) Ágnes je ředitelkou oddělení nákupu od Ágnes Dani (závod Királyegyháza Ágnes převzala pozici asistentky managementu. Zoltán Tasi (závod Királyegyháza) Zoltán pracuje od jako asistent cateringu. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 11

12 LAFARGE CENTRAL EUROPE NOVÉ OBSAZENÍ POZIC Walter Gems (závod Mannersdorf) Walter převezme od pozici manažera výroby (ta zahrnuje i odpovědnost za provoz lomu). Vedle své aktuální role manažera údržby začne Walter již do konce roku se zapracováním se na své nové pozici. Franz Mascherbauer (závod Mannersdorf) Franz převezme od funkci manažera údržby. Bianca Radl (závod Retznei) Bianca přešla v září do oddělení expedice. Dříve pracovala jako asistentka prodeje, jakož i asistentka technického oddělení závodu. Občas pracovala také v oddělení expedice. Christopher Ehrenberg (závod Mannersdorf/Centrála Vídeň) Christopher převezme od funkci Manažera projektu pro fixní náklady pro LCE. Nové pracoviště Christophera bude v centrále společnosti ve Vídni. Kromě své současné pozice vedoucího výroby se Christopher chystá v období do konce roku již začít se zapracováním se do své nové role. Ralf Baehr-Mörsen (závod Mannersdorf) Ralf pracuje od jako manažer bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Miroslav Kratochvil (závod Čížkovice) Miroslav převzal od veškerou agendu obchodního ředitele. STRANA 12 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

13 UCNI Od nastoupili v závode Mannersdorf ctyri noví ucni do kombinovaného ucnovského pomeru na pozici technik zpracování kovu/strojírenství & elektrotechnik/zarízení a provozní technologie. Niklas Amelin Martin Dubkowitsch Daniel Felber Manuel Kovacs Bernd Huber Curtis Roschker Od nastoupili ctyri noví ucni také do závodu Retznei. Bernd a Curtis se vyucí v profesi elektrotechnik, Maximilian a Sebastian v profesi strojírenský technik. Maximilian Musger Sebastian Krainer PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 13

14 ČESKÁ REPUBLIKA Konference Cemtech International Cement Review pořádal v Praze již 21. ročník mezinárodní konference Cemtech Europe. Historicky první Cemtech konference se konala v Praze v roce 1991 a následně v dalších 16ti zemích Evropy. Od roku 2006 vstoupila konference Cemtech i na další kontinenty. Od té doby si přední nezávislí odborníci cementářského průmyslu vyměňují své zkušenosti na setkáních v Evropě, Středním východě a Africe, Asii i Americe. Třídenní program letošní konference pořádané ve dnech s podporou Svazu výrobců cementu ČR zahrnoval 26 tematických prezentací s rozsáhlou doprovodnou výstavou. Úvodní příspěvek o stavu českého cementářského průmyslu přednesl tajemník Svazu výrobců cementu ČR Ing. Jan Gemrich. Ing. Gemrich ve svém vystoupení zdůraznil ekonomický význam stavebnictví v ekonomice. Stavebnictví ČR se podílí cca 6,5 % na tvorbě HDP a zaměstnává cca 9,0 % osob pracujících v civilním sektoru (cca 450 tis.). V průběhu druhého přednáškového dne vystoupili s prezentací technologie českých závodů Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín Českomoravský cement, a.s. a Ing. Jan Špaček, ředitel pro alternativní paliva a ekologii LAFARGE Cement, a.s. Konference se zúčastnilo 194 odborníků z 33 zemí celého světa, vč. rozsáhlé doprovodné výstavy. Závěrečný den byla konference zakončena technickou exkurzí do cementáren v Praze Radotíně Českomoravského cementu, a.s. a v Čížkovicích LAFARGE Cement, a.s. Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR Setkání manažeru BOZP v Retznei Sdílení zkušeností a dobrých postupů je velice přínosné, a proto se v rámci našeho LCE klastru setkáváme i my manažeři BOZP. Tentokrát jsme se sešli v září v Retznei. Vyměnili jsem si informace o postupu projektů a akcí v BOZP, prohlédli jsme si cementárnu, probrali jsme spolu s řediteli LCE cementáren závažné události z posledního půl roku, diskutovali jsme o preventivních opatřeních a hledali způsob, jak nepolevit z intenzivního přístupu k BOZP, který jsme měli v posledních letech. Ekonomická situace nepřeje technickým zlepšením v bezpečnosti a ochraně zdraví, takže se o to více musíme zaměřit na nástroje, které máme k dispozici. Těmi jsou: VFL, audity, školení, nalézání organizačních opatření, komunikace a sdílení zkušeností. Na obrázku vidíte jedno ze stanovišť, kterým v Retznei krásně, poutavě a profesionálně prezentují návštěvám výrobu cementu. Pavel Bartejs STRANA 14 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

15 Rád bych vás touto cestou informoval o průběhu, stavu a vyhlídkách dotačního programu - OPPI (Operační Program Průmysl a Inovace), v jehož III. výzvě v podkapitole Ekoenergie máme i my své projekty. Vcera? (2012 a dríve) Dokončili jsme opatření projektu 3.1 EED03/861 - Chloridového Bypassu a těsnění rotační pece. První platbu za ve výši 40 % z celkových uplatnitelných výdajů (cca 2,8 mil. Eur) jsme po peripetiích na straně Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželi až Na účet LAFARGE Cement, a.s. bylo připsáno 1,141 mil. Eur. A dnes? (2013) Provozujeme rozšířený kalcinační kanál KKN. Mohutný projekt je 2. etapou zmíněného dotačního programu. Opět usilujeme o 40 % celkových uznatelných výdajů (cca 2,6 mil. Eur). Ve hře je přibližně stejná částka, která k datu podání žádosti o platbu činila 1,036 mil. Eur. Lze s úspěchem předpokládat, že k připsání dotace na účet společnosti dojde do konce listopadu. Evropské fondy a naše investice A zítra? (2014 a dále) Realizace projektů s podporou EU fondů se již stala nedílnou součástí investičního rozhodování. Další tři klíčová opatření jsou součástí III. etapy projektu 3.1 EED03/ Sušička tuhé topné směsi a Sušička vzduchu pro cementovou mlýnici. Maximální možná výše dotace činí 30 % celkových uznatelných výdajů. Rozhodně se nudit nebudeme. Ale výsledky našeho úsilí jsou více než hmatatelné. Letošní rok se díky výše popsaným dvěma koňským dávkám finanční injekce (2,2 mil. Eur) zařadí mezi dotačně historicky nejúspěšnější! Za to patří můj velký dík nejen pracovníkům investic, údržby a výroby, kteří všechny projekty a především Kalcinátor vybudovali a oživili, ale i pracovníkům administrativy, především dámám z finanční účtárny. Bez jejich pečlivé práce v oblasti dokumentace bychom na dotace těžko dosáhli. Děkuji za spolupráci. Jan Mencl Zimní opravy 2014 Příprava na zimní opravy začíná již ukončením těch předchozích, tudíž na jaře. Letošní Zimní opravy byly výjimečně dlouhé, a to z důvodu poměrně rozsáhlé investice, kterou bych v krátkosti nazval Prodloužení Kalcinačního kanálu. Zimní opravy v roce 2014 budou patrně trvat dva měsíce. V zásobárně suroviny proběhne velká oprava - výměna potahu shrnovacího stroje. V létě nás totéž čeká na lince DSL. Na rotační peci se budou měnit výtokové a zřejmě některé vtokové segmenty. Chladič slínku bude opravován v obvyklém rozsahu nebo spíše menším. Otázkou zůstává, jak vyřešit problém s prachem z Cl-bypassu, který se nám dostává do IKN roštnic. Na surovinové mlýnici je zapotřebí opravit sušící šnek resp. jeho propojení do elevátoru Hischmann a celý spodek elevátoru. Už několik let plánujeme vyměnit celou šachtu elevátoru energo kvůli korozi. Snad se nám to letos podaří. Taktéž proběhne relativně velká oprava v elektrofiltru, kde budeme opravovat oklepávací mechanismus a musíme otevřít střechu ve 3. komoře kvůli opravě usazovacích elektrod. Toto vše je potřeba, jako každým rokem, skloubit s investičními akcemi. V neposlední řadě je nutné připomenout, že všechny činnosti spojené se zimními opravami musí být a budou vykonávány v souladu s bezpečnostními předpisy cementárny. Někdo by mohl nabýt dojmu, že v oblasti BOZP polevujeme, ale není to tak. Lidský život a zdraví zůstává naší nejvyšší hodnotou a chceme, a to nejen pro Zimní opravy, aby se každý pracovník vrátil v pořádku domů. Jan Munčinský LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 15

16 ČESKÁ REPUBLIKA První praktické použití UHPC v Ceské republice Most u Benátek nad Jizerou překračující mladoboleslavskou R 10 na 27 km charakterizuje důležité prvenství první použití UHPC v České republice. Pro tuto aplikaci byl použit cement CEM II/A-S 42,5 R ze společnosti LAFARGE Cement v Čížkovicích. UHPC požadovaných vlastností byl vyvinut ve společnosti Skanska ve spolupráci se společností BASF Stavební hmoty ČR, Kloknerovým ústavem a Pontex s.r.o. Most, jehož životnost je plánována nyní až na 100 let, nahradil dosluhující těleso z roku Celá stavba trvala osm měsíců a zahrnula také rekonstrukci přilehlé komunikace, na kterou se most napojuje. Řidiči mohou využívat novou komunikaci v délce 155 m, která přispěla ke zlepšení dopravní obslužnosti Benátek. Mostní objekt tvoří spojitá konstrukce z ocelových nosníků spřažených s betonovou deskou, má dvě pole o rozpětí 25 m s masivním stěnovým pilířem uprostřed. Zatímco mostovku dodala firma Strabag, a.s., dodavatelem mostních desek ztraceného bednění s UHPC byla společnost Skanska, a.s. Vývoj mostních desek Betonáž mostovky Vlastní montáž desek spřahovací desky mostu byla realizována ve dvou etapách při zajištění výluky aut vždy v jenom směru silnice R 10. Desky byly dopravovány z provozovny závodu Prefa na stavbu pomocí návěsů, na kterých spočívaly proložené dřevěnými proklady. Montáž desek prováděl mobilní jeřáb a byla dokončena osazením doplňkových panelů podél pilíře a mostní opěry. Realizace mostu v Benátkách prokázala, že nárokům na UHPC lze dostát za použití běžně dostupných složek betonu z ČR. Výsledky doprovodných zkoušek potvrdily poznatky z literatury a ukázaly, že mostní desky z UHPC měly zhruba dvojnásobnou pevnost v tlaku než běžný beton. Uplatnění UHPC je možné očekávat také v pozemním stavitelství. Podle článku FIRST PRACTICAL IMPLEMENTATION OF UHPC IN CZECH REPUBLIC Se svolením autorů: J. Tichý, J. Kolísko, M. Kalný, P. Huňka připravila Milena Hucanová Hlavní výhodu výrobků z UHPC představuje dosažení vysoké pevnosti v tahu za ohybu 15 MPa a tedy snížení objemu konstrukce. Běžná betonářská výztuž se nahrazuje rozptýlenou výztuží z ocelových drátků. Vyrobené desky mohou dosahovat tenkých a ultratenkých rozměrů podle potřeb stavby. Materiál dále charakterizuje výborná odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám a minimální nasákavost vodou. Použití UHPC na mostě v Benátkách předcházela řada laboratorních i praktických zkoušek betonu C 110/130 XF 4 s pevností v tahu 15 MPa a to jak v Kloknerově ústavu, tak v provozovně Štětí, závodu Prefa, společnosti Skanska. STRANA 16 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

17 Prerozdelení kompetencí a nové motivacní schéma na Provozu Výroba Od 1. září tohoto roku jsme na provozu výroba zavedli opatření k posílení kapacity na směnách, zvýšení efektivity provozování zařízení a zvýšení motivace týmu. Pracovníci specializovaní na čištění pecní linky přešli z ranní směny do směnového režimu, čímž je lépe pokrytá případná potřeba čištění zařízení na odpolední a noční směně, kterou jsme dříve řešili povoláním člověka z pohotovosti. Na velínu jsou na směně dva operátoři a vedoucí směny. Jedna skupina operátorů je nyní specializovaná na pecní linku, druhá skupina operátorů na mletí, přičemž každý operátor musí v případě nutnosti zvládnout záskok na lince druhé. Pec řídí operátoři, kteří dosahovali dlouhodobě nejlepších výsledků na této lince. Specializací operátorů, tzn. vytvořením dvou menších skupin, se zjednodušil i přenos informací od výrobního kouče. Jako motivační složku jsme pro operátory a vedoucí směn zavedli měsíční odměny z fondu vedoucího, které zaměstnanci obdrží, pokud jsou splněny definované ukazatele provozování zařízení, jenž mají klíčový vliv na variabilní náklady cementárny. Směny jsou hodnocené dohromady, tj. skupina operátorů mletí, skupina operátorů pecní linky a skupina vedoucích směn. To klade mimořádný důraz na vzájemnou spolupráci a předávání informací mezi směnami. Výrobní kouč pravidelně informuje o stavu plnění jednotlivých ukazatelů. Věřím, že přerozdělení kompetencí na směně a nové motivační schéma přispěje k zajištění stabilně dobrých výsledků a spolehlivého chodu provozu Výroba. Přínos nového systému vyhodnotíme na konci roku. Martin Kadlec Pracovní skupina Zdraví a hygiena práce Po několika letech práce různých skupin zaměřených na zlepšení bezpečnosti v naší cementárně jsme si uvědomili, že nedílnou součástí bezpečnosti práce je i oblast zdraví a hygieny práce. Proto jsme se v letošním roce rozhodli založit pracovní skupinu zabývající se také touto problematikou. Je složena ze zástupců technických i administrativních pracovníků a také dělníků, napříč provozy a útvary. Skupina se na pravidelných schůzkách postupně věnuje různým tématům formou ideastormingu a diskuzí. Zdravotní osvěta běží ve dvou liniích. První je pravidelné zasílání článků em (1x za měsíc). Zatím byl rozeslán materiál na téma stres, třídílný dokument zabývající se důležitostí rovnováhy kyselin a zásad v lidském těle a první díl týkající se vlivu psychiky na vnitřní orgány. Druhou linií jsou přednášky (2x za rok). První přednáška byla na téma Zdravý životní styl a druhá Problémy s pohybovým ústrojím (bolesti páteře) a jak jim předcházet. U obou byl znát zájem ze strany našich spolupracovníků. V rámci ozdravného programu a stravování úzce spolupracujeme s personálním úsekem, se kterým diskutujeme návrhy a připomínky na různá zlepšení. Díky aktivní spolupráci tohoto úseku, který přichází i se spoustou vlastních nápadů, jsou změny rychlé a viditelné. Přibylo několik tzv. zdravých jídel jako např. saláty, kuskus, cizrna apod. a také jsou viditelné změny v jídelně a kantýně. Další výrazné změny se objevily v ozdravném programu, kde v letošním roce došlo k úpravě a společně byl diskutován návrh na příští rok. Tímto bych chtěl poděkovat za vstřícný a profesionální přístup všem členům této pracovní skupiny a také Lucii Brožkové. Za celou skupinu Petr Čermák PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 17

18 ČESKÁ REPUBLIKA Cement z Cížkovic na dálnici D1 DSL je významnou soucástí naší nabídky Získali jsme LAFARGE Award 2012! Náš cement byl použit na sledované rekonstrukci dálnice mezi Prahou Brnem. Dne přesně ve 20,00 hod. se zastavil provoz na dálnici D1 v úseku Loket Hořice. Co bylo důvodem zastavení provozu na nejfrekventovanější dálnici D1 mezi Prahou a Brnem? Čtyři devadesátiminutové výluky byly způsobeny montáží 4 ks mostních nosníků na nově vznikajícím mostě přes dálnici. Výrobu, dopravu a montáž nosníků zajišťoval závod Skanska Prefa, divize Betonové konstrukce pro dodavatele Sdružení Poor a.s. a Colas CZ a.s. Vápenec pro odsíření, neboli zkráceně DSL, obohacuje produktové portfolio čížkovické cementárny od roku 1995, kdy závod poprvé dodal vápenec pro odsíření do teplárny v Komořanech na testování. První DSL linka byla spuštěna v roce Společnost United Energy v Komořanech je dodnes naším největším odběratelem vápence pro odsíření. První milion tun byl dodán v březnu 2003 a 20. září 2013 jsme dosáhli dalšího milníku tomuto odběrateli byly dodány celkově 2 miliony tun vápence pro odsíření. Milena Hucanová Nejlepší výrobce stavebnin je z Cížkovic V soutěži Skupiny LAFARGE Awards 2012 vyhrál čížkovický provoz v kategorii Získat maximum ze stávajících aktiv a porotou bylo cementárně uděleno ocenění Nejlepší snížení pracovního kapitálu. Z finančních výkazů hodnotitelé vyčetli, že čížkovická cementárna dokázala snížit pracovní kapitál v průměru o 31 dní z původních 67 v roce 2011 na 36 v roce Soutěž byla poprvně pro všechny obchodní aktivity Skupiny společná a nahradila tak původní Cement Awards. Soutěžilo se v 28 kvalitativních kategoriích a jedné kvantitativní a ta přinesla výhru právě týmu v Čížkovicích. Výrobní závody a jednotky v zemích, kde má LAFARGE zastoupení, podaly celkem úctyhodných 803 přihlášek. Nejvíce iniciativ 121 jich přihlásila Francie. Klastr LCE Holding přispěl do soutěže celkem 29 přihláškami a byl tak 5. nejaktivnější. Nosníky byly vyrobeny z betonu C 45/55 XF2, XD1. Na každý o délce 34,65 m, šířce 2 m a výšce 1,696-1,8 m bylo použito 30,5 m 3 betonu. Hmotnost dosahovala 77,8 t. Milena Hucanová Montáž probíhala pomocí jeřábu s maximální nosností 600 t a za velmi důsledných bezpečnostních opatření. Díky přesnému naplánování a důslednému provedení došlo ke zkrácení montáže o více jak hodinu. Napínací práce byly prováděny v režii střediska Napínání, divize Silniční stavitelství. Skanska Prefa, závod Štětí je dlouholetým zákazníkem LAFARGE Cement, a.s. a na výrobu mostních nosníku použila cement CEM II/A-S 42,5 R vyrobený v Čížkovicích. Společnost LAFARGE Cement zvítězila v soutěži o nejlepšího výrobce stavebních hmot za rok 2012 v kategorii do 200 zaměstnanců. Cenu přijali zástupci cementárny na slavnostním setkání v Senátu PČR dne v rámci Dnů stavitelství a architektury. V šestileté historii soutěže cementárna v Čížkovicích zvítězila již potřetí. Porota firmu ocenila zejména za inovace, úzkou spolupráci se zákazníky, investice do technologií šetrných k životnímu prostředí a naplňování principu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Miroslav Kratochvíl Milena Hucanová STRANA 18 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

19 Den s cementárnou se vydaril Dragon Boat - Grand Prix 2013 V letošním roce jsme měli naplánované celkem 4 dny otevřených dveří. Tři termíny s nutností registrace na našich webových stránkách spíše pro individuální návštěvy, které chtějí získat o provozu cementárny hlubší informace a upřednostňují formu menšího diskusního kroužku. A potom jeden Den s cementárnou pro celou rodinu, kdy si návštěvníci mohou nejen prohlédnout podnik, ale i se u nás pobavit či zasoutěžit si. Zatímco první tři termíny návštěv letos zatím zůstaly nevyužity, zářijový den s programem se těšil velkému zájmu. Celkem se v sobotu 7. září do cementárny podívalo přes 700 lidí. Velký úspěch měla novinka - prohlídka rozlehlého areálu z motovlaku, který návštěvníky zavezl i na odlehlejší expedici. Toho využilo přes 500 pasažérů. Na 300 lidí absolvovalo pěší variantu prohlídky s návštěvou nově modifikovaného výměníku. A pro děti byla opět připravena výuková trasa o výrobě cementu interaktivní formou. K úspěchu celého dne přispělo i výjimečně krásné počasí. Milena Hucanová Již třetí sezónu usilovali Draci LAFARGE o co nejlepší umístění v DRAGON BOAT GP. Celkem jsme se zúčastnili deseti závodů a umístili se, stejně jako loni, na celkovém 16. místě s 887 body. A i když celkové umístění se nijak nezměnilo, považujeme ho za úspěch. Zmenšil se počet startů, v roce 2012 jich bylo o 5 více, a také jsme se potýkali s nedostatkem pádlujících. Mistrovství republiky v Pasohlávkách jsme se bohužel nezúčastnili. Pracovní povinnosti několika členů posádky a také vzdálenost byly hlavní příčinou. Sezónu 2013 považujeme za vydařenou, především závody v Sedlčanech, Třebouticích a nakonec i v Chomutově, kde jsme se skvěle umístili, i přestože nás chybělo 5 v lodi. Čtvrtá sezóna? Ano, těšíme se a věříme, že nám přibude pár nových dračic a draků. SPOLEČNĚ NEJEN CEMENT Delphine Kamano Simona Schwingová Cílem adopce na dálku je umožnit chudým dětem získat základní vzdělání a také poskytnout v rámci dostupných získaných prostředků zdravotní péči, aby děti měly šanci na lepší život. V první polovině tohoto roku jsme byli osloveni občanským sdružením pro-contact, o.s. s žádostí o podporu dětí ze západoafrické Guinei. Náklady na jeden školní rok pro jedno dítě jsou Kč. Tato částka se jednotlivci může zdát vysoká, ale ne pokud se z jednotlivce stane skupina. Myšlenka nás nadchla, a tak jsme se rozhodli, že využijeme našeho nového interního zpravodaje Jedenáctky. Pod titulkem SPOLEČNĚ NEJEN CEMENT jsme informovali kolegy a kolegyně o možnosti zapojení se do projektu adopce na dálku. Projekt se zdařil a my, zaměstnanci cementárny, jsme v srpnu adoptovali Deplhine Kamano, osmiletou slečnu z města Conakry v africké Guinei, které jsme umožnili chodit další rok do školy, dostala uniformu a školní pomůcky a zároveň jí bude poskytováno lékařské ošetření. A protože vzdělávání je dlouhodobá záležitost, náš projekt pokračuje dál. Všichni, kdo se chtějí zapojit, mohou. Dveře jsou otevřené a kdo ví, třeba k Delphine přibude následující školní rok i někdo jiný. Simona Schwingová PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 19

20 MAĎARSKO Mi7: nový program pro úcinnejší fungování Program s názvem Mi7 (Rozvoj údržby 7) pomáhá využít již na jaře uvedených prvků Modelu řízení cementárny (POM) za účelem vytvoření nákladově efektivnější výroby cementu. Nedávno uvedený Model řízení cementárny (POM - Plant Operating Model) představuje harmonizaci provozních modelů továren, od kterých společnost LAFARGE očekává především snížení nákladů na údržbu a soběstačnost továren. Program Mi7 jej přesunuje do nové dimenze, s jejíž pomocí lze znovu promyslet základní principy cementárny vedle vylepšení účinnosti nákladů. Program Mi7 považuje za nejdůležitější oddělení údržby, u kterého bude do každodenní praxe zaveden jednotný program údržby Maximo 7. Zavedení programu bude mít bezprostřední vliv na práci zaměstnanců, neboť Mi7 bude představovat změnu řízení. Novinky se týkají realizace Modelu řízení cementárny, maximalizace účinnosti údržbářských činností a vytvoření rozhraní mezi jednotlivými systémy. Zajišťuje i taková nová řešení, díky kterým bude možné zpětně vysledovat obchodní rozhodnutí a díky kterým se také sjednotí různé šablony. Program Mi7 se organicky začlení i do předchozích provozních programů, k čemuž bude nevyhnutelná reorganizace prvků údržby a snížení nákladů ve znamení účinnosti. V rámci programu Mi7 si Királyegyházská cementárna vytyčila takové úkoly, které napomohou uskutečnit cíle továrny. Index nákladů na údržbu a zvýšení spolehlivosti zařízení patří mezi prvořadé priority. V zájmu sledování nákladů je do plánu zahrnuto i použití analytického systému nástrojů a preventivního modelu. Metody posuzování rizik zase umožňují dlouhodobou udržitelnost. V rámci zavedení programu Maximo 7 byly již také zahájeny první kroky. Vzniklo maďarské jazykové prostředí a v rámci červnového školení se účastníci mohli seznámit i s možnostmi systému. Potřebné údaje byly připraveny a návody k použití přeloženy. K plánovanému zavedení programu dojde v listopadu. V roce 2014 již budou kolegové vyhotovovat rozpočtový plán v tomto programu. Program Mi7 již brzy přinese citelné změny ve větších pracovních procesech a v každodenním životě zaměstnanců závodu. Z důvodu komplexnosti programu bude při jeho zavádění hrát klíčovou roli komunikace a také účast zaměstnanců společnosti LAFARGE. STRANA 20 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální březen 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 1 Kraj má jako první v ČR pakt zaměstnanosti str. 9 Z obsahu: Moravskoslezský

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

společenská odpovědnost

společenská odpovědnost společenská odpovědnost 2010 pro lepší život v regionu 4 bezpečná a udržitelná výroba oceli 8 skupina ArcelorMittal 6 úvodní slovo generálního ředitele 12 investujeme do našich zaměstnanců 22 snižujeme

Více

OBSAH. OKD výroč ní zpráva 2010 O SPOLEČNOSTI

OBSAH. OKD výroč ní zpráva 2010 O SPOLEČNOSTI OBSAH O SPOLEČNOSTI Bezpečnost se dále zvýšila (rozhovor s předsedou představenstva)... 4 PERSPektiva 2015... 8 People/Lidé... 8 Efficiency/Efektivnost... 9 Reserves/Zásoby uhlí... 9 Safety/Bezpečnost

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2010 obsah str. 4 5 str. 6 9 str. 10 11 str. 14 15 str. 16 17 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 31. 03. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2008 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Naše akciová společnost OHL ŽS pokračovala v roce 2008 v růstu, i když ne všechny ukazatele plánu byly splněny. Důvodem

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

Letošní první setkání v Chemparku Záluží

Letošní první setkání v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace 4 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 1 V teplárně T200 skončil provoz kotelny a odběrových turbín str. 2 3 Vzdělávání zaměstnanců Parama a tří

Více

ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group

ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group 10 04 06 08 07 22 15 24 foto na titulní straně: Výstavba ZEVO Chotíkov 16 ČKD Magazín, časopis zaměstnanců ČKD GROUP Neprodejné. Číslo 2/2014. Vyšlo

Více

Krajský úřad získal Národní cenu kvality

Krajský úřad získal Národní cenu kvality JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji PROSINEC 2009 Krajský úřad získal Národní cenu kvality Ocenění pro krajský úřad převzali hejtman Michal Hašek a ředitel úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Součást české kultury

Součást české kultury Výroční zpráva Rok končící 31. března 2003 Součást české kultury 14. 10. 02 21. 8. 02 16. 1. 03 25. 11. 02 27. 7. 02 Rozvoj značky Pilsner Urquell podpořilo uvedení nové kampanězaložené na tématu inspirující

Více

4/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

4/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji PARTNER FIREMNÍ 4/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji Energie? Kdo se nestará, zaplatí zpravidla nejvíce > 6: Petr Vanča: Krize nám pomohla > 10: Podpora podnikání: Připravuje se

Více

Dvacáté výročí s Unipetrolem

Dvacáté výročí s Unipetrolem ú uni plně n ové i nformace naše 10 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol říjen 2012 Velké setkání s investory a analytiky str. 2 Nejnovější změny v představenstvu str. 4 Unipetrol podporuje

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Finalisté Performance Excellence. Vyhodnocení akce 100 minut pro život. VICTUALIC: Nové výrobní zařízení v Karviné

Finalisté Performance Excellence. Vyhodnocení akce 100 minut pro život. VICTUALIC: Nové výrobní zařízení v Karviné 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Listopad 2009, ročník II., číslo 11 05 Náš projekt postoupil do finále Nižší emise SO2, větší výhřevnost, nižší spotřeba uhlí, menší

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více