Nové náměstí symbolicky otevřel přestřižením pásky poslanec Parlamentu ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové náměstí symbolicky otevřel přestřižením pásky poslanec Parlamentu ČR"

Transkript

1 Vychází 29. září 2006 Ročník XII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představitelé města přijali na Staré radnici zahraniční delegaci a hosty z C. K. Dámského klubu Praha a Důstojníky generálního štábu výročí odchodu pruských vojsk ze Dvora Králové nad Labem Sobota 16. září se ve Dvoře Králové nad Labem nesla ve znamení oslav 140. výročí odchodu pruských vojsk z města. Nádherné babí léto přilákalo do centra stovky lidí z města i širokého okolí. Vedle vzpomínky na boje v roce 1866 mohli přítomní zhlédnout i doprovodný kulturní program. Celý den se městem rozeznívaly tóny pruské vojenské hudby a pražského flašinetáře. Diváci se mohli pobavit při divadelním představení, tanečním, kejklířském a kouzelnickém vystoupení. Prusko-rakouská válka je součástí naší historie V průběhu celé soboty se návštěvníci města mohli těšit ze vzpomínkové akce na boje v prusko-rakouské válce z roku Po deváté hodině nastoupily na náměstí T. G. Masaryka historické vojenské jednotky z celé České republiky doplněné jednotkami z Maďarska a Itálie. Přehlídka dobových uniforem z války roku 1866 byla pro všechny skutečně atraktivní podívanou. Dopoledne se v průvodu vojenské jednotky přesunuly na starý hřbitov, kde společně s představiteli města položením věnců uctily památku padlých v prusko rakouské válce. Hlavním bodem programu byla ukázka bitvy o Kohoutův dvůr. Výstřely z pruských a rakouských pušek, rozléhající se ulicemi města, jistě neunikly jedinému návštěvníkovi. Vojska ustupovala na náměstí ulicí Havlíčkovou a Palackého. Rakouské vojsko bylo nakonec po těžkých bojích poraženo. Účastníci bitvy pak převzali z rukou starosty města pamětní medaile a stuhy. Návštěva partnerských měst Součástí oslav byla i návštěva představitelů partnerských měst z francouzského Verneuil en Halatte a italského Piegara. Čtyřicetičlennou zahraniční delegaci spolu s vojáky přijal na Staré radnici starosta města Ing. Jiří Rain s místostarosty Mgr. Editou Vaňkovou a Mgr. Vasilem Bibenem. Z Francie a Itálie přijeli i fotbalisté, kteří se utkali v rámci mezinárodního turnaje na stadionu pod Hankovým domem s družstvem Dvora Králové nad Labem. V zápasech jednoznačně triumfoval domácí tým, když porazil Verneuil en Halatte 4:0 a Piegaro 3:0. Náměstí Václava Hanky Zcela novou podobu získalo dlouhou dobu nevzhledné prostranství před Hankovým domem. Prostor, který vznikl rekonstrukcí horní části náměstí Odboje, nese od soboty 16. září i nové jméno náměstí Václava Hanky. Po dlouholetých diskusích o podobě této části města a posuzování mnoha možných variant byla konečně rekonstrukce náměstí, známá pod pracovním názvem Parter Hankova domu, v letošním roce provedena. Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Martin Misík, který s kolektivem ateliéru Zídka-Plocek-Misík zpracoval i projektovou dokumentaci. Nové náměstí symbolicky otevřel přestřižením pásky poslanec Parlamentu ČR PhDr. Robin Böhnisch společně se starostou města Ing. Jiřím Rainem. Stalo se tak ve stejný den, kdy Hanka v roce 1817 nalezl v kobce kostela sv. Jana Křtitele Rukopis královédvorský. Nové náměstí symbolicky otevřel přestřižením pásky poslanec Parlamentu ČR PhDr. R. Böhnisch a starosta města Ing. J. Rain. V popředí 6. prapor polních myslivců. Za nimi jednotka Carosello Storico 3 Leoni Sammo Lombardo v uniformách Garibaldiových dobrovolníků. Jednoznačnou dominantou nového parteru před Hankovým domem je plastika fontány Rukopisy od královédvorského sochaře Jaroslava Černého, kterou tvoří šest rozevřených žulových listů. Jejího odhalení se ujala manželka náhle zesnulého autora fontány, Mgr. Ivana Černá se synem Otou. pokračování na straně 2 strana 1

2 Noviny královédvorské radnice pokračování ze strany 1 Rekonstrukcí parteru před Hankovým domem byl vytvořen důstojný prostor s parkovou úpravou a možností parkování. Součástí náměstí je i nová cihlová zeď oddělující celé prostranství od sportovního stadionu. Cena rekonstrukce náměstí dosáhla téměř 10 milionů korun. Stavba byla zahájena v květnu letošního roku a do užívání předána 30. srpna. V příštím roce by měly stavební práce v této lokalitě pokračovat rekonstrukcí náměstí Odboje. Zajímavostí určitě je, že během výstavby byl při výkopových pracích objeven základní kámen chystaného pomníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Položen byl v květnu 1938, ale II. světová válka jeho umístění zastavila. Kámen je v současné době uložen v městském depozitáři. Irena Ságnerová DiS., odbor ŠKS, Mgr. Dušan Kubica, oddělení STM Proslov k otevření náměstí Václava Hanky Vážené dámy, vážení pánové, Rekonstrukce otevírané části náměstí má dlouhou historii. Pamatuji si, že první nápady se rodily na začátku devadesátých let. Na tomto místě si dovolím malou osobní vzpomínku. Při prvních skicách, které tehdy bedlivě sledoval i můj táta, jsem vzpomínal i na původní autobusové nádraží. Při těchto vzpomínkách mi začaly naskakovat i typy autobusů a jména řidičů, kteří mě jako malého kluka vozili na houby na Dehtov (pan Houžvic) nebo na výlety do Prahy (pánové Málek a Vlnař). Bohužel po přemístěném autobusovém nádraží zbyla kromě kousku nostalgie na dlouhou dobu mlatová plocha dosypávaná štěrkem, fungující sice jako kapacitní, ale jinak naprosto děsivé odkladiště aut. Při zpracování návrhu jsem si byl od začátku vědom dvojího možného směru uvažování: klidový park nebo opět parkoviště, i když učesané. Každé vedení města, s kterým jsem v průběhu prací spolupracoval, bojovalo o co nejvíce parkovacích míst. V průběhu času, i přes další kreslené úvahy na zkapacitnění parkování ale vykrystalizovala podoba, na jejíž části dneska stojíte. S týmem spolupracovníků jsme se snažili vytvořit parter s použitím moderních prvků v historickém prostředí. To je můj obvyklý přístup k tvorbě. Nelze jen konzervovat, je třeba, aby se současná doba s historií sžívala, tak jak se v minulosti sžívaly postupně jednotlivé historické slohy. Děkuji za důvěru všem představitelům Města Dvůr Králové nad Labem, se kterými jsme na projektu spolupracovali. Stejnou měrou těm, kteří tento úkol koncepčně začali, i těm, kteří nyní jeho část dovedli do skutečnosti. Zejména děkuji paní Fiľakovské a panu Cermanovi za to, že si náměstí vzali za své. Děkuji panu Dudychovi, panu Němcovi a jejich týmu za přístup k realizaci. Pomalu jsem přestával věřit v řemeslo ve firmě DLAŽBA Vysoké Mýto však ještě existuje. To byla poděkování pozemská. A ještě jedno poděkování do nebe: Jardo, dík. Doufám, že se díváš a máš stejnou radost jako mám já a měl jsem, když jsme s Ivankou a Otou Tvé rukopisy usadili na náměstí. Ještě jednou děkuji všem, co se na přípravě a realizaci podíleli a také obyvatelům Dvora Králové nad Labem za trpělivost. Na úplný závěr přeji Tobě, náměstíčko, ať dobře sloužíš a brzy se sžiješ a srosteš s okolním městem. A hlavně, ať dostaneš co nejdříve bratříčka v podobě dokončení dolní části náměstí. Ing. arch. Martin Misík strana 2 Vážení občané, dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil uplynulé volební období Když se ohlédnu, přineslo toto období snad nejvíce změn pro naše město od roku Jde zejména o navrácení státní správy do našeho města, a to od počátku roku V roce 2004 jsme pak vstoupili do EU, což je významný předěl v našich dějinách. Nejvíce diskutovaným problémem jsou vždy finance a rozpočet města. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, protože rozpočet města od roku 2003 je mírně přebytkový, což se zatím nepodařilo žádnému předchozímu zastupitelstvu. Rozpočet města je stabilizovaný a neustále roste. To je známkou dobrého stavu městských financí. Také ukazatel dluhové služby, tedy zadluženost města, se snížila z původních 5,5 % na současných 4,1 %. V rámci získání kompetencí při přechodu státní správy na naše město došlo k reorganizaci městského úřadu, a to zejména v počtu úředníků, které městský úřad zaměstnává. Z původně plánovaného počtu 161 jsme se postupnými kroky dostali až na 123 současných zaměstnanců. Toto radikální snížení znamená úsporu v rozpočtu města cca 15 mil. Kč ročně. Většina akcií Městské nemocnice přešla v tomto volebním období pod Královéhradecký kraj, čímž je zaručeno další fungování nemocnice ku prospěchu všech občanů nejen našeho města. Dále bych se rád zmínil o investičních akcích a omezím se jen na ty největší. Největší investicí za uplynulé 4 roky byla rekonstrukce ulice Legionářské a 17. listopadu se dvěma novými kruhovými křižovatkami. Byly rekonstruovány tyto komunikace: Poděbradova, Čechova, Husova, Slovany, Školní, komunikace za letištěm a ke sběrnému dvoru, Nedbalova, Sladkovského, Fügnerova, a v letošním roce bude ještě dokončena Šafaříkova a Alešova. Byl dokončen nový dům s pečovatelskou službou ve Strži. V areálu Městské nemocnice byly opraveny vstupní vestibuly, vrátnice, a v současnosti probíhá rozsáhlá přestavba kuchyně. Bylo dokončeno zastřešení zimního stadionu a v současné době probíhá výstavba šaten pro hokejisty. Začala výstavba vodovodu a kanalizace do Lipnice. V rozmezí 3 let byla kompletně zrekonstruovaná Základní škola v Podharti. Vznikl tak důstojný stánek nejen pro naše děti, ale pro všechny obyvatele města, kteří mohou nové prostory využívat pro své Investoři konečně projevili zájem Na posledním zasedání zastupitelstva města byla většinou přítomných schválena smlouva o zprostředkování s firmou Grond s. r. o. o přivedení investorů na naši velkou průmyslovou zónu. Jedná se vskutku o přelomovou věc a našemu městu tak konečně svítá na lepší časy, ohledně příchodu nového velkého zaměstnavatele. Tato firma se zavázala vyvinout maximální úsilí k získání nového investora a tím ke zvýšení zaměstnanosti v našem městě a regionu. Konečné slovo, co se týká konkrétních zájemců, si pak vyhradilo zastupitelstvo města. Podle prvních informací zástupce firmy Grond se jedná o dva investory z Nizozemí. Ing. Jiří Rain, starosta města ZAŘÍ 2006 zájmové činnosti. Před několika dny byla dokončena rekonstrukce parteru u Hankova domu vč. umístění fontány. Po 50-ti letech byla přemístěna kašna se sochou Záboje na náměstí T. G. Masaryka. Byla vybudována 4 nová dětská hřiště, která jsou hojně navštěvována a využívána. Byly provedeny stavební práce jak v Městském muzeu, Hankově domě, tak v i kině Svět. Došlo též na opravu památek, tj. kaple Odilon a kaple Nejsvětější trojice v Žirči. V oblasti kultury fungují v našem městě 3 městská zařízení - Hankův dům, Městské muzeum a Městská knihovna Slavoj ke spokojenosti naprosté většiny našich spoluobčanů. Městská knihovna Slavoj získala právní subjektivitu právě v tomto volebních období. V oblasti sociálních služeb vznikl nový právní subjekt Pečovatelská služba. Ta vychází vstříc stále většímu počtu občanů. V oblasti životního prostředí byl dán do provozu sběrný dvůr, pokračuje stále mobilní svoz nebezpečného odpadu a nově byl zaveden svoz bioodpadu. Konečně po 15 letech se podařilo převést silniční aleje do vlastnictví města. Začala se budovat kanalizace do Lipnice a projekčně je připravena i kanalizace v Žirči. S ohledem na velký očekávaný přísun peněz z Evropské unie do naší země v letech jsou více či méně připraveny tyto investiční akce: Ekologizace CZT, krytý bazén, protipovodňová ochrana našeho města, ZŠ Schulzovy sady, kanalizace Žireč, regenerace sídliště Strž. Celková suma těchto investičních akcí činí 1 miliardu Kč. Na posledním místě, i když ne co do významu, bych chtěl zmínit, že se konečně tomuto městu povedlo scelit pozemky a vytvořit tak 2 průmyslové zóny. Na začátku volebního období ZM přijalo programové prohlášení. Musím konstatovat, že naprostá většina bodů z programového prohlášení byla splněna, výjimku pak tvoří závazek budovat půdní vestavby a dostavba Tyršova koupaliště. Za toto volební období se samozřejmě nepodařilo vyřešit všechny problémy a ani to určitě nikdo nečekal. Největším problémem zůstává zaměstnanost v našem regionu a ČOV. Dále je potřeba pokračovat v rekonstrukcí místních komunikací a v přestavbách základních škol. Řešení všech těchto problémů je však úspěšně nastartováno, takže příští zastupitelstvo bude mít v tomto ohledu ulehčenou práci. Ing. Jiří Rain, starosta města Autobusy městské dopravy Dvora Králové nad Labem budou jezdit pro starší občany zdarma Chtěli bychom část našich čtenářů mile potěšit, neboť od 1. října letošního roku budou občané starší 70ti let jezdit na všech linkách městské hromadné dopravy zdarma. Rozhodla o tom Rada města Dvůr Králové nad Labem na své schůzi. Pro přehled uvádíme, že se jedná o tyto linky: Dvůr Králové nádraží Zoo, linka Dvůr Králové Žireč, linka Dvůr Králové nemocnice a linka Dvůr Králové Lipnice. Společnost OSNADO s. r. o. vyrozumí o této změně cestující vylepením bližších informací v autobusech. Pro uplatnění této výhody musí starší cestující 70ti let předložit řidiči autobusu platný občanský průkaz. Ing. Ivan Lístek, vedoucí ODP

3 ZÁŘÍ 2006 Komunální volby Vážení spoluobčané, blíží se podzim a s ním v pořadí již druhé volby v letošním roce. Tentokrát jde o volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2006, ve kterých rozhodnou hlasy voličů o složení Zastupitelstva města v následujícím čtyřletém období. Stejně tak jako v předešlých komunálních volbách i letos je pověřeným registračním úřadem pro 27 okolních obcí, které spadají do našeho územního obvodu, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem. Termín pro podání kandidátních listin byl stanoven na 15. srpna V našem městě bylo podle ust. 23 odst 1 a 3 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů zaregistrováno 7 kandidátních listin. Jedná se o Stranu zelených, KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté, ČSSD, Šance městu, politická strana Volba pro město, ODS a KSČM (výčet proveden dle výsledků losování pořadí stran na hlasovacím lístku). V okolních obcích byly registrovány kandidátní listiny nejen politických stran, ale i sdružení nezávislých kandidátů a především nezávislých kandidátů. Celkem tedy bylo zaregistrováno 99 kandidátních listin. Tyto zaregistrované kandidátní listiny Vám byly k dispozici k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, kde naleznete i další informace týkající se podzimních komunálních voleb. Tyto informace jsou zároveň zveřejněny na našich internetových stránkách V těchto dnech je zde k nahlédnutí seznam volebních okrsků a volebních místností, kde došlo oproti volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k jedné změně, a to ve volebním okrsku č. 4, kde již nebude volební místnost v budově společnosti JASS a. s. v Jaroměřské ulici, nýbrž v budově firmy DRUŽSTVO DŘEVOTVAR, v ulici Heydukova čp Pocta umělci Státního ocenění své práce se dostalo malíři a grafikovi Miloši Peterovi ve formě výstavy v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze. Výstavě předcházelo v prosinci loňského roku přijetí na rautu u prezidenta republiky v rámci setkání s východočeskými umělci. Miloš Petera uspořádal přes třicet samostatných výstav v České republice a vystavoval v devíti evropských velkoměstech Frankfurtu nad Mohanem, Curychu, Varšavě, Budapešti, Helsinkách, Hannoveru, Brémách, Halmstatdu a Lausanne. Některé své práce uplatnil v řešení architektonických celků a interiérů veřejných budov. Zabývá se i knižní ilustrací. Je nositelem ceny Arthura Clarka. Do roku 2003 byl členem předsednictva Unie výtvarných umělců ČR, OS Hradec Králové. Několik let působil jako kurátor Sporckovy galerie na zámku Kuks. Svými díly je zastoupen ve státních i soukromých sbírkách v ČR, Švýcarsku, Finsku, Švédsku a Německé spolkové republice. Za účasti představitelů našeho kulturního a společenského života se uskutečnila vernisáž výstavy v pondělí 4. září v 18 hodin. V úvodním slově PhDr. Karel Jaroš seznámil hosty s umělcovým významem pro české moderní umění. Vernisáž doprovázeli hudbou Seznam volebních okrsků a volebních místností: Okrsek č. 1 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO ul. Komenského 795 Okrsek č. 2 volební místnost: VODOVODY DK, spol. s. r. o., ul. 17. května 2124 Okrsek č. 3 volební místnost: JUTA, a. s. ZÁVOD 03, ul. Eklova 312 Okrsek č. 4 volební místnost: DRUŽSTVO DŘEVO- TVAR, ul. Heydukova 2432 Okrsek č. 5 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 5. KVĚTNA, ul 28. října Okrsek č. 6 volební místnost: DIAKONIE, ul. nábřeží Benešovo 1067 Okrsek č. 7 volební místnost: SPŠ nábřeží J. Wolkera, nábřeží J. Wolkera čp. 132 Okrsek č. 8 volební místnost: SOŠ a SOU, ul. Elišky Krásnohorské čp Okrsek č. 9 volební místnost: OBJEKT Č.P. 212, ul. Jiráskova (sklenářství Výprachtický) Okrsek č. 10 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODHARŤ, ul. Máchova 884 Okrsek č. 11 volební místnost: MĚSTSKÉ MUZE- UM, ul. Sladkovského čp. 530 Okrsek č. 12 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SCHULZOVY SADY, ul. Školní 1235 Okrsek č. 13 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIREČ, Žireč čp. 11 Okrsek č. 14 volební místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNICE, Lipnice čp. 64 Okrsek č. 15 volební místnost: RESTAURACE MALIBU, Zboží čp. 60 Okrsek č. 16 volební místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA VERDEK, Verdek 72 Okrsek č.17 volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRŽ, ul. Elišky Krásnohorské čp Nyní záleží již jen na Vás, komu dáte při volbách svůj hlas a kdo vás tedy bude v následujícím čtyřletém období zastupovat na úrovni komunální veřejné správy. Dagmar Vychová, odbor VVS Jaromír, Sylva a René Hoenigovi ve skladbách pro flétny a cemballo. Pražský herec Jiří Hanák přednesl sugestivně verš G. Apollinaira ze sbírky Alkoholy. Program byl zakončen přípitkem a rautem. Jana Vítová DiS. Noviny královédvorské radnice Nové cestovní pasy Správní oddělení Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem od vydává nový typ cestovních dokladů označovaných jako E pasy. Tyto doklady jsou opatřeny novými ochrannými prvky, které ztěžují jejich padělání a zneužití. První žadatel o nový cestovní pas, sedmnáctiletý Jan Řežábek ze Dvora Králové nad Labem, obdržel od starosty města Ing. Jiřího Raina věcný dar, knihu Historie a současnost Dvora Králové nad Labem ve fotografii. Do současné doby bylo podáno 21 žádostí o nové cestovní pasy. Zájem o jejich vydávání poklesl, neboť značná část občanů využila možnosti nechat si do konce srpna 2006 vystavit starý typ cestovního pasu za nižší cenu 200 Kč, jednak sezóna dovolených je již za námi. Správní poplatek za nový pas je v současné době 600 Kč. Řízení o vydání nových pasů je pro žadatele jednodušší. Nemusí vyplňovat žádost a opatřovat si fotografii. Tyto náležitosti vyřídí pracoviště osobních dokladů, a to díky nové technice, kterou je pro tyto účely vybaveno. Předávání podkladů pro vyhotovení probíhá elektronickou cestou, a je tudíž ve výrobně okamžitě. Vyřízení žádosti na samotném úřadě se pohybuje v časovém rozmezí od 10 do 15 minut. Nutnost vyhotovení fotografie však předpokládá, že žadatelé ve věku od 5 let výše se musí dostavit osobně na úřad, který je příslušný k jeho vydání. Stejně tak vyzvednutí CP bude možné jen u úřadu, který jej vydal. Čas od času musíme občany požádat o trpělivost, neboť jako vše nové, tak i nový systém se potýká s určitými drobnými problémy, které se musí odstraňovat za pochodu. Více či méně se to však postupně daří. Další informace a podrobnosti k problematice nových cestovních dokladů se dozvíte přímo na pracovišti osobních dokladů MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Jiří Černý, odbor VVS Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé našeho města. Na snímku starosta města Ing. Jiří Rain, místostarostka Mgr. Edita Vaňková a zastupitel města Zdeněk Hladík ve společnosti malíře Miloše Petery. Foto: Z. Čermák strana 3

4 Noviny královédvorské radnice SBĚR NEBEZPEČNÝCH E E N ODPADŮ D ŘÍJEN pořádá Město Dvůr Králové nad Labem, určeno pouze pro fyzické osoby. PONDĚLÍ ÚTERÝ Lipnice - u obchodu* Žireč - u býv. obchodu* Bezručova - u restaurace Žirecká Podstráň - trafo Březinova x Dvořákova Heydukova - u obchodu* u prodejny Auto Říha* Klazarova - polovina ulice Macharova - parkoviště*(u čp.1798) Raisova x Sochorova* Roháčova x Rokycanova Raisova x Sylvárovská E. Krásnohorské* května - u býv. Lacinky* E. Krásnohorské x Do Lánů Janáčkova - sídliště* Smetanova - býv. prodejna* STŘEDA ČTVRTEK Zboží - Malibu* Tyršova x Krkonošská Žižkov* Slunečná x Okružní* Zborovská* Čechova x Hlávkova* sídliště Legionářská II* Fibichova x Spoj. národů* K. Světlé - u prodejny* Máchova - u obchodu* Slunečná - u školky* Klicperova - u pekárny* Libušina Spojených národů* Preslova x Rooseveltova Verdek - u býv. obchodu* Erbenova - před Jednotou* Roháčova - u prodejny nábytku* * zastávka je v blízkosti stanoviště kontejnerů pro papír, sklo a plasty Kromě nebezpečných odpadů můžete přinést i železný šrot, elektrospotřebiče a objemný odpad. Nenoste zahradní odpad, bude samostatně svážen v listopadu 2006 (rozpis zastávek najdete v příštím čísle Novin královédvorské radnice). DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ Veškeré odpady je nutné předávat v určeném čase přímo na auta do rukou pracovníků odborné firmy a Technických služeb města. Městská policie je pověřena přísným dohledem nad dodržováním pořádku na sběrových zastávkách. Kdo bude přistižen při odkládání odpadů mimo určený čas a místo, dostane blokovou pokutu, případně s ním bude zahájeno přestupkové řízení. (Jedná se totiž o přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., 47 odst. 1 písm. h): Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Pozor, za tento přestupek lze uložit pokutu do ,-Kč!!! Případné dotazy Vám zodpovíme na tel nebo em: FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ CVAKNI A VYHRAJ V rámci kampaně na podporu třídění a recyklaci odpadů Čistá obec, čisté město, čistý kraj byla vyhlášena fotografická soutěž CVAKNI a VYHRAJ. Do soutěže se může zapojit každý, kdo pořídí veselou, vtipnou, kuriózní či jinak zajímavou fotografii s tématikou recyklace nebo třídění odpadů, kterou zašle na adresu: Nejlepší a nejvtipnější práce pak budou odměněny zajímavými cenami. Fotografie zasílejte do 30. listopadu tohoto roku na výše uvedenou ovou adresu. Vyhlášení konečných výsledků soutěže a předání cen proběhne do 31. prosince Informace k soutěži včetně přihlášky najdete na internetových stránkách projektu: www. cistykraj.cz. Na těchto stránkách také budou uveřejňovány ukázky zaslaných fotografií včetně hodnocení a konečných výsledků soutěže. Hlavními cenami v soutěži jsou: digitální fotoaparát, mobilní telefon s fotoaparátem a fotoalba. Pro autory ostatních snímků je připravena řada dalších zajímavých cen. Ocenění výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen, které se uskuteční v prosinci letošního roku v Hradci Králové. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Pilotní projekt nakládání s bioodpadem ve Dvoře Králové nad Labem dotazníkové šetření Město Dvůr Králové nad Labem připravuje oddělený sběr a využití bioodpadu. Systém bude realizován nejprve jako pilotní projekt ve vybraných částech města a po jeho vyhodnocení bude rozšířen na celé území města. Aby se povedlo najít systém, který bude vyhovovat občanům, bude v měsíci říjnu probíhat dotazníkové šetření zaměřené na separaci odpadů z domácností a nakládání s bioodpadem. Pokud Vás navštíví pracovník provádějící šetření, prosíme Vás o pečlivé vyplnění dotazníku. Dotazník dále najdete i na internetových stránkách města kde jej budete moci vyplnit v elektronické podobě. Za Vaši pomoc předem děkujeme. Ing. Eva Šírková, odbor ŽP ZAŘÍ 2006 Upozornění Města Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem oznamuje všem svým odběratelům, kteří dosud nemají uzavřenou písemnou smlouvu na dodávku vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v souladu s platným zněním zákona č. 274/2001 Sb. (uzavřenou po datu ), že tak mohou učinit v sídle Města Dvůr Králové nad Labem na adrese nám. T. G. Masaryka 35 (odbor správy majetku) ve Dvoře Králové nad Labem. Uzavření smlouvy mohou dohodnout rovněž telefonicky na lince V případech, kdy nebude nejpozději do smlouva uzavřena, bude postupováno v souladu s uvedeným zákonem a další dodávka vody, popř. odvádění odpadních vod již nebude možné. Oznámení ke zjišťovacímu zřízení Informace o oznámení ke zjišťovacímu řízení pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení záměru Čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem zařazeného v kategorii II, bod 1.9. Zveřejnění informace dle 16 odst. 3 písm. c) zákona. Do oznámení lze nahlížet na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, odbor RAI v pracovní dny po, st , út, čt , pá hodin. výběr z DOTAZ: David Kumpoch Dobrý den, mám otázku, proč tady nepostavíte skatepark. Všem lidem vadí, že jezdí skejťáci po ulici. Město mezitím staví parčíky pro malé děti a na ty starší se stále zapomíná a skejt je sport jako každý jiný. Děkuji za odpověď. ODPOVĚĎ: Mgr. Dušan Kubica (vedoucí kanceláře starosty) Budování veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť patří k prioritám současného vedení msta. V posledních dvou letech se podařilo postavit 4 nová dětská hřiště. V jejich budování se bude i nadále pokračovat. Na podzim proběhne III. etapa rekonstrukce dětského a sportovního hřiště ve Slunečné ulici (nový asfaltový povrch a úprava okolí). V současné době je zpracován projekt na velké multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem a osvětlením ve sportovním areálu pod Hankovým domem. Dále se zpracovává projekt na rekonstrukci dětského a sportovního hřiště v Sylvárově (ulice V Zahrádkách). Realizace těchto hřišť je podmíněna schválením rozpočtu města na příští rok, ve kterém budou tyto akce zahrnuty. Ani freestylové sporty nezůstávají pozadu. O vybudování skateparku se také v současné dob uvažuje. Zatím se hledá vhodná lokalita. Důležitý je také aktivní zájem a úzká spolupráce s potencionálními uživateli skateparku. Jako příklad může sloužit v loňském roce vybudovaný bikepark u garáží ve Strži. Město poskytlo k tomuto účelu pozemek zdarma. Pro realizaci aktivit podobného typu je možné také využít dotační prostředky města. strana 4

5 ZÁŘÍ 2006 Noviny královédvorské radnice INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Blahopřání a poděkování knihovně Naše Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem slaví počátkem října 125 let od svého založení. Paní knihovnice připravují mnoho zajímavých programů, které zejména dětem přibližují literární tematiku. Seznamují se s ní v různých hrách, soutěžích, kvízech a podobně. Pro naše žáky se už stalo tradicí každoročně se zúčastnit maratonu čtení, pasování prvňáčků na čtenáře, besed a mnoha dalších programů, které děti obohacují. V loňském školním roce děti mimo jiné s nadšením plnily Večerníčkovy úlohy. Pracovníkům knihovny moc děkujeme a přejeme řadu podnětných nápadů v jejich práci. Mgr. Ivana Kwiecienová, za pedagogické pracovníky ZŠ R. A. Dvorského Vivian jde také do školy Většina z nás si jistě vzpomene, jaký pocit v něm vyvolával konec prázdnin, přesněji řečeno, začátek školního roku. Leckomu se dokonce může zdát nepochopitelné, že se někdo do školy těší. Na světě však stále ještě žijí děti, které díky zoufalým ekonomickým podmínkám školu navštěvovat nemohou. Jedním z nich je i desetiletá Vivian Achieng z Keni. Právě z těchto důvodů byla zařazena do projektu adopce afrických dětí na dálku. Naši žáci se v loňském školním roce pod vedením Mgr. Ludmily Spilkové do tohoto projektu také zapojili. Vyhlásili sběr starého papíru a z výtěžku se rozhodli uhradit 1. rok studia některému z dětí. Po pečlivém uvážení vybrali právě Vivian. V tomto školním roce hodlají v pomoci pokračovat a dopřát jí další vzdělání. Jejich nadšení upřímně podporujeme a Vivian přejeme mnoho studijních úspěchů. Petra Hrnečková, ZŠ Strž Zahájení školního roku v ZŠ Strž Prázdniny utekly jako voda a naši žáci opět zasedli do školních lavic. V letošním školním roce jsme otevřeli dvě první třídy. Nad prvňáčky mají patronát žáci devátých tříd, kteří je v jejich první den školní docházky přivítali ve škole. Tento rok nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků zaměřených na sport, estetiku, zpěv a výtvarnou výchovu. V průběhu školního roku budou probíhat rozmanité školní akce a soutěže tříd. Vyhodnocení soutěží bude na konci června spojené se zahradní slavností, kterou žáci připravují sami a tím vytváří neopakovatelnou odpolední atmosféru. Tímto netradičním způsobem se s námi loučí především žáci devátých tříd. Nadále budeme pokračovat v koordinaci mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání, výchovu a sport. Mgr. Š. Šantrochová, ředitelka školy Přání třídních učitelek svým žákům: Milí prvňáčci, 4. září jste poprvé vstoupili v tomto školním roce do své třídy. Vaše veselé tvářičky nás usvědčily o tom, že jste spokojeni s pěkným prostředím vaší školy, máte nové kamarády a přátele. Moc bychom si přály, aby Vaše očička byla rozzářená po celou Vaši školní docházku a Vašim rodičům přejeme hodně trpělivosti, pohody a spokojenosti s výsledky Vaší práce. Mgr. L. Vágnerová, Mgr. E. Robková ZŠ Schulzovy sady ve školním roce 06/07 Začátek školního roku 06/07 přinesl na ZŠ Schulzovy sady mnoho změn. Na školu nastoupili čtyři noví, kvalifikovaní učitelé na výuku M, F, Čj, Aj, D, Hv a I. stupně. Tím dochází nejen ke zlepšení aprobovanosti výuky, ale současně i ke značnému omlazení pedagogického sboru. Do pečlivě vyzdobené školy se po prázdninách vrátilo 406 žáků, z toho 42 prvňáčků. S tímto počtem žáků se ZŠ Schulzovy sady řadí stále k největším školám ve městě. Na I. stupni si škola klade za cíl v maximální pohodě a přátelském prostředí naučit žáky základy potřebných znalostí, dovedností, pracovních návyků a mezilidských vztahů. Důležitý je i rozvoj osobnosti žáka. Na II. stupni je vzdělávací činnost i nadále zaměřena na získávání hlubších znalostí z matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Důraz je rovněž kladen na intenzivní výuku cizích jazyků. Od 6. třídy si mohou žáci vybrat buď matematické zaměření, které je spojeno i s širším poznáváním fyziky, chemie a přírodopisu, nebo přírodovědné zaměření. To si klade za cíl v hodinách přírodopisu, chemie, fyziky a přírodovědných praktik vést žáky k získání hlubších znalostí a vědomostí o zákonitostech přírody. Výukové metody v těchto předmětech odpovídají modernímu evropskému vzdělání. Převládá názorné vyučování plné obrazů, pokusů, postupně se upouští od širokých encyklopedických znalostí a zaměřuje se na samostatné získávání znalostí z pokusů, praktického zkoumání a získávání informací pomocí internetu. K moderní výuce slouží 3 multimediální učebny a 2 počítačové učebny. Tu druhou s 15 novými počítači jsme nově instalovali o letošních prázdninách z dotace MŠMT. Při hodinách mohou učitelé i žáci k podpoře výuky používat nejen klasické výukové programy, ale i využívat výhod počítačové sítě včetně připojení k internetu. Od začátku tohoto roku používáme ve fyzice i první digitální učebnici, která představuje zcela moderní prvek ve výuce tohoto předmětu. Dlouhodobou tradicí školy je i velmi dobrá mimoškolní činnost. Od října připravujeme pro naše žáky bohatou nabídku kroužků zaměřených na počítače, jazyky, sport a další estetické činnosti. Žáky během roku čeká nejen vánoční akademie, ale velmi mnoho dalších zajímavých akcí, které budou vhodně doplňovat výuku. Všem rodičům a přátelům ZŠ Schulzovy sady děkuji za důvěru, přízeň a podporu. Těším se na další dobrou spolupráci. Mgr. Josef Sedláček, ředitel školy Předškolní výchova v ZŠ Strž I v letošním školním roce jsme připravili pro děti mateřských škol předškolní výchovu pod názvem Cestička do školy. Kurz organizuje a vede Mgr. Ivana Šolcová, učitelka I. stupně. Na jednotlivá setkání je pro děti připraven pestrý a zajímavý program. Postupně se seznámí s prostředím ve škole, ve kterém se naučí orientovat, sportovat, soutěžit, malovat, pracovat ve školní kuchyňce a také si hrát. Při závěrečném setkání dostanou děti klíč od školy, kterým si odemknou v září svou první třídu. Mgr. Š. Šantrochová, ředitelka školy Slavnost Klíčování V úterý 5. září se zúčastnili žáci 2. třídy v Městské knihovně Slavoj programu Klíčování. Ten volně navazoval na Pasování prvňáčků, při němž děti obdržely svůj první čtenářský průkaz. A právě klíčování mělo dětem připomenout, že když znají všechna písmenka, mají v ruce klíč od tajemství knížek, kterým se dostanou do říše pohádek a příběhů. Děti v knihovně přivítala holčička Evženka, která je zavedla za svou tetou Bětou. Děti musely při klíčování prokázat, že se nedostaly do druhé třídy zadarmo. Plnily úkoly, které jim poslala v balíku druhá Evženčina teta Severína. Ta bydlí v iglú na Severním pólu. Teta Severína poslala v balíku také knihu od spisovatelky Ivony Březinové Teta to plete, kterou si malí druháčci mohli odnést s sebou do školy. Touto cestou bych ráda poděkovala vedení a pracovníkům knihovny Slavoj. Mgr. Dana Šrámková PŠT, ZAČÍNÁME! Plnou parou vpřed do dětství a do říše fantazie vyrazilo mateřské centrum Žirafa. V září se děti s rodiči vyřádily na tradičním pobytu v Lomnici nad Popelkou, a to od neděle 17. září do středy 20. září. Vlakem dojeli k svému dobrodružnému cíli. Zde je čekalo plno her, legrace a zábavy. Také jsme opět otevřeli dokořán dveře centra - dvanáctý zářijový den byl dnem otevřených dveří. Bylo připraveno i malé pohoštění. Líbí se výzdoba? Co asi budou naši drobečci říkat na nové kroužky a zábavy? A maminky, potěšíme i je? Takové i jiné otázky jsme probírali na maminci. Výsledek posuďte: Od října se nabídka rozšiřuje o hrátky s flétničkou, keramiku pro caparty i jejich doprovod. Malí sportovci si také přijdou na své, ke cvičení využijeme nejen naše prostory, ale i tělocvičnu, plavecký bazén a zimní stadion, neboť budeme rádi bruslit. V zimě uspořádáme velké sáňkování. Pohádky a příběhy s básničkami nám přiblíží maňásci nebo pohádková babička s tetami. Pro zvídavé a šikovné dětské ručky tu jsou připraveny malůvky a patlánky zahrnující v sobě malbu, lepení a stříhání, prostě tvorbu ze zajímavých materiálů, jež zabaví hravě dítě i mamku. Zpívánky s kytarou, rytmickými nástroji a tancem nemůžou chybět. Pokračuje i oblíbená školka nanečisto, která zaznamenala velký ohlas. Klub miminko se již těší na své nové přírůstky. K dispozici pro vás máme přebalovací pult, postýlku, spoustu polštářků, hračky všeho druhu, kuchyň s mikrovlnnou troubou, varnou konvicí i myčkou. Zde si můžete za malou úplatu vlastnoručně připravit čaj nebo kávu dle vlastních potřeb. Návštěva centra nestojí majlant, 20 Kč za návštěvu, v níž jsou zahrnuty i svačinky pro vaši ratolest. Tvořící maminky si přijdou na své při kreativních dílnách a zajímavých přednáškách (např. Aromaterapie). Svá bříška přijďte protáhnout na cvičení pro těhotné a zformovat při břišních tancích. Na podzimní bazárek uvítáme oblečení i pro starší děti, hračky, sportovní náčiní, auto či cyklo sedačky. Příjem věcí máme v pondělí , úterý od 9 h do 12 h a od 13 h do17 h. Prodej se uskuteční ve středu od 9 h do 12 h, od 13 h do 17 h a ve čtvrtek od 9 h do 12 h. Výdej věcí bude v pátek od 9 h do 15 h. Čeká tu na vás fůra nových přátel i zážitků. Sklouzněte po hřbetu Žirafy zpět do dětství. S programem našeho centra se můžete seznámit na našich internetových stránkách nebo na stránkách města. Dita Jarošová strana 5

6 Noviny královédvorské radnice Prázdninový poutník 2006 Společně s koncem prázdnin byl ukončen také 4. ročník soutěže pro všechny cestovatele bez rozdílu věku Prázdninový poutník Pravidla této soutěže jsou velmi jednoduchá. Stačí totiž zaslat v průběhu prázdninových měsíců pohled do Městské knihovny Slavoj. Vítězem se stává pozdrav s nejoriginálnějším textem, vzhledem nebo zpracováním a jeho autor obdrží titul Prázdninový poutník. O těchto prázdninách bylo vhozeno deset pozdravů do knihovnické schránky a jeden en pohled musel být pro své rozměry ry přinesen n vlastnoručně. Z těchto jsme vybrali tři pozdravy, které dostanou certifikát t Prázdninového o poutníka za účast v soutěži. Svým mte textem mnás potěšila Barunka Senetová a Iva Rákosníková. Ředitelství ZŠ R. A. Dvorského nás potěšilo nejen textem, ale také místem, odkud byl pohled zaslán. Kdyby tady byla Písmenková víla, nebo třeba hnedka tetka Abecedka, pak by jistě svému králi, o té kráse povídaly. Znova panu králi, pozdrav z velké dáli, pozdrav plný sluníčka, zasílá čtenářka maličká. Barunka Senetová Pivo je teplé, voda studená a párky zelené. Ale zelené párky nám tolik nevadí, protože zelenou barvu máme rádi. Silně nám připomíná barvu dolarů. S úsměvem politicky myslící občané Dvora. Iva Rákosníková Pozdrav od kocoura Mikeše a pana Lady s poděkováním za Vaši celoroční práci pro naše žáky posílají Renata Tauchmanová a Alena Dušková Titul Prázdninový poutník 2006 získává Deborka Kratochvílová se svou sestrou Bety. Jejich pozdrav dovlekl do knihovny jejich tatínek. A není divu. Tento poutník má totiž trochu nezvyklé rozměry. Pohled o velikosti 68 x 98 cm, by se nám opravdu do poštovní knihovní schránky nevešel. Děkujeme za všechny došlé pozdravy a výhercům gratulujeme. Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj Harmonikový mág ve Dvoře Králové nad Labem V úterý 3. října přijede do Dvora Králové na svůj jediný koncert ve Východních Čechách harmonikový mág, bývalý člen skupiny Rolling Stones a držitel ceny Grammy SUGAR BLUE, přezdívaný Jimi Hendrix harmoniky, s kapelou, kterou tvoří Jerry Campbell - USA kytara, George Kozel ČR bas, Jimmy Pendleton - USA bicí. Jako předkapela vystoupí královédvorská skupina VOSTRUHA ve svém tradičním hvězdném obsazení. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek! Sál Hankova domu - úterý 3. října v hodin, stolová úprava sálu. Chcete se zapojit do přípravy výstavy hraček? Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem připravuje výstavu Kouzelný svět hraček. Pokud se chcete podílet na přípravě, stačí do Městského muzea přinést oblíbenou hračku. Jediným omezením je období vzniku, a to 80. léta 20. století. Internet v novém Pro všechny příznivce celosvětové informační sítě znamenal přelom letních prázdnin významný mezník. Městská knihovna nově upravila oddělení veřejného internetu a rozšířila počet uživatelských stanic.v prostorách bývalé čítárny časopisů v prvním patře je nyní k dispozici 11 počítačů s připojením na internet. Všechny sta- nice jsou umístěny v samostatných boxech, které zajišťují návštěvníkům dostatečné soukromí. Uživatelé mají rovněž možnost využít webovou kameru a libovolně (za úplatu) tisknout textové dokumenty nebo obrázky. Od října bude rovněž rozšířen počet hodin provozu oddělení. Veřejný internet, který dosud poskytoval služby každý všední den kromě čtvrtka tk od 12 hodin, bude přístupný v některých dnech i v dopoledních hodinách. Od pondělí do pátku bude provozní doba shodná s provozem oddělení pro dospělé čtenáře. V pondělí bude otevřeno od 9 do 17 hodin, v úterý a ve středu od 12 do 17 hodin, ve čtvrtek od 9 do 11 hodin, v pátek od 9 do 19 hodin. V sobotu od 9 do 11 hodin mohou zájemci využít počítač v čítárně. Nejvýznamnější a nejpříjemnější změnou pro uživatele veřejného internetu, kterou chystáme od října, je jeho bezplatné zpřístupnění. V souladu se zákonem o službách knihoven n bude přístup na internet pro všechny zájemce e zdarma. Abychom však uspokojili všechny, bude omezena doba, kterou mohou uživatelé na internetu strávit. Bližší informace o fungování oddělení a podmínkách užívání veřejného internetu získají návštěvníci v Městské knihovně Slavoj. Lenka Antošová, Městská knihovna Slavoj Kronika děkuje občanům Také v měsíci srpnu se dostalo Kronice města přízně spoluobčanů. To svědčí o tom, že Vy, spoluobčané, máte stálý zájem o ten kousek historie svého města, což je jistě potěšitelné. Staré fotografie, dokumenty a další písemnosti obohatily Kroniku i alba Starého Dvora Králové, které se stanou součástí skvělé Geislerovy sbírky. Paní Eva Šturmová z Husitské ulice zapůjčila fotografie z doby, kdy se začalo stavět na Žižkově a její manžel Josef fotografie zase skautských táborů. Pan Antonín Frieda z Revoluční ulice předal své paměti o sportovcích našeho města, skvělý pohled na tehdejší Divizi Českého venkova, a to nejen výčtem sportovních úspěchů, ale také pohledem na tehdejší příznivce. To napomáhá tomu, aby Kronika nebyla jen suchým výčtem událostí dneška, ale byla čtivá a poutavější. ZAŘÍ 2006 Kamarádka knihovna aneb vysvědčení pro knihovnu Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s firmou 3M se rozhodl vyhlásit soutěž s názvem Kamarádka knihovna pro dětská oddělení knihoven ČR. Hodnotit se bude počet akcí pro děti, procento registrovaných čtenářů, přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok, ale nejdůležitějším kritériem bude samozřejmě to, o co nám jde v první řadě. Spokojenost dětí s jejich knihovnou a službami, které je schopná jim poskytnout. Tuto spokojenost, nebo naopak nespokojenost, mohou děti ve věku do 15 let projevit vyplněním vysvědčení pro knihovnu. Formulář s logem a názvem soutěže Kamarádka knihovna bude k dispozici v knihovně. Známky od jedničky do pětky pak budete dávat těmto předmětům: 1. Jaká je (jsou) knihovnice (knihovníci) 2. Množství a kvalita knížek, časopisů, cédéček 3. Je dost počítačů pro děti 4. Je knihovna hezká 5. Jsi s knihovnou spokojený (spokojená) Budeme e rádi, když kromě známek napí- šete také slovní hodnocení nebo nakreslíte obrázek. Všechna vysvědčení, odevzdaná do dětského oddělení knihovny do 20. listopadu, budou zaslána do sídla Národní knihovny v pražském Klementinu, kde je komise vyhodnotí. Potom nám nezbude než čekat na vyhlášení výsledků, které proběhne 1. června 2007 v Zrcadlové kapli Klementina. Přijďte si oznámkovat svoji knihovnu. Marta Staníková, Městská knihovna Slavoj Od pana Alfreda Wavry z ulice Macharovy se dostala do alba Kroniky řada snímků se vztahem k bývalé hlavní mlékárně na dnešní Hradecké ulici. Na snímcích jsou bývalí zaměstnanci, celý vozový park, ale také bývalá sousední hospoda, kde se říkalo: U krvavé hnáty nebo U grobiána. Kronika velmi oceňuje současnou výstavku pana Františka Vyhnálka z ulice M. Horákové, která je zajímavá nejen pohledem na historii poštovnictví našeho města, ale navíc rozšířená o filatelii, rovněž ve vztahu k našemu regionu. Svoji práci věnoval Kronice a ta se stala, v celém rozsahu, její přílohou. Občané se mohou s jeho prací seznámit ve Staré lékárně a v zadním průchodu Městského úřadu. Vážení dárci a spoluobčané, Kronika Vám všem děkuje za přízeň a těší se na další spolupráci. Pavel Janoušek, kronikář města AUTOGRAMIÁDA A A Knihy Dvůr Králové nad Labem z edice Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka KNIHKUPECTVÍ U VESELÝCH dne v 15 hodin strana 6

7 ZÁŘÍ 2006 ŽIREČ 2006 Okresní výstavu drobného zvířectva, kaktusů a sukulentů uspořádala v letošním roce ZO ČSCH Žireč se spolúčastí Klubu kaktusářů ve Dvoře Králové n/l. za patronací Okresní výboru ČSCH v Trutnově ve dnech 26. a 27. srpna v zámeckém parku a v ZŠ v Žirči. Na výstavě bylo vystaveno přes 400 ks králíků, 340 ks drůbeže hrabavé, 80 ks drůbeže vodní, 160 ks holubů, 100 ks okrasného ptactva a ukázka chovu ovcí. Královédvorští kaktusáři se představili ve 13 stáncích s ukázkami kaktusů a zajišťovali pro zájemce z řad obdivovatelů i jejich prodej. Výstava byla doplněna výstavkou dravých ptáků, výcviku psů a jízdou na ponících. V sobotu na výstavišti koncertovala hudba pana Hobla, o občerstvení se starala firma paní Obstové - Malibu ze Zboží a pekárna pana Medikuse ze Dvora Králové n/l. Na základě uzavřené dohody o spolupráci se na výstavě podílela i firma KARA Trutnov jak finanční podporou, tak věnovaným pohárem pro vítěze v kolekcích králíků s poukázkou na 50 % slevu na nákup v jejích prodejnách. V sobotu po celý den byl v areálu výstaviště instalován výkup kožek. Díky hezkému, teplému a slunečnému počasí si výstavu po oba dva dny přišlo prohlédnout na návštěvníků. Nejednalo se jen o chovatele, kteří si přišli nakoupit chovný materiál pro další sezónu, nebo kaktusáře, kteří si přišli doplnit sortiment svých sbírek, a to nejen ze Dvora Králové n/l. ale z celé republiky, ale na výstavu našla cestu řada rodin s dětmi, aby se přišli jen pobavit. Díky inzerentům a sponzorům může ZO ČSCH Žireč tak rozsáhlou výstavu pořádat. V programu podpory společenským organizacím přispěl v jednom ze svých grantů na výstavu i Městský úřad ve Dvoře Králové n/l. Všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu výstavy ŽIREČ 2006, upřímně děkujeme. Příprava výstavy začíná vždy již na jaře. Vlastní stavba výstavního zařízení potom týden před výstavou. Samotná výstava, její příprava začíná ve čtvrtek, kdy je příjem zvířat, krmení. V pátek potom přijedou posuzovatelé, kteří všechna zvířata ohodnotí a přidělí čestné ceny a určí vítěze v jednotlivých kategoriích. A jak to v letošním roce dopadlo pro chovatele z naší základní organizace v Žirči: Králíci - čestnou cenu obdržel pan Josef PROKEŠ na králíka Hermelín červenooký, Pohár za kolekci králíků Rex kuní modrý získala paní Miroslava BAIEROVÁ a pohár pro nejlepšího jednotlivého králíka obdržel pan Josef DRAHORÁD na králíka Novozélandského bílého. Drůbež hrabavá - čestnou cenu obdržel za kmen Plymutek černých pan Josef FIALA a pohár pro vítězný kmen drůbeže velké za Rodajlendky získal pan Josef PETERA. Drůbež vodní 2 čestné ceny za husy české získal pan Václav BRDIČKA a 2 čestné ceny na husy labutí šedé a husy labutí bílé získal pan Jiří MALÁK. Noviny královédvorské radnice Ředitel výstavy Vladimír Jarkovský a předseda ZO ČSCH Žireč předávají 2 poháry nejúspěšnějšímu vystavovateli králíků panu Vlastimilu Tremlovi z Náchoda. Foto: Z. Franc Holubi - čestnou cenu získal na České staváky pan Josef PETERA a rovněž tak pohár pro vítězný kmen holubů na České staváky získal pan Josef PETERA. Okrasné ptactvo expozice byla zjišťována jen našimi členy a čestné ceny získali: HARTL Bohuslav za Penanta červeného, TYKAL Jan za Alexandra m. lutino, BLAŽEK Zdeněk st. za Papouška královského, Zdeněk BLAŽEK ml. za Alexandra malého, ŘÍČÁŘ Ladislav za Žaky a TYKAL Ladislav za Alexandra velkého. Pohár za kolekci Rosel získal pan Zdeněk BLAŽEK st. Vůbec nejúspěšnějším vystavovatelem na naší výstavě byl pan TREMEL Vlastimil z Náchoda, který získal 2 Poháry za králíky a nejlepším mladým chovatelem za získané 2 čestné ceny byl odměněn pohárem předsedou okresního výboru ČSCH v Trutnově panem Mil. Hertlem mladý chovatel BARCUCH Roman z Miřetína u Skutče. Zdeněk Franc, jednatel ZO ČSCH Žireč Podzvičinský voříšek 2006 V neděli 3. září poslední prázdninový den - se na Hrubých lukách u Městského psího útulku sešlo 42 pejsků, kteří si chtěli se svými páníčky užít prima den na výstavě kříženců a psů bez PP Podzvičinský voříšek Pořadatelé (restaurace U Slunce, Kynologický klub Nový Svět DknL a Městský psí útulek) se rozhodli dát šanci psům bez průkazu původu a křížencům umožnit ukázat své přednosti letos poprvé, do této chvíle v okolí podobná akce chyběla a nás inspirovala podobná výstava konaná každoročně v Žernově u České Skalice, kam pravidelně jezdíme s pejsky z útulku již 5 let. U nás vše začalo mezi 8.00 a 9.00 hodinou prezentací, voříšci byli rozděleni do 3 kategorií malí, střední a velcí, ze kterých porota, (ve složení ředitelka knihovny Slavoj Mgr. Lenka Antošová, majitelé restaurace U Slunce Michaela Burešová a Robert Nosek a herec Jiří Krytinář) hned po zahájení ukázkou tance se psem, vybrala 15 jim nejsympatičtějších bafanů, kteří postoupili do finále. Po těchto semifinálových kolech diváci zhlédli ukázky agility a flyballu a hned na to přišly na řadu soutěže Dítě a pes (té se mohly zúčastnit děti do 12 let), Podobnost pána a psa (kde se nekladly meze fantazii v převlecích a maskách) a Nejhezčí pes bez PP (soutěžili psi čistého plemene, ale bez PP). Aby si mohla porota i soutěžící trochu oddechnout, byly pro ně v připraveny další ukázky tentokrát ze sportovní kynologie. Mezitím proběhla autogramiáda předsedy poroty herce Jiřího Krytináře, který účastníky i diváky během dne rozesmíval svými vstupy a hodnocením jednotlivých pejsků i jejich psovodů. V pravé poledne se pak ve finále sešlo 15 kříženců všech velikostí, porota si s výsledky dávala na čas a přihlížející tak alespoň měli čas na odevzdávání hlasů do divácké soutěže Pes sympaťák. A jak to tedy vše dopadlo? Tady jsou výsledky: soutěž Dítě a pes : 1.místo - Pavlínka Richterová a border kolie Kačenka 2. místo Dominika Haková a kříženec Čárlí 3. místo Karla Zezulková a kříženec Čárlí Cena poroty Kamilka Šlapáková a kříženec Erina soutěž Podobnost pána a psa : 1. místo Kateřina Škrdová a kříženec Sendy (punkeři) 2. místo Blanka Šormová a kříženec Julián (vosy) 3. místo Tereza Vítková a Asar-pes z útulku (fotbalisti) Cena poroty Nikola Antonínová a Tedy soutěž Nejhezčí pes bez PP : 1. místo Michaela Jansová a německý ovčák Šaryk 2. místo Kamila Kávová a labradorský retrívr Sindy 3. místo Jana Tomková a zlatý retrívr Agnes Cena poroty Eva Neumannová a zlatý retrívr Dundee a border kolie Bobeš divácká soutěž Pes sympaťák kříženec Kikin Veroniky Zezulkové Podzvičinský voříšek 2006: 1.místo Romana Lárová a Rony 2. místo Adéla Dvorská a Nick 3. místo Kateřina Škrdová a Sendy 4. místo Julius Gregor a Dik 5. místo Lucie Jansová a Turbo-pes z útulku Cena poroty kříženec Dastin-pes z útulku a Natálka Černá Všichni zúčastnění dostali dárky a vítězové obdrželi poháry, krmení pro psy a obří koláče a vítěz navíc i poukaz v hodnotě 500 Kč do restaurace U Slunce od sponzorů akce Město DKnL, distributor pohárů a medailí ADAVE, s. r. o. poháry, medaile, pekárna KOMAR, výrobce krmiv KSK BONO, restaurace U Slunce ve DKnL, kterým tímto děkujeme za pomoc. Vše kolem výstavy (výsledky, fotky a informace) najdete na internetových stránkách www. podzvicinsky-vorisek.wz.cz a my se budeme těšit na vaši účast na II. ročníku výstavy kříženců a psů bez PP - Podzvičinský voříšek 2007 koncem příštích letních prázdnin. Daniela Hoblová strana 7

8 Jméno:...Příjmení:... Ulice, č. domu:...tel.:... Souhlasím se zveřejněním v případě výhry: ANO NE Noviny královédvorské radnice Soutěž Znáte své město?, pokračuje dobovou fotografií z našeho města. Dnes stačí odpovědět, na které budovy poukazuje tato fotografie. Pro zdatnější soutěžící stačí odpovědět jak se dříve jmenovala tato ulice. Slosování soutěže proběhne Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v Městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. INZERCE E Pravidla pro inzerci v Novinách královédvorské radnice přijímání zpracovaných inzerátů do 14. dne v měsíci. Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (disketa, CD, ) ve formátu jpg, cdr, pdf. Řádková inzerce Standardní písmo: 1 znak - 1,50 Kč Tučné písmo: 1 znak - 2 Kč Max. 3 cm (6 řádků) Plošná inzerce - 1 cm 2 : 30 Kč, Min. 18 cm 2 Vložený list Kč Příplatky: 20 % za grafické zpracování inzerátu Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: , INZERCE E Ceny: 1. cena - 2. vstupenky na divadelní představení do Hankova domu. 2. cena - 4 vstupenky do ZOO na Halloween. 3. cena - Kniha Dvůr Králové a okolí + pexeso. extra cena pro zdatnější soutěžící - Kniha z edice Zmizelé Čechy - Dvůr Králové nad Labem, autor P. Janoušek Soutěž Znáte své město? v minulém čísle představovala fotografie budovy z Legionářské ulice, kde dnes sídlí Policie ČR. Původně byla budova sídlem Rakousko-uherské banky. Všem soutěžícím děkujeme za účast a zároveň gratulujeme níže uvedeným výhercům. Z 45 tiketů byli vylosováni: 1. místo - V. a S. Matrasovi, Sladkovského 2. místo - Bohuslav Sýkora, Legionářská místo - Andrea Zaorálková, Fibichova 1281 exta cena - Milena Řehořová, Legionářská 2420 M. Záruba, oddělení TAJ zveřejněno na základě získání souhlasu ZAŘÍ 2006 Noví občánci města V červenci 2006 se nám narodili tito občánci: Barbora Sedláková, Jakub Koukol, Karolína Vágnerová, Denisa Urbancová, Tereza Růžičková, Tomáš Holub, Jakub Jíra, Tomáš Jarolímek, Zdeněk Dufek, Tobiáš Kulveit, Michal Chaloupka a Patrik Adámek. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V měsíci srpnu uzavřely na Staré radnici sňatek tyto páry: Tomáš Žaba a Stanislava Kotoušová Martin Ševců a Lucie Zorádová Martin Teichmann a Štěpánka Borková Vladimír Čech a Petra Rennerová Lukáš Buřval a Lenka Houserová Martin Brož a Jana Svobodová Tomáš Hušek a Kateřina Martinková David Fára a Lenka Marešová Jaroslav Kulich a Marie Kratinová Jiří Janák a Klára Šebestová Josef Zima a Hana Loukotová sňatek uzavřen na Slovanech Ve Vítězné uzavřeli sňatek: Aleš Chrobok a Lenka Machková Na zámku Kuks uzavřely sňatek tyto páry: Michal Komár a Petra Zajdlová Petr Laušman a Marie Čapková Peter Orság a Kateřina Bučilová Jan Kratochvíl a Pavla Procházková Jan Široký a Veronika Honegrová Michal Koutek a Věra Králová Jaroslav Novák a Pavlína Musilová Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Marta Řeháková Zdenka Fohlová František Novák Adolf Nývlt Edeltraud Řeháčková Zdeněk Žaba František Tuma Miluše Hegrová Milena Chrudinová Simona Vykouřilová, matrika Poděkování Děkujeme Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem, chirurgickému oddělení, za záchranu života paní Kordíkové dne 1. září rodina Přání Dne oslaví manželé Věra a Václav Popelkovi diamantovou svatbu. Chtěli bychom jim popřát hodně štěstí a zdraví do dalších společných let a poděkovat za to, jakým nám byli příkladem a že jsou pro děti, vnoučata a pravnoučata stále dobrým zázemím. Za všechny dcera Alena NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada:ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Irena Ságnerová DiS. Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 8

9 ZÁŘÍ 2006 Noviny královédvorské radnice INZERCE E strana 9

10 Noviny královédvorské radnice Škola bruslení Dnem 1. října 2006 ve hodin zahájí oddíl ledního hokeje místní tělovýchovné jednoty ve spolupráci s oddílem krasobruslení další ročník ŠKOLY BRUSLENÍ. Pro děti, kterým je 5 až 7 let (mohou být výjimečně mladší i straší) se naskýtá opět příležitost naučit se pod odborným vedením nejen dobře bruslit, ale v případě zájmu pokračovat v další sportovní činnosti. O chlapce je samozřejmě velký zájem v oddíle ledního hokeje, dívky naopak přivítají v oddíle krasobruslení. Kurz bude pro- bíhat dvakrát týdně obvykle v sobotu a v neděli a potrvá až do konce února Bližší informace ve vývěsce oddílu ledního hokeje a při zahájení školy na zimním stadionu. Ladislav Hušek Vítězný vstup házenkářů do bojů v I. lize S novými hráči na křídlech Kamilem Goreckim a Karlem Hrachou mladším z Karviné zahájili naši házenkáři podzimní část prvoligové sezóny vítězstvím. S prvoligovými nováčkem z Chomutova zvítězili výsledkem 26 : 19 po poločase 14 : 10, když na zisku obou bodů měli vedle brankářů Martina Babčaníka a střídajícího Pavla Nováka velkou zásluhu oba novicové v kádru mužstva. Střelci gólů: Gorecki 7, Hracha 6, Fiedor, Kotík a Groh 3, Jůza 3/3. Voňka 1. Ladislav Hušek SK Karate Do pořádá nábor dívek a chlapců od 7 let SK Karate Do Dvůr Králové pořádá v průběhu září a října 2006 nábor nových členů. Přijďte i Vy rozšířit řady zájemců o tento atraktivní sport. Sportovní klub Shotokan Karate Do Dvůr Králové pořádá od září do konce října 2006 nábor nových členů ve věku od 7 let, přičemž horní věková hranice není omezena. Tréninky probíhají 3x týdně v tělocvičně ZŠ Komenského ve Dvoře Králové, a to v pondělí, ve čtvrtek a v pátek, vždy od hodin. Hlavním trenérem je Petr Kocmánek, nositel mistrovského stupně 3. Dan, absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, současně působící jako lektor trenérů Královéhradeckého a Pardubického kraje, zkušební komisař Českého svazu karate a mezinárodní rozhodčí. Dále oddíl disponuje dalšími 7 kvalifikovanými trenéry. Další informace o činnosti a četných úspěších oddílu naleznete na našich webových stránkách nebo je lze získat na kterémkoliv z tréninků v uvedených dnech. Kopaná ve Dvoře Králové Uplynulý měsíc byl ve dvorské kopané především ve znamení startu pražské Sparty na stadionu pod Hankovým domem (2:5). Vedle tohoto duelu ale pokračovaly také celoroční soutěže a v nich se opět našim kolektivům dařilo. A mužstvo si vedle porážky na Tesle Pardubice připsalo tři vítězné zářezy a v tabulce se napevno usadilo v první trojici. Letohrad s libereckou rezervou však mají na náš tým několikabodový náskok a cílem do další části podzimu bude přiblížit se těmto družstvům na minimální rozdíl. Béčko Dvora si vedlo před sedmým kolem stejně. Také drželo třetí příčku, a to mohlo být i lépe. Bohužel ale svěřenci Zbyňka Šturmy podlehli v přímých soubojích prvnímu Jičínu (0:2) a stejně tak druhému Č.Kostelci (1:2). Jinak jsou ale bodově stoprocentní!! Spanilá jízda zdobí oba celky dorostu. Starší i mladší byli před posledním víkendem v čele svých tabulek a navíc s vynikající bilancí V desátém kole ale zajížděli na půdu druhé Olympie Hradec a výsledek obou šlágrů do uzávěrky nebyl znám. Lepší střed tabulky okupují po startu krajského přeboru oba celky žáků. S velkým očekáváním vstoupily do nového ročníku také přípravky. Mladí Dvoráci obhajují loňská prvenství a nově tvořená družstva čekají těžké boje hlavně s Jičínem a Trutnovem. Ženy ve třetí lize sehrály zatím tři duely. Porazily v derby Chotěvice 6:0, podlehly Lanškrounu 1:2 a výsledek z Matéřova zatím nebyl znám. Všechny aktuality z dvorského fotbalu mohou příznivci modrobílých barev sledovat na internetových stránkách klubu Tabulka DIVIZE C 1. Liberec B 23 : Letohrad 11 : Dvůr Králové 18 : Dobrovice 12 : Tesla Pardubice 8 : Trutnov 13 : Český Brod 20 : Velim 9 : Předměřice 12 : Choceň 9 : AFK Chrudim 9 : Hlinsko 11 : Týniště n.o. 7 : Hlavice 8 : Sedmihorky 6 : Ústí n.orlicí 4 : 13 4 Tabulka k Těsně před uzávěrkou: Ústí n.o. - Dvůr Králové 0:0 T. Otradovský ZAŘÍ 2006 Oslavy zakončila skvělá ABBA Revival Lepší oslavy 100-letého výročí klubu si ve Dvoře Králové nad Labem snad ani nemohli přát. V soutěžním utkání se na stadionu pod Hankovým domem před takřka čtyřmi tisícovkami diváků představil nejslavnější klub národa, Sparta Praha. Plno stánků, obrovské pódium, všude kam se podíváte modrá a bílá barva, také nespočet policistů. To vše čekalo nejen fotbalové nadšence ve středu odpoledne na místním všesportovním stadionu. Dvoráci slavili 100 let od vzniku klubu a vedení oddílu udělalo vše pro to, aby sloučilo kulturní program s očekávaným utkáním druhého kola Poháru ČMFS mezi domácím divizním celkem a pražskou Spartou. Aby oslavy přilákaly širší, než jen fotbalovou veřejnost. A povedlo se. Stadion praskal ve švech. Nejprve bavil přítomné známý umělec, imitátor a zpěvák Vladimír Hron, po něm před již slušně zaplněnými ochozy vystoupila skupina Jiří Schellinger Revival, která dala vzpomenout na spoustu známých hitů. A pak už se pomalu ale jistě začala připravovat atrakce největší. Ta, na kterou si našly cestu bezmála čtyři tisíce zvědavců. Duel domácího trpaslíka se sparťanským obrem měl očekávaný úvod, v němž hosté během prvního poločasu nabyli tříbrankového vedení, přesto bylo u svěřenců kouče Cellera k vidění již před přestávkou několik výborných akcí, které dokonce volaly po gólu! Domácí překvapili ofenzivní chutí a neschovali se jen do obranné ulity. V úvodní polovině zápasu se o vzruch na polovině Sparty starali hlavně mazáci Míl, Samek a Brendl, nikdo z nich ale své možnosti ke vstřelení branky nevyužil. Po přestávce se ale stadion dočkal. Dvůr si začal stále více a více dovolovat a v 57. minutě propukla pod Hankovým domem doslova exploze nadšení. Obraně utekl Samek, vedle sebe si všiml lépe postaveného Otradovského a za jeho střelou se stihl hrdina první půle Grigar jen otočit. Diváci ožili, skandování Dvůr do toho bylo slyšet po celém městě a umocnilo se o sedm minut později. Martin Otradovský převzal přihrávku tentokrát od Míla a levačkou překonal Grigara podruhé. Šokované publikum na chvíli začalo věřit v neskutečný zvrat, ten ale Sparťané brzy oddálili a nakonec dovedli zápas do vítězného konce. I tak Dvoru diváci aplaudovali a oslavy sta let mohly pokračovat. Kazil je stálý déšť, hudební formace Walda & Gang ale spoustu lidí přesvědčila o setrvání na stadionu. To samé platilo ještě ve větší míře o skupině Abba World Revival, která, co se týče kulturního programu, byla největším zážitkem a v závěru dlouhého vystoupení si vysloužila velký potlesk. Velkolepé oslavy zakončil za znění oficiální hymny Dvůr je náš vydařený ohňostroj. Královédvorští fotbalisté společně s hráči AC Sparta po odehraném zápasu poháru ČMFS. strana 10

11 ZÁŘÍ 2006 Noviny královédvorské radnice INZERCE E strana 11

12 Noviny královédvorské radnice ZAŘÍ 2006 V čele průvodu pruští červení husaři. 73. pluk vévody z Vürttenbergu uctil čestnou salvou památku padlých. Fontánu Rukopisy na náměstí Václava Hanky slavnostně odhalila Mgr. Iva Černá se synem Otou. Zástupci francouzského a italského partnerského města si předali dary s představiteli města a s představiteli Občanského sdružení pro spolupráci se zahraničím. Starosta města Ing. Jiří Rain se zástupcem nizozemského investora Tonem Boekhoutem prohlížejí pozemky na velké průmyslové zóně. (článek str. 2) Pan Karel Čáslavský, autor oblíbeného seriálu ČT Hledání ztraceného času, připravuje ve spolupráci s p. J. Schwarzem pořad k 70. výročí Textilní a krajinské výstavy, která se konala ve Dvoře Králové nad Labem v roce V pořadu budou užity i filmové záběry, které tehdy natočil Ing. Ferdinand Bauer. Tyto záběry jsou uloženy v Městském muzeu. Foto: P. Janoušek Třetího ročníku Běhu T. Foxe se zúčastnilo v našem městě 2314 účastníků a podařilo se získat , 50 Kč. strana 12 Mladším dorostencům se daří v kopané v krajském přeboru, stejně jako jejich starším kolegům. Po devátém kole oba celky bez porážky vedly! Foto: archiv oddílu kopané

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014. O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2014 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem vydává dne 11.09.2014 svým usnesením č. Z/602/2014

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více