LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013"

Transkript

1 CEMENT LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013 Sekce Ceská republika str. 14 Sekce Madársko str. 20 Sekce Slovinsko str. 26 Sekce Rakousko str. 32 Veselé Vánoce!

2 OBSAH A ÚVODNÍK LCE People Magazine Redakční rada: Mag. Romana Ramssl, Renate Landl, Lieselotte Henschl-Koch, Manfred Cernoga, Petr Čermák, Milena Hucanová, Pavel Bartejs, Luboš Trestr, Denisa Šimáčková, Desa Petrič, Petra Kajič, Iva Dominkovič, Andrej Sopotnik, Damjan Kovač, Gregor Uranič, Zsófia Zadravecz, Boglárka Németh CENTRÁLA SPOLEČNOSTI LAFARGE ZEMENTWERKE GMBH 1061 Wien, Gumpendorfer Straße T F LAFARGE Central Europe Ohlédnutí Měsíc bezpečnosti LAFARGE Central Europe Cíle do roku dobrovolnictví LAFARGE Central Europe Marketing v klastru LAFARGE Central Europe Nové tváře v LAFARGE LAFARGE Central Europe Nové obsazení pozic, učni Ceská republika Konference CemTech Setkání manažerů BOZP Investice v závodě Čížkovice Zimní opravy Madársko Cementárna v obrazech Projekt Extra míle Slovinsko Den otevřených dveří Nový cement Slovinsko dní bez úrazu Ocenění za inovace Slovinsko Nový produkt: Kalcevita Beton a udržitelná výstavba Lafarge Cement, a.s Čížkovice čp. 27 Tel.: Fax: Ceská republika Vysokohodnotný beton Přerozdělení kompetencí ve výrobě Skupina pro zdraví Ceská republika Krátce z Čížkovic Den s cementárnou Adopce na dálku Madársko Nový projekt: Mi7 Vodní summit Budapešť Madársko Společenská odpovědnost Soutěž o dlažební kostky Rakousko Uvedení produktu na trh: GRANU-FIX Rakousko Novinky ze závodů Rakousko Podpora péče o zdraví Události Společný fotbalový turnaj STRANA 02 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

3 DI Thomas SPANNAGL předseda představenstva LCE Holding GmbH Vážení spolupracovníci, doufám, že budeme na rok 2013 vzpomínat jako na poslední krizový rok v historii, a to jak pro ekonomiku obecně, tak i pro sektor stavebnictví zejména v našich zemích. Povodně, silné deště a dlouhá, tuhá zima v první polovině roku znamenaly pro náš průmysl pokles trhů (Slovinsko -17 %, Česká republika -10 %) nebo stagnaci (Maďarsko a Rakousko). V druhé polovině roku již začalo mírné oživení, což nás vede spolu s pozitivními prognózami trhu k vyslovení předpokladu zlepšení ekonomické situace v našich čtyřech zemích v roce I přes poměrně obtížnou situaci v roce 2013 jsme však stále byli schopni udržet si svou pozici na trhu, a dokonce ji i posílit, což nám umožnilo dosáhnout ve všech zemích našich vytyčených cílů. Můžeme být právem hrdí na některé další úspěchy: v náročném ekonomickém prostředí bylo totiž mnohem důležitější neustále pracovat na zlepšeních, která se týkají čistě nás. Vynikajícím příkladem toho je vývoj nových výrobků ve všech našich zemích, o nichž se píše zčásti i v tomto vydání časopisu LCE People Magazine. V otázce prosazení betonu jako přednostního stavebního materiálu bylo rovněž dosaženo velkého pokroku, podařilo se to například v nadnárodních projektech v oblasti betonových silnic, při vytápění a chlazení pomocí betonu a u betonových stěnových systémů. Zejména v Maďarsku a Slovinsku jsme optimalizovali dodávky z našich závodů. V roce 2013 byly také realizovány nebo zahájeny některé projekty v oblasti produktivity a logistiky, které budou v příštích letech přinášet své ovoce. Obzvláště hrdí jsme na to, že jsme dosáhli Zlatého statusu v rámci LAFARGE Safety Excellence Clubu. Jsem velmi vděčný všem našim týmům, které jsou v oblasti bezpečnosti na vysoké úrovni. Současně toto ocenění pro nás ovšem samozřejmě znamená, že musíme i nadále pokračovat na všech úrovních našeho podnikání a na každodenní bázi v uplatňování opatření pro snížení rizik, abychom si náš Zlatý status udrželi. Angažovanost našich zaměstnanců k tomuto tématu byla jasně zřetelná prostřednictvím velkého počtu nápadů, které byly předloženy v rámci Měsíce bezpečnosti a ochrany zdraví (At home, at work make the link). Chci vám všem vyjádřit své upřímné poděkování za vaše nasazení a vaši tvrdou práci v uplynulém roce a přeji vám i vašim rodinám hodně klidu a odpočinku o svátcích. Veselé Vánoce a úspěšný nový rok! Váš Thomas Spannagl PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 03

4 V PRÁCI I NA STEJNÉ LAFARGE CENTRAL EUROPE Behem Mesíce bezpecnosti se soutežilo DBÁM O NAŠE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Plán V PRÁCI Veškeré práce chci mít správně naplánované, včetně BOZP. STRANA 04 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

5 Tématem letošního Měsíce bezpečnosti, který ve světě LAFARGE probíhá každoročně a to od poloviny května do konce června, byl slogan At home, at work, make the link. Volně přeloženo: V práci i doma na stejné vlně. Skupina pro své zaměstnance vyhlásila soutěž, jejímž úkolem bylo vytvoření příběhu, kdy nějaké praktické opatření, bezpečné chování, které se běžně používá v práci, by šlo použít v domácím prostředí a naopak. Jak by se nápady a postupy používané doma daly využít ke zvýšení bezpečnosti v práci. Pro představení příběhů v několika kategoriích byly připravené předlohy plakátů, které text příběhu dokreslily. Téměř všechny země organizovaly první kolo soutěže na místní úrovni, nejlepší příběhy potom postoupily do soutěže skupinové. Prostřednictvím platformy L.O Village zaměstnanci LAFARGE z celého světa sdíleli své příběhy, hodnotili je a komentovali. Denně se zapojilo uživatelů. 38 lidí dosáhlo úrovně Master. Ti přispěli čtyřmi příběhy v každé ze čtyř kategorií - Zdraví, Bezpečnost, Okolí a Lidé. Ke konci měsíce bezpečnosti celkový počet soutěžních příběhů činil přes Porota složená z dobrovolníků vybrala 300 plakátů, které postoupily do dalšího kola. V něm bylo další porotou tvořenou H&S odborníky Skupiny ohodnoceno 90 příběhů a z nich bylo vybráno 40 postupujících do finále. Klastr zabodoval a měl ve finále 3 zástupce - dva z České republiky a jednoho z Rakouska. Bezpečnostní audit doma od Lukáše Ruska, Plán práce od Petra Biňovce a Ochrana před požárem od Huberta Edera. Deset vítězů potom mělo být vyhlášeno během listopadu. Milena Hucanová práce MŮJ PŘÍBĚH BEZPEČNOSTNÍ AUDIT DOMA DOMA Neimprovizuji (většinou) a v co největší míře plánuji. V PRÁCI V naší cementárně provádíme pravidelné bezpečnostní audity (VFL). Vyrazíme do provozu, pozorujeme pracovníky jak vykonávají svou práci, diskutujeme s nimi, společně identifikujeme a snižujme či odstraňujeme rizika.prostě chvilku pohlížíme na činnosti a na zařízení z jiného úhlu pohledu... DOMA Pojďme si čas od času projít náš dům, byt či zahradu tak trochu jinak čistě se zaměřením na možná rizika, která nás mohou ohrozit. Pro naše děti to může to být i legrační a objevná hra. Diskutujme spolu, dělejme si poznámky. Umístěme seznam doma na viditelné místo a začněme rizika odstraňovat nebo alespoň snižovat. DOMA, VLNĔ V PRÁCI I DOMA, NA STEJNÉ VLNĔ PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 05

6 LAFARGE CENTRAL EUROPE Vytycení cílu do roku 2020: Milión odpracovaných dobrovolnických hodin za rok V rámci Ambicí udržitelnosti 2020 si společnost LAFARGE vytyčila několik cílů, z nichž jsou na předních pozicích dobrovolnictví a s ním spojené dlouhodobé společenské výsledky. Pro realizaci dobrovolnictví se LAFARGE chce soustředit na projekty ve dvou klíčových oblastech: zejména ve městech se chce podílet na projektech vedoucích k lepší výstavbě, ve venkovských oblastech se chce zaměřit na programy vyplývající z potřeb místních komunit. Skupina LAFARGE zaznamenala v roce 2012 celkem odpracovaných dobrovolnických hodin ze strany zaměstnanců. Podle odhadů je však skutečná hodnota mnohem vyšší. V rámci svých Ambicí udržitelnosti 2020 by společnost LAFARGE ráda dosáhla na konci tohoto desetiletí 1 miliónu dobrovolnicky odpracovaných hodin. Dobrovolnický program společnosti LAFARGE již uspěl v mnoha jiných zemích a tvoří její každodenní organickou součást. Zpětná vazba přicházející ze strany zaměstnanců potvrzuje vytvoření harmonie vzniklé na základě účasti a poskytuje pocit bezpečí pro zvládání měnících se hospodářských podmínek jak pro jednotlivce, tak pro celou komunitu. Společnost LAFARGE přikládá velký význam celosvětově vytyčeným cílům v rámci středoevropských celků. Ke splnění této ambice je nutné dobrovolnicky odpracovat v průměru 16 hodin ročně, tj. dva dny, jdoucích na vrub pracovní doby. Hlavní role koordinátora programu v rámci LCE se zhostí Frederic Aubet, generální ředitel cementárny ve městě Királyegyháza. V jeho práci mu budou pomáhat domácí koordinátoři jednotlivých zemí, kteří přispějí k vytvoření místního přístupu. Zdánlivě příliš odvážné plány již v jiných oblastech přinesly neočekávané výsledky a předčasně splněné cíle. V rámci Ambicí udržitelnosti 2012 se ještě před uplynutím lhůty podařilo dosáhnout snížení úrovně emisí oxidu uhličitého. To dokazuje, že pro dosažení správných cílů stojí za to mít velké sny, jelikož jsou splnitelné a dílčích úkolů může dosáhnout každý. Zsofia Zadravecz Hlavním cílem je upevnění vztahů s místními organizacemi a prostřednictvím svých zaměstnanců chce společnost vyjádřit své hodnoty, solidaritu a přispět k pozitivnímu rozvoji místních komunit. Může pomoci při řešení takových krátkodobých anebo dlouhodobých problémů, jako je překonávání nezaměstnanosti, rozvoj zdravotnické osvěty nebo dlouhodobá podpora mládeže v oblasti rozvoje jejích schopností. Tento aktivní přístup ke komunitám přináší stejné hodnoty pro továrnu, zaměstnance a místní obce, a věrně odráží filozofii společnosti LAFARGE. STRANA 06 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

7 Zaostreno na Pro vedení společnosti LAFARGE Cement Magyarország Kft. je velice důležité udržovat úzkou a bezprostřední spolupráci a kontakt s místními obcemi. Iniciativy v oblasti rozvoje komunity jako například projekt nástěnného malířství Mural podporují také programy města Királyegyháza a aktivity místních občanských sdružení. Podobně vedení města uvítalo i zprávy o rekonstrukci místní sportovní šatny a zřízení tělocvičny ve městě Királyegyháza. Díky pomoci cementárny získalo město v rámci úspěšného výběrové řízení materiál a pracovní sílu převyšující vloženou investici. Kolem budovy sportovní šatny byl vybudován chodník a před vchodem byla v celé jeho šířce vytvořena větší betonová plocha za použití maďarského cementu Piros Rapid z továrny LAFARGE. Tento projekt byl zahájen dobrovolnickou prací, jíž se aktivně zúčastnilo vedení cementárny a města Királyegyháza v rámci betonářských prací na budování chodníku kolem sportovní šatny. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 07

8 LAFARGE CENTRAL EUROPE Marketing v klastru Vybrané Vrcholné události + extra Míle v posledních letech Inovace Slovinsko: Dinamik, Kalcevita Maďarsko: CEM I 52,5 R Česká republika: CEM I 52,5 R (ra) Rakousko: DER GRANU-FIX, CEM I 52,5 R SP Loajalita zákazníků + komunikace akce pro zákazníky a podpora jejich aktivit VIP Club Lafarge propagace dlažby společně s firmou Leier speciální kooperace v hlubinné výstavbě s firmou Mapei webové stránky, časopis LCE People Magazine Svět zážitků v cementárně v REI a TRB účast na veletrzích a výstavách Propagace betonu (iniciována společností LAFARGE) vytápění a chlazení s přispěním betonu betonové komunikace plakátová a televizní kampaň Gernot Tritthart, ředitel pro marketing, inovace a komunikaci hovoří s redakcí časopisu LCE People Magazin o marketingu, inovacích a trendech budoucnosti. Pane Trittharte, každý má svou vlastní představu o marketingu. Jak definujete tento pojem, a především, co je míněno ve společnosti LAFARGE pod pojmem marketing? Gernot Tritthart: Firma LAFARGE v podstatě navazuje na klasickou definici. Marketing znamená plánování, koordinaci a kontrolu všech podnikových činností zaměřených na aktuální a potenciální trhy s těmito cíli: Na jedné straně chceme být tím pravým a preferovaným dodavatelem cementu pro naše zákazníky a na druhé straně rovněž tou správnou hnací silou v celém odvětví stavebnictví, abychom zachovali stávající trendy aplikace betonu a současně odhalili a prosadili nové možnosti jeho využití. Marketing společnosti LAFARGE se přitom ukazuje jako interdisciplinární pole, ve kterém je zapotřebí efektivně spojit zkušenosti z marketingu, komunikace, řízení inovací, vědy o materiálech a stavebního inženýrství. Tento komplexní přístup je neodmyslitelný, včetně s ním spojeného pochopení trhů a aplikací, norem a stavebních předpisů, zákazníků a jejich požadavků a potřeb až po vlastní produkt a podmínky při jeho výrobě. Celý komplex završují v rámci příslušných trhů vhodné obchodní aktivity a komunikace za využití správných prostředků i komunikačních kanálů. Rozhodující pro úspěch jsou přitom cílené prognózy, identifikace a předvídání možných trendů, jakož i rychlost a účinnost všech aktivit s tím spojených ve srovnání s konkurencí. Udržitelnost je často používané slovo, i u společnosti LAFARGE. Jak udržitelný je ve skutečnosti beton? G. T.: Udržitelnost, popřípadě udržitelné stavebnictví je trend, který bude výrazně utvářet naši budoucnost. Budeme muset připustit, že ve střednědobém horizontu nebude smět být postavena žádná budova, která neodpovídá principům udržitelného stavebního systému, a přitom bude muset splňovat určité minimální standardy, jako je to vidět na příkladu štítků energetické účinnosti na chladničkách. Takové systémy, jako například LEED, BREEAM, TQB, jsou již vyvinuty, a posuzují stavební díla po celou dobu jejich životnosti, počínaje ve fázi plánování, výstavby, užívání a provozu, až po demolici a recyklaci. Pro beton je tento komplexní a udržitelný způsob posouzení velkou výhodou. Díky tomu můžeme využít jako konkurenční výhodu vůči jiným stavebním materiálům více jeho vlastností, vedle jeho pevnosti a trvanlivosti také například tepelnou účinnost a dobrou recyklovatelnost. Vše se točí kolem stavitelství orientovaného na budoucnost. Má beton budoucnost? G. T.: Aby bylo možné v budoucnu i nadále stavět, musí výstavba zůstat v první řadě dostupná a realizovatelná. Dále bude nutné čelit rostoucí složitosti plánování a provádění. Kvalita musí opět stát v popředí a harmonogram provádění prací se musí zkrátit. Tyto požadavky se mohou zdát na první pohled částečně v rozporu, ale viděno skrz betonové brýle to bude znamenat skvělé příležitosti pro naše stavební materiály. Vezměme si příklad výstavby z prefabrikovaných dílů, která již dnes představuje dokonalou realizaci budoucích výzev. Jsou ještě vůbec možné další inovace v odvětví cementu a betonu? G. T.: Pouze inovativní průmysl má jistotu uplatnění v budoucnosti. Tolik rámcově. Naše produkty, popřípadě jejich následující aplikace, se mohou zdát být velmi regulované normami, a tedy limitované pro různé možnosti inovací. To však naši kreativitu nijak nebrzdí, ale spíše nás to povzbuzuje. Inovace nemůžeme omezovat jen na samotný produkt. Služby, logistika a myšlení v rámci stavebních systémů umožňují celou řadu nových přístupů (viz info-box). Právě poslední bod je námi již několik let velmi důsledně sledován. Aktivace betonového jádra vytápění a chlazení pomocí betonu, 100% minerální stěnové systémy a betonové silnice, a to nejen na dálnicích, jsou pro to zářným příkladem. STRANA 08 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

9 Anja Jammernegg, Romana Ramssl, Johannes Horvath, Gernot Tritthart, Andrej Sopotnik, Jiri Sramek, Zsofia Zadravecz. Do klastru přišel nedávno nový spolupracovník, specialista na stavební systémy budov (CBSS Construction Building System Specialist). Jak může on podpořit země v klastru v oblasti marketingu? G. T.: Pokud jde o myšlení v rámci stavebních systémů, potřebuje firma odborníky, aby zůstala důvěryhodná. Těmi, kdo především rozhodují o výběru stavebních materiálů, jsou architekti a stavební inženýři. Společnost LAFARGE musí hovořit jejich jazykem. V tomto ohledu jsme angažovali excelentního znalce odvětví, který pracoval mnoho let s vynikající pověstí v oblasti stavebnictví. Jeho podstatné a klíčové úkoly se soustředí na systematický monitoring stavebního trhu, pokračování projektů Minerální stěna a Betonová silnice a téma UHPC (Ultra High Performance Concrete, tj. ultra vysokohodnotný beton ). Tím postihujeme nejpodstatnější úlohy, výzvy a příležitosti, abychom mohli podpořit růst trhu s betonem. Vánoce se blíží, jaké je vaše přání Ježíškovi, co se týká marketingu a inovací? G. T.: Mnohem více domů, které jsou teprve díky betonu energeticky soběstačné, protože poskytují například i v nejteplejších letních měsících dokonalou tepelnou pohodu v obývacím prostoru. Mnohem více betonových silnic, které jsou trvanlivé, bezpečné a zajišťují provoz a naši přepravu bez vyjetých kolejí a hrozby aquaplaningu. A k tomu společnost, která toto vše uznává a je hrdá na regionálně dostupný, přírodní stavební materiál. A možná ještě jedno ze slovníků by se mohlo odstranit slovo Zabetonovat. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 09

10 LAFARGE CENTRAL EUROPE Nové tváre v LAFARGE CENTRAL EUROPE Dejan Damljanovic (závod Mannersdorf) Dejan od převzal funkci manažera technologie a ekologie v závodě Mannersdorf. Jennifer Steger (závod Mannersdorf) Jennifer převzala pozici asistentky v prodejní kanceláři. Johannes Horvath (centrála Vídeň) John posílil tým oddělení marketingu. Od pracuje jako manažer stavebních systémů pro LCE se sídlem ve Vídni. Katrin Schadler (závod Retznei) Katrin pracuje od jako asistentka prodejní kanceláře. Miguel Suarez (centrála Vídeň) Miguel převzal od funkci manažera dodavatelského řetězce LCE. STRANA 10 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

11 Sabine Zelenka (závod Retznei) Sabine pracuje od v sekretariátu. Silvia Loinig (závod Retznei) Silvia pracuje od jako asistentka týmu. Predrag Djordjevic (závod Trbovlje) Predrag pracuje od jako obchodní zástupce. Nermina Gashi (závod Trbovlje) Nermina převzala funkci finanční analytičky od Ágnes Kuthy (závod Királyegyháza) Ágnes je ředitelkou oddělení nákupu od Ágnes Dani (závod Királyegyháza Ágnes převzala pozici asistentky managementu. Zoltán Tasi (závod Királyegyháza) Zoltán pracuje od jako asistent cateringu. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 11

12 LAFARGE CENTRAL EUROPE NOVÉ OBSAZENÍ POZIC Walter Gems (závod Mannersdorf) Walter převezme od pozici manažera výroby (ta zahrnuje i odpovědnost za provoz lomu). Vedle své aktuální role manažera údržby začne Walter již do konce roku se zapracováním se na své nové pozici. Franz Mascherbauer (závod Mannersdorf) Franz převezme od funkci manažera údržby. Bianca Radl (závod Retznei) Bianca přešla v září do oddělení expedice. Dříve pracovala jako asistentka prodeje, jakož i asistentka technického oddělení závodu. Občas pracovala také v oddělení expedice. Christopher Ehrenberg (závod Mannersdorf/Centrála Vídeň) Christopher převezme od funkci Manažera projektu pro fixní náklady pro LCE. Nové pracoviště Christophera bude v centrále společnosti ve Vídni. Kromě své současné pozice vedoucího výroby se Christopher chystá v období do konce roku již začít se zapracováním se do své nové role. Ralf Baehr-Mörsen (závod Mannersdorf) Ralf pracuje od jako manažer bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Miroslav Kratochvil (závod Čížkovice) Miroslav převzal od veškerou agendu obchodního ředitele. STRANA 12 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

13 UCNI Od nastoupili v závode Mannersdorf ctyri noví ucni do kombinovaného ucnovského pomeru na pozici technik zpracování kovu/strojírenství & elektrotechnik/zarízení a provozní technologie. Niklas Amelin Martin Dubkowitsch Daniel Felber Manuel Kovacs Bernd Huber Curtis Roschker Od nastoupili ctyri noví ucni také do závodu Retznei. Bernd a Curtis se vyucí v profesi elektrotechnik, Maximilian a Sebastian v profesi strojírenský technik. Maximilian Musger Sebastian Krainer PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 13

14 ČESKÁ REPUBLIKA Konference Cemtech International Cement Review pořádal v Praze již 21. ročník mezinárodní konference Cemtech Europe. Historicky první Cemtech konference se konala v Praze v roce 1991 a následně v dalších 16ti zemích Evropy. Od roku 2006 vstoupila konference Cemtech i na další kontinenty. Od té doby si přední nezávislí odborníci cementářského průmyslu vyměňují své zkušenosti na setkáních v Evropě, Středním východě a Africe, Asii i Americe. Třídenní program letošní konference pořádané ve dnech s podporou Svazu výrobců cementu ČR zahrnoval 26 tematických prezentací s rozsáhlou doprovodnou výstavou. Úvodní příspěvek o stavu českého cementářského průmyslu přednesl tajemník Svazu výrobců cementu ČR Ing. Jan Gemrich. Ing. Gemrich ve svém vystoupení zdůraznil ekonomický význam stavebnictví v ekonomice. Stavebnictví ČR se podílí cca 6,5 % na tvorbě HDP a zaměstnává cca 9,0 % osob pracujících v civilním sektoru (cca 450 tis.). V průběhu druhého přednáškového dne vystoupili s prezentací technologie českých závodů Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín Českomoravský cement, a.s. a Ing. Jan Špaček, ředitel pro alternativní paliva a ekologii LAFARGE Cement, a.s. Konference se zúčastnilo 194 odborníků z 33 zemí celého světa, vč. rozsáhlé doprovodné výstavy. Závěrečný den byla konference zakončena technickou exkurzí do cementáren v Praze Radotíně Českomoravského cementu, a.s. a v Čížkovicích LAFARGE Cement, a.s. Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR Setkání manažeru BOZP v Retznei Sdílení zkušeností a dobrých postupů je velice přínosné, a proto se v rámci našeho LCE klastru setkáváme i my manažeři BOZP. Tentokrát jsme se sešli v září v Retznei. Vyměnili jsem si informace o postupu projektů a akcí v BOZP, prohlédli jsme si cementárnu, probrali jsme spolu s řediteli LCE cementáren závažné události z posledního půl roku, diskutovali jsme o preventivních opatřeních a hledali způsob, jak nepolevit z intenzivního přístupu k BOZP, který jsme měli v posledních letech. Ekonomická situace nepřeje technickým zlepšením v bezpečnosti a ochraně zdraví, takže se o to více musíme zaměřit na nástroje, které máme k dispozici. Těmi jsou: VFL, audity, školení, nalézání organizačních opatření, komunikace a sdílení zkušeností. Na obrázku vidíte jedno ze stanovišť, kterým v Retznei krásně, poutavě a profesionálně prezentují návštěvám výrobu cementu. Pavel Bartejs STRANA 14 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

15 Rád bych vás touto cestou informoval o průběhu, stavu a vyhlídkách dotačního programu - OPPI (Operační Program Průmysl a Inovace), v jehož III. výzvě v podkapitole Ekoenergie máme i my své projekty. Vcera? (2012 a dríve) Dokončili jsme opatření projektu 3.1 EED03/861 - Chloridového Bypassu a těsnění rotační pece. První platbu za ve výši 40 % z celkových uplatnitelných výdajů (cca 2,8 mil. Eur) jsme po peripetiích na straně Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželi až Na účet LAFARGE Cement, a.s. bylo připsáno 1,141 mil. Eur. A dnes? (2013) Provozujeme rozšířený kalcinační kanál KKN. Mohutný projekt je 2. etapou zmíněného dotačního programu. Opět usilujeme o 40 % celkových uznatelných výdajů (cca 2,6 mil. Eur). Ve hře je přibližně stejná částka, která k datu podání žádosti o platbu činila 1,036 mil. Eur. Lze s úspěchem předpokládat, že k připsání dotace na účet společnosti dojde do konce listopadu. Evropské fondy a naše investice A zítra? (2014 a dále) Realizace projektů s podporou EU fondů se již stala nedílnou součástí investičního rozhodování. Další tři klíčová opatření jsou součástí III. etapy projektu 3.1 EED03/ Sušička tuhé topné směsi a Sušička vzduchu pro cementovou mlýnici. Maximální možná výše dotace činí 30 % celkových uznatelných výdajů. Rozhodně se nudit nebudeme. Ale výsledky našeho úsilí jsou více než hmatatelné. Letošní rok se díky výše popsaným dvěma koňským dávkám finanční injekce (2,2 mil. Eur) zařadí mezi dotačně historicky nejúspěšnější! Za to patří můj velký dík nejen pracovníkům investic, údržby a výroby, kteří všechny projekty a především Kalcinátor vybudovali a oživili, ale i pracovníkům administrativy, především dámám z finanční účtárny. Bez jejich pečlivé práce v oblasti dokumentace bychom na dotace těžko dosáhli. Děkuji za spolupráci. Jan Mencl Zimní opravy 2014 Příprava na zimní opravy začíná již ukončením těch předchozích, tudíž na jaře. Letošní Zimní opravy byly výjimečně dlouhé, a to z důvodu poměrně rozsáhlé investice, kterou bych v krátkosti nazval Prodloužení Kalcinačního kanálu. Zimní opravy v roce 2014 budou patrně trvat dva měsíce. V zásobárně suroviny proběhne velká oprava - výměna potahu shrnovacího stroje. V létě nás totéž čeká na lince DSL. Na rotační peci se budou měnit výtokové a zřejmě některé vtokové segmenty. Chladič slínku bude opravován v obvyklém rozsahu nebo spíše menším. Otázkou zůstává, jak vyřešit problém s prachem z Cl-bypassu, který se nám dostává do IKN roštnic. Na surovinové mlýnici je zapotřebí opravit sušící šnek resp. jeho propojení do elevátoru Hischmann a celý spodek elevátoru. Už několik let plánujeme vyměnit celou šachtu elevátoru energo kvůli korozi. Snad se nám to letos podaří. Taktéž proběhne relativně velká oprava v elektrofiltru, kde budeme opravovat oklepávací mechanismus a musíme otevřít střechu ve 3. komoře kvůli opravě usazovacích elektrod. Toto vše je potřeba, jako každým rokem, skloubit s investičními akcemi. V neposlední řadě je nutné připomenout, že všechny činnosti spojené se zimními opravami musí být a budou vykonávány v souladu s bezpečnostními předpisy cementárny. Někdo by mohl nabýt dojmu, že v oblasti BOZP polevujeme, ale není to tak. Lidský život a zdraví zůstává naší nejvyšší hodnotou a chceme, a to nejen pro Zimní opravy, aby se každý pracovník vrátil v pořádku domů. Jan Munčinský LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 15

16 ČESKÁ REPUBLIKA První praktické použití UHPC v Ceské republice Most u Benátek nad Jizerou překračující mladoboleslavskou R 10 na 27 km charakterizuje důležité prvenství první použití UHPC v České republice. Pro tuto aplikaci byl použit cement CEM II/A-S 42,5 R ze společnosti LAFARGE Cement v Čížkovicích. UHPC požadovaných vlastností byl vyvinut ve společnosti Skanska ve spolupráci se společností BASF Stavební hmoty ČR, Kloknerovým ústavem a Pontex s.r.o. Most, jehož životnost je plánována nyní až na 100 let, nahradil dosluhující těleso z roku Celá stavba trvala osm měsíců a zahrnula také rekonstrukci přilehlé komunikace, na kterou se most napojuje. Řidiči mohou využívat novou komunikaci v délce 155 m, která přispěla ke zlepšení dopravní obslužnosti Benátek. Mostní objekt tvoří spojitá konstrukce z ocelových nosníků spřažených s betonovou deskou, má dvě pole o rozpětí 25 m s masivním stěnovým pilířem uprostřed. Zatímco mostovku dodala firma Strabag, a.s., dodavatelem mostních desek ztraceného bednění s UHPC byla společnost Skanska, a.s. Vývoj mostních desek Betonáž mostovky Vlastní montáž desek spřahovací desky mostu byla realizována ve dvou etapách při zajištění výluky aut vždy v jenom směru silnice R 10. Desky byly dopravovány z provozovny závodu Prefa na stavbu pomocí návěsů, na kterých spočívaly proložené dřevěnými proklady. Montáž desek prováděl mobilní jeřáb a byla dokončena osazením doplňkových panelů podél pilíře a mostní opěry. Realizace mostu v Benátkách prokázala, že nárokům na UHPC lze dostát za použití běžně dostupných složek betonu z ČR. Výsledky doprovodných zkoušek potvrdily poznatky z literatury a ukázaly, že mostní desky z UHPC měly zhruba dvojnásobnou pevnost v tlaku než běžný beton. Uplatnění UHPC je možné očekávat také v pozemním stavitelství. Podle článku FIRST PRACTICAL IMPLEMENTATION OF UHPC IN CZECH REPUBLIC Se svolením autorů: J. Tichý, J. Kolísko, M. Kalný, P. Huňka připravila Milena Hucanová Hlavní výhodu výrobků z UHPC představuje dosažení vysoké pevnosti v tahu za ohybu 15 MPa a tedy snížení objemu konstrukce. Běžná betonářská výztuž se nahrazuje rozptýlenou výztuží z ocelových drátků. Vyrobené desky mohou dosahovat tenkých a ultratenkých rozměrů podle potřeb stavby. Materiál dále charakterizuje výborná odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám a minimální nasákavost vodou. Použití UHPC na mostě v Benátkách předcházela řada laboratorních i praktických zkoušek betonu C 110/130 XF 4 s pevností v tahu 15 MPa a to jak v Kloknerově ústavu, tak v provozovně Štětí, závodu Prefa, společnosti Skanska. STRANA 16 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

17 Prerozdelení kompetencí a nové motivacní schéma na Provozu Výroba Od 1. září tohoto roku jsme na provozu výroba zavedli opatření k posílení kapacity na směnách, zvýšení efektivity provozování zařízení a zvýšení motivace týmu. Pracovníci specializovaní na čištění pecní linky přešli z ranní směny do směnového režimu, čímž je lépe pokrytá případná potřeba čištění zařízení na odpolední a noční směně, kterou jsme dříve řešili povoláním člověka z pohotovosti. Na velínu jsou na směně dva operátoři a vedoucí směny. Jedna skupina operátorů je nyní specializovaná na pecní linku, druhá skupina operátorů na mletí, přičemž každý operátor musí v případě nutnosti zvládnout záskok na lince druhé. Pec řídí operátoři, kteří dosahovali dlouhodobě nejlepších výsledků na této lince. Specializací operátorů, tzn. vytvořením dvou menších skupin, se zjednodušil i přenos informací od výrobního kouče. Jako motivační složku jsme pro operátory a vedoucí směn zavedli měsíční odměny z fondu vedoucího, které zaměstnanci obdrží, pokud jsou splněny definované ukazatele provozování zařízení, jenž mají klíčový vliv na variabilní náklady cementárny. Směny jsou hodnocené dohromady, tj. skupina operátorů mletí, skupina operátorů pecní linky a skupina vedoucích směn. To klade mimořádný důraz na vzájemnou spolupráci a předávání informací mezi směnami. Výrobní kouč pravidelně informuje o stavu plnění jednotlivých ukazatelů. Věřím, že přerozdělení kompetencí na směně a nové motivační schéma přispěje k zajištění stabilně dobrých výsledků a spolehlivého chodu provozu Výroba. Přínos nového systému vyhodnotíme na konci roku. Martin Kadlec Pracovní skupina Zdraví a hygiena práce Po několika letech práce různých skupin zaměřených na zlepšení bezpečnosti v naší cementárně jsme si uvědomili, že nedílnou součástí bezpečnosti práce je i oblast zdraví a hygieny práce. Proto jsme se v letošním roce rozhodli založit pracovní skupinu zabývající se také touto problematikou. Je složena ze zástupců technických i administrativních pracovníků a také dělníků, napříč provozy a útvary. Skupina se na pravidelných schůzkách postupně věnuje různým tématům formou ideastormingu a diskuzí. Zdravotní osvěta běží ve dvou liniích. První je pravidelné zasílání článků em (1x za měsíc). Zatím byl rozeslán materiál na téma stres, třídílný dokument zabývající se důležitostí rovnováhy kyselin a zásad v lidském těle a první díl týkající se vlivu psychiky na vnitřní orgány. Druhou linií jsou přednášky (2x za rok). První přednáška byla na téma Zdravý životní styl a druhá Problémy s pohybovým ústrojím (bolesti páteře) a jak jim předcházet. U obou byl znát zájem ze strany našich spolupracovníků. V rámci ozdravného programu a stravování úzce spolupracujeme s personálním úsekem, se kterým diskutujeme návrhy a připomínky na různá zlepšení. Díky aktivní spolupráci tohoto úseku, který přichází i se spoustou vlastních nápadů, jsou změny rychlé a viditelné. Přibylo několik tzv. zdravých jídel jako např. saláty, kuskus, cizrna apod. a také jsou viditelné změny v jídelně a kantýně. Další výrazné změny se objevily v ozdravném programu, kde v letošním roce došlo k úpravě a společně byl diskutován návrh na příští rok. Tímto bych chtěl poděkovat za vstřícný a profesionální přístup všem členům této pracovní skupiny a také Lucii Brožkové. Za celou skupinu Petr Čermák PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 17

18 ČESKÁ REPUBLIKA Cement z Cížkovic na dálnici D1 DSL je významnou soucástí naší nabídky Získali jsme LAFARGE Award 2012! Náš cement byl použit na sledované rekonstrukci dálnice mezi Prahou Brnem. Dne přesně ve 20,00 hod. se zastavil provoz na dálnici D1 v úseku Loket Hořice. Co bylo důvodem zastavení provozu na nejfrekventovanější dálnici D1 mezi Prahou a Brnem? Čtyři devadesátiminutové výluky byly způsobeny montáží 4 ks mostních nosníků na nově vznikajícím mostě přes dálnici. Výrobu, dopravu a montáž nosníků zajišťoval závod Skanska Prefa, divize Betonové konstrukce pro dodavatele Sdružení Poor a.s. a Colas CZ a.s. Vápenec pro odsíření, neboli zkráceně DSL, obohacuje produktové portfolio čížkovické cementárny od roku 1995, kdy závod poprvé dodal vápenec pro odsíření do teplárny v Komořanech na testování. První DSL linka byla spuštěna v roce Společnost United Energy v Komořanech je dodnes naším největším odběratelem vápence pro odsíření. První milion tun byl dodán v březnu 2003 a 20. září 2013 jsme dosáhli dalšího milníku tomuto odběrateli byly dodány celkově 2 miliony tun vápence pro odsíření. Milena Hucanová Nejlepší výrobce stavebnin je z Cížkovic V soutěži Skupiny LAFARGE Awards 2012 vyhrál čížkovický provoz v kategorii Získat maximum ze stávajících aktiv a porotou bylo cementárně uděleno ocenění Nejlepší snížení pracovního kapitálu. Z finančních výkazů hodnotitelé vyčetli, že čížkovická cementárna dokázala snížit pracovní kapitál v průměru o 31 dní z původních 67 v roce 2011 na 36 v roce Soutěž byla poprvně pro všechny obchodní aktivity Skupiny společná a nahradila tak původní Cement Awards. Soutěžilo se v 28 kvalitativních kategoriích a jedné kvantitativní a ta přinesla výhru právě týmu v Čížkovicích. Výrobní závody a jednotky v zemích, kde má LAFARGE zastoupení, podaly celkem úctyhodných 803 přihlášek. Nejvíce iniciativ 121 jich přihlásila Francie. Klastr LCE Holding přispěl do soutěže celkem 29 přihláškami a byl tak 5. nejaktivnější. Nosníky byly vyrobeny z betonu C 45/55 XF2, XD1. Na každý o délce 34,65 m, šířce 2 m a výšce 1,696-1,8 m bylo použito 30,5 m 3 betonu. Hmotnost dosahovala 77,8 t. Milena Hucanová Montáž probíhala pomocí jeřábu s maximální nosností 600 t a za velmi důsledných bezpečnostních opatření. Díky přesnému naplánování a důslednému provedení došlo ke zkrácení montáže o více jak hodinu. Napínací práce byly prováděny v režii střediska Napínání, divize Silniční stavitelství. Skanska Prefa, závod Štětí je dlouholetým zákazníkem LAFARGE Cement, a.s. a na výrobu mostních nosníku použila cement CEM II/A-S 42,5 R vyrobený v Čížkovicích. Společnost LAFARGE Cement zvítězila v soutěži o nejlepšího výrobce stavebních hmot za rok 2012 v kategorii do 200 zaměstnanců. Cenu přijali zástupci cementárny na slavnostním setkání v Senátu PČR dne v rámci Dnů stavitelství a architektury. V šestileté historii soutěže cementárna v Čížkovicích zvítězila již potřetí. Porota firmu ocenila zejména za inovace, úzkou spolupráci se zákazníky, investice do technologií šetrných k životnímu prostředí a naplňování principu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Miroslav Kratochvíl Milena Hucanová STRANA 18 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

19 Den s cementárnou se vydaril Dragon Boat - Grand Prix 2013 V letošním roce jsme měli naplánované celkem 4 dny otevřených dveří. Tři termíny s nutností registrace na našich webových stránkách spíše pro individuální návštěvy, které chtějí získat o provozu cementárny hlubší informace a upřednostňují formu menšího diskusního kroužku. A potom jeden Den s cementárnou pro celou rodinu, kdy si návštěvníci mohou nejen prohlédnout podnik, ale i se u nás pobavit či zasoutěžit si. Zatímco první tři termíny návštěv letos zatím zůstaly nevyužity, zářijový den s programem se těšil velkému zájmu. Celkem se v sobotu 7. září do cementárny podívalo přes 700 lidí. Velký úspěch měla novinka - prohlídka rozlehlého areálu z motovlaku, který návštěvníky zavezl i na odlehlejší expedici. Toho využilo přes 500 pasažérů. Na 300 lidí absolvovalo pěší variantu prohlídky s návštěvou nově modifikovaného výměníku. A pro děti byla opět připravena výuková trasa o výrobě cementu interaktivní formou. K úspěchu celého dne přispělo i výjimečně krásné počasí. Milena Hucanová Již třetí sezónu usilovali Draci LAFARGE o co nejlepší umístění v DRAGON BOAT GP. Celkem jsme se zúčastnili deseti závodů a umístili se, stejně jako loni, na celkovém 16. místě s 887 body. A i když celkové umístění se nijak nezměnilo, považujeme ho za úspěch. Zmenšil se počet startů, v roce 2012 jich bylo o 5 více, a také jsme se potýkali s nedostatkem pádlujících. Mistrovství republiky v Pasohlávkách jsme se bohužel nezúčastnili. Pracovní povinnosti několika členů posádky a také vzdálenost byly hlavní příčinou. Sezónu 2013 považujeme za vydařenou, především závody v Sedlčanech, Třebouticích a nakonec i v Chomutově, kde jsme se skvěle umístili, i přestože nás chybělo 5 v lodi. Čtvrtá sezóna? Ano, těšíme se a věříme, že nám přibude pár nových dračic a draků. SPOLEČNĚ NEJEN CEMENT Delphine Kamano Simona Schwingová Cílem adopce na dálku je umožnit chudým dětem získat základní vzdělání a také poskytnout v rámci dostupných získaných prostředků zdravotní péči, aby děti měly šanci na lepší život. V první polovině tohoto roku jsme byli osloveni občanským sdružením pro-contact, o.s. s žádostí o podporu dětí ze západoafrické Guinei. Náklady na jeden školní rok pro jedno dítě jsou Kč. Tato částka se jednotlivci může zdát vysoká, ale ne pokud se z jednotlivce stane skupina. Myšlenka nás nadchla, a tak jsme se rozhodli, že využijeme našeho nového interního zpravodaje Jedenáctky. Pod titulkem SPOLEČNĚ NEJEN CEMENT jsme informovali kolegy a kolegyně o možnosti zapojení se do projektu adopce na dálku. Projekt se zdařil a my, zaměstnanci cementárny, jsme v srpnu adoptovali Deplhine Kamano, osmiletou slečnu z města Conakry v africké Guinei, které jsme umožnili chodit další rok do školy, dostala uniformu a školní pomůcky a zároveň jí bude poskytováno lékařské ošetření. A protože vzdělávání je dlouhodobá záležitost, náš projekt pokračuje dál. Všichni, kdo se chtějí zapojit, mohou. Dveře jsou otevřené a kdo ví, třeba k Delphine přibude následující školní rok i někdo jiný. Simona Schwingová PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 19

20 MAĎARSKO Mi7: nový program pro úcinnejší fungování Program s názvem Mi7 (Rozvoj údržby 7) pomáhá využít již na jaře uvedených prvků Modelu řízení cementárny (POM) za účelem vytvoření nákladově efektivnější výroby cementu. Nedávno uvedený Model řízení cementárny (POM - Plant Operating Model) představuje harmonizaci provozních modelů továren, od kterých společnost LAFARGE očekává především snížení nákladů na údržbu a soběstačnost továren. Program Mi7 jej přesunuje do nové dimenze, s jejíž pomocí lze znovu promyslet základní principy cementárny vedle vylepšení účinnosti nákladů. Program Mi7 považuje za nejdůležitější oddělení údržby, u kterého bude do každodenní praxe zaveden jednotný program údržby Maximo 7. Zavedení programu bude mít bezprostřední vliv na práci zaměstnanců, neboť Mi7 bude představovat změnu řízení. Novinky se týkají realizace Modelu řízení cementárny, maximalizace účinnosti údržbářských činností a vytvoření rozhraní mezi jednotlivými systémy. Zajišťuje i taková nová řešení, díky kterým bude možné zpětně vysledovat obchodní rozhodnutí a díky kterým se také sjednotí různé šablony. Program Mi7 se organicky začlení i do předchozích provozních programů, k čemuž bude nevyhnutelná reorganizace prvků údržby a snížení nákladů ve znamení účinnosti. V rámci programu Mi7 si Királyegyházská cementárna vytyčila takové úkoly, které napomohou uskutečnit cíle továrny. Index nákladů na údržbu a zvýšení spolehlivosti zařízení patří mezi prvořadé priority. V zájmu sledování nákladů je do plánu zahrnuto i použití analytického systému nástrojů a preventivního modelu. Metody posuzování rizik zase umožňují dlouhodobou udržitelnost. V rámci zavedení programu Maximo 7 byly již také zahájeny první kroky. Vzniklo maďarské jazykové prostředí a v rámci červnového školení se účastníci mohli seznámit i s možnostmi systému. Potřebné údaje byly připraveny a návody k použití přeloženy. K plánovanému zavedení programu dojde v listopadu. V roce 2014 již budou kolegové vyhotovovat rozpočtový plán v tomto programu. Program Mi7 již brzy přinese citelné změny ve větších pracovních procesech a v každodenním životě zaměstnanců závodu. Z důvodu komplexnosti programu bude při jeho zavádění hrát klíčovou roli komunikace a také účast zaměstnanců společnosti LAFARGE. STRANA 20 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com DELTA Už tři desetiletí děláme totéž. Nejprve přemýšlíme. Budoucnost není pokračováním přítomnosti, ale realizací představ. Objevovat souvislosti,

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období2009-2010 Schválen na 20. zasedánírady vlády pro BOZP dne 17. 12. 2008 Národníakčníprogram bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce. Představení projektu: Bc. Lubomíra Pišťáková, HR Training & Development Specialist

HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce. Představení projektu: Bc. Lubomíra Pišťáková, HR Training & Development Specialist HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce I. Základní informace o projektu: Název projektu: Úvod do světa práce Společnost: LINET spol.s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, www.linet.cz

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno

Náš zákazník Daikin. Distribuce snadno Náš zákazník Daikin Distribuce snadno 20 000 zásilek, 15 zemí, jeden globální logistický partner Jak můžeme doručit 20 000 zásilek za rok zákazníkům v 15 různých zemích? Před tímto náročným úkolem stála

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více