EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006"

Transkript

1 Kód Autor Název rok vydání vydání nakladatel strany anotace EC BR01 2x PITROVÁ Markéta, FIALA Petr Evropská unie vydání CDS 743 obecně EC BR02 Nigrin, T.; Řiháčková, V.; Weiss, T. (eds.) Evropský parlament - Na cestě k parlamentní demokracii v Evropské unii? vydání EUROPEUM 69 instituce EC BR03 KÖNIG Petr, LACINA Lubor Rozpočet a politiky Evropské unie vydání C.H. Beck 374 politiky EU EC BR04 ZAHRADNÍK Petr Vstup do Evropské unie - přínosy a náklady konvergence vydání C.H.beck 359 ekonomika EC BR05 Dočkal, V., Kaniok, P. Závěšický, J. Evropský parlament vydání IIPS 174 institutce EC BR06 LEQUESNE Christian, ROVNÁ Lenka Zastoupení Evropské pětadvacítky v EP 2004 Cefres instituce EC BR07 Chytilek, Mareš Reprezentace zájmů menšin v EU 2006 CDK politiky EU EC BR08 2x Fajmon, Hynek Cesta ČR do EU 2004 CDK ČR a EU EC BR09 Brdek, Vychová Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI politiky EU EC BR10 PROUZOVÁ Anna Evropský soud pro lidská práva 2004 Linde instituce / právo EC BR 11 TICHÝ Luboš a kol. Evropské právo vydání C. H. Beck 880 právo EC BR 12 Lisabonská smlouva právo EC BR 13 HAKENBERG Waltraud Základy evropského práva vydání C. H. Beck 312 právo EC BR 14 SVOBODA Pavel Úvod do evropského práva vydání C. H. Beck 236 právo EC BR 15 KRÁL Richard Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy vydání C. H. Beck 101 právo EC BR 16 KRÁL Richard Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR vydání C. H. Beck 158 právo EC BR 17 TOMEŠ Igor - KOLDINSKÁ Kristína Sociální právo EU vydání C. H. Beck 267 právo EC BR 18 Černá, Vacík Právo sociálního zabezpečení v Evropské unii 2005 právo EC BR 19 TOMÁŠEK Michal Evropské měnové právo vydání C. H. Beck 145 právo EC BR 20 NERUDA Robert - RAUS David Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU 2005 Computer Press právo EC BR 21 UTĚŠENÝ Pavel Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu vydání C. H. Beck 211 právo EC BR 22 PIKNA Bohumil Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu vydání Linde 475 právo EC BR 23 PIKNA Bohumil Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie - právní náhled vydání 406 právo / bezpečnost EC BR 24 CIHELKOVÁ Eva Vnější ekonomické vztahy Evropské unie vydání C. H. Beck 709 ekonomika EC BR 25 KUNEŠOVÁ Hana - CIHELKOVÁ Eva Světová ekonomika a nové jevy vydání C.H. Beck 319 ekonomika EC BR 26 SVOBODA Pavel Liberalizace obchodu zbožím v právu EU vydání C. H. Beck 238 ekonomika EC BR 27 CAHLÍK Tomáš, MARKOVÁ Jana Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie 2004 G plus G ekonomika EC BR 28 JANATKA František - LUKEŠ Karel a kol. Obchod v rámci Evropské unie 2004 ASPI Publishing ekonomika EC BR 29 Nerudová, Danuše Harmonizace daňových systémů zemí EU 2005 ASPI ekonomika EC BR 30 Smlouva o ústavě pro Evropu právo EC BR 31 DYTRT Zdeněk a kol. Manažerské kompetence v EU vydání C. H. Beck 157 ekonomika EC BR 32 Kolektiv autorů Jak připravit a řídit projekt "v kostce" vydání Centrum pro regionální rozvoj ČR 40 ekonomika EC BR 33 VILAMOVÁ Šárka Čerpáme finanční zdroje Evropské unie 2005 Grada Publishing ekonomika EC BR 34 DOČKAL V. Regionální politika EU a naplňování principu partnerství 2006 IIPS ekonomika / politiky EU EC BR 35 DOČKAL V. Strukturální fondy EU - projektový cyklus a projektové řízení 2007 IIPS 137 ekonomika / politiky EU EC BR 36 Havlík, Vlastimil; Kaniok, Petr (eds.) Euroskepticismus a země střední a výchosní Evropy vydání IIPS 120 obecné EC BR 37 Hloušek, Vít; Kaniok, Petr (eds.) Evropské politické strany po východním rozšíření EU vydání MPÚ 177 obecné EC BR 38 Fiala, P.; Mareš, M.; Sokol, P. Eurostrany - politické strany na evropské úrovni vydání Barrister & Principal 270 obecné EC BR 39 Gerbert, Pierre Budování Evropy vydání UK v Praze 450 obecné EC BR 40 Plechanovová, Běla a kol. EU na počátku 21. století - reformní procesy a institucionální změna vydání UK v Praze 215 obecné EC BR 41 Van Schendelen, Rinus Jak lobbovat v EU aneb Machiavelli v Bruselu vydání Barrister & Principal 353 obecné EC BR 42 Fiala, P.; Pitrová, M. (eds.) Evropská referenda vydání CDK 311 obecné EC BR 43 Klíma, M., Bureš, J. Kam kráčíš, Evropská unie? Aleš Čeněk, s.r.o. 175 obecné EC BR 44 Evropská komise Glosář - instituce, politiky a rozšiřování EU Informační centrum EU 175 obecné EC BR 45 Rýznar, Ladislav Rozmanitosti EU (25 tváří Evropy) vydání Svoboda Servis, spol, s.r.o. 380 obecné EC BR 46 Fiala, Petr Evropský mezičas vydání Barrister & Principal 175 obecné EC BR 47 Guéguen, Daniel Nový praktický průvodce labyrintem EU vydání BMS creative, s.r.o. 133 obecné EC BR 48 2x Parlamentní institut Lisabonská smlouva - Co nového by měla přinést? (obsahuje CD) 2008 Kancelář PS Parlamentu ČR 111 právo EC BR 49 Šlosarčík, Ivo Politický a právní rámec evropské integrace 2005 EUROPEUM 321 právo EC BR 50 Krutílek, O.; Kuchyňková, P. Monitoring evropské legislativy vydání CDK 357 právo EC BR 51 Krutílek, O.; Kuchyňková, P. Monitoring evropské legislativy vydání CDK 405 právo EC BR 52 2x Král, David Bulharsko, Rumunsko a kdo dále? Perspektivy dalšího rozšíření EU ze strany nových členských zemí a čekatelů 2007 EUROPEUM 113 rozšiřování ES / EU EC BR 53 2x Kolektiv autorů Stabilita Balkánu a Evropská unie vydání Rada pro mezinárodní vztahy 184 bezpečnost EC BR 54 Závěšický, J. (ed.) Nebojte se (v) EU vydání IIPS 60 bezpečnost EC BR 55 Závěšický, J.; Rojčík, O. (eds.) Evropská unie a její bezpečnost vydání IIPS 215 bezpečnost EC BR 56 3x Řiháčková, Věra (ed.) Boj proti terorismu: globální výzva 21. století 2006 EUROPEUM 86 bezpečnost EC BR 57 Dočkal, Vít; Kaniok, Petr; Závěšický Jan Rendez-vous s Evropským parlamentem vydání IIPS 56 Instituce EU EC BR 58 Defarges Moreau Philippe Evropské instituce 2002 Karolinum 222 Instituce EU EC BR 59 Kolektiv autorů Finanční prostředkyy fondů EU v období IREAS 181 Ekonomika EC BR 60 Lubor Lacina a kol. Měnová integrace náklady a přínosy členství v měnové unii vydání C.H.Beck 538 Ekonomika EC BR 61 Ondřej, Plchová, Abrhám, Pulgert Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU 2007 C.H.Beck 348 Ekonomika EC BR 62 2x Pečinková, I.a kol. Euro versus koruna- Rizika a a přínosy jednotné měny pro ČR 2007 CDK 191 Ekonomika EC BR 63 Rak, Jiří České evropanství vydání Úřad vlády 125 ČR a EU EC BR 64 Had, M.; Stach S.; Urban, L. Česká republika v EU - členství, přínosy, výzvy 2006 Linde Praha, a.s. 230 ČR a EU EC BR 65 Marek, Dan Od Moskvy k Bruselu - Vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií v období vydání Barrister & Principal 220 ČR a EU EC BR 66 2x Král, David; Řiháčková, Věra Vízová politika Evropské unie a Spojených států - Výzvy pro transatlantické partnery / Protiteroristické politiky ve střední Evropě 2007 EUROPEUM 120 Politiky EU EC BR 67 2x Pělucha, Martin a kol. Rozvoj venkova v programovacím období v kontextu reforem SZP EU vydání IREAS 162 Politiky EU EC BR 68 Marek, Dan; Kantor, Tomáš Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie 2007 Barrister & Principal 210 Politiky EU EC BR 69 Kocmanová, Markéta; Pokorná, Zuzana Euro English - angličtina Evropské unie 2004 Ostrov 181 Vzdělávání EC BR 70 Dočkal, Vít; Kaniok, Petr Evropská unie pro střední školy vydání IIPS 155 Vzdělávání EC BR 71 Kolektiv autorů Učíme a učíme se o Evropské unii 2006 VŠB 120 Vzdělávání EC BR 72 Kovář, M. a kol. Jak na EU? - aneb příručka o Evropské unii pro pedagogy na středních školách Úřad vlády 133 Vzdělávání EC BR 73 Špok, Radomír (ed.) EUROPANOSTRA - soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol (sborník studentských prací) 2007 EUROPEUM 140 Jiné EC BR 74 Havel, Václav Evropa jako úkol - výběr z projevů vydání Úřad vlády 115 Jiné EC BR 75 Josef, Dušan Mosty na Slovensku 2006 BRNOKONSULT 63 Jiné EC BR 76 Grametbauer, Roman (ed.) Průvodce pro novináře po Evropské unii vydání Úřad vlády 115 Jiné EC BR 77 Kolektiv autorů Závěry z konference Evropa jako téma komunikace 2006 Úřad vlády 85 Jiné EC BR 78 Flasarová, Věra Pánové prominou - rovné příležitosti nejsou problémem žen 2006 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o. 90 Jiné EC BR 79 Šebestík, Ivo Poločas Věry Flasarové 2006 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o. 70 Jiné

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

121 Analýza vývoje nezaměstnanosti a hospodářských souvislostí na trhu práce v ČR a Německu Michaela Martincová

121 Analýza vývoje nezaměstnanosti a hospodářských souvislostí na trhu práce v ČR a Německu Michaela Martincová 1 ABC praktické personalistiky Josef Koubek 2 ABC práva ES Informační centrum EU 3 (ABC) práva evropských společenství Evropská komise 4 Abeceda (podvojného účetnictví) pro podnikatele Eva Fišerová, Rostislav

Více

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Únor 2012 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostal se Vám do rukou stručný průvodce českou delegací v Evropském parlamentu

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA >

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA > CÍL PROJEKTU > příprava osob se zájmem o aktivní účast ve veřejném životě, se zaměřením na osoby s liberálně-konzervativní orientací PROST EDEK > jednoleté mezioborové studium ekonomie, mezinárodních vztahů,

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Člověk a stát, Maritain J., Triáda, Praha 2007, ISBN 978-80-86138-86-2 Dávné budoucnosti,

Více

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU

ZÁKLADNÍ UČEBNÍ DOKUMENTACE KURZU GENERÁLNÍHO ŠTÁBU UNIVERZITA OBRANY CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH A VOJENSKOSTRATEGICKÝCH STUDIÍ K čj. 83-1/2014-2994 Příloha č. 1 Počet listů: 24 S c h v a l u j i: Dne: generálmajor Ing. MIROSLAV ŽIŽKA první zástupce náčelníka

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA DOPADŮ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Z VYBRANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Bc. Alena Dobrovolná Diplomová práce 2011 Děkuji doc. Ing. Romaně Provazníkové,

Více

Informace Odborné knihovny MF

Informace Odborné knihovny MF Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Nabídka témat: Témata přednášek

Nabídka témat: Témata přednášek EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU?

Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU? EVROPSKÉ HODNOTY Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU? EVROPSKÉ HODNOTY EVROPSKÉ HODNOTY jsou nevládní proevropskou organizací, která pomocí vzdělávací a výzkumné činnosti usiluje

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

Česká politika v Evropské unii

Česká politika v Evropské unii Česká politika v Evropské unii Evropský integrační proces a zájmy České republiky Vít Dočkal, Petr Fiala, Petr Kaniok, Markéta Pitrová (eds.) Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav 2006

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 1999 PŘEDMLUVA Předkládaná bibliografie byla zpracována jako informační

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 4. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 Vypracovali a předkládají: Reda Ifrah, ředitel o.p.s., Roman Badík, předseda správní rady, Pavel Chroust, člen správní

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

VZHŮRU DO EVROPY! EUROPASS. EURES Program LEONARDO DA VINCI. Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ. etwinning. Portály o Evropské unii

VZHŮRU DO EVROPY! EUROPASS. EURES Program LEONARDO DA VINCI. Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ. etwinning. Portály o Evropské unii VZHŮRU DO EVROPY! Evropský portál pro mládež Program MLÁDEŽ EUROPASS EURES Program LEONARDO DA VINCI etwinning Portály o Evropské unii Evropská dobrovolná služba EURODESK Program SOCRATES PLOTEUS Podprogram

Více

Úvodní slovo. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu České republiky. www.isss.cz 1

Úvodní slovo. Přemysl Sobotka předseda Senátu Parlamentu České republiky. www.isss.cz 1 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, když politik přijímá osobní záštitu nad nějakou veřejnou akcí, vede ho k tomu nejednou jen pouhá zdvořilost či vědomí jeho společenských povinností důstojně reprezentovat

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/10 SV 0101 Českoslovenští političtí vězni : 978-80-254-5825-9 (brož.) Vyd. 1. 2/10 PR 0306c Evropské vězeňské systémy minulost - přítomnost - budoucnost : 3/10 PR 0306d Evropské vězeňské systémy minulost

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Doc. Ing. Olga Poláková, CSc

Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Doc. Ing. Olga Poláková, CSc Zaměstnání 2005 nyní Metropolitní univerzita Praha (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze) - docentka 1967-2007 Vysoká škola ekonomická

Více