ýroční zpráva 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ýroční zpráva 2010/2011"

Transkript

1 V ýroční C írkevní základní š koly svaté Ludmily v Hradci nad M oravicí ýroční zpráva 2010/2011

2 Základní údaje o škole Radost Rodina Bezpečí Víra Hradec nad Moravicí Zámecká ročník školní kuchyně s jídelnou školní družina

3 Základní údaje o škole Kroužky Pohoda Veselost Kaple Odloučené pracoviště "Pobočka" Opava - Jaktař Slavkovská ročník školní jídelna školní družina

4 Zřizovatel Biskupství ostravsko - opavské Kostelní nám.1 Ostrava

5 Vedení školy Vedení školy ředitel - Ing.Tomáš Honěk zástupce ředitele - Mgr. Marie Šoltisová

6 Školská rada Předseda Členové - Ing. Martin Dušek - Václav Hanke (zvolen za pedagogické pracovníky) - Miroslav Vícha (zvolen za zákonné zástupce)

7 Náboženský rozměr školy Již od prvního dne, kdy vstoupil student do katolické školy, musí mít pocit, že se nachází v novém prostředí osvíceném světlem víry, s originální charakteristikou. Koncil to nazývá prostředím proniknutým duchem evangelia, lásky a svobody. Všichni musí v katolické škole zakusit živou přítomnost Ježíše Učitele, který dnes jako vždy kráčí cestou historie, který je jediným učícím a dokonalým člověkem, ve kterém všechny lidské hodnoty nacházejí své plné ocenění. Je třeba postupovat od ideální představy k realitě. Evangelní duch se musí projevovat v jedinečném křesťanském stylu myšlení a života, který proniká každý prvek výchovného prostředí. Obraz ukřižovaného, umístěný v tomto prostředí, připomene všem vychovatelům i studentům tuto působivou a blízkou přítomnost Ježíše - Učitele, který nám na kříži dal poučení nejvznešenější a nejúplnější. (Náboženský rozměr výchovy v katolické škole)

8 Vyučované předměty ročník podle ŠVP Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Náboženství 5. ročník podle ZŠ Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Náboženství

9 Vyučované předměty ročník podle ŠVP Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Náboženství Anglická konverzace

10 Kroužky Kroužky nabízené dětem školy v Hradci Taekwondo Sportovky - Futsal Fyzikální Dramatický Matematický Keramika I Keramika II Aerobic Výtvarný Ing. Tomáš Honěk Pavel Bošanský Mgr.Antonín Hennig Ing. Mgr. Rostislav Kulišan Mgr. Milan Vícha Ing. Petr Hruda Jitka Rojková Jitka Rojková Mgr.Eva Chovancová Mgr.Eva Chovancová

11 Kroužky Kroužky nabízené dětem školy v Opavě Keramický kroužek 1.-2.tř. Keramický kroužek 3.-5.tř. Hudební kroužek 1.-2.tř. Hudební kroužek 3.-5.tř. Dívčí klub Sborový zpěv Taneční kroužek Děti víry Sportovní hry 1.-2.tř. Sportovní hry 3.-5.tř Mgr.Jana Larischová Mgr.Jana Larischová Mgr.Jana Smolková Mgr.Jana Smolková Ing.Marie Černá Mgr.Marie Křesťanová Mgr.Jana Larischová Mgr.Blanka Závorková Václav Hanke Václav Hanke

12 ředitel 1 zástupce ředitele 1 spirituál 1 učitelé I.stupeň 7 učitelé II.stupeň 6 výchovný poradce 3 asistent k integr. žákům 1 preventista 1 zdravotník 2 vedoucí vychovatel 2 vychovatelé 4 účetní 1 personalistka 1 školník 1 uklízečka 4 vedoucí kuchyně 1 kuchařky 2 výdejní jídla 3 úklid kuchyně 2 Personální zabezpečení

13 Zápis V lednu proběhl zápis do 1. třídy zapsáno přijato 28 dětí 28 dětí

14 Umístění na SŠ Binarová Marie Bínerová Eva Bradávková Eva Elblová Ivana Gebauerová Veronika Hellebrandová Lucie Honka Karel Jašková Věra Klapková Anna Kovalčík Martin Národová Anna Vaňková Miriam Vícha Marek SŠ Opava Husova Střední pedagogická škola a SZŠ Církevní konzervatoř Opava Mendlovo gymnázium SŠ Opava Husova Mendlovo gymnázium Střední zahradnická škola, Os. SZŠ Opava Mendlovo gymnázium SŠ technická, Opava Střední zahradnická škola, Os. Mendlovo gymnázium Mendlovo gymnázium

15 Výsledky vzdělávání Matematické soutěže Olympiáda - okresní kolo, 5. třída 1 Kopfová Lenka 6. třída 1 Kopfová Lenka 6. třída 3 Ludmila Bujnovská 7. třída 2 Barbora Hoňková 8. třída 2 Kopf Daniel 8. třída 2 Václav Černý 9. třída 2 Kopf Daniel 8.tř. Vánoční matematická soutěž. soutěž 1 Marek Vícha, Daniel Kopf, Pythagoriáda - okresní kolo, 5. třída 3 Kopfová Lenka 6. třída 5 Bujnovská Ludmila 7. třída 4 Hoňková Barbora 8. třída 1 Kopf Daniel Fyzikální soutěže Olympiáda okresní kolo 6 Kopf Daniel Recitace Celostátní přehlídka dětských recitátorů - okresní kolo Kategorie: 0 2. Prokop Závorka Kategorie: I 3. Kateřina Gilíková Kategorie: III. 2. Barbora Hoňková Kategorie: IV cena poroty Eva Bradávková Celostátní přehlídka dětských recitátorů - krajské kolo Kategorie: 0 1 Prokop Závorka Český jazyk Olympiáda - okresní kolo 7 Vícha Marek Svět očima dětí (8. ročník), báseň 3 Barbora Hoňková Dějepis Dějepisná olympiáda, okresní kolo 21 Bradávková Eva Anglický jazyk Soutěž v AJ, II.A - okresní kolo 20 Vaňková Miriam Zeměpis Zeměpisná olympiáda - okresní kolo, kat.a 21 Bujnovská Ludmila kat.b 24 Stoklasa František kat.c 16 Vícha Marek Hudební výchova Opavský skřívánek 1.kolo 2 Jonáš Larisch 1 Zuzana Prymusová 2 Karel Hasík Výtvarná výchova Voda zdroj života - IV. Kategorie 2 Martin Kovalčík Vánoce dětí kategorie III. 3 Ludmila Bujnovská Vánoce dětí kategorie II. 3 Kateřina Hoňková Svět pohádek - loutky za osobité zpracování ocenění kolektiv dětí družiny Když se řekne Afrika 1 Terezie Řeháčková

16 Výsledky vzdělávání Prague Open Mistroství ČR Cobra Cup Kolín Cup Májový Pohár Hansoo Cup Taekwondo 2 František Kupčík 2 Jindřich Dušek 3 Tomáš Kuděla 3 Barbora Wolfová 3 Daniel Joura 3 Tadeáš Dušek 3 týmy 1 Ludmila Rosenbaumová 1 Jindřich Dušek 2 Kristýna Hoňková 2 Denisa Balnarová 2 František Stoklasa 3 František Bujnovský 3 Daniel Joura 3 Kateřina Hoňková 3 Barbora Wolfová 3 Tomáš Kuděla 3 Filip Dušek 3 týmy 1 Kateřina Hoňková 1 Daniel Joura 2 Kristýna Hoňková 2 František Stoklasa 3 Tomáš Kuděla 1 Kateřina Hoňková 1 Daniel Joura 1 František Stoklasa 2 Ludmila Rosenbaumová 2 Kristýna Hoňková 3 týmy 2 Kateřina Hoňková 2 Daniel Joura 2 David Stuchlík 1 Ludmila Rosenbaumová 1 Kateřina Hoňková 1 František Stoklasa 3 Kristýna Hoňková 3 Filip Dušek

17 Prevence soc. patolog. jevů Celkové zaměření školy výrazně přispívá k prevenci sociálně patologických jevů. Ve škole je minimální výskyt těchto problémů. Církevní škola v rámci svého poslání usilovně pěstuje rozumové schopnosti, rozvíjí správné usuzování, uvádí do kulturního dědictví získaného předchozími generacemi, tříbí smysl pro hodnoty, připravuje na povolání, podporuje dispozice pro vzájemné porozumění tím, že mezi žáky různých povah a postavení dává vznikat přátelským vztahům. Kromě toho tvoří jakési středisko, na jehož snahách a rozvoji mají mít společný podíl rodiny, učitelé, různá sdružení pro kulturní, občanský a náboženský život, stát i celá lidská rodina. (Gravissimum educationis)

18 Účast učitelů na DVPP Interaktivní tabule jako pomůcka k výukovým materiálům pro ČJ Efektivní učení žáka se speciálními potřebami Angličtina pro základní školy Poezie ve škole i mimo ni - I. Poezie ve škole i mimo ni - II. Co nás ve škole neučili, aneb efektivní metody a formy práce ve Zeměpisný software (zeměpis a ICT) Krajina jinak, nové pohledy na vývoj a současnost Metody práce s odborným textem Moderní pohled na problematiku periodické soustavy Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce Výukové metody a cíle v 1.třídě ZŠ Vyučování českého jazyka a literatury - Hry s jazykem 1. a 2. díl Bloomova taxonomie otázek a kognitivních cílů Další metody práce s naučnými textem Metoda práce s naučným i narativním textem Semináře taekwondo, sebeobrana

19 Prezentace na veřejnosti Exhibice - otevření přístavby městské haly Náš oddíl taekwonda vystoupil v pátek na slavnostním otevření městské haly v Hradci nad Moravicí. Osmi minutový program byl zaplněn aerobic-sestavou il jang, ukázkami kopů, sestavou koryo, souboji, ukázkou sebeobrany a speciálními kopy s přerážení.

20 Prezentace na veřejnosti Vánoční besídka A je tady večer a s ním vánoční besídka. Plný sál rodičů, sourozenců a přátel školy. Krásná předvánoční nálada a krásná duchovní témata besídky nás připravují na narození Ježíše

21 Prezentace na veřejnosti Vánoční besídka Ve čtvrtek 6.ledna se naplnilo loutkové divadlo v Opavě rodiči, příbuznými i známými žáků opavské pobočky. Přítomni diváci shlédli pět scének s hlubším poselstvím, mohli si poslechnout pohádkové melodie v podání žáků hudebního kroužku, a také zpěv méně známých koled školního sboru. Po vystoupení, které trvalo půl druhé hodiny odcházeli diváci, účinkující i všichni, kdo se na vystoupeních podíleli spokojeni domů.

22 Prezentace na veřejnosti Kolibříci zpívali v Hrabyni Náš pěvecký sbor Kolibříci, který tvoří děti z 1. stupně z Jaktaře, vystoupil 4. května v hrabyňské kapli sv. Kláry pro pacienty rehabilitačního ústavu. Děti nacvičily půlhodinový koncert a podělily se o svou radost ze zpěvu.

23 Prezentace na veřejnosti Hudební vystoupení V měsíci květnu (5. a 10.5.) jsme s dětmi hudebního kroužku a dětmi, které zpívaly slezské lidové písně na soutěži opavský skřivánek, navštívili penzion Belaria a Klub svaté Anežky. Všude jsme zazpívali a zahráli na flétny, abychom potěšily přítomné maminky a babičky při příležitosti Dne matek. V penzionu Belaria jsme vystoupili společně s dětmi z MŠ Sluníčko, se kterou máme společnou budovu. Všechna vystoupení byla úspěšná. Děti těšilo, že mohou dělat jiným lidem radost.

24 Prezentace na veřejnosti Den Matek - vystoupení v Opavě V pondělí 16.května se naplnil sál loutkového divadla v Opavě nejen maminkami a babičkami, ale přišli i tatínci, dědečci a další přátelé i známí. Žáci naší školy předvedli svým blízkým pestrý program plný hudby, tance, zpěvu a pohádek, aby je potěšili a zvláště maminkám tak popřáli k jejich svátku a poděkovali jim za vše, co pro ně dělají.

25 Prezentace na veřejnosti Den matek v Hradci nad Moravicí Děti spolu s učiteli popřáli svým maminkám, babičkám, tetám k jejich svátku básničkami, tanci, scénkami, zpěvem i hudebními čísly v Kinosále v Hradci n.mor. Nacvičování berou vážně a zodpovědně. Odpoledne se vydařilo i přes drobné chybičky, které maminky jistě rády odpustily. Těšíme se, že příští rok děti opět překvapí osobitým vkladem a radostí z vystupování.

26 Prezentace na veřejnosti Vystoupení pro seniory Ve čtvrtek 9. června zavítaly žačky 1.A, 2.A a 4.A do Žimrovic na poslední předprázdninové setkání seniorů spojené se smažením vajec v místním Areálu dobré pohody. Svým programem toto setkání velmi příjemně zpestřily. Měly připravené pásmo básní a písniček, v hudební části zahrály na příčné i zobcové flétny, přednesly i trio pro příčné flétny a s chutí zatančily dva židovské tance. Za své bezchybné vystoupení byly odměněny dlouhým potleskem a drobným občerstvením.

27 Akce školy Červenec Školní tábor Srpen Duchovní obnova zaměstnanců školy Září Zahájení školního roku Zahradní slavnost Seznamovací školní výlet 6. tř. Den církevní školství, svátek svaté Ludmily Pouť do Krakova Říjen Drakiáda Soutěž o nejhezčí podzimní postavičku Duchovní obnova žáků 9. třídy Výročí posvěcení kaple Dobrého Pastýře Výročí posvěcení kaple svaté Ludmily

28 Akce školy Listopad Vlastivědný výlet Prague Open Testování Scio Výstava Betlémů Svět archeologie Církevní silvestr v Hlavnici Prosinec Adventní příprava Oslava svátku svatého Mikuláše Mistrovství ČR taekwondo Den otevřených dveří Vystoupení na hradeckém jarmarku Adopce na dálku Vánoční besídka v Hradci nad Moravicí Leden Vánoční besídka v Opavě Zápis Ples Bruslení Pololetí - vysvědčení - oslava svátku sv.jana Bosca

29 Akce školy Únor Lyžařský výcvik Projekt Blízko sobě Carusoshow Maškarní ples Bobování Zeměpisná olympiáda Recitační soutěž Březen Opavský skřivánek Matematický klokan Velikonoční tvoření Křížová cesta Cobra Cup

30 Akce školy Duben Čtenářská noc Den země Výlet do Olomouce Opavský skřivánek Velikonoční tradice v Polsku Soutěž o nejhezčí kuřátko Kolín Cup Den mláďátek Květen Výlet do Prahy Den matek Výlet do Polska Červen Den dětí Mezitřídní turnaj ve volejbale a fotbale Vyhodnocení výtvarné soutěže Výlet do Polska Turnaj církevních škol ve futsale a volejbale Družinový výlet Olympiáda Poslední zvonění Vernisáž výtvarného kroužku

31 Hospodaření školy Náklady celkem Spotřeba materiálu DDHM Spotřeba energie Opravy a udržování Osobní náklady Ostatní provozní náklady CELKEM Příjmy celkem Tržby za vlastní výkony (obědy, nájem) Tržby z prodeje DNM,DHM, materiálu Ostatní výnosy Přijaté dary a příspěvky Dotace na provoz CELKEM Bilance Příjmy Náklady Zůstatek Investiční výdaje

Výroční zpráva 2009/2010. Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

Výroční zpráva 2009/2010. Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí Výroční zpráva 2009/2010 Církevní základní školy svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí Základní údaje o škole Radost Rodina Bezpečí Víra Hradec nad Moravicí 747 41 Zámecká 57 553 783 606 skola@czs-hradec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy Obsah: I. Základní údaje II. III. IV. Přehled oborů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Obsah: Úvodní slovo ředitele.3 I. Základní údaje o škole.. 4 II. Přehled pracovníků školy.. 6 III. Celoroční

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2011/2012 Dolní Benešov: 12. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Čestice. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Čestice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Čestice, srpen 2013 Zpracovala: Mgr. Martina Kalová 1 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2013/2014 Zpráva o činnosti

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 630 563 01 Lanškroun tel.: 465 321 099, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZLIV VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 ZLIV, 25. září 2014 Nejvýznamnější události školního roku: Ukončení Projektu IT Zliv Zahájení provozu žákovské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. Základní škola Kladno Moskevská 2929 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. Obsah : I. Základní údaje o škole Str. 3 II. Charakteristika školy,

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2011/2012

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102. o ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 podle ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více