Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem."

Transkript

1 dvouměsíčník 4. ročník Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Prožíváme dobu adventní a chceme se připravit na svátky Kristova narození. Snad se každý rok tak trochu zamýšlíme, jak nejlépe jej prožít. Rád bych se v tomto úvodníku s vámi podělil o zajímavý článek slovenského biskupa Judjaka, vyšel v knize adventní a vánoční zamyšlení. Před nedávnem jsem se setkal s několika angažovanými křesťany a ti mi vyprávěli, jak mají na další dny náročný program - mikulášské nadílky ve školách, v dětských a charitativních domovech, pořádání dobročinných akcí pro bezdomovce, příprava vánočních koled, jesličkových pobožností, vánoční přání, a tak dále. Mnozí už nevěděli, kde jim hlava stojí. Shodli jsme se na tom, že už jsme z toho příliš unaveni a budeme rádi, když bude po všem. V tom se kdosi nevhodně zeptal: A co znamená advent pro vás osobně? Odpovědí bylo - zaražené mlčení... Bezmocně jsme se dívali jeden na druhého. Ano, organizujeme pro druhé mnoho krásných, nezapomenutelných zážitků na adventní a vánoční dny. Vyrábíme svátky druhým a sami při tom zůstáváme na suchu. Venku se již začalo stmívat, přesto jsme však nerozsvítili, dovolili jsme tmě, aby nás pronikla. Možná i proto, abychom si navzájem nebyli svědky trapné situace, kterou ta otázka přivodila. Tma a ticho! Tehdy jsme si uvědomili, co vlastně znamená advent. Ano, děje se to právě teď! Sedíme tu spolu, ve tmě, bezmocně, bez pomoci a v tichu - prožíváme tmu. Nikdo neodešel, nikdo nerozsvítil světlo, nikdo neřekl žádný vtip, žádné zbytečné slovo. V tu chvíli jsme společně prožívali tmu, prázdnotu a mlčení. Prožití takového okamžiku je prvním krokem k tomu, aby se člověk pohnul. Pouze ve tmě může růst touha po světle. To není pasivita. Ve skutečnosti jde o aktivní proces. Bylo by jednodušší před tmou utéci do různých aktivit, jen abychom zahnali, případně zakryli strach ze své slabosti. Člověk musí na své životní Číslo / /2011

2 cestě projít tolika omyly, zklamáními, hloupostmi i smutky jen proto, aby mohl začít znovu. Protože je Bůh větší než naše srdce zatížené hříchy, musíme jeho trpělivosti svěřovat své chyby, nedostatky, zklamání i hříchy. V onen adventní večer jsme téměř všichni tušili, že máme touhu znovu se vydat na cestu. Na cestu, na které, v duchu Ježíšovy výzvy, nebudeme zapomínat na skutky lásky k druhým, ale nebudeme zanedbávat ani svůj advent. Vždyť Vánoce mají přijít i pro každého z nás osobně a není pro ně místo v chaotických aktivitách, které jsou pro tyto dny tak typické: nákupy, nekonečné uklízení, plýtvání silami na nesprávném místě. Nepokoušejme se, prosím, o reprízu Vánoc z minulých let, nic nechybělo, jen Bůh v nich nebyl. Možná se vám zdá tento text trochu vyhrocený. Samozřejmě, většina z nás nežije jen pro sebe a nemyslí jen na sebe. Ale můžeme sklouznout k tomu, že advent vyrábíme pro druhé, byť by to byly vlastní děti. Ale tu největší zodpovědnost neseme před Bohem každý z nás, na prvém místě, sám za sebe. Přeji všem čtenářům Farníku požehnaný advent a milostiplné prožití svátků Kristova narození. O. Stanislav Rozloučili jsme se s těmito farníky: Ladislav Hrnčárek Blažena Slípková Jiří Pustka Věra Michálková Marie Pavlíčková Božena Krpcová Kéž se jednou všichni zase sejdeme v nebi! Co je před námi: Z MATRIKY DIÁŘ FARNOSTI V naší farní rodině přibyly tyto děti: Michaela Sváková Lukáš Menšík Anna Klímková Martin Borák Nikol Uhrová Stela Vaverková Vítejte v našem farním společenství! od 9 h do 11:30 příležitost ke svátosti smíření Předvánoční jarmark Misijního klubka ve 14:30 Otvírání Betléma v 14:30 h Vystoupení naší scholy na ukončení vánoční doby Dětský karneval Číslo / /2011

3 Farní ples Koncerty v kostele: v 15 h Koncert duchovní hudby a svátečních písní VS Kašava, FS a DFS Turiec a ĽH Stračinovci (SK), soubor a goralská muzika Koniakow (PL), Zpěváček 2010 zlatá K. Šošovičková z Lužic u Hodonína, bronzová E. Švábová z Nového Malína u Šumperku, S. Kokešová z Kozlovic, cimbál: P. Prašivková v 17:30 Slavík Moravia Písně a koledy v podání M. Ševčíka, skupiny Slavíci a CM Hurčánek Roráty ŽIVOT VE FARNOSTI Úterý, čtvrtek, pátek v 17 h. Zvány jsou zvláště děti. Je promítán příběh Mojžíše. Děti dostávají na lístečku domácí úkol (je vždy k dohledání i na farních stránkách) a papírové postavičky, doma s rodiči z nich mají utvořit betlém. Na poslední roráty ho dítě vezme s sebou do kostela a bude odměněno. Jarmarky Misijního klubka V neděli po obou mších svatých budete mít opět možnost si zakoupit výrobky dětí a také textilní hračky. Zakoupením přispějete na dobré dílo a uděláte radost i našim nejmenším kozlovickým misionářům. Velký dík patří všem, kdo si cokoli zakoupili na říjnovém jarmarku. Vybralo se úžasných 3350 Kč. Děti nesmírně potěšilo, že se poprvé v historii kozlovických misijních jarmarků podařilo prodat úplně vše. Jménem chudých nemocných dětí opravdu a upřímně děkujeme. Vybrané peníze putují na projekt v Zambii. Podrobnější informace na vývěsce u vstupu do kostela. Šárka Němejcová Vánoční pořad bohoslužeb Číslo / /2010

4 Štědrý den 14:30 Otvírání Betléma- Betlémské světlo 20:30 Lhotka 22:00 Kozlovice 23:30 Myslík Boží hod vánoční 7:30 - Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 - Kozlovice Svátek Svaté Rodiny obnova manželských slibů 7:30 Kozlovice 9:00 - Lhotka 10:30 Kozlovice Silvestr ukončení roku 16:00 Kozlovice 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 7:30 Kozlovice 9:00 Lhotka 10:30 Kozlovice 2.1. v 10:30 žehnání koledníkům třikrálové sbírky Betlémské světlo 2010 Svou svíčku si můžete přijít rozsvítit Betlémským světlem na Štědrý den ve 14:30 do kozlovického kostela, kde jej budou kozlovičtí skauti rozdávat u příležitosti otvírání Betléma. Světlo vám také rádi přineseme domů stačí vhodit lísteček se jménem a adresou do jedné ze schránek, které najdete v kostele a na nástěnce na Obecním úřadě. Můžete vhazovat i lístečky se jmény lidí ve vašem okolí, o kterých si myslíte, že by je světlo potěšilo a nemůžou si pro něj již dojít. S přáním poklidného prožití Vánoc a šťastného nového roku. Skauti z Kozlovic Tip na poznámku do nových kalendářů Číslo / /2010

5 7. února 2011, na ČT1 pořad Na cestě téma: Uganda (Putování po království Baganda, které se v Ugandě nacházelo a vlastně ještě nachází). Podle tajných ověřených zdrojů bude tento pořad stát za shlédnutí! Rok 1948 Místní národní výbor zařídil 15. ledna 1948 u kostela rozhlas. Zprávy MNV byly jím hlášeny poprvé v neděli 18. ledna Tím se přestalo užívat obecního bubnu. Týden před 25. lednem byly určeny k parcelaci některé církevní statky. Je obava, že tento rok nepřinese naší drahé vlasti požehnání. Otec papež Pius XII. podepsal mírovou modlitbu, která byla vysílána radiotelegrafickou cestou do celého světa. Modlitba zní: Modleme se, aby všemohoucí Bůh měl slitování s naším postiženým světem, aby vymýtil zášť a nedorozumění a dal vítězství pravdě a milosrdenství a aby pod jeho duchovním vedením mohly národy požívati požehnání, trvalého míru. (R.Vatikán ). V pátek dne 30. ledna 1948 bylo jednáno ve vládě o statcích arcibiskupských a skončilo to tím, že byly zabrány pro stát. V pondělí 2. února byl v Praze na Slovanském ostrově v hod. projev všech křesťanských církví pro mír, který zahájil J. E. nejdp. arcibiskup Dr. Josef Beran. V neděli dne 14. března posvětili P. Vincenc Boháč a p. farář P. Stanislav Dubina pro kozlovický kostel dva obrazy, a to obraz Nejsvětější Trojice STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY a obraz ukřižovaného Krista Pána a Maří Magdaleny. Tyto obrazy pocházejí z kláštera Voršilek v Brně. 25. března 1948 jmenoval sv. Otec Pius XII. arcibiskupem v Olomouci Th. Dr. et Ph. Josefa Matochu, profesora filosofie a věrouky na bohoslovecké fakultě Palackého university v Olomouci. Na svěcení v neděli 2. května 1948 bylo z farnosti 50 lidí. V neděli 30. května byly konány volby do Národního shromáždění. Kandidátka byla pouze jedna a prázdný lístek. V Kozlovicích byla většina bílých lístků. Celostátně byla většina pro Národní frontu. V pondělí 7. března 1948 se vzdal svého úřadu náš president Dr. Edvard Beneš. Měl 64 let. V pondělí 14. června 1948 byl zvolen presidentem Klement Gottwald. V pátek 3. září v 8.10 hod. zemřel bývalý president republiky Dr. Edvard Beneš. 8. září byl za velké účasti lidu i od nás převezen z Prahy do Sezimova Ústí. Tam vykonal 10. září pohřební obřady Dr. Josef Beran, arcibiskup pražský. Dne 3. září zemřel také na Hukvaldech náš obvodní lékař Dr. Emil Franta. Muselo se pak jezdit nějakou dobu k obvodnímu lékaři do Brušperku. V neděli 24. října byla pořádána slavnost svěcení a předání hasičského vozu. Posvětil jej zdejší farář P. Číslo / /2010

6 Stanislav Dubina. Kázání měl P. Vilém Tvarůžek, farář z Chlebovic. Mši sv. s asistencí obětoval P. Josef Peč, farář z Hukvald. Odpoledne bylo slavnostní předání vozu a proslovy. Slavnost byla zakončena lidovou veselicí. Z farní kroniky vybrala Božena Kubečková ZA HUMNY Stará Ves n. O. Středisko mládeže Adventní noční bdění, Téma: svatý Josef pracovitý snoubenec. Začátek: večeří v 19 h na faře. Program: modlitba & hudba, adorace, skupinky, ztišení, diskuse, půlnoční mše svatá, scénka, recitál, noční putování s Josefem. Info: od 15 let, potvrď sms nebo em svůj příjezd, možnost přespání ve vagónu, sobotní snídaně. Silvestr ve Vsi, Zábava, duchovní program, sportovní aktivity. Začátek v 10 h ve Staré Vsi, konec po obědě. S sebou: spacák, teplé oblečení, tenisky do tělocvičny, dobré boty a něco na zub do společné silvestrovské kuchyně Cena: 300,- Kč / 250,- (členové o. s. ANIMA IUVENTUTIS) Přihlášky em na nebo tel. či SMS na , Štramberk výstava betlémů do Muzeum Zdeňka Buriana, otevírací doba je (mimo pondělí) od 9 do 12 h a od 12:30 do 16 h Frýdek Místek - koncerty v 18 h v chrámu sv. Jana a Pavla v Místku J.J.Ryba Česká mše vánoční v 16 h ve frýdecké bazilice tradiční vánoční koncert Ireny Magnuskové, Petra Strakoše, Aleše Písařovice Frýdlant nad Ostravicí Adventní duchovní obnova pro dívky, pro dívky od 14 do 18 let, Téma: Maria v mém životě se s. Vincentou Kořínkovou a P. Romanem Macurou Příjezd: v pátek mezi h, ukončení v neděli po obědě. Cena: Číslo / /2010

7 100 Kč za ubytování + příspěvek na jídlo dle možností. S sebou: Bibli, růženec, breviář, spacák, hodinky (pokud možno) Přihlášky: S.M.Vincenta Kořínková, mobil: Vánoční koncert v 18 h, farní kostel Pěvecké sdružení Janáček. Prašivá Silvestr 2010 V dřevěném kostelíku sv. Antotína Paduánského mše svatá v 15 h. Slouží P. Bohumil Vícha. Taizé, Francie Pouť důvěry, Interkontinentální setkání mladých v Taizé všichni jsou pozváni, aby se vydali na cestu osobního hledání Pro všechny starší 17 let, přihlášky posílejte na: více informací o komunitě bratří na Taizé je místem modlitby, která nese k Bohu i lidi, kteří se modlit neumí nebo nemohou, je místem smíření a pokoje. ZADÁNO PRO ty, kdo si dali termín do Vánoc... Vánoce pro všechny Jsme lidé různí, různě žijeme své životy všední i sváteční, a proto není divu, že můžeme i různě slavit Vánoce. Na druhé straně máme rádi určitý řád a jistotu, a proto nám dělá dobře, když věci a události běží, jak mají. Z toho důvodu jsme si dohodli některé rituály a rádi je dodržujeme. A tak jsou Vánoce plné různých zvyků, o kterých rádi vedeme spory typu jak má vypadat správný bramborový salát. Zaběhané vánoční rituály nás mohou uklidňovat, ale také brzdit a omezovat. Může být těžké prožívat Vánoce bez duchovního obsahu - jen jako svátky pohody, klidu, rodiny, bez toho, že je to hlavně oslava narození Ježíše. Prožívat Ježíšovo narození se dá v mnoha životních okamžicích - těžkých i radostných, ve chvíli, kdy jsem uprostřed velké rodiny i sám. Vánoce jen jako svátky pohody a klidu, bez duchovního rozměru, se těžce prožívají v časech zlých, kdy mnou zmítá neklid a smutek. Vzpomínám si na jedny své netradiční Vánoce. Vše začalo tak, že jsem jako nezkušená mladá manželka kdysi na začátku adventu vyslovila přání, že bychom nové Číslo / /2010

8 linoleum mohli mít v kuchyni položené do Vánoc. To jsem netušila, že pro muže je někdy konkrétně formulované přání rozkazem, a protože před Vánocemi nebyl dříve čas, začalo se s pokládáním linolea na Štědrý den ráno, neboť z liturgického hlediska začíná vánoční doba až půlnoční mší. Nemusím asi líčit, co položení linolea s provozem kuchyně a domácnosti udělá, jakou nervozitou může být doprovázené, zvláště když to děláte poprvé a ještě ho chcete svařovat. V tu chvíli padla všechna moje vysněná přání o poklidném Štědrém dni plném rituálů, vánočních příprav a rodinné pohody. Držel mě jen duchovní rozměr Vánoc. Říkala jsem si: Panna Maria přece taky nerodila v pohostinném domově, ale ve chlévě; ze začátku narození Ježíše vypadalo jako fiasko, andělé a pastýři potom byli příjemným překvapením až ke konci... Nakonec se vše stihlo bez většího výbuchu hádky. Večeřeli jsme o pár hodin později v kuchyni s novým linoleem a rozbalovali dárky ve chvíli, kdy se už ostatní nudili u večerní pohádky. A já jsem si odnesla do života několik poučení, z nichž nejdůležitější je asi to, že prožití Vánoc nemusí vždy odpovídat našim představám, že Jeho pokoj je něco hlubšího než jen vánoční pohoda a že oslava Ježíšova narození může probíhat různě - třeba i ve chlévě - ať už pociťujeme chlívek v našem bytě, v našich vztazích nebo v naší duši. (Vybráno z časopisu Rodinný život 5/2008, Mgr. Petra Feglerová - klinická psycholožka) Farník na výzvědách se na faře konala přednáška s promítáním. Byla v dopoledních hodinách, takže pro mnohé nevhodná doba. Proto otiskujeme článek z KT (32/2010), kde paní Kristina Mezereková prozrazuje část z toho, co jsme se dozvěděli na její přednášce. Afrika - Kongo Nachází se zde polovina všech lesů v Africe, zemí prochází druhý největší vodní tok světa, na východě se tyčí pětitisícové velehory. Podnebí je tropické, dešťů dostatek, půda úrodná. Země vyváží diamanty, zlato, měď, uran, ropu a další přírodní zdroje. A přesto tamní lidi svírá chudoba, válka, epidemie, pověry, znásilňování žen. O to důležitější roli zaujímá ve zdejších podmínkách katolická církev a její charita s pomocí zahraničních dárců. Z těchto končin se Číslo / /2010

9 z monitorovací návštěvy vrátily dvě dívky z pražské Charity, Petra Matulová (PM) a Kristina Mezereková (KM). Zeptali jsme se jich na jejich misi. Žádný jiný světadíl nemá tolik dětí jako Afrika. Jak se podle vašich zkušeností žije dětem v hlavním městě Konga? PM: V desetimilionové Kinshase jsou desetitisíce dětí nuceny doslova bojovat o holý život v ulicích drsného města. Důvodů, proč se ocitají na ulici, je několik: chudoba (rodiče je neuživí), pověry (děti bývají obviňovány z čarodějnictví), neznalost (mladí rodiče nevědí, co si s dětmi počít, když pláčou, jsou hyperaktivní, hladové) a nejčastěji kombinace toho všeho. Jak lze těmto dětem pomoci? KM: Nejlepší cestou je navrátit dítě zpět do rodiny nebo mu najít rodinu náhradní, protože je téměř nemožné chtít po malém dítěti, aby se osamostatnilo, aby se o sebe na ulici postaralo. A jsou případy, kdy se návraty do rodiny dějí. Sociálním pracovníkům se podaří vysvětlit, že jejich dítě opravdu nemůže být posedlé ďáblem. Anebo se zapojením do nějakého rozvojového projektu snažíme danou rodinu vymanit z chudoby tak, aby se mohla o své děti postarat. Ale je to velmi náročný a dlouhý proces. A bohužel jsou i případy, kdy návrat dítěte do rodiny není možný. U takových dětí je pak důležité najít jim jinou cestu směřující k důstojnému způsobu života. Pro nejmladší děti založila naše partnerská organizace centrum, kde probíhají alfabetizační kurzy, kde je dostupná alespoň základní lékařská péče. A u těch starších se nejvíce osvědčila podpora odborného vzdělávání, díky němuž si mohou později vydělávat peníze, najít si bydlení, a tak se dostat z ulice. V tom všem se Charita angažuje, a proto jsme do Konga jely. Jak konkrétně se Češi v Kongu angažují? PM:.v rámci programu Adopce na dálku díky štědrosti a uvědomělosti dárců z ČR podporujeme školní docházku více než 250 dětí z Kinshasy a z Kikwitu. Většina dětí z programu navštěvuje školu sv. Kristýny. v letech 2007 až 2009 jsme se v rámci rozvojového projektu podíleli na její rekonstrukci a rozšíření. V současné době jde tedy o jednu z nejkvalitnějších škol v okolí. Žáci, kteří ji ukončují, si odnášejí nejen teoretické znalosti, ale mnoho z nich absolvuje také kurzy výpočetní techniky či šití Dalším projektem, který se snažíme podpořit, je učňovské vzdělávání pro slabší studenty a děti ulice, kteří by měli se studiem problémy a těžko by zvládali výuku na střední škole. Kongo je zmítáno válečným násilím Číslo / /2010

10 KM: Již od 90.let trvá v Konžské demokratické republice krvavý konflikt, v němž proti sobě stojí armáda a rebelské skupiny z Konga i z okolních států. Rebelové usilují o kontrolu území bohatých na cenné nerostné suroviny. Jejich kruté praktiky mají největší dopad právě na obyčejné lidí žijící v chudých vesnických oblastech v severním a jižním Kivu. Rebelové nejen zabíjejí, ale též plení vesnice a znásilňují. Nedostatečně vyzbrojená a špatně placená konžská armáda se bohužel také často spíše podobá rebelským skupinám, protože i vojáci jsou nuceni kvůli boji o holé přežití často přistupovat k rabování. Před těmito hrůzami lidé utíkají do klidnějších oblastí, kde přebývají v uprchlických táborech či hostitelských rodinách. V současné době jich je na východě země okolo půldruhého milionu. Co na vás nejvíc zapůsobilo při cestě do této části Konga? PM: Největším a též nejkrásnějším překvapením pro nás byla všudypřítomná naděje. Lidé na východě Konga žijí ve strašlivých podmínkách a jsou neustále v ohrožení života. Přesto však nepřestávají doufat, že se situace změní k lepšímu, k čemuž jim pomáhá v prvé řadě víra v Boha. O co se zde snažíte? KM: Náš současný humanitární projekt je zaměřený na zemědělství. Na poskytnuté půdě budou uprchlíci moci pěstovat distribuované sazenice brambor, zelí, fazolí a amarantu. Úroda jim zajistí dostatek obživy, a tím se sníží jejich závislost na dodávkách potravin od humanitárních organizací či na pomoci z hostitelských rodin. Díky zemědělské činnosti se tedy uprchlíci mohou stát samostatnými, nebudou nuceni zůstávat pasivní, což je v případě takové krize velmi důležité. Mohou se tak alespoň částečně postavit této beznadějné situaci a znovu nabýt svou důstojnost, která velmi utrpěla během dlouhého konfliktu a vynucené závislosti na pomoci ostatních. Jak na vás působila africká bohoslužba ve srovnání s českou? V čem jste se v Kongu cítily obohaceny? PM: Bohoslužby v Africe jsou velmi živé, plné tance a zpěvu, ale také poměrně dlouhé. Jedna mše sv. trvala dokonce neuvěřitelných 7 hodin! Místní nám však vysvětlovali, že pro ně je mše sv. nejen setkáním s Bohem, ale také jakousi kulturní událostí, a tak nevidí důvod, proč by měla trvat třeba jen hodinu, jako je tomu u nás. Navštívily jsme také dětskou mši sv. a musím říci, že to byl nádherný, jedinečný zážitek. Už zdálky jsme slyšely zpěv dětí, který zněl doslova andělsky. V katedrále bylo více než 1000 dětí seděly v lavicích a houpaly nožkama. Během zpěvů pak všichni nadšeně vyskakovali, tleskali a vlnili se do rytmu hudby. Bylo to až nepopsatelné! Zvláště když si uvědomíme, že jsme se nacházely v oblasti postižené válečným konfliktem, v místech, kde byly tisíce dětí uneseny místními Číslo / /2010

11 rebely a nuceny bojovat jako dětští vojáci. A všem těmto dětem takový osud stále hrozí. I přesto jsme v jejich očích viděly jiskřičky naděje a radosti. Naše farnost Kozlovice přispívala (sbírka pod vánočním stromem) na studium dívky Juliet z Ugandy. Dívka dostudovala a z programu Adopce na dálku byla vyřazena. Od července 2010 podporujeme novou ugandskou dceru jmenuje se Rita Nalukwago. Narodila se v roce 1996, bydlí v Kiyagi, má 6 sourozenců. Oba její rodiče mají HIV/AIDS. Studuje střední školu (Buwooya Trust Academy), ráda by se stala zdravotní sestrou. Když se řekne... Smrdět jako Herodes Když někdo výrazně a odporně páchne, ať už v důsledku střevních potíží nebo že se nemyje, říká se, že smrdí jak Herodes. Herodes je jméno několika judských králů a vladařů idumejského původu. Nejvýznamnějším je Herodes Veliký, který byl v letech 37 až 4 před Kristem židovským králem. Byl to bezohledný a krutý vladař. Jeho jméno je spojeno s vyvražděním chlapců mladších dvou let v Betlémě. Jeho syn Herodes Antipast byl oním vladařem, k němuž Pilát poslal svázaného Ježíše. A jeden z vnuků Herodes Velikého, Herodes Agrippa I., byl přítelem římského císaře Caliguly, s nímž byl společně vychován. Za něho bylo obnoveno židovské království v původním rozsahu. Tento Herodes Agrippa I. pronásledoval křesťany. Dal popravit apoštola Jakuba a Petr jen zázrakem unikl stejnému údělu. Herodes Agrippa byl sice lehkomyslný, zároveň však dobrosrdečný a okouzlující a získal si přízeň Židů. Když jednou zasedl v královském rouchu na trůn a pronesl řeč k Židům, lid začal provolávat: To mluví Bůh, ne člověk! A pak čteme: Tu jej postihl Anděl Páně za to, že si přivlastnil čest patřící jen Bohu: zemřel rozežrán červy (Skutky apoštolů 12,23). Lze si představit, že to nebyl dobrý konec. Jeho tělo zahnívalo zaživa. Tak se dostal smrdící Herodes i do českého úsloví. Vybráno z knihy Začněme u Adama aneb okřídlená rčení Vilém Schneeberger, Návrat Domů, 2003 Pět profesionálních deformací kněze FTÍPEK Číslo / /2010

12 I kněží se umí zasmát své roztržitosti a sami dali dohromady tento seznam: - když v kuchyni otevře skříňku, tak před ní poklekne - když v divadle přechází v hledišti z jedné strany na druhou, tak se uprostřed ukloní či poklekne - když si v zimě obléká šálu, tak ji nejdříve políbí - když jde na pivo, tak si tácek nedá pod půllitr, ale na půllitr - při mytí nádobí talíře purifikuje (tj. stírá opatrně obsah směrem dolů) MYŠÍ STRÁNKA Číslo / /2010

13 Myší stránku tvoří Eliška Toflová ******************************************************************* Uzávěrka příštího čísla je Nápady a připomínky, nabídky spolupráce: o. Stanislav Kotlář Kociánová Jiřka Pindelová Číslo / /2010

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Prosinec 2012 Farní listy Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz PO ROCE VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Kolik to je různých pojmenování: bílé, pohodové, zlaté, šťastné, radostné a já nevím

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více