Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4)"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.120 č.119 Portál Adopce nablízko Víkendy pro manžele Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (List Židům 13, 4) Časopis Kroky

2 Znám pravdu a neříkám ji. Mám Tvou lásku a nekonám ji. Věřím v Tebe a nedůvěřuji Ti. Mluvím o bližním a nevidím ho. Sloužím penězům a nestydím se. Slyším o hladu a nedělám si s tím starosti. Říkám si křesťan a ještě jím nejsem. Tak to je. Ale tak to nesmí zůstat. Pane, slituj se! Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby, ZVON, Praha 1991 Na úvod Milí přátelé! jaký bude celý rok 2013? Před několika dny jsme si všichni navzájem přáli to nejlepší: šťastný, úspěšný, pokojný a pohodový nový rok, hodně štěstí, zdraví, málo starostí, hodně radostí. Každé takové přání jistě potěšilo. Tak ještě je na světě někdo, kdo mi přeje něco dobrého! Patřím mezi ty, kteří stále ještě věří v upřímnost takových přání více než jen v plnění formální společenské povinnosti. Především pak patřím k těm, kteří věří, že to s námi Pán Bůh ještě nevzdal a přeje nám všem své požehnání. Přitom se mi vždy vybaví biblické místo z knihy Jeremiáše proroka: To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti. (Jeremiáš 29,11) Vstupujeme do velmi významného roku v našich národních i církevních dějinách. Budeme si připomínat výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů na Moravu. Chystá se mnoho významných akcí, výjimečných návštěv. Snad znovu duchovně probudí náš národ. Očekáváme řadu misijních událostí. V březnu se ČR účastní na 44 místech (zatím přihlášených) evropské satelitní evangelizace Ulricha Parzanyho. V květnu bude zase organizována Noc kostelů na více než 1000 místech. V září se chystá v rámci známých kurzů Alfa pozvání českého národa na večeři. Setkání by měla proběhnout na několika stovkách míst. V tomto výčtu by se dalo pokračovat. Rok 2013 by měl být po této stránce rokem mimořádně významným. Kéž tyto události nejdou jen kolem či vedle nás. BUĎME POKORNÍ A VDĚČNÍ ZA TO, CO NÁM NEBESKÝ OTEC V ROCE 2013 PŘIPRAVIL! Pak bude nový rok 2013 pro každého z nás rokem vskutku požehnaným. Organizační změny BTM v tomto roce Bc. Jan Titěra, vedoucí BTM Na počátku nového roku bychom rádi vyjádřili vděčnost za 20 let usilovné a obětavé služby zakladateli Brněnské tiskové misie, bratru Dr. Petru Kolkovi, který odchází do důchodu. Neznamená to však, že by se přestal angažovat ve službě BTM. Naopak, s Boží pomocí je rozhodnut dále pomáhat. Po jednání s Bratrskou radou Brněnské tiskové misie a partnerskou organizací v Marburgu byl vedením BTM dočasně pověřen bratr Jan Titěra, a to až do nástupu nového ředitele. Tým BTM je připraven dále rozvíjet svou službu. Jsme si však dobře vědomi, že bez Boží milosti a vedení Duchem Svatým bychom mnoho ani s největším odhodláním nezmohli. Z toho důvodu prosíme i vás, naši milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, o modlitební i další podporu. Děkujeme vám! Těšíme se na všestrannou radostnou spolupráci v novém roce 2013! Misijní tým BTM. 3

3 Představujeme Vám Portál patří mezi nejnavštěvovanější náboženské weby v ČR. Během 14 let své existence poskytuje široké veřejnosti nejrůznější pohledy na křesťanskou víru a život z ní. Najdeme zde nejen texty o víře v každodenním životě a v nejrůznějších životních situacích, ale také vysvětlení prvků křesťanské víry formou otázek a odpovědí, liturgické texty s krátkým komentářem, on-line komunikaci se zajímavými lidmi nad nejrůznějšími tématy, ukázky textů z knih různých křesťanských nakladatelství, stránky o víře pro děti, mládež, seniory aj. Články jsou koncipovány pro širokou veřejnost. O více informací k historii a poslání webu jsme požádali Terezu Pikálkovou. Co je to internetový projekt Jsou to především webové stránky určené široké veřejnosti, se vším servisem, který nabízejí. Například: články o víře, vztazích, práci atd., ukázky křesťanské literatury, zasílání biblických citátů na či formou sms, otázky a odpovědi týkající se palčivých témat a mnoho dalších. K samotnému projektu patří i dceřinné stránky, třeba Pastorace (www.pastorace.cz), zaměřené už více na hloubku, dále Víra dětem (www. deti.vira.cz), Vánoce (www.vanoce.vira.cz), Velikonoce (www.velikonoce.vira.cz) a další. Kdo všechno se na něm podílí? Projekt vymyslel a dodnes vede Mgr. Ignác Mucha, v redakci pracují ještě další čtyři lidé (všichni na částečný úvazek). Na stránkách se podílejí také dobrovolníci, kteří odpovídají na zaslané dotazy, přispívají svými texty, kázáními, články atd. Projekt provozuje Pastorační středisko Mgr. Ignác Mucha Arcibiskupství pražského. Můžete nám povědět krátce o historii webu? První verze stránek byla pokusně spuštěna na Letnice , během několika měsíců se ovšem stala nejnavštěvovanějším křesťanským portálem v České republice. Na našich stránkách v sekci O webu si můžete prohlédnout, jak se v průběhu let měnila grafika a přibývalo obsahu i služeb. Zvláště ty rané podoby webu nám dneska připadají úsměvné. Na druhou stranu je skvělé, že stránky už existují tak dlouho a že stále fungují a slouží lidem. Nejnověji jsme k nalezení také na Facebooku. Jaká jsou zaměření webu a proč? Web je určený pro věřící i nevěřící. Idea Ignáce Muchy byla vytvořit stránky, které budou nějakým způsobem na internetu, novém informačním světadílu, prezen- Představujeme Vám tovat pohled na svět z hlediska křesťanské víry. Tedy jednoduše svědčit o Kristu, aniž bychom něco násilně vnucovali nebo prvoplánově lovili dušičky. Na internetu se dnes najdou informace o všem možném. Je dobře, že mezi všemi možnými informacemi zazní i pohled víry na ty nejobyčejnější věci. Jaké máte projekty do budoucnosti? Jednak pracujeme na technickém vylepšení stávajících stránek, ale chystáme také další dceřinné stránky, zaměřené více specificky na různá témata. Nechte se překvapit Jaké máte ohlasy, reagují i nevěřící? Rozhodně ano, ohlasy přicházejí stále a ze všech stran. Často naše stránky navštěvují nevěřící nebo nepraktikující křesťané, aby dohledali konkrétní informace, a začtou se. Ohlasy jsou pozitivní i negativní, jako všude. Je pro nás ale vždycky velkou posilou, když nám někdo pošle svědectví, jak ho Pán skrze naše stránky oslovil. Práce redakčního týmu v kanceláři je často velká rutina a dřina. Je proto skvělé vědět, že tu naši dřinu a nedokonalost Pán proměňuje a používá někdy i způsobem, jakým bychom nečekali. :-) Jak mohou věřící spolupracovat s Jednak je možnost šířit povědomí o webu, ať už tím, že posílají dál odkazy na články, které je na našich stránkách zaujaly, nebo přidáním ikonky na vlastní stránky. Na webu existuje sekce Podpořte nás, kde jsou ikonky ke stažení. Případní dárci zde také najdou detaily, jak pomoci finančně. Na prvním místě ale každého prosíme o modlitbu. Nejen za redakční tým, ale i za všechny čtenáře, kteří na naše stránky přicházejí a mnohdy hledají řešení v opravdu závažné životní situaci. Za všechny formy pomoci děkujeme. Na těchto stránkách jsou připraveny nejrůznější rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (např. výroba svíček, šablony k malování na sklo atd.) Naleznete zde i Bibli pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické roční době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována. Tento web je určen dětem a všem, kdo s dětmi pracují. Pastorace.cz je web zaměřený především směrem dovnitř, do církve. Má být pomocníkem pro lidi, kteří jsou zapojeni do práce v církvi a do její pastorační činnosti. Těm chce nabídnout co největší rozsah podkladů a inspirace pro katechezi, vyučování a přednášky, pastorační činnost a rozvoj duchovního života. 4 5

4 Reportáž ze světové misie Vánoce v Jihoafrické republice Jednou ze zahraničních misijně-charitativních akcí je projekt Adopce nablízko. V rámci tohoto projektu připravují a vysílají Salesiáni dobrovolníky, kteří pomáhají ohroženým dětem a mládeži v těch nejchudších částech světa. Každý z nás si může tyto dobrovolníky adoptovat a skrze ně tak účinně pomoci mnoha chudým a potřebným dětem (mladez.sdb.cz/adopce-na-blizko). Jedním z dobrovolníků je Magda Švábová z Církve bratrské v Novém Městě nad Metují. Magda je studentkou bakalářského studia v oboru Sociální a charitativní práce která působí v Johannesburgu v Jihoafrické republice. Naše škola stojí na předměstí největšího jihoafrického města Johannesburgu. Proto ji navštěvují děti, které pocházejí z místního slumu. Tyto děti si nemohou dovolit chodit do státní školy, protože nemají peníze na zaplacení školného. Naše škola, kde se školné neplatí, je pro tyto děti jedinou možností, jak získat vzdělání a možnost lepší budoucnosti. Jsem nesmírně šťastná, že můžu být součástí takového projektu. Zapojila jsem se do výuky a dnes učím především matematiku, čtení a psaní a výtvarnou výchovu. Otevřela jsem také výtvarný kroužek, o který mají zdejší děti velký zájem. Ve škole se učí v angličtině, přestože angličtina není mateřským jazykem žádného našeho žáka. Proto pro ně učení není vůbec jednoduché. Nejrozšířenějšími jazyky tu jsou Sesotho, Xhosa a Isizulu. Jihoafrická republika má dokonce 11 úředních jazyků a u nás se objevují téměř všechny. Už jsem tu zažila mnoho radostných chvil. Ale mezi nejsilnější zážitky patřila oslava Vánoc v naší škole. Vánoce v Africe V Jihoafrické republice mají děti v prosinci měsíční prázdniny. Končí totiž školní rok. Proto se v předešlých letech Vánoce příliš neslavily. Vím, že mě sem Pán poslal, abych dětem především přinášela radostnou zvěst o Kristu. Proto mi bylo líto nevyužít Vánoce jako příležitost pro sdílení se o radost, kterou mi přinášejí. Rozhodla jsem se proto připravit pro děti oslavu Vánoc tak, jak i ve škole ještě nezažily. Oslovila jsem své přátele v České republice a s napětím jsem očekávala, zda se lidé budou chtít zapojit a podpořit tuto myšlenku. Do naší školy chodí přes Reportáž ze světové misie 200 dětí. Sehnat dost peněz pro tolik dětí za pouhý měsíc se zdálo téměř nemožné. Ale Bůh této myšlence žehnal a sám otvíral srdce a dveře i tam, kde bych to neočekávala. Začaly mi chodit peníze ze všech možných stran a nakonec jsem měla dost peněz, abych mohla připravit krásný program se vším, co k Vánocům patří. Jak se Vánoce blížily, začala se víc a víc rýsovat má představa, co musíme zařídit. Vznikl seznam: nakoupit dárky, zabalit dárky, sehnat stromeček a ozdoby, sehnat svíčky, zajistit film na promítání, A ještě mnohé další. Konečně přišla chvíle, kdy se měl vánoční program uskutečnit. Děti předem o ničem nevěděly, takže začal den jako každý jiný. Ráno nástup se zpěvem, krátkým slovem a modlitbou. Následovala snídaně a děti stále nic netušily. Po snídani jsme je svolaly na další nástup, což už vyvolalo neklid, jelikož to vybočovalo z denního rituálu školy. Na druhém nástupu jsme jim konečně prozradili, že dnešek bude opravdu speciální. Připravili jsme pro děti trasu s 5 zastaveními, kde se dozvídaly z Biblických čtení, proč se slaví Vánoce. Většina z nich o tom měla jen nejasné představy. Na každém stanovišti děti plnily nějaký úkol, který se vztahoval k přečtenému textu. Postupně se seznámily s celým příběhem, který si o Vánocích připomínáme, o Ježíšově narození v Betlémě. Na posledním stanovišti už nebyl žádný úkol a děti přicházely k vánočnímu stromečku. Kolem hořely svíčky, na stromečku visela prskavka a z přehrávače zněla koleda. Děti najednou ustaly v rozhovorech téměř v půlce slova a oněměly. Některé měly dokonce slzy na krajíčku, když viděly tu zářící krásu a hromadu dárků kolem. Byla to tak dojemná chvíle, kdy si člověk uvědomí, o čem Vánoce jsou a že ty hodiny a hodiny strávené balením dárků, únava z nedostatku spánku a všechny přípravy opravdu stály za to! Když pak rozbalovaly své dárečky, zářily radostí a chlubily se každému na potkání, co dostaly. Pro mladší děti jsme koupili trička, sponky do vlasů a autíčka. Větší děti dostaly penál s barevnými propiskami a malou deskovou hru. Děti čekalo ještě jedno překvapení. Místo obvyklého oběda, řídké polévky s kouskem chleba, dostaly rýži s kuřetem a nakonec ještě ovocný salát s troškou zmrzliny. Byl to kouzelný den, který přinesl trochu světla do životů afrických dětí. Tento den mohly skutečně prožít pravý smysl Vánoc. Setkaly se totiž s nezištnou láskou, která se dokáže rozdělit s lidmi, kteří nemají možnost ji oplatit. Stejnou nezištnou lásku má i náš Otec k nám. Dal nám všechno a my nemáme, čím bychom to oplatili. Vždyť všechno je Jeho a každý den nám dává nespočet darů. Právě to jsem chtěla dětem předat. Pokud má škola sloužit vzdělání a výchově, byl tento den pro děti užitečnější, než mnoho jiných, strávených ve školních lavicích. Vaše Magda Švábová (Více článků na 6 7

5 Novinky příloha Nabídka dalších letáčků Valen týn 2013 ŠPERKOVÉ SKLÍČKO Statečná žena AK Kč (DK118) CE doprodej kalendáře za sníženou cenu!! 25 Kalendář na rok 2013 Cesta do nebe vede po zemi (K14) Obrázkový kalendář s biblickými verši výroky Pána Ježíše. Na každý měsíc je vybrán jeden verš doplněný aforismem Pavla Kosorina. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Dárková dvojitá karta s vloženým šperkovým sklíčkem s motivem srdíčka. Na vnitřní dvoustraně je uveden text z 31. kapitoly knihy Přísloví: Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly Biblické verše doplňuje krátký text: Takto vyjádřil moudrý král Šalomoun svůj pohled na ideální ženu. V závěru však zdůrazňuje, že nakonec je pro člověka nejdůležitější, jaký má vztah k Bohu. Jen tak může sklízet Boží požehnání. (Doporučená cena se sklíčkem je 23 Kč. Dvojitou kartu si můžete objednat i bez přílohy, její cena je 5,80 Kč) Záložka na rok 2013 (Zál113) 10 pilířů manželství (D9) Každý manželský pár jistě ocení slova povzbuzení pro svůj celoživotní úkol a závazek. Právě to nabízí skládačka, kterou lze umístit v domácnosti, nebo použít na manželských setkáních. Tři plochy skládačky znázorňují, že pro pevné manželství je kromě vzájemného vztahu partnerů nepostradatelná i třetí dimenze víra v Boha. Na jednotlivých stranách jsou krátké texty: 10 pilířů šťastného manželství, Potřebuji... a Obnova manželského slibu. Připomínají, co je nejdůležitější pro každodenní život v manželství. (Doporučená cena 10 Kč) Verš z listu Židům, 13, 14. (Dop. cena 0,70 Kč) Kalendářík na rok 2013 (PT76) Kartička s kalendářem a veršem na rok 2013: Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. (Žd 13, 14). (Doporučená cena 2,80 Kč) Nabídka dříve vydaných letáčků Bez Tebe (P14) Pohled s krátkým textem na rubové straně: Bez Tebe by byl svět o hodně chudší.každý člověk je jedinečný a nenahraditelný. Je stvořen k Božímu obrazu. Je dobře, že jsme tu jeden pro druhého. (Doporučená cena 3,50 Kč) DT53 - Nejen na Valentýna DK67 - Láska je trpělivá (1. Kor 13) DK95 - Pravda a Láska MT41 - Láska léčí naše závislosti DALŠÍ LETÁČKY Z AKTUÁLNÍ ZÁSILKY DK88 - Tajemství pravé lásky DK103 - Co je to láska? PT59 - FAMILY Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 74 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Rozhovor Víkendy pro manželské pár y Ve valentýnském týdnu v rámci Národního týdne manželství pořádají křesťané na řadě míst akce zaměřené na upevnění manželství. Jedním ze zkušených organizátorů, který se věnuje službě manželským párům mnoho let, je Ing. Marek Žitný. I přes jeho velkou vytíženost v podnikatelské sféře si dovede se svou manželkou udělat čas a naplno se věnuje organizaci akcí na pomoc upevnění vztahů v manželství (v rodinách). Pro představu co znamená pořádat podobné akce jsme Ing. Žitného požádali o rozhovor. Co Tě motivovalo k tomu, abys věnoval svůj volný čas službě rodinám? Již řadu let pořádáme s manželkou různé akce pro rodiny a pro rodiče, což je nám velice blízké téma i vzhledem k tomu, že nás Pán Bůh obdařil již šesti dětmi. Naší touhou bylo a je, aby Pán Ježíš byl skutečným středem rodin a aby z dětí v křesťanských rodinách vyrostli Boží služebníci a následovníci. K tomu směřujeme i naše aktivity. Jak vznikla myšlenka na pořádání víkendů pro manžele? Do služby pro manželské páry jsem se dostal před třemi lety, kdy jsme přemýšleli o možných řečnících na víkend pro rodiny. Pán Bůh mi položil na srdce, abych požádal manžele Kriškovi, kteří nám nabídli právě speciální víkendy pro manželské páry. Na první víkend jsme jeli s obavami, že to bude nepříjemně osobní na veřejném fóru, ale naše obavy se nepotvrdily. Naopak. Byl to velice vzácný a příjemný čas pro růst našich manželských vztahů. Celý víkend byl velice citlivě vedený. Přednášky na jednotlivá témata probíhaly společně a následně jsme měli dostatek času, abychom si dané téma mohli v klidu probrat v soukromí na pokojích. A musím říct, že bylo co probírat. To nás velice povzbudilo a ještě více jsme si uvědomili, jak je nezbytné, aby manželství byla pevná a stála na správných základech. Zdravá manželství jsou nutnou podmínkou pro zdravé rodiny. Proto jsme se rozhodli pokračovat v pořádání víkendů pro manžele. Jak to všechno zvládáš, když máš početnou rodinu a další aktivity v podnikání? Je pravda, že boj s časem je jeden z nejtěžších zápasů, které se Sabinou, mojí manželkou, vedeme. Ale na- Rozhovor konec člověk zjistí, že je to o prioritách. Rozhodli jsme se, že nechceme žít sami pro sebe a vlastní rodiny, ale chceme být Bohu užiteční i ve službě ostatním. K tomu se také snažíme vést i naše děti. A Pán Bůh nám položil na srdce právě oblast manželství a rodiny. Co se týče mých dalších aktivit v církvi, tak ty postupně s rozvojem služby rodinám a manželským párům utlumuji a předávám. Nejvíce času a energie mi samozřejmě bere práce. Vzhledem k tomu, že podnikám ve stavebnictví, které je v současné době silně zasaženo recesí, bývá to hodně těžké. Každý den prosím Boha o pomoc a vedení a musím říct, že ne já, ale ON je veliký a ON mne učí trpělivosti a závislosti na Něm samotném. Jsem Bohu vděčný i za to, jak nás provedl už více jak 18 lety podnikání. Takže na otázku jak to zvládám, musím říct, že celkem těžko, ale s Boží pomocí. Zbývá Ti při všech aktivitách ještě čas na Tvoje děti? Snažíme se, aby nám děti jednou nevyčetly, že jsme na ně zapomněli. Proto náročnou práci i službu vyrovnávám tím, že se dětem cíleně věnuji a podílím se na jejich aktivitách. S každým naším dítětem od tří let jezdím jednou za rok na individuální víkend dle jeho přání, jezdím s kluky na jejich závody a zápasy, pomáhám dětem s kapelou, v které hrají, beru je na brigády na našich církevních objektech, snažím se je přitáhnout také ke společné práci kolem našeho domu a v neposlední řadě jsem rád, když společně děláme nějakou službu v církvi například Den dětí. Manželka také učí dva naše syny v domácí škole. Musíme si i se Sabinou dávat pozor na to, abychom nebyli jen v poklusu, ale také si udělali čas na sebe navzájem. Nakonec nezbývá nic jiného, než domluvit si hlídání a vypadnout někam na večeři nebo ještě lépe jednou za uherský rok na víkend. Jaký je zájem o manželské víkendy, kdo se na ně hlásí, jaká je odezva? Víkendy pro manželské páry nejsou žádné mega akce. Počet manželských párů, které se těchto víkendů účastní, se pohybuje mezi pěti až třinácti páry. Nejvíce tyto víkendy využívají manželské páry ve věku asi let, ale měli jsme i mladé páry, které jsou spolu jen několik měsíců i páry v důchodovém věku. Dokonce jsme měli případ, kdy jeden pár, který se již víkendů zúčastnil, daroval svým rodičům jeden víkend ke zlaté svatbě. Přijíždí páry, které 10 11

7 Rozhovor prožívají určitou krizi a hledají pomoc, ale i páry, které chtějí něco dobrého udělat pro svá manželství, přestože neprožívají žádné aktuální problémy. A to je dobře, protože vždy je lepší prevence než hašení vzniklých požárů. Setkáváme se s tím, že lidé prožívají obavy z toho, jak víkend bude probíhat, co po nich někdo bude chtít. Během víkendu se však tyto obavy rozplývají a na konci bývají účastníci většinou nadšeni. Tyto víkendy nejsou postaveny na nějakém povinném ventilování vlastních pocitů a problémů. Během víkendu bývají čtyři společné přednášky s dobrovolnými příspěvky a potom je k dispozici čas, kdy si manželské páry mohou v soukromí svých pokojů nebo na vycházkách v krásné přírodě věci společně probrat. V případě potřeby a zájmu je možné požádat i o pastorační rozhovor. Obrovskou devizou je čas, který mají manželské páry pro sebe. Vzhledem k tomu, že účastníci přijíždí zásadně bez dětí a je o ně plně postaráno, mohou v klidu a bez stresu probrat témata z přednášek a uvádět je do života. To se vám prostě doma nepodaří. Takže pro mnohé páry je to zastavení, povzbuzení a občerstvení pro jejich manželský život. Co je dnes největším nebezpečím pro šťastná manželství a rodiny? Mám za to, že sobectví. Touha užít si a získat co nejvíce pro sebe, pro vlastní pohodlí. Slyšíme to ze všech stran. Ve společnosti stále slyšíme: užij si to, nenech se omezit, tvá práva na prvním místě, ještě toto ti chybí. V rodinách čím dál více převládá pocit nutnosti ochránit vlastní území před ostatními, a pokud by měl nějaké nároky na nás i Bůh, tak i před ním. Pro ekonomiku, která je dnes na prvním místě, není v podstatě úplná rodina žádoucí. Neúplné rodiny jsou mnohem větším odbytištěm zboží, jelikož zvyšují počet domácností a tudíž i spotřebu více bytů, aut, ledniček atd. Ďábel hraje na touhu mít všechno hned, splnit si všechny svoje sny a žít bez omezení. To je obrovské nebezpečí pro rodiny, protože je to v přímém protikladu s tím, co rodiny potřebují. Naslouchat si, sloužit si a vzájemně se podpírat a to vše na pevném základu, kterým je Pán Ježíš. Jak vnímáš projekt Národní týden manželství? Může pomoci? Vítám ho, jako výbornou iniciativu, která i širší společnosti představuje manželství jako něco důležitého a smysluplného. Každý hlas, který upozorní na důležitost zdravých manželství, má svoji váhu. Je patrné, že s každým dalším ročníkem Národního týdne manželství se zvyšuje jeho publicita a to je dobře. Vždyť pouze zdravá manželství a zdravé rodiny mohou tvořit zdravou společnost. Děkuji za rozhovor. Recept pro celou rodinu Vraž tam dvě vejce... to ne, tentokrát to nebude jídlo... Vezměte jednu rodinu - maminku, tatínka a dvě děti - jedno je školák, druhé předškolák. Blíží se poledne. Maminka potřebuje vařit. Dá menšímu vybarvit pár stránek v časopise. Mladší sourozenec usilovně vybarvuje a nevynechá ani jeden kousek. Je tam i zábavný úkol Pro předškoláky. Mami, co s tím? Maminka stejně musí čekat než se dovaří polévka, tak může malému úkol přečíst. Je uvařeno a chvilka času, tak si sednou, přečtou příběh Pro detektivy a hádají biblickou postavu, kterou nejspíš probírali v nedělní škole. Když přijde starší sourozenec ze školy, může si časopis vzít on. Má rád luštění, tak si zkusí pár hádanek. Když si nebude vědět rady, zeptá se mamky nebo si to nechá až přijde taťka z práce. Pak se dá do čtení. Zajímá ho hlavně příroda a nové objevy a je zvědavý, co nového zase najde. Našel! A hned to musí oznámit tátovi: Tati, koukej, jak to Pán Bůh úžasně vymyslel! Věděls, že existujou brouci, co mají kola? Tatínek na to: To jsou mi věci! Ukaž, už přišly nové KROKY? No jo! Cos ještě četl? A jak bylo dnes ve škole? A synek povypráví dnešní zážitky. Najednou je večer a děti musí na kutě. Je řada na tatínkovi. Tatínek chce trochu porozumět svým dospívajícím dětem, tak si přečte, co prožívají dětští reportéři. Samozřejmě nevynechá článek o Izraeli, protože tam chce vzít rodinu na zájezd. Musí si prolistovat časopis celý má tuto neděli na starost starší besídku a hledá vhodné téma. Ha! něco našel. Musí si to napsat takhle může vypadat všední den s nevšedním časopisem Kroky. Kroky jsou časopis určený především školákům a předškolákům a jejich rodičům. Jsou však i výborným zdrojem, ze kterého mohou čerpat také pracovníci s dětmi jako učite- Objednávám časopis Kroky v počtu:... ks od každého čísla Moje adresa: Předplatné zaplatím složenkou vloženou do první zásilky. Časopis Kroky Táborská Brno Datum:... Podpis: clanek-pro-btm.indd :34:28

8 Představujeme Osobní evangelizace (seriál) Internetová evangelizace v dnešní době lé nedělních škol, biblických kroužků a církevních škol. Do Kroků přispívají i mladí autoři. Už léta píší o svých všedních dnech sourozenci Štěpán a Kája, nedávno Debča psala o filmech, Terka posílá rozhovory s hudebními skupinami a zpěváky, Katka a Klárka sdílejí zážitky ze svého deníku. Nesmíme zapomenout na Evu a Láďu nebo Adama, kteří dělávali rozhovory s vrstevníky na různá témata. V Krocích děti kromě čtení najdou i luštění, komiksy, fotopříběhy, někdy noty k dětským křesťanským písním. Články jsou o biblických postavách a příbězích, o přírodě, o misii, o počítačích, o vztazích, svědectví o tom, jak jedná Pán Bůh s lidmi v současném životě... Tento rok běží i vzdělávací seriál o dospívání a sexu pro teenagery. Exkluzivní jsou Dopisy z Izraele. Velmi si vážím toho, že nám přímo z Izraele přicházejí články, které popisují současný Izrael očima obyčejného děvčete. Tolik věcí je tam úplně jinak než u nás! Občas se podaří získat k článkům i fotografie! Šéfredaktorkou časopisu Kroky je Irena Zemanová, dlouholetá spolupracovnice BTM a členka bratrské rady BTM. Po sametové revoluci jí Pán Bůh položil na srdce, že v naší zemi chybí časopis pro děti, který by vyprávěl o Pánu Bohu a Pánu Ježíši Kristu. Začala vydávat časopis pod názvem DUHA, později se název změnil na KROKY. Jsem poctěn, že se na téhle práci můžu poslední dobou podílet i já a vidím jako velkou škodu, že se o Krocích v našem národě tak strašně málo ví. Kroky vycházejí 6x ročně v hodně malém nákladu, takže cena 40 Kč pokryje pouze náklady na tisk a rozeslání (autoři přispívají zdarma). Rodiče jsou ochotní investovat do všelijakých dětských zábav a takový skvost plný Božího slova zůstává popelkou. Stane se popelka princeznou? To záleží hlavně na tobě, milý čtenáři, milá čtenářko. Roční předplatné 240 Kč. Objednat lze také na nebo nebo tel Objednávám časopis Kroky jako dárek (tj. složenky budou chodit mně a časopis někomu jinému) Adresa, komu chcete Kroky nechat posílat: Svoji adresu pro zasílání složenek vyplňte na druhé straně tohoto lístku. Datum:... Podpis:... Honza Matuška Autorem následujícího příspěvku je Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., vedoucí katedry pastorálních oborů na KTF UK. Internet je možné označit za komunikační prostředek, který se dnes významně podílí na utváření kultury v životě postmoderní společnosti. Internet je v principu přístupný a otevřený každému; jeho užití není limitováno společenským postavením, politickou orientací, kulturní vyspělostí, do jisté míry ani ne stupněm vzdělání, protože přinejmenším u nejmladší generace se považuje počítačová gramotnost za standardní součást základního vzdělání. Zkusme se podívat na možnosti vlivu internetu na utváření kultury, hodnotové orientace lidí a zvláště na způsobilost internetu k předávání duchovních hodnot. Internet sám o sobě samozřejmě duchovní dimenzi nemá; je jen nástrojem, prostředkem komunikace. Záleží však na tom, kdo ho vezme do rukou. Pokud anděl, je nástrojem andělským, pokud ďábel, pak je nástrojem ďábelským, pokud člověk, pak je nástrojem člověčím, tedy nástrojem ve službách jeho intelektuální, duchovní, smyslové, pudové, atd. stránky. Zůstaňme ale u zásadní otázky: totiž zda a jak je internet nástrojem ke zprostředkování duchovních hodnot. Internet sice nemůže vytvářet vztahy mezi lidmi, může však být jedním z jejich prostředníků. Navíc může zpřístupnit člověku informace o duchovních hodnotách a o cestách k nim, nebo také poskytnout prvé kontakty s těmi, kdo mohou duchovní hodnoty osobně zprostředkovat díky svým zkušenostem, znalostem, díky ochotě k otevřenému lidskému vztahu, který se týká i hloubek lidské osobnosti, jeho víry a jeho náboženských zkušeností. A toto všechno může internet zprostředkovat pro někoho jedinečným způsobem díky možnosti anonymity, která nemusí být trvalá. V čem je výhoda této anonymity? Mnohý dospělý člověk totiž mívá zábrany, má-li se ptát na skutečnosti, o kterých ví málo nebo nic a o kterých si přitom myslí, že by je měl znát. Dále ten, kdo už nějaké náboženské zkušenosti má, je mnohdy považuje (právem) za něco velmi niterného, co by nerad vystavoval na odiv nebo vydal v nebezpečí zesměšnění nebo pohrdnutí. Anonymita internetu je mu opět pomocí. A konečně člověk, navazující těžko kontakty, mající zábrany studu, má-li mluvit s cizím člověkem o něčem důležitém, ten, kdo nezná nikoho, kdo by mu dal např. odpovědi na náboženské otázky, navazuje mnohdy své prvé kontakty pomocí internetu. A teprve když se osmělí nebo když zjistí, že ten, kdo mu odpovídá, není pro něho nebezpečný, vyjde z anonymity do přímého a mnohdy osobního kontaktu. Tato zkušenost je mnohonásobně potvrzená např. ovými reakcemi na obsah stránek Abeceda víry na internetu nebo vstupy na Linku důvěry na internetu. Internet má velký vliv zejména na mládež. Souvisí to poměrně se značným nárokem mladých lidí na komunikaci. Komunikace em nebo mobilním telefonem je ve většině skupin mladých (zejména u studentů) nutnou podmínkou toho, aby byl člověk in a to nejen společensky (módně), ale i prakticky aby byl dostupný v komunikační síti ostatních. I když obsahy těchto komunikací jsou mnohdy jen banální, není tomu tak vždy. A je to otevřený prostor ke sdílení věcí důležitých, niterných, ke sdílení duchovních hodnot v nejširším slova smyslu. (Text je vybrán z knihy Pastorace v postmoderní společnosti, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2001.) clanek-pro-btm.indd :34:33

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. (List Římanům 2, 13) AFORISMY PAVLA KOSORINA Člověk není svobodný, když může jít kamkoli, ale když ví, kam jde. Tonoucí občan se chytá stébla tonoucí politik odstupného. Jsme jenom lidé a děláme chyby, říkají na svou obranu ale považují za nelidské, když z toho vyvodíme důsledky. Lid se bojí moru, vrchnost zase humoru. Špatná práce působí stejně velké změny jako ta dobrá. Pravda se snadno říká všem a těžko někomu. Jakmile politik zjistí, že nevěříte v Boha, udělá všechno pro to, aby ho nahradil. Chybějící rozhled nahrazuje politik tím, že je hodně vidět. Kolik politiků musíme vydržet, abychom se dočkali jednoho státníka? NEPŘEHLÉDNĚTE! Období kolem svátku sv. Valentýna je spojeno s nejrůznějšími aktivitami pro upevnění a rozvoj manželství. K nim patří v poslední době i Národní týden manželství (NTM), největší celonárodní iniciativa na téma partnerských vztahů. Letos se bude konat již sedmý ročník, a to opět ve valentýnském týdnu od února Pro rok 2013 bylo vybráno téma: MANŽELSTVÍ JE UMĚNÍ. Brněnská tisková misie, která je od loňského roku trvalým partnerem NTM, věnuje již tradičně tématu rodiny velikou pozornost. Také v tomto roce jsme připravili pro zájemce pestrou nabídku valentýnské kolekce nových produktů. Těšíme se na Vaše objednávky. 16 Všem našim odběratelům přejeme dostatek Boží moudrosti, trpělivosti a lásky, spolehnutí se na Boží vedení a ochranu v celém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č. 120 Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v lednu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní).

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM. Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej,

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) 1/2012 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86 2 2008 Marie Plotěná Velikonoční kvíz Radim Passer Velikonoce Velikonoční letáčky Spočítej všechna svá požehnání Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112 Vánoční letáčky Serál A-Z končí Festival Trutnov Dětský kvíz Na úvod Sláva na výsostech Bohu! Rok co rok svítí ve v ýlohách třpytivé hvězdy a jiskřiv ý sníh, dědové

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání krok vstříc životu BETLÉM NENAROZENÝM Příloha Katolického týdeníku 13/2015 24. 30. března 2015 Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající se pupeny, bouřlivá voda potoků, mláďata

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124 Bible do škol Knižní novinka Vyhodnocení kvízu (Ne)bezpečný internet Na úvod Blízkost Boha Zvyšuj rychlost techniky i života Boha však nedosáhneš svými radioteleskopy

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5

IKD. Rozhovor s Mons. Janem Vokálem. Křesťan a manželství. 20 Kč. Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná. Služba varhaníka 5 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Rozhovor s Mons. Janem Vokálem Křesťan a manželství Pravá láska musí být svobodná a bezpodmínečná Služba varhaníka 5 Karmelitánská knihkupectví

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více