Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.120 č.119 Portál Adopce nablízko Víkendy pro manžele Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4) Časopis Kroky

2 Znám pravdu a neříkám ji. Mám Tvou lásku a nekonám ji. Věřím v Tebe a nedůvěřuji Ti. Mluvím o bližním a nevidím ho. Sloužím penězům a nestydím se. Slyším o hladu a nedělám si s tím starosti. Říkám si křesťan a ještě jím nejsem. Tak to je. Ale tak to nesmí zůstat. Pane, slituj se! Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby, ZVON, Praha 1991 Na úvod Milí přátelé! jaký bude celý rok 2013? Před několika dny jsme si všichni navzájem přáli to nejlepší: šťastný, úspěšný, pokojný a pohodový nový rok, hodně štěstí, zdraví, málo starostí, hodně radostí. Každé takové přání jistě potěšilo. Tak ještě je na světě někdo, kdo mi přeje něco dobrého! Patřím mezi ty, kteří stále ještě věří v upřímnost takových přání více než jen v plnění formální společenské povinnosti. Především pak patřím k těm, kteří věří, že to s námi Pán Bůh ještě nevzdal a přeje nám všem své požehnání. Přitom se mi vždy vybaví biblické místo z knihy Jeremiáše proroka: To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti. (Jeremiáš 29,11) Vstupujeme do velmi významného roku v našich národních i církevních dějinách. Budeme si připomínat výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů na Moravu. Chystá se mnoho významných akcí, výjimečných návštěv. Snad znovu duchovně probudí náš národ. Očekáváme řadu misijních událostí. V březnu se ČR účastní na 44 místech (zatím přihlášených) evropské satelitní evangelizace Ulricha Parzanyho. V květnu bude zase organizována Noc kostelů na více než 1000 místech. V září se chystá v rámci známých kurzů Alfa pozvání českého národa na večeři. Setkání by měla proběhnout na několika stovkách míst. V tomto výčtu by se dalo pokračovat. Rok 2013 by měl být po této stránce rokem mimořádně významným. Kéž tyto události nejdou jen kolem či vedle nás. BUĎME POKORNÍ A VDĚČNÍ ZA TO, CO NÁM NEBESKÝ OTEC V ROCE 2013 PŘIPRAVIL! Pak bude nový rok 2013 pro každého z nás rokem vskutku požehnaným. Organizační změny BTM v tomto roce Bc. Jan Titěra, vedoucí BTM Na počátku nového roku bychom rádi vyjádřili vděčnost za 20 let usilovné a obětavé služby zakladateli Brněnské tiskové misie, bratru Dr. Petru Kolkovi, který odchází do důchodu. Neznamená to však, že by se přestal angažovat ve službě BTM. Naopak, s Boží pomocí je rozhodnut dále pomáhat. Po jednání s Bratrskou radou Brněnské tiskové misie a partnerskou organizací v Marburgu byl vedením BTM dočasně pověřen bratr Jan Titěra, a to až do nástupu nového ředitele. Tým BTM je připraven dále rozvíjet svou službu. Jsme si však dobře vědomi, že bez Boží milosti a vedení Duchem Svatým bychom mnoho ani s největším odhodláním nezmohli. Z toho důvodu prosíme i vás, naši milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, o modlitební i další podporu. Děkujeme vám! Těšíme se na všestrannou radostnou spolupráci v novém roce 2013! Misijní tým BTM. 3

3 Představujeme Vám Portál patří mezi nejnavštěvovanější náboženské weby v ČR. Během 14 let své existence poskytuje široké veřejnosti nejrůznější pohledy na křesťanskou víru a život z ní. Najdeme zde nejen texty o víře v každodenním životě a v nejrůznějších životních situacích, ale také vysvětlení prvků křesťanské víry formou otázek a odpovědí, liturgické texty s krátkým komentářem, on-line komunikaci se zajímavými lidmi nad nejrůznějšími tématy, ukázky textů z knih různých křesťanských nakladatelství, stránky o víře pro děti, mládež, seniory aj. Články jsou koncipovány pro širokou veřejnost. O více informací k historii a poslání webu jsme požádali Terezu Pikálkovou. Co je to internetový projekt Jsou to především webové stránky určené široké veřejnosti, se vším servisem, který nabízejí. Například: články o víře, vztazích, práci atd., ukázky křesťanské literatury, zasílání biblických citátů na či formou sms, otázky a odpovědi týkající se palčivých témat a mnoho dalších. K samotnému projektu patří i dceřinné stránky, třeba Pastorace (www.pastorace.cz), zaměřené už více na hloubku, dále Víra dětem (www. deti.vira.cz), Vánoce (www.vanoce.vira.cz), Velikonoce (www.velikonoce.vira.cz) a další. Kdo všechno se na něm podílí? Projekt vymyslel a dodnes vede Mgr. Ignác Mucha, v redakci pracují ještě další čtyři lidé (všichni na částečný úvazek). Na stránkách se podílejí také dobrovolníci, kteří odpovídají na zaslané dotazy, přispívají svými texty, kázáními, články atd. Projekt provozuje Pastorační středisko Mgr. Ignác Mucha Arcibiskupství pražského. Můžete nám povědět krátce o historii webu? První verze stránek byla pokusně spuštěna na Letnice , během několika měsíců se ovšem stala nejnavštěvovanějším křesťanským portálem v České republice. Na našich stránkách v sekci O webu si můžete prohlédnout, jak se v průběhu let měnila grafika a přibývalo obsahu i služeb. Zvláště ty rané podoby webu nám dneska připadají úsměvné. Na druhou stranu je skvělé, že stránky už existují tak dlouho a že stále fungují a slouží lidem. Nejnověji jsme k nalezení také na Facebooku. Jaká jsou zaměření webu a proč? Web je určený pro věřící i nevěřící. Idea Ignáce Muchy byla vytvořit stránky, které budou nějakým způsobem na internetu, novém informačním světadílu, prezen- Představujeme Vám tovat pohled na svět z hlediska křesťanské víry. Tedy jednoduše svědčit o Kristu, aniž bychom něco násilně vnucovali nebo prvoplánově lovili dušičky. Na internetu se dnes najdou informace o všem možném. Je dobře, že mezi všemi možnými informacemi zazní i pohled víry na ty nejobyčejnější věci. Jaké máte projekty do budoucnosti? Jednak pracujeme na technickém vylepšení stávajících stránek, ale chystáme také další dceřinné stránky, zaměřené více specificky na různá témata. Nechte se překvapit Jaké máte ohlasy, reagují i nevěřící? Rozhodně ano, ohlasy přicházejí stále a ze všech stran. Často naše stránky navštěvují nevěřící nebo nepraktikující křesťané, aby dohledali konkrétní informace, a začtou se. Ohlasy jsou pozitivní i negativní, jako všude. Je pro nás ale vždycky velkou posilou, když nám někdo pošle svědectví, jak ho Pán skrze naše stránky oslovil. Práce redakčního týmu v kanceláři je často velká rutina a dřina. Je proto skvělé vědět, že tu naši dřinu a nedokonalost Pán proměňuje a používá někdy i způsobem, jakým bychom nečekali. :-) Jak mohou věřící spolupracovat s Jednak je možnost šířit povědomí o webu, ať už tím, že posílají dál odkazy na články, které je na našich stránkách zaujaly, nebo přidáním ikonky na vlastní stránky. Na webu existuje sekce Podpořte nás, kde jsou ikonky ke stažení. Případní dárci zde také najdou detaily, jak pomoci finančně. Na prvním místě ale každého prosíme o modlitbu. Nejen za redakční tým, ale i za všechny čtenáře, kteří na naše stránky přicházejí a mnohdy hledají řešení v opravdu závažné životní situaci. Za všechny formy pomoci děkujeme. Na těchto stránkách jsou připraveny nejrůznější rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (např. výroba svíček, šablony k malování na sklo atd.) Naleznete zde i Bibli pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické roční době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována. Tento web je určen dětem a všem, kdo s dětmi pracují. Pastorace.cz je web zaměřený především směrem dovnitř, do církve. Má být pomocníkem pro lidi, kteří jsou zapojeni do práce v církvi a do její pastorační činnosti. Těm chce nabídnout co největší rozsah podkladů a inspirace pro katechezi, vyučování a přednášky, pastorační činnost a rozvoj duchovního života. 4 5

4 Reportáž ze světové misie Vánoce v Jihoafrické republice Jednou ze zahraničních misijně-charitativních akcí je projekt Adopce nablízko. V rámci tohoto projektu připravují a vysílají Salesiáni dobrovolníky, kteří pomáhají ohroženým dětem a mládeži v těch nejchudších částech světa. Každý z nás si může tyto dobrovolníky adoptovat a skrze ně tak účinně pomoci mnoha chudým a potřebným dětem (mladez.sdb.cz/adopce-na-blizko). Jedním z dobrovolníků je Magda Švábová z Církve bratrské v Novém Městě nad Metují. Magda je studentkou bakalářského studia v oboru Sociální a charitativní práce která působí v Johannesburgu v Jihoafrické republice. Naše škola stojí na předměstí největšího jihoafrického města Johannesburgu. Proto ji navštěvují děti, které pocházejí z místního slumu. Tyto děti si nemohou dovolit chodit do státní školy, protože nemají peníze na zaplacení školného. Naše škola, kde se školné neplatí, je pro tyto děti jedinou možností, jak získat vzdělání a možnost lepší budoucnosti. Jsem nesmírně šťastná, že můžu být součástí takového projektu. Zapojila jsem se do výuky a dnes učím především matematiku, čtení a psaní a výtvarnou výchovu. Otevřela jsem také výtvarný kroužek, o který mají zdejší děti velký zájem. Ve škole se učí v angličtině, přestože angličtina není mateřským jazykem žádného našeho žáka. Proto pro ně učení není vůbec jednoduché. Nejrozšířenějšími jazyky tu jsou Sesotho, Xhosa a Isizulu. Jihoafrická republika má dokonce 11 úředních jazyků a u nás se objevují téměř všechny. Už jsem tu zažila mnoho radostných chvil. Ale mezi nejsilnější zážitky patřila oslava Vánoc v naší škole. Vánoce v Africe V Jihoafrické republice mají děti v prosinci měsíční prázdniny. Končí totiž školní rok. Proto se v předešlých letech Vánoce příliš neslavily. Vím, že mě sem Pán poslal, abych dětem především přinášela radostnou zvěst o Kristu. Proto mi bylo líto nevyužít Vánoce jako příležitost pro sdílení se o radost, kterou mi přinášejí. Rozhodla jsem se proto připravit pro děti oslavu Vánoc tak, jak i ve škole ještě nezažily. Oslovila jsem své přátele v České republice a s napětím jsem očekávala, zda se lidé budou chtít zapojit a podpořit tuto myšlenku. Do naší školy chodí přes Reportáž ze světové misie 200 dětí. Sehnat dost peněz pro tolik dětí za pouhý měsíc se zdálo téměř nemožné. Ale Bůh této myšlence žehnal a sám otvíral srdce a dveře i tam, kde bych to neočekávala. Začaly mi chodit peníze ze všech možných stran a nakonec jsem měla dost peněz, abych mohla připravit krásný program se vším, co k Vánocům patří. Jak se Vánoce blížily, začala se víc a víc rýsovat má představa, co musíme zařídit. Vznikl seznam: nakoupit dárky, zabalit dárky, sehnat stromeček a ozdoby, sehnat svíčky, zajistit film na promítání, A ještě mnohé další. Konečně přišla chvíle, kdy se měl vánoční program uskutečnit. Děti předem o ničem nevěděly, takže začal den jako každý jiný. Ráno nástup se zpěvem, krátkým slovem a modlitbou. Následovala snídaně a děti stále nic netušily. Po snídani jsme je svolaly na další nástup, což už vyvolalo neklid, jelikož to vybočovalo z denního rituálu školy. Na druhém nástupu jsme jim konečně prozradili, že dnešek bude opravdu speciální. Připravili jsme pro děti trasu s 5 zastaveními, kde se dozvídaly z Biblických čtení, proč se slaví Vánoce. Většina z nich o tom měla jen nejasné představy. Na každém stanovišti děti plnily nějaký úkol, který se vztahoval k přečtenému textu. Postupně se seznámily s celým příběhem, který si o Vánocích připomínáme, o Ježíšově narození v Betlémě. Na posledním stanovišti už nebyl žádný úkol a děti přicházely k vánočnímu stromečku. Kolem hořely svíčky, na stromečku visela prskavka a z přehrávače zněla koleda. Děti najednou ustaly v rozhovorech téměř v půlce slova a oněměly. Některé měly dokonce slzy na krajíčku, když viděly tu zářící krásu a hromadu dárků kolem. Byla to tak dojemná chvíle, kdy si člověk uvědomí, o čem Vánoce jsou a že ty hodiny a hodiny strávené balením dárků, únava z nedostatku spánku a všechny přípravy opravdu stály za to! Když pak rozbalovaly své dárečky, zářily radostí a chlubily se každému na potkání, co dostaly. Pro mladší děti jsme koupili trička, sponky do vlasů a autíčka. Větší děti dostaly penál s barevnými propiskami a malou deskovou hru. Děti čekalo ještě jedno překvapení. Místo obvyklého oběda, řídké polévky s kouskem chleba, dostaly rýži s kuřetem a nakonec ještě ovocný salát s troškou zmrzliny. Byl to kouzelný den, který přinesl trochu světla do životů afrických dětí. Tento den mohly skutečně prožít pravý smysl Vánoc. Setkaly se totiž s nezištnou láskou, která se dokáže rozdělit s lidmi, kteří nemají možnost ji oplatit. Stejnou nezištnou lásku má i náš Otec k nám. Dal nám všechno a my nemáme, čím bychom to oplatili. Vždyť všechno je Jeho a každý den nám dává nespočet darů. Právě to jsem chtěla dětem předat. Pokud má škola sloužit vzdělání a výchově, byl tento den pro děti užitečnější, než mnoho jiných, strávených ve školních lavicích. Vaše Magda Švábová (Více článků na 6 7

5 Novinky příloha Nabídka dalších letáčků Valen týn 2013 ŠPERKOVÉ SKLÍČKO Statečná žena AK Kč (DK118) CE doprodej kalendáře za sníženou cenu!! 25 Kalendář na rok 2013 Cesta do nebe vede po zemi (K14) Obrázkový kalendář s biblickými verši výroky Pána Ježíše. Na každý měsíc je vybrán jeden verš doplněný aforismem Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Dárková dvojitá karta s vloženým šperkovým sklíčkem s motivem srdíčka. Na vnitřní dvoustraně je uveden text z 31. kapitoly knihy Přísloví: Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly Biblické verše doplňuje krátký text: Takto vyjádřil moudrý král Šalomoun svůj pohled na ideální ženu. V závěru však zdůrazňuje, že nakonec je pro člověka nejdůležitější, jaký má vztah k Bohu. Jen tak může sklízet Boží požehnání. (Doporučená cena se sklíčkem je 23 Kč. Dvojitou kartu si můžete objednat i bez přílohy, její cena je 5,80 Kč) Záložka na rok 2013 (Zál113) 10 pilířů manželství (D9) Každý manželský pár jistě ocení slova povzbuzení pro svůj celoživotní úkol a závazek. Právě to nabízí skládačka, kterou lze umístit v domácnosti, nebo použít na manželských setkáních. Tři plochy skládačky znázorňují, že pro pevné manželství je kromě vzájemného vztahu partnerů nepostradatelná i třetí dimenze víra v Boha. Na jednotlivých stranách jsou krátké texty: 10 pilířů šťastného manželství, Potřebuji... a Obnova manželského slibu. Připomínají, co je nejdůležitější pro každodenní život v manželství. (Doporučená cena 10 Kč) Verš z listu Židům, 13, 14. (Dop. cena 0,70 Kč) Kalendářík na rok 2013 (PT76) Kartička s kalendářem a veršem na rok 2013: Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. (Žd 13, 14). (Doporučená cena 2,80 Kč) Nabídka dříve vydaných letáčků Bez Tebe (P14) Pohled s krátkým textem na rubové straně: Bez Tebe by byl svět o hodně chudší.každý člověk je jedinečný a nenahraditelný. Je stvořen k Božímu obrazu. Je dobře, že jsme tu jeden pro druhého. (Doporučená cena 3,50 Kč) DT53 - Nejen na Valentýna DK67 - Láska je trpělivá (1. Kor 13) DK95 - Pravda a Láska MT41 - Láska léčí naše závislosti DALŠÍ LETÁČKY Z AKTUÁLNÍ ZÁSILKY DK88 - Tajemství pravé lásky DK103 - Co je to láska? PT59 - FAMILY Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 74 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Rozhovor Víkendy pro manželské pár y Ve valentýnském týdnu v rámci Národního týdne manželství pořádají křesťané na řadě míst akce zaměřené na upevnění manželství. Jedním ze zkušených organizátorů, který se věnuje službě manželským párům mnoho let, je Ing. Marek Žitný. I přes jeho velkou vytíženost v podnikatelské sféře si dovede se svou manželkou udělat čas a naplno se věnuje organizaci akcí na pomoc upevnění vztahů v manželství (v rodinách). Pro představu co znamená pořádat podobné akce jsme Ing. Žitného požádali o rozhovor. Co Tě motivovalo k tomu, abys věnoval svůj volný čas službě rodinám? Již řadu let pořádáme s manželkou různé akce pro rodiny a pro rodiče, což je nám velice blízké téma i vzhledem k tomu, že nás Pán Bůh obdařil již šesti dětmi. Naší touhou bylo a je, aby Pán Ježíš byl skutečným středem rodin a aby z dětí v křesťanských rodinách vyrostli Boží služebníci a následovníci. K tomu směřujeme i naše aktivity. Jak vznikla myšlenka na pořádání víkendů pro manžele? Do služby pro manželské páry jsem se dostal před třemi lety, kdy jsme přemýšleli o možných řečnících na víkend pro rodiny. Pán Bůh mi položil na srdce, abych požádal manžele Kriškovi, kteří nám nabídli právě speciální víkendy pro manželské páry. Na první víkend jsme jeli s obavami, že to bude nepříjemně osobní na veřejném fóru, ale naše obavy se nepotvrdily. Naopak. Byl to velice vzácný a příjemný čas pro růst našich manželských vztahů. Celý víkend byl velice citlivě vedený. Přednášky na jednotlivá témata probíhaly společně a následně jsme měli dostatek času, abychom si dané téma mohli v klidu probrat v soukromí na pokojích. A musím říct, že bylo co probírat. To nás velice povzbudilo a ještě více jsme si uvědomili, jak je nezbytné, aby manželství byla pevná a stála na správných základech. Zdravá manželství jsou nutnou podmínkou pro zdravé rodiny. Proto jsme se rozhodli pokračovat v pořádání víkendů pro manžele. Jak to všechno zvládáš, když máš početnou rodinu a další aktivity v podnikání? Je pravda, že boj s časem je jeden z nejtěžších zápasů, které se Sabinou, mojí manželkou, vedeme. Ale na- Rozhovor konec člověk zjistí, že je to o prioritách. Rozhodli jsme se, že nechceme žít sami pro sebe a vlastní rodiny, ale chceme být Bohu užiteční i ve službě ostatním. K tomu se také snažíme vést i naše děti. A Pán Bůh nám položil na srdce právě oblast manželství a rodiny. Co se týče mých dalších aktivit v církvi, tak ty postupně s rozvojem služby rodinám a manželským párům utlumuji a předávám. Nejvíce času a energie mi samozřejmě bere práce. Vzhledem k tomu, že podnikám ve stavebnictví, které je v současné době silně zasaženo recesí, bývá to hodně těžké. Každý den prosím Boha o pomoc a vedení a musím říct, že ne já, ale ON je veliký a ON mne učí trpělivosti a závislosti na Něm samotném. Jsem Bohu vděčný i za to, jak nás provedl už více jak 18 lety podnikání. Takže na otázku jak to zvládám, musím říct, že celkem těžko, ale s Boží pomocí. Zbývá Ti při všech aktivitách ještě čas na Tvoje děti? Snažíme se, aby nám děti jednou nevyčetly, že jsme na ně zapomněli. Proto náročnou práci i službu vyrovnávám tím, že se dětem cíleně věnuji a podílím se na jejich aktivitách. S každým naším dítětem od tří let jezdím jednou za rok na individuální víkend dle jeho přání, jezdím s kluky na jejich závody a zápasy, pomáhám dětem s kapelou, v které hrají, beru je na brigády na našich církevních objektech, snažím se je přitáhnout také ke společné práci kolem našeho domu a v neposlední řadě jsem rád, když společně děláme nějakou službu v církvi například Den dětí. Manželka také učí dva naše syny v domácí škole. Musíme si i se Sabinou dávat pozor na to, abychom nebyli jen v poklusu, ale také si udělali čas na sebe navzájem. Nakonec nezbývá nic jiného, než domluvit si hlídání a vypadnout někam na večeři nebo ještě lépe jednou za uherský rok na víkend. Jaký je zájem o manželské víkendy, kdo se na ně hlásí, jaká je odezva? Víkendy pro manželské páry nejsou žádné mega akce. Počet manželských párů, které se těchto víkendů účastní, se pohybuje mezi pěti až třinácti páry. Nejvíce tyto víkendy využívají manželské páry ve věku asi let, ale měli jsme i mladé páry, které jsou spolu jen několik měsíců i páry v důchodovém věku. Dokonce jsme měli případ, kdy jeden pár, který se již víkendů zúčastnil, daroval svým rodičům jeden víkend ke zlaté svatbě. Přijíždí páry, které 10 11

7 Rozhovor prožívají určitou krizi a hledají pomoc, ale i páry, které chtějí něco dobrého udělat pro svá manželství, přestože neprožívají žádné aktuální problémy. A to je dobře, protože vždy je lepší prevence než hašení vzniklých požárů. Setkáváme se s tím, že lidé prožívají obavy z toho, jak víkend bude probíhat, co po nich někdo bude chtít. Během víkendu se však tyto obavy rozplývají a na konci bývají účastníci většinou nadšeni. Tyto víkendy nejsou postaveny na nějakém povinném ventilování vlastních pocitů a problémů. Během víkendu bývají čtyři společné přednášky s dobrovolnými příspěvky a potom je k dispozici čas, kdy si manželské páry mohou v soukromí svých pokojů nebo na vycházkách v krásné přírodě věci společně probrat. V případě potřeby a zájmu je možné požádat i o pastorační rozhovor. Obrovskou devizou je čas, který mají manželské páry pro sebe. Vzhledem k tomu, že účastníci přijíždí zásadně bez dětí a je o ně plně postaráno, mohou v klidu a bez stresu probrat témata z přednášek a uvádět je do života. To se vám prostě doma nepodaří. Takže pro mnohé páry je to zastavení, povzbuzení a občerstvení pro jejich manželský život. Co je dnes největším nebezpečím pro šťastná manželství a rodiny? Mám za to, že sobectví. Touha užít si a získat co nejvíce pro sebe, pro vlastní pohodlí. Slyšíme to ze všech stran. Ve společnosti stále slyšíme: užij si to, nenech se omezit, tvá práva na prvním místě, ještě toto ti chybí. V rodinách čím dál více převládá pocit nutnosti ochránit vlastní území před ostatními, a pokud by měl nějaké nároky na nás i Bůh, tak i před ním. Pro ekonomiku, která je dnes na prvním místě, není v podstatě úplná rodina žádoucí. Neúplné rodiny jsou mnohem větším odbytištěm zboží, jelikož zvyšují počet domácností a tudíž i spotřebu více bytů, aut, ledniček atd. Ďábel hraje na touhu mít všechno hned, splnit si všechny svoje sny a žít bez omezení. To je obrovské nebezpečí pro rodiny, protože je to v přímém protikladu s tím, co rodiny potřebují. Naslouchat si, sloužit si a vzájemně se podpírat a to vše na pevném základu, kterým je Pán Ježíš. Jak vnímáš projekt Národní týden manželství? Může pomoci? Vítám ho, jako výbornou iniciativu, která i širší společnosti představuje manželství jako něco důležitého a smysluplného. Každý hlas, který upozorní na důležitost zdravých manželství, má svoji váhu. Je patrné, že s každým dalším ročníkem Národního týdne manželství se zvyšuje jeho publicita a to je dobře. Vždyť pouze zdravá manželství a zdravé rodiny mohou tvořit zdravou společnost. Děkuji za rozhovor. Recept pro celou rodinu Vraž tam dvě vejce... to ne, tentokrát to nebude jídlo... Vezměte jednu rodinu - maminku, tatínka a dvě děti - jedno je školák, druhé předškolák. Blíží se poledne. Maminka potřebuje vařit. Dá menšímu vybarvit pár stránek v časopise. Mladší sourozenec usilovně vybarvuje a nevynechá ani jeden kousek. Je tam i zábavný úkol Pro předškoláky. Mami, co s tím? Maminka stejně musí čekat než se dovaří polévka, tak může malému úkol přečíst. Je uvařeno a chvilka času, tak si sednou, přečtou příběh Pro detektivy a hádají biblickou postavu, kterou nejspíš probírali v nedělní škole. Když přijde starší sourozenec ze školy, může si časopis vzít on. Má rád luštění, tak si zkusí pár hádanek. Když si nebude vědět rady, zeptá se mamky nebo si to nechá až přijde taťka z práce. Pak se dá do čtení. Zajímá ho hlavně příroda a nové objevy a je zvědavý, co nového zase najde. Našel! A hned to musí oznámit tátovi: Tati, koukej, jak to Pán Bůh úžasně vymyslel! Věděls, že existujou brouci, co mají kola? Tatínek na to: To jsou mi věci! Ukaž, už přišly nové KROKY? No jo! Cos ještě četl? A jak bylo dnes ve škole? A synek povypráví dnešní zážitky. Najednou je večer a děti musí na kutě. Je řada na tatínkovi. Tatínek chce trochu porozumět svým dospívajícím dětem, tak si přečte, co prožívají dětští reportéři. Samozřejmě nevynechá článek o Izraeli, protože tam chce vzít rodinu na zájezd. Musí si prolistovat časopis celý má tuto neděli na starost starší besídku a hledá vhodné téma. Ha! něco našel. Musí si to napsat takhle může vypadat všední den s nevšedním časopisem Kroky. Kroky jsou časopis určený především školákům a předškolákům a jejich rodičům. Jsou však i výborným zdrojem, ze kterého mohou čerpat také pracovníci s dětmi jako učite- Objednávám časopis Kroky v počtu:... ks od každého čísla Moje adresa: Předplatné zaplatím složenkou vloženou do první zásilky. Časopis Kroky Táborská Brno Datum:... Podpis: clanek-pro-btm.indd :34:28

8 Představujeme Osobní evangelizace (seriál) Internetová evangelizace v dnešní době lé nedělních škol, biblických kroužků a církevních škol. Do Kroků přispívají i mladí autoři. Už léta píší o svých všedních dnech sourozenci Štěpán a Kája, nedávno Debča psala o filmech, Terka posílá rozhovory s hudebními skupinami a zpěváky, Katka a Klárka sdílejí zážitky ze svého deníku. Nesmíme zapomenout na Evu a Láďu nebo Adama, kteří dělávali rozhovory s vrstevníky na různá témata. V Krocích děti kromě čtení najdou i luštění, komiksy, fotopříběhy, někdy noty k dětským křesťanským písním. Články jsou o biblických postavách a příbězích, o přírodě, o misii, o počítačích, o vztazích, svědectví o tom, jak jedná Pán Bůh s lidmi v současném životě... Tento rok běží i vzdělávací seriál o dospívání a sexu pro teenagery. Exkluzivní jsou Dopisy z Izraele. Velmi si vážím toho, že nám přímo z Izraele přicházejí články, které popisují současný Izrael očima obyčejného děvčete. Tolik věcí je tam úplně jinak než u nás! Občas se podaří získat k článkům i fotografie! Šéfredaktorkou časopisu Kroky je Irena Zemanová, dlouholetá spolupracovnice BTM a členka bratrské rady BTM. Po sametové revoluci jí Pán Bůh položil na srdce, že v naší zemi chybí časopis pro děti, který by vyprávěl o Pánu Bohu a Pánu Ježíši Kristu. Začala vydávat časopis pod názvem DUHA, později se název změnil na KROKY. Jsem poctěn, že se na téhle práci můžu poslední dobou podílet i já a vidím jako velkou škodu, že se o Krocích v našem národě tak strašně málo ví. Kroky vycházejí 6x ročně v hodně malém nákladu, takže cena 40 Kč pokryje pouze náklady na tisk a rozeslání (autoři přispívají zdarma). Rodiče jsou ochotní investovat do všelijakých dětských zábav a takový skvost plný Božího slova zůstává popelkou. Stane se popelka princeznou? To záleží hlavně na tobě, milý čtenáři, milá čtenářko. Roční předplatné 240 Kč. Objednat lze také na nebo nebo tel Objednávám časopis Kroky jako dárek (tj. složenky budou chodit mně a časopis někomu jinému) Adresa, komu chcete Kroky nechat posílat: Svoji adresu pro zasílání složenek vyplňte na druhé straně tohoto lístku. Datum:... Podpis:... Honza Matuška Autorem následujícího příspěvku je Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., vedoucí katedry pastorálních oborů na KTF UK. Internet je možné označit za komunikační prostředek, který se dnes významně podílí na utváření kultury v životě postmoderní společnosti. Internet je v principu přístupný a otevřený každému; jeho užití není limitováno společenským postavením, politickou orientací, kulturní vyspělostí, do jisté míry ani ne stupněm vzdělání, protože přinejmenším u nejmladší generace se považuje počítačová gramotnost za standardní součást základního vzdělání. Zkusme se podívat na možnosti vlivu internetu na utváření kultury, hodnotové orientace lidí a zvláště na způsobilost internetu k předávání duchovních hodnot. Internet sám o sobě samozřejmě duchovní dimenzi nemá; je jen nástrojem, prostředkem komunikace. Záleží však na tom, kdo ho vezme do rukou. Pokud anděl, je nástrojem andělským, pokud ďábel, pak je nástrojem ďábelským, pokud člověk, pak je nástrojem člověčím, tedy nástrojem ve službách jeho intelektuální, duchovní, smyslové, pudové, atd. stránky. Zůstaňme ale u zásadní otázky: totiž zda a jak je internet nástrojem ke zprostředkování duchovních hodnot. Internet sice nemůže vytvářet vztahy mezi lidmi, může však být jedním z jejich prostředníků. Navíc může zpřístupnit člověku informace o duchovních hodnotách a o cestách k nim, nebo také poskytnout prvé kontakty s těmi, kdo mohou duchovní hodnoty osobně zprostředkovat díky svým zkušenostem, znalostem, díky ochotě k otevřenému lidskému vztahu, který se týká i hloubek lidské osobnosti, jeho víry a jeho náboženských zkušeností. A toto všechno může internet zprostředkovat pro někoho jedinečným způsobem díky možnosti anonymity, která nemusí být trvalá. V čem je výhoda této anonymity? Mnohý dospělý člověk totiž mívá zábrany, má-li se ptát na skutečnosti, o kterých ví málo nebo nic a o kterých si přitom myslí, že by je měl znát. Dále ten, kdo už nějaké náboženské zkušenosti má, je mnohdy považuje (právem) za něco velmi niterného, co by nerad vystavoval na odiv nebo vydal v nebezpečí zesměšnění nebo pohrdnutí. Anonymita internetu je mu opět pomocí. A konečně člověk, navazující těžko kontakty, mající zábrany studu, má-li mluvit s cizím člověkem o něčem důležitém, ten, kdo nezná nikoho, kdo by mu dal např. odpovědi na náboženské otázky, navazuje mnohdy své prvé kontakty pomocí internetu. A teprve když se osmělí nebo když zjistí, že ten, kdo mu odpovídá, není pro něho nebezpečný, vyjde z anonymity do přímého a mnohdy osobního kontaktu. Tato zkušenost je mnohonásobně potvrzená např. ovými reakcemi na obsah stránek Abeceda víry na internetu nebo vstupy na Linku důvěry na internetu. Internet má velký vliv zejména na mládež. Souvisí to poměrně se značným nárokem mladých lidí na komunikaci. Komunikace em nebo mobilním telefonem je ve většině skupin mladých (zejména u studentů) nutnou podmínkou toho, aby byl člověk in a to nejen společensky (módně), ale i prakticky aby byl dostupný v komunikační síti ostatních. I když obsahy těchto komunikací jsou mnohdy jen banální, není tomu tak vždy. A je to otevřený prostor ke sdílení věcí důležitých, niterných, ke sdílení duchovních hodnot v nejširším slova smyslu. (Text je vybrán z knihy Pastorace v postmoderní společnosti, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2001.) clanek-pro-btm.indd :34:33

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. (List Římanům 2, 13) AFORISMY PAVLA KOSORINA Člověk není svobodný, když může jít kamkoli, ale když ví, kam jde. Tonoucí občan se chytá stébla tonoucí politik odstupného. Jsme jenom lidé a děláme chyby, říkají na svou obranu ale považují za nelidské, když z toho vyvodíme důsledky. Lid se bojí moru, vrchnost zase humoru. Špatná práce působí stejně velké změny jako ta dobrá. Pravda se snadno říká všem a těžko někomu. Jakmile politik zjistí, že nevěříte v Boha, udělá všechno pro to, aby ho nahradil. Chybějící rozhled nahrazuje politik tím, že je hodně vidět. Kolik politiků musíme vydržet, abychom se dočkali jednoho státníka? NEPŘEHLÉDNĚTE! Období kolem svátku sv. Valentýna je spojeno s nejrůznějšími aktivitami pro upevnění a rozvoj manželství. K nim patří v poslední době i Národní týden manželství (NTM), největší celonárodní iniciativa na téma partnerských vztahů. Letos se bude konat již sedmý ročník, a to opět ve valentýnském týdnu od února Pro rok 2013 bylo vybráno téma: MANŽELSTVÍ JE UMĚNÍ. Brněnská tisková misie, která je od loňského roku trvalým partnerem NTM, věnuje již tradičně tématu rodiny velikou pozornost. Také v tomto roce jsme připravili pro zájemce pestrou nabídku valentýnské kolekce nových produktů. Těšíme se na Vaše objednávky. 16 Všem našim odběratelům přejeme dostatek Boží moudrosti, trpělivosti a lásky, spolehnutí se na Boží vedení a ochranu v celém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č. 120 Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v lednu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní).

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Představení tiskových titulů

Představení tiskových titulů Představení tiskových titulů deník MF DNES Deník Mladá fronta DNES jsou nejprodávanější a nejčtenější celostátní seriózní noviny v ČR. Přinášejí nejširší nabídku rubrik a příloh. Cílem listu je podávat

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více