LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013"

Transkript

1 CEMENT LCE People Magazine MAGAZÍN PRO ZAMESTNANCE N 2 PROSINEC 2013 Sekce Ceská republika str. 14 Sekce Madársko str. 20 Sekce Slovinsko str. 26 Sekce Rakousko str. 32 Veselé Vánoce!

2 OBSAH A ÚVODNÍK LCE People Magazine Redakční rada: Mag. Romana Ramssl, Renate Landl, Lieselotte Henschl-Koch, Manfred Cernoga, Petr Čermák, Milena Hucanová, Pavel Bartejs, Luboš Trestr, Denisa Šimáčková, Desa Petrič, Petra Kajič, Iva Dominkovič, Andrej Sopotnik, Damjan Kovač, Gregor Uranič, Zsófia Zadravecz, Boglárka Németh CENTRÁLA SPOLEČNOSTI LAFARGE ZEMENTWERKE GMBH 1061 Wien, Gumpendorfer Straße T F LAFARGE Central Europe Ohlédnutí Měsíc bezpečnosti LAFARGE Central Europe Cíle do roku dobrovolnictví LAFARGE Central Europe Marketing v klastru LAFARGE Central Europe Nové tváře v LAFARGE LAFARGE Central Europe Nové obsazení pozic, učni Ceská republika Konference CemTech Setkání manažerů BOZP Investice v závodě Čížkovice Zimní opravy Madársko Cementárna v obrazech Projekt Extra míle Slovinsko Den otevřených dveří Nový cement Slovinsko dní bez úrazu Ocenění za inovace Slovinsko Nový produkt: Kalcevita Beton a udržitelná výstavba Lafarge Cement, a.s Čížkovice čp. 27 Tel.: Fax: Ceská republika Vysokohodnotný beton Přerozdělení kompetencí ve výrobě Skupina pro zdraví Ceská republika Krátce z Čížkovic Den s cementárnou Adopce na dálku Madársko Nový projekt: Mi7 Vodní summit Budapešť Madársko Společenská odpovědnost Soutěž o dlažební kostky Rakousko Uvedení produktu na trh: GRANU-FIX Rakousko Novinky ze závodů Rakousko Podpora péče o zdraví Události Společný fotbalový turnaj STRANA 02 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

3 DI Thomas SPANNAGL předseda představenstva LCE Holding GmbH Vážení spolupracovníci, doufám, že budeme na rok 2013 vzpomínat jako na poslední krizový rok v historii, a to jak pro ekonomiku obecně, tak i pro sektor stavebnictví zejména v našich zemích. Povodně, silné deště a dlouhá, tuhá zima v první polovině roku znamenaly pro náš průmysl pokles trhů (Slovinsko -17 %, Česká republika -10 %) nebo stagnaci (Maďarsko a Rakousko). V druhé polovině roku již začalo mírné oživení, což nás vede spolu s pozitivními prognózami trhu k vyslovení předpokladu zlepšení ekonomické situace v našich čtyřech zemích v roce I přes poměrně obtížnou situaci v roce 2013 jsme však stále byli schopni udržet si svou pozici na trhu, a dokonce ji i posílit, což nám umožnilo dosáhnout ve všech zemích našich vytyčených cílů. Můžeme být právem hrdí na některé další úspěchy: v náročném ekonomickém prostředí bylo totiž mnohem důležitější neustále pracovat na zlepšeních, která se týkají čistě nás. Vynikajícím příkladem toho je vývoj nových výrobků ve všech našich zemích, o nichž se píše zčásti i v tomto vydání časopisu LCE People Magazine. V otázce prosazení betonu jako přednostního stavebního materiálu bylo rovněž dosaženo velkého pokroku, podařilo se to například v nadnárodních projektech v oblasti betonových silnic, při vytápění a chlazení pomocí betonu a u betonových stěnových systémů. Zejména v Maďarsku a Slovinsku jsme optimalizovali dodávky z našich závodů. V roce 2013 byly také realizovány nebo zahájeny některé projekty v oblasti produktivity a logistiky, které budou v příštích letech přinášet své ovoce. Obzvláště hrdí jsme na to, že jsme dosáhli Zlatého statusu v rámci LAFARGE Safety Excellence Clubu. Jsem velmi vděčný všem našim týmům, které jsou v oblasti bezpečnosti na vysoké úrovni. Současně toto ocenění pro nás ovšem samozřejmě znamená, že musíme i nadále pokračovat na všech úrovních našeho podnikání a na každodenní bázi v uplatňování opatření pro snížení rizik, abychom si náš Zlatý status udrželi. Angažovanost našich zaměstnanců k tomuto tématu byla jasně zřetelná prostřednictvím velkého počtu nápadů, které byly předloženy v rámci Měsíce bezpečnosti a ochrany zdraví (At home, at work make the link). Chci vám všem vyjádřit své upřímné poděkování za vaše nasazení a vaši tvrdou práci v uplynulém roce a přeji vám i vašim rodinám hodně klidu a odpočinku o svátcích. Veselé Vánoce a úspěšný nový rok! Váš Thomas Spannagl PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 03

4 V PRÁCI I NA STEJNÉ LAFARGE CENTRAL EUROPE Behem Mesíce bezpecnosti se soutežilo DBÁM O NAŠE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Plán V PRÁCI Veškeré práce chci mít správně naplánované, včetně BOZP. STRANA 04 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

5 Tématem letošního Měsíce bezpečnosti, který ve světě LAFARGE probíhá každoročně a to od poloviny května do konce června, byl slogan At home, at work, make the link. Volně přeloženo: V práci i doma na stejné vlně. Skupina pro své zaměstnance vyhlásila soutěž, jejímž úkolem bylo vytvoření příběhu, kdy nějaké praktické opatření, bezpečné chování, které se běžně používá v práci, by šlo použít v domácím prostředí a naopak. Jak by se nápady a postupy používané doma daly využít ke zvýšení bezpečnosti v práci. Pro představení příběhů v několika kategoriích byly připravené předlohy plakátů, které text příběhu dokreslily. Téměř všechny země organizovaly první kolo soutěže na místní úrovni, nejlepší příběhy potom postoupily do soutěže skupinové. Prostřednictvím platformy L.O Village zaměstnanci LAFARGE z celého světa sdíleli své příběhy, hodnotili je a komentovali. Denně se zapojilo uživatelů. 38 lidí dosáhlo úrovně Master. Ti přispěli čtyřmi příběhy v každé ze čtyř kategorií - Zdraví, Bezpečnost, Okolí a Lidé. Ke konci měsíce bezpečnosti celkový počet soutěžních příběhů činil přes Porota složená z dobrovolníků vybrala 300 plakátů, které postoupily do dalšího kola. V něm bylo další porotou tvořenou H&S odborníky Skupiny ohodnoceno 90 příběhů a z nich bylo vybráno 40 postupujících do finále. Klastr zabodoval a měl ve finále 3 zástupce - dva z České republiky a jednoho z Rakouska. Bezpečnostní audit doma od Lukáše Ruska, Plán práce od Petra Biňovce a Ochrana před požárem od Huberta Edera. Deset vítězů potom mělo být vyhlášeno během listopadu. Milena Hucanová práce MŮJ PŘÍBĚH BEZPEČNOSTNÍ AUDIT DOMA DOMA Neimprovizuji (většinou) a v co největší míře plánuji. V PRÁCI V naší cementárně provádíme pravidelné bezpečnostní audity (VFL). Vyrazíme do provozu, pozorujeme pracovníky jak vykonávají svou práci, diskutujeme s nimi, společně identifikujeme a snižujme či odstraňujeme rizika.prostě chvilku pohlížíme na činnosti a na zařízení z jiného úhlu pohledu... DOMA Pojďme si čas od času projít náš dům, byt či zahradu tak trochu jinak čistě se zaměřením na možná rizika, která nás mohou ohrozit. Pro naše děti to může to být i legrační a objevná hra. Diskutujme spolu, dělejme si poznámky. Umístěme seznam doma na viditelné místo a začněme rizika odstraňovat nebo alespoň snižovat. DOMA, VLNĔ V PRÁCI I DOMA, NA STEJNÉ VLNĔ PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 05

6 LAFARGE CENTRAL EUROPE Vytycení cílu do roku 2020: Milión odpracovaných dobrovolnických hodin za rok V rámci Ambicí udržitelnosti 2020 si společnost LAFARGE vytyčila několik cílů, z nichž jsou na předních pozicích dobrovolnictví a s ním spojené dlouhodobé společenské výsledky. Pro realizaci dobrovolnictví se LAFARGE chce soustředit na projekty ve dvou klíčových oblastech: zejména ve městech se chce podílet na projektech vedoucích k lepší výstavbě, ve venkovských oblastech se chce zaměřit na programy vyplývající z potřeb místních komunit. Skupina LAFARGE zaznamenala v roce 2012 celkem odpracovaných dobrovolnických hodin ze strany zaměstnanců. Podle odhadů je však skutečná hodnota mnohem vyšší. V rámci svých Ambicí udržitelnosti 2020 by společnost LAFARGE ráda dosáhla na konci tohoto desetiletí 1 miliónu dobrovolnicky odpracovaných hodin. Dobrovolnický program společnosti LAFARGE již uspěl v mnoha jiných zemích a tvoří její každodenní organickou součást. Zpětná vazba přicházející ze strany zaměstnanců potvrzuje vytvoření harmonie vzniklé na základě účasti a poskytuje pocit bezpečí pro zvládání měnících se hospodářských podmínek jak pro jednotlivce, tak pro celou komunitu. Společnost LAFARGE přikládá velký význam celosvětově vytyčeným cílům v rámci středoevropských celků. Ke splnění této ambice je nutné dobrovolnicky odpracovat v průměru 16 hodin ročně, tj. dva dny, jdoucích na vrub pracovní doby. Hlavní role koordinátora programu v rámci LCE se zhostí Frederic Aubet, generální ředitel cementárny ve městě Királyegyháza. V jeho práci mu budou pomáhat domácí koordinátoři jednotlivých zemí, kteří přispějí k vytvoření místního přístupu. Zdánlivě příliš odvážné plány již v jiných oblastech přinesly neočekávané výsledky a předčasně splněné cíle. V rámci Ambicí udržitelnosti 2012 se ještě před uplynutím lhůty podařilo dosáhnout snížení úrovně emisí oxidu uhličitého. To dokazuje, že pro dosažení správných cílů stojí za to mít velké sny, jelikož jsou splnitelné a dílčích úkolů může dosáhnout každý. Zsofia Zadravecz Hlavním cílem je upevnění vztahů s místními organizacemi a prostřednictvím svých zaměstnanců chce společnost vyjádřit své hodnoty, solidaritu a přispět k pozitivnímu rozvoji místních komunit. Může pomoci při řešení takových krátkodobých anebo dlouhodobých problémů, jako je překonávání nezaměstnanosti, rozvoj zdravotnické osvěty nebo dlouhodobá podpora mládeže v oblasti rozvoje jejích schopností. Tento aktivní přístup ke komunitám přináší stejné hodnoty pro továrnu, zaměstnance a místní obce, a věrně odráží filozofii společnosti LAFARGE. STRANA 06 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

7 Zaostreno na Pro vedení společnosti LAFARGE Cement Magyarország Kft. je velice důležité udržovat úzkou a bezprostřední spolupráci a kontakt s místními obcemi. Iniciativy v oblasti rozvoje komunity jako například projekt nástěnného malířství Mural podporují také programy města Királyegyháza a aktivity místních občanských sdružení. Podobně vedení města uvítalo i zprávy o rekonstrukci místní sportovní šatny a zřízení tělocvičny ve městě Királyegyháza. Díky pomoci cementárny získalo město v rámci úspěšného výběrové řízení materiál a pracovní sílu převyšující vloženou investici. Kolem budovy sportovní šatny byl vybudován chodník a před vchodem byla v celé jeho šířce vytvořena větší betonová plocha za použití maďarského cementu Piros Rapid z továrny LAFARGE. Tento projekt byl zahájen dobrovolnickou prací, jíž se aktivně zúčastnilo vedení cementárny a města Királyegyháza v rámci betonářských prací na budování chodníku kolem sportovní šatny. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 07

8 LAFARGE CENTRAL EUROPE Marketing v klastru Vybrané Vrcholné události + extra Míle v posledních letech Inovace Slovinsko: Dinamik, Kalcevita Maďarsko: CEM I 52,5 R Česká republika: CEM I 52,5 R (ra) Rakousko: DER GRANU-FIX, CEM I 52,5 R SP Loajalita zákazníků + komunikace akce pro zákazníky a podpora jejich aktivit VIP Club Lafarge propagace dlažby společně s firmou Leier speciální kooperace v hlubinné výstavbě s firmou Mapei webové stránky, časopis LCE People Magazine Svět zážitků v cementárně v REI a TRB účast na veletrzích a výstavách Propagace betonu (iniciována společností LAFARGE) vytápění a chlazení s přispěním betonu betonové komunikace plakátová a televizní kampaň Gernot Tritthart, ředitel pro marketing, inovace a komunikaci hovoří s redakcí časopisu LCE People Magazin o marketingu, inovacích a trendech budoucnosti. Pane Trittharte, každý má svou vlastní představu o marketingu. Jak definujete tento pojem, a především, co je míněno ve společnosti LAFARGE pod pojmem marketing? Gernot Tritthart: Firma LAFARGE v podstatě navazuje na klasickou definici. Marketing znamená plánování, koordinaci a kontrolu všech podnikových činností zaměřených na aktuální a potenciální trhy s těmito cíli: Na jedné straně chceme být tím pravým a preferovaným dodavatelem cementu pro naše zákazníky a na druhé straně rovněž tou správnou hnací silou v celém odvětví stavebnictví, abychom zachovali stávající trendy aplikace betonu a současně odhalili a prosadili nové možnosti jeho využití. Marketing společnosti LAFARGE se přitom ukazuje jako interdisciplinární pole, ve kterém je zapotřebí efektivně spojit zkušenosti z marketingu, komunikace, řízení inovací, vědy o materiálech a stavebního inženýrství. Tento komplexní přístup je neodmyslitelný, včetně s ním spojeného pochopení trhů a aplikací, norem a stavebních předpisů, zákazníků a jejich požadavků a potřeb až po vlastní produkt a podmínky při jeho výrobě. Celý komplex završují v rámci příslušných trhů vhodné obchodní aktivity a komunikace za využití správných prostředků i komunikačních kanálů. Rozhodující pro úspěch jsou přitom cílené prognózy, identifikace a předvídání možných trendů, jakož i rychlost a účinnost všech aktivit s tím spojených ve srovnání s konkurencí. Udržitelnost je často používané slovo, i u společnosti LAFARGE. Jak udržitelný je ve skutečnosti beton? G. T.: Udržitelnost, popřípadě udržitelné stavebnictví je trend, který bude výrazně utvářet naši budoucnost. Budeme muset připustit, že ve střednědobém horizontu nebude smět být postavena žádná budova, která neodpovídá principům udržitelného stavebního systému, a přitom bude muset splňovat určité minimální standardy, jako je to vidět na příkladu štítků energetické účinnosti na chladničkách. Takové systémy, jako například LEED, BREEAM, TQB, jsou již vyvinuty, a posuzují stavební díla po celou dobu jejich životnosti, počínaje ve fázi plánování, výstavby, užívání a provozu, až po demolici a recyklaci. Pro beton je tento komplexní a udržitelný způsob posouzení velkou výhodou. Díky tomu můžeme využít jako konkurenční výhodu vůči jiným stavebním materiálům více jeho vlastností, vedle jeho pevnosti a trvanlivosti také například tepelnou účinnost a dobrou recyklovatelnost. Vše se točí kolem stavitelství orientovaného na budoucnost. Má beton budoucnost? G. T.: Aby bylo možné v budoucnu i nadále stavět, musí výstavba zůstat v první řadě dostupná a realizovatelná. Dále bude nutné čelit rostoucí složitosti plánování a provádění. Kvalita musí opět stát v popředí a harmonogram provádění prací se musí zkrátit. Tyto požadavky se mohou zdát na první pohled částečně v rozporu, ale viděno skrz betonové brýle to bude znamenat skvělé příležitosti pro naše stavební materiály. Vezměme si příklad výstavby z prefabrikovaných dílů, která již dnes představuje dokonalou realizaci budoucích výzev. Jsou ještě vůbec možné další inovace v odvětví cementu a betonu? G. T.: Pouze inovativní průmysl má jistotu uplatnění v budoucnosti. Tolik rámcově. Naše produkty, popřípadě jejich následující aplikace, se mohou zdát být velmi regulované normami, a tedy limitované pro různé možnosti inovací. To však naši kreativitu nijak nebrzdí, ale spíše nás to povzbuzuje. Inovace nemůžeme omezovat jen na samotný produkt. Služby, logistika a myšlení v rámci stavebních systémů umožňují celou řadu nových přístupů (viz info-box). Právě poslední bod je námi již několik let velmi důsledně sledován. Aktivace betonového jádra vytápění a chlazení pomocí betonu, 100% minerální stěnové systémy a betonové silnice, a to nejen na dálnicích, jsou pro to zářným příkladem. STRANA 08 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

9 Anja Jammernegg, Romana Ramssl, Johannes Horvath, Gernot Tritthart, Andrej Sopotnik, Jiri Sramek, Zsofia Zadravecz. Do klastru přišel nedávno nový spolupracovník, specialista na stavební systémy budov (CBSS Construction Building System Specialist). Jak může on podpořit země v klastru v oblasti marketingu? G. T.: Pokud jde o myšlení v rámci stavebních systémů, potřebuje firma odborníky, aby zůstala důvěryhodná. Těmi, kdo především rozhodují o výběru stavebních materiálů, jsou architekti a stavební inženýři. Společnost LAFARGE musí hovořit jejich jazykem. V tomto ohledu jsme angažovali excelentního znalce odvětví, který pracoval mnoho let s vynikající pověstí v oblasti stavebnictví. Jeho podstatné a klíčové úkoly se soustředí na systematický monitoring stavebního trhu, pokračování projektů Minerální stěna a Betonová silnice a téma UHPC (Ultra High Performance Concrete, tj. ultra vysokohodnotný beton ). Tím postihujeme nejpodstatnější úlohy, výzvy a příležitosti, abychom mohli podpořit růst trhu s betonem. Vánoce se blíží, jaké je vaše přání Ježíškovi, co se týká marketingu a inovací? G. T.: Mnohem více domů, které jsou teprve díky betonu energeticky soběstačné, protože poskytují například i v nejteplejších letních měsících dokonalou tepelnou pohodu v obývacím prostoru. Mnohem více betonových silnic, které jsou trvanlivé, bezpečné a zajišťují provoz a naši přepravu bez vyjetých kolejí a hrozby aquaplaningu. A k tomu společnost, která toto vše uznává a je hrdá na regionálně dostupný, přírodní stavební materiál. A možná ještě jedno ze slovníků by se mohlo odstranit slovo Zabetonovat. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 09

10 LAFARGE CENTRAL EUROPE Nové tváre v LAFARGE CENTRAL EUROPE Dejan Damljanovic (závod Mannersdorf) Dejan od převzal funkci manažera technologie a ekologie v závodě Mannersdorf. Jennifer Steger (závod Mannersdorf) Jennifer převzala pozici asistentky v prodejní kanceláři. Johannes Horvath (centrála Vídeň) John posílil tým oddělení marketingu. Od pracuje jako manažer stavebních systémů pro LCE se sídlem ve Vídni. Katrin Schadler (závod Retznei) Katrin pracuje od jako asistentka prodejní kanceláře. Miguel Suarez (centrála Vídeň) Miguel převzal od funkci manažera dodavatelského řetězce LCE. STRANA 10 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

11 Sabine Zelenka (závod Retznei) Sabine pracuje od v sekretariátu. Silvia Loinig (závod Retznei) Silvia pracuje od jako asistentka týmu. Predrag Djordjevic (závod Trbovlje) Predrag pracuje od jako obchodní zástupce. Nermina Gashi (závod Trbovlje) Nermina převzala funkci finanční analytičky od Ágnes Kuthy (závod Királyegyháza) Ágnes je ředitelkou oddělení nákupu od Ágnes Dani (závod Királyegyháza Ágnes převzala pozici asistentky managementu. Zoltán Tasi (závod Királyegyháza) Zoltán pracuje od jako asistent cateringu. PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 11

12 LAFARGE CENTRAL EUROPE NOVÉ OBSAZENÍ POZIC Walter Gems (závod Mannersdorf) Walter převezme od pozici manažera výroby (ta zahrnuje i odpovědnost za provoz lomu). Vedle své aktuální role manažera údržby začne Walter již do konce roku se zapracováním se na své nové pozici. Franz Mascherbauer (závod Mannersdorf) Franz převezme od funkci manažera údržby. Bianca Radl (závod Retznei) Bianca přešla v září do oddělení expedice. Dříve pracovala jako asistentka prodeje, jakož i asistentka technického oddělení závodu. Občas pracovala také v oddělení expedice. Christopher Ehrenberg (závod Mannersdorf/Centrála Vídeň) Christopher převezme od funkci Manažera projektu pro fixní náklady pro LCE. Nové pracoviště Christophera bude v centrále společnosti ve Vídni. Kromě své současné pozice vedoucího výroby se Christopher chystá v období do konce roku již začít se zapracováním se do své nové role. Ralf Baehr-Mörsen (závod Mannersdorf) Ralf pracuje od jako manažer bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Miroslav Kratochvil (závod Čížkovice) Miroslav převzal od veškerou agendu obchodního ředitele. STRANA 12 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

13 UCNI Od nastoupili v závode Mannersdorf ctyri noví ucni do kombinovaného ucnovského pomeru na pozici technik zpracování kovu/strojírenství & elektrotechnik/zarízení a provozní technologie. Niklas Amelin Martin Dubkowitsch Daniel Felber Manuel Kovacs Bernd Huber Curtis Roschker Od nastoupili ctyri noví ucni také do závodu Retznei. Bernd a Curtis se vyucí v profesi elektrotechnik, Maximilian a Sebastian v profesi strojírenský technik. Maximilian Musger Sebastian Krainer PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 13

14 ČESKÁ REPUBLIKA Konference Cemtech International Cement Review pořádal v Praze již 21. ročník mezinárodní konference Cemtech Europe. Historicky první Cemtech konference se konala v Praze v roce 1991 a následně v dalších 16ti zemích Evropy. Od roku 2006 vstoupila konference Cemtech i na další kontinenty. Od té doby si přední nezávislí odborníci cementářského průmyslu vyměňují své zkušenosti na setkáních v Evropě, Středním východě a Africe, Asii i Americe. Třídenní program letošní konference pořádané ve dnech s podporou Svazu výrobců cementu ČR zahrnoval 26 tematických prezentací s rozsáhlou doprovodnou výstavou. Úvodní příspěvek o stavu českého cementářského průmyslu přednesl tajemník Svazu výrobců cementu ČR Ing. Jan Gemrich. Ing. Gemrich ve svém vystoupení zdůraznil ekonomický význam stavebnictví v ekonomice. Stavebnictví ČR se podílí cca 6,5 % na tvorbě HDP a zaměstnává cca 9,0 % osob pracujících v civilním sektoru (cca 450 tis.). V průběhu druhého přednáškového dne vystoupili s prezentací technologie českých závodů Ing. Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotín Českomoravský cement, a.s. a Ing. Jan Špaček, ředitel pro alternativní paliva a ekologii LAFARGE Cement, a.s. Konference se zúčastnilo 194 odborníků z 33 zemí celého světa, vč. rozsáhlé doprovodné výstavy. Závěrečný den byla konference zakončena technickou exkurzí do cementáren v Praze Radotíně Českomoravského cementu, a.s. a v Čížkovicích LAFARGE Cement, a.s. Zdroj: Svaz výrobců cementu ČR Setkání manažeru BOZP v Retznei Sdílení zkušeností a dobrých postupů je velice přínosné, a proto se v rámci našeho LCE klastru setkáváme i my manažeři BOZP. Tentokrát jsme se sešli v září v Retznei. Vyměnili jsem si informace o postupu projektů a akcí v BOZP, prohlédli jsme si cementárnu, probrali jsme spolu s řediteli LCE cementáren závažné události z posledního půl roku, diskutovali jsme o preventivních opatřeních a hledali způsob, jak nepolevit z intenzivního přístupu k BOZP, který jsme měli v posledních letech. Ekonomická situace nepřeje technickým zlepšením v bezpečnosti a ochraně zdraví, takže se o to více musíme zaměřit na nástroje, které máme k dispozici. Těmi jsou: VFL, audity, školení, nalézání organizačních opatření, komunikace a sdílení zkušeností. Na obrázku vidíte jedno ze stanovišť, kterým v Retznei krásně, poutavě a profesionálně prezentují návštěvám výrobu cementu. Pavel Bartejs STRANA 14 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

15 Rád bych vás touto cestou informoval o průběhu, stavu a vyhlídkách dotačního programu - OPPI (Operační Program Průmysl a Inovace), v jehož III. výzvě v podkapitole Ekoenergie máme i my své projekty. Vcera? (2012 a dríve) Dokončili jsme opatření projektu 3.1 EED03/861 - Chloridového Bypassu a těsnění rotační pece. První platbu za ve výši 40 % z celkových uplatnitelných výdajů (cca 2,8 mil. Eur) jsme po peripetiích na straně Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželi až Na účet LAFARGE Cement, a.s. bylo připsáno 1,141 mil. Eur. A dnes? (2013) Provozujeme rozšířený kalcinační kanál KKN. Mohutný projekt je 2. etapou zmíněného dotačního programu. Opět usilujeme o 40 % celkových uznatelných výdajů (cca 2,6 mil. Eur). Ve hře je přibližně stejná částka, která k datu podání žádosti o platbu činila 1,036 mil. Eur. Lze s úspěchem předpokládat, že k připsání dotace na účet společnosti dojde do konce listopadu. Evropské fondy a naše investice A zítra? (2014 a dále) Realizace projektů s podporou EU fondů se již stala nedílnou součástí investičního rozhodování. Další tři klíčová opatření jsou součástí III. etapy projektu 3.1 EED03/ Sušička tuhé topné směsi a Sušička vzduchu pro cementovou mlýnici. Maximální možná výše dotace činí 30 % celkových uznatelných výdajů. Rozhodně se nudit nebudeme. Ale výsledky našeho úsilí jsou více než hmatatelné. Letošní rok se díky výše popsaným dvěma koňským dávkám finanční injekce (2,2 mil. Eur) zařadí mezi dotačně historicky nejúspěšnější! Za to patří můj velký dík nejen pracovníkům investic, údržby a výroby, kteří všechny projekty a především Kalcinátor vybudovali a oživili, ale i pracovníkům administrativy, především dámám z finanční účtárny. Bez jejich pečlivé práce v oblasti dokumentace bychom na dotace těžko dosáhli. Děkuji za spolupráci. Jan Mencl Zimní opravy 2014 Příprava na zimní opravy začíná již ukončením těch předchozích, tudíž na jaře. Letošní Zimní opravy byly výjimečně dlouhé, a to z důvodu poměrně rozsáhlé investice, kterou bych v krátkosti nazval Prodloužení Kalcinačního kanálu. Zimní opravy v roce 2014 budou patrně trvat dva měsíce. V zásobárně suroviny proběhne velká oprava - výměna potahu shrnovacího stroje. V létě nás totéž čeká na lince DSL. Na rotační peci se budou měnit výtokové a zřejmě některé vtokové segmenty. Chladič slínku bude opravován v obvyklém rozsahu nebo spíše menším. Otázkou zůstává, jak vyřešit problém s prachem z Cl-bypassu, který se nám dostává do IKN roštnic. Na surovinové mlýnici je zapotřebí opravit sušící šnek resp. jeho propojení do elevátoru Hischmann a celý spodek elevátoru. Už několik let plánujeme vyměnit celou šachtu elevátoru energo kvůli korozi. Snad se nám to letos podaří. Taktéž proběhne relativně velká oprava v elektrofiltru, kde budeme opravovat oklepávací mechanismus a musíme otevřít střechu ve 3. komoře kvůli opravě usazovacích elektrod. Toto vše je potřeba, jako každým rokem, skloubit s investičními akcemi. V neposlední řadě je nutné připomenout, že všechny činnosti spojené se zimními opravami musí být a budou vykonávány v souladu s bezpečnostními předpisy cementárny. Někdo by mohl nabýt dojmu, že v oblasti BOZP polevujeme, ale není to tak. Lidský život a zdraví zůstává naší nejvyšší hodnotou a chceme, a to nejen pro Zimní opravy, aby se každý pracovník vrátil v pořádku domů. Jan Munčinský LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 15

16 ČESKÁ REPUBLIKA První praktické použití UHPC v Ceské republice Most u Benátek nad Jizerou překračující mladoboleslavskou R 10 na 27 km charakterizuje důležité prvenství první použití UHPC v České republice. Pro tuto aplikaci byl použit cement CEM II/A-S 42,5 R ze společnosti LAFARGE Cement v Čížkovicích. UHPC požadovaných vlastností byl vyvinut ve společnosti Skanska ve spolupráci se společností BASF Stavební hmoty ČR, Kloknerovým ústavem a Pontex s.r.o. Most, jehož životnost je plánována nyní až na 100 let, nahradil dosluhující těleso z roku Celá stavba trvala osm měsíců a zahrnula také rekonstrukci přilehlé komunikace, na kterou se most napojuje. Řidiči mohou využívat novou komunikaci v délce 155 m, která přispěla ke zlepšení dopravní obslužnosti Benátek. Mostní objekt tvoří spojitá konstrukce z ocelových nosníků spřažených s betonovou deskou, má dvě pole o rozpětí 25 m s masivním stěnovým pilířem uprostřed. Zatímco mostovku dodala firma Strabag, a.s., dodavatelem mostních desek ztraceného bednění s UHPC byla společnost Skanska, a.s. Vývoj mostních desek Betonáž mostovky Vlastní montáž desek spřahovací desky mostu byla realizována ve dvou etapách při zajištění výluky aut vždy v jenom směru silnice R 10. Desky byly dopravovány z provozovny závodu Prefa na stavbu pomocí návěsů, na kterých spočívaly proložené dřevěnými proklady. Montáž desek prováděl mobilní jeřáb a byla dokončena osazením doplňkových panelů podél pilíře a mostní opěry. Realizace mostu v Benátkách prokázala, že nárokům na UHPC lze dostát za použití běžně dostupných složek betonu z ČR. Výsledky doprovodných zkoušek potvrdily poznatky z literatury a ukázaly, že mostní desky z UHPC měly zhruba dvojnásobnou pevnost v tlaku než běžný beton. Uplatnění UHPC je možné očekávat také v pozemním stavitelství. Podle článku FIRST PRACTICAL IMPLEMENTATION OF UHPC IN CZECH REPUBLIC Se svolením autorů: J. Tichý, J. Kolísko, M. Kalný, P. Huňka připravila Milena Hucanová Hlavní výhodu výrobků z UHPC představuje dosažení vysoké pevnosti v tahu za ohybu 15 MPa a tedy snížení objemu konstrukce. Běžná betonářská výztuž se nahrazuje rozptýlenou výztuží z ocelových drátků. Vyrobené desky mohou dosahovat tenkých a ultratenkých rozměrů podle potřeb stavby. Materiál dále charakterizuje výborná odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám a minimální nasákavost vodou. Použití UHPC na mostě v Benátkách předcházela řada laboratorních i praktických zkoušek betonu C 110/130 XF 4 s pevností v tahu 15 MPa a to jak v Kloknerově ústavu, tak v provozovně Štětí, závodu Prefa, společnosti Skanska. STRANA 16 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

17 Prerozdelení kompetencí a nové motivacní schéma na Provozu Výroba Od 1. září tohoto roku jsme na provozu výroba zavedli opatření k posílení kapacity na směnách, zvýšení efektivity provozování zařízení a zvýšení motivace týmu. Pracovníci specializovaní na čištění pecní linky přešli z ranní směny do směnového režimu, čímž je lépe pokrytá případná potřeba čištění zařízení na odpolední a noční směně, kterou jsme dříve řešili povoláním člověka z pohotovosti. Na velínu jsou na směně dva operátoři a vedoucí směny. Jedna skupina operátorů je nyní specializovaná na pecní linku, druhá skupina operátorů na mletí, přičemž každý operátor musí v případě nutnosti zvládnout záskok na lince druhé. Pec řídí operátoři, kteří dosahovali dlouhodobě nejlepších výsledků na této lince. Specializací operátorů, tzn. vytvořením dvou menších skupin, se zjednodušil i přenos informací od výrobního kouče. Jako motivační složku jsme pro operátory a vedoucí směn zavedli měsíční odměny z fondu vedoucího, které zaměstnanci obdrží, pokud jsou splněny definované ukazatele provozování zařízení, jenž mají klíčový vliv na variabilní náklady cementárny. Směny jsou hodnocené dohromady, tj. skupina operátorů mletí, skupina operátorů pecní linky a skupina vedoucích směn. To klade mimořádný důraz na vzájemnou spolupráci a předávání informací mezi směnami. Výrobní kouč pravidelně informuje o stavu plnění jednotlivých ukazatelů. Věřím, že přerozdělení kompetencí na směně a nové motivační schéma přispěje k zajištění stabilně dobrých výsledků a spolehlivého chodu provozu Výroba. Přínos nového systému vyhodnotíme na konci roku. Martin Kadlec Pracovní skupina Zdraví a hygiena práce Po několika letech práce různých skupin zaměřených na zlepšení bezpečnosti v naší cementárně jsme si uvědomili, že nedílnou součástí bezpečnosti práce je i oblast zdraví a hygieny práce. Proto jsme se v letošním roce rozhodli založit pracovní skupinu zabývající se také touto problematikou. Je složena ze zástupců technických i administrativních pracovníků a také dělníků, napříč provozy a útvary. Skupina se na pravidelných schůzkách postupně věnuje různým tématům formou ideastormingu a diskuzí. Zdravotní osvěta běží ve dvou liniích. První je pravidelné zasílání článků em (1x za měsíc). Zatím byl rozeslán materiál na téma stres, třídílný dokument zabývající se důležitostí rovnováhy kyselin a zásad v lidském těle a první díl týkající se vlivu psychiky na vnitřní orgány. Druhou linií jsou přednášky (2x za rok). První přednáška byla na téma Zdravý životní styl a druhá Problémy s pohybovým ústrojím (bolesti páteře) a jak jim předcházet. U obou byl znát zájem ze strany našich spolupracovníků. V rámci ozdravného programu a stravování úzce spolupracujeme s personálním úsekem, se kterým diskutujeme návrhy a připomínky na různá zlepšení. Díky aktivní spolupráci tohoto úseku, který přichází i se spoustou vlastních nápadů, jsou změny rychlé a viditelné. Přibylo několik tzv. zdravých jídel jako např. saláty, kuskus, cizrna apod. a také jsou viditelné změny v jídelně a kantýně. Další výrazné změny se objevily v ozdravném programu, kde v letošním roce došlo k úpravě a společně byl diskutován návrh na příští rok. Tímto bych chtěl poděkovat za vstřícný a profesionální přístup všem členům této pracovní skupiny a také Lucii Brožkové. Za celou skupinu Petr Čermák PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 17

18 ČESKÁ REPUBLIKA Cement z Cížkovic na dálnici D1 DSL je významnou soucástí naší nabídky Získali jsme LAFARGE Award 2012! Náš cement byl použit na sledované rekonstrukci dálnice mezi Prahou Brnem. Dne přesně ve 20,00 hod. se zastavil provoz na dálnici D1 v úseku Loket Hořice. Co bylo důvodem zastavení provozu na nejfrekventovanější dálnici D1 mezi Prahou a Brnem? Čtyři devadesátiminutové výluky byly způsobeny montáží 4 ks mostních nosníků na nově vznikajícím mostě přes dálnici. Výrobu, dopravu a montáž nosníků zajišťoval závod Skanska Prefa, divize Betonové konstrukce pro dodavatele Sdružení Poor a.s. a Colas CZ a.s. Vápenec pro odsíření, neboli zkráceně DSL, obohacuje produktové portfolio čížkovické cementárny od roku 1995, kdy závod poprvé dodal vápenec pro odsíření do teplárny v Komořanech na testování. První DSL linka byla spuštěna v roce Společnost United Energy v Komořanech je dodnes naším největším odběratelem vápence pro odsíření. První milion tun byl dodán v březnu 2003 a 20. září 2013 jsme dosáhli dalšího milníku tomuto odběrateli byly dodány celkově 2 miliony tun vápence pro odsíření. Milena Hucanová Nejlepší výrobce stavebnin je z Cížkovic V soutěži Skupiny LAFARGE Awards 2012 vyhrál čížkovický provoz v kategorii Získat maximum ze stávajících aktiv a porotou bylo cementárně uděleno ocenění Nejlepší snížení pracovního kapitálu. Z finančních výkazů hodnotitelé vyčetli, že čížkovická cementárna dokázala snížit pracovní kapitál v průměru o 31 dní z původních 67 v roce 2011 na 36 v roce Soutěž byla poprvně pro všechny obchodní aktivity Skupiny společná a nahradila tak původní Cement Awards. Soutěžilo se v 28 kvalitativních kategoriích a jedné kvantitativní a ta přinesla výhru právě týmu v Čížkovicích. Výrobní závody a jednotky v zemích, kde má LAFARGE zastoupení, podaly celkem úctyhodných 803 přihlášek. Nejvíce iniciativ 121 jich přihlásila Francie. Klastr LCE Holding přispěl do soutěže celkem 29 přihláškami a byl tak 5. nejaktivnější. Nosníky byly vyrobeny z betonu C 45/55 XF2, XD1. Na každý o délce 34,65 m, šířce 2 m a výšce 1,696-1,8 m bylo použito 30,5 m 3 betonu. Hmotnost dosahovala 77,8 t. Milena Hucanová Montáž probíhala pomocí jeřábu s maximální nosností 600 t a za velmi důsledných bezpečnostních opatření. Díky přesnému naplánování a důslednému provedení došlo ke zkrácení montáže o více jak hodinu. Napínací práce byly prováděny v režii střediska Napínání, divize Silniční stavitelství. Skanska Prefa, závod Štětí je dlouholetým zákazníkem LAFARGE Cement, a.s. a na výrobu mostních nosníku použila cement CEM II/A-S 42,5 R vyrobený v Čížkovicích. Společnost LAFARGE Cement zvítězila v soutěži o nejlepšího výrobce stavebních hmot za rok 2012 v kategorii do 200 zaměstnanců. Cenu přijali zástupci cementárny na slavnostním setkání v Senátu PČR dne v rámci Dnů stavitelství a architektury. V šestileté historii soutěže cementárna v Čížkovicích zvítězila již potřetí. Porota firmu ocenila zejména za inovace, úzkou spolupráci se zákazníky, investice do technologií šetrných k životnímu prostředí a naplňování principu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Miroslav Kratochvíl Milena Hucanová STRANA 18 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

19 Den s cementárnou se vydaril Dragon Boat - Grand Prix 2013 V letošním roce jsme měli naplánované celkem 4 dny otevřených dveří. Tři termíny s nutností registrace na našich webových stránkách spíše pro individuální návštěvy, které chtějí získat o provozu cementárny hlubší informace a upřednostňují formu menšího diskusního kroužku. A potom jeden Den s cementárnou pro celou rodinu, kdy si návštěvníci mohou nejen prohlédnout podnik, ale i se u nás pobavit či zasoutěžit si. Zatímco první tři termíny návštěv letos zatím zůstaly nevyužity, zářijový den s programem se těšil velkému zájmu. Celkem se v sobotu 7. září do cementárny podívalo přes 700 lidí. Velký úspěch měla novinka - prohlídka rozlehlého areálu z motovlaku, který návštěvníky zavezl i na odlehlejší expedici. Toho využilo přes 500 pasažérů. Na 300 lidí absolvovalo pěší variantu prohlídky s návštěvou nově modifikovaného výměníku. A pro děti byla opět připravena výuková trasa o výrobě cementu interaktivní formou. K úspěchu celého dne přispělo i výjimečně krásné počasí. Milena Hucanová Již třetí sezónu usilovali Draci LAFARGE o co nejlepší umístění v DRAGON BOAT GP. Celkem jsme se zúčastnili deseti závodů a umístili se, stejně jako loni, na celkovém 16. místě s 887 body. A i když celkové umístění se nijak nezměnilo, považujeme ho za úspěch. Zmenšil se počet startů, v roce 2012 jich bylo o 5 více, a také jsme se potýkali s nedostatkem pádlujících. Mistrovství republiky v Pasohlávkách jsme se bohužel nezúčastnili. Pracovní povinnosti několika členů posádky a také vzdálenost byly hlavní příčinou. Sezónu 2013 považujeme za vydařenou, především závody v Sedlčanech, Třebouticích a nakonec i v Chomutově, kde jsme se skvěle umístili, i přestože nás chybělo 5 v lodi. Čtvrtá sezóna? Ano, těšíme se a věříme, že nám přibude pár nových dračic a draků. SPOLEČNĚ NEJEN CEMENT Delphine Kamano Simona Schwingová Cílem adopce na dálku je umožnit chudým dětem získat základní vzdělání a také poskytnout v rámci dostupných získaných prostředků zdravotní péči, aby děti měly šanci na lepší život. V první polovině tohoto roku jsme byli osloveni občanským sdružením pro-contact, o.s. s žádostí o podporu dětí ze západoafrické Guinei. Náklady na jeden školní rok pro jedno dítě jsou Kč. Tato částka se jednotlivci může zdát vysoká, ale ne pokud se z jednotlivce stane skupina. Myšlenka nás nadchla, a tak jsme se rozhodli, že využijeme našeho nového interního zpravodaje Jedenáctky. Pod titulkem SPOLEČNĚ NEJEN CEMENT jsme informovali kolegy a kolegyně o možnosti zapojení se do projektu adopce na dálku. Projekt se zdařil a my, zaměstnanci cementárny, jsme v srpnu adoptovali Deplhine Kamano, osmiletou slečnu z města Conakry v africké Guinei, které jsme umožnili chodit další rok do školy, dostala uniformu a školní pomůcky a zároveň jí bude poskytováno lékařské ošetření. A protože vzdělávání je dlouhodobá záležitost, náš projekt pokračuje dál. Všichni, kdo se chtějí zapojit, mohou. Dveře jsou otevřené a kdo ví, třeba k Delphine přibude následující školní rok i někdo jiný. Simona Schwingová PROSINEC 2013 LCE PEOPLE MAGAZINE STRANA 19

20 MAĎARSKO Mi7: nový program pro úcinnejší fungování Program s názvem Mi7 (Rozvoj údržby 7) pomáhá využít již na jaře uvedených prvků Modelu řízení cementárny (POM) za účelem vytvoření nákladově efektivnější výroby cementu. Nedávno uvedený Model řízení cementárny (POM - Plant Operating Model) představuje harmonizaci provozních modelů továren, od kterých společnost LAFARGE očekává především snížení nákladů na údržbu a soběstačnost továren. Program Mi7 jej přesunuje do nové dimenze, s jejíž pomocí lze znovu promyslet základní principy cementárny vedle vylepšení účinnosti nákladů. Program Mi7 považuje za nejdůležitější oddělení údržby, u kterého bude do každodenní praxe zaveden jednotný program údržby Maximo 7. Zavedení programu bude mít bezprostřední vliv na práci zaměstnanců, neboť Mi7 bude představovat změnu řízení. Novinky se týkají realizace Modelu řízení cementárny, maximalizace účinnosti údržbářských činností a vytvoření rozhraní mezi jednotlivými systémy. Zajišťuje i taková nová řešení, díky kterým bude možné zpětně vysledovat obchodní rozhodnutí a díky kterým se také sjednotí různé šablony. Program Mi7 se organicky začlení i do předchozích provozních programů, k čemuž bude nevyhnutelná reorganizace prvků údržby a snížení nákladů ve znamení účinnosti. V rámci programu Mi7 si Királyegyházská cementárna vytyčila takové úkoly, které napomohou uskutečnit cíle továrny. Index nákladů na údržbu a zvýšení spolehlivosti zařízení patří mezi prvořadé priority. V zájmu sledování nákladů je do plánu zahrnuto i použití analytického systému nástrojů a preventivního modelu. Metody posuzování rizik zase umožňují dlouhodobou udržitelnost. V rámci zavedení programu Maximo 7 byly již také zahájeny první kroky. Vzniklo maďarské jazykové prostředí a v rámci červnového školení se účastníci mohli seznámit i s možnostmi systému. Potřebné údaje byly připraveny a návody k použití přeloženy. K plánovanému zavedení programu dojde v listopadu. V roce 2014 již budou kolegové vyhotovovat rozpočtový plán v tomto programu. Program Mi7 již brzy přinese citelné změny ve větších pracovních procesech a v každodenním životě zaměstnanců závodu. Z důvodu komplexnosti programu bude při jeho zavádění hrát klíčovou roli komunikace a také účast zaměstnanců společnosti LAFARGE. STRANA 20 LCE PEOPLE MAGAZINE PROSINEC 2013

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com DELTA Už tři desetiletí děláme totéž. Nejprve přemýšlíme. Budoucnost není pokračováním přítomnosti, ale realizací představ. Objevovat souvislosti,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu

Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Nový globální hráč na elektrotechnickém trhu Foto NOARK Electric USA Chicago NOARK Electric Europe Praha NOARK Electric Šanghaj Společnost NOARK Electric je světová firma s globálním působením zabývající

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT

Projekt RAAM 2011. Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz. Ing. Jiří H l e d í k. jednatel CUT Projekt RAAM 2011 Czech Ultracycling Team o.s. www.jirihledik.cz www.cut-raam.cz Ing. Jiří H l e d í k jednatel CUT Představení projektu Občanské sdružení Czech Ultracycling Team (CUT) si Vám dovoluje

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti S krizí o závodz Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti Základní údaje 50 % 50 % Výrobní systém, technologie Logistika, dodavatelé ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH ZODPOVĚDNOSTÍ Základní údaje 2001 Investice:

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Úspory energií, podpora ekologie Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Fond podpory a rozvoje bydlení je fondem, kterým disponuje řada měst. Fond se stal celkem známým doplňkem finanční pomoci při

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více